Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst"

Transkript

1 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst Marts 2017

2 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for, hvordan det går på indikatorer, der er afgørende for, at målsætningerne med hver enkelt reform opfyldes. Sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrager notatet til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR. Notatet kan med fordel læses sammen med oversigtsnotatet over situationen på arbejdsmarkedet, hvor der er fokus på bl.a. beskæftigelses- og ledighedsudvikling samt rekrutteringsudfordringer. Alle målingerne i rapporten er baseret på data fra I alle målinger anvendes data med én måneds forsinkelse, så den opgjorte udvikling i målingerne kun i mindre grad påvirkes af den regelmæssige justering, der sker af data på jobindsats.dk på grund af efterregistreringer. Målingerne i hver reform er tidsmæssigt synkroniseret, så alle målinger i den enkelte reform er fra samme måned. Desuden kan man via star.dk og jobindsats.dk løbende følge bl.a. implementering af de forskellige større reformer på beskæftigelsesområdet. På jobindsats.dk under Benchmark kan man for hvert jobcenter hente en rapport med sammenligning (benchmark) med andre jobcentre og udviklingen i hele landet. Indholdsfortegnelse Side 3-4: Borgere på offentlig forsørgelse Side 5-8: Status på førtidspensions- og fleksjobreformen Side 9-12: Status på kontanthjælpsreformen Side 13-16: Status på sygedagpengereformen Side 17-20: Status på beskæftigelsesreformen Side 21-23: Ministerens beskæftigelsespolitiske mål Side 24-25: Bilag 2

3 Borgere på offentlig forsørgelse Forsørgerbyrden i kommunerne (Figur 1) Når man betragter kommunernes udvikling i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, er det vigtigt også at have for øje, at der er stor forskel på forsørgerbyrden kommunerne imellem. Andelen af befolkningen i RAR Sjælland, der er på offentlig forsørgelse var i november 2016 på 19,6 pct., hvilket er mere end gennemsnittet på landsplan, der er på 18 pct. Det svarer til, at knap fuldtidspersoner var på offentlig forsørgelse i kommunerne i RAR Sjælland. Der er dog stor variation i, hvor stor en andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse i kommunerne. Andelen spænder fra 12,1 pct. i Solrød til 30,6 pct. på Lolland. Af bilag 1 fremgår det hvor mange fuldtidspersoner, der er på hver af de enkelte ydelser, samt hvor stor en andel de udgør af befolkningen. Bemærk at data i bilag 1 er fra oktober 2016 og derfor ikke kan sammenlignes direkte med andelene i figur 1. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse (Figur 2) Ses der på udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, er der sket et fald i RAR Sjælland på 7 pct. fra november 2015 til november 2016, svarende til et fald på knap fuldtidspersoner. Det fald er lidt større end det gennemsnitlige fald på landsplan. En del af faldet kan dog forklares med, at personer på integrationsydelse ikke indgår i opgørelsen (integrationsydelse vil fremadrettet indgå i opgørelsen). I RAR Sjælland var godt fuldtidspersoner på integrationsydelse i november Integrationsydelse blev indført i september 2015 og reglerne herfor ændret i august 2016, jf. side 9. Hvis integrationsydelse inkluderes, er faldet i antallet af offentligt forsørgede i RAR Sjælland på 3 pct. Også her er der stor variation mellem kommunerne. Det største procentvise fald i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er sket i Solrød med 11,8 pct. (222 fuldtidspersoner), mens faldet i Lolland kun har været på 3,3 pct. (275 fuldtidspersoner). 3

4 Andelen af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), november 2016 Anm.: Der indgår ikke SU eller folkepension i opgørelsen, samt kontantydelse og integrationsydelse Andelen af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 2. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, november november 2016 Anm.: Der indgår ikke SU eller folkepension i opgørelsen, samt kontantydelse og integrationsydelse 4

5 Status på førtidspensions- og fleksjobreformen Den 1. januar 2013 trådte førtidspensions- og fleksjobreformen i kraft. Med reformen skal unge under 40 år som udgangspunkt ikke have førtidspension, men en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb. Samtidig målrettes fleksjobordningen i forhold til personer med mindst arbejdsevne, og tilskuddet tilskynder i højere grad til at øge timetallet. Andel af udsatte borgere på offentlig forsørgelse (Figur 3) Reformen skal medvirke til, at andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse reduceres. Udsatte borgere på offentlig forsørgelse er i denne sammenhæng defineret som personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse samt personer, der har været i ressourceforløb i over ½ år, på sygedagpenge i over 1 år eller på kontant- eller uddannelseshjælp i over 3 år. I oktober 2016 var 10,9 pct. af befolkningen i RAR Sjælland udsatte borgere på offentlig forsørgelse svarende til godt personer. Andelen er lidt højere end på landsplan, hvor den er 10 pct. I kommunerne i RAR Sjælland varierer andelen fra 5,8 pct. i Solrød til 17,1 pct. i Lolland, dvs. samme mønster som ifm. den samlede andel på offentlig forsørgelse. Lille stigning i antallet af udsatte borgere på offentlig forsørgelse i RAR Sjælland (Figur 4) På trods af at målet er, at antallet af udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres, har der i gennemsnit i RAR Sjælland været en marginal stigning på 0,6 pct. fra oktober 2015 til oktober 2016, svarende til 315 personer. Stigningen er dog mindre end på landsplan. Størstedelen af kommunerne i RAR Sjælland har haft en stigning i antallet af udsatte borgere på offentlig forsørgelse, men i 7 kommuner har der været et fald. Lolland har haft det største fald på 2,1 pct. (102 personer), mens der i Slagelse har været en stigning på 3,4 pct. (186 personer). Få borgere i ressourceforløb er i virksomhedsrettet aktivering (Figur 5) I ressourceforløbene skal borgerne have en individuel og helhedsorienteret indsats med inddragelse af både beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud. En virksomhedsrettet indsats er en af de mest effektive måder at få svage borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at borgere i ressourceforløb kommer i virksomhedsrettede tilbud, eventuelt i kombination med andre tilbud. Andelen af borgere i ressourceforløb, der er i virksomhedsrettet aktivering i form af virksomhedspraktik eller løntilskud var i oktober pct. i RAR Sjælland, hvilket stort set er på niveau med landsgennemsnittet på 14,8 pct. I kommunerne spænder andelen fra 3,4 pct. i Guldborgsund til 27,6 pct. i Lejre. Ses der på udviklingen ift. oktober 2015 har der i RAR Sjælland været en stigning på 2,3 pct.point., og de fleste kommuner har haft en stigning i andelen af ressourceforløbsborgere, der er i virksomhedsrettet aktivering, jf. jobindsats.dk. På trods af at udviklingen de fleste steder går i den rigtige retning, er der dog stadig et uudnyttet potentiale i de fleste kommuner ift. at få borgere i ressourceforløb ud i virksomhedsrettede tilbud. Stor variation i brugen af mentor til borgere i ressourceforløb i kommunerne (Figur 6) 20,8 pct. af borgerne i ressourceforløb i RAR Sjælland fik mentorstøtte i oktober 2016, hvilket er mindre end på landsplan (25,8 pct.). Samtidig er der sket et fald i brugen af mentor fra oktober 2015 på 2,2 pct.point i RAR Sjælland, jf. jobindsats.dk. Der er dog også her stor variation kommunerne imellem, hvor Gundborgsund med 6,8 pct. har den laveste andel, mens Roskilde med 47,7 pct. har den højeste andel. Knap en femtedel af borgerne i fleksjobordningen er ledige (Figur 7) I RAR Sjælland var 18,9 pct. af borgerne i fleksjobordningen på ledighedsydelse i oktober 2016, hvilket er mere end på landsplan (17,6 pct.). Ift. oktober 2015 er ledigheden blandt personer i fleksjobordningen dog faldet med 0,8 pct.point i RAR Sjælland på trods af, at antallet af personer i fleksjobordningen er steget, jf. jobindsats.dk. Ledigheden for personer i fleksjobordningen varierer fra 13 pct. i Lejre til 25,2 pct. i Ringsted. 5

6 Andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 3: Andel af befolkningen (16-66 år) på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år, oktober 2016 Andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 4: Udvikling i antal personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år, oktober oktober

7 Den virksomhedsrettede indsats for personer i ressourceforløb skal styrkes Fig. 5. Andel personer i ressourceforløb, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, oktober 2016 Brugen af mentorstøtte til personer i ressourceforløb skal styrkes Fig. 6. Andel personer i ressourceforløb, der får mentorstøtte, oktober

8 Andelen af ledige fleksjobvisiterede skal nedbringes Fig. 7. Andel fuldtidspersoner i fleksjobordningen (fleksjob og ledighedsydelse), der får ledighedsydelse, oktober

9 Status på kontanthjælpsreformen Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Reformen styrker den uddannelsesrettede indsats for de ufaglærte unge, der i stedet for at få kontanthjælp får uddannelseshjælp. Reformen bygger samtidig på et princip om, at de jobparate skal gøre nytte og arbejde for deres kontanthjælp, og at de aktivitetsparate skal bringes tættere på arbejdsmarkedet gennem en tværgående og helhedsorienteret indsats. Andel af befolkningen på kontant- og uddannelseshjælp (Figur 8) 3,6 pct. af befolkningen i RAR Sjælland var på kontant- eller uddannelseshjælp i november Dette er stort set på niveau med hele landet (3,4 pct.). Andelen i kommunerne i RAR Sjælland varierer fra 1,4 pct. i Lejre og Solrød til 5,5 pct. i Lolland. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere falder (Figur 9) Antallet af fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp er fra november 2015 til november 2016 faldet med 19,2 pct., hvilket svarer til godt fuldtidspersoner, og der er et lidt større fald end på landsplan. Faldet hænger sammen med indførelsen af integrationsydelse i september 2015 og ændringen af denne i august Det betyder, at personer, der før var berettiget til kontanthjælp, nu er på integrationsydelse, hvis de ikke opfylder opholdskravet for at få kontanthjælp, som er, at man skal have opholdt sig i Danmark i sammenlagt 7 ud af de seneste 8 år. Selv når der tages højde for personer på integrationsydelse, har der dog været et fald på 1,5 pct. i RAR Sjælland, jf. jobindsats.dk. Alle kommuner har haft et fald, med der er stor variation mellem kommunerne. Mens der i Solrød har været et fald på hele 48,6 pct. (175 fuldtidspersoner), var faldet i Ringsted på 5 pct. (42 fuldtidspersoner). Relativit få uddannelseshjælpsmodtagere får mentorstøtte (Figur 10) Et af reformens fokusområder er at styrke brugen af mentor til uddannelseshjælpsmodtagere. Brugen af mentor har nemlig vist sig at være effektivt ift. at fastholde unge i uddannelse. Samtidig skal alle uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke kan deltage i andre aktive tilbud, have tilknyttet en mentor. I RAR Sjælland var andelen af uddannelsesmodtagere, der fik mentor i november 2016 på 13,8 pct., hvilket er et godt stykke under andelen på landsplan (19,7 pct.). Samtidig er der sket et fald i andelen, der får mentorstøtte med 3,2 pct.point ift. november 2015, jf. jobindsats.dk. På kommuneniveau svinger brugen af mentor fra 5,3 pct. i Sorø til 31,6 pct. i Faxe. Virksomhedsrettet aktivering til aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere (Figur 11) Vejen til uddannelse for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere kan med fordel gå gennem en virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik eller løntilskud. 11,6 pct. af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i RAR Sjælland var i november 2016 i virksomhedsrettet aktivering, hvilket er lavere end på landsplan (12,8 pct.). Der er stor variation mellem kommunerne. I Vordingborg var andelen 7,1 pct. mens den i Lejre var 17 pct. Virksomhedsrettet aktivering til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (Figur 12) Virksomhedsrettet aktivering er et af de redskaber, der har vist sig at være mest effektive til at hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet. Der er i reformen derfor fokus på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kommer ud i virksomhederne. I RAR Sjælland var 14,7 pct. af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering i november 2016, mens landsgennemsnittet var 13,3 pct. Andelen er faldet både i RAR Sjælland og på landsplan (hhv. 1,6 pct.point og 2 pct.point). Variation kommunerne imellem spænder fra en andel på 7,8 pct. i Guldborgsund til 20,9 pct. i Ringsted. Generelt bruger kommunerne i højere grad virksomhedsrettet indsats til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere end til de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. 9

10 Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres Fig. 8. Andel af befolkningen (16-66 år) på kontant- eller uddannelseshjælp, november 2016 Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres Fig. 9. Udvikling i antal fuldtidspersoner på kontant- eller uddannelseshjælp, november november

11 Mentorindsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes Fig. 10. Andel uddannelseshjælpsmodtagere, der får mentorstøtte, november 2016 Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes (under 30 årige) Fig. 11. Andel aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, november

12 Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal styrkes Fig. 12. Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, november

13 Status på sygedagpengereformen Sygedagpengereformen er trådt i kraft i flere omgange, og den 1. januar 2015 trådte de sidste dele af sygedagpengereformen i kraft. Reformen indebærer, at tidspunktet for revurdering af retten til sygedagpenge fremrykkes fra 12 til 5 måneder, og at borgere, der ikke kan blive forlænget på sygedagpenge, fortsætter i et jobafklaringsforløb. Med reformen kommer der desuden fokus på tidlig indsats og opfølgning, styrket brug af delvise raskmeldinger og virksomhedsrettede tilbud, samt at indsats og ressourcer prioriteres ift. sygemeldte i risiko for langvarige forløb. Andel af befolkningen på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb (Figur 13) Andelen af befolkningen, der enten er på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb var i oktober ,3 pct. i RAR Sjælland, svarende til knap fuldtidspersoner. Andelen i RAR Sjælland er stort set på niveau med landsgennemsnittet (2,2 pct.). Andelen i kommunerne i RAR Sjælland varierer fra 1,8 pct. i Roskilde til 3 pct. i Guldborgsund. Stigning i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb (Figur 14) Fra oktober 2015 til oktober 2016 har der været en stigning i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb i RAR Sjælland på 3,5 pct., svarende til godt 400 fuldtidspersoner. På landsplan har der også været en lille stigning i perioden, men den har været noget mindre. Kun 4 kommuner har oplevet et fald i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb. Det største procentvise fald er i Stevns med 9 pct., hvilket svarer til 27 fuldtidspersoner, mens den største procentvise stigning på 13,1 pct. (35 fuldtidspersoner) har fundet sted i Solrød og i Odsherred med 13 pct. (55 fuldtidspersoner). Tidlig virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere (Figur 15) Med sygedagpengereformen skal kommunerne sikre, at de sygemeldte borgere får en tidlig virksomhedsrettet indsats, da det kan hjælpe dem hurtigere tilbage i job. 25,3 pct. af sygedagpengemodtagerne i RAR Sjælland var inden udgangen af 13. sygefraværs uge i oktober 2016 enten delvist raskmeldt eller havde været i virksomhedspraktik eller løntilskud. Det er noget mindre end på landsplan, hvor andelen er 30 pct. Andelen af sygedagpengemodtagere, der får en tidlig virksomhedsrettet indsats i kommunerne varierer meget. I Ringsted er andelen 7,7 pct. mens den i Lejre er 41,7 pct. Tidlig opfølgning for sygedagpengemodtagere (Figur 16) For at der kan iværksættes en tidlig virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagerne, er det vigtigt, at jobcentrene har samtaler med de sygemeldte tidligt i forløbet. I oktober 2016 var andelen af sygedagpengemodtagere med et forløb på en varighed af 1-2 måneder, der havde fået mindst én samtale 44,9 pct. i RAR Sjælland, hvilket er højere end på landsplan (42,9 pct.). Andelen varierer fra 21,5 pct. i Lolland til 64,2 pct. i Sorø. Få peroner i jobafklaringsforløb får en virksomhedsrettet indsats (Figur 17) Det er ikke kun vigtigt, at sygedagpengemodtagere får en tidlig virksomhedsrettet indsats. Det er også vigtigt, at der for personer, der efter 5 måneder overgår til jobafklaringsforløb, fortsat er fokus på en virksomhedsrettet indsats. I RAR Sjælland var der i oktober 2016 kun 14,5 pct. af borgerne i jobafklaringsforløb, der var i virksomhedsrettet aktivering i form af enten virksomhedspraktik eller løntilskud. Det er væsentligt lavere end landsgennemsnittet på 20,7 pct. Der er dog sket en positiv udvikling i andelen ift. oktober Andelen er således steget med 2,8 pct.point i RAR Sjælland (og 3,3 pct.point i hele landet), jf. jobindsats.dk. Andelen i kommunerne varierer fra 5,6 pct. i Solrød til 34,3 pct. i Lejre. Når disse andele sammenlignes på tværs af kommuner, bør man være opmærksom på, at der i flere kommuner antalsmæssigt er tale om få personer. I Lejre og Solrød er der fx kun hhv. 35 og 36 personer i jobafklaringsforløb. 13

14 Det samlede sygefravær skal nedbringes varigt Fig. 13. Andel af befolkningen (16-66 år) på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, oktober 2016 Det samlede sygefravær skal nedbringes varigt Fig. 14. Udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, oktober oktober

15 Der skal iværksættes en tidlig virksomhedsrettet indsats for sygemeldte Fig. 15. Andel sygedagpengemodtagere der er delvist raskmeldt, i virksomhedspraktik eller i løntilskud inden udgangen af 13. sygefraværsuge, oktober 2016 Der skal ske en tidlig opfølgning for sygemeldte Fig. 16. Andel sygedagpengemodtagere med et forløb på en varighed af 1-2 måneder, der har fået mindst én samtale, oktober

16 Personer i jobafklaringsforløb skal have en virksomhedsrettet indsats Fig. 17. Andel personer i jobafklaringsforløb der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, oktober

17 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar 2015, 1. juli 2015 samt 1. juli Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere kommer i varig beskæftigelse gennem en individuel og målrettet indsats og gennem en målretning af uddannelsesindsatsen. Andel af arbejdsstyrken på dagpenge (Figur 18) Andelen af arbejdsstyrken, der er på dagpenge var i november ,6 pct. i RAR Sjælland, hvilket er lidt lavere end på landsplan (2,9 pct.). Det adskiller sig fra mønstret for øvrige grupper på offentlig forsørgelse, hvor andelen i RAR Sjælland er større end på landsplan. I alle kommuner i RAR Sjælland er andelen lavere end eller på niveau med landsgennemsnittet. Der er dog alligevel en del variation kommunerne imellem. Andelen af arbejdsstyrken på dagpenge var 1,9 pct. i Lejre, mens den var 2,9 pct. i Lolland, Ringsted og Slagelse. Antallet af fuldtidspersoner på dagpenge falder (Figur 19) Antallet af fuldtidspersoner på dagpenge er i RAR Sjælland faldet med 2,4 pct. fra november 2015 til november 2016, hvilket svarer til et fald på godt 240 fuldtidspersoner. Faldet er på niveau med faldet på landsplan. Ændringen i antallet af fuldtidspersoner på dagpenge i kommunerne i RAR Sjælland varierer fra et fald på 17,3 pct. (99 fuldtidspersoner) i Vordingborg til en stigning på 5,8 pct. (29 fuldtidspersoner) i Lolland. De fleste nyledige kommer hurtigt i gang med samtaleforløbet (Figur 20) Med reformen skal dagpengemodtagere have 6 samtaler inden for de første 6 måneder. Et tidligt og intensivt samtaleforløb er nemlig effektivt til at få dagpengemodtagere hurtigt tilbage i job. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene kommer hurtigt i gang med samtalerne med de ledige dagpengemodtagere. Andelen af dagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed, der havde fået mindst én samtale var i november ,9 pct. i RAR Sjælland, hvilket er lidt over landsgennemsnittet (84,7 pct.). I Solrød var andelen helt oppe på 95,7 pct., mens den i Køge var på 65,1 pct. Nyledige får de fleste steder et tidligt og intensivt samtaleforløb (Figur 21) I november 2016 havde 80 pct. af dagpengemodtagerene med en ledighedsperiode på 3 til 6 måneder fået mindst 2 samtaler indenfor de seneste 3 måneder i RAR Sjælland. Dette er det samme som på landsplan. Der er dog meget stor variation kommunerne imellem. I Sorø var det 62 pct., mens det i Lolland var 93 pct. Virksomhedsrettet aktivering for dagpengemodtagere (Figur 22) Virksomhedsrettet aktivering, særligt i det private er effektiv ift. at få dagpengemodtagere tilbage i job. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene aktiverer dagpengemodtagere i virksomhedspraktik og privat løntilskud. I november 2016 var 9,7 pct. af dagpengemodtagerne i RAR Sjælland aktiveret i enten virksomhedspraktik eller privat løntilskud. Dette er lidt mindre end på landsplan (10,7). I kommunerne i RAR Sjælland varierer andelen fra 4,6 pct. i Odsherred til 16,7 pct. i Guldborgsund. To kommuner Vordingborg og Slagelse har både et tidligt og intensivt kontaktforløb samt mere virksomhedsrettet aktivering end de øvrige kommuner i RAR Sjælland. 17

18 Antallet af dagpengemodtagere skal reduceres varigt Fig. 18. Andel af arbejdsstyrken (16-66 år) på dagpenge, november 2016 Antallet af dagpengemodtagere skal reduceres varigt Fig. 19. Udvikling i antal fuldtidspersoner på dagpenge, november 2015 november

19 Nyledige dagpengemodtagere skal hurtigt i gang med et samtaleforløb Fig. 20. Andel dagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed, der har fået i mindst én samtale, november 2016 Nyledige dagpengemodtagere skal have et tidligt og intensivt samtaleforløb Fig. 21. Andel dagpengemodtagere med 3-6 måneder ledighed, der har fået i mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder, november

20 Flere dagpengemodtagere skal have et virksomhedsrettet tilbud Fig. 22. Andel dagpengemodtagere, der er i virksomhedspraktik eller privat løntilskud i en måned, november

21 Ministerens beskæftigelsespolitiske mål Med 4 beskæftigelsespolitiske mål udpeger beskæftigelsesministeren de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen. Langtidsledigheden skal reduceres (Figur 23) Andelen af langtidsledige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i RAR Sjælland var i november ,5 pct., hvilket svarer til godt personer. Andelen af langtidsledige er lidt højere i RAR Sjælland end på landsplan (21,6 pct.). Der har dog været et fald i andelen af langtidsledige i RAR Sjælland på 4,9 pct.point fra november 2015 til november 2016 (landsplan 3,8 pct.point), jf. jobindsats.dk. I kommunerne i RAR Sjælland spænder langtidsledigheden i november 2016 fra 15,8 pct. (83 personer) i Sorø til 27,6 pct. (451 personer) i Roskilde. Samarbejdet med virksomhederne skal øges (Figur 24) For at jobcentrene kan få deres målgrupper i virksomhedsrettet aktivering, er det vigtigt, at de samarbejder med virksomhederne. I oktober 2016 samarbejdede 27 pct. af virksomhederne i RAR Sjælland med et eller flere jobcentre, hvilket er lidt mere end på landsplan (26 pct.). Samarbejdsgraden med virksomhederne i RAR Sjælland er steget med 1,3 pct.point ift. oktober 2015, jf. jobindsats.dk. Samarbejdsgraden med virksomhederne varierer i kommunerne i RAR Sjælland i oktober 2016 fra 20,3 pct. i Solrød til 34,6 i Lolland. Andelen af offentligt forsørged unge, der påbegynder en uddannelse skal øges (Figur 25) Uddannelse er en vigtig faktor ift. at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at unge får en kompetencegivende uddannelse. Andelen af unge under 30 år på enten dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller ydelser efter opbrugt dagpengeret i RAR Sjælland, der i august 2016 er påbegyndt en uddannelse var 8,1 pct., hvilket er lidt mere end landsgennemsnittet på 7,5 pct. I kommunerne i RAR Sjælland spænder andelen fra 4,7 pct. i Guldborgsund til 19,2 pct. i Vordingborg. Langtidsforsørgede i virksomhedsrettet tilbud skal øges (Figur 25) I RAR Sjælland var andel på offentlig forsørgelse (eksklusiv førtidspension, fleksjob og seniorjob) med en sammenhængende offentlig ydelse i min. 3 år, der har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder i september 2016 på 28,9 pct. Dette er lidt mere end på landsplan (27,8 pct.), men mens der på landsplan har været en stigning på 1,1 pct.point ift. september 2015 har der i RAR Sjælland været et mindre fald på 0,1 pct.point. Andelen varierer fra 21,3 pct. i Guldborgsund til 35,8 i Sorø. 21

22 Langtidsledigheden skal reduceres Fig. 23. Andel dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der inden for de seneste 52 uger har været ledige i mindst 80 pct. af tiden, november 2016 Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal øges Fig. 24. Andel virksomheder, der har et samarbejde (løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotationsvikar, skånejob, fleksjob, mentor eller nyttejob) med et jobcenter, oktober

23 Flere unge skal have en uddannelse Fig. 25. Andel personer under 30 år på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller ydelser efter opbrugt dagpengeret, der er påbegyndt en uddannelse (inkl. lærlingeforløb, SU-støttet uddannelse og uddannelsesaktivering), august 2016 Flere langtidsforsørgede skal have en virksomhedsrettet indsats Fig. 26. Andel på offentlig forsørgelse (eksklusiv førtidspension, fleksjob og seniorjob) med en sammenhængende offentlig ydelse i min. 3 år, der har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder, september

24 Bilag Tabel 1. Antal og andel offentlig forsørgede fordelt på ydelser og RAR Sjælland, oktober Ydelsesgrupper A. A-dagpenge B. Arbejdsmarkedsydelse Andel af Andel af RAR befolkningen befolk- område Område Antal Antal ningen fuldtidsper- (16-66 fuldtidsper- (16-66 soner år) soner år) D. Kontanthjælp E. Uddannelseshjælp F. Revalidering G. Forrevalidering Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Hele landet ,0% 260 0,0% ,3% ,0% ,2% 853 0,0% RAR Sjælland ,8% 37 0,0% ,4% ,1% 964 0,2% 92 0,0% Faxe Andel af befolkningen (16-66 år) 452 2,0% 2 0,0% 477 2,1% 219 1,0% 99 0,4% 1 0,0% RAR Sjælland Greve 576 1,9% 2 0,0% 398 1,3% 205 0,7% 24 0,1%.. Guldborgsund 634 1,6% 2 0,0% ,1% 497 1,3% 75 0,2% 2 0,0% Holbæk 756 1,7% 3 0,0% ,6% 446 1,0% 69 0,2% 15 0,0% Kalundborg 481 1,5% 3 0,0% 772 2,5% 448 1,4% 57 0,2% 12 0,0% Køge Lejre Lolland 685 1,8% 4 0,0% 850 2,3% 402 1,1% 75 0,2% 4 0,0% 249 1,5% 1 0,0% 130 0,8% 83 0,5% 10 0,1% 15 0,1% 479 1,7% 2 0,0% ,8% 427 1,5% 219 0,8% 8 0,0% Næstved 977 1,8% 3 0,0% ,4% 571 1,1% 78 0,1% 24 0,0% Odsherred 342 1,7% 2 0,0% 480 2,4% 321 1,6% 15 0,1%.. Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø 466 2,1% 2 0,0% 523 2,4% 238 1,1% 8 0,0% 2 0,0% 993 1,8% 3 0,0% 992 1,8% 552 1,0% 25 0,0% 1 0,0% 971 1,9% 5 0,0% ,4% 781 1,5% 89 0,2% 5 0,0% 222 1,6% 0 0,0% 116 0,9% 77 0,6% 14 0,1% 2 0,0% 313 1,7% ,7% 171 0,9% 26 0,1%.. Stevns 237 1,7% 2 0,0% 288 2,1% 145 1,0% 41 0,3% 1 0,0% Vordingborg 438 1,5% 1 0,0% 839 2,9% 307 1,1% 41 0,1%.. 1 Integrationsydelse og kontantydelse indgår ikke pga. datamæssige udfordringer, men de vil blive tilføjet i kommende versioner. 24

25 Ydelsesgrupper H. Sygedagpenge I. Jobafklaringsforløb Andel Andel af af RAR befolkningen Antal ningen befolk- område Område Antal fuldtidspersoner (16-66 fuldtids- (16-66 år) personer år) RAR Sjælland J. Ressourceforløb K. Ledighedsydelse L. Fleksjob M. Førtidspension N. Efterløn Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Hele landet ,7% ,4% ,5% ,4% ,8% ,7% ,8% RAR Sjælland ,8% ,4% ,5% ,4% ,8% ,6% ,1% Faxe Andel af befolkningen (16-66 år) 450 2,0% 91 0,4% 123 0,5% 120 0,5% 501 2,2% ,0% 481 2,1% Greve 676 2,2% 71 0,2% 148 0,5% 105 0,3% 500 1,6% ,5% 498 1,6% Guldborgsund 822 2,1% 253 0,6% 117 0,3% 146 0,4% 735 1,9% ,2% ,7% Holbæk 850 1,9% 154 0,3% 288 0,6% 247 0,5% 765 1,7% ,4% 876 1,9% Kalundborg 565 1,8% 126 0,4% 228 0,7% 172 0,6% 581 1,9% ,0% 707 2,3% Køge Lejre 672 1,8% 221 0,6% 136 0,4% 156 0,4% 707 1,9% ,1% 567 1,5% 273 1,6% 32 0,2% 86 0,5% 48 0,3% 320 1,9% 718 4,2% 322 1,9% Lolland 520 1,9% 106 0,4% 177 0,6% 141 0,5% 605 2,2% ,8% 804 2,9% Næstved 957 1,8% 332 0,6% 335 0,6% 227 0,4% ,0% ,6% ,1% Odsherred 345 1,7% 105 0,5% 116 0,6% 86 0,4% 530 2,6% ,2% 564 2,8% Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø 374 1,7% 89 0,4% 97 0,4% 117 0,5% 348 1,6% ,1% 378 1,7% 721 1,3% 213 0,4% 109 0,2% 178 0,3% 684 1,2% ,1% 841 1,5% 721 1,4% 176 0,3% 459 0,9% 114 0,2% 670 1,3% ,8% ,2% 268 2,0% 33 0,2% 71 0,5% 37 0,3% 144 1,1% 400 2,9% 258 1,9% 329 1,7% 101 0,5% 137 0,7% 78 0,4% 369 2,0% ,6% 339 1,8% Stevns 229 1,6% 32 0,2% 108 0,8% 72 0,5% 300 2,2% 732 5,2% 298 2,1% Vordingdingborg 519 1,8% 89 0,3% 131 0,5% 129 0,5% 569 2,0% ,4% 772 2,7% 25

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland Februar 2019 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Februar 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret oktober 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Østjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret november 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland November 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret januar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland December 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland August 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland August 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Udkast juni 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Status på indsats RAR Hovedstaden August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Opdateret marts 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Opdateret august 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Opdateret November 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland Januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK Øst / 25. maj 201. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK Øst / 25. maj 201. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK Øst / 25. maj 201 Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles videns grundlag for RAR-medlemmerne.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 23-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Fyn November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 22-09-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD Overblik og udvikling, REBILD OKTOBER 2017 Jobcenteroverblik NR. 7 AF 12 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt

Læs mere

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL Overblik og udvikling, EGEDAL FEBRUAR 2017 Jobcenteroverblik NR. 6 AF 6 JOBCENTRE I KLYNGEN 芶 Samme placering som sidste opgørelse Reform af førtidspension

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 17-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG

MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG Overblik og udvikling, LEMVIG MAJ 2017 Jobcenteroverblik NR. 11 AF 27 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt skal

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere