VÅRBYG Sorter. Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÅRBYG Sorter. Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg"

Transkript

1 VÅRBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Sorten Raceway opnår med forholdstal 108, det største udbytte i årets landsforsøg med vårbygsorter. Den følges af nummersorten NOS med forholdstal 105, og fem sorter med forholdstal 104 for udbytte, det er nummersorten NOS og sorterne Wish, Flair, Feedway og Applaus. Sorternes resultater over flere år ses i tabel 1, og resultaterne af årets forsøg, opdelt på Jylland og Øerne, samt kvaliteten af den høstede afgrøde er vist i tabel 2. Med 60 sorter i landsforsøgene er der afprøvet fem sorter mere end sidste år. Målesortsblandingen består som i 2017 af Flair, KWS Cantton, Laurikka og RGT Planet. Den tørre vækstsæson har naturligvis været hård mod landsforsøgene med vårbyg, og der er kun resultater fra fire af ti anlagte forsøg fordelt med to på Lolland-Falster, et på Fyn og et i Nordjylland. Sortsblandinge udbytte på STRATEGI Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg > > har lav modtagelighed over for sygdommene (i prioriteret rækkefølge): meldug bygrust skoldplet og bygbladplet > > har resiste mod havrecystenematoder > > har en god stråstivhed, så der ikke er behov for vækstregulering > > har en svag tende til nedknækning af aks og strå. Ved dyrkning af vårbyg til malt bør der altid vælges en maltbygsort, der er accepteret af handelspartneren. FOTO: LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg med vårbygsorter. 62,3 hkg, er knap 10 hkg mindre end fem års gennemsnit. Blandinge udbytte er ikke set lavere siden 2008, dengang var udbyttet kun 57,1 hkg pga. tørke i foråret. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med vårbygsorter, forholdstal for udbytte Blanding 75,8 73,8 66,8 70,4 62,3 Blanding Laurikka Charles Crossway Scholar Laureate Evergreen KWS Irina Dragoon RGT Planet KWS Cantton Flair KWS Fantex Embrace Cosmopolitan Chaon KWS Beckie Applaus Champ Ellinor Prospect Raceway Feedway Wish Newway Luther fortsættes VÅRBYG Sorter 93

2 TABEL 1. Fortsat SY Contour LG Diablo SY CB Congo NOS NOS Revanche 103 SJ Focus 102 Br12834hz1 101 KWS Chrissie 101 LGBN LGBU C 101 NOS SC Q4 101 KWS Abbie 100 SC R1 100 SJ Chewy 99 Fandaga 99 LGBN SY NOS SY CB CB NORD 16/ CB Cora 94 CB Cricket 94 SY Accordine 93 CB CB Casper 92 CB CB B : Columbus, Evergreen, Laurikka, Quench; 2015: Columbus, Evergreen, Laurikka, RGT Planet; 2016: Evergreen, Flair, Laurikka, RGT Planet; : Flair, KWS Cantton, Laurikka, RGT Planet. TABEL 2. Landsforsøg med vårbygsorter 2018, med svampebekæmpelse. (F1, F2, F3) Udb. og merudb., hkg kerne Øerne Jylland Udbytte og merudb., hkg kerne Hele landet Pct. råprotein i tørstof Fht. for udbytte Sortering, pct. kerner over 2,5 mm Sortering, pct. kerner over 2,8 mm Antal forsøg Blanding 60,5 67,7 62, ,2 98,2 87,9 Raceway 5,5 4,6 5, ,2 98,7 94,2 NOS ,6 5,5 3, ,9 98,4 88,6 NOS ,9 5,0 2, ,6 97,0 83,6 Wish 2,1 4,1 2, ,7 98,5 92,0 Flair 3,3-0,4 2, ,2 98,2 83,7 Feedway 2,8 1,0 2, ,3 98,3 86,8 Applaus 1,7 3,8 2, ,7 99,0 90,8 SJ ,0 2,2 2, ,8 98,8 90,6 fortsættes TABEL 2. Fortsat Udb. og merudb., hkg kerne Øerne Jylland Udbytte og merudb., hkg kerne Hele landet Pct. råprotein i tørstof Fht. for udbytte Sortering, pct. kerner over 2,5 mm Sortering, pct. kerner over 2,8 mm Revanche 0,8 5,0 1, ,8 98,5 90,2 Laurikka 1,2 3,0 1, ,2 97,6 82,3 Focus 1,8 0,6 1, ,1 97,9 84,6 KWS Fantex 1,8 0,1 1, ,6 98,9 92,0 Champ 1,5 0,6 1, ,1 97,8 88,7 Cosmopolitan 0,9 1,9 1, ,4 98,7 94,2 Embrace 2,1-1,9 1, ,1 97,8 91,9 Br12834hz1 0,4 2,4 0, ,1 98,6 92,7 SC Q4 0,9 0,7 0, ,0 98,3 90,6 LGBU C 1,6-1,5 0, ,2 98,3 88,6 LGBN ,5 1,6 0, ,8 98,2 87,9 Newway 1,3-1,1 0, ,2 98,7 91,3 NOS ,1 2,3 0, ,6 99,1 95,2 Charles 1,2-1,9 0, ,6 98,8 94,1 Chaon -0,3 2,5 0, ,9 98,3 90,2 KWS Chrissie 0,2 0,8 0, ,4 98,8 91,4 Scholar 0,5-0,6 0, ,8 98,0 88,8 Luther 0,3-0,2 0, ,6 98,2 89,8 Crossway 0,7-1,3 0, ,4 98,1 89,3 SC R1 0,9-2,1 0, ,2 98,9 90,7 SJ ,1-0,2 0, ,1 98,5 90,4 KWS Abbie 0,7-2,1 0, ,1 98,8 90,5 Chewy -1,0 1,1-0, ,1 98,9 93,4 SY ,5-0,5-0, ,1 98,5 89,9 Fandaga -0,9-0,3-0, ,3 98,0 87,1 LGBN ,7-1,2-0, ,6 98,7 93,0 Laureate -0,4-2,2-0, ,2 98,8 94,3 RGT Planet -1,7 1,0-1, ,1 98,9 92,6 NOS ,9-1,7-1, ,4 98,4 90,7 SY ,7 0,4-1, ,6 98,9 93,3 Dragoon -2,0 0,8-1, ,2 96,5 85,0 KWS Irina -1,3-1,2-1, ,3 98,9 92,5 Evergreen -1,7-0,9-1, ,6 98,7 89,7 Ellinor -1,9-0,4-1, ,1 98,1 87,8 KWS Beckie -0,9-6,1-2, ,2 98,9 95,0 SY Contour -3,2-2,0-2, ,4 98,9 92,8 CB ,0-2,8-3, ,6 98,7 91,9 CB ,2-2,9-3, ,3 99,2 92,1 NORD 16/2616-4,5 0,5-3, ,5 98,8 92,3 LG Diablo -2,3-6,6-3, ,6 98,8 94,2 SY ,6-6,1-3, ,5 99,1 93,2 CB Cricket -3,1-4,7-3, ,7 98,9 93,6 KWS Cantton -3,8-3,0-3, ,4 98,2 90,6 CB Cora -2,3-9,1-4, ,9 99,0 91,5 Prospect -3,9-4,6-4, ,4 98,6 92,9 Accordine -4,5-2,8-4, ,8 97,8 87,8 CB ,0-4,4-4, ,3 99,1 94,4 SY ,0-3,7-4, ,4 98,6 92,6 CB ,9-2,6-5, ,0 98,6 92,6 CB Casper -4,6-6,8-5, ,0 97,4 83,6 CB Congo -5,1-6,3-5, ,6 98,1 90,5 CB B -14,6-19,1-15, ,1 94,0 55,1 LSD 2,7 3,7 2,6 Flair, KWS Cantton, Laurikka, RGT Planet. 94 VÅRBYG Sorter

3 I tabel 2 ses sorternes proteinindhold samt sortering over henholdsvis 2,5 og 2,8 mm. Sorternes proteinindhold er højt og ligger fra 11,6 procent i nummersorten NOS til 13,3 procent i CB , det er omkring en procentenhed højere end i Sortering over 2,5 mm varierer fra 96,5 procent i Dragoon til 99,2 procent i CB , dvs. alle sorter ligger et stykke over minimumskravet til maltbyg på 90 procent. Større variation findes i sortering over 2,8 mm, der varierer mellem 82,3 procent for Laurikka og 95,2 procent for NOS Nummersorten CB B ligger med en meget lav sortering langt under disse græer, men sorten har en speciel kvalitet. Omkring 56 procent af den solgte udsæd til høst 2018 er af bredt anerkendte maltsorter. For maltbyg er kravet en sortering over 2,5 mm på minimum 90 procent og et proteinindhold mellem 9,5 og 11 procent for at opnå afregning som maltbyg uden kvalitetsfradrag. Ingen af sorterne overholder kravene til proteinindhold i maltbyg, alle ligger væsentlig over 11 procent. Det skyldes de lave udbytter, kombineret med at forsøgene gødes efter landbrugsstyrelse norm, der er justeret for værdien af protein i foderbyg. De høje proteinprocenter i årets forsøg har medført, at nogle firmaer accepterer op til 12 procent protein i maltbyg. Dyrkes vårbyg til malt bør kvælstofmængden reduceres med omkring 20 kg pr. ha i forhold til Landbrugsstyrelse kvælstofnorm. Kun bestemte sorter der er testet indgående af malterierne med et godt resultat, kan afsættes til malt. Det gælder for en håndfuld af de lidt ældre og velafprøvede sorter, se tabel 6. Der er gennemført to forsøg, hvor sorterne er afprøvet både med og uden svampebekæmpelse. Svampe er bekæmpet en gang i det ene forsøg og to gange i det andet, omkostningen til svampemiddel og udbringning svarer til 2,3 hkg korn i gennemsnit af de to forsøg. De tørre forhold betyder, at sygdomsangrebene har været meget begræede i forsøgene, og effekten af svampebekæmpelsen på udbytterne er ikke statistisk sikker. Der er kun registreret nettomerudbytter af bekæmpelsen i få sorter, det ses af tabel 3 og figur 1. Foderværdi i vårbygsorter 2017 Der blev analyseret foderværdi til svin i fem sorter fra landsforsøgene De tre lokaliteter, der blev udvalgt til analysen, var kendetegnet ved at være uden påvirkning af tørke, lejesæd eller lignende. I tabel 4 er sorterne Hkg Blanding Raceway Flair Embrace Feedway NOS NOS Focus Applaus Champ KWS Fantex Luther SC Q4 LGBU C Chaon Wish Charles SJ Newway Scholar SJ Revanche LGBN Laurikka SC R1 Fandaga SY KWS Chrissie NOS Cosmopolitan Br12834hz1 Dragoon KWS Abbie Ellinor KWS Irina KWS Beckie Chewy Crossway LGBN Laureate NOS Prospect CB Cora SY Evergreen RGT Planet LG Diablo SY SY Contour CB Cricket CB CB CB Congo CB NORD 16/2616 CB Casper KWS Cantton SY Accordine CB CB B sorter 2018 med og uden svampebekæmpelse Uden svampebekæmpelse Omk. til udbringning Flair, KWS Cantton, Laurikka, RGT Planet. Nettoudbytte i behandlet Omk. til svampemidler FIGUR 1. sorternes udbytte med og uden svampebekæmpelse. Omkostningen til svampemiddel og udbringning svarer til 2,3 hkg og er angivet på figuren. rangeret efter udbyttet af FEsv. Sorten LG Diablo gav det største udbytte af foderenheder, og Bowie det mindste. Energiindholdet varierede fra 106,4 FEsv pr. hkg i Bowie til 108,2 FEsv pr. hkg i Applaus. Sorter, der har deltaget i foderanalyserne i minimum to år, får tildelt en karakter på en skala fra 1-9, hvor høje værdier VÅRBYG Sorter 95

4 TABEL 3. sorter med og uden svampebekæmpelse, (F4) A: Uden svampebekæmpelse B: 0,2 liter Propulse SE ,2 liter Comet Pro + 0,25 liter Prosaro 250 EC, udbragt på en gang, eller 0,3 liter Propulse SE ,25 liter Comet Pro + 0,15 Orius 200 EW, udbragt ad to gange Procent angreb i A Udbytte, hkg kerne Merudb. for svampebekæmp., hkg A B B-A Forsøg Blanding 2) 0 0 0,08 0,04 58,5 60,0 1,5 Raceway 0 0 0,03 0,08 65,4 67,0 1,6 Flair 0 0 0,08 0,05 65,2 64,5-0,7 Embrace 0 0 0,06 0,16 62,2 64,1 1,8 Feedway 0 0 0,05 0,05 63,2 63,7 0,5 NOS ,29 0,01 62,1 63,6 1,5 NOS ,05 0,06 63,0 63,4 0,5 Focus 0 0 0,04 0,04 63,2 63,2 0,0 Applaus 0 0 0,1 0,04 59,8 63,1 3,4 Champ 0 0 0,08 0,03 62,5 62,9 0,4 KWS Fantex 0 0 0,31 0,05 61,5 62,8 1,3 Luther 0 0 0,13 0,09 60,5 62,8 2,4 SC Q ,43 0,05 61,1 62,6 1,5 LGBU C 0 0 0,09 0,08 59,5 62,5 3,0 Chaon 0 0 0,04 0,04 60,3 62,2 1,9 Wish 0 0 0,11 0,04 57,8 62,0 4,2 Charles 0 0 0,09 0,03 61,2 61,9 0,7 SJ ,1 0,11 62,2 61,9-0,3 Newway 0 0 0,06 0,13 60,4 61,8 1,4 Scholar 0 0 0,06 0,01 60,1 61,8 1,7 SJ ,45 0,01 61,4 61,6 0,2 Revanche 0 0 0,04 0,13 58,5 61,1 2,7 LGBN ,29 0,01 59,6 60,9 1,2 Laurikka 0 0 0,1 0,08 59,6 60,8 1,2 SC R ,08 0,05 60,0 60,8 0,8 Fandaga 0 0 0,03 0,11 59,7 60,7 1,1 SY ,11 0,13 56,6 60,6 4,0 KWS Chrissie 0 0 0,16 0,04 60,2 60,6 0,4 NOS ,13 0,06 58,8 60,5 1,7 Cosmopolitan 0 0 0,1 0,5 58,8 60,4 1,7 Br12834hz ,06 0,14 59,4 60,4 1,1 Dragoon 0 0 0,08 0,05 58,2 60,3 2,1 KWS Abbie 0 0 0,06 0,04 60,3 60,3 0,0 Ellinor 0 0 0, ,9 60,2 1,3 KWS Irina 0 0 0,05 0,03 59,3 60,2 0,9 KWS Beckie 0 0 0,1 0,06 59,6 60,1 0,5 Chewy 0 0 0,09 0,05 56,3 59,9 3,7 Crossway 0 0 0,05 0,06 58,8 59,8 1,1 LGBN ,06 0,04 57,0 59,6 2,7 Laureate 0 0 0,05 0,03 57,5 59,5 2,0 NOS ,41 0,02 57,3 59,3 1,9 Prospect 0 0 0,1 0,03 57,5 58,9 1,4 CB Cora 0 0 0,24 0,05 56,1 58,9 2,8 SY ,16 0,05 58,1 58,8 0,6 Evergreen 0 0 0, ,1 58,7 1,7 RGT Planet 0 0 0,05 0,03 57,4 58,7 1,3 LG Diablo 0 0 0,09 0,08 57,3 58,3 0,9 SY , ,9 58,1 2,2 SY Contour 0 0 0,09 0,7 56,4 57,8 1,4 CB Cricket 0 0 0,4 0,03 56,1 57,6 1,5 CB ,09 0,11 56,5 57,4 0,9 fortsættes TABEL 3. Fortsat Procent angreb i A sorternes egekaber og flere års forsøg Tabel 6 viser resultaterne fra observatioparcellerne. Observatioparcellerne behandles ikke med svam- meldug skoldplet bygbladplet bygrust meldug skoldplet bygbladplet bygrust Udbytte, hkg kerne Merudb. for svampebekæmp., hkg A B B-A CB ,11 0,03 56,6 57,1 0,5 CB Congo 0 0 0,04 0,04 56,9 57,0 0,0 CB ,16 0,03 54,4 56,9 2,4 NORD 16/ , ,8 56,6 0,8 CB Casper 0 0 0,2 0 55,3 56,3 1,0 KWS Cantton 0 0 0,11 0,02 55,9 56,2 0,3 SY ,01 0,1 54,0 55,8 1,8 Accordine 0 0 0,54 0,04 55,7 55,6-0,1 CB ,18 0,06 53,7 55,1 1,4 CB B 0 0 0, ,4 46,2-0,2 LSD, sorter 2,5 LSD, svampebek. LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. Omkostningen til svampebekæmpelse svarer til 2,3 hkg. 2) Flair, KWS Cantton, Laurikka, RGT Planet. betyder, at sorten har et højt indhold af FEsv pr. hkg. Karaktererne ses i tabel 6. Supplerende forsøg med vårbygsorter Sorterne i de supplerende forsøg er udvalgt med hjælp fra de lokale planteavlskoulenter og de omfatter de mest udbredte sorter i dyrkning, samt en række nye og lovende sorter. Der er anlagt ti supplerende forsøg med 14 af de sorter, der indgår i landsforsøgene. Der er opnået brugbare resultater i fem af de ti forsøg. Forsøgene er udført på jordtyperne Jb 4, 5, 6 og 7. I tabel 5 vises gennemsnit af alle forsøg og opdeling på tre forsøg i Jylland samt et forsøg på Sjælland og et på Bornholm. Udbytteniveauet i forsøgene på Bornholm og Sjælland er meget lavt. I de tre jyske forsøg varierer udbyttet af sortsblandingen fra 50,3 hkg til 108,9 hkg i forsøget, der ligger ved Haderslev. I gennemsnit af alle de supplerende forsøg er blandinge udbytte 61,9 hkg, hvilket er på niveau med udbyttet i landsforsøgene. Resultaterne stemmer godt overe med landsforsøgene, bortset fra sorten Laurikka der ligger 6 forholdstal under landsforsøgsudbyttet og sorterne KWS Cantton og RGT Planet der ligger 3 og 4 forholdstal over deres landsforsøgsudbytter. 96 VÅRBYG Sorter

5 TABEL 4. sorternes rangering i forhold til udbyttet af foderenheder, FEsv, landsforsøg Se afsnittet Sorter, priser, midler og udviklingsstadier vedrørende definition af FEsv og FEso, 2016 FEsv pr. hkg FEso pr. hkg Pct. råprotein i tørstof Rumvægt, kg pr. hl Fht. for udbytte Udbytte, hkg Antal forsøg Blanding 105,9 105,6 11,4 64, , LG Diablo 106,7 106,3 10,8 64, , Applaus 108,2 107,3 11,0 64, , Rotator 107,2 106,6 11,3 64, , Prospect 107,6 106,8 11,4 64, , Bowie 106,4 105,8 11,1 64, , LSD Flair, KWS Cantton, Laurikka, RGT Planet. FEsv FEso TABEL 5. sorter, supplerende forsøg, med svampebekæmpelse (F5, F6) Udbytte i hkg og forholdstal Sjælland Bornholm Jylland Hele landet Antal forsøg Blanding, hkg kerne 42,2 28,7 79,6 61,9 Blanding Embrace Cosmopolitan RGT Planet Flair Laureate Dragoon KWS Fantex Ellinor Crossway KWS Beckie KWS Irina KWS Cantton Laurikka Evergreen LSD (forholdstal) 8,1 5,9 Flair, KWS Cantton, Laurikka, RGT Planet. pemidler, og de vækstreguleres heller ikke. Modenhedsdato, strålængde og lejesæd registreres på visse af lokaliteterne i en svampebehandlet del af parcellerne. Registreringerne i observatioparcellerne foretages af medarbejdere fra TystofteFonden. Sorterne er modnet over tre dage omkring 21. juli, hvilket er den tidligste modning der hidtil er registreret i observatioparcellerne. Sorternes strålængde varierer fra 49 cm i KWS Beckie til 64 cm i nummersorten CB Der er registreret nedknækning af strå og aks ved overmodenhed på en lokalitet mod normalt to. Nedknækningen registreres løbende i observatioparcellerne, indtil alle sorter er overmodne. Karakterer for nedknækning fra sortsforsøgene kan ikke bruges, da de vil favorisere sent modnende sorter. Karaktererne for nedknækning af aks varierer fra ingenting i tre sorter til 4 i Feedway, og karakteren for nedknækning af strå varierer fra 1 i 22 sorter til 7 i sorterne Raceway og Luther. Stort set alle vårbygsorterne har ifølge forædlerne den effektive mlo meldugresiste, derfor er der ikke registreret meldug i observatioparcellerne. De tørre forhold betyder at bygrust og bladplet er de eneste sygdomme, der er registreret i observatioparcellerne. Bygrust er registreret på syv lokaliteter, sygdomsdækningen varierer fra 1,5 procent i Ellinor til 27 procent i NOS Bladplet er kun registreret på to lokaliteter varierende fra ingen angreb i 23 sorter til 27 procent dækning i sorterne CB Cora og Luther. På ejendomme, hvor der dyrkes meget korn og/eller majs, skal resiste mod havrecystenematoder vægtes højt. Der er, som det ses af tabel 6, dokumenteret resiste mod havrecystenematoder af race I i 39 af de afprøvede sorter og mod race II i 35 sorter. Syv sorter er fundet modtagelige for race I og 11 sorter for race II. De sorter som har deltaget i analyserne for foderværdi i minimum to år har fået en karakter for foderværdi til svin i vækst (FEsv). Karakteren er givet på en 1 til 9 skala, og karaktererne varierer fra 4 i Laurikka og Flair til 6 i Evergreen, Embrace og Applaus. I tredje kolonne fra højre i tabel 6, har forædlerne oplyst kvaliteten af sorterne. Som det fremgår, har langt de fleste af sorterne maltkvalitet. Enkelte af sorterne er såkaldte non-gn sorter. Non-GN sorter producerer ikke det uøkede stof glycosid nitril, når de bruges til produktion af whisky. Null-LOX sorterne har en mutation i genet for lipid oxygenease, det giver en øget smagsstabilitet i øllet. Null-LOX-3G sorterne har ydermere et nedsat indhold af methyl-methionin, hvilket bl.a. nedsætter VÅRBYG Sorter 97

6 TABEL 6. sorternes egekaber Dato for modenhed Strålængde, cm Observatioparceller 2018 Karakter for nedknækning af aks 2) Karakter for nedknækning af strå 2) Procent dækning med Anerkendt af maltbygprogram meldug bygrust bladplet Resiste mod havrecystenematoder, Race I og II Karakter for foderværdi til svin Oplysninger fra forædleren Mlo meldug resiste Kvalitet 3) Danish preferred Antal forsøg Blanding 5) 22/ ,7 0 5 Accordine 20/ ,9 0 Ja M D Applaus 20/ Res. I/Modt. II 6 Ja M Afpr. Br12834hz1 20/ Resistent Ja F CB Casper 21/ ,1 0,5 Resistent Ja M## CB Congo 21/ ,7 0,5 Resistent Ja M## CB Cora 22/ Resistent Ja M## CB Cricket 21/ Modtagelig Ja M## CB B 22/ ,8 Resistent Ja ** CB / ,7 0,05 Resistent Ja M## CB / ,3 Res. I/Modt. II Ja M## CB / Resistent Ja M## CB / ,5 Res. I/Modt. II Ja M## Champ 20/ Resistent Ja M Afpr. Chaon 21/ Ja M Afpr. (UK) Charles 21/ Resistent Ja M# Chewy 21/ Resistent Ja M Cosmopolitan 21/ ,05 Modtagelig 5 Ja M Afpr. (UK) Crossway 21/ ,6 Resistent Ja M Ja Dragoon 22/ Resistent 5 Ja F Ellinor 21/ ,5 0,05 Ja M Afpr. Embrace 21/ Modtagelig 6 Ja M* Evergreen 21/ ,4 0 Resistent 6 Ja M Ja Fandaga 20/ Resistent Ja M (F) Feedway 21/ Resistent Ja F Flair 20/ ,4 0 Resistent 4 Ja M Ja Focus 20/ ,6 0,05 Resistent Nej M (D)/(F) KWS Abbie 21/ ,3 Resistent Ja M KWS Beckie 21/ Modtagelig Ja M KWS Cantton 21/ ,2 7 Resistent Ja M KWS Chrissie 21/ ,5 Resistent Ja M Afpr. (D)/(F) KWS Fantex 21/ Resistent Ja M Afpr. (F) KWS Irina 21/ Resistent 5 Ja M Ja F/UK Laureate 21/ ,9 0 5 Ja M* Ja (F)/UK Laurikka 21/ ,3 Resistent 4 Ja F LG Diablo 22/ ,3 Modtagelig Ja M* Afpr. (UK) LGBN / Ja M LGBN / Ja M LGBU C 20/ ,05 Modtagelig Ja M* Luther 21/ Res. I/Modt. II Ja M* Afpr. (D)/(UK) Newway 20/ Resistent Ja F NORD 16/ / Ja M NOS / ,3 Resistent Ja M Afpr. NOS / Resistent Ja M Afpr. NOS / ,7 0 Resistent Ja M Afpr. NOS / ,8 Resistent Ja M Prospect 22/ ,5 Resistent Ja M* Afpr. (D)/(UK) Raceway 20/ Resistent Ja F Revanche 20/ Resistent Ja M Afpr. (F) RGT Planet 22/ Resistent Ja M Ja F/UK SC Q4 22/ ,5 Ja F SC R1 21/ ,4 5 Ja M Scholar 21/ ,8 0 Modtagelig 5 Ja F SJ / ,9 0 Resistent Ja M SJ / ,7 5 Resistent Ja M SY Contour 22/ ,5 0 Ja M* (D)/(UK) SY / Ja M* andre4) fortsættes 98 VÅRBYG Sorter

7 TABEL 6. Fortsat Dato for modenhed Strålængde, cm Observatioparceller 2018 Karakter for nedknækning af aks 2) Karakter for nedknækning af strå 2) Procent dækning med Anerkendt af maltbygprogram meldug bygrust bladplet Resiste mod havrecystenematoder, Race I og II Karakter for foderværdi til svin Oplysninger fra forædleren Mlo meldug resiste Kvalitet 3) Danish preferred SY / ,3 Ja M (D) SY / ,05 Ja M* (UK) SY / ,8 Ja M (D) Wish 22/ ,5 Resistent Ja M Afpr. Skala 1-9, 1 = lav værdi. 2) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd eller ingen nedknækning. 3) M = malt, F = foder, * = non-gn, ** = nøgen byg, # = Null-LOX, ## = Null-LOX-3G. 4) D = Berlinerprogram, Tyskland, F = CBMO, Frankrig, UK = IBD malt, Storbritannien, ( ) = under afprøvning. 5) Flair, KWS Cantton, Laurikka, RGT Planet. andre4) TABEL 7. Forholdstal for udbytte i vårbygsorter, landsforsøg, gennemsnit af to til fem år Blanding, hkg 69,8 68,3 66,5 66,4 Blanding Laureate Scholar Dragoon RGT Planet Laurikka Crossway Charles KWS Irina Evergreen KWS Cantton Embrace Flair Cosmopolitan KWS Fantex Chaon KWS Beckie Applaus Ellinor Champ Prospect Raceway 105 Wish 104 Feedway 102 Luther 102 LG Diablo 101 SY Contour 100 Newway 99 SY : Columbus, Evergreen, Laurika, Quench; 2015: Columbus, Evergreen, Laurikka, RGT Planet; 2016: Evergreen, Flair, Laurikka, RGT Planet; : Flair, KWS Cantton, Laurikka, RGT Planet. energiforbruget under brygningen. Null-LOX sorterne er alle forædlet af Carlsberg og dyrkes på kontrakt, de tilmeldes derfor ikke de forskellige maltbygprogrammer. Det er kun få af sorterne der er anerkendt af malterierne, og hvor afsætning til malt er sikker. Før en sort anerkendes skal den igennem en række testprogrammer, hvor TABEL 8. sorter, der har udgjort mere end 1,0 procent af salget af certificeret udsæd til høst Tabellen viser sorternes procentandel af den solgte udsæd Høstår Ton i alt RGT Planet KWS Irina Evergreen Flair 5 9 Laurikka Crossway 2 4 Laureate 3 3 Quench KWS Cantton 1 2 Odyssey Propino Andre sorter hvert land i en hvis udstrækning, ligger vægt på egne testparametre. Afprøvningen tager flere år, og omfatter både mikromaltningsanalyser i laboratoriet og maltning af partier på nogle hundrede to på udvalgte malterier. Det giver en hvis træghed i sortsudvalget, hvor gode maltsorter kan opnå en meget lang kommerciel levetid. I de to sidste kolonner i tabel 6 har forædlerne oplyst, om sorterne er anerkendt eller under afprøvning i en række europæiske maltbygprogrammer. Det er det nye dake program Danish Preferred, Berlinerprogrammet i Tyskland, CBMO i Frankrig og IBD i England. Størstedelen af den dake produktion af maltbyg eksporteres, det er derfor vigtigt, at de sorter der dyrkes i Danmark er bredt anerkendte af de europæiske maltbygprogrammer. Et stort og stabilt udbytte er af afgørende betydning ved valg af vårbygsort, og sorter, der lever op til dette krav, bør altid foretrækkes. Det gennemsnitlige forholdstal for udbytte de seneste to til fem års landsforsøg er vist i tabel 7 for de sorter, der har været med i perioden. VÅRBYG Sorter 99

8 Resultaterne i tabel 7 kan, når de sammenholdes med resultaterne i tabel 1 i dette afsnit, give et godt overblik over, hvordan sorterne har klaret sig gennem flere års afprøvning. I alt 11 vårbygsorter udgør mere end 1,0 procent af salget af certificeret udsæd til høst Sorternes andel af salget fremgår af tabel 8. De største sorter er RGT Planet og KWS Irina, de udgør tilsammen over 50 procent af den solgte udsæd. Omkring 70 procent af salget udgøres af anerkendte maltbygsorter. Dyrkning Forsøgene med dyrkning af vårbyg er en del af projektet ProKorn finaieret af Promilleafgiftsfonden. Projektet afløser Ny udbyttefremgang i Planteproduktionen, der blev gennemført i årerne Arbejdet i Prokorn omfatter vinterhvede og vårbyg. Prioriteringerne af arbejdet foretages i udvalget for Konkurrencedygtig Planteproduktion med deltagelse af Crop Innovation Denmark, Bæredygtigt Landbrug og Landbrug og Fødevarer. Til forsøgsarbejdet er der knyttet en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DLBR, Bæredygtigt Landbrug og SEGES. Forsøgene har det overordnede mål at sikre en mere målrettet dyrkning af vårbyg og opnå det maksimale økonomiske udbytte med den økede kvalitet. TABEL 9. Betydningen af såtid og udsædsmængde på udbytte og kvalitet i 2016, 2017 og (F7, F8, F9) Udbytte, hkg Protein, pct. i tørstof Planter pr. m Aks pr. m Rumvægt, 2 2 kg pr. hl Såtid og udsædmængde i vårbyg Der er i alt gennemført ti forsøg med såtid i vårbyg i årerne 2016, 2017 og Forsøgene viser, at der er et betydeligt udbyttetab ved at udsætte såningen af vårbyg til efter den april. Udbyttetabet er størst i 2018, lidt mindre i 2017, og de mindste tab i forsøgene fandtes i De tre års forsøg viser, at perioden hvor der kan etableres vårbyg uden at tabe udbytte strækker sig fra begyndelsen af marts til omkring 10. april. Udsættes såningen til begyndelsen af maj tabes 12,5 hkg, svarende til 18 procent af udbyttet. En yderligere udsættelse til den 20. maj medfører et udbyttetab på 36 hkg svarende til godt 50 procent sammenlignet med såning før 10. april. Opgjort pr. dag viser de ti forsøg et udbyttetab på 50 kg pr. dag såningen udsættes i perio- Tusindkorvægt, g Sortering, pct. kerner > 2,5 mm 3 forsøg planter/m 2 55,3 12, , planter/m 2 56,7 13, , planter/m 2 59,0 13, , planter/m 2 58,2 12, , LSD udsædsmængde C. Såtid april 71,3 11, , D. Såtid maj 53,5 12, , E. Såtid maj 30,9 15, , LSD såtid 3,0 LSD udsædsmængde x såtid 10 Forsøg planter/m 2 60,4 11, , planter/m 2 61,7 11, , planter/m 2 62,5 11, , planter/m 2 62,5 11, , LSD udsædsmængde A: Såtid 29. feb marts 2) 70,2 10, , B. Såtid marts 2) 72,4 10, , C. Såtid april 72,1 11, , D. Såtid maj 59,0 12, , E. Såtid maj 35,1 13, , LSD såtid 3,6 LSD udsædsmængde x såtid Udsædsmængde vekselvirker ikke med såtid, derfor vises resultaterne i gennemsnit af udsædsmængde og såtid. Forsøgene er udført i sorten RGT Planet. Tabelbilag F9, der viser alle forsøg , findes under år ) Såtid A er etableret i tre forsøg i 2016 og 2017, og såtid B er etableret i syv forsøg i 2016 og Resultaterne for A og B såtiderne er LSMEANS estimerede, men mindre sikkert bestemt end såtid C, D og E 100 VÅRBYG Dyrkning

9 FOTO: LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Såtidsforsøg med vårbyg i Nordjylland 23. juni. den fra 10. april til 4. maj, og 140 kg pr. dag såningen udsættes i perioden 4. maj til 21. maj. De store udbyttetab skyldes, at vårbyg har en meget kort vækstperiode, og nogle ugers forsinkelse i etablering betyder forholdsvis meget. Men vårbyg er en afgrøde, der er følsom over for et vådt og sammenpresset såbed. Såning bør derfor udsættes til begyndelsen af april, hvis det ikke er muligt at lave et godt såbed inden. Ved såning senere end midten af april, må der regnes med tab af udbytte, og såning i maj bør så vidt muligt undgås. Der er i 2018 gennemført fem forsøg med såtid og udsædsmængde. To af forsøgene, i Østjylland og på Sjælland, har et meget lavt udbytteniveau fra knap 50 hkg ved såning midt april til under 10 hkg ved såning sidst i maj. Disse forsøg er ikke medtaget i analysen, men de kan ses i tabelbilag F7, og på figur 2. Foråret er kommet relativt sent, derfor har det ikke været muligt at etablere de to første såtider planlagt til primo og ultimo marts. Som det var tilfældet i både 2016 og 2017, viser resultaterne ingen statistisk sikker vekselvirkning mellem såtid og udsædsmængde, dvs den optimale udsædmængde i forsøgene afhænger ikke af sådatoen. Derfor vises resultaterne i tabel 9 som gennemsnit af henholdsvis sådato og udsædsmængder. I tabel 9 er også vist gennemsnittet af alle forsøgene gennemført de tre år. På figur 2 vises udbytterne som gennemsnit af udsædmængderne for hvert af de tre forsøgsår, for gennemsnittet af alle ti forsøg over de tre år, samt for de fem forsøg i 2018 enkeltvis. Forsøgene i Østjylland og på Sjælland fra 2018 er udeladt fra gennemsnittene og fra tabel 9 pga. det lave udbytteniveau, der skyldes tørken. Udbytte, hkg Såtider i vårbyg mar 16. mar 31. mar 15. apr 30. apr 15. maj 30. maj , 17, 18 Nordjyl Sønderjyl Lolland 2018 Østjyl Sjælland 2018 FIGUR 2. Såtider i vårbyg. Resultater af fem enkeltforsøg gennemført i 2018, og gennemsnit af forsøgene i henholdsvis 2016, 2017, 2019, samt gennemsnittet af forsøgene alle tre år. Forsøgene i Østjylland og på Sjælland 2018, er ikke taget med i gennemsnittene. Det Sønderjyske forsøg opnåede de største udbytter i både 2017 og 2018, det ligger på en vandet sandjord, Jb 1. Udbytterne i enkeltforsøgene de tidligere år ses i Oversigten over Landsforsøgene 2016, side 109, og i Oversigten over Landsforsøgene 2017, side 104. Udbyttetabene ved såning senere end midten af april er størst i 2018, det skyldes tørken, der starter allerede i begyndelsen af juni, og har ramt de sene såtider hårdest. Resultaterne de tre år stemmer dog godt overe, såning senere end midten af april fører i forsøgene til et udbyttetab, der accelererer betydeligt ved såning i maj. Der er kun medtaget velgennemførte forsøg, hvor alle såtider er etableret i et godt såbed, og hvor udbytteniveauet er højt. Kurven for 2016, 17 og 18 i figur 2, forventes derfor at være et godt udgangspunkt, når der skal tages beslutning om såtidspunkt og ved beslutning om omsåning af vintersæd. En dyb rodudvikling i vårbyg er vigtig, da afgrøden i forvejen ikke har vintersæde dybe rodsystem, og derfor kan skades kraftigt af tørke. Rodudviklingen blev målt i 2017, se Oversigten over Landsforsøgene 2017 side 104. Rødder blev observeret ned til 1,5 m dybde både på ler- og sandjord og den maksimale gennemsnitlige VÅRBYG Dyrkning 101

10 Udbytte, hkg Såtider og udsædsmængder i vårbyg 29. feb.- 5. marts marts april maj maj 175 pl./m2 250 pl./m2 325 pl./m2 400 pl./m2 Omk. til udsæd FIGUR 3. Udbytte af vårbyg ved fire såtider, og fire udsædsmængder. Resultaterne er et gennemsnit af ti forsøg gennemført i årerne 2016, 17 og 18. Data for februar og marts såninger stammer dog kun fra henholdsvis tre og syv forsøg. Omkostningen til udsæd er angivet på figuren. roddybde blev fundet til 83 cm på sandjorden og 94 cm på lerjorden. Rodudviklingen er yderligere undersøgt i udvalgte forsøg i 2018, data er ved at blive analyseret og publiceres senere. I lighed med de tidligere års forsøg viser forsøgene i 2018, at den optimale udsædsmængde i vårbyg kun i begræet omfang afhænger af såtiden. På figur 3 er udbytterne i gennemsnit af alle ti forsøg over de tre år vist særskilt for de fire udsædsmængder. Kun den lave udsædsmængde på 175 planter pr. m 2 adskiller sig lidt fra de andre udsædsmængder ved at give lavere udbytter ved såning i maj. Gødskning af vårbyg til malt Afregning af maltbyg uden kvalitetsfradrag kræver et proteinindhold i intervallet 9,5 til 11,0 procent, og proteinindhold under 9,0 eller over 11,5 procent, medfører afregning som foderbyg. De nye økonomiske optimale kvælstofnormer, betyder at der er tilstrækkeligt med kvælstof til rådighed til at lavt proteinindhold ikke bør være et problem. Udfordringen er stadig, at ramme et proteinindhold i intervallet 9,5 til 11,0 procent i praksis, da man ikke kender vårbygge udbyttepotentiale når gødningen udbringes. Kvælstofnormerne er ikke bestemt med udgangspunkt i vårbyg til malt, og de bør derfor reduceres med ca. 20 kg i maltbyg. I forsøgene måles afgrøde biomasse med et multispektralt kamera fra en drone. Kvælstoffet deles, for at undersøge om biomassemålinger kan være en hjælp til at beslutte, om der skal suppleres med kvælstof i stadie 32, 37 eller 45. I praksis kan satellitmålinger af biomassen gøre det ud for måling fra drone. Der er gennemført to ud af seks anlagte forsøg i maltbygsorterne KWS Irina og RGT Planet. Resultaterne vises i tabel 10. I led 1 er der tildelt 60 kg kvælstof mindre end normen, i led 2 er der tildelt 20 kg mindre end normen, og i led 3 er der tildelt 20 kg kvælstof mere end normen for det enkelte forsøgssted. I led 4-6 deles en kvælstofmængde på norm 20 kg kvælstof, mellem en del der placeres ved såning, og 40 kg kvælstof der udbringes senere i stadie 32, 37 eller 43. I led 7-9, deles en kvælstofmængde på norm + 20 kg kvælstof, hvor tildelingerne efter såningen er på 80 kg kvælstof. De to forsøg giver lave udbytter, og der er ingen statistisk sikker effekt af hverken kvælstofmængde, tildelingsstrategi eller sort på udbytterne. Proteinindholdet ligger for Proteinindholdet stiger ved de senere såtider, det skyldes faldende udbytte, og at alle såtiderne er gødet ved såning med samme mængde kvælstof. Ved såtiderne i maj er der således væsentlig mere kvælstof til rådighed i forhold til udbyttet. I alle årerne falder rumvægt, sortering og tusindkorvægt betydeligt ved såtiderne i maj. Det anbefales, at maltbyg sås med relativt lav udsædsmængde for at undgå, at mange skud konkurrerer om ressourcerne, hvilket kan resultere i lav sortering, rumvægt og tusindkorvægt. Den effekt ses dog ikke tydeligt i forsøgsresultaterne. FOTO: THOMAS NITSCHKE, TEKNOLOGISK INSTITUT Dronefoto af forsøg ved Gørding i Vestjylland med gødskning af vårbyg til malt. Billedet er fra den 3. juni, og viser biomassen som NDRE indeks. Mørk grøn farve betyder stor biomasse. 102 VÅRBYG Dyrkning

11 TABEL 10. Kvælstofstrategi i maltbyg på Jb 5 og vandet Jb 1, i sorterne KWS Irina og RGT Planet. (F10) Kvælstof, kg april, såning Kvælstoffordeling, kg maj, st maj, st maj - 5. juni, st. 43 Udbytte, hkg pr. ha Protein, pct. Gødskning af vårbyg med gylle på sandjord Nedfældning af gylle til vårbyg giver en effektiv og sikker udnyttelse af gylle næringsstoffer, da fordampningen begræes til et minimum, og kvælstoffet hurtigt kommer i kontakt med planternes rødder. Det er ofte svært at færdes med tunge gyllevogne i det tidlige forår på ler- Sorteringvægt, Rum- > 2,5 mm kg pr. hl Grøkud pr. m 2 Biomasse, NDRE 30. maj, st. 37 Forsøg norm - 60 kg N ,6 12, , ,49 0,51 2. norm - 20 kg N ,1 13, , ,50 0,51 3. norm + 20 kg N ,4 13, , ,50 0,52 4. norm - 20 kg N ,0 13, , ,49 0,51 5. norm - 20 kg N ,6 13, , ,49 0,51 6. norm - 20 kg N ,3 13, , ,49 0,50 7. norm + 20 kg N ,9 15, , ,49 0,51 8. norm + 20 kg N ,8 14, , ,49 0,51 9. norm + 20 kg N ,2 13, , ,49 0,50 KWS Irina, gennemsnit 50,7 13, , ,48 0,51 RGT Planet, gennemsnit 51,9 13, , ,50 0,51 LSD kvælstofstrategi LSD sort LSD kvælstofstrategi x sort Placeret ved såning 3. juni, st. 49 højt til maltbyg i alle led. Indholdet stiger lidt med stigende mængder kvælstof placeret ved såning. En deling af kvælstoffet medfører en lavere proteinprocent, jo senere det sidste kvælstof udbringes. Det er usædvanligt, og skyldes de tørre forhold, der betyder, at sent tildelt kvælstof ikke udnyttes. Biomassen målt med drone har ikke kunnet differentiere mellem behandlingerne i år. I det ene forsøg på en vandet Jb 1 jord er der registreret mange grøkud, og jo senere der udbringes kvælstof, jo flere grøkud er der dannet. Der kan ikke konkluderes noget udfra årets forsøg med gødskning af maltbyg. Men lignende forsøg i 2016 og 2017, viser at proteinprocenten kan øges med op til 0,5 procentenhed ved sengødskning. Det indebærer dog en risiko for dannelse af grøkud. I praksis er det svært at vurdere behovet for at tildele yderligere kvælstof i stadie 37-39, det er grunden til der måles biomasse i årets forsøg. TABEL 11. Kvælstofstrategier med gylle til vårbyg på sandjord (Jb 1, 3 og 4), i sorterne Flair og Feedway. (F1 Kvælstof, kg Kvælstoffordeling, kg Gylle, NH 4 -N april, maj, såning 2) st maj - 1. juni, st maj - 8. juni, st. 43 Udbytte, hkg Protein, pct. Sortering, > 2,5 mm Rumvægt, kg pr. hl Grøkud pr m 2 Biomasse, NDRE 2. juni, st. 49 Forsøg ,6 10, ,6 7 0, ,7 11, ,4 6 0, ,2 12, ,7 5 0, ,5 12, ,7 9 0, ,3 12, ,2 4 0, ,6 12, ,0 5 0, ,3 13, ,6 11 0, ,2 12, ,2 12 0, ,3 13, ,3 6 0,46 Flair, gennemsnit 59,1 12, ,9 11 0,46 Feedway, gennemsnit 62,9 12, ,8 4 0,47 LSD kvælstofstrategi LSD sort LSD kvælstofstrategi x sort Nedfældet inden såning. 2) Placeret ved såning VÅRBYG Dyrkning 103

12 jorde, her kan det være bedre at placere handelsgødning ved såning og udlægge gyllen med slæbeslanger efter fremspiring. Der er gennemført tre forsøg på sandjord, hvor der er nedfældet 76 kg ammonium kvælstof i svinegylle før såning. Den planlagte mængde er 80 kg i alle forsøgene. Der er efterfølgende udbragt 40 eller 80 kg kvælstof i handelsgødning enten ved såning eller ved en senere tilførsel omkring stadie 32, 37 eller 45. Forsøgene er gennemført i de to sorter Flair og Feedway, resultaterne fremgår af tabel 11. Der er ingen sikre effekter på udbytterne af hverken kvælstofmængder og strategier eller sorter. En stigende mængde kvælstof udbragt tidligt (led 1-3) medfører et stigende proteinindhold fra 10,8 procent ved 76 kg kvælstof til 12,8 procent ved 156 kg kvælstof. En deling af kvælstoffet medfører et svagt faldende proteinindhold, fordi det tilførte kvælstof ikke kan udnyttes pga. jorde udtørring. Det har således ikke været nogen fordel at dele kvælstoffet i forsøgene, og merudbyttet for at tildele mere end 76 kg kvælstof i forsøgene har kun været et par hkg. Der kan ikke drages nogen videre konklusioner af forsøgene pga. af den tørre vækstsæson. Ukrudt > > POUL HENNING PETERSEN OG JENS ERIK JENSEN, SEGES Sommere tørke har i vårafgrøderne på den ene side ført til indtørring af en stor del af det ukrudt, som har været tilbage i afgrøderne efter bekæmpelse, men på den anden side har åbne afgrøder givet plads til nyfremspiring af eksempelvis spildraps og vejpileurt, som mange steder har fyldt meget i stubben efter høst. Hvor tørken nåede at påvirke ukrudtsplanterne før ukrudtsbekæmpelsen, er set nedsat effekt mod hvidmelet gåsefod og vejpileurt, som er ukrudtsarter, der hurtigt danner et tykt vokslag. I tabel 12 ses resultaterne af fem forsøg med forskellige løsninger til bekæmpelse af ukrudt i vårbyg. De afprøvede behandlinger fremgår af tabellen. Behandlingerne er middelblandinger, som indeholder flere virkemekanismer, således at udvikling af herbicidresiste bliver forebygget. Tricera er endnu ikke godkendt og indeholder clopyralid, fluroxypyr og 2,4-D. Indholdet af clopyralid og fluroxypyr i 0,5 liter svarer til 0,021 l Matrigon SG plus 0,11 l Starane 333 HL. Indholdet af 2,4-D er 375 gram pr. liter. Cleave er godkendt i 2017 og indeholder samme mængde florasulam og fluroxypyr som Starane XL. Behandlingerne er tilstræbt udført i afgrøde stadie og er sket fra 24 til 46 dage efter såning, og ukrudtet har således i flere forsøg været forholdsvis stort. Det er valgt at udføre behandlingerne i stadie på baggrund af, at flere og flere midler får begræninger i anvendelsen i stadie Bestandene af tokimbladet ukrudt har varieret mellem 25 og 268 planter pr. m 2. De dominerende ukrudtsarter fremgår af tabellen. Effekten mod tokimbladet ukrudt af de afprøvede blandinger varierer i gennemsnit af forsøgene mellem 83 og 93 procent. I de to forsøgsled med en samlet effekt mod tokimbladet ukrudt på 83 procent indgår henholdsvis Zypar og Hussar Plus OD. Det er især et forsøg med meget vejpileurt, der trækker den gennemsnitlige effekt af Zypar ned, me det for Hussar Plus OD især er lidt svagere effekt mod både snerlepileurt og vejpileurt. Dette afspejler sig også ved bedømmelsen af procent dækning af tokimbladet ukrudt i stub ved høst. Generelt har alle de afprøvede behandlinger en bred og meget tilfredsstillende effekt. Udbytteniveauet er som følge af tørken noget lavere end normalt, og der er ikke statistisk sikre udslag for behandlingerne. Nederst i tabel 12 ses resultaterne af forsøgsled, som har gået igen i 2016 til Som gennemsnit er der opnået FOTO: GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES Sommere tørke har mange steder givet sprækker, hvorfra spildraps efter ukrudtsbekæmpelsen har kunnet spire frem i åbne vårbygafgrøder og giver anledning til falsk sædskifte i forhold til kålbrok. 104 VÅRBYG Ukrudt

13 TABEL 12. Midler mod ukrudt i vårbyg. (F12, F13, F14) Tokimbladet ukrudt Tokim- pr. m 2 bladet i alt Biomasse Enårig rapgræs Agersted moder Burresnerre Fuglegræs gåse- Hvidmelefod Hyrdetaske Kammille Snerle- Raps pile- urt Storkenæb Procent dækning i stub Vejpileurt Græsukrudt Tokimbl. ukrudt Hkg kerne forsøg Ubehandlet , g Express Gold SX + 0,03 l Legacy 500 SC + 0,1 l Starane 333 HL 2) ,8 0, g Express Gold SX + 0,03 l Legacy 500 SC + 0,2 l Mustang forte 2) ,4 1,4 4. 0,4 l Zypar + 0,04 l DFF ,0-0,2 5. 0,4 l Cleave + 0,04 l Legacy 500 SC + 4 g Trimmer 50 SG ,1-0,2 6. 0,2 l Pixxaro EC + 0,07 l Hussar Plus OD + 0,03 l DFF 2) ,3 0,0 7. 0,07 l Hussar Plus OD + 0,05 l DFF3) ,9 1,5 8. 0,15 l Pixxaro EC + 9 g Express Gold SX + 0,03 l Legacy 500 SC 2) ,7 0,5 9. 0,5 l Tricera + 7,5 g Trimmer 50 SG , ,5 l Tricera + 0,03 l Legacy 500 SC , ,5 l Tricera + 5 g Trimmer 50 SG + 0,03 l Legacy SC ,9 LSD forsøg Ubehandlet , g Express Gold SX + 0,03 l Legacy 500 SC + 0,1 l Starane 333 HL 2) ,6 1, g Express Gold SX + 0,03 l Legacy 500 SC + 0,2 l Mustang forte 2) ,7 1,7 7. 0,07 l Hussar Plus OD + 0,05 l DFF3) ,7 1,3 8. 0,15 l Pixxaro EC + 9 g Express Gold SX + 0,03 l Legacy 500 SC 2) ,9 1,6 9. 0,5 l Tricera + 7,5 g Trimmer 50 SG , ,5 l Tricera + 0,03 l Legacy 500 SC , ,5 l Tricera + 5 g Trimmer 50 SG + 0,03 l Legacy SC ,9 - LSD , forsøg Ubehandlet , g Express Gold SX + 0,03 l Legacy 500 SC + 0,1 l Starane 333 HL 2) ,4 1, g Express Gold SX + 0,03 l Legacy 500 SC + 0,2 l Mustang forte 2) ,2 1,2 7. 0,07 l Hussar Plus OD + 0,05 l DFF3) ,0 0,6 8. 0,15 l Pixxaro EC + 9 g Express Gold SX + 0,03 l Legacy 500 SC 2) ,5 1,2 LSD 1-8 1,3 Alle behandlinger er udført i stadie Visuel bedømmelse af ukrudtsbiomasse, ubehandlet forholdstal ) Tilsat 0,15 liter Agropol. 3) Tilsat 0,5 liter Renol. Udb. og merudb. Nettomerudb. VÅRBYG Ukrudt 105

14 STRATEGI Sprøjt som hovedregel, når ukrudtet har maksimalt to løvblade. Hvis der er sent fremspirende ukrudtsarter som for eksempel snerlepileurt og hanekro, er det bedre at afvente fremspiring af disse, selv om det først fremspirede ukrudt får mere end to løvblade, og doseringen derfor må øges. Sprøjt i morgentimerne, me temperaturen er lav og luftfugtigheden høj. En periode med høje temperaturer og gode vækstforhold resulterer i bedst effekt. Brug en middelblanding eller midler med flere aktivstoffer med forskellige virkemekanismer, så udvikling af herbicidresiste hos ukrudtet modvirkes. Omkring halv normaldosis er oftest økonomisk optimal og giver med det rette middelvalg tilstrækkelig effekt, da veletableret vårbyg er meget konkurrencedygtig over for ukrudt. Jordrøg, storkenæb og hundepersille er meget følsomme over for halauxifen i Pixxaro og Zypar. Bekæmpelse med disse midler kan derfor afvente, at hovedparten af bestanden er spiret frem, selv om det betyder, at de tidligst fremspirede planter kan nå at få mere end to løvblade. Gul okseøje skal bekæmpes, me de er helt små. På lavbundsjord, hvor ukrudt spirer frem over en lang periode, vil en splitsprøjtning på ukrudt med maksimalt to løvblade ofte give den mest sikre bekæmpelse. Vær opmærksom på restriktioner i middelanvendelse. Enårig rapgræs bliver normalt udkonkurreret af vårbyg, så behovet for at bekæmpe enårig rapgræs i vårbyg vil primært opstå ved pløjefri dyrkning og i frøgræssædskifter. Hvis der forekommer flyvehavre, kan man spare udgiften til en ekstra sprøjtning ved at udføre bekæmpelsen samtidig med andet ukrudt i afgrøde vækststadie 13-14, hvor flyvehavren er spiret frem. Hanespore er et græsukrudt i majs, som nu begynder at optræde i vårbyg. Hanespore kan bekæmpes med Primera Super/Foxtrot. Afsæt et sprøjtevindue, som giver mulighed for at vurdere effekt. sikre merudbytter på 2 til 3 hkg. Gennemsnittet dækker over, at der i forsøg med lille ukrudtsbestand ikke er betaling for behandlingerne, hvor ukrudtsbekæmpelsen derfor alene tjener til at undgå opformering af ukrudt og høstbesvær. Dette er ikke værdisat ved beregning af nettomerudbytte. Sygdomme > > MARIAN DAMSGAARD THORSTED OG GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES Registreringsnet I figur 4 til 7 ses udviklingen af skadegørere i Planteavlskoulenternes Registreringsnet i vårbyg i Angrebene af bygrust og bygbladplet var overvejende moderate, me angrebene af øvrige svampesygdomme var svage. I enkeltmarker optrådte dog kraftigere angreb af bygrust hhv. bygbladplet. gen udviklede sig meget hurtigt i det vedvarende varme og tørre vejr. Sammenligning af svampemidler Der er grundet tørkeskader kun opnået brugbare resultater i 4 af 12 anlagte forsøg. I 2 af forsøgene er der ikke opnået sikre merudbytter for svampebekæmpelse. I 2 af forsøgene er der opnået rentable nettomerudbytter på op til 5,6 hkg. Flere af de afprøvede løsninger giver nettomerudbytter på samme niveau. Pct. obs. med > 25 pct. angrebne planter , skadegørere Uge nr. Bladlus Bygbladplet Meldug Skoldplet Kornbladb.larve Bygrust Ramularia FIGUR 4. Udviklingen af skadegørere i vårbyg i Planteavlskoulenternes Registreringsnet VÅRBYG Sygdomme

15 Pct. obs. med > 25 pct. angrebne planter , bygrust Uge nr FIGUR 5. Udviklingen af bygrust i vårbyg i Planteavlskoulenternes Registreringsnet i årene 2013 til Vækststadium Uge nr FIGUR 7. Udviklingen af vækststadier i vårbyg i Planteavlskoulenternes Registreringsnet i årene 2013 til Pct. obs. med > 25 pct. angrebne planter , bygbladplet Uge nr FIGUR 6. Udviklingen af bygbladplet i vårbyg i Planteavlskoulenternes Registreringsnet i årene 2013 til I tabel 13 ses resultaterne af to forsøg, hvor forskellige midler og blandinger er afprøvet i samlet 50 procent dosering omkring skridning. Propulse + Comet Pro er også afprøvet i 25 og 75 procent dosering. I forsøgsled 2 er belyst effekten af en tidlig bekæmpelse i vækststadium 31 (et knæ udviklet). I forsøgsled 3 er belyst effekten af både en tidlig og sen supplerende behandling. Forsøgene er udført i sorterne Laureate og RGT Planet. Ved at sammenholde forsøgsled 2 og 3 fremgår det, at der ikke er betaling den sene supplerende behandling med Proline Xpert. Med 50 procent dosering er det højeste nettomerudbytte opnået med 0,35 Propulse + 0,2 Comet Pro i forsøget med det højeste udbytte, og med 0,25 l Propulse + 0,3 l Comet Pro hhv. 0,75 l Viverda + 0,75 l Ultimate i forsøget med lavt udbytte. Der er svage angreb i forsøgene, og der er ikke en forklaring på merudbytterne for svampesprøjtning. Der er ikke opnået et merudbytte ved at øge doseringen til 75 procent. I led 7 og 10 er forskelligt blandingsforhold mellem Comet Pro og Propulse sammenlignet, og der er ikke sikre forskelle mellem behandlingerne. I led 12 og 13 er der afprøvet to modeller til vurdering af behovet for bekæmpelse af bygbladplet og skoldplet. Ved angreb af rust og/eller meldug sprøjtes med 0,25 liter Orius, der kun har mindre effekt mod bygbladplet og skoldplet. Denne behandling blev ikke udløst i de to forsøg. I led 12 afprøves vejledning ifølge PlanteværnOnline og i led 13 ifølge en ny fugtmodel, der er udviklet af Aarhus Universitet. Bekæmpelse kan i begge tilfælde tidligst udløses i vækststadie 30 og senest i vækststadie 65 (blomstring). Ved udløst sprøjtning rettet mod bygbladplet/skoldplet skal der min. gå 10 dage, inden der kan udløses sprøjtning igen. Fugtmodellen i forsøgsled 13 anbefaler bekæmpelse, hvis der enten har været målt RH > 85% og/eller minimum 0,2 mm nedbør og/eller bladfugt, defineret som mindst 30 minutter med bladfugt pr. time, i mere end 20 sammenhængende timer. Ved bekæmpelsesbehov VÅRBYG Sygdomme 107

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

VÅRBYG Sorter. Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg

VÅRBYG Sorter. Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg VÅRBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets forsøg er høstet i sorten LG Diablo med forholdstal 107, sorten er med i landsforsøgene for første gang. Den følges af

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

VÅRBYG Sorter. Ved dyrkning af vårbyg til malt bør der altid vælges en maltbygsort, der er accepteret af handelspartneren.

VÅRBYG Sorter. Ved dyrkning af vårbyg til malt bør der altid vælges en maltbygsort, der er accepteret af handelspartneren. VÅRBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg De største udbytter i årets forsøg er fundet i sorten Laureate og nummersorten LGBU12-4217-A, begge med forholdstal 103 for udbytte. Herefter følger

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøgene KWS Serafino har et udbytte på 107,7 hkg pr. ha, svarende til forholdstal 107, det er det største udbytte i årets landsforsøg med rugsorter.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Nye højtydende triticalesorter på vej

Nye højtydende triticalesorter på vej sorter Nye højtydende triticalesorter på vej Der er i 8 høstet det største i nummersorten Ti 4 i landssøgene. Sorten har i årets søg givet 7 procent større end målesorten SW Valentino. Det seneste par

Læs mere

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Dyrkning af maltbyg Sortsvalg Gødning Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Behandling efter høst Sortsvalg, kvalitetskrav Sortering Proteinprocent Spireenergi Vandprocent Knækkede kerner

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterbyg er målt i den seksradede sort KWS Kosmos og er 8 procent større end måleblandingens. Derefter

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Hybrider topper landsforsøgene De tre højestydende vinterbygsorter i årets landsforsøg med vinterbyg er hybridsorterne SY 214285, Jettoo og Bazooka med forholdstal

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd 219 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

ØKOLOGISKE SORTSBLANDINGER

ØKOLOGISKE SORTSBLANDINGER ØKOLOGISKE SORTSBLANDINGER Udvælgelse og sammensætning Hans Peder Lauridsen Projektet MixBar har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet. VÅRBYG 2017

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vårsæd 216 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både danske og udenlandske malterier efterspørger.

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen KHL 30 januar 2019 Hans Maegaard Hansen Verdens produktionen af græsfrø USA 42% Canada 6% Europa 43% Australien 1% Argentina 4% New Zealand 4% 1.000 tons EU-data for græs- og kløverfrø 300 250 200 150

Læs mere

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg De højestydende vinterbygsorter er i årets landsforsøg de seksradede nummersorter KW 6-329 og SY 211-98, med et forholdstal for udbytte på 110

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Svampestrategier i korn

Svampestrategier i korn Svampestrategier i korn Disposition: Svampestrategier i vinterhvede Svampebekæmpelse i vårbyg Strategi i vinterrug Svampestrategier i korn - 2017 og 2018 atypiske år på hver deres måde. - 2018 ekstremt

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Hussar Gode erfaringer fra 2002 Bekæmper rajgræs med 75-100 g/ha tidligt forår Opfølgning med 50-70 g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON Lidt om: Gødskning Situationen i marken Ukrudtsbehandling Græsser Tokimbladet Nye regler i udlægsmarker!!!! Svampebehandling i rødsvingel?? Gødskning:

Læs mere

Vårsæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf

Vårsæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf Vårsæd 2019 Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej 16-7490 Aulum -Tlf. 38 41 66 00 - www.atr-landhandel.dk Vårsæd 2019 Udsædsmængde Beregning af udsædsmængde Ønsket plantetal pr m 2 TKV

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landssøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landssøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

BÆLGSÆD Markært, sorter

BÆLGSÆD Markært, sorter BÆLGSÆD Markært, sorter > > JON BIRGER PEDERSEN, SEGES Kommende sorter med lovende udbytter I 2017 har der deltaget ni sorter i landssøgene med markært, det er tre mere end i 2016. Nummersorten NOS3009-052-039/1

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Vårsæden er nu spiret frem mange steder, selvom det har været en kold periode den

Læs mere

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST VINTERRAPS Irene Skovby Rasmussen, VKST Vinterraps i foråret 2018 Status i rapsmarkerne? Gødskning hvordan fordeler vi gødningen? Ukrudt opfølgende behandlinger Vækstregulering kan det betale sig? Skadedyr

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Møde Østervrå 23/3-2018

Møde Østervrå 23/3-2018 Møde Østervrå 23/3-2018 Svampestrategi korn, raps og hestebønner YIELD INCREASE DT/HA Sammenhæng ml. septoria og udbytte % DISEASE AND YIELD INCREASE 40 35 30 25 20 15 10 5 y = -0,7675x + 28,185 R² =

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

Vårbyg. Konklusioner. Sortsvalg. Tabel 1. Fortsat.

Vårbyg. Konklusioner. Sortsvalg. Tabel 1. Fortsat. Sortsvalg Nummersorten SJ 3065 har været den højstydende i årets landsforsøg med vårbygsorter. Den har givet 6,6 hkg pr. ha mere end målesortsblandingen. Se tabel 4. Merudbytterne for svampebekæmpelse

Læs mere

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Gødskning - N-Status i marken lige nu - Efterafgrøder værdi - Gødskning -2019 Vækstregulering -Behov for behandling -Valg af midler

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Tidsler, melder og raps

Tidsler, melder og raps Tidsler, melder og raps Sådan bekæmpes de! Sakskøbing, 6. februar 2018 1 Tidsler, melder og raps Sådan bekæmpes de! Dette kan du gøre allerede nu Bladdække Raps 1 uge efter 3. sprøjtning 520-2016/2017

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Økologisk sortsudvikling Vårbyg. Lene Krusell Vårbyg forædler

Økologisk sortsudvikling Vårbyg. Lene Krusell Vårbyg forædler Økologisk sortsudvikling Vårbyg Lene Krusell Vårbyg forædler 1 Udbytte Udbytte Udbytte Biotisk - sygdomme Abiotisk stress Generelle forædlingsmål Foder Malt Brød Stråstyrke Tidlighed Væksttyper 2 Forædling

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Nairobi er ny topscorer

Nairobi er ny topscorer sorter Nairobi er ny topscorer I årets landsforsøg med vårbygsorter er Nairobi den højestydende. Den giver 3 procent mere end målesortsblandingen. De seks sorter Tamtam, Quench, Columbus, LAN 0861, Keops

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Radrensning giver merudbytte i vårsæd

Radrensning giver merudbytte i vårsæd Radrensning giver merudbytte i vårsæd I 2016 alene er der opnået merudbytte på 3,1 hkg. pr. ha. ved radrensning i vårsæd med 25 cm rækkeafstand. Det samlede gennemsnitlige merudbytte for begge forsøgs

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 KONGRES 2018 Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 Nyt om ukrudt- og svampebekæmpelse v/planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Valg af efterafgrøder v/planteavlskonsulent Bent

Læs mere

Udbytte i Hkg/ha Foderkvalitet. Nedknækning, strå. Nedknækning, strå. Nedknækning, aks. Ramularia. Skoldplet. Bladplet. Bygrust.

Udbytte i Hkg/ha Foderkvalitet. Nedknækning, strå. Nedknækning, strå. Nedknækning, aks. Ramularia. Skoldplet. Bladplet. Bygrust. Udbytte i Hkg/ha Dyrkningsegenskaber Korrigeret til 85 % tørstof Procent (%) Skala: 0-10 Karakter: 1-9 Kvalitetsegenskaber Foderkvalitet Maltkvalitet Lednr Sortskode Sort FHT Strålængde, cm Modning, dato

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Side 1 af 14 Det er nu endelig blevet lidt varmere temperaturer, så jeg forventer

Læs mere

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Foderhvede er stadig en vinderafgrøde Forudsætninger for succesfuld dyrkning af vinterhvede Produktion af mest mulig

Læs mere

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY TM BELFRY STØRRE UDBYTTE, MINDRE STRESS Hyvido hybrid vinterbygsorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Det drejer sig specielt om såtid,

Læs mere

Varberg er den højestydende vårbygsort

Varberg er den højestydende vårbygsort sorter Varberg er den højestydende vårbygsort Sorten Varberg har i årets landsforsøg med vårbygsorter givet 5 procent mere end målesortsblandingen. Varberg var også blandt de højestydende sorter i 2007

Læs mere

Rettelsesblad til Oversigt over Landsforsøgene 2008

Rettelsesblad til Oversigt over Landsforsøgene 2008 1 Markfrø side 143 tabel 3. Tabel 3. Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs om efteråret. (J5 J6) Engrapgræs Bendlingstidspunkt Bendlingsindeks Netto- merud- bytte 2008. 1 forsøg 1. Ubendlet - 0 1.581-2.

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

det være klogt at få reserveret en mængde.

det være klogt at få reserveret en mængde. AfgrødeNyt NR. 25-25. oktober INDHOLD Aktuelt i marken Sorter af vårsæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Meget korn er høstet vådt i år, og derfor er det meget vigtigt at holde øje med kornlagrene, selvom

Læs mere

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Kan god gylle gøres bedre? Nye og gamle additivers effekt Kerneudbytte, hkg pr. ha. Effekt af a. nitrifikationshæmmere

Læs mere

Vårbyg. Konklusioner. Sortsvalg. Tabel 1. Fortsat.

Vårbyg. Konklusioner. Sortsvalg. Tabel 1. Fortsat. Sortsvalg De to højestydende sorter i årets landsforsøg med vårbygsorter har været Gustav og Keops, der begge har givet 3,1 hkg pr. ha mere end målesortsblandingen. Som nummer to til fire ligger sorterne

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

ØKOLOGISK DYRKNING. Vintertriticale dyrkning

ØKOLOGISK DYRKNING. Vintertriticale dyrkning ØKOLOGISK DYRKNING Vintertriticale dyrkning > > LARS EGELUND OLSEN, SEGES Højt kvælstofniveau ved tidlig tildeling giver mere gulrust Valg af gødningsstrategi har betydning for angrebsgraden af gulrust

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Konsulenttræf DuPont planteværn

Konsulenttræf DuPont planteværn Konsulenttræf 2017 DuPont planteværn www.dupontagro.dk Søren Severin Telefon: 23814720 DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af skadevoldere

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere