Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på reformer og indsats RAR Nordjylland"

Transkript

1 Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017

2 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for -medlemmerne. Desuden kan man via star.dk og jobindsats.dk løbende følge bl.a. implementering de forskellige større reformer på beskæftigelsesområdet. På jobindsats.dk under Benchmark kan man for hvert jobcenter hente en rapport med sammenligning (benchmark) med andre jobcentre og udviklingen i hele landet. Notatet kan med fordel læses sammen med oversigtsnotatet over situationen på arbejdsmarkedet, hvor der er fokus på bl.a. beskæftigelses- og ledighedsudvikling, samt rekrutteringsudfordringer. Alle målingerne i rapporten er baseret på data fra I alle målinger anvendes data med én måneds forsinkelse, så den opgjorte udvikling i målingerne kun i mindre grad påvirkes den regelmæssige justering der sker data på jobindsats.dk på grund efterregistreringer. Målingerne i hver reform er tidsmæssigt synkroniseret så alle målinger er fra samme måned. Indholdsfortegnelse Side 3: Borgere på offentlig forsørgelse Side 4-5: Status på førtidspensions- og fleksjobreformen Side 6-7: Status på kontanthjælpsreformen Side 8-9: Status på sygedagpengereformen Side 10-11: Status på beskæftigelsesreformen Side 12-13: Ministerens beskæftigelsespolitiske mål Side 14: Bilag 1 Side 15: Definitioner og begreber Resume Sammenfattende for Nordjylland kan det fremhæves at: en borgere på offentlig forsørgelse er reduceret med 3,3 pct. det seneste år. en personer i ressourceforløb, som får en virksomhedsrettet indsats, er større end på landsplan. en personer på kontant- og uddannelseshjælp er faldet mere end landsgennemsnittet det seneste år. en aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud, ligger over landsgennemsnittet i alle nordjyske kommuner (med undtagelse Aalborg). Til gengæld er andelen uddannelseshjælpsmodtagere, der får mentorstøtte, mindre end landsgennemsnittet. en sygedagpengemodtagere er faldet det seneste år, mens den er steget på landsplan. en personer på dagpenge er reduceret det seneste år, men er fortsat større end på landsplan. en dagpengemodtagere, der får et virksomhedsrettet tilbud, er lavere end landsgennemsnittet en virksomheder, som har et samarbejde med et jobcenter, er større end landsgennemsnittet i samtlige nordjyske kommuner. en langtidsforsørgede, som får en virksomhedsrettet indsats, er højere end landsgennemsnittet. 2

3 Borgere på offentlig forsørgelse en borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 1: (16-66 på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), november 2016 I Nordjylland er 20,6 pct. på offentlig forsørgelse. en er lavest i Rebild og Aalborg, hvor henholdsvis 16,9 og 18,0 pct. er på offentlig forsørgelse, mens den højeste andel er på Morsø og i Frederikshavn/Læsø, hvor henholdsvis 24,3 og 24,1 pct. er offentligt forsørgede. * I de seneste udgivelser reformstatus har integrationsydelse ikke indgået i tallene, hvilket har medført store fald i antallet personer på offentlig forsørgelse. Det er nu blevet rettet, så integrationsydelse også indgår i tallene. en borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 2. Udvikling i antal personer i (16-66 på offentlig forsørgelse 2016 (eksklusiv folkepension og SU), november 2015 november 2016 Fra november 2015 november 2016 er der i Nordjylland kommet 3,3 pct. færre på offentlig forsørgelse, svarede til Der stor variation i udviklingen blandt de nordjyske kommuner ift. andelen på offentlig forsørgelse. I Rebild og Jammerbugt er der sket fald på hhv. 5,6 og 5,4 pct., mens der i Frederikshavn/Læsø kun er sket et fald på 0,1 pct. Der er ca personer på offentlig forsørgelse i Nordjylland i november * I de seneste udgivelser reformstatus har integrationsydelse ikke indgået i tallene, hvilket har medført store fald i antallet personer på offentlig forsørgelse. Det er nu blevet rettet, så integrationsydelse også indgår i tallene. 3

4 Status på førtidspensions- og fleksjobreformen Den 1. januar 2013 trådte førtidspensions- og fleksjobreformen i krt. Med reformen skal unge under 40 år som udgangspunkt ikke have førtidspension, men en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb. Samtidig målrettes fleksjobordningen i forhold til personer med mindst arbejdsevne, og så tilskuddet i højere grad tilskynder til at øge timetallet. en udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 3: (16-66 på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år, oktober 2016 I Nordjylland er 10,6 pct. på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år. Det er en større andel end resten landet, hvor 10,0 pct. er på en disse offentlige ydelser. en er lavest i Rebild og Aalborg, hvor henholdsvis 8,1 pct. og 8,8 pct. er på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år, mens den højeste andel er på Morsø og i Thisted, hvor henholdsvis 14,1 og 13,5 pct. er på en disse offentlige ydelser. en udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 4: Udvikling i antal personer i (16-66 på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år, oktober oktober 2016 I perioden oktober 2015 oktober 2016 er der i Nordjylland kommet 1,0 pct. flere på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år, svarende til 382. Blandt de nordjyske kommuner er der stor variation i udviklingen. Der har været fald i Morsø, Rebild, Thisted og Jammerbugt, mens der er sket en stigning i de øvrige nordjyske kommuner. Det højeste fald er sket på Morsø med 0,9 pct., mens den højeste stigning er sket i Frederikshavn/Læsø med 3,1 pct. Der er ca personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år i Nordjylland i oktober

5 Status på førtidspensions- og fleksjobreformen (fortsat) Den virksomhedsrettede indsats for personer i ressourceforløb skal styrkes Fig. 5. personer i ressourceforløb, der deltager i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentlig løntilskud i en måned, oktober 2016 For personer i ressourceforløb kan særligt virksomhedsrettede tilbud være virksomme. I Nordjylland deltager 17,1 pct. personerne i ressourceforløb i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentlig løntilskud i en måned. Det er en større andel end resten landet, hvor 14,8 pct. deltager i en virksomhedsrettet indsats. Blandt de nordjyske kommuner er der stor variation i brugen virksomhedsrettede tilbud for personer i ressourceforløb. en er lavest i Aalborg, hvor 11,5 pct. personerne i ressourceforløb deltager i virksomhedsrettet indsats, mens den højeste andel er i Vesthimmerland, hvor 31,3 pct. deltager i en virksomhedsrettet indsats. Brugen mentorstøtte til personer i ressourceforløb skal styrkes Fig. 6. personer i ressourceforløb, der får mentorstøtte, i en måned, oktober 2016 I Nordjylland får 21,7 pct. personerne i ressourceforløb mentorstøtte i en måned. Det er en mindre andel end resten landet, hvor 25,8 pct. får mentorstøtte. Der er imidlertid stor variation i brugen mentorstøtte blandt de nordjyske kommuner. en er lavest i Rebild, hvor 6,3 pct. personerne i ressourceforløb får mentorstøtte i en måned, mens den højeste andel er i Thisted, hvor 58,2 pct. får mentorstøtte. en ledige fleksjobvisiterede skal nedbringes Fig. 7. personer i fleksjobordningen der får ledighedsydelse (fleksjob og ledighedsydelse), oktober 2016 I Nordjylland er der 14,4 pct. personerne i fleksjobordningen, der får ledighedsydelse, hvilket er en mindre andel end resten landet, hvor 17,6 pct. får ledighedsydelse. en er lavest i Mariagerfjord og Hjørring, hvor hhv. 9,6 og 11,8 pct. personerne i fleksjobordningen får ledighedsydelse, mens den højeste andel er i Thisted, hvor 18,4 pct. får ledighedsydelse. 5

6 Status på kontanthjælpsreformen Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i krt. Reformen styrker den uddannelsesrettede indsats for de ufaglærte unge, der i stedet for at få kontanthjælp får uddannelseshjælp. Reformen bygger samtidig på et princip om, at de jobparate skal gøre nytte og arbejde for deres kontanthjælp, og at de aktivitetsparate skal bringes tættere på arbejdsmarkedet gennem en tværgående og helhedsorienteret indsats. let personer på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres Fig. 8. (16-66 der modtager kontant- eller uddannelseshjælp, november 2016 I Nordjylland er 3,2 pct. på kontant- eller uddannelseshjælp. Det er en mindre andel end resten landet, hvor 3,4 pct. er på en disse offentlige ydelser. Alle nordjyske kommuner ligger under landsgennemsnittet, bortset fra Aalborg, hvor 3,9 pct. er på kontant- eller uddannelseshjælp. en er lavest i Rebild, hvor 1,8 pct. er på en disse offentlige ydelser. let personer på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres Fig. 9. Udvikling i antal personer i (16-66 der modtager kontant- eller uddannelseshjælp, november november 2016 I perioden november 2015 november 2016 er antallet kontant- eller uddannelseshjælpsmodtagere i Nordjylland faldet med 19,2 pct., svarende til Der er stor variation blandt de nordjyske kommuner. Det største fald er sket i Rebild, hvor 32,7 pct. færre modtager kontant- eller uddannelseshjælp, mens der i Aalborg er sket et fald på 9,1 pct. Der er ca personer på kontant- eller uddannelseshjælp i Nordjylland i november

7 Status på kontanthjælpsreformen (fortsat) Mentorindsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes Fig. 10. uddannelseshjælpsmodtagere, der får mentorstøtte, i en måned, november 2016 I Nordjylland får 19,2 pct. uddannelseshjælpsmodtagerne mentorstøtte i en måned. Det er en mindre andel end resten landet, hvor 19,7 pct. får mentorstøtte. Blandt de nordjyske kommuner er der dog stor variation i brugen mentorstøtte. en er lavest i Vesthimmerland og på Morsø, hvor hhv. 2,2 og 6,6 pct. uddannelseshjælpsmodtagerne får mentorstøtte i en måned, mens den højeste andel er i Jammerbugt og Aalborg, hvor henholdsvis 23,3 og 23,0 pct. får mentorstøtte. Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes Fig. 11. aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere der deltager i virksomhedspraktik, privat eller offentlig løntilskud i en måned, november 2016 I Nordjylland deltager 14,1 pct. de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i virksomhedspraktik, privat eller offentlig løntilskud i en måned. Det er en større andel end resten landet, hvor 12,8 pct. deltager i en virksomhedsrettet indsats. Der er stor variation i brugen virksomhedsrettede indsatser blandt de nordjyske kommuner. en er lavest i Frederikshavn/Læsø, hvor 6,0 pct. de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere deltager i virksomhedspraktik, privat eller offentlig løntilskud i en måned, mens den højeste andel er i Vesthimmerland, hvor 26,3 pct. deltager i en virksomhedsrettet indsats. Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal styrkes Fig. 12. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere der deltager i virksomhedspraktik, privat eller offentlig løntilskud i en måned, november 2016 I Nordjylland deltager 14,1 pct. de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik, privat eller offentlig løntilskud i en måned. Det er en større andel end resten landet, hvor 13,3 pct. deltager i en virksomhedsrettet indsats. Alle nordjyske kommuner ligger over landsgennemsnittet, bortset fra Aalborg, hvor 9,0 pct. de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere deltager i virksomhedspraktik, privat eller offentlig løntilskud i en måned. Den højeste andel er på Morsø, hvor 27,3 pct. deltager i en virksomhedsrettet indsats. 7

8 Status på sygedagpengereformen Den 1. januar 2015 trådte de sidste dele sygedagpengereformen i krt. Reformen indebærer, at tidspunktet for revurdering retten til sygedagpenge fremrykkes fra 12 til 5 måneder, og at borgere, der ikke kan blive forlænget på sygedagpenge, fortsætter i et jobklaringsforløb. Med reformen kommer der desuden fokus på tidlig indsats og opfølgning, styrket brug delvise raskmeldinger og virksomhedsrettede tilbud, samt at indsats og ressourcer prioriteres ift. sygemeldte i risiko for langvarige forløb. Det samlede sygefravær skal nedbringes varigt Fig. 13. (16-66 der modtager sygedagpenge eller er i jobklaringsforløb, oktober 2016 Siden 1. juli 2014 er borgere, der efter 5- månederstidspunktet ikke er blevet forlænget, overgået til jobklaringsforløb. I Nordjylland modtager 2,3 pct. sygedagpenge eller er i jobklaringsforløb, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet som er på 2,2 pct. en er lavest i Aalborg, hvor 1,8 pct. modtager sygedagpenge eller er i jobklaringsforløb, mens den højeste andel er i Thisted, hvor 2,8 pct. modtager sygedagpenge eller er i jobklaringsforløb. Det samlede sygefravær skal nedbringes varigt Fig. 14. Udvikling i antal personer i (16-66 der modtager sygedagpenge eller er i jobklaringsforløb, oktober oktober 2016 I perioden oktober 2015 oktober 2016 er antallet personer, der modtager sygedagpenge eller er i jobklaringsforløb i Nordjylland faldet med 3,2 pct., svarende til 283. Til sammenligning er der på landsplan sket en stigning. Der er imidlertid stor variation i udviklingen blandt de nordjyske kommuner. I Jammerbugt og Aalborg er der henholdsvis 14,8 og 9,8 pct. færre modtagere sygedagpenge eller personer, som er i jobklaringsforløb. I Mariagerfjord er der til gengæld 14,3 pct. flere der modtager sygedagpenge eller er i jobklaringsforløb. Der er ca personer der modtager sygedagpenge eller er i jobklaringsforløb i Nordjylland i oktober

9 Status på sygedagpengereformen (fortsat) Der skal iværksættes en tidlig virksomhedsrettet indsats for sygemeldte Fig. 15. sygedagpengemodtagere der har været delvist raskmeldt, eller deltaget i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentlig løntilskud inden udgangen 13. sygefraværsuge, oktober 2016 Der skal ske en tidlig opfølgning for sygemeldte Fig. 16. sygedagpengemodtagere som inden for de første 1-2 måneder sygedagpengeforløbet har fået mindst én samtale, oktober 2016 Reformen lægger bl.a. op til et styrket fokus på at fastholde de sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet gennem delvise raskmeldinger eller virksomhedsrettede tilbud. I Nordjylland har 31,8 pct. sygedagpengemodtagerne været delvist raskmeldt, eller deltaget i en virksomhedsrettet indsats inden udgangen 13. sygefraværsuge. Det er et lidt højere gennemsnit end resten landet, hvor andelen ligger på 30,0 pct. Blandt de nordjyske kommuner er der stor variation i andelen sygedagpengemodtagerne, som har været delvist raskmeldt eller deltaget i en virksomhedsrettet indsats. en er lavest i Brønderslev og Frederikshavn/Læse, hvor hhv. 21,7 og 25,0 pct. sygedagpengemodtagerne har været delvist raskmeldt eller deltaget i en virksomhedsrettet indsats, mens den højeste andel er i Jammerbugt med 50,0 pct. Reformen lægger op til, at indsats og ressourcer i højere grad målrettes de sygemeldte, der er i risiko for langvarige sygeforløb. I Nordjylland har 40,6 pct. sygedagpengemodtagere inden for de første 1-2 måneder sygedagpengeforløbet fået mindst én samtale. Det er en mindre andel end resten landet, som ligger på 42,9 pct. en er lavest i Jammerbugt og Vesthimmerland, hvor hhv. 30,6 og 31,4 pct. sygedagpengemodtagere inden for de første 1-2 måneder sygedagpengeforløbet har fået mindst én samtale, mens den højeste andel er i Mariagerfjord, hvor 49,1 pct. har fået mindst én samtale inden for de første 1-2 måneder. Personer i jobklaringsforløb skal have en virksomhedsrettet indsats Fig. 17. personer i jobklaringsforløb som deltager i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentlig løntilskud i en måned, oktober 2016 I Nordjylland deltager 21,1 pct. personerne i jobklaringsforløb i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentlig løntilskud i en måned. Det er en lidt højere andel end resten landet, hvor 20,7 pct. deltager i en virksomhedsrettet indsats. Der er imidlertid stor variation blandt de nordjyske kommuner. en er lavest i Aalborg, hvor 16,0 pct. personerne i jobklaringsforløb deltager i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentlig løntilskud i en måned, mens den højeste andel er på Morsø og i Thisted, hvor hhv. 32,4 og 30,2 pct. deltager i en virksomhedsrettet indsats. 9

10 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele beskæftigelsesreformen i krt. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere kommer i varig beskæftigelse gennem en individuel og målrettet indsats og gennem en målretning uddannelsesindsatsen. let dagpengemodtagere skal reduceres varigt Fig. 18. arbejdsstyrken(16-66 som modtager dagpenge, november 2016 I Nordjylland er der 3,2 pct. arbejdsstyrken, som modtager dagpenge. Det er en større andel end resten landet, hvor 2,9 pct. er dagpengemodtagere. en er lavest på Morsø og i Thisted, hvor 2,0 pct. arbejdsstyrken modtager dagpenge, mens den højeste andel er i Aalborg, hvor 4,0 pct. er modtagere dagpenge. let dagpengemodtagere skal reduceres varigt Fig. 19. Udvikling i antal personer i arbejdsstyrken (16-66 som modtager dagpenge, november november 2016 I perioden september 2015 september 2016 er antallet dagpengemodtagere i Nordjylland faldet med 6,5 pct., svarende til 612. På landsplan er der sket et fald på 2,9 pct. Der er sket et fald i alle de nordjyske kommuner, bortset fra Frederikshavn/Læsø, hvor der har været en stigning på 2,4 pct. i perioden. Det største fald er sket i Jammerbugt og Thisted med hhv. 15,3 og 14,3 pct. Der er ca personer, der modtager dagpenge i Nordjylland i november

11 Status på beskæftigelsesreformen (fortsat) Nyledige dagpengemodtagere skal hurtigt i gang med et samtaleforløb Fig. 20. dagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed, som har deltaget i mindst én samtale, november 2016 I Nordjylland er der 84,5 pct. dagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed, som har deltaget i mindst én samtale, hvilken nogenlunde svarer til landsgennemsnittet. en er lavest i Jammerbugt, hvor 64,8 pct. dagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed, som har deltaget i mindst én samtale, mens den højeste andel er i Rebild, hvor 95,4 pct. har deltaget i mindst én samtale. Nyledige dagpengemodtagere skal have et tidligt og intensivt samtaleforløb Fig. 21. dagpengemodtagere med 3-6 måneder ledighed, som har deltaget i mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder, november 2016 I Nordjylland er der 81 pct. dagpengemodtagere med 3-6 måneder ledighed, som har deltaget i mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder, hvilket svarer nogenlunde til landsgennemsnittet. en er lavest i Jammerbugt og Hjørring, hvor 70 pct. dagpengemodtagere med 3-6 måneder ledighed har deltaget i mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder, mens den højeste andel er i Thisted, hvor 91 pct. har deltaget i mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder. Flere dagpengemodtagere skal have et virksomhedsrettet tilbud Fig. 22. dagpengemodtagere, som har deltaget i virksomhedspraktik eller privat løntilskud i en måned, november 2016 I Nordjylland er der 10,2 pct. dagpengemodtagere, som har deltaget i virksomhedspraktik eller privat løntilskud i en måned. Det er en mindre andel end resten landet, hvor 10,7 pct. har deltaget i en virksomhedsrettet indsats. en er lavest i Frederikshavn/Læsø, hvor 7,4 pct. dagpengemodtagere har deltaget i virksomhedspraktik eller privat løntilskud i en måned, mens den højeste andel er i Rebild, hvor 24,1 pct. har deltaget i en virksomhedsrettet indsats. 11

12 Ministerens beskæftigelsespolitiske mål Fire beskæftigelsespolitiske mål sætter den overordnede ramme og retning på tværs landet på de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen. Langtidsledigheden skal reduceres Fig. 23. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere som inden for de seneste 52 uger har været ledige i 80 pct. tiden, november 2016 I Nordjylland er der 19,1 pct. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere som inden for de seneste 52 uger har været ledige i 80 pct. tiden. Det er en mindre andel end resten landet, hvor 21,6 pct. har været ledige i 80 pct. tiden inden for de seneste 52 uger. en er lavest i Morsø, Thisted og Rebild, hvor hhv. 10,8, 10,9 og 11,1 pct. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere inden for de seneste 52 uger har været ledige i 80 pct. tiden, mens den højeste andel er i Aalborg, hvor 22,9 pct. har været ledige i 80 pct. tiden inden for de seneste 52 uger. Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal øges Fig. 24. virksomheder som har et samarbejde (offentlig eller privat løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotationsvikar, skånejob, fleksjob, mentor eller nyttejob) med et jobcenter i en måned, oktober 2016 I Nordjylland er der 30,1 pct. virksomhederne som har et samarbejde med et jobcenter i en måned. Det er en større andel end resten landet, hvor 26,0 pct. har et samarbejde med et jobcenter. Samtlige nordjyske kommuner ligger over landsgennemsnittet. en er lavest i Aalborg, hvor 26,5 pct. virksomhederne som har et samarbejde med et jobcenter i en måned, mens den højeste andel er på Morsø og i Thisted, hvor henholdsvis 37,1 pct. og 35,8 pct. har et samarbejde med et jobcenter. 12

13 Ministerens beskæftigelsespolitiske mål (fortsat) Flere unge skal have en uddannelse Fig. 25. personer under 30 år på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse som har påbegyndt en uddannelse(inkl. lærlingeforløb, SUstøttet uddannelse og uddannelsesaktivering) i en måned, august 2016 I Nordjylland har 7,0 pct. personerne under 30 år på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse påbegyndt en uddannelse i en måned, hvilket er mindre end landsgennemsnittet på 7,5 pct. en er lavest i Jammerbugt, hvor 5,4 pct. personerne under 30 år på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse har påbegyndt en uddannelse i en måned. Den højeste andel er i Mariagerfjord, hvor 10,2 pct. har påbegyndt en uddannelse. Flere langtidsforsørgede skal have en virksomhedsrettet indsats Fig. 26. (16-66 på offentlig forsørgelse (eksklusiv førtidspension, fleksjob og seniorjob) med en sammenhængende offentlig ydelse i min. 3 år, som har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder, september 2016 I Nordjylland har 30,4 pct. på offentlig forsørgelse med en sammenhængende offentlig ydelse i min. 3 år, fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder. Det er en større andel end resten landet, hvor 27,8 pct. har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder. en er lavest i Aalborg og Brønderslev, hvor henholdsvis 21,8 og 26,8 pct. på offentlig forsørgelse med en sammenhængende offentlig ydelse i min. 3 år, har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder Den højeste andel er i Vesthimmerland, hvor 45,7 pct. har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder. 13

14 Bilag Tabel 1. og andel på offentlig forsørgelse, fordelt på ydelse og Nordjylland 1, oktober 2016 Ydelsesgrupper A. A dagpenge B. Arbejdsmarkedsydelse ningen befolk Område område fuldtids personer D. Kontanthjælp E. Uddannelseshjælp F. Revalidering G. Forrevalidering Nordjylland Brønderslev 447 2,0% 4 0,0% 446 2,0% 207 0,9% 51 0,2% 3 0,0% Frederikshavn/Læsø 929 2,3% 2 0,0% 740 1,9% 455 1,1% 54 0,1%.. Hele landet Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord ,0% 260 0,0% ,3% ,0% ,2% 853 0,0% 869 2,1% 4 0,0% 658 1,6% 288 0,7% 168 0,4% 22 0,1% 444 1,8% 2 0,0% 321 1,3% 316 1,3% 65 0,3% 1 0,0% 481 1,8% 5 0,0% 568 2,1% 238 0,9% 125 0,5% 7 0,0% Morsø 174 1,3% 0 0,0% 184 1,4% 142 1,1% 13 0,1% 1 0,0% Nordjylland ,2% 35 0,0% ,0% ,1% 823 0,2% 101 0,0% Rebild 294 1,6% 1 0,0% 222 1,2% 108 0,6% 23 0,1%.. Thisted 415 1,5% 1 0,0% 416 1,5% 319 1,1% 75 0,3% 3 0,0% Vesthimmerland 436 1,8% 2 0,0% 441 1,8% 247 1,0% 25 0,1%.. Aalborg ,8% 14 0,0% ,6% ,2% 223 0,2% 64 0,0% Ydelsesgrupper H. Sygedagpenge I. Jobklaringsforløb ningen befolk område Område fuldtids personer J. Ressourceforløb K. Ledighedsydelse L. Fleksjob M. Førtidspension N. Efterløn Nordjylland Brønderslev 375 1,7% 154 0,7% 165 0,7% 97 0,4% 488 2,2% ,5% 580 2,6% Frederikshavn/Læsø 798 2,0% 105 0,3% 259 0,6% 164 0,4% ,7% ,3% ,0% Hele landet ,7% ,4% ,5% ,4% ,8% ,7% ,8% Hjørring 787 1,9% 212 0,5% 302 0,7% 150 0,4% ,7% ,6% ,5% Jammerbugt 460 1,9% 80 0,3% 146 0,6% 118 0,5% 654 2,7% ,6% 716 2,9% Mariagerfjord 537 2,0% 108 0,4% 89 0,3% 67 0,2% 651 2,4% ,4% 724 2,7% Morsø 291 2,2% 30 0,2% 81 0,6% 83 0,6% 423 3,2% ,9% 326 2,4% Nordjylland ,7% ,4% ,5% ,4% ,2% ,1% ,3% Rebild 286 1,6% 125 0,7% 79 0,4% 70 0,4% 422 2,3% 761 4,1% 449 2,4% Thisted 620 2,2% 137 0,5% 160 0,6% 200 0,7% 911 3,2% ,7% 714 2,5% Vesthimmerland 396 1,7% 152 0,6% 47 0,2% 79 0,3% 498 2,1% ,4% 526 2,2% Aalborg ,4% 461 0,3% 660 0,5% 341 0,2% ,4% ,8% ,9% 1 Integrationsydelse og kontantydelse indgår ikke pga. datamæssige udfordringer, men de vil blive tilføjet i kommende versioner.

15 Tabel 2. og andel på offentlig forsørgelse, fordelt på ydelse og -områder 2, oktober 2016 Ydelsesgrupper A. A dagpenge B. Arbejdsmarkedsydelse befolk Område ningen fuldtidsper soner område Vestjylland D. Kontanthjælp E. Uddannelseshjælp F. Revalidering G. Forrevalidering Hele landet ,0% 260 0,0% ,3% ,0% ,2% 853 0,0% Bornholm 452 1,8% 2 0,0% 489 1,9% 245 0,9% 38 0,1% 16 0,1% Fyn ,3% 25 0,0% ,6% ,1% 522 0,2% 65 0,0% Hovedstaden ,3% 82 0,0% ,7% ,8% ,1% 225 0,0% Nordjylland ,2% 35 0,0% ,0% ,1% 823 0,2% 101 0,0% Sjælland ,8% 37 0,0% ,4% ,1% 964 0,2% 92 0,0% Sydjylland ,7% 35 0,0% ,2% ,0% 818 0,2% 74 0,0% Vestjylland ,6% 12 0,0% ,1% ,7% 326 0,1% 11 0,0% Østjylland ,0% 32 0,0% ,8% ,1% ,2% 269 0,0% Ydelsesgrupper H. Sygedagpenge I. Jobklaringsforløb ningen befolk område Område fuldtids personer Vestjyl land J. Ressourceforløb K. Ledighedsydelse L. Fleksjob M. Førtidspension N. Efterløn Hele landet ,7% ,4% ,5% ,4% ,8% ,7% ,8% Bornholm 388 1,5% 163 0,6% 129 0,5% 83 0,3% 644 2,5% ,9% 844 3,3% Fyn ,7% ,5% ,6% ,5% ,2% ,0% ,2% Hovedstaden ,5% ,3% ,4% ,3% ,9% ,8% ,2% Nordjylland ,7% ,4% ,5% ,4% ,2% ,1% ,3% Sjælland ,8% ,4% ,5% ,4% ,8% ,6% ,1% Sydjylland ,7% ,5% ,5% ,4% ,2% ,4% ,2% Vestjylland ,8% ,4% ,5% ,4% ,5% ,6% ,3% Østjylland ,7% ,5% ,4% ,5% ,3% ,9% ,8% 2 Integrationsydelse og kontantydelse indgår ikke pga. datamæssige udfordringer, men de vil blive tilføjet i kommende versioner. 15

16 Definitioner og begreber Figur 1+2. en borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Figurerne viser både hvor stor en andel i alderen år der modtager offentlig forsørgelse (fx kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension) i den seneste måned og udviklingen i antallet det seneste år. Der indgår ikke SU eller folkepension i opgørelsen, samt kontantydelse og integrationsydelse Alle anvendte data er fra Jobindsats.dk 16

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland December 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Opdateret august 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret oktober 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Østjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland August 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Opdateret marts 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Februar 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Opdateret November 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret november 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland November 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Udkast juni 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland Januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret januar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland August 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland Februar 2019 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 22-09-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 23-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Fyn November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Status på indsats RAR Hovedstaden August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 17-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK Øst / 25. maj 201. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK Øst / 25. maj 201. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK Øst / 25. maj 201 Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles videns grundlag for RAR-medlemmerne.

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD Overblik og udvikling, REBILD OKTOBER 2017 Jobcenteroverblik NR. 7 AF 12 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt

Læs mere

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL Overblik og udvikling, EGEDAL FEBRUAR 2017 Jobcenteroverblik NR. 6 AF 6 JOBCENTRE I KLYNGEN 芶 Samme placering som sidste opgørelse Reform af førtidspension

Læs mere

MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG

MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG Overblik og udvikling, LEMVIG MAJ 2017 Jobcenteroverblik NR. 11 AF 27 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt skal

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Maj 2015

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Maj 2015 Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nord jylland Maj 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere