Digitaliseringsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstyrelsen"

Transkript

1 Digitaliseringsstyrelsen Kendskab til borger.dk 2017 December 2017

2 INDHOLD Formål Summary Kendskab og besøg Kendskabskanal Tryghed, viden og holdning 12 Unge år 16 Datakryds Om undersøgelsen Kontakt 35

3 FORMÅL Undersøgelsens formål Formål Digitaliseringsstyrelsen ønsker i 2017 at få gennemført en kendskabsanalyse af borger.dk Digitaliseringsstyrelsen har tidligere fået gennemført kendskabsanalyser én gang årligt, i årene Indeværende undersøgelse er gennemført i december Resultaterne fra undersøgelsen bliver benchmarket mod resultaterne fra de foregående kendskabsanalyser, så udviklingen i kendskabet til borger.dk belyses. Metode Resultaterne fra undersøgelsen er baseret på telefoninterviews med 802 danskere fra 18 år og opefter samt 36 telefoninterviews med unge fra år. Data er indsamlet i perioden fra december Stikprøven er nationalt repræsentativ på køn, alder og region. I 2015, 2016 og 2017 har vi desuden gennemført enkelte interviews med årige. Disse rapporteres særskilt og indgår ikke i den nationalt repræsentative stikprøve Side 3

4 SUMMARY

5 SUMMARY Danskernes viden om borger.dk er steget signifikant på tre områder 1 3 Kendskab Kendskabet til borger.dk er både uhjulpet og hjulpet på niveau med sidste år. 66% af danskerne i alderen år kender borger.dk uhjulpet, og 94% af danskerne i alderen år kender borger.dk hjulpet. Det hjulpne kendskab til borger.dk har været på samme niveau siden Kendskabet til borger.dk kommer primært fra internettet, og fra konkrete sager. Andelen af danskere, som har besøgt borger.dk inden for det sidste år, er ligeledes på niveau med sidste år. 4 ud af 5 danskere i alderen år har besøgt borger.dk inden for det sidste år. 2Tryghed 9 ud af 10 danskere, som har kendskab til borger.dk, er tryg ved at bruge borger.dk. Trygheden ved borger.dk er i 2017 på niveau med trygheden sidste år. Samtidig er målsætningen opfyldt om, at 80% skal føle sig tryg ved at bruge borger.dk. Manglende tryghed ved at bruge borger.dk skyldes ofte mangelende tryghed ved at bruge computer og utryghed ved itsikkerhed generelt Side 5 Holdninger og viden Der er generelt få som har mistillid, føler sig usikker eller føler, de ikke har de rette kompetencer i forhold til at benytte borger.dk. Danskernes viden om borger.dk er steget signifikant på tre områder Signifikant flere svarer i år, at man på borger.dk kan: 1. Få henvisninger til andre offentlige selvbetjeningsløsninger (90%) 2. Kan finde information om det offentlige (95%) 3. Kan få hjælp til sin aktuelle sag med en offentlig myndighed (75%). 4 De unge De årige er en meget lille gruppe (n= 36), og derfor viser resultaterne også kun indikationer. 3 ud af 4 i aldersgruppen år kender hjulpet borger.dk. Deres kendskab stammer fra familie, venner og skole. De unge er tryg ved at benytte borger.dk (85%), og ca. halvdelen af dem, der kender borger.dk, har besøgt Borger. dk inden for det sidste år.

6 KENDSKAB & BESØG

7 KENDSKAB OG BESØG UHJULPET KENDSKAB Det uhjulpne kendskab til borger.dk er i 2017 på niveau med sidste år Der er ikke signifikant forskel på det uhjulpne kendskab til borger.dk fra , selvom der ses en lille stigning Kan du nævne én eller flere hjemmesider, hvor borgere kan få information og adgang til selvbetjening fra hele den offentlige sektor? Benchmark (uden 70+ år) Alle (inkl. 70+ år) 70% Skat.dk Min kommunes hjemmeside Borger.dk Borgerservice* Skat.dk Min kommunes hjemmeside Borger.dk Borgerservice* 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 17% 15% 10% 2009 (n = 511) 27% 26% 25% 14% 2010 (n = 434) 38% 37% 38% 31% 32% 29% 30% 16% 17% 2011 (n = 438) 2012 (n = 447) 41% 28% 57% 58% 23% 22% 15% 14% 2013 (n = 454) 2014 (n = 455) 32% 19% 11% 2015 (n = 427) 64% 24% 66% 22% 21% 22% 8% 2016 (n = 685) 6% 2017 (n =668) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 17% 15% 10% 2009 (n = 511) 25% 23% 21% 13% 2010 (n = 504) 34% 34% 36% 25% 26% 15% 16% 2011 (n = 511) 37% 30% 30% 2012 (n = 515) 26% 53% 52% 23% 22% 14% 14% 2013 (n = 522) 2014 (n = 520) 28% 18% 19% 12% 2015 (n = 501) 58% 59% 22% 22,9% 9% 2016 (n = 803) 21% 7% 2017 (n =802) *I 2015 og tidligere år har Borgerservice været afrapporteret som Borgerservice.dk. Dette domænenavn findes imidlertid ikke. I 2016 har vi spurgt ekstra ind til dette, og borgerne nævner herefter borgerservices hjemmeside uden at de ved hvad den hedder. Derfor er det blot rapporteret som borgerservice Side 7

8 KENDSKAB OG BESØG - HJULPET KENDSKAB Det hjulpne kendskab til borger.dk er ligeledes på niveau med sidste år Det hjulpne kendskab har været på samme niveau siden 2014 borger.dk er en hjemmeside for borgerne i Danmark, der tilbyder information og mulighed for selvbetjening. Har du hørt om borger.dk? Benchmark (uden 70+ år) Alle (inkl. 70+ år) Hjulpet kendskab til Borger.dk Hjulpet kendskab til Borger.dk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 53% 66% 68% 73% 81% 90% 91% 92% 94% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 53% 60% 63% 72% 77% 88% 86% 86% 88% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 2009 (n = 511) 2010 (n = 434) 2011 (n = 438) 2012 (n = 447) 2013 (n = 454) 2014 (n = 455) 2015 (n = 427) 2016 (n = 685) 2017 (n =668) 0% 2009 (n = 511) 2010 (n = 504) 2011 (n = 511) 2012 (n = 515) 2013 (n = 522) 2014 (n = 520) 2015 (n = 501) 2016 (n = 803) 2017 (n =802) 2017 Side 8

9 KENDSKAB OG BESØG Andelen som har besøgt borger.dk i 2017, er på niveau med ud af 5 danskere i alderen år har besøgt borger.dk Har du besøgt én eller flere af følgende offentlige hjemmesider inden for det sidste år? Benchmark (uden 70+ år) Alle (inkl. 70+ år) Din kommunes hjemmeside Skat.dk Borger.dk Sundhed.dk Ingen af disse Din kommunes hjemmeside Skat.dk Borger.dk Sundhed.dk Ingen af disse 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% 66% 23% 73% 60% 28% 22% 22% 14% 2009 (n = 511) 25% 2010 (n = 434) 81% 68% 39% 23% 12% 2011 (n = 438) 85% 64% 44% 30% 7% 2012 (n = 447) 82% 62% 53% 33% 9% 2013 (n = 454) 86% 86% 86% 88% 69% 65% 72% 69% 35% 37% 79% 80% 69% 41% 65% 45% 6% 6% 5% 4% 2014 (n = 455) 2015 (n = 427) 2016 (n = 685) 2017 (n =668) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% 66% 23% 22% 14% 2009 (n = 511) 65% 53% 25% 25% 19% 2010 (n = 504) 74% 80% 78% 62% 61% 60% 35% 22% 19% 2011 (n = 511) 40% 29% 49% 32% 12% 12% 2012 (n = 515) 2013 (n = 522) 83% 66% 66% 63% 81% 82% 65% 34% 35% 66% 83% 73% 73% 38% 62% 44% 9% 10% 9% 9% 2014 (n = 520) 2015 (n = 501) 2016 (n = 803) 2017 (n =802) 2017 Side 9

10 KENDSKABSKANAL

11 KENDSKABSKANAL Flest danskere kender borger.dk fra internettet og fra konkrete sager Hvorfra kender du borger.dk? Alle (inkl. 70+ år) 2017 Side (n=322) 2012 (n=369) 2013 (n=403) 2014 (n=457) 2015 (n=429) 2016 (n=687) Fra internettet 13% 11% 15% 8% 15% 10% 15% Ved konkret sag (flytning, pas, skilsmisse m.v.) 14% 14% 15% 20% 14% Via E-Boks/Nem-ID 3% 14% 5% 11% Fra kommunen 11% 11% 9% 14% 14% 8% 10% Fra diverse medier og kampagner 23% 17% 20% 24% 11% 7% 7% Fra familie/venner/bekendte 10% 6% 7% 7% 9% 8% 7% Via arbejde/lønsedler 10% 8% 10% 9% 7% 9% 6% Breve 4% 5% Tilfældigt/gennem flytning/skilsmisse m.v. 18% 10% 1% 2% 3% 16% 3% Skole 1% 2% SKAT 1% 1% 2% 0% 2% 0% 2% Biblioteket 2% 1% 1% 0% 1% 0% 0% Base: Kender borger.dk Note: I 2017 har interviewerne haft en liste med svarmuligheder samt mulighed for at notere andre svar. 3% har givet andre svar, som ikke kan placeres i de definerede kategorier.. 28% har svaret Ved ikke/husker ikke. Fra internettet dækker over Googlede børn, skilsmisse, begravelse eller lignende og fandt frem til tiden (6%), søgte specifikt på offentlige hjemmesider (3%), Blev linket videre fra anden offentlig hjemmeside (4%) og Internettet uspecifikt (3%) (n=707)

12 TRYGHED, VIDEN & HOLDNING

13 TRYGHED, VIDEN OG HOLDNING - TRYGHED 9 ud af 10 danskere er tryg ved at bruge borger.dk, og det er på niveau med sidste år Manglende tryghed ved borger.dk skyldes ofte mangelende tryghed ved at bruge computer og utryghed ved it-sikkerhed generelt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Er du tryg ved at bruge borger.dk? 75% 4% 22% 2012 (n=369) (2013 og tidligere: Har du tillid til borger.dk?) Alle (inkl. 70+ år) 78% 17% 5% 6% 2013 (n=403) Ja Nej Ved ikke 12% 82% 2014 (n=457) 88% 87% 90% 8% 7% 4% 6% 4% 5% 2015 (n=429) 2016 (n=687) 2017 (n = 707) 639 ud af 707 personer, har i 2017 angivet, at de er tryg ved borger.dk ʻʻ Begrundelser for ikke at være tryg (2017) Jeg har aldrig været sikker på at være på internettet sådan generelt set. Min mand hjælper mig med det Kvinde, år ʻʻ Hader ting der går igennem internettet. Kan meget bedre lide at have en person man snakker med, så der ikke går et eller andet tabt på nettet. Mand, år ʻʻ ʻʻ Der har været mange sager om offentlige myndigheder, skoler, kommuner, sådan noget, som har lavet en menneskefejl, så der har ligget personoplysninger tilgængelige for alle Kvinde, år ʻʻ IT-løsninger er hackerne altid et skridt foran, og vores CPR numre er ikke sikret. Kvinde, år Mener den måde man angriber digitaliseringen på i Danmark er naiv og uden sikkerhedsbetragtninger. De er mere fokuseret på at optimere, end på at de mister dem i den anden ende. Mand, år 36 ud af 707 personer, har i 2017 angivet, at de ikke er tryg ved borger.dk 2017 Side 13

14 TRYGHED, VIDEN OG HOLDNING - HOLDNING Der er generelt få som har mistillid, føler sig usikre eller føler, de ikke har de rette kompetencer i relation til at benytte borger.dk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Jeg har tillid til at uvedkommende IKKE kan få adgang til mine data selvom kommunikationen foregår på nettet 0% 2% 2% 32% 33% 34% 31% 18% 21% 7% 8% 8% 5% Spørgsmålet er stillet første gang i 2016 Base: Kender borger.dk, 2016 n=687, 2017 n= Side 14 Holdning til borger.dk Alle (inkl. 70+ år) Når jeg har sendt nogle informationer afsted via borger.dk føler jeg mig sikker på at jeg har gjort det rigtigt og informationerne kommer det rigtige sted hen 3% 4% 35% 35% 33% 33% 18% 18% 6% 7% 6% 3% Jeg har de rette kompetencer for at indberette eller søge informationer digitalt via borger.dk 3% 3% 41% 41% 30% 31% 16% 16% 6% 6% 5% 4% : Helt uenig 2 3: hverken eller 4 5: helt enig Ved ikke

15 TRYGHED, VIDEN OG HOLDNING - VIDEN Danskernes viden om borger.dk er steget signifikant på tre områder På borger.dk kan jeg læse min digitale post fra det offentlige 00% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73% 74% 27% 26% Spørgsmålet er stillet første gang i 2016 Base: Kender borger.dk, 2016 n=687, 2017 n= Side 15 Få henvisninger til andre offentlige selvbetjeningsløsninger 84% 16% 90% 10% Viden Alle (inkl. 70+ år) Finde information om det offentlige 91% 95% Nej 9% 5% Ja Se data om mig selv 82% 81% 18% 19% Få hjælp til min aktuelle sag med en offentlig myndighed * * * 68% 32% * Signifikant ændring målt på 95% sikkerhedsniveau 75% 25%

16 UNGE ÅR

17 KENDSKAB OG BESØG 3 ud af 4 kender hjulpet borger.dk Bemærk få respondenter 100% 90% Kender du til borger.dk Unge år Hvorfra kender du borger.dk? Unge år 80% 2016 (n=39) 2017 (n=36) 2016 (n=24) 2017 (n=27) 70% 60% 50% 40% 30% 75% 62% Top 5 Fra familie/venner/bekendte 33% 41% Skole 33% 19% Ved konkret sag (flytning, pas med videre) 8% 7% 20% 10% 0% 28% 31% Uhjulpet kendskab Hjulpet kendskab Kun 25 % af de unge årige kender ikke til borger.dk i 2017 Via E-Boks/Nem-ID 4% 7% Via arbejde/lønsedler 4% 7% De primære kanaler som de unge årige kender borger.dk fra er familie/venner/bekendte og skole 2017 Side 17 Base: år Spørgsmålene er stillet første gang i 2015, dog med få respondenter. Derfor sammenlignes kun med 2016.

18 KENDSKAB OG BESØG De unge er tryg ved at bruge borger.dk 100% 90% 80% 70% Er du tryg ved at bruge borger.dk? Unge år 85% 100% Har du besøgt én eller flere af følgende offentlige hjemmesider inden for det sidste år? 90% 80% 70% Unge år Bemærk få respondenter 60% 50% 60% 50% 56% 50% 40% 40% 36% 33% 30% 20% 15% 30% 20% 19% 10% 0% 0% Ja Nej Ved ikke Base: år, Kender borger.dk, 2017 n=27 10% 0% Borger.dk Skat Din Sundhed.dk Kommunes hjemmeside Ingen af disse 2017 Side 18

19 DATAKRYDS

20 APPENDIKS Uhjulpet kendskab til borger.dk Kan du nævne én eller flere hjemmesider, hvor borgere kan få information og adgang til selvbetjening fra hele den offentlige sektor? Alle (inkl. 70+ år) Kryds med køn Kryds med alder 59% Kvinder år (n = 159) år (n = 118) 71% 83% 58% Mænd n= år (n = 137) år (n = 137) 61% 59% år (n = 118) 57% 71 år eller ældre (n = 134) 21% 2017 Side 20 n=396

21 APPENDIKS Uhjulpet kendskab til borger.dk Kan du nævne én eller flere hjemmesider, hvor borgere kan få information og adgang til selvbetjening fra hele den offentlige sektor? Alle (inkl. 70+ år) Kryds med beskæftigelse Kryds med uddannelse Selvstændig (n = 44) 55% Folkeskole/real/mellem (n = 111) 29% Funktionær/Tjenestemand med ledelsesansvar (n = 53) Funktionær/Tjenestemand uden ledelsesansvar (n = 127) 66% 80% Student/HF (n = 73) 72% Arbejder faglært (n = 184) 67% HHX/HTX (n = 32) 65% Arbejder ufaglært (n = 54) 55% Kort videregående uddannelse (n = 203) 55% Studerende (n = 84) Pensionist (n = 225) 36% 71% Mellemlang videregående uddannelse (n = 269) 67% Arbejdsløs (n = 32) 51% Lang videregående uddannelse (kandidat) (n = 109) 67% 2017 Side 21

22 APPENDIKS Hjulpet kendskab til borger.dk borger.dk er en hjemmeside for borgerne i Danmark, der tilbyder information og mulighed for selvbetjening. Har du hørt om borger.dk? Alle (inkl. 70+ år) Kryds med køn Kryds med alder 90% Kvinder år (n = 159) år (n = 118) 94% 97% 87% Mænd n= år (n = 137) år (n = 137) 93% 91% år (n = 118) 96% 71 år eller ældre (n = 134) 59% 2017 Side 22 n=396

23 APPENDIKS Hjulpet kendskab til borger.dk borger.dk er en hjemmeside for borgerne i Danmark, der tilbyder information og mulighed for selvbetjening. Har du hørt om borger.dk? Alle (inkl. 70+ år) Kryds med beskæftigelse Kryds med uddannelse Selvstændig (n = 44) 89% Folkeskole/real/mellem (n = 111) 66% Funktionær/Tjenestemand med ledelsesansvar (n = 53) Funktionær/Tjenestemand uden ledelsesansvar (n = 127) 96% 99% Student/HF (n = 73) 94% Arbejder faglært (n = 184) 94% HHX/HTX (n = 32) 89% Arbejder ufaglært (n = 54) 92% Kort videregående uddannelse (n = 203) 89% Studerende (n = 84) Pensionist (n = 225) 73% 94% Mellemlang videregående uddannelse (n = 269) 94% Arbejdsløs (n = 32) 84% Lang videregående uddannelse (kandidat) (n = 109) 93% 2017 Side 23

24 APPENDIKS Besøg på offentlige hjemmesider Har du besøgt én eller flere af følgende offentlige hjemmesider inden for det sidste år? Alle (inkl. 70+ år) Mand (n = 397) Kryds med køn Kryds med alder Din kommunes hjemmeside Skat.dk Borger.dk Sundhed.dk Ingen af ovenstående Din kommunes hjemmeside Skat.dk Borger.dk Sundhed.dk Ingen af ovenstående 34% 58% år (n = 159) 83% 71% år (n = 118) 45% 88% 86% 40% 3% 72% 96% 87% 45% 2% 9% år (n = 137) 4% 43% 74% 84% 78% 66% 84% år (n = 137) 5% 45% 72% 89% 75% Kvinde (n = 406) 53% 75% år (n = 118) 7% 56% 66% 83% 74% 8% 62% 71 år eller ældre (n = 134) 37% 36% 32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2017 Side 24 46%

25 APPENDIKS Besøg på offentlige hjemmesider Har du besøgt én eller flere af følgende offentlige hjemmesider inden for det sidste år? Alle (inkl. 70+ år) Kryds med beskæftigelse Kryds med uddannelse Selvstændig (n = 44) Funktionær/Tjenestemand med ledelsesansvar (n = 53) Funktionær/Tjenestemand uden ledelsesansvar (n = 127) Arbejder faglært (n = 184) Arbejder ufaglært (n = 54) Studerende (n = 84) Pensionist (n = 225) Arbejdsløs (n = 32) Din kommunes hjemmeside Skat.dk Borger.dk Sundhed.dk Ingen af ovenstående 3% 2% 0% 3% 8% 3% 1% 16% 24% 44% 41% 44% 53% 50% 48% 46% 45% 55% 56% 52% 67% 68% 68% 76% 77% 76% 89% 91% 91% 89% 90% 96% 51% 65% 72% 72% Folkeskole/real/mellem (n = 111) 81% 85% 91% Student/HF (n = 73) HHX/HTX (n = 32) Kort videregående uddannelse (n = 203) 89% Mellemlang videregående uddannelse (n = 269) Lang videregående uddannelse (kandidat) (n = 109) Din kommunes hjemmeside Skat.dk Borger.dk Sundhed.dk Ingen af ovenstående 1% 0% 4% 3% 10% 22% 27% 36% 39% 45% 43% 51% 50% 51% 57% 63% 63% 67% 69% 83% 88% 90% 88% 90% 48% 73% 71% 76% 81% 86% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2017 Side 25

26 APPENDIKS Kendskabskanal (uhjulpet) Kryds med køn Hvorfra kender du borger.dk? Alle (inkl. 70+ år), der kender borger.dk Kryds med alder Mand (n=343) Kvinde (n=364) (n=149) (n=115) (n=127) (n=124) (n=112) 70+ (n=79) Fra internettet 16% 13% 9% 14% 17% 21% 18% 11% Ved konkret sag (flytning, pas, skilsmisse med videre) 14% 15% 25% 16% 16% 9% 7% 8% Via E-Boks/Nem-ID 11% 11% 14% 10% 6% 12% 11% 12% Information fra kommunen 11% 10% 5% 12% 13% 6% 13% 17% Fra diverse medier/reklamer/aviser 7% 6% 3% 6% 4% 7% 15% 8% Fra familie/venner/bekendte 8% 6% 8% 4% 3% 6% 6% 5% Via arbejde/lønsedler 4% 8% 4% 6% 6% 10% 7% 1% Brev 4% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 6% Tilfældigt/gennem flytning/skilsmisse m.v. 2% 3% 5% 4% 4% 1% 1% 0% Skole 2% 2% 5% 1% 1% 0% 0% 0% SKAT 3% 1% 1% 1% 2% 3% 1% 4% Biblioteket 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2017 Side 26

27 APPENDIKS Kendskabskanal (uhjulpet) Hvorfra kender du borger.dk? Alle (inkl. 70+ år), der kender borger.dk Kryds med beskæftigelse Selvstændig (n=39) Funktionær m. ledelsesansvar (n=51) Funktionær u. ledelsesansvar (n=125) Faglært (n=172) Ufaglært (n=50) Studerende (n=79) Pensionist (n=163) Arbejdsløs (n=27) Fra internettet 28% 8% 18% 16% 8% 8% 15% 14% Ved konkret sag (flytning, pas, skilsmisse med videre) 10% 17% 14% 17% 6% 16% 11% 28% Via E-Boks/Nem-ID 5% 11% 8% 7% 17% 15% 13% 11% Information fra kommunen 11% 2% 9% 10% 13% 5% 16% 16% Fra diverse medier/reklamer/aviser 2% 5% 5% 7% 9% 4% 12% 6% Fra familie/venner/bekendte 2% 4% 3% 7% 6% 17% 5% 4% Via arbejde/lønsedler 2% 7% 10% 8% 7% 4% 2% 3% Brev 5% 2% 4% 4% 6% 6% 6% 0% Tilfældigt/gennem flytning/skilsmisse m.v. 0% 2% 5% 3% 6% 4% 1% 6% Skole 0% 0% 1% 2% 2% 8% 0% 4% SKAT 2% 4% 1% 1% 2% 1% 3% 0% Biblioteket 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2017 Side 27

28 APPENDIKS Kendskabskanal (uhjulpet) Hvorfra kender du borger.dk? Alle (inkl. 70+ år), der kender borger.dk Kryds med uddannelse Folkeskole/real/ mellem (n=73) Student/HF (n=69) HHX/HTX (n=28) Kort videregående (n=181) Mellemlang videregående (n=252) Lang videregående (n=101) Fra internettet 10% 8% 17% 17% 13% 21% Ved konkret sag (flytning, pas, skilsmisse med videre) 15% 16% 28% 13% 13% 14% Via E-Boks/Nem-ID 13% 10% 10% 9% 12% 10% Information fra kommunen 11% 12% 4% 11% 13% 4% Fra diverse medier/reklamer/aviser 7% 6% 4% 8% 6% 10% Fra familie/venner/bekendte 12% 11% 12% 5% 5% 2% Via arbejde/lønsedler 5% 4% 7% 7% 7% 3% Brev 5% 6% 0% 3% 6% 5% Tilfældigt/gennem flytning/skilsmisse m.v. 3% 5% 0% 3% 3% 1% Skole 5% 4% 8% 1% 1% 0% SKAT 2% 3% 0% 1% 2% 3% Biblioteket 0% 0% 3% 0% 0% 0% 2017 Side 28

29 APPENDIKS Tryghed ved borger.dk Er du tryg ved at bruge borger.dk? Alle (inkl. 70+ år), der kender borger.dk Kryds med køn Kryds med alder 91% Kvinder år (n = 149) år (n = 115) 96% 95% 90% Mænd n= år (n = 127) år (n = 124) år (n = 112) 91% 91% 86% 71 år eller ældre (n = 79) 80% 2017 Side 29 n=343

30 APPENDIKS Tryghed ved borger.dk Er du tryg ved at bruge borger.dk? Alle (inkl. 70+ år), der kender borger.dk Kryds med beskæftigelse Kryds med uddannelse Selvstændig (n = 39) 78% Folkeskole/real/mellem (n = 73) 81% Funktionær/Tjenestemand med ledelsesansvar (n = 51) Funktionær/Tjenestemand uden ledelsesansvar (n = 125) 96% 92% Student/HF (n = 69) 97% Arbejder faglært (n = 172) 93% HHX/HTX (n = 28) 97% Arbejder ufaglært (n = 50) 91% Kort videregående uddannelse (n = 181) 89% Studerende (n = 79) Pensionist (n = 163) 98% 84% Mellemlang videregående uddannelse (n = 252) 91% Arbejdsløs (n =27) 92% Lang videregående uddannelse (kandidat) (n = 101) 90% 2017 Side 30

31 OM UNDERSØGELSEN

32 Projektfakta DIGITALISERINGSSTYRELSEN - Kendskab til borger.dk, 2017 Baggrund: Digitaliseringsstyrelsen ønsker gennemført en kendskabsanalyse af borger.dk. Digitaliseringsstyrelsen har gennemført kendskabsanalyser af borger.dk hvert år siden Målgruppe: Danskere, 18 år +, nationalt repræsentativt på køn, alder og region. Siden 2015 har vi desuden gennemført interview med årige i de tilfælde, hvor disse har taget telefonen eller hvor de har været tilstede i husstanden efter at vi har gennemført interview med en person i husstanden i alderen 18 år +. Spørgeskema: Spørgeskemaet er på nær enkelte justeringer identisk med tidligere års spørgeskema. Dataindsamlingsmetode: Telefoninterviews (CATI). Dataindsamlingsperiode: Der er gennemført interviews i perioden 4. december december Stikprøve: Planlagt stikprøve: n= 800 og derudover n=30 for aldersgruppen år Opnået stikprøve: n= 802 og n=36 Målingens styrke: Med en stikprøvestørrelse (n) på netto 802 respondenter, kan det med 95% sandsynlighed fastslås, at det målte er korrekt med en maksimal usikkerhed på +/- 3,46%-point på totaler Side 32

33 Projekt fakta Vejning af data Data er vejet på køn, alder (grupperet) og regioner, så disse er nationalt repræsentative. Fordelingerne før og efter vejning er vist nedenfor. Uvejet Vejet Procent Base Procent Base Køn Mand 49,4% ,4% 396 Kvinde 50,6% ,6% 406 Total Alder år 15,6% ,8% år 12,6% ,7% år 18,3% ,1% år 19,1% ,1% år 16,8% ,7% år 17,6% ,7% 134 Total Region Region Hovedstaden 31,4% ,5% 253 Region Sjælland 14,3% ,5% 116 Region Syddanmark 21,2% ,1% 170 Region Midtjylland 22,8% ,5% 180 Region Nordjylland 10,2% 82 10,3% 83 Total Side 33

34 Wilkes almindelige forretningsbetingelser Tekniske ændringer Wilke forbeholder sig ret til at lave mindre ændringer i specifikationer, som vil forbedre datagrundlaget, uden drøftelser med kunden. Rettigheder Rapporter og andre dokumenter med relevans for projektet leveret af Wilke tilhører kunden. Alt andet undersøgelsesmateriale som know-how i research teknikker, tilbud, spørgeskemaer, interviewguider og datamateriale tilhører Wilke. Ansvar Brug af undersøgelsernes resultater er på kundens eget ansvar. Kvalitetssikring Undersøgelser gennemføres under hensyntagen til Kodeks for markedsanalyser udstedt af ICC/ESOMAR. Offentliggørelse Offentliggørelse af rapporter og undersøgelsesresultater skal altid være forsynet med kildeangivelsen: Kilde: Wilke. Opbevaring/fortrolighed Wilke forpligter sig til at opbevare alt undersøgelsesmateriale fra projektet i en periode på to år fra leveringsdatoen. Wilke er i opbevaringsperioden ansvarlig for, at materialet behandles fortroligt. Efter to år destrueres undersøgelsesmaterialet. Lovgivning Forretningsbetingelserne reguleres af dansk lovgivning.

35 KONTAKT

36 Kundeansvarlig Kamilla Korsgaard Svane Head of Financial Services Kvantitativ ansvarlig Charlotte Jørgensen Senior Research Consultant

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Kendskab til borger.dk. December 2018

Kendskab til borger.dk. December 2018 Kendskab til borger.dk 2018 December 2018 FORMÅL Undersøgelsens formål Formål Digitaliseringsstyrelsen ønsker i 2018 at få gennemført en kendskabsanalyse af borger.dk Digitaliseringsstyrelsen har tidligere

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2014

Kendskab til Borger.dk December 2014 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2014 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 - Uhjulpet kendskab - Hjulpet

Læs mere

Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016

Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016 2016 1 Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016 Indhold Baggrund og formål 3 Executive Summary 5 Resultater 7 Borgerne i Hedensted Kommune er billister i egen

Læs mere

Floradania Marketing. Exit undersøgelse 2011. Oktober 2011. 2010 Side 1

Floradania Marketing. Exit undersøgelse 2011. Oktober 2011. 2010 Side 1 Floradania Marketing Exit undersøgelse 2011 Oktober 2011 2010 Side 1 Indhold Undersøgelsens formål 3 Metode og målgruppe 4 Key findings 5 Resultater 7 Om undersøgelsen 16 Kontakt 18 2010 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser Wilke SIDE 2 KAPITEL 1FORBRUGERUNDERSØGELSE: BRUG AF HÅNDVÆRKSYDELSER Indhold Kapitel 1 3 Appendiks... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Afrapportering af resultater...

Læs mere

Danmark Spiser Sammen Udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed

Danmark Spiser Sammen Udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed Danmark Spiser Sammen Udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed April 2016 Kamilla Korsgaard 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Executive Summary Side 3 Danmark spiser sammen Side 5 Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Borgerservice brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune. Borgerservice brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice brugerundersøgelse December 2013 Side 12013 Indhold Formål 3 Anbefaling og konklusion 5 Resultater 10 Baggrund 22 Om undersøgelsen 24 Kontakt 27 2013 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk. 11. december 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk. 11. december 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk 11. december 2017 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011 Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011

Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 3 Statistisk sikkerhed 13 Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Kunde Berlingske

Læs mere

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Metode Feltperiode: 31. oktober -2. november 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Metode Feltperiode: 3. til 5. januar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt Feltperiode: Den 9.-11. oktober 2012 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle Side 1

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle Side 1 Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3-4 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet arbejdsløse inden for de seneste 12 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja Gram Marie

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Lyngallup om EU og fremtiden

Lyngallup om EU og fremtiden Feltperiode: den 13.-19. december 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.010 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017

Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017 Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017 Heidi Krumhardt Mortensen Claus Rantzau 2017 Side 1 Indhold Undersøgelsen Side 3 Konklusioner og opsummering Side 5 Ensomhed Side 7 Hvornår

Læs mere

Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed

Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed Indhold 1. Konklusion 2. Tre betalingsvillighedsbegreber 3. Nærmere analyse af biblioteksværdisætning og kryds 4. Metode 1. Konklusion Betalingsvillighedsundersøgelsen

Læs mere

Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012

Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012 Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011

Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011 Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson

Læs mere

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015 DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1 April 2015 Hovedkonklusioner Interessen for gadeidræt er stor i Danmark Blandt de 15-35 årige er 8 % aktive gadeidrætsudøvere.

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Lyngallup om tøj og tekstiler Dato: 22/6-2011

Lyngallup om tøj og tekstiler Dato: 22/6-2011 Lyngallup om tøj og tekstiler Dato: 22/6-2011 1 AGENDA Lyngallup om tøj og tekstiler Dato: 22/6-2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 2.1 Lyngallup om tøj og tekstiler 7 3 Statistisk sikkerhed 14 Kontaktperson

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER BUPL & FOA 29. APRIL 2019 FORMÅL OG METODE FORMÅL Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge forældres holdninger til normeringer i daginstitutioner. Formålet

Læs mere

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150 Feltperiode: Den 22/5 6/6 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger landet over Metode: Lægeforeningens medlemmer (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 670 læger med patientkontakt Stikprøven er vejet

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise

Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise TNS Dato: Projekt: 58902 Feltperiode: Den 6.7. november 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Gallup til Berlingske om terror og Islamisk Stat

Gallup til Berlingske om terror og Islamisk Stat Gallup til Berlingske om terror og Islamisk Stat Gallup til Berlingske om terror og Islamisk Stat Feltperiode: Den 25.-29. september 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller

Læs mere

Lyngallup om dækning på mobiltelefoner

Lyngallup om dækning på mobiltelefoner Lyngallup om dækning på mobiltelefoner Metode Feltperiode: 15.-17. februar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Den voldsomme regn august Public 57269

TNS Gallup - Public Tema: Den voldsomme regn august Public 57269 TNS Gallup Public Tema: 18.19. august 2010 Public 57269 Metode Feltperiode: 18.19. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak?

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Køn: Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

S og V er lige økonomisk ansvarlige

S og V er lige økonomisk ansvarlige S og V er lige økonomisk ansvarlige Venstre og Socialdemokraterne er i høj eller nogen grad økonomisk ansvarlige partier, der kan tage regeringsansvar for Danmarks økonomi. Det mener to ud af tre vælgere.

Læs mere

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 1. november 2011

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 1. november 2011 Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 1. november 2011 Metode Feltperiode: 31. oktober -1. november 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsfri juni Public 57174

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsfri juni Public 57174 TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsfri 22.-24. juni 2010 Public 57174 Metode Feltperiode: 22.-24. juni 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Lyngallup om folkeskolen Dato: 29. juni 2011

Lyngallup om folkeskolen Dato: 29. juni 2011 Lyngallup om folkeskolen Dato: 29. juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om folkeskolen Dato: 29. juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 2.1 Lyngallup om folkeskolen 7 3 Statistisk sikkerhed 14 Kontaktperson Camilla

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Lyngallup om indbrud Dato: 22/

Lyngallup om indbrud Dato: 22/ Lyngallup om indbrud Dato: 22/06-2011 1 AGENDA Lyngallup om indbrud Dato: 22/06-2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 2.1 Lyngallup om indbrud 7 3 Statistisk sikkerhed 12 KONSULENT Camilla Kann Fjeldsøe KUNDE

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse 21. December 2012 Side 1 Undersøgelsens formål Gladsaxe Kommune (GK) gennemfører en årlig brugertilfredshedsundersøgelse af Borgerservice enheden. Undersøgelsens

Læs mere

Lyngallup om opsparing og krisebevidsthed Dato: 29. juni 2011

Lyngallup om opsparing og krisebevidsthed Dato: 29. juni 2011 Lyngallup om opsparing og krisebevidsthed Dato: 29. juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om opsparing og krisebevidsthed Dato: 29. juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 2.1 Lyngallup om opsparing og 7 krisebevidsthed

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Lyngallup om ferie Dato: 29.juni 2011

Lyngallup om ferie Dato: 29.juni 2011 Lyngallup om ferie Dato: 29.juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om ferie Dato: 29.juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 3 Statistisk sikkerhed 11 Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Kunde Berlingske Tidende Sektor

Læs mere

Gallup om DR version 2

Gallup om DR version 2 TNS Januar 2014 Projekt: 59714 Feltperiode: Den 2.-3. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.220

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Gallup om salg af Nets

Gallup om salg af Nets TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 Gallup Feltperiode: Den 25.-27. februar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011

Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011 Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale

Læs mere

Lyngallup om folketingsvalg. Dato: 30. marts 2011

Lyngallup om folketingsvalg. Dato: 30. marts 2011 Lyngallup om folketingsvalg Dato: 30. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om folketingsvalg Dato: 30. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Lyngallup om flekslån. Dato: 18. november 2010

Lyngallup om flekslån. Dato: 18. november 2010 Lyngallup om flekslån Dato: 18. november 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om flekslån Dato: 18. november 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Berlingske

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Lyngallup om genbrug

Lyngallup om genbrug Lyngallup om genbrug Metode Feltperiode: 15.-17. februar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.133 personer

Læs mere

Lyngallup om Rød / Blå blok Dato: 18. august 2011

Lyngallup om Rød / Blå blok Dato: 18. august 2011 Lyngallup om Rød / Blå blok Dato: 18. august 2011 Metode Feltperiode: 16.-18. august 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Lyngallup. Villy Søvndals afgang som formand for SF 7. september Lyngallup. TNS Dato: 7. september 2012 Projekt: 58766

Lyngallup. Villy Søvndals afgang som formand for SF 7. september Lyngallup. TNS Dato: 7. september 2012 Projekt: 58766 Villy Søvndals afgang som formand for SF 7. september 2012 Feltperiode: Den 7. september 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Hertil kommer et ekstra boost med

Læs mere

Lyngallup til BT om OL bonus og selvtægt Dato: 27. marts 2012

Lyngallup til BT om OL bonus og selvtægt Dato: 27. marts 2012 Lyngallup til BT om OL bonus og selvtægt Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Udskydelse af dagpengereform

Udskydelse af dagpengereform Udskydelse af dagpengereform Køn Alder Geografi Kvinde Mand 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Bør regeringen - set i lyset af finanskrisen - udskyde

Læs mere

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening. voxmeter.dk Vi har verdens klogeste kunder

Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening. voxmeter.dk Vi har verdens klogeste kunder Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens klogeste kunder 1 Formål med undersøgelsen... 2 2 Metode og gennemførelse... 2 2.1

Læs mere

Gallup til Bornholms Tidende. Folketingsvalg Gallup til Bornholms Tidende. TNS Dato: 17. marts 2015 Projekt: 61801

Gallup til Bornholms Tidende. Folketingsvalg Gallup til Bornholms Tidende. TNS Dato: 17. marts 2015 Projekt: 61801 Folketingsvalg 2015 TNS Dato: 17. marts 2015 Projekt: 61801 Gallup om FV15 Bornholm Feltperiode: Den 10.-16. marts 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere bosat på Bornholm på 18 eller derover

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Lyngallup Om familiekonflikter til BT

Lyngallup Om familiekonflikter til BT Lyngallup Om familiekonflikter til BT TNS Dato: 18. okt 2012 Projekt: 58843 Feltperiode: Den 16.18. oktober 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200 TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli 2010 Public 57200 Metode Feltperiode: 1. juli 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Gallup om venskaber. Gallup om venskaber. TNS Dato: 10. februar 2014 Projekt: 59745

Gallup om venskaber. Gallup om venskaber. TNS Dato: 10. februar 2014 Projekt: 59745 TNS Dato: 10. februar 2014 Projekt: 59745 Design Feltperiode: Den 5. februar 10. februar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007 Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk Foretaget i 2007 Rapporten er udarbejdet af Epinion Capacent November 2007 Om undersøgelsen Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk er foretaget i forbindelse

Læs mere

Lyngallup om mobilitet Dato: 29. juni 2011

Lyngallup om mobilitet Dato: 29. juni 2011 Dato: 29. juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om mobilitet Dato: 29. juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 2.1 Lyngallup om mobilitet 7 3 Statistisk sikkerhed 18 Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Kunde Berlingske

Læs mere

Lyngallup om EU forbehold og SF formandsvalg Oktober 2012

Lyngallup om EU forbehold og SF formandsvalg Oktober 2012 og SF formandsvalg Oktober 2012 Feltperiode: Den 2.-4. oktober 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover. Hertil kommer boost på 237 ekstra respondenter, der stemte

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1 Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 8 Konklusioner 9

Læs mere

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1 Anne Katrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3-4 Overblik 5 Anbefaling

Læs mere

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 Metodebeskrivelse Den 5. januar 2010 BESKRIVELSE AF DATAINDSAMLINGEN 3 MÅLGRUPPE 3 PERIODE FOR DATAINDSAMLING 3 SVARPROCENT 3 FRAFALD OG SCREENOUT

Læs mere

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9 3 26,3 26, 2 2 21,1 21, 19, 19,9 7, 8,1 7,8 8, 4,6 4, 3,4 3,2 4,2 4,3 4,8 4,9 +/- 2,1 +/-,9 +/-,8 +/-,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1 Valgresultat 2 19-8-2 47 47 4 4 3 37 36 34 3 3 2 2 13 14 14

Læs mere

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne 2014 Feltperiode: Den 12. maj 18. juni 2014. Målgruppe: Borgerservicechefer eller den ansvarlige for Borgerservice i landets

Læs mere