Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?"

Transkript

1 Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes fokus på. Ved Business Check indgår alle indtægter og alle udgifter. Det vil sige, resultatet opgøres efter, at alle inputfaktorer er blevet aflønnet inkl. egen arbejdsindsats og forrentning af den investerede kapital. Med Business Check resultatet kan man se, hvad man har tilbage i overskud og til dækning af risiko ved sin produktion. Ved animalsk produktion skal overskuddet desuden dække omkostninger til bortskaffelse af gylle, det være sig køb af jord eller gylleaftale. Hvor kommer data fra Tallene i Business Check Svin stammer fra landmandens årsrapport for 2010 (driftsgrensanalysen i den interne årsrapport). I driftsgrensanalysen er det muligt at adskille indtjeningen ved so- eller slagtesvineproduktionen fra øvrige aktiviteter på bedriften helt til bundlinjen. Hvordan læses tabellerne? Hver tabel indeholder en gruppe af svineproducenter. Alle tabeller er opgjort pr. enhed (årsso eller slagtesvin). Fokus er derved rettet mod resultatet pr. enhed, hvilket bl.a. giver mulighed for at sammenligne bedrifternes omkostninger samt en række nøgletal uafhængigt af bedrifternes størrelse og øvrige aktiviteter. Definitionen af nøgletal er anført bagest. Bedrifterne er indberettet fra følgende DLBR-virksomheder: LandboSyd Djursland Landboforening Kolding Herreds Landbrugsforening Landbo Limfjord Vestjysk Landboforening Dansk Landbrug Sydhavsøerne LandboThy Landboforeningen Gefion Østdansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Arne Oksen, aro@vfl.dk, og Brian Oster Hansen, boh@lf.dk Layout og opsætning: Henrik Svith, hrs@vfl.dk Foto: Jens Tønnesen, Landbrugsmedierne Tryk: DLBR Udgivet af DLBR Agro Food Park 15 Skejby DK-8200 Aarhus N

2 Inddeling af Business Check Svin i grupper I Business Check Svin er de deltagende bedrifter opdelt på følgende grupper: 1. Sobesætninger med 7 kg produktion. 2. Sobesætninger med 30 kg produktion og under 500 årssøer. 3. Sobesætninger med 30 kg produktion og over 500 årssøer. 4. Slagtesvinebesætninger kg og under producerede slagtesvin. 5. Slagtesvinebesætninger kg og mellem og producerede slagtesvin. 6. Slagtesvinebesætninger kg og over producerede slagtesvin. Resultaterne i Business Check Svin 2010 Resultaterne for de bedrifter der indgår i Business Check Svin 2010 viser en klar forbedring i forhold til Men samtidig må erfares, som tidligere år, at der er stor spredning mellem de enkelte bedrifter. Det har således været muligt for fem ud af de seks kategorier af svinebedrifter at opnå en positiv afkastningsgrad, mens slagtesvineproducenter med mindre end producerede slagtesvin havde en afkastningsrad der balancerede i underkanten af 0 %. Årets resultat er positivt for sohold med 7 kg grise, sohold 30 kg med over 500 årssøer og for slagtesvineproducenter med mere end producerede slagtesvin, mens det er negativt for de tre øvrige grupper. Smågriseproduktion med 7 kg grise Produktionen opnåede i gennemsnit en afkastningsgrad på 3,8 % - det vil sige, at den var tilstrækkelig til at resultatet blev positivt med kr. 77 pr. årsso. I forhold til 2009, hvor afkastningsgraden var 0,2 %, er der tale om en væsentlig forbedring. Kravet til dækningsbidraget var kr pr. årsso, hvilket er ca. 100 kr. lavere end i Smågriseproduktion med 30 kg grise Den gennemsnitlige afkastningsgrad var 2,3 % for besætninger med under 500 søer og 4,2 % for besætninger med over 500 søer. Da den gennemsnitlige betalte rente var ca. 4 % havde de større soholde-

3 re et afkast i 2010, der var højere end den rente de betalte af lånt kapital. Kravet til dækningsbidrag var i gennemsnit for soholdere på kr. i 2010, hvilket er 100 kr. lavere end i Det er positivt, at soholdere har kunnet holde udviklingen i kapacitets- og kapitalomkostninger i ro eller måske endda med en trend til en lille nedgang. Bedrifter med slagtesvineproducenter Slagtesvineproducenter med produktion af over slagtesvin havde et afkast på 4,5 %, og de største slagtesvineproducenter var således dem, der klarede sig bedst. Grupperne med henholdsvis og under slagtesvin havde et afkast på 2,5 % og 0 %. I forhold til 2009 er afkastet klart forbedret, da den gennemsnitlige afkastningsgrad for slagtesvineproducenter i 2009 var minus 4,3 %. Krav til dækningsbidrag var i 2010 for bedrifter med over slagtesvin omkring 135 kr. Dette er også en forbedring i forhold til 2009, hvor det var omkring 10 kr. højere. Som det fremgår af tabel 1 var der i 2010 grupper af bedrifter, hvor årets resultat var positivt. Det vil sige, at disse grupper i gennemsnit var i stand til at aflønne alle inputfaktorer inklusive forrentning af al kapital samt aflønning af egen arbejdsindsats med den afregningspris, der blev opnået. Det skal dog bemærkes, at tallene udelukkende vedrører svineproduktionen, og siger intet om, hvorledes de konkrete bedrifter har klaret sig på andre aktiviteter på bedriften. TABEL 1. UDDRAG AF RESULTATER FRA BUSINESS CHECK SVIN 2010 stal pr. årsso/slagtesvin. Antal bedrifter Afkastningsgrad gns., pct. Opnået dækningsbidrag, kr. Krav til dækningsbidrag, kr Årets resultat, kr. pr. enhed Sohold 7 kg 10 3, Sohold 30 kg (u. 500) 37 2, Sohold 30 kg (o. 500) 38 4, Slagtesvin (u ) 45 0, Slagtesvin ( ) 20 2, Slagtesvin (o ) 17 4, Det bemærkes, at deltagerne i denne publikation ikke er tilfældigt udvalgt, og derfor ikke nødvendigvis repræsenterer resultater for hele sektoren. Den primære anvendelse af disse tal er til individuel sammenligning af resultater mellem bedrifter, og styrken i disse tal er, at der er en virkelig bedrift bag tallene i hver søjle. Fordeling af omkostninger Af figur 1 og 2 ses fordelingen af omkostninger for henholdsvis producenter med sohold over 500 søer og slagtesvineproducenter med over slagtesvin. Ved soproduktion er de samlede omkostninger på kr. pr. årsso, mens bruttoudbyttet er på kr. Foderomkostningerne er den største individuelle post og udgør 46 %. Arbejdsomkostninger-

4 ne udgør 15 %, mens afskrivning, forrentning og leje udgør 19 %. Denne post er den der umiddelbart er sværest at ændre. For slagtesvineproduktion udgør de samlede omkostninger 441 kr. pr. slagtesvin. Her udgør foderet 67 % af alle omkostninger, mens arbejdsomkostningerne kun udgør 7 %. Omkostninger til afskrivning og forrentning udgør 15 %. Omkostningsstrukturen er således langt fra identisk ved produktion af smågrise og produktion af slagtesvin. Figur 1. Fordeling af omkostninger ved soproduktion med 30 kg grise Figur 2. Fordeling af omkostninger ved slagtesvineproduktion

5 Sohold 7 kg * 5* Antal årssøer Antal fravænnede smågrise fravænnede smågrise/antal årssøer 28,4 29,7 29,9 25,7 28,4 31,7 27,6 29,2 26,4 27,0 Salg/overførte smågrise Salg andre svin Køb af grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger, fast ejendom Afskrivning inventar inkl. øvrige Leje, leasing og forpagtning Renteomkostninger af bunden kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. årsso lig betalt rente 4,3% 2,4% 5,1% 3,1% 6,1% 4,0% 4,0% 5,9% 3,0% 3,8% 6,1% Resultatkorrektion ved 4 % rente Fremstillingspris pr. smågris Pris pr. solgt gris Afkastningsgrad 3,8% 12,0% 3,7% 1,6% -0,6% 5,3% 0,6% -0,1% * Rente korrigeret til 4 %

6 Sohold 30 kg Under 500 årssøer * Antal årssøer Antal producerede smågrise Producerede smågrise pr. årsso 26,8 24,7 25,5 25,8 29,3 29,7 29,9 24,7 28,0 27,4 24,7 Salg/overførte smågrise Salg andre svin Køb af smågrise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger, fast ejendom Afskrivning inventar, inkl. øvrige Leje, leasing og forpagtning Renteomkostninger af bunden kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. årsso lig betalt rente 4,1% 5,8% 4,5% 4,0% 2,3% 3,8% 3,7% 2,5% 2,6% 6,1% 4,6% Resultatkorrektion ved 4 % rente Fremstillingspris pr. smågris Pris pr. solgt smågris svægt på solgte smågrise Afkastningsgrad 2,3% 33,1% 13,6% 6,2% 7,4% 5,7% 4,5% 4,8% 8,0% 5,9% Ændring i noteringen for et 0-resultat 0,31-2,17-1,19-1,08-0,88-0,53-0,41-0,43-0,25-0,24-0,26 Nulpunktsnotering Opnået smågrisepris 352,07 316,86 372,40 385,24 379,80 354,16 357,92 366,99 340,57 357,34 386,91 Nulpunkts smågrisepris 365,12 225,71 322,25 339,86 342,97 331,77 340,69 348,99 330,14 347,36 376,19 * Indgår ikke i gennemsnit

7 Sohold 30 kg Under 500 årssøer 65* Antal årssøer 347 Antal producerede smågrise Producerede smågrise pr. årsso 26, ,7 29,5 26,9 24,3 27,8 24,7 26,4 29,1 21,7 24,6 Salg/overførte smågrise Salg andre svin 640 Køb af smågrise -379 Besætningsforskydning 339 Andre landbrugsindtægter 22 Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer -971 Færdigblanding Andet foder -631 Dyrlæge og medicin -488 Avl, rådgivning og kontrol -252 Diverse, inkl. pasningsaftale -216 Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi -500 Vedligehold -273 Lønomkostninger -859 Ejeraflønning -923 Ejendomsskat og forsikringer -121 Diverse omkostninger -285 Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger, fast ejendom -552 Afskrivning inventar, inkl. øvrige -329 Leje, leasing og forpagtning -3 Renteomkostninger af bunden kapital -787 Kapitalomkostninger i alt Årets resultat Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger 882 Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. årsso lig betalt rente 4,1% Resultatkorrektion ved 4 % rente ,0% 2,6% 3,0% 6,9% 2,6% 3,2% 3,1% 4,1% 4,0% 3,6% Fremstillingspris pr. smågris 366 Pris pr. solgt smågris 369 svægt på solgte smågrise 32 Afkastningsgrad 2,3% Ændring i noteringen for et 0-resultat 0, ,0% 3,4% 3,5% 7,5% 1,5% 1,4% 1,5% 2,2% 1,2% 1,6% -0,16-0,13-0,08-0,09 0,20 0,29 0,32 0,33 0,49 0,45 Nulpunktsnotering Opnået smågrisepris 352,07 Nulpunkts smågrisepris 365,12 385,06 321,23 354,81 367,35 352,98 353,64 346,23 356,88 310,68 363,89 378,50 315,78 351,39 363,70 361,44 365,74 359,57 370,87 331,45 382,80 * Indgår ikke i gennemsnit

8 Sohold 30 kg Under 500 årssøer * 57 7 Antal årssøer 347 Antal producerede smågrise Producerede smågrise pr. årsso 26, ,3 28,0 27,9 28,0 31,6 27,9 28,6 25,5 27,1 24,0 Salg/overførte smågrise Salg andre svin 640 Køb af smågrise -379 Besætningsforskydning 339 Andre landbrugsindtægter 22 Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer -971 Færdigblanding Andet foder -631 Dyrlæge og medicin -488 Avl, rådgivning og kontrol -252 Diverse, inkl. pasningsaftale -216 Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi -500 Vedligehold -273 Lønomkostninger -859 Ejeraflønning -923 Ejendomsskat og forsikringer -121 Diverse omkostninger -285 Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger, fast ejendom -552 Afskrivning inventar, inkl. øvrige -329 Leje, leasing og forpagtning -3 Renteomkostninger af bunden kapital -787 Kapitalomkostninger i alt Årets resultat Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger 882 Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. årsso lig betalt rente 4,1% Resultatkorrektion ved 4 % rente ,3% 4,1% 4,4% 9,2% 3,2% 3,0% 5,0% 4,0% 3,8% 4,1% Fremstillingspris pr. smågris 366 Pris pr. solgt smågris 369 svægt på solgte smågrise 32 Afkastningsgrad 2,3% Ændring i noteringen for et 0-resultat 0, ,7% 2,2% 2,0% 5,8% 0,8% 0,2% -0,5% -1,2% -5,2% -6,1% 0,37 0,42 0,49 0,57 0,54 0,65 0,71 1,06 1,13 1,41 Nulpunktsnotering Opnået smågrisepris 352,07 Nulpunkts smågrisepris 365,12 322,60 327,42 369,88 360,90 357,15 319,82 300,64 377,66 298,55 329,33 338,16 345,12 390,34 385,04 379,81 347,20 330,44 422,34 345,87 388,51 * Indgår ikke i gennemsnit

9 Sohold 30 kg Under 500 årssøer Opform AVL * 69* 3* Antal årssøer 347 Antal producerede smågrise Producerede smågrise pr. årsso 26, ,5 24,7 20,4 26,4 28,0 26,6 30,8 21,5 27,0 Salg/overførte smågrise Salg andre svin 640 Køb af smågrise -379 Besætningsforskydning 339 Andre landbrugsindtægter 22 Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer -971 Færdigblanding Andet foder -631 Dyrlæge og medicin -488 Avl, rådgivning og kontrol -252 Diverse, inkl. pasningsaftale -216 Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi -500 Vedligehold -273 Lønomkostninger -859 Ejeraflønning -923 Ejendomsskat og forsikringer -121 Diverse omkostninger -285 Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger, fast ejendom -552 Afskrivning inventar, inkl. øvrige -329 Leje, leasing og forpagtning -3 Renteomkostninger af bunden kapital -787 Kapitalomkostninger i alt Årets resultat Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger 882 Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. årsso lig betalt rente 4,1% Resultatkorrektion ved 4 % rente ,3% 4,0% 5,6% 4,7% 7,6% 3,9% 4,0% 4,0% 3,7% Fremstillingspris pr. smågris 366 Pris pr. solgt smågris 369 svægt på solgte smågrise 32 Afkastningsgrad 2,3% Ændring i noteringen for et 0-resultat 0, ,9% -8,8% -10,8% -4,6% 0,3% -2,0% -14,8% 4,1% -4,5% 1,28 1,38 2,14 1,66 1,75 1,96 6,04-0,06 1,25 Nulpunktsnotering Opnået smågrisepris 352,07 Nulpunkts smågrisepris 365,12 365,00 330,85 423,60 341,33 367,19 368,72 354,99 472,17 279,22 418,75 388,79 513,35 411,21 440,48 451,19 608,60 469,60 331,84 * Indgår ikke i gennemsnit

10 Sohold 30 kg Over 500 årssøer Antal årssøer Antal producerede smågrise Producerede smågrise pr. årsso 27,7 26,9 30,7 30,8 30,5 30,3 26,5 28,7 28,4 30,1 26,9 Salg/overførte smågrise Salg andre svin Køb af smågrise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger, fast ejendom Afskrivning inventar, inkl. øvrige Leje, leasing og forpagtning Renteomkostninger af bunden kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. årsso lig betalt rente 4,0% 5,6% 2,8% 5,7% 3,5% 5,4% 2,6% 2,5% 2,5% 3,3% 3,2% Resultatkorrektion ved 4 % rente Fremstillingspris pr. smågris Pris pr. solgt smågris svægt på solgte smågrise Afkastningsgrad 4,2% 22,8% 12,8% 14,7% 9,8% 11,8% 9,0% 7,7% 5,7% 7,9% 5,2% Ændring i noteringen for et 0-resultat -0,05-1,88-1,64-1,12-1,05-1,03-1,10-0,89-0,70-0,65-0,54 Nulpunktsnotering Opnået smågrisepris 347,64 379,37 353,09 371,15 362,97 374,82 353,34 258,27 328,49 329,60 355,42 Nulpunkts smågrisepris 345,74 300,58 284,31 324,08 319,03 331,54 307,12 220,78 299,15 302,26 332,78 * Indgår ikke i gennemsnit

11 Sohold 30 kg Over 500 årssøer Antal årssøer 689 Antal producerede smågrise Producerede smågrise pr. årsso 27, ,0 30,2 26,4 30,3 26,9 26,8 22,6 25,0 27,7 29,7 Salg/overførte smågrise Salg andre svin 887 Køb af smågrise -542 Besætningsforskydning 402 Andre landbrugsindtægter 15 Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder -781 Dyrlæge og medicin -480 Avl, rådgivning og kontrol -270 Diverse, inkl. pasningsaftale -219 Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi -469 Vedligehold -274 Lønomkostninger Ejeraflønning -446 Ejendomsskat og forsikringer -112 Diverse omkostninger -270 Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger, fast ejendom -580 Afskrivning inventar, inkl. øvrige -455 Leje, leasing og forpagtning -42 Renteomkostninger af bunden kapital -868 Kapitalomkostninger i alt Årets resultat Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. årsso lig betalt rente 4,0% Resultatkorrektion ved 4 % rente ,8% 2,4% 3,9% 2,4% 8,3% 3,7% 5,1% 4,8% 3,2% 3,0% Fremstillingspris pr. smågris 346 Pris pr. solgt smågris 362 svægt på solgte smågrise 31 Afkastningsgrad 4,2% Ændring i noteringen for et 0-resultat -0, ,3% 4,7% 6,2% 3,8% 11,3% 4,9% 6,0% 6,4% 4,2% 3,6% -0,52-0,43-0,45-0,37-0,42-0,22-0,22-0,16-0,13-0,10 Nulpunktsnotering Opnået smågrisepris 347,64 Nulpunkts smågrisepris 345,74 321,78 341,35 345,50 399,24 356,05 347,47 416,20 340,77 364,45 273,66 299,97 323,21 326,68 383,58 338,55 338,13 407,16 334,21 359,11 269,51 * Indgår ikke i gennemsnit

12 Sohold 30 kg Over 500 årssøer Antal årssøer 689 Antal producerede smågrise Producerede smågrise pr. årsso 27, ,4 30,6 31,8 31,1 28,2 22,6 26,1 31,2 22,7 29,2 Salg/overførte smågrise Salg andre svin 887 Køb af smågrise -542 Besætningsforskydning 402 Andre landbrugsindtægter 15 Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder -781 Dyrlæge og medicin -480 Avl, rådgivning og kontrol -270 Diverse, inkl. pasningsaftale -219 Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi -469 Vedligehold -274 Lønomkostninger Ejeraflønning -446 Ejendomsskat og forsikringer -112 Diverse omkostninger -270 Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger, fast ejendom -580 Afskrivning inventar, inkl. øvrige -455 Leje, leasing og forpagtning -42 Renteomkostninger af bunden kapital -868 Kapitalomkostninger i alt Årets resultat Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. årsso lig betalt rente 4,0% Resultatkorrektion ved 4 % rente ,3% 2,6% 3,0% 5,1% 3,0% 2,4% 1,9% 7,8% 6,0% 4,8% Fremstillingspris pr. smågris 346 Pris pr. solgt smågris 362 svægt på solgte smågrise 31 Afkastningsgrad 4,2% Ændring i noteringen for et 0-resultat -0, ,8% 2,9% 2,6% 4,6% 2,5% 1,8% 0,6% 6,6% 2,2% 2,1% -0,06-0,03 0,08 0,10 0,13 0,17 0,22 0,25 0,41 0,58 Nulpunktsnotering Opnået smågrisepris 347,64 Nulpunkts smågrisepris 345,74 306,28 346,57 377,84 342,78 369,69 370,07 347,95 340,39 328,89 345,49 303,78 345,12 381,31 346,90 375,33 377,34 357,11 350,83 346,19 369,99 * Indgår ikke i gennemsnit

13 Sohold 30 kg Over 500 årssøer * Antal årssøer 689 Antal producerede smågrise Producerede smågrise pr. årsso 27, ,8 29,4 26,5 27,8 22,6 26,2 27,8 24,5 Salg/overførte smågrise Salg andre svin 887 Køb af smågrise -542 Besætningsforskydning 402 Andre landbrugsindtægter 15 Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Andet foder -781 Dyrlæge og medicin -480 Avl, rådgivning og kontrol -270 Diverse, inkl. pasningsaftale -219 Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi -469 Vedligehold -274 Lønomkostninger Ejeraflønning -446 Ejendomsskat og forsikringer -112 Diverse omkostninger -270 Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger, fast ejendom -580 Afskrivning inventar, inkl. øvrige -455 Leje, leasing og forpagtning -42 Renteomkostninger af bunden kapital -868 Kapitalomkostninger i alt Årets resultat Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. årsso lig betalt rente 4,0% Resultatkorrektion ved 4 % rente ,2% 5,8% 4,0% 6,6% 4,4% 3,9% 3,9% 5,0% Fremstillingspris pr. smågris 346 Pris pr. solgt smågris 362 svægt på solgte smågrise 31 Afkastningsgrad 4,2% Ændring i noteringen for et 0-resultat -0, ,6% 2,3% 3,4% -4,6% -3,1% -2,6% -5,1% 0,67 0,69 0,90 0,94 1,64 1,62 2,02 2,73 Nulpunktsnotering Opnået smågrisepris 347,64 Nulpunkts smågrisepris 345,74 322,94 335,72 366,15 333,38 335,16 343,98 348,13 384,21 351,13 364,71 403,80 372,77 404,07 412,04 433,17 498,96 * Indgår ikke i gennemsnit

14 Slagtesvin slagtesvin for gruppen * * 1 Antal producerede slagtesvin Salg af slagtesvin Køb af grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Kraftfoder mv Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger, fast ejendom Afskrivninger inventar, inkl. øvrige Leje, leasing og forpagtning Renteomkostninger af bunden kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. slagtesvin lig betalt rente 4,42% 4,7% 8,9% 9,2% 4,0% 3,0% 2,1% 4,0% 2,4% Resultatkorrektion ved 4 % rente 2 5,3 34,2 41, ,3-16,0 - -8,2 Kr. pr. solgt slagtesvin Afkastningsgrad 0,0% 11,7% 13,0% 12,2% 4,1% 3,9% 5,7% 4,0% Slagtevægt Indsat vægt Ændring i noteringen for et 0-resultat 0,88-1,04-0,65-0,82-0,68-0,52-0,38-0,34-0,30-0,21-0,21 * Ændret rente til 4% ** Stor besætningsforskydning *** Frats

15 Slagtesvin slagtesvin for gruppen Antal producerede slagtesvin * Salg af slagtesvin 796 Køb af grise -372 Besætningsforskydning 12 Andre landbrugsindtægter 0 Bruttoudbytte i alt Korn -108 Tilskudsfoder og råvarer -74 Færdigblanding -100 Kraftfoder mv. -11 Andet foder -8 Dyrlæge og medicin -6 Avl, rådgivning og kontrol -1 Diverse, inkl. pasningsaftale -6 Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi -12 Vedligehold -11 Lønomkostninger -8 Ejeraflønning -40 Ejendomsskat og forsikringer -6 Diverse omkostninger -11 Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger, fast ejendom -19 Afskrivninger inventar, inkl. øvrige -10 Leje, leasing og forpagtning -3 Renteomkostninger af bunden kapital -36 Kapitalomkostninger i alt Årets resultat Krav til dækningsbidrag 157 Heraf afskrivninger 29 Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. slagtesvin 854 lig betalt rente 4,42% Resultatkorrektion ved 4 % rente ,9% 2,1% 3,9% 5,7% 4,4% 5,7% 2,0% 4,0% 30,4-19,3-0,8 8,9 2,5 14,3-19,6 - Kr. pr. solgt slagtesvin 790 Afkastningsgrad 0,0% Slagtevægt 83 Indsat vægt 30 Ændring i noteringen for et 0-resultat 0, ,8% 2,5% 4,3% 6,1% 4,8% 5,7% 1,8% 3,7% ,11-0,11-0,11-0,10-0,05-0,05-0,01 0,00 0,06 0,06 * Ændret rente til 4% ** Stor besætningsforskydning *** Frats

16 Slagtesvin slagtesvin for gruppen Antal producerede slagtesvin ** *** Salg af slagtesvin 796 Køb af grise -372 Besætningsforskydning 12 Andre landbrugsindtægter 0 Bruttoudbytte i alt Korn -108 Tilskudsfoder og råvarer -74 Færdigblanding -100 Kraftfoder mv. -11 Andet foder -8 Dyrlæge og medicin -6 Avl, rådgivning og kontrol -1 Diverse, inkl. pasningsaftale -6 Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi -12 Vedligehold -11 Lønomkostninger -8 Ejeraflønning -40 Ejendomsskat og forsikringer -6 Diverse omkostninger -11 Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger, fast ejendom -19 Afskrivninger inventar, inkl. øvrige -10 Leje, leasing og forpagtning -3 Renteomkostninger af bunden kapital -36 Kapitalomkostninger i alt Årets resultat Krav til dækningsbidrag 157 Heraf afskrivninger 29 Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. slagtesvin 854 lig betalt rente 4,42% Resultatkorrektion ved 4 % rente ,8% 2,5% 6,0% 3,3% 2,2% 4,3% 4,0% 3,5% 8,2% 3,7% -2,6-34,8 14,1-5,2-17,4 1,0-0,3-2,6 41,2-5,0 Kr. pr. solgt slagtesvin 790 Afkastningsgrad 0,0% Slagtevægt 83 Indsat vægt 30 Ændring i noteringen for et 0-resultat 0, ,7% 1,8% 3,3% 0,7% 0,0% -3,5% -1,6% -6,4% 2,1% 0,2% ,32 0,49 0,52 0,49 0,51 0,75 1,33 1,42 1,55 * Ændret rente til 4% ** Stor besætningsforskydning *** Frats

17 Slagtesvin slagtesvin for gruppen Antal producerede slagtesvin * Salg af slagtesvin 796 Køb af grise -372 Besætningsforskydning 12 Andre landbrugsindtægter 0 Bruttoudbytte i alt Korn -108 Tilskudsfoder og råvarer -74 Færdigblanding -100 Kraftfoder mv. -11 Andet foder -8 Dyrlæge og medicin -6 Avl, rådgivning og kontrol -1 Diverse, inkl. pasningsaftale -6 Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi -12 Vedligehold -11 Lønomkostninger -8 Ejeraflønning -40 Ejendomsskat og forsikringer -6 Diverse omkostninger -11 Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger, fast ejendom -19 Afskrivninger inventar, inkl. øvrige -10 Leje, leasing og forpagtning -3 Renteomkostninger af bunden kapital -36 Kapitalomkostninger i alt Årets resultat Krav til dækningsbidrag 157 Heraf afskrivninger 29 Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. slagtesvin 854 lig betalt rente 4,42% Resultatkorrektion ved 4 % rente ,4% 4,1% 2,8% 7,9% 4,4% 4,0% 2,8% 3,1% 4,4% 3,5% 1,9 0,3-9,9 46,1 2,6 - -6,1-10,0 2,4-6,3 Kr. pr. solgt slagtesvin 790 Afkastningsgrad 0,0% Slagtevægt 83 Indsat vægt 30 Ændring i noteringen for et 0-resultat 0, ,4% -6,4% 1,5% -9,1% -5,7% -14,5% -6,7% -11,6% -4,9% ,53 1,73 1,66 1,80 2,06 2,18 2,25 2,48 2,52 3,10 * Ændret rente til 4% ** Stor besætningsforskydning *** Frats

18 Slagtesvin slagtesvin for gruppen Antal producerede slagtesvin FRATS * 14 76*** Salg af slagtesvin 796 Køb af grise -372 Besætningsforskydning 12 Andre landbrugsindtægter 0 Bruttoudbytte i alt Korn -108 Tilskudsfoder og råvarer -74 Færdigblanding -100 Kraftfoder mv. -11 Andet foder -8 Dyrlæge og medicin -6 Avl, rådgivning og kontrol -1 Diverse, inkl. pasningsaftale -6 Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi -12 Vedligehold -11 Lønomkostninger -8 Ejeraflønning -40 Ejendomsskat og forsikringer -6 Diverse omkostninger -11 Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger, fast ejendom -19 Afskrivninger inventar, inkl. øvrige -10 Leje, leasing og forpagtning -3 Renteomkostninger af bunden kapital -36 Kapitalomkostninger i alt Årets resultat Krav til dækningsbidrag 157 Heraf afskrivninger 29 Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. slagtesvin 854 lig betalt rente 4,42% Resultatkorrektion ved 4 % rente ,0% 7,0% 4,0% 4,9% 3,6% -4,1 16,2-11,2-3,5 Kr. pr. solgt slagtesvin 790 Afkastningsgrad 0,0% Slagtevægt 83 Indsat vægt 30 Ændring i noteringen for et 0-resultat 0, ,3% -17,6% -5,1% -9,7% -5,8% ,30 3,35 3,26 4,32 1,50 * Ændret rente til 4% ** Stor besætningsforskydning *** Frats

19 Slagtesvin til producerede slagtesvin for gruppen 82 28* * Antal producerede slagtesvin Salg af slagtesvin Køb af grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Tilskudsfoder og råvarer Færdigblanding Kraftfoder mv Andet foder Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger, fast ejendom Afskrivninger inventar, inkl. øvrige Leje, leasing og forpagtning Renteomkostninger af bunden kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. slagtesvin lig betalt rente 3,94% 4,0% 3,2% 2,7% 4,0% 4,0% 3,1% 5,0% 3,3% 4,5% Resultatkorrektion ved 4 % rente Kr. pr. solgt slagtesvin Afkastningsgrad 2,5% 21,0% 8,3% 6,3% 5,0% 3,9% 4,2% 2,0% 2,7% Slagtevægt Indsat vægt Ændring i noteringen for et 0-resultat 0,31-1,76-1,46-0,57-0,26-0,13 0,17 0,24 0,28 * Ændret rente til 4% ** Stor besætningsforskydning *** Frats

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2012 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check Svin 2012 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Business Check Slagtekyllinger 2012

Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem.

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check Slagtekyllinger 2013 med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion 2013 med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2013 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Formål Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin FORMÅL Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes fokus på én driftsgren ad gangen.

Læs mere

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og SEGES P/S. Redaktion

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NOTAT NR. 1840 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter.

Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter. Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Hæftet er produceret af SEGES P/S på baggrund af driftsgrensanalyser udarbejdet og indberettet

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

for smågriseproducenterne

for smågriseproducenterne Smågriseproducenterne > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsresultaterrne for smågriseproducenterne er forbedret i 21 bl.a. på grund af stigende dækningsbidrag.

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Driftsgrenen med den største fremgang fra 211 til 212 var smågriseproduktionen. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

ABC i svineproduktionen

ABC i svineproduktionen ABC i svineproduktionen - tabelsamling Af Arne Oksen, VFL og Brian Oster Hansen, VSP Indledning Denne tabelsamling indeholder en opgørelse af ti svinebedrifters ABC-fordeling af omkostninger for året 2011.

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproduktionen havde den højeste indtjening i 213. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for smågriseproducenter I 213 havde de danske

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018 SAGRO Svin Økonomikonference 2018 Noteringen 2015-2017 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Opnået Prognose

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER NOTAT NR. 1532 Rentabiliteten i svineproduktionen er et mål for, hvordan temperaturen er i erhvervet. I forventes der en negativ rentabilitet på 81 kr. pr.

Læs mere

Fremstillingspris skind. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Fremstillingspris skind. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Fremstillingspris skind V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen 1 Tjente vi Super egentlig hammerslag, penge på det men hammerslag? 2. november 2016 Dagsorden Hvad er fremstillingspris Forskellige nøgletal

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne for slagtesvineproducenterne er forbedret i 2011, bl.a. på grund af stigende priser på svinekød. > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2014 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne oplevede i 2007 det økonomisk værste år i meget lang tid. Det dårlige resultat er en kombination af lavere indtægter, højere omkostninger og faldende besætningsværdier.

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019 Økonomi for griseproducenter 5. Februar 2019 Økonomi og produktion grise Prisudvikling Udvikling i totaløkonomi og driftsgrene Sohold Slagtesvin DB hvad har betydning Foder med majs Smågrisepris Korrektion

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter De seneste år har der været et stort fald i antallet af integrerde bedrifter. Til gengæld stiger produktionsomfanget støt. >> Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi

Læs mere

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær SVINE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær Svineproducent i Danmark 2017 106 svineregnskaber fra LMO, LandboSyd, SAGRO & LandboNord. Sohold 7 kg & 30 kg Slagtesvin

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr.

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr. 47 5. Svin Opgave 5.1. Dækningsbidrag i sohold En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager. Der foreligger følgende oplysninger for et regnskabsår: Produktionsomfang

Læs mere

Regnskabsresultater 2017

Regnskabsresultater 2017 Regnskabsresultater 2017 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 1 bedrift er udskiftet siden sidste år. Et bredt udsnit af både store og små, søer og slagtesvin.

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1223 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på -41 kr. pr. slagtesvin, en forbedring på 41 kr. i forhold til. Der forventes

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2019

SAGRO Svin. Økonomikonference 2019 SAGRO Svin Økonomikonference 2019 Noteringen 2016-2018 12,0 11,5 2016 2017 2018 11,0 10,5 10,49 10,00 10,0 9,69 9,68 9,5 9,0 9,49 9,06 8,67 8,5 8,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 4 9 14 19 24 29 34 39

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 6. Februar 2018

Økonomi for griseproducenter. 6. Februar 2018 Økonomi for griseproducenter 6. Februar 2018 2 2017 i sohold Styrk dig til fremtiden Økonomi for griseproducenter 2017 ved slagtesvin Priser og marked Hvordan er det gået svineproducenterne? Sohold, salg

Læs mere

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi.

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi. Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne fik i 2007 det dårligste driftsresultat siden 2003. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi for

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 208 NOTAT NR. 84 Forventning om lave afregningspriser for svinekød for 208 og 209 samt forventning om stigende foderpriser forringer rentabiliteten i svineproduktionen.

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 NOTAT NR. 1802 Faldende afregningspriser medfører forværret rentabilitet i svineproduktionen i 2018. Tendensen ser ud til at forsætte ind i 2019. INSTITUTION:

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Produktionsøkonomi Svin 211 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 131 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2018 Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 Nøgletal kartoffelavler 2018 2017 Avl vårbyg pr. ha 50 hkg 58 hkg Pris pr. hkg. solgt byg 135 kr. 118 kr. Avl stivelsekartofler pr.

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER NOTAT NR. 1501 Rentabiliteten i den danske svineproduktion bliver kraftigt forværret i. Den dårlige rentabilitet for svineproducenterne skyldes en lav slagtesvinenotering

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2010 Produktionsøkonomi Svin 1 Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Anders B. Hummelmose, Landbrug & Fødevarer, Videncenter

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Agro Food Park 15 Skejby DK 8200 Aarhus N T +45 8740 5000 F +45 8740 5010 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2012 Produktionsøkonomi Svin 2012 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2012 Forfattere Forfattere

Læs mere

SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE

SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE Støttet af: SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE NOTAT NR. 1344 Økonomien kan forbedres med omkring 1 mio. kr. ved at udvide soholdet og samle fem lokaliteter på et eller to steder. Det er muligt at sænke

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Analyse af svineregnskaber 2013

Analyse af svineregnskaber 2013 Årsmøde for svineproducenter 26. februar 2014 Analyse af svineregnskaber 2013 Regnskabsresultater 2013 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2014 (2014-2015) 26. februar 2014 Driftsøkonom Finn Skotte

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE

ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE ØKONOMI I PRODUKTION AF EGNE SOPOLTE NOTAT NR. 1135 Resultatet af primær drift er forbedret med 422 kr. pr årsso ved produktion af egne polte sammenlignet med indkøbte polte. Baseret på analyse af smågriseproducenters

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 NOTAT NR. 1129 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

Flere farestier eller mælkekopper? Årsmøde, d. 24. januar 2019 Svinerådgiver Preben Høj

Flere farestier eller mælkekopper? Årsmøde, d. 24. januar 2019 Svinerådgiver Preben Høj Flere farestier eller mælkekopper? Årsmøde, d. 24. januar 2019 Svinerådgiver Preben Høj Disposition Økonomiske problemstillinger Smågrisekvalitet i bred forstand.. Fodringsanlæg til pattegrise eller flere

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2009 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Anders B. Hummelmose, Dansk

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

Cost4Milk Økonomikonference 7. februar v. Aage Nielsen, kvægrådgiver

Cost4Milk Økonomikonference 7. februar v. Aage Nielsen, kvægrådgiver Cost4Milk Økonomikonference 7. februar 2018 v. Aage Nielsen, kvægrådgiver Indtryk fra USA Alle farmere kendte på stående fod præcist deres Break Even (Nulpunkts-) pris. Alle var helt klar over hvor høj

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere