Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen 03-08-2009. Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring:"

Transkript

1 Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring: 1

2 Hvorfor dukker projekt Hockey og godt miljø op i OIK lige nu? Det gør det af flere årsager OIK er en god klub, og samtidig en af de største i Danmark, hvad angår medlemsantal. Det indebærer at vi er nødt til at sikre en styring af den udvikling der er i klubben, på alle plan, hvis vi samtidig vil opnå resultater med de amatørhold vi har. Og netop her vil de fleste der har deres daglige gang i klubben nok have en mening om, hvordan situationen er i OIK. Men én ting er sikkert, vi har en opgave hvad angår sikring af et godt miljø i klubben, således det fremadrettet vil være muligt at skabe optimale arbejdsforhold for de trænere og holdledere der, for manges vedkommende, yder en frivillig indsats for OIK. Det er det der danner hele grundlaget for, at vi har mulighed for at tilbyde unge mennesker en god fritidsbeskæftigelse i OIK. Altså en sikring af, at forholdene er i orden for de trænere og holdledere der skal bruge mange timer af deres fritid i OIK, og samtidig en sikring af, at de pågældende trænere og holdledere har nogle ens redskaber til at styre dagligdagen med de unge medlemmer, når man ser på den pædagogiske side af det arbejde der ligger i klubregi. Der har desværre vist sig en uheldig udvikling og tendens gennem årene, hvad angår opførsel, sprog med videre, hvilket har ført til et mindre godt miljø generelt. Og det skal der rettes op på NU! Hvad der er årsagen kan altid diskuteres. Men når alt kommer til alt, så der det formentlig flere faktorer der spiller ind: Vi har i OIK ikke altid fokuseret nok på disciplinen omkring sporten, samt den generelle opførsel i klubben. Der vil altid være unge mennesker i så stor en amatørafdeling, der ikke har den helt rigtige opdragelse med i bagagen. Ishockey ER en hård sport, og som en kæmpe misforståelse, har mange omkring sporten legaliseret at man så også kan være lidt rå og utilnærmelig når man dyrker den! Vi har ikke haft direkte regler for hvad vi accepterer og ikke accepterer i OIK s ungdom, og derfor har vi samtidig også kun håndhævet almindelig ro og orden sporadisk.. Vi har ikke tidligere haft én instans, der bevarer overblikket over uddelte straffe, og sikrer en ensartet og objektiv behandling i de situationer hvor der har været brug for dette. De ting skal vi have styr på nu i OIK! Og det kræver en stor indsats, ikke mindst af trænere og holdledere! Hvis ikke ALLE trænere og holdledere går aktivt ind i denne opgave, opnår vi intet andet end spildt arbejde ved projekt Hockey og godt miljø!!!! 2

3 Grundlag Trænere/Holdledere: Trænere bliver valgt af klubben hvert år, til de respektive hold, sammen med hjælpetrænere. Det er et ansvar som Anders Holst og Sportsudvalget har, at sikre den kommende sæsons trænerstab. Holdledere melder sig selv, og træneren finder ud af, i samarbejde med dem der har meldt sig, hvem der laver hvad, og hvem der skal være tilknyttet holdet. Det er meget positivt for OIK, at der, heldigvis, er så mange der har lyst til at yde en indsats for holdene. Ofte forholder det sig på den måde, at holdledere melder sig til holdet, for at kombinere den tid de alligevel skal bruge fordi de har børn der spiller på det pågældende hold, med et ønske om at gøre noget for medlemmerne og OIK som klub. Og det er som udgangspunkt også helt i orden. Hvad der i den forbindelse er vigtigt er, at man som holdleder forstår, at det er en gerning man ikke kan gøre halvt. For gør man det, så vil det skabe større problemer end det vil gavne. Man er nødt til at gøre op med sig selv, om man vil indgå i et team, hvor man skal bruge både tid og energi, på at skabe de rigtige rammer for de unge mennesker der har valgt at spille ishockey i OIK. Derfor er der lidt grundlæggende ting man skal forholde sig til, hvis man vil være holdleder i OIK: Indledningsvis, så SKAL holdledere være medlem af OIK, passivt medlemskab er nok!!! (Dette står i vedtægterne, og har bl.a. noget med forsikringer at gøre. Det er holdlederens eget ansvar at sikre dette medlemskab!) Det er vigtigt at man som holdleder forholder sig til hvad det er man siger ja til, og hvad det er for et ansvar man som holdleder påtager sig. At have med unge mennesker at gøre, kræver at man har lidt pædagogisk sans, og frem for alt, at man kan lide det!! Det kræver at man fremstår som et godt eksempel. Det vil sige ved god og sportslig opførsel både i forbindelse med kampe og i forbindelse med træning. Herunder er det vigtigt at man som repræsentant for OIK overholder eksempelvis regler om rygeforbud o.l. Det er ligeledes vigtigt at man fremstår som godt eksempel omkring indtagelse af alkohol. Dette betyder ikke at man ikke kan tage en øl i klubben eller når man er ude, men i begrænset omfang. Dette ligeså meget i relation til det ansvar man har for drengene som træner og holdleder. Derudover er det vigtigt, IKKE at fokusere, eller favorisere i forhold til sit eget barn, hvis man er holdleder på et hold hvor ens egen spiller. I situationer hvor der skal irettesættes eller der er problemer der skal håndteres i forhold til ens eget barn, skal træneren eller en anden holdleder tage over. Det er meget vigtigt at man som holdleder forstår hvornår man er inhabil. Er man indforstået med disse ting, og har man lidt pædagogisk sans, så er det helt sikkert et godt valg at blive holdleder! Det giver mange gode timer, og meget positivt tilbage!! 3

