Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning"

Transkript

1 Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0

2 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade Roskilde Tlf Yderligere information: Forsidefoto: Colourbox Side 2 af 41

3 Indhold 1 KOM GODT I GANG GENERELLE INFORMATIONER OM HANDLINGER OG RETTIGHEDER I DIN BRUGERPROFIL PÅ VIRK.DK VALG AF INDBERETNINGSROLLE TRIN 1 AF EKSPORT TRIN 2 AF TRIN 3 AF IMPORT TRIN 2 AF TRIN 3 AF INDSAMLER TRIN 2 AF TRIN 3 AF INDSAMLER OG MODTAGER TRIN 2 AF TRIN 3 AF MODTAGER TRIN 2 AF TRIN 3 AF INDSEND INDBERETNING OG KVITTERING TRIN 4 AF TRIN 5 AF GODKEND KLADDE, REDIGER ELLER SLET INDBERETNING GODKEND INDBERETNING REDIGER ELLER SLET INDSENDT INDBERETNING/KLADDE ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER CHANGE LOG Side 3 af 41

4 1 Kom godt i gang Denne vejledning har til formål at beskrive, hvordan du manuelt indberetter i Affaldsdatasystemet via virk.dk. Med vejledningen får du en trin-for-trin hjælp til manuel indberetning. Indberetningerne foretages hvert år senest den 31. januar baseret på det foregående kalenderårs data. For at du kan indberette skal din virksomhed have en digital signatur, som du bestiller via DanID. Hvis du har behov for at lade en anden virksomhed foretage din indberetning skal du gøre sådan: 1) Bestille en medarbejder signatur (danid) 2) Når denne er installeret skal man logge på virk.dk og oprette en brugerprofil 3) Derefter gives 3. part adgang til at indberette Af andre muligheder du har for at indberette til affaldsdatasystemet er system til system indberetning og import af CSV-filer læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside: mst.dk > virksomheder og myndigheder > affald > affaldsdatasystemet (Affaldsekretariatet). 1.1 Generelle informationer Her er nogle generelle vigtige informationer til manuel indberetning: Felter med rød stjerne skal udfyldes for at komme videre til næste trin. Ved at føre musen henover ikonet fremkommer en hjælpetekst. Ved ikonet vælges der fra værdiliste 1. Du kan trykke på tilbage, hvis indtastning skal ændres i et forudgående trin. Til orientering har udenlandske virksomheder ikke CVR numre. Såfremt du ønsker at indberette fra en udenlandsk virksomhed uden p-nummer skal du henvende dig til Affaldssekretariatet på telefon eller Indberetningen består af 5 trin, hvoraf trin 1, 4 og 5 er ens for alle indberetningsroller. Trin 2 og 3 er forskellige. I Affaldsdatasystemet skal oplysninger om affald henføres til et P-nummer, som er registreret i CVR-registret og som angiver den fysiske beliggenhed for produktionsenheden, hvor en virksomhed har sine aktiviteter. Alle virksomheder der har et CVR-nr. har også et P-nummer. P-nummeret har 10-cifre og der kan være tilknyttet flere P- numre til samme CVR-nr. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om P-nr., kan du kontakte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på telefon Du kan også finde oplysninger på Det centrale virksomhedsregisters hjemmeside - cvr.dk. Produktionsenheder der er ophørte har ikke noget CVR-nummer associeret. 1 Værdiliste/værdikodeliste angiver de mulige værdier, der kan vælges i en indberetning Side 4 af 41

5 I Affaldsdatasystemet anvendes fælles europæiske affaldskoder (EAK). En EAK-kode består af 6-cifre og den er opdelt i tre niveauer med hver 2 cifre. De to første niveauer angiver affaldets oprindelse (virksomheds- eller procestyper), og det sidste niveau angiver affaldsfraktionen. Der er udviklet et hjælpeværktøj, der kan hjælpe dig med at finde de fleste EAK-koder på baggrund af danske branchekoder du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside: mst.dk > virksomheder og myndigheder > affald > affaldsdatasystemet (Affaldsekretariatet). Vægtangivelser er altid i tons,, er decimalskilletegn og tusindeseparator må ikke anvendes. Er vægten under 1 ton skal der være et 0 foran kommaet. Når du har indberettet affaldsdata kan du gå ind og redigere i data eller slette indberetning. Det gør du på som også kræver, at du har digital signatur. Du er nu klar til at indberette. Start med at fremsøge indberetningsformular på virk.dk. Vælg Energi & Miljø > Affald se illustration Side 5 af 41

6 Vælg affaldstransportsystem og formular affaldsdatasystem manuel indberetning. Log ind med digital signatur Side 6 af 41

7 Tryk på start indberetning Side 7 af 41

8 1.2 Om handlinger og rettigheder i din brugerprofil på virk.dk For at kunne få lov til at betjene Affaldsdatasystemet, er det nødvendigt at have de nødvendige rettigheder for at foretage den ønskede handling i forbindelse med indtastning. Første gang du logger ind på Affaldsdatasystemet skal du kontrollere din opsætning her: adresse er obligatorisk at udfylde, så vi kan kontakte dig. Side 8 af 41

9 Som indberetter skal du have de 2 nederste rettigheder og du skal sikre dig, at der ikke står Alle i P-enhed kolonnen. Hvis jeres virksomhed har flere afdelinger, må der således ikke tildeles Alle rettigheder men kun et P-nummer. Har du ikke de rigtige rettigheder, får du ikke lov til at foretage forskellige handlinger i forbindelse med indtastning. Hvis du således mangler rettigheder, skal du anmode din virksomheds Virk-administrator om at få tildelt de manglende. Af skemaet fremgår det, hvordan rettigheder og handlinger hører sammen for indberetterrollen. Handling Søgning Hent kontaktinformation Læs indberetning Gem indberetning Gem indberetning xml Opdater brugers Slet indberetning Hent indberetningshistorie Gem indberetning som kladde Opdater kontakt information Kræver privilegium Ret til at se affaldsindberetninger Ret til at redigere affaldsindberetninger Ret til at se affaldsindberetninger Ret til at redigere affaldsindberetninger Ret til at redigere affaldsindberetninger Ret til at redigere affaldsindberetninger Ret til at redigere affaldsindberetninger Ret til at se affaldsindberetninger Ret til at redigere affaldsindberetninger Ret til at redigere affaldsindberetninger De 2 rettigheder Ret til at rapportere på affaldsdata og Ret til at administrere affaldsdata er uden betydning for indberetterrollen. De har betydning for Miljøstyrelsen. Side 9 af 41

10 Som Virk-administrator for din virksomhed har du mulighed for at tildele dig selv alle nødvendige rettigheder direkte i ADS. Første gang du tilgår ADS vil du blive mødt af nedenstående besked. Her skal du give dit samtykke at du automatisk tildeles alle rettigheder i kraft af din rolle som Virk-administrator. Ved fremtidige login vil valget være gemt. Figur 1 Samtykke til automatisk tildeling af rettigheder for Virk-administrator Side 10 af 41

11 2 Valg af indberetningsrolle Der er 5 typer indberetningsroller at vælge i mellem: Eksport Virksomheder der eksporterer affald til udlandet Import Virksomheder der importerer affald fra udlandet Indsamler Private og offentlige virksomheder der indsamler forbrændings-, deponerings- eller genanvendelsesegnet eller blandet affald, men som ikke behandler affaldet. Indsamler og modtager Private og offentlige virksomheder og affaldsbehandlingsanlæg der indsamler forbrændings-, deponerings- eller genanvendelsessegnet eller blandet affald, for derefter at behandle affaldet til genanvendelse, forbrænding og/eller deponering Modtager Private og offentlige affaldsbehandlingsanlæg der behandler forbrændingsegnet, deponerings- eller genanvendelsesegnet eller blandet affald til genanvendelse, forbrænding og/eller deponering. Således er de enkelte roller defineret: Indberetter den bruger der indsender indberetningen Affaldsproducent den virksomhed eller privat person hvor affaldet afhentes hos Affaldsmodtager den virksomhed der modtager affaldet Indberetter er altid den bruger, som har indsendt indberetningen eller den virksomhed som brugeren agerer på vegne af. Affaldsproducent og affaldsmodtager er derimod afhængig af indberetningstypen. Nedenstående skema lister de 5 indberetningstyper samt hvem der er affaldsproducent og hvem der affaldsmodtager: Indberetningstype Affaldsproducent Affaldsmodtager Import Udenlandsk virksomhed (Adresse) Indberetter Eksport Indberetter Udenlandsk virksomhed (Adresse) Indsamler Behandlingsanlæg (Afleveret hos) "Indsamler og Modtager" Modtager 1. Offentlig eller privat virksomhed med P- nummer 2. Offentlig eller privat virksomhed uden P- nummer 3. Kommune 4. Privatadresse eller matrikelnummer Indberetter Indberetter Side 11 af 41

12 2.1 Trin 1 af 5 Vælg indberetningsrolle og indberetningsår Tryk på næste. Bemærk, at trin 1 af 5 er ens uanset hvilken indberetningsrolle du vælger. Hvis du vælger indberetningsrolle Eksport skal du nu i vejledningen gå til afsnit 3 side 9 for at fortsætte. Vælger du rolle Import skal du i vejledningen gå til afsnit 4 side 11, vælger du rolle Indsamler skal du i vejledningen gå til afsnit 5 side 13, vælger du rolle Indsamler og Modtager skal du i vejledningen gå til afsnit 6 side 18 og vælger du rolle Modtager skal du i vejledningen gå til afsnit 7 side 23. Bemærk at trin 4 af 5 og trin 5 af 5 er ens uanset hvilken indberetningsrolle du vælger. Trin 4 og 5 finder du i afsnit 8 i denne vejledning. Side 12 af 41

13 3 Eksport Manuel indberetning af eksporteret affald 3.1 Trin 2 af 5 Oplysninger om udenlandsk virksomhed/modtageanlæg: - Vælg landekode fra værdilisten - Indtast navn på virksomhed eller modtageanlæg der eksporteres til - Indtast evt. anmelde nr. hvis eksport er omfattet af anmeldepligt kan nr. på tilladelsen fra Miljøstyrelsen indtastes her - Indtast adresselinje 1 og evt. adresselinje 2 - Indtast postnummer og by Tryk på næste. 3.2 Trin 3 af 5 Oplysninger om affaldstype: - Indtast vægt skal altid opgives i tons, decimalskilletegn er, - Vælg måling (evt. vejning), beregning (beregnet) eller estimat (skønnet) fra værdilisten - Indtast analyse eller beregningsmetode - beskriv hvordan vægten er opgjort - Vælg EAK-kode niveau 1, niveau 2 og niveau 3 fra værdilisten - Vælg indberetningstype: husholdning eller erhverv og tilhørende affaldstype fra værdilisten - Vælg enten Basel kode fra værdilisten eller OECD kode fra værdilisten, netop en skal vælges - Vælg affaldsaktivitet fra værdilisten - Hvis der er tale om slutbehandling, skal der sættes et flueben i slutbehandling - ved slutbehandling forstås at affaldet er taget ud af danske affaldsstrømme ved Side 13 af 41

14 genanvendelse, forbrænding, deponering eller eksport - Vælg nyttiggørelses- eller bortskaffelsesmetode og tilhørende metode fra værdilisten Tryk på tilføj affaldstype - hvis du vil indtaste flere affaldstyper. Vigtigt - du kan i alt tilføje 10 affaldstyper i hver indberetning du sender. Derefter kan du fortage ny indberetning se eventuelt trin 5, side 29. Når du har indtastet alle affaldstyper kan du gemme som kladde eller gå videre: a. Tryk på gem som kladde. Kladderne kan fremhentes på hvor du eventuelt kan redigere data og derefter indsender data b. Tryk på næste for at indsende indtastningerne med det samme. Redigering af indberetning fortages på Se trin 4 og 5 på i afsnit 8 side 30. Side 14 af 41

15 4 Import Mannuel indberetning af importeret affald. 4.1 Trin 2 af 5 Oplysninger om udenlandsk virksomhed/modtageanlæg: - Vælg landekode fra værdilisten - Indtast navn på virksomhed eller modtageanlæg der importeres fra - Indtast evt. anmelde nr. hvis import er omfattet af anmeldepligt kan nr. på tilladelsen fra Miljøstyrelsen indtastes her - Indtast adresselinje 1 og evt. adresselinje 2 - Indtast postnummer og by Tryk på næste. 4.2 Trin 3 af 5 Oplysninger om affaldstype: - Indtast vægt skal altid opgives i tons, decimalskilletegn er, - Vælg måling (evt. vejning), beregning (beregnet) eller estimat (skønnet) fra værdilisten - Indtast analyse eller beregningsmetode - beskriv hvordan vægten er opgjort - Vælg EAK-kode niveau 1, niveau 2 og niveau 3 fra værdilisten - Vælg indberetningstype: husholdning eller erhverv og tilhørende affaldstype fra værdilisten - Vælg enten Basel kode fra værdilisten eller OECD kode fra værdilisten, netop en skal vælges - Vælg affaldsaktivitet fra værdilisten - Hvis der er tale om slutbehandling, skal der sættes et flueben i slutbehandling - ved slutbehandling forstås at affaldet er taget ud af danske affaldsstrømme ved genanvendelse, forbrænding, deponering eller eksport - Vælg nyttiggørelses- eller bortskaffelsesmetode og tilhørende metode fra værdilisten Side 15 af 41

16 Tryk på tilføj affaldstype - hvis du vil indtaste flere affaldstyper. Vigtigt - du kan i alt tilføje 10 affaldstyper i hver indberetning du sender. Derefter kan du fortage ny indberetning se eventuelt trin 5, side 29. Når du har indtastet alle affaldstyper kan du gemme som kladde eller gå videre: a. Tryk på gem som kladde. Kladderne kan fremhentes på hvor du eventuelt kan redigere data og derefter indsender data b. Tryk på næste for at indsende indtastningerne med det samme. Redigering af indberetning fortages på Se trin 4 og 5 på i afsnit 8 side 30. Side 16 af 41

17 5 Indsamler Manuel indberetning for indsamler virksomheder. 5.1 Trin 2 af 5 Oplysninger om producenttype, vælg fra værdilisten: a. Offentlig eller privat virksomhed med P-nummer b. Offentlig eller privat virksomhed uden P-nummer c. Privatadresse eller Matrikelnummer d. Kommune Tryk på næste Se nedenstående vejledninger når du skal indtaste oplysninger til den valgte producenttype af a, b, c eller d. Ad a. Offentlig eller privat virksomhed med P-nummer Indtast P-nummer / indtast CVR-nummer for derefter at vælge P-nummer fra listen registrerede P-numre. Tryk på næste. af Side 17 af 41

18 Ad b. Offentlig eller privat virksomhed uden P-nummer - Indtast evt. CVR-nummer - Indtast virksomhedens navn - Indtast vejnavn og husnr. i mangel af P-nummer skal affaldsproduktionsstedet angives ved adresse (vejnavn og husnr.) eller evt. matrikelnummer og ejerlav - Indtast postnummer og by - Indtast evt. matrikelnummer og ejerlav - Vælg kommunekode fra værdilisten Tryk på næste. Side 18 af 41

19 Ad c. Privatadresse eller Matrikelnummer - Indtast navn på privatperson - Indtast vejnavn og husnr. i mangel af P-nummer skal affaldsproduktionsstedet angives ved adresse (vejnavn og husnr.) eller evt. matrikelnummer og ejerlav - Indtast postnummer og by - Indtast evt. matrikelnummer og ejerlav - Vælg kommunekode fra værdilisten Tryk på næste. Ad d. Kommune Vælg kommunekode fra værdilisten. Tryk på næste. 5.2 Trin 3 af 5 Oplysninger om affaldstype: - Indtast vægt skal altid opgives i tons, decimalskilletegn er, - Vælg måling (evt. vejning), beregning (beregnet) eller estimat (skønnet) fra værdilisten - Indtast analyse eller beregningsmetode - beskriv hvordan vægten er opgjort - Vælg EAK-kode niveau 1, niveau 2 og niveau 3 fra værdilisten - Vælg indberetningstype: husholdning eller erhverv og tilhørende affaldstype fra værdi- Side 19 af 41

20 listen - Vælg affaldsaktivitet fra værdilisten - Hvis der er tale om slutbehandling skal der sættes et flueben i slutbehandling - ved slutbehandling forstås, at affaldet er taget ud af danske affaldsstrømme ved genanvendelse, forbrænding, deponering eller eksport - Vælg nyttiggørelses- eller bortskaffelsesmetode og tilhørende metode fra værdilisten Tryk på tilføj affaldstype - hvis du vil indtaste flere affaldstyper. Vigtigt - du kan i alt tilføje 10 affaldstyper i hver indberetning du sender. Derefter kan du fortage ny indberetning se eventuelt trin 5, side 29. Forsæt derefter med at indtaste: - Affaldstype: modtageanlæggets P-nummer eller CVR-nummer for derefter at vælge P- nummer fra listen af registrerede P-numre. Tryk på næste. Side 20 af 41

21 Når du har indtastet alle affaldstyper kan du gemme som kladde eller gå videre: a. Tryk på gem som kladde Kladderne kan fremhentes på hvor du eventuelt kan redigere data og derefter indsender data b. Tryk på næste for at indsende indtastningerne med det samme. Redigering af indberetning fortages på Se trin 4 og 5 på i afsnit 8 side 30. Side 21 af 41

22 6 Indsamler og modtager Manuel indberetning for indsamler og modtager virksomheder. 6.1 Trin 2 af 5 Oplysninger om producenttype, vælg fra værdilisten: a. Offentlig eller privat virksomhed med P-nummer b. Offentlig eller privat virksomhed uden P-nummer c. Privatadresse eller Matrikelnummer d. Kommune Tryk på næste Se nedenstående vejledninger når du skal indtaste oplysninger til den valgte producenttype af a, b, c eller d. Ad a. Offentlig eller privat virksomhed med P-nummer Indtast P-nummer eller indtast CVR-nummer for at derefter at vælge P-nummer fra listen af registrerede P-numre. Tryk på næste. Side 22 af 41

23 Ad b. Offentlig eller privat virksomhed uden P-nummer - Indtast evt. CVR-nummer - Indtast virksomhedens navn - Indtast vejnavn og husnr. i mangel af P-nummer skal affaldsproduktionsstedet angives ved adresse (vejnavn og husnr.) eller evt. matrikelnummer og ejerlav - Indtast postnummer og by - Indtast evt. matrikelnummer og ejerlav - Vælg kommunekode fra værdilisten Tryk på næste. Side 23 af 41

24 Ad c. Privatadresse eller Matrikelnummer - Indtast navn på privatperson - Indtast vejnavn og husnr. i mangel af P-nummer skal affaldsproduktionsstedet angives ved adresse (vejnavn og husnr.) eller evt. matrikelnummer og ejerlav - Indtast postnummer og by - Indtast evt. matrikelnummer og ejerlav - Vælg kommunekode fra værdilisten Tryk på næste. Ad d. Kommune Vælg kommunekode fra værdilisten. Tryk på næste. 6.2 Trin 3 af 5 Oplysninger om affaldstype: - Indtast vægt skal altid opgives i tons, decimalskilletegn er, - Vælg måling (evt. vejning), beregning (beregnet) eller estimat (skønnet) fra værdilisten - Indtast analyse eller beregningsmetode - beskriv hvordan vægten er opgjort - Vælg EAK-kode niveau 1, niveau 2 og niveau 3 fra værdilisten - Vælg indberetningstype: husholdning eller erhverv og tilhørende affaldstype fra værdilisten Side 24 af 41

25 - Vælg affaldsaktivitet fra værdilisten - Hvis der er tale om slutbehandling, skal der sættes et flueben i slutbehandling - ved slutbehandling forstås at affaldet er taget ud af danske affaldsstrømme ved genanvendelse, forbrænding, deponering eller eksport - Vælg nyttiggørelses- eller bortskaffelsesmetode og tilhørende metode fra værdilisten Tryk på tilføj affaldstype - hvis du vil indtaste flere affaldstyper. Vigtigt - du kan i alt tilføje 10 affaldstyper i hver indberetning du sender. Derefter kan du fortage ny indberetning se eventuelt trin 5, side 29. Når du har indtastet alle affaldstyper kan du gemme som kladde eller gå videre: a. Tryk på gem som kladde. Kladderne kan fremhentes på hvor du eventuelt kan redigere data og derefter indsender data b. Tryk på næste for at indsende indtastningerne med det samme. Redigering af indberetning fortages på Se trin 4 og 5 på i afsnit 8 side 30. Side 25 af 41

26 7 Modtager Manuel indberetning for modtager virksomheder. 7.1 Trin 2 af 5 Oplysninger om producenttype, vælg fra værdilisten: a. Offentlig eller privat virksomhed med P-nummer b. Offentlig eller privat virksomhed uden P-nummer c. Privatadresse eller Matrikelnummer d. Kommune Tryk på næste Se nedenstående vejledninger når du skal indtaste oplysninger til den valgte producenttype af a, b, c eller d. Ad a. Offentlig eller privat virksomhed med P-nummer Indtast P-nummer eller indtast CVR-nummer for at derefter at vælge P-nummer fra listen af registrerede P-numre. Tryk på næste. Side 26 af 41

27 Ad b. Offentlig eller privat virksomhed uden P-nummer - Indtast evt. CVR-nummer - Indtast virksomhedens navn - Indtast vejnavn og husnr. i mangel af P-nummer skal affaldsproduktionsstedet angives ved adresse (vejnavn og husnr.) eller evt. matrikelnummer og ejerlav - Indtast postnummer og by - Indtast evt. matrikelnummer og ejerlav - Vælg kommunekode fra værdilisten Tryk på næste. Side 27 af 41

28 Ad c. Privatadresse eller Matrikelnummer - Indtast navn på privatperson - Indtast vejnavn og husnr. i mangel af P-nummer skal affaldsproduktionsstedet angives ved adresse (vejnavn og husnr.) eller evt. matrikelnummer og ejerlav - Indtast postnummer og by - Indtast evt. matrikelnummer og ejerlav - Vælg kommunekode fra værdilisten Tryk på næste. Ad d. Kommune Vælg kommunekode fra værdilisten. Tryk på næste. 7.2 Trin 3 af 5 Oplysninger om affaldstype: - Indtast vægt skal altid opgives i tons, decimalskilletegn er, - Vælg måling (evt. vejning), beregning (beregnet) eller estimat (skønnet) fra værdilisten - Indtast analyse eller beregningsmetode - beskriv hvordan vægten er opgjort - Vælg EAK-kode niveau 1, niveau 2 og niveau 3 fra værdilisten - Vælg indberetningstype: husholdning eller erhverv og tilhørende affaldstype fra værdilisten Side 28 af 41

29 - Vælg affaldsaktivitet fra værdilisten - Hvis der er tale om slutbehandling, skal der sættes et flueben i slutbehandling - ved slutbehandling forstås at affaldet er taget ud af danske affaldsstrømme ved genanvendelse, forbrænding, deponering eller eksport - Vælg nyttiggørelses- eller bortskaffelsesmetode og tilhørende metode fra værdilisten Tryk på tilføj affaldstype - hvis du vil indtaste flere affaldstyper. Vigtigt - du kan i alt tilføje 10 affaldstyper i hver indberetning du sender. Derefter kan du fortage ny indberetning se eventuelt trin 5, side 29. Når du har indtastet alle affaldstyper kan du gemme som kladde eller gå videre: a. Tryk på gem som kladde. Kladderne kan fremhentes på hvor du eventuelt kan redigere data og derefter indsender data b. Tryk på næste for at indsende indtastningerne med det samme. Redigering af indberetning fortages på Se trin 4 og 5 på i afsnit 8 side 30. Side 29 af 41

30 8 Indsend indberetning og kvittering 8.1 Trin 4 af 5 Nu fremkommer en oversigt af indberetning, som du læser igennem for eventuel redigering. Vælg tilbage for at foretage eventuel redigering. Herefter indtaster du din adresse. Vælg nu gem som kladde eller indsend indberetning Side 30 af 41

31 8.2 Trin 5 af 5 Indberetning er foretaget og du kan nu fremsøge den på Her kan du ligeledes foretage redigeringer/ændringer i indberetningen indtil 31. januar, se i afsnit 9, side 30 for yderligere informationer. Efter 31. januar er det ikke muligt at ændre i indberetningen. Kommunalbestyrelsen kan dog indtil 31. maj rette data vedrørende affald produceret indenfor kommunen, der er indberettet til Affaldsdatasystemet dækkende indberettede oplysninger det foregående år. Såfremt kommunalbestyrelsen foretager rettelser i en indberetning, skal kommunalbestyrelsen orientere den der har foretaget indberetningen. Efter 31. maj skal du kontakte Affaldssekretariatet med rettelser. Du kan nu foretage en ny indberetning ved at trykke på foretag indberetning for samme bruger. Side 31 af 41

32 9 Godkend kladde, rediger eller slet indberetning 9.1 Godkend indberetning For at godkende en indberetning, du har gemt som kladde, skal du gå ind på Fremsøg din indberetning ved at vælge indberetningsår og status, her kladde. Tryk på søg. Du kan også benytte den udvidet søgning. Side 32 af 41

33 Tryk Vis på den kladde du ønsker at godkende. Tryk på Ret indberetning. Ret eventuelt data med Rolle og år og/eller tryk på Næste Side 33 af 41

34 Ret eventuelt Producenttype og/eller tryk på Næste. Ret eventuelt affaldsdata af ved at trykke på Rediger ved den relevante affaldstype under Oprettede affaldstyper og/eller tryk på Næste. Tryk på Indsend indberetning. Side 34 af 41

35 9.2 Rediger eller slet indsendt indberetning/kladde For at redigere eller slette en indsendt indberetning skal du ligeledes gå ind på Fremsøg din indberetning ved at vælge indberetningsår og status, her indsendt/kladde. Tryk på søg. Du kan også benytte den udvidet søgning. Tryk Vis på den indberetning du ønsker at redigere eller slette. Side 35 af 41

36 Tryk på Ret indberetning eller Slet indberetning. Ret eventuelt data med Rolle og år og/eller tryk på Næste Ret eventuelt Producenttype og/eller tryk på Næste. Side 36 af 41

37 Ret/slet affaldstype ved at trykke på Rediger / Slet ved den relevante affaldstype under Oprettede affaldstyper og/eller tryk på Næste. Ret eventuelt kontaktoplysninger og/eller tryk på Send indberetning. Side 37 af 41

38 Side 38 af 41

39 10 Administration af brugerrettigheder Hvis du er administrator har du lov til at tildele og fratage brugerrettigheder både for dit eget vedkommende og for andre brugere i jeres virksomhed. Log ind på Virk.dk som Virk-administrator. Klik derfefter på Brugeroversigt I oversigten der kommer frem, klikkes der på brugeren, hvis profil skal have tildelt/frataget rettigheder. Vælg disse 2 rettigheder i dropdown-listen til venstre: - Ret til at se affaldsindberetninger - Ret til at redigere affaldsindberetninger De 2 rettigheder Ret til at rapportere på affaldsdata og Ret til at administrere affaldsdata er uden betydning for indberetterrollen. De har betydning for Miljøstyrelsen. Vælg den P-enhed i dropdownlisten til højre, som du ønsker at anvende ved indberetning til Affaldsdatasystemet fremover. Du må ikke vælger Alle Klik på Tildel for hver rettighed. For at fjerne en rettighed skal du klikke på Fjern til højre for hver rettighed. Side 39 af 41

40 Når du er færdig med at redigere i rettighederne, ser dit skærmbillede sådan ud dog med dine egne indtastede rettigheder og P-nummer oplysninger. Gem for at rettighederne kan træde i kraft. Husk at logge ud af Virk.dk, lukke browseren og logge ind igen før ændringerne træder i kraft. Side 40 af 41

41 11 Change log Date Version Beskrivelse Initialer Første version. Version modtaget fra MCR tilpasset layout Tilføjet afsnit om handlinger og rettigheder samt kapitel om administration af bruger rettigheder. Tilføjet bemærkning om, som decimalskilletegn. Bullit om vægtangivelser i Generelle.... Netop en af BASEL/OECD koder skal angives. Tilføjet bemærkning om ophørte produktionsenheder. LNJa KnuC I afsnit 1 er der tilføjet nye frister og links Tilføjede paragraf om samtykke for Virkadministratorer til afsnit 1.2. LNJa Side 41 af 41

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.5 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade 29 1401 København K Tlf. 72 54 81 81

Læs mere

Affaldsdatasystem. Vejledning i manuel indberetning. Dokument version: 1.8 ADS version: 2.3

Affaldsdatasystem. Vejledning i manuel indberetning. Dokument version: 1.8 ADS version: 2.3 Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.8 ADS version: 2.3 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade 29 1401 København K Tlf. 72 54 81 81

Læs mere

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Affaldsdata- systemet 2. Affaldsdatasystemet (kap 13) Oplysninger fra 2010 skal indberettes til Affaldsdatasystemet. Kan indberettes fra april 2010. Affaldsdatasystemet

Læs mere

Affaldsdatasystem. Vejledning i manuel indberetning. Dokument version: 1.6 ADS version: 1.0

Affaldsdatasystem. Vejledning i manuel indberetning. Dokument version: 1.6 ADS version: 1.0 Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.6 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade 29 1401 København K Tlf. 72 54 81 81

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

ADS Affaldsdatasystemet d. 7. december 2016

ADS Affaldsdatasystemet d. 7. december 2016 ADS Affaldsdatasystemet d. 7. december 2016 DAKOFA Kursus i affaldsjura Johan Vestergaard Paulsen Hvad kan det bruges til? På landsplan: Planlægning, fremskrivning, politikudvikling For kommuner: Planlægning

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.4 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade 29 1401 København K Tlf.

Læs mere

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk Forudsætninger for at kunne overføre affaldsdata For at kunne overføre AffaldsData til miljøstyrelsen via Virk.dk skal følgende foretages i forvejen: A: Din virksomhed skal have en digital signatur. Denne

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import Dokument version:.8 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 7 54 81

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN VEJLEDNING TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN Side 1/18 INDHOLD EN VEJLEDNING FOR NEMLOG-IN ADMINISTRATORER... 2 FØR DU GÅR I GANG... 2 VEJLEDNINGENS INDHOLD... 2 HJÆLP... 2 DEL 1 - TILDELING AF RETTIGHEDER

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NEMLOG-IN

Tildeling af rettigheder i NEMLOG-IN Tildeling af rettigheder i NEMLOG-IN GÆLDENDE FRA 1. FEBRUAR 2015 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk Side 2/19 FORSYNINGSTILSYNET

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

IDEP.web. Brugervejledning. En løsning til: INDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK AF: INTRASTAT UDENRIGSHANDEL MED TJENESTER INDUSTRIENS SALG AF VARER

IDEP.web. Brugervejledning. En løsning til: INDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK AF: INTRASTAT UDENRIGSHANDEL MED TJENESTER INDUSTRIENS SALG AF VARER IDEP.web Brugervejledning En løsning til: INDBERETNING TIL AF: INTRASTAT UDENRIGSHANDEL MED TJENESTER INDUSTRIENS SALG AF VARER INDBERETNING TIL SKAT AF: EU-SALG UDEN MOMS (TIDLIGERE BENÆVNT LISTESYSTEMET)

Læs mere

Tildeling af rettigheder. VandData. Vejledning

Tildeling af rettigheder. VandData. Vejledning Tildeling af rettigheder i VandData Vejledning Marts 2019 Tildeling af rettigheder i VandData Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Januar 2019 Denne guide beskriver kort, hvordan du kan indtaste data manuelt til Industriens salg af varer i IDEP.web. Hvis du har mange linjer, kan du

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet

Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet EnergiData Online Indberetninger til Energitilsynet foretages i Energitilsynets digitale indberetningsmiljø. Adgang til de digitale indberetninger

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning 1. Indledning 2. Abonnement og enkeltudtræk 2.1 Valg af udtrækstype 2.2 Indhold af dit udtræk 2.3 Filtre - Filtrering af dit udtræk 2.3.1 Anvend filtrene på 2.3.2

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Bedre brug af affaldsdatasystemet og affaldsregisteret

Bedre brug af affaldsdatasystemet og affaldsregisteret 23. juni 2014 Bedre brug af affaldsdatasystemet og affaldsregisteret Del I Velkommen Del 1 Affaldsdatasystemet og praktisk gennemgang af standardrapporterne Præsentation og formål Indhold AFFALDSDATASYSTEMET

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

Vejledning til online blanketten Svinetællingen

Vejledning til online blanketten Svinetællingen Vejledning til online blanketten Svinetællingen Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Vejledning til tildeling af rettigheder i VandData

Vejledning til tildeling af rettigheder i VandData Vejledning til tildeling af rettigheder i VandData Januar 2018 SIDE 1 Vejledning til tildeling af rettigheder i VandData Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Institutionens brugeradministrator på Optagelse.dk kan oprette medarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du opretter en

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion Anmodninger og ter Idé og funktion Anmodninger Definition En mail eller et brev til en anden (både udenfor og indenfor ) Indhold En dynamisk tekst (alm. mail indhold) Evt. link til vedhæftede filer Evt.

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer.

Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer. Vejledning i brug af Interbooks elektroniske indberetning af Aktivitetsmedlemmer. Internetadressen til programmet er http://booking.toender.dk/netinterbook//index.html eller gå ind på www.toender.dk Klik

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning Indberetning.da.dk samler al information vedrørende indberetning til DA Statistik for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA. For

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Brugervejledning til anmelder

Brugervejledning til anmelder Version 0.8 ERHVERVSSTYRELSEN ANMELDELSE AF TJENESTEYDELSER I RUT Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...3 2 ADGANG TIL RUT...3 2.1 Login...4 2.1.1 Login med brugernavn og password...5 2.1.2 Oprettelse af

Læs mere

Vejledning til NemLog-in for kommuner

Vejledning til NemLog-in for kommuner Vejledning til NemLog-in for kommuner Januar 2017 SIDE 1 JANUAR 2017 Vejledning til NemLog-in for kommuner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme For at tilføje en ny VVM-redegørelse til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget som status, samt at markere

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har behov for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Indhold: Indledning Kom godt i gang side 2 Login side 3 Indsamlingssteder side 4-6 Opret side 4 Redigér side 5 Slet side 6 Eksportér side 6

Læs mere

Forfattere: Thomas Dreisig Thygesen & Grethe Grønkjær Layout: Jens Holm Møller

Forfattere: Thomas Dreisig Thygesen & Grethe Grønkjær Layout: Jens Holm Møller Forfattere: Thomas Dreisig Thygesen & Grethe Grønkjær Layout: Jens Holm Møller Login Hver gang du ser en rød prik og en rød tekst, er det noget, du skal gøre! Når du ser en pære, er der et godt tip. Læs

Læs mere

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata.

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Roskilde J.nr. MST-7761-00477 Ref. vba Den 2. februar 2012 Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Miljøstyrelsen udsendte et informationsbrev den 19. januar 2012. På baggrund af

Læs mere

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elevfravær til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling STIL Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere