Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge"

Transkript

1 Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge

2 Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder med løn/dagpenge i forbindelse med barsel/adoption. Reglerne for ledige er også beskrevet. Forord modellen...4 Den første tid inden fødslen og barnets første 14 uger...5 Far eller mor på med løn efter barnets 14. uge...6 Eksempler...8 Far eller mor på med dagpenge...12 Fleksible barselsregler...13 Orlov ved adoption...15 Hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres...16 Hvis du er ledig...17 Varsler...18 Politisk ansvarlig: Forbundssekretær Nanna Højlund Redaktion: Konsulent Sidsel Boertmann Brüel Konsulent Eike Byg Huish Foto: Mike Kollöffel Layout: Mayer. Eks-Skolen/Joe. FOA Tryk: FOAs trykkeri, juni 2009 ISBN nr.: FOA Fag og Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon:

3 Forord Til lykke med den forestående familieforøgelse, som sandsynligvis er årsag til, at du har brug for denne pjece. Midt i glæden over at et nyt liv er på vej, melder spørgsmålene sig om tid og penge, altså hvor meget kan vi få, og hvordan med økonomien? Heldigvis er der i dag gode muligheder for at give barnet en god start på tilværelsen, fordi både KTO-aftalen for ansatte i regioner og kommuner og lovgivningen giver moderen og faderen mulighed for at gå på med løn eller dagpenge. Barnet kan således passes af mor eller far indtil det er 46 uger, og med på reducerede dagpenge i endnu længere tid. Med den nye barselsaftale er der særlige forbedringer til faderen. Efter barnets 14. uge har moderen og faderen hver især ret til 6 ugers fravær med løn. Retten til løn bortfalder, hvis den øremærkede ikke anvendes. Herudover har faderen eller moderen yderligere ret til 6 ugers barsel med løn. Denne ordning kaldes modellen. Der er desuden mulighed for at kombinere barselsen med afholdelse af optjent ferie og dermed få længere tid sammen med barnet. På grund af de mange muligheder, kan det være svært for jer at vurdere, hvad barselsen kommer til at betyde for netop jeres familieøkonomi, men jeg håber, at denne pjece kan være et nyttigt værktøj til at få overblik over rettigheder og pligter. Savner I yderligere oplysninger, kan I spørge i den lokale FOA-afdeling. Forhåbentlig kan I planlægge en barsels, der passer til familiens behov og giver barnet en tæt kontakt til både mor og far. Det er vigtigt, at begge forældre benytter sig af smulighederne, for det mindsker risikoen for, at kvinderne bliver dårligere stillet på arbejdsmarkedet efter lange fraværsperioder ved barsel. Der indbetales naturligvis pensionsbidrag for den del af en, hvor I får løn efter FOA s overenskomster. Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2005 lykkedes det at få forbedret pensionsvilkårene i den del af en, hvor man modtager dagpenge, sådan at der indbetales pensionsbidrag i op til 20 uger. Dennis Kristensen Forbundsformand 3

4 6-6-6 modellen Der er sket store ændringer i KTO s nye barselsaftale aftale om fravær af familiemæssige årsager. Den nye aftale indeholder modellen og dækker alle regionalt og kommunalt ansatte, der har fået børn fra og med den 1. april modellen giver bedre barselsvilkår og øremærker udover de første 2 uger 6 ugers barsel til faderen. Moderen har ret til 8 ugers fravær med sædvanlig løn inden fødslen. I barnets første 14 uger, har moderen ret til fravær med sædvanlig løn i samtlige 14 uger og faderen har ret til 2 ugers fravær med løn. Efter barnets 14. uge er 6 uger øremærket til moderen, 6 uger øremærket til faderen og 6 uger kan fordeles imellem forældrene efter ønske. Faderen kan lægge sine uger inden barnets 15. uge. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at samtlige uger med løn efter barnets 14. uge medfører en tilsvarende reduktion i den fælles ret til dagpenge. Det vil fx sige, at moderen har 6 uger mindre på Før fødsel modellen, perioder med løn Efter fødsel dagpenge, hvis faderen holder 6 uger med løn efter barnets 14. uge. Hvis kun moderen er omfattet af KTO-aftalen, så er det kun moderen, der er dækket af modellen. I det tilfælde vil moderen have ret til løn i 8 uger før fødslen, 14 uger efter fødslen og 12 uger (6+6) efter barnets 14 uge. De 6 uger, der var øremærkede til faderen falder væk. Hvis kun faderen er omfattet af KTO-aftalen, så har han ret til løn i 2 uger samt 12 uger (6+6) efter fødslen. Moderens 6 uger falder væk. 8 uger 14 uger 18 uger 8 uger til moder 14 uger til moder 6 uger til moder 2 uger til fader* 6 uger til fader* 6 uger til deling* * Faderen har ret til at anvende hele sin ret til fravær med sædvanlig løn i barnets første 14 uger. 4

5 Den første tid inden fødslen og barnets første 14 uger Forældre der er ansat i regioner og kommuner eller på anden måde er dækket af KTO-aftalen har ret til barsels med sædvanlig løn i forbindelse med fødslen. For privatansatte der ikke er omfattet af KTO-aftalen eller andre overenskomster med særlige barselsbestemmelser er det Lov om ret til og dagpenge ved barsel (barselloven), der gælder. Din lokale FOAafdeling kan vejlede dig om, hvordan barselsreglerne er i din overenskomst. Betingelsen for at få sædvanlig løn er, at arbejdsgiveren får dagpengerefusion. Man har selvfølgelig også pligt til at oplyse arbejdsgiveren om det kommende fravær alle varsler er samlet bagest i pjecen. I denne pjece kan du se, hvad der gælder, hvis du er dækket af KTO-aftalen. Inden fødslen har du som vordende mor Ret til løn, når du skal til graviditetsundersøgelser i arbejdstiden. Men det er en betingelse, at fraværet er aftalt, så det passer til forholdene på din arbejdsplads. Ret til at holde med sædvanlig løn fra 8 uger før forventet fødsel. Pligt til at fortælle arbejdsgiveren om graviditeten senest 3 måneder før, du forventer at føde. Terminsdatoen skal dokumenteres skriftligt f.eks. med kopi af din vandrejournal. Du skal oplyse, hvornår du vil starte din, og om du vil bruge din ret til 8 uger inden fødslen. Efter fødslen har du som mor Pligt til at holde med sædvanlig løn i 2 uger efter fødslen. Ret til at holde med sædvanlig løn i yderligere 12 uger efter 2. uge efter fødslen. Pligt til senest 8 uger efter fødslen at fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at genoptage arbejdet. Efter fødslen har du som far Ret til 2 ugers med sædvanlig løn i 2 sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. Ret til yderligere op til 12 ugers med sædvanlig løn. Pligt til med 4 ugers varsel at meddele din arbejdsgiver, at du vil holde, hvor meget, du vil holde, og hvornår du forventer, en begynder. 5

6 Far eller mor på med løn efter barnets 14. uge Nu er barnet blevet 14 uger, og både far og mor har mulighed for at tage mere barsels. Der er 32 uger mere at tage af for hver af forældrene. Heraf er der mulighed for uger med sædvanlig løn og 14 uger med dagpenge. Derudover kan en forlænges med 8 eller 14 uger. Senest 8 uger efter fødslen skal du fortælle din arbejdsgiver, om du vil holde efter barnets 14. uge, og hvornår du vil genoptage arbejdet. Du skal også fortælle, om du vil benytte din ret til at udskyde 8-13 uger af en (læs mere side 13 og 14). Orlov før fødslen Med løn Med dagpenge Mor 8 uger 4 uger Orlov efter fødslen Med løn Med dagpenge Mor 14 uger 14 uger 6-12 uger*** 32 uger* eller 40/46 uger** Far 2 uger 2 uger 6-12 uger*** 32 uger* eller 40/46 uger** * Der er i alt ret til dagpenge i 32 uger men der er sret til begge forældre i 32 uger. Vær opmærksom på at med løn fratrækkes perioden med ret til dagpenge. **De 32 uger kan forlænges til 40 eller 46 ugers med reducerede dagpenge, så dagpengene svarer til, hvad man ville få med 32 ugers. *** De 6 uger med løn, der ikke er øremærkede, kan holdes af enten mor eller far. 6

7 De følgende 18 ugers barsels med sædvanlig løn kan holdes med 6 uger af barnets far og 6 uger af barnets mor og med 6 uger, der kan fordeles mellem forældrene. Orloven kan holdes af forældrene på skift indtil uge 46, dog skal der deles i hele arbejdsdage. Begge forældre kan også holde samtidig. Hvis I begge udnytter jeres ret til med sædvanlig løn, og I ikke har holdt samtidig ud over de første 2 uger efter barnets fødsel vil barnet være 32 uger, når perioden med sædvanlig løn er brugt (moderens 14 uger + 18 uger med enten mor eller far.) Faderens 6 uger og de 6 fælles uger kan lægges inden barnets 14. uge. Når du holder med sædvanlig løn, bliver der indbetalt sædvanligt pensionsbidrag til din arbejdsmarkedspension (den du har gennem din overenskomst). Både dit eget og din arbejdsgivers pensionsbidrag betales, som om du var i arbejde. 7

8 Eksempler (se tidslinjer på næste opslag) Barsels Samspillet mellem løn og dagpenge 46 uger med barnet Faderen holder sine øremærkede uger med løn umiddelbart efter moderens med løn Moderen holder 8 uger før fødslen og de 14 uger efter fødslen. Moderen afholder herefter 19 ugers fordelt på 2 perioder. Faderen holder 2 uger i forbindelse med fødslen, samt 13 ugers efter barnets 14. uge fordelt på 2 perioder. Moderen modtager sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen samt i de 14 uger efter fødslen. Moderen modtager desuden sædvanlig løn i sine 6 øremærkede uger samt i de 6 uger hun afholder yderligere. Faderen modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen, samt i sine øremærkede 6 uger. Faderen og moderen modtager dagpenge i de 7 uger, som de henholdsvis afholder i barnets uge og uge Både faderen og moderen får indbetalt pensionsbidrag/ optjener pensionsalder i de 7 uger. 43 uger med barnet Forældre holder samtidigt, og udskydes for at afholde ferie Moderen holder 8 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Moderen afholder derefter 12 ugers og 3 ugers ferie. Moderen afholder 10 ugers, som afholdes efter ferien. Faderen holder 2 uger efter fødslen. Efter barnets 2. uge afholder han 10 ugers fordelt på 3 perioder. Moderen modtager sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen samt i de 14 uger efter fødslen. Moderen modtager desuden sædvanlig løn i sine 6 øremærkede uger, i de 6 uger hun afholder yderligere i forlængelse af barnets 14. uge samt i sin optjente ferie. Moderen modtager dagpenge i 10 uger, som hun afholder i barnets uge Moderen får indbetalt pensionsbidrag/optjener pensionsalder i de 10 uger. Faderen modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen samt i de 2+4 uger han afholder sin øremærkede (barnets uge 3-4 og 26-29). Faderen modtager dagpenge i 4 uger, som han afholder i barnets uge Faderen får indbetalt pensionsbidrag/optjener pensionsalder i de 4 uger. 8

9 uger med barnet Retsbaseret udskydelse af med løn/dagpenge 46 uger med barnet Moder og fader holder skiftevis i hele dage 60 uger med barnet Orlov forlænges med 14 uger Moderen holder 8 uger før fødslen og de 14 uger efter fødslen. Moderen afholder herefter 22 ugers. Faderen holder 2 uger i forbindelse med fødslen samt 2 ugers i barnets uge Faderen udskyder 8 uger til en sammenhængende anvendelse inden barnets 9. år. Moderen modtager sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen samt i de 14 uger efter fødslen. Moderen modtager desuden sædvanlig løn i sine 6 øremærkede uger samt i de 6 uger hun afholder yderligere i forlængelse af barnets 14. uge. Moderen modtager dagpenge i 10 uger, som hun afholder i barnets uge Moderen får indbetalt pensionsbidrag/optjener pensionsalder i de 10 uger. Faderen modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen samt i 2 af sine 6 øremærkede ugers, som han afholder i uge Faderen modtager desuden løn i de første 4 uger af sin udskudte samt dagpenge i de næstfølgende 4 uger. Faderen får indbetalt pensionsbidrag/optjener pensionsalder i de 4 uger, hvor han modtager dagpenge. Moderen holder 8 uger før fødslen og de 14 uger efter fødslen. Herefter holder hun hver mandag og tirsdag i de følgende 32 uger. Faderen holder 2 uger i forbindelse med fødslen. Herefter holder han hver onsdag, torsdag og fredag i 32 uger i barnets uge Moderen modtager sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen samt i de 14 uger efter fødslen. Desuden modtager hun sædvanlig løn i de første 15 uger herefter, hvor hun alene holder mandag og tirsdag i hver uge (svarer til hendes 6 øremærkede uger). I de resterende 17 uger modtager hun dagpenge. I disse 17 uger får hun indbetalt pensionsbidrag/optjener hun pensionsalder. Faderen modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen samt i de første 20 uger, hvor han alene holder onsdag, torsdag og fredag i hver uge (svarer til hans 6 øremærkede uger samt de yderligere 6 uger, som forældrene kan afholde med sædvanlig løn). I de resterende 12 uger modtager han dagpenge. I disse 12 uger får han indbetalt pensionsbidrag/optjener han pensionsalder. Moderen holder 8 uger før fødslen og de 14 uger efter fødslen. Moderen afholder herefter 32 ugers fordelt på 2 perioder. Faderen holder 2 uger i forbindelse med fødslen samt 14 ugers efter barnets 14. uge fordelt på 2 perioder. Forældrene meddeler i uge 32 (umiddelbart efter perioden med løn) bopælskommunen, at de ønsker deres dagpengeperiode forlænget fra 32 uger til 46 uger, så deres dagpenge nedsættes herefter. Moderen modtager sædvanlig løn i sine 6 øremærkede uger samt i de 6 uger, som hun afholder i forlængelse af barnets 14. uge. Hun modtager nedsatte dagpenge (svarende til 10 uger) i de 20 uger i barnets uge Faderen modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen samt i sine øremærkede 6 uger i barnets uge Han modtager nedsatte dagpenge (svarende til 4 uger) i de 8 uger i barnets uge I perioden med nedsatte dagpenge indbetales/optjenes pensionsbidrag/-alder forholdsmæssigt. 9

10 46 uger med barnet faderen holder sine øremærkede uger med løn umiddelbart efter moderens med løn Mor 8 ugers Barnet fødes 14 ugers 6 ugers 6 ugers Arbejd Far ugers 6 ugers orlo 43 uger med barnet forældre holder samtidigt, og udskydes for at afholde ferie Mor 8 ugers Barnet fødes 14 ugers 6 ugers 6 ugers 3 ugers ferie Far ugers 2 ugers 4 ugers uger med barnet retsbaseret udskydelse af med løn/dagpenge Far Mor Far Mor Far Mor 10 8 ugers 8 ugers 8 ugers Barnet fødes Barnet fødes 14 ugers 6 ugers 6 ugers ugers 46 uger med barnet moder og fader holder skiftevis i hele dage 60 uger med barnet forlænges med 14 uger Barnet fødes 14 ugers ugers 32 uger ( 3 dage 14 ugers 6 ugers 6 ugers 32 uger ( 2 dage ugers 6 uger

11 e 7 ugers v 7 ugers uger Flere eksempler kan findes i KTO s kommenterede aftale om Fravær af familiemæssige årsager 10 ugers uger 4 ugers 10 ugers ugers 4 ugers 4 ugers uger pr. uge/arbejde 3 dage pr. uge) pr. uge/arbejde 2 dage pr. uge) uger 20 ugers uger s 8 ugers 11

12 Far eller mor på med dagpenge Efter perioden med løn er der mulighed for barsels med fulde dagpenge i mindst 14 uger, altså i alt til barnets 46. uge, hvis faderen har holdt sin i forlængelse af moderens. Hvis faderen har holdt samtidig med moderen vil barnet være tilsvarende yngre, når det skal passes uden for hjemmet. Hvis både moderen og faderen holder med dagpenge samtidigt, reduceres den samlede speriode med dagpenge. Der er også mulighed for at forlænge barselsen ved at gå på lavere dagpenge og dermed strække tiden. Det betyder, at en af forældrene i stedet for at holde til barnets 46. uge, kan holde til barnets 54. eller 60. uge med reducerede dagpenge dette kan du læse om i afsnittet om fleksible barselsregler. Beregning og udbetaling af dagpenge På sygedagpengekontoret i din bopælskommune kan du få hjælp til beregning af, hvad dine dagpenge vil være på barsels. Det er sygedagpengekontoret i din bopælskommune, der udbetaler dagpenge under barsel. De holder også styr på, hvor mange dagpenge der samlet er udbetalt til begge forældre, og hvad der er tilbage. Pensionsindbetaling under på dagpenge Når du holder med dagpenge, bliver der indbetalt pensionsbidrag for overenskomstansatte, og tjenestemænd optjener pensionsalder. Hvis du vælger at forlænge en efter barnets 14. uge fra 32 uger til enten 40 eller 46 uger på nedsatte dagpenge (i alt dagpenge for 32 uger), indbetales/optjenes der ikke pension i den forlængede. Med andre ord: At forlænge dagpengeperioden giver ikke flere dagpenge og heller ikke større pensionsindbetaling. 12

13 Fleksible barselsregler Du har en række muligheder for at skræddersy din barsels, så den passer til dine behov. Der er overordnet 3 forskellige muligheder for at tilpasse dit barselsforløb. Du kan: forlænge din, udskyde din og/eller holde på deltid. Nedenfor gennemgås hovedtrækkene i de 3 fleksibilitetsmuligheder. Du kan få en mere detaljeret vejledning ved at henvende dig til din lokale FOA-afdeling. Forlængelse af en Begge forældre har ret til at forlænge de 32 uger med ret til dagpenge efter barnets 14. uge med enten 8 eller 14 uger. Når du forlænger din, bliver dagpengene smurt tyndere ud over hele perioden. Du får altså ikke flere dagpenge ved at forlænge en. Hvis du ønsker at forlænge en, er det vigtigt, at reduktionen i dagpengene først får effekt, når sperioden med sædvanlig løn er udløbet. Ellers kan det få konsekvenser for den løn, du får i sperioden med løn. Hvis dagpengene reduceres, mens din arbejdsgiver modtager dagpengerefusion, vil din arbejdsgiver nedsætte din løn med det beløb, dagpengerefusionen er reduceret med. Forlængelsen kan ikke ske, hvis forældrene har brugt muligheden for at udvide sperioden ved at være på på deltid. Forlængelse kan heller ikke ske hvis forældrene vælger at udskyde en. Udskydelse af en Der er 2 typer udskudt en retsbaseret, som beskrives først, og en aftalebaseret, som beskrives sidst. Retsbaseret udskydelse er det, du har ret til aftalebaseret udskydelse er det, du kan aftale med din arbejdsgiver. Du kan bruge muligheden for at udskyde til at lægge en (eller efter aftale flere) perioder med ferie ind i sperioden. Den retsbaserede udskydelse En af forældrene har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger af den, der ligger efter barnets 14. uge. Du skal fortælle din arbejdsgiver, at du vil benytte denne mulighed senest 8 uger efter fødslen. FOA anbefaler, at du giver meddelelsen skriftligt. Den udskudte skal være afholdt, inden barnet fylder 9 år og skal holdes i sammenhæng. Du skal 16 uger inden, du går på udskudt, meddele det til din arbejdsgiver. Hvis du fratræder din stilling, inden den retsbaserede udskudte er afholdt, består retten også over for din nye arbejdsgiver. 13

14 Hvis du bliver ledig, inden den retsbaserede udskudte er afholdt, kan den udskudte først afholdes, når du igen er i arbejde. Den udskudte skal være afholdt inden barnet fylder 9 år. Den aftalebaserede udskydelse Begge forældre kan aftale med deres arbejdsgiver, at de udskyder op til 32 uger af den, de har ret til efter barnets 14. uge. FOA anbefaler, at aftalen indgås skriftligt. Orloven kan holdes over flere perioder. Hvis du fratræder din stilling, inden den aftalte er afholdt, skal du aftale med din nye arbejdsgiver, at du har ret til udskudt. FOA anbefaler, at aftalen med den nye arbejdsgiver indgås skriftligt. Hvis du og din arbejdsgiver ikke aftaler noget andet, skal du 8 uger inden, du går på udskudt, meddele det til din arbejdsgiver. Hvis du bliver ledig, inden den aftalte udskudte periode er afholdt, er perioden tabt, medmindre du, når du igen kommer i arbejde, afta- 14 ler med din nye arbejdsgiver, at den aftalebaserede fraværsret består. Hvis der i perioden, du har udskudt, var ret til sædvanlig løn, udskydes også retten til sædvanlig løn. Hvis der i perioden, du har udskudt, var ret til dagpenge, udskydes også retten til dagpenge. Den udskudte skal være afholdt, inden barnet fylder 9 år. Orlov på deltid Der findes 2 typer på deltid. I den ene type udvides sperioden (og eventuel ret til løn og ret til dagpenge) svarende til den delvise genoptagelse af arbejdet. I den anden type udvides sperioden ikke. Fra barnets 3. uge, kan moderen efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvist det vil sige med færre timer end før fødslen. Faderen kan når som helst i sperioden efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvist. Det skal aftales med arbejdsgiveren, om genoptagelsen medfører udvidelse af sperioden eller ej. Hvis den delvise genoptagelse af arbejdet medfører udvidelse af sperioden og evt. lønret og dagpengeret kan udvidelsen kun ske med den tid, arbejdet er genoptaget. Udvidelsen kan ikke ske, hvis forældrene har brugt muligheden for at forlænge sperioden. Delvis genoptagelse kan heller ikke ske i de perioder, der er udskudt til brug, inden barnet fylder 9 år. Hvis du fratræder, inden den udvidede periode er afholdt, vil det være en betingelse for at bevare dagpengeretten, at du har aftalt udvidelse af perioden med din nye arbejdsgiver. Hvis du bliver ledig, inden den udvidede periode er afholdt, er perioden tabt, medmindre du, når du igen kommer i arbejde, aftaler med din nye arbejdsgiver, at den aftalemæssige fraværsret består.

15 Orlov ved adoption Hvis I adopterer et barn, har I ret til adoptions. Reglerne for barsels og adoptions ligner hinanden, så der også ved adoption er mulighed for op til 46 ugers med løn eller dagpenge efter modtagelse af barnet, hvis de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at én af forældrene i en periode skal være i hjemmet. Der kan være større usikkerhed om, hvornår barnet kommer end ved en beregnet fødselstermin, men I har pligt til så vidt det er muligt at fortælle det til arbejdsgiveren 3 måneder før, I forventer at modtage barnet. I har ret til fravær med sædvanlig løn 1 uge før modtagelsen af et barn i Danmark. Hvis I begge er omfattet af KTO-aftalen har I begge samme ret til fravær med sædvanlig løn. Hvis det land, I skal modtage adoptivbarnet fra, stiller krav om, at I skal opholde jer i landet inden modtagelsen af barnet, har I ret til med sædvanlig løn i 4 uger, dog i særlige tilfælde op til 8 uger. Retten gælder begge forældre, hvis myndighedernes krav omfatter begge forældre. I har pligt til hurtigst muligt at fortælle arbejdsgiveren om tidspunktet for afrejsen og om den forventede hjemkomst. Efter modtagelsen af barnet har en af forældrene ret til med sædvanlig løn i 14 uger. Adoptionsen kan holdes af forældrene på skift, dog skal der deles i hele arbejdsdage. Den anden forælder har ret til med sædvanlig løn i 2 sammenhængende uger, der skal tages inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Efter de 14 uger har forældrene 6 uger hver og 6 uger til deling. Disse uger kan også placeres i barnets første 14 uger, så der holdes samtidigt. Reglerne er de samme som ved almindelig barsel. Herefter har en eller begge forældre ret til at holde med dagpenge. Hvis forældrene har holdt i forlængelse af hinanden, vil der være 14 uger tilbage med dagpengeret. Den samlede ret til efter barnets 14. uge er således 32 uger. Begge forældre kan vælge at holde i 32 uger, men der er kun dagpengeret til 32 uger i alt. Den/de af forældrene, der holder, skal senest 8 uger efter modtagelsen af barnet fortælle sin arbejdsgiver, hvornår arbejdet genoptages. De omtalte muligheder for udskudt og fleksibilitet under en gælder også for forældre til adoptivbørn. 15

16 Hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres Hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden barnets 32. uge, gælder følgende: Moderen har ret til 14 ugers med sædvanlig løn efter barnets død eller bortadoption. Faderen bevarer sin ret til 2 ugers med sædvanlig løn i forbindelse med fødslen, hvis barnet er dødfødt eller dør inden for de første 32 uger. Ved et adopteret barns dødsfald inden 32 uger efter modtagelse, har en af forældrene ret til dagpenge og en af forældrene ret til med løn i indtil 14 uger efter barnets død. 16

17 Hvis du er ledig Mor Far 8 ugers Barnet fødes 14 ugers 10 ugers uger Ledig 2 ugers Ledig 30 ugers på reducerede dagpenge Som ledig er du ikke omfattet af KTO-aftalen om fravær af familiemæssige årsager. Det er derfor alene lovgivningen om barsel, der fastlægger dine rettigheder og pligter. Eksempel 54 uger med barnet Faderen er ledig, mens moderen er omfattet af KTO-aftalen. Inden fødslen har du som vordende mor: Ret til 4 ugers med dagpenge. Efter fødslen har du som mor: Ret til 14 ugers med dagpenge. Efter fødslen har du som far: Ret til 2 ugers med dagpenge inden for barnets første 14 uger. En af forældrene har ret til: 32 ugers med dagpenge. Mulighed for at forlænge de 32 uger til 40 uger, så barnet er 54 uger, når smulighederne er opbrugt. Du skal kontakte sygedagpengekontoret i din kommune for udbetaling af dagpenge under en. Du skal også informere din arbejdsløshedskasse om, at du overgår til barsels. Barsels Samspillet mellem løn og dagpenge Moderen holder 8 uger før fødslen, 14 uger efter fødslen samt 10 af de 32 uger. Faderen holder 2 uger efter fødslen. Når moderen afslutter sin, holder han resten af de 32 uger som han vælger at forlænge til 40 uger da moderen har holdt 10 uger, er der 30 uger tilbage med reduceret dagpengeret. Resultatet er, at barnet er 54 uger, inden det skal passes uden for hjemmet på fuld tid. Moderen har ret til løn i de 8 uger inden fødslen og i de uger efter fødslen. Faderen har ret til dagpenge i de 2 uger efter fødslen og til reducerede dagpenge i de 30 uger efter barnets 24. uge. De reducerede dagpenge svarer til 22 ugers fuld dagpengeret. 17

18 Varsler Der er en række varsler, du skal være opmærksom på før og under din barsel. En række af disse varsler er omtalt i de relevante afsnit tidligere i pjecen. Nedenfor kan du se en oversigt over varsler, du skal være opmærksom på. Varsler før og under barselsperioden Før fødslen Moderen Faderen 3 måneder før fødslen meddelelse om graviditet og inden fødslen Du skal oplyse, at du er gravid senest 3 måneder inden din termin. Samtidig skal du oplyse, om du ønsker at benytte din ret til fravær med løn inden fødslen og hvornår du forventer at påbegynde din. 4 uger før fædre meddelelse om afholdelse Du skal senest 4 uger før afholdelse af de 2 ugers fædre i barnets første 14 uger meddele din arbejdsgiver, hvornår du forventer at begynde fraværet og længden af fraværet. Efter fødslen Moderen Faderen 8 uger efter fødslen meddelelse om afholdelse af efter barnets fødsel Du skal senest 8 uger efter fødslen meddele din arbejdsgiver, hvornår du genoptager arbejdet samt om retten til udskydelse benyttes Du skal senest 8 uger efter fødslen meddele din arbejdsgiver, hvornår du genoptager arbejdet samt om retten til udskydelse benyttes. 8 uger før aftalebaseret udskudt Hvis ikke andet er aftalt, skal du, senest 8 uger inden du afholder din aftalebaserede udskudte, meddele tidspunktet til din arbejdsgiver. Hvis ikke andet er aftalt, skal du, senest 8 uger inden du afholder din aftalebaserede udskudte, meddele tidspunktet til din arbejdsgiver. 16 uger før retsbaseret udskudt Du skal meddele det til din arbejdsgiver senest 16 uger inden du går på retsbaseret udskudt. Du skal meddele det til din arbejdsgiver senest 16 uger inden du går på retsbaseret udskudt. 18

19 Yderligere oplysninger Du kan finde flere oplysninger om barsels- og adoptions på Aftalen om fravær af familiemæssige årsager kan ses på Du kan også få mere at vide i din lokale FOA-afdeling, hos din arbejdsgiver eller på sygedagpengekontoret i din bopælskommune. 1

20 Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge I denne pjece kan ansatte i regioner, kommuner og ledige læse om mulighederne for barsels ved fødsel og adoption. Regionalt og kommunalt ansatte forældre har efter fødslen/adoptionen tilsammen ret til op til 34 ugers i alt med sædvanlig løn. Derefter er der mulighed for at holde yderligere med dagpenge. Moderen og faderen kan skiftes til at holde, eller de kan holde samtidig, men så forkortes sperioden. Til lokalafdelingens stempel Både i barselsen/ adoptionsen med løn og med dagpenge er der stor valgfrihed, så forældrene kan planlægge en barsels med barnet, der passer til familiens behov og ønsker.

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Eksempler på barselsorlov

Eksempler på barselsorlov Eksempler på barselsorlov I dette bilag er der givet en række eksempler på, hvordan de nye barselsorlovsregler kan tilrettelægges. Nedenstående eksempler er langt fra udtømmende, idet de nye orlovsregler

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig.

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1212.3 JH/jb

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave/1.

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2004 Cirkulære af 4. februar 2004 Perst. nr. 009-04 PKAT nr. J.nr. 03-524-27 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Social- og sundhedshjælperelev Social- og sundhedsassistentelev Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage Side 1 af 8 CIR nr 9065 af 04/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-02-2004 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9585 af 15/09/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Den fulde

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget Økonomistyrelsen Att.: Leif H. Skytt Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K J.nr.: 5.10.03-18 HW Direkte tlf.nr.: 3347 0614 26. november 2003 Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Til KTO's medlemsorganisationer J.nr.: 7.01.03-02 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0621 17. november 2011 Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Ved den første forhandling

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Fravær af familiemæssige årsager

Fravær af familiemæssige årsager aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 det regionale område Regionernes Lønnings - og Takstnævn Sundhedskartellet Aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere