Supplerende pensionsopsparing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende pensionsopsparing"

Transkript

1 Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af: Tom Engsted, professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet (formand) Michael Møller, professor, Institut for Finansiering, CBS Mogens Steffensen, professor, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet Oktober

2 Har du brug for supplerende pension? Disse anbefalinger henvender sig til dig, der er i tvivl, om du sparer tilstrækkeligt op til din tilværelse som pensionist. Anbefalingerne tager ca. 20 minutter at læse, og de minutter kan vise sig at være guld værd, hvis du derved får bedre styr på din pensionsopsparing. Tvivlen kan bunde i, at du som lønmodtager ikke er omfattet af en obligatorisk arbejdsmarkedspension, dvs. pension via din arbejdsgiver. Eksempelvis hvis du er selvstændig eller ansat i hotel-, hyrevogns- eller restaurationsbranchen. Du er måske deltidsansat, har eller har haft perioder uden fast lønindkomst, eller du er højtlønnet med store biindtægter, hvoraf der ikke betales pensionsbidrag. Vi giver dig gode råd til at øge din opsparing til pensionsformål. Men først bør du finde ud af, om du har brug for disse råd: 1. Gå ind på Pensionsinfo.dk og få et hurtigt overblik over din indkomst som pensionist. 2. Overvej dernæst, om din nuværende pensionsindkomst sikrer dig rimelige forbrugsmuligheder som pensionist. Vær opmærksom på, at oplysningerne i Pensionsinfo.dk er prognoser, og at pensionsprognoser kan overvurdere, hvad du får udbetalt som pensionist. Hvis dine overvejelser fører til, at du ønsker at øge din pensionsopsparing, giver de følgende sider dig nogle gode råd til, hvordan du kan spare mere op til pension. Kort fortalt er vores hovedanbefalinger til dig: Start med at tilbagebetale din højtforrentede gæld, herunder bankgæld. Indbetal frivilligt på din eksisterende ordning eller opret en pensionsordning. Hvilken ordning du skal vælge, afhænger af dine skatteforhold og øvrige ordninger. Det kan du læse mere om nedenfor. Hvis du bor i ejerbolig, overvej også at tilbagebetale din realkreditgæld. På de følgende sider uddybes disse råd, og vi beskriver relevante spørgsmål og overvejelser, som alle borgere bør gøre sig i forbindelse med supplerende pensionsopsparing. Pensionsopsparing er et kompliceret emne, og i korte anbefalinger som disse, er der ikke plads til alle nuancer. Du kan derfor få behov for at søge yderligere oplysninger. 2

3 Men hvis du søger individuel rådgivning, skal du være klar over, at forskellige rådgivere ofte vil give vidt forskellige råd. Man kommer på egen hånd et godt stykke vej med brug af nogle enkle overordnede retningslinjer, som fremgår af disse anbefalinger, og sin sunde fornuft. Indkomst, forbrug og opsparing gennem hele livet Noget af det vigtigste du kan gøre for dig selv og din økonomi, er at kigge på din indkomst og opsparing i et livstidsperspektiv. Du sparer op til pension for at kunne opretholde et vist forbrug senere i livet, når du ikke længere har en indkomst fra dit arbejde. At spare op til pensionisttilværelsen er en af de vigtigste langsigtede beslutninger, du træffer. Du har typisk en arbejdsindtægt fra du er i 20 erne til du er i 60 erne. Derefter følger i gennemsnit år som pensionist, hvor du ikke har en arbejdsindtægt. Du er derfor nødt til som erhvervsaktiv at spare op og forbruge mindre end du tjener, for at have noget at leve af som pensionist. Figuren viser et forenklet eksempel på en person, der tjener kr. efter skat om året som erhvervsaktiv, men kun forbruger for kr. om året og dermed sparer kr. op om året. Kort sagt - en tredjedel af indkomsten spares op. 3

4 I eksemplet har vi for nemheds skyld antaget, at renten er nul, at der ikke er økonomisk vækst i samfundet, og at man som pensionist ikke modtager offentlige ydelser. I praksis får vi alle folkepension, og alle lønmodtagere indbetaler til ATP. Det giver os en vis minimumsindtægt som pensionister. Derudover har mange en obligatorisk arbejdsmarkedspension. For lav- og mellemindkomstgrupper vil det derfor typisk ikke være nødvendigt at spare en tredjedel af indkomsten op hvert år som i eksemplet. Men langt fra alle har en obligatorisk arbejdsmarkedspension. Og hvis du har været vant til en relativ høj indkomst og ikke har sparet frivilligt op, kan du få dig en negativ overraskelse, når du forlader arbejdsmarkedet. Det gælder selv hvis du har haft en obligatorisk arbejdsmarkedspension. For en sådan person kan det være nødvendigt at spare op til en tredjedel af indkomsten op hvert år. For langt de fleste vil en livsvarig pensionsordning en livrente være det bedste grundlag. Med en livrente behøver du ikke at bekymre dig om, hvor længe du lever. Med en livsvarig ordning kan du leve rimeligt, selv om du lever længere, end du forventer. Du løber ikke tør for penge. Som en overbygning på en livsvarig ordning er tidsbegrænsede ordninger og frie midler et udmærket supplement, bl.a. fordi de giver dig fleksibilitet. Eksempelvis kan aldersopsparing, ratepension og frie midler være med til at forsøde de første år af din pensionisttilværelse, hvor du typisk har evne og lyst til at rejse og bruge flere penge, end du har energi til dine sidste pensionistår. Tilbagebetaler du gæld, er det også en udmærket måde at spare op på. På de følgende sider kan du finde en forklaring på fordele og ulemper ved de forskellige opsparingsformer til pension. Men inden da er det vigtigt, at du stifter et hurtigt bekendtskab med de grundlæggende usikkerheder og risici, som du ikke kan undgå at forholde dig til, når du vil planlægge din pensionsopsparing. Det er svært at spå - også om pension Når du planlægger din pensionsopsparing, skal du tage højde for følgende: Afkastet på din opsparing kan blive mindre, end prognoserne siger. 4

5 Du kan blive nødt til at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere end du forventer. Du kan leve længere end du forventer. På Pensionsinfo.dk kan du hente en prognose over din forventede pension. Du skal blot bruge din NemID. Men husk, at en prognose er blot et skøn over fremtiden, og at fremtiden er usikker. Det er derfor vigtigt, at du er på den sikre side, når du sparer op. Du skal spare så meget op, at du kan tåle nogle uheld hen ad vejen. Det er muligt, at din pension bliver mindre end prognosen siger, fordi renten, aktiekurserne, den gennemsnitlige levealder, og så videre, meget vel kan udvikle sig anderledes, end prognosen spår. Hertil kommer risici af den mere personlige slags, fx hvis du må gå på pension tidligere end planlagt på grund af arbejdsløshed eller en arbejdsskade, hvis dit hus ikke kan sælges for den pris du forventer, eller hvis du mister din ægtefælle, der måske har bidraget til en væsentlig del af jeres fælles opsparing. Disse usikkerheder og risici er store. Alene usikkerheden på afkastet af din opsparing er betydelig. Selv på langt sigt er der stor usikkerhed om, hvordan aktie- og obligationsmarkederne udvikler sig. Allerede i dag kan unge mennesker først forvente at få folkepension, når de er over 70, og folkepensionsalderen kan stige yderligere. Det er ikke sikkert, at de kan blive på arbejdsmarkedet så længe. Den måske største usikkerhed, som du skal tage stilling til, er usikkerheden om, hvornår du dør. Den usikkerhed kan du gardere dig imod på to måder. Den ene måde er at spare så meget op, at du har penge nok, selv om du bliver meget gammel. Den anden måde er at have en livsvarig pension, altså en livrente. Sådan kan du spare op til din pension Vi anbefaler først og fremmest, at du skiller dig af med din højtforrentede gæld. Dernæst afhænger prioriteringen af opsparingsformer, om du betaler topskat eller ej, samt om du allerede har en pensionsordning, du kan indbetale ekstra på. Vores prioriterede anbefalinger kan du finde i nedenstående tabel: 5

6 Du har ikke en pensionsordning, du kan betale ekstra på Du har en pensionsordning, du kan betale ekstra på Du betaler ikke topskat 1. Afbetal højtforrentet gæld 2. Indbetal på en aldersopsparing eller afbetal lavtforrentet gæld 1. Afbetal højtforrentet gæld 2. Indbetal ekstra til din ordning (typisk en livrente) 3. Indbetal på en aldersopsparing eller afbetal lavtforrentet gæld Du betaler topskat 1. Afbetal højtforrentet gæld 2. Indbetal på en livrente 3. Indbetal på en ratepension 4. Indbetal på en aldersopsparing eller afbetal lavtforrentet gæld 1. Afbetal højtforrentet gæld 2. Indbetal ekstra til din ordning (typisk en livrente) 3. Indbetal på en ratepension 4. Indbetal på en aldersopsparing eller afbetal lavtforrentet gæld På de næste sider forklarer vi mere dybdegående om de enkelte opsparingsformer til pensionen og uddyber grundlaget for prioriteringerne af opsparingsformerne. Vi har taget udgangspunkt i tre forskellige egenskaber for opsparingsformerne, som du også selv kan bruge til at vurdere dem efter: Udbetalingerne: Matcher de mulige tidspunkter for udbetalingen af din pension de tidspunkter, hvor du skal bruge pengene, eller risikerer du i stedet at løbe tør for penge, inden du dør? Hvor meget fleksibilitet har du, hvis du ønsker at ændre tidspunkterne for og størrelsen af udbetalingerne? På dette punkt er der stor forskel på de forskellige opsparingsformer. Fleksibilitet er som udgangspunkt godt. Så kan du tilpasse dig de vilkår, der kan ramme dig i forhold til job, familie og helbred. Men fleksibilitet kan også være dårligt, fordi fleksibilitet giver dig en risiko for, at du tager kortsigtede beslutninger og bruger pengene, før det var tiltænkt. Prisen : Om en gæld eller opsparing kan betegnes som dyr eller billig afhænger af renteudgifter, renteindtægter, omkostninger og skattebegunstigelse. Skattebegunstigelse handler både om, hvorvidt du kan få skattefradrag for din indbetaling, om du betaler skat af din udbetaling og om du betaler skat af dit afkast. Livrente, ratepension og aldersopsparing er 6

7 skattebegunstiget ved, at du betaler en relativt lav skat af det afkast, du får af din opsparing. Dette gør generelt disse opsparingsformer billige for dig. Enkelhed: Du bør forsøge at gøre det så enkelt som muligt. De fleste mennesker får ro og overblik af ikke at have alt for komplicerede privatøkonomiske forhold. Derfor skal du undgå at have for mange forskellige gælds- og opsparingsprodukter, der måske oven i købet ligner hinanden. Enkelhed hjælper også med til at gøre omkostningerne ved din pensionsopsparing lavere. Enkelhed betyder i praksis, at hvis du i forvejen har en pensionsopsparing, hvorpå du kan indbetale supplerende pension, kan du med fordel indbetale lidt mere på den. Det betyder også, at hvis du i forvejen har gæld, kan du med fordel spare op ved at nedbringe denne gæld. Ved at udbygge din eksisterende pension eller nedbringe din eksisterende gæld, undgår du at øge kompleksiteten af din opsparing. Fire opsparingsformer: Afdrag på din gæld Afdrag på din gæld kan fungere som en pensionsopsparing. Når du afdrager på gælden, udskyder du samtidig noget af dit forbrug, som du kunne have haft nu, til senere. Det giver dig højere forbrugsmuligheder i fremtiden. Hvis du skubber disse forbrugsmuligheder fremad og helt ind i pensionisttilværelsen, bliver dit afdrag af gælden til en pensionsopsparing. Som pensionsopsparing er afdrag på gæld fleksibel i den forstand, at du selv bestemmer, hvornår i fremtiden du vil benytte de udskudte forbrugsmuligheder. Du er selv ansvarlig for at tilrettelægge det forbrug, du sparer op til gennem dit afdrag på gælden. På den måde minder afdrag på gæld lidt om aldersopsparing, som vi beskriver nedenfor. Men vær opmærksom på faren for, at du kommer til at bruge pengene før du går på pension. I det tilfælde tæller dine tidligere afdrag på gæld naturligvis ikke som pensionsopsparing. Prisen på pensionsopsparing ved at afdrage gæld, afhænger især af rentens størrelse og af hvor meget du får i rentefradrag på lånet. 7

8 Højtforrentet gæld eksempelvis bankgæld er en meget dyr gæld, så hvis du skiller dig af med den, kommer afdraget til at virke som en meget billig pensionsopsparing. Høj fleksibilitet og lav pris gør afdrag af højtforrentet gæld til en meget attraktiv opsparing. Realkreditgæld er ikke så dyr, så derfor kommer afdrag på denne gældsform ikke til at virke som en lige så attraktiv opsparing som afdrag på bankgæld. Hvis du bor i ejerbolig, svarer afdrag af realkreditgæld til, at du sparer op i din ejerbolig. Denne opsparing kan du sidenhen omsætte til forbrug ved at sælge boligen og bruge de penge, du får ved salget. Du kan muligvis også bruge af denne opsparing, selvom du bliver boende. Det kræver dog, at du senere optager et nyt lån i boligen for at kunne gøre det, der i daglig tale kaldes at spise mursten. Muligheden for at spise mursten afhænger af værdien af dit hus og dine øvrige økonomiske forhold. Ikke al friværdi i boligen kan omsættes til forbrug gennem belåning. Som pensionist bør du gå ud fra, at du kan få lån op til 50 % af boligens værdi. Hvorvidt afdrag på realkreditgæld er en attraktiv opsparing, afhænger af dine skatteforhold og dine øvrige muligheder. Hvis du ikke betaler topskat og ikke har en eksisterende pensionsordning, som du kan supplere, er afdrag af realkreditgæld en enkel og billig opsparing. I det tilfælde konkurrerer den med aldersopsparingen som omtales nedenfor som den bedste opsparing at starte med. Hvis du modsat betaler topskat eller har en eksisterende pensionsordning, som kan suppleres, er der så store fordele ved både udbetalinger og pris på livrenten og ratepensionen, at de til dels udkonkurrerer både afdrag af realkreditgæld og indbetaling til aldersopsparing. Livrente (livsvarig pension) Livrenten er en attraktiv opsparing. Den udbetales nemlig så længe, du lever. Eftersom du ikke kender længden af din egen levetid, er der usikkerhed om, hvor længe ydelsen skal betales. Det er attraktivt for dig, at pensionsselskabet påtager sig risikoen for, i hvor lang tid livrenten skal udbetales, fordi denne udbetaling matcher dit forbrugsbehov. Netop dette aspekt gør dog også livrenten til en ufleksibel opsparing, da du ikke har mulighed for at ændre tidspunkterne for og størrelsen af udbetalingerne. Livrenten udmærker sig især som en basispension, der sikrer et minimum af forbrugsmuligheder for dig gennem hele livet. 8

9 Mange eksisterende pensionsordninger herunder arbejdsmarkedspensionerne er livrenter. Hvorvidt livrenten kan anses for at være en billig opsparing, afhænger af dine skatteforhold og øvrige opsparinger. Hvis du betaler topskat eller hvis du allerede har en pensionsordning, hvor du kan supplere med livrenteindbetalinger, er livrenten billig. Hvis du ikke betaler topskat og ikke har en pensionsopsparing, er livrenten ikke så billig. Ratepension Ratepension er et udmærket supplement til livrenten. Pengene udbetales i en periode på 10 år eller mere efter pensionstidspunktet, uanset hvor længe du lever. Ratepension har i nogen grad de samme fordele som livrenten, dog ikke lige så ideelle udbetalinger. Ulempen ved ratepension er, at hvis du lever længere end udbetalingsperioden, mangler du måske penge derefter. Omvendt, hvis du dør før udbetalingen stopper, er der måske slet ikke brug for de efterfølgende udbetalinger (fx hvis du ikke har arvinger). Som ved livrenten kan du heller ikke ved en ratepension ændre tidspunkterne for, og størrelsen af, udbetalingerne. Det gør ratepension til en tilsvarende ufleksibel opsparing. Ratepension er især egnet som et supplement til en livrente, da ratepension giver dig mulighed for at have et forbrug ud over din livrenteydelse i den første del af din pensionisttilværelse. Prisen på ratepension afhænger på samme måde som ved livrenten af dine skatteforhold og eksisterende opsparinger. Hvis du betaler topskat, er ratepension en billig opsparing. Der er dog loft over, hvor meget du må indbetale til en ratepension. Hvis du ikke betaler topskat, er aldersopsparing et bedre valg. Aldersopsparing Du kan få udbetalt aldersopsparing fra du er 60 år. Derefter kan du få udbetalt hele aldersopsparingen, næsten som du ønsker det. Det er altså dit eget ansvar at fordele pengene ud over din pensionisttilværelse. Hvis du er god til at styre dit forbrug, er denne fleksibilitet bekvem, men der er fare for at overforbruge i de første år af pensionisttilværelsen. Hvis du bruger aldersopsparingen med omtanke, kommer den til at ligne en ratepension. Sammenlignet med en livrente, kan aldersopsparing aldrig få livrentens ideelle række af løbende udbetalinger. Det skyldes at du ligesom med en ratepension selv sidder med usikkerheden om din levetid. Aldersopsparing udmærker sig især som et supplement til livrenten (og til en ratepension hvis du 9

10 betaler topskat), da aldersopsparing giver mulighed for et fleksibelt forbrug, fx i den første del af din pensionisttilværelse. Aldersopsparingens fordel er dens fleksibilitet. Det gør den attraktiv i sig selv. Afhængigt af dine skatteforhold og øvrige opsparinger, kan den også være billig. Hvis du ikke betaler topskat og ikke i forvejen har en pensionsordning, er aldersopsparingen et enkelt og godt valg. Særlige familieforhold Vi har indtil nu kun set på din egen pension. Men for mennesker i parforhold eller ægteskab er det også nødvendigt at se på begge parters pensionsforhold. Du bør overveje hvordan dine økonomiske forhold ser ud, hvis du bliver skilt eller din ægtefælle dør. Du bør selvfølgelig også overveje, hvordan din ægtefælle er stillet hvis du dør. Det kan i et parforhold være fristende af rent skattemæssige årsager at indbetale mest til pension for den ægtefælle, der har størst skattemæssig fordel af indbetalingen. Men hvis parterne senere skilles, kan det være en økonomisk katastrofe for den økonomisk svage part. Pensioner er som hovedregel ikke fælleseje og deles ikke på samme måde som fri formue, det vil sige bankindskud, friværdi i ejerbolig og så videre. Anbefalingerne på de foregående sider kan ændres som følge af særlige familieforhold. Eksempelvis kan en stor opsparing i en ren livrente uden tilknyttet ægtefællepension i stedet for opsparing i fri midler, efterlade den overlevende part uden midler. Hvis du har børn der skal arve, skal du også tage hensyn til det, når du planlægger din pensionsopsparing. Reglerne for, hvem livrente, ratepension og aldersopsparing tilfalder ved død, er ikke de samme som for frie midler. Men reglerne er ikke enkle. Så hvad enten du er gift eller ej, bør du med mellemrum overveje, om den økonomisk svage part (og eventuelle børn) er sikret i tilfælde af skilsmisse eller død. Med skiftende parforhold, særbørn, og fællesbørn in mente er det den enkeltes ansvar at sikre, at tingene går op. 10

11 Hvis du er gift, bør du og din ægtefælle overveje at oprette en ægtepagt. Dermed bestemmer I selv, hvordan I deler jeres respektive pensionsordninger ved skilsmisse. Et særligt forhold, der principielt ikke har noget med pensionsopsparing at gøre, er spørgsmålet om tab er erhvervsevne. Der kan være god grund til at tegne en forsikring mod tab af erhvervsevne, hvis man ikke har en sådan i forbindelse med en eksisterende pensionsordning. Det er imidlertid en forsikring og har intet at gøre med pensionsopsparing. Bliver man pensionist uden at have tabt erhvervsevnen, giver forsikringen ikke penge at leve for som pensionist. Overvejelserne herom er ekstra komplicerede, bl.a. pga. samspil mellem forsikring og offentlige ordninger. 11

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r Ku og din familie økonomisk or medlemm nf er af L r LandmandsPension an dbru ødev g&f are TRYGHED - VÆKST - BALANCE LandmandsPension Sådan sikrer du dig selv Dine penge - dit valg Hvis du vil sikre dig

Læs mere

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT Senior Wealth Leif Hansen Hanne Hansen Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver Indledning Rapporten er udarbejdet på baggrund af vores samtale, og bygger på de faktuelle oplysninger

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Få en god pension med PKAprivat Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Dine fordele i PKA En af Danmarks bedste renter - 4,8 pct. i 2016 Meget lave omkostninger Du kan samle dine pensioner

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Forudsætninger for e-pensionstjek

Forudsætninger for e-pensionstjek Forudsætninger for e-pensionstjek Med e-pensionstjek vil SEB Pension give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Velkommen til Pension og Sygeplejersker

Velkommen til Pension og Sygeplejersker Velkommen til Pension og Sygeplejersker Oplæg ved Ismail Kaplan Hvorfor er Lån & Spar her i dag? I 2005 indgik Lån & Spar og DSR et samarbejde DSR er ejere af Lån & Spar Mere end 4.300 medlemmer gør allerede

Læs mere

PFA ANBEFALINGER 2016

PFA ANBEFALINGER 2016 PFA ANBEFALINGER 2016 Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden. Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund af en helhedsrådgivning fra vores certificerede rådgivere.

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Ved dødsfald. Ved skilsmisse

Ved dødsfald. Ved skilsmisse Ved dødsfald Hvis du ikke hæver din opsparing, inden du dør, tilfalder din LD-opsparing boet, og bobestyreren sørger for fordelingen til din familie eller andre arvinger. LD sørger for at kontakte skifteretten.

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

NR. 4 oktober 2015 24.årgang

NR. 4 oktober 2015 24.årgang NR. 4 oktober 2015 24.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Program 1. Pensionssystemet og opsparingsformer 2. Hvordan kommer du videre? 3. Hvor stor bør pensionen være? 4. Resume

Læs mere

tema // virksomheden som pension

tema // virksomheden som pension tema // virksomheden som pension MODELFOTO 22 April 2006 tema Er virksomheden din pensionsopsparing? Behøver man som ejer af en vækstvirksomhed sætte en masse penge til side til pension hver måned, eller

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

6. februar 2016. Informationsmøde Den danske Landinspektørforening

6. februar 2016. Informationsmøde Den danske Landinspektørforening 6. februar 2016 Informationsmøde Den danske Landinspektørforening Hvad skal I høre om i dag? Ny forbedret pensionsaftale til DdL s medlemmer Ny og unik sundhedspakke med råd fra verdens bedste læger 2

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Pensionsopsparere 2015

Pensionsopsparere 2015 Pensionsopsparere 2015 Penge- og Pensionspanelet Undersøgelsen er gennemført i perioden 5. - 12. maj 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Undersøgelsen er gennemført blandt 1002 danskere

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT GIV DIG SELV LIDT MERE TRYGHED I HVERDAGEN DAGPENGE er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. NÅR

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Agenda. Hvem er vi. Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder. Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 15-04-2016

Agenda. Hvem er vi. Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder. Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 15-04-2016 Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 Agenda Hvem er Finanshuset i Fredensborg A/S? Uvildig rådgivning Få mest muligt ud af opsparingen i den

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere

Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere Sida 1 Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere Baseret på en undersøgelse fra Synovate for Nordea Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom 12. januar 2009 1

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Danskerne regner med rigt pensionistliv men sparer ikke op

Danskerne regner med rigt pensionistliv men sparer ikke op Danskerne regner med rigt pensionistliv men sparer ikke op Danskerne regner med et aktivt liv som pensionister med gode økonomiske forudsætninger for rejser, restaurantbesøg og shopping. Samtidig sparer

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere