Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 5/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan søges på det journalnummer, der er givet i parentes (70...). Indholdsfortegnelse: Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om håndtering af frugt og grønt i en dagligvarebutik... 1 Sag nr Påbud om manuel håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik... 2 Sag nr Påbud om at udføre opbygning af flypalletter og flycontainere sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt... 3 Sag nr Påbud om at udføre håndtering af postsække og pakker sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt... 5 Sag nr Påbud om at forebygge psykiske belastninger som følge af stor arbejdsmængde og tidspres og brug af arbejdsmiljørådgiver... 7 Sag nr En ansat var klageberettiget i sag om mobning Fastholdelse af afgørelse om ophævelse af påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø... 8 Sag nr Påbud om at etablere mekanisk udsugning i en synshal... 9 Sag nr Påbud om eftersyn og vedligeholdelse af kompressoranlæg til luftforsyning af åndedrætsværn Sag nr Afslag på ansøgning om tilladelse til, at en 12-årig kan sælge lodsedler Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om håndtering af frugt og grønt i en dagligvarebutik Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et påbud om at sikre forsvarlig håndtering af frugt og grønt i en dagligvarebutik, da det var oplyst hvordan vægten af kasser med frugt og grønt, som havde en vægt over 9 kg, fordelte sig, og hvordan de forværrende faktorer fordelte sig i forhold til vægten på kasserne, ligesom det ikke var oplyst, hvor de enkelte kasser skulle placeres. 1

2 Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg i en dagligvarebutik, at en ansat på 50 minutter løftede 115 kasser med en vægt på mellem 1 og 14 kilo. Ud af de 115 kasser blev 43 kasser med en vægt over 9 kilo løftet i ¾ arms afstand med enten vrid eller foroverbøjning af ryggen undervejs i løftet. Det blev oplyst, at det samlede arbejde varer 3 timer om dagen, 5 dage om ugen og blev varetaget af 3 medarbejdere, og at leverancen på tilsynsdagen var 7 paller, hvoraf 3 paller blev tømt i løbet af de 50 minutter, som Arbejdstilsynet iagttog. Det var i øvrigt oplyst, at varerne skulle placeres på såkaldte øer, der havde to niveauer. På den baggrund gav Arbejdstilsynet virksomheden påbud om at sikre manuel håndtering af frugt og grønt og påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen. Det fremgår af 6, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, at en arbejdsgiver skal efterkomme påbud om brug af en arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelse af et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, som er angivet i bekendtgørelsens kapitel 3. Det fremgår af 9, stk. 1, i samme bekendtgørelses kapitel 3, at løft af byrder, der udføres som en sædvanlig arbejdsfunktion ved vægtgrænser, der overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i ¾ arms afstand, er et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, hvis der samtidig forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af uhåndterlig eller ustabil byrde, asymmetrisk løft, løft over skulderhøjde eller under knæhøjde, bæring af byrden mere end 2 meter, utilstrækkelig plads og uhensigtsmæssigt underlag. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn hjemviste sagen og lagde vægt på, at det ikke fremgik af Arbejdstilsynets beskrivelse, hvordan vægten af de af Arbejdstilsynet konstaterede 43 kasser med en vægt over 9 kg fordelte sig. Det var således ikke oplyst, hvor mange af kasserne, der vejede 9 kg, og hvor mange, der vejede 14 kg, og hvordan de forværrende faktorer fordelte sig i forhold til vægten på kasserne, ligesom det ikke var oplyst, hvor de enkelte kasser skulle placeres på øernes forskellige niveauer (j.nr og ). Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om forsvarlig håndtering af kasser med frugt og grønt i en daglivarebutik, da der blev løftet tunge byrder i ¾ arms afstand og med forværrende faktorer i form af foroverbøjning og vrid i ryggen. 2

3 Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg i en dagligvarebutik, at en ansat på 76 minutter udførte 63 løft af kasser med frugt og grønt, hvoraf de 27 løft udgjorde løft af kasser med en vægt på 9-18 kg, hvor løftene blev udført i ¾ arms afstand. De 27 løft udgjorde 4 løft på 18 kg, 7 løft på 15 kg, 3 løft på 14 kg, 1 løft på 13,5 kg, 5 løft på 11 kg og 4 løft på 10 kg, og de 27 løft blev alle udført med forværrende faktorer i form af enten foroverbøjning af ryggen og vrid i ryggen eller foroverbøjning af ryggen alene. Det blev desuden oplyst, at den ansatte satte frugt og grønt på plads ca. 2 timer hver dag, og ca timer om ugen. Arbejdstilsynet gav virksomheden påbud om at planlægge, tilrettelægge og udføre manuel håndtering af frugt og grønt fuldt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen. Det fremgår af 6, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, at en arbejdsgiver skal efterkomme påbud om brug af en arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelse af et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, som er angivet i bekendtgørelsens kapitel 3. Det fremgår af 9, stk. 1, i samme bekendtgørelses kapitel 3, at løft af byrder, der udføres som en sædvanlig arbejdsfunktion ved vægtgrænser, der overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i ¾ arms afstand, er et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, hvis der samtidig forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af uhåndterlig eller ustabil byrde, asymmetrisk løft, løft over skulderhøjde eller under knæhøjde, bæring af byrden mere end 2 meter, utilstrækkelig plads og uhensigtsmæssigt underlag. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt Arbejdstilsynets påbud, idet nævnet fandt, at der blev løftet tunge byrder, i ¾ arms afstand og med forværrende faktorer, som konstateret af Arbejdstilsynet, ligesom et enigt nævn fastholdt, at virksomheden skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til løsning af problemet (j.nr og ). Sag nr. 3 Påbud om at udføre opbygning af flypalletter og flycontainere sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om håndtering af byrder ved opbygning af flypalletter og flycontainere, da der blev løftet og båret tunge kasser på 11 kg, 20 kg, 25 kg, og 41,5 kg og dunke på 25 kg henholdsvis i underarms - ¾ arms afstand med forværrende faktorer i form af foroverbøjet ryg og med vrid i ryggen ved placering på paller og i containere. 3

4 Nævnet hjemviste påbud om arbejdsmiljørådgiver, da der var tekniske hjælpemidler til brug for løftearbejde på stedet, og det ikke var dokumenteret om løftene var et led i den sædvanlige arbejdsfunktion, og om arbejdsmiljøproblemet tidligere havde været løst på samme arbejdssted ved brug af de tekniske hjælpemidler. Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg, at der ved enkeltløft blev håndteret 2,5 meter lange kasser, som vejede 20 kg. Kaserne blev taget i ¾ arms afstand fra kroppen og båret cirka 8 meter i underarms afstand, og sat på en flypalle i ¾ arms afstand, samtidig med at der forekom vrid og foroverbøjning i ryggen. Arbejdstilsynet så også, at en kasse med en vægt på 41,5 kg blev båret ca. 4 meter af 2 ansatte, som ved løftet bar kassen i ¾ arms afstand fra kroppen. På dette sted var der etableret et sugeanlæg til brug ved løft, men dette blev ikke benyttet, og det blev oplyst, at det var på grund af tidspres. Desuden konstaterede Arbejdstilsynet, at der ved pakning af flycontainere blev løftet 4 kasser med en vægt på 25 kg fra gulvet, hvorved løftet foregik med foroverbøjet ryg og vrid i ryggen til afsætning, som foregik i ¾ arms afstand. To af kasserne skulle placeres længst inde i flycontaineren, hvor den ansatte stod med foroverbøjet ryg, da den ansatte ikke kunne stå oprejst inde i flycontaineren. Endelig blev 2 dunke med en vægt på hver 25 kg samt en kasse på 11 kg håndteret fra gulvhøjde med foroverbøjet ryg, i ¾ arms afstand og med vrid i kroppen ved afsæt i flycontaineren. På dette sted var der ikke etableret tekniske hjælpemidler, hvor dette arbejde foregik. Arbejdstilsynet gav virksomheden påbud om at sikre at opbygning af flypaletter og flycontainere udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt et rådgiverpåbud. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen. Det fremgår af 4, i samme bekendtgørelse, at vurderingen af den sikkerheds- og sundhedsmæssige risiko ved et arbejde med manuel håndtering skal navnlig byrdens beskaffenhed tages i betragtning og desuden den fysiske anstrengelse, arbejdsstedets beskaffenhed og arbejdsforholdene i øvrigt, jf. de faktorer der er angivet i bekendtgørelsens bilag. Det fremgår af 6, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, at en arbejdsgiver skal efterkomme påbud om brug af en arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelse af et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, som er angivet i bekendtgørelsens kapitel 3. 4

5 Det fremgår af 9, stk. 1, i samme bekendtgørelses kapitel 3, at løft af byrder, der udføres som en sædvanlig arbejdsfunktion ved vægtgrænser, der overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i ¾ arms afstand, er et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, hvis der samtidig forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af uhåndterlig eller ustabil byrde, asymmetrisk løft, løft over skulderhøjde eller under knæhøjde, bæring af byrden mere end 2 meter, utilstrækkelig plads og uhensigtsmæssigt underlag. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt Arbejdstilsynets påbud om håndtering af byrder ved opbygning af flypalletter og flycontainere, men hjemviste Arbejdstilsynets påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, Nævnet vurderede, at håndteringen af de byrder, som det fremgik af Arbejdstilsynets beskrivelse ved opbygningen af flypalletter og flycontainere ikke foregik sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet lagde vægt på, at der ved enkeltløft blev håndteret 2,5 meter lange kasser, som vejede 20 kg, at disse blev taget i ¾ arms afstand og båret cirka 8 meter i underarms afstand, og sat på en flypalle i ¾ arms afstand, med vrid og foroverbøjning i ryggen. Nævnet lagde desuden vægt på, at en kasse på 41,5 kg blev båret ca. 4 meter af 2 ansatte, som bar kassen i ¾ arms afstand fra kroppen. Med hensyn til pakning af flycontainere lagde nævnet vægt på, at der blev løftet 4 kasser med en vægt på 25 kg fra gulvet med foroverbøjet ryg og vrid i ryggen, og at afsætning skete i ¾ arms afstand. Med hensyn til placeringen inde i flycontaineren lagde nævnet vægt på, at den ansatte stod med foroverbøjet ryg, da den ansatte ikke kunne stå oprejst inde i flycontaineren. Endelig lagde nævnet vægt på, at de 2 dunke, som vejede hver 25 kg og en kasse på 11 kg blev håndteret fra gulvhøjde med foroverbøjet ryg, i ¾ arms afstand og med vrid i kroppen ved afsæt i flycontaineren. Med hensyn til påbuddet om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver fandt nævnet, at den omstændighed at de tilstedeværende tekniske hjælpemidler til brug for løftearbejde ikke blev benyttet, ikke i sig selv dokumenterer at det konstaterede løftearbejde, sker som et led i den sædvanlige arbejdsfunktion, ligesom det ikke kan afvises, at arbejdsgiveren inden for det seneste år har løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted (j.nr og ). Sag nr. 4 Påbud om at udføre håndtering af postsække og pakker sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om håndtering af postsække og pakker på mellem 16,2 kg og 26,1 kg, som blev løftet med ¾ arms afstand og med asymmetriske løft med vrid i kroppen. Nævnet hjemviste påbud om arbejdsmiljørådgiver, da der var tekniske hjælpemidler til brug for løftearbejde på stedet, og det ikke var dokumenteret om løftene var et led i den sædvanlige arbejdsfunktion, og om arbejdsmiljøproblemet tidligere havde været løst på samme arbejdssted ved brug af de tekniske hjælpemidler. 5

6 Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg, at der på en virksomhed blev håndteret postsække og pakker med en vægt på mellem 16,2 kg og 26,1 kg, og at disse blev håndteret ved asymmetriske løft med vrid i kroppen, sækkene og pakkerne blev løftet med ¾ arms afstand fra kroppen, når de blev løftet fra bagagevogne i en række til vogne i en anden række. Desuden konstaterede Arbejdstilsynet, at den ansatte stod foroverbøjet og med strakte arme skubbede og rykkede postsække og pakker, når de blev placeret i flycontainer. Der fremkom også ved den manuelle håndtering asymmetriske løft med vrid i ryggen og sidebøjning i kroppen, når postsække og pakker skulle pakkes i flycontainerens inderste del, hvor løftet blev afsluttet med løft i ¾ arms afstand. Arbejdstilsynet konstaterede, at der var tekniske hjælpemidler til brug ved løft på stedet, men de blev ikke benyttet, og det blev oplyst af de ansatte på stedet, at de ikke mente, at de håndterede postforsendelser vejede så meget, at der var behov for at anvende disse. Arbejdstilsynet gav virksomheden påbud om at sikre håndtering af postsække og pakker udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt et rådgiverpåbud. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen. Det fremgår af 4, i samme bekendtgørelse, at vurderingen af den sikkerheds- og sundhedsmæssige risiko ved et arbejde med manuel håndtering skal navnlig byrdens beskaffenhed tages i betragtning og desuden den fysiske anstrengelse, arbejdsstedets beskaffenhed og arbejdsforholdene i øvrigt, jf. de faktorer der er angivet i bekendtgørelsens bilag. Det fremgår af 5, i samme bekendtgørelse, at byrdens vægt, form, overflade, dens placering før og efter håndteringen og det antal gange, byrden flyttes, skal så vidt muligt afpasses således, at den manuelle håndtering ikke medfører fare for sikkerhed eller sundhed. Det fremgår af 6, i samme bekendtgørelse, at egnede tekniske hjælpemidler skal bruges, når det er muligt og hensigtsmæssigt, og altid når den manuelle transport indebærer fare for sikkerhed eller sundhed. Det fremgår af 6, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, at en arbejdsgiver skal efterkomme påbud om brug af en arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelse af et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, som er angivet i bekendtgørelsens kapitel 3. Det fremgår af 9, stk. 1, i samme bekendtgørelses kapitel 3, at løft af byrder, der udføres som en sædvanlig arbejdsfunktion ved vægtgrænser, der overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i ¾ arms afstand, er et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, hvis der samtidig forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af uhåndterlig eller ustabil byrde, asymmetrisk løft, løft over skulderhøjde eller under knæhøjde, bæring af byrden mere end 2 meter, utilstrækkelig plads og uhensigtsmæssigt underlag. 6

7 Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt Arbejdstilsynets påbud, idet nævnet fandt, at håndteringen af postsække og pakker, som det foregik ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg, ikke var planlagt, tilrettelagt og blev udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Med hensyn til påbuddet om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver fandt nævnet, at den omstændighed at de tilstedeværende tekniske hjælpemidler til brug for løftearbejde ikke blev benyttet, ikke i sig selv dokumenterer, at det konstaterede løftearbejde sker som et led i den sædvanlige arbejdsfunktion, ligesom det ikke kan afvises, at arbejdsgiveren inden for det seneste år har løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted (j.nr og ). Sag nr. 5 Påbud om at forebygge psykiske belastninger som følge af stor arbejdsmængde og tidspres og brug af arbejdsmiljørådgiver Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om psykiske belastninger i form af stor arbejdsmængde og tidspres i en kommunes Børne- og famileafdeling, samt påbud om at bruge en arbejdsmiljørådgiver, da der ved et kontrolbesøg fortsat blev konstateret mange akutte arbejdsopgaver med spidsbelastninger og tidspres. Mange opgaver er komplekse og tunge, og det var ikke muligt at overholde frister eller have indflydelse på prioriteringen af egne sager. Flere ansatte havde alvorlige stresssymptomer, og den tidsmæssige udstrækning af problemerne havde været lang, og kommunen havde trods Arbejdstilsynets tidligere afgørelse om psykisk arbejdsmiljø, ikke løst problemerne, som kommunen anerkendte, og selv fandt det nødvendigt at arbejde med en forbedring af forholdene. Arbejdstilsynet besøgte Børne- og Familieafdelingen i en kommune ved et uanmeldt og et anmeldt kontrolbesøg, som en opfølgning på afgørelser om psykisk arbejdsmiljø blandt andet om, at kommunen skulle forebygge stor arbejdsmængde og tidspres i en del af afdelingen. Ved besøgene fandt Arbejdstilsynet, at der fortsat var mange akutte arbejdsopgaver, som giver spidsbelastninger og tidspres for nogle af de ansatte i en del af afdelingen. Der var trods en opnormering af med en 30 timers stilling sket en konstant forøgelse i antallet af opgaver. Det blev oplyst, at de ansatte ikke kunne nå de lovgivningsmæssige tilsyn, og problemerne med stor arbejdsmængde og tidspres havde blandt andet medført et anstrengt samarbejde med en anden del af afdelingen. Det blev desuden oplyst, at der er tale om et uholdbart arbejdspres for de ansatte, og at flere ansatte har alvorlige stresssymptomer, som kan henføres til den utilstrækkelige forebyggelse af risikofaktoren ved stor arbejdsmængde og tidspres. Kommunen havde selv konstateret, at der i afdelingen fortsat er behov for yderligere prioritering af opgaverne, idet der er pres på opgaveløsningen. 7

8 Det fremgår af 77, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod afgørelser i medfør af loven og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er nævnt i bekendtgørelsens bilag. Det fremgår af 7, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet. Det fremgår af 6, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, at en arbejdsgiver skal efterkomme påbud om brug af en arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelse af et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, som er angivet i bekendtgørelsens kapitel 3. Det fremgår af 36, i samme bekendtgørelses kapitel 3, at der skal bruges en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, når der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø, der giver anledning til, at Arbejdstilsynet afgiver påbud om psykisk arbejdsmiljø. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt Arbejdstilsynets påbud således, at kommunen skal forebygge psykiske belastninger som følge af stor arbejdsmængde og tidspres, og som følge heraf bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet. Nævnet lagde vægt på, at der fortsat er mange akutte arbejdsopgaver med spidsbelastninger og tidspres, idet der trods opnormering fortsat er sket en forøgelse af antallet af opgaver, hvoraf mange er komplekse og tunge, og det ikke er muligt at overholde lovgivningsmæssige frister eller have indflydelse på prioriteringen af egne sager. Nævnet lagde desuden vægt på, at det er oplyst at flere ansatte har alvorlige stresssymptomer, og at tidsmæssige udstrækning af problemerne med stor arbejdsmængde og tidspres havde været lang, og at kommunen trods Arbejdstilsynets tidligere afgørelse om psykisk arbejdsmiljø ikke havde været i stand til at løse problemerne. Endelig lagde nævnet vægt på, at kommunen i forbindelse med høringssvar i sagen anerkendte problemstillingerne vedrørende tids- og arbejdspres i afdelingen, og at det er nødvendigt at arbejde med en forbedring af disse forhold (j.nr og ). Sag nr. 6 En ansat var klageberettiget i sag om mobning Fastholdelse af Arbejdstilsynets afgørelse om ophævelse af påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø Arbejdsmiljøklagenævnet fandt en tidligere ansat klageberettiget i forhold til Arbejdstilsynets afgørelse om ophævelse af påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i en SFO, da den ansatte havde en væsentlig og individuel interesse i 8

9 sagen udfald, da den ansatte havde bedt Arbejdstilsynet om at vurdere det psykiske arbejdsmiljø, og den ansatte var ansat på det tidspunkt, hvor den ansatte havde henvendt sig til Arbejdstilsynet. En ansat i en SFO bad Arbejdstilsynet om at vurdere det psykiske arbejdsmiljø i SFOén. Den ansatte havde cirka 14 dage før fået meddelelse fra sin arbejdsgiver om, at den ansatte påtænktes afskediget med et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Arbejdstilsynet gennemførte cirka 2 måneder efter henvendelsen tilsyn i SFOén og traf på den baggrund afgørelse med påbud om, at kommunen skulle undersøge det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet lagde ved afgørelsen blandt andet vægt på en gennemført trivselsundersøgelse, som blev udført 1½ år forud for påbuddet. Arbejdstilsynet ophævede imidlertid undersøgelsespåbuddet efter en klage fra kommunen over undersøgelsespåbuddet. Den tidligere SFO ansatte klagede over ophævelsen af påbuddet til Arbejdsmiljøklagenævnet. Det fremgår af 21, i arbejdsmiljøloven, at en arbejdsgiver skal foretage undersøgelse, prøver og besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, når Arbejdstilsynet forlanger det. Undersøgelse skal foretages for at konstatere, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fandt, at den ansatte er klageberettiget i forhold til Arbejdstilsynets afgørelse om ophævelse af påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø samt påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at udføre undersøgelsen, idet nævnet fandt at den ansatte havde en væsentlig og individuel interesse i sagen udfald. Nævnet lagde vægt på, at den ansatte havde bedt Arbejdstilsynet om at vurdere det psykiske arbejdsmiljø. Nævnet lagde herved til grund, at den ansatte var ansat på det tidspunkt, hvor den ansatte havde henvendt sig til Arbejdstilsynet. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fandt imidlertid ikke grundlag for undersøgelsespåbuddet, og fastholdt således Arbejdstilsynets ophævelse heraf, idet Arbejdstilsynet havde lagt vægt på den 1½ år gamle trivselsrapport (j.nr og ). Sag nr. 7 Påbud om at etablere en mekanisk udsugning i en synshal Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om mekanisk udsugning i en synshal, hvor køretøjer kørte ind- og ud af synshallen. Der var ikke var mekanisk udsugning i hallen, og der blev blæst udstødningsgas ud i synshallen. Udstødningsgas indeholder partikler, der er sundhedsskadelige. Dette gælder både udstødningsgas fra dieselmotorer og fra benzinmotorer. Ved et tilsynsbesøg i en biltilsynshal konstaterede Arbejdstilsynet, at der ikke var etableret udsugning i synshallen, og at køretøjer, der skulle synes, kørte ind og ud af synshallen ved egen motorkraft, hvorved der blev blæst udstødningsgas ud i synshallen. Ved besøget stod porten åben under hele tilsynet. 9

10 Synshallen havde et areal på 380 m 2 og en loftshøjde på cirka 6 meter, og der var 2 ansatte, der arbejdede med syn af køretøjer i tidsrummet kl alle hverdage. Det var køretøjer under 3500 kg, der blev synet. Der blev synet mellem køretøjer dagligt. Der blev både synet diesel- og benzindrevne køretøjer. Det fremgår af 42, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal være indrettet således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 35, stk. 1, og stk. 3, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at der skal etableres en mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles, hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af luftarter eller lignende, der er sundhedsskadelige. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt Arbejdstilsynets påbud, således at der skal etableres en mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner udstødningsgasser ved ind- og udkørsel af køretøjer i synshallen. Nævnet lagde vægt på, at der ikke var mekanisk udsugning i hallen, og at der ved Arbejdstilsynets tilsyn blev konstateret at køretøjer, der skulle synes, kørte ind og ud af synshallen, hvorved der blev blæst udstødningsgas ud i synshallen. Nævnet lagde desuden vægt på, at udstødningsgas indeholder partikler, der er sundhedsskadelige. Dette gælder både udstødningsgas fra dieselmotorer og fra benzinmotorer (j.nr og ). Sag nr. 8 Påbud om eftersyn og vedligeholdelse af kompressoranlæg til luftforsyning af åndedrætsværn Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om eftersyn og vedligeholdelse af et kompressoranlæg til brug for luftforsyning til åndedrætsværn, da der ikke var foretaget eftersyn af det samlede anlæg som helhed, og fordi det ikke kunne dokumenteres, at anlægget jævnligt blev kontrolleret. Nævnet lagde vægt på, at forurenet åndemiddelluft kan være sundhedsskadelig. Arbejdstilsynet havde ved et tilsyn konstateret en kompressoropstillet i et skur med luftindtag samme sted. Der var ikke monteret tørreenhed og dobbeltfiltre før udtag til åndemiddelluft, ligesom der blev anvendt slanger, som ikke er godkendt til åndemiddelluft. Ved tilsynsbesøget blev det oplyst, at virksomheden havde en ansat, som 1-2 dage om ugen udførte arbejdet med autolakering og klargøring. Den ansatte anvender trykluftforsynet åndedrætsværn under arbejdet, ligesom indehaveren anvender anlægget til undervognsbehandling. Der var ikke foretaget eftersyn af kompressoranlægget af en sagkyndig på trykluftsområdet, ligesom der ikke var foretaget målinger af luftkvaliteten i anlægget. Arbejdstilsynet gav virksomheden påbud om at gennemføre eftersyn af anlæg til åndeluft til åndemiddelluft, herunder kontrolmålinger af luften i anlægget. 10

11 Det fremgår af 2, stk. 1 og stk. 3, nr. 2 og 3, i arbejdsmiljøloven, at loven gælder for arbejde for en arbejdsgiver, og at lovens regler om arbejdets udførelse og tekniske hjælpemidler tillige gælder for arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af 45, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at tekniske hjælpemidler skal indrettes og anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af 13, nr. 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at der skal træffes effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte,hvor arbejdsprocessen eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår, rummer mulighed for sygdomssmitte. Det fremgår af 16, i samme bekendtgørelse, at unødig påvirkning af stoffer og materialer skal undgås. Det fremgår af 14, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at det ved passende eftersyn og vedligeholdelse skal sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt Arbejdstilsynets påbud, således at virksomheden ved passende eftersyn og vedligeholdelse skal sikre, at virksomhedens kompressoranlæg til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand. Nævnet lagde herved vægt på, at der ikke var foretaget eftersyn af det samlede kompressoranlæg som helhed, og at virksomheden ikke kunne dokumentere, at det jævnligt kontrolleres, om kompressoranlægget er i orden, herunder om der foretages de nødvendige målinger. Nævnet lagde desuden vægt på, at forurenet åndemiddelluft kan være sundhedsskadelig (j.nr ). Sag nr. 9 Afslag på ansøgning om tilladelse til, at en 12-årig kan sælge lodsedler Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse truffet af politiet om afslag på en ansøgning om tilladelse til, at en 12 årig kan sælge lodsedler for en forening, da salget af lodsedler for foreningen karakteriseres som arbejde for en arbejdsgiver i henhold til arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen om unges arbejde. Nævnet lagde vægt på, at politiet kan give tilladelse til, at børn under 13 år erhvervsmæssigt kan optræde, deltage eller medvirke i kulturelle og lignende aktiviteter, men nævnet finder, at salg af lodsedler for foreningen ikke kan karakteriseres som en kulturel eller lignende aktivitet. En forælder til en 12 årig dreng havde søgt politiet om tilladelse til, at sønnen kunne sælge lodsedler for en forening. Salget af lodsedler skulle finde sted i en periode på cirka en måned med en fortjeneste på 4 kr. pr. lodseddel til sønnen. 11

12 Ansøgeren anførte, at salget af lodsedler foregår i en kort begrænset periode, at det ikke gøres fast hver dag, og at det som regel foregår et par timer i hver weekend, eller når der er tid. Efter reglerne om unges arbejde kan politiet give tilladelse til, at børn under 13 år erhvervsmæssigt kan optræde, deltage eller medvirke i kulturelle eller lignende aktiviteter. Politiet gav afslag på anmodningen og oplyste om klagevejledningen efter reglerne følger arbejdsmiljølovens klagemulighed. Sønnens forælder klagede over politiet afgørelse til Arbejdsmiljøklagenævnet. Det fremgår af 59, i arbejdsmiljøloven, at lovens regler om unges arbejde finder anvendelse på unges arbejde for en arbejdsgiver. Det fremgår af 60, i loven, at ved beskæftigelse af unge under 18 år skal der ved arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse tages hensyn til den unges alder, udvikling og helbredstilstand samt til indvirkningen på skolegang eller anden uddannelse. Unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke beskæftiges ved arbejde. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om unges beskæftigelse, herunder højere aldersgrænser end 15 år for beskæftigelse ved visse former for arbejde, med henblik på at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der kan fastsættes særlige regler for unge under uddannelse. Forbuddet kan fraviges, for så vidt angår unges optræden i forestillinger m.v. af kulturel eller kunstnerisk art, sportsarrangementer eller ved optagelse af film eller lignende, under nærmere fastsatte betingelser og vilkår, idet der dog, for så vidt angår unge, som er under 13 år, skal indhentes tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Det fremgår af 81, i loven, at klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til en EU-forordning eller i henhold til denne lov, kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Det fremgår af 1, i samme bekendtgørelsen om unges arbejde, at bekendtgørelsen omfatter beskæftigelse af unge under 18 år ved arbejde for en arbejdsgiver. Af bekendtgørelsens regler om børn, som er under 13 år fremgår følgende: Det fremgår af 44, at Politiet efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde kan tillade, at børn under 13 år erhvervsmæssigt optræder, deltager eller medvirker i kulturelle og lignende aktiviteter, herunder sportsaktiviteter, teaterforestillinger, varietéforestillinger, koncerter, cirkusforestillinger, radio og tv, eller medvirker ved optagelse af film eller reklamefilm. Sådan tilladelse må kun meddeles, når barnets medvirken i den pågældende kulturelle aktivitet skønnes forsvarlig. Der skal især tages hensyn til barnets alder, helbredstilstand og miljø, dets skolegang, arten og hyppigheden af dets medvirken, den til forberedelse, prøver og optræden nødvendige daglige arbejdstid, arbejdsstedet samt engagementets varighed. Tilladelse meddeles af politimesteren i den politikreds, hvor den pågældende kulturelle aktivitet finder sted, eller den pågældende filmproducent har forretningslokale, i København af politidirektøren. 12

13 Skal barnet medvirke i forestillinger, der gives af et omrejsende teaterselskab, cirkus eller lignende, eller i en filmoptagelse, der iværksættes af en udenlandsk filmproducent, meddeles tilladelsen af politimesteren i den politikreds, hvor den første forestilling finder sted. Det fremgår af 54, i samme bekendtgørelse, at afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter 81 i lov om arbejdsmiljø. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt politiets afgørelse om afslag på ansøgning om tilladelse til, at den 12 årige kan sælge lodsedler for nævnte forening. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at nævnet kan behandle klagen, selvom afgørelsen ikke er truffet af Arbejdstilsynet, men af politiet, efter reglerne om unges arbejde. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at der i forhold til afgørelser truffet af politiet efter reglerne om unges arbejde er en ulovbestemt klageadgang til Arbejdsmiljøkagenævnet. Nævnet lagde vægt på, at politiets afgørelse er truffet i medfør af arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen om unges arbejde, som hører under Beskæftigelsesministeriets område, hvor Arbejdsmiljøklagenævnet er klageinstans. Salget af lodsedler Arbejdsmiljøklagenævnet lagde vægt på, at salget af lodsedler for foreningen i perioden med en fortjeneste på 4 kr. til den 12 årige pr. solgt lodseddel, må karakteriseres som arbejde for en arbejdsgiver i henhold til arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen om unges arbejde. Nævnet lagde desuden vægt på, at børn under 15 år som udgangspunkt ikke må være beskæftiget ved arbejde, og at det er oplyst, at ansøgerens søn er 12 år. Nævnet lagde endvidere vægt på, at politiet kan give tilladelse til, at børn under 13 år erhvervsmæssigt kan optræde, deltage eller medvirke i kulturelle og lignende aktiviteter, men nævnet finder, at salget af lodsedler for foreningen ikke kan karakteriseres som en kulturel eller lignende aktivitet. Nævnet bemærkede, at uanset salget er begrænset, og selv om der er et velgørende moment i salget af lodsedlerne, kan salget af lodsedlerne for foreningen ikke karakteriseres som en kulturel eller lignende aktivitet i henhold til bekendtgørelsen om unges arbejde, og der kan ikke dispenseres fra udgangspunktet om, at børn under 15 år ikke må være beskæftiget ved arbejde (j.nr og ). Nyhedsbreve fra Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) kan findes på Arbejdsmiljøklagenævnets hjemmeside under læs afgørelser fra AMK. Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3/2012

Nyhedsbrev nr. 3/2012 Nyhedsbrev nr. 3/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 6/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 1/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud KEN nr 9432 af 29/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 7000161-12 og 7000277-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Manuel håndtering af

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse Nyhedsbrev nr. 03/2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2008 - til og med juni 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 07/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2009 - til og med juni 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1/ 2010

Nyhedsbrev nr. 1/ 2010 Nyhedsbrev nr. 1/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2009 til og med december 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om at nedbringe belastninger ved høje og lave håndteringer af musebakker

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om at nedbringe belastninger ved høje og lave håndteringer af musebakker Nyhedsbrev nr. 4/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav om at undgå ergonomiske belastninger ved støvsugning af trapper

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav om at undgå ergonomiske belastninger ved støvsugning af trapper Nyhedsbrev nr. 07/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Nr. 7 Maj 2001 Etablering af sikkerhedsorganisation Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden februar april 2001 behandlet en række sager vedrørende etablering af sikkerhedsorganisation.

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 01/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2007 - til og med december 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 01 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 01 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2008 - til og med december 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Bilag 2: Påbud om at sikre at manuel håndtering af børn i vuggestuen planlægges og udføres forsvarligt Udkast XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bilag 2: Påbud om at sikre at manuel håndtering af børn i vuggestuen planlægges og udføres forsvarligt Udkast XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bilag 2: Påbud om at sikre at manuel håndtering af børn i vuggestuen planlægges og udføres forsvarligt Udkast Virksomhed XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Beskrivelse af de faktiske forhold Arbejdstilsynet har

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Nyhedsbrev nr. 6/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Undersøgelse af den daglige løftemængde

Undersøgelse af den daglige løftemængde KEN nr 10115 af 06/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900005-09 Senere ændringer til

Læs mere

xxx Vi konstaterede: Virksomhed Beskrivelse af de faktiske forhold

xxx Vi konstaterede: Virksomhed Beskrivelse af de faktiske forhold Bilag 7: Påbud om at sikre at opfyldning af frugt og grønt i supermarked foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at efterkomme

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 11/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri Nyhedsbrev nr. 11/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1390 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 8/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation

Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation Ventilation på offset trykmaskine Procesventilation eller fortrængningsventilation Arbejdsmiljøklagenævnet har behandlet 2 sager om etablering af procesventilation ved offsetmaskiner med tilsyneladende

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk Nyhedsbrev nr. 8/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. I dette nyhedsbrev er medtaget

Læs mere

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum KEN nr 9800 af 29/04/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j.nr. 5900250-06 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 395 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

Tilsyn i branchen: Hotel og restauration

Tilsyn i branchen: Hotel og restauration Tilsyn i branchen: Hotel og restauration At-intern instruks IN-17-5 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ansvarlig enhed: AFC, 5. kontor Ikrafttræden: 23. oktober 2007 Senest revideret: 1. februar

Læs mere

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet Nyhedsbrev nr. 01/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Vejledning om unges arbejde

Vejledning om unges arbejde Vejledning om unges arbejde 88112 «VIRKNAVN» / «LOBENR» side 3/ BAGGRUND Baggrunden for udarbejdelsen af en vejledning målrettet ungarbejdere inden for lager og transportvirksomheder er, at ulykkesrisikoen

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET?

PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET? PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET? ALLE TALER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ MEN HVILKE JURIDISKE FORHOLD SKAL MAN VÆRE SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ?... FORPLIGTELSERNE I ARBEJDSMILJØLOVEN

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Et udvalg af nævnets afgørelser er medtaget som en del af årsberetningen.

Et udvalg af nævnets afgørelser er medtaget som en del af årsberetningen. Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2005 Indhold Indhold...1 Forord...2 Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet...3 Udvalgt emne fra klagenævnets sager...4 Arbejdsmiljøreformens betydning for Arbejdsmiljøklagenævnets

Læs mere

Undervisningspligtige unges arbejde

Undervisningspligtige unges arbejde Erstattet At-vejledning E.0.1 af marts 2007 Undervisningspligtige unges arbejde Indhold 1. Kort om vejledningen 2. Hvilke unge gælder reglerne for? 3. Hvad må børn og unge arbejde med? 3.1. Det gælder

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Ny revideret udgave Nyhedsbrev nr. 2 / 2009

Ny revideret udgave Nyhedsbrev nr. 2 / 2009 Ny revideret udgave Nyhedsbrev nr. 2 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2009 - til og med marts 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Ved besøgene blev følgende konstateret og oplyst: (rumstørrelser er opmålt/oplyst af teknisk serviceleder).

Ved besøgene blev følgende konstateret og oplyst: (rumstørrelser er opmålt/oplyst af teknisk serviceleder). Bilag 3: Påbud om at sikre et tilfredsstillende indeklima mht luftkvalitet og temperatur i undervisningslokaler samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 4/juli 2000. Mindeord. Arbejdsmiljøklagenævnets formand Ib Lockenwitz afgået ved døden den 14.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 4/juli 2000. Mindeord. Arbejdsmiljøklagenævnets formand Ib Lockenwitz afgået ved døden den 14. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 4/juli 2000 Mindeord Arbejdsmiljøklagenævnets formand Ib Lockenwitz afgået ved døden den 14. maj 2000 Ib Lockenwitz var formand for nævnet fra oprettelsen den

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Nyhedsbrev nr. 7/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 2/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. Nyhedsbrev nr. 2/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden november 2005 - til og med februar 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Ny rådgivningsbekendtgørelse & Ny autorisationsbekendtgørelse AMK 2013

Ny rådgivningsbekendtgørelse & Ny autorisationsbekendtgørelse AMK 2013 Ny rådgivningsbekendtgørelse & Ny autorisationsbekendtgørelse AMK 2013 Program for dagen 1. Velkomst og præsentation 2. Den nye rådgivningsbekendtgørelse 3. Den nye autorisationsbekendtgørelse og hovedpunkter

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.1. Ledsageordningens vejledning vedr. løft (Kilde: Tænk før du løfter, Arbejdsmiljørådets Service Center) Som medarbejder i Ledsageordningen må du ikke løfte på personer. Personer, der har behov for

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE

Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE Hvad er arbejdsmiljø? Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker den ansatte i forbindelse med jobbet. Arbejdsmiljø er et samspil af de relationer,

Læs mere

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges 7. april 1989 VN/AI Cirkulære nr. 484, Til medlemmerne. Vedr.: Bekendtgørelse om unges farlige arbejde../. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges farlige arbejde.

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX.

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX. Bilag 9: Påbud om at sikre at arbejdet med gryder ved komfur kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet. Årsberetning 2014

Arbejdsmiljøklagenævnet. Årsberetning 2014 Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2014 Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet... 6 3. Udvalgte emner fra klagenævnets

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 1/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed:

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævner afgjorde i april 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævner afgjorde i april 2016. Nyhedsbrev nr. 5/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævner afgjorde i april 2016. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere