Løsninger til opgaver i Vejen til fysik C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsninger til opgaver i Vejen til fysik C"

Transkript

1 Løningr til opgavr i Vjn til fyik C Opgav 5 id 99: Vandt opvarm udn at ændr fa. Drfor bnytt følgnd forml: J kg C a) E vandng m c T 71kg C 5344J 53MJ b) Hvi varmlgmt md ffktn 45W opvarmr udn tab af nrgi, vil dt tag: E E 5344J P t , timr 33timr t P 45W c) På 4 timr omættr varmlgmt nrgin: E omat P t 45W , MJ Drmd r dn tabt nrgi: E E E 64,MJ 53,4MJ 1, MJ tabt omat vandng 4 d) Dn nyttig nrgi r dn nrgi, om vandngn har modtagt, å nyttvirkningn r: Evandng 5344J,44 % E 64J omat Opgav 77 id 11: 1 1 m E kin m v,5kg 16J Opgav 7 id 1: a) m v 9km t 9 m m 1 b) E kin m v 45kg5 1,465 J 14, 1GJ 1 1 m c) E kin m v 5kg6 9, GJ Så man kal hlt ikk vær lig i nærhdn af t mtorndlag. Opgav id 1: m a) E pot m g h,15kg9, 36m 53,J 53J b) Hvi man antagr, at pon lipp (dv. har bgyndlhatighdn ) amt at dr ikk udvkl nrgi md omgivlrn (dv. dr bort fra luftmodtand), å vil dn potntill nrgi omdann til kintik nrgi, og lig før pon landr, vil dn kintik nrgi drfor vær: E E J kin, bund pot, top 53 3 c) ¾ af ovntånd nrgi r: 53,J 39, 771J 4 Hagln varm op udn faovrgang, å man har: E 39,771J E m c T T m c J,15kg3 kg C,3954 C, C

2 Tmpraturn i gradr cliu Opgav 5 id 1: a) Tablln værdir lægg ind i Excl, og dr tgn n graf (rgrionlinin): Btmml af varmfyld for glycrol 35 y =,1x +,1 R =, Tidn i kundr Da punktrn i dtt almindlig koordinatytm tilnærmlvit dannr n rt lini (R vir n mgt fin ammnhæng), kan man, at ammnhængn mllm tidn og tmpraturn r linær. Som dt, r ligningn: C T,1 t, C b) Ligningn kan brug til at btmm, hvor mgt tmpraturn vokr på 5 minuttr: C T T5 min T min,1 5 6, C, C 4,63 C 4, 6 C c) Dn tilført nrgi fra 3W-varmlgmt r: E P t 3W 56 9J 9, kj d) E 9J J kj m c T c 436, 44 m T,15kg 4,63 C kg C kg C E ) Tablværdin r kj,44,43,43, å afvigln fra tablværdin r:,4,4% kg C,43 Opgav 96 id 139: n Når ly afbøj i t gittr, gældr formln in v, hvor v r afbøjningvinkln, n r ordnn d (dr i dtt tilfæld r 1, da tgningn vir, at man kun r på dn ført afbøjning), d r gittrkontantn (dr r n kontant, da man ikk kiftr gittrt) og r bølglængdn. Man kan på formln, at jo tørr bølglængdn r, jo tørr blivr højridn af formln (da n og d r kontant). Drmd må ogå vntridn bliv tørr. Og når vntridn blivr tørr, å

3 blivr v ogå tørr (dt kan tjkk på grafrgnrn, hvi man ikk r fortrolig md inufunktionn). Man har altå: Jo tørr bølglængd, jo tørr afbøjningvinkl. Dt ynlig ly opkrvt ftr bølglængd bgyndnd md dn kortt og luttnd md dn længt bølglængd liggr i følgnd rækkfølg: Violt, blå, grøn, gul, orang, rød. a) Dv. at rød afbøj mt og violt afbøj mindt. b) Altå violt vd B, blå, grøn, gul, orang og rød vd A Opgav 1 id 14: a) Bølglængdn r aftandn fra bølgtop til bølgtop, hvilkt for n lydbølg vil ig aftandn mllm fortætningrn tættt tdr. Dr at vær ådann aftand på,4m, å man har:,4m,3m b) Hvi man rgnr md, at lydn hatighd r 34m/ (hvilkt varr til hatighdn i luft undr normal btinglr), å får man: v m v f f 34 / 1133, , 1kHz,3m Opgav 14 id 14: Lyt hatighd r å tor i forhold til lydn, at man udn at få afviglr på rultatt kan an dn for undlig, hvilkt gør udrgningrn lidt kortr. a) Hvi kraldt kommr,5 ftr blinkt, har lydn altå vært,5 undrvj, hvilkt varr til: v v t 34m /,5 5m t b) Hvi man tællr langomt, kunn dt var til at tæll kundr. Så hvi dt antag, at man for hvr tælling brugr 1 kund, å vil 3 tællingr giv: v t 34m/ 3 m Dt vil altå ig, at man kunn hav rgln: For hvr gang man kan tæll til 3, r aftandn n ktra kilomtr væk. Opgav 17 id 14: v t 73 Hr må man gå ud fra, at hatighdn mål i m/. a) v 15 73m / 339,4113m / 339m/ b) v 4 73m / 353,36m/ 354m/

4 Frkvnn i Hz c) 35 t 73 t 73 t 73 t 73 33, 5 Dv. at tmpraturn r 33,3 C d) Vd C r lydn hatighd: v 73m / 34,34m/ Så vil frkvnn vær: v 34,34m / v f f 55, Hz,4m ) Vd 4 C har man: v 353,36m / v f f 4,59 1 5Hz,4m f) Nu r dr jo forkl på, hvor må forkll nklt mnnkr kan hør, mn dnn forkl (knap 3Hz llr 3,4%) kull d flt nok kunn hør. Opgav 114 id 141: Tablln værdir indtat i Excl (man kunn ogå brug grafrgnrn). Hvi d tørrlr kal vær omvndt proportional, kal dr gæld: kontant, og hvor f r frkvnn og l længdn. Grafn md rgrion (potnfunktion) givr i Excl: Svingnd trng y = 9,47x -1,31 a l f a l, hvor a r n R =,999,,4,6, 1 1, 1,4 1,6 Længdn i mtr a) Man kan, at punktrn følgr tndnlinin mgt fint, og R -værdin liggr ovr,99, å ammnhængn r mgt god. Dudn dt, at kponntn r -1,31, hvilkt r tæt på -1. Drmd dt, at frkvnn md god tilnærml r omvndt proportional md længdn. b) Forkriftn r fundt vd hjælp af Excl tndnlini til: f 9,4 l,3,3 c) f 9,4, 16, 47 1,m Dv. at frkvnn å vil vær 16 Hz

5 Opgav 1 id 166: Grundtofft oxygn tår om nummr i dt priodik ytm, å dt har protonr i krnn. Dv. Z =. Så md opgivn antal nuklonr (A) blivr d fir iotopr af grundtofft oxygn: O O O O Opgav 13 id 166: a) Vd t alfa-hnfald udnd n hliumkrn, og Radon (Rn) r grundtof nummr 6, å man har:? 4 6 Rn?? H Ladningtallt (atomnummrt) kal altå vær 4, da dn amld ladning å r 6 på bgg idr. Så dattrkrnn blivr grundtofft Polonium (Po). Nuklontallt (matallt) for dattrkrnn kal vær 1, da dt å r på bgg idr. Altå blivr hnfaldkmat: 1 4 Rn Po H 6 4 b) Da man kndr hnfaldkontantn kan halvringtidn btmm vd: ln() ln() T , 1timr 6 k,9 Opgav 14 id 166: a) Vd t - -hnfald udnd n lktron og n antinutrino, og grundtofft Iod r nr. 53 i dt 131 priodik ytm, å dt kriv: 53 I. Man får altå: 131 I? 53?? Ladningtallt (atomnummrt) kal altå vær 54, da dn amld ladning å r 53 på bgg idr. Så dattrkrnn blivr grundtofft Xnon (X). Nuklontallt (matallt) for dattrkrnn kal vær 131, da dt å r 131 på bgg idr. Altå blivr hnfaldkmat: 131 I 131 X b) Da halvringtidn r kndt, kan man udrgn hnfaldkontantn vd: ln() ln() k, døgn,6døgn llr T,4døgn ln() ln() k 9, T, ,9 7 Opgav 15 id 166: Vd t - -hnfald udnd n lktron og n antinutrino, å md bvarl af nuklontallt og ladningtallt får man: 19 Au 19 Hg 79 At dn dannd krn r n kvikølv-iotop i dt priodik ytm undr grundtof nummr. Opgav 16 (dn ført) id 166: Vd t -hnfald udnd n hliumkrn, å md bvarl af nuklontal og ladningtal få: Pu U H 94 9

6 At dn dannd krn r n uran-iotop i dt priodik ytm undr grundtof nummr 9. Opgav 16 (dn andn) id 166: Man kan bnytt dn tommlfingrrgl, at atomman af n iotop r matallt A (md nhdn unit). Så vd undrvj at omrgn atomman i unit til gram får man: mamlt 5g N 1,3376 1,3 4 matom 6,66 g Opgav 17 id 166: a) Vd t - -hnfald udnd n lktron og n antinutrino, og grundtofft Rb r nr. 37 i dt 7 priodik ytm, å dt kriv: 37 Rb. Man får altå: 7 37?? Rb? Ladningtallt (atomnummrt) kal altå vær 3, da dn amld ladning å r 37 på bgg idr. Så dattrkrnn blivr grundtofft trontium (Sr). Nuklontallt (matallt) for dattrkrnn kal vær 7, da dt å r 7 på bgg idr. Altå blivr hnfaldkmat: 7 Rb 7 Sr 37 3 b) Da halvringtidn r kndt, kan man udrgn hnfaldkontantn vd: ln() ln() k,47553år,5år llr T år ln() ln() k 7,44635 T 365, ,4 Opgav 1 id 166: a) Da halvringtidn r kndt, kan man udrgn hnfaldkontantn vd: ln() ln() 4 4 k 4,766 år 4,79 år llr T 16år ln() ln() k 1,3556 T , ,356 b) Man kan bnytt dn tommlfingrrgl, at atomman af n iotop r matallt A (md nhdn unit). Så vd undrvj at omrgn atomman i unit til gram får man: mamlt,1g 1 1 N 3, , 4 m 6,66 g atom c) For at få aktivittn i bqurl (Bq), kal man ørg for at hnfaldkontantn r i nhdn A k N 1,3556 3, Bq 43, 4MBq 1 Opgav 19 id 166: a) Vd undrvj at omrgn halvringtidn til kundr, kan man find hnfaldkontantn i dn ønkd nhd ( -1 ): ln( ) ln() 7 7 k 3, ,1 T 7,4 365, b) Hrmd kan aktivittn btmm i Bq: 7 1 A k N 3,1 5, 156Bq

7 Opgav 13 id 166: a) Vd t - -hnfald udnd n lktron og n antinutrino, å md bvarl af nuklontallt og ladningtallt får man: 11 Pb 11 Bi 3 At dn dannd krn r n bimuth-iotop i dt priodik ytm undr grundtof nummr 3. b) Formln r angivt, å tidn kal indætt i minuttr: 1 A(1) 77, ,547369Bq 64kBq c) Halvringtidn (dr kommr ud i minuttr) btmm vd: ln() ln() T 36,1337 min 36min ln( a) ln(,91) Opgav 131 id 166: a) Da aktivittn og hnfaldkontantn r kndt, kan antallt af krnr btmm: A 54Bq A k N N 3,935 3, k 1,356 b) Da hnfaldkontantn r kndt, kan halvringtidn btmm: ln( ) ln() 1 T ,9 5,11 1 k 1, ,9 år 1619,36år 16år 365, Opgav 13 id 166: Dnn opgav kommr man nmmt ignnm vd at brug hnfaldlovn opkrvt på formn: A( t) A 1 t T 1 6Bq t 3,3år 6,6år 1 3,3år 1 a) A(6,6år) 6Bq 6Bq 15Bq 1år 1 3,3år 1 b) A(1år) 6Bq 6Bq 734Bq 1år 1 3,3år 1 6 c) A(1år) 6Bq 6Bq 4,53 Bq Pointn md dnn opgav r altå at vi, hvor mgt aktivittn r faldt, når dn r halvrt 3 gang. Opgav 133 id 166: a) Vd t -hnfald udnd n hliumkrn, å md bvarl af nuklontal og ladningtal få: U Th H 3,33 3, At dn dannd krn r n thorium-iotop i dt priodik ytm undr grundtof nummr 9. b) Man kal brug hnfaldkontantn i kundr i d næt opgavr, å man får: ln( ) ln() k 4, ,91 9 T 4,47 365,4 4 36

8 A 41Bq c) A k N N, ,3 k 4,91 mamlt 19 4 d) N mamlt N matom,3 3,66 g,3315g,331g matom ) I dtt tilfæld kndr man ikk bgyndlaktivittn, mn aktivittn ftr 4,5 milliardr år. Så man får: t T 9 4,51 år 9 4,47 år 1 1 A( t) A 41Bq A 41Bq A, Bq A A 7,4Bq Bq, Hvi man bmærkr, at halvringtidn (nætn) tmmr md Jordn aldr, kommr man hurtigt frm til, at aktivittn må hav vært dt dobblt af dn nuværnd, dv. 4Bq. Opgav 135 id 166: m 59, 7 Co 6 9u 1u 1,6654 kg, a) m Co 59,9u 59,9,6654 g 9,9466 g 9,95 g 4 g 6 1 b) Så kan dt amld antal find vd at tag dn amld ma dividrt md man af t nklt atom: mall atomr 43g 3 N 4,3 3 m 9,95 g 1 atom c) Da man kndr halvringtidn, kan hnfaldkontantn udrgn. For at få aktivittn i Bq, kal halvringtidn omrgn til kundr: ln ln 9 k 4,1679 T 5,7 365, Så r aktivittn: A k N 4,1679 4,3,14, Bq d) Man kan brug hnfaldlovn på forkllig formr, mn hr r dt nmmt md: A A t A 1 t T 1 1år 5,7år år 1, Bq 3, Bq 3,7 Bq Opgav 136 id 167: Tablværdirn indtgn i t nkltlogaritmik koordinatytm, hvor tidrn omrgn til kundr:

9 Tælltal pr. minut Aktivitt i Bq Ba y = 44,5 -,45x R =, Tid i kundr a) Som dt, dannr punktrn n rt lini md ngativ hældning i dt nkltlogaritmik koordinatytm (md mgt god R -værdi), å aktivittn aftagr kponntilt md tidn. b) Tndnlinin forkrift givr at: A( t) 45Bq,45 t c) Man kndr hnfaldkontantn ud fra forkriftn, å halvringtidn kan find: ln ln T 154, k,45 Opgav 139 id 167: a) Tablln md d korrigrd tælltal blivr: Tykkln x i mm, 6,5 11,9 16,, Tælltal i min Korrigrt tælltal min b) Di tal indkriv i t nkltlog. koordinatytm (korrigrt tælltal om funktion af tykkln): Gammatråling aborption i bly 1 1 y = 161,4 -,1145x R =, Tykkl i mm Som dt, dannr punktrn n rt lini md ngativ hældning i dt nkltlogaritmik koordinatytm (md mgt god R -værdi), å tælltallt aftagr kponntilt md blytykkln. c) Halvringtykkln kan ntn aflæ på grafn llr udrgn:

10 ln ln X 6,5367mm 6, 1mm,1145mm d) Rgnforkriftn få ud fra tndnlinin ligning: N korrigrt ( x) 161,1145mm x ) Hvi tælltallt kal ndbring md 95%, kal dn andn faktor på højridn vær,5:,5,1145mm,1145mm x ln,5 x,1145mm x ln,5 6,1636mm 6,mm Opgav 143 id 167: a) Vd t - -hnfald udnd n lktron og n antinutrino, å md bvarl af nuklontallt og ladningtallt får man: 5 Kr 5 Rb At dn dannd krn r n rubidium-iotop i dt priodik ytm undr grundtof nummr 37. b) Da halvringtidn r kndt, kan man udrgn hnfaldkontantn vd: ln() ln() k,6471år,64år llr T 1,7år ln() ln() 9 9 k,5166,5 T 1,7 365, c) Ifølg tommfingrrgln vjr iotopn Kr-5 ca. 5 unit. Så man får: mamlt 19 4 N mamlt N matom 1,95 5,66 g,75145g,mg matom d) For at få aktivittn i Bq, kal hnfaldkontantn vær i nhdn A k N,5, Bq 4GBq ) Man kan brug hnfaldlovn på forkllig formr, mn hr r dt nmmt md: A t A 1 t T 3,1år 1,7år A3,1år 4GBq Bq 5,GBq En andn mulighd r at bmærk, at 3,1år varr til 3 halvringtidr, åld at d 4GBq kal halvr tr gang. Opgav 145 id 16:

11 a) Koordinatytmt at vær t nkltlogaritmik koordinatytm. Da punktrn dudn at dann n rt lini md ngativ hældning, kan man, at lyintnittn aftagr kponntilt md glatykkln. x b) Forkriftn kal vær af formn: y b a Bgyndlværdin aflæ om linin kæring md. akn: b = 1 W/m. Dudn aflæ punktt (, ; 1). Dtt brug til at brgn n værdi for a:, 1 1 a 1 1 a, 1, 4 a,179,1 1 x Så r y 1W / m, 1 c) Halvringtykkln aflæ vd hjælp af punktrn (,5 ; ) og (, ; 1), hvor y- værdirn jo r halvrt. Så r: X,m,5m,3m, 3cm d) Ud fra 6,cm gla (,6m) aflæ intnittn til 16W/m. Da bgyndlværdin r 1W/m, kan man altå, at dt r: 16,6 6% af lyt, dr kommr ignnm. 1

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

9 BRAND 1. 9.1 Beton 2 9.1.1 Zonemetoden 3 9.1.1.1 Temperaturbestemmelse 3 9.1.1.2 Tværsnits- og styrkereduktion 4

9 BRAND 1. 9.1 Beton 2 9.1.1 Zonemetoden 3 9.1.1.1 Temperaturbestemmelse 3 9.1.1.2 Tværsnits- og styrkereduktion 4 BETONELEMENTER, SEP. 009 9 BRAND 9 BRAND 9. Bton 9.. Zonmtodn 3 9... Tmpraturbtmml 3 9... Tværnit- og tyrkrduktion 4 9. Armring 6 9.. Forpændingtål 7 9.3 Ekmpl Tmpraturbtmml og tyrkrduktion 8 9.3. Brgningforudætningr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Energiens ligefordelingslov

Energiens ligefordelingslov Statistisk mkanik 7 Sid af 6 Enrgins ligfordlingslov I t systm undr M- llr klassisk statistik r antallt af partiklr md n givn frihdsgrad i intrvallt [ ; d] + ifølg udtryk (4.6) givt vd hvor d dg r tilstandssummn

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

MADE IN SPACE Før besøget

MADE IN SPACE Før besøget n U n dr ogn iu u liu MADE IN SPACE vi sn in g s t a t øg ria s l FØ R b Hvis vi skillr dig hlt ad (til ator), opdagr vi, at du r byggt af grundstoffr. Dr finds 92 naturligt forkond grundstoffr, indst

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Opgaver til: 9. Radioaktivitet

Opgaver til: 9. Radioaktivitet Opgaver til: 9. Radioaktivitet 1. Opskriv henfaldskemaet for α-henfaldet af: 229 90 Th 92 U 86 Rn 2. Opskriv henfaldskemaet for β - -henfaldet af: 209 82 Pb 10 4 Be 79 Au 3. Opskriv henfaldskemaet for

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

20 Prisindeks for ejendomme

20 Prisindeks for ejendomme 77 20 Prndk for ndomm 20. Grundlæggnd nformaon om ndk 20.. Navn Prndk for ndomm. 20..2 Formål Formål md rndk for ndomm r a ly rudvklngn å fa ndom. 20..3 Dæknng Prndk for ndomm omfar ndomm hl land. ndkn

Læs mere

Kristian Jerslev, Kristian Mads Egeris Nielsen, Mathias Brønd Christensen. Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark

Kristian Jerslev, Kristian Mads Egeris Nielsen, Mathias Brønd Christensen. Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark Modtagt dato: (forbholdt instruktor) Godkndt: Dato: Undrskrift: Eksprimntll øvlsr, øvls nummr 2: Hnfaldsskma for Mn F, målt md G-dtktor. Kristian Jrslv, Kristian Mads Egris ilsn, Mathias Brønd Christnsn

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Regulering af dynamiske systemer

Regulering af dynamiske systemer Regulering af dynamike ytemer p. / Regulering af dynamike ytemer Seminar 2 Tom Pederen, Jan Dimon Bendten Aalborg Univeritet Regulering af dynamike ytemer p. 2/ deign Sytem V For () R() E() D() U() 0 5

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

kvalitet på krogen Erhvervstrailere 2014 Vælg en ægte VARIANT og få www.variant.dk

kvalitet på krogen Erhvervstrailere 2014 Vælg en ægte VARIANT og få www.variant.dk www.variant.dk Erhvrvstrailr 2014 Vælg n ægt VARIANT og få kvalitt på krogn Boogitrailr 3-vjs tip Autotransport Maskintransport Kombitrailr Cargo Køl-/frystrailr u dvidt prog ram Dansk kvalittstrailr dansk

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige Eksonntil- og ritmunktionr Rtition (rimært.-klss-sto sulrt md dirntilrgnings-ovrvjlsr) Funktionsskrn ( ) ( ) stlæggr or R + \{ } ksonntilunktionr. Scilt klds ( ) ( ) ksonntilunktion. Rrnc: GDS, s. 6-8.

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer tagrndr Vjldning til dit valg af tagrndr i all matrialr OM OS Udgivr Plastmo A/S, Odinsvj 9-11, 4100 Ringstd Produktion Burau 2A Vision og VstbrgKommunikation Vi r n dansk virksomhd, dr blv grundlagt i

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012 Hovdgård kol og kolfritidordning onl traditi t l h å lædnin dag p kol g jov udk t d i dr llr o jrd flødkaram f g n af n a vi ho r dt 9. årg kilovi af a l d aff k n, hvo vi m orgnk rn til kol lig kao, m

Læs mere

ved 20 C (293 kelvin). I jern er V=5000 m/s, vand; V=1500 m/s.

ved 20 C (293 kelvin). I jern er V=5000 m/s, vand; V=1500 m/s. Miljø 1. Lyd og støj (S. 113 14) (udovr dt hr bskrvn, skal fig. 3.10 forklars) Lydtori (dfinitionr og målnhdr) Lydopfattls og lydmåling Støjskadvirkningr og hørundrsøglsr Lyddæmpning og støjbkæmpls Dfinitionr.

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Reelle tal. Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Reelle tal. Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 9. klasse handler om de reelle tal. Første halvdel af kapitlet har karakter af at være opsamlende i forhold til, hvad eleverne har arbejdet med på tidligere

Læs mere

Velkommen til DANMARKS SJOVESTE KLASSELOKALE

Velkommen til DANMARKS SJOVESTE KLASSELOKALE Vlkommn til DANMARKS SJOVESTE KLASSELOKALE Indskoling Opgavsamling 1 Indskoling opgavsamling intro TIL LÆRERNE Vd udarbjdls af opgavr til indskolingsbørnn r dr lagt vægt på, at d r tværfaglig også hvr

Læs mere

Korrekthed af Algoritmer

Korrekthed af Algoritmer Korrkthd af Algoritmr md fokus på whil-løkkr Kim Skak Larsn Institut for Matmatik og Datalogi Syddansk Univrsitt, Odns Sptmbr 2001 Introduktion Dnn not supplrr korrkthdsafsnittt i [1], som r dn anvndt

Læs mere

Om læsning af tabellerne: <*> indikerer, at kun nogle respondenter har besvaret spørgsmålet på grund af forgreninger i spørgeskemaet

Om læsning af tabellerne: <*> indikerer, at kun nogle respondenter har besvaret spørgsmålet på grund af forgreninger i spørgeskemaet Hvm i alvrdn r J, Rina og Christina? Mortn Mssrschmidt (DF) r dn kandidat til valg til Euroa-arlamntt, som flst 77 rocnt vælgr kndr. Hrftr følgr Margrth Aukn (SF), Ulla Tørnæs (V) og Bndt Bndtsn (K). Mindst

Læs mere

De følgende spørgsmål omhandler den teoretiske undervisning på modul 7. 2) Hvordan har dit læringsudbytte været i undervisningen i følgende temaer:

De følgende spørgsmål omhandler den teoretiske undervisning på modul 7. 2) Hvordan har dit læringsudbytte været i undervisningen i følgende temaer: Evaluring modul 7 Hold; BosE2014 Forår 2016. D følgnd spørgsmål omhandlr dn tortisk undrvisning på modul 7. 1) Hvordan vurdrr du din studiaktivitt i modult? 6 var mgt tilfrds llr tilfrds 2 var utilfrds

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Potens & Kvadratrod. Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 22 Ekstra: 4 Point: Matematik / Potens & Kvadratrod

Potens & Kvadratrod. Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 22 Ekstra: 4 Point: Matematik / Potens & Kvadratrod Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium Potens & Kvadratrod Opgaver: Ekstra: Point: http://madsmatik.dk/ d.0-0-01 1/1 Potenser: Du har måske set udtrykket før eller måske 10 1. Begge to er det vi kalder

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 63. Kommuneplan Industri NV III og IV - Erhvervsområde. Kolding Kommune

KOMMUNEPLANTILLÆG 63. Kommuneplan Industri NV III og IV - Erhvervsområde. Kolding Kommune Ny Ebrgv KOMMUNEPLANTILLÆG 63 Idutri NV III og IV - Erhvrvområd Virklyt M Borchmidv Sødrlud Egtv d All Albu Skovvag Vlv Ny Ebrgv Kommupla 2013-2025 FORSLAG 12. auar - 9. mart 2017 Koldig Kommu Kommuplatillæg

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Serie 600RB OPDATERING. Hvad står navnet Ruko for og hvad står vi for i dag? af Serie 600

Serie 600RB OPDATERING. Hvad står navnet Ruko for og hvad står vi for i dag? af Serie 600 OPDATERING Hvad står navnt Ruko for og hvad står vi for i dag? af Sri 600 Ruko blv stiftt i 1930 af Rudolf Korska n visionær låssmd, dr allrd fra firmats start lagd vægt på tknisk vidn, udvikling, uddannls

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Stil analyse af danske aktieinvesteringsforeninger

Stil analyse af danske aktieinvesteringsforeninger Institut for økonomi Bachlorafhandling Forfattr: Nils Susgaard Jnsn HA Almn Vjldr: Michal Christnsn Stil analys af dansk aktiinvstringsforningr Aarhus Univrsitt Maj 2015 Sid 1 af 46 ABSTACT In this thsis

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Finde invers funktion til en 2-gradsfunktion - ved parallelforskydning. John V Petersen

Finde invers funktion til en 2-gradsfunktion - ved parallelforskydning. John V Petersen Finde invers funktion til en 2-gradsfunktion - ved parallelforskydning John V Petersen Finde invers funktion til en 2-gradsfunktion - ved parallelforskydning 2015 John V Petersen art-science-soul Indhold

Læs mere

Lektion 6 Logaritmefunktioner

Lektion 6 Logaritmefunktioner Lektion 6 Logaritmefunktioner Den naturlige logaritmefunktion Andre logaritmefunktioner log() Regneregler Integration ln() =, ln(e) = ln(a b) = ln(a) + ln(b) ln(a r ) = r ln(a) d = ln + C En berømt grænseværdi

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Tilstandsligningen for ideale gasser

Tilstandsligningen for ideale gasser ilstandsligningen for ideale gasser /8 ilstandsligningen for ideale gasser Indhold. Udledning af tilstandsligningen.... Konsekvenser af tilstandsligningen...4 3. Eksempler og opgaver...5 4. Daltons lov...6

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Jais Nielsen streger og buer (elevark) to billedkunstlektioner

Jais Nielsen streger og buer (elevark) to billedkunstlektioner Jais Nilsn strgr og bur (lvark) to billdkunstlktionr Strgr og bur - øvlsr på papir Jais var rigtig god til at tgn. Når han skull lav kramik, tgnd han altid n skits på papir. På dn måd kunn han prøv sin

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre)

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre) GØRE/RØRE KORT Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side172)

Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side172) Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side17) Opgave 1 Hvis sønnens alder er x år, så er faderens alder x år. Der går x år, før sønnen når op på x år. Om x år har faderen en alder på: x x

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere