Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil. Semesteret var generelt fagligt udfordrende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil. Semesteret var generelt fagligt udfordrende."

Transkript

1 Alder Under år % 9 - år år og derover % Semester % 7% % 7% 7 9% 8 9% 9% % 7% Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil 7% 7 Både/og 9% Helt uenig % 7% Semesteret var generelt fagligt udfordrende 7% 7 Både/og % Helt uenig % 7%

2 Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt % Både/og % Helt uenig % 7% Semesteret krævede en stor arbejdsindsats fra min side % Helt uenig % 7% Min samlede arbejdsindsats på semestret levede op til studiets forventninger til mig % % 9 % Helt uenig % 7% Min samlede arbejdsindsats på semestret levede op til mine egne forventninger

3 % Helt uenig % 7% Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester (inkl. januar/august)? - Husk at øvning, musikudøvelse,læsning, projektarbejde inkl dataindsamling, terapeutisk udvikling, mm. tæller med i timeregnskabet eller derunder % - % 9-7 7% % eller derover % 7% Planlægning - Jeg følte mig fra semestrets begyndelse velinformeret om semestrets aktiviteter via skema og opstartsmøde Helt uenig % 7%

4 Planlægning - Studieaktiviteternes tidsmæssige placering og udstrækning var planlagt hensigtsmæssigt 9% 9% Helt uenig % 7% Planlægning - Omfanget af studieaktiviteter iværksat af studiet var passende % % 7 % Helt uenig % 7% Planlægning - Eksamensplaner blev udmeldt til aftalt tid, jf. Studienævnets deadlines for eksamensplaner % Helt uenig % 7% Information Jeg følte mig semestret igennem velinformeret om... - praktiske forhold (aflysninger, lokaleændringer, tilmeldingsfrister, litteratur, m.m.)

5 % % 7 Helt uenig % 7% Information Jeg følte mig semestret igennem velinformeret om... - ekstraordinære studierelevante arrangementer (f.eks. Kandidatdag, phdforsvar, gæsteforelæsninger, gæsteworkshops, ekskursioner) % 77% Helt uenig % 7% Information Jeg følte mig semestret igennem velinformeret om... - studiepolitiske forhold, herunder studienævnets arbejde (fra studenterrepræsentanterne, på opstarts- og stormøder, samt via hjemmesiden) % % 7 Helt uenig % 7%

6 Information Jeg følte mig semestret igennem velinformeret om... - sociale aktiviteter i forbindelse med studiet (opstarts/stormøder, interne koncerter/ impro-arrangementer/ fester o.l.) 9% 7% 9 Helt uenig % 7% Rammer - De fysiske rammer omkring afviklingen af undervisningen var gode (lokaler, Avudstyr, instrumenter mv.) 77% Helt uenig % 7% Rammer - It-faciliteter og services var gode (scriptorium, printning, nyhedsgrupper (Moodle), adgang til relevante oplysninger hjemmefra mv.)

7 % % 7 % Helt uenig % 7% Rammer - It-faciliteterne blev anvendt hensigtsmæssigt fra studiets side (af undervisere, sekretærer, it-medarbejdere m.fl.) % 77% Helt uenig % 7% Har du fulgt fag på det musikalske spor dette semester? Ja % Nej % 7% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Jeg har orienteret mig i modulets fagbeskrivelse og dermed målsætning for modulet (viden, færdigheder og kompetencer)

8 % % % Helt % 7% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Min samlede arbejdsindsats i de musikalske fag på semestret var tilfredsstillende i forhold til studiets forventninger til mig % % 9% Helt % % 7% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Min samlede arbejdsindsats i de musikalske fag på semestret var tilfredsstillende i forhold til mine egne forventninger

9 % % 9 % Helt % 7% Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i de musikalske fag? = maksimal indsats og er ingen indsats - Hvordan vil du vurdere din samlede arbejdsindsats i de musikalske fag? - 8 % 8 - % 9 - % - - Ikke muligt på semestret % 7% Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i de musikalske fag? = maksimal indsats og er ingen indsats - Repertoire og performance på hovedinstrument % - % - - Ikke muligt på semestret 7% % 7% Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i de musikalske fag? = maksimal indsats og er ingen indsats - Akkompagnementsinstrument og hørelære

10 % Ikke muligt på semestret 7% % 7% Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i de musikalske fag? = maksimal indsats og er ingen indsats - Improvisatoriske færdigheder på hovedinstrument samt klaver % Ikke muligt på semestret 9% % 7% Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i de musikalske fag? = maksimal indsats og er ingen indsats - Sammenspil, musikalsk gruppeledelse og percussionfærdigheder - 8 9% 8 - % - % - % - Ikke muligt på semestret % 7% Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i de musikalske fag? = maksimal indsats og er ingen indsats - Forberedt improvisatorisk stemmebrug

11 - 8 % 8-9% - % - - Ikke muligt på semestret 7 % 7% Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i de musikalske fag? = maksimal indsats og er ingen indsats - Intuitiv anvendelse af hovedinstrument og intuitivt sammenspil - 8 % 8 - % - % - - Ikke muligt på semestret % % 7% Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i de musikalske fag? = maksimal indsats og er ingen indsats - Klinisk anvendelse af hovedinstrument samt klaver - 8 % 8-9% - % - - Ikke muligt på semestret % % 7% Udbytte af studieaktiviteter i de musikalske fag - Ved modulets start informerede underviseren klart om målene for modulet.

12 % % 9% % Helt % 7% Udbytte af studieaktiviteter i de musikalske fag - Hvordan vil du vurdere dit samlede udbytte af de musikalske fag Meget stort % 7 9% % % 7% Udbytte af studieaktiviteter i de musikalske fag - Repertoire og performance på hovedinstrument Meget stort % % % 7% % 7% Udbytte af studieaktiviteter i de musikalske fag - Akkompagnementsinstrument og hørelære

13 Meget stort 9% % 7% % 7% Udbytte af studieaktiviteter i de musikalske fag - Improvisatoriske færdigheder på hovedinstrument samt klaver Meget stort % 9% % 7% Udbytte af studieaktiviteter i de musikalske fag - Sammenspil, musikalsk gruppeledelse og percussionfærdigheder Meget stort % % % 7% Udbytte af studieaktiviteter i de musikalske fag - Forberedt improvisatorisk stemmebrug

14 Meget stort % 9% % 7 % 7% Udbytte af studieaktiviteter i de musikalske fag - Intuitiv anvendelse af hovedinstrument og intuitivt sammenspil Meget stort % % % % % % 7% Udbytte af studieaktiviteter i de musikalske fag - Klinisk anvendelse af hovedinstrument samt klaver Meget stort % % % % 7% Inddragelse af studerende - Underviserne viste generelt lydhørhed for de studerendes holdninger og ønsker i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen

15 7 7 % Helt % 7% Inddragelse af studerende - I dette semester havde jeg i konkret(e) tilfælde indflydelse på tilrettelæggelsen og/eller afviklingen af undervisningen 9% % % Helt % % 7% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Jeg har orienteret mig i modulets fagbeskrivelse og dermed målsætning for modulet (viden, færdigheder og kompetencer) Helt % % 7%

16 Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Min samlede arbejdsindsats i de teoretiske fag på semestret var tilfredsstillende i forhold til studiets forventninger til mig 9% Helt % % 7% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Min samlede arbejdsindsats i de teoretiske fag på semestret var tilfredsstillende i forhold til mine egne forventninger % Helt % % 7% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Observation og beskrivelse af klinisk praksis.

17 - 8 % Ikke muligt på semestret 7% 9 % 7% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Auditiv analyse % - - Ikke muligt på semestret 7% 9 % 7% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Musikterapiteori og - forskning % Ikke muligt på semestret % 7% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Videregående Musikterapiteori og - forskning

18 % Ikke muligt på semestret 7% 9 % 7% Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Musik og identitet (valgfag) - 8 % Ikke muligt på semestret % 7% Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Ved modulets start informerede underviseren klart om målene for modulet 7% 7 % 9% Helt % 7% Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Hvordan vil du vurdere dit samlede udbytte af de teoretiske fag

19 Meget stort % 9% % % 7% Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Observation og beskrivelse af klinisk praksis. Meget stort % 77% % 7% Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Auditiv analyse Meget stort % 7% 9 % 7% Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Musikterapiteori og - forskning +.

20 Meget stort % 9% % % 7% Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Videregående Musikterapiteori og - forskning Meget stort % 7% 9 % 7% Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Musik og identitet (valgfag) Meget stort % % 7% Inddragelse af studerende - Underviserne viste generelt lydhørhed for de studerendes holdninger og ønsker i

21 forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen 9% Helt % % 7% Inddragelse af studerende - I dette semester havde jeg i konkret(e) tilfælde indflydelse på tilrettelæggelsen og/eller afviklingen af undervisningen % 7% 7 % Helt % 9 % 7% Hvilken type projekt var der tale om? Observation og beskrivelse af klinisk praksis % MT teori og -forskning % MTT og -forskning (afsluttende bachelorprojekt) 9% Vidr. MTT og -forskning % Speciale 9% % 7%

22 Jeg udarbejdede projektet sammen med andre? Nej, individuelt Ja, i en gruppe på - personer 9% Ja, i en gruppe på eller flere personer % 7% Hvilken begrundelse lå bag din beslutning om at skrive projektet alene? Lang afstand til universitet og medstuderende Ja (gruppe på - pers) Ja (gruppe på el. flere pers) Andre forhold 8% 8 % 7% Gruppesamarbejde - For mit eget vedkommende forløb gruppedannelsesprocessen hensigtsmæssigt

23 Helt % 7% Gruppesamarbejde - Samarbejdet i gruppen var efter min mening godt Helt % 7% Gruppesamarbejde - Jeg mener, at jeg bidrog konstruktivt til samarbejdet i gruppen

24 Helt % 7% Projektarbejdet generelt - Hvordan vil du vurdere dit samlede udbytte af projektarbejdet Meget stort % % 7% Projektarbejdet generelt - Læringsporteføljen hjalp mig til at reflektere over hvad jeg lærte af projektarbejdet, både indholdsmæssigt og procesmæssigt % % 8 Helt % % 7%

25 Projektarbejdet generelt - Det lykkedes os/mig at lave et projekt af høj faglig kvalitet 9% Helt 9% % 7% Problembaseret læring + arbejde med porteføljer På semestret oplevede jeg den problembaserede og projektorienterede undervisningsform som befordrende for udvikling af - mine faglige kompetencer

26 % 77% Helt % 7% Problembaseret læring + arbejde med porteføljer På semestret oplevede jeg den problembaserede og projektorienterede undervisningsform som befordrende for udvikling af - min evne til at indkredse og formulere problemstillinger % % 7 % Helt % 7% Problembaseret læring + arbejde med porteføljer

27 På semestret oplevede jeg den problembaserede og projektorienterede undervisningsform som befordrende for udvikling af - min evne til at angribe og bearbejde problemstillinger 9% % % Helt % 7% Problembaseret læring + arbejde med porteføljer På semestret oplevede jeg den problembaserede og projektorienterede undervisningsform som befordrende for udvikling af - min evne til at tilrettelægge en længere arbejdsproces og nå i mål til tiden

28 % 8 Helt % % 7% Vejledning - Jeg har orienteret mig i modulets fagbeskrivelse og dermed målsætning for modulet (viden, færdigheder og kompetencer)? 7% 7 % 7 Helt % 7% Der var god støtte at hente i projektvejledningen i forhold til - det projektmetodiske

29 % Helt % 7% Der var god støtte at hente i projektvejledningen i forhold til - det faglige % 9 % Helt % 7% Der var god støtte at hente i projektvejledningen i forhold til - arbejdsprocessen

30 % 9 % 9 % Helt % 7% Eksamensform og indhold - Virkede eksamensformen hensigtsmæssig i forhold til modulets faglige indhold I høj grad 9% I nogen grad % I mindre grad Slet ikke % 7% Egen arbejdsindsats i terapeutiske fag - Jeg har orienteret mig i modulets fagbeskrivelse og dermed målsætning for modulet (viden, færdigheder og kompetencer)?

31 7% 7 % Helt % % 7% Egen arbejdsindsats i læreterapifag: = maksimal indsats og er ingen indsats - Hvordan vil du vurdere din samlede arbejdsindats i de terapeutiske fag Ikke muligt på semestret % 7% Egen arbejdsindsats i læreterapifag: = maksimal indsats og er ingen indsats - Læreterapi: gruppeterapi - 8 % Ikke muligt på semestret % 7% Egen arbejdsindsats i læreterapifag: = maksimal indsats og er ingen indsats - Kliniske gruppemusikterapifærdigheder

32 - 8 % Ikke muligt på semestret % 7% Egen arbejdsindsats i læreterapifag: = maksimal indsats og er ingen indsats - Gruppesupervision i forbindelse med klinisk musikterapiudøvelse - 8 % Ikke muligt på semestret % 7% Egen arbejdsindsats i læreterapifag: = maksimal indsats og er ingen indsats - Interterapi - 8 9% Ikke muligt på semestret % 7% Egen arbejdsindsats i læreterapifag: = maksimal indsats og er ingen indsats - Guided Imagery and Music niveau I (valgfag)

33 - 8 9% Ikke muligt på semestret % 7% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Ved modulets start informerede vejleder/supervisor/underviser klart om målene for modulet. Meget enig 7% 7 % 8 Helt % 7% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Hvordan vil du vurdere dit samlede udbytte af de terapeutiske fag

34 Meget stort % % % 7% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Læreterapi: gruppeterapi Meget stort % 7% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Kliniske gruppemusikterapifærdigheder Meget stort % % 7% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Vejledning ifm. kliniske gruppemusikterapifærdigheder

35 Meget stort % % 7% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Gruppesupervision i forbindelse med klinisk musikterapiudøvelse Meget stort % % 7% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Interterapi Meget stort 9% % 7% Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Guided Imagery and Music niveau I (valgfag)

36 Meget stort 9% % 7% Arbejde med læringsportefølje På semesteret oplevede jeg den praktisk-terapeutisk funderede undervisningsform som befordrende for udvikling af - min evne til at indkredse og formulere mål for mit fortsatte arbejde med at udvikle mine terapeutiske færdigheder % % 8 % Helt Inddragelse af studerende % 7% - Underviserne viste generelt lydhørhed for de studerendes holdninger og ønsker i

37 forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen % 8 % 8 Helt Inddragelse af studerende % 7% - I dette semester havde jeg i konkret(e) tilfælde indflydelse på tilrettelæggelsen og/eller afviklingen af undervisningen % % Helt Inddragelse af studerende % 7% - Der var god faglig og personlig hjælp at hente i undervisningen i de terapeutiske fag

38 9% Helt % 7% Eksamensform og indhold - Virkede eksamensformen hensigtsmæssig i forhold til modulets faglige indhold I høj grad % I nogen grad I mindre grad Slet ikke 9% 8 % 7% Læringsmålsætninger for kurset - Ved kursets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for kurset Både / Og Helt uenig Ved ikke / ikke relevant % 7% Læringsmålsætninger for kurset - Jeg satte mig ind i målene for kurset

39 8% Både / Og Helt uenig Ved ikke / ikke relevant % 7% Læringsmålsætninger for kurset - Efter min vurdering forstod jeg disse mål 7% Både / Og 9% Helt uenig Ved ikke / ikke relevant % 7% Udbytte af studieaktiviteterne Vurdering af læringsmæssigt udbytte Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været (fx i form af viden, praktiske færdigheder, nye/forstærkede kompetencer m.v.)? - Kursusundervisning med deltageraktivitet Meget stort 7% Jeg deltog ikke % 7%

40 Udbytte af studieaktiviteterne Vurdering af læringsmæssigt udbytte Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været (fx i form af viden, praktiske færdigheder, nye/forstærkede kompetencer m.v.)? - Selvinitierede læsegrupper/studiekredse Meget stort 9% Jeg deltog ikke 7% % 7% Udbytte af studieaktiviteterne Vurdering af læringsmæssigt udbytte Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været (fx i form af viden, praktiske færdigheder, nye/forstærkede kompetencer m.v.)? - Forberedelse i tilknytning til undervisningen Meget stort 7% Jeg deltog ikke % 7% Kurser og seminaraktiviteter Inddragelse af studerende - Underviserne viser generelt lydhørhed over for de studerendes holdninger og ønsker i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen

41 Meget 7% Meget uenig Ved ikke % 7% Kurser og seminaraktiviteter Inddragelse af studerende - Jeg benytter mig af muligheden - når den opstår - for indflydelse på tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen Meget 9% 9% Meget uenig Ved ikke 9% % 7% Har du været i praktik på dette semester? Ja % 9 Nej % 7 % 7% Egen arbejdsindsats i praktik - Jeg har orienteret mig i modulets fagbeskrivelse og dermed målsætning for modulet (viden, færdigheder og kompetencer)?

42 % Helt % 7% Egen arbejdsindsats i praktik - Min samlede arbejdsindsats i forbindelse med min praktik på semestert var tilfredsstillende i forhold til studiets forventninger til mig 7% % % Helt % 7% Egen arbejdsindsats i praktik

43 - Min samlede arbejdsindsats i forbindelse med min praktik på semestret var tilfredsstillende i forhold til mine egne forventninger 7% % Helt % 7% Egen arbejdsindsats i praktik - Hvordan vil du vurdere din samlede arbejdsindats i forbindelse med praktik % % Ikke muligt på semestret % 7% Udbytte af studieaktiviteter i forbindelse med praktik - Ved modulets start informerede underviser/ supervisor klart om målene for modulet.

44 % 7% Helt % 7% Udbytte af studieaktiviteter i forbindelse med praktik - Hvordan vil du vurdere dit samlede udbytte i forbindelse med din praktik Meget stort 7 7 % % 7% Udbytte af studieaktiviteter i forbindelse med praktik - Praktikforberedelse Meget stort % % % % % % 7% Udbytte af studieaktiviteter i forbindelse med praktik - Supervision

45 Meget stort % % % % 7% Afslutter du med dette semester din bachelor- eller kandidatuddannelse (. eller.semester)? Ja Nej % For teorisporet: % 7% Meget relevant 8 8 Relevant Mindre relevant Ikke relevant For musiksporet: % 7% Meget relevant Relevant Mindre relevant Ikke relevant % 7% For terapisporet (inkl. praktik):

46 Meget relevant Relevant Mindre relevant Ikke relevant For teorisporet: % 7% Meget tilfredsstillende 7 7 Nogenlunde tilfredsstillende TIlfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende For musiksporet: % 7% Meget tilfredsstillende Nogenlunde tilfredsstillende TIlfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende % 7% For terapisporet (inkl.praktik): Meget tilfredsstillende Nogenlunde tilfredsstillende TIlfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende For teorisporet: % 7%

47 Meget tydelig grad af progression Tydelig grad af progression Mindre tydelig grad af progression Ingen progression For musiksporet: % 7% Meget tydelig grad af progression Tydelig grad af progression Mindre tydelig grad af progression Ingen progression % 7% For terapisporet (inkl.praktik): Meget tydelig grad af progression 7 7 Tydelig grad af progression Mindre tydelig grad af progression Ingen progression % 7% I hvor høj grad muliggør modulerne/kurserne kompetence-målene fra din studieordnings (Se studieordningerne her)? I meget høj grad 7 7 I høj grad I mindre høj grad Slet ikke % 7% KUN FOR.semester: I hvor høj grad føler du dig på baggrund af dit studium som helhed rustet til erhvervsarbejde i forhold til at varetage en musikterapeut stilling?

48 I meget høj grad I høj grad I mindre høj grad Slet ikke Ikke relevant Samlet status % 7% Ny Distribueret Nogen svar 7% Gennemført 7% Frafaldet % 7%

Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Alder Semester Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Semesteret var generelt fagligt udfordrende Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt

Læs mere

Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil. Semesteret var generelt fagligt udfordrende.

Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil. Semesteret var generelt fagligt udfordrende. Alder Under år 9% - år % år og derover 8% Semester % 7% % % 6 % 7 7 % 7 9 8% % 7% Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil % 9 % Helt uenig % 7% Semesteret var generelt fagligt

Læs mere

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt Semesterevaluering (va SurveyXact) af Musikterapiuddannelsen foråret 2011 Alder Under 25 år 5 29,4% 25-40 år 9 52,9% 41 år og derover 3 17,6% Semester 2 6 35,3% 4 4 23,5% 6 4 23,5% 8 0 0,0% 10 3 17,6%

Læs mere

Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil. Semesteret var generelt fagligt udfordrende.

Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil. Semesteret var generelt fagligt udfordrende. Alder Under år 9% - år 7% år og derover 6 Semester % 7 % % % 8 % 7 7% 9 % % 7 % Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil 76% % % % Helt uenig % % % 7 % Semesteret var generelt fagligt

Læs mere

Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil. Semesteret var generelt fagligt udfordrende.

Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil. Semesteret var generelt fagligt udfordrende. Alder Under år % - år % 9 år og derover Semester % 7% 7% 8% % 9 7 % 9 7% % 7% Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil 9 Helt uenig % 7% Semesteret var generelt fagligt udfordrende

Læs mere

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0%

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0% Alder Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% Semester 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? STX Gymnasiet og MGK mellemlang

Læs mere

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt Alder Under år - år 67% 6 år og derover % 7% Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil 78% 7 Helt uenig % 7% Semesteret var generelt fagligt udfordrende 89% 8 Helt uenig % 7% Studiemiljøet

Læs mere

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt Alder Under år % - år 7% år og derover % % % 7% % Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil 86% 6 % % % % % % % % 7% % Semesteret var generelt fagligt udfordrende 7% 9% % % % % %

Læs mere

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Hvad er din alder? Under år % -4 år 8% 4 år og derover 6% % % 7% % Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)?. semester %. semester %. semester % 8 4. semester % % % 7% % Jeg betragter semestret

Læs mere

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt Alder Under år % - år % år og derover % 7 % % % 7% % Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil % % % % % % % % % 7% % Semestret var generelt fagligt udfordrende 7% 8 8% % % % % %

Læs mere

Kandidat og Bachelor Køn. Alder. Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler

Kandidat og Bachelor Køn. Alder. Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler Kandidat og Bachelor 2010 Køn Alder Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28 Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret

Læs mere

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt Hvad er din alder? Under 5 år 5-4 år 4 4 år og derover 6 5% 5 75% Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil 4 6 5% 5 75% Semesteret var generelt fagligt udfordrende 6 4 5% 5 75%

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Filosofi, AAU. Efterår 2012 Evalueringsrapport, AF 1. semester, efterår 2012 Problembaseret læring: Udbytte

Læs mere

Sundhedsteknologi 4. semester forår 2011

Sundhedsteknologi 4. semester forår 2011 Skemaet blev udsendt pr. mail til 16 studerende den 29. august 2011. Der er efterfølgende udsendt rykkere den 3. september 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 7. september 2011. Ud af de 16 studerende

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 1. semester Efterår 2011

Klinisk Videnskab og Teknologi 1. semester Efterår 2011 Skemaet blev udsendt pr. mail til i alt 24 studerende den 25. januar 2012. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse henholdsvis den 2. og 6. februar 2012. Undersøgelsen er afsluttet den 6. februar

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester Efterår 2011

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester Efterår 2011 Skemaet blev udsendt pr. mail til i alt 8 studerende den 25. januar 2012. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse henholdsvis den 2. og 6. februar 2012. Undersøgelsen er afsluttet den 6. februar

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 2. semester + BA-tilvalg,

Læs mere

Sexologi 1. år - Efterår 2013/forår 2014

Sexologi 1. år - Efterår 2013/forår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 27 studerende den 19. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 2. juli 2014. Fristen for besvarelse udløb den 8. juli 2014. Ud af de

Læs mere

MedIS bachelor 1. semester, efterår 2014

MedIS bachelor 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 134 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 41 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Idræt og Idrætsteknologi 10. semester forår 2014

Idræt og Idrætsteknologi 10. semester forår 2014 Idræt og Idrætsteknologi 10. semester forår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 19 studerende den 12. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 18. juni 2014. Fristen

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester, efterår 2015

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 31 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 74 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Idræt 10. semester, forår 2015

Idræt 10. semester, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 21 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

KVT 2. semester forår Semestrets mål - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

KVT 2. semester forår Semestrets mål - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 20 studerende den 12. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 18. juni 2014. Fristen for besvarelse udløb den 24. juni 2014. Ud af

Læs mere

Idræt 5. semester efterår 2010

Idræt 5. semester efterår 2010 Skemaet blev udsendt pr. mail til 43 studerende den 14. februar 2011. Der er efterfølgende udsendt rykkere den 23. februar 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 28. februar 2011. Ud af de 43 studerende

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Sundhedsteknologi 5. semester efterår 2010

Sundhedsteknologi 5. semester efterår 2010 Skemaet blev udsendt pr. mail til 15 studerende den 14. februar 2011. Der er efterfølgende udsendt rykker den 23. februar 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 28. februar 2011. Ud af de 15 studerende

Læs mere

MedIS 3. semester efterår 2010

MedIS 3. semester efterår 2010 Skemaet blev udsendt pr. mail til 53 studerende den 14. februar 2011. Der er efterfølgende udsendt rykker den 23. februar 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 28. februar 2011. Ud af de 53 studerende

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 10. semester, forår 2015

Klinisk Videnskab og Teknologi 10. semester, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 19 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Idrætsteknologi kandidat 3. semester, efterår 2015

Idrætsteknologi kandidat 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 20 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Idræt kandidat 5. semester (2-fags speciale), efterår 2015

Idræt kandidat 5. semester (2-fags speciale), efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 11 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2013

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2013 Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2013 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for Efter min vurdering forstod jeg disse mål 1 Indsats i studieaktiviteterne Hvordan

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i - kursusundervisning med deltageraktivitet - databearbejdningsworkshop - Kvalitative undersøgelser - Selvinitierede

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016 Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016 - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST9 (MS) - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 8. semester, forår 2012 Om evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Medicin 1. semester efterår 2010

Medicin 1. semester efterår 2010 Skemaet blev udsendt pr. mail til 52 studerende den 14. februar 2011. Der er efterfølgende udsendt rykker den 23. februar 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 28. februar 2011. Ud af de 52 studerende

Læs mere

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Navn ST8 - F10 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse

Læs mere

Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST5 - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteternehvordan

Læs mere

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Køn Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets

Læs mere

SurveyXact opgørelse for Bachlor- og Kandidatstuderende på musikterapistudiet efteråret 2009 v. N. Hannibal. Lektor

SurveyXact opgørelse for Bachlor- og Kandidatstuderende på musikterapistudiet efteråret 2009 v. N. Hannibal. Lektor SurveyXact opgørelse for Bachlor- og Kandidatstuderende på musikterapistudiet efteråret 2009 v. N. Hannibal. Lektor (Opgørelsen er ukommenteret. Alle spørgsmål der har nul respondenter, er sorteret fra)

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret Udbytte af studieaktiviteterne. Vurdering af læringsmæssigt udbytte

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret Udbytte af studieaktiviteterne. Vurdering af læringsmæssigt udbytte SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 57 studerende den 3. februar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LFP 8. semester (Aalborg),

Læs mere

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

CAND.MERC.AUD.STUDIET EVALUERING FORÅR 2007

CAND.MERC.AUD.STUDIET EVALUERING FORÅR 2007 CAND.MERC.AUD.STUDIET EVALUERING FORÅR 2007 Køn Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart om målene for

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Navn MedIS5 - E09 Dato 2010-04-22 16:29:53 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min

Læs mere

- Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet

- Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Page 1 of 24 6. Semester COMSYS Dato: 2007-09-04 15:55:42 Køn Alder 22,00 25,00 24,00 25,00 21,00 22,00 22,00 22,00 26,00 24,00 Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved

Læs mere

Semesterevalueringsrapport 9. semester Anvendt Filosofi, efterår 12

Semesterevalueringsrapport 9. semester Anvendt Filosofi, efterår 12 Semesterevalueringsrapport 9. semester Anvendt Filosofi, efterår 12 Læringsmålsætninger for modulet - Ved modulets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Læringsmålsætninger

Læs mere

Køn. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler. Navn Idræt 4 Dato :57:36

Køn. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler. Navn Idræt 4 Dato :57:36 Navn Idræt 4 Dato 2009-09-17 14:57:36 Køn Nationalitet Nationalitet - Land inden for EU/EØS Nationalitet - Land uden for EU/EØS Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Navn MedIS3 - E09 Dato 2010-04-22 16:18:22 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Denne version af rapporten er UDEN kommentarer fra de

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 124 studerende den 1. juli 2015.

Læs mere

SurveyXact F08 Gennemført: 5 af 10 K6 Esbjerg Svarprocent: 50

SurveyXact F08 Gennemført: 5 af 10 K6 Esbjerg Svarprocent: 50 SurveyXact F08 Gennemført: 5 af 10 K6 Esbjerg Svarprocent: 50 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semesteret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semesteret SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 3. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 71 studerende den 3. februar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 8. semester (Kbh), forår

Læs mere

Spørgsmålene på de næste sider angår de overordnede mål for, hvad I som studerende skulle lære i løbet af specialesemestret.

Spørgsmålene på de næste sider angår de overordnede mål for, hvad I som studerende skulle lære i løbet af specialesemestret. SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 5. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 46 studerende den 27. januar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret 6. sem. F17 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål 1 Forberedelse i tilknytning til kurser/forelæsninger/seminarer

Læs mere

Evalueringsrapport MOC 2. semester

Evalueringsrapport MOC 2. semester Evalueringsrapport MOC 2. semester Master i Læreprocesser specialisering i Organisatorisk Coaching Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2012 Evalueringsrapport, MOC 2. semester,

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

Evalueringsrapport ILOO 8. semester. Studienævn for IT og Læring.

Evalueringsrapport ILOO 8. semester. Studienævn for IT og Læring. Evalueringsrapport ILOO 8. semester Studienævn for IT og Læring. Forår 2013 Evalueringsrapport, ILOO 8. semester forår 2013 Om evalueringsundersøgelsen: Evalueringsskemaet er udsendt til 17 studerende

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Ballerup)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Ballerup) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Ballerup) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Ballerup),

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Side 1 Evalueringsrapport,

Læs mere

Semesterevaluering for efteråret 2011

Semesterevaluering for efteråret 2011 Semesterevaluering for efteråret 2011 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? BA i Historie 23 53,5% KA i Historie 10 23,3% Tilvalgsfag i Historie 10 23,3% Andet (anfør fx

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 3. semester efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 3. semester efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 3. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 57 studerende den 30. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Evalueringsrapport Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Efterår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 2. semester, efterår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport KA i Anvendt Filosofi, 7. semester efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport KA i Anvendt Filosofi, 7. semester efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport KA i Anvendt Filosofi, 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 48 studerende den 30. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 15 studerende den 7. juni 2017. Der er blevet den 19. juni og den 29. august

Læs mere

Evaluering, Idræt, forårssemestret 2012

Evaluering, Idræt, forårssemestret 2012 Evaluering, Idræt, forårssemestret 2012 Kære studerende Du bliver i det følgende bedt om at svare på en række spørgsmål om din oplevelse af det netop gennemførte semester som helhed. De fleste spørgsmål

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR SEMESTER

CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR SEMESTER CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR 2007 1. SEMESTER Køn Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart

Læs mere

Evaluering, Idræt, forårssemestret Kære studerende

Evaluering, Idræt, forårssemestret Kære studerende Evaluering, Idræt, forårssemestret 2012 Kære studerende Du bliver i det følgende bedt om at svare på en række spørgsmål om din oplevelse af det netop gennemførte semester som helhed. De fleste spørgsmål

Læs mere

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side

Læs mere

Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet

Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København 9. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 68 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København - 10. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 34 studerende den 30.

Læs mere

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 17 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 41 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 5. semester efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 5. semester efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 5. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 57 studerende den 30. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 Køn: Alder: Respondenter Procent Under 23 år 0 23-26 år 23 49 % 27-30 år 22 47 % Over 30 år 2 4 % (47) Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Hvilket

Læs mere

Læringsmålsætninger for semestret - Ved semestrets start blev der informeret klart om målene for de to moduler på semestret

Læringsmålsætninger for semestret - Ved semestrets start blev der informeret klart om målene for de to moduler på semestret Evalueringsrapport, LOOP, 2. semester, efteråret 2013 Evalueringsrapporten er udsendt til 18 studerende den 29. januar 2014. Der er udsendt rykkermail to gange; den 6/2 og 14/2. Rapporten er samlet den

Læs mere

Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Promusa evaluering - forår 2013 Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? ML, rytmisk musikkonservatorium, Kbh. rytmisk musikkonservatorium Bachelor i musikvidenskab folkeskolelærer med musik på linie

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 46 studerende den 13. juni 2017. Der er blevet rykket den 20. juni og den

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport BA i Organisatorisk Læring, 1. semester efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport BA i Organisatorisk Læring, 1. semester efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport BA i Organisatorisk Læring, 1. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 27 studerende den 23. januar 2015. Der er blevet rykket

Læs mere

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 9. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 55 studerende den 30. januar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LOOP

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kurser

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kurser 5. sem. E17 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kurser Efter min vurdering forstod jeg disse mål 1 Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evalueringsrapport MPL 2. semester

Evalueringsrapport MPL 2. semester Evalueringsrapport MPL 2. semester Master i Læreprocesser specialisering i Pædagogisk Ledelse Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2014 Evalueringsrapport, MPL 2. semester, efterår

Læs mere

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evalueringsrapport semester fuldtid

Evalueringsrapport semester fuldtid Evalueringsrapport 1.+3. semester fuldtid Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, MLP 1.+3. semester, forår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 7 studerende den 6. januar 2017. Der er blevet rykket 1 gang, den 24.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den 13. juni 2016. Der er blevet rykket 1 gang, den 26. august

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer udeladt)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer udeladt) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer udeladt) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 66 studerende

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Kbh)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Kbh) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Kbh) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (KBH), forår

Læs mere