Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker"

Transkript

1 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Helsingør Kommune Forår 2014 Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1

2 Indhold Introduktion... 3 Kortlægning i Helsingør Kommune... 3 Resultater... 4 Kortlægning af alle anbefalinger... 4 Grund- og udviklingsniveauer... 5 Kortlægning af anbefalinger på grundniveau... 5 Kortlægning af anbefalinger på udviklingsniveau... 6 Kortlægning af de enkelte pakker... 7 Mad og måltider... 8 Alkohol... 8 Tobak... 9 Fysisk aktivitet Overvægt Mental sundhed Seksuel sundhed Hygiejne Indeklima i skoler Solbeskyttelse Stoffer Opsamling og konklusion Litteratur

3 Introduktion Sundhedsstyrelsen har i udgivet 11 forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne er et vidensbaseret værktøj til kommunerne med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale sundhedsfremmende forebyggelsesarbejde. Der er udgivet forebyggelsespakker for følgende områder: Fysisk aktivitet, Alkohol, Seksuel sundhed, Tobak, Mental sundhed, Hygiejne, Solbeskyttelse, Indeklima i skoler, Mad & Måltider, Overvægt og Stoffer. Pakkerne er hovedsageligt opdelt i fire overordnede typer af anbefalinger: (kommunale planer og politikker) Tilbud (rådgivning, træning, behandling af borgere) Information og undervisning (oplysning, markedsføring af kommunale forebyggelsestilbud, understøttelse af nationale/centrale initiativer) Tidlig opsporing (screening og opsporing af risikofaktorer som kommunen iværksætter i eget regi eller med andre sektorer). Derudover er anbefalingerne opdelt i grund- og udviklingsniveauer. Grundniveauerne er grundlæggende forebyggelsesindsatser, som på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet og udviklingsniveauerne er indsatser der kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen på længere sigt. Forebyggelsespakkerne er prioriteret i KKR s notat: Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen (KKR Hovedstaden 2013). Under det strategiske indsatsområde Forebyggelse og sundhedsfremme er det beskrevet, at i løbet af 2013 skal implementering af følgende punkter være påbegyndt: - Kortlægning af kommunens egne indsatser, som forberedelse til implementering af de nationale forebyggelsespakker - Med udgangspunkt i sundhedsprofilerne som prioriteringsværktøj udarbejder hver enkelt kommune en plan for trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker. Kortlægning i Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg er tovholdere i forhold til opgaven med kortlægning og implementering af anbefalingerne i Helsingør Kommune. For at kortlægge hvor vidt anbefalingerne er implementeret i Helsingør Kommune blev der i 2. halvdel af 2013 udpeget én tovholder fra hvert af centrene: - Center for Politik og Organisation (2014: Center for Erhverv, Politik og Organisation) - Center for Dagtilbud og Skoler - Center for Borgerservice, IT og Digitalisering - Center for Job og Arbejdsmarked (2014: Center for Job og Uddannelse) - Center for Teknik og Miljø (2014: Center for Teknik, Miljø og Klima) - Center for Omsorg og Ældre (2014: Center for Sundhed og Omsorg) - Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab (2014: Center nedlagt) - Center for Psykiatri og Handicap (2014: Center for Særlig Social Indsats) 3

4 - Center for Kultur, Plan og Erhverv (2014: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling) - Center for Børn, Unge og Familier - Center for Ejendomme (2014: Center for Økonomi og Ejendomme). Tovholderne blev på en workshop i december 2013 introduceret til forebyggelsespakkerne og til indsamlingsmetoden og fik ca. 2 måneder til, at indsamle viden i deres respektive center om hvorvidt anbefalingerne var implementeret. Dataindsamlingen blev struktureret ud fra en trafik-lys -model (rød-gul-grøn). Det enkelt center forholdte sig til alle anbefalingerne, tog stilling til de relevante anbefalinger og beskrev hvordan eller i hvor høj grad anbefalingen er implementeret i kommunen. På baggrund af dette angives om anbefalingen opfyldes helt/er fuldt implementeret (grøn), opfyldes delvist/er implementeret delvist (gul) eller ikke opfyldes/ikke er implementeret (rød). Derudover angav det enkelte center initiativforpligtigelsen og eventuelle samarbejdspartnere til anbefalingen. Center for Sundhed og Omsorg har på baggrund af besvarelserne fra centrene udarbejdet den endelige kortlægning. Kortlægningens resultater bygger derfor på en subjektiv vurdering af anbefalingerne fra 11 tovholdere og to medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg. Denne kortlægning skal udgøre basis for en implementeringsplan for forebyggelsespakkerne i Helsingør Kommune. Resultater Kortlægning af alle anbefalinger Herunder ses resultatet af den samlede kortlægning for alle 262 anbefalinger i de 11 forebyggelsespakker (tabel 1). Forebyggelsespakke Antal anbefalinger Opfyldes helt Antal (%) Opfyldes delvist Antal (%) Opfyldes ikke Antal (%) Mad og måltider 15 8 (53 %) 7 (47 %) - Alkohol 25 7 (28 %) 11 (44 %) 7 (28 %) Tobak (33 %) 15 (45 %) 7 (21 %) Fysisk aktivitet (54 %) 12 (43 %) 1 (4 %) Overvægt (35 %) 13 (42 %) 7 (23 %) Mental sundhed (48 %) 9 (31 %) 6 (21 %) Seksuel sundhed 29 6 (21 %) 15 (52 %) 8 (28 %) Hygiejne 23 8 (35 %) 9 (39 %) 6 (26 %) Indeklima i skoler 14 2 (14 %) 8 (57 %) 4 (29 %) Solbeskyttelse 16-4 (25 %) 12 (75 %) Stoffer 19 7 (37 %) 7 (37 %) 5 (26 %) I alt (34 %) 110 (42 %) 63 (24 %) Tabel 1: Samlet kortlægning - alle anbefalinger 4

