Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge"

Transkript

1 Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge

2 Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med løn/dagpenge i forbindelse med barsel/adoption. Reglerne for ledige er også beskrevet. Forord...3 Den første tid...4 Far eller mor på med løn...5 Far eller mor på med dagpenge...6 Eksempler...8 Orlov kan udskydes...14 Orlov med fleksibilitet...15 Orlov ved adoption...16 Hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres...17 Hvis du er ledig...18 Politisk ansvarlig: Forbundssekretær Lisa Dahl Christensen Redaktion: Konsulent Marianne Heide Journalist Britta Lundqvist Foto: Mike Kollöffel Layout: Mayer. Eks-Skolen Tryk: FOAs trykkeri 4. oplag 5.000/ nov 2005 FOA Fag og Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon:

3 Forord Til lykke med den forestående familieforøgelse, som sandsynligvis er årsag til, at du har brug for denne pjece. Midt i glæden over at et nyt liv er på vej, melder spørgsmålene sig om tid og penge, altså hvor meget kan vi få, og hvordan med økonomien? Heldigvis er der i dag gode muligheder for at give barnet en god start i tilværelsen, fordi både overenskomsten for ansatte i amter og kommuner og lovgivningen giver moderen og faderen mulighed for at gå på med løn eller dagpenge. Barnet kan således passes af mor eller far indtil det er 46 uger eller 10 1/ 2 måned, og med på reducerede dagpenge i endnu længere tid. På grund af de mange muligheder, kan det være svært for jer at vurdere, hvad barselsen kommer til at betyde for netop jeres familieøkonomi, men jeg håber, at denne pjece kan være et nyttigt værktøj til at få overblik over rettigheder og pligter. Savner I yderligere oplysninger, kan I spørge i den lokale FOA-afdeling. Forhåbentlig kan I planlægge en barsels, der passer til familiens behov og giver barnet en tæt kontakt til både mor og far. Det er vigtigt, at begge forældre benytter sig af smulighederne, for det mindsker risikoen for, at kvinderne bliver dårligere stillet på arbejdsmarkedet efter lange fraværsperioder ved barsel. Der indbetales naturligvis pensionsbidrag for den del af en, hvor I får løn. Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2005 lykkedes det at få forbedret pensionsvilkårene i den del af en, hvor man modtager dagpenge, sådan at der indbetales pensionsbidrag i op til 32 uger. Lisa Dahl Christensen Forbundssekretær 3

4 Den første tid Forældre ansat i amter og kommuner har ret til barsels med sædvanlig løn i forbindelse med fødslen. Det er aftalt i overenskomsten mellem Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) og Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen. For privatansatte er der forskel på barselsreglerne i de enkelte overenskomster. Din FOA-afdeling kan vejlede dig om, hvordan barselsreglerne er i din overenskomst. Betingelsen for at få sædvanlig løn er, at arbejdsgiveren får fuld dagpengerefusion, og det skal du være opmærksom på, hvis du søger din på dagpenge forlænget udover 32 uger efter barnets 14. uge (læs mere side 6). Man har selvfølgelig også pligt til at oplyse arbejdsgiveren om det kommende fravær. Før fødslen har du som vordende mor: Ret til løn, når du skal til graviditetsundersøgelser i arbejdstiden. Men det er en betingelse, at fraværet er aftalt, så det passer til forholdene på din arbejdsplads. Ret til at holde med sædvanlig løn fra 8 uger før forventet fødsel. Pligt til at fortælle arbejdsgiveren om graviditeten senest 3 måneder før, du forventer at føde. Terminsdatoen skal dokumenteres skriftligt f.eks. med kopi af din vandrejournal. Du skal oplyse, hvornår du vil starte din, og om du vil bruge din ret til 8 uger inden fødslen. Efter fødslen har du som mor: Pligt til at holde med sædvanlig løn i 2 uger efter fødslen. Ret til at holde med sædvanlig løn i yderligere 12 uger efter 2. uge efter fødslen. Pligt til senest 8 uger efter fødslen at fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at genoptage arbejdet. Efter fødslen har du som far: Ret til med sædvanlig løn i 2 sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. (Altså samtidig som moderen). Ret til yderligere kaldet udvidet fædre med sædvanlig løn. De 2 uger skal holdes inden barnets 46. uge. Pligt til med 4 ugers varsel at meddele din arbejdsgiver, at du vil holde, hvor meget, du vil holde, og hvornår du forventer, en begynder. 4

5 Eksempel: Hvis du vil holde al din fædre samlet umiddelbart efter fødslen, skal du således 4 uger før forventet fødsel meddele din arbejdsgiver, at du holder fædre i uge 1 og 2 efter barnets fødsel, og 2 uger før forventet fødsel skal du fortælle, at du vil holde udvidet fædre i uge 3 og 4 efter barnets fødsel. Orlov før fødslen Med løn Med dagpenge Mor 8 uger 4 uger Orlov efter fødslen Med løn Med dagpenge Mor 14 uger 14 uger 10 uger*** 32 uger* 40/46 uger** Far 2 uger 2 uger 2 uger 32 uger* 10 uger 40/46 uger** * Der er i alt ret til dagpenge i 32 uger men der er sret til begge forældre i 32 uger. ** De 32 uger kan forlænges til 40 eller 46 ugers med reducerede dagpenge, så dagpengene svarer til, hvad man ville få med 3. *** De 10 uger med løn kan holdes af enten mor eller far. Far eller mor på med løn Nu er barnet blevet 14. uger, (= moderens første tid), og både far og mor har mulighed for at tage mere barsels. Der er 32 uger mere at tage af. Heraf er der mulighed for 10 uger med sædvanlig løn og 22 uger med dagpenge. Senest 8 uger efter fødslen skal du fortælle din arbejdsgiver, om du vil holde efter barnets 14. uge, og hvornår du vil genoptage arbejdet. Du skal også fortælle, om du vil benytte din ret til at udskyde 8-13 uger af en (læs mere side 10). De følgende 10 ugers barsels med sædvanlig løn kan holdes af enten barnets far eller mor. Orloven kan holdes af forældrene på skift, dog skal der deles i hele arbejdsdage. Begge forældre kan også holde samtidig, så de 10 uger med sædvanlig løn for eksempel bliver delt med 5 uger til hver. Hvis I begge udnytter jeres ret til med sædvanlig løn, og I ikke har holdt samtidig - ud over de første 2 uger efter barnets fødsel - vil barnet være 26 uger, når perioden med sædvanlig løn er brugt. (Moderens 14 uger + faderens 2 ugers udvidet fædre + 10 uger med enten mor eller far.) Når du holder med sædvanlig løn, bliver der indbetalt sædvanligt pensionsbidrag til din arbejdsmarkedspension (den du har gennem din overenskomst). Både dit eget og din arbejdsgivers pensionsbidrag betales, som om du var i arbejde. 5

6 Far eller mor på med dagpenge Derefter er der mulighed for barsels med fulde dagpenge i 22 uger, altså i alt til barnets 46. uge. Hvis barnets far har brugt de to ugers udvidet fædre, er der dog kun 20 uger tilbage med dagpenge. Hvis faderen har holdt en i forlængelse af moderens, vil den samlede frihed stadig række op til barnets 46. uge. Hvis faderen har holdt udvidet fædre samtidig med moderens vil barnet være 44 uger, når det skal passes udenfor hjemmet. Hvis både moderen og faderen holder med dagpenge, reduceres den samlede speriode med dagpenge. Der er også mulighed for at forlænge barselsen ved at gå på lavere dagpenge og dermed strække tiden. Det betyder, at en af forældrene i stedet for at holde til barnets 46. uge, kan holde til barnets 60. uge med reducerede dagpenge. Hvis I ønsker at strække en længere end til 46. uge, er det vigtigt, at reduktionen i dagpenge først får effekt, når sperioden med sædvanlig løn er udløbet. Ellers kan det få konsekvenser for den løn, man får i sperioden med løn. Hvis dagpengene reduceres, mens arbejdsgiveren modtager dagpengerefusion, vil arbejdsgiveren nedsætte din løn med det beløb, dagpengerefusionen er reduceret med. For at faderen har ret til barsels, skal han opholde sig samme sted som barnet under en. Faderen behøver ikke at have folkeregisteradresse samme sted, men han skal kunne sandsynliggøre, at han har opholdt sig, hvor barnet er. 6

7 Beregning og udbetaling af dagpenge Der er forskel på beregningen af dagpenge ved barsel og ved ledighed. For deltidsansatte kan det betyde, at de får en lavere dagpengeydelse under barsels, end de ville have fået som ledige. FOA har overfor regeringen protesteret mod denne forskelsbehandling. På sygedagpengekontoret i din bopælskommune kan du få hjælp til beregning af, hvad dine dagpenge vil være på barsels. Ved barsel er det en maksimal dagpengesats på 90,13 kr. (2006-tal) pr. beskæftigelsestime, der er grundlaget for beregningen. Eksempel: Hvis du arbejder 28 timer/uge i nattevagt vil du være berettiget til maksimal timesats. Du vil således være berettiget til 28 x 90, 13 kr. = 2.523,64 kr. om ugen i dagpenge. Det er sygedagpengekontoret i din bopælskommune, der udbetaler dagpenge under barsel. De holder også styr på hvor mange dagpenge, der samlet er udbetalt til begge forældre, og hvad der er tilbage. Pensionsindbetaling under på dagpenge Når du holder med dagpenge, bliver der indbetalt pensionsbidrag for overenskomstansatte, og tjenestemænd optjener pensionsalder. Hvis du vælger at forlænge en fra 32 uger til enten 40 eller 46 uger på nedsatte dagpenge (i alt dagpenge for 32 uger), indbetales/optjenes der ikke pension i den forlængede. Med andre ord: At udstrække dagpengeperioden giver ikke flere dagpenge og heller ikke større pensionsindbetaling. 7

8 Eksempler Barsels For at belyse hvordan man kan sammensætte barselsen, har vi lavet forskellige eksempler. I nogle af eksemplerne er både barnets mor og far omfattet af KTOaftalen om fravær af familiemæssige årsager, i andre eksempler er det kun den ene af forældrene, der er omfattet af KTO-aftalen. Samspillet mellem løn og dagpenge 54 uger med barnet Moderen er omfattet af KTO-aftalen, mens faderen alene er omfattet af lovgivningen. Moderen holder 8 uger før fødslen, 14 uger efter fødslen og 22 ud af de 32 uger. Faderen holder 2 uger efter fødslen. I forlængelse af moderens uger holder moderen restferie og afspadsering i 5 uger og genoptager derefter arbejdet. De resterende 10 uger (af de 32 uger) udskydes til efter ferien og holdes af barnets far, der efterfølgende holder 3 ugers ferie. Resultatet er, at barnet er over et år, nemlig 54 uger, før det skal passes uden for hjemmet. Moderen har ret til løn i de 8 uger inden fødslen, de 14 uger efter fødslen og 10 af de 22 uger efter fødslen. De resterende 12 uger af de 22 uger er moderen berettiget til dagpenge. Faderen har ret til dagpenge i de 2 uger efter fødslen. I de 10 uger efter barnets 41. uge er faderen berettiget til dagpenge. 44 uger med barnet Faderen er omfattet af KTO-aftalen, mens moderen alene er omfattet af lovgivningen. Moderen holder 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Faderen holder 2 uger efter fødslen. I forlængelse af disse 2 uger holder faderen udvidet fædre (som tages af de 32 uger) samtidig med moderens 14 uger. Moderen holder derefter de resterende 30 uger. Resultatet er, at barnet er 44 uger, inden det skal passes uden for hjemmet. Moderen har ret til dagpenge i 4 uger inden fødslen, de 14 uger efter fødslen og de 30 uger efter den 14. uge efter fødslen. Faderen har ret til løn i de 4 uger efter fødslen 8

9 56 uger med barnet Begge forældre er omfattet af KTOaftalen. Moderen holder 8 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Faderen holder 2 uger efter fødslen. I forlængelse af de 2 uger holder faderen udvidet fædre og 2 uger af de 46 suger (de 32 uger er forlænget til 46 uger på reducerede dagpenge) samtidig med moderens 14 uger. Moderen holder efter de 14 uger de resterende 42 uger. Resultatet er, at barnet er 56 uger, inden det skal passes uden for hjemmet. 46 uger med barnet Begge forældre er omfattet af KTOaftalen. Moderen holder 8 uger før fødslen, 14 uger efter fødslen samt 10 uger af de 32 uger. Faderen holder 2 uger efter fødslen. Efter moderens 24 uger holder faderen i barnets uge 25 og 26 (2 uger af de 32 uger). Herefter holder begge forældre i 20 uger på halv tid og arbejder på halv tid. På den måde skiftes de til at være hjemme hos barnet. Resultatet er, at barnet er 46 uger, inden det skal passes uden for hjemmet. 66 uger med barnet Moderen er omfattet af KTO-aftalen, mens faderen alene er omfattet af lovgivningen. Moderen holder 4 uger før fødslen, 14 uger efter fødslen samt 10 af de 32 uger. Faderen holder 2 uger efter fødslen. Herefter holder han 2 uger af de 32 uger. Derefter går han på halvt / halvt arbejde og aftaler med sin arbejdsgiver, at de resterende 20 suger forlænges til 40 uger. Resultatet er, at barnet er 66 uger, inden smulighederne er opbrugt. Moderen har ret til sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen, de 14 uger efter fødslen samt i 10 af de 42 uger. De resterende 32 uger er moderen berettiget til reducerede dagpenge. Faderen har ret til løn i de 2 uger efter fødslen og i de 2 uger med udvidet fædre og reducerede dagpenge i de øvrige. Det er afgørende for at have ret til sædvanlig løn under en for begge forældre, at reduktionen i dagpengene først starter, når perioden med sædvanlig løn er ophørt. Moderen har ret til løn i de 8 uger før fødslen og i de uger efter fødslen. De 20 uger på halvt / halvt arbejde er hun berettiget til halve dagpenge. Faderen har ret til løn i de 2 uger efter fødslen og i de 2 ugers udvidet fædre. De 20 uger på halvt /halvt arbejde er han berettiget til halve dagpenge. Forældrene kan aftale med deres arbejdsgivere, at de resterende 2 ugers med dagpengeret og perioden med ret til uden dagpenge, der er tilbage (12 uger for moderen og 20 uger for faderen) udskydes til brug inden barnets 9. år. Moderen har ret til løn i de 4 uger inden fødslen og i de uger efter fødslen. Faderen har ret til dagpenge i de 2 uger efter fødslen og i de 2 uger, han holder i barnets uge 25 og 26. Derefter har han ret til halve dagpenge i de efterfølgende 40 uger, hvor han holder på halv tid. 9

10 54 uger med barnet Mor 8 ugers Barnet fødes 14 ugers 2 Far uger med barnet Mor Barnet fødes 4 ugers 14 ugers 30 ugers Far uger med barnet Far Mor Far Mor Far Mor 10 Barnet fødes 4 ugers 8 ugers 46 uger med barnet 8 ugers 66 uger med barnet Barnet fødes Barnet fødes 14 ugers 14 ugers ugers 10 ugers 10 ugers

11 5 ugers restferie eller afspadsering uger 10 ugers 3 ugers ferie uger uger 20 ugers halvt / halvt arbejde uger 20 ugers halvt / halvt arbejde uger 40 ugers halvt / halvt arbejde 11

12 12

13 13

14 Orlov kan udskydes Der er 2 typer udskudt en retmæssig, som beskrives først, og en aftalemæssig, som beskrives sidst. En af forældrene har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger af den, der ligger efter barnets 14. uge. Du skal fortælle din arbejdsgiver, at du vil benytte denne mulighed senest 8 uger efter fødslen. FOA anbefaler, at du giver meddelelsen skriftligt. Den udskudte skal være afholdt, inden barnet fylder 9 år og skal holdes i sammenhæng. Du skal 16 uger inden, du går på udskudt, meddele det til din arbejdsgiver. Hvis du fratræder din stilling, inden den retmæssige udskudte er afholdt, består retten også overfor din nye arbejdsgiver. Hvis du bliver ledig, inden den retmæssige udskudte er afholdt, kan den udskudte først afholdes, når du igen er i arbejde. Eksempel: Hvis du vil holde den udskudte fra 1. juli, skal du senest 10. marts give din arbejdsgiver besked herom gerne skriftligt. Du vil vende tilbage til arbejde tidligst den 26. august og senest den 30. september (for du skal holde mindst 8 og højest 13 ugers ). Begge forældre kan aftale med deres arbejdsgiver, at de udskyder op til 32 uger af den, de har ret til efter barnets 14. uge. FOA anbefaler, at aftalen indgås skriftligt. Den udskudte skal være afholdt, inden barnet fylder 9 år. Orloven kan holdes over flere perioder. Hvis du fratræder din stilling, inden den aftalte er afholdt, skal du aftale med din nye arbejdsgiver, at du har ret til udskudt. FOA anbefaler, at aftalen med den nye arbejdsgiver indgås skriftligt. Hvis du og din arbejdsgiver ikke aftaler noget andet, skal du 8 uger inden, du går på udskudt, meddele det til din arbejdsgiver. 14

15 Hvis du bliver ledig, inden den aftalte udskudte periode er afholdt, er perioden tabt, medmindre du, når du igen kommer i arbejde, aftaler med din nye arbejdsgiver, at den aftalemæssige fraværsret består. Orlov med fleksibilitet Hvis der i perioden, du har udskudt, var ret til sædvanlig løn, udskydes også retten til sædvanlig løn. Hvis der i perioden, du har udskudt, var ret til dagpenge, udskydes også retten til dagpenge. Eksempel: Moderen holder med løn i 24 uger efter fødslen. Hun har derefter 2 tilbage, som hun aftaler med sin arbejdsgiver, at hun udskyder til senere brug. Hvis ikke faderen har brugt af dagpengeretten, vil moderen kunne holde i 3 uger hvert år i august med dagpenge til barnet er fyldt 7 år. Moderen skal så senest den 5. juni fortælle arbejdsgiveren, at hun holder fra 1. august til og med 22. august. Der findes 2 typer fleksibel. I den ene type forlænges sperioden (og eventuel ret til løn og ret til dagpenge) svarende til den delvise genoptagelse af arbejdet. I den anden type forlænges sperioden ikke. Når barnet er 2 uger, kan moderen efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvist det vil sige med færre timer end før fødslen. Faderen kan når som helst i sperioden efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvist. Det skal aftales med arbejdsgiveren, om genoptagelsen medfører forlængelse af sperioden eller ej. Hvis den delvise genoptagelse af arbejdet medfører forlængelse af sperioden og evt. lønret og dagpengeret kan forlængelsen kun ske med den tid, arbejdet er genoptaget. Forlængelsen kan ikke ske, hvis forældrene har brugt muligheden for at udvide sperioden. Forlængelse kan heller ikke ske i de perioder, der er udskudt til brug, inden barnet fylder 9 år. Hvis du fratræder, inden den forlængede periode er afholdt, vil det være en betingelse for at bevare dagpengeretten, at du har aftalt forlængelse af perioden med din nye arbejdsgiver. Hvis du bliver ledig, inden den forlængede periode er afholdt, er perioden tabt, medmindre du, når du igen kommer i arbejde, aftaler med din nye arbejdsgiver, at den aftalemæssige fraværsret består. 15

16 Orlov ved adoption Hvis I adopterer et barn, har I ret til adoptions. Reglerne for barsels og adoptions ligner hinanden, så der også ved adoption er mulighed for op til 46 ugers med løn eller dagpenge, hvis de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at én af forældrene i en periode skal være i hjemmet. Ved adoption har forældrene bedre mulighed for at skiftes til at holde, fordi der ikke er amningen at tage hensyn til. Der kan være større usikkerhed om, hvornår barnet kommer end ved den beregnede fødselstermin, men I har pligt til så vidt det er muligt at fortælle arbejdsgiveren 3 måneder før, I forventer at modtage barnet. Hvis det land, I skal modtage adoptivbarnet fra, stiller krav om, at I skal opholde jer i landet inden modtagelsen af barnet, har I ret til med sædvanlig løn i denne periode, dog maksimalt i 8 uger. Retten gælder begge forældre, hvis myndighedernes krav omfatter begge forældre. I har pligt til hurtigst muligt at fortælle arbejdsgiveren om tidspunktet for afrejsen og om den forventede hjemkomst. Efter modtagelsen af barnet har en af forældrene ret til med sædvanlig løn i 14 uger. Adoptionsen kan holdes af forældrene på skift, dog skal der deles i hele arbejdsdage. Den anden af forældrene har ret til med sædvanlig løn i 2 sammenhængende uger, der skal tages indenfor de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Faderen har yderligere ret til udvidet fædre med sædvanlig løn i 2 uger, der skal afholdes inden barnets 46. uge. Denne skal varsles 4 uger før en holdes. Efter de 14 uger har en af forældrene ret til at holde med sædvanlig løn i 10 uger. Forældrene kan dele en, dog skal der deles i hele arbejdsdage. Forældrene kan også holde samtidig, så bliver der 5 uger til hver med sædvanlig løn. 16

17 Hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres Moderen har ret til 14 ugers med sædvanlig løn efter barnets død eller bortadoption. Herefter har en af forældrene ret til at holde med dagpenge. Hvis faderen har holdt udvidet fædre, vil der være 20 uger tilbage med dagpengeret. Hvis faderen ikke har holdt udvidet fædre, vil der være 22 uger tilbage med dagpenge. Den samlede ret til efter barnets 14. uge er således 32 uger. Begge forældre kan vælge at holde i 32 uger, men der er kun dagpengeret til 32 uger i alt. Faderen har efter fødslen ret til 2 ugers med sædvanlig løn, hvis barnet er dødfødt. Ved et adopteret barns dødsfald inden 32 uger efter modtagelse, har en af forældrene ret til dagpenge og en af forældrene ret til med løn i indtil 14 uger efter barnets død. Den af forældrene, der holder, skal senest 8 uger efter modtagelsen af barnet fortælle sin arbejdsgiver, hvornår arbejdet genoptages. De omtalte muligheder for udskudt og fleksibilitet under en gælder også for forældre til adoptivbørn. 17

18 Hvis du er ledig Som ledig er du ikke omfattet af KTO-aftalen om fravær af familiemæssige årsager. Det er derfor alene lovgivningen om barsel, der fastlægger dine rettigheder og pligter. En af forældrene har ret til: 3 med dagpenge. Mulighed for at forlænge de 32 uger til 40 uger, så barnet er 54 uger, når smulighederne er opbrugt. Før fødslen har du som vordende mor: Ret til 4 ugers med dagpenge. Efter fødslen har du som mor: Ret til 14 ugers med dagpenge. Du skal kontakte sygedagpengekontoret i din kommune for udbetaling af dagpenge under en. Du skal også informere din arbejdsløshedskasse om, at du overgår til barsels. Efter fødslen har du som far: Ret til med dagpenge indenfor barnets første 14 uger. 52 uger med barnet Mor 8 ugers Barnet fødes 14 ugers 10 ugers Far Ledig Ledig 18

19 Eksempel Barsels 52 uger med barnet Faderen er ledig, mens moderen er omfattet af KTO-aftalen. Moderen holder 8 uger før fødslen, 14 uger efter fødslen samt 10 af de 32 uger. Faderen holder 2 uger efter fødslen. Når moderen afslutter sin holder han resten af de 32 uger som han vælger at forlænge til 40 uger da moderen har holdt 10 uger, er der 30 uger tilbage med reduceret dagpengeret. Resultatet er, at barnet er 54 uger, inden det skal passes uden for hjemmet på fuld tid. Yderligere oplysninger Du kan finde flere oplysninger om barsels- og adoptions på Aftalen om fravær af familiemæssige årsager kan ses på Du kan også få mere at vide i din lokale FOA-afdeling, hos din arbejdsgiver eller på sygedagpengekontoret i din bopælskommune. Samspillet mellem løn og dagpenge Moderen har ret til løn i de 8 uger inden fødslen og i de uger efter fødslen. Faderen har ret til dagpenge i de 2 uger efter fødslen og til reducerede dagpenge i de 30 uger efter barnets 24. uge uger 30 ugers på reducerede dagpenge 19

20 Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge I denne pjece kan ansatte i amter og kommuner og ledige læse om mulighederne for barsels ved fødsel og adoption. Amts/kommunalt ansatte forældre har efter fødslen/adoptionen ret til op til 26 ugers i alt med sædvanlig løn. Derefter er der mulighed for at holde yderligere med dagpenge. Moderen og faderen kan skiftes til at holde, eller de kan holde samtidig, men så forkortes sperioden. Både i barselsen/ adoptionsen med løn og med dagpenge er der stor valgfrihed, så forældrene kan planlægge en barsels med barnet, der passer til familiens behov og ønsker. Til lokalafdelingens stempel

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Eksempler på barselsorlov

Eksempler på barselsorlov Eksempler på barselsorlov I dette bilag er der givet en række eksempler på, hvordan de nye barselsorlovsregler kan tilrettelægges. Nedenstående eksempler er langt fra udtømmende, idet de nye orlovsregler

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig.

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1212.3 JH/jb

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave/1.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2004 Cirkulære af 4. februar 2004 Perst. nr. 009-04 PKAT nr. J.nr. 03-524-27 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Social- og sundhedshjælperelev Social- og sundhedsassistentelev Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage Side 1 af 8 CIR nr 9065 af 04/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-02-2004 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9585 af 15/09/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Den fulde

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget Økonomistyrelsen Att.: Leif H. Skytt Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K J.nr.: 5.10.03-18 HW Direkte tlf.nr.: 3347 0614 26. november 2003 Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 10. december 2012 i faglig voldgiftssag FV 2012.0063: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Social- og sundhedshjælperelev Social- og sundhedsassistentelev Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Pædagogisk assistentelev Må jeg arbejde hver weekend? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Indhold

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING 3. januar 2019 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere