Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total"

Transkript

1 Køn Alder Geografi 5. Er du for tiden beskæftiget? 67. Hvem bor du sammen med? Mand Kvinde 5-9 år - 9 år - 9 år - 9 år 5-59 år 6-69 år 7+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland ansat i privat virksomhed selvstændig i privat virksomhed ansat i offentlig virksomhed i studiejob og er under uddannelse under uddannelse - går i skole og har ikke studiejob arbejdsløs pensionist eller efterlønsmodtager af anden årsag ikke beskæftiget i privat eller offentlig virksomhed for tiden Ægtefælle/partner 8,% 6 5,7% 6 6,5% 76,8% 69,7% 89 6,8% 8 6,5% 89 6,6% 76 5,% 55,% 75,9% 7,9% 57,9% 5 9,9% 6 7,8% 6,9% 9 8,5% 6,% 5 6,9% 8,% 56,9%,8% 5 59,9% Side

2 Børn Forældre/bedsteforældre Søskende Andre personer Hund eller kat Bor alene Q68x. Er der hjemmeboende børn/unge under 8 år i din Børn i alderen -5 år husstand? Børn i alderen 6- år Unge i alderen -7 år Ingen 99 9,6% 8,%,% 8,5% 6,7% 9,% 58 7,% 8 6,% 6,% 58 7,9% Side

3 Uddannelses 69. Hvad er dit erhverv? 7. Hvad er husstandens samlede årlige bruttoindkomst? Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse Kort eller mellemlang videregående uddannelse Lang viderergående uddannelse Arbejder ufaglært Arbejder faglært Funktionær/tjenestemand Funktionær/tjenestemand højere (med ledelsesansvar) Selvstændig landbruger/gartneri/fiskeri Selvstændig detailhandler/håndværksmester Selvstændig i øvrigt Lærling/elev Skoleelev/studerende Ude af erhverv (pensionist/efterlønsmodtager og lignende) Hjemmegående Medhjælpende ægtefælle Ønsker ikke at oplyse Under kr kr kr kr kr kr kr kr. 568,% 59 9,% 599,7% 9,8% 75 7,% 96 9,8% 6,9% 9,% 8,9% 5,5% 9,6% 96,9% 59,% 686,6% 5,5% 95,9%,% 5,% 8,7% 8 9,6% 67,6% 7,9% 5,7% 7 8,% 69 7,% 5 6,% Side

4 kr kr. mio. kr. og derover Ønsker ikke at oplyse 5,%,% 8,6% 75 5,% 59,7% Side

5 Rygehistorik: 9. Hvad ryger du? 7. Ryger du? Storrygere Daglige rygere Rygere Eks rygere Ikke rygere Aldrig rygere Lejlighedsvise rygere Sjældne rygere Rygere, der gerne vil holde op med at ryge Erygere hver dag mindst en gang om ugen men sjældnere end hver uge men jeg har tidligere røget jeg har aldrig røget Cigaretter Cigarillos Cerutter Pibe Cigarer Vandpibe E-cigaretter Andet 7 7,% 868 7,% 6,% 6,% 99 79,% 6 6,7% 9,8% 98 5,9% 6,6%,8% 868 7,% 79,6%,% 6,% 6 6,7% 58 6,9% 9,6% 7,%,6% 8,% 77 5,7% 58,% 8,%,7%,% Side 5

6 7b. Hvor gammel var du da du begyndte at ryge tobak regelmæssigt? 8. Ryger du nogle gange ved fester eller ved særlige lejligheder? Jeg har aldrig røget regelmæssigt år eller yngre år - år år - 6 år 7 år - år år - år 5 år eller mere jeg ryger i nogle perioder men kun en eller ganske få gange om måneden men mindre end en gang om måneden aldrig 69 5,% 8,6% 6,7%,5% 8 7,7% 69 5,7% 8,8%,% 7,% 99 79,%,8%,8% 5 5,9% 68 9,%,% Side 6

7 . Hvilken type cigaretter ryger du oftest? 5. Hvor mange cigaretter ryger du dagligt? Almindelige cigaretter (fabriksfremstillede) Hjemmerullede med maskine Hjemmerullede i hånden Andet notér Ryger ikke cigaretter hver dag - cigaretter 5-9 cigaretter - cigaretter 5-9 cigaretter - cigaretter 5-9 cigaretter cigaretter eller derover,% 9,% 9 7,6% 7,% 7,6% 796 5,8% 6,8% 5 6,% 6,% 7 6,% 8,9% 6 5,8%,% 9,6%,% Side 7

8 7.. Bruger du... Snus 7.. Bruger du... Tobakspastiller dagligt 7.. Bruger du... Skrå/tyggetobak dagligt 7b. Har du prøvet at ryge e- cigaretter? men ikke dagligt men har tidligere brugt har aldrig brugt dagligt men ikke dagligt men har tidligere brugt har aldrig brugt men ikke dagligt men har tidligere brugt har aldrig brugt aldrig færre end gange eller flere gange,%,% 7,% 95 97,9% 9,% 7,% 5,% 98 98,7% 8,% 9,%,6% 5 99,% 86 8,9% 5 9,% 8,% Side 8

9 8. Ryger du e- cigaretter? 8a. Hvilket år begyndte du at ryge e- cigaretter? 8b. Hvorfor ryger/røg du e- cigaretter? hver dag men ikke hver dag Det kan ske men jeg har tidligere røget e-cigaretter men jeg har prøvet dem Før 7 Jeg kan/kunne lide det For at ryge mindre tobak For at stoppe med at ryge tobak Jeg tror/troede det er mindre skadeligt end at ryge almindelige cigaretter Jeg kan/kunne ryge dem flere steder end almindelige cigaretter Det er/var billigere end at ryge tobak Jeg er/var afhængig af dem Jeg tror/troede at røgen fra e-cigaretterne generer mine omgivelser mindre end Det er/var en slags hobby/interesse På grund af fællesskabet med andre Andet uddyb 86 7,% 97,% 7 8,% 77 8,9% 5,5% 95 57,% 69 7,% 77,9% 9,% 98 6,6% 6,%,%,5%,5%,%,% 69 7,% 65 7,6% 6,% 99 5,9% 7,7% 6 7,% 7 9,% 9,% 8,% 5,% 5,% 8,9% Side 9

10 9. Hvorfor holdt du op med at ryge e- cigaretter? Bekymring for om det er skadeligt 9b. Tror du at du vil ryge e- cigaretter igen?. Hvis du blev tilbudt en e- cigaret ville du så prøve den?. Hvilke typer e-cigaretter ryger du? Jeg fik hoste tørhed i mund kvalme hovedpine eller lign. Jeg fik fornemmelse af vand i luftvejene De var besværlige at bruge De gik i stykker var utætte løb hurtigt tør for batteri eller lign. De var for dyre Jeg har ikke behov for dem Jeg kunne ikke lide at bruge dem Andet notér Engangs e-cigaretter E-cigaretter hvor jeg indsætter en væskebeholder E-cigaretter hvor jeg selv fylder væske på E-cigaretter hvor jeg selv kan styre batteritype volt væskeindtag eller lign (f.eks. Mods PV Andre (uddyb gerne) 5,5% 8,%,%,6% 6,8% 6,8% 8 6,% 6 8,8%,8% 6,8% 7,9% 6,% 6,% 6,8% 86 8,9% 7,% 79 9,6% 5,%,8%,% 9,8% 8 7,6% 5,5%,6% 8,% Side

11 a. Hvor mange sug/puffs er der ca. i dine engangs e- cigaretter? b. Hvor mange engangs e-cigaretter ryger du ca. om måneden?. Har e- cigaretterne påvirket dit forbrug af almindelige cigaretter? a. Ligner dine e-cigaretter Under 5 Over 5 Andet Over 8 for jeg ryger/røg ikke almindelige cigaretter jeg ryger lige så mange almindelige cigaretter jeg ryger flere almindelige cigaretter jeg ryger færre almindelige cigaretter jeg er holdt op med at ryge almindelige cigaretter,%,%,%,%,%,%,%,%,% 6 6,%,% 8 8,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,8% 5,% 5,%,% 99,6% 65 6,6% 5,7%,8% Side

12 almindelige cigaretter? Bruger flere forskellige 9,8% 86,5% 9,7% Side

13 . Ryger du e- cigaretter der indeholder nikotin?. Hvor meget nikotin er der i den rygevæske du oftest bruger? a. Hvor mange ml e- væske ryger du ca. om måneden altid nogle gange aldrig / mg/ml 6 / 8 mg/ml / mg/ml / 6 mg/ml 8 / mg/ml / mg/ml Over mg/ml Andet notér - ml - ml - ml - ml -5 ml 5-6 ml 6-7 ml 7-8 ml 8-9 ml 9- ml Over ml,8% 6 66,8% 6 8,9% 9,8%,5% 99,9% 7,6% 7,6% 7 8,6% 5 7,5% 5,% 8,% 6,%,% 7,6% 5,5% 5,6% 5,%,% 6 7,%,8% 9,% 6,7%,%,9% 6,7%,% 59 6,% Side

14 5. Ryger du e- cigaretter med smag? 6. Blander du selv dine rygevæsker? 6a. Hvor ofte køber du rygevæske? altid 5a. Hvilken smag har dine e- cigaretter? nogle gange aldrig Tobak Frugt Slik eller sodavand (f.eks. lakrids cola chokolade) Mentol eller pebermynte Kaffe eller te Alkohol Andet altid nogle gange aldrig Dagligt Ugentligt Månedligt Hver. måned Hvert halve år Sjældnere Jeg køber ikke selv min rygevæske,8% 7 7,5% 9,9% 9 6,%,6%,% 9 6,8% 6,% 6 7,9% 76 7,8% 9 9,5%,5% 5,5% 5,5% 7,% 9,9% 69 75,% 5,5%,%,9% 57 5,% 6 7,6% 9 7,% 9,8% 6 7,% Side

15 6b. Hvor mange ml rygevæske er der i de flasker du køber? 7. Hvor mange penge brugte du sidste måned på e- cigaretter? ml ml ml 5 ml ml 5 ml 5 ml ml 6c. Køber du kun rygevæske til eget forbrug? kr. - kr. - kr. -6 kr. 6-8 kr. 8. Hvor køber du e-cigaretter og rygevæsker? Andet - uddyb evt. kun til eget forbrug også til andre 8- kr. - kr. - kr. -6 kr. Over 6 kr. Andet (Uddyb evt.) I e-cigaretbutikker På nettet - danske hjemmesider På nettet - udenlandske hjemmesider 9,% 7,% 6 7,% 66,6%,% 6 7,7%,9%,%,5% 5,7% 9,% 9 9,% 6 7,7%,8% 96 9,% 97 9,8%,7% 6,5%,%,%,%,%,%,% 9,7%,8% 8,% 9 6,9% 57 Side 5

16 I kiosker I supermarkeder I andre butikker Andre steder uddyb gerne Jeg køber ikke selv,% 8,% 7,9% 9,7%,% 8,% Side 6

17 9. Hvor møder du e-cigaretter i din hverdag?. Har du oplevet gener ved at ryge e- cigaretter?. Tror du at der er en risiko for at blive syg af at ryge e- cigaretter?. Har du eller nogen du kender oplevet uheld eller utilsigtede hændelser ved brug af e- Familie venner eller kolleger Facebook eller andre sociale medier Internettet Butikker supermarkeder kiosker Reklamer TV aviser og blade På gaden Andre steder Ingen steder hoste eller tørhed i halsen irritation i næse eller øjne kvalme hovedpine eller lignende lugtgener andet (Uddyb evt.) ingen gener (Uddyb evt.) 5,6% 86,7% 9 6,9% 9 8,% 567,%,% 6 6,5% 5,5%,6%,8% 5,% 5,% 5,%,% 5,% 8 7,% 767 5,8% 6 8,% 877 7,% 98,9% 95 98,% Side 7

18 . Vil du gerne holde op med at ryge e- cigaretter? a.. Støtter du følgende forslag - Forbyde e- cigaretter med smag af frugt slik og sodavand c. Mener du at det er mere socialt acceptabelt at ryge e-cigaretter end at ryge almindelige cigaretter? a.. Støtter du følgende forslag - Forbyde reklamer for e- cigaretter a.. Støtter du følgende forslag - Forbyde salg af e-cigaretter til børn og unge under 8 år b. Mener du at e-cigaretter bør være omfattet af rygeregler på arbejdspladser?,8% 58,8%,% 86 5,% 75 5,% 95,7%,% 66,% 9 8,% 85 5,9% 97 78,6% 5 9,% 67,% 8 7,% 659 5,7% 9,% 97 6,% 97 8,8% 6 9,9% Side 8

19 5.. Bruger du... Nikotintyggegu mmi 5.. Bruger du... Andet nikotinprodukt dagligt 5.. Bruger du... Nikotinplaster 5.. Bruger du... Inhalator med nikotin men ikke dagligt men har tidligere brugt har aldrig brugt dagligt men ikke dagligt men har tidligere brugt har aldrig brugt dagligt men ikke dagligt men har tidligere brugt har aldrig brugt dagligt men ikke dagligt men har tidligere brugt har aldrig brugt 5,7% 7,7% 8 7,6% 596 9,%,%,% 6,% 79 9,%,%,% 8,6% 85 96,%,% 7,%,% 98 97,% Side 9

20 6. Hvor længe brugte du nikotinprodukte r? 7a. Hvor længe har du brugt nikotinprodukte r? - år 5-6 år 7-8 år 9- år 8. Vil du gerne holde op med at bruge nikotinprodukte r? - måneder -6 måneder 6- måneder - år - år - år 5-6 år 7-8 år 9- år Mere end år Husker ikke - måneder -6 måneder 6- måneder - år - år Mere end år Husker ikke 5,8% 6,6% 8 5,% 5,7%,%,6%,6%,6%,%,% 5,9% 5 9,% 9,%,% 6 5,%,8% 8 5,% 9,% 9,% 6,%,% 5,% 9 7,6%,9% 9,% 66 55,5% 5,% 9,% Side

21 .aar. Hvornår holdt du op med at ryge?.maaned. I hvilken måned i holdt du op med at ryge tobak? I I I Fra 8 - Før 8 nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 6,% 6,% 79,8% 78,8% 95 8,% 75 66,%,%,% 9 8,7% 6 5,8% 8 7,8% 5,9%,9% 8 7,8% 7 6,8% 9 8,7% 5,6% 9,7%,9% Side

22 . Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge?. Oplever du dig selv som afhængig af nikotin? 6a. Da du holdt op med at ryge fik du da hjælp eller støtte fra følgende? 5 eller flere gange Husker ikke meget lidt Mine nærmeste (kone mand kæreste venner naboer kolleger) Min læge Apoteket Sygehuset Min arbejdsplads Kommunen (f.eks. Sundhedscenter eller Forebyggelsescenter) STOP-linien 8 Andre Ingen 6b. Sidste gang du forsøgte at holde op med at Mine nærmeste (kone mand kæreste venner ryge fik du da naboer kolleger) hjælp eller Min læge støtte fra følgende? Apoteket Sygehuset 69 5,% 5 6,8% 757 8,% 96 8,% 8,9% 99,7%,9% 6,% 7 7,% 9,% 88 5,6% 7,% 6,9% 6,% 67,5% 89 5,5%,%,% 9,%,7%,% 79,8% 79 66,%,8% 695,8% 7 5,% 5 7,6%,% Side

23 Min arbejdsplads Kommunen (f.eks. Sundhedscenter eller Forebyggelsescenter) STOP-linien 8 Andre Ingen,%,9% 6,% 9,% 9 5,6% 9 56,%,6% Side

24 7a. Da du holdt op med at ryge benyttede du da særlige hjælpemidler metoder eller lignende? 5. Har du forsøgt at holde op med at ryge inden for det seneste år? Nikotinprodukter (plaster tyggegummi el. andet) Receptpligtigt rygeafvænningsprodukt (Zyban Champix) Rådgivning Pjecer eller brochurer om rygestop Deltog på et rygestophold Hypnose akupunktur bio-feedback osv. E-kvit (tidligere Dit Digitale Rygestop Program - DDSP) Andet internetbaseret rygestopprogram uddyb evt: Easyway (Allen Carrs metode) Andre hjælpemidler ingen hjælpemidler 7b. Sidste gang du forsøgte at holde op med at Nikotinprodukter (plaster tyggegummi el. ryge benyttede andet) du da særlige Receptpligtigt rygeafvænningsprodukt (Zyban hjælpemidler Champix) metoder eller Rådgivning lignende? Pjecer eller brochurer om rygestop Deltog på et rygestophold Hypnose akupunktur bio-feedback osv. E-kvit (tidligere Dit Digitale Rygestop Program - DDSP) Andet internetbaseret rygestopprogram uddyb evt: Easyway (Allen Carrs metode) Andre hjælpemidler ingen hjælpemidler 6,% 7,% 5,%,%,5%,9% 55,%,%,6%,%,6% 8 76,% 9,6% 695,8% 7 9,8% 6 6,6%,% 6,7% 5,9%,6%,6%,%,6%,5% 7 5,5%,% 6,% 9 8,% 858 8,9% Side

25 Husker ikke 5. Har du planer om at holde op med at ryge? inden for den kommende måned om -6 måneder længere ude i fremtiden har ikke planer om at holde op med at ryge,9% 6,% 67 6,% 9 8,% 9,% 78 5,7%,7% Side 5

26 5. Vil du gerne holde op med at ryge? 5. Hvis du skulle leve dit liv igen ville du så ryge? 5.. Har du talt med nogen om dine rygevaner nogle af disse steder i løbet af det seneste år? - Hos tandlægen 5.. Har du talt med nogen om dine rygevaner nogle af disse steder i løbet af det seneste år? - Hos egen læge Har ikke været der Har ikke været der 6,% 6 59,8% 6,% 69 5,% 6 9,8% 97 7,% 55 6,9% 6,% 8 7,% 76 7,%,6% 6,% 8,7% 67 6,% 86 8,% Side 6

27 5.. Har du talt med nogen om dine rygevaner nogle af disse steder i løbet af det seneste år? - På hospital 5.. Har du talt med nogen om dine rygevaner nogle af disse steder i løbet af det seneste år? - I din kommune (f.eks. Har ikke været der sundhedscentre 5.5. t) Har du talt med nogen om dine rygevaner nogle af disse steder i løbet af det seneste år? - Arbejdspladsen 55.. Tog du selv initiativ til at tale om dine rygevaner? - Hos tandlægen Har ikke været der Har ikke været der Husker ikke 6,% 5,% 66 6,5% 8,% 6,%,% 7 68,% 5 8,8% 6,% 89 7,8% 68 6,% 9 8,% 8,6% 6,7% 78,% 9 5,% Side 7

28 55.. Tog du selv initiativ til at tale om dine rygevaner? - Hos egen læge 55.. Tog du selv initiativ til at tale om dine rygevaner? - På hospital 55.. Tog du selv initiativ til at tale om dine rygevaner? - I din kommune (f.eks. sundhedscentre t) Tog du selv initiativ til at tale om dine rygevaner? - Arbejdspladsen Husker ikke Husker ikke Husker ikke Husker ikke 6,% 6,5% 8 59,9%,6% 5,%,7% 7 78,%,%,7% 6 7,% 7 5,%,9% 89,7% 76,% 76,% 7 9,6% Side 8

29 56. Hvornår har du sidst røget? 57. Opfatter du dig selv som ryger? I dag I går 58. Hvornår har du sidst røget e- cigaretter? Inden for den sidste uge Inden for den seneste måned Inden for det seneste halve år Inden for det seneste år For flere år siden Jeg har aldrig røget I dag I går Inden for den sidste uge Inden for den sidste måned Inden for det seneste år For flere år siden Jeg har aldrig røget e-cigaretter 877 7,% 69,% 8,6% 6,%,8% 6,7% 89 9,5% 9,% 97 9,% 5 79,% 7,% 5,%,%,8% 7,% 6,% 9 5,8% 97 8,% Side 9

30 59. Hvor mange gange har du været (rejst) over grænsen for at købe tobak inden for det seneste år? Jeg har ikke været over grænsen for at købe tobak gang - gange -5 gange Mere end 5 gange 6. Hvordan ville det påvirke din rygning hvis prisen for Jeg ville forsøge at holde op med at ryge cigaretter steg til 5 kr.? Jeg ville ryge mindre Det ville ikke påvirke mit forbrug Jeg ville ryge mere 6. Hvordan ville det påvirke din rygning hvis prisen for Jeg ville forsøge at holde op med at ryge cigaretter steg til 8 kr.? Jeg ville ryge mindre Det ville ikke påvirke mit forbrug Jeg ville ryge mere 85 95,5% 55,% 6,% 9,% 6,7% 5,%,% 97 6,% 8 9,% 57 6,6%,% 9 7,%,% 56 8,9% 88,% 6 9,% 9,5% 5 6,7% Side

31 6.. I hvor høj grad støtter du følgende forslag - Forbyde synlig markedsføring af tobak i butikker og kiosker 6.. I hvor høj grad støtter du følgende forslag - Ensarte cigaretpakker så de er uden farve logo mm. - Ingen støtte 5 - Fuld støtte 6.. I hvor høj grad støtter du følgende forslag - Begrænse - Ingen støtte antal steder der må sælge tobak 5 - Fuld støtte 6.. I hvor høj grad støtter du følgende forslag - Øge afgifterne - Ingen støtte på tobak 5 - Fuld støtte - Ingen støtte 5 - Fuld støtte 55,% 86,7% 9 8,% 57,% 56,% 88 56,% 75,9% 5,5% 66 9,% 676,% 5,% 7 8,% 89 7,7% 99 5,9% 565,% 6,5% 55,% 9,6% 5,7% 5 8,% 6,7% 6,7% 7 7,% 86 6,% Side

32 6.5. I hvor høj grad støtter du følgende forslag - Forbyde - Ingen støtte rygning i arbejdstiden 6.6. I hvor høj grad støtter du følgende forslag - Forbyde rygning i skoletiden for elever og ansatte 6.. I hvor høj grad støtter du følgende forslag - Salgssteder skal have licens til at sælge tobak 6.. I hvor høj grad støtter du følgende forslag - Forbyde salg af cigaretter og tobak om år - fra 5 - Fuld støtte - Ingen støtte 5 - Fuld støtte - Ingen støtte 5 - Fuld støtte - Ingen støtte 5 - Fuld støtte 87 7,% 87 5,7% 6 9,% 5,% 55 9,% 7 8,9% 587,6% 67,% 6,% 9 7,8% 56 9,% 6,9% 95 8,% 5,9% 76 9,% 6,7% 5,% 5,6% 667,% 98 9,9% 6,% 67,8% 8 5,6% 6,% Side

33 6.. I hvor høj grad støtter du følgende forslag - Forbyde voksne at købe tobak til mindreårige 6.. I hvor høj grad støtter du følgende forslag - Fratage butikker der sælger tobak til mindreårige retten til at sælge tobak 6.5. I hvor høj grad støtter du følgende forslag - Udfase tobak ved helt at forbyde salg af tobak til alle født efter år - Ingen støtte - Ingen støtte 65. I hvilken grad er du enig i at en del af tobaksafgifterne I høj grad bør øremærkes til at styrke I nogen grad indsatsen mod rygning? I ringe grad 5 - Fuld støtte - Ingen støtte 5 - Fuld støtte 5 - Fuld støtte Slet ikke 69,7% 6,% 98 7,9% 5 8,9% 6 8,% ,% 56,% 59,% 7,9% 8 8,9% 569,% 98 58,% 77,8% 5 9,9% 59,8% 565,% 5 6,% 77 7,%,% 695,6% 7 6,7% 88 5,7% 9 9,7% Side

34 66. I nogle lande er det besluttet at tobak skal udfases i løbet af en årrække. I hvor høj grad er du enig i at der bør være en tilsvarende målsætning i Danmark? I høj grad 66a. Mener du at politikere bør bruge lovgivning for at mindske rygning? I nogen grad I ringe grad Slet ikke 7,7% 9 6,7% 9 8,% 98 8,8% 8,8% -,%,%,%,% Side

35 5a. Hvilken uddannelse er du i gang med? 7. Hvilken branche er du beskæftiget i? Grundskole (.-. klassetrin) Gymnasie erhvervsgymnasie eller erhvervsuddannelse (f.eks. gymnasie HF HTX Kort eller mellemlang videregående uddannelser (op til år ) f.eks. sygeplejerske Lang videregående uddannelse (over år) f.eks. kandidatuddannelse og Bygge og anlæg Finans og forsikring Fremstilling Handel og service Hotel og restauration Kultur og medier Landbrug og skovbrug Offentlig administration Reparation Sundhed og velfærd Transport Undervisning og forskning Andet 65,9% 95,5% 9 9,6% 8 8,% 8 7,9% 55 9,6% 9 5,9%,5% 8,5% 56,% 5,% 66,6% 5,% 9 9,%,%,% 9 7,7% 8,9% 7 8,9% 6,% Side 5

Rygevaner, Frekvenstabeller Alle. Total

Rygevaner, Frekvenstabeller Alle. Total Køn Alder Geografi 5. Er du for tiden beskæftiget? Mand Kvinde 5-9 år 0-9 år 0-9 år 0-9 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland, ansat i privat virksomhed, selvstændig

Læs mere

Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total

Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Geografi 5. Er du for tiden beskæftiget? Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland, ansat i privat virksomhed,

Læs mere

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak?

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Køn: Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total

Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Geografi 5. Er du for tiden beskæftiget? Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland, ansat i privat virksomhed,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden 473 10,5% 1009 22,3% 973 21,5% 700 15,5% 1362 30,2% Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29

Læs mere

Alle Kvinde Mand år år år år

Alle Kvinde Mand år år år år Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Geografi 6. Er du beskæftiget for tiden? 10. Hvem bor du sammen med? (evt. flere Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Danskeres rygevaner. Kunde: Rapporteringsmåned: December 2014. Sundhedsstyrelsen

Danskeres rygevaner. Kunde: Rapporteringsmåned: December 2014. Sundhedsstyrelsen Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2014 Kunde: Sundhedsstyrelsen 1. Sammenfatning... 2 2. Indledning... 3 Rapportens disponering... 3 Baggrund og formål... 3 Grupperinger og definitioner...

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål

Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 88 2,8 191 6,1 456 14,6 567 18,1 534 17,1

Læs mere

TNS Gallup. December Ja, privat virksomh ed

TNS Gallup. December Ja, privat virksomh ed Q4. Er du for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed? Alder... 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Region... Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger

Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger 15156 KØBENHAVN Sundhedsstyrelsen December 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E:

Læs mere

Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: Sundhedsstyrelsen. December 2015 TNS 62182

Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: Sundhedsstyrelsen. December 2015 TNS 62182 Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2015 Kunde: Sundhedsstyrelsen TNS 62182 TNS 9-12-2015 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 3 2.1 Rapportens disponering... 3 2.2 Baggrund og formål...

Læs mere

Danskeres rygevaner. Kunde: Rapporteringsmåned: December 2013. Sundhedsstyrelsen

Danskeres rygevaner. Kunde: Rapporteringsmåned: December 2013. Sundhedsstyrelsen Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2013 Kunde: Sundhedsstyrelsen 1 Sammenfatning... 3 2 Indledning... 4 2.1 Rapportens disponering... 4 2.2 Baggrund og formål... 4 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Køn

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Køn Køn Køn Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Mand Kvinde 5031 2489 2542 100,0% 49,5% 50,5% 2489

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Q2. Region 6. Er du beskæftiget for tiden? 9. Hvem bor du sammen med? Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Frekvenstabeller Alle. Total

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Frekvenstabeller Alle. Total Q2. Køn 70+ år Q3. Region Q4. Er du for tiden beskæftiget i privat eller offentlig virksomhed? Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år Hovedstaden Sjælland Syddanmark

Læs mere

Tobaksrøg, 2011. Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, 2011. Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Region Privat eller offentlig (q5) Hvem bor du sammen med? (q7) Børn i husstanden (q8) Mand Kvinde 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Data er vægtet (Der kan derfor forekomme små forskelle mellem total og frekvenssvar pga. op- og nedrunding)

Data er vægtet (Der kan derfor forekomme små forskelle mellem total og frekvenssvar pga. op- og nedrunding) Overblik over data: Side 1 af 105 Kvinde Mand 15-19 år 20-39 år 40-59 år Spørgsmål 2 Er du? Kvinde 2569 50,9 2569 100 0 0 191 48,7 746 49,7 862 49,8 380 50,7 390 58 Mand 2480 49,1 0 0 2480 100 201 51,3

Læs mere

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 15-19 år 203 8 203 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 15-19 år 203 8 203 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overblik over data: Side 1 af 88 år Hvor gammel? 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Hvor gammel? Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 203 8 203 100 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Danskernes rygevaner. Årsrapport 2017

Danskernes rygevaner. Årsrapport 2017 Danskernes rygevaner Årsrapport 2017 December 2018 Side 2/2 Danskernes rygevaner Årsrapport 2017 Stine Schramm Sofie Have Hoffmann Nanna Schneekloth Jarlstrup Anne Illemann Christensen Copyright 2018 Statens

Læs mere

Danskeres rygevaner Metodedokument. Udarbejdet for. Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:...

Danskeres rygevaner Metodedokument. Udarbejdet for. Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:... Danskeres rygevaner 2018 Metodedokument Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen December 2018 Survey: 63824 Version: 1 Global Practice:... Kantar TNS 6-12-2018 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 3 2.1 Rapportens

Læs mere

Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: December Sundhedsstyrelsen TNS TNS Version number: 1. Global Practice:...

Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: December Sundhedsstyrelsen TNS TNS Version number: 1. Global Practice:... Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2016 Kunde: Sundhedsstyrelsen TNS 62730 TNS 22-12-2016 Version number: 1 Global Practice:... 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 3 2.1 Rapportens disponering...

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Q2. Region q5. Er du for tiden beskæftiget? q7. Hvem bor du sammen med? Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland,

Læs mere

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Danskeres rygevaner Metodedokument. Udarbejdet for. Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:...

Danskeres rygevaner Metodedokument. Udarbejdet for. Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:... Danskeres rygevaner 2017 Metodedokument Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen December 2017 Survey: 62731 Version: 1 Global Practice:... Kantar TNS 31-10-2017 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 3 2.1 Rapportens

Læs mere

Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:...

Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:... Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2016 Kunde: Sundhedsstyrelsen Survey: 62730 Version: 1 Global Practice:... Kantar TNS 4-4-2017 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 3 2.1 Rapportens disponering...

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Hjælp til rygestop kampagnen. http://stoplinien.dk/

Hjælp til rygestop kampagnen. http://stoplinien.dk/ Hjælp til rygestop kampagnen http://stoplinien.dk/ 17.06.2015 FORMÅL OG MÅLGRUPPE FORMÅL At oplyse om mulighederne for gratis rådgivning At oplyse om at der er højere succesrate med hjælp Oplyse om fordele

Læs mere

Rygevane- undersøgelse

Rygevane- undersøgelse Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 24 Rygevane- undersøgelse Monitorering af rygevaner i Københavns Amt december 22 1 Indhold

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Rygning og alkohol. Sundhedsdansk. Sundhedsdansk Rygning og alkohol. ORDLISTE Hvad betyder ordet? NYE ORD Rygning. Oversæt til eget sprog - forklar

Rygning og alkohol. Sundhedsdansk. Sundhedsdansk Rygning og alkohol. ORDLISTE Hvad betyder ordet? NYE ORD Rygning. Oversæt til eget sprog - forklar ORDLISTE Hvad betyder ordet? Ordet på dansk Oversæt til eget sprog - forklar Sundhedsdansk Rygning og alkohol Her kan du lære danske ord om rygning og alkohol. Du kan også få viden om, hvad rygning og

Læs mere

Rygning og alkohol. Sundhedsdansk. NYE ORD Rygning

Rygning og alkohol. Sundhedsdansk. NYE ORD Rygning Sundhedsdansk Rygning og alkohol Her kan du lære danske ord om rygning og alkohol. Du kan også få viden om, hvad rygning og alkohol gør ved kroppen. NYE ORD Rygning Match tekst med billede. Læs sætningen.

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd

Befolkningsundersøgelse om velfærd t Befolkningsundersøgelse om velfærd Spørgsmål: Velfærd dækker bl.a. ældrepleje, sygehuse og børnepasning. Det diskuteres jævnligt, om det offentlige skal bruge flere eller færre penge på velfærd i de

Læs mere

Ved ikke/vil ikke svare

Ved ikke/vil ikke svare Er du mand eller kvinde? Mand Kvinde Antal Pct. Pct. Pct. 1.226 50,3 48,9 0,8 1. Mænd 633 98,6 0,2 1,2 2. Kvinder 593 0,4 99,2 0,4 16-29 år 132 53,2 46,8 0 30-59 år 656 50,1 49,6 0,4 60-74 år 438 47,6

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder?

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder? Er du mand eller kvinde? Mand 623 50,3 Kvinde 590 48,9 Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8 Hvad er din alder? 16-29 år 120 24,2 30-59 år 664 51,7 60 år eller derover 440 23,8 Ved ikke/vil ikke svare 2 0,2 Hvilken

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER KØN ALDER ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40+ år 18-39 år 40+ år Q1. HVILKE AF DISSE DAGE HAR DU HØRT OM? Naturens Dag Skovens Dag De Vilde Blomsters Dag Fars Dag Vandets Dag Ørnens Dag Jordens

Læs mere

Status på Stopliniens rådgivningssamtaler i 2018

Status på Stopliniens rådgivningssamtaler i 2018 Status på Stopliniens rådgivningssamtaler i Stoplinien tilbyder gratis telefonisk rådgivning om rygestop. Vores kerneopgave er at rådgive borgere, der ringer på det nationalt kendte telefonnummer 80 31

Læs mere

Rådgivningssamtaler på Stoplinien 2017

Rådgivningssamtaler på Stoplinien 2017 Rådgivningssamtaler på Stoplinien 2017 Stoplinien tilbyder gratis telefonisk rådgivning om rygestop. Vores kerneopgave er at rådgive borgere, der ringer på det nationalt kendte telefonnummer 80 31 31 31.

Læs mere

Udkast til dagsorden for møde den 29. oktober 2018 Røgfri Fremtid i Albertslund

Udkast til dagsorden for møde den 29. oktober 2018 Røgfri Fremtid i Albertslund Udkast til dagsorden for møde den 29. oktober 2018 Røgfri Fremtid i Albertslund 1. Røgfri skoletid - Folkeskoler To elever fra hver skoleklasse vil senere i livet dø på grund af rygning, hvis vi ikke handler.

Læs mere

FAKTAARK: FOREBYGGELSE AF RYGNING BLANDT BØRN OG UNGE. HVAD VIRKER? 24. APRIL 2018

FAKTAARK: FOREBYGGELSE AF RYGNING BLANDT BØRN OG UNGE. HVAD VIRKER? 24. APRIL 2018 WWW.VIDENSRAAD.DK VIRKER? 24. APRIL 2018 BAGGRUND Omkostningerne ved rygning er store, for både samfundet og de mange, der pådrager sig tobaksrelaterede sygdomme. Jo tidligere rygestart, jo større risiko

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse Spørgeskema Om dig 1. Hvor gammel er du? (1) 2. Er du? (1) Kvinde (2) Mand 3. Hvad er din sidst afsluttede grunduddannelse? (Har

Læs mere

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007 Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk Foretaget i 2007 Rapporten er udarbejdet af Epinion Capacent November 2007 Om undersøgelsen Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk er foretaget i forbindelse

Læs mere

Hjælp til rygestop. Self Care Shop Nordre Frihavnsgade 25 2100 København Ø. Tlf. 7799 0695 info@selfcareshop.dk www.selfcareshop.

Hjælp til rygestop. Self Care Shop Nordre Frihavnsgade 25 2100 København Ø. Tlf. 7799 0695 info@selfcareshop.dk www.selfcareshop. Hjælp til rygestop Self Care Shop Nordre Frihavnsgade 25 2100 København Ø. Tlf. 7799 0695 info@selfcareshop.dk www.selfcareshop.dk Side 1 Omregningstabel 1 pibestop ~ 3 cigaretter 1 cigar ~4-5 cigaretter

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2. 09:55 Friday, June 17, 2016 1 I alt 1.214 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 614 50,3 2. Kvinde 600 49,7 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 125 23,2 2. 30-59 år 691 53,5 3. 60 år eller derover 398 23,4

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

HOLDNINGSKORT. Her er holdningskort til temaet Dine lunger dit valg

HOLDNINGSKORT. Her er holdningskort til temaet Dine lunger dit valg HOLDNINGSKORT Her er holdningskort til temaet Dine lunger dit valg Hvert kort har en forside med et udsagn. På bagsiden er ekstra info til inspiration om emnet. Man har selv ansvar for at leve sundt I

Læs mere

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,3 49,7. Køn. 1. Mænd ,6 0,4. 2. Kvinder 599 0,1 99,9

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,3 49,7. Køn. 1. Mænd ,6 0,4. 2. Kvinder 599 0,1 99,9 10:16 Friday, June 17, 2016 1 A1 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 2. Kvinde Antal Pct. Pct. 1.214 50,3 49,7 1. Mænd 615 99,6 0,4 2. Kvinder 599 0,1 99,9 16-29 år 143 51,0 49,0 30-59 år 679 50,5 49,5 60-74

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

Multimediehuset i Århus

Multimediehuset i Århus Multimediehuset i Århus Kendskab, holdninger og forventninger Resultater af telefoninterview 1 1. Frekvenser af svar på alle undersøgelsens spørgsmål 3 2. Krydstabeller med baggrundsspørgsmål 8 3. Datakryds

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening

Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening Rapporteringsmåned: September 2014 Kunde: Sundhedsstyrelsen 1 Sammenfatning... 3 2 Indledning... 4 2.1 Rapportens disponering... 4 2.2 Baggrund og formål...

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2005 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2005 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2005 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 116 2,5% 303 6,6% 648 14,0% 824 17,8% 794 17,2%

Læs mere

Det er statens ansvar, at alle kan leve sundt. Der er forskel på, hvorfor vi bliver syge. Samfundet skal prioritere behandlingen afhængigt af årsagen

Det er statens ansvar, at alle kan leve sundt. Der er forskel på, hvorfor vi bliver syge. Samfundet skal prioritere behandlingen afhængigt af årsagen HOLDNINGSKORT Her er holdningskort til temaet sundhed og samfund. Hvert kort har en forside med et udsagn. På bagsiden er ekstra info til inspiration om emnet. Det er statens ansvar, at alle kan leve sundt

Læs mere

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet Røgalarmer i hjemmet Vi er to studerende på Katastrofe- og Risikomanager uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, som undersøger danskernes syn på røgalarmer i hjemmet i forbindelse med vores bachelorprojekt.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om røgfri arbejdstid (FAQ) Indhold

Ofte stillede spørgsmål om røgfri arbejdstid (FAQ) Indhold Ofte stillede spørgsmål om røgfri arbejdstid (FAQ) Indhold Hvad er røgfri arbejdstid?... 1 Hvem har bestemt, at Ishøj Kommune skal være røgfri?... 1 Hvorfor skal Ishøj Kommune være røgfri?... 1 Hvornår

Læs mere

Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål

Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål Undersøgelsen er gennemført d. 4. 9. august 2011 1 01. For at du kan leve et liv svarende til din alder og få din hverdag til at fungere, hvilke af

Læs mere

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 Metodebeskrivelse Den 5. januar 2010 BESKRIVELSE AF DATAINDSAMLINGEN 3 MÅLGRUPPE 3 PERIODE FOR DATAINDSAMLING 3 SVARPROCENT 3 FRAFALD OG SCREENOUT

Læs mere

Hvorfor ryger de unge, og hvilken rolle spiller ungdomsuddannelsen?

Hvorfor ryger de unge, og hvilken rolle spiller ungdomsuddannelsen? Hvorfor ryger de unge, og hvilken rolle spiller ungdomsuddannelsen? Morten Grønbæk Formand, Vidensråd for Forebyggelse Direktør, professor, dr. med., Statens Institut for Folkesundhed 26. oktober 2016

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

6 Sociale relationer

6 Sociale relationer Kapitel 6 Sociale relationer 6 Sociale relationer I litteraturen er det veldokumenteret, at relationer til andre mennesker har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har overordnet

Læs mere

Rygestop. råd og anvisninger. Den forklarer, hvordan du lettest. Denne brochure er ikke bare en række velmenende

Rygestop. råd og anvisninger. Den forklarer, hvordan du lettest. Denne brochure er ikke bare en række velmenende Rygestop Denne brochure er ikke bare en række velmenende råd og anvisninger. Den forklarer, hvordan du lettest kan holde op med at ryge. Og den indeholder viden, som kan hjælpe mere, end du tror. Du har

Læs mere

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold.

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold. Kapitel 7 Boligmiljø 7 Boligmiljø Danskerne opholder sig en stor del af tiden i deres bolig, og en væsentlig del af miljøpåvirkningerne i det daglige vil derfor stamme fra boligen og dens nære omgivelser

Læs mere

Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom

Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom Ved Mahad Huniche, direktør for Produktion, Forskning og Innovation, Region Sjælland Agenda 1.

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Procent Antal S2. Hvilken kommune bor du i? Hedensted Kommune 100,0% Respondenter 511 Total 100,0% 511. Nej 10,2% 52

Procent Antal S2. Hvilken kommune bor du i? Hedensted Kommune 100,0% Respondenter 511 Total 100,0% 511. Nej 10,2% 52 S2. Hvilken kommune bor du i? Hedensted Kommune 100,0% Respondenter 511 100,0% 511 Q1. Har du kørekort? Ja 89,8% Respondenter 459 Nej 10,2% 52 100,0% 511 Q2. Hvor ofte anvender du følgende transportformer?

Læs mere

3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?...

3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?... 1. Rygestop... 1 2. Er du sikker på, du vil stoppe?... 2 3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?... 3

Læs mere

Hvorfor ryger de unge, og hvilken rolle spiller ungdomsuddannelsen?

Hvorfor ryger de unge, og hvilken rolle spiller ungdomsuddannelsen? Hvorfor ryger de unge, og hvilken rolle spiller ungdomsuddannelsen? Lotus Sofie Bast Post doc, ph.d. folkesundhedsvidenskab Statens Institut for Folkesundhed 26. oktober 2016 Vigtige risikofaktorer Rygning

Læs mere

ANTAL INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år

ANTAL INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag (Jan) TABEL. NATUR I GENERATIONER OG NATURENS DAG VEJET DATA SAMPLE ER DU...? ALDER CHI²TEST () "" signif. lav værdi "" test ej mulig INTERVIEW

Læs mere

En by med under indbyggere

En by med under indbyggere Hvor mange er der i den by, hvor du bor? Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 19% 21 11% 17 17% 36 13% 21 18% 22 Bekymret 37% 42 40% 62 43% 91 38% 63 47% 57 Kun lidt bekymret 38% 43 44%

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads?

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads? Hvor gammel er du? år Er du kvinde...1 mand...2 Hvad er navnet på din nuværende arbejdsplads? Hvornår blev du ansat på din nuværende arbejdsplads? Måned år Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvor mange timer

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Arbejdsløshed og privatøkonomi oktober Penge- og Pensionspanelet

Arbejdsløshed og privatøkonomi oktober Penge- og Pensionspanelet Arbejdsløshed og privatøkonomi oktober 2014 Penge- og Pensionspanelet Sp.1 Har du inden for de seneste 12 måneder oplevet at miste dit arbejde? Ja 11 Nej 89 Base (6456) 2 Sp.1 Har du inden for de seneste

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8.

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8. Er du mand eller kvinde? Mand 645 50,5 Kvinde 635 49,5 Hvad er din alder? 16-29 år 144 23,8 30-59 år 676 52,4 60 år eller derover 460 23,8 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 378 28,7

Læs mere

BILAG OVERSIGT OVER ARBEJDSARK

BILAG OVERSIGT OVER ARBEJDSARK BILAG OVERSIGT OVER ARBEJDSARK 1. Fremmøde, kuliltemåling og nikotinprodukter 2. Kvit røgen i seks trin 3. Mine veje til røgfrihed 4. Vigtighed og tiltro 5. Nikotinens virkning 6. Rygehistorien 7. Nikotinabstinenser

Læs mere

Har du selv oplevet indbrud i din bolig? Har du selv oplevet indbrud i din bolig? Har du selv oplevet indbrud i din bolig?

Har du selv oplevet indbrud i din bolig? Har du selv oplevet indbrud i din bolig? Har du selv oplevet indbrud i din bolig? Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 24% 71 10% 48 Bekymret 44% 133 39% 184 Kun lidt bekymret 29% 88 45% 215 Slet ikke bekymret 3% 9 6% 29 Række total (Respondenter) 39% 301 61% 476 Hvorfor

Læs mere

Spørgsmålsark til aktiviteten Spil om tobak

Spørgsmålsark til aktiviteten Spil om tobak Spørgsmålsark til aktiviteten Spil om tobak Find mere inspiration på www.op-i-roeg.dk Note til underviseren: Herunder finder du spørgsmålsark til de faglige udfordringer med spørgsmål om tobak. Der er

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

Rygning og hjerte-kar-lidelser

Rygning og hjerte-kar-lidelser Rygning og hjerte-kar-lidelser Det er svært at holde op med at ryge. Men hvis du lider af en hjerte-kar-lidelse, er et rygestop særligt vigtigt for dit helbred. Denne brochure er måske dit første skridt

Læs mere

Er du mand eller kvinde? I alt. Antal Pct. Pct ,9 49,1. Køn. 1. Mænd ,7 0,3. 2. Kvinder 549 0,4 99,6.

Er du mand eller kvinde? I alt. Antal Pct. Pct ,9 49,1. Køn. 1. Mænd ,7 0,3. 2. Kvinder 549 0,4 99,6. Er du mand eller kvinde? Mand Kvinde Antal Pct. Pct. 1.106 50,9 49,1 1. Mænd 557 99,7 0,3 2. Kvinder 549 0,4 99,6 16-29 år 119 53,2 46,8 30-59 år 577 50,5 49,5 60-74 år 410 49,1 50,9 1. Grundskole/Gymnasial/Uoplyst

Læs mere

Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter

Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter ANALYSE Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter Resumé Danmarks høje afgiftsniveau giver stadig en masse danskere incitament til at købe illegalt indførte nydelsesmidler, som sælges i Danmark

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere