FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge"

Transkript

1 FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge

2 Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og barnets første 14 uger 7 Orlov efter barnets 14. uge samme aftale 8 Orlov efter barnets 14. uge hver sin aftale 10 Eksempler 12 Beregning og udbetaling af barselsdagpenge 17 Forlængelse, udskydelse og barsel på deltid 18 Orlov ved adoption 20 Hvis du er ledig 22 Varsler 24 Når alt ikke går, som det skal 25 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Joan Prahl Redaktion: Eike Byg Huish og Sidsel Boertmann Brüel Illustration: Jørgen True Produktion: Grafisk team/ja og FOAs trykkeri IN_Far mor og barn_

3 FAR, MOR OG BARN FOA 3 Forord Til lykke med den forestående familieforøgelse, som sandsynligvis er årsag til, at du har brug for denne pjece. Midt i glæden over, at et nyt liv er på vej, melder spørgsmålene sig om tid og penge, altså hvor meget orlov kan vi få, og hvordan med økonomien? Heldigvis er der i dag gode muligheder for at give barnet en god start på tilværelsen, fordi barselsaftalerne for de offentligt ansatte samt lovgivningen giver moren og faren/medmoren mulighed for at gå på orlov med løn eller dagpenge. Barnet kan således passes af mor eller far, indtil det er 46 uger, og med orlov på reducerede dagpenge i endnu længere tid. Med de nye barselsaftaler er der særlige forbedringer til faren/medmoren. Efter barnets 14. uge har moren ret til 6 ugers orlov med løn og faren/medmoren ret til 7 ugers orlov med løn. De 6 uger til mor og de 7 uger til far/medmor med løn er øremærkede, hvis disse øremærkede uger ikke bruges, falder retten til løn væk. Herudover har moren og faren/ medmoren ret til yderligere 6 ugers orlov med løn til deling. Denne ordning kaldes modellen. Orloven kan skræddersys til den længde, I ønsker. Den bliver længst, hvis I holder den på skift, og kortest, hvis I holder den sammen. Den kan forlænges eller udskydes til senere. I kan holde orlov på deltid, og I har mulighed for at kombinere barselsorloven med at holde den optjente ferie og dermed få længere tid sammen med barnet. På grund af de mange muligheder, kan det være svært for jer at vurdere, hvad barselsorloven kommer til at betyde for netop jeres familieøkonomi, men vi håber, at denne pjece kan være et nyttigt værktøj til at få overblik over rettigheder og pligter. Savner I yderligere oplysninger, kan I spørge i den lokale FOA-afdeling. Forhåbentlig kan I planlægge en barselsorlov, der passer til familiens behov og giver barnet en tæt kontakt til begge forældre. Det er vigtigt, at begge forældre benytter sig af orlovsmulighederne, for det mindsker risikoen for, at kvinderne bliver dårligere stillet på arbejdsmarkedet efter lange fraværsperioder ved barsel. Der indbetales naturligvis pensionsbidrag for den del af orloven, hvor I får løn efter FOAs overenskomster. Desuden får I pension i op til 20 uger af den del af orloven, hvor I får barselsdagpenge. Dennis Kristensen Forbundsformand Joan Prahl Forbundssekretær

4 4 FOA FAR, MOR OG BARN Den fleksible barselsorlov I Danmark har man valgt, at den enkelte familie skal kunne holde barselsorlov meget fleksibelt, og der er givet 52 ugers barselsdagpenge pr. fødsel til forældrene tilsammen. Den fleksible orlov betyder, at man kan holde orlov samtidigt eller hver for sig, at man kan udskyde orlov til senere og holde orlov på deltid. Det betyder også, at man hvis man har råd til at gå langt ned i indkomst kan holde en meget lang orlov. Men de fleste familier holder ca. 1 års orlov tilsammen det, der enten er løn eller dagpenge til. I overenskomster og aftaler har fagforeningerne forhandlet sig frem til, at forældrene i perioder får fuld løn under orloven. Som kommunalt, regionalt eller statsligt ansat FOA-medlem er du omfattet af en barselsaftale. Løn- og dagpengeklippekort Løn- og barselsdagpengeneklippekort Når en ansat på barselsorlov får fuld løn, får arbejdsgiveren barselsdagpengene. Billedeligt talt har forældrene et fælles klippekort med 52 ugers barselsdagpenge. Udover det fælles dagpengeklippekort, kan hver forælder have et lønklippekort. Det afhænger af, om de er omfattet af barselsregler i en overenskomst eller aftale, der giver ret til løn. Når en af forældrene holder 1 uges orlov med løn, bruges der både 1 klip på dagpengeklippekortet samt 1 klip på lønklippekortet (undtaget er morens 8 eller 6 uger før fødslen, som kun tæller for 4 dagpengeuger). Hvis begge forældre har orlov med løn samtidigt, bliver der klippet 2 klip på dagpengeklippekortet og 1 klip på hver deres lønklippekort for hver uge. Det vil sige at måden, man planlægger orloven på, får betydning for længden af den samlede orlov med løn og dagpenge

5 FAR, MOR OG BARN FOA 5

6 6 FOA FAR, MOR OG BARN Barselsaftale, overenskomst eller lov? Der findes 3 barselsaftaler 1 kommunal, 1 regional og 1 statslig. Forældre, der er ansat i kommuner, regioner eller i staten, er omfattet af en barselsaftale. Andre kan også være omfattet, fx selvejende institutioner eller arbejdspladser, der har tilsluttet sig de offentlige aftaler. Barselsaftalerne giver bl.a. ret til sædvanlig løn i en stor del af orloven. Privatansatte, der ikke er omfattet af en barselsaftale, kan have bestemmelser om orlov med løn i deres overenskomst eller kontrakt. Ellers er det lovgivningen, der gælder (primært barselsloven), og der vil typisk kun være ret til dagpenge. Ledige er også kun omfattet af lovgivningen. Den lokale FOA-afdeling kan vejlede om, hvordan barselsreglerne er i din overenskomst eller efter lovgivningen. I denne pjece kan du se, hvad der gælder, hvis du er dækket af barselsaftalen.

7 FAR, MOR OG BARN FOA 7 Den første tid inden fødslen og barnets første 14 uger Inden fødslen, har du som vordende mor ret til løn, når du skal til graviditetsundersøgelser i arbejdstiden. Men det er en betingelse, at fraværet er aftalt, så det passer til forholdene på din arbejdsplads. ret til at holde orlov med sædvanlig løn fra 8 uger før forventet fødsel (6 uger i staten). pligt til at fortælle arbejdsgiveren om graviditeten senest 3 måneder før, du forventer at føde. Du skal fortælle, hvor længe før termin, du vil starte din orlov. Arbejdsgiver kan kræve dokumentation for din terminsdato, fx ved kopi af din vandrejournal. Du må gerne strege personlige oplysninger om vægt o.lign. ud. Efter fødslen har du som mor pligt til at holde orlov med sædvanlig løn i 2 uger efter fødslen. ret til at holde orlov med sædvanlig løn i yderligere 12 uger efter uge 2 efter fødslen. pligt til senest 8 uger efter fødslen at fortælle din arbejdsgiver, hvordan du vil holde orlov, og hvornår du kommer tilbage på arbejde. Efter fødslen har du som far eller medmor ret til 2 ugers orlov med sædvanlig løn i 2 sammenhængende uger indenfor de første 14 uger efter barnets fødsel. ret til at holde en del af den orlov, der ellers ligger efter barnets første 14 uger (se side 8 og 10). pligt til med 4 ugers varsel at fortælle din arbejdsgiver, at du vil holde orlov samt hvor meget orlov, du vil holde, og hvornår du forventer, orloven begynder. Øremærket barsel Morens 14 uger og farens/ medmorens 2 uger er øremærkedet dem hver i sær. Hvis den øremærkede orlov ikke holdes, falder den væk.

8 8 FOA FAR, MOR OG BARN Orlov efter barnets 14. uge samme aftale Når I begge er omfattet af samme barselsaftale Fakta Dagpengeklippekort 52 uger Uger før fødslen (mor) 4 Uger efter fødslen (mor) 14 Uger efter fødslen (far) 2 Uger øremærket (mor) 6 Uger øremærket (far) 7 Uger med løn (til deling) 6 Brugte uger 39 Uger tilbage på dagpenge 13 Begge forældre er omfattet af samme barselsaftale, hvis I begge arbejder i enten en kommune, en region eller i staten. Arbejder den ene fx i en kommune og den anden i en region, er I omfattet af hver jeres aftale. Læs mere i afsnittet Orlov efter barnets 14. uge når kun den ene er omfattet af en barselsaftale, eller I er omfattet af hver jeres barselsaftale. Klippekort Efter den 14. uge har begge forældre ret til at holde orlov i 32 uger mere. Men der er kun løn eller dagpenge til en del af ugerne. Der er 32 uger tilbage på dagpengeklippekortet, fordi der allerede er brugt 20 klip tidligere (4 klip før fødslen og klip lige efter fødslen). Når begge er omfattet af samme barselsaftale, har moren et lønklippekort på 6 uger, far har et lønklippekort på 7 uger, og de har et fælles lønklippekort på 6 uger, som de kan deles om eller lade den ene bruge. Når forældrene tilsammen har holdt uger med løn, er der 13 uger tilbage på dagpengeklippekortet. Planlægning Hvis forældrene holder orlov én af gangen (bortset fra fædreorloven lige efter fødslen), vil orloven med løn eller dagpenge slutte, når barnet er 46 uger. Farens/medmorens 7 uger og de 6 fælles uger med løn kan lægges inden barnets 14. uge, så I holder orlov sammen. Øvrig orlov kan også holdes samtidig. Når orloven holdes samtidigt klippes der 2 klip på dag-

9 FAR, MOR OG BARN FOA 9 pengeklippekortet, så orloven bliver kortere, jo længere perioder I holder sammen. Orloven skal ikke nødvendigvis holdes i uger. Den kan holdes af forældrene på skift i hele arbejdsdage, fx så moren holder 2 dage om ugen og far holder 3 dage om ugen. Se eksempler på forskellige typer orlov på side Pension Når I holder orlov med sædvanlig løn, bliver der indbetalt sædvanligt pensionsbidrag til jeres arbejdsmarkedspension (den, I har gennem jeres overenskomst). Varsler Senest 8 uger efter fødslen skal I fortælle jeres arbejdsgivere, hvordan I vil holde orlov, og hvornår I er tilbage på arbejdet. I skal også fortælle, om I vil bruge muligheden for at forlænge orloven, udskyde en del af orloven eller holde orlov på deltid. Læs mere på side 24.

10 10 FOA FAR, MOR OG BARN Orlov efter barnets 14. uge hver sin aftale Når kun den ene er omfattet af en barselsaftale, eller I er omfattet af hver jeres barselsaftale Hvis kun den ene af forældrene er ansat i en kommune, region eller i staten, skal I undersøge, hvilke barselsvilkår den anden forælder har i sit ansættelsesforhold. Hvis den ene fx arbejder i en kommune og den anden i en region, gælder nedenstående for hver af jer. Se skema på side 11. Klippekort Efter den 14. uge har begge forældre ret til at holde orlov i 32 uger mere. Men der er kun løn eller dagpenge til en del af ugerne. Der er 32 uger tilbage på dagpengeklippekortet, fordi der allerede er brugt 20 klip tidligere (4 klip før fødslen og klip lige efter fødslen). Når moren er omfattet af en barselsaftale, har hun et lønklippekort på 12 uger (6+6 uger). Når faren/medmoren er omfattet af en barselsaftale, har han/hun et lønklippekort på 13 uger (7+6 uger). Om den forælder, der ikke er offentligt ansat og derfor ikke er omfattet af en barselsaftale, har et lønklippekort, afhænger af hvilke barselsvilkår, der gælder i hans/hendes ansættelsesforhold. De uger, der holdes med løn, skal trækkes fra i dagpengeklippekortet. Der vil være 20 uger (mor er omfattet af aftalen) eller 19 uger (far er omfattet) tilbage med dagpenge, hvis den anden forælder ikke har ret til noget løn i sit ansættelsesforhold. Hvis den ene forælder fx arbejder i en kommune og den anden i en region, vil der være 7 uger tilbage med dagpenge. Planlægning Hvis forældrene holder orlov én ad gangen (bortset fra fædreorloven lige efter fødslen), vil orloven med løn eller dagpenge slutte, når barnet er 46 uger. Faren/medmorens 13 uger med løn kan lægges inden barnets 14. uge, så I holder orlov sammen. Øvrig orlov kan også holdes samtidig. Når orloven holdes samtidigt klippes der 2 klip på dagpengeklippekortet, så orloven bliver kortere, jo længere perioder I holder sammen.

11 FAR, MOR OG BARN FOA 11 Orloven skal ikke nødvendigvis holdes i uger. Den kan holdes af forældrene på skift i hele arbejdsdage, fx så moren holder 2 dage om ugen og far holder 3 dage om ugen. Se eksempler på forskellige typer orlov på side Pension Når du holder orlov med sædvanlig løn efter en barselsaftale, bliver der indbetalt sædvanligt pensionsbidrag til din arbejdsmarkedspension (den, du har gennem din overenskomst). Varsler Senest 8 uger efter fødslen, skal I fortælle jeres arbejdsgivere, hvordan I vil holde orlov, og hvornår I er tilbage på arbejdet. I skal også fortælle, om I vil bruge muligheden for at forlænge orloven, udskyde en del af orloven eller holde orlov på deltid. Læs mere på side 24. Barselsaftale Efter fødslen Begge forældre er omfattet af samme barselsaftale (begge er i en kommune, en region eller i staten) Forældre omfattet af hver sin barselsaftale (fx den ene i en kommune, den anden i en region) Mor er offentligt ansat (omfattet af en barselsaftale) faren/medmoren er privatansat Faren/medmoren er offentligt ansat (omfattet af en barselsaftal) - moren er privatansat Moren 14 uger med løn 6 uger med løn 14 uger med løn 12 uger med løn 14 uger med løn 12 uger med løn Afhænger af ansættelsesvilkår Faren/medmoren 2 uger med løn 7 uger med løn 2 uger med løn 13 uger med løn Afhænger af ansættelsesvilkår 2 uger med løn 13 uger med løn Til deling 6 uger med løn 13 uger med dagpenge 7 uger med dagpenge Op til 20 uger med dagpenge Op til 19 uger med dagpenge

12 12 FOA FAR, MOR OG BARN Eksempler (Forældrene er på samme barselsaftale se tidslinjer på næste opslag) 46 uger med barnet Faren holder sine øremærkede uger med løn umiddelbart efter morens orlov med løn 43 uger med barnet Forældre holder orlov samtidigt, og orlov udskydes for at afholde ferie Barselsorlov Moren holder 8 uger før fødslen og de 14 uger efter fødslen. Moren afholder herefter 19 ugers orlov for- delt på 2 perioder. Faren holder 2 uger i forbindelse med fødslen, samt 13 ugers orlov efter barnets 14. uge fordelt på 2 perioder. Moren holder 8 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Moren afholder derefter 12 ugers orlov og 4 ugers ferie. Moren afholder 10 ugers orlov, som afholdes efter ferien. Faren holder 2 uger efter fødslen. Efter barnets 2. uge afholder han 10 ugers orlov fordelt på 3 perioder. Samspillet mellem løn og dagpenge Moren modtager sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen samt i de 14 uger efter fødslen. Moren modtager desuden sædvanlig løn i sine 6 øremærkede uger samt i de 6 uger hun afholder yderligere. Faren modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen, samt i sine øremærkede 7 uger. Faren og moren modtager dagpenge i de henholdsvis 7 og 6 uger, som de afholder i barnets uge og uge Både faren og moren får indbetalt pensionsbidrag i dagpengeugerne. Moren modtager sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen samt i de 14 uger efter fødslen. Moren modtager desuden sædvanlig løn i sine 6 øremærkede uger, i de 6 uger hun afholder yderligere i forlængelse af barnets 14. uge samt i sin optjente ferie. Moren modtager dagpenge i de 10 uger, som hun afholder i barnets uge Moren får indbetalt pensionsbidrag i de 10 uger. Faren modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen samt i de 2+5 uger han afholder sin øremærkede orlov (barnets uge 3-4 og 26-30). Faren modtager dag- penge i 3 uger, som han afholder i barnets uge Faren får indbetalt pensionsbidrag i de 3 dagpengeuger.

13 FAR, MOR OG BARN FOA uger med barnet Retsbaseret udskydelse af orlov med løn/ dagpenge 46 uger med barnet Mor og far holder orlov skiftevis i hele dage 60 uger med barnet Orlov forlænges med 14 uger Moren holder 8 uger før fødslen og de 14 uger efter fødslen. Moren afholder herefter 22 ugers orlov. Faren holder 2 uger i forbindelse med fødslen samt 2 ugers orlov i barnets uge Faren udskyder 8 uger til en sammenhængende anvendelse inden barnets 9. år. Moren holder 8 uger før fødslen og de 14 uger efter fødslen. Herefter holder hun orlov hver mandag og tirsdag i de følgende 32 uger. Faren holder 2 uger i forbindelse med fødslen. Herefter holder han orlov hver onsdag, torsdag og fredag i 32 uger i barnets uge Moren holder 8 uger før fødslen og de 14 uger efter fødslen. Moren afholder herefter 30 ugers orlov fordelt på 2 perioder. Faren holder 2 uger i forbindelse med fødslen samt 16 ugers orlov efter barnets 14. uge fordelt på 2 perioder. Moren modtager sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen samt i de 14 uger efter fødslen. Moren modtager desuden sædvanlig løn i sine 6 øremærkede uger samt i de 6 uger hun afholder yderligere i forlængelse af barnets 14. uge. Moren modtager dagpenge i 10 uger, som hun afholder i barnets uge Moren får indbetalt pensionsbidrag i de 10 uger. Faren modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen samt i 2 af sine 7 øremærkede ugers orlov, som han afholder i uge Faren modtager desuden løn i de første 5 uger af sin udskudte orlov samt dagpenge i de næstfølgende 3 uger. Faren får indbetalt pensionsbidrag i de 3 uger, hvor han modtager dagpenge. Moren modtager sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen samt i de 14 uger efter fødslen. Desuden modtager hun sædvanlig løn i de første 25 uger herefter, hvor hun alene holder orlov mandag og tirsdag i hver uge (svarer til hendes 6 øremærkede uger + 4 af de fælles uger). I de resterende 7 uger modtager hun dagpenge. I disse 7 uger får hun indbetalt pensionsbidrag. Faren modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen samt i de første 15 uger, hvor han alene holder orlov onsdag, torsdag og fredag i hver uge (svarer til hans 7 øremærkede uger samt 2 af de fælles uger, forældrene kan afholde med sædvanlig løn). I de resterende 17 uger modtager han dagpenge. I disse 17 uger får han indbetalt pensionsbidrag. Forældrene meddeler i uge 32 (umiddelbart efter perioden med løn) Udbataling Danmark, at de ønsker deres dagpengeperiode forlænget fra 32 uger til 46 uger, så deres dagpenge nedsættes herefter. Moren modtager sædvanlig løn i sine 6 øremærkede uger samt i de 6 uger, som hun afholder i forlængelse af barnets 14. uge. Hun modtager nedsatte dagpenge (svarende til 8 2/3 uger) i de 18 uger i barnets uge Faren modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen samt i sine øremærkede 6 uger i barnets uge Han modtager nedsatte dagpenge (svarende til 4 1/3 uger) i de 9 uger i barnets uge I perioden med nedsatte dagpenge indbetales pensionsbidrag forholdsmæssigt.

14 14 FOA FAR, MOR OG BARN 46 uger med barnet faren holder sine øremærkede uger med løn umiddelbart efter morens orlov med løn Mor Barnet fødes 8 ugers orlov LØN 14 ugers orlov LØN 6 ugers orlov LØN 6 ugers orlov LØN Arbejde Far Arbejde 2 ugers Arbejde 7 ugers orlov LØN orlov LØN 43 uger med barnet forældre holder orlov samtidigt, og orlov udskydes for at afholde ferie Mor Far Barnet fødes 8 ugers orlov LØN 14 ugers orlov LØN 6 ugers orlov LØN 6 ugers orlov LØN 4 ugers ferie LØN Arbejde 2 ugers 2 ugers Arbejde 5 ugers orlov LØN orlov LØN orlov LØN uger med barnet retsbaseret udskydelse af orlov med løn/dagpenge Mor Far Barnet fødes 8 ugers orlov LØN 14 ugers orlov LØN 6 ugers orlov LØN 6 ugers orlov LØN 10 ugers orlov DP Arbejde 2 ugers Arbejde orlov LØN 46 uger med barnet mor og far holder orlov skiftevis i hele dage Mor Barnet fødes 8 ugers orlov LØN 14 ugers orlov LØN 32 uger (orlov 2 dage pr. uge/arbejde 3 dage pr. uge Far Arbejde 2 ugers Arbejde 32 uger (orlov 3 dage pr. uge/arbejde 2 dage pr. uge orlov LØN 60 uger med barnet orlov forlænges med 14 uger Mor Barnet fødes 8 ugers orlov LØN 14 ugers orlov LØN 6 ugers orlov LØN 6 ugers orlov LØN Arbejde Far Arbejde 2 ugers Arbejde 7 ugers orlov LØN orlov LØN

15 FAR, MOR OG BARN FOA 15 Vil du vide mere 7 ugers orlov DP Arbejde uger Arbejde 6 ugers orlov DP 10 ugers orlov DP Arbejde uger Arbejde 3 ugers orlov DP Yderligere oplysninger Du kan finde flere oplysninger om barsels- og adoptionsorlov på foa.dk Aftalen om fravær af familiemæssige årsager kan ses på forhandlingsfaellesskabet.dk Du kan også få mere at vide i din lokale FOA-afdeling, hos din arbejdsgiver, på borger.dk eller hos Udbetaling Danmark. Arbejde Arbejde uger 2 ugers 5 ugers 3 ugers orlov LØN orlov LØN orlov DP 25 uger med LØN, 7 uger med DP) uger 15 uger med LØN, 17 uger med DP) 18 ugers orlov (nedsatte DP) Arbejde uger Arbejde 9 ugers orlov (nedsatte DP)

16 16 FOA FAR, MOR OG BARN

17 FAR, MOR OG BARN FOA 17 Beregning og udbetaling af barselsdagpenge Hos Udbetaling Danmark kan du få hjælp til beregning af, hvad dine dagpenge vil være, mens du holder orlov. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge under orlov. De holder også styr på, hvor mange dagpenge, der samlet er udbetalt til begge forældre, og hvad der er tilbage. Pension i barselsdagpengeperioden I den del af orloven, der er ulønnet, bliver der indbetalt sædvanligt pensionsbidrag til din arbejdsmarkedspension (den, du har gennem din overenskomst) i op til 20 uger. Forlængelse Hvis du vælger at forlænge orloven efter barnets 14. uge fra 32 uger til enten 40 eller 46 uger på nedsatte dagpenge (i alt dagpenge for 32 uger), indbetales/optjenes der ikke pension i den forlængede orlov. Med andre ord: At forlænge dagpengeperioden giver ikke flere dagpenge og heller ikke større pensionsindbetaling. Fakta e-boks og Udbetaling Danmark Husk at tjekke din e-boks løbende. Det er her beskeder fra Udbetaling Danmark vil komme. Hvis du skal gøre noget, vil det stå her. Betingelsen for at få sædvanlig løn efter en barselsaftale er, at arbejdsgiveren får dagpengerefusion. Det er derfor vigtigt, at du reagerer med det samme, når Udbetaling Danmark beder dig om noget. Kontakt din FOAafdeling, hvis du er i tvivl.

18 18 FOA FAR, MOR OG BARN Forlængelse, udskydelse og barsel på deltid Du har en række muligheder for at skræddersy din barselsorlov, så den passer til jeres behov. Der er overordnet 3 forskellige muligheder for at tilpasse dit barselsforløb. Du kan: forlænge din orlov, udskyde din orlov og/eller holde orlov på deltid. Nedenfor gennemgås hovedtrækkene i de 3 fleksibilitetsmuligheder. Du kan få en mere detaljeret vejledning ved at henvende dig til din lokale FOA-afdeling. Forlængelse af orloven Begge forældre har ret til at forlænge de 32 uger med ret til dagpenge efter barnets 14. uge med enten 8 eller 14 uger. Når du forlænger din orlov, bliver dagpengene smurt tyndere ud over hele perioden. Du får altså ikke flere dagpenge ved at forlænge orloven. Du kan vælge, om reduktionen i dagpengene skal fordeles over færre eller flere måneder afhængigt af, hvornår du beder Udbetaling Danmark om at reducere dagpengene. Du kan ikke kombinere forlængelse af orloven med udskydelse af din orlov til senere. Du kan heller ikke forlænge orloven i perioder, hvor du holder orlov på deltid og forlænger orloven med den tid, du er på arbejde. Se mere om udskydelse og orlov på deltid side 19. Udskydelse af orloven Der er 2 typer udskudt orlov en retsbaseret og en aftalebaseret. Retsbaseret udskydelse er det, du har ret til aftalebaseret udskydelse er det, du kan aftale med din arbejdsgiver. Du kan bruge muligheden for at udskyde orlov til at lægge en/eller efter aftale flere perioder med fx ferie, omsorgsdage eller afspadsering ind i orlovsperioden. Du kan selvfølgelig også genoptage arbejdet og udskyde orloven til afholdelse på et senere tidspunkt, inden barnet bliver 9 år. Den retsbaserede udskydelse En af forældrene har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger af den orlov, der ligger efter barnets 14. uge. Du skal fortælle din arbejdsgiver, at du vil benytte denne mulighed senest 8 uger efter fødslen. FOA anbefaler, at du giver meddelelsen skriftligt. Mange arbejdsgivere har et skema, du udfylder husk at få en kopi. Den udskudte orlov skal være afholdt, inden barnet fylder 9 år og skal holdes i sammenhæng. Du skal

19 FAR, MOR OG BARN FOA 19 meddele det til din arbejdsgiver, 16 uger inden du går på udskudt orlov. Hvis du fratræder din stilling, inden den retsbaserede udskudte orlov er afholdt, beholder du retten også over for din nye arbejdsgiver. Hvis du bliver ledig, inden den retsbaserede udskudte orlov er afholdt, kan den udskudte orlov først afholdes, når du igen er i arbejde. Den aftalebaserede udskydelse Begge forældre kan aftale med deres arbejdsgiver, at de udskyder op til 32 uger af den orlov, de har ret til efter barnets 14. uge. FOA anbefaler, at aftalen indgås skriftligt. Orloven kan holdes over flere perioder. Hvis du fratræder din stilling, inden den aftalte orlov er afholdt, skal du aftale med din nye arbejdsgiver, at du har ret til udskudt orlov. FOA anbefaler, at aftalen med den nye arbejdsgiver indgås skriftligt. Hvis du og din arbejdsgiver ikke aftaler noget andet, skal du meddele det til din arbejdsgiver 8 uger inden, du går på udskudt orlov. Hvis du bliver ledig, inden den aftalte udskudte periode er afholdt, er perioden tabt, medmindre du, når du igen kommer i arbejde, aftaler med din nye arbejdsgiver, at den aftalebaserede fraværsret består. Hvis der i perioden, du har udskudt, var ret til sædvanlig løn, udskydes også retten til sædvanlig løn. Hvis der i perioden, du har udskudt, var ret til barselsdagpenge, udskydes også retten til dagpenge. Den udskudte orlov skal være afholdt, inden barnet fylder 9 år. Orlov på deltid Der findes 2 typer orlov på deltid. I den ene type forlænges orlovsperioden (og eventuel ret til løn eller dagpenge) med den tid, arbejdet er delvist genoptaget. I den anden type udvides orlovsperioden ikke. Om du skal bruge den ene eller anden type, afhænger af, om du ønsker at kombinere med at udskyde eller forlænge orloven 8 eller 14 uger (se side 18). Hvis du genoptager arbejdet delvist i perioder, der er udskudt eller forlænget, kan den første type (hvor orloven forlænges) nemlig ikke anvendes. Fra barnets 3. uge kan moren efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvist det vil sige med færre timer end før fødslen.

20 20 FOA FAR, MOR OG BARN Faren/medmoren kan når som helst i orlovsperioden efter aftale med arbejdsgiveren delvist genoptage arbejdet. Det skal aftales med arbejdsgiveren, om genoptagelsen af arbejdet på deltid medfører forlængelse af orlovsperioden med den tid, der er arbejdet eller ej. Hvis perioden ikke forlænges med den tid, der er arbejdet, kan du i stedet bruge muligheden for at forlænge orloven med 8 eller 14 uger. Hvis du fratræder, inden den forlængede periode er afholdt, vil det være en betingelse for at bevare dagpengeretten, at du har aftalt forlængelse af perioden med din nye arbejdsgiver. Hvis du bliver ledig, inden den forlængede periode er afholdt, er perioden tabt, medmindre du, når du igen kommer i arbejde, aftaler med din nye arbejdsgiver, at du kan holde orloven. Orlov ved adoption Hvis I adopterer et barn, har I ret til adoptionsorlov. Reglerne for barselsorlov og adoptionsorlov ligner hinanden, så barnet kan passes af forældrene indtil 46 uger efter modtagelsen og med orlov på reducerede dagpenge i endnu længere tid. Det er en betingelse, at de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at én af forældrene i en periode skal være i hjemmet. Der kan være større usikkerhed om, hvornår barnet kommer end ved en beregnet fødselstermin, men I har pligt til så vidt det er muligt at fortælle det til arbejdsgiveren 3 måneder før, I forventer at modtage barnet. Ellers så hurtigt som muligt. Før modtagelsen I har ret til fravær med sædvanlig løn 1 uge før modtagelsen af et barn i Danmark. Hvis I begge er omfattet af en barselsaftale, har I begge samme ret til fravær med sædvanlig løn. Hvis det land, I skal modtage adoptivbarnet fra, stiller krav om, at I skal opholde jer i landet inden modtagelsen af barnet, har I ret til orlov med sædvanlig løn i 4 uger, dog i særlige tilfælde op til 8 uger. Retten gælder begge forældre, hvis myndighedernes krav omfatter begge forældre. I har pligt til hurtigst muligt at fortælle arbejdsgiveren om tidspunktet for afrejsen og om den forventede hjemkomst. Efter modtagelsen Efter modtagelsen af barnet har en

21 FAR, MOR OG BARN FOA 21 af forældrene ret til orlov med sædvanlig løn i 14 uger. Adoptionsorloven kan holdes af forældrene på skift, dog skal der deles i hele arbejdsdage. Den anden forælder har ret til orlov med sædvanlig løn i 2 sammenhængende uger, der skal tages indenfor de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Efter de 14 uger har den ene forælder 6 uger, og den anden 7 uger med løn. Derudover har de 6 uger med løn til deling, hvis de følger samme barselsaftale. Ellers kan hver forælder benytte sig af de 6 deleuger. Disse uger kan også placeres i barnets første 14 uger, så der holdes orlov samtidigt. Reglerne er de samme som ved orlov med et biologisk barn. Herefter har en eller begge forældre ret til at holde orlov med dagpenge. Hvis forældrene har holdt orlov i forlængelse af hinanden, vil der være 13 uger tilbage med dagpengeret, hvis de begge er omfattet af samme barselsaftale. Se mere herom i afsnittet: Orlov efter barnets 14. uge samme aftale side 8-9. Den samlede ret til orlov efter barnets 14. uge er således 32 uger. Begge forældre kan vælge at holde orlov i 32 uger, men der er kun dagpengeret til 32 uger i alt. Den/de af forældrene, der holder orlov, skal senest 8 uger efter modtagelsen af barnet fortælle sin arbejdsgiver, hvornår arbejdet genoptages. De omtalte muligheder for udskudt orlov og fleksibilitet under orloven gælder også for forældre til adoptivbørn.

22 22 FOA FAR, MOR OG BARN Hvis du er ledig Som ledig er du ikke omfattet af en barselsaftale (aftale om fravær af familiemæssige årsager). Det er derfor alene lovgivningen om barsel, der fastlægger dine rettigheder og pligter. Inden fødslen har du som vordende mor Ret til 4 ugers orlov med dagpenge. Efter fødslen har du som mor Ret til 14 ugers orlov med dagpenge. Efter fødslen har du som far/ medmor Ret til 2 ugers orlov med dagpenge indenfor barnets første 14 uger. Eksempel 54 uger med barnet Barselsorlov Samspillet mellem løn og dagpenge Moren er omfattet af en barselsaftale Moren holder 8 uger før fødslen, 14 uger efter fødslen samt 12 af de 32 uger, der er tilbage med dagpenge. Moren har ret til løn i de 8 uger inden fødslen og i de uger efter fødslen. Faren er ledig Faren holder 2 uger efter fødslen. Faren holder resten af de 32 uger med dagpenge som han vælger at forlænge til 40 uger. Da moren har holdt 12 uger, er der 28 uger tilbage med reduceret dagpengeret. Faren har ret til dagpenge i de 2 uger efter fødslen og til reducerede dagpenge i de 28 uger efter barnets 26. uge. De reducerede dagpenge svarer til 20 ugers fuld dagpengeret. 54 uger med barnet Mor Barnet fødes 8 ugers orlov LØN 14 ugers orlov LØN 12 ugers orlov LØN Far Ledig 2 ugers Ledig orlov DP

23 FAR, MOR OG BARN FOA 23 Efter de 14 uger har en af forældrene har ret til 32 ugers orlov med dagpenge. Mulighed for at forlænge de 32 uger til 40 uger, så barnet er 54 uger, når orlovsmulighederne er opbrugt. Du skal kontakte Udbetaling Danmark for udbetaling af barselsdagpenge under orloven. Du skal også informere din a-kasse om, at du overgår til barselsorlov. Arbejde uger 28 ugers orlov på reducerede dagpenge

24 24 FOA FAR, MOR OG BARN Varsler Varsler før og under orloven Der er en række varsler, du skal være opmærksom på før og under din barsel. Nogle varsler er omtalt i de relevante afsnit tidligere i pjecen. Nedenfor kan du se en oversigt over varsler, du skal være opmærksom på. Før fødslen Moren Faren/medmoren 3 måneder før fødslen meddelelse om graviditet og orlov inden fødslen 4 uger før fædreorlov meddelelse om afholdelse Du skal oplyse, at du er gravid senest 3 måneder inden din termin. Samtidig skal du oplyse, om du ønsker at benytte din ret til fravær med løn inden fødslen, og hvornår du forventer at påbegynde din orlov. Du skal senest 4 uger før afholdelse af de 2 ugers fædreorlov i barnets første 14 uger meddele din arbejdsgiver, hvornår du forventer at begynde fraværet og længden af fraværet. Efter fødslen Moren Faren/medmoren 8 uger efter fødslen meddelelse om afholdelse af orlov efter barnets fødsel 8 uger før aftalebaseret udskudt orlov 16 uger før retsbaseret udskudt orlov Du skal senest 8 uger efter fødslen meddele din arbejdsgiver, hvornår du genoptager arbejdet samt om retten til udskydelse benyttes. Hvis ikke andet er aftalt, skal du, senest 8 uger inden du afholder din aftalebaserede udskudte orlov, meddele tidspunktet til din arbejdsgiver. Du skal meddele det til din arbejdsgiver senest 16 uger inden, du går på retsbaseret udskudt orlov. Du skal senest 8 uger efter fødslen meddele din arbejdsgiver, hvornår du genoptager arbejdet samt om retten til udskydelse benyttes. Hvis ikke andet er aftalt, skal du, senest 8 uger inden du afholder din aftalebaserede udskudte orlov, meddele tidspunktet til din arbejdsgiver. Du skal meddele det til din arbejdsgiver senest 16 uger inden, du går på retsbaseret udskudt orlov.

25 FAR, MOR OG BARN FOA 25 Når alt ikke går, som det skal Sygdom under orlov Sygdom hos barnet eller den forælder, der holder orlov, vil normalt ikke ændre på barselsorloven, gælder følgende: Hvis barnet bliver indlagt på hospital, inden det er 46 uger gammelt, kan orloven forlænges med indlæggelsesperioden. Dette gælder ikke fædreorloven (2 uger). En eller begge forældre kan også vælge at Vil du vide mere Yderligere oplysninger Du kan finde flere oplysninger om barsels- og adoptionsorlov på foa.dk Aftalen om fravær af familiemæssige årsager kan ses på forhandlingsfaellesskabet.dk Du kan også få mere at vide i din lokale FOA-afdeling, hos din arbejdsgiver, på borger.dk eller hos Udbetaling Danmark. genoptage deres arbejde og udskyde den orlov, de var i gang med, hvis barnet bliver indlagt indenfor de første 60 uger. Dette gælder også fædreorlov. I så fald skal orloven genoptages, når barnet udskrives. Hvis den forælder, der holder orlov, dør eller bliver så syg, at han/hun er ude af stand til at passe barnet, kan den anden forælder overtage orloven. Død eller bortadoption Hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden barnets 32. uge, gælder følgende: Moren har ret til 14 ugers orlov med sædvanlig løn efter barnets død eller bortadoption. Perioden kan forlænges op til 46 uger efter fødslen med løn/dagpenge, hvis moren lider af en graviditetsbetinget sygdom. Faren/medmoren bevarer sin ret til 2 ugers orlov med sædvanlig løn i forbindelse med fødslen, hvis barnet er dødfødt eller dør indenfor de første 32 uger Ved et adopteret barns dødsfald inden 32 uger efter modtagelse, har én af forældrene ret til dagpenge, og én af forældrene ret til orlov med løn i indtil 14 uger efter barnets død. Hvorvidt der er tale om en dødfødsel eller en abort afhænger af en lægelig bedømmelse. Henvend dig til din FOA-afdeling for yderligere hjælp i disse situationer.

26 26 FOA FAR, MOR OG BARN

27 FAR, MOR OG BARN FOA 27

28 MAJ 2017 Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge I denne pjece kan ansatte i regioner, kommuner og staten samt ledige læse om mulighederne for barselsorlov ved fødsel og adoption. Regionalt og kommunalt ansatte forældre har efter fødslen/adoptionen tilsammen ret til sædvanlig løn i en stor del af deres orlov. Derefter er der mulighed for at holde yderligere orlov med barselsdagpenge. Både i orloven med løn og med dagpenge er der stor valgfrihed, så forældrene kan planlægge en barselsorlov med barnet, der passer til familiens behov og ønsker. Forældrene kan holde orlov på skift eller sammen. Orloven kan forlænges eller udskydes til senere. Der kan holdes orlov på deltid, og der kan kombineres med at holde ferie, omsorgsdage eller afspadsering. Hvor lang, den samlede orlov bliver, afhænger af, hvilke valg familien træffer for deres orlov. FOA Staunings Plads København V Tlf: foa.dk FOA er Danmarks tredjestørste fagforening. Siden 1899 har vi kæmpet for bedre løn- og arbejdsforhold til vores medlemmer. Hovedopgaven er at indgå overenskomster, som sikrer en god løn og moderne, ordnede arbejdsvilkår. Det er FOA, der aftaler din løn, dine tillæg, din arbejdstid, din pension, dine barselsregler, dine ferieregler og dine muligheder for uddannelse. Vores opgave i FOA er også at sikre et stærkt fagligt fællesskab. Ved at stå sammen i FOA, står hvert enkelt medlem stærkere. Og med den fælles styrke kan vi optræde handlekraftigt.

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Social- og sundhedshjælperelev Social- og sundhedsassistentelev Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Pædagogisk assistentelev Må jeg arbejde hver weekend? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Indhold

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave/1.

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Social- og sundhedshjælperelev Social- og sundhedsassistentelev Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig.

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1212.3 JH/jb

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Pædagogisk assistentelev Må jeg arbejde hver weekend? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Indhold

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Eksempler på barselsorlov

Eksempler på barselsorlov Eksempler på barselsorlov I dette bilag er der givet en række eksempler på, hvordan de nye barselsorlovsregler kan tilrettelægges. Nedenstående eksempler er langt fra udtømmende, idet de nye orlovsregler

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2004 Cirkulære af 4. februar 2004 Perst. nr. 009-04 PKAT nr. J.nr. 03-524-27 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage Side 1 af 8 CIR nr 9065 af 04/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-02-2004 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9585 af 15/09/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Den fulde

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Udgivet maj 2009 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel En gennemgang af overenskomst og lovgivning vedrørende rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet og barsel, børn

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere