Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts Version 1.3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3"

Transkript

1 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit Sygefravær (Digital vs. fysisk post)... 5 Mit forløb (forsiden i Mit Sygefravær)... 6 Mit forløb... 6 Upload af dokumentation... 8 Fuldmagt... 9 Kommentér oplysninger indsendt af arbejdsgiver/a-kasse (UDP) Hvis den sygemeldte er enig i arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger Hvis den sygemeldte ikke er enig i oplysningerne fra arbejdsgiveren/a-kassen Love og paragraffer Opsummering efter UDP Underskriv med NemID efter kommentering (UDP) Kvittering efter kontrol af arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger (UDP) Kommentarer (UDP) fremsendt Anmodning om sygedagpenge Hvis sygemeldte ikke ønsker at anmode om sygedagpenge Hvis den sygemeldte ønsker at anmode om sygedagpenge Love og paragraffer Opsummering efter anmodning Underskriv med NemID efter anmodning Kvittering på anmodning Anmodning fremsendt Oplysningsskema Om oplysningsskemaet Din sygdom Arbejds- og personskade Stilling og uddannelsesbaggrund Tilbage i arbejde Behandling Arbejdsplads og arbejdsfunktioner Kontaktoplysninger Afgiv samtykke Love og paragraffer Opsummering efter oplysningsskemaet Underskriv med NemID efter oplysningsskemaet Kvittering på oplysningsskema Oplysningsskema fremsendt Øvrige funktioner i Mit Sygefravær /40

3 Opdater internet browser NemSMS med reminder om ventende opgaver i Mit Sygefravær Undtagelse fra selvbetjening i Mit Sygefravær /40

4 Forord Mit Sygefravær er den borgervendte selvbetjeningsløsning for landets sygemeldte borgere. Løsningen er indkøbt af kommunernes it-fællesskab KOMBIT og udviklet af KMD A/S. Brugergrænsefladen er udviklet af In2Media A/S. I dette hæfte gennemgås løsningen side for side, så du som sagsbehandler kan orientere dig og forstå, hvor en sygemeldt borger evt. har brug for hjælp til at anvende og udfylde oplysninger i den digitale selvbetjeningsløsning. Hæftet er opbygget med de samme overskrifter, som findes i Mit Sygefravær, så du nemt kan bruge det som opslagsværk når du skal forstå, hvad den sygemeldte henviser til i løsningen. Løsningen blev den 1. december 2015 obligatorisk at benytte for alle landets sygemeldte borgere. Teknisk support I forbindelse med tekniske fejl, anvend dette link for først at se om der er driftsfejl: Ved support spørgsmål, bedes I kontakte supporten hos KMD: Mail: Tlf: Bemærk: Supporten har kun mulighed for at supportere opkald fra kommuner de har ikke mulighed for at yde support til borgere. Kommunen skal derfor kontakte supporten på vegne af den sygemeldte, i tilfælde hvor den sygemeldte støder på tekniske udfordringer i Mit Sygefravær. Ændringsønsker til Mit Sygefravær Ændringsønsker til Mit Sygefravær kan sendes til 4/40

5 Når en borger bliver sygemeldt Når en sygemeldt borger er længerevarende syg, anmelder arbejdsgiveren eller a-kassen medarbejderens sygefravær i NemRefusion det samme gælder for selvstændige, her er det blot den selvstændige selv, som foretager anmeldelsen. Den sygemeldte modtager herefter besked via Digital post om, at han/hun skal afgive oplysninger til sin sag i Mit Sygefravær. Den sygemeldte tilgår Mit Sygefravær enten via link i det brev, som han/hun modtager fra NemRefusion med Digital post, via eller på hvor selvbetjeningsløsningen ligger. Kommunen modtager de sygemeldtes besvarelser fra Mit Sygefravær som sikker mail i den postkasse, som kommunen har valgt til de indkomne svar. Når kommunerne har implementeret det nye fagsystem KSD, vil sygemeldtes besvarelser komme direkte ind i det nye fagsystem. Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit Sygefravær (Digital vs. fysisk post) Når arbejdsgiveren/a-kassen har anmeldt sygefraværet i NemRefusion, kommer der opgaver til den sygemeldte i Mit Sygefravær. Den sygemeldte modtager orientering om dette enten i et brev i den digitale postkasse eller som fysisk post: Digital post Er den sygemeldte tilmeldt digital post, modtager vedkommende et brev i sin digitale postkasse om, at der er kommet opgaver i Mit Sygefravær, som den sygemeldte skal forholde sig til. Det vil fx være udfyldelse af en anmodning om sygedagpenge eller et oplysningsskema. Via et link i brevet kan den sygemeldte komme direkte til Mit Sygefravær. Hvis den sygemeldte åbner brevet i eboks, skal der logges på med NemID. Fysisk post Er den sygemeldte fritaget for digital post, modtager vedkommende et fysisk brev på bopælsadressen. I brevet står der, at den sygemeldte har ventende opgaver i Mit Sygefravær. Dvs. at hvis den sygemeldte er fritaget for digital post, er vedkommende ikke automatisk undtaget fra selvbetjening i Mit Sygefravær. Læs mere om regler for undtagelse fra selvbetjeningsløsningen, i KOMBITs vejledning om undtagelse, som kan findes her. I det følgende gennemgås de enkelte opgaver og skærmbilleder i Mit Sygefravær. 5/40

6 Mit forløb (forsiden i Mit Sygefravær) Den første side den sygemeldte bliver præsenteret for, når han/hun tilgår Mit Sygefravær, er siden Mit forløb. Siden Mit forløb er opdelt i tre faneblade, hhv. - Mit forløb - Upload dokumentation - Fuldmagt Alle faneblade er vist på de følgende sider, med tilhørende informationstekst. Mit forløb Fanen Mit forløb præsenterer de opgaver, som vedrører sygefraværssagen, og som skal udfyldes. Opgaveløsningen foregår i op til tre forløb, afhængig af antallet af opgaver. Tømmerhandel A/S senest den 07. Tømmerhandel A/S Tømmerhandel A/S I ovenstående eksempel skal den sygemeldte udføre tre opgaver, nemlig Kommentér oplysninger indsendt af arbejdsgiveren (i dette eksempel Tømmerhandel A/S ) Udfyld ansøgning om sygedagpenge Udfyld oplysningsskema 6/40

7 Hvor mange opgaver en sygemeldt skal udføre, afhænger af de oplysninger arbejdsgiveren (eller a-kassen) har indtastet i NemRefusion. Eksempelvis vil der ikke blive vist et oplysningsskema, hvis arbejdsgiveren har indtastet en sidste fraværsdag i forbindelse med anmeldelsen i NemRefusion. Opgaverne udføres automatisk i den rækkefølge de står angivet i. Første forløb igangsættes ved at trykke Start. Vær opmærksom på, at NemID skal anvendes hver gang en opgave er udført, hvorfor den sygemeldte kan blive bedt om at benytte sit NemID flere gange. Nederst på siden Mit forløb, vises kommunikationen mellem kommune og borger i blokken Modtaget fra Kommunen og Indsendt af dig / Kvittering. I ovenstående eksempel har den sygemeldte bl.a. modtaget et oplysningsskema vedrørende sit sygefravær hos Tømmerhandel A/S, som skal udfyldes. Når opgaven er udført, vil der i højre blok/spalte Indsendt af dig / Kvittering ligge en kopi af indsendelsen (kvittering), og opgaven fjernes fra opgavelisten. Den sygemeldte kan således altid tjekke, om en opgave er udført, ved at se om der ligger en kvittering for den konkrete opgave under Indsendt af dig / Kvittering. 7/40

8 Upload af dokumentation Klikker den sygemeldte på fanen Upload dokumentation, vises ovenstående skærmbillede. Her har den sygemeldte mulighed for at vedhæfte dokumentation til sin sag, eksempelvis en lønseddel. I forbindelse med upload af dokumentation, skal den sygemeldte: - Vælge det relevante sygefravær i rullemenuen. (Hvis den sygemeldte kun er syg hos én arbejdsgiver, vil der kun være én valgmulighed i rullemenuen) - Skrive titlen på dokumentet der uploades - Skrive en årsag til, hvorfor dokumentet indsendes (fritekstfelt) - Vedhæfte filen og trykke Gem og send. Den sygemeldte kan uploade filer af typen pdf, GIF, PNG og JPEG. Når den sygemeldte har indsendt dokumentationen, vil der på forsiden Mit forløb ligge en kvittering for indsendelsen på tidslinjen under Indsendt af dig / Kvittering. Kvitteringen kan altid åbnes ved at klikke på den specifikke aktivitet på tidslinjen. I dette eksempel har den sygemeldte indsendt en fil med titlen Lønseddel (september): Den uploadede dokumentation sendes (ligesom de øvrige dokumenter fra Mit Sygefravær) til kommunen med sikker mail. 8/40

9 Fuldmagt Under fanebladet Fuldmagt kan den sygemeldte få information omkring muligheden for at give pårørende eller en anden person fuldmagt til Mit Sygefravær. Her er der også link til Borger.dk, hvor man kan udfylde selve fuldmagten. Opmærksomhedspunkter i forbindelse med fuldmagt Selv om den sygemeldte giver en person en digital fuldmagt til at logge ind på Mit Sygefravær og agere på den sygemeldtes vegne, vil den sygemeldte fortsat selv modtage underretningsbreve fra kommunen, når der er nye opgaver i Mit Sygefravær. Den sygemeldte skal derfor huske at informere fuldmagtshaver, når han/hun modtager underretningsbreve vedrørende sit sygefravær, som han/hun ønsker, at vedkommende skal reagere på. Alternativt skal personen med fuldmagt til Mit Sygefravær, også have fuldmagt til den sygemeldtes digitale postkasse. 9/40

10 Fuldmagt til Digital Post Som udgangspunkt modtager den sygemeldte underretningsbreve fra kommunen vedrørende sygefraværet via Digital Post, medmindre den sygemeldte er fritaget for Digital Post. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at den person, der får fuldmagt til at agere på den sygemeldtes vegne i Mit Sygefravær, også får læseadgang til den sygemeldtes breve i Digital Post, så vedkommende kan holde øje med, om der kommer nye underretningsbreve vedrørende sygefraværet. Bemærk: Hvis en person bliver givet læseadgang til breve i Digital Post, så får vedkommende adgang til at læse al digital post i postkassen, og ikke kun de underretningsbreve, der vedrører sygefraværet. 10/40

11 Kommentér oplysninger indsendt af arbejdsgiver/a-kasse (UDP) Den sygemeldtes første opgave er at kontrollere og evt. kommentere på de oplysninger, som arbejdsgiveren/a-kassen har indberettet. I dette eksempel arbejder den sygemeldte hos Tømmerhandel A/S. (Hvis den sygemeldte er sygemeldt fra to arbejdsgivere, vil vedkommende blive bedt om at kommentere oplysningerne fra begge arbejdsgivere. I det tilfælde vil der således være to kommenterings-opgaver) Tømmerhandel A/S Forløbet igangsættes ved at trykke Start. Den sygemeldte bliver nu præsenteret for arbejdsgivers/a-kassens indsendte oplysninger (UDP) i form af en række felter, der er udfyldt af arbejdsgiveren i NemRefusion. Den sygemeldte skal nu gennemgå og sikre, at oplysningerne er korrekte. På næste side er vist et skærmbillede med et eksempel på oplysninger fra en arbejdsgiver. Felterne vil variere afhængig af, hvad arbejdsgiveren har indberettet i NemRefusion om sygefraværet. (OBS: Selvstændige skal ikke igennem denne opgave, da de selv har foretaget anmeldelsen i NemRefusion, og derfor allerede har bekræftet, at oplysningerne er korrekte). 11/40

12 Tømmerhandel A/S Hvis den sygemeldte er enig i arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger Nederst på siden med arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger, bliver den sygemeldte spurgt, om han/hun er enig i oplysningerne. Hvis den sygemeldte er enig i oplysningerne vælges Ja, og den sygemeldte klikker herefter Gem og fortsæt. Her skal den sygemeldte ikke underskrive med NemID. I tilfælde som dette, hvor den sygemeldte er enig i arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger, sendes der ikke en kopi af svaret til kommunen. Dette svarer til situationen før Mit Sygefravær blev sat i drift, hvor den sygemeldte kun skulle ringe til kommunen, hvis han/hun var uenig i oplysningerne. Tavshed er således samtykke. 12/40

13 Hvis den sygemeldte ikke er enig i oplysningerne fra arbejdsgiveren/a-kassen Hvis den sygemeldte ikke er enig i oplysningerne fra arbejdsgiverens a-kassen har indtastet, vælges Nej, og et kommentarfelt bliver tilgængeligt. Her skal den sygemeldte angive, hvorfor oplysningerne ikke kan bekræftes. Herefter trykker sygemeldte Gem og fortsæt, og underskriver med NemID. 13/40

14 Love og paragraffer Uanset om den sygemeldte har svaret Ja eller Nej på forrige side, skal han/hun efterfølgende læse de relevante love og paragraffer. Herefter klikkes Gem og fortsæt. 14/40

15 Opsummering efter UDP På opsummeringssiden efter arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger, får den sygemeldte en opsummering af det svar, han/hun har afgivet til arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger. I eksemplet nedenfor, har den sygemeldte svaret, at han/hun enig i oplysningerne fra arbejdsgiveren. Dette er angivet med et Ja. Hvis den sygemeldte ikke kunne bekræfte oplysningerne fra arbejdsgiveren, ville der stå Nej, samt den kommentar den sygemeldte skrev. Underskriv med NemID efter kommentering (UDP) Den sygemeldte skal kun underskrive med NemID efter siden med arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger, såfremt han/hun ikke kan bekræfte, at oplysningerne er korrekte. 15/40

16 Kvittering efter kontrol af arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger (UDP) Den sygemeldte modtager altid en kvittering for sin handling. Kvitteringsiden kan indeholde en af to mulige tekster, afhængig af om den sygemeldte kan bekræfte oplysningerne eller ej. Herunder er et eksempel på, at den sygemeldte kan bekræfte oplysningerne: Herunder er et eksempel på, at den sygemeldte ikke kan bekræfte oplysningerne: Kommentarer (UDP) fremsendt Når den sygemeldte har fremsendt underretningsbrevet, fjernes opgaven forsiden ( Mit forløb ), og næste opgave ligger nu klar. Kvittering er altid til at finde på forsiden under overskriften Indsendt af dig/kvittering, som vist herunder: Tømmerhandel A/S 16/40

17 Anmodning om sygedagpenge Hvis den sygemeldte ikke modtager løn under sygdom, er næste opgave en anmodning om sygedagpenge. Forløbet igangsættes ved at trykke Start. Hvis sygemeldte ikke ønsker at anmode om sygedagpenge Den sygemeldte skal nu svare på, om han/hun er interesseret i at ansøge om sygedagpenge. Såfremt den sygemeldte ikke ønsker at ansøge om sygedagpenge, vælges Nej, og derefter Gem og fortsæt. Herefter skal den sygemeldte underskrive med NemID, og opgaven vedr. anmodning er løst. Hvis den sygemeldte ønsker at anmode om sygedagpenge Hvis den sygemeldte ønsker at ansøge om sygedagpenge, vælges Ja. Den sygemeldte bliver nu præsenteret for en række spørgsmål, som skal besvares. På næste side er vist et skærmbillede af alle de felter, som ansøgningen kan indeholde. Vær opmærksom på, at felterne kan variere afhængig af om den sygemeldte er ledig, selvstændig eller lønmodtager. 17/40

18 Hvis den sygemeldte også er sygemeldt fra andre ansættelsesforhold, vælges Ja, og et kommentarfelt åbnes. Sygemeldte skal her oplyse navn på den/de arbejdsgivere. Uanset hvilken sygdom der vælges, skal den sygemeldte i det efterfølgende felt, uddybe præcis hvad årsagen til fraværet er. Hvis den sygemeldtes fravær skyldes en personskade, vælges Personskade, og et kommentarfelt åbnes. Sygemeldte skal her oplyse navn på skadevolderens forsikringsselskab, skadenummer samt policenummer. 18/40

19 Love og paragraffer Til sidst i anmodningen skal den sygemeldte bekræfte at have læst de relevante love og paragraffer. 19/40

20 Opsummering efter anmodning På opsummeringssiden efter anmodningen, bliver den sygemeldte præsenteret for de oplysninger, han/hun har indtastet i anmodningen. Derefter signeres med NemID. Underskriv med NemID efter anmodning Efter besvarelse af anmodningen skal den sygemeldte underskrive med NemID. Først når der er underskrevet med NemID, er oplysningerne sendt til kommunen. 20/40

21 Kvittering på anmodning Den sygemeldte modtager altid en kvittering efter besvarelse af anmodningen. Kvitteringsiden kan indeholde en af to mulige tekster, afhængig af om den sygemeldte har ansøgt om sygedagpenge eller ej. Herunder er et eksempel på, at den sygemeldte har ansøgt om sygedagpenge. På kvitteringen er der en påmindelse til den sygemeldte om, at han/hun skal huske at udfylde det efterfølgende oplysningsskema også (påmindelsesteksten vises naturligvis kun i de tilfælde, hvor den sygemeldte skal udfylde et oplysningsskema). Herunder er et eksempel på, at den sygemeldte ikke har ansøgt om sygedagpenge. Hvis den sygemeldte også skal udfylde et oplysningsskema, vil der være en påmindelsestekst om dette på kvitteringen, svarende til eksemplet ovenfor. 21/40

22 Anmodning fremsendt Når den sygemeldte har udfyldt ansøgningen, fjernes opgaven fra opgaveoverblikket. Kvittering er altid til at finde på forsiden Mit forløb under overskriften Indsendt af dig / Kvittering, som vist herunder. Tømmerhandel A/S Tømmerhandel A/S Tømmerhandel A/S 22/40

23 Oplysningsskema Den sygemeldtes sidste opgave er at udfylde et oplysningsskema: Forløbet igangsættes ved at trykke Start. Om oplysningsskemaet Når den sygemeldte går i gang med at løse opgaven vedr. oplysningsskemaet, vises først en introducerende tekst. I bjælken til venstre er vist alle de emner, som den sygemeldte skal igennem. Emnerne forekommer i den rækkefølge de står angivet i. Afhængig af den sygemeldtes besvarelser, vil emner og felter automatisk tilpasse sig. 23/40

24 (OBS: Den sygemeldte kan ikke hoppe fra emne til emne ved at klikke på de forskellige blokke. Dette skyldes, at de enkelte emner er indbyrdes afhængige. Hvad den sygemeldte svarer under et emne, afgør om han/hun skal igennem næste emne eller ej). Kladdefunktionalitet i oplysningsskemaet Vær opmærksom på, at der i oplysningsskemaet er en hel del spørgsmål som skal besvares. Derfor er der under udfyldelsen af skemaet mulighed for, at den sygemeldte kan gemme en kladde med de allerede indtastede oplysninger, for senere at vende tilbage og at udfylde resten. Hvis den sygemeldte ønsker at benytte sig af kladdefunktionaliteten, vælges Gem og gå til forsiden. Kladden gemmes også selvom den sygemeldte logger helt ud af Mit Sygefravær. Næste gang den sygemeldte klikker start, vil den sygemeldte så blive ledt hen på den side, han/hun nåede til. NB. Det er kun på oplysningsskemaet, der er kladdefunktion. 24/40

25 Din sygdom På denne side i oplysningsskemaet skal den sygemeldte besvare et antal spørgsmål om baggrunden for sygemeldingen. Uanset hvilken sygdom der vælges, skal den sygemeldte i det efterfølgende felt uddybe, præcis hvad årsagen til fraværet er. Svarer den sygemeldte Ja, skal den sygemeldte efterfølgende svare på, om vedkommende ønsker at benytte standby-ordningen. 25/40

26 Arbejds- og personskade På denne side i oplysningsskemaet skal den sygemeldte svare på, om der er tale om en arbejdsskade eller en personskade. Denne vises kun, hvis den sygemeldte har svaret Ja til, at fraværet skyldes en arbejdsskade. Det er kun, hvis den sygemeldte svarer Ja til personskade, at skadeoplysningsfelterne bliver vist. 26/40

27 Stilling og uddannelsesbaggrund Til brug for Jobcenterets opfølgningsindsats, skal den sygemeldte på denne side i oplysningsskemaet indtaste stilling og uddannelse. 27/40

28 Tilbage i arbejde På denne side i oplysningsskemaet udfylder den sygemeldte oplysninger om vedkommendes mulighed for at komme tilbage i arbejde. Mit Sygefravær indsætter automatisk datoen, der ligger 8 uger fra første fraværsdag. Det er kun, hvis den sygemeldte svarer Nej til at vende tilbage til sin arbejdsplads, at disse spørgsmål vises. 28/40

29 Behandling På denne side oplysningsskemaet skal den sygemeldte oplyse, hvorvidt han/hun er i behandling for sin sygdom, og om vedkommende afventer operation. Det er kun, hvis den sygemeldte svarer Ja til at være i behandling, at der skal angives hvor. 29/40

30 Arbejdsplads og arbejdsfunktioner På denne side i oplysningsskemaet skal den sygemeldte svare på, hvor længe sygdommen har påvirket arbejdet. Derudover vises arbejdsgiverens svar på de tre fastholdelsesspørgsmål, såfremt arbejdsgiveren har svaret på disse i indberetningen. I feltet Dit svar har den sygemeldte mulighed for at komme med supplerende bemærkninger til arbejdsgiverens svar, eller selv at svare på spørgsmålet, hvis arbejdsgiveren ikke har svaret. Nederst på skærmbilledet (se næste side) skal den sygemeldte svare på, om der er udarbejdet en fastholdelsesplan, og om der er udarbejdet en lægeerklæring til arbejdsgiveren. Skærmbilledet fortsætter på næste side. 30/40

31 31/40

32 Kontaktoplysninger Den sygemeldte skal på denne side i oplysningsskemaet skrive sit telefonnummer, samt informationer om en eventuel kontaktperson på arbejdspladsen, som Jobcentret kan kontakte. 32/40

33 Afgiv samtykke Inden den sygemeldte er helt færdig med oplysningsskemaet, skal vedkommende give samtykke til, at kommunen har tilladelse til at indhente helbredsoplysninger hos de behandlingssteder, den sygemeldte tidligere har oplyst. Derudover skal den sygemeldte give samtykke vedr. registersamkøring (samtykke til, at kommunen må undersøge om der i Udbetaling Danmark er oprettet en kontrolsag på borgeren vedr. andre kontante ydelser eller økonomiske tilskud, og hvad sagen i så fald drejer sig om). 33/40

34 Love og paragraffer Til sidst i oplysningsskemaet, skal den sygemeldte bekræfte at have læst de relevante love og paragraffer. 34/40

35 Opsummering efter oplysningsskemaet På oplysningsskemaets opsummeringsside bliver den sygemeldte præsenteret for de oplysninger, han/hun har indtastet i oplysningsskemaet. Derefter skal den sygemeldte signere med NemID. 35/40

36 Underskriv med NemID efter oplysningsskemaet Den sygemeldte skal nu underskrive med NemID. Først når den sygemeldte har underskrevet med NemID, er oplysningsskemaet sendt til kommunen. Kvittering på oplysningsskema Den sygemeldte modtager altid en kvittering efter fremsendelsen af oplysningsskemaet. 36/40

37 Oplysningsskema fremsendt Når den sygemeldte har udfyldt oplysningsskemaet, fjernes opgaven fra forsiden ( Mit forløb ). Den sygemeldte kan altid genfremfinde kvitteringen på denne side under overskriften Indsendt af dig/kvittering. Når den sygemeldte her klikker på den konkrete blok/aktivitet, åbnes en pdf med kvitteringen. Tømmerhandel A/S 37/40

38 Øvrige funktioner i Mit Sygefravær Opdater internet-browser For at sikre, at den sygemeldte ikke oplever uhensigtsmæssigheder i Mit Sygefravær, skal den sygemeldte have en af de supporterede browser-versioner. Såfremt borgerens internet-browser ikke er opdateret, vil den sygemeldte få vist en popup-besked, som vist herunder: Når den sygemeldte klikker OPDATER BROWSER, guides den sygemeldte over på en side på borger.dk, som indeholder links til download af nyere browser-versioner. (Siden åbner i en ny fane dvs. siden med Mit Sygefravær lukkes ikke). Siden på borger.dk, hvor den sygemeldte kan opdatere sin browser, ser ud som nedenfor. Den kan findes under overskriften Krav til din browser på denne side: 38/40

39 39/40

40 NemSMS med reminder om ventende opgaver i Mit Sygefravær Det er muligt for sygemeldte at modtage en sms med reminder om ventende opgaver i Mit Sygefravær (fx et ubesvaret oplysningsskema). Hvis den sygemeldte ikke har besvaret alle sine opgaver i Mit Sygefravær på dag 6 (dvs. to dage inden fristen), vil vedkommende modtage en sms med en påmindelse om, at der ligger uafsluttede opgaver i Mit Sygefravær, som skal løses inden fristen. Denne funktionalitet skal være med til at sikre, at de sygemeldte ikke overser opgaver i Mit Sygefravær, og at de husker at indsende og signere besvarelserne inden fristen. Modtagelse af sms en kræver, at den sygemeldte er tilmeldt NemSMS. Tilmelding kan ske på borger.dk s side om NemSMS: Undtagelse fra selvbetjening i Mit Sygefravær Mit Sygefravær er en obligatorisk selvbetjeningsløsning. Der vil imidlertid være sygemeldte, som er ude af stand til at betjene sig digitalt og som derfor skal undtages fra Mit Sygefravær. Det er kommunen der har kompetencen til at afgøre, om der foreligger særlige forhold, der gør, at den sygemeldte ikke kan betjene sig i Mit Sygefravær. Læs mere om reglerne for undtagelse, og hvordan undtagelser gennemføres, i vejledningen vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. Vejledningen kan findes her. 40/40

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Oktober Version 1.4

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Oktober Version 1.4 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Oktober 2016 Version 1.4 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Ændringsønsker til Mit Sygefravær... 4 Teknisk support... 4 Når en borger

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Juni Version 1.5

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Juni Version 1.5 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Juni 2017 Version 1.5 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Ændringsønsker til Mit Sygefravær... 4 Teknisk support... 4 Når en borger bliver

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Februar Version 1.7

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Februar Version 1.7 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Februar 2018 Version 1.7 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Teknisk support... 4 Ændringsønsker til Mit sygefravær... 4 Når en borger

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE Ved Pernille Østerbye, KOMBIT Hvorfor skal vi have en Borgervendt Selvbetjeningsløsning? Den fællesoffentlige bølgeplan for selvbetjening siger, at selvbetjening

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for arbejdsgivere

Let i gang med NemRefusion for arbejdsgivere Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge via Nem- Refusion på internettet. Guiden giver

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge via Nem- Refusion på internettet. Guiden giver

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

NemRefusion. Let i gang med NemRefusion for arbejdsgivere. Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge på Virk.dk

NemRefusion. Let i gang med NemRefusion for arbejdsgivere. Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge på Virk.dk Let i gang med NemRefusion for arbejdsgivere Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barselsfravær

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen

Vejledning i brug af Foreningsportalen Vejledning i brug af Foreningsportalen ved ansøgning om deltagertilskud 2009 rettelser i oplysninger ved ansøgning om andre tilskud Denne vejledning viser, hvordan foreninger kan søge deltagertilskud digitalt.

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

NemRefusion. Let i gang med NemRefusion for selvstændige. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk

NemRefusion. Let i gang med NemRefusion for selvstændige. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Kom godt i gang med BørneRuden

Kom godt i gang med BørneRuden Kom godt i gang med BørneRuden Vejledning Til forældre Indholdsfortegnelse Log på Min Rude og BørneRuden... 3 Daglige adviseringer om nyheder i BørneRuden... 4 Kartotekskort... 5 Fuldmagter... 5 Vaccinationer

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Oktober 2018 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Vejledning til ansøgningsprocessen i den digitale ansøgningsportal

Vejledning til ansøgningsprocessen i den digitale ansøgningsportal Vejledning til ansøgningsprocessen i den digitale ansøgningsportal Ansøgning gennem den digitale ansøgningsportal Dette dokument er en vejledning til hvordan ansøgere skal udfylde de digitale ansøgningsskemaer

Læs mere

Vejledning om obligatorisk digital selvbetjening i sygedagpengesager

Vejledning om obligatorisk digital selvbetjening i sygedagpengesager VEJ nr 10943 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr.15/14127 Senere

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion. Guiden giver ikke

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 25. maj 2016 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Filer... 3 Billede... 4 Foredragsholdere... 5 Annoncering... 6 Pris for annoncering... 6 Spørgsmål... 7 Publicer

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elevfravær til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling STIL Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 25. juni 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 8.juli 2010

Læs mere

Ofte Stillede Spørgsmål

Ofte Stillede Spørgsmål Ofte Stillede Spørgsmål Markedsovervågning I dette dokument kan du finde en overskuelig samling af de ofte stillede spørgsmål vi møder i forbindelse med vores markedsovervågning. Klik på det spørgsmål

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug - opbevaring af ensilage og foder

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug - opbevaring af ensilage og foder Alex Andersen Smedagervej 39 6392 Bolderslev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 12-02-2016 Sagsnr.: 07/49477 Dokumentnr.: 24 Ejendom: 14451 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.:

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a-kassen på

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a-kassen på Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a-kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Dimittend /Nyuddannet

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Dimittend /Nyuddannet V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Dimittend /Nyuddannet Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 - Uddannelsesniveau 3 (Kun for borgere under 30 år) 3 - Vil du søge om en

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Program 08.00 08.30 Introduktion Præsentation af underviser og deltagere Præsentation af program AMU formål og mål Forventningsafstemning 08.30 09.15 Lovgivning

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

23. maj 2011 Version 3.0 Sådan byder du ind på en SKI-rammeaftale via udbudssystemet ETHICS

23. maj 2011 Version 3.0 Sådan byder du ind på en SKI-rammeaftale via udbudssystemet ETHICS 23. maj 2011 Version 3.0 Sådan byder du ind på en SKI-rammeaftale via udbudssystemet ETHICS NB: Følgende præsentation og eksempler er baseret på et offentligt udbud. Ved et begrænset udbud foregår udvælgelse

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger 31. august 2017 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI-systemet

Læs mere

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være:

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være: Om Joblog Det overordnede formål med Joblog er tredelt: 1. Joblog skal give borgeren overblik over egen jobsøgning og relaterede aktiviteter 2. Joblog skal tjene som udgangspunkt for samtaler i jobcentret

Læs mere

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN.

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. FOR AT LETTE PROCESSEN FOR DIG, DER SKAL TIL AT LÆGGE ARRANGEMENTER OP PÅ WWW.LUNGE.DK, HAR VI UDARBEJDET DENNE GUIDE. PÅ DEN MÅDE KAN DU

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Uden ydelse. 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig Uddannelsesniveau 3

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Uden ydelse. 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig Uddannelsesniveau 3 V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Uden ydelse Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 - Uddannelsesniveau 3 (Kun for borgere under 30 år / under 25 år for a-kassemedlemmer

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Her i dokumentet finder du dels en generel vejledning, dels vejledning til de enkelte sider af webankeskemaet.

Her i dokumentet finder du dels en generel vejledning, dels vejledning til de enkelte sider af webankeskemaet. Sådan udfylder du Ankestyrelsens web-ankeskema Kommuner skal bruge web-ankeskemaet, når de videresender klager i sociale og beskæftigelsesmæssige sager til Ankestyrelsen. Her i dokumentet finder du dels

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 23. marts 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBSØGER

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har NemID. Har du ikke NemID, kan det bestilles online via dette link eller

Læs mere

Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning

Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Log på Skoleindskrivning Kun samboende forældre kan indskrive børn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor med barnet, der kan

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Vi anbefaler NemID.

Læs mere