Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen 03-08-2009. Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring:"

Transkript

1 Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring: 1

2 Hvorfor dukker projekt Hockey og godt miljø op i OIK lige nu? Det gør det af flere årsager OIK er en god klub, og samtidig en af de største i Danmark, hvad angår medlemsantal. Det indebærer at vi er nødt til at sikre en styring af den udvikling der er i klubben, på alle plan, hvis vi samtidig vil opnå resultater med de amatørhold vi har. Og netop her vil de fleste der har deres daglige gang i klubben nok have en mening om, hvordan situationen er i OIK. Men én ting er sikkert, vi har en opgave hvad angår sikring af et godt miljø i klubben, således det fremadrettet vil være muligt at skabe optimale arbejdsforhold for de trænere og holdledere der, for manges vedkommende, yder en frivillig indsats for OIK. Det er det der danner hele grundlaget for, at vi har mulighed for at tilbyde unge mennesker en god fritidsbeskæftigelse i OIK. Altså en sikring af, at forholdene er i orden for de trænere og holdledere der skal bruge mange timer af deres fritid i OIK, og samtidig en sikring af, at de pågældende trænere og holdledere har nogle ens redskaber til at styre dagligdagen med de unge medlemmer, når man ser på den pædagogiske side af det arbejde der ligger i klubregi. Der har desværre vist sig en uheldig udvikling og tendens gennem årene, hvad angår opførsel, sprog med videre, hvilket har ført til et mindre godt miljø generelt. Og det skal der rettes op på NU! Hvad der er årsagen kan altid diskuteres. Men når alt kommer til alt, så der det formentlig flere faktorer der spiller ind: Vi har i OIK ikke altid fokuseret nok på disciplinen omkring sporten, samt den generelle opførsel i klubben. Der vil altid være unge mennesker i så stor en amatørafdeling, der ikke har den helt rigtige opdragelse med i bagagen. Ishockey ER en hård sport, og som en kæmpe misforståelse, har mange omkring sporten legaliseret at man så også kan være lidt rå og utilnærmelig når man dyrker den! Vi har ikke haft direkte regler for hvad vi accepterer og ikke accepterer i OIK s ungdom, og derfor har vi samtidig også kun håndhævet almindelig ro og orden sporadisk.. Vi har ikke tidligere haft én instans, der bevarer overblikket over uddelte straffe, og sikrer en ensartet og objektiv behandling i de situationer hvor der har været brug for dette. De ting skal vi have styr på nu i OIK! Og det kræver en stor indsats, ikke mindst af trænere og holdledere! Hvis ikke ALLE trænere og holdledere går aktivt ind i denne opgave, opnår vi intet andet end spildt arbejde ved projekt Hockey og godt miljø!!!! 2

3 Grundlag Trænere/Holdledere: Trænere bliver valgt af klubben hvert år, til de respektive hold, sammen med hjælpetrænere. Det er et ansvar som Anders Holst og Sportsudvalget har, at sikre den kommende sæsons trænerstab. Holdledere melder sig selv, og træneren finder ud af, i samarbejde med dem der har meldt sig, hvem der laver hvad, og hvem der skal være tilknyttet holdet. Det er meget positivt for OIK, at der, heldigvis, er så mange der har lyst til at yde en indsats for holdene. Ofte forholder det sig på den måde, at holdledere melder sig til holdet, for at kombinere den tid de alligevel skal bruge fordi de har børn der spiller på det pågældende hold, med et ønske om at gøre noget for medlemmerne og OIK som klub. Og det er som udgangspunkt også helt i orden. Hvad der i den forbindelse er vigtigt er, at man som holdleder forstår, at det er en gerning man ikke kan gøre halvt. For gør man det, så vil det skabe større problemer end det vil gavne. Man er nødt til at gøre op med sig selv, om man vil indgå i et team, hvor man skal bruge både tid og energi, på at skabe de rigtige rammer for de unge mennesker der har valgt at spille ishockey i OIK. Derfor er der lidt grundlæggende ting man skal forholde sig til, hvis man vil være holdleder i OIK: Indledningsvis, så SKAL holdledere være medlem af OIK, passivt medlemskab er nok!!! (Dette står i vedtægterne, og har bl.a. noget med forsikringer at gøre. Det er holdlederens eget ansvar at sikre dette medlemskab!) Det er vigtigt at man som holdleder forholder sig til hvad det er man siger ja til, og hvad det er for et ansvar man som holdleder påtager sig. At have med unge mennesker at gøre, kræver at man har lidt pædagogisk sans, og frem for alt, at man kan lide det!! Det kræver at man fremstår som et godt eksempel. Det vil sige ved god og sportslig opførsel både i forbindelse med kampe og i forbindelse med træning. Herunder er det vigtigt at man som repræsentant for OIK overholder eksempelvis regler om rygeforbud o.l. Det er ligeledes vigtigt at man fremstår som godt eksempel omkring indtagelse af alkohol. Dette betyder ikke at man ikke kan tage en øl i klubben eller når man er ude, men i begrænset omfang. Dette ligeså meget i relation til det ansvar man har for drengene som træner og holdleder. Derudover er det vigtigt, IKKE at fokusere, eller favorisere i forhold til sit eget barn, hvis man er holdleder på et hold hvor ens egen spiller. I situationer hvor der skal irettesættes eller der er problemer der skal håndteres i forhold til ens eget barn, skal træneren eller en anden holdleder tage over. Det er meget vigtigt at man som holdleder forstår hvornår man er inhabil. Er man indforstået med disse ting, og har man lidt pædagogisk sans, så er det helt sikkert et godt valg at blive holdleder! Det giver mange gode timer, og meget positivt tilbage!! 3

4 Handleplan for Trænere/Holdledere: Det er vigtigt at alle forstår, at vi kun ved en meget koncentreret indsats fra starten af sæsonen, opnår resultater i forhold til opførsel. Det kræver virkelig, at vi, på alle hold, fokuserer på, at vi er der på grund af Ishockey, og at vi ikke tolererer de ting vi ved er med til at ødelægge et godt miljø i OIK! Og det er: Når medlemmer udviser manglende respekt for trænere og holdledere i form af ikke at ville følge anvisninger eller tilrettevisninger.. Når medlemmer udviser manglende forståelse for, hvad ordentlig opførsel er, og hvordan man repræsenterer OIK på en værdig og sportslig måde. Når medlemmer optræder som dårlige kammerater på og udenfor isen. Når medlemmer optræder usportsligt på og udenfor isen.. Da der ikke tidligere har været så meget fokus på de her ting som der kommer nu, vil det selvfølgelig også betyde at denne markante forskel, for nogle af vores medlemmer vil komme som noget af en overraskelse! Det vil formentlig resultere i et større antal samtaler, advarsler og hjemsendelser end vi har set tidligere, i hvert fald her i starten! Men der er ingen tvivl om, at vi, allerede på meget kort sigt, vil se resultatet af indsatsen! Der SKAL reageres på ALLE situationer, hvor trænere og holdledere vurderer, at situationen hører under de ovennævnte 4 kategorier! Kun på den måde bliver det en naturlig del af vores medlemmers hverdag, at de skal respektere deres omgivelser, og behandle og tale ordentligt til de voksne der er omkring dem i OIK, samt deres kammerater. På den måde vil de hurtigt fornemme, at det gode kammeratskab, den gode omgangstone, deres optræden som gode sportsmænd, deres fokus på at lytte til trænere/holdledere, alle er elementer der vil give dem en større glæde ved Ishockey i OIK, og helt sikkert også større resultater! 4

5 Det er vigtigt at pointere, at der ikke skal straffes for straffens skyld!! Det er for at komme ind i den rigtige gænge, og for at få et bedre miljø og en bedre omgangstone!!!!! Sanktionsmuligheder fra holdenes side, uden involvering af Disciplinærudvalget, er ud over en almindelig dialog, som altid skal bruges som 1. mulighed: Hjemsendelse fra træning (Badebillet). (Her tages kontakt til forældre!) Isolering 5-10 minutter på bænk ved kamp. Ude af kamp (Badebillet). Udelukkelse fra træninger op til en uge. (Her tages kontakt til forældre!) Udelukkelse fra max. 1 kamp. (Her tages kontakt til forældre!) Indkaldelse til møde med spiller, forældre, træner og holdleder. Ved tildeling af alvorligere straffeend de nævnte SKAL Disciplinærudvalget involveres. NB! Alle tildelte straffe er straffe der tildeles af OIK som klub. Det betyder at spillere naturligvis ikke kan deltage i træninger eller kampe på andre hold i OIK, hvis de er tildelt en straf! Så vidt muligt skal det altid forsøges at løse en sag ved almindelig dialog med personen. Tag snakken, så vidt muligt alene med personen, og tal i et forståeligt sprog, uden at råbe! Råber du, er det nemmere for personen at tro at det også er legalt for ham/hende at råbe! Dette skal prøves inden der skrides til hjemsendelse fra træning, udelukkelse fra i igangværende kamp, udelukkelse fra en kommende træning eller kamp, eller indkaldelse til møde med forældre. Giv aldrig en straf eller irettesættelse på grund af du selv er vred eller irriteret! Du er den voksne, og det er dig der skal bevare overblikket!!! Så vidt muligt, så vær samme træner og holdleder når der uddeles en irettesættelse eller en straf. Og sørg for løbende at evaluere træninger og kampe, så I som trænere og holdledere hele tiden har en rød tråd i det i gør! HUSK! I er som trænere og holdledere ansvarlige for, at det materiale der er udarbejdet til spillere omkring projekt Hockey og godt miljø!!!! Bliver distribueret til nye medlemmer! I skal samtidig gøre dem opmærksom på, at de til enhver tid kan henvende sig til jer, hvis der er ting i materialet de er i tvivl om! Og husk selv at læse dette materiale så du kender det! Sørg for at du som træner eller holdleder har læst, og kender, det materiale der er udleveret til spillerne, samt det materiale der er sendt til forældrene. 5

6 Det vi som trænere og holdledere skal fokusere på, er at stille krav til medlemmernes opførsel mens de er i OIK s varetægt. Det vil sige i klubarealet, omklædningsrum, i boks, på is, i bussen og når vi er ude ved andre klubber Derfor er det vigtigt klart at definere, hvad vi ikke vil acceptere de pågældende steder, og hvad vi skal reagere overfor. Og det er ikke til diskussion, og der kan ikke være flere meninger om det! For at give et indblik i hvilke situationer der menes, er der i det efterfølgende givet eksempler på hvad vi fra klubben IKKE vil acceptere. Men det er klart, at alle situationer ikke kan nævnes, det må bero på vurderinger fra de pågældende trænere og holdledere. Men det kan give et klart fingerpeg om hvor der i hvert fald SKAL reageres. Klubareal: Ved klubareal, menes de omkringliggende arealer, altså klublokale, gangareal, areal ved skabe, hallen, forhallen, tilskuerpladser o.s.v. Her skal vi fokusere på de regler der er udleveret til medlemmerne, i den form som vedlagt herunder. Det er et sæt generelle regler, som skal danne grundlag for et ordentligt miljø i OIK. Det betyder at vi som trænere og holdledere skal fokusere 100 % på at disse sammen med de specifikke regler omkring Omklædningsrum, boksen, isen og i bussen bliver overholdt, og at de bliver holdt fast i disse regler! Kun på den måde kommer vi videre! Derudover er det en vurdering af almindelig god opførsel, hvilket må vurderes i de enkelte tilfælde. Vores medlemmer skal vide, at de repræsenterer OIK, og det skal ske på god sportslig vis Generelt: Du skal være en god kammerat! Alt hvad der hedder optræk til at udelukke andre fra fællesskabet, optræk til mobning, alvorlige drillerier, o.l., vil ikke blive accepteret, og der vil blive slået hårdt ned på det! I skal snakke ordentligt til hinanden! Man kan godt blive irriteret på hinanden indimellem, men det kan og skal klares i et ordentligt sprog! Ellers griber vi ind! Når der bliver sagt ro, så er det fordi I skal modtage information, enten fra træner eller holdleder. Så skal der være RO! Dette vil der blive slået ned på hvis I ikke forstår det! Trænere og holdledere, er IKKE tjenere! Bed pænt om det hvis du skal have hjælp, og snak frem for alt PÆNT til dem! Der vil fremadrettet blive slået hårdt ned hvis du ikke respekterer dette. Tyveri, vold, overtrædelse af de regler der er omkring tobak, alkohol, snus og skrå samt mobning accepteres IKKE i OIK, og der vil blive slået MEGET hårdt ned på den slags! Du er repræsentant for OIK når du er i klubarealerne og det er overalt! Det samme gælder når du er ude til stævner og kampe. Vi forlanger at du opfører dig ordentligt, og er høflig og sportslig. Er dette ikke tilfældet, vil der blive slået hårdt ned på det! 6

7 Vær en kammerat og vær sportslig! Sker det ved et uheld at du kommer til at give en kammerat et skrub på isen, så er det tilbage og sige undskyld og evt. hjælpe. Det er noget vi VIL se, da grundlag for et godt hold er godt kammeratskab! Husk på, mange gange starter tingene som sjov, for at ende i alvor! Og trusler er trusler, hvad enten det starter i sjov eller ej! Tænk dig derfor om inden du siger noget. Omklædningsrum: Omklædningsrummet er der hvor vi opholder os en meget stor del af tiden i OIK. Det er derfor også der vi skal lægge meget stor fokus. Derfor fokuser meget på følgende, hvilket alt sammen er med til at give dem en god ishockey opdragelse!!: Skøjter er farlige. Lær dem at de IKKE skal gå mere end højst nødvendigt rundt i lokalet! En bar fod på vej i bad bliver skåret op! De skal lære at holde orden på deres plads! Tøj skal hænges op osv. så der er plads til de andre! Stave skal f.eks. ikke smides på gulvet. Trøjer til træning er noget de tager SELV på stativet, efter træneradvisering, og det samme gør sig gældende når de returnerer fra træningen! De skal lære SELV at rydde op, altså hænge trøjer på plads, det skal holdledere ikke gøre. De skal rydde op efter sig. (tape og andet affald SKAL i affaldskurv! 2 nye udpeges hver gang til at rydde op og feje!! Så lærer de efterhånden at rydde op efter sig selv.. Er man ikke færdig med omklædning til tiden, er det direkte årsag til hjemsendelse ved gentagelsestilfælde! Det er uacceptabelt! Istid er dyr! Det er ikke et frit valg om man vil medbringe vanddunk til træning! Den SKAL medbringes! Herved undgår vi også situationer hvor de drikker af hinandens dunke. De skal lære at holde et fornuftigt niveau lydmæssigt i omklædningsrummet, og når der bliver sagt at der skal være ro, skal der være ro! Dette i forbindelse med information fra trænere eller holdledere. Ordentlig sprog! Drenge er drenge, men vi accepterer under ingen omstændigheder utidigt sprog overfor trænere og holdledere. Der skal være et fornuftigt respektforhold. De skal lære at modtage en besked uden at skulle kommentere den! 7

8 Tendenser eller optræk til mobning accepteres ikke, og skal håndteres øjeblikkelig! Det samme gælder bevidste udelukkelser af enkeltpersoner. Dog skal man være klar over, at det aldrig vil være muligt at opnå at alle er lige gode kammerater. Og det er helt normalt. Vi har pligt til som trænere og holdledere at gribe ind så tidligt som muligt i et sådan forløb. Forældre har KUN adgang til omklædningsrum for at give en besked! Vi skal IKKE have forældre i omklædningsrummet. (Gælder ikke de yngste spillere..) Almindelige uoverensstemmelser mellem drengene kan ikke undgås. Men de skal lære at vi ikke accepterer hvis de generelt ikke snakker ordentligt med hinanden. De skal passe på lokalerne! Vi har for meget hærværk i OIK! Hold derfor øje med hvad der sker, både i baderum, gangarealer og ved skabene. AL hærværk SKAL indberettes til Disciplinærudvalget! De har ½ time til at bade efter træning. De skal lære at blive færdige til tiden! Derfor indskrænk tiden under bruseren til 5 minutter. Så kan alle nå at komme i bad indenfor tiden! I Boksen: I boksen er generelt de samme regler gældende som i omklædningsrummet. Herudover er der et par områder der yderligere skal fokuseres på, specielt i forhold til når der spilles kamp. I kampsituationer, er stemningen ofte intens, hvilket er en helt naturlig del af sporten. Men det betyder også at vi er nødt til at sikre en højere grad af disciplin, da temperament ofte fører til konflikter spillerne imellem. Ligeledes kan den intense situation ofte også føre til en højere lyst til fra spillernes side, til at diskutere taktik og anvisninger fra trænerens side. Det er derfor ekstremt vigtigt at vi som trænere og holdledere fokuserer MEGET på følgende: Det er træneren der kommer med de anvisninger der skal gives. Holdledere kan komme med positive opmuntrende bemærkninger, men skal IKKE kommentere taktik! De skal lære at boksen er det sted hvor man som spiller tier stille! De skal lytte til trænerens anvisninger UDEN at kommentere! Der er en årsag til at de er udstyret med 2 ører og kun 1 mund! Overholdes dette ikke skal der reageres fra træner/holdleder. (eskalerende ved gentagelsestilfælde!) De skal lære KUN at kommentere positivt overfor kammeraterne, IKKE negativt. Overholdes dette ikke skal der reageres fra træner/holdleder. (eskalerende ved gentagelsestilfælde!) Ved ovennævnte 2 punkter vil det være hensigtsmæssigt i første omgang at gøre brug af Isolering 5-10 minutter på bænk ved kamp.! 8

9 På isen: På isen er det hovedsagelig træneren der vurderer, om der er noget der skal gribes ind overfor. Som holdleder skal man assistere, da man fra boksen ofte kan se ting som træneren ikke observerer. På isen er generelt de samme regler gældende som i omklædningsrummet. De skal opføre sig ordentligt sportsligt på isen, og de skal tale ordentligt til hinanden. Når det drejer sig om kamp, skal de være 100 % klar over, at de er repræsentanter for OIK, og skal opføre sig med respekt for dette! Derudover er der følgende ting der skal fokuseres på når de er på is til træning og kamp: (Træning) Bevidste hævnaktioner accepteres ikke, og medfører direkte hjemsendelse! (Træning) Manglende efterlevelse af anvisninger fra træner skal håndteres! (Træning) Alle SKAL have vanddunk med! De skal lære at tage hensyn til hinanden! Kommer man til at give en kammerat et skrub, så er det tilbage og sige undskyld! De er kammerater! (kamp) Direkte skadelig adfærd SKAL medføre at vi tager den pågældende spiller ud.. (kamp) Manglende efterlevelse af anvisninger skal have konsekvenser. I bussen: I bussen er generelt de samme regler gældende som i omklædningsrummet. Derudover er der et par ting der skal fokuseres på når de kører i bus: Under transporten SKAL de sidde på deres sæder, og de SKAL sidde med seler på, hvis de er monteret i bussen. Det er trænere og holdlederes ansvar at ALLE efterlever de regler. De SKAL efterleve de ting der bliver sagt fra chaufførens side! Det er trænere og holdlederes ansvar at ALLE efterlever de regler. Ude ved andre klubber: Når vi er ude med de forskellige hold, er det vigtigt at de forstår, at de repræsenterer OIK! Det er vores opgave som ledere og holdledere at lære dem dette, samt håndhæve de regler der ligger, lige meget om forældrene er til stede eller ej. Det er altså ikke uden for vores ansvarsområde selvom forældrene er til stede I tilfælde af, at vi har medlemmer der har svært ved at forstå dette, og vi ved gentagne forsøg ikke har kunnet få dem til at efterleve disse regler, er det vores pligt at gøre både medlem og forældre opmærksom på, at det fremadrettet vil have den konsekvens, at vi ikke kan tage den pågældende med ud på de ture der foretages. Dette foretages sammen med Disciplinærudvalget. 9

10 Relationer mellem Trænere/Holdledere og Disciplinærudvalg (Indberetninger): Disciplinærudvalget Udgøres af et ansvarligt medlem fra Bestyrelsen. Pr er dette Niels Jørgen Nielsen (Adm. Ansvarlig.). Den ansvarlige for Disciplinærudvalget sammensætter løbende, efter behov, det hold der skal agere i forhold til samtaler m.m. Dette fordi der løbende vil være forskellige behov, alt efter sagens karakter, og mulighed for inhabilitet. Behandling af sager vil som udgangspunkt oftest foregå i samarbejde med Trænere, holdledere. I alle de situationer hvor der skal foregå en indberetning til Disciplinærudvalget, både når det drejer sig om sager der skal behandles i Disciplinærudvalget, og når det drejer sig om en indberetning til registrering, skal indberetningen foregå til den administrativt ansvarlige for Disciplinærudvalget, p.t. Niels Jørgen Nielsen. Henvendelse kan ske via mail (Helst!) eller via personlig eller telefonisk henvendelse. Administrativ ansvarlig sikrer i det daglige registrering af hændelser indbragt fra holdledere og trænere. Administrativ ansvarlig sikrer videre information til Amatørbestyrelsen samt Anders Holst om alle indberetninger ud fra følgende retningslinier: Indberetninger der ikke skal behandles af disciplinærudvalget, men som blot registreres, informeres ud til amatørbestyrelsen og Anders Holst på hvert møde, som et fast punkt på dagsordenen. Indberetninger som kræver behandling af disciplinærudvalget informeres ud hurtigst muligt til amatørbestyrelsen samt Anders Holst. Vurderes det, at en behandling af sagen kan vente til det efterfølgende amatørbestyrelsesmøde, gøres dette. Alternativt indkaldes til ekstraordinært disciplinærudvalgsmøde. En behandling med efterfølgende beslutning om uddeling af længerevarende karantæner (over 3 uger), kan kun foregå ved forudgående behandling i Bestyrelsen, hvor minimum 4 Bestyrelsesmedlemmer er til stede. 10

11 Der skelnes mellem 3 typer sager hvor der skal indberettes fra Trænere og holdledere til Disciplinærudvalget: 1. Sager der informeres om fra de forskellige hold, hvor holdledere og trænere selv gentagne gange har påpeget disciplinære almindelige problemer overfor et medlem. Her forstås sager som fører til en observationsperiode, for at se om dette gentager sig. I første omgang satses på at vedkommende har forstået irettesættelsen, og det ikke gentager sig. I disse situationer forventes det at trænere og holdledere har grebet ind med henholdsvis hjemsendelse, eventuel udelukkelse fra enkelt træning eller enkelt kamp, og samtale med forældre. Det er denne type sager der skal fokuseres meget på fra alle sider! Det er den store gruppe af tilfælde af dårlig opførsel, hvor hurtig og konsekvent indgriben fra trænere og holdledere er vigtig! Her snakker vi om ting som: manglende accept af information fra trænere og holdledere, utidigt sprog, dårlig opførsel i bad og omklædning, dårlig opførsel i boks, utidig opførsel på is, dårlig kammerat, drillerier (Ikke Mobning!) etc.. Både træner og holdledere vurderer altid sammen, aldrig alene! Men informationen indberettes og registreres, således Disciplinærudvalget er klar over at der har været problemer, og er klar til at gribe ind hvis der skulle blive behov for det. Altså en type hvor trænere og holdledere selv håndterer problemerne, men indberetter dem til mulig senere brug, fordi det ikke længere er et enkeltstående problem.. 2. Sager relateret til ovenstående, hvor vedkommende, imod enhver forventning, fortsat ikke indordner sig under de regler der er, selvom der er gjort brug af disciplinære virkemidler i form af hjemsendelse, udelukkelse fra træning/kamp og samtale med forældrene. Det kan også være i situationer hvor det ønskes at der deltager en repræsentant fra Disciplinærudvalget i en samtale med forældrene, sammen med træner og holdleder. 3. Sager af mere alvorlig karakter, hvor det vurderes, at der overordnet skal gribes hurtigt ind fordi forholdet er uholdbart. Det er ting som Tyveri, mobning, vold (Fysisk og psykisk), trusler etc. Under denne kategori hører ligeledes de indberetninger der giver straffe uddelt af Dansk Ishockey Union, hvor det skal vurderes om der skal tildeles yderligere straf til den pågældende af OIK. Herudover situationer som vurderes som uløselige, det kan være manglende accept af de regelsæt der forefindes i OIK, over længere periode. (Herunder rygning, snus, skrå osv.) Under denne kategori hører også vurderinger af eksklusion og bortvisning fra OIK. Denne kategori fordrer hurtig behandling og indgriben. Herudover kan der kun opfordres til en tæt dialog med Disciplinærudvalget, hvis der er tvivlssituationer. På vegne af Amatørbestyrelsen og Disciplinærudvalget Niels J. Nielsen, Adm. Ansvarlig. 11

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

DIU OPSTARTSSTÆVNE U13 II

DIU OPSTARTSSTÆVNE U13 II Odense Ishockey Klub DIU OPSTARTSSTÆVNE U13 II Den 23. 24. august 2014 Det er Odense Ishockey Klub en stor glæde at byde alle U13 II hold velkommen til Odense til opstartsstævnet. For mange hold markerer

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Trivselsregler August 2011

Trivselsregler August 2011 Trivselsregler August 2011 Indholdsfortegnelse Forord Indledning 1.0 Overordnet mål med HIK s arbejde med ishockey for børn 1.1 I HIK møder vi børn i børnenes verden.. Derfor husker vi på at 1.2 Børns

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Fair Play og Respekt er ryggraden i enhver succesfuld sportsgren. Danmarks Ishockey Union ønsker at en sådan fair play og respekt er udtalt i ishockeysporten og at alle

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Selvevaluering på Staby Efterskole

Selvevaluering på Staby Efterskole Selvevaluering på Staby Efterskole Evalueringen foregik på et pædagogisk møde over 2 timer. Med følgende struktur. 5 min information - vores forventninger PT/AM o I får 12 min til at diskutere hvert emne

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

Ordens- og etiketteregler

Ordens- og etiketteregler Ordens- og etiketteregler i Ordens- og etiketteregler i Viborg Golfklub 1 Bestyrelsen for Viborg Golfklub har som målsætning, at det skal være en god oplevelse for alle medlemmer og gæster at færdes på

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning.

Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning. Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning. Definition: Der er mange myter om mobning. Ofte benyttes begrebet mobning i flere betydninger eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier eller

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE Dette er et dilemmaspil, hvor I skal gætte hinandens svar på spørgsmål og dilemmaer om pengespil. Gennem diskussioner og gæt, får de unge fokus på deres egne og kammeraternes spillevaner og holdninger.

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA Dette spørgeskema efterspørger din mening omkring patientsikkerhedsspørgsmål og rapportering af hændelser på apoteket. Vi ved, at din tid er presset men vil være

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere