Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forudsætninger bag Danica PensionsTjek"

Transkript

1 Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året Få den bedste anbefaling Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene... 3 Dine pensionsordninger Anbefaling til pensionsopsparing Vi anbefaler 80 procent af din løn Det indregner vi Øvrig formue Kvalificeret bud Det indregner vi Omregning af anden formue til brutto-beløb Trafiklys... 6 Bemærkninger til anbefaling til opsparing Anbefaling til dækning ved tab af erhvervsevne... 7 Trafiklys... 7 Anbefaling til dækning ved dødsfald Opsparingssikring... 8 Behov for sikring af efterladte Det anbefaler vi... 8 Det indregner vi Trafiklys... 9 Prisberegning Begrænsninger i din arbejdsplads pensionsaftale Værd at vide om prisberegningen Satser og øvrige forudsætninger Skøn over øvrig formue INDLEDNING Konceptet Idéen med Danica PensionsTjek er, at du let og hurtigt kan få et overblik over, om du sparer for lidt eller for meget op til pension du er optimalt dækket, hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde din familie er optimalt dækket, hvis du dør før din pensionsalder. Du skal blot svare på nogle få spørgsmål, så kan du se, hvad du kan forvente at få udbetalt, når du går på pension eller mister din erhvervsevne, og hvad din familie kan forvente at få udbetalt, hvis du dør. Du kan også se, hvor meget Danica Pension anbefaler dig og din familie at få udbetalt, og om din opsparing og dine forsikringsdækninger derfor er i grønt, gult eller rødt lys. Det afhænger af, om de passer med vores anbefaling til dig. Gældende fra den 3. december

2 Er din opsparing eller dine forsikringer i grønt lys, følger din opsparing eller dækning vores anbefaling gult lys, ligger din opsparing eller dækning lidt under eller over vores anbefaling rødt lys, ligger din opsparing eller dækning meget under vores anbefaling. Sparer du for lidt eller for meget op eller dækker forsikringerne ikke dig og din familie optimalt kan du få et bud på, hvor meget mere eller mindre, du skal spare op, og hvad det koster at ændre dine forsikringer, så de passer til vores anbefaling. Du kan også bede om, at vi kontakter dig, så kan vi tale med dig om dine behov og muligheder for at ændre din pensionsordning. Tjek din pension én gang om året Vi anbefaler, at du tjekker din pension og dine forsikringer én gang om året, så du kan sikre dig, at din pension fortsat passer til dig og din familie. Det er især vigtigt, hvis der er sket væsentlige ændringer i dit liv og din økonomi. For eksempel hvis du er blevet gift, skilt, har fået børn eller hvis din løn, friværdi, formue eller gæld er steget eller faldet markant. Få den bedste anbefaling I Danica PensionsTjek kan du selv bestemme, om du vil tjekke alle dine pensionsordninger eller kun dem, du har i Danica Pension. Vi anbefaler altid, at du sender os dine oplysninger fra Pensions- Info og indtaster andre ordninger, der eventuelt mangler. Så får du nemlig et samlet pensionstjek og den bedst mulige anbefaling. Forventede udbetalinger og vores anbefalinger Dine forventede udbetalinger og vores anbefalinger er baseret på en beregningsmodel, vi har udviklet til Danica PensionsTjek. Modellen indarbejder dine svar på spørgsmålene, dine pensionsordninger i Danica Pension samt oplysninger om andre ordninger, du selv indtaster. Vi indregner også dine tal fra PensionsInfo, hvis du sender dem til os. Modellen bygger på vores mange års erfaring inden for pension, forsikring og privatøkonomi samt en række generelle forudsætninger, der er opstillet af brancheforeningen Forsikring & Pension. Det gælder blandt andet forventningerne til forrentningen af din pensionsopsparing og de omkostninger, du betaler for at have din pensionsordning. I det følgende kan du læse, hvordan vi gør i Danica PensionsTjek også lidt mere i detaljen. Spørgsmålene For at kunne give dig en anbefaling til, om du sparer for lidt eller for meget op til pension, og om du og din familie er optimalt dækket af dine forsikringer, beder vi dig svare på nogle få spørgsmål om dit liv og din økonomi. Spørgsmålene er: 1. Hvad er din løn? 2. Har du børn under 21 år? 3. Er du single, gift eller samlevende? 4. Ønsker du at gå på pension på et andet tidspunkt end den aftalte pensionsalder? 5. Har du ejer- eller andelsbolig? 6. Har din husstand anden formue eller gæld? Gældende fra den 3. december

3 Her kan du læse, hvorfor vi stiller netop disse spørgsmål. 1. Vi anbefaler, at du får udbetalt, hvad der svarer til 80 procent af din løn, når du går på pension. Derfor har vi brug for at vide, hvad din løn er i dag, så vi kan regne os frem til et bud på, hvad din løn vil være, når du går på pension. Helt præcist er det din løn før dine egne pensionsindbetalinger (hvis du har nogle) og før skat, som vi beder dig om til at oplyse. Hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde, anbefaler vi også, at du får udbetalt 80 procent af din løn før skat og efter egne pensionsindbetalinger. 2. Hvis du har børn under 21 år, betyder det, at du har større økonomiske forpligtelser, hvis du dør før pensionsalderen. Vi skal derfor bruge oplysningen om, om du har børn under 21 år, til at komme med en anbefaling til, hvor høj din dækning ved dødsfald skal være. Det har også betydning for, hvilken ydelse du kan få fra det offentlige, hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde. 3. Det har betydning for offentlige ydelser som folkepension, om du er gift, bor sammen med din kæreste, eller om du ikke er i et forhold. Derudover har det betydning for, hvor meget din familie skal have udbetalt, hvis du dør inden pensionsalderen og dermed for vores anbefaling til, hvor høj din dækning ved dødsfald skal være. 4. Det har stor betydning for vores anbefaling, hvornår du ønsker at gå på pension. For det første har det betydning for, hvor meget du kan nå at spare op. Jo senere, du går på pension, desto flere år har du at spare op i. For det andet har det betydning for, hvad du kan få i pension fra det offentlige. Jo senere, du går på pension, desto mere kan du nemlig få i folkepension. 5. Mange af dem, der har ejer- eller andelsbolig, sparer op i deres bolig i form af friværdi. En del af denne friværdi indregner vi i de penge, du har at gøre godt med i seniorlivet, og tager derfor højde for det i vores anbefaling til, hvor stor din opsparing skal være. Friværdien, vi beder dig oplyse, er boligværdien fratrukket boliggælden. Det betyder, at friværdien godt kan være negativ, hvis du skylder mere i boligen, end den er værd. Derfor kan du også indtaste en negativ friværdi. 6. Ud over pensionsopsparing og eventuel friværdi i bolig har mange danskere anden formue, som de bruger af, når de går på pension og den udgør typisk en betydelig del af indtægterne i seniorlivet. Derfor regner vi anden formue med i de penge, du har at gøre godt med i seniorlivet, og tager derfor højde for det i vores anbefaling til, hvor stor din opsparing og hvor store dine dækninger bør være. Vi beder dig om at oplyse din og din eventuelle ægtefælles eller samlevers samlede formue og samlede gæld. Vi regner med, at I deler jeres formue ligeligt. DINE PENSIONS ORDNINGER For at give dig den bedst mulige rådgivning og det bedste overblik, er det nødvendigt, at vi regner på både dine pensionsordninger og forsikringer hos os, og de ordninger du eventuelt har andre steder. Derfor anbefaler vi, at du sender os dine oplysninger om andre pensionsordninger fra PensionsInfo, så vi kan regne dem med i vores anbefaling. Langt de fleste danske forsikringsselskaber, pensionskasser, sparekasser og banker leverer oplysninger om deres kunders pensionsopsparing og forsikringer til PensionsInfo, men ikke Gældende fra den 3. december

4 alle. Derfor kan det være, at oplysninger om en af dine ordninger alligevel mangler, selv om du har sendt os oplysningerne fra PensionsInfo. Samtidig kan det ske, at vi ikke modtager alle eller de senest opdaterede oplysninger om dine ordninger fra PensionsInfo. Derfor kan du selv tilføje andre opsparinger og forsikringer i pensionstjekket. Det er vigtigt, at du indtaster alle oplysninger, så vi kan give dig den bedst mulige anbefaling. Under Opsparing og forsikringer i Danica PensionsTjek kan du se alle dine opsparinger og forsikringer, som vi regner på i pensionstjekket se, hvilke pensionsselskaber og/eller banker, du har opsparing og forsikring hos og hvor store opsparingerne og dækningerne er i dag se, hvor meget du indbetaler til pensionsopsparing om året indtaste de opsparinger og forsikringer, der eventuelt mangler. Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for kvaliteten af de oplysninger, vi modtager fra PensionsInfo. Vi hæfter derfor ikke for direkte eller indirekte tab som følge af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger i PensionsInfo. Samtidig skal du være opmærksom på, at Danica PensionsTjek ikke giver et fuldstændigt billede af dækningsomfang og betingelser for dine ordninger hverken i Danica Pension eller andre selskaber. Vil du have et komplet overblik, skal du derfor tage kontakt til den enkelte pensionsleverandør. Hvis du netop har fået en ny firmapensionsordning i Danica Pension, har vi ikke medregnet eventuelle forsikringer fra din tidligere pensionsordning og indbetalinger hertil. Vi forventer nemlig, at de stopper i forbindelse med, at du får din nye ordning hos os. I beregningen af din forventede pensionsordning, har vi medregnet værdien fra din tidligere pensionsordning. Dermed giver vi dig den bedste anbefaling. ANBEFALING TIL PENSIONS OPSPARING Der findes et væld af tommelfingerregler for, hvor meget man bør spare op til seniorlivet. Nogle siger, at man bare skal sørge for, at man sparer 15 procent af sin løn op hvert år, så er det rigeligt. Andre siger, at man skal spare så meget op, at man, når man går på pension, har en indtægt på 60, 70 eller 80 procent af det, man havde, før man gik på pension. Vores erfaring siger, at langt de fleste helst vil undgå at gå ned i levestandard, når de går på pension. Derfor anbefaler vi, at din samlede opsparing skal være tilstrækkeligt stor til, at du kan opretholde din levestandard, når du går på pension og resten af din forventede levetid. Vi anbefaler 80 procent af din løn Vi anbefaler derfor, at du hver måned får udbetalt 80 procent af den løn, du har, umiddelbart før du går på pension. Det vil sige din løn efter dine egne pensionsindbetalinger, men før skat og arbejdsmarkedsbidrag. De 80 procent er vi kommet frem til i samarbejde med blandt andre Danske Bank. Det lyder måske underligt, at 80 procent er tilstrækkeligt til at opretholde din levestandard, men det er der en god forklaring på. En lang række udgifter falder nemlig typisk væk, når du går på pension. Det gælder for eksempel arbejdsmarkedsbidrag transportudgifter til og fra dit arbejde kontingent til A-kasse og fagforening udgifter til anden opsparing en højere trækprocent, end når du er gået på pension. Gældende fra den 3. december

5 Med 80 procent er du altså godt dækket ind og ser du ud til at få det, mener vi, at du sparer nok op til din pension. Det indregner vi I både din forventede udbetaling og vores anbefaling har vi har lagt din pensionsopsparing samt en del af din friværdi og anden formue og forrentningen heraf sammen med din folkepension og ATP. Har du sendt os oplysninger om dine pensionsordninger fra PensionsInfo og indtastet dine øvrige opsparinger og forsikringer, har vi regnet på alle dine pensionsordninger. Formuen har vi fordelt over din forventede levetid, og vi har omregnet din samlede pensionsopsparing til en livsvarig pension (livrente) med garanti. I pensionstjekket kan du se, hvad du kan forvente at få udbetalt hver måned, når du går på pension og resten af din forventede levetid. Udbetalingsgaranti på livsvarig pension er Danica Pensions standardanbefaling. Udbetalingsgarantien sikrer, at din familie får udbetalingerne, hvis du dør i garantiperioden. Vi behandler alle pensionsudbetalinger som udbetalinger fra livsvarig pension i forhold til offentlige ydelser. Øvrig formue I dine forventede udbetalinger og vores anbefalinger har vi også indregnet en del af din husstands øvrige formue. Det gør vi, fordi den typisk udgør en væsentlig del af indkomsten i den tredje alder ud over pensionsopsparingen. Din øvrige formue består dels af den friværdi, vi forventer, at du har opsparet i din bolig ved pensionstidspunktet, hvis du bor i ejer- eller andelsbolig, samt anden forventet formue, der ikke er pensionsopsparing. Det kan for eksempel være penge, du har stående på en konto i banken, aktier, obligationer, øvrige værdipapirer eller andre værdier, som kan give dig en indkomst. Kvalificeret bud Vores bud på, hvad du vil have af øvrig formue, når du går på pension, er baseret på to forskellige skøn. Det første er vi kommet frem til efter at have studeret, hvordan danskerne har sparet op over de seneste 16 år. Vi har med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik regnet ud, hvor meget danskerne har af opsparing afhængig af deres indkomst og deres pensionsalder (Se Skøn over øvrig formue ). Ud fra analysen, din valgte pensionsalder og din løn har vi et bud på, hvad du har af opsparing ud over pension, når du når din pensionsalder. Det andet er en simpel fremskrivning af din nuværende formue. Vi tager udgangspunkt i, hvad du har af friværdi og anden formue i dag, og regner med, at du hvert år lægger en fast del af din løn til side til opsparing fremover. Derudover forudsætter vi, at du får et afkast af din anden formue på 3,5 procent hvert år. Det første skøn er typisk det bedste, når du har lang tid til pension, da vi ikke kan bruge dine formueoplysninger på dette tidspunkt til at komme med et kvalificeret bud på din formue ved pensionsalderen. Omvendt er det andet skøn det bedste, når du har kort tid til pension. Gældende fra den 3. december

6 I vores samlede bud på, hvad du har af øvrig formue, indgår de to gæt derfor med forskellig vægt. Jo længere tid, du har til pension, desto mere bruger vi det første, og jo kortere tid du har til pension, desto mere bruger vi det andet. Er du 30 år eller yngre, bruger vi kun det gennemsnitlige skøn og ikke dine egne tal. Det indregner vi I dine forventede udbetalinger og vores anbefalinger har vi indregnet hele din forventede anden formue. Derudover har vi indregnet 60 procent af din boligs værdi fratrukket gælden i din bolig. Grunden til, at vi har valgt ikke at indregne hele friværdien, er, at der typisk er en grænse for, hvor meget du kan belåne din bolig, samt at der er forbundet visse renteudgifter med at optage lån i boligen. Til gengæld indregner vi hele din anden formue i de penge, du har at gøre godt med i seniorlivet. Omregning af anden formue til brutto-beløb Din forventede anden formue er i modsætning til alle andre tal i Danica PensionsTjek allerede beskattet. Derfor omregner vi denne indkomst til, hvad den ville svare til før skat, når den skal indgå i vores beregning. Trafiklys Vores anbefaling til din opsparing er, at du skal have en årlig indkomst på 80 procent af din løn umiddelbart før pension, når du går på pension. Kan du forvente at have det ud fra vores beregning, er din opsparing derfor i grønt lys. Det svarer i skemaet nedenfor til indeks 100. Her kan du se spændene i vores trafiklys det vil sige, hvilket trafiklys du får, afhængig af, hvor din pensionsopsparing ligger i forhold til vores anbefaling. Trafiklys Index (anbefaling = Index 100) * - 110** 80*** * Tallet for grøn pensionsordning reduceres med én procent for hver kroner, som din årsløn er større end kroner dog højest 10 procent. Tallet reduceres med yderligere én procent for hver kroner, som din årsløn er større end kroner dog højest 5 procent. ** Tallet for grøn pensionsopsparing øges med én procent for hver kroner, som din årsløn er større end kroner, dog højest 5 procent. *** Niveauet for gul pensionsopsparing er altid 10 procent mindre end niveauet for grøn pensionsopsparing. Gældende fra den 3. december

7 Som du kan se, kan du både få et gult lys, hvis du sparer lidt for lidt eller for meget op. Årsagen til, at vi giver din opsparing et gult lys, hvis du sparer for meget op, er, at du kan overveje i stedet at bruge en del af din indbetaling til noget andet for eksempel til forbrug eller til at forhøje dine dækninger ved tab af erhvervsevne eller dødsfald, hvis de ikke er i grønt lys. Bemærkninger til anbefaling til opsparing Hvis din opsparing får et rødt eller et gult lys, og din udbetaling er lavere end vores anbefaling, anbefaler vi, at du sparer mere op til pension samlet set. Det vil sige på din pensionsopsparing og i øvrig formue. Er trafiklyset rødt eller gult, fordi du sparer for lidt op, er det derfor ikke tilstrækkeligt for at leve op til vores anbefaling, at du indbetaler mere til pension, hvis du samtidig sparer tilsvarende mindre op i øvrig formue. Det afgørende er, at din samlede opsparing stiger, så den kan give dig en udbetaling tæt på vores anbefaling. Det betyder på den anden side, at der bliver færre penge til forbrug her og nu. Får din opsparing et gult lys, og er din udbetaling højere end vores anbefaling, kan du samlet set spare mindre op på dine pensionsopsparinger og i øvrig formue. På den måde kan du få flere penge til forbrug her og nu. Du skal i øvrigt være opmærksom på, at selvom vores anbefaling til din opsparing er i procent af din løn, så ændrer vores anbefaling sig i kroner og øre, når du ændrer din indbetaling til pensionsopsparingen. Indbetaler du mere til din pensionsordning via din arbejdsplads, reducerer du nemlig samtidig din løn efter egen pensionsindbetaling og dermed vores anbefaling til din udbetaling i seniorlivet målt i kroner og øre. ANBEFALING TIL DÆKNING VED TAB AF ERHVERVSEVNE Vi anbefaler, at du og din familie har de samme økonomiske muligheder som i dag, hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde. Derfor anbefaler vi, at du hver måned får udbetalt 80 procent af din løn. I både din forventede udbetaling og vores anbefaling til, hvor meget du skal have udbetalt, hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde, indgår udbetalinger fra dine forsikringer og udbetalinger fra det offentlige (førtidspension eller eventuel ressourceforløbsydelse). Vi har ikke indregnet din øvrige formue eller andre offentlige ydelser, du eventuelt kan få, hvis du bliver syg. Trafiklys Vores anbefaling til din dækning ved tab af erhvervsevne er, at du skal have en årlig indkomst på 80 procent af din løn efter dine egne pensionsindbetalinger, men før skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde. Kan du forvente at have det ud fra vores beregning, er din dækning ved tab af erhvervsevne derfor i grønt lys. Det svarer i skemaet nedenfor til indeks 100. Her kan du se spændene i vores trafiklys det vil sige, hvilket trafiklys du får afhængig af, hvor din dækning ligger i forhold til vores anbefaling. Gældende fra den 3. december

8 Trafiklys Index (anbefaling = Index 100) * - 110** 80*** * Tallet for grøn dækning ved tab af erhvervsevne reduceres med én procent for hver kroner, som din årsløn er større end kroner dog højest 10 procent. Tallet reduceres med yderligere én procent for hver kroner, som din årsløn er større end kroner dog højest 5 procent. ** Tallet for grøn dækning ved tab af erhvervsevne øges med én procent for hver kroner, som din årsløn er større end kroner, dog højest 5 procent. *** Niveauet for gul dækning ved tab af erhvervsevne er altid 10 procent mindre end niveauet for grøn dækning ved tab af erhvervsevne. Som du kan se, kan du både få et gult lys, hvis din dækning ved tab af erhvervsevne ligger lidt under eller over vores anbefaling. Ligger din udbetaling under det, vi anbefaler, er du underforsikret. Det betyder, at du ikke vil kunne opretholde samme levestandard, hvis du mister din erhvervsevne over det, vi anbefaler, er du derimod overforsikret og bør overveje at bruge pengene på noget andet for eksempel på at indbetale mere til din pension, anden opsparing eller forbrug. ANBEFALING TIL DÆKNING VED DØDSFALD Helt grundlæggende kan behovet for dækning ved dødsfald deles i to. For det første skal dækningen sikre, at din pensionsopsparing bliver udbetalt, hvis du dør, før du når pensionsalderen. Det kalder vi opsparingssikring. For det andet skal den give din familie en økonomisk sikkerhed. Opsparingssikring Uanset hvor høj en dækning ved dødsfald, du har behov for, anbefaler vi altid, at du sikrer din opsparing det vil sige, at du har garanti for, at den pension, du har sparet op, bliver udbetalt, hvis du dør. Derfor anbefaler vi, at sin samlede dækning skal være på mindst det samme som din samlede pensionsopsparing. Det vil sige også opsparingen på pensionsordninger hos andre pensionsleverandører end os, som du har sendt oplysninger om fra PensionsInfo, eller som du selv har indtastet i Danica PensionsTjek. Behov for sikring af efterladte Vi anbefaler, at din familie kan opretholde deres levestandard, hvis du dør, før du når pensionsalderen. Det betyder, at vores anbefaling til din dækning ved dødsfald afhænger af dit liv og din økonomi. Det, der betyder noget for vores anbefaling, er, om du har børn under 21 år, om du er i et forhold, og hvor stor en gæld du og din familie har. Alt sammen er udtryk for dine økonomiske forpligtelser, som de er i dag, og dermed for, hvor høj din dækning ved dødsfald bør være. Det anbefaler vi Har du børn, anbefaler vi en udbetaling fra din dækning ved dødsfald på tre årslønninger, og er Gældende fra den 3. december

9 du i et parforhold uden børn, anbefaler vi to årslønninger. Hertil skal du lægge én årsløn, hvis din husstands samlede gæld er større end én årsløn, og én mere, hvis gælden er større end to årslønninger. Behov for dækning ved dødsfald (antal årslønninger) Enlig uden børn Har børn under 21 år uanset civilstatus Har ægtefælle eller samlever men ingen børn Lille eller ingen gæld Værdien af din samlede pensionsopsparing Gæld på 1-2 årslønninger Værdien af din samlede pensionsopsparing 3* 4* 5* 2* 3* 4* Gæld på mere end 2 årslønninger Værdien af din samlede pensionsopsparing * Dog mindst værdien af din samlede pensionsopsparing. Det indregner vi I vores anbefaling er dit behov for dækning ved dødsfald større, hvis du har børn, end hvis du er gift eller har en samlever. Årsagen er, at børn ikke har egen indtægt. Hvis du og din familie har gæld, stiger behovet for dækning ved dødsfald yderligere, da din familie typisk vil have behov for at nedbringe gælden. Vi har valgt at indregne boliggælden, uanset hvor meget friværdi der er i boligen. Årsagen er, at din familie skal have mulighed for at nedbringe boliggælden vel at mærke uden at skulle sælge boligen. Til gengæld har vi valgt at modregne din husstands anden formue i gælden, da din familie oftest vil kunne bruge den til af afdrage på gælden, hvis din families økonomi ændrer sig. Trafiklys Her kan du se spændene i vores trafiklys det vil sige, hvilket trafiklys du får afhængig af, hvor din dækning ligger i forhold til vores anbefaling. Vores anbefaling i tabellen nedenfor er sat til indeks 100. Trafiklys Index (anbefaling = Index 100) kr kr Gældende fra den 3. december

10 Som du kan se, kan du både få et gult lys, hvis din dækning ved dødsfald ligger lidt under eller over vores anbefaling. Årsagen til, at vi giver din dækning et gult lys, hvis den er højere end vores anbefaling, er, at du kan overveje i stedet at bruge en del af din indbetaling til noget andet for eksempel til at sætte mere ind på din pensionsopsparing, forhøje din dækning ved tab af erhvervsevne eller forbrug. PRISBEREGNING Når du har fået dit resultat i Danica PensionsTjek, og du kan se, om din opsparing og dine dækninger følger vores anbefalinger, har du forskellige muligheder. Hvis du følger vores anbefaling, lyser alle trafiklys grønt, og du har ikke grund til at gøre noget. Men måske lyser et eller flere af trafiklysene gult eller rødt. Gør de det, kan du se, hvor meget mere, du skal indbetale til pension eller betale til dine forsikringsdækninger, for at du kan komme i grønt lys og følge vores anbefaling. Under Pensionsopsparing kan du se, hvad du vil få af udbetalt i seniorlivet (inklusive folkepension og øvrig formue) og få et bud på, hvad det koster at ændre din udbetaling ved pension. Det vil sige, hvor meget du i alt skal indbetale til din pensionsordning i Danica Pension, hvis du vil ændre dine samlede udbetalinger i seniorlivet. Under Tab af erhvervsevne kan du se din samlede udbetaling, og hvor meget det koster at ændre din udbetaling. Under Dækning ved dødsfald kan du se, hvor meget det koster at ændre udbetalingen til din familie, hvis du dør, før du når pensionsalderen. Begrænsninger i din arbejdsplads pensionsaftale Bemærk, at der kan være enkelte begrænsninger for, hvor meget du kan ændre din opsparing, din dækning ved tab af erhvervsevne og din dækning ved dødsfald. Det skyldes, at din pensionsordning er en del af en pensionsaftale mellem din arbejdsplads og Danica Pension. Det kan for eksempel være, at din arbejdsgiver ønsker at sikre sine medarbejders familie en vis udbetaling ved dødsfald. Vi tager selvfølgelig højde for disse begrænsninger, så du kun kan se, hvad de ændringer, du kan foretage i din pensionsordning, ca. koster. Værd at vide om prisberegningen Det beløb, du skal indbetale mere, hvis du vil have en højere udbetaling af pension, er alene et skøn og ikke bindende. Prisen afhænger af den pensionsordning, du har for eksempel dit opsparingsprodukt, om du har tilknyttet en garanti og din risikoprofil. Vi regner med, at de ekstra indbetalinger går ind på en livsvarig pension med garanti de ekstra indbetalinger giver et afkast på 3,5 procent om året efter skat omkostningerne er 3 procent om året der er fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse) på de ekstra indbetalinger de ekstra indbetalinger løbende stiger forholdsmæssigt sammen med din løn. Gældende fra den 3. december

11 SATSER OG ØVRIGE FORUDSÆTNINGER Her kan du se nogle af de satser og forudsætninger, vi bruger i Danica Pensionstjek. Alle beløb i Danica PensionsTjek er før skat. Forventet afkast af formue er 3,5 procent om året efter skat og omkostninger. Forventet afkast af pensionsordninger, som du selv indtaster er 3,5 procent om året efter skat og omkostninger. Omkostninger af ekstra indbetalinger til pensionsopsparing i Danica Pension er 3 procent. Omkostninger (herunder også betaling af forsikringer) af indbetaling til ordninger, som du selv indtaster, er 10 procent. Forventet lønstigning er 3 procent om året. Marginalskat i bundskat er 37,7 procent. Marginalskat i topskat er 52,0 procent. Udbetalingen fra ATP er kroner om året. Forventet udvikling i udbetalingen fra ATP følger den generelle lønudvikling. Forventet stigning i de offentlige ydelser er 2,8 procent om året altså lidt mindre end din forventede lønstigning. I vores beregning har vi derudover fastsat din folkepensionsalder ud fra de aktuelt gældende folkepensionsaldre. Hvis din folkepensionsalder endnu ikke er fastsat ved lov, har vi sat den til 67 år, selv om vi ved, at den kan blive højere brugt din forventede lønudvikling til at regne dine forventede udbetalinger om til nutidskroner. Alternativt kunne vi have brugt prisudviklingen. På langt sigt vil det dog føles som et tab, hvis pensionen kun følger priserne og ikke lønningerne. En pensionist der i dag har samme købekraft, som han havde som lønmodtager i 1970, ville ikke kunne have en moderne levestandard ikke taget højde for eventuel modregning i folkepensionen af afkast af anden opsparing ikke taget højde for efterløn, ældrecheck, helbreds- eller varmetillæg i beregningen af de offentlige pensionsydelser antaget, at din eventuelle ægtefælle/samlever går på pension samtidig med dig antaget, at forholdet mellem din og din eventuelle ægtefælle/samlevers løn er det samme som forholdet mellem din og din eventuelle ægtefælle/samlevers pension antaget, at fem procent af din eventuelle ægtefælles/samlevers løn går til pension omregnet udbetalinger fra pensioner og forsikringer, som er skattefrie, til beløb før skat ved at bruge en faktor på 1/(1-0,6). Skøn over øvrig formue I forbindelse med Danica Pensionstjek har vi kigget grundigt på, hvordan danskerne har sparet op i perioden fra 1995 til Det har vi gjort med udgangspunkt i et omfattende udtræk fra Danmarks Statistik. Det har resulteret i denne tabel, der viser, hvor stor vi forventer, at din øvrige formue er i forhold til din årsløn, når du går på pension. Din øvrige formue omfatter friværdi og anden formue. Gældende fra den 3. december

12 Forventet formue, når du går på pension Din pensionsalder Din årsløn under 100 0,07 0,17 0,28 0,39 0,5 0,6 0,71 0,82 0,93 1,03 1, ,59 0,7 0,81 0,92 1,02 1,13 1,24 1,35 1,45 1,56 1, ,95 1,06 1,16 1,27 1,38 1,49 1,59 1,7 1,81 1,92 2, ,17 1,28 1,39 1,5 1,6 1,71 1,82 1,92 2,03 2,14 2, ,35 1,46 1,57 1,67 1,78 1,89 2 2,1 2,21 2,32 2, ,47 1,58 1,68 1,79 1,9 2,01 2,11 2,22 2,33 2,43 2, ,52 1,62 1,73 1,84 1,95 2,05 2,16 2,27 2,38 2,48 2, ,49 1,6 1,71 1,81 1,92 2,03 2,14 2,24 2,35 2,46 2, ,35 1,46 1,56 1,67 1,78 1,89 1,99 2,1 2,21 2,32 2, ,35 1,46 1,56 1,67 1,78 1,89 1,99 2,1 2,21 2,32 2, ,35 1,46 1,56 1,67 1,78 1,89 1,99 2,1 2,21 2,32 2,42 over ,35 1,46 1,56 1,67 1,78 1,89 1,99 2,1 2,21 2,32 2,42 Den forventede formue ved pensionsalderen er opgivet som antal årslønninger. Din årsløn skal forstås som din samlede personlige indkomst om året efter dine egne pensionsindbetalinger. Gældende fra den 3. december

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Forudsætninger for e-pensionstjek

Forudsætninger for e-pensionstjek Forudsætninger for e-pensionstjek Med e-pensionstjek vil SEB Pension give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

6. februar 2016. Informationsmøde Den danske Landinspektørforening

6. februar 2016. Informationsmøde Den danske Landinspektørforening 6. februar 2016 Informationsmøde Den danske Landinspektørforening Hvad skal I høre om i dag? Ny forbedret pensionsaftale til DdL s medlemmer Ny og unik sundhedspakke med råd fra verdens bedste læger 2

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Prognose for udviklingen i brugen af efterløn. Notat. AK-Samvirke, 14. januar 2011

Prognose for udviklingen i brugen af efterløn. Notat. AK-Samvirke, 14. januar 2011 Prognose for udviklingen i brugen af efterløn Notat AK-Samvirke, 14. januar 2011 1 I den verserende efterlønsdebat har der været en del bud på, hvilke økonomiske konsekvenser en afskaffelse af efterlønnen

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r Ku og din familie økonomisk or medlemm nf er af L r LandmandsPension an dbru ødev g&f are TRYGHED - VÆKST - BALANCE LandmandsPension Sådan sikrer du dig selv Dine penge - dit valg Hvis du vil sikre dig

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Pension. Viden til tiden

Pension. Viden til tiden Pension Viden til tiden Lidt om mig Søren Markersen Manager, Teknik chef Deloitte Pension Management Exam. Pensionsrådgiver Exam. Assurandør Tryg SEB Pension Danica Pension Pensionsgruppen (Skandia) Agenda

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT Senior Wealth Leif Hansen Hanne Hansen Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver Indledning Rapporten er udarbejdet på baggrund af vores samtale, og bygger på de faktuelle oplysninger

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Forudsætninger i Behovsguiden

Forudsætninger i Behovsguiden Forudsætninger i Behovsguiden Formålet med Behovsguiden er ud fra nogle af SEB Pension fastsatte familie- og formuemæssige standardforudsætninger at give dig et konkret forslag på, hvordan du kan sikre

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

tema // virksomheden som pension

tema // virksomheden som pension tema // virksomheden som pension MODELFOTO 22 April 2006 tema Er virksomheden din pensionsopsparing? Behøver man som ejer af en vækstvirksomhed sætte en masse penge til side til pension hver måned, eller

Læs mere

Ved dødsfald. Ved skilsmisse

Ved dødsfald. Ved skilsmisse Ved dødsfald Hvis du ikke hæver din opsparing, inden du dør, tilfalder din LD-opsparing boet, og bobestyreren sørger for fordelingen til din familie eller andre arvinger. LD sørger for at kontakte skifteretten.

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter)

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) 1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) Vejledning til ansøgningsskema Ansøgning om gældssanering på Domstolsstyrelsens hjemmeside følger ikke bekendtgørelsen er ikke et

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Få en god pension med PKAprivat Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Dine fordele i PKA En af Danmarks bedste renter - 4,8 pct. i 2016 Meget lave omkostninger Du kan samle dine pensioner

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere