Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder"

Transkript

1 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Februar 2019

2 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: ISBN Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019

3 Indhold Før du går i gang Nyt i Hvem skal udfylde skemaet Gødningskvote og efterafgrøder? Opret skema Forsiden Tilknytning af markkort til skemaet... 7 Sådan udfylder du siden Markplan Gødningskvote Hent oplysninger til markplanen Hent marker fra markkort Hent forfrugt og jordbundstype fra sidste år Udfyld skemaet og beregn Upload markplan fra andet program Udfyld markplanen manuelt Hovedafgrøde i markplanerne kan være forskellig fra Fællesskemaet Særligt om kolonne A3, fradragsarealer Flere afgrøder pr. mark Fosfortal Korrektioner af kvælstofkvoten Kvælstofkvote for den enkelte mark Sådan udfylder du siden Beregn gødningskvote Ønsker du at benytte undtagelsen om 230 kg N/ha Gødningskvoteberegneren Særligt om økologisk arealtilskud (tilsagnstype 36 og 37) Bedriftens N-kvote Fradrag i kvoten på grund af manglende efterafgrøder Sådan udfylder du siden Opgørelse 2018/ Målrettede efterafgrøder Pligtige og husdyrefterafgrøder Sådan udfylder du siden Markplan efterafgrøder Hent marker og opdater Sen etablering af efterafgrøder (felt B10b) Afbrænding af fiberfraktion Sådan udfylder du siden Opgørelse 2019/ Obligatoriske målrettede efterafgrøder i 2019/ Hvis dit obligatoriske krav overstiger normreduktionen på 20% Pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder i 2019/ Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

4 Før du går i gang Skemaet Gødningskvote og efterafgrøder 2019 er forberedt til at gødskningsloven ændres i løbet af foråret. Du skal derfor være opmærksom på, at tilknytning af kort til skemaet Gødningskvote og efterafgrøder 2019 samt indberetning af pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder på markniveau ikke er et krav, før Folketinget har vedtaget en ændring af de nuværende regler. De nuværende regler indeholder heller ikke muligheden for at vælge en senere etableringsfrist for efterafgrøder. Landbrugsstyrelsen forventer, at en ny Gødskningslov vil træde i kraft 1. april Der vil i den forbindelse blive stillet krav om tilknytning af kort og indberetning på markniveau, ligesom der åbnes op for muligheden for at vælge en senere etableringsdato for efterafgrøder. I skemaet Gødningskvote og efterafgrøder 2019, kan du lave din gødningsplanlægning og indberette dine efterafgrøder. Du sender skemaet Gødningskvote og efterafgrøder 2019 (GKEA 2019) ved at logge på Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service på lbst.dk/tastselv. Frister 2019 Hvis du vil søge om anvendelse af undtagelsen fra Nitratdirektivet om 230 kg N/ha, skal du udfylde siderne Markplan gødningskvote og Beregn gødningskvote og indsende skemaet senest (Du søger ved at sætte kryds i felt C på siden Beregn gødningskvote ) 17. april 2019 Hvis du har søgt Økologisk Arealtilskud skal du udfylde siderne Markplan gødningskvote og Beregn gødningskvote og indsende skemaet senest 17. april 2019 Hvis du er omfattet af reglerne om pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder eller målrettede efterafgrøder i planperioden 2018/2019, skal du udfylde siden Opgørelse 2018/2019 og indsende skemaet senest 17. april 2019 Hvis du er omfattet af reglerne om pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder eller målrettede efterafgrøder i planperioden 2019/2020, skal du udfylde siderne Markplan efterafgrøder og Opgørelse 2019/2020 og indsende skemaet senest 10. september Nyt i 2019 Reglerne for efterafgrøder ændres, således at opgørelsen af efterafgrøder indberettes senest 10. september. Det betyder, at der i 2019-skemaet er to opgørelser af efterafgrøder, både for 2018/2019 og for 2019/2020. Se mere om forskellen mellem de to indberetninger og opgørelser i TABEL Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019

5 TABEL 1.1. Forskellen mellem indberetning og opgørelse for 2018/2019 og 2019/ / /2020 Efterafgrødegrundareal Fra Fællesskema markplanen pr. 17. april 2019 Fra efterafgrødemarkplan i GKEA pr. 10.september 2019 Frist for opgørelsen 17. april september 2019 Frist for indberetning af efterafgrøder og alternativer 10. september 2018 i GKEA september 2019 i GKEA 2019 Indberetning af efterafgrøder På bedriftsniveau På markniveau Mulighed for at anvende alternativer Kun pligtige/husdyrefterafgrøder Pligtige, husdyr- og målrettede efterafgrøder I 2019/2020 opgøres efterafgrødegrundarealet på baggrund af din markplan 10. september Fristen for indberetning af efterafgrøder og alternativer rykkes fra 31.august til 10. september 2019, hvilket betyder, at indberetningen og opgørelsen får samme frist. Indberetningen af efterafgrøder sker fra 2019 på markniveau i stedet for på bedriftsniveau. På den måde kan du med det samme se, om du opfylder krav til målrettede efterafgrøder i de forskellige ID15 områder. Oplysninger om MFO efterafgrøder og græsudlæg hentes automatisk fra dit Fællesskema, så du kan se om der er overlap imellem de forskellige ordninger. Du har mulighed for at etablere efterafgrøder senere end fristen 20. august, mod at din kvælstofkvote for 2019/2020 bliver reduceret. Dette skal indberettes på markplanen for efterafgrøder senest 10. september. For 2019 kan der komme et obligatorisk krav, hvis der ikke er udlagt nok frivillige efterafgrøder. Dette forventes offentliggjort i maj/juni. Du får et påmindelsesbrev om, at du kan være omfattet af et krav om obligatoriske efterafgrøder og derfor skal indsende GKEA skemaet igen for at få beregnet dit krav. Hvis du ikke indsender skemaet igen, bliver dit krav automatisk beregnet af Landbrugsstyrelsen. Du får et brev efter indsendelsesfristen den 10. september med en opgørelse af dine krav til efterafgrøder (pligtige, husdyr- og målrettede efterafgrøder) hvis du er omfattet af et eller flere af disse krav. Har du ikke tidligere indsendt skemaet, vil Landbrugsstyrelsen beregne dine krav ud fra oplysningerne i dit Fællesskema I de nye regler er der desuden krav om at der skal tilknyttes markkort til skemaet. Det tilknyttede kort skal afspejle din markplan den 10. september 2019 og sikrer, at bl.a. krav til efterafgrøder beregnes automatisk og korrekt. Korttilknytningen gør, at der er lavet om i beregningerne. Du kan se, hvordan du henter kort og oplysninger til markplan gødningskvote i afsnit 2 og markplan efterafgrøder i afsnit 5. På siden Beregn gødningskvote felt M, kan du se, hvor stor en andel af dit harmoniareal, der ligger i områder med skærpet krav til fosforlofter 1.2 Hvem skal udfylde skemaet Gødningskvote og efterafgrøder? Hvis du har pligt til at etablere pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder eller målrettede efterafgrøder, skal du som minimum udfylde siderne om efterafgrøder. Du har pligt til at etablere efterafgrøder, hvis du har en årlig momspligtig omsætning på over kr. fra planteavl, husdyravl eller kombinationer heraf samt min. 10 ha efterafgrødegrundareal. Du kan læse mere om kravene til efterafgrøder og de forskellige efterafgrødeordninger i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler. Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

6 Det er som udgangspunkt frivilligt, om man vil udfylde Markplan gødningskvote og Beregn gødningskvote, men der er ordninger, som kræver at du laver gødningsplanlægning. Det gælder: Hvis du vil søge om undtagelsen fra Nitratdirektivet for kvægbrug om 230 kg N/ha. Du søger ved at sætte kryds i felt C på siden Beregn gødningskvote. Hvis du søger om Økologisk arealtilskud (tilsagnstype 36) og samtidig er tilmeldt register for Gødningsregnskab. Hvis du søger om Økologisk arealtilskud (tilsagnstype 37), er der krav om at du skal udfylde og indsende GKEA-skemaet Hvis du søger om udbetaling af tilskud til Miljøvenlig drift af græs (tilsagnstype 4) eller tilskud til Pleje med afgræsning, rydning, slæt (tilsagnstype 5) Læs mere herom i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler. 1.3 Opret skema Hvis du tidligere har indberettet skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder eller er med i gødningsregistret, så er det nye skema allerede oprettet og ligger klar til dig som kladde i tast selv. Hvis skemaet ikke ligger klar, må du selv oprette skemaet på denne måde: 1. Vælg fanebladet Skemaer 2. Klik på Opret nyt skema 3. Klik på fanen Alle 4. Under Institution vælges Landbrugsstyrelsen 5. Under område vælges Gødning og Efterafgrøder 6. Klik på Søg 7. Klik på krydset til venstre for navnet på skemaet 8. Vælg skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 ved at klikke på Opret 9. Vælg Opret igen 6 Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019

7 10. Vent til skemaet åbnes 1.4 Forsiden På siden Forside kan du få hjælp til at udfylde de efterfølgende sider samt sende en fejlmelding. Derudover finder du frister for, hvornår de forskellige dele af skemaet skal være indsendt. Oplysninger om ansøger er forudfyldt, mens kontaktoplysninger for konsulent udfyldes når skemaet bliver opdateret ved hjælp af funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Du kan også vælge at udfylde konsulentoplysningerne selv. 1.5 Tilknytning af markkort til skemaet Fra 2019 er der pligt til at tilknytte markkort til skemaet. Oplysninger fra kortet bruges i markplanen for efterafgrøder og til at beregne dit krav til husdyr- og obligatoriske efterafgrøder. Man kan med fordel hente oplysninger fra markkortet til Markplan gødningskvote. Du tilknytter et markkort ved at trykke på knappen Vis/Tilknyt markkort. Du åbner nu IMK, hvor du bliver bedt om at vælge et kort. Hvis du har indsendt dit Fælleskema med et kort, kan du bruge en kopi af dette og tilrette det, hvis der er sket ændringer. For mere information om IMK se Brugerguide til Internet Markkort. Det er kun muligt at tilknytte ét kort til skemaet. Data fra dette kort kan hentes to steder i skemaet; på siden Markplan gødningskvote og på siden Markplan efterafgrøder. De to markplaner i skemaet kan godt være forskellige, da markplanen for gødningskvoten afspejler din markplan ved udgangen af planperioden 2018/2019, hvorimod markplanen for efterafgrøder afspejler din markplan pr. 10. september Inden du henter data fra kortet til din efterafgrødemarkplan er det derfor vigtigt at du tilretter kortet i IMK så det afspejler de faktiske forhold pr. 10. september Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

8 For at udfylde markplanen for gødningskvoten, skal du først tilknytte dit kort (Hvis du har indsendt dit Fællesskema med et kort, kan du bruge en kopi af dette og tilrette det, hvis der er sket ændringer) og indlæse markerne fra markkortet. Du har mulighed for at tilføje og slette marker på denne markplan i selve skemaet. For at indberette dine efterafgrøder på siden Markplan efterafgrøder, skal du tilrette kortet i IMK først, og herefter køre beregningen hent marker fra markkort (efterafgrøder). Denne beregning opdaterer kun markplanen for efterafgrøder; den ændrer ikke i oplysningerne i den markplan, der er på siden Markplan gødningskvote. På denne måde får du de rigtige oplysninger ind i begge markplaner. Vær opmærksom på, at Markplan efterafgrøder skal være 1:1 med det tilknyttede markkort. Du kan derfor ikke tilføje eller slette marker manuelt på denne markplan. Hvis du indlæser data fra et eksternt markprogram, via xml-fil skal du være opmærksom på, at det areal du har indtegnet i markkortet i IMK skal stemme overens med arealstørrelsen i din Markplan efterafgrøder. Hvis der er forskel på markens areal de to steder, vil du få en blokerende fejl i skemakontrollen. Eksempel En jordbruger ønsker at beregne sin kvælstofkvote for planperioden 2018/2019. Han har indsendt sit Fællesskema med 4 marker på i alt 20 ha. Han opretter en kopi af sit Fællesskemamarkkort og tilknytter dette til GKEA. Han beregner sin kvælstofkvote. I september ønsker han at indberette og opgøre sine efterafgrøder for Han har købt 2 marker på i alt 10 ha den 7. august Han åbner IMK og indtegner de nye marker. På siden Markplan Efterafgrøder trykker han Hent marker fra markkort for at hente de nye marker ind i markplanen for efterafgrøder. Markplanen for efterafgrøder indeholder nu 6 marker på i alt 30 ha. Markplan gødningskvote forbliver uændret. 8 Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019

9 Sådan udfylder du siden Markplan Gødningskvote Du udfylder siden Markplan gødningskvote for at få beregnet din gødningskvote. Du har pligt til at udfylde og indsende siderne Markplan gødningskvote og Beregn gødningskvote, hvis du søger om Økologisk Arealtilskud (tilsagnstype 36) og samtidig er tilmeldt register for Gødningsregnskab, Økologisk Arealtilskud (tilsagnstype 37), benytter undtagelsen om 230 kg N/ha eller har andre tilsagn med krav om gødningsplanlægning. Ellers er det frivilligt, om du vil udfylde siderne med Markplan gødningskvote og Beregn gødningskvote. 2.1 Hent oplysninger til markplanen Du får udfyldt størstedelen af din markplan ved at bruge funktionerne hent marker fra markkort og hent forfrugt og jordbundstype fra sidste år Hent marker fra markkort Funktionen indlæser marknummer, areal, fradragsarealer, jordbundstype og hovedafgrøde fra IMK. Tjek at markerne er korrekt indlæst i markplanen Hent forfrugt og jordbundstype fra sidste år Denne funktion henter forfrugten (sidste års hovedafgrøde) og ændret jordbundstype fra sidste års gødningskvote og efterafgrødeskema, hvis dette var indsendt, ellers henter den markplanen fra sidste års Fællesskema og jordbundstyperne udfyldes ikke. Tjek at kolonnerne forfrugt og jordbundstype (standard eller ændret) er udfyldt for alle marker 2.2 Udfyld skemaet og beregn Hvis du har efterafgrøder eller udlæg med kvælstofkvote, udfyld da kolonne A10 og A11 Efterafgrøder, udlæg for de relevante marker. Husk at angive hvor stort et areal, der er efterafgrøder på. NB: Vær opmærksom på, at dine pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og målrettede efterafgrøder skal angives på siden Markplan efterafgrøder. Hvis din kvælstofkvote skal korrigeres for fx forhøjet udbytte eller visse miljø tilsagn, skal du gøre dette i kolonne A16, N-korrektion. Hvis du søger Økologisk Arealtilskud, korrigeres kvoten automatisk, hvilket fremgår af siden Gødningskvote. Oplysningerne vedr. kvælstofkvote for Økologisk Arealtilskud hentes fra Fællesskemaet, læs mere i kapitel 3.3. Når skemaet er udfyldt klikkes der Beregn. Tjek at harmoniarealet er angivet korrekt (afkrydsning i kolonne A6 Harmoniareal ). Tjek dernæst, at der er beregnet en N-kvote i kolonne A19 N-kvote i alt pr. mark Udfyld herefter siden Gødningskvote. Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

10 2.3 Upload markplan fra andet program Hvis du har lavet din markplan i et andet program, kan du bruge funktionen Indlæs xml-fil. Herefter finder du den fil, du har udlæst fra dit program og indlæser den i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet. Ved indlæsning af XML filer vil du kunne opleve nogle andre fejlmeldinger i skemaet end du ellers får. Dette skyldes at skemaet har nogle felter, som vi låser efter forskellige tidsfrister. Hvis du forsøger at uploade til disse felter, vil tallene i første omgang komme ind i skemaet, men du får ikke lov at indsende indtil felterne har nogle tilladte værdier. 2.4 Udfyld markplanen manuelt Det er muligt at udfylde markplanen manuelt. Klik på Indsæt mark for at indsætte en ny mark i skemaet. Du skal som minimum udfylde følgende kolonner: TABEL 2.1. Felter til manuel udfyldelse Felt A1 A2 A4/A5 A8 A9 Indhold Marknummer Areal Jordbundstype Hovedafgrøde Forfrugt 2.5 Hovedafgrøde i markplanerne kan være forskellig fra Fællesskemaet Vær opmærksom på, at din hovedafgrøde i dit Fællesskema ikke nødvendigvis er hovedafgrøden i markplanen for gødningskvote og markplanen for efterafgrøder. I skemaet Gødningskvote og efterafgrøder er hovedafgrøden den afgrøde, der er på arealet i længst tid i hovedvækstperioden I Fællesskemaet er hovedafgrøden den afgrøde, som findes på arealet i perioden 15. maj til 25. juli 2.6 Særligt om kolonne A3, fradragsarealer I denne kolonne skal du fratrække de dele af marken, som ikke har en kvælstofkvote. Det kan for eksempel være: 2 m bræmmer Vandboringer GLM fortidsminder GLM søer Vildtstriber Hvis du bruger funktionen hent marker fra markkort (gødningskvote) vil systemet automatisk beregne arealet i kolonnen. Det er det areal, hvor dine marker overlapper med vandboringer, GLM-fortidsminder, GLM-søer, 2m bræmmer og GB-fradragsarealer. Hvis der er andre fradragsarealer (som fx vildtstriber) skal du selv sørge for at trække dem fra. 10 Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019

11 2.7 Flere afgrøder pr. mark Hvis du har flere afgrøder pr. mark pr. sæson, skal du udfylde tabellen Flere afgrøder pr. mark pr. sæson. Efterafgrøder eller udlæg skal ikke angives i dette skema, men skal fremgå af markplanen i kolonne A10 Efterafgrøder, udlæg 2.8 Fosfortal Hvis du vil korrigere dit fosforloft for lave fosfortal, kan dette gøres i markplanen. Du skriver de målte fosfortal fra dine jordprøver ind på markplanen i kolonne A12. Her noteres gennemsnittet af jordprøverne fra hver mark. På siden Beregn gødningskvote vises det vægtede gennemsnit af fosfortallene i felt K. I felt L vises den korrektion, der følger af det ovenstående fosfortal. Dette tal overføres efterfølgende til dit gødningsregnskab. Du kan læse mere om fosfortal i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler. 2.9 Korrektioner af kvælstofkvoten Du skal korrigere din kvælstofkvote, hvis du har forhøjede udbytter eller tilsagn til tilskud til Miljøvenlig drift af græs (tilsagnstype 4) eller tilskud til Pleje af afgræsning, rydning, slæt (tilsagnstype 5). Hvis du har tilsagn Økologisk Arealtilskud skal du ikke korrigere din kvælstofkvote, se under afsnit 3.3). Kvoten rettes for hver enkelt mark ved at udfylde kolonne A16, N-korrektion. Du skal angive korrektionen i kg N/ha Kvælstofkvote for den enkelte mark I kolonne A19 N-kvote i alt pr. mark beregnes kvælstofkvoten for den enkelte mark. Den beregnes som kg N/mark og summeres i bunden af kolonnen. Summen i kolonne A19 er ikke den endelige kvote for bedriften, idet der ikke tages højde for fradrag for eftervirkning af pligtige efterafgrøder dyrket sidste år, eller fradrag i kvoten som følge af manglende efterafgrøder. Bedriftens korrigerede kvælstofkvote, som er bedriftens endelige kvælstofkvote, kan ses i felt J på siden Beregn Gødningskvote. Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

12 Sådan udfylder du siden Beregn gødningskvote På denne side beregner du bedriftens gødningskvote. I felt J kan du se bedriftens endelige kvælstofkvote når den er korrigeret for eftervirkning af efterafgrøder og manglende efterafgrøder. Du skal udfylde siden Markplan gødningskvote for at få beregnet kvoten. Du har pligt til at udfylde og indsende siderne Markplan gødningskvote og Beregn Gødningskvote, hvis du søger om Økologisk Arealtilskud (tilsagnstype 36) og samtidig er tilmeldt Register for gødningsregnskab, Økologisk Arealtilskud (tilsagnstype 37) benytter undtagelsen om 230 kg N/ha eller har andre tilsagn med krav om gødningsplanlægning. Ellers er det frivilligt, om du vil udfylde siderne med Markplan gødningskvote og Beregn gødningskvote. 3.1 Ønsker du at benytte undtagelsen om 230 kg N/ha Hvis du ønsker at benytte undtagelsen om 230 kg N/ha, er det på denne side du skal sætte kryds i Ja under felt C. 3.2 Gødningskvoteberegneren TABEL 3.1. Indhold af felt A til M i gødningskvoteberegner Felt Indhold A Bedriftens beliggenhed Feltet viser den kommune, som hovedparten af bedriftens jord ligger i. Feltet beregnes ud fra oplysninger om dine ejendomme i dit Fællesskema. Hvis du er uenig kan det ændres her. Korrektionen for kvælstofprognosen (felt F) beregnes på baggrund af bedriftens beliggenhed. B Efterafgrøder 2018 Summen af frivillige efterafgrøder, obligatoriske efterafgrøder, pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder i Dette hentes fra siden Opgørelse 2018/2019. Hvis du vil nedskrive dit areal med efterafgrøder i 2018, skal dette korrigeres på siden Opgørelse 2018/2019 felt H, hvorefter arealet overføres til felt B på Beregn gødningskvote når du opdaterer skemaet. C Undtagelsen om 230 kg N/ha for kvægbrug Her skal du markere, hvis du vil ansøge om kvægundtagelsen på 230 kg N/ha. Når markplanen er udfyldt, og du har sat kryds i dette felt, vil du få beregnet dit areal med græs, roer og græsefterafgrøder ud fra markplanen, når du klikker Beregn. D Udbragt gødning Mængden af husdyrgødning og anden organisk gødning der blev udbragt i 2016/2017. Mængden har betydning for størrelsen af fradrag i felt H og I. E Tilførsel af kvælstof for bedrifter med Økologisk Arealtilskud Hvis du har søgt økologisk arealtilskud, fremgår det her, hvilken tilsagnstype der er søgt, om der må benyttes max. 60 eller 100 kg N pr. ha. harmoniareal. Dette hentes fra Fællesskemaet. F Korrektion for N-prognose Kvælstofprognosen offentliggøres i marts måned og genberegner din kvote på baggrund af bedriftens beliggenhed (fra felt A). Indsendes skemaet før prognosen er offentliggjort, vil din kvote efterfølgende automatisk 12 Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019

13 G H I Bedriftens N-kvote før nedenstående korrektioner Fradrag for eftervirkning af efterafgrøder i 2018 Fradrag i kvoten på grund af manglende efterafgrøder blive genberegnet og fortrykt i felt 501 i dit gødningsregnskab. Den nye kvælstofkvote kan du kun se, hvis du genberegner din kvote. I så fald skal du oprette en ændring til det indsendte skema og herefter klikke på Beregn knappen. Angiver bedriftens kvælstofkvote før korrektioner for fradrag for eftervirkning af pligtige efterafgrøder eller fradrag som følge af manglende efterafgrøder. Kvoten beregnes som summen af kolonne A19 i markplanen, dog ikke hvis du har søgt om økologisk arealtilskud (læs mere om dette i afsnit 3.3). Her er eftervirkningen fra sidste års pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder beregnet. Den er beregnet ud fra de oplysninger, du har givet på opgørelsessiden (samlede antal ha med efterafgrøder) samt mængden af udbragt gødning (felt D). Dette felt vil blive automatisk udfyldt, når du har udfyldt siden Opgørelse 2018/2019 og dit Fællesskema Mængden af udbragt gødning (felt D) har betydning for hvilken faktor der bruges i omregningen til kg N. Se uddybning af fradragene i afsnit 3.4. Dette tal vil desuden blive fortrykt i dit gødningsregnskab for 2018/2019 i felt 502. J Bedriftens korrigerede N-kvote Dette er den endelige kvælstofkvote, som angiver, hvor meget kvælstof, der må udbringes på bedriften. Den tager udgangspunkt i kvoten i felt G, fradrag for eftervirkning af efterafgrøder (felt H) og fradrag i kvoten på grund af manglende efterafgrøder (felt I). K Bedriftens gennemsnitlige fosfortal Hvis du vil korrigere dit fosforloft for lave fosfortal, kan du i markplanens kolonne A12 angive fosfortallet for de enkelte marker. Der skal tages én prøve fra hver 5. hektar, og i markplanen skal der angives gennemsnittet af jordprøverne for de enkelte marker. L M Korrektion pr. ha harmoniareal, korrigeret for marker med jordbundstype 11 og 12 Andel af harmoniareal, der ligger i områder med skærpet krav Her beregnes hvor meget dit fosforloft kan korrigeres ud fra de fosforværdier du har indtastet i markplanen. Fra Fællesskemaet og fosforkortet beregnes hvor mange procent af harmoniarealet der ligger i områder med skærpet fosforloft. 3.3 Særligt om økologisk arealtilskud (tilsagnstype 36 og 37) Markeringen i felt E overføres automatisk fra dit indsendte Fællesskema, når du klikker på beregn. Hvis ikke felt E er korrekt udfyldt, skal det ændres i Fælleskemaet på siden Udbetaling af tilskud til Økologisk Arealtilskud, hvor det er muligt at markere for de to ordninger. Du skal være opmærksom på, at Fællesskemaet skal være indsendt, for at markeringerne kan overføres til felt E. Din maksimale kvælstofkvote (felt E), beregnes som hhv. 60 kg N (tilsagnstype 37) eller 100 kg N (tilsagnstype 36) gange dit harmoniareal. Det fremgår af siden Markplan, i kolonne A6, hvilke af dine marker der er harmoniareal. Som udgangspunkt sættes markeringerne for harmoniareal automatisk af systemet, og dette er baseret på hvilken hovedafgrøde der er angivet for marken. Du skal fjerne markeringen for en given mark, hvis du ved, at denne ikke er harmoniareal. Du kan læse mere om harmoniareal i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler, og om hvilke krav der er til udfyldelsen af GKEA under ordningen Økologisk Arealtilskud i Vejledning om Økologisk Arealtilskud Bedriftens N-kvote Den økologiske bedrifts kvote (felt G, inden fradrag) beregnes ud fra bedriftens harmoniareal og hvilken type økologitilskud, der er søgt (felt E). Hvis kvoten beregnet ud fra afgrødekoderne i markplanen er mindre; er det kvoten fra markplanen, der er gældende. Denne kvote tager ikke højde for yderligere reduktion som følge af fradrag for eftervirkning af efterafgrøder (felt H) eller fradrag i kvoten på grund af manglende efterafgrøder (felt I). Din korrigerede kvote, som tager højde for disse faktorer, vises i felt J. Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

14 3.4 Fradrag i kvoten på grund af manglende efterafgrøder Der er fire slags kvotefradrag. En kommer fra dit Fællesskema 2019 og tre kommer fra opgørelsen 2018/2019. Du får fradrag i kvoten hvis du 1. har valgt kvotefradag som alternativ til frivillige efterafgrøder i dit Fællesskema har nedskrevet arealet med frivillige efterafgrøder eller etableret færre frivillige efterafgrøder end du har anmeldt i dit Fællesskema ikke har etableret nok obligatoriske efterafgrøder til at opfylde dit krav 4. ikke har etableret nok pligtige og husdyrefterafgrøder til at opfylde dit krav 14 Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019

15 Sådan udfylder du siden Opgørelse 2018/2019 På denne side indberetter du en opgørelse over efterafgrøder for planperioden 2018/2019 (efterafgrøder etableret i efteråret 2018). Målrettede efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og pligtige efterafgrøder opgøres på denne side. Frist for indberetning af opgørelsen 2018/2019 er 17. april I opgørelsen beregnes dine krav til efterafgrøder for planperioden 2018/2019 og du vælger, hvordan du vil opfylde disse krav. Fradrag i kvælstofkvoten 2018/2019 på grund af manglende efterafgrøder vil også fremgå af denne side. I tabel 4.1 gennemgås felterne A til D. TABEL 4.1. Indhold af felt A til D i Opgørelse 2018/2019 Felt Indhold A Hvis du er økolog Sæt kryds hvis du er økolog i planperioden 2018/2019. Hvis du først er blevet økolog eller er under omlægning efter 1. februar 2018, skal du sætte kryds i både A1 og A2. Tidspunktet har betydning for om du har krav om husdyrefterafgrøder og/eller målrettede efterafgrøder. Hvis du var økolog 1. februar 2018 (kryds i A1 men ikke A2) har du hverken krav til husdyrefterafgrøder eller målrettede efterafgrøder. Hvis du først blev økolog efter 1. februar 2018 (kryds i både A1 og A2) har du ikke krav til husdyrefterafgrøder men kan være omfattet af et krav til obligatoriske målrettede efterafgrøder. B Udbragt gødning Her skal du oplyse, hvor meget husdyrgødning du har brugt på din ejendom i 2016/2017. Markeringen indlæses automatisk fra dit gødningsregnskab 2016/2017, når siden opdateres. Hvis du er uenig, kan du markere dette. C Efterafgrødegrundareal 2018/2019 Beregnes ud fra markplanen i dit Fællesskema D Efterafgrøder i 2018 Dette felt viser de efterafgrøder, du har indberettet i gødningskvote og efterafgrødeskemaet 2018 (felt A1 og A2 på siden Indberetning i 2018-skemaet). Hvis der har været kontrol af efterafgrøder, er det kontrollens resultat der vises her. 4.1 Målrettede efterafgrøder Opgørelsen af målrettede efterafgrøder i 2018/2019 ses i tabel 4.2. TABEL 4.2. Indhold af felt E til F i Opgørelse 2018/2019 E Frivillige efterafgrøder I felt E1 vises det areal med efterafgrøder, du har søgt tilskud til i Fællesskema I felt E2 vil der stå et korrigeret areal, hvis du har valgt at nedskrive arealet efter ansøgningsfristen, eller hvis der ved et kontrolbesøg er konstateret et mindre areal af målrettede efterafgrøder. I felt E3 vil ændringer i forhold til det ansøgte areal blive omregnet til et kvotetræk. Dette kvotetræk bliver overført til felt I på siden Beregn Gødningskvote og vil efterfølgende blive overført til dit gødningsregnskab 2018/2019. F Obligatoriske efterafgrøder I F1 vises kravet til obligatoriske efterafgrøder. Du kan læse om krav til obligatoriske efterafgrøder her. Hvis du har frivillige efterafgrøder fratrækkes de kravet til obligatoriske efterafgrøder i F2 I F3 krydser du af, hvis dit krav til obligatoriske efterafgrøder i 2018/2019 overstiger normreduktionen på 20%. Hvis dette er tilfældet, skal du udfylde siderne Markplan gødningskvote og Beregn gødningskvote. Så vil systemet automatisk nedsætte dit obligatoriske krav (vist i felt F7). Hvis du klikker på knappen Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

16 Vis beregning åbnes felt F4 til F6, som beregner dit maksimale obligatoriske krav. I felt F8 ser du de efterafgrøder du har til rådighed fra Det er beregnet ud fra din indberetning i 2018, fratrukket hvad der er brugt til opfyldelse af MFO og frivillige målrettede efterafgrøder. I F9 er kvotefradraget beregnet, hvis du ikke opfylder kravet. 4.2 Pligtige og husdyrefterafgrøder Opgørelsen af pligtige og husdyrefterafgrøder samt alternativer ses i tabel 4.3. TABEL 4.3. Indhold af felt G til N i Opgørelse 2018/2019 G Krav til pligtige og husdyrefterafgrøder Her beregnes dine krav til pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder. Dette er beregnet på baggrund af det markkort, der er tilknyttet Fællesskemaet og oplysningerne i felt B. For de pligtige efterafgrøder er reglerne som tidligere: Op til 80 kg N/ha harmoniareal skal man have efterafgrøder eller alternativer svarende til 10% af efterafgrødegrundarealet Over 80 kg N/ha harmoniareal skal man have 14% efterafgrøder eller alternativer Kravet til husdyrefterafgrøder vises i felt G4. Ud fra efterafgrødegrundareal og dine markeringer vedrørende udbragt gødning, beregnes dit krav til husdyrefterafgrøder i planperioden 2018/2019. Husdyrefterafgrøderne bruger 3 kategorier: Under 30 kg N/ ha harmoniareal har man intet krav Fra 30 til 80 kg N/ ha harmoniareal har man et lavt krav Over 80 kg N/ ha harmoniareal har man det fulde krav H Efterafgrøder i efteråret 2018 Her er beregnet, hvor mange efterafgrøder, du har til rådighed til pligtige og husdyrefterafgrøder. Dette er beregnet ud fra de efterafgrøder, du har oplyst i Gødningskvote og efterafgrødeskemaet 2018, fratrukket de målrettede (frivillige og obligatoriske) efterafgrøder. Hvis du er uenig, kan du nedskrive arealet her. I Alternativer til efterafgrøder i 2018 Her er sammenregnet de alternativer til efterafgrøder, du har anmeldt i Gødningskvote og efterafgrødeskemaet Hvis du er uenig kan du nedskrive arealet her. J Overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder Her er vist hvor mange efterafgrøder, du har overført fra tidligere planperioder. Hvis du er uenig kan du nedskrive arealet her. K Modtaget overskud af efterafgrøder Hvis du har modtaget et overskud af efterafgrøder, skal det oplyses her. Husk at være opmærksom på omregningsfaktoren, hvis du modtager eller afgiver efterafgrøder. Hvis du har modtaget efterafgrøder fra en virksomhed, der er ophørt, skal dette markeres i feltet Modtaget fra ophørt virksomhed foran virksomhedens CVR-nr. Når der er indtastet et CVR nr. kan navnet på virksomheden hentes ved at bruge funktionen hent navn på CVR nr. Læs mere om overdragelse af efterafgrøder i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler. L Afgivet overskud af efterafgrøder Hvis du har afgivet et overskud af efterafgrøder, skal det oplyses her. Husk at være opmærksom på omregningsfaktoren, hvis du modtager eller afgiver efterafgrøder. Når der er indtastet et CVR nr. kan navnet på virksomheden hentes ved at bruge funktionen hent. Læs mere om overdragelse af efterafgrøder i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler. M Pligtige og husdyrefterafgrøder og alternativer i alt I M1 er beregnet, hvor mange efterafgrøder du samlet har til rådighed til at opfylde dine krav til pligtige og husdyrefterafgrøder 16 Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019

17 I M2 beregnes, hvor stor en del af dit krav, der kan opfyldes med opsparede efterafgrøder. I M3 kan du ændre i ovenstående, hvis du hellere vil opfylde dit krav helt eller delvist med fradrag i kvoten. N Resultat I N1 vises resultatet af opgørelsen, dvs. om du har haft tilstrækkeligt med efterafgrøder/alternativer til at opfylde dit krav til pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder. Hvis resultatet er negativt, resulterer det i et kvotefradrag vist i felt N2. Hvis resultatet er positivt, har du et overskud af efterafgrøder (N3) som overføres til næste planperiode. Dette overskud overføres til felt J på siden Opgørelse 2019/2020. Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

18 Sådan udfylder du siden Markplan efterafgrøder 2019 Som noget nyt i år, skal du udfylde en efterafgrødemarkplan, hvis du har krav om målrettede, pligtige eller husdyrefterafgrøder. Her angiver du på markniveau dine efterafgrøder og alternativer samt hvilken ordning de skal indgå i. I tabel 5.1 ser du hvilke ordninger der kan overlappe. TABEL 5.1. Overblik over hvilke ordninger der kan overlappe MFO-efterafgrøder MFO-græsudlæg Frivillige målrettede efterafgrøder Obligatoriske målrettede efterafgrøder Pligtige efterafgrøder Husdyrefterafgrøder Kan overlappe med Pligtige eller husdyrefterafgrøder Pligtige eller husdyrefterafgrøder Ingen Ingen MFO-efterafgrøder/græsudlæg MFO-efterafgrøder/græsudlæg 5.1 Hent marker og opdater Klik først på knappen Hent hvorved markerne indlæses fra markkortet i IMK. Klik herefter på knappen Opdater hvorved oplysninger fra dit Fællesskema om bl.a. hovedafgrødekode indlæses. Funktionen Hent marker fra markkort (efterafgrøder) indlæser fra kortet Marknummer (B1) Hovedafgrøde (hvis denne er angivet på markkortet) (B2) Areal (B3) Fradragsarealer (B4) ID15-områder (B6) Opdater-knappen indlæser oplysninger som du har indtastet i Fælleskemaet, dvs. Hovedafgrøde (hvis du ikke selv har indtastet det eller skrevet det på markkort) (B2) om du har ansøgt om tilskud til målrettede efterafgrøder eller alternativer (men ikke hvis du har anvendt afbrænding af fiberfraktion eller kvotereduktion) (B5) om du har planlagt MFO-græsudlæg eller MFO efterafgrøder (B7 og B8) 18 Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019

19 Efterafgrødemarkplanen skal være identisk med markkortet, dvs. du må ikke tilføje eller slette marker i markplanen, og hvis der er angivet en afgrødekode på kortet skal det være samme afgrødekode i markplanen. Hvis du laver en ændring i din markplan for efterafgrøder i skemaet for Gødningskvote og efterafgrøder, skal du være opmærksom på, at denne ændring ikke registreres i Fællesskemaet. Nedskriver du for eksempel dit ansøgte areal med målrettede efterafgrøder i GKEA, bliver det altså ikke overført til dit Fællesskema. I GKEA kan du angive, at du bruger andre alternativer eller andre marker end det, der fremgår af dit Fællesskema; men antal ha du har ansøgt pr. ID 15 område kan du kun ændre i Fællesskemaet. Når du har hentet marker fra markkort og opdateret siden, skal du angive hvilke ordninger dine etablerede efterafgrøder/alternativer skal indgå i, ved at krydse af i Pligtige og husdyrefterafgrøder (B9) eller Obligatoriske efterafgrøder (B10) og vælge type i B11. Areal med efterafgrøder og alternativer (B12) bliver automatisk udfyldt (med markens areal minus fradragsarealer) når du opdaterer siden, men du kan også selv angive arealet, hvis der kun er efterafgrøder/alternativer på en del af marken. I B13 omregnes arealet med efterafgrøder/alternativer til efterafgrøder. I tabel 5.2 kan du se omregningsfaktorerne. TABEL 5.2. Omregningsfaktor for efterafgrøder/alternativer Efterafgrøde/alternativ Omregningsfaktor Efterafgrøde 1,0 Energiafgrøde 1,25 Mellemafgrøde 0,5 Tidlig såning 0,25 Brak 1,0 Brak langs vandløb 4,0 5.2 Sen etablering af efterafgrøder (felt B10b) Du har mulighed for at etablere dine pligtige, husdyr- eller obligatoriske efterafgrøder senere end fristen 20. august 2019 (dog senest 7. september 2019), mod at du får et kvotefradrag pr. ha efterafgrøde der er etableret. Størrelsen af kvotefradraget afhænger af, hvor sent afgrøderne er etableret og mængden af gødning der er udbragt (over eller under 80 kg N/ha). Du angiver i kolonne B10b så-tidspunktet for de marker, hvor efterafgrøden er etableret senere end fristen 20. august. Hvis dine efterafgrøder er sået rettidigt, skal du ikke udfylde kolonnen. Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

20 5.3 Afbrænding af fiberfraktion Hvis du anvender alternativet afbrænding af fiberfraktion skal du sætte kryds i felt C og udfylde tabel D Fiberfraktion til afbrænding. Her angiver du i hvilke ID15 områder du vil anvende alternativet (D1), samt mængden i kg N der afbrændes (D2). For hver række skal du krydse af om afbrændingen er til opfyldelse af kravet om pligtige og husdyrefterafgrøder (D4) eller til opfyldelse af kravet om obligatoriske efterafgrøder (D5). Du opretter selv flere rækker ved at klikke på Indsæt element, under kolonne D1. 20 Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019

21 Sådan udfylder du siden Opgørelse 2019/2020 På denne side beregnes dine krav til målrettede, pligtige og husdyrefterafgrøder. Samtidig vælger du, hvordan du vil opfylde dine krav. Opgørelsen af efterafgrøder 2019/2020 indberettes senest 10. september De første felter i skemaet er beskrevet i tabel 6.1. TABEL 6.1. Indhold af felt A til C Felt A B C Hvis du er økolog Udbragt gødning Efterafgrødegrundareal 2019/2020 Indhold Sæt kryds hvis du er økolog i planperioden 2019/2020. Hvis du først er blevet økolog eller under omlægning efter 1. februar 2019, skal du sætte kryds i både A1 og A2. Tidspunktet har betydning for om du har krav om husdyrefterafgrøder og/eller målrettede efterafgrøder. Hvis du var økolog 1. februar 2019 (kryds i A1 men ikke A2) har du hverken krav til husdyrefterafgrøder eller målrettede efterafgrøder. Hvis du først blev økolog efter 1. februar 2019 (kryds i både A1 og A2) har du ikke krav til husdyrefterafgrøder men kan være omfattet af et krav til målrettede efterafgrøder. Her skal du oplyse, hvor meget husdyrgødning du har brugt på din ejendom i 2016/2017. Markeringen indlæses automatisk fra dit gødningsregnskab 2016/2017, når siden opdateres. Hvis du er uenig, kan du markere dette. Beregnes ud fra dit markkort og siden Markplan Efterafgrøder. 6.1 Obligatoriske målrettede efterafgrøder i 2019/2020 Tabel D, E og F viser dit krav til obligatoriske efterafgrøder og hvordan kravet bliver opfyldt. Tabel E og F vises hvis du klikker på Vis beregning i tabel D. Obligatoriske efterafgrøder/alternativer som du har angivet på siden Markplan efterafgrøder, overføres automatisk til felt E6. Hvis der ikke er angivet tilstrækkeligt med efterafgrøder/alternativer til at opfylde dit krav, vil den resterende mængde blive omregnet til et kvotefradrag, som vises i felt D1. Du kan se hvordan fradraget er beregnet i tabel E: Beregning af krav ift. grundvandsindsats og tabel F: Beregning af krav ift. kystvandsindsats. De obligatoriske målrettede efterafgrøder skal etableres inden for de ID 15 områder, hvor det obligatoriske krav er meldt ud. Kvotefradraget beregnes ud fra det enkelte ID 15 område (tabel E) eller kystvandopland (tabel F). Opfylder du ikke kravet i et specifikt ID15-område/kystvandopland vil du få et kvotefradrag. Har du etableret flere efterafgrøder i et specifikt ID15-område/kystvandopland end der er krav om, bliver overskuddet overført til felt K - Overskud af målrettede efterafgrøder. Det kan derfor forekomme, at du både har kvotefradrag og overskud af obligatoriske efterafgrøder Hvis dit obligatoriske krav overstiger normreduktionen på 20% I D2 krydser du af, hvis dit krav til obligatoriske efterafgrøder i 2019/2020 overstiger normreduktionen på 20%. I D3 angiver du din kvælstofkvote for planperioden 2019/2020. Så vil systemet genberegne dit obligatoriske krav (vist i felt D2) og dit overskud af målrettede efterafgrøder (felt K) Hvis du klikker på Vis beregning åbnes felt D6 til D8, som viser omregningen af normreduktionen til efterafgrøder. 6.2 Pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder i 2019/2020 Opgørelsen af pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder ses i tabel 6.2. Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

22 TABEL 6.2. Indhold af felt G til O Felt G Krav til pligtige og husdyrefterafgrøder 2019/2020 Indhold Her beregnes dine krav til pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder. Kravet er beregnet på baggrund af markplanen for efterafgrøder. For de pligtige efterafgrøder er reglerne som tidligere: Op til 80 kg N/ha harmoniareal skal man have efterafgrøder eller alternativer svarende til 10% af efterafgrødegrundarealet Over 80 kg N/ha harmoniareal skal man have 14% efterafgrøder eller alternativer H I J Indberettede pligtige og husdyrefterafgrøder Alternativer til pligtige og husdyrefterafgrøder 2019 Overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder Kravet til husdyrefterafgrøder vises i felt G4. Kravet beregnes ud fra dit markkort, efterafgrødegrundarealet og mængden af udbragt gødning i planperioden 2016/2017. Der er 3 kategorier for husdyrefterafgrøder: Under 30 kg N/ ha harmoniareal har man intet krav Fra 30 til 80 kg N/ ha harmoniareal har man et lavt krav Over 80 kg N/ ha harmoniareal har man det fulde krav Her vises, hvor mange ha pligtige og husdyrefterafgrøder, du har anmeldt på siden Markplan Efterafgrøder. Her er sammenregnet de alternativer til efterafgrøder, du har anmeldt i efterafgrøde markplanen inkl. antal ha fra tabellen Afbrænding af fiberfraktion Overskuddet hentes fra Opgørelsen 2018/2019 felt N. K Overskud af målrettede efterafgrøder Er der et overskud af målrettede efterafgrøder kan de anvendes til at dække et krav til pligtige efterafgrøder. Overskuddet er beregnet ud fra tabel D, E og F. L Modtaget overskud af efterafgrøder Hvis du har modtaget et overskud af efterafgrøder, skal det oplyses her. Husk at være opmærksom på omregningsfaktoren, hvis du modtager eller afgiver efterafgrøder. Hvis du har modtaget efterafgrøder fra en virksomhed, der er lukket, skal dette markeres i feltet Modtaget fra ophørt virksomhed foran virksomhedens CVR-nr. Når der er indtastet et CVR nr. kan navnet på virksomheden hentes ved at bruge funktionen hent. Læs mere om overdragelse af efterafgrøder i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler. M Afgivet overskud af efterafgrøder Hvis du har afgivet et overskud af efterafgrøder, skal det oplyses her. Husk at være opmærksom på omregningsfaktoren, hvis du modtager eller afgiver efterafgrøder. Når der er indtastet et CVR nr. kan navnet på virksomheden hentes ved at bruge funktionen hent. Læs mere om overdragelse af efterafgrøder i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler. N Efterafgrøder og alternativer i alt Her beregnes hvad du har til rådighed til opfyldelse af kravene. Det er summen af indberettede pligtige og husdyrefterafgrøder og alternativer på siden Markplan efterafgrøder, samt overskud fra handel, tidligere planperioder og målrettede efterafgrøder. Du har desuden mulighed for at nedskrive antallet af ha efterafgrøder og alternativer, der skal bruges til at dække planperiodens krav. O Resultat Her ser du resultatet af opgørelsen. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med efterafgrøder/alternativer i punkt N til at opfylde dine krav, bliver den resterende mængde opfyldt ved kvotefradrag i planperioden 2019/2020, som vises i felt O2. Kvotefradraget vil fremgå af dit GKEA Hvis opgørelsen viser et overskud af efterafgrøder overføres de til planperioden 2020/ Landbrugsstyrelsen / Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019

23

24 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Juli 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Revideret juli 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

FAQ om efterafgrøder

FAQ om efterafgrøder FAQ om efterafgrøder Hvornår har landmanden et efterafgrødekrav i 2019? Det er de arealer, landmanden har rådet over den 31/7 2019, som ligger til grund for beregningen af det pligtige- og husdyrefterafgrødekrav.

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2019

Upload til Tastselv.ferv.dk 2019 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 4 ID15 områder i Næsgaard

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr Dato 4. juli 2017 Side 1 af 5 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V miljobio@lfst.dk cc: MABINI@lfst.dk) Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Læs mere

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk 5 forskellige efterafgrøder MFO- efterafgrøder Pligtige efterafgrøder Husdyrefterafgrøder Frivillige målrettede efterafgrøder Obligatoriske

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2018

Upload til Tastselv.ferv.dk 2018 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 3 ID15 områder i Næsgaard

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU EFTERAFGRØDER NYE UDFORDRINGER Status: I 2016: Pligtige efterafgrøder Efterafgrøder

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Juni 2019 Brugerguide til Tilsagnsskema Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i juni 2019 Forsidebillede:

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler I medfør af 17, stk. 3 og 4, 40, stk. 2-4, og 48, stk. 1 og 2, i lov nr. 338 af 2. april

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler (målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler) I medfør af 7, stk. 3, 24 c, stk.

Læs mere

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov Kort opsummering Skema 2 Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark er en individuel behovsberegning på markniveau. Ved beregningen tages ikke hensyn til et evt. bedriftskrav til eftervirkning

Læs mere

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- og skovtilskud Januar 2019 Brugerguide for udbetaling af miljø-, økologi og skovtilskud Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2019 Foto:

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2017

Upload til Tastselv.ferv.dk 2017 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 3 Randzoner angivet som

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Marts 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Katrine

Læs mere

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen.

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Generelt om markplan Få overblik Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Vælg høstår Sørg altid for, at du har valgt det rigtige høstår, når du arbejder

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016.

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-8010-000021 Ref. Sib Den 28. marts 2017 Høringsnotat til Brugerguide til Fællesskema 2017 og Brugerguide til Internet Markkort 2017 De to brugerguides blev i udkast sendt

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende Til høringsparterne Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-6110-000031 Den 12. april 2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende 2019/2020 (plantedækkebekendtgørelsen) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Målrettet regulering og andet godt ved Torben Videbæk

Målrettet regulering og andet godt ved Torben Videbæk Målrettet regulering og andet godt ved Torben Videbæk Hvorfor Målrettede Regulering? Kystvandopland: 31000023 Åbne vandomr. Gr. VIII Østersøen, Bornholm(56, 57) 3.1 Bornholm Ikke-forringelse, grundvand,

Læs mere

Målrettet regulering!

Målrettet regulering! Målrettet regulering! Hvorfor og hvordan? V. Ole Munk Truelsen. BJ Agro 2019 Efterafgrøder Type Krav Pligtige 10-14 % Husdyr 0-5 % MFO 17 % Målrettede 0-50 % Efterafgrøder og overlap Typer efterafgrøder

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Oktober 2018 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Colourbox Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2]

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Udkast november 2017 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: [Navn] Landbrugsstyrelsen Miljø-

Læs mere

Økologi nøgletal 2018 (GHI)

Økologi nøgletal 2018 (GHI) Økologi og Næsgaard Mark Næsgaard Mark dækker fint alle økologers behov for logbog. Derfor er det også oplagt at anvende Næsgaard Mark eller Næsgaard Mobile som økolog, så man altid har sin logbog ved

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018

Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Januar 2018 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Ivan Mandrup

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 Planteavlsnyt Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 18. jan. 2018 VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Fra 1. februar er det muligt at søge tilskud til målrettede efterafgrøder

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Ny tilskudsordning af Peter Gradischnig Agropro Målrettet efterafgrøder Hvorfor ny efterafgrøde ordning? Som konsekvens af landbrugspakken fra dec 2015 og dermed fordi landmændene

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

Erfaringer med indførelsen af den generelle fosforregulering

Erfaringer med indførelsen af den generelle fosforregulering Erfaringer med indførelsen af den generelle fosforregulering Lars Paulsen, Landbrugsstyrelsen, Jordbrugskontrol Plantekongres 2019, Session 59, 16. januar 2019 Emner Fosforregulering og erfaringsgrundlag

Læs mere

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 1. revision, maj 2018.

Læs mere

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Gødningsregnskab 2011 trin for trin

Gødningsregnskab 2011 trin for trin Gødningsregnskab 2011 trin for trin Side 1 Oktober 2011 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2011 (GHI) Gødningsregnskab 2011 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab fra tidligere år...

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 Revideret udgave januar 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Bruger knappen Markkontrol Indtegner eller redigerer dine marker Bruger det nye redskab Udvid mark Opretter en mark ud

Læs mere

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016)

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016) Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort (opdateret 31.03.2016) Marts 2016 Indholdsfortegnelse Download og installation... 2 Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Høringsnotat til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2018/2019

Høringsnotat til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2018/2019 Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-1361- 000001 Den 16. juli 2018 Høringsnotat til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2018/2019 Udkast af 26. juni 2018 til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Efterafgrøder. Olieræddike og vårbyg i blanding. Med fokus på MFO-efterafgrøder og alternativer. Petra Gutt Planteavlskonsulent

Efterafgrøder. Olieræddike og vårbyg i blanding. Med fokus på MFO-efterafgrøder og alternativer. Petra Gutt Planteavlskonsulent Efterafgrøder Med fokus på MFO-efterafgrøder og alternativer Petra Gutt Planteavlskonsulent Olieræddike og vårbyg i blanding Sået 20. august kan bruges til MFO 1 Olieræddike Sået 2. august. Kan kun bruges

Læs mere

Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer Planperioden 2017/2018 Marts 2018 Indhold 1. Indberetning af gødningsleverancer 3 1.1 Typer af leverandører 3 1.2 Frist for indberetning

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2016

Upload til Tastselv.ferv.dk 2016 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 4 Randzoner angivet som

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Udbyttedokumentation Skema A1, 2011

Udbyttedokumentation Skema A1, 2011 Generelt Du kan få en højere kvælstofnorm til en afgrøde, hvis du kan dokumentere, at dit høstudbytte de sidste fem år i gennemsnit ligger højere end standardnormen i Tabel 1 i. Det forhøjede udbytte beregnes

Læs mere