5 I pakkerne Mad og måltider og Fysisk aktivitet er en stor del af anbefalingerne implementeret i Helsingør Kommune. I Mad og måltider er der ingen anbefalinger som ikke opfyldes, og i pakken Fysisk aktivitet er lidt over halvdelen af anbefalingerne helt opfyldte og kun én anbefaling er ikke opfyldt. I pakken om Alkohol er knap 1/3 af anbefalingerne helt opfyldte og knap 1/3 er ikke opfyldte. I pakken om Tobak er 1/3 af anbefalingerne opfyldte, knap halvdelen delvist opfyldte og ca. 20 % er ikke opfyldte. Næsten det samme billede tegner sig for pakken om Overvægt hvor godt 1/3 er helt opfyldte, ca. 40 % er delvist opfyldte og for ca. 20 % af anbefalingerne i pakken har vi ingen indsatser i Helsingør Kommune som understøtter anbefalingerne. I pakken om Mental sundhed er knap halvdelen af anbefalingerne opfyldte, ca. 1/3 er delvist opfyldte og ca. 20 % er ikke opfyldte. I pakken om Seksuel Sundhed er ca. 20 % af anbefalingerne implementeret, ca. halvdelen er delvist implementeret og knap 1/3 er ikke implementeret. ne i pakken om Hygiejne fordeler sig nogenlunde jævnt med ca. 1/3 af anbefalingerne i hver af kategorierne (Opfyldes helt, opfyldes delvist, opfyldes ikke). I pakken om Stoffer fordeler implementeringsgraden sig ligeligt på Opfyldes helt og Opfydes delvist (37 %) og de resterende 26 % af anbefalingerne er ikke implementeret. Pakken Indeklima i skoler er ikke så bredt implementeret i kommunen. Lidt over halvdelen er delvist implementeret og ca. 1/3 er ikke implementeret og kun to anbefalinger er fuldt ud implementeret. Pakken om Solbeskyttelse er ligeledes ikke bredt implementeret i kommunen. Her er der ingen anbefalinger som er fuldt implementeret og hele 75 % af anbefalingerne er ikke implementerede. Grund- og udviklingsniveauer De anbefalede indsatser i forebyggelsespakkerne er, som tidligere beskrevet, opdelt i to niveauer: Et grundog et udviklingsniveau. Formålet med at inddele de anbefalede indsatser i grund- og udviklingsniveau er: At anbefale grundlæggende forebyggelsesindsatser, som på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet. At anbefale indsatser, der kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen i kommunerne på længere sigt. Indsatser på grundniveau er relativt veldokumenterede, og der er betydelige kommunale erfaringer og kompetencer pa indsatsområdet, som oftest kan løftes i regi af eksisterende kommunale rammer. Ofte vil kommunen have naturlig adgang til målgruppen og arenaer i indsatser på grundniveau. Omvendt vil viden om indsatser på udviklingsniveau være svagere, ligesom kommunen vil have færre erfaringer på området. Der vil typisk være brug for udvikling af kompetencer, proaktiv rekruttering, opsøgende arbejde og indgåelse af nye partnerskaber for at løfte forebyggelsespakkernes udviklingsniveau (Sundhedsstyrelsen 2012). Kortlægning af anbefalinger på grundniveau Herunder ses resultatet af kortlægningen af de 176 anbefalinger på grundniveau (67 % af alle anbefalinger) i de 11 forebyggelsespakker (tabel 2). 5

6 Forebyggelsespakke Antal anbefalinger Grundniveau Opfyldes helt Antal (%) Opfyldes delvist Antal (%) Opfyldes ikke Antal (%) Mad og måltider 11 8 (73 %) 3 (27 %) - Alkohol 17 6 (35 %) 8 (47 %) 3 (18 %) Tobak (56 %) 5 (28 %) 3 (17 %) Fysisk aktivitet 13 9 (69 %) 4 (31 %) - Overvægt (43 %) 10 (43 %) 3 (13 %) Mental sundhed 19 7 (37 %) 7 (37 %) 5 (26 %) Seksuel sundhed 18 6 (33 %) 9 (50 %) 3 (17 %) Hygiejne 20 8 (40 %) 8 (40 %) 4 (20 %) Indeklima i skoler 12 2 (17 %) 7 (58 %) 3 (25 %) Solbeskyttelse 11-4 (36 %) 7 (64 %) Stoffer 14 6 (43 %) 6 (43 %) 2 (14 %) I alt (41 %) 71 (40 %) 33 (19 %) Tabel 2: Kortlægning af anbefalinger på grundniveau Resultaterne for implementeringsgraden på grundniveau viser, at denne er høj for pakkerne Mad og måltider og Fysisk aktivitet. I pakkerne er ca. ¾ af anbefalingerne på grundniveau fuldt implementeret, ca. 1/3 er delvist implementeret og der er ingen anbefalinger på grundniveau som ikke er implementeret i nogen grad. I pakken om Alkohol er ca. 1/3 af anbefalingerne på grundniveau implementeret, ca. halvdelen er delvist implementeret og ca. 20 % er ikke implementeret i nogen grad. For pakken om Tobak er over halvdelen af anbefalingerne på grundniveau fuldt implementeret, ca. 1/3 er delvist implementerede og lidt under 20 % er ikke implementeret. I pakkerne om Overvægt, Mental Sundhed, Hygiejne og Stoffer er fordelingen af anbefalinger på grundniveau fordelt ligeligt på implementeringsgraderne Opfyldes helt og Opfyldt delvist ; henholdsvis 43 %, 37 %, 40 % og 43 %. Resultaterne for pakken om Seksuel sundhed på grundniveau viser, at 1/3 af anbefalingerne er fuldt implementerede, halvdelen er delvist implementerede og de resterende 17 % er ikke implementerede. De resterende pakker om Indeklima i skoler og Solbeskyttelse er de pakker som har den laveste implementeringsgrad. I pakken om Indeklima i skoler er kun to anbefalinger (17 %) fuldt implementeret, over halvdelen er delvist implementeret og ¼ er ikke implementerede. Pakken om Solbeskyttelse har ingen anbefalinger på grundniveau som er fuldt implementerede, kun lidt over 1/3 af anbefalingerne er delvist implementerede og hele 2/3 af anbefalingerne er ikke implementerede. Kortlægning af anbefalinger på udviklingsniveau Herunder ses resultatet af kortlægningen af de 86 anbefalinger på udviklingsniveau (33 % af alle anbefalinger) i de 11 forebyggelsespakker (tabel 3). 6

7 Forebyggelsespakke Antal anbefalinger Udviklingsniveau Opfyldes helt Antal (%) Opfyldes delvist Antal (%) Opfyldes ikke Antal (%) Mad og måltider 4-4 (100 %) - Alkohol 8 1 (13 %) 3 (38 %) 4 (50 %) Tobak 15 1 (7 %) 10 (67 %) 4 (27 %) Fysisk aktivitet 15 6 (40 %) 8 (53 %) 1 (7 %) Overvægt 8 1 (13 %) 3 (38 %) 4 (50 %) Mental sundhed 10 7 (70 %) 2 (20 %) 1 (10 %) Seksuel sundhed 11-6 (55 %) 5 (45 %) Hygiejne 3-1 (33 %) 2 (67 %) Indeklima i skoler 2-1 (50 %) 1 (50 %) Solbeskyttelse (100 %) Stoffer 5 1 (20 %) 1 (20 %) 3 (60 %) I alt (20 %) 39 (45 %) 30 (35 %) Tabel 3: Kortlægning af anbefalinger på udviklingsniveau Resultaterne for implementeringsgraden på udviklingsniveau for pakken Mad og måltider viser, at alle anbefalingerne er delvist implementeret. Pakken om Fysisk aktivitet har også god implementeringsgrad; her er 40 % af anbefalinger fuldt implementeret, over halvdelen er delvist implementeret og kun én anbefaling er ikke opfyldt på udviklingsniveau. I pakken om Alkohol er halvdelen af anbefalingerne ikke opfyldte, én anbefaling er fuldt implementeret og de resterende 3 anbefalinger er delvist implementerede. Resultaterne for pakken om Tobak på udviklingsniveau viser, at 2/3 af anbefalingerne er delvist implementerede, knap 1/3 er ikke implementeret og den resterende ene anbefaling er implementeret. Resultaterne for pakken om Overvægt viser, at kun én anbefaling er fuldt implementeret og de resterende syv anbefalinger fordeler sig med tre og fire på henholdsvis Opfyldes delvist og Opfyldes ikke. I pakken om Mental sundhed er hele ¾ af anbefalingerne fuldt implementerede, 90 % er delvist implementerede og kun én anbefaling er ikke implementeret. Resultaterne for pakken om Seksuel sundhed viser, at ingen anbefalinger på udviklingsniveau er implementeret og der er cirka lige mange som er delvist implementeret og slet ikke implementerede. I Pakken om Hygiejne er der ganske få anbefalinger på udviklingsniveau; kun tre. Her er ingen anbefalinger som er fuldt implementerede, én er delvist implementeret og de resterende to er ikke implementerede. Pakken om Indeklima i skoler har ligeledes få anbefalinger på udviklingsniveau; kun to. ne her er henholdsvis delvist implementerede og ikke implementerede. I pakken om Solbeskyttelse er samtlige fem anbefalinger på udviklingsniveau ikke implementeret. Endelig viser resultaterne om anbefalingerne fra pakken om Stoffer på udviklingsniveau at to af anbefalingerne er henholdsvis helt implementeret og delvist implementeret. De resterende tre anbefalinger er ikke implementeret. Kortlægning af de enkelte pakker Herunder følger en oversigt over indholdet af anbefalingerne i de enkelte pakker fordelt på type af anbefaling. et for anbefalingen er ligeledes angivet. Kortlægningen er, som tidligere, angivet ved hjælp af trafik-lysmodellen (rød, gul, grøn). Grøn indikerer at anbefalingen opfyldes helt/er 7

8 implementeret, gul indikerer at anbefalingen opfyldes delvist/er delvist implementeret og rød indikerer at anbefalingen ikke opfyldes/ikke er implementeret. En nærmere beskrivelse af de enkelte anbefalinger ses i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker (Sundhedsstyrelsen 2014). Mad og måltider Resultaterne for forebyggelsespakken om Mad og måltider viser, at alle anbefalingerne om tilbud og tidlig opsporing samt information og undervisning er fuldt implementerede. I anbefalingerne som omhandler rammer er tre af anbefalingerne implementeret (alle på grundniveau) og de resterende syv anbefalinger er delvist implementeret (tabel 4). Forebyggelsespakke: Mad og måltider 1 Fokus på mad og måltider i kommunens sundhedspolitik G 2 Handleplan for mad og måltider i daginstitutioner, dagpleje og SFO/klubber G 3 Handleplan for mad og måltider i skoler G 4 Etablering og kvalificering af skolemadsordninger U 5 Etablering af skolefrugt/grøntordninger U 6 Rådgivning om mad- og måltidspolitik på ungdomsuddannelser U 7 Handleplan for mad og måltider i kommunens kantiner G 8 Handleplan for mad og måltider i kommunale ejendomme, herunder idrætshaller U 9 Handleplan for mad og måltider i kommunale institutioner, botilbud og væresteder G for borgere med særlige behov 10 Handleplan for mad og måltider i forbindelse med madservice til ældre borgere, inkl. G madudbringning Tilbud og tidlig opsporing 11 Rådgivning til nye familier G 12 Sundhedspædagogiske samtaler med elever i skolen G 13 Forebyggende hjemmebesøg til ældre (75+ årige) G Information og undervisning 14 Undervisning om mad og måltider i skolen G 15 Information til borgere om sund mad og måltider G Tabel 4: Kortlægning af forebyggelsespakken om Mad og måltider Alkohol Resultaterne for forebyggelsespakken om Alkohol viser, at ingen af anbefalingerne som omhandler rammer er fuldt implementeret og at der en overvægt at anbefalinger som ikke er implementerede. I anbefalingerne om tilbud er der til gengæld ingen anbefalinger som ikke er implementeret i nogen grad; to anbefalinger er fuldt implementeret og fire er delvist implementeret. I anbefalingerne som omhandler information og undervisning er der tre anbefalinger som er fuldt implementeret (to på grundniveau og én på udviklingsniveau). De resterende anbefalinger er på grundniveau, hvoraf to er delvist implementeret og den resterende er ikke implementeret. I anbefalingerne som omhandler tidlig opsporing er der to anbefalinger på grundniveau som er fuldt implementeret, to som er delvist implementeret og én anbefaling som ikke er implementeret (tabel 5). 8

9 Forebyggelsespakke: Alkohol 1 Kommunal alkoholpolitik G 2 Alkoholpolitik på kommunens arbejdspladser og institutioner G 3 Dialog mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner G 4 Alkoholpolitik på private arbejdspladser U 5 Krav om alkoholpolitik ved leje af kommunens lokaler U 6 Ansvarlig udskænkning G 7 Alkohollovgivning håndhæves U 8 Alkoholreklamer i byrummet U Tilbud 9 Kort rådgivende samtale til borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, G pårørende og børn 10 Differentierede alkoholbehandlingstilbud G 11 Samspil mellem alkoholbehandling, socialforvaltning og familiebehandling G 12 Information om regler for alkoholbehandling og tilbud G 13 Familieorienteret alkoholbehandling U 14 Implementering af kvalitetssystem U Information og undervisning 15 Nationale informationskampagner G 16 Frontpersonale informerer om kommunens tilbud G 17 Information om detailhandel G 18 Forældremøder og inddragelse af forældre G 19 Undervisning i folkeskolen G 20 Udvidet indsats ved nationale kampagner U Tidlig opsporing 21 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale G 22 Handlevejledninger G 23 Udskolingssamtale om alkohol G 24 Samarbejde om gravide og børnefamilier G 25 Samarbejde med det regionale sundhedsvæsen U Tabel 5: Kortlægning af forebyggelsespakken om Alkohol Tobak Resultaterne for forebyggelsespakken om Tobak viser, at ved de anbefalinger som omhandler rammer opfylder Helsingør Kommune alle anbefalinger på grundniveau. Ved de anbefalinger som omhandler tilbud er der to anbefalinger som er fuldt implementeret begge på grundniveau. De anbefalinger som er delvist implementeret er både på grund- og udviklingsniveau og den ene anbefaling som ikke er implementeret er på udviklingsniveau. Med hensyn til information og undervisning om tobak er der tre anbefalinger som er fuldt implementeret (to grundniveauer og et udviklingsniveau). Der er fire anbefalinger som er delvist implementeret (tre på grundniveau og én på udviklingsniveau) og tre anbefalinger som ikke er implementeret (to på grundniveau og én på udviklingsniveau); alle omhandlende information. Resultaterne om anbefalingerne om tidlig opsporing viser, at der er tre anbefalinger på grundniveau som er fuldt implementeret, to anbefalinger på udviklingsniveau som er delvist implementeret og der er kun en enkelt anbefaling på grundniveau som ikke er implementeret; en anbefaling som kun involverer én aktør; tandplejen. 9

10 Forebyggelsespakke: Tobak 1 Kommunal tobakspolitik G 2 Røgfri miljøer indendørs G 3 Røgfri matrikel U 4 Røgfrihed i arbejdstiden U 5 Røgfri matrikler for børn og unge G 6 Udbredelse af røgfri miljøer gennem opsøgende indsats U 7 Røgfri miljøer på ikke-kommunale arbejdspladser U 8 Overholdelse af love og regler om salg af tobak U Tilbud 9 Nationale rygestoptilbud G 10 Rekreative rygestoptilbud for alle borgere G 11 Opsøgende rekruttering på udvalgte uddannelsesinstitutioner U 12 Udbygning af samarbejde med praktiserende læge og sygehuse U 13 Iværksættelse af markedsføringsindsatser G 14 Rekruttering og målgruppetilpassede tilbud G 15 Opsøgende rekruttering i udvalgte boligområder U 16 Opsøgende rekruttering på udvalgte arbejdspladser U 17 Rygestoptilbud på væresteder U Information og undervisning 18 Understøtte nationale kampagner og information G 19 Gennemføre selvstændige informationsindsatser U 20 Information om nationale rygestoptilbud G 21 Systematisk undervisning og forældremøder G 22 Udbygge samarbejdet med lokale foreninger U 23 Børn og unge informeres G 24 Information i fritidsmiljøer G 25 Information om love og regler G 26 Information til detailhandlen G 27 Opsøgende informationsaktiviteter U Tidlig opsporing 28 Udskolingssamtale om tobak G 29 Information og henvisning hos den kommunale tandpleje G 30 Særlig indsats i forhold til gravide og barslende G 31 Samarbejde med praktiserende læge G 32 Udbygget samarbejde med praktiserende læge og sygehuse U 33 Opsøgende indsats i boligområder U Tabel 6: Kortlægning af forebyggelsespakken om Tobak Fysisk aktivitet Resultaterne for forebyggelsespakken om Fysisk aktivitet viser at mange at anbefalingerne enten er helt eller delvist implementeret (tabel 7). Ved anbefalingerne om rammer er der fire anbefalinger på grundniveau og tre anbefalinger på udviklingsniveau som er fuldt implementeret. Derudover er der tre anbefalinger på grundniveau og tre anbefalinger på udviklingsniveau som er delvist implementeret. Den eneste anbefaling indenfor typen rammer som ikke er implementeret er på udviklingsniveau. 10

11 Resultaterne om anbefalingerne om tilbud viser at der er henholdsvis én anbefaling på grundniveau og én anbefaling på udviklingsniveau som er fuldt implementeret. Derudover er der fire anbefalinger på udviklingsniveau som er delvist implementeret og der er ingen anbefalinger indenfor denne type som ikke er implementeret i nogen grad. ne om information og undervisning viser at, der er to anbefalinger på grundniveau og én anbefaling på udviklingsniveau som er fuldt implementeret. Der er en enkelt anbefaling på udviklingsniveau som er delvist implementeret og der er ingen anbefalinger som ikke er implementeret i nogen grad. Endelig viser resultaterne om anbefalinger som omhandler tidlig opsporing at alle fire anbefalinger er fuldt implementeret; disse fordeler sig med tre anbefalinger på grundniveau og én på udviklingsniveau. Forebyggelsespakke: Fysisk aktivitet 1 Kommunal politik G 2 Fysisk aktivitet på tværs af forvaltningsområder G 3 Strategi for brug af fysiske omgivelser U Omgivelser og faciliteter 4 Adgang og tilgængelighed G 5 for fysisk aktivitet G 6 Indendørs- og udendørsarealer og ældre U 7 Indretning der fremmer bevægelse U Skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber 8 Strategi for idrætsundervisning G 9 Politik for fysisk aktivitet G 10 Udvidet indsats i skolen U 11 Stillesiddende tid i skolefritidsordning og klubber U Kommunale arbejdspladser 12 Informationsplatform på arbejdspladsen G 13 Aktive arbejdsrutiner U 14 Vejledning om adfærdsændring U Tilbud Dagtilbud, skole, skolefritidsordninger og klubber 15 Børns motorik G 16 Aktivitetsdage og temauger i skolefritidsordning og fritidsklubber U 17 Samarbejde med idrætsforeninger U Fritiden 18 Tilbud til fysisk inaktive borgere U 19 Tilbud til borgere med særlige behov U 20 Tilbud til børn med motoriske vanskeligheder U Information og undervisning 21 Landsdækkende kampagner G 22 Arbejdspladser deltager i kampagner G 23 Vejledning i motorik U 24 Oversigt over organiserede og uorganiserede aktiviteter U Tidlig opsporing 25 Sundhedstjenesten og ind- og udskolingsundersøgelser G 26 Identifikation af børn med dårlig motorik og lavt aktivitetsniveau G 11

12 27 Plejebesøg hos ældre G 28 Sundhedstjenesten og hjemmebesøg U Tabel 7: Kortlægning af forebyggelsespakken om Alkohol Overvægt Forebyggelsespakken om Overvægt og de anbefalinger af typen rammer er alle på grundniveau (tabel 8). Resultaterne viser, at to af anbefalingerne er implementeret, tre er delvist implementeret og to er ikke implementeret. Resultaterne om de anbefalinger som omhandler tilbud viser at, fire af anbefalingerne på grundniveau er fuldt implementeret og én på udviklingsniveau er fuldt implementeret. De delvist implementerede anbefalinger fordeler sig med tre på grundniveau og tre på udviklingsniveau. Derudover er tre af anbefalingerne ikke implementeret; alle på udviklingsniveau. Ved anbefalingerne som omhandler information og undervisning er der to anbefalinger på grundniveau som er fuldt implementeret, to anbefalinger, også på grundniveau, som er delvist implementeret og endelig er der én anbefaling på udviklingsniveau som ikke er implementeret. Endelig viser anbefalingerne om tidlig opsporing, som alle er på grundniveau, at to af anbefalingerne er fuldt implementeret, to anbefalinger er delvist implementeret og én anbefaling er ikke implementeret. Forebyggelsespakke: Overvægt 1 Kommunal politik for overvægt G 2 Handleplaner på kommunens arbejdspladser og institutioner G 3 Forebyggelse af overvægt i dagtilbud G 4 Forebyggelse af overvægt i skoler og fritidsordninger G 5 Forebyggelse af overvægt på bosteder og former samt på aktiverings- og G samværstilbud 6 Forebyggelse af mobning og stigmatisering relateret til overvægt i dagtilbud, skoler og G fritidsordninger 7 Forebyggelse af mobning og stigmatisering relateret til overvægt på kommunens G arbejdspladser, bosteder og samværstilbud Tilbud 8 Sundhedsplejersken vejleder om sunde vaner i familier med børn i første leveår G 9 Tilbud om hjemmebesøg af sundhedsplejersken til alle familier med 3-årige børn U 10 Sundhedsplejersken vejleder om sunde vaner i familier med børn i førskolealderen U 11 Tilbud til førskolebørn med moderat overvægt G 12 Vejledning om vægt ved den kommunale sundhedstjenestes skoleundersøgelser G 13 Tilbud til skolebørn med moderat overvægt G 14 Tilbud til børn med trivselsproblemer relateret til overvægt G 15 Tilbud til unge med moderat overvægt U 16 Rådgivning om overvægt ved rygestop G 17 Tilbud til voksne med moderat overvægt, primært efter henvisning U 18 Vejledning om overvægt ved sundhedsplejerskens graviditetsbesøg U 19 Vejledning om vægt ved forebyggende hjemmebesøg ti ældre G 20 Vejledning om vægt ved hjemmesygeplejerskens besøg i hjemmet U 21 Forebyggelse af overvægt hos ansatte på kommunale arbejdspladser U Information og undervisning 22 Den kommunale sundhedstjenestes konsulentfunktion i dagtilbud G 12

13 23 Sundhedsundervisning i skolen G 24 Sundhedssamtale på ungdomsuddannelser U 25 Oversigt over tilbud til børn med moderat overvægt G 26 Information til borgerne om vægt G Tidlig opsporing 27 Opsporing af førskolebørn med overvægt eller risiko for overvægt G 28 Opsporing af skolebørn med overvægt eller risiko for overvægt G 29 Opsporing af voksne med overvægt eller risiko for overvægt G 30 Opsporing af børn og voksne med overvægt på bosteder og former samt på G aktiverings- og samværstilbud 31 Opsporing af ældre med overvægt ved forebyggende hjemmebesøg G Tabel 8: Kortlægning af forebyggelsespakken om Overvægt Mental sundhed Resultaterne om forebyggelsespakken om Mental sundhed og de anbefalinger som omhandler rammer; alle på grundniveau; viser at, én anbefaling er delvist implementeret og tre anbefalinger er ikke implementeret. Resultaterne om tilbud viser at mange af anbefalingerne er implementeret. Det drejer sig om seks anbefalinger på grundniveau og fem anbefalinger på udviklingsniveau. Derudover er der tre anbefalinger som delvist er implementeret, alle på grundniveau, og endelig er der én anbefaling som ikke er implementeret, også på grundniveau. ne om informationsindsatser er alle på grundniveau. Her er der ingen anbefalinger som er fuldt implementeret. To anbefalinger er delvist implementeret og én anbefaling er ikke implementeret. Endelig viser resultaterne om tidlig opsporing at én anbefaling på grundniveau er implementeret og at to anbefalinger på udviklingsniveau er implementeret. Derudover er to anbefalinger delvist implementeret (på henholdsvis grund- og udviklingsniveau) og endelig er der en anbefaling på udviklingsniveau som ikke er implementeret (tabel 9). Forebyggelsespakke: Mental sundhed 1 Kommunal politik for mental sundhed som en del af sundhedspolitikken G 2 Sammenhængende børnepolitik G 3 Tværgående kommunal indsats G 4 Indretning af uderum G Tilbud 5 Integration af mental sundhed i kommunens øvrige sundhedsindsatser U 6 Hjemmebesøg af sundhedsplejerske G 7 Forældreuddannelse U 8 Tidlig indsats for sårbare familier U 9 Børns trivsel i dagtilbud G 10 Børns trivsel i skolen G 11 Aktivering af unge ledige G 12 Deltagelse i fritidsaktiviteter U 13 Forebyggelse af frafald på ungdomsuddannelser U 14 Reduktion af stress og fremme af trivsel på kommunale arbejdspladser G 15 Tilbagevenden til arbejde efter sygefravær G 16 Trivselsfremme for ældre i plejecentre og i hjemmeplejen G 17 Implementering af pakker for selvmordsforebyggelse G 13

14 18 Støtte til udsatte borgere G 19 Kurser i håndtering af kronisk sygdom G 20 Kursus i håndtering af langvarig stressbelastning, angst og depression U Informationsindsatser 21 Formidling af information G 22 Formidling af information om rådgivningstjenester G 23 Deltagelse i nationale informationsindsatser G Tidlig opsporing 24 Screening for fødselsdepressioner G 25 Screening af spædbørn U 26 Tidlig indsats til børn med sociale og mentale problemer G 27 Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler U 28 Tidlig opsporing af dårlig mental sundhed i jobcentre U 29 Opsporing af mistrivsel blandt ældre U Tabel 9: Kortlægning af forebyggelsespakken om Mental sundhed Seksuel sundhed Resultaterne om forebyggelsespakken om Seksuel sundhed og de anbefalinger som omhandler rammer viser, at fire af anbefalingerne på grundniveau er fuldt implementeret, fire anbefalinger er delvist implementeret (én på grundniveau og tre på udviklingsniveau) og tre anbefalinger er ikke implementeret (to på grundniveau og én på udviklingsniveau). Ved anbefalingerne som omhandler tilbud er to af anbefalingerne, begge på grundniveau, implementeret. Derudover er der to anbefalinger på grundniveau som er delvist implementeret og én anbefaling på udviklingsniveau som også er delvist implementeret. Endelig er én anbefaling på grundniveau og én anbefaling på udviklingsniveau ikke implementeret. Resultaterne om anbefalingerne om information og undervisning viser, at ingen anbefalinger er fuldt implementeret. Otte anbefalinger er delvist implementeret (seks anbefalinger på grundniveau og to anbefalinger på udviklingsniveau). Endelig er der én anbefaling på udviklingsniveau som ikke er implementeret. Slutteligt viser resultaterne om anbefalingerne om tidlig opsporing, at ingen af de to anbefalinger på udviklingsniveau er implementeret. Forebyggelsespakke: Seksuel sundhed 1 Kommunal politik for seksuel sundhed G 2 Seksuel sundhed som del af øvrige politikker U 3 Seksualpolitik på kommunens botilbud og institutioner U 4 Koordinerende funktion G 5 Læseplaner og nøglepersoner G 6 Information om HPV G 7 Opsporing og håndtering af overgreb G 8 Kommunikationskompetencer U 9 Støtte til barnets naturlige seksuelle udvikling G 10 Mulighed for privatliv G 11 Samtale ved forebyggende hjemmebesøg U Tilbud 12 Information og rådgivning ved udskolingsundersøgelser G 13 Rådgivning af småbørnsfamilier G 14

15 14 Rådgivning og vejledning af udsatte unge U 15 Rådgivning og information til unge, der har forladt folkeskolen U 16 Prævention til udsatte borgere G 17 Adgang til rene sprøjter og kanyler G 18 Tilbud om vaccination G Information og undervisning 19 Kvalificeret seksual- og sundhedsundervisning i grundskolen G 20 Seksualundervisning på specialskoler U 21 Seksualundervisning på ungdomsuddannelser U 22 Deltagelse i nationale initiativer G 23 Tilbud til ældre borgere med kroniske sygdomme G 24 Formidling af viden om rådgivningstilbud G 25 Målrettet information til borgere med anden etnisk baggrund end dansk G 26 Information om seksualundervisning til forældre med anden etnisk baggrund end G dansk 27 Undervisning på sprogskoler for indvandrere U Tidlig opsporing 28 Klamydiaopsporing U 29 Opsporing af hiv U Tabel 10: Kortlægning af forebyggelsespakken om Seksuel sundhed Hygiejne I forebyggelsespakken om Hygiejne er langt de fleste anbefalinger på grundniveau (20 anbefalinger på grundniveau og 3 anbefalinger på udviklingsniveau)(tabel 11). Ved anbefalingerne om rammer er alle anbefalinger på grundniveau og her er to af anbefalinger fuldt implementeret, tre er delvist implementeret og én anbefaling er ikke implementeret. ne som omhandler akut beredskab er også begge på grundniveau. Resultaterne viser, at én anbefaling er fuldt implementeret og én anbefaling er delvist implementeret. ne som omhandler løbende opgaver viser, at fire af anbefalingerne er fuldt implementeret (alle på grundniveau), fire er delvist implementeret (tre på grundniveau og én på udviklingsniveau) og endelig er der to anbefalinger på grundniveau og to anbefalinger på udviklingsniveau som ikke er implementeret. Endelig viser resultaterne om anbefalingerne omhandlende information og undervisning, alle på grundniveau, at én anbefaling er fuldt implementeret, én er delvist implementeret og én er ikke implementeret. Forebyggelsespakke: Hygiejne 1 Hygiejnepolitik G 2 Handleplaner for kommunale institutioner og arbejdspladser G 3 Organisering af infektionshygiejnen G 4 Samarbejde mellem region og kommune G 5 Nødvendig viden om hygiejne hos personale i kommunale institutioner G 6 Gode fysiske rammer i kommunale institutioner G Akut beredskab 7 Adgang til rådgivning ved infektionsudbrud G 8 Lokal overvågning af udbrud G Løbende opgaver 15

16 9 Rengøring og håndhygiejne G Hjemmepleje, plejecentre, ældreboliger og bosteder mv. 10 Pleje af særligt sårbare og svækkede borgere G 11 Hjælpemidler og udstyr G Dagtilbud, skoler mv. 12 Tilsyn med hygiejne i dagtilbud og skoler G 13 Hygiejnerutiner i dagtilbud og skoler G 14 Rådgivning om fysiske rammer i dagtilbud og skoler G 15 Inddragelse af forældre og personale i dagtilbud og skoler G Arbejdspladser 16 Rådgivning vedr. god hygiejne G 17 Fleksible arbejdspladser U 18 Vejledning om tilrettelæggelsen af hygiejne i private virksomheder U Ungdomsuddannelser 19 Rådgivning til ungdomsuddannelser U Kommunale lokaler, der lejes/lånes ud 20 Forebyggelse af smitte G Information og undervisning 21 Information til borgere om håndhygiejne, raskmelding mv. G 22 Undervisning af børn og unge G 23 Nye familier og ældre informeres om god hygiejne ved henholdsvis sundhedspleje og G forebyggende hjemmebesøg Tabel 11: Kortlægning af forebyggelsespakken om Hygiejne Indeklima i skoler Resultaterne om forebyggelsespakken om Indeklima i skoler viser, at ved de anbefalinger som omhandler rammer kun er én anbefaling på grundniveau som er fuldt implementeret. Tre anbefalinger på grundniveau er delvist implementeret og fire anbefalinger er ikke implementeret; tre anbefalinger på grundniveau og én anbefaling på udviklingsniveau. Ved anbefalingerne som omhandler information og undervisning er de to anbefalinger på grundniveau begge delvist implementeret. Endelig viser resultaterne om anbefalinger som omhandler tidlig opsporing, at der er én anbefaling på grundniveau som er fuldt implementeret og de tre resterende anbefalinger er delvist implementerede (to på grundniveau og én på udviklingsniveau) (tabel 12). Forebyggelsespakke: Indeklima i skoler 1 Undervisningsmiljøvurderinger G 2 Overholdelse af bygningsreglementet G 3 Udbredelse og styrkelse af indeklimaindsatsen U 4 Kommunal politik G 5 Handleplaner på kommunale skoler G 6 Overholdelse af enkle daglige rutiner G 7 Rådgivning og koordination G 8 Gennemgang af indeklima i skolen G Information og undervisning 9 Undervisning af elever G 16

17 10 Inddragelse af brugere G Tidlig opsporing 11 Håndtering af nye indeklimaproblemer G 12 Skærpet opmærksomhed fra skolesundhedstjenesten og skoletandplejen G 13 Fremme af tidlig opsporing U 14 Samarbejde med almen praksis om indeklimasymptomer G Tabel 12: Kortlægning af forebyggelsespakken om Indeklima i skoler Solbeskyttelse Resultaterne om forebyggelsespakken om Solbeskyttelse viser, at der ikke er nogen anbefalinger som er fuldt implementeret (tabel 13). Resultaterne om anbefalingerne som omhandler rammer viser, at der er tre anbefalinger på grundniveau som er delvist implementeret og de resterende otte anbefalinger er ikke implementeret; fire på grundniveau og fire på udviklingsniveau. Resultaterne om anbefalingerne af typen information og undervisning viser, at de er én anbefaling på grundniveau som er delvist implementeret og fire anbefalinger som ikke er implementeret; tre anbefalinger på grundniveau og én anbefaling på udviklingsniveau. Forebyggelsespakke: Solbeskyttelse 1 Solbeskyttelsespolitikker G 2 Solsikre legepladser G 3 Skolesundhedstjenesten solbeskytter G 4 Solsikker fritid U 5 Solsikre kommunale udendørsarrangementer G 6 Solbeskyttelse ved erhvervslivets udendørs arrangementer U 7 Solpolitik for kommunen som arbejdsplads G 8 Solpolitik på private arbejdspladser U 9 Solbeskyttelse i by og rum G 10 Solbeskyttelse på badesteder U 11 Koordination G Information og undervisning 12 Opdateret viden om solbeskyttelse til personale G 13 Undervisning i solbeskyttelse G 14 Undervisning om solbeskyttelse på ungdomsuddannelser U 15 Information til borgere om solbeskyttelse G 16 Kommunal informationsindsats i relation til nationale kampagner G Tabel 13: Kortlægning af forebyggelsespakken om Solbeskyttelse Stoffer Resultaterne om forebyggelsespakken om Stoffer og de anbefalinger som omhandler rammer viser, at der er én anbefaling på grundniveau som er fuldt implementeret, to anbefalinger på grundniveau som er delvist implementeret og to anbefalinger på henholdsvis grund- og udviklingsniveau som ikke er implementeret. Resultaterne som omhandler anbefalingerne om tilbud viser, at alle anbefalingerne på grundniveau er fuldt implementeret, derudover er også én anbefaling på udviklingsniveau implementeret. De resterende to anbefalinger, begge på udviklingsniveau, er ikke implementeret. Resultaterne som omhandler anbefalingerne om information og undervisning viser, at to anbefalinger på 17

18 grundniveau er implementeret, og to anbefalinger på henholdsvis grund- og udviklingsniveau er delvist implementeret. ne om tidlig opsporing er alle på grundniveau. Her viser resultaterne, at én anbefaling er implementeret, tre er delvist implementeret og én er ikke implementeret (tabel 14). Forebyggelsespakke: Stoffer 1 Kommunal politik om stoffer G 2 Handleplan om stoffer på kommunens institutioner G 3 Stofforebyggelse på lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og produktionsskoler G 4 Stofforebyggelse i festmiljøer G 5 Stofforebyggelse i udsatte boligmiljøer U Tilbud 6 Kort rådgivende samtale til unge med et eksperimenterende brug af stoffer G 7 Støtteindsats til børn og unge i familier med stofproblemer G 8 Støtteindsats til familier med unge med stofbrug U 9 Forældreuddannelse til teenageforældre U 10 Forældreuddannelse til førstegangsforældre U Information og undervisning 11 Undervisning i folkeskolen G 12 Forældremøder og inddragelse af forældre G 13 Frontpersonale informerer om kommunens tilbud G 14 Undervisning på kommunens institutioner for unge, på ungdomsuddannelser og U produktionsskoler Tidlig opsporing 15 Tidlig opsporing ved frontpersonale G 16 Handlevejledninger til frontpersonale G 17 Udskolingssamtale om stoffer G 18 Samarbejde med ungdomsuddannelser og produktionsskoler G 19 Samarbejde med almen praksis og sygehuse om gravide og børnefamilier G Tabel 14: Kortlægning af forebyggelsespakken om Stoffer Opsamling og konklusion Resultaterne af kortlægningen af Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker med 262 anbefalinger viser, at Helsingør Kommune har implementeret 34 % af anbefalingerne fuldt, 42 % delvist og 24 % af anbefalingerne er ikke implementeret. 67 % af anbefalingerne er på grundniveau (176 anbefalinger). Resultaterne for disse anbefalinger viser, at 41 % er fuldt implementeret, 40 % er delvist implementeret og 19 % er ikke implementeret. 33 % af anbefalingerne er på udviklingsniveau (86 anbefalinger). Her viser resultaterne, at 20 % af anbefalingerne er fuldt implementeret, 45 % er delvist implementeret og 35 % er ikke implementeret. ne på grundniveau er altså i højere grad implementeret end anbefalingerne på udviklingsniveau. Resultaterne er et udtryk for implementeringsgraden på tværs af hele Helsingør Kommune og nogle dele af kommunen udmærker sig på nogle områder og andre på nogle andre alt afhængig af f.eks. tradition, 18

19 fokus m.m. Dette gør sig specielt gældende for de anbefalinger som går på tværs og som involverer f.eks. frontpersonale over en bred kam og derfor tæller mange faggrupper og mange centre. Generelt for alle forebyggelsespakker er, at der ikke er systematik i hvilke typer af anbefalinger der er implementeret. Der ses dog en systematik i, at de områder på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet som kommunen traditionelt set har større erfaring med i højere grad er implementeret. De forebyggelsespakker som har den højeste implementeringsgrad er Mad og måltider og Fysisk aktivitet og de pakker som har den laveste implementeringsgrad er Solbeskyttelse og Indeklima i skoler. Dette stemmer overens med resultater fra andre kommuner i landet hvor forebyggelsespakkerne om Mad og måltider og Fysisk aktivitet også er højdespringere og pakkerne om Solbeskyttelse og Indeklima i skoler i lavere grad er implementeret (Center for Interventionsforskning 2013). 19

20 Litteratur Center for Interventionsforskning 2013, Kortlægning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København. Lokaliseret på: KKR Hovedstaden 2013, Kommunernes fælles rolle - udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen, KKR Hovedstaden, Albertslund. Lokaliseret på: Sundhedsstyrelsen 2012, Introduktion til Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, Sundhedsstyrelsen, København. Lokaliseret på: Sundhedsstyrelsen 2014, Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, Sundhedsstyrelsen, København. Lokaliseret på: 20

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger Forebyggelsespakkernes 262 anbefalinger Forebyggelsespakkens anbefalinger fordelt på udvalgsområder og status på implementeringen af anbefalingerne i Tønder Kommune. Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G Sundhedsteamet a) Kommunen kan i samarbejde med regionen planlægge særlige indsatser med henblik på at opspore, teste og behandle personer, der er smittede med klamydia. U b) Opsøgende rekruttering i udvalgte

Læs mere

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Notat Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Der er i perioden fra medio maj 2013 til medio juni 2013 udarbejdet status for arbejdet med sstyrelsens Forebyggelsespakker i Rebild

Læs mere

Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne

Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne Tobak Overblik og status Kommunal tobakspolitik G Personale Ej strategi for implementering af handleplaner Røgfrie miljøer indendørs G Personale Røgfri

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker Sundheds- og Kulturudvalget Punkt 5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker 2018-037484 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Frekvensrapport af afdækning KRAM

Frekvensrapport af afdækning KRAM Frekvensrapport af afdækning KRAM Ringsted Kommune Nedenfor ses en samlet oversigt over frekvenser og bemærkninger for alle besvarelser. Læg mærke til, at hvis der ikke er skrevet uddybende bemærkninger

Læs mere

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold Baggrund...1 Analyse og læsevejledning... Status på implementering af forebyggelsespakker... Overvægt... Solbeskyttelse...5

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Side 1 af 21 HYNG-EAZH-XCSF E-mail erik.petersen@egekom.dk HYNG-EAZH-XCSF HYNG-EAZH-XCSF Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats - arbejdet med forebyggelsespakkerne og Anbefalinger for forebyggelsestilbud

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark.

Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark. Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark. FORMÅL OG VEJLEDNING Formål Det overordnede formål med

Læs mere

Implementeringsplan 2015-2016. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Helsingør Kommune

Implementeringsplan 2015-2016. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Helsingør Kommune Implementeringsplan 2015-2016 Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Helsingør Kommune Indhold 1. Indledning... 3 Baggrund for implementeringsplanen... 3 Sundhed på tværs... 4 2. Prioritering... 5 3.

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker,

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG I Sundhedspolitikken 2014-2018 har Byrådet opsat seks overordnede målsætninger. Målsætningen for bevægelse

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE?

REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE? REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE? Temaeftermiddag KL-Huset d. 7.6.18 Formål Formålet med temaeftermiddagen er at sætte fokus på de væsentligste ændringer i de reviderede forebyggelsespakker

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud.

Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud. Oversigt over konkrete indsatser i Roskilde Kommune i forbindelse med forebyggelsespakker Udarbejdet april 2015 Forebyggelsespakke Anbefalinger ifht. børn og unge Konkrete indsatser i Roskilde Kommune

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C KOMMNE SOLRØD FOREBYELSE Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C : rundniveau : dviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja ndervejs 1. Rammer Kommunal tobakspolitik

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Kortlægning. Center for Interventionsforskning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Kortlægning. Center for Interventionsforskning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Center for Interventionsforskning Kortlægning Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 2013 Teresa Friis-Holmberg, Anne Illemann Christensen, Line Zinckernagel,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja Delvis Nej Bemærkninger forvaltning Undervejs 1. Rammer Kommunal

Læs mere

Operationalisering af de fem forebyggelsespakker under Sundhedspolitik afgrænset til Skoleforvaltningen

Operationalisering af de fem forebyggelsespakker under Sundhedspolitik afgrænset til Skoleforvaltningen Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes anbefalinger opdelt på forvaltningsniveau, SK 25. november 2014 Sagsnr./Dok.nr. 200748093 / 2007-48093-102 Init.: LBS af de fem forebyggelsespakker under

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefaling U Udbredelse af røgfri miljøer gennem opsøgende indsats Kommunen iværksætter en opsøgende og systematisk indsats

Læs mere

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen. Den 17. maj 2018

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen. Den 17. maj 2018 Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen Den 17. maj 2018 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Nyt fra Sund By Netværket 3. De ny forebyggelsespakker især den om alkohol. Hvad er nyt? https://www.sst.dk/da/planlaegning/kommuner/~/media/1ce743d2308b40c1

Læs mere

Udviklingspotentiale

Udviklingspotentiale Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Udviklingspotentiale Indhold 1. Resume...3 Anbefalinger

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017 Center for Interventionsforskning Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017 Arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker siden 2013 og anbefalinger til borgere med kronisk sygdom Ida

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

SESSION 2 IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL

SESSION 2 IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL IMPLEMTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL National Alkoholkonference, 19.januar.2016 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

EN SUND START FOR ALLE BØRN

EN SUND START FOR ALLE BØRN Karen Eriksen og Lene Dørfler Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen SÅDAN VIL

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET

FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET Anette Thorsmark konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016 Punkt 2. Godkendelse af status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016 2016-040894 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016. Mads

Læs mere

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni. Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.2015 Lisbeth Holm Olsen og Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelse

Læs mere

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Ringsted Kommune Sundheds Spydspids Daginstitution - Fristedet Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Som spydspids på Daginstitutionsområdet, er vi stolte af at kunne sige, at vi arbejder hen imod

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Generelle tværgående sundhedsindsatser

Generelle tværgående sundhedsindsatser Bilag 2 Uddybende beskrivelse af indsatser i handleplan for sundhedsområdet I bilag 1 (regnearket) er de forslåede indsatser angivet med nummerering 1-28. I dette bilag er indsatserne uddybende beskrevet:

Læs mere

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Danskernes sundhed De

Læs mere

EN SUND START FOR ALLE BØRN

EN SUND START FOR ALLE BØRN Karen Eriksen og Lene Dørfler Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen SÅDAN VIL

Læs mere

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan 2019 Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Afsæt for årsplan 2019 2017 Sundhedsudvalget prioriterer et fokus på alkohol og tobak herunder kortlægning

Læs mere

Procedure for analyse, præsentation og implementering af Forebyggelsespakker i Faaborg- Midtfyn kommune

Procedure for analyse, præsentation og implementering af Forebyggelsespakker i Faaborg- Midtfyn kommune Procedure for analyse, præsentation og implementering af Forebyggelsespakker i Faaborg- Midtfyn kommune 1. Analyse Det mobile Sundhedscenter har på systematisk vis sammenholdt eksisterende indsatser med

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

IDENTIFIKATION AF RELEVANTE OG MÅLBARE INDIKATORER

IDENTIFIKATION AF RELEVANTE OG MÅLBARE INDIKATORER IDENTIFIKATION AF RELEVANTE OG MÅLBARE INDIKATORER Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune og adj. professor Syddansk og Aalborg universiteter Indikatorer

Læs mere

Workshop: Bliv en solsikker kommune. Velkommen!

Workshop: Bliv en solsikker kommune. Velkommen! Workshop: Bliv en solsikker kommune Velkommen! Ni kommuner Syd: Middelfart, Sønderborg, Faaborg-Midtfyn, Kolding Sjælland: Guldborgsund, Ringsted, Stevns Hovedstaden: Køge, Bornholm (afbud fra Køge og

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Kortlægning. Center for Interventionsforskning

Kortlægning. Center for Interventionsforskning Center for Interventionsforskning Kortlægning Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Midtvejsrapport. 2014. Nanna Schneekloth Christiansen, Christian Hollemann

Læs mere

Hvordan er det gået med kommunernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker?

Hvordan er det gået med kommunernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker? Hvordan er det gået med kommunernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker? 12. november 2015 Morten Hulvej Rod, Nanna Schneekloth Christiansen, Katia Keglberg Hærvig,

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefaling U Røgfri matrikel Alle kommunens ejendomme gøres røgfri indendørs og udendørs. ØPU 1 Tjekliste for Forebyggelsespakke

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Generelle tværgående sundhedsindsatser

Generelle tværgående sundhedsindsatser Bilag 3 Uddybende beskrivelse af indsatser i handleplan for sundhedsområdet I bilag 2 (regnearket) er de forslåede indsatser angivet med nummerering 1-28. I dette bilag er indsatserne uddybende beskrevet:

Læs mere