4 Handleplan for Trænere/Holdledere: Det er vigtigt at alle forstår, at vi kun ved en meget koncentreret indsats fra starten af sæsonen, opnår resultater i forhold til opførsel. Det kræver virkelig, at vi, på alle hold, fokuserer på, at vi er der på grund af Ishockey, og at vi ikke tolererer de ting vi ved er med til at ødelægge et godt miljø i OIK! Og det er: Når medlemmer udviser manglende respekt for trænere og holdledere i form af ikke at ville følge anvisninger eller tilrettevisninger.. Når medlemmer udviser manglende forståelse for, hvad ordentlig opførsel er, og hvordan man repræsenterer OIK på en værdig og sportslig måde. Når medlemmer optræder som dårlige kammerater på og udenfor isen. Når medlemmer optræder usportsligt på og udenfor isen.. Da der ikke tidligere har været så meget fokus på de her ting som der kommer nu, vil det selvfølgelig også betyde at denne markante forskel, for nogle af vores medlemmer vil komme som noget af en overraskelse! Det vil formentlig resultere i et større antal samtaler, advarsler og hjemsendelser end vi har set tidligere, i hvert fald her i starten! Men der er ingen tvivl om, at vi, allerede på meget kort sigt, vil se resultatet af indsatsen! Der SKAL reageres på ALLE situationer, hvor trænere og holdledere vurderer, at situationen hører under de ovennævnte 4 kategorier! Kun på den måde bliver det en naturlig del af vores medlemmers hverdag, at de skal respektere deres omgivelser, og behandle og tale ordentligt til de voksne der er omkring dem i OIK, samt deres kammerater. På den måde vil de hurtigt fornemme, at det gode kammeratskab, den gode omgangstone, deres optræden som gode sportsmænd, deres fokus på at lytte til trænere/holdledere, alle er elementer der vil give dem en større glæde ved Ishockey i OIK, og helt sikkert også større resultater! 4

5 Det er vigtigt at pointere, at der ikke skal straffes for straffens skyld!! Det er for at komme ind i den rigtige gænge, og for at få et bedre miljø og en bedre omgangstone!!!!! Sanktionsmuligheder fra holdenes side, uden involvering af Disciplinærudvalget, er ud over en almindelig dialog, som altid skal bruges som 1. mulighed: Hjemsendelse fra træning (Badebillet). (Her tages kontakt til forældre!) Isolering 5-10 minutter på bænk ved kamp. Ude af kamp (Badebillet). Udelukkelse fra træninger op til en uge. (Her tages kontakt til forældre!) Udelukkelse fra max. 1 kamp. (Her tages kontakt til forældre!) Indkaldelse til møde med spiller, forældre, træner og holdleder. Ved tildeling af alvorligere straffeend de nævnte SKAL Disciplinærudvalget involveres. NB! Alle tildelte straffe er straffe der tildeles af OIK som klub. Det betyder at spillere naturligvis ikke kan deltage i træninger eller kampe på andre hold i OIK, hvis de er tildelt en straf! Så vidt muligt skal det altid forsøges at løse en sag ved almindelig dialog med personen. Tag snakken, så vidt muligt alene med personen, og tal i et forståeligt sprog, uden at råbe! Råber du, er det nemmere for personen at tro at det også er legalt for ham/hende at råbe! Dette skal prøves inden der skrides til hjemsendelse fra træning, udelukkelse fra i igangværende kamp, udelukkelse fra en kommende træning eller kamp, eller indkaldelse til møde med forældre. Giv aldrig en straf eller irettesættelse på grund af du selv er vred eller irriteret! Du er den voksne, og det er dig der skal bevare overblikket!!! Så vidt muligt, så vær samme træner og holdleder når der uddeles en irettesættelse eller en straf. Og sørg for løbende at evaluere træninger og kampe, så I som trænere og holdledere hele tiden har en rød tråd i det i gør! HUSK! I er som trænere og holdledere ansvarlige for, at det materiale der er udarbejdet til spillere omkring projekt Hockey og godt miljø!!!! Bliver distribueret til nye medlemmer! I skal samtidig gøre dem opmærksom på, at de til enhver tid kan henvende sig til jer, hvis der er ting i materialet de er i tvivl om! Og husk selv at læse dette materiale så du kender det! Sørg for at du som træner eller holdleder har læst, og kender, det materiale der er udleveret til spillerne, samt det materiale der er sendt til forældrene. 5

6 Det vi som trænere og holdledere skal fokusere på, er at stille krav til medlemmernes opførsel mens de er i OIK s varetægt. Det vil sige i klubarealet, omklædningsrum, i boks, på is, i bussen og når vi er ude ved andre klubber Derfor er det vigtigt klart at definere, hvad vi ikke vil acceptere de pågældende steder, og hvad vi skal reagere overfor. Og det er ikke til diskussion, og der kan ikke være flere meninger om det! For at give et indblik i hvilke situationer der menes, er der i det efterfølgende givet eksempler på hvad vi fra klubben IKKE vil acceptere. Men det er klart, at alle situationer ikke kan nævnes, det må bero på vurderinger fra de pågældende trænere og holdledere. Men det kan give et klart fingerpeg om hvor der i hvert fald SKAL reageres. Klubareal: Ved klubareal, menes de omkringliggende arealer, altså klublokale, gangareal, areal ved skabe, hallen, forhallen, tilskuerpladser o.s.v. Her skal vi fokusere på de regler der er udleveret til medlemmerne, i den form som vedlagt herunder. Det er et sæt generelle regler, som skal danne grundlag for et ordentligt miljø i OIK. Det betyder at vi som trænere og holdledere skal fokusere 100 % på at disse sammen med de specifikke regler omkring Omklædningsrum, boksen, isen og i bussen bliver overholdt, og at de bliver holdt fast i disse regler! Kun på den måde kommer vi videre! Derudover er det en vurdering af almindelig god opførsel, hvilket må vurderes i de enkelte tilfælde. Vores medlemmer skal vide, at de repræsenterer OIK, og det skal ske på god sportslig vis Generelt: Du skal være en god kammerat! Alt hvad der hedder optræk til at udelukke andre fra fællesskabet, optræk til mobning, alvorlige drillerier, o.l., vil ikke blive accepteret, og der vil blive slået hårdt ned på det! I skal snakke ordentligt til hinanden! Man kan godt blive irriteret på hinanden indimellem, men det kan og skal klares i et ordentligt sprog! Ellers griber vi ind! Når der bliver sagt ro, så er det fordi I skal modtage information, enten fra træner eller holdleder. Så skal der være RO! Dette vil der blive slået ned på hvis I ikke forstår det! Trænere og holdledere, er IKKE tjenere! Bed pænt om det hvis du skal have hjælp, og snak frem for alt PÆNT til dem! Der vil fremadrettet blive slået hårdt ned hvis du ikke respekterer dette. Tyveri, vold, overtrædelse af de regler der er omkring tobak, alkohol, snus og skrå samt mobning accepteres IKKE i OIK, og der vil blive slået MEGET hårdt ned på den slags! Du er repræsentant for OIK når du er i klubarealerne og det er overalt! Det samme gælder når du er ude til stævner og kampe. Vi forlanger at du opfører dig ordentligt, og er høflig og sportslig. Er dette ikke tilfældet, vil der blive slået hårdt ned på det! 6

7 Vær en kammerat og vær sportslig! Sker det ved et uheld at du kommer til at give en kammerat et skrub på isen, så er det tilbage og sige undskyld og evt. hjælpe. Det er noget vi VIL se, da grundlag for et godt hold er godt kammeratskab! Husk på, mange gange starter tingene som sjov, for at ende i alvor! Og trusler er trusler, hvad enten det starter i sjov eller ej! Tænk dig derfor om inden du siger noget. Omklædningsrum: Omklædningsrummet er der hvor vi opholder os en meget stor del af tiden i OIK. Det er derfor også der vi skal lægge meget stor fokus. Derfor fokuser meget på følgende, hvilket alt sammen er med til at give dem en god ishockey opdragelse!!: Skøjter er farlige. Lær dem at de IKKE skal gå mere end højst nødvendigt rundt i lokalet! En bar fod på vej i bad bliver skåret op! De skal lære at holde orden på deres plads! Tøj skal hænges op osv. så der er plads til de andre! Stave skal f.eks. ikke smides på gulvet. Trøjer til træning er noget de tager SELV på stativet, efter træneradvisering, og det samme gør sig gældende når de returnerer fra træningen! De skal lære SELV at rydde op, altså hænge trøjer på plads, det skal holdledere ikke gøre. De skal rydde op efter sig. (tape og andet affald SKAL i affaldskurv! 2 nye udpeges hver gang til at rydde op og feje!! Så lærer de efterhånden at rydde op efter sig selv.. Er man ikke færdig med omklædning til tiden, er det direkte årsag til hjemsendelse ved gentagelsestilfælde! Det er uacceptabelt! Istid er dyr! Det er ikke et frit valg om man vil medbringe vanddunk til træning! Den SKAL medbringes! Herved undgår vi også situationer hvor de drikker af hinandens dunke. De skal lære at holde et fornuftigt niveau lydmæssigt i omklædningsrummet, og når der bliver sagt at der skal være ro, skal der være ro! Dette i forbindelse med information fra trænere eller holdledere. Ordentlig sprog! Drenge er drenge, men vi accepterer under ingen omstændigheder utidigt sprog overfor trænere og holdledere. Der skal være et fornuftigt respektforhold. De skal lære at modtage en besked uden at skulle kommentere den! 7

8 Tendenser eller optræk til mobning accepteres ikke, og skal håndteres øjeblikkelig! Det samme gælder bevidste udelukkelser af enkeltpersoner. Dog skal man være klar over, at det aldrig vil være muligt at opnå at alle er lige gode kammerater. Og det er helt normalt. Vi har pligt til som trænere og holdledere at gribe ind så tidligt som muligt i et sådan forløb. Forældre har KUN adgang til omklædningsrum for at give en besked! Vi skal IKKE have forældre i omklædningsrummet. (Gælder ikke de yngste spillere..) Almindelige uoverensstemmelser mellem drengene kan ikke undgås. Men de skal lære at vi ikke accepterer hvis de generelt ikke snakker ordentligt med hinanden. De skal passe på lokalerne! Vi har for meget hærværk i OIK! Hold derfor øje med hvad der sker, både i baderum, gangarealer og ved skabene. AL hærværk SKAL indberettes til Disciplinærudvalget! De har ½ time til at bade efter træning. De skal lære at blive færdige til tiden! Derfor indskrænk tiden under bruseren til 5 minutter. Så kan alle nå at komme i bad indenfor tiden! I Boksen: I boksen er generelt de samme regler gældende som i omklædningsrummet. Herudover er der et par områder der yderligere skal fokuseres på, specielt i forhold til når der spilles kamp. I kampsituationer, er stemningen ofte intens, hvilket er en helt naturlig del af sporten. Men det betyder også at vi er nødt til at sikre en højere grad af disciplin, da temperament ofte fører til konflikter spillerne imellem. Ligeledes kan den intense situation ofte også føre til en højere lyst til fra spillernes side, til at diskutere taktik og anvisninger fra trænerens side. Det er derfor ekstremt vigtigt at vi som trænere og holdledere fokuserer MEGET på følgende: Det er træneren der kommer med de anvisninger der skal gives. Holdledere kan komme med positive opmuntrende bemærkninger, men skal IKKE kommentere taktik! De skal lære at boksen er det sted hvor man som spiller tier stille! De skal lytte til trænerens anvisninger UDEN at kommentere! Der er en årsag til at de er udstyret med 2 ører og kun 1 mund! Overholdes dette ikke skal der reageres fra træner/holdleder. (eskalerende ved gentagelsestilfælde!) De skal lære KUN at kommentere positivt overfor kammeraterne, IKKE negativt. Overholdes dette ikke skal der reageres fra træner/holdleder. (eskalerende ved gentagelsestilfælde!) Ved ovennævnte 2 punkter vil det være hensigtsmæssigt i første omgang at gøre brug af Isolering 5-10 minutter på bænk ved kamp.! 8

9 På isen: På isen er det hovedsagelig træneren der vurderer, om der er noget der skal gribes ind overfor. Som holdleder skal man assistere, da man fra boksen ofte kan se ting som træneren ikke observerer. På isen er generelt de samme regler gældende som i omklædningsrummet. De skal opføre sig ordentligt sportsligt på isen, og de skal tale ordentligt til hinanden. Når det drejer sig om kamp, skal de være 100 % klar over, at de er repræsentanter for OIK, og skal opføre sig med respekt for dette! Derudover er der følgende ting der skal fokuseres på når de er på is til træning og kamp: (Træning) Bevidste hævnaktioner accepteres ikke, og medfører direkte hjemsendelse! (Træning) Manglende efterlevelse af anvisninger fra træner skal håndteres! (Træning) Alle SKAL have vanddunk med! De skal lære at tage hensyn til hinanden! Kommer man til at give en kammerat et skrub, så er det tilbage og sige undskyld! De er kammerater! (kamp) Direkte skadelig adfærd SKAL medføre at vi tager den pågældende spiller ud.. (kamp) Manglende efterlevelse af anvisninger skal have konsekvenser. I bussen: I bussen er generelt de samme regler gældende som i omklædningsrummet. Derudover er der et par ting der skal fokuseres på når de kører i bus: Under transporten SKAL de sidde på deres sæder, og de SKAL sidde med seler på, hvis de er monteret i bussen. Det er trænere og holdlederes ansvar at ALLE efterlever de regler. De SKAL efterleve de ting der bliver sagt fra chaufførens side! Det er trænere og holdlederes ansvar at ALLE efterlever de regler. Ude ved andre klubber: Når vi er ude med de forskellige hold, er det vigtigt at de forstår, at de repræsenterer OIK! Det er vores opgave som ledere og holdledere at lære dem dette, samt håndhæve de regler der ligger, lige meget om forældrene er til stede eller ej. Det er altså ikke uden for vores ansvarsområde selvom forældrene er til stede I tilfælde af, at vi har medlemmer der har svært ved at forstå dette, og vi ved gentagne forsøg ikke har kunnet få dem til at efterleve disse regler, er det vores pligt at gøre både medlem og forældre opmærksom på, at det fremadrettet vil have den konsekvens, at vi ikke kan tage den pågældende med ud på de ture der foretages. Dette foretages sammen med Disciplinærudvalget. 9

10 Relationer mellem Trænere/Holdledere og Disciplinærudvalg (Indberetninger): Disciplinærudvalget Udgøres af et ansvarligt medlem fra Bestyrelsen. Pr er dette Niels Jørgen Nielsen (Adm. Ansvarlig.). Den ansvarlige for Disciplinærudvalget sammensætter løbende, efter behov, det hold der skal agere i forhold til samtaler m.m. Dette fordi der løbende vil være forskellige behov, alt efter sagens karakter, og mulighed for inhabilitet. Behandling af sager vil som udgangspunkt oftest foregå i samarbejde med Trænere, holdledere. I alle de situationer hvor der skal foregå en indberetning til Disciplinærudvalget, både når det drejer sig om sager der skal behandles i Disciplinærudvalget, og når det drejer sig om en indberetning til registrering, skal indberetningen foregå til den administrativt ansvarlige for Disciplinærudvalget, p.t. Niels Jørgen Nielsen. Henvendelse kan ske via mail (Helst!) eller via personlig eller telefonisk henvendelse. Administrativ ansvarlig sikrer i det daglige registrering af hændelser indbragt fra holdledere og trænere. Administrativ ansvarlig sikrer videre information til Amatørbestyrelsen samt Anders Holst om alle indberetninger ud fra følgende retningslinier: Indberetninger der ikke skal behandles af disciplinærudvalget, men som blot registreres, informeres ud til amatørbestyrelsen og Anders Holst på hvert møde, som et fast punkt på dagsordenen. Indberetninger som kræver behandling af disciplinærudvalget informeres ud hurtigst muligt til amatørbestyrelsen samt Anders Holst. Vurderes det, at en behandling af sagen kan vente til det efterfølgende amatørbestyrelsesmøde, gøres dette. Alternativt indkaldes til ekstraordinært disciplinærudvalgsmøde. En behandling med efterfølgende beslutning om uddeling af længerevarende karantæner (over 3 uger), kan kun foregå ved forudgående behandling i Bestyrelsen, hvor minimum 4 Bestyrelsesmedlemmer er til stede. 10

11 Der skelnes mellem 3 typer sager hvor der skal indberettes fra Trænere og holdledere til Disciplinærudvalget: 1. Sager der informeres om fra de forskellige hold, hvor holdledere og trænere selv gentagne gange har påpeget disciplinære almindelige problemer overfor et medlem. Her forstås sager som fører til en observationsperiode, for at se om dette gentager sig. I første omgang satses på at vedkommende har forstået irettesættelsen, og det ikke gentager sig. I disse situationer forventes det at trænere og holdledere har grebet ind med henholdsvis hjemsendelse, eventuel udelukkelse fra enkelt træning eller enkelt kamp, og samtale med forældre. Det er denne type sager der skal fokuseres meget på fra alle sider! Det er den store gruppe af tilfælde af dårlig opførsel, hvor hurtig og konsekvent indgriben fra trænere og holdledere er vigtig! Her snakker vi om ting som: manglende accept af information fra trænere og holdledere, utidigt sprog, dårlig opførsel i bad og omklædning, dårlig opførsel i boks, utidig opførsel på is, dårlig kammerat, drillerier (Ikke Mobning!) etc.. Både træner og holdledere vurderer altid sammen, aldrig alene! Men informationen indberettes og registreres, således Disciplinærudvalget er klar over at der har været problemer, og er klar til at gribe ind hvis der skulle blive behov for det. Altså en type hvor trænere og holdledere selv håndterer problemerne, men indberetter dem til mulig senere brug, fordi det ikke længere er et enkeltstående problem.. 2. Sager relateret til ovenstående, hvor vedkommende, imod enhver forventning, fortsat ikke indordner sig under de regler der er, selvom der er gjort brug af disciplinære virkemidler i form af hjemsendelse, udelukkelse fra træning/kamp og samtale med forældrene. Det kan også være i situationer hvor det ønskes at der deltager en repræsentant fra Disciplinærudvalget i en samtale med forældrene, sammen med træner og holdleder. 3. Sager af mere alvorlig karakter, hvor det vurderes, at der overordnet skal gribes hurtigt ind fordi forholdet er uholdbart. Det er ting som Tyveri, mobning, vold (Fysisk og psykisk), trusler etc. Under denne kategori hører ligeledes de indberetninger der giver straffe uddelt af Dansk Ishockey Union, hvor det skal vurderes om der skal tildeles yderligere straf til den pågældende af OIK. Herudover situationer som vurderes som uløselige, det kan være manglende accept af de regelsæt der forefindes i OIK, over længere periode. (Herunder rygning, snus, skrå osv.) Under denne kategori hører også vurderinger af eksklusion og bortvisning fra OIK. Denne kategori fordrer hurtig behandling og indgriben. Herudover kan der kun opfordres til en tæt dialog med Disciplinærudvalget, hvis der er tvivlssituationer. På vegne af Amatørbestyrelsen og Disciplinærudvalget Niels J. Nielsen, Adm. Ansvarlig. 11

Forældremateriale omkring:

Forældremateriale omkring: Forældremateriale omkring: Forældre Version Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Baggrunds materiale omkring:

Baggrunds materiale omkring: Baggrunds materiale omkring: Bagrund Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men i høj

Læs mere

Hockey - et fællesskab med regler i SSF1896

Hockey - et fællesskab med regler i SSF1896 Forældremateriale omkring: Hockey - et fællesskab med regler i SSF1896 Til dig som har et barn som aktivt medlem i SSF1896 1 Hvorfor Hockey et fællesskab med regler? Ja hvorfor kører vi et projekt Hockey

Læs mere

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Et hæfte om retningslinjer når du er aktiv spiller i SSF1896 1 Hockey et fællesskab med regler Du har valgt at spille ishockey i SSF1896 Enten starter du nu som

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

ISHOCKEYENS SÅDAN. Fairplay &Respekt. &Respekt

ISHOCKEYENS SÅDAN. Fairplay &Respekt. &Respekt ISHOCKEYENS SÅDAN 1 Danmarks Ishockey Union (DIU) har det overordnede ansvar for ishockeyens fælles værdigrundlag i Danmark det som er rigtigt eller forkert i ishockey, på eller udenfor banen. Fair play

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Ishockeyens SÅDAN. Fairplay &Respekt. &Respekt

Ishockeyens SÅDAN. Fairplay &Respekt. &Respekt Ishockeyens SÅDAN 1 Danmarks Ishockey Union (DIU) har det overordnede ansvar for ishockeyens fælles værdigrundlag i Danmark det som er rigtigt eller forkert i ishockey, på eller udenfor banen. Fair play

Læs mere

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik Ballum Skole Mobbe- og samværspolitik Ballum Skoles mobbe- og samværspolitik videreudvikles og revideres løbende. Det vil sige en overordnet forpligtende aftale, der afklarer forventninger og handlemuligheder.

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

GUIDE. til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK

GUIDE. til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK GUIDE til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK Dine evner bestemmer, hvad DU kan gøre. Din motivation bestemmer, hvad DU gør. Din attitude bestemmer, hvor godt DU gør

Læs mere

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet (se også vejledningen nedenfor) Fastsat i henhold til 14, stk. 6 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven).

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet.

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivselspolitik for Augustenborg Skole Gældende fra den 1. august 2011 FORMÅL I skolens målsætning står der: En skole for alle, hvor samarbejdet bygger på dialog Alle elever skal opleve at være en del

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Den røde tråd. RIK s ishockey program for alle aldre

Den røde tråd. RIK s ishockey program for alle aldre RIK s ishockey program for alle aldre Den røde tråd Indeværende dokument danner rammen om hvordan der skal spilles ishockey i vores klub, hvilke sociale værdier vi ønsker, skal opretholdes og ikke mindst

Læs mere

Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening

Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening Det primære mål for børnepolitikken i SGF er børnenes trivsel og udvikling, både motorisk, socialt og personligt. Fællesskab i foreningen er umådelig vigtigt både

Læs mere

Kasperskolens mobbepolitik og strategi.

Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Hvornår mobbes der? Der mobbes, når en elev udsættes for gentagen negativ eller ondsindet adfærd fra et eller flere individer og har vanskeligt ved at forsvare sig

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5 A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD TRIVSELSPLAN INDHOLD: Plan side 2 4 Konkrete tiltag 5 Litteraturliste 5 JEG ER OK DU ER OK Maj 2015 Vores arbejde har været meget inspireret af www.dcum.dk 1 Hvad forstår

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil GRUNDSKOLER Trivselserklæring for: Campusskolen Udarbejdet (dato): November 2014 Hvad forstår vi ved trivsel? Ved trivsel forstår vi, at: Man er tryg og har det godt med andre elever såvel som ansatte.

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret Antimobbestrategi for Pilehaveskolen Gældende fra den Januar 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? At arbejde for en mobbefri skole. At alle elever, forældre og personale gør en indsats

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4

1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4 1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4 1 Handling når der opleves mobning...4 Handleplan til lærere og pædagoger til forebyggelse af mobning...5

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige skolegang.

Læs mere

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE Dette er et dilemmaspil, hvor I skal gætte hinandens svar på spørgsmål og dilemmaer om pengespil. Gennem diskussioner og gæt, får de unge fokus på deres egne og kammeraternes spillevaner og holdninger.

Læs mere

Velkommen til Gullestrup Skole!

Velkommen til Gullestrup Skole! Velkommen til Gullestrup Skole! Gullestrup Skole er en PALS-skole. Skolen er blevet PALS-skole i september måned 2010. PALS blev introduceret for første gang i Danmark i 2008, så det er et forholdsvist

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Eliteidrætsklasse Vitaskolen

Esbjerg Ishockey Klub. Eliteidrætsklasse Vitaskolen Esbjerg Ishockey Klub Eliteidrætsklasse Vitaskolen Rev. 1 November 2014 Optagelse Eliteidrætsklasse Esbjerg Ishockey Klub (EIK) indgår i et samarbejde med Danmarks Ishockey Union (DIU), Team Danmark, Esbjerg

Læs mere

2012 GEDSTED SKOLE. Undervisningsmiljøvurderingen 2012 på Gedsted Skole indeholder de 4 faser, som tilsammen udgør en hel UVM:

2012 GEDSTED SKOLE. Undervisningsmiljøvurderingen 2012 på Gedsted Skole indeholder de 4 faser, som tilsammen udgør en hel UVM: 2012 GEDSTED SKOLE Undervisningsmiljøvurderingen 2012 på indeholder de 4 faser, som tilsammen udgør en hel UVM: 1. Kortlægning af undervisningsmiljøet 2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik Mobbepolitik Store Heddinge skole Store Heddinge skole bygger på et fundament af frihed under ansvar og gensidig respekt mellem elever, lærere og forældre. Mobning accepteres ikke på skolen. Det forventes

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Selvevaluering på Staby Efterskole

Selvevaluering på Staby Efterskole Selvevaluering på Staby Efterskole Evalueringen foregik på et pædagogisk møde over 2 timer. Med følgende struktur. 5 min information - vores forventninger PT/AM o I får 12 min til at diskutere hvert emne

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig.

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig. GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Møllevangskolen Udarbejdet (dato): januar 2007 Hvad forstår vi ved trivsel? Vi ønsker, at Møllevangskolen er et rigtig rart og lærerigt sted at være. Vi ønsker at alle

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Plejekollektivet Husorden

Plejekollektivet Husorden Plejekollektivet Husorden Medicinadministration Alle brugere skal have deres medicin i de rette doser og på rette tidspunkter. For at sikre dette, skal medicinen indtages under overværelse af medicinmanden.

Læs mere

DIU OPSTARTSSTÆVNE U13 II

DIU OPSTARTSSTÆVNE U13 II Odense Ishockey Klub DIU OPSTARTSSTÆVNE U13 II Den 23. 24. august 2014 Det er Odense Ishockey Klub en stor glæde at byde alle U13 II hold velkommen til Odense til opstartsstævnet. For mange hold markerer

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd.

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd. Love for Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening, HLIF 1: Foreningens navn er Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening. Hjemsted: Sognevej 5, Houlbjerg. Foreningen er tilsluttet JBU, JHF, DGI samt forbund der senere

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING RØDOVRE KUNSTSKØJTEKLUB 16. FEBRUAR 2007 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING Denne forretningsorden er godkendt på RSIK s bestyrelse den 5. oktober 2006 1 Indledning Denne

Læs mere

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel?

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011 Hvad forstår vi ved trivsel? Eleverne generelt glæder sig til komme til skole. Eleverne generelt er glade for at

Læs mere

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Målsætning Det er skolens målsætning og hensigt, at være en mobbefri skole. Skolen tolererer ikke mobning, da skolen ses som værende elevernes fristed i hverdagen.

Læs mere

Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil

Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil SPORT & PENGESPIL Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil Vi har lavet en præsentation (i Power Point-format). Den kan du bruge til at sætte sport og spil på dagsordenen over for sportstrænere og

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Boldesager Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil have fokus på elevernes trivsel og på den forebyggende indsats mod mobning. Hvis

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR MOBNING ET FÆLLES ANSVAR AT DRILLE FOR SJOV AT DRILLE FOR ALVOR I Galaksen arbejder vi med at forebygge mobning. Mobning har store konsekvenser både for de børn, der bliver mobbet og de børn, der befinder

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Goodsport programmet

Goodsport programmet Rungsted Ishockey Klub 2009 Goodsport programmet Kære alle i Rungst ed Ishock ey Klub. RIK har som den første ishockeyklub udenfor Canada fået tilladelse til at benytte "Goodsport" konceptet, som er indført

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

MOBNING til forældre, elever og personale

MOBNING til forældre, elever og personale MOBNING til forældre, elever og personale Forord Folketinget vedtog i foråret 2001»lov om undervisningsmiljø«. Loven slår fast, at mobning ikke er tilladt. På Søndre Skole gennemførtes som konsekvens af

Læs mere

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker Pædagogik og værdier: Barnet skal blive så dygtig som det overhovedet kan! Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Trivselsregler og funktioner for ETT

Trivselsregler og funktioner for ETT Version 2 december 2012 Følgende generelle opgaver og ansvarsområder har en træner i ETT 1.0 Træner i ETT 1.1 De 10 bud for vore trænere : 1 Se hver konkurrenceudøver. 2 Lyt med opmærksomhed. 3 Skab tryghed,

Læs mere

LANDSMESTERSKAB DGI Svømning den marts 2016 Ikast Svømmecenter

LANDSMESTERSKAB DGI Svømning den marts 2016 Ikast Svømmecenter LANDSMESTERSKAB DGI Svømning den 12.-13. marts 2016 Ikast Svømmecenter Velkommen til DGI Svømnings Landsmesterskab 2016 i Ikast Det er igen med glæde, at DGI Svømnings Stævneudvalg kan byde alle svømmere

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere