SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER"

Transkript

1 Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

2 Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet for Business Check Svineproduktion 2018, hvor driftsgrenene sohold med salg af 7 kg grise, sohold med salg af 30 kg grise og slagtesvin indgår. De to sidstnævnte er inddelt i størrelsesgrupper. Som noget nyt er smågriseproducenterne også vist i grupperinger efter vægt på de solgte smågrise inddelt i grupper med over og under 32 kg. Som læser får du et overblik over driftsgrenenes resultater for 2018 og et billede af udviklingen fra forrige år. Hvis du som landmand ønsker at se driftsgrensanalyserne for din virksomhed sammenlignet med andre individuelle virksomheder, kan du kontakte din DLBR-virksomhed. Her kan du også få en fraktilanalyse, som sammen med det øvrige talmateriale kan give inspiration til indsatsområder og forbedringspotentialer. Som tidligere er der i Business Check særligt fokus på fremstillingspriser som indikatorer for virksomhedens konkurrenceevne. Indholdet i denne publikation er tabeller, figurer og fraktilanalyser for de nævnte driftsgrene. Analyser af tallene og andre artikler om Business Check kan du finde på Landbrugsinfo > Økonomi > Benchmarking. INDHOLD Resultater for svineproduktion i Fraktilanalyser 2018 Svineproduktion...13 Business Check Svineproduktion...22 Business Check vejledning Som supplement til nærværende udgivelse henvises til Vejledning for Business Check. Vejledningen giver en gennemgang af, hvad Business Check indeholder, og hvordan de enkelte nøgletal beregnes. Derudover giver den inspiration til, hvordan resultater fra Business Check kan bruges på den enkelte bedrift. Redaktion Nikolaj Kleis Nielsen, nikn@seges.dk Mikkel Gejl Hansen, migh@seges.dk Deltagere i produktionen Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk Arne Oksen, aro@seges.dk Layout og grafik Mona Hvidberg, mohv@seges.dk Foto SEGES Udgiver SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N seges.dk Udgave 1. udgave maj BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

3 Business Check SVINEPRODUKTION Resultater for svineproduktionen i 2018 Resultaterne i Business Check Svin 2018 er baseret på driftsgrensanalyser fra 824 svineproducenter. Bedrifterne er inddelt i slagtesvin, søer med 7 og 30 kg produktion, og grupperne er endvidere underinddelt i størrelsesgrupper og efter salgsvægt (smågriseproducenter), hvor det giver mening. Tabel 1 viser hovedresultaterne for slagtesvineproduktionen, tabel 2 viser hovedtallene for smågriseproducenterne. I 2018 faldt afregningspriserne for slagtesvineproducenterne, og den beregnede smågrisepris faldt sammen med den. Derudover faldt pulje- og eksportpriserne på smågrise i forhold til 2017, hvor der blev opnået meget gode salgspriser på smågrise på eksportmarkederne blev også kendetegnet ved en meget tør sommer med lave udbytter i markerne og stigende foderpriser. Samlet set blev bytteforholdene for svineproducenterne markant forringet i forhold til det gode år Faldet i bytteforholdene har påvirket dækningsbidragene for smågriseproducenterne i negativ retning. For 30 kg producenter er dækningsbidraget således faldet med ca kr. i forhold til 2017, mens det for 7 kg producenterne er faldet med ca kr. pr. årsso. Samtidig er kravene til dækningsbidragene for at dække kapacitets- og kapitalomkostninger kun faldet marginalt, hvorved de negative ændringer i dækningsbidragene slår igennem hele vejen til resultatet i driftsgrenen. For søer med 30 kg er resultatet pr. årsso således ændret med ca kr. til et negativt resultat pr. årsso på ca. 600 kr. For 7 kg producenterne lander 2018 med et negativt resultat pr. årsso på 341 kr. mod et positivt resultat på kr. i Fald i smågrisepriserne er gavnlige for slagtesvineproduktionen, men slagtesvineproducenterne oplevede også markante fald i afregningspriserne på ca. 1,7 kr. pr. kg. Slagtesvineproducenterne er også mærkede af de forhøjede foderpriser, og samlet set er der i 2018 et behov for et dækningsbidrag på ca. 120 kr. pr. slagtesvin for at modsvare kapacitets- og kapitalomkostninger mod et bidrag på ca. 130 kr. pr. slagtesvin i Dækningsbidragene ligger ca. på 75 kr. pr. slagtesvin i 2018, med store variationer, mod et gennemsnit på ca. 155 kr. i Samlet set forværres resultatet i driftsgrenen med mellem 65 og 75 kr. på slagtesvin fra 2017 til 2018, og resultaterne ender på -32 kr. pr. slagtesvin for gruppen af store producenter og -69 kr. pr. slagtesvin for de mindste producenter. De størrelsesøkonomiske gevinster ses dermed intakte i slagtesvineproduktionen. Det er dog kun de ca. ti pct. bedste slagtesvineproducenter, der formår at lave overskud i deres driftsgren i BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

4 Spredning i fremstillingspris på 7 kg grise Figur 1. Spredning i fremstillingsprisen på 7 kg grise, kr. pr. gris. Kr. pr. 7 kg gris Kr. pr. 30 kg gris % 20% 40% 60% 80% 100% 0% Til 32 kg 20% 40% Over 60% 32 kg 80% 100% Gns salgspris til og med 30 kg. Fremstillingspris pr. frav. smågris Gns. salgspris over 30 kg Gns. salgspris BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

5 Spredning i fremstillingspris, søer med smågrise Figur 2. Spredning i fremstillingsprisen på 30 kg grise, kr. pr. gris Kr. pr. 30 kg gris % 20% 40% 60% 80% 100% Under 750 årssøer Over 750 årssøer Gns. salgspris u. 750 Gns salgspris o BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

6 Spredning i fremstillingspris, søer med smågrise Figur 3. Spredning i fremstillingsprisen på smågrise, kr. pr. smågris Kr. pr. 30 kg gris % 20% 40% 60% 80% 100% Til 32 kg Gns. salgspris kg Over 32 kg Gns. salgspris kg 6 BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

7 Spredning i fremstillingspris på slagtesvin Figur 3. Spredning i fremstillingsprisen på slagtesvin, kr. pr. kg Kr. pr.kg % 20% 40% 60% 80% 100% Over Gns. afregningspris BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

8 Uddrag af resultater Tabel 1. Uddrag af resultater fra Business Check Svineproduktion 2018 smågrise GENNEMSNITSTAL SOHOLD 7 KG (F) SØER MED SMÅGRISE UNDER 750 SØER (U) SØER MED SMÅGRISE OVER 750 SØER (O) SØER MED SMÅGRISE KG SØER MED SMÅGRISE KG Antal bedrifter Antal årssøer Opnået DB, kr. pr. årsso Krav til DB, kr. pr. årsso Resultat, driftsgren Smågrisepris, kr. pr. stk Fremstillingspris, kr. pr. stk.* Bunden kapital, kr. pr. årsso Afkastningsgrad, pct. -2,89% -4,63% -0,84% -3,14-% -3,24% * Eksklusive værdiændring på stambesætning 8 BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

9 Tabel 2. Uddrag af resultater fra Business Check Svineproduktion 2018 slagtesvin GENNEMSNITSTAL SLAGTE- SVIN PROD. (L) SLAGTESVIN PROD. (M) SLAGTESVIN OVER PROD. (S) Antal bedrifter Antal slagtesvin Opnået DB, kr. pr. slagtesvin 61,1 75,2 85,2 Krav til DB, kr. pr. slagtesvin Resultat driftsgren, kr. pr. slagtesvin -69,2-44,5-32,1 Pris pr. prod. slagtesvin, kr. pr. kg 9,40 9,35 9,55 Fremstillingspris, kr. pr. kg 10,1 9,71 9,76 Bunden kapital, kr. pr. slagtesvin Afkastningsgrad, pct. -9,17% -6,61% -4,22% 9 BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

10 Udvikling fra 2017 til 2018 Tabel 3. Sammenligning af udvalgte resultater fra Business Check Svin 2017 og 2018 smågrise Opnået DB, kr. pr. årsso Krav til DB, kr. pr. årsso Resultat driftsgren, kr. pr. årsso Smågrisepris, kr. pr. stk. Fremstillingspris, kr. pr. smågris* Afkastningsgrad ÅR * Eksklusive værdiændring på stambesætning SOHOLD 7 KG (F) SØER MED SMÅGRISE UNDER 750 SØER (U) SØER MED SMÅGRISE OVER 750 SØER (O) ê ê ê ê ê ê ê -341 ê -838 ê ê 214 ê 360 ê ê ê ê ,9% 16,4% 23,2% 2018 ê -2,89% ê -4,63% ê -0,84% 10 BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

11 Tabel 4. Sammenligning af udvalgte resultater fra Business Check Svin 2017 og 2018 slagtesvin ÅR SLAGTESVIN PROD. (L) SLAGTESVIN PROD. (M) SLAGTESVIN OVER PROD. (S) Opnået DB, kr. pr. slagtesvin Krav til DB, kr. pr. slagtesvin Resultat driftsgren, kr. pr. slagtesvin Pris pr. prod. slagtesvin, kr. pr. kg Fremstillingspris, kr. pr. kg Afkastningsgrad, pct ê 61,1 ê 75,2 ê 85, ê 130 ê 120 ê ê -69,2 ê -44,5 ê -32, ,1 11,1 11, ê 9,40 ê 9,35 ê 9, ,9 10,6 10, ê 10,1 ê 9,71 ê 9, ,1% 7,8% 8,0% 2018 ê-9,17% ê -6,61% ê-4,22% 11 BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

12 12 BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

13 Fraktilanalyser 2018 Svineproduktion På de efterfølgende sider vises fraktilanalyserne for følgende grupper: Sohold 7 kg Søer med smågrise kg Søer med smågrise kg Sohold under 750 årssøer Sohold over 750 årssøer Slagtesvin producerede slagtesvin Slagtesvin producerede slagtesvin Slagtesvin over producerede slagtesvin Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Vælg den gruppe, der bedst matcher bedriften. Markér på hver linje det tal, der er nærmest værdien fra driftsgrens analysen. Du kan nu se, på hvilke overordnede områder bedriften har god konkurrenceevne, og hvor der er potentiale for forbedring. 13 BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

14 Tabel 5. Fraktilanalyse 2018 Sohold 7 kg 63 bedrifter i gruppen STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGSPOTENTIALE Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Fravænnede grise pr. årsso 37,0 36,0 34,7 33,9 33,4 32,7 32,3 32,1 31,4 29,1 28,3 Fremstillingspris pr. frav. smågris Kr. pr. solgt fravænnet smågris Afkastningsgrad 7,8 6,2 2,7 2,2 1,3 0,6-3,0-4,1-5,6-11,8-14,9 Bundet kapital pr. enhed Bygningsomk mv pr. enhed Bruttoudbytte i alt Foderomkostninger pr. enhed Dækningsbidrag pr. årsso Krav til DB pr. enhed Arbejdsomk. pr. enhed Resultat, driftsgren BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

15 Tabel 6. Fraktilanalyse 2018 Søer med smågrise under 750 årssøer 223 BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGSPOTENTIALE Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Producerede grise pr. årsso 36,0 34,9 33,8 33,2 32,8 32,2 31,7 31,1 30,5 28,8 27,8 Fremstillingspris pr. smågris Kr. pr. solgt smågris Afkastningsgrad 5,1 4,1 1,0-0,2-1,1-3,0-4,7-6,7-8,4-14,1-20,6 Bundet kapital pr. enhed Bygningsomk mv Bruttoudbytte i alt Foderomkostninger pr. enhed Dækningsbidrag pr. enhed Krav til DB pr. enhed Arbejdsomk. pr. enhed Resultat, driftsgren pr. årsso BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

16 Tabel 7. Fraktilanalyse 2018 Søer med smågrise over 750 årssøer 126 BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGSPOTENTIALE Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Producerede grise pr. årsso 37,2 36,2 34,8 34,1 33,5 32,9 32,3 31,6 30,9 29,0 28,3 Fremstillingspris pr. smågris Kr. pr. solgt smågris Afkastningsgrad 8,4 7,1 4,5 3,5 2,7 1,1-2,0-3,4-5,8-11,0-19,6 Bundet kapital pr. enhed Bygningsomk mv Bruttoudbytte i alt Foderomkostninger pr. enhed Dækningsbidrag pr. enhed Krav til DB pr. enhed Arbejdsomk. pr. enhed Resultat, driftsgren pr. årsso BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

17 Tabel 8. Fraktilanalyse 2018 Søer med smågrise 28 til 31 kg. 187 BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGSPOTENTIALE Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Producerede grise pr. årsso 36,4 35,7 34,1 33,4 32,9 32,3 31,7 31,2 30,6 28,8 28,2 Fremstillingspris pr. smågris Kr. pr. solgt smågris Afkastningsgrad 6,7 5,0 2,5 1,4 0,4-1,9-3,9-5,2-7,8-14,1-20,4 Bundet kapital pr. enhed Bygningsomk mv Bruttoudbytte i alt Foderomkostninger pr. enhed Dækningsbidrag pr. enhed Krav til DB pr. enhed Arbejdsomk. pr. enhed Resultat, driftsgren pr. årsso BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

18 Tabel 9. Fraktilanalyse 2018 Søer med smågrise 32 til 35 kg. 110 BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGSPOTENTIALE Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Producerede grise pr. årsso 36,2 35,1 34,2 33,2 33,0 32,4 31,8 31,1 30,6 28,7 28,0 Fremstillingspris pr. smågris Kr. pr. solgt smågris Afkastningsgrad 6,9 4,9 2,1 0,9-0,1-1,1-3,4-5,8-7,3-11,8-19,4 Bundet kapital pr. enhed Bygningsomk mv Bruttoudbytte i alt Foderomkostninger pr. enhed Dækningsbidrag pr. enhed Krav til DB pr. enhed Arbejdsomk. pr. enhed Resultat, driftsgren pr. årsso BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

19 Tabel 10. Fraktilanalyse 2018 Slagtesvin ml og producerede slagtesvin 140 BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGSPOTENTIALE Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Fremstillingspris pr. kg sl.svin 8,7 9,1 9,5 9,6 9,9 10,0 10,2 10,4 10,7 11,6 11,8 Pris pr. kg. Slagtesvin 10,5 10,4 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,1 8,8 8,6 Afkastningsgrad 6,5 1,9-2,5-4,7-6,8-9,2-12,3-14,0-17,0-23,7-35,8 Bundet kapital pr. slagtesvin Bygningsomk. mv. pr. slagtesvin Bruttoudbytte pr. slagtesvin Foderomkostninger pr. slagtesvin Dækningsbidrag pr. slagtesvin Krav til DB pr. slagtesvin Arbejdsomk. pr. slagtesvin Resultat, driftsgren pr. slagtesvin BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

20 Tabel 11. Fraktilanalyse 2018 Slagtesvin ml og producerede slagtesvin 128 BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGSPOTENTIALE Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Fremstillingspris pr. kg sl.svin 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 9,7 9,9 10,0 10,2 10,7 11,0 Pris pr. kg. Slagtesvin 10,2 10,0 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,2 8,9 8,7 Afkastningsgrad 4,2 2,3-1,3-3,0-4,4-5,5-7,6-9,0-11,6-20,4-25,3 Bundet kapital pr. slagtesvin Bygningsomk. mv. pr. slagtesvin Bruttoudbytte pr. slagtesvin Foderomkostninger pr. slagtesvin Dækningsbidrag pr. slagtesvin Krav til DB pr. slagtesvin Arbejdsomk. pr. slagtesvin Resultat, driftsgren pr. slagtesvin BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

21 Tabel 12. Fraktilanalyse 2018 Slagtesvin over producerede slagtesvin 115 BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGSPOTENTIALE Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Fremstillingspris pr. kg sl.svin 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 9,7 9,9 10,0 10,2 10,7 11,0 Pris pr. kg. Slagtesvin 10,2 10,0 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,2 8,9 8,7 Afkastningsgrad 4,2 2,3-1,3-3,0-4,4-5,5-7,6-9,0-11,6-20,4-25,3 Bundet kapital pr. slagtesvin Bygningsomk. mv. pr. slagtesvin Bruttoudbytte pr. slagtesvin Foderomkostninger pr. slagtesvin Dækningsbidrag pr. slagtesvin Krav til DB pr. slagtesvin Arbejdsomk. pr. slagtesvin Resultat, driftsgren pr. slagtesvin BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

22 Business Check SVINEPRODUKTION SMÅGRISE Søer med fravænnede sohold 7 kg Løbenummer (Antal bedrifter i gruppen 71) Percentil Antal årssøer Fravænnede grise pr. årsso Nøgletal Foderomkostninger pr. enhed Arbejdsomkostninger pr. enhed Krav til dækningsbidrag pr. enhed Bundet kapital pr. enhed Anvendt rentesats, pct. Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad Dyreomsætning og andre landbrugsindtægter ekskl. værdiændringer Foderomkostninger Dyrlæge og diverse Energi, vedligehold mv Arbejdsomkostninger Ejd.skat, forsikr. og diverse kapomk Afskrivninger i alt Renteomk og leje Fremstillingspris pr. frav. smågris Kr. pr. solgt fravænnet smågris Pris soyaskrå, kr. pr. kg Pris tilskudsfoder, kr. pr. kg Pris færdigblanding søer, kr. pr. kg Gns. gruppen Top 10 F2 F8 F16 F25 F37 F48 F P99 P90 P79 P66 P49 P34 P U ,8 34,5 33,6 33,5 29,0 33,7 39,0 33,9 31, ,42 1,99 2,20 3,60 1,00 2,70 2,30 3,00 2, , ,89 7,05-2,81 0,78-5,74-7,80 0,99 5,79-4,35-9,21-1,45 3,01 1,58 7,63 13,3 1,58-4,70 15,8 91,5 82,5 88,7 80,5 90,5 91,4 84,2 87,0 82,4 26,9 23,1 21,8 21,2 21,0 22,4 24,1 24,7 29,7 15,8 16,2 15,2 10,2 18,4 13,9 12,4 15,1 12,8 45,6 38,3 41,4 50,8 25,6 40,1 35,2 33,4 51,0 8,45 6,19 6,96 9,63 15,9 9,99 7,74 8,51 10,0 18,4 21,3 20,4 13,2 27,0 21,7 23,9 23,4 18,9 12,6 7,86 7,38 6,99 4,09 11,6 6,86 10,8 8, ,48 2,53 3,58 2,99 3,16 2,90 2,99 1,69 1,67 1,76 1,71 1,66 1,58 1,73 1,73 1,65 22 BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

23 Søer med fravænnede sohold 7 kg Specifikation af resultat Salg/overførsel smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre Landbrugsindtægter svin Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi svin Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger svin Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar og Øvrige omk. Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren , ,5 25,7 9, , , , ,0-63, ,1-38,4-23,9-35,5-73,3-14,4 10, , , , ,0-72,7-99,9-86, ,5-76,5-98,9-60, ,71-13,5-4, BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

24 Business Check SVINEPRODUKTION SMÅGRISE Søer med smågrise under 750 årssøer Løbenummer (Antal bedrifter i gruppen 217) Percentil Antal årssøer Producerede grise pr. årsso Vægt solgte/overførte smågrise, kg. Nøgletal Foderomkostninger pr. enhed Arbejdsomkostninger pr. enhed Krav til dækningsbidrag pr. enhed Bundet kapital pr. enhed Anvendt rentesats, pct. Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad Dyreomsætning og andre landbrugsindtægter ekskl. værdiændringer Foderomkostninger Dyrlæge og diverse Energi, vedligehold mv Arbejdsomkostninger Ejd.skat, forsikr. og diverse kapomk Afskrivninger i alt Renteomk og leje Fremstillingspris pr. smågris Kr. pr. solgt smågris Pris soyaskrå, kr. pr. kg Pris tilskudsfoder, kr. pr. kg Pris færdigblanding søer, kr. pr. kg Gns. gruppe Top 10 U6 U21 U44 U76 U111 U147 U P98 P91 P80 P66 P50 P33 P U U ,0 33,9 35,0 33,8 33,4 33,7 30,5 35,4 32,7 31,2 30,0 32,0 30,0 30,0 30,0 33,0 33,0 31, ,18 2,02 1,80 1,80 1,20 3,40 1,90 2,20 3, ,63 11,4 6,50 3,32 1,04 1,42-5,45-3,37-9,40-2,17-1,75-33,3-3,94-3,07-5,96 13,9-31,9 22, ,7 33,2 46,2 30,4 34,4 39,1 33,1 26,4 39,1 25,2 20,7 17,4 24,0 19,2 17,7 29,1 30,6 23,6 63,0 48,5 52,6 57,1 61,0 58,3 86,6 68,2 40,5 13,8 9,08 9,72 17,8 9,18 17,6 15,0 18,4 16,5 29,5 28,3 27,5 34,8 37,3 39,5 27,3 38,7 40,0 14,0 11,3 10,9 10,6 7,21 20,3 7,70 14,5 24, ,63 2,51 3,38 2,57 2,52 2,69 2,66 2,82 3,18 2,86 1,67 1,71 1,91 1,83 1,64 1,77 24 BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

25 Søer med smågrise under 750 årssøer Specifikation af resultat Salg/overførsel smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre Landbrugsindtægter svin Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi svin Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger svin Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar og Øvrige omk. Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren , ,7 35, , , , , , , , , , ,7-69,9-45,6-6, , BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

26 Business Check SVINEPRODUKTION SMÅGRISE Søer med smågrise over 750 årssøer Løbenummer (Antal bedrifter i gruppen 126) Percentil Antal årssøer Producerede grise pr. årsso Vægt solgte/overførte smågrise, kg. Nøgletal Foderomkostninger pr. enhed Arbejdsomkostninger pr. enhed Krav til dækningsbidrag pr. enhed Bundet kapital pr. enhed Anvendt rentesats, pct. Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad Dyreomsætning og andre landbrugsindtægter ekskl. værdiændringer Foderomkostninger Dyrlæge og diverse Energi, vedligehold mv Arbejdsomkostninger Ejd.skat, forsikr. og diverse kapomk Afskrivninger i alt Renteomk og leje Fremstillingspris pr. smågris Kr. pr. solgt smågris Pris soyaskrå, kr. pr. kg Pris tilskudsfoder, kr. pr. kg Pris færdigblanding søer, kr. pr. kg Gns gruppe Gns. top 10 O5 O15 O27 O45 O64 O87 O P97 P89 P80 P66 P51 P33 P O ,9 35,1 38,6 34,7 31,7 33,6 34,4 32,3 29,0 30,7 30,3 34,0 30,0 31,0 31,0 32,0 31,0 30, ,22 1,73 1,60 1,00 1,20 2,00 1,70 2,50 1, ,84 11,8 8,28 4,80 4,61 2,86 1,00-3,87-18,2-1,36-11,0 0,95-39,6-26,2-5,97-7,60-7,58 8, ,8 33,4 23,3 33,4 39,5 39,9 44,9 30,9 48,2 23,0 19,5 15,5 21,0 23,9 19,0 23,5 31,5 30,8 58,3 48,1 37,8 55,0 60,6 58,3 54,0 54,2 68,1 11,4 8,92 9,52 12,9 14,9 9,35 13,2 22,2 14,7 27,6 26,5 31,8 25,6 19,8 33,3 33,9 32,3 23,1 17,9 17,6 9,69 7,73 6,99 14,6 10,6 10,4 5, ,66 2,56 2,56 2,62 2,57 2,52 2,72 3,22 2,88 5,75 4,93 6,02 0,15 2,78 1,65 1,64 1,66 1,81 26 BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

27 Søer med smågrise over 750 årssøer Specifikation af resultat Salg/overførsel smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre Landbrugsindtægter svin Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi svin Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger svin Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar og Øvrige omk. Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren , ,3 47,8 21,7 10,0 40, , , ,0-95, , , , , ,7-26,6-3, BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

28 Business Check SVINEPRODUKTION SMÅGRISE Søer med smågrise kg. Løbenummer (antal bedrifter i gruppen 175 ) Percentil Antal årssøer Producerede grise pr. årsso Vægt solgte/overførte smågrise, kg. Nøgletal Foderomkostninger pr. enhed Arbejdsomkostninger pr. enhed Krav til dækningsbidrag pr. enhed Bundet kapital pr. enhed Anvendt rentesats, pct. Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad Dyreomsætning og andre landbrugsindtægter ekskl. værdiændringer Foderomkostninger Dyrlæge og diverse Energi, vedligehold mv Arbejdsomkostninger Ejd.skat, forsikr. og diverse kapomk Afskrivninger i alt Renteomk og leje Fremstillingspris pr. smågris Kr. pr. solgt smågris Pris soyaskrå, kr. pr. kg Pris tilskudsfoder, kr. pr. kg Pris færdigblanding søer, kr. pr. kg Gns. gruppe Top 10 L3 L22 L39 L65 L95 L127 L P99 P89 P80 P66 P50 P33 P O O U U ,2 35,4 33,7 31,7 31,6 32,1 33,5 31,1 32,7 30,4 30,0 29,0 31,0 31,0 30,0 30,0 31,0 31, ,16 2,24 1,50 1,20 2,10 2,00 2,60 2,40 3, ,14 10,9 6,55 4,61 3,59 1,45-1,11-3,71-9,40-2,99-3,94 6,55-26,2-28,9-27,2-4,56-11,6 22, ,8 31,0 29,8 39,5 42,1 50,4 29,6 46,6 39,1 23,6 20,9 17,0 23,9 14,5 33,4 29,8 20,2 23,6 60,7 50,2 65,6 60,6 61,5 57,1 61,3 84,5 40,5 12,1 9,51 8,66 14,9 14,8 17,9 11,7 24,0 16,5 28,2 29,0 38,9 19,8 29,5 18,7 24,7 20,6 40,0 16,1 14,0 12,7 6,99 14,7 9,52 18,0 14,4 24, ,63 2,57 2,56 2,57 2,63 2,52 2,46 2,66 3,05 3,56 6,02 2,58 1,64 1,65 1,68 1,87 1,77 28 BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

29 Søer med smågrise kg. Specifikation af resultat Salg/overførsel smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre Landbrugsindtægter svin Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi svin Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger svin Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar og Øvrige omk. Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren , ,1 71,8 21,7 43,1 45, , , ,5-77, , , , ,0-58, , BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

30 Business Check SVINEPRODUKTION SMÅGRISE Søer med smågrise kg. Løbenummer (Antal bedrifter i gruppen 115) Percentil Antal årssøer Producerede grise pr. årsso Vægt solgte/overførte smågrise, kg. Nøgletal Foderomkostninger pr. enhed Arbejdsomkostninger pr. enhed Krav til dækningsbidrag pr. enhed Bundet kapital pr. enhed Anvendt rentesats, pct. Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad Dyreomsætning og andre landbrugsindtægter ekskl. værdiændringer Foderomkostninger Dyrlæge og diverse Energi, vedligehold mv Arbejdsomkostninger Ejd.skat, forsikr. og diverse kapomk Afskrivninger i alt Renteomk og leje Fremstillingspris pr. smågris Kr. pr. solgt smågris Pris soyaskrå, kr. pr. kg Pris tilskudsfoder, kr. pr. kg Pris færdigblanding søer, kr. pr. kg Gns. gruppe Top 10 L5 L13 L24 L39 L59 L79 L P97 P90 P80 P68 P50 P33 P U ,2 35,2 38,6 34,3 30,9 31,0 29,5 34,6 32,4 32,8 32,8 34,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 33, ,17 1,47 1,60 1,30 1,30 1,80 1,80 3,30 5, , ,24 7,67 8,28 4,29 1,85 0,68-2,71-4,56-29,8 2,56 11,7 0,95 3,40 1,44-32,5 14,8 2,06 21, ,5 30,8 23,3 26,2 43,1 34,1 34,2 47,9 29,0 23,7 20,9 15,5 25,9 17,0 21,2 23,5 42,4 22,7 59,5 50,9 37,8 54,0 46,1 65,1 61,1 64,1 70,3 12,7 10,9 9,52 13,7 7,79 10,9 13,4 16,1 16,3 29,0 32,1 31,8 28,3 32,3 33,6 27,4 27,8 3,54 14,7 11,8 9,69 7,98 9,38 12,7 7,57 37,0 60, ,63 2,58 2,56 2,61 2,91 2,80 3,18 5,75 3,96 2,64 1,68 1,75 1,76 1,67 1,61 2,44 30 BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

31 Søer med smågrise kg. Specifikation af resultat Salg/overførsel smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre Landbrugsindtægter svin Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi svin Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger svin Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar og Øvrige omk. Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren , ,8 72, ,4-31, , ,4-21,5-5, , , ,0-94,8-23, BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

32 Business Check SVINEPRODUKTION SLAGTESVIN til producerede slagtesvin Løbenummer (Antal bedrifter i gruppen 150) Percentil Antal producerede slagtesvin Slagtevægt, kg. Vægt indsatte smågrise, kg. Nøgletal Foderomkostninger pr. enhed Arbejdsomkostninger pr. enhed Krav til dækningsbidrag pr. enhed Bundet kapital pr. enhed Anvendt rentesats, pct. Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad Dyreomsætning og andre landbrugsindtægter ekskl. værdiændringer Foderomkostninger Dyrlæge og diverse Energi, vedligehold mv Arbejdsomkostninger Ejd.skat, forsikr. og diverse kapomk Afskrivninger i alt Renteomk og leje Fremstillingspris pr. kg sl.svin Heraf køb af smågrise Pris pr. kg prod. slagtesvin Pris soyaskrå, kr. pr. kg Pris tilskudsfoder, kr. pr. kg Pris færdigblanding slsvin, kr. pr. kg P98 Gns. gruppe Top 10 L4 L19 L35 L48 L83 L101 L P98 P88 P77 P69 P45 P33 P ,9 85,2 85,0 86,0 90,0 85,0 90,0 87,0 87,0 30,7 30,8 29,0 31,0 33,0 32,0 32,0 31,0 35, ,6 31,5 45,9 28,1 36,8 30,1 58,0 43,7 25, , , ,05 1,94 1,50 3,10 2,10 2,70 2,30 1,70 2,80-12,3-9,79-18,1-5,22-10,4-3,11-11,4-11,9-9,39-9,17 38,4 6,51 2,56-3,44-15,0-9,61-17,0-16,7 4,17 3,61 5,03 4,48 4,50 5,22 2,90 4,53 4,61 4,18 3,74 3,32 3,78 3,78 4,20 4,67 4,20 4,49 0,16 0,15 0,14 0,11 0,14 0,03 0,15 0,08 0,13 0,29 0,19 0,44 0,41 0,20 0,17 0,04 0,31 0,33 0,46 0,37 0,54 0,33 0,41 0,35 0,64 0,50 0,29 0,19 0,15 0,23 0,25 0,15 0,04 0,26 0,22 0,27 0,37 0,22 0,11 0,36 0,24 0,07 0,42 0,24 0,36 0,20 0,17 0,12 0,21 0,13 0,08 0,17 0,10 0,25 10,1 8,58 9,93 9,94 9,55 10,2 9,25 10,2 10,7 4,23 3,92 4,26 4,66 4,00 4,75 3,42 4,35 4,42 9,40 9,31 10,4 10,2 9,34 9,84 8,64 9,25 9,17 2,68 2,58 2,66 2,85 2,60 2,86 2,81 2,95 2,45 2,83 4,72 1,68 1,62 1,71 1,87 1,59 32 BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

33 2.000 til producerede slagtesvin Specifikation af resultat Salg slagtesvin Køb af grise Besætningsforskydning Andre Landbrugsindtægter slsvin Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi svin Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger svin Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren ,9-8,07-69,2-29,5-57,4-56,1 22,1-32,2-34,2 10,7 17,7 0,26 16,5 0,69 0,24 0,32 1, , ,4-80, , , ,54-14,2-23,5-40,5-0,18-0,12-11,5-6,60-6,40-5,41-5,39-6,77-1,62-9,96-1,76-5,36-0,74-0,84-1,58-0,90-0,59-0,20-6,00-5,40-4,83-2,90-5,88-0,62-3,18-4,57-6, , ,2 17,7 58,6 22,3-21,9-11,6-7,99-5,22-13,4-8,37-5,09-2,54-17,5-13,6-13,2-7,95-31,8-22,1-9,76-9,28-1,15-9,08-15,1-13,7-12,7-13,3-3,47-0,17-8,61-25,9-18,8-32,6-28,1-36,8-26,6-58,0-43,5-16,4-6,27-4,76-5,51-11,0-0,45-1,16-10,5-8,08-9,66-10,1-8,32-14,3-10,8-12,9-2,31-12,5-10,8-14,1-80,7-60, ,4-68,3-47,9-84,7-89,2-77,4-21,3-11,5-9,23-17,1-19,7-4,51-18,2-17,3-22,7-10,8-7,29-14,2-1,93-1,16-20,0-3,84-8,54-3,63-3,76-13,2-10,7-10,5-18,1-11,3-6,38-15,3-8,86-22,0-49,6-33,2-19,8-49,4-33,0-12,0-53,4-30,0-53,2-69,2 43,3 36,7-3,25-30,1-42,2-79,5-96, BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

34 Business Check SVINEPRODUKTION SLAGTESVIN til producerede slagtesvin Løbenummer (Antal bedrifter i gruppen 135) Percentil Antal producerede slagtesvin Slagtevægt, kg. Vægt indsatte smågrise, kg. Nøgletal Foderomkostninger pr. enhed Arbejdsomkostninger pr. enhed Krav til dækningsbidrag pr. enhed Bundet kapital pr. enhed Anvendt rentesats, pct. Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad Dyreomsætning og andre landbrugsindtægter ekskl. værdiændringer Foderomkostninger Dyrlæge og diverse Energi, vedligehold mv Arbejdsomkostninger Ejd.skat, forsikr. og diverse kapomk Afskrivninger i alt Renteomk og leje Fremstillingspris pr. kg sl.svin Heraf køb af smågrise Pris pr. kg prod. slagtesvin Pris soyaskrå, kr. pr. kg Pris tilskudsfoder, kr. pr. kg Pris færdigblanding slsvin, kr. pr. kg Gns. gruppen Top 10 M2 M18 M28 M54 M69 M92 M P99 P87 P80 P61 P50 P33 P ,9 84,2 85,0 84,0 87,0 86,0 84,0 86,0 87,0 31,4 30,0 31,0 30,0 34,0 32,0 32,0 30,0 33, ,5 31,4 35,8 37,0 36,3 23,6 30,9 41,1 26, ,5 93, , ,94 1,72 1,90 1,20 1,80 3,90 2,20 1,60 3,50-12,7-14,6-11,3-7,90-12,3-0,52-12,8-9,92-2,96-6,61 7,80 9,25 3,00 0,51-2,11-3,85-13,2-14,7 4,17 3,14 4,02 4,45 3,65 4,97 5,26 4,88 4,65 4,00 3,85 3,88 4,28 3,29 4,30 3,86 4,03 3,93 0,13 0,14 0,19 0,07 0,11 0,23 0,12 0,11 0,21 0,27 0,19 0,20 0,21 0,28 0,17 0,26 0,26 0,19 0,42 0,37 0,42 0,44 0,42 0,27 0,37 0,48 0,30 0,17 0,12 0,13 0,09 0,11 0,22 0,20 0,12 0,18 0,32 0,35 0,11 0,01 0,38 0,03 0,26 0,23 0,35 0,21 0,17 0,12 0,37 0,12 0,34 0,18 0,08 0,28 9,71 8,26 9,07 9,91 8,35 10,5 10,5 10,2 10,1 4,32 4,06 4,04 3,84 4,85 4,26 4,83 4,81 4,34 9,35 8,95 9,79 10,1 8,35 10,3 10,1 9,65 9,01 2,67 2,63 2,89 2,90 2,99 3,40 2,84 2,85 3,00 2,59 2,72 1,66 1,69 1,72 1,64 1,71 1,67 1,56 34 BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

35 7.000 til producerede slagtesvin Specifikation af resultat Salg slagtesvin Køb af grise Besætningsforskydning Andre Landbrugsindtægter slsvin Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi svin Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger svin Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren ,3-24,3-19,9-48,4 97,2-76,9-46,4-20,6-41,8 14,0 87,9-16,3 2,23 0,14 0,06 1, , ,9-83, , ,6-0,62 0, ,8-13,0-30,6-0,94-1,77-5,38-6,04-10,3-2,48-5,28-8,73-4,90-4,47-7,10-0,83-3,04-0,42-2,16-0,69-5,11-6,05-5,77-3,44-4,15-7,65-4,84-3,10-10, , , ,7 63,9 39,5 5,03-10,5-7,62-7,70-8,00-7,17-9,71-6,50-9,48-8,02-11,8-6,96-9,55-9,87-17,5-5,25-15,3-12,6-8,50-18,4-19,6-22,9-20,6-9,75-19,0-34,8 0,85-18,0-11,8-12,8-16,3-26,6-4,62-30,9-6,32-27,0-5,20-4,12-5,13-2,28-2,89-6,42-12,1-4,42-6,02-9,88-7,40-5,77-4,90-6,36-12,3-4,55-6,32-9,68-73,9-57,5-63,9-62,0-70,3-57,3-69,3-73,9-58,4-17,9-18,5-8,98-18,9-21,3-8,85-19,6-9,71-11,1-0,65-0,54-14,1-2,65-0,69-11,1-10,8-5,88-3,93-27,4-8,88-3,47-11,3-10,6-9,97-3,45-10,1-20,6-15,4-6,59-20,7-45,8-44,1-19,6-31,3-43,1-32,1-37,4-26,6-54,6-44,5 37,4 39,7 5,01-7,24-31,7-42,7-61, BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

36 Business Check SVINEPRODUKTION SLAGTESVIN Over producerede slagtesvin Løbenummer (Antal bedrifter i gruppen 125) Percentil Antal producerede slagtesvin Slagtevægt, kg. Vægt indsatte smågrise, kg. Nøgletal Foderomkostninger pr. enhed Arbejdsomkostninger pr. enhed Krav til dækningsbidrag pr. enhed Bundet kapital pr. enhed Anvendt rentesats, pct. Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad Dyreomsætning og andre landbrugsindtægter ekskl. værdiændringer Foderomkostninger Dyrlæge og diverse Energi, vedligehold mv Arbejdsomkostninger Ejd.skat, forsikr. og diverse kapomk Afskrivninger i alt Renteomk og leje Fremstillingspris pr. kg sl.svin Heraf køb af smågrise Pris pr. kg prod. slagtesvin Pris soyaskrå, kr. pr. kg Pris tilskudsfoder, kr. pr. kg Pris færdigblanding slsvin, kr. pr. kg Gns. gruppen Top 10 S4 S17 S30 S45 S66 S85 S P98 P87 P77 P65 P48 P33 P O O ,9 86,6 84,0 90,0 88,0 83,0 86,0 86,0 88,0 30,8 31,0 32,0 31,0 32,0 29,0 30,0 32,0 33, ,0 28,1 19,9 20,8 38,2 25,1 37,8 23,3 27, ,8 84,9 94,2 71, ,40 1,75 2,50 2,70 1,50 3,80 1,60 1,60 1,30-9,95-12,7-6,57-7,25-21,2-1,67-20,7-17,8-20,9-4,22 9,25 11,4 3,44 0,41 1,41-2,54-5,34-9,44 4,26 4,61 3,72 4,05 4,39 3,94 4,53 4,87 4,74 4,06 4,48 3,94 3,51 4,11 4,15 3,83 3,90 4,26 0,14 0,15 0,21 0,21 0,20 0,18 0,20 0,12 0,10 0,27 0,24 0,21 0,20 0,08 0,31 0,29 0,28 0,21 0,37 0,37 0,24 0,23 0,43 0,30 0,44 0,27 0,32 0,13 0,11 0,07 0,09 0,02 0,09 0,21 0,10 0,24 0,31 0,36 0,16 0,19 0,13 0,69 0,51 0,52 0,40 0,30 0,21 0,33 0,34 0,15 0,39 0,23 0,14 0,11 9,76 9,15 8,89 8,81 9,51 10,1 10,2 10,2 10,4 4,30 4,70 3,76 4,08 4,37 3,78 4,57 4,99 4,19 9,55 9,76 9,53 9,04 9,60 10,0 10,0 9,78 9,58 2,56 2,55 2,53 2,59 2,49 2,27 2,65 2,87 1,73 1,35 2,72 2,83 2,84 1,61 1,60 1,63 1,60 1,69 1,54 1,87 1,76 36 BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

37 Over producerede slagtesvin Specifikation af resultat Salg slagtesvin Køb af grise Besætningsforskydning Andre Landbrugsindtægter slsvin Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi svin Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger svin Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren ,4-16,1-15,5-19,0-19,5-49,5-23,6-4,89-60,9 1,25 6,88 3,16 5,38 0,25 17,7 8,45 0,82 0, ,5-54,0-73,1-86,3-84,5-77, ,2-94, ,8-22, , ,0-8,88-22,0-59,6-8,22-84,3-22,3-5,67-5,43-7,00-6,94-9,57-7,73-9,21-2,64-2,67-0,58-0,27-0,57-1,64-5,71-5,68-10,4-11,1-7,89-6,96-7,84-5,61-6, , ,3 62, ,9 29,0-10,3-8,60-9,53-11,8-4,67-13,9-9,50-11,0-9,14-11,3-9,64-7,99-6,22-2,76-11,5-10,9-13,0-9,23-24,2-22,5-8,27-14,3-38,2-18,3-34,1-13,3-10,5-7,82-5,57-11,6-6,50-6,80-3,66-9,97-17,2-3,81-2,86-1,61-4,52-1,74-2,55-8,47-3,65-12,3-8,15-5,39-4,14-3,73-5,34-14,1-4,98-8,42-65,5-54,6-43,2-47,0-47,4-58,4-80,7-55,9-66,9-16,0-17,2-11,2-10,7-7,25-39,4-26,8-31,7-30,7-10,3-9,85-2,45-5,96-3,86-18,2-17,3-12,9-4,42-11,9-6,70-17,0-15,4-6,09-13,1-9,39-11,0-15,1-12,8-32,1-13,6-11,9-10,0-51,7-43,2-41,7-47,2-23,9-89,7-63,8-56,5-45,2-32,1 33,2 39,0 4,15-9,31-20,3-35,6-51,5-83,1 37 BUSINESS CHECK SVINEPRODUKTION 2018

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2012 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check Svin 2012 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin FORMÅL Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes fokus på én driftsgren ad gangen.

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Hæftet er produceret af SEGES P/S på baggrund af driftsgrensanalyser udarbejdet og indberettet

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og SEGES P/S. Redaktion

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check Slagtekyllinger 2013 med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2013 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Formål Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes

Læs mere

Business Check Slagtekyllinger 2012

Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem.

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion 2013 med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NOTAT NR. 1840 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018 SAGRO Svin Økonomikonference 2018 Noteringen 2015-2017 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Opnået Prognose

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019 Økonomi for griseproducenter 5. Februar 2019 Økonomi og produktion grise Prisudvikling Udvikling i totaløkonomi og driftsgrene Sohold Slagtesvin DB hvad har betydning Foder med majs Smågrisepris Korrektion

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Driftsgrenen med den største fremgang fra 211 til 212 var smågriseproduktionen. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 6. Februar 2018

Økonomi for griseproducenter. 6. Februar 2018 Økonomi for griseproducenter 6. Februar 2018 2 2017 i sohold Styrk dig til fremtiden Økonomi for griseproducenter 2017 ved slagtesvin Priser og marked Hvordan er det gået svineproducenterne? Sohold, salg

Læs mere

Regnskabsresultater 2017

Regnskabsresultater 2017 Regnskabsresultater 2017 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 1 bedrift er udskiftet siden sidste år. Et bredt udsnit af både store og små, søer og slagtesvin.

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 NOTAT NR. 1802 Faldende afregningspriser medfører forværret rentabilitet i svineproduktionen i 2018. Tendensen ser ud til at forsætte ind i 2019. INSTITUTION:

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 208 NOTAT NR. 84 Forventning om lave afregningspriser for svinekød for 208 og 209 samt forventning om stigende foderpriser forringer rentabiliteten i svineproduktionen.

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproduktionen havde den højeste indtjening i 213. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for smågriseproducenter I 213 havde de danske

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

Cost4Milk Økonomikonference 7. februar v. Aage Nielsen, kvægrådgiver

Cost4Milk Økonomikonference 7. februar v. Aage Nielsen, kvægrådgiver Cost4Milk Økonomikonference 7. februar 2018 v. Aage Nielsen, kvægrådgiver Indtryk fra USA Alle farmere kendte på stående fod præcist deres Break Even (Nulpunkts-) pris. Alle var helt klar over hvor høj

Læs mere

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær SVINE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær Svineproducent i Danmark 2017 106 svineregnskaber fra LMO, LandboSyd, SAGRO & LandboNord. Sohold 7 kg & 30 kg Slagtesvin

Læs mere

Økonomisk styring med kvalitet. Anders Chr. Christensen Jørgen Cæsar Jensen Jacob Frey Hansen

Økonomisk styring med kvalitet. Anders Chr. Christensen Jørgen Cæsar Jensen Jacob Frey Hansen Økonomisk styring med kvalitet Anders Chr. Christensen Jørgen Cæsar Jensen Jacob Frey Hansen Det handler det om Fremstillingspris for grisen og mælken Kapacitetsprojekt hvordan udnytter vi rammerne bedst

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2019

SAGRO Svin. Økonomikonference 2019 SAGRO Svin Økonomikonference 2019 Noteringen 2016-2018 12,0 11,5 2016 2017 2018 11,0 10,5 10,49 10,00 10,0 9,69 9,68 9,5 9,0 9,49 9,06 8,67 8,5 8,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 4 9 14 19 24 29 34 39

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne oplevede i 2007 det økonomisk værste år i meget lang tid. Det dårlige resultat er en kombination af lavere indtægter, højere omkostninger og faldende besætningsværdier.

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

for smågriseproducenterne

for smågriseproducenterne Smågriseproducenterne > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsresultaterrne for smågriseproducenterne er forbedret i 21 bl.a. på grund af stigende dækningsbidrag.

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 207 NOTAT NR. 77 Højere afregningspriser samt lavere foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

ABC i svineproduktionen

ABC i svineproduktionen ABC i svineproduktionen - tabelsamling Af Arne Oksen, VFL og Brian Oster Hansen, VSP Indledning Denne tabelsamling indeholder en opgørelse af ti svinebedrifters ABC-fordeling af omkostninger for året 2011.

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2014 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret.

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret. Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fremgangsmåde I tabel 1 vises

Læs mere

PRODUKTIONSØKONOMI SVIN er udgivet af

PRODUKTIONSØKONOMI SVIN er udgivet af PRODUKTIONSØKONOMI SVIN 2018 4 PRODUKTIONSØKONOMI SVIN 2018 er udgivet af SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Agro Food Park 15 8200 Aarhus N +45 8750 5000 +45 8740 5010 seges.dk svineproduktion.dk Forfattere

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

Fremstillingspris skind. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Fremstillingspris skind. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Fremstillingspris skind V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen 1 Tjente vi Super egentlig hammerslag, penge på det men hammerslag? 2. november 2016 Dagsorden Hvad er fremstillingspris Forskellige nøgletal

Læs mere

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Hvad er din fremstillingspris på korn? A. under 120 kr/hkg B. 120-150 kr/hkg C. over 150 kr/hkg

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Analyse af svineregnskaber 2013

Analyse af svineregnskaber 2013 Årsmøde for svineproducenter 26. februar 2014 Analyse af svineregnskaber 2013 Regnskabsresultater 2013 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2014 (2014-2015) 26. februar 2014 Driftsøkonom Finn Skotte

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne for slagtesvineproducenterne er forbedret i 2011, bl.a. på grund af stigende priser på svinekød. > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr.

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr. 47 5. Svin Opgave 5.1. Dækningsbidrag i sohold En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager. Der foreligger følgende oplysninger for et regnskabsår: Produktionsomfang

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Produktionsøkonomi SVIN 2017

Produktionsøkonomi SVIN 2017 Produktionsøkonomi SVIN 2017 PRODUKTIONSØKONOMI SVIN 2017 er udgivet af SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T +45 8750 5000 F +45 8740 5010 W seges.dk Forfattere Forfattere

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter.

Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter. Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER NOTAT NR. 1532 Rentabiliteten i svineproduktionen er et mål for, hvordan temperaturen er i erhvervet. I forventes der en negativ rentabilitet på 81 kr. pr.

Læs mere

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION NOTAT NR. 1302 Store svineproducenter opnår stordriftsfordele, hvilket skyldes både lavere omkostninger og bedre produktivitet. Analysen identificerer de størrelsesøkonomiske

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 207 NOTAT NR. 705 Højere afregningspriser samt lave foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 206 og 207. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER NOTAT NR. 1501 Rentabiliteten i den danske svineproduktion bliver kraftigt forværret i. Den dårlige rentabilitet for svineproducenterne skyldes en lav slagtesvinenotering

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Flere farestier eller mælkekopper? Årsmøde, d. 24. januar 2019 Svinerådgiver Preben Høj

Flere farestier eller mælkekopper? Årsmøde, d. 24. januar 2019 Svinerådgiver Preben Høj Flere farestier eller mælkekopper? Årsmøde, d. 24. januar 2019 Svinerådgiver Preben Høj Disposition Økonomiske problemstillinger Smågrisekvalitet i bred forstand.. Fodringsanlæg til pattegrise eller flere

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2018 Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 Nøgletal kartoffelavler 2018 2017 Avl vårbyg pr. ha 50 hkg 58 hkg Pris pr. hkg. solgt byg 135 kr. 118 kr. Avl stivelsekartofler pr.

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1223 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på -41 kr. pr. slagtesvin, en forbedring på 41 kr. i forhold til. Der forventes

Læs mere

KARAKTERISTIK AF DE BEDSTE SMÅGRISEPRODUCENTER

KARAKTERISTIK AF DE BEDSTE SMÅGRISEPRODUCENTER KARAKTERISTIK AF DE BEDSTE SMÅGRISEPRODUCENTER NOTAT NR. 1629 Analyse af smågriseproducenternes regnskaber viser, at fremstillingsprisen er afgørende for at opnå god økonomi i smågriseproduktionen. INSTITUTION:

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Business Check SLAGTEKALVE Med driftsgrensanalyser for kalve under og over 10 mdr. samt salgsafgrøder for slagtekalveproducenter

Business Check SLAGTEKALVE Med driftsgrensanalyser for kalve under og over 10 mdr. samt salgsafgrøder for slagtekalveproducenter Business Check SLAGTEKALVE 2015 Med driftsgrensanalyser for kalve under og over 10 mdr. samt salgsafgrøder for slagtekalveproducenter Business Check SLAGTEKALVE 2015 FORORD Ved at bruge Business Check-værktøjerne

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Produktionsøkonomi Svin 211 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug

Læs mere

ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE

ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE NOTAT NR. 1135 Resultatet af primær drift er forbedret med 422 kr. pr årsso ved produktion af egne polte sammenlignet med indkøbte polte. Baseret på analyse af smågriseproducenters

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi.

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi. Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne fik i 2007 det dårligste driftsresultat siden 2003. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi for

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

ENERGIOMKOSTNINGER I SVINEPRODUKTIONEN

ENERGIOMKOSTNINGER I SVINEPRODUKTIONEN ENERGIOMKOSTNINGER I SVINEPRODUKTIONEN NOTAT NR.1530 Slagtesvineproducenterne havde et merforbrug i forhold til normforbrug på 26 % for årene 2013-2014. Det samme merforbrug ses ikke hos smågriseproducenterne,

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 131 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere