FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem"

Transkript

1 FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af FSFI kan anvende de grundlæggende funktioner i systemet. Det skal bemærkes, at du i forbindelse med undervisning og udstedelse af førstehjælpsbeviser i regi af FSFI og DFR altid skal følge FSFI procedurer for udstedelse af førstehjælpsbeviser. Se proceduren her. Guiden er opdelt i følgende punkter: (Tryk på link for at gå direkte til punktet) 1. Login 2. Oprettelse af kursus og kursister 3. Import af kursister fra excel-fil 4. Udstedelse af førstehjælpsbeviser 5. At finde og validere førstehjælpsbeviser For at finde det elektroniske bevissystem skal du først gå til følgende hjemmesideadresse i din browser. har du en nyere computer og browser kan du også taste kursusbevis.førstehjælpsråd.dk (med brug af Æ, Ø, Å). Bemærk at adresserne skal tastes UDEN brug af WWW! Du kommer nu til startsiden, hvor du enten kan logge ind med dine brugeroplysninger, eller du og andre kan validere allerede udstedte førstehjælpsbeviser for at teste deres gyldighed. Det er således også her at kursisten efterfølgende kan finde sit eget førstehjælpsbevis igen. Mere herom senere i guiden. Version 2.2 Maj 2016 Side 1 af 15

2 1. Login For at logge ind i systemet skal du indtaste dit personlige brugernavn og adgangskode. Dine brugeroplysninger til systemet, finder du ved at logge på og kigge under din personlige profil (før musen hen over dit navn i øverste højre hjørne, og klik på Se og rediger profil ). Her fremgår, under fanen Personlige data, dine loginoplysningerne til de elektroniske beviser sammen med et link til bevissystemet. Gå nu til hjemmesiden for bevissystemet jf. guidens side 1, eller via linket i din profil herover. Er du godkendt som førstehjælpsinstruktør ved DFR igennem mere end én organisation, skal du ud over brugernavn og adgangskode nederst vælge hvilken organisation, du ved dette login ønsker at udstede beviser for. I eksemplet herunder kan instruktøren vælge imellem to forskellige organisationer. Hvis du skal veksle mellem de organisationer, du kan udstede beviser for, kræver det, at du logger ud af systemet for derefter at logge ind igen, når du vil vælge en anden organisation. Husk, når du er færdig med at anvende systemet, at logge ud via knappen log ud øverst til højre! OBS! Hvis du har gemt dine login-data i din browser, som derfor har auto-udfyldt felterne, kan feltet med valg af organisation mangle. I dette tilfælde skal du blot manuelt udfylde brugernavn og kode igen, og feltet vil nu komme frem. Version 2.2 Maj 2016 Side 2 af 15

3 Login-siden: Du er nu logget ind, og siden ser således ud: Version 2.2 Maj 2016 Side 3 af 15

4 Systemets menuer I systemet finder du følgende menuer og undermenuer: Kurser o Opret nyt kursus o Vis kurser Informationer Søgning o Udvidet søgning o Udløbs rapport Menupunktet opret nyt kursus bliver gennemgået senere i guiden. Menupunktet Vis kursus er din oversigt over alle kurser, du har haft afholdt, i kronologisk rækkefølge med det ældste kursus øverst. I den nuværende version af systemet vil alle oplysninger blive gemt. Det er dog muligt, at man om mange år, når der er kommet meget data i systemet, er nødt til at rydde lidt op og slette de ældste indtastninger. Menupunktet informationer bruges, når man logger ind som administrator, og er derfor ikke aktuelt (og derfor tomt) for den enkelte instruktør. Menupunktet Udvidet søgning giver dig mulighed for at søge mere detaljeret efter kurser. Du kan søge i et datointerval eller via kursets referencetekst, som er en, du selv skriver, når du opretter kurset. Søgeresultatet vises her som hele kurser. Menupunktet Udløbs rapport er ligeledes en søgemulighed, men her vises resultatet som hver enkelt deltager, du har haft på kursus. Søgninger går således på tværs af alle kurser, da fokus som sagt er på hver enkelt deltager og hvornår vedkommendes kursus udløber Version 2.2 Maj 2016 Side 4 af 15

5 2. Oprettelse af kursus og kursister For at oprette et kursus trykker du på kursus og derefter opret kursus. Din skærm ser nu således ud: Fakturering af kursusbeviser Den øverste boks kaldet Fakturering af kursusbeviser er til dig eget brug. I FSFI blander vi os ikke i, hvad du skriver i denne boks. Uanset hvad du skriver i felterne, vil de kursusbeviser som du udsteder i regi af FSFI med dit personlige login, blive faktureret til dig jf. de oplysninger, du har tastet inde på din medlemsprofil på (på din medlemsprofil vist i denne guides side2, kan du under fanen Indstillinger vælge, hvordan du vil faktureres for dine beviser). De indtastede oplysninger i boksen bliver gemt, således at du kan bruge dem igen senere. Det betyder, at man som selvstændig f.eks. kan bruge oplysningerne i boksen som en slags kundedatabase. Reference/Kommentar I dette felt kan du skrive en kommentar omkring kurset. Som nævnt tidligere fremgår kommentaren flere steder i systemet, og kan således bruges som en ledetråd omkring detaljer ved kurset, eks. hvor det blev afholdt eller lign. Bemærk dog, at kommentarfeltet også er synligt for kursisterne, når de efterfølgende logger på systemet for at finde deres kursusbevis. OBS! Særligt vedr. udstedelse af kursusbeviser på kurser med flere instruktører: Som du kan læse af FSFI procedurer for udstedelse af førstehjælpsbeviser (se mere her), anvendes Version 2.2 Maj 2016 Side 5 af 15

6 kommentarfeltet desuden til at angive andre instruktører på kurset, såfremt kurset har været afholdt af mere end én instruktør. Sidste kursusdato Her udfyldes datoen for sidste kursusdag. Dette er således den dato, som beviset vil være gældende fra. Bemærk at kursusbeviset altid skal påføres den sidste kursusdag og ikke den dag, beviset udstedes. Læs mere om reglerne udstedelse af beviser her. Instruktør Som instruktør i systemet kan du i udgangspunktet kun vælge dig selv som instruktør på kurset. Kursustype Hvis du har gennemført en FUNKTIONSUDDANNELSE, er det i dette felt, at du kan vælge denne. Hvis du vælger en funktionsuddannelse, vil de relevante BASIS- og TILVALGSuddannelser automatisk blive valgt i afkrydsningsfelterne nedenunder. Har du valgt en funktionsuddannelse, kan du ikke fravælge nogle af de obligatoriske basis- eller tilvalgsuddannelser, men du kan fortsat foretage andre tilvalg. Eksempelvis vil et valg af funktionsuddannelsen færdselsrelateret førstehjælp for bil/mc/traktor betyde at basisuddannelsen førstehjælp ved hjertestop samt tilvalgsuddannelsen færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor bliver markeret og ikke kan fravælges. Men det er fortsat muligt at supplere denne funktionsuddannelse med andre tilvalg, eks. førstehjælp ved blødninger eller lign. Vælg Basis eller Tilvalgsuddannelser I afkrydsningsfelterne kan du, som før nævnt, markere hvilket kursus, det er kursisterne skal have et bevis for. Det er naturligvis ikke tilladt at markere uddannelser som ikke er blevet gennemført, ligesom det forventes, at det angivne timeantal samt øvrige minimumskrav (jf. uddannelsesplanenernes kvalitetsblad) for de enkelte uddannelser altid følges af instruktøren. Når du er færdig med at udfylde felterne, trykker du på Opret nederst til venstre på skærmen, og kurset oprettes nu i systemet. Hvis du går ud af systemet, kan du senere finde kurset under Vis kurser i menuen Kurser. Bemærk at det ikke er muligt at slette et oprettet kursus. Du kan i en tidsbegrænset periode slette kursusdeltagere igen, men altså ikke selve kurset. Det kan derfor anbefales, så vidt muligt, at undgå oprettelse af kurser, som ikke skal anvendes, idet systemet hurtigt kan blive meget uoverskueligt for dig selv. Dit kursus er nu oprettet, og du er klar til at indtaste kursusdeltagere. Version 2.2 Maj 2016 Side 6 af 15

7 Din skærm ser nu således ud: Kursus informationer Dette felt er fortrykt med de oplysninger, du har indtastet på forrige side, og er blot din sikkerhed for, at du indtaster de rigtige kursister til det rette kursus. Deltagere: For at indtaste kursusdeltagere i systemet kræves tre oplysninger på kursisten: adresse, Navn og CPR nummer. Når du har udfyldt de tre felter, trykker du blot på tasten enter, og kursisten tilføjes kurset. adressen er den unikke nøgle i databasen, som binder det hele sammen (kursistens brugernavn), og kan derfor ikke undlades. Når du til sidst udsteder beviset, vil kursisten på den indtastede adresse modtage en fra adressen med besked om, hvor førstehjælpsbeviset kan findes, samt hvordan kursisten logger ind i systemet. Har adressen været anvendt tidligere til at udstede et bevis, vil en indtastning af e- mailadresse bevirke at de andre felter automatisk udfyldes med kursistens data. Skulle disse data være forkerte, kan du blot fortsætte oprettelsen (ved at trykke enter), og efterfølgende redigere kursistens data. Det er her væsentligt at bemærke, at hver kursist SKAL have HVER sin adresse i systemet. Det er således ikke muligt, at bruge en fælles som eksempelvis deles i hustanden eller på en arbejdsplads blandt flere kollegaer. Løber du ind i dette problem, og kursisten ikke har andre adresser, må du anvende muligheden herunder Har du en kursist, som ikke har en adresse, eller hvor to personer deler den samme e- mailadresse, kan du bruge en service som eks. til at få en Version 2.2 Maj 2016 Side 7 af 15

8 midlertidig adresse, som du kan indtaste i feltet (den midlertidige adresse bliver automatisk slettet efterfølgende). Du kan derefter via dit eget login gå ind og finde kursistens bevis frem, og printe en papirudgave, som du kan udlevere fysisk til kursisten. Eller kursisten kan selv søge sit bevis frem, ved at indtaste sit CPR nummer i systemets valideringsfunktion. Du åbner blot siden Din skærm bør nu se således ud: Øverst i midten fremgår en lidt mærkelig adresse. I eksemplet ovenfor er det adressen: Du kan nu bruge denne adresse til at taste ud for den kursist, som ikke har en . Så snart du lukker ovenstående side ned, vil adressen blive slettet og ikke blive brugt igen. Dvs. næste gang du åbner samme side vil det være en ny , som står i boksen. På den måde undgår du, at komme til at taste en adresse, som faktisk bliver anvendt af en anden person end den aktuelle kursist. Navn: I navnefeltet tastes naturligvis kursistens fulde navn. CPR: CPR feltet skal i udgangspunktet bruges til kursistens fulde CPR nummer. Skal førstehjælpsbeviset efterfølgende bruges i forbindelse med eks. kørekort, merit eller lign. er det fulde CPR et krav. Ved at det fulde CPR altid tastes, kan det efterfølgende bruges af kursisten selv til at søge sine førstehjælpsbeviser frem senere hen, hvorfor dette anbefales. Vil kursisten ikke udlevere sit CPR nummer, eller har kursisten ikke et dansk CPR, kan du også taste andre numre ind, eks. et kørekortnummer, et pasnummer eller lign. OBS! Ved indtastning af CPR skal følgende formatering anvendes: xxxxxx-xxxx. Dvs. at der SKAL anvendes en bindestreg. Tilføj kursist Når du har tastet de tre oplysninger på kursisten: , Navn, og CPR, trykker du på ENTER - tasten på din computer, og deltageren tilføjes til listen over kursusdeltagere. Version 2.2 Maj 2016 Side 8 af 15

9 3. Import af kursister fra excel-fil For at oprette kursisterne kan man også vælge at importere kursusdeltagere ind i systemet via en excelfil. For at importere deltagere fra filen, trykker du på knappen vælg fil og navigerer frem til den rigtige fil. På kan du finde den excel-fil, som er lavet til formålet (direkte link til side). Bemærk, at det skal være denne fil som anvendes ved importen, da den indeholder en speciel kodning. Desuden skal alle felter i en række være udfyldt, for at importen virker. Dette kan være smart, hvis du eks. har en sekretær, der normalt forbereder dine kursusbeviser for dig. Sekretæren kan dermed forberede excel-filen, og du kan nemt importere alle kursistdata for kurset ind i systemet og nemt udstede dine beviser. Billede af excel-filens opbygning: CPR validering Når du har indtastet kursusdeltagerne, kan du ude til højre se, om det indtastede CPR-nummer er validt. I systemet er indbygget en algoritme, der matematisk udregner, om det indtastede CPR nummer er et, som logisk set kan findes i CPR registret. Den tester således IKKE, om navn og CPR stemmer overens, eller om nummeret i sig selv findes, men blot om nummeret passer til den matematiske formel, der ligger bag ved danske CPR numre. I eksemplet herunder kan du se, at kun to af de tilfældigt valgte test-deltagere har et validt CPR nummer, hvilket er markeret med et grønt flueben. Du kan sagtens fortsætte og udstede et bevis, selvom CPR nummeret ikke er korrekt, idet du jo som sagt også kan anvende Version 2.2 Maj 2016 Side 9 af 15

10 pasnummer og andet (i disse tilfælde vil systemet vise et rødt kryds). Det er blot en reminder til dig, om at du kan have tastet forkert. Når kursisterne først står på listen, som på billedet herover, så er de oprettet på kurset. På det blå ikon ude til højre, kan du trykke for at redigere den enkelte deltager, hvis du har brug for at rette i kursistens data (som eks. omtalt på guidens side 7). Det midterste ikon viser et PDF filikon, men ikonet er gråt, fordi beviset endnu ikke er udstedt. Du kan således nu logge af systemet, og oplysninger vil fortsat være gemt. Du kan så senere logge ind, og via menupunktet vis kurser finde kurset frem, for at fortsætte processen og udstede kursusbeviserne. Version 2.2 Maj 2016 Side 10 af 15

11 4. Udstedelse af førstehjælpsbeviser Nederst på skærmbilledet herover findes knappen Opret beviser. Når du trykker på denne knap, oprettes kursistens bevis i systemet; der generes en PDF med beviset som kan downloades; og kursisten får en med besked om dette. OBS! At trykke på denne knap svarer til, at man udfylder og underskriver et førstehjælpsbevis og giver til kursisten. Det betyder samtidig også, at et tryk på denne knap også medfører, at du efterfølgende vil blive faktureret af FSFI, for det antal beviser du netop har udstedt. Faktureringen finder sted ca. 1 gang hver måned og op til 2 måneder efter, at du har udstedt beviserne. Så snart FSFI modtager denne faktura, vil FSFI viderefakturere beløbet til dig jf. de oplysninger, du har indtastet på din medlemsprofil på (under fanen Indstillinger ) jf. guidens side 5. Når beviserne er udstedt, skriver systemet kursusbeviser oprettet! i bunden af skærmen, og ikonerne ude til højre skifter farve. Desuden kommer der et ekstra ikon med en skraldespand. Skraldespanden kan bruges til at slette beviset, hvis du opdager, at beviset er udstedt forkert ved en fejl. Ved at trykke på ikonet slettes altså kun beviset, og ikke kursisten. For at slette kursisten, skal du trykke på ikonet for vedligehold af kursist (til venstre for pdf-ikonet), og her vælge at slette kursist og derefter gemme. Bemærk, at du kun kan slette beviser de første 14 dage efter den dag, hvor du oprettede dem. Se næste billede herunder: Version 2.2 Maj 2016 Side 11 af 15

12 Eksporter deltagerliste Ved at trykke på denne knap vil siden downloade en excelfil på din computer med alle de indtastede deltageroplysninger. Validering af adresse For at sikre dig at førstehjælpsbeviset er kommet frem til den rigtige adresse, er der et lille fif som man kan vælge at gøre brug af. Selvom systemet validerer CPR-numrene ift. en matematisk algoritme, så valideres adresser ikke, og du får ved udstedelsen altså ikke af vide hvor vidt du har tastet en adresse som findes eller ej. For at omgås dette kan du gøre følgende: Når du har udstedt førstehjælpsbeviserne, sender du efterfølgende også selv en mail til alle deltagerne. I denne mail kan du jo sige tak for en god indsats, og informere dem om at du nu har udstedt førstehjælpsbeviserne, og at de derfor bør have modtaget en mail fra DFR. Du kan med fordel sende denne ved at taste alle adresser i BCC feltet, hvilket medfører at kursisterne ikke kan se hvem mailen ellers er sendt til, og dermed ikke kan se hinandens adresser. Hvis du skulle have tastet nogle af adresserne forkert ind, vil du efter afsendelsen af denne e- mail, i dit eget mailprogram modtage en fejlmeddelelse. Du ved derfor nu at du har tastet en adresse forkert, og har nu mulighed for at rette dette i bevissystemet. Dette gør du ved først, at slette det oprettede førstehjælpsbevis ved at trykke på skraldespanden ud for den pågældende kursist. Derefter trykker du på det lille blå ikon ud for deltageren for at vedligeholde deltagerens data. Her retter du adressen, og trykker gem, og trykker derefter på tilbage. Tilbage på kursets hovedside trykker du nu igen på opret beviser, og der sendes nu på ny en til kursisten, dog denne gang til den rigtige adresse. Det eneste der er vigtigt at huske her er, at du ved indsamlingen af kursisternes data, sørger for at informere dem om, at de vil modtage to s, en fra dig og en fra DFR med login til beviset. Førstehjælpsbeviset Det udstedte førstehjælpsbevis kan som sagt downloades som PDF og ser ud som på billedet herunder. Du kan som instruktør altid genfinde de beviser, du selv har udstedt, ligesom kursisten også selv kan finde sine beviset inde i systemet (såfremt der er anvendt enten korrekt eller CPR nummer). Alle førstehjælpsbeviser udstedes på dansk. På DFR s hjemmeside, kan du finde en guide til hvordan beviset manuelt kan oversættes til engelsk (se siden her). Version 2.2 Maj 2016 Side 12 af 15

13 Eksempel på førstehjælpsbevis: Version 2.2 Maj 2016 Side 13 af 15

14 5. At finde og validere førstehjælpsbeviser Instruktører Hvis du som instruktør skal genfinde et førstehjælpsbevis, som du selv har udstedt, kan du anvende enten menuen vis kurser, eller en af de to søgefunktioner i menuen søgning som forklaret på side 4 i denne guide. Kursister, borgerservice og andre Alle andre, som ikke er tilknyttet systemet som instruktører, kan også søge et bevis frem for at validere, at det er gældende. Der er tre måder at gøre dette på. De to første måder er følgende: Først skal man igen logge på systemet. Man skal igen tilgå systemet ved at gå til adressen: Her skal man i stedet for sit instruktør-login nu blot skrive VALIDER som brugernavn, og ikke taste en adgangskode, men i stedet blot klikke på Logind knappen. Version 2.2 Maj 2016 Side 14 af 15

15 Man kommer nu ind til systemets åbne søgemulighed. Her kan man søge på to måder: 1: ved at taste et CPR-nummer vil man få en liste med alle de kursusbeviser, der er udstedt til det indtastede CPR nummer. Kan du ikke finde den ønskede kursist, prøv da at taste CPRnummeret hhv. med og uden brug af bindestreg. 2: ved at taste den valideringskode (bevis id) som står nederst på førstehjælpsbeviset. Denne kode er unik for hvert enkelt kursusbevis, og er bl.a. lavet for at sikre, at et kursusbevis ikke bare kan efterlignes i et fotoredigeringsprogram på en computer. Herunder er et eksempel på en sådan kode: Den tredje og sidste mulighed for at finde et kursusbevis frem igen, er ved det personlige login til systemet som kursisten får tilsendt på . Her kan kursisten, ligesom instruktører, logge sig på systemet men kursisten kan kun se sine egne beviser og skifte egen adresse. Version 2.2 Maj 2016 Side 15 af 15

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN.

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. FOR AT LETTE PROCESSEN FOR DIG, DER SKAL TIL AT LÆGGE ARRANGEMENTER OP PÅ WWW.LUNGE.DK, HAR VI UDARBEJDET DENNE GUIDE. PÅ DEN MÅDE KAN DU

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Forfattere: Thomas Dreisig Thygesen & Grethe Grønkjær Layout: Jens Holm Møller

Forfattere: Thomas Dreisig Thygesen & Grethe Grønkjær Layout: Jens Holm Møller Forfattere: Thomas Dreisig Thygesen & Grethe Grønkjær Layout: Jens Holm Møller Login Hver gang du ser en rød prik og en rød tekst, er det noget, du skal gøre! Når du ser en pære, er der et godt tip. Læs

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF GRUPPEPROFIL - På kant med Kierkegaard.

GUIDE TIL OPRETTELSE AF GRUPPEPROFIL - På kant med Kierkegaard. Der oprettes én profil pr. gruppe. Altså hvis du er i gruppe med f.eks. tre andre fra din klasse, skal I oprette én fælles brugerprofil. Når I har oprettet jeres profil, kan I uploade billeder, dele videoer

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Brugermanual til Assignment Hand In

Brugermanual til Assignment Hand In Brugermanual til Assignment Hand In Indhold: Undervisere:... 2 Hvor finder jeg Assignment hand in?... 2 Opret en opgave... 3 Slet en opgave... 4 Rediger en opgave... 4 Hvor finder jeg de afleverede filer?...

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 25. maj 2016 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Filer... 3 Billede... 4 Foredragsholdere... 5 Annoncering... 6 Pris for annoncering... 6 Spørgsmål... 7 Publicer

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

NR. 87 UNI-Login via LUDUS Web DEN 11. MARTS 2013

NR. 87 UNI-Login via LUDUS Web DEN 11. MARTS 2013 NR. 87 UNI-Login via LUDUS Web DEN 11. MARTS 2013 Adgang til LUDUS Web via UNI Login Opsætning i LUDUS og LUDUS Web Kørslen Indsend brugeroplysninger til UNI Login i LUDUS Web Hent UNI Login oplysninger

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Bestyrelsesadgang (Min Side)

Bestyrelsesadgang (Min Side) Bestyrelsesadgang (Min Side) Login på Min side på www.randersbolig.dk med dine brugeroplysninger som står i mail/brev. Du er nu logget ind på Min Side, og kan nu klikke på menupunkterne vedr. bestyrelsen

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

Vejledning i tilføjelse til EU-DK Support Drev

Vejledning i tilføjelse til EU-DK Support Drev Vejledning i tilføjelse til EU-DK Support Drev EU-DK Support drevet er kun for medarbejdere, som er medlemmer af EU-DK Support netværket. Alle med link til drevet kan se indholdet. Vær opmærksom på, at

Læs mere

Use cases... 2. Log ind procedurer... 2. Generelt Du oprettes i Kitos... 2. Generelt Log på Kitos... 3

Use cases... 2. Log ind procedurer... 2. Generelt Du oprettes i Kitos... 2. Generelt Log på Kitos... 3 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 2 Log ind procedurer... 2 Generelt Du oprettes i Kitos... 2 Generelt Log på Kitos... 3 Generelt Hvis bruger har glemt sit password... 5 Generelt Dit link i oprettelsesmailen

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND INDHOLDSFORTEGNELSE Login og ændring af adgangskode 2 Oprettelse/redigering af artikler 3 Indsæt billede i en artikel 7 Sæt et link i en artikel 13

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

Indhold. Vejledning til censorbestilling

Indhold. Vejledning til censorbestilling Indhold Inden du kan bestille... 2 Log-in... 2 Min profil... 2 Censorbestillinger... 3 Når censor er allokeret... 4 Opret bestilling... 5 Eksaminatorer... 8 Opret eksaminator... 8 Karakterindberetning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Opret dig som forældre på HVAL.DK

Opret dig som forældre på HVAL.DK Opret dig som forældre på HVAL.DK Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Kolofon HVAL-vejledning Opret dig som forældre på HVAL.DK Forfatter: Susanne Andersen, Programdatateket 1. udgave

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Der findes mange ting på nettet, som du kan hente ned på din computer bl.a. billeder, tekstdokumenter og installationsfiler til programmer.

Der findes mange ting på nettet, som du kan hente ned på din computer bl.a. billeder, tekstdokumenter og installationsfiler til programmer. Microsoft browser Edge Når du skal på internettet i Windows 10, bruger du som udgangspunkt programmet Microsoft Edge. Det er en helt ny, simpel internetbrowser med en række spændende funktioner. Du kan

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015

Tabulex Forvaltning. Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015 Tabulex Forvaltning Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning?... 3 Log ind... 3 Min Side... 4 Beskeder... 4 Mine beskeder... 4 Mine fora...

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Jeres profil på besøgshunde.dk - find en hund

Jeres profil på besøgshunde.dk - find en hund Jeres profil på besøgshunde.dk - find en hund INSTITUTION Det er meget vigtigt, at det er de rigtige oplysninger, vi har på jer. Det understøtter søgefunktionerne på hjemmesiden og er nødvendigt for at

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 25. juni 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 8.juli 2010

Læs mere

PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE. Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale

PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE. Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale PLANLÆG, SAMMENSÆT OG DEL UNDERVISNINGSMATERIALE Fremtidens løsning til distribution af digitalt undervisningsmateriale DE VIGTIGSTE SPØRGSMÅL INDEN VI STARTER HVAD ER ET FORLØB I MEEBOOK? Et forløb er

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer.

Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer. Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer. Internetadressen til programmet er http://booking.toender.dk/netinterbook//index.html eller gå ind på www.toender.dk Klik

Læs mere

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Denne manual skal hjælpe dig igennem lokaletilskuds ansøgningsprocessen trin for trin. I manualen vil du finde beskrivelser og billeder,

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

isyn vejledning til leverandører Indhold

isyn vejledning til leverandører Indhold isyn vejledning til leverandører Indhold isyn vejledning til leverandører... 1 1. Undgå at mails ryger i uønsket post... 2 1a. Outlook 2010... 2 1b. Outlook 2007... 2 1c. Microsoft Outlook Express (version

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Du får personlig hjælp og svar på spørgsmål ved at kontakte podio@dn.dk

Du får personlig hjælp og svar på spørgsmål ved at kontakte podio@dn.dk Dato: 22. maj 2013 Til: DN s lokale afdelinger Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, khe@dn.dk, 61 68 80 72. Vejledning til Podio Alle DN s lokale afdelinger har hver sit arbejdsrum i Podio. Her kan man finde

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU GODT I GANG MED UDDANNELSESBOGEN.DK

SÅDAN KOMMER DU GODT I GANG MED UDDANNELSESBOGEN.DK SÅDAN KOMMER DU GODT I GANG MED UDDANNELSESBOGEN.DK Hvis du læser dette, så er det fordi du har besluttet dig for at få et bedre overblik over hvad din uddannelse indeholder af faglig kompetencer og dermed

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

Vejledning i opbygning af Tillidszonen

Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning til FOAs lokale afdelinger i opbygningen af deres del af Tillidszonen FOA Fag og Arbejde Januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Forbunds- og afdelingsdel...3

Læs mere

Vejledning til ruteplanlægning - Fyn, Jylland og Sjælland (ikke Københavns Kommune).

Vejledning til ruteplanlægning - Fyn, Jylland og Sjælland (ikke Københavns Kommune). Vejledning til ruteplanlægning - Fyn, Jylland og Sjælland (ikke Københavns Kommune). Indhold INTRODUKTION... 2 1. LOGGE IND PÅ RUT... 3 2. OVERSIGT OVER RUTER... 4 3. OPRETTELSE AF RUTER... 5 4. RUTERESERVATION

Læs mere

Brugervejledning til. Hovedkursusleder

Brugervejledning til. Hovedkursusleder Brugervejledning til Hovedkursusleder UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 ADGANG TIL LOGBOGEN... 2 GLEMT KODEORD... 5 MIN PROFIL... 6 ÆNDRING AF KODEORD... 7 UDDANNELSESLÆGER... 8 GODKEND SPECIALESPECIFIKKE

Læs mere