Nr.2 april årgang. Sommerfodbold starter snart, husk at tilmelde jer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr.2 april årgang. Sommerfodbold starter snart, husk at tilmelde jer."

Transkript

1 Nr.2 april årgang Sommerfodbold starter snart, husk at tilmelde jer.

2 Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: Fax: , Kontortid: Mandag - torsdag kl Fredag lukket. Medlem af DFIF(Dansk Firmaidrætsforbund) og SIKO(Samvirkende Idrætsklubber i Odense) Firmaidræt Odense hjemmeside: Formand: Hans Jørgen Andersen Eckersbergsvej Odense M Tlf.: Næstformand: Ole Helenius Vibeægvænget Odense SV Tlf Sekretær: Tove Aagaard Billesgade 17 C, 1.tv, 5000 Odense C tlf.: / Kasserer: Morten Svensson Fælledvej Odense C Tlf , Udvalgsmedl.:Bernt Nielsen H.P. Simonsens Alle Odense SV tlf.: / Udvalgsmedl: Allan K. Dyrbøl Zahrtmannsvej Odense M Tlf Udvalgsmedl.+Halbestyrelse: John Stork Tranehøjen Odense SV Tlf.: / Aktivitetsudvalg: Badminton:Henning Simonsen Kirkendrupmarken 49, 5270 Odense N. tlf.: Billard:Arne Eilsøe Bramstrupvej 9 A, st 5230 Odense M Tlf.: k Bordtennis: Ole Helenius Vibeægvænget Odense SV Tlf / Gokart:Allan Mikkelsen Tlf.: Tlf.: Golf: Kontakt kontoret Livsstilsklubben: Marianne Juul Steen Bowling: Morten Kronborg Jensen Ternevej 87, 5210 Odense NV tlf.: / Dart:John Tidselholdt Guldsmedevænget Odense S tlf.: 2965 Indefodbold:Preben Grønberg Bystævnet 23, 5260 Odense S. tlf.: Motion:Yvonne Boldsen Damløkkevej 3, 5450 Otterup. tlf.: Petanque:John Staszak Borgmester Hansensvej 10H 5300 Kerteminde tlf.: / FIO Gamers: Morten A. Jensen Kirstinebjergvej Aarslev Tlf.: / PR/ Idræt om dagen Leif Sørensen Bellingelunden 22, 5250 Odense SV. tlf.: 6617 Skydning: Heidi S. Jensen Tommerupvej Vissenbjerg Tlf.: / Stavgang:Don Ingham Tranehøjen Odense SV Tlf.: / Udefodbold: Lars Drejer Johansen Agnetevej Odense C Tlf / Halassistenterne Helge Nielsen tlf.: Cartsen Holm tlf.: Senioridræt SV Næsbyhave Odense N tlf.: Dommerledelse: Fodbold: Preben Grønberg Bystævnet 23, 5260 Odense S. tlf.: Kursus kontaktperson: (KKP) Leif Sørensen Bellingelunden Odense SV. tlf Cafeteriet: GourmetBixen Jonhild & Heidi Rasmussen Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. tlf.: Firmaidræt Odense - NYT: Redaktør: Leif Lund Solbakken 31, 5560 Aarup tlf.: Redaktionen: tlf.: Tryk:Firmaidræt Odense Oplag:250 stk. Konto: Spar Nord Skydeafdelingen: Bowling: Halfonden: Firma Odense NYT udkommer ca. den 1.i februar, april, juni, august, oktober, december. Stof/indlæg til bladet, skal være redaktionen i hænde senest den 6. i måneden før bladets udgivelse Firmaidræt Odense-NYT nr side 2

3 Ordinær generalforsamling i Firmaidræt Odense. I forbindelse med åbningen af dette år generalforsamling sagde formanden, at det ville være en generalforsamling, der befandt sig i gulvniveau. Der var ingen højt podie stillet op. Han indledte sin beretning med at nævne, at det jo var en helt ny bestyrelse, der startede efter sidste års generalforsamling, og der havde været en meget stor opgave, der skulle løses efter det store underskud, der havde været året i forvejen. En opgave der skulle løses og det blev den. Det er sket ved at alle vore udvalg har været bevidst om, at der skulle skæres ind til benet. Og det har betydet, at flere af de sociale arrangementer, som tidligere har været gennemført for alle de frivillige ledere, har været sløjfet det seneste år. Herefter omtalte formanden de everter, som gennem året 2014 havde været gennemført. Nogle med et negativt slutresultat og en enkelt med et positivt resultat. Xtreme Mandehørm var den event der havde givet et større overskud. Og i forbindelse med dette løb var der i dagene forud for selve løbet, inviteret elever fra bl.a. Højmeskolen og enkelte erhvervsskoler til at løbe en kortere distance af løbet. Dette blev en succes, der måske tilbydes til disse elever igen til efteråret Formanden kom ind på samarbejdet med Erhvervsskolerne, som gennem året har deltaget ved flere eventer tilrettelagt af vores Idrætskonsulent Jacob Pallesen. I flere omgange har eleverne også være i FKS Hallen for at dyrke en aktivitet. På kontoret har man været inde over den regel, der hed Det plejer vi at gøre. Det er en regel man har fået bugt med, og det er fremadrettet nu på skrift, hvordan man gør tingene. Vedr. hjemmesiden nævnte formanden, at der i årets løb var lanceret en ny hjemmeside, hvor det var muligt at følge med i, hvad der var af bookninger i de enkelte lokaliteter. Det var et krav, der var stillet af Odense Kommune. På samme side kan brugerne/medlemmerne så booke sig ind på ledige baner eller haller, og ved brug af dankort kan man så betale med det samme. En løsning som formanden tror, vil være til gavn for mange i medlemskredsen. Som afslutning på beretningen rettede formanden en tak til forsamlingen, samarbejdspartnere og sponsorer, samt de hjælpere der har gjort dagligdagen nemmere. Der var kun et par enkelte spørgsmål fra forsamlingen til beretningen, som blev godkendt. Kassereren kommenterede de mange tal i regnskabet, som blev godkendt af forsamlingen uden en eneste kommentar fra de fremmødte. Regnskabet viste et mindre overskud på nogle få tusinde kroner på driften. Firmaidræt Odense-NYT nr side 3

4 Det var også kassereren der fremlagde budgettet for det kommende år (2015). Et budget der slutter med et forventet overskud, som skal bruges til afdrag på lån, som tidligere er optaget i Dansk Firmaidrætsforbund og hos SIKO. Heller ikke her var der kommentarer til dem mange tal. Under punktet valg blev der valgt ny næstformand, som blev Ole Helenius og som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Allan Dyrbøl. Begge nyvalgte har gennem en årrække deltaget i aktivitetsudvalg i Firmaidræt Odense, og kender derfor foreningen rimeligt godt. Øvrige bestyrelsesmedlemmer som var på valg blev alle genvalgt for en ny periode. I forbindelse med dagens sidste punkt på dagsordenen fortalte idrætskonsulent Jacob Pallesen om sit arbejde med Erhvervsskolerne og aktiveringen af eleverne herfra. Han nævnte bl.a. at der fra næste skoleårs begyndelse skal være endnu mere bevægelse i skoleskemaet og han håbede på, at endnu flere elever ville få øjnene op for, det positive i at dyrke motion og gerne i firmaidrætten. Generalforsamlingen havde besøg af journalist og kommunikationskonsulent Kir Klysner fra Dansk Firmaidrætsforbund, som kom med et oplæg vedr. det at være kontaktperson på arbejdspladsen. Hendes indlæg handlede mest om at gøre det lettere at være kontaktperson og inviterede alle interesserede til at deltage i en lille seance her i Odense, hvor der i alt vil være plads til 5 personer. Se artiklen Jobbet som kontaktperson andet sted i dette blad. Generalforsamlingen blev afsluttet med et leve for Firmaidrætten i Odense. Firmaidrættens Æresmedlem nr. 6. Ovennævnte titel er ikke noget man spreder om sig med i Firmaidræt Odense. Siden foreningens oprettelse i 1940 er der således kun udnævnt 5 Æresmedlemmer. På den seneste generalforsamling i marts måned blev et nyt medlem føjet til. Bestyrelsen i Firmaidræt Odense kan udnævne personer, som i en meget lang årrække har udført et særdeles godt stykke arbejde indenfor bestyrelse og udvalg i Firmaidrætten i Odense. I forbindelse med udnævnelsen opremsede formanden den lange række af forskellige aktiviteter, som vedkommende modtager gennem årene har deltaget i. Og nævnte i den forbindelse at vedkommende sjældent siger nej til en opgave, når man spørger om hjælp. Firmaidræt Odense 6. Æresmedlem er: Gennem de seneste ca. 40 år har han deltaget i bl.a. skydning, medlem af forretningsudvalget, formand for Senioridræt SV og været skribent til dette blad. Desuden været aktiv, når der skulle afvikles forskellige events her i Firmaidræt Odense. Firmaidræt Odense-NYT nr side 4

5 Hædersbevisninger i Firmaidræt Odense. Der er tradition for, at personer der udfører et stykke frivilligt arbejde for Firmaidrætten i Odense gennem en længere årrække modtager et skulderklap, som tak for indsatsen. Det kan være personer blandt medlemsklubberne, medlemmer af aktivitetsudvalgene eller andre som har haft indflydelse på udviklingen af firmaidrætten. Firmaidræt Odense s Hædersnål blev i år tildelt Allan Ib Rasmussen, som er medlem af bowlingudvalget og har desuden i en periode været medlem af Firmaidræt Odenses bestyrelse. Dansk Firmaidrætsforbund var på generalforsamlingen repræsenteret af styrelsesmedlem Claus Schou. Efter indstilling havde han 2 hæderstegn med til Odense. Dansk Firmaidrætsforbunds Fortjensttegn blev tildelt Arne Eilsøe, medlem af billardudvalget gennem rigtig mange år, hvoraf de seneste par år har været som formand for udvalget. Dansk Firmaidrætsforbunds Hæderstegn blev tildelt Ebba Hansen, medlem af skydeudvalget gennem ca. 17 år og er samtidig udvalgets kassemester. Firmaidræt Odense-NYT nr side 5

6 Firmaidrættens lederpokal Denne Lederpokal blev indstiftet i 1966 og er hvert år på generalforsamlingen siden da tildelt en person, som har udført et aktivt og årelangt arbejde til gavn for Firmaidrætten i Odense. Modtagere af denne pokal skal i forvejen være tildelt Firmaidræt Odenses hædersnål. Dette års modtager af Lederpokalen var Ib Råkilde, som gennem de seneste 15 år har været medlem af bowlingudvalget, hvor han varetager turneringsplanlægningen. Desuden fungerer han som udvalgets næstformand. Ib var ikke tilstede på generalforsamlingen, men har, når disse linier læses, modtaget pokalen gennem andre kanaler. Desuden blev Firmaidræt Odenses 10 års krus uddelt til Allan Dyrbøl Bridge sæsonen nærmer sig afslutningen. Kortspillet bridge har nu gennem flere år været et tilbud til medlemmerne i Senioridræt SV. Og det har været et populært tiltag. Hver mandag formiddag i perioden fra primo september til ultimo april mødes spillerne til nogle timers spil i FKS Hallens billardsalon. Spillet ledes af en meget erfaren instruktør, som på hver spilledag forklarer finesser ved spillet eller hjælper med at afklare spørgsmål fra spillerne. Gennem hele sæsonen har 32 spillere været tilknyttet afdelingen, det maximale der kan være i lokalet, og på et tidspunkt var der enkelte på en venteliste, men her mod sæsonafslutningen er denne liste tom. Sæsonens sidste spilledag bliver mandag den 27. april og efter sommerpausen genoptages spillet mandag den 7. september kl. 10,00. Er der medlemmer eller andre med lidt eller meget kendskab til spillet som kan tænke sig at deltage i spillet om mandagen, er man meget velkommen til at kontakte undertegnede. Der vil sandsynligvis blive enkelte ledige pladser ved starten af den nye sæson. Firmaidræt Odense-NYT nr side 6

7 Billard turneringsafslutningen nærmer sig. Billardafdelingen har gennem hele vintersæsonen afviklet turneringer på de enkelte spilledage, som er tirsdag til fredag. Her er blevet spillet billard til den store guldmedalje, og i alt er der spillet omkring ved 1300 kampe i løbet af sæsonen. Ud over disse turneringskampe er der også spillet kampe, der gælder i afdelingens jubiturnering. En turnering hvor taberen i en kamp afleverer en skilling til den fælles jubilæumskasse. Den tømmes så ved lejlighed, når der bliver noget at fejre. Når alle disse lokale turneringer er færdigspillet, afvikler man en fælles afslutning for alle deltagerne i turneringerne, og det bliver i år torsdag den 25. juni. Men efter denne dato fortsætter spillet hver uge og de næste mange måneder. Ud over disse lokale turneringer deltager spillere fra afdelingen også i byturneringer i de byer med Firmaidræt, som man har et samarbejde med. Det drejer sig bl.a. om Horsens, Vamdrup og Middelfart. Der bliver også fra andre foreninger indenfor firmaidrætten indbudt til åbne stævner, og også her er der oftest deltagere fra Firmaidræt Odense. Afdelingen her indbyder også til et par åbne stævner i løbet af sæsonen. Dels et stævne for afdelingens seniorer og et stævne for alle øvrige spillere. Til disse stævner kommer der normalt et større antal spillere fra det øvrige Danmark. Bryggeriet Albani er en kærkommen sponsor ved disse stævner. Billard her i Firmaidræt Odense er en aktivitet der dyrkes i alle årets 12 måneder. I de fleste måneder er der åbent for spil hver tirsdag til fredag formiddag og en enkelt aften. Men i juli måned holder man kun åbent en enkelt formiddag om ugen. Dog således at ugedagen skifter hver uge. Når man nu er tilmeldt til spillet i billardafdelingen, kan man komme og spille alle de dage man har lyst til eller kan overkomme. Og man er velkommen til at deltage i flere af turneringerne, hvis det ønskes. Det sociale samvær i billardsalonen ligger på et meget højt niveau, hvor verdenssituationen dagligt vendes (men sikkert ikke løses) over en kop kaffe. Man betaler et fast månedligt kontingent, som primært går til vedligeholdelse af bordene og noget til præmier. Derudover betaler man et administrationskontingent til foreningen. Så er du endnu ikke begyndt at spille billard i Firmaidræt Odense, så er chancen der nu, og du starter med et prøvespil, og får du interesse for spillet, så melder du dig ind i afdelingen. Du kan jo også lige spørge din nabo, om han/hun ikke også skal med. Og husk billard er også et spil hvor en del damer deltager. Firmaidræt Odense-NYT nr side 7

8 Bedre sent end aldrig. Her er vinderne af julekonkurrencen. De medlemmer som modtager Firmaidrættens Nyhedsbrev har gennem hele december måned kunnet deltage i en daglig konkurrence, som gik ud på at besvare et spørgsmål rigtigt. Alle 24 spørgsmål havde på en eller anden måde relation til de mange aktiviteter, som Firmaidræt Odense tilbyder medlemmerne. Blandt alle rigtige besvarelser blev der trukket lod om diverse præmier. De heldige vindere var: Gitte Jørgensen Vandt rejsekort (billed) Rene Lykke Jensen Supergavekort Marianne Broholm Vingave Ole Broholm Vingave Lars From Vingave Disse vindere har alle fået besked via mail og kan afhente deres præmie på kontoret i FKS Hallen. Fodbold på grønsværen Udefodbold udvalget har et stort ønske for sommeren Og det er, at afviklingen af sommerens turnering bliver bedre end den blev det foregående år. Da skete der nemlig det, at en række hold som havde tilmeldt sig turneringen, glimrede ved deres fravær, da denne skulle i gang. Hvordan tilmeldingen til dette års turnering ser ud vides i skrivende stund ikke, men der er planlagt start på spillet umiddelbart efter påske. Tilslutningen til udefodbold har været nede i en bølgedal gennem flere år, men der håbes naturligvis på, at det på et tidspunkt vender, og det kan jo ligeså godt blive i året Firmaidræt Odense-NYT nr side 8

9 Generalforsamling i FKS Hallen. Iflg. institutionens vedtægter skal ordinær generalforsamling hvert år afholdes inden udgangen af marts måned. Det blev til fulde opnået i år, idet generalforsamlingen blev afholdt i slutningen af februar måned. 25 stemmeberettigede fra klubberne og bestyrelsen var mødt op, foruden en del medlemmer der ikke havde stemmeret. Beretning for det forløbne år blev fremlagt af formanden, der indledningsvis nævnte, at det havde været et år, der for ham bl.a. bestod i at komme til at kende alle de mange mennesker der har deres gang i FKS Hallen. Derefter berettede han om de mange emner der i årets løb havde været at tage stilling til for bestyrelsen, og det arbejde der var blevet udført hen over året. Nævnt blev bl.a. opsætningen af kameraer til overvågning af hallerne og deres omgivelser. Maling af kontorområdet, nyt bookingsystem, nyt lys på petanquebanerne og flere andre ting blev nævnt. Formanden nævnte også, at der var tanker om at indrette lokalerne i forbindelse med hallen på en anden måde, hvor bl.a. cafeteriet skulle flyttes til et mere synligt sted. Dette emne er dog foreløbig kun nået til tankestadiet. Han kom også ind på udlejningen af hallerne og mente, at man fremover skulle søge at udleje disse til flere formål end det man gør i dag. Nævnt blev bl.a. udstillinger og firmafester. Der var blevet et bedre samarbejde mellem personalet i hallen, kontoret og cafeteriet, på den måde, at man hver morgen holdt et kort møde, for at klarlægge, hvad dagens program var for alle parter. Også samarbejdet med bestyrelsen i Firmaidræt Odense syntes var gået fortrinligt. Der var kun få kommentarer og spørgsmål til beretningen, som blev godkendt. Kassereren fremlagde og kommenterede det reviderede regnskab, som viste et mindre overskud på driften. Regnskabet blev godkendt. Kassereren gennemgik også budgetforslaget for årene 2015 og 2016, som forventeligt bliver godkendt af Odense Kommune. Der var et enkelt forslag til behandling på generalforsamlingen. På sidste års generalforsamling blev der talt om, at hallen måske skulle ændre sit navn. Bestyrelsen har gennem det seneste år så arbejdet på at komme med et forslag til navneændring, nemlig til Idrætscenter Sydvest. Dette forslag gav anledning til en større debat, hvor det bl.a. blev nævnt, at det jo var en Firmaidrætshal og derfor skulle der fortsat holdes fast i det nuværende navn. Denne debat affødte dog ikke forslag til en alternativ navneændring af hallen fra debattørerne. Forslaget kom til afstemning og her viste det sig, at for forslaget til navneændring stemte kun den siddende bestyrelse, mens de øvrige stemmeberettige stemte imod. Under punktet valg til bestyrelsen meddelte formanden, at han grundet resultatet af afstemningen ikke længere kunne se sig som formand for hallens bestyrelse, hvorfor han ville trække sig. Det samme gjorde 2 kandidater, som havde sagt ja til at indtræde i bestyrelsen, i stedet for 2 andre som for længst havde meddelt der stop for bestyrelsesarbejdet. Generalforsamlingen blev herefter stoppet og det blev meddelt, at der ville blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med 1 punkt på dagsordenen, nemlig valg af ny bestyrelse. Denne ekstraordinære generalforsamling er fastsat til den 15. april. Firmaidræt Odense-NYT nr side 9

10 Kom med ud at gå en tur. Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune inviterer hvert år til en aktivitetsuge for den ældre generation. Således skrev forvaltningen ud til foreningerne: I år er det sjette gang vi arrangerer gå-kampagne for seniorer i Odense. Det sker i samarbejde mellem frivillige foreninger, frivillige ildsjæle, By- og Kulturforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen. I lighed med tidligere år er formålet med kampagnen at sætte fokus på de mange muligheder, der er for at gå lidt mere i dagligdagen og gøre det i fællesskab med andre. Der er derfor mulighed for at arrangere forskellige gå-aktiviteter som f.eks. guidede gåture, stavgang, korte eller lange gåture med konkurrencer eller oplevelser undervejs. Senioridræt SV har gennem de seneste år deltaget i denne motionskampagne, og det er også hensigten, at afdelingen deltager igen i år. Hver tirsdag formiddag året rundt er der jo et hold stavgangere der går en tur på en times tid i området omkring Dyrup, Bellinge eller Odense Å. Det er planen at denne ugentlige tur skal indgå i motionsugen. Deltagelse i turen er gratis og medlemskab af foreningen er ingen betingelse, blot mød op og følg med rundt, med eller uden stave. Ældre- og Handicapforvaltningen kalder denne kampagne for: Gang i uge 23 Her i Senioridræt SV afvikles turen tirsdag den 2. juni kl. 10,00 med udgangspunkt fra FKS Hallen. Kollegagolf Danmarks sjoveste kollegaturnering i golf. Spil mod andre spillere på nye baner. Det er en turnering der afvikles i perioden 1. maj til 18. september. Turneringen afvikles i år for 8. gang og er åben for alle klubgolfere med gyldigt DGU-kort, gyldigt EGA handicap og har amatørstatus. Et hold består af 2-4 spillere med 2 spillere fra pr. match. Turneringen kører i puljer af 5-6 hold, som er delt op geografisk, efter hvor i landet man kommer fra. Puljens holdkaptajner aftaler selv indbyrdes tid og sted for den enkelte match så kan I spille hvor og hvornår det passer Jer. Der kan læses mere om denne turnering på hvor der også er anvisning på, hvordan man tilmelder sig. Det kan nævnes, at der er temmelig store præmier at vinde for de bedste hold i turneringen. Firmaidræt Odense-NYT nr side 10

11 Indbydelse til FKS-Hallens EKSTRAORDINÆRE generalforsamling onsdag d. 15. april 2015 kl i FKS-Hallen Tranehøjen 5, 5250 Odense SV FKS-Hallen har afholdt ordinær generalforsamling d Under punktet "valg til næstformand" blev generalforsamlingen afbrudt af dirigenten, da han fandt at valgene ikke kunne gennemføres da, formand John Stork trak sig. Bestyrelsen har efterfølgende valgt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af formand for 1 år 3. Valg af næstformand for 2 år (Bent Højgård modtager ikke genvalg) 4. Valg af kasserer for 2 år (Bjarne Jakobsen er villig til genvalg) 5. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (Bent Bækdal modtager ikke genvalg) 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 7. Valg af 2 revisorer for 1 år (Lars Willemar og Carsten Andreasen er villige til genvalg) 8. Eventuelt Tilmelding senest 12. april til sekretæren, Jens Rasmussen på mail: eller tlf Med venlig hilsen Bestyrelsen Pause med afviklingen af diverse events. Gennem de seneste år har Firmaidræt Odense været medarrangør af forskellige events hen over sommeren og efteråret. Det drejer sig bl.a. om MTB stafetten, Bike & Run, Firma Multimotion og Xtreme Mandehørm. Disse events kræver en masse arbejde af den frivillige stab, og det koster en masse penge at gennemføre. Og det er ikke i alle tilfælde at deltagerbetalingen fuldt ud kan dække omkostningerne, og eventen ender med et underskud. Det kan jo skyldes flere ting. Dels er antallet af deltagere jo en afgørende faktor. Jo flere der tilmelder sig, jo bedre vil slutregnskabet så se ud. Men i året 2014 er der flere events, hvor slutregnskabet udviser et beløb på bundlinjen, som er anført med røde tal. Og det kan foreningen ikke holde til i længden. Bestyrelsen i Firmaidræt Odense har derfor besluttet at der i dette år kun afholdes en event, og det bliver Xtreme Mandehørm, som der er indbudt til i starten af oktober måned. Tilmeldingen til dette sjove motionsløb (mudderløb) er allerede åben, og det forventes at deltagerantallet når op på 1100 personer af hankøn. Damer er også velkomne, men kun som tilskuere langs løbsruten. Firmaidræt Odense-NYT nr side 11

12 Senioridrætten rykker ud. Gennem de seneste måneder har der været stille omkring flere af de aktiviteter, som normalt dyrkes udendørs om sommeren. Gennem vintermånederne har der været spillet bowls indendørs i FKS Hallen, men det slutter med udgangen af marts måned, hvor der rykkes udendørs til de grønne arealer. Her skal der sommeren igennem spilles krolf på den bane der er anlagt. En bane med en længde på ca. 750 m og med 18 huller undervejs. Er der medlemmer eller andre som ikke før har hørt om spillet er man meget velkommen til at afprøve og se om det er den aktivitet, man skal bruge en enkelt formiddag på om ugen i sommerhalvåret. Det koster naturligvis ikke noget i første omgang. Det forventes at første spilledag bliver onsdag den 8. april med start kl. 10,00. Boccia har gennem vinteren været spillet hver torsdag formiddag i FKS Hallen. Men det slutter med udgangen af marts måned. Efter påske skal det gerne være muligt at komme udendørs og spille petanque. Banerne er gjort klar, så spillerne kan boltre sig her sommeren igennem. Det er planlagt at starten på sommersæsonen i petanque sker torsdag den 9. april kl. 10,00. Og også her er nye spillere velkomne og ligesom i krolf koster det ikke noget i første omgang at afprøve spillet. Det kan jo være at man bliver bidt at det. Men et par af afdelingens udendørs aktiviteter har ikke holdt vinterpause. Det drejer sig om motionscykling og stavgang, som har gennemført de ugentlige ture i den Odenseanske omegn. Hver mandag formiddag, når klokken den var 10,00 kørte få eller mange på deres cykler ud på veje og stisystemer og fik frisk luft i lungerne. Alt sammen i et tempo, hvor selv den svageste kunne være med. Og disse ture fortsætter også i sommerperioden med udgangspunkt fra FKS Hallen. En anden helårsaktivitet er stavgang. Her går man en tur på omkring ved en time i Dyrups nærhed med eller uden stave. Denne tur foregår tirsdag formiddag kl. 10,00 og også med udgangspunkt fra FKS Hallen. For alle aktiviteterne gælder det, at der er en leder/instruktør med til spillet/turene. Så ved man ikke lige, hvordan man går stavgang, så er der en underviser lige ved hånden. Eller hvordan man spiller petanque, ja, det får man hurtig lært af instruktøren. Firmaidræt Odense-NYT nr side 12

13 Vellykket afvikling af Odense-Stævnet. I starten af februar måned blev det 45. Odense-Stævne i skydning på 15 m bane afviklet på skydebanerne i FKS Hallen. Tilslutningen til stævnet var i år på 127 skytter, som kom fra store dele af Jylland og Fyn. Det var en stigning i forhold til sidste års Odense-Stævne på ca. 10 %. En udvikling som skydeudvalget kan være yderst tilfredse med, idet der, som tidligere nævnt i dette blads spalter, gennem en lang årrække, indenfor skydesporten i firmaidrætten har været en tilbagegang over det ganske land. Fremgangen skal måske også ses lidt i lyset af, at flere af de jysk-/fynske firmaidrætsforeninger er gået sammen om at lave en større turnering, hvor skytterne fra de enkelte foreninger inviteres til at deltage i stævner, arrangeret af de foreninger der er omfattet af aftalen. Odense-Stævnet er et stævne, hvor der skydes med både rifler og pistoler. Der skydes såvel individuelt som holdskydning på begge våbenarter. Og i løbet af den weekend, hvor stævnet blev afviklet blev der afgivet over 4500 skud. I holdskydningen dystes der på begge våbenarter om en evigt vandrende pokal, som vindes af de hold, der opnår det største skudte gennemsnit for holdet. Det første Odense-Stævne blev afviklet i 1970 og siden da har der hvert år været dystet om pokalen for riffelskytternes vedkommende. Pistolskydning er først kommet på programmet omkring 1980, men også her er der hvert år kamp om at få pokalen med hjem på hylden. Dette års vindere af pokalerne blev: Riffelskydning: Pistolskydning: Grundfos Viborg Snigskytterne, Odense (billedet) Grundfos, Viborg vandt også pokalen til riffelskydning i 2014, og i år var der altså ingen andre hold, der kunne matche holdet fra det midtjyske. Pistolpokalen gik sidste år til et hold fra Herning, og dette hold var igen i år til start, men formåede ikke at genvinde denne. Firmaidræt Odense-NYT nr side 13

14 Sommerskydningen Skydning med riffel og pistol er en af de aktiviteter, som dyrkes året rundt i Firmaidræt Odense. Kun afbrudt af korte pauser omkring julen og sommerferien. Vintersæsonen, som er afviklet på 15 m skydebanen i FKS Hallen, er nu afsluttet med udgangen af marts måned. Og i slutningen af april måned er skydeudvalget klar til at byde skytterne velkommen på det udendørs 25/50 m anlæg i Skallebøllecentret. Sidste sommers skydninger blev med succes afviklet på dette anlæg og det er en linie som udvalget gerne vil forfølge og forhåbentlig også se en tilgang af nye skytter i løbet af sommeren. Som sidste år vil der være skydning for både riffel- og pistolskytterne på samme aften, nemlig tirsdag. Det er planlagt således, at der denne tirsdag aften er skydning for riffelskytterne fra kl. 17,00 og efterfølgende for pistolskytterne fra kl. 19,00. I løbet af sommeren bliver der i alt afviklet træningsaftener. Udover træning og socialt samvær, bliver der også mulighed for at deltage i forskellige konkurrencer af individuelt karakter. Skydeudvalget har den ordning, at såfremt man er helt nybegynder, er den første skydning gratis for vedkommende. Man skal lige være sikker på, at skydning er den aktivitet man vil bruge nogle få aftener på hen over sommeren. For begge våbenarter er der til orientering våben til gratis rådighed for skytterne, så man behøver ikke at tænke på selv at anskaffe sig en riffel eller pistol i hvert fald ikke i første omgang. Og endvidere er der hver aften instruktører til rådighed på banen, så man bliver ikke overladt til sig selv, hvis man er nybegynder. Og det er der naturligvis nogle som er. Her tænkes på børnene. Skydesporten er en aktivitet, hvor man lærer at koncentrere sig og få ro i kroppen. Skydeudvalget ønsker god sommer til alle også til alle de nye skytter. Firmaidræt Odense-NYT nr side 14

15 Årsmøde i bowlingafdelingen. Bowlingafdelingen er en af de største aktivitetsafdelinger i Firmaidræt Odense. Men det var ikke det indtryk man fik, da afdelingen holdt sit ordinære årsmøde i februar måned. Kun ganske få medlemmer ud over bowlingudvalget var mødt frem i Bowlinghallen til mødet. Men formanden oplyste i sin beretning, at medlemstallet det seneste år stort set har været uændret, nemlig 627 personer fordelt med 199 damer og 428 herrer. Søndags og fredagsturneringerne blev afviklet med henholdsvis 9 hold og 34 hold. Fredagsturneringen var gået meget tilbage i forhold til året i forvejen, hvor 43 hold deltog. Søndagsturneringen var uændret. De færre hold havde naturligvis indflydelse på afdelingens økonomi, men det var delvis løst ved, at man om fredagen kun afviklede 2 starter, nemlig kl. 19,00 og kl. 20,30. Der har været afholdt Odensemesterskab med deltagelse af 13 hold og 28 singlespillere. Årets julestævne havde ca. 70 starter, men der var plads til mange flere og stævnet landede med et mindre underskud. Dette stævne plejer at tiltrække forskellige sponsorer, men det viste at være svært at skabe interesse blandt mulige sponsorer for stævnet denne gang, men heldigvis trådte Albani til og støttede stævnet. Der var et enkelt punkt til behandling under indkomne forslag. Det drejede som om en mindre ændring af spillereglerne vedrørende op- og nedrykning. Et forslag der blev godkendt. Under punktet valg var der genvalg til alle de udvalgsmedlemmer der var på valg. Men der mangler fortsat et medlem til en ledig post. Og det lykkedes ikke at overtale nogen af de tilstedeværende til at indtræde i udvalget, og deltage i en vagtaften 5 6 gange i løbet af turneringssæsonen. Så udvalget blev bedt om, at søge at finde en person blandt de mange spillere der deltager i turneringerne. Suppleanter til udvalget var det heller ikke muligt at finde blandt mødedeltagerne, så også her skal udvalget på jagt blandt spillerne. Dagens sidste punkt på dagsordenen var eventuelt. Her gav udvalgets kasserer en orientering om afdelingens regnskab, som viste et mindre overskud for året Til orientering så afvikles årets Odensemesterskab lørdag den 9. maj. Mødet blev afsluttet med et leve for bowlingsporten i Firmaidræt Odense. Firmaidræt Odense-NYT nr side 15

16 Tilbud fra Dansk Firmaidrætsforbund. På den ordinære generalforsamling i marts måned var journalist og kommunikationskonsulent Kir Klysner på besøg, og i et indlæg fortalte hun om et tiltag, som forbundet gerne ville være behjælpelig at få etableret. I det følgende er gengivet teksten i den lille plakat som forbundet har ladet fremstille Jobbet som kontaktperson. Hvordan får I på jeres arbejdsplads gjort reklame for de idrætstilbud, der er? Og hvordan kan Dansk Firmaidrætsforbund hjælpe dig, som er bindeled mellem arbejdspladsen og Firmaidræt Odense? I Dansk Firmaidrætsforbund vil vi rigtig gerne gøre arbejdet som kontaktperson og aktivitetsansvarlig på arbejdspladsen lettere og sjovere. Vi overvejer f.eks. at lave en system inspireret af Doodle (se doodle.ch), hvor man som kontaktpersoner kan udsende information, styre tilmeldinger og bygge hold løbende. Men vi har brug for dit input til det videre arbejde. Deltag i en fokusgruppe om jobbet som kontaktperson. Det tager max 1½ time. Tid og sted aftales sammen med dig og de op til 4 andre, som deltager det bliver en dag i løbet af marts eller starten af april efter arbejdstid i Odense. Dansk Firmaidrætsforbund sørger for lidt godt at nippe til og drikke undervejs. Som tak for din deltagelse får du også et gavekort til gavekortet.dk på 500 kr. Tilmelding til Kir Klysner, journalist og kommunikationskonsulent i Dansk Firmaidrætsforbund, mob Firmaidræt Odense-NYT nr side 16

17 TV skærme i FKS Hallens forhal. Nogle har undret sig over, hvorfor der er opsat 2 TV skærme i forhallen i FKS Hallen. Det er ikke meningen, at man skal stå her og evt. følge en fodboldkamp, håndboldkamp eller anden sport. Det gør man nemlig meget bedre i GourmetBixen sammen med en øl eller noget spiseligt. Meningen med skærmene er, at man der vil supplere foreningens hjemmesider, med aktuelle tilbud af forskellig art indenfor sports- og motionsområdet. Det første lange stykke tid, hvor skærmene har været aktiveret var det udelukkende test der blev vist. Der arbejdes på, at det der vises også er aktuelle tilbud. Men det kræver en større tilretning af systemet, og kræver en del mandetimer, at få systemet til at vise det, man gerne vil oplyse medlemskredsen og andre om. Men det skal nok blive godt. Så er der lys over petanquebanen. Gennem mange år har der været et problem i forbindelse med afviklingen af den løbende petanqueturnering. Da turneringen altid afvikles i aftentimerne, er problemet belysningen af banerne, som er nødvendig i starten af sæsonen og hen mod slutningen i september/oktober måned. Det drejer sig om solen, som leverer dagslyset, men i den nævnte periode har den for vane, at gå ned bag horisonten på et tidspunkt af dagen, hvor der endnu spilles turnering. Godt nok er der stillet en række lysmaster op langs banerne, men lyset fra disse dækker ikke hele banearealet, og mange gange er der også sprunget en pære eller to. Det har foreningen nu rådet bod på og fået opstillet en enkelt lysmast midt på baneanlægget med nogle kraftige projektører, som kan dække hele baneanlægget. Vi må så håbe, at det er nogle elpærer, som ikke springer så ofte. Det skulle give de spillere der er i kamp efter mørkets frembrud, bedre mulighed for at afvikle deres kampe på en ordentlig måde. Desuden er selve baneanlægget renoveret (renset og jævnet) og det skulle gerne give spillerne mulighed for bedre at styre deres kugler i kastene mod den lille gris. Sommerens turnering er planlagt til start torsdag den 9. april. I skrivende stund er der tilmeldt ca. 20 hold, og det er en deltagelse, der er identisk med antallet af hold som sidste år. Iflg. formanden er der flere af de hold der deltog sidste år, der ikke er tilmeldt i år. Til gengæld er der flere nye hold tilmeldt, som ikke tidligere har deltaget. Og mon ikke formanden for udvalget den første aften vil love, at der er godt vejr hver torsdag aften gennem hele sommeren. (Det plejer han at gøre, og får mange gange ret.) Firmaidræt Odense-NYT nr side 17

18 Billardafdelingen indkalder til ordinært årsmøde i Billardsalonen FKS-Hallen, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. LØRDAG DEN 25 april 2015 KL Dagsorden i henhold til 2 i vedtægter for Billardafdelingen under Firmaidræt Odense. Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af antal stemmeberettigede. 3. Beretning. (herunder fastsættelse af aktivitets-kontingent) 4. Indkomne forslag: a. Fra udvalget. b. Fra medlemmer. 5. Valg: Formand : Arne Eilsøe på valg Udvalgsmedlem : Finn Gabs på valg : Max Pedersen på valg : Mona Eilsøe på valg : Per Andersen (ikke på valg) : John Cruusberg (ikke på valg) : Gunnar Poulsen (ikke på valg) Suppleant : Ingolf Mortensen på valg : Bjarne Kristoffersen på valg 6. Uddeling af præmier som ikke er uddelt på spillestedet. 7. Eventuelt. Tilmelding samt forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være Billardudvalget i hænde senest den 31 marts Alle medlemmer af Billardafdelingen (som ikke er i kontingent restance) er stemmeberettigede Billardudvalget Firmaidræt Odense-NYT nr side 18

19 Afdeling: Aktivitet: Tidspunkt: Sted: Badminton Badminton for alle Torsdag 18,40 21,10 FKS Hal 1 Årsmøde Mandag den 13. april FKS Hallen Billard Træning/Turnering Tirs./fred. 8,30 11,30 Billardsalonen Træning/Turnering Torsdag 19,00 22,00 Billardsalonen Fynsmesterskab Lørdag den 11. april Middelfart Sæsonafslutning Torsdag den 25. juni Billardsalonen Årsmøde Lørdag den 25. april Billardsalonen Albani Cup Lø./sø maj Billardsalonen Bordtennis Turnering Tirsdage kl. 19,15 FKS Hal 1/Mot. 3 Årsmøde Tirsdag den 14. april FKS Hallen Bowling Træning Efter dit ønske Od. Bowlinghal Turnering Fredag og søndag Od. Bowlinghal Odensemesterskab Lørdag den 9. maj Od. Bowlinghal Gokart Turnering Følger senere Følger senere Simgolf Indendørs golf Efter dit ønske Simgolf Fyn Golf Udendørs golf Se hjemmesiden Blommenslyst Petanque Turnering Turn. start 9. april Petanquebanen Indefodbold Turnering Sommerpause Skydning Træning riffel Tirsdag 17,00 (fra ca. 1. maj) Skallebøllecentret Træning pistol Tirsdag 19,00 (fra ca. 1. maj) Skallebøllecentret Årsmøde Tirsdag den 7. april FKS Hallen Pulsspinning Træning Mandag 17,00 18,00 Motionslokale 3 Træning Torsdag 17,30 18,30 Motionslokale 3 Stavgang Motion Tirsdag 10,00 ca. 11,00 P-pladsen v. hallen Yoga Træning Onsdag 10,00 11,00 Motionslokale 1+2 Træning Torsdag 17,00 18,00 Motionslokale 1+2 Motion Etapeløb Onsdag d. 8. april kl. 18,30 P-plads v/højmeskolen Etapeløb Onsdag d. 20. maj kl. 18,30 P-plads v/højmeskolen Etapeløb Onsdag d. 17. juni kl. 18,30 P-plads v/højmeskolen Udefodbold Turnering Program følger Grønne arealer Baseball Træning Ny sæson i 2015 Grønne arealer Funballz Træning Nærmere følger FKS Hal 1 Firmaidræt Odense-NYT nr side 19

20 Senioridræt SV Aktivitetsoversigt Mandag Motionscykling Kl. 10,00 Bridge Kl. 10,00 Tirsdag Billard Kl. 8,30 Stavgang Kl. 10,00 Gymnastik Kl. 12,45 Feminin Fitness Kl. 9,00 Onsdag Billard Kl. 8,30 Badminton Kl. 10,30 Pulsspinning Kl. 9,00 Yoga Kl. 10,00 Skydning Kl. 10,00 Krolf Kl. 10,00 Torsdag Badminton Kl. 10,30 Billard Kl. 8,30 Petanque Kl. 10,00 Fredag Billard Kl. 8,30 Gymnastik Kl. 9,00 Pulsspinning Kl. 11,15 Se mere på: Tranehøjen 5, 5250 Odense SV, tlf.: Firmaidræt Odense-NYT nr side 20 Alle aktiviteterne foregår i/ved FKS Hallen, Tranehøjen 5, Dyrup april 2015

Bridge en populær aktivitet.

Bridge en populær aktivitet. Nr.5 oktober 2015 48. årgang Bridge en populær aktivitet. Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail: fkso@fks-odense.dk Kontortid: Mandag - torsdag kl.

Læs mere

Badminton en populær sport.

Badminton en populær sport. Nr.6 december 2015 48. årgang Badminton en populær sport. Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail: fkso@fks-odense.dk Kontortid: Mandag - torsdag kl.

Læs mere

Nr.5 oktober årgang. Spinning med indlagt pause. Firmaidræt Odense-NYTnr side 6

Nr.5 oktober årgang. Spinning med indlagt pause. Firmaidræt Odense-NYTnr side 6 Nr.5 oktober 2016 49. årgang Spinning med indlagt pause Firmaidræt Odense-NYTnr. 5-2016 side 6 Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail: fkso@fks-odense.dk

Læs mere

Nr. Zumba træning i FKS-Hallen. Firmaidræt Odense-N

Nr. Zumba træning i FKS-Hallen. Firmaidræt Odense-N Nr. Nr. 1 Februar 2014 2014 47. årgang Zumba træning i FKS-Hallen Firmaidræt Odense-N Odense NYT nr 1-2014 side 1 Firmaidræt idræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51

Læs mere

Nr. 5 oktober årgang. Vi kommer ud til jer

Nr. 5 oktober årgang. Vi kommer ud til jer Nr. 5 oktober 2014 47. årgang Vi kommer ud til jer Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail: fkso@fks-odense.dk Kontortid: Mandag - torsdag kl. 10-14.

Læs mere

Nr.6 december årgang. En rigtig god nyhed. Firmaidræt Odense-NYTnr side 6

Nr.6 december årgang. En rigtig god nyhed. Firmaidræt Odense-NYTnr side 6 Nr.6 december 2016 49. årgang En rigtig god nyhed Firmaidræt Odense-NYTnr. 5-2016 side 6 Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail: fkso@fks-odense.dk

Læs mere

Nr.4 august årgang. FunBalls en ny aktivitet???

Nr.4 august årgang. FunBalls en ny aktivitet??? Nr.4 august 2015 48. årgang FunBalls en ny aktivitet??? Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail: fkso@fks-odense.dk Kontortid: Mandag - torsdag kl. 10-14.

Læs mere

Nr. 5 Oktober årgang. Bordtennis for senior medlemmer. Firmaidræt Odense-NYT nr side 1

Nr. 5 Oktober årgang. Bordtennis for senior medlemmer. Firmaidræt Odense-NYT nr side 1 Nr. 5 Oktober 2013 46. årgang Bordtennis for senior medlemmer Firmaidræt Odense-NYT nr 5-2013 side 1 Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail: fkso@fks-odense.dk

Læs mere

Nr. 6 december årgang. Så gik starten til årets Xtreme Mandehørm

Nr. 6 december årgang. Så gik starten til årets Xtreme Mandehørm Nr. 6 december 2014 47. årgang Så gik starten til årets Xtreme Mandehørm Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail: fkso@fks-odense.dk Kontortid: Mandag

Læs mere

Nr.1 februar årgang. Bordtennis med lidt sjov

Nr.1 februar årgang. Bordtennis med lidt sjov Nr.1 februar 2016 49. årgang Bordtennis med lidt sjov Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail: fkso@fks-odense.dk Kontortid: Mandag - torsdag kl. 10-14.

Læs mere

Nr.4 august årgang. Flotte pokaler i AlbaniCup

Nr.4 august årgang. Flotte pokaler i AlbaniCup Nr.4 august 2016 49. årgang Flotte pokaler i AlbaniCup Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail: fkso@fks-odense.dk Kontortid: Mandag - torsdag kl. 10-14.

Læs mere

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE 1 Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE Badminton-træning med faste makkere er en rigtig god motion og hyggeligt samvær, men kom nu ud og prøv at møde flere : Hermed en oversigt over stævner og aktiviteter,

Læs mere

FKS AKTIVITETSPROGRAM VINTER/ FORÅR 2010

FKS AKTIVITETSPROGRAM VINTER/ FORÅR 2010 FKS AKTIVITETSPROGRAM VINTER/ FORÅR 2010 i samarbejde med Odense Kommune FKS Odense Firmasport Klubbernes Sammenslutning, Odense Velkommen! Velkommen til Firmasportsklubbernes sammenslutning i Odense.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE 1 Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE Badminton-træning med faste makkere er en rigtig god motion og hyggeligt samvær, men kom nu ud og prøv at møde flere : Hermed en oversigt over stævner og aktiviteter,

Læs mere

Nr. 5 Oktober årgang. Et sjældent jubilæum i Firmaidræt Odense. Firmaidræt Odense-NYT nr side 1

Nr. 5 Oktober årgang. Et sjældent jubilæum i Firmaidræt Odense. Firmaidræt Odense-NYT nr side 1 Nr. 5 Oktober 2011 44. årgang Et sjældent jubilæum i Firmaidræt Odense. Firmaidræt Odense-NYT nr. 5-2011 side 1 Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail:

Læs mere

Nr.2 april 2016 49. årgang

Nr.2 april 2016 49. årgang Nr.2 april 2016 49. årgang Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail: fkso@fks-odense.dk Kontortid: Mandag - torsdag kl. 10-14. Fredag lukket. Medlem af

Læs mere

Nr. 1 Februar årgang Læs om golfkurset i bladet. Se side 7

Nr. 1 Februar årgang Læs om golfkurset i bladet. Se side 7 Nr. 1 Februar 2011 44. årgang Læs om golfkurset i bladet. Se side 7 FKS-Nyt nr. 1-2011 1 Firmasport-Klubbernes Sammenslutning Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail:

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Nr. 1 Februar årgang. Seniorerne på mandags cykeltur. Firmaidræt Odense-NYT nr side 1

Nr. 1 Februar årgang. Seniorerne på mandags cykeltur. Firmaidræt Odense-NYT nr side 1 Nr. 1 Februar 2012 45. årgang Seniorerne på mandags cykeltur Firmaidræt Odense-NYT nr.1-2012 side 1 Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail: fkso@fks-odense.dk

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT Pistol, 25m Den 5. 6. juni 2010 i Odense DM-stævnet i pistol er en del af Firmaidrætsfestival 2010 Velkommen til DM og Firmaidrætsfestival 2010 i Odense! Jeg er utroligt glad for

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Nr. 2 April årgang. Skal der spilles udefodbold i år??? Firmaidræt Odense-NYT nr side 1

Nr. 2 April årgang. Skal der spilles udefodbold i år??? Firmaidræt Odense-NYT nr side 1 Nr. 2 April 2013 46. årgang Skal der spilles udefodbold i år??? Firmaidræt Odense-NYT nr 2-2013 side 1 Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail: fkso@fks-odense.dk

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Nr. 3 Juni årgang. Udefodbolden ruller. Firmaidræt Odense-NYT nr side 1

Nr. 3 Juni årgang. Udefodbolden ruller. Firmaidræt Odense-NYT nr side 1 Nr. 3 Juni 2012 45. årgang Udefodbolden ruller Firmaidræt Odense-NYT nr 3-2012 side 1 Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail: fkso@fks-odense.dk Kontortid:

Læs mere

Se mere på www.fks-odense.dk

Se mere på www.fks-odense.dk Skak Giv hjernen og det strategiske gen en udfordring med firmaidrættens skakturnering, der kører fra oktober til maj måned. Turneringen er inddelt i forskellige grupper, så deltagerne kan vælge mellem

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Program 2015 Ordinær Generalforsamling d. 15-1 2015 kl. 1930 I Mundelstrup jagtforenings klubhus Stillingvej 2, 8471 Sabro Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Bestyrelsesmøde Skat Fritid & Idræt 19/

Bestyrelsesmøde Skat Fritid & Idræt 19/ Bestyrelsesmøde Skat Fritid & Idræt 19/11 2013 Deltagere: Svend Mandel Jacob Bork Klitgaard Morten Grejsler Jørn Olsen Sussie Olsen Annette Friis Nielsen Winnie Wolf Afbud: Jesper Vestergaard Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2012 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Generalforsamling Vordingborg Firma sport

Generalforsamling Vordingborg Firma sport Generalforsamling Vordingborg Firma sport Referat - 12. marts 2015 1. Godkendelse af fremmødte: 13 stemmeberettigede personer var mødt frem til generalforsamlingen. 2. Valg af dirigent: Sannie Kalkerup

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013 Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013 Deltagere: Svend Mandel Jacob Bork Klitgaard Jørn Olsen Jesper Vestergaard Annette Friis Nielsen Sussie Olsen Winnie Wolf Andersen Afbud: Morten Grejsler

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Nr. 5 Oktober årgang. Sommerpetanque med tilskuer på 1. parket. Firmaidræt Odense-NYT nr side 1

Nr. 5 Oktober årgang. Sommerpetanque med tilskuer på 1. parket. Firmaidræt Odense-NYT nr side 1 Nr. 5 Oktober 2012 45. årgang Sommerpetanque med tilskuer på 1. parket Firmaidræt Odense-NYT nr 5-2012 side 1 Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail:

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SÅ HUSK NU AT MELDE JER TIL I TIDE THISTED FIRMA SPORT Tilsluttet Dansk Firma-Idrætsforbund

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Nr. 3 Juni årgang. Petanqueturnering i FIRMAIDRÆT ODENSE. Firmaidræt Odense-NYT nr side 1

Nr. 3 Juni årgang. Petanqueturnering i FIRMAIDRÆT ODENSE. Firmaidræt Odense-NYT nr side 1 Nr. 3 Juni 2011 44. årgang Petanqueturnering i FIRMAIDRÆT ODENSE Firmaidræt Odense-NYT nr. 3-2011 side 1 Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail: fkso@fks-odense.dk

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 3 / 2 o 14. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 3 / 2 o 14. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 3 / 2 o 14 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Nr. 2 April årgang Årets leder hædret i FKS

Nr. 2 April årgang Årets leder hædret i FKS Nr. 2 April 2011 44. årgang Årets leder hædret i FKS FKS-Nyt nr. 2-2011 1 Firmaidræt Odense Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Tlf.: 66 17 46 06. Fax: 66 17 51 06, E-mail: fkso@fks-odense.dk Kontortid: Mandag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

FKS AKTIVITETSPROGRAM

FKS AKTIVITETSPROGRAM FKS AKTIVITETSPROGRAM VINTER / FORÅR 2011 FKS Odense Firmasport Klubbernes Sammenslutning, Odense Tranehøjen 5 5250 Odense SV Tlf. 66 17 46 06 E-mail: fkso@fks-odense.dk www.fks-odense.dk INTRO TIL FKS

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere