ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver"

Transkript

1 ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT Senior Wealth Leif Hansen Hanne Hansen Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver

2 Indledning Rapporten er udarbejdet på baggrund af vores samtale, og bygger på de faktuelle oplysninger og forudsætninger, som vi har modtaget. Formålet med rapporten er at give et overblik over: Den samlede formue i dag Det økonomiske råderum og optimeringsmuligheder i seniortilværelsen Den arvemæssige situation samt mulig omfordeling Den mulige økonomiske gevinst i analyseperioden er beregnet og vist ud fra en ændret anvendelse af pensionsordningerne i samspil med de øvrige aktiver og passiver som oplyst og nævnt i denne rapport. Som en del af rapporten er der også udarbejdet en handlingsplan, der anviser de handlinger, der kan føre til de mulige forbedringer. Udover rapporten er samtidig vedlagt et økonomisk budget, der viser de beregnede indtægter og skatter år for år i hele analyseperioden. Alle anbefalinger tager udgangspunkt i gældende love og regler. Vi står naturligvis til rådighed omkring uddybning og besvarelse af spørgsmål. Rapporten er udarbejdet den 15. marts 2016 Indledning

3 Indhold Rapport Formueoverblik 4 Arveanalyse, hvis Leif dør først 5 Arveanalyse, hvis Hanne dør først 6 Senioranalyse 7 Handlingsplan Forslag til handlingsplan for Leif 10 Forslag til handlingsplan for Hanne 11 Forudsætninger Generelle forudsætninger for rapporten 12 Bilag Oplyst datagrundlag 14 Indhold

4 Formueoverblik Som et supplement til selve senioranalysen vises nedenfor den samlede formue i dag baseret på det oplyste. Den samlede formue Den samlede bruttoformue udgør 13,1 mio. kr. Samlet bruttoformue Fordeling af nuværende formue Privat kr. Pension kr. Firma kr. VSO kr. Samlet formue kr. Afvigelse skyldes, at de viste tal er afrundede. Af ovennævnte bruttoformue udgør de samlede likvide aktiver 9 mio. kr. Den samlede nettoformue Den samlede nettoformue udgør 8,9 mio. kr. Nettoformuen er opgjort efter realisationsprincippet. Det vil sige, at vi har korrigeret for skatter og afgifter efter gældende regler og eventuelle lån som oplyst. Samlet nettoformue Fordeling af nuværende formue Privat kr. Pension kr. Firma kr. VSO kr. Samlet formue kr. Formueoverblik 4

5 Arveanalyse, hvis Leif dør først Arvemæssig opgørelse - Leif Hansen Den samlede arv efter Leif er opgjort til 5,1 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. stammer fra boet og fordeles via arveloven, og 1,6 mio. kr. stammer fra forsikringer og pensionsordninger og fordeles via de valgte begunstigelser. Arvemæssig fordeling ved boskifte - Leif Hansen Nedenfor er vist udbetaling af arv. Arv og personforsikring efter Leif (netto) Arvemæssig fordeling Hanne Hansen kr. Pia Hansen kr. Jens kr. Afgift kr. I alt kr. Likviditet ved boskifte Hannes behov for likviditet ved boskifte Arv kr. Afgift kr. Samlet likviditetsbehov kr. Mulig omfordeling Tvangsarv kr. Omfordeling via testamente kr. Omfordeling via begunstigelse kr. Hannes likviditet Udbetaling, forsikringer kr. Boets frie midler kr. Hannes frie midler kr. Samlet likviditet kr. Overskydende likviditet kr. Arveanalyse 5

6 Arveanalyse, hvis Hanne dør først Arvemæssig opgørelse - Hanne Hansen Den samlede arv efter Hanne er opgjort til 4,6 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. stammer fra boet og fordeles via arveloven, og kr. stammer fra forsikringer og pensionsordninger og fordeles via de valgte begunstigelser. Arvemæssig fordeling ved boskifte - Hanne Hansen Nedenfor er vist udbetaling af arv. Arv og personforsikring efter Hanne (netto) Arvemæssig fordeling Leif Hansen kr. Pia Hansen kr. Afgift kr. I alt kr. Likviditet ved boskifte Leifs behov for likviditet ved boskifte Arv kr. Afgift kr. Samlet likviditetsbehov kr. Mulig omfordeling Tvangsarv kr. Omfordeling via testamente kr. Omfordeling via begunstigelse kr. Leifs likviditet Udbetaling, forsikringer kr. Boets frie midler kr. Samlet likviditet kr. Overskydende likviditet kr. Arveanalyse 6

7 Senioranalyse Senioranalysen har vist, at der kan opnås en samlet økonomisk nettogevinst på kr. i perioden til det 85. år, hvis anbefalingerne fra analysen følges. Gevinsten er opnået under hensyn til de ønsker, der er udtrykt under samtalen og uden at vi har ændret på investeringsrisikoen i de enkelte ordninger. Nettoindkomst efter optimering Løn Pension Offentlige ydelser Frie midler Friværdi Overført til frie midler Grafen viser de elementer, som den optimerede udbetaling består af, med udgangspunkt i en pensionsalder for Leif på 65 år, og for Hanne på 64 år. Den sorte streg er udtryk for den beregnede forbrugsmulighed eller ønskede nettoindkomst. Forskellen mellem den grå og den sorte streg viser ydelsesbetalingen som sker i perioden på de oplyste lån. Optimeringen sikrer, at der er likviditet til disse variable ydelser, udover den ønskede nettoindkomst. For en supplerende beskrivelse, se venligst forudsætningerne. Under punktet handlingsplan fremgår hvilke ændringer i forhold til den nuværende situation, der vil føre til den økonomiske nettogevinst. Der er i perioden fra det 65. år til det 85. år regnet med et behov på kr. årligt. Det ønskede beløb er til rådighed i hele perioden. Senioranalyse 7

8 Resultatet af analysen i listeform Oversigt over pensionsordninger inklusiv de forslag til ændringer i pensionsordningerne som analysen anbefaler, og som her er vist med evt. ændring i udbetalingsperiode samt startalder. Leif Hansen Navn Type Udbetalingsperiode Udbetalingsalder Brutto udbetaling Mulig gevinst Danske Bank A/S 12 Danica Pension 34 LD 2504 Ratepension Ratepension LD 10 år 10 år Sum 75 år ændret fra år ændret fra år ændret fra kr kr kr kr kr kr. Hanne Hansen Navn Type Udbetalingsperiode Udbetalingsalder Brutto udbetaling Mulig gevinst PFA Pension 123 Sydbank 764 Ratepension Aldersopspa.. 11 år ændret fra 10 Sum 72 år ændret fra år ændret fra kr kr kr kr. Senioranalyse 8

9 Anvendelse af formue i senioranalyse Nedenfor er vist, hvor stor en andel af den øvrige estimerede formue ved pension, som vi efter aftale har taget med i visningen og beregningen af det mulige økonomiske råderum i senioranalysen. Type I alt Andel der ikke benyttes Andel der benyttes Frie midler kr kr kr. Friværdi kr kr kr. Værdi af selskaber kr kr kr. Samspil og tidspunkt for forbrug af øvrig formue Af optimeringsbudgettet fremgår samspillet omkring indtægter og den øvrige formue. Af optimeringsbudgettet fremgår, at første gang I har behov for at forbruge af friværdien er ved det 74. år. Efter optimering vil I ved alder 85 have anvendt kr af friværdien. Analysen viser, at der fra august 2027 til december 2033 vil være træk på konto for friværdi samtidig med låneafvikling. Vi anbefaler derfor, at den aktuelle lånesammensætning på det tidspunkt vurderes med jeres rådgiver. Senioranalyse 9

10 Forslag til handlingsplan for Leif Under punktet handlingsplan fremgår hvilke ændringer i forhold til den nuværende situation, der vil føre til den økonomiske nettogevinst. Før det 64. år skal du gøre følgende: Kontakt Danske Bank A/S og anmod dem om at ændre din ratepension 12, således at start på udbetaling ændres til den 1. juli 2028 og perioden forbliver 10 år. Mulig negativ gevinst kr.* Kontakt Danica Pension og anmod dem om at ændre din ratepension 34, således at start på udbetaling ændres til den 1. maj 2028 og perioden forbliver 10 år. Mulig gevinst kr. Kontakt LD og anmod dem om at ændre din LD 2504, således at udbetalingsdatoen ændres til den 1. september 2025 Mulig gevinst kr. * Punkter i handlingsplanen med mulig negativ gevinst, er en forudsætning for punkter med mulig positiv gevinst. Før det 65. år skal du gøre følgende: Kontakt ATP og anmod dem om at ændre udbetalingstidspunktet på din livsvarige pension, således at pensionsordningen udbetales ved det 67. år. Mulig gevinst kr. Handlingsplan 10

11 Forslag til handlingsplan for Hanne Under punktet handlingsplan fremgår hvilke ændringer i forhold til den nuværende situation, der vil føre til den økonomiske nettogevinst. Testamente Følgende kan overvejes i forbindelse med testamente: Oprette et testamente til Hanne indeholdende: Leif Hansen modtager mest muligt For en konkret juridisk rådgivning anbefaler vi at tage kontakt til en advokat. Udbytte Nedenstående anbefalinger om pensionsordningerne, forudsætter at udbytte anvendes som beregnet: Fra eget selskab: kr. årligt, fra 64 år og i hele perioden kr. ved alder 64 år Mulig gevinst kr. Før det 63. år skal du gøre følgende: Kontakt PFA Pension og anmod dem om at ændre din ratepension 123, således at start på udbetaling ændres til den 1. august 2027 og perioden ændres til 11 år. Mulig gevinst kr. Kontakt Sydbank og anmod dem om at ændre din aldersopsparing 764, således at udbetalingsdatoen ændres til den 1. januar 2026 Mulig gevinst kr. Før det 66. år skal du gøre følgende: Kontakt ATP og anmod dem om at ændre udbetalingstidspunktet på din livsvarige pension, således at pensionsordningen udbetales ved det 68. år. Mulig gevinst kr. Handlingsplan 11

12 Generelle forudsætninger for rapporten Opmærksomheden henledes på, at der er mange usikkerhedsfaktorer, der kan påvirke resultatet. Beregningerne i analysen har alene til hensigt at give et så korrekt billede af de forventede pensionsforhold og ændringsforslag som muligt, ud fra generelle forudsætninger som beskrevet nedenfor. Pensionpartner påtager sig derfor intet ansvar, hvis beregningerne ikke giver et helt retvisende billede af det økonomiske råderum i seniortilværelsen. Kundens oplysninger Beregningerne i analysen er baseret på de oplysninger om pensionsordningerne som vi har fået stillet til rådighed. Ligeledes indgår oplysninger om øvrige aktiver og passiver i henhold til det ønskede, og som nævnt i rapporten. Opgørelse af værdier Værdien af pensionsordningerne er opgjort på baggrund af en realrente på 1,9 % p.a. efter skat og inflation. Realrenten er fastsat konservativt med udgangspunkt i pensionsselskabernes gennemsnitlige depotrenter set over en hvilken som helst 5 årig periode over de sidste 15 år. I det omfang det er oplyst, at en ordning er placeret i kontanter, anvendes i stedet for ovenstående sats en realforrentning på -1,1 %. Værdien af frie midler er forrentet med samme sats som pensionsordninger før skat. Afkastbeskatning Satsen for pensionsafkastbeskatning er 15,3 %. Omkring beskatning af kapitalindkomst er denne udregnet baseret på de modtagne oplysninger og gældende regler. Opgørelse af friværdi Størrelsen af den friværdi der anvendes i analysen er baseret på de modtagne oplysninger og forudsat konstant i nutidsværdi over hele perioden. Aktivering af værdien er forudsat til at have en rente og omkostning på 6,0 % fra det første år den helt eller delvist indgår i likviditeten i analysen. Livrenter Værdien af pensionsopsparingen beregnes med udgangspunkt i policeoplysningerne. Livsvarige livrenter forsøges optimeret ud fra de anførte ydelser ved de respektive aldre. I det omfang en ophørende livrente optimeres, sker dette efter samme princip som en ratepension. Offentlige ydelser Beregningen af de offentlige ydelser sker efter gældende lovgivning på analysetidspunktet. I beregningen af de offentlige ydelser indgår folkepensionen med både grundbeløb og pensionstillæg. Herudover indgår ATP, hvor den maksimale sats for 2016 udgør kr. årligt ved det 65. år. Nettoindkomst efter optimering - graf De steder hvor grafen ligger over stregerne, er udtryk for en overskudslikviditet i de pågældende år. Overskudslikviditet forrentes og anvendes i de år hvor det er mest optimalt. De forskellige elementer som udbetalingen består af, er udtrykt via de forskellige farver. (jf. farvebeskrivelsen) Forudsætninger 12

13 Generelt Hvis der er flere udbetalinger fra samme police, kan optimeringen være beregnet ud fra at ordningerne skal have samme udbetalingsstart. I optimeringen anvendes frie midler før friværdi. Det er samtidig sådan, at der i optimeringensberegningen er taget hensyn til behovet for likviditet til passiver som oplyst. Alle beløb er anført i nutidskroner, og inflationssatsen er sat til 2,0 % p.a. Personskat er beregnet ud fra fuld implementering af skattereformen, samt et gennemsnit for kommuneog kirkeskat. Arveanalyse Eventuelle livsforsikringer indgår under situationen ved sikring af efterladte i henhold til begunstigelsesbestemmelsen med den oplyste værdi reduceret med eventuel skat/afgift. Opgørelsen af den arvemæssige fordeling er foretaget ud fra almindeligt gældende regler i lovgivningen, og ud fra de generelle oplysninger vi har modtaget. For en konkret juridisk rådgivning anbefaler vi at tage kontakt til en advokat. Forudsætninger 13

14 Oplyst datagrundlag Rapporten er udarbejdet på baggrund af vores samtale, og bygger på de faktuelle oplysninger og forudsætninger vi har modtaget. Kundens oplysninger Type Leif Hansen Hanne Hansen CPR nr Pensionsalder 65 år 64 år Civilstand Gift Gift Årlig indkomst - Leif Hansen Indkomsttype Arbejdsgiver Udbetaling Fra Til Arbejdsindkomst Lønmodtager kr. Nu Pension Årlig indkomst - Hanne Hansen Indkomsttype Arbejdsgiver Udbetaling Fra Til Arbejdsindkomst Lønmodtager kr. Nu Pension Likvide aktiver Leverandør Ejer Værdi Danske Bank A/S Husstand kr. Ejendomme Type Ejer Værdi Lån Friværdi Helårsejendom Solvej 14 Husstand kr kr kr. Bilag 14

15 Firma/virksomhed Type Ejer Navn Værdi VSO Leif El-trik kr. Holdingselskab Hanne Selskab kr. Øvrige aktiver Type Ejer Navn Værdi Kunst Husstand Malerier kr. Pensionsordninger - Leif Hansen Navn Type Indbetaling Saldo Danske Bank A/S 12 Danica Pension 34 LD 2504 Ratepension 10 år Ratepension 10 år LD Sum 0 kr kr. 0 kr kr. 0 kr kr. Brutto udbetaling kr. fra 65 år kr. fra 65 år kr. ved 65 år Pensionsordninger - Hanne Hansen Navn Type Indbetaling Saldo PFA Pension 123 Sydbank 764 Ratepension 10 år Aldersopsparing Sum 0 kr kr. 0 kr kr. Brutto udbetaling kr. fra 64 år kr. ved 64 år Den oplyste saldo er fra angivelsestidspunktet, og kan være fremskrevet i den beregnede nuværende formueopgørelse. Bilag 15

16 Offentlige ydelser Type Leif Hansen Hanne Hansen Efterløn Ikke tilmeldt Ikke tilmeldt Folkepension Grundbeløb + tillæg Grundbeløb + tillæg ATP, årlig udbetaling kr. før skat kr. før skat Livsforsikringer - Leif Hansen Navn Type Udbetales til Periode Værdi ATP Livsforsikring Skattekode 3 Ægtefælle Sum kr. Danske Bank A/S 12 Danica Pension 34 LD 2504 Ratepension Nærmeste Sum kr. Ratepension Nærmeste Sum kr. LD Boet Sum kr. Livsforsikringer - Hanne Hansen Navn Type Udbetales til Periode Værdi ATP Livsforsikring Skattekode 3 Ægtefælle Sum kr. PFA Pension 123 Sydbank 764 Ratepension Nærmeste Sum kr. Aldersopsparing Nærmeste Sum kr. Børn Navn CPR nr. Alder Relation Pia Hansen ½ år Fælles Jens år Leif Bilag 16

17 Testamente Ejer Beskrivelse Leif Hanne Intet testamente. Intet testamente. Bilag 17

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Optimeringsbudget for Leif Hansen og Hanne Hansen

Optimeringsbudget for Leif Hansen og Hanne Hansen Alder 63 62 År 2017 64 63 År 2018 65 64 År 2019 Indkomst 600.000 375.000 975.000 200.000 250.000 450.000 0 0 0 Udbytte 0 0 0 0 465.000 465.000 0 964.000 964.000 Løbende pensioner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Folkepension

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

Forudsætninger for e-pensionstjek

Forudsætninger for e-pensionstjek Forudsætninger for e-pensionstjek Med e-pensionstjek vil SEB Pension give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Bilags indholdsfortegnelse

Bilags indholdsfortegnelse Bilags indholdsfortegnelse Bilag 1: Skattetrappe 2009 lønmodtagere... 2 Bilag 2: Skattetrappe 2010 - Lønmodtagere... 3 Bilag 3: Skattetrappe 2009 - Lønmodtagere pensionsmidler... 4 Bilag 4: Fradragsregler

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Præsentation om Efterløn. Hvilke overvejelser skal jeg gøre? Dagsorden Indlæg på møde i Obligationsforeningen D. 22. maj 2012 1. Velkomst ved Knud Ougtvig 2 Efterløn hvilken beslutning skal træffes v/

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

PFA ANBEFALINGER 2016

PFA ANBEFALINGER 2016 PFA ANBEFALINGER 2016 Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden. Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund af en helhedsrådgivning fra vores certificerede rådgivere.

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Agenda. Hvem er vi. Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder. Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 15-04-2016

Agenda. Hvem er vi. Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder. Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 15-04-2016 Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 Agenda Hvem er Finanshuset i Fredensborg A/S? Uvildig rådgivning Få mest muligt ud af opsparingen i den

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Pension. Viden til tiden

Pension. Viden til tiden Pension Viden til tiden Lidt om mig Søren Markersen Manager, Teknik chef Deloitte Pension Management Exam. Pensionsrådgiver Exam. Assurandør Tryg SEB Pension Danica Pension Pensionsgruppen (Skandia) Agenda

Læs mere

Få bedre råd til. Det gode liv

Få bedre råd til. Det gode liv Få bedre råd til Det gode liv En bank der dyrker fællesskaber % % Vi er ejet af mere end 45 organisationer Samarbejdet giver bankfordele til medlemmerne 3250 medlemmer benytter deres medlemsfordele Program

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Arv og begunstigelsesregler

Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelse 2016 Udbetaling af forsikringen Begunstigelsesbestemmelser Arveregler og testamente Boafgiftsregler Udbetaling af forsikringen Roller på en forsikring Forsikringstager

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Forudsætninger i Behovsguiden

Forudsætninger i Behovsguiden Forudsætninger i Behovsguiden Formålet med Behovsguiden er ud fra nogle af SEB Pension fastsatte familie- og formuemæssige standardforudsætninger at give dig et konkret forslag på, hvordan du kan sikre

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

En systembeskrivelse

En systembeskrivelse Senioranalyse En systembeskrivelse 1 Indhold Indledning Systemet i hovedtræk... 4 Opbygningen af interfacet... 4 Ad 1. Stamdata på kunden, samt løn... 5 Lønoplysninger... 5 Ad 2. Indtastning (eller indlæsning)

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

16. januar 2012. Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54

16. januar 2012. Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54 16. januar 2012 Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54 1 Efterlønsreformen Nye efterlønsregler - født fra og med 1. januar 1956 Alene senere efterlønsalder - født 1. januar 1954 til og med 31.

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA Sygdom Død Alderdom v. 21.09.2017 pka.dk 2 Opdater dine oplysninger ved login 3 Hvad indeholder din pensionsordning? Gruppesummer 2018 Sum ved død Sum

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

Arvedeling med særbørn

Arvedeling med særbørn 1 Arvedeling med særbørn Efter forskellige TV-udsendelser om sager, hvor arvedelingen - efter nogen arvingers opfattelse - er gået helt skævt, har interessen for emnet været stærkt stigende. Et af de spørgsmål,

Læs mere

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere