SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER"

Transkript

1 Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg

2 Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet for Business Check Slagtekyllinger og Rugeæg 2016, hvor driftsgrenene slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg indgår. Her får du et overblik over driftsgrenenes resultater for 2016 og et billede af udviklingen fra forrige år. Ved at bruge Business Check værktøjerne kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter. Du kan se, hvordan de dygtigste bedrifter er sammensat, og hvilke præstationer der ligger bag. Der er inspiration til, hvordan indsatsområder og forbedringspotentialer kan udpeges. Som tidligere er der i Business Check særligt fokus på fremstillingspriser som indikatorer for virksomhedens konkurrenceevne. Indholdet i denne publikation er tabeller, figurer og fraktilanalyser for de nævnte driftsgrene. Analyser af tallene og andre artikler om Business Check kan du finde på Landbrugsinfo > Økonomi > Benchmarking. Her kan du også finde et hæfte med vejledninger og definitioner, som du også kan bestille i en trykt udgave. Ændringer i Business Check i 2017 Business Check 2016 udgives ikke som trykte hæfter i samme format som tidligere Der udarbejdes ét trykt hæfte, som indeholder vejledning og definitioner af nøgletal og begreber, og som dækker alle driftsgrene Tabeller, figurer og fraktilanalyser publiceres som pdf-filer på LandbrugsInfo. Opbygningen af tabellerne er den samme som i Business Check Det er denne, som du sidder med nu Analyse- og temaartikler publiceres ligeledes på LandbrugsInfo og andre relevante medier fra udgivelsestidspunktet og nogle måneder frem. Redaktion Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk Tina Tind Wøyen, LMO Deltagere i produktionen Jette Søholm Petersen, jtp@seges.dk Ove Lund, ovl@seges.dk Layout og grafik Marianne Kalriis, makn@seges.dk Foto SEGES Udgiver SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N seges.dk Udgave 1. udgave juni

3 Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG Resultater for slagtekyllingeproduktion 2016 Resultaterne i Business Check Slagtekyllinger 2016 er baseret på driftsgrensanalyser for 32 slagtekyllingeproducenter. Bemærk at data kommer fra producenter, der leverer varierende typer af konventionelle kyllinger til forskellige slagterier, og anvender foder fra forskellige leverandører. Nogle har nye produktionsanlæg, som får nyhustillæg i afregningen, mens andre har ældre stalde. Tabel 1 viser et uddrag af resultaterne. Bemærk at resultaterne pr. kvm baserer sig på en delmængde af det samlede antal, da ikke alle bedrifter har oplyst antal kvadratmeter. Nedenstående analyse er primært baseret på opgørelserne pr kylling med mindre, at andet eksplicit nævnes. Hvis man ser på afkastningsgraden, er den 9,7 pct. i gennemsnit. Resultatet for driftsgrenen kyllinger lander i gennemsnit på 38 øre pr. kylling. Top 5 har en markant højere afkastningsgrad end gennemsnittet. Det skyldes, at top 5 både har et højere resultat og lidt mindre bundet kapital pr. kylling. Det højere resultat skabes gennem såvel højere afregningspris som lavere fremstillingspris. Top 5 har et lavere krav til dækningsbidrag pr. kvm end gennemsnittet. Dertil kommer et højere dækningsbidrag pr. kvm, som giver top 5 et væsentligt højere resultat pr kvm. Tallene i tabel 1 indikerer, at der er stor spredning blandt bedrifterne, men det er svært ud fra gennemsnitstal at se, hvor stor spredning der egentlig er tale om. Det kan man derimod få en idé om ved at se på figur 1, der viser spredningen i fremstillingsprisen pr. kylling. Her kan vi se, at fremstillingsprisen varierer fra ca. 5,10 kr. til mere end 7 kr. pr kg kylling. Hvis vi ser på udviklingen fra 2015 til 2016, som er vist på et uddrag af de vigtigste nøgletal i tabel 2, ses det bl.a., at den opnåede pris for et kg kylling er faldet. Det samme er fremstillingsprisen, og da faldet i omkostninger er større end faldet i prisen på kyllingen, har slagtekyllingeproducenterne altså fået et gennemsnitlig bedre resultat i 2016 end i Som det ses af tabel 2 er dækningsbidraget pr. kvm steget, mens kravet til dækningsbidraget er stort set uændret. Dermed kommer faldet i fremstillingsprisen hovedsagligt fra den faldende foderomkostning. Fremstillingsprisen er udtryk for, hvad det koster at fremstille et kg kylling, og kan direkte sammenlignes med den pris, som producenten bliver afregnet for et kg kylling. Det ses af tabellen, at fremstillingsprisen i gennemsnit er 6,02 kr., og da afregningsprisen i gennemsnit er 6,22 kr., bliver det altså til et overskud. 3

4 Spredning i fremstillingspris på slagtekyllinger Fremstillingspris slagtekylling, kr. pr. kg Figur 1. Spredning i fremstillingsprisen på slagtekyllinger, kr. pr. kg. 7 6,5 6 5, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 4

5 Uddrag af resultater Tabel 1. Uddrag af resultater fra Business Check Slagtekyllinger 2016 GNS. GRUPPE PR. KYLLING GNS. TOP 5 GNS. GRUPPE PR. KVM. GNS. TOP 5 Antal bedrifter Antal producerede kyllinger Opnået dækningsbidrag 2,59 3, Krav til dækningsbidrag 2,21 2, Kr. pr kg solgt kylling 6,22 6,25 Fremstillingspris, kr. pr kg 6,02 5,66 Resultat, driftsgren 0,38 1, Afkastningsgrad, pct. 9,7 20,5 9,0 18,5 5

6 ê Udvikling fra 2015 til 2016 Tabel 2. Sammenligning af udvalgte resultater fra Business Check Slagtekyllinger 2015 og 2016 Fremstillingspris, kr. pr kg Kr. pr. solgt kylling Opnået dækningsbidrag, kr. pr. kvm Krav til dækningsbidrag, kr. pr. kvm Foderomkostninger, kr. pr. kylling Resultat, driftsgren, kr. pr. kvm Afkastningsgrad, pct. ÅR GNS , ê 6, , , ê ê ê , ê 8, , ,7 ê 6

7 Fraktilanalyser 2016 Slagtekyllinger På de efterfølgende sider vises fraktilanalyserne for slagtekyllinger. Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Markér på hver linje det tal, der er nærmest værdien fra driftsgrens analysen. Du kan nu se, på hvilke overordnede områder bedriften har god konkurrenceevne, og hvor der er potentiale for forbedring. Bemærk, at hver linje er sorteret for sig. Det er derfor ikke én bestemt ejendom, der angiver f.eks. 25 pct. fraktilen. 7

8 Tabel 3. Fraktilanalyse 2016 Slagtekyllinger 32 BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCE- EVNE STORT FORBEDRINGSPOTEN- TIALE Fraktil 10% 25% 40% 60% 75% 90% Fremstillingspris, kr. pr. kg kylling 5,67 5,79 5,93 6,08 6,27 6,30 Kr. pr. kg solgt kylling 6,42 6,29 6,22 6,21 6,06 5,87 Afkastningsgrad, pct. 12,4 11,2 9,3 5,7 2,7-3,6 Bundet kapital pr. kylling 4,25 5,96 7,53 10,14 11,85 15,28 Foderomkostninger pr. kg kylling 3,44 3,57 3,61 3,72 3,86 3,93 Dækningsbidrag pr. kylling 3,18 3,00 2,93 2,62 2,48 2,24 Krav til dækningsbidrag pr. kylling 1,93 2,07 2,17 2,34 2,59 2,88 Arbejdsomkostninger pr. kylling 0,37 0,42 0,53 0,58 0,64 0,79 Bygningsomk. pr. kylling 0,45 0,56 0,74 0,83 0,87 0,92 Inventar inkl. energi pr. kylling 0,58 0,68 0,78 0,90 0,93 1,20 Resultat, driftsgren pr. kylling 0,94 0,73 0,60 0,25 0,07-0,35 8

9 9

10 Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG Slagtekyllinger, konventionel pr. kylling Løbenummer - 32 bedrifter i gruppen Gns. gruppe Gns. top 5 KSK1 KSK3 KSK5 KSK7 KSK8 KSK9 KSK10 Percentil P100 P93 P87 P81 P78 P75 P71 Producerede slagtekyllinger Over 1 mio. Over 1 mio. Under ½ mio. Over 1 mio. Over 1 mio. ½-1 mio. Under ½ mio. Areal kyllingehus Over 7000 Under 3000 Over 7000 Over 7000 Alder ved slagtning 35,2 35,4 Gns. vægt ved slagt, gram Vægt ved 34 dage Kg foder pr. kg kylling 1,58 1,56 1,52 1,54 1,66 Nøgletal pr. kvm Salg af slagtekyllinger Foderomkostninger Dækningsbidrag Krav til dækningsbidrag Nøgletal pr. produceret kylling Krav til dækningsbidrag 2,21 2,09 2,37 1,85 2,22 1,73 2,05 2,13 2,18 Afskrivninger 0,54 0,70 0,87 0,43 0,59 0,18 0,82 0,37 0,92 Arbejdsomkostninger 0,52 0,46 0,30 0,72 0,40 0,53 0,45 0,37 0,38 Bundet kapital pr. kylling 9,40 9,06 10,84 3,14 10,44 4,50 14,39 10,10 15,93 Anvendt rentesats, pct. 2,53 2,08 1,90 3,40 1,50 3,10 1,80 2,50 2,20 Resultatkorrektion ved 4 % rente -0,14-0,19-0,23-0,02-0,26-0,04-0,32-0,15-0,29 Afkastningsgrad 9,72 20,46 17,06 43,91 10,72 21,33 7,14 9,85 6,76 Fremstillingspris pr. kg kylling 6,02 5,66 5,45 5,79 5,76 5,98 5,85 5,93 Kr. pr. kg solgt kylling 6,22 6,25 6,18 6,23 6,19 6,32 6,21 6,28 Kr. pr. daggammel kylling 2,45 2,44 2,44 2,45 2,44 2,41 2,51 2,44 Kr. pr. kg foder 2,40 2,42 2,42 2,44 2,50 2,37 2,56 2,47 2,36 Kr. pr. kg internt overført korn 1,09 1,11 1,15 1,10 1,10 1,03 1,09 1,07 1,11 10

11 Slagtekyllinger, konventionel pr. kylling Specifikation af resultat Kr. pr produceret kylling Salg af slagtekyllinger 13,39 13,54 13,63 13,71 13,54 11,93 14,59 12,68 12,99 Køb af daggamle kyllinger -2,55-2,65-2,66-2,66-2,27-2,68-2,58-2,52-2,81 Besætningsforskydning 0,31 0,85 1,35 0,20 1,03 1,40-0,81 0,39 1,42 Andre landbrugsindtægter 0,03 0,02 0, ,01 - Bruttoudbytte i alt 11,18 11,76 12,34 11,25 12,31 10,64 11,20 10,55 11,60 Korn -0,50-0,49-0,15-0,91-0,90-0,05-0,71-0,79 - Færdigblanding -7,72-7,44-7,72-6,98-7,96-7,68-7,39-6,78-8,38 Dyrlæge og medicin -0,04-0,03-0, ,07-0,08-0, Diverse vedr. husdyr -0,33-0,32-0,43-0,23-0,20-0,29-0,27-0,11-0,31 Stykomkostninger i alt -8,58-8,28-8,34-8,13-9,13-8,09-8,37-7,67-8,69 Dækningsbidrag 2,59 3,48 4,01 3,12 3,18 2,55 2,83 2,87 2,91 Energi -0,40-0,25-0,29-0,13-0,57-0,49-0,20-0,33-0,22 Vedligehold -0,23-0,27-0,37-0,35-0,18-0,18-0,23-0,51-0,15 Lønomkostninger -0,25-0, , ,34-0,25-0,06-0,36 Ejeraflønning -0,27-0,28-0,30-0,29-0,40-0,20-0,20-0,30-0,02 Forsikring -0,08-0,10-0,14-0,08-0,11-0,07-0,09-0,07-0,04 Diverse kapacitetsomkostninger -0,15-0,13-0,20-0,04-0,20-0,14-0,16-0,23-0,14 Kapacitetsomkostninger i alt -1,38-1,21-1,29-1,32-1,47-1,41-1,12-1,51-0,92 Afskrivning bygninger -0,34-0,46-0,59-0,30-0,54-0,13-0,36-0,22-0,48 Afskrivning inventar -0,19-0,25-0,27-0,13-0,05-0,05-0,32-0,15-0,44 Øvrige kapitalomkostninger Leje af driftsbygninger -0, Renteomk. af bundet kapital -0,24-0,18-0,21-0,11-0,16-0,14-0,25-0,25-0,35 Kapitalomkostninger i alt -0,84-0,88-1,07-0,54-0,75-0,32-0,94-0,62-1,27 Resultat, driftsgren 0,38 1,39 1,64 1,27 0,96 0,82 0,77 0,74 0,73 11

12 Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG Slagtekyllinger, konventionel pr. kylling Løbenummer - 32 bedrifter i gruppen Gns. gruppe Gns. top 5 KSK11 KSK12 KSK13 KSK14 KSK15 KSK16 KSK17 Percentil P68 P65 P62 P59 P56 P53 P50 Producerede slagtekyllinger ½-1 mio. Over 1 mio. Over 1 mio. ½-1 mio. ½-1 mio. Under ½ mio. Over 1 mio. Areal kyllingehus Over 7000 Over Alder ved slagtning 35,2 34,5 34,5 36,0 38,0 Gns. vægt ved slagt, gram Vægt ved 34 dage Kg foder pr. kg kylling 1,58 1,56 1,48 1,48 1,88 Nøgletal pr. kvm Salg af slagtekyllinger Foderomkostninger Dækningsbidrag Krav til dækningsbidrag Nøgletal pr. produceret kylling Krav til dækningsbidrag 2,21 2,09 1,92 2,11 2,12 2,34 2,59 1,89 2,35 Afskrivninger 0,54 0,70 0,68 0,58 0,65 0,82 0,61-0,15 Arbejdsomkostninger 0,52 0,46 0,18 0,40 0,62 0,68 0,80 0,65 0,53 Bundet kapital pr. kylling 9,40 9,06 7,83 9,06 10,15 10,30 5,99 1,54 3,52 Anvendt rentesats, pct. 2,53 2,08 2,70 3,00 2,00 1,30 1,80 5,00 1,90 Resultatkorrektion ved 4 % rente -0,14-0,19-0,10-0,09-0,20-0,28-0,13 0,02-0,07 Afkastningsgrad 9,72 20,46 11,75 10,51 8,66 7,49 11,63 42,97 16,13 Fremstillingspris pr. kg kylling 6,02 5,66 6,30 5,95 5,78 5,79 5,10 Kr. pr. kg solgt kylling 6,22 6,25 6,65 6,31 6,11 6,08 5,35 Kr. pr. daggammel kylling 2,45 2,44 2,38 2,53 2,46 2,47 2,56 2,49 2,44 Kr. pr. kg foder 2,40 2,42 2,33 2,35 2,27 1,89 2,28 2,58 2,65 Kr. pr. kg internt overført korn 1,09 1,11 1,06 1,07 1,11 1,11 1,07 1,09 1,07 12

13 Slagtekyllinger, konventionel pr. kylling Specifikation af resultat Kr. pr produceret kylling Salg af slagtekyllinger 13,39 13,54 13,31 12,26 12,27 13,08 14,79 12,60 12,47 Køb af daggamle kyllinger -2,55-2,65-2,49-2,42-2,37-2,51-2,62-2,46-2,52 Besætningsforskydning 0,31 0,85-0,98 0,76 0,53 0,30-1,25 0,02 Andre landbrugsindtægter 0,03 0, , Bruttoudbytte i alt 11,18 11,76 9,83 10,60 10,43 10,87 12,16 11,40 9,96 Korn -0,50-0, ,10-0,50-0,94-0,21-0,76-0,43 Færdigblanding -7,72-7,44-6,88-7,51-6,72-6,76-8,56-7,73-6,51 Dyrlæge og medicin -0,04-0,03-0,06-0,00-0,06-0,02-0,00-0,11-0,02 Diverse vedr. husdyr -0,33-0,32-0,27-0,20-0,36-0,17-0,22-0,32-0,15 Stykomkostninger i alt -8,58-8,28-7,20-7,81-7,64-7,90-8,99-8,92-7,11 Dækningsbidrag 2,59 3,48 2,63 2,79 2,79 2,97 3,18 2,47 2,85 Energi -0,40-0,25-0,29-0,43-0,30-0,17-0,56-0,22-0,64 Vedligehold -0,23-0,27-0,34-0,17-0,16-0,27-0,31-0,06-0,31 Lønomkostninger -0,25-0, ,21-0,16-0, ,65-0,29 Ejeraflønning -0,27-0,28-0,18-0,19-0,46-0,29-0, ,24 Forsikring -0,08-0,10-0,07-0,12-0,08-0,09-0,09-0,13-0,05 Diverse kapacitetsomkostninger -0,15-0,13-0,15-0,14-0,10-0,18-0,11-0,10-0,08 Kapacitetsomkostninger i alt -1,38-1,21-1,03-1,26-1,26-1,38-1,87-1,15-1,60 Afskrivning bygninger -0,34-0,46-0,56-0,31-0,45-0,40-0, ,10 Afskrivning inventar -0,19-0,25-0,12-0,27-0,20-0,42-0, ,05 Øvrige kapitalomkostninger Leje af driftsbygninger -0, , ,66-0,53 Renteomk. af bundet kapital -0,24-0,18-0,21-0,27-0,21-0,14-0,11-0,08-0,07 Kapitalomkostninger i alt -0,84-0,88-0,89-0,85-0,86-0,96-0,72-0,74-0,75 Resultat, driftsgren 0,38 1,39 0,71 0,68 0,67 0,63 0,59 0,59 0,50 13

14 Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG Slagtekyllinger, konventionel pr. kylling Løbenummer - 32 bedrifter i gruppen Gns. gruppe Gns. top 5 KSK19 KSK20 KSK21 KSK22 KSK24 KSK25 KSK26 Percentil P43 P40 P37 P34 P28 P25 P21 Producerede slagtekyllinger ½-1 mio. ½-1 mio. Under ½ mio. ½-1 mio. Under ½ mio. ½-1 mio. ½-1 mio. Areal kyllingehus Under Under 3000 Over Alder ved slagtning 35,2 34,4 34,0 Gns. vægt ved slagt, gram Vægt ved 34 dage Kg foder pr. kg kylling 1,58 1,56 1,57 1,65 1,59 1,50 Nøgletal pr. kvm Salg af slagtekyllinger Foderomkostninger Dækningsbidrag Krav til dækningsbidrag Nøgletal pr. produceret kylling Krav til dækningsbidrag 2,21 2,09 2,05 2,70 2,26 2,24 1,99 2,62 2,92 Afskrivninger 0,54 0,70 0,53 0,79 0,62 0,51 0,36 0,82 0,60 Arbejdsomkostninger 0,52 0,46 0,56 0,45 0,55 0,57 0,43 0,63 0,86 Bundet kapital pr. kylling 9,40 9,06 7,24 13,22 6,28 11,76 4,23 15,30 9,00 Anvendt rentesats, pct. 2,53 2,08 3,10 2,00 1,70 3,40 2,90 2,30 2,00 Resultatkorrektion ved 4 % rente -0,14-0,19-0,07-0,26-0,14-0,07-0,05-0,26-0,18 Afkastningsgrad 9,72 20,46 9,21 4,42 5,89 5,11 5,79 2,90 2,54 Fremstillingspris pr. kg kylling 6,02 5,66 5,99 6,06 6,12 6,27 6,27 6,21 Kr. pr. kg solgt kylling 6,22 6,25 6,21 6,21 6,25 6,36 6,33 6,22 Kr. pr. daggammel kylling 2,45 2,44 2,49 2,49 2,38 2,44 2,39 2,44 2,47 Kr. pr. kg foder 2,40 2,42 2,28 2,53 2,21 2,34 2,37 2,36 2,57 Kr. pr. kg internt overført korn 1,09 1,11 1,11 1,10 1,10 1,09 1,11 1,10 14

15 Slagtekyllinger, konventionel pr. kylling Specifikation af resultat Kr. pr produceret kylling Salg af slagtekyllinger 13,39 13,54 12,35 12,97 12,52 13,23 13,02 13,03 13,52 Køb af daggamle kyllinger -2,55-2,65-2,74-2,56-2,33-2,56-2,46-2,70-2,63 Besætningsforskydning 0,31 0,85 0,81 1,15 0,45 0,02-0,60-0,12 1,15 Andre landbrugsindtægter 0,03 0,02-0, ,07 - Bruttoudbytte i alt 11,18 11,76 10,42 11,56 10,65 10,69 9,96 10,28 12,03 Korn -0,50-0,49-0,53-0,85-0, ,11-0,20-1,40 Færdigblanding -7,72-7,44-7,11-7,47-7,56-7,81-7,36-6,98-7,63 Dyrlæge og medicin -0,04-0,03-0,02-0, , ,06-0,03 Diverse vedr. husdyr -0,33-0,32-0,27-0,23-0,29-0,41-0,38-0,32 - Stykomkostninger i alt -8,58-8,28-7,93-8,55-8,12-8,24-7,85-7,56-9,06 Dækningsbidrag 2,59 3,48 2,49 3,01 2,53 2,44 2,11 2,72 2,98 Energi -0,40-0,25-0,36-0,46-0,64-0,29-0,58-0,24-0,89 Vedligehold -0,23-0,27-0,16-0,52-0,19-0,23-0,22-0,23-0,10 Lønomkostninger -0,25-0,19-0,05-0,01-0,43-0,32-0,10-0,33-0,61 Ejeraflønning -0,27-0,28-0,50-0,43-0,13-0,25-0,33-0,30-0,26 Forsikring -0,08-0,10-0,08-0,05-0,08-0,04-0,11-0,08-0,05 Diverse kapacitetsomkostninger -0,15-0,13-0,15-0,16-0,08-0,19-0,16-0,27-0,24 Kapacitetsomkostninger i alt -1,38-1,21-1,30-1,64-1,54-1,33-1,51-1,46-2,15 Afskrivning bygninger -0,34-0,46-0,36-0,59-0,28-0,46-0,25-0,41-0,47 Afskrivning inventar -0,19-0,25-0,17-0,20-0,34-0,05-0,11-0,40-0,13 Øvrige kapitalomkostninger Leje af driftsbygninger -0, Renteomk. af bundet kapital -0,24-0,18-0,22-0,27-0,11-0,40-0,12-0,35-0,18 Kapitalomkostninger i alt -0,84-0,88-0,75-1,06-0,72-0,91-0,48-1,16-0,78 Resultat, driftsgren 0,38 1,39 0,45 0,32 0,26 0,20 0,12 0,10 0,05 15

16 Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG Slagtekyllinger, konventionel pr. kylling Løbenummer - 32 bedrifter i gruppen Gns. gruppe Gns. top 5 KSK27 KSK28 KSK29 KSK30 KSK31 KSK32 Percentil P18 P15 P12 P9 P6 P3 Producerede slagtekyllinger Under ½ mio. ½-1 mio. Under ½ mio. Under ½ mio. Under ½ mio. Over 1 mio. Areal kyllingehus Under Under 3000 Under 3000 Over 7000 Alder ved slagtning 35,2 31,8 Gns. vægt ved slagt, gram Vægt ved 34 dage Kg foder pr. kg kylling 1,58 1,56 1,62 1,57 Nøgletal pr. kvm Salg af slagtekyllinger Foderomkostninger Dækningsbidrag Krav til dækningsbidrag Nøgletal pr. produceret kylling Krav til dækningsbidrag 2,21 2,09 2,35 2,60 3,05 2,50 4,00 2,17 Afskrivninger 0,54 0,70 0,08 0,61 0,64 0,44 1,06 0,48 Arbejdsomkostninger 0,52 0,46 0,52 0,60 0,73 1,05 0,55 0,45 Bundet kapital pr. kylling 9,40 9,06 1,39 11,95 5,68 4,30 17,14 11,80 Anvendt rentesats, pct. 2,53 2,08 4,50 2,20 2,20 2,10 3,60 3,70 Resultatkorrektion ved 4 % rente -0,14-0,19 0,01-0,22-0,10-0,08-0,07-0,04 Afkastningsgrad 9,72 20,46-4,71 0,02-4,36-12,20-0,78-3,50 Fremstillingspris pr. kg kylling 6,02 5,66 5,94 6,29 5,98 6,33 7,13 Kr. pr. kg solgt kylling 6,22 6,25 5,87 6,15 5,84 5,97 6,73 Kr. pr. daggammel kylling 2,45 2,44 2,43 2,42 2,45 2,44 2,52 2,36 Kr. pr. kg foder 2,40 2,42 2,39 2,26 2,56 2,39 2,46 Kr. pr. kg internt overført korn 1,09 1,11 1,05 1,10 1,10 1,00 1,12 16

17 Slagtekyllinger, konventionel pr. kylling Specifikation af resultat Kr. pr produceret kylling Salg af slagtekyllinger 13,39 13,54 13,41 12,44 15,78 13,09 12,47 13,69 Køb af daggamle kyllinger -2,55-2,65-2,53-2,37-2,90-2,53-2,75-2,42 Besætningsforskydning 0,31 0,85 0,14 0,50 0,04-0,08 1,13-0,17 Andre landbrugsindtægter 0,03 0,02 0,01 0,03 0,01 0,17-0,09 Bruttoudbytte i alt 11,18 11,76 11,03 10,59 12,93 10,66 10,85 11,20 Korn -0,50-0, ,87-0,86-0, ,62 Færdigblanding -7,72-7,44-8,26-7,08-9,04-8,51-6,77-8,82 Dyrlæge og medicin -0,04-0,03-0,09-0, ,06-0,08 Diverse vedr. husdyr -0,33-0,32-0,46-0,29-0,36-0,26-0,76-0,35 Stykomkostninger i alt -8,58-8,28-8,81-8,26-10,25-8,78-7,60-9,87 Dækningsbidrag 2,59 3,48 2,22 2,33 2,68 1,88 3,26 1,32 Energi -0,40-0,25-0,51-0,54-0,83-0,22-0,77-0,46 Vedligehold -0,23-0,27-0,16-0,27-0,14-0,37-0,31-0,14 Lønomkostninger -0,25-0,19-0,10-0,23-0,11-0,40-0,18-0,37 Ejeraflønning -0,27-0,28-0,41-0,36-0,62-0,65-0,38-0,08 Forsikring -0,08-0,10-0,04-0,13-0,19-0,10-0,13-0,06 Diverse kapacitetsomkostninger -0,15-0,13-0,14-0,19-0,39-0,22-0,55-0,11 Kapacitetsomkostninger i alt -1,38-1,21-1,38-1,72-2,28-1,96-2,33-1,22 Afskrivning bygninger -0,34-0, ,42-0,50-0,35-0,33-0,31 Afskrivning inventar -0,19-0,25-0,08-0,19-0,14-0,09-0,74-0,16 Øvrige kapitalomkostninger Leje af driftsbygninger -0, , ,04 Renteomk. af bundet kapital -0,24-0,18-0,06-0,27-0,13-0,09-0,61-0,43 Kapitalomkostninger i alt -0,84-0,88-0,97-0,88-0,77-0,54-1,68-0,95 Resultat, driftsgren 0,38 1,39-0,13-0,26-0,37-0,62-0,75-0,85 17

18 Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG Slagtekyllinger, konventionel pr. kvm Løbenummer - 22 bedrifter i gruppen Gns. gruppe Gns. Top 5 KSK3 KSK5 KSK8 KSK13 KSK12 KSK7 KSK14 Percentil P93 P87 P78 P62 P65 P81 P59 Producerede slagtekyllinger Over 1 mio. Under ½ mio. Over 1 mio. Over 1 mio. Over 1 mio. Over 1 mio. ½-1 mio. Areal kyllingehus Over 7000 Under 3000 Over 7000 Over 7000 Over 7000 Over Alder ved slagtning 35, Gns. vægt ved slagt, gram Vægt ved 34 dage Kg foder pr. kg kylling 1,60 1,60-1,48 1,53 1,54 1,88 Nøgletal pr. kylling Salg af slagtekyllinger 13,46 13,98 13,71 13,54 14,59 12,27 12,26 11,93 13,08 Foderomkostninger 8,37 8,02 7,90 8,85 8,10 7,22 7,60 7,73 7,71 Dækningsbidrag 2,48 3,08 3,12 3,18 2,83 2,79 2,79 2,55 2,97 Krav til dækningsbidrag 2,19 2,01 1,85 2,22 2,05 2,12 2,11 1,73 2,34 Fremstillingspris pr. kg kylling 6,06 5,80 5,79 5,98 5,78 5,95 5,76 5,79 Kr. pr. kg solgt kylling 6,26 6,29 6,23 6,32 6,11 6,31 6,19 6,08 Kr. pr. daggammel kylling 2,45 2,44 2,45 2,44 2,46 2,53 2,41 2,47 Kr. pr. kg foder 2,38 2,45 2,44 2,50 2,56 2,27 2,35 2,37 1,89 Kr. pr. kg internt overført korn 1,09 1,10 1,10 1,10 1,09 1,11 1,07 1,03 1,11 Nøgletal pr. kvm Krav til dækningsbidrag Afskrivninger Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. kvm Anvendt rentesats, pct. 2,5 2,1 3,4 1,5 1,8 2,0 3,0 3,1 1,3 Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 9,0 18,5 43,9 10,7 7,1 8,7 10,5 21,3 7,5 18

19 Slagtekyllinger, konventionel pr. kvm Specifikation af resultat Salg af slagtekyllinger Kr. pr kvm Køb af daggamle kyllinger Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Færdigblanding Dyrlæge og medicin Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Øvrige kapitalomkostninger Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren

20 Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG Slagtekyllinger, konventionel pr. kvm Løbenummer - 22 bedrifter i gruppen Gns. gruppe Gns. Top 5 KSK19 KSK21 KSK22 KSK24 KSK25 KSK26 KSK27 Percentil P43 P37 P34 P28 P25 P21 P18 Producerede slagtekyllinger ½-1 mio. Under ½ mio. ½-1 mio. Under ½ mio. ½-1 mio. ½-1 mio. Under ½ mio. Areal kyllingehus Under Under 3000 Over Under 3000 Alder ved slagtning 35, Gns. vægt ved slagt, gram Vægt ved 34 dage Kg foder pr. kg kylling 1,60 1,60 1,57-1,59 1,50 1,50 Nøgletal pr. kylling Salg af slagtekyllinger 13,46 13,98 12,35 12,52 13,23 13,02 13,03 13,52 13,41 Foderomkostninger 8,37 8,02 7,64 7,83 7,81 7,46 7,18 9,03 8,26 Dækningsbidrag 2,48 3,08 2,49 2,53 2,44 2,11 2,72 2,98 2,22 Krav til dækningsbidrag 2,19 2,01 2,05 2,26 2,24 1,99 2,62 2,92 2,35 Fremstillingspris pr. kg kylling 6,06 5,80 5,99 6,12 6,27 6,27 6,21 5,94 Kr. pr. kg solgt kylling 6,26 6,29 6,21 6,25 6,36 6,33 6,22 5,87 Kr. pr. daggammel kylling 2,45 2,44 2,49 2,38 2,44 2,39 2,44 2,47 2,43 Kr. pr. kg foder 2,38 2,45 2,28 2,21 2,34 2,37 2,36 2,57 2,39 Kr. pr. kg internt overført korn 1,09 1,10 1,11 1,10 1,09 1,11 1,10 1,05 Nøgletal pr. kvm Krav til dækningsbidrag Afskrivninger Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. kvm Anvendt rentesats, pct. 2,5 2,1 3,1 1,7 3,4 2,9 2,3 2,0 4,5 Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 9,0 18,5 9,2 5,9 5,1 5,8 2,9 2,5-4,7 20

21 Slagtekyllinger, konventionel pr. kvm Specifikation af resultat Salg af slagtekyllinger Kr. pr kvm Køb af daggamle kyllinger Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Færdigblanding Dyrlæge og medicin Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Øvrige kapitalomkostninger Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren

22 Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG Slagtekyllinger, konventionel pr. kvm Løbenummer - 22 bedrifter i gruppen Gns. gruppe Gns. Top 5 KSK28 KSK29 KSK31 KSK32 Percentil P15 P12 P6 P3 Producerede slagtekyllinger ½-1 mio. Under ½ mio. Under ½ mio. Over 1 mio. Areal kyllingehus Under 3000 Under 3000 Over 7000 Alder ved slagtning 35,0 32 Gns. vægt ved slagt, gram Vægt ved 34 dage Kg foder pr. kg kylling 1,60 1,60 1,62 1,57 Nøgletal pr. kylling Salg af slagtekyllinger 13,46 13,98 12,44 15,78 12,47 13,69 Foderomkostninger 8,37 8,02 7,95 9,90 6,77 9,44 Dækningsbidrag 2,48 3,08 2,33 2,68 3,26 1,32 Krav til dækningsbidrag 2,19 2,01 2,60 3,05 4,00 2,17 Fremstillingspris pr. kg kylling 6,06 5,80 6,29 5,98 7,13 Kr. pr. kg solgt kylling 6,26 6,29 6,15 5,84 6,73 Kr. pr. daggammel kylling 2,45 2,44 2,42 2,45 2,52 2,36 Kr. pr. kg foder 2,38 2,45 2,26 2,56 2,39 2,46 Kr. pr. kg internt overført korn 1,09 1,10 1,10 1,10 1,12 Nøgletal pr. kvm Krav til dækningsbidrag Afskrivninger Arbejdsomkostninger Bundet kapital pr. kvm Anvendt rentesats, pct. 2,5 2,1 2,2 2,2 3,6 3,7 Resultatkorrektion ved 4 % rente Afkastningsgrad 9,0 18,5 0,0-4,4-0,8-3,5 22

23 Slagtekyllinger, konventionel pr. kvm Specifikation af resultat Salg af slagtekyllinger Kr. pr kvm Køb af daggamle kyllinger Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Færdigblanding Dyrlæge og medicin Diverse vedr. husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Øvrige kapitalomkostninger Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren

24 Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG SALGSAFGRØDER Salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter Generelt var 2016 et år med lave udbytter og lave kornpriser, hvilket ses på bedrifternes opnåede resultater. I tabel 4 ses udviklingen i de væsentlige poster fra 2015 til Ændringerne i økonomien tilhørende salgsafgrøder hos slagtekyllingeproducenter følger den udvikling, der også ses ved salgsafgrøder på bedrifter med hovedsagelig planteproduktion eller svineproduktion (se tabel 2 i Business Check Planteproduktion 2016 Tal og grafer). En post i tabel 4, som har udviklet sig positivt fra 2015 til 2016 er maskinomkostninger inkl. arbejde, som er faldet med ca. 750 kr. pr hektar. Jordleje koorigeret for EU-støtte er også faldet med ca. 750 kr. pr hektar. Dette fald skyldes bl.a., at den anvendte rente er faldet fra 2,8 pct. i 2016 til 2,4 pct. i Derudover er den gennemsnitlige forpagtningsafgift pr hektar forpagtet og jordværdien på den ejede jord faldet fra 2015 til Rest til jordleje ekskl. EU-støtte er negativ i 2016, og meget mindre end Jordlejen korrigeret for EU-støtte, som er den post Rest til jordleje ekskl. EU-støtte skal dække for at opnå et 0-resultat i driftsgrenen salgsafgrøder. Afkastningsgraden har ligeledes udviklet sig fra at være positiv i 2015 til at være negativ i Fremstillingsprisen i tabel 4 er en god indikator for afgrødeudbyttet og omkostningerne i Fremstillingsprisen er steget 2 kr. pr hkg fra 2015 til 2016, hvilket er en konsekvens af de lave afgrødeudbytter. Gennemsnitlig blev Resultat af driftsgrenen kr. pr hektar, hvilket er et udtryk for, at salgsprisen gennemsnitlig var under de 157 kr. pr hkg, som det kostede at fremstille kornet. Den gennemsnitlige pris på foderhvede og foderbyg i 2016 var jf. Farmtal Online 104 kr. pr hkg. Under 10 pct. af slagtekyllingeejendommene opnåede en fremstillingspris for salgsafgrøder, der var lavere end markedsprisen. Figur 2 viser spredningen i fremstillingsprisen ved produktionen af salgsafgrøder på slagtekyllingeejendomme. I figur 3 ses spredningen i Rest til jordleje ved produktionen af salgsafgrøder på slagtekyllingeejendomme. 60 pct. af bedrifterne opnåede en Rest til jordleje mellem kr. pr hektar til -500 kr. pr hektar. Dette niveau ses også i analysen af salgsafgrøder på bedrifter med hovedsagelig svineproduktion (se figur 1 i Business Check Planteproduktion 2016 Tal og grafer). 24

25 Spredning i fremstillingspris på korn Fremstillingspris på korn, kr. pr hkg Figur 2. Spredning i fremstillingsprisen på korn, kr. pr. hkg % 20% 40% 60% 80% 100% 25

26 Spredning i rest til jordleje ekskl. EU-støtte Rest til jordleje ekskl. EU-støtte, kr. pr ha Figur 3. Restil til jordleje ekskl. EU-støtte, kr. pr. ha % 20% 40% 60% 80% 100% 26

27 Udvikling fra 2015 til 2016 Tabel 4. Udvikling i hovedposter fra 2015 til 2016 Gns. kornudbytte, hkg pr. ha Fremstillingspris, kr. pr. hkg Dækningsbidrag, kr. pr. ha Maskinomkostninger inkl. arbejde, kr. pr. ha Rest til jordleje ekskl. EU-støtte, kr. pr. ha Jordleje korrigeret for EU-støtte, kr. pr. ha Afkastningsgrad, pct. ÅR GNS ê ê ê ,0 ê ê ê ê -2,1 27

28 Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG SALGSAFGRØDER Konventionel, blandet jordbonitet Løbenummer - 14 bedrifter i gruppen Gns. gruppe Gns. top 5 SKY1 SKY2 SKY5 SKY6 SKY7 SKY8 SKY9 Percentil P100 P93 P71 P64 P57 P50 P43 Areal med salgsafgrøder, ha Under 100 over over over 400 Andel vårbyg i pct Andel vinterhvede i pct Andel vinterbyg i pct Andel rug i pct Andel øvrigt korn i pct Andel vinterraps i pct Andel frø i pct Andel øvrige afgrøder i pct Udbytter Udbytte pr. ha vårbyg, hkg Udbytte pr. ha vinterhvede, hkg Udbytte pr. ha vinterbyg, hkg Udbytte pr. ha rug, hkg Udbytte pr. ha øvrigt korn, hkg Gennemsnitligt kornudbytte hkg pr. ha Udbytte pr. ha vinterraps, hkg Fremstillingspris kr/hkg korn Jordbundsforhold Andel med JB 5-6 og Andel med finsand 2 og Andel med grovsand Andel der kan vandes Forpagtet andel af areal Rest til jordleje ekskl. EU-støtte pr. ha Rest til jordleje inkl. EU-støtte pr. ha Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha Øvrige omkostninger ha Jordleje korrigeret for EU-støtte pr. ha Jordværdi (ejet jord), Kr. pr ha Bundet kapital - Inventar Anvendt rentesats, pct. 2,4 2,0 1,5 1,9 2,0 4,5 2,0 3,4 1,8 Resultatkorr. (2% på jord og 4% på resten) Afkastningsgrad -2,1 1,2 2,2 1,7 0,2-33,1-0,2 0,7-1,7 28

29 Konventionel, blandet jordbonitet Specifikation af resultat Salgsafgrøder Kr. pr ha Maskinstationsindtægter Diverse indtægter Bruttoudbytte i alt Udsæd Gødning Planteværn Diverse vedrørende mark Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Brændstof Maskinstation mv Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger og grundforbedring Afskrivning, markinventar Afkoblet EU-støtte Renteomk. af bundet kapital Forpagtning Diverse kapitalomkostninger Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren

30 Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG SALGSAFGRØDER Konventionel, blandet jordbonitet Løbenummer - 14 bedrifter i gruppen Gns. gruppe Gns. top 5 SKY10 SKY11 SKY12 SKY14 Percentil P36 P29 P21 P7 Areal med salgsafgrøder, ha Under 100 Under Andel vårbyg i pct Andel vinterhvede i pct Andel vinterbyg i pct Andel rug i pct Andel øvrigt korn i pct Andel vinterraps i pct Andel frø i pct Andel øvrige afgrøder i pct Udbytter Udbytte pr. ha vårbyg, hkg Udbytte pr. ha vinterhvede, hkg Udbytte pr. ha vinterbyg, hkg Udbytte pr. ha rug, hkg Udbytte pr. ha øvrigt korn, hkg Gennemsnitligt kornudbytte hkg pr. ha Udbytte pr. ha vinterraps, hkg Fremstillingspris kr/hkg korn Jordbundsforhold Andel med JB 5-6 og Andel med finsand 2 og Andel med grovsand Andel der kan vandes Forpagtet andel af areal Rest til jordleje ekskl. EU-støtte pr. ha Rest til jordleje inkl. EU-støtte pr. ha Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha Øvrige omkostninger ha Jordleje korrigeret for EU-støtte pr. ha Jordværdi (ejet jord), Kr. pr ha Bundet kapital - Inventar Anvendt rentesats, pct. 2,4 2,0 2,0 2,1 1,8 3,6 Resultatkorr. (2% på jord og 4% på resten) Afkastningsgrad -2,1 1,2-0,7-0,2 0,4-0,6 Specifikation af resultat 30 Kr. pr ha

31 Konventionel, blandet jordbonitet Specifikation af resultat Salgsafgrøder Kr. pr ha Maskinstationsindtægter Diverse indtægter Bruttoudbytte i alt Udsæd Gødning Planteværn Diverse vedrørende mark Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Brændstof Maskinstation mv Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger og grundforbedring Afskrivning, markinventar Afkoblet EU-støtte Renteomk. af bundet kapital Forpagtning Diverse kapitalomkostninger Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren

32 Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG Resultater for rugeægsproduktion 2016 I Business Check Rugeægsproduktion indgår der 8 bedrifter. I gennemsnit opnår bedrifterne et resultat på næsten 31 kr. pr årshøne (se tabel 5). Kravet til dækningsbidraget, som udgøres af kapacitets- og kapitalomkostningerne, er på ca. 70 kr., mens dækningsbidraget er lidt mere end 100 kr. Set i forhold til 2015 har rugeægsproducenterne haft en knap så god indtjening i Det skyldes udelukkende et fald i dækningsbidraget, som det også fremgår af tabel 5. Kravet til dækningsbidraget er stort set uændret. Et nærmere kig på tallene bag dækningsbidraget afslører, at bruttoudbyttet er faldet med ca. 5 kr. pr. årshøne, mens foderomkostningerne er steget med ca. 4 kr. pr årshøne. Det tilsammen giver altså faldet i dækningsbidraget fra 2015 til 2016 på 9 kr. På samme vis som de fleste af nøgletallene i tabel x er også afkastningsgraden faldet fra 2015 til Det skyldes en kombination af lavere indtjening og højere bundet kapital. 32 BUSINESS CHECK KVÆG 2016

33 ê Udvikling fra 2015 til 2016 Tabel 5. Uddrag af resultaterne fra Business Check Rugeæg 2015 og 2016 Opnået dækningsbidrag, kr. pr årshøne Krav til dækningsbidrag, kr. pr årshøne Resultat, driftsgren, kr. pr årshøne Bundet kapital, kr. pr årshøne Afkastningsgrad, pct. ÅR GNS , , , , , ,8 ê , , , ,2 ê ê ê 33 BUSINESS CHECK KVÆG 2016

34 Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG Rugeægsproduktion Løbenummer - 8 bedrifter i gruppen Gns. gruppe RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 RP6 RP7 Årshøns Under Under Under Over Over Over Under Nøgletal Foderomkostninger pr. årshøne 90,3 82,6 106,9 82,3 110,4 86,5 84,3 86,3 Kr. pr. indsat høne 62,2 61,7 62,5 61,4 61,3 63,1 63,1 Kr. pr. kg internt overført korn 1,08 1,11 1,08 1,11 1,08 0,98 1,10 Krav til dækningsbidrag pr. årshøne 70,8 76,9 61,3 74,1 65,1 84,6 76,3 86,6 Afskrivninger pr. årshøne 17,9 18,2 16,6 19,7 20,2 21,3 19,7 36,1 Arbejdsomkostninger pr. årshøne 25,2 34,6 21,6 35,1 26,1 33,4 22,1 22,0 Bundet kapital pr. årshøne 342,5 347,2 272,2 319,0 400,3 466,6 416,9 644,4 Anvendt rentesats, pct. 2,4 2,1 1,0 0,9 2,0 3,4 3,6 2,5 Resultatkorrektion ved 4 % rente -4,2-6,6-8,2-9,9-8,0-2,8-1,7-9,7 Afkastningsgrad 14,2 27,1 21,1 16,7 13,9 9,7 10,2 5,5 34

35 Rugeægsproduktion Specifikation af resultat Salg af æg 264,9 316,2 271,7 266,9 Kr. pr årshøne 287,6 263,6 274,5 266,9 Køb af hønniker -76,3-68,2-82,9-145,0-73,6-68,5-68,4-108,9 Besætningsforskydning 1,7-5,1 29,9 89,4 2,5 3,1-20,9 33,1 Andre landbrugsindtægter 5,5 5,7 8,7-0,8 9,2 6,1 7,4 4,9 Bruttoudbytte i alt 195,7 248,6 227,4 210,5 225,6 204,3 192,7 196,1 Korn -28,1-31,9-23,6-20,8-51,7-37,1-24,4-32,2 Færdigblanding -62,2-50,7-83,3-61,5-58,7-49,4-59,9-54,0 Dyrlæge og medicin -0, ,1-0,7 - -0,1-0,9 Diverse vedr. husdyr -3,5-2,4-4,5-2,7-1,9-3,6-4,7-3,0 Stykomkostninger i alt -94,2-85,0-111,5-86,1-113,1-90,2-89,1-90,1 Dækningsbidrag 101,5 163,6 116,0 124,4 112,6 114,1 103,6 105,9 Energi -3,0-6,4-5,1-5,4-2,1-2,5-3,0-3,2 Vedligehold -6,5-3,1-7,8-5,0-4,1-7,7-10,6-3,6 Lønomkostninger -16,3-15,1-12,1-14,4-24,0-19,6-13,2-7,3 Ejeraflønning -8,8-19,5-9,6-20,7-2,1-13,8-8,8-14,7 Forsikring -1,8-1,7-2,2-0,9-2,4-1,7-1,9-1,6 Diverse kapacitetsomkostninger -4,4-5,6-5,3-5,3-2,1-2,2-3,8-4,4 Kapacitetsomkostninger i alt -40,9-51,4-42,0-51,5-36,8-47,5-41,4-34,8 Afskrivning bygninger -9,5-11,4-6,1-13,3-11,9-12,6-8,1-24,9 Afskrivning inventar -8,4-6,8-10,4-6,4-8,2-8,7-11,7-11,2 Leje af driftsbygninger -2, Renteomk. af bundet kapital -9,5-7,3-2,7-2,9-8,2-15,9-15,1-15,8 Kapitalomkostninger i alt -29,8-25,5-19,3-22,6-28,3-37,1-34,8-51,9 Resultat, driftsgren 30,8 86,8 54,7 50,3 47,5 29,5 27,4 19,3 35

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Business Check Slagtekyllinger 2012

Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem.

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check Slagtekyllinger 2013 med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business

Læs mere

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Hvad er din fremstillingspris på korn? A. under 120 kr/hkg B. 120-150 kr/hkg C. over 150 kr/hkg

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion 2013 med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2012 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check Svin 2012 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og

Læs mere

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret.

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret. Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fremgangsmåde I tabel 1 vises

Læs mere

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og SEGES P/S. Redaktion

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin FORMÅL Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes fokus på én driftsgren ad gangen.

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Økonomi med fokus på indtjening v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Årsrapport Driftsgrensanalyse Vigtige nøgletal Benchmark og fraktilanalyse Registreringer på afgrøde- eller markniveau Benchmark Agrøde-økonomi

Læs mere

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller PLANTE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller Resultat oversigt Tal i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel Dækningsbidrag mark 1.075 1.354 279 Dækningsbidrag

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Hæftet er produceret af SEGES P/S på baggrund af driftsgrensanalyser udarbejdet og indberettet

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2013 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Formål Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

ØKONOMI I KVÆGBRUG 2017 Mie Nøhr Andersen, rådgiver VKST

ØKONOMI I KVÆGBRUG 2017 Mie Nøhr Andersen, rådgiver VKST ØKONOMI I KVÆGBRUG 2017 Mie Nøhr Andersen, rådgiver VKST Dagsorden Økonomiske resultater 2017 Nulpunktsmælkepris Kvægnøglen+ 2 Driftsresultater 2016-2017 (29 kvægbedrifter) Uden privat indtægt 2016 2017

Læs mere

Fremstillingspris skind. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Fremstillingspris skind. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Fremstillingspris skind V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen 1 Tjente vi Super egentlig hammerslag, penge på det men hammerslag? 2. november 2016 Dagsorden Hvad er fremstillingspris Forskellige nøgletal

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Cost4Milk Økonomikonference 7. februar v. Aage Nielsen, kvægrådgiver

Cost4Milk Økonomikonference 7. februar v. Aage Nielsen, kvægrådgiver Cost4Milk Økonomikonference 7. februar 2018 v. Aage Nielsen, kvægrådgiver Indtryk fra USA Alle farmere kendte på stående fod præcist deres Break Even (Nulpunkts-) pris. Alle var helt klar over hvor høj

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Kend din grovfoder pris. Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver

Kend din grovfoder pris. Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver Kend din grovfoder pris Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver Agenda Fakta Værktøjskassen Hvad kan du gøre? Maskinomkostninger Forpagtning Alternativer Opsummering Hvad

Læs mere

Regnskabsresultater 2017

Regnskabsresultater 2017 Regnskabsresultater 2017 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 1 bedrift er udskiftet siden sidste år. Et bredt udsnit af både store og små, søer og slagtesvin.

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 16. marts 2017

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 16. marts 2017 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 16. marts 2017 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Bemanding: 5 økonomirådgivere 3 driftsøkonomirådgivere 8 assistenter 1 elev 2 vindmøllerådgivere

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES.

Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES. Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES Nye mål i Landbrug og Fødevarer kvægs strategi 2020 Specifikke mål for Grovfoderproduktion

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Business Check VEJLEDNING. Nøgletal og begreber

Business Check VEJLEDNING. Nøgletal og begreber Business Check VEJLEDNING Nøgletal og begreber Business Check VEJLEDNING Business Check er produceret af SEGES på baggrund af data i form af driftsgrensanalyser udarbejdet og i ndberettet af de lokale

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter.

Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter. Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi.

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi. Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne fik i 2007 det dårligste driftsresultat siden 2003. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi for

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN Støttet af: FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN NOTAT NR. 1415 Kend din fremstillingspris på korn inden du udvider dit areal. Der er stor forskel i fremstillingsprisen på korn og nogle landmænd kan købe kornet

Læs mere

Totaløkonomi i planteavl opdelt på bedriftsstørrelser

Totaløkonomi i planteavl opdelt på bedriftsstørrelser Totaløkonomi i planteavl opdelt på bedriftsstørrelser Af Mikkel Gejl Hansen I 2017 opnåede den gennemsnitlige planteavlsbedrift et økonomisk resultat, der var væsentligt bedre end i 2016. Totaløkonomien

Læs mere

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Planteavlen 2018 Planteavlschef Anders Smedemand Musse Kolding Herreds Landbrugsforening PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Hvad gør vi? Er der afgrøder, der skal ud af bedriften? og afgrøder, der skal ind på

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2018 Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 Nøgletal kartoffelavler 2018 2017 Avl vårbyg pr. ha 50 hkg 58 hkg Pris pr. hkg. solgt byg 135 kr. 118 kr. Avl stivelsekartofler pr.

Læs mere

Sådan beregner jeg økonomien for min slagtekyllingproduktion. v/ Jørgen Møller Andersen

Sådan beregner jeg økonomien for min slagtekyllingproduktion. v/ Jørgen Møller Andersen Sådan beregner jeg økonomien for min slagtekyllingproduktion v/ Jørgen Møller Andersen Jeg er 45 år. Har en faglig bred uddannelse på flere landbrug i Danmark USA og England. Har driftsleder uddannelse

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019 Økonomi for griseproducenter 5. Februar 2019 Økonomi og produktion grise Prisudvikling Udvikling i totaløkonomi og driftsgrene Sohold Slagtesvin DB hvad har betydning Foder med majs Smågrisepris Korrektion

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Økonomisk styring med kvalitet. Anders Chr. Christensen Jørgen Cæsar Jensen Jacob Frey Hansen

Økonomisk styring med kvalitet. Anders Chr. Christensen Jørgen Cæsar Jensen Jacob Frey Hansen Økonomisk styring med kvalitet Anders Chr. Christensen Jørgen Cæsar Jensen Jacob Frey Hansen Det handler det om Fremstillingspris for grisen og mælken Kapacitetsprojekt hvordan udnytter vi rammerne bedst

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Planteavl 2019 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Program Planteavl 2018 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder 2 Regnskabstal Produktionsomfang

Læs mere

Business Check SLAGTEKALVE Med driftsgrensanalyser for kalve under og over 10 mdr. samt salgsafgrøder for slagtekalveproducenter

Business Check SLAGTEKALVE Med driftsgrensanalyser for kalve under og over 10 mdr. samt salgsafgrøder for slagtekalveproducenter Business Check SLAGTEKALVE 2015 Med driftsgrensanalyser for kalve under og over 10 mdr. samt salgsafgrøder for slagtekalveproducenter Business Check SLAGTEKALVE 2015 FORORD Ved at bruge Business Check-værktøjerne

Læs mere

Finansiel robusthed tørkens effekter og et virksomhedsøkonomisk perspektiv. Chefkonsulent Torben Wiborg

Finansiel robusthed tørkens effekter og et virksomhedsøkonomisk perspektiv. Chefkonsulent Torben Wiborg Finansiel robusthed tørkens effekter og et virksomhedsøkonomisk perspektiv Chefkonsulent Torben Wiborg twi@lmo.dk Disposition Kort præsentation Tørkens effekt i landbrugsregnskaberne Forslag til at skabe

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne for slagtesvineproducenterne er forbedret i 2011, bl.a. på grund af stigende priser på svinekød. > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Driftsgrenen med den største fremgang fra 211 til 212 var smågriseproduktionen. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2019 NOTAT NR. 1840 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproduktionen havde den højeste indtjening i 213. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for smågriseproducenter I 213 havde de danske

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær SVINE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær Svineproducent i Danmark 2017 106 svineregnskaber fra LMO, LandboSyd, SAGRO & LandboNord. Sohold 7 kg & 30 kg Slagtesvin

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N RÅBALANCE Årets resultat sammenlignet med sidste år GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Virksomhedsoplysninger...3 Bemærkninger til råbalancen...4

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK HVORFOR ANALYSE AF RISIKO OG FØLSOMHED? Risiko og følsomhed er et vigtigt beslutningsparameter Såvel upsides som downsides

Læs mere

TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD

TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD KVÆGKONGRES 2017 PRÆSENTATION Carsten Friis Fagchef Kvæg-økonomi Ansat på LandboSyd siden 2013 Ansat i DLBR siden 2009 Sidder bl.a. i udviklingsgruppe for virksomhedsledelse

Læs mere