OPLYSNINGER OG STATISTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLYSNINGER OG STATISTIK"

Transkript

1 OPLYSNINGER OG STATISTIK

2 Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen og ofte baseret på løse påstande. Efterlønsordningen skal afskaffes, siges der, for ellers vil vi ikke kunne opretholde velfærdssamfundet. Det er påstanden. En påstand, der ikke holder. Dette elektroniske ringbind er ikke et debatindlæg. Her præsenteres statistiske oplysninger om antal efterlønsmodtagere, hvordan de fordeler sig på a-kasser, efterlønsbidragets størrelse mm. Formålet er at videregive statistiske oplysninger, således at man nemt kan finde de oplysninger, man søger efter. Måske kan det højne debatniveauet om efterlønsordningen. Økonomisk afdeling Kai Vangskjær

3 Indhold Side Satser 4 Efterlønsbidrag 6 Hvor mange betaler efterlønsbidrag 7 Præmieringsordningen 11 Efterlønsmodtagere og overgangsydelse 13 Bruttotilgang fordelt på a-kasser og alder 15 Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken 19

4 Satser På efterløn før man fylder 62 år Går man på efterløn inden 2 år efter, at man har fået sit efterlønsbevis (normalt inden man er fyldt 62 år), udgør efterlønnen maksimalt 91 pct. af højeste dagpengesats i hele efterlønsperioden. Er der gået mere end 2 år, efter at man har fået sit efterlønsbevis, men uden at man har haft timers arbejde i perioden, udbetales efterløn også med maksimalt 91 pct. af højeste dagpengesats. Tabel 1. Ved overgang til ny-efterløn som årig, 91 pct. af dagpenge maksimum Beløb pr. uge Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Modregningsbestemmelser Der bliver foretaget fradrag i efterlønnen på grundlag af medlemmets pensionsordninger uden hensyn til, om pensionen udbetales eller ej. Det gælder såvel danske som udenlandske pensionsordninger. Fradrag for pensionsopsparing foretages forinden, der sker fradrag for arbejde. Hovedreglen er, at der foretages fradrag for pensioner. Det er pensionsordninger i pensionskasser, pensionsordninger med løbende udbetalinger i forsikringsselskaber, tjenestemandspensioner, tjenestemandslignende pensioner, kapital- og ratepensioner, opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond og indekskontrakter (eksklusive indekstillæg). Der er ikke tale om en udtømmende opregning af pensioner, som medfører fradrag i efterlønnen. Der foretages ikke fradrag for ydelser fra ATP, for invalidepension og ægtefællepension. Det er værdien af pensionsformuen ved det fyldte 60. år (eller en beregnet årlig ydelse ved udbetaling fra det fyldte 60. år), der ligger til grund for, hvor meget pensionsordningen er værd på 6o-årsdagen. 4

5 Grundlag for fradrag i efterlønnen Summen af: 1. Løbende, livsvarige pensioner (80 pct. af pensionstilsagnet som 60-årig). 2. Øvrige pensionsordninger, f.eks. kapital- og ratepensioner og supplerende engangsydelser 5 pct. af depotværdien som 60-årig. Minus standardfradrag på kr Herefter beregnes fradraget i efterlønnen som 60 pct. af summen af pensionsrettighederne minus standardfradrag. Udbetaling af løbende pension, der er led i tidligere ansættelsesforhold, medfører fradrag i efterlønnen med 50 pct. af det udbetalte beløb uden bundfradrag. På efterløn EFTER man er fyldt 62 år Går man først på efterløn 2 år efter, at man har fået sit efterlønsbevis og forudsat, at man har haft timers arbejde efter udstedelse af efterlønsbeviset (normalt når man fylder 62 år), udbetales maksimalt højeste dagpengesats om året i hele perioden. Tabel 2. Ved overgang til ny-efterløn som årig, dagpengemaksimum Beløb pr. uge Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Modregningsbestemmelser Løbende, livsvarige pensioner, der er led i et tidligere ansættelsesforhold, medfører fradrag i efterlønnen, hvis pensionen udbetales. Fradraget udgør 55 pct. af den årlige pension. Kapitalpensioner, ratepensioner og supplerende engangsydelser medfører ikke fradrag i efterlønnen, uanset om de udbetales eller ej. 5

6 Efterlønsbidrag indbetaling Af tabel 3 ses den samlede indbetalte sum af efterlønsbidrag i perioden er på ca. 26 mia. kr. Tabel 3. Efterlønsbidrag Efterlønsbidrag Mdl. indbetaling i kr. fuldtid/deltid 184/ / / / / / /254 Indbetalt efterlønsbidrag mia. kr. 2,3* 5,1* 5,9** 5,9** 5,8** 6,5*** 5,7** - kumuleret 7,4 13,3 19,2 25,0 31,5 37,2 Kilde *Regnskabstilsynet, **iflg. forslag til finanslov Fakta om efterlønsbidraget Efterlønsbidraget kan indbetales af alle a-kassemedlemmer over 30. For at være/blive berettiget til efterløn skal man inden for de sidste 30 år sammenlagt have været medlem af en a-kasse i mindst 25 år og have indbetalt bidraget. Følgende grupper skal dog ikke indbetale særbidraget: l medlemmer, som er fyldt 60 år inden 1.juli 1999 l medlemmer, som er gået på efterløn eller fået udstedt efterlønsbevis, eller er overgået til l flexydelse l medlemmer på overgangsydelse l medlemmer under 30 år Tilbagebetaling af efterlønsbidraget Det er muligt at få det opsparede efterlønsbidrag (og dermed sige nej til efterløn) overført til en arbejdsmarkedspension. Hvis man ikke har en arbejdsmarkedspension, kan efterlønsbidraget blive overført til en anden pensionsordning efter eget valg. I begge tilfælde vil bidraget komme til udbetaling, når pensionsordningen ophører. 6

7 Hvor mange betaler efterlønsbidrag Tabel 4. Opsummering af samlet pct. andel af efterlønsbidragsbetalere fordelt på alder Pct år år år år år år år I alt ,8 72,9 79,0 85,6 89,4 91,3 3,0 73, ,6 77,3 82,7 88,1 91,9 93,8 4,2 77, ,0 79,6 85,2 89,8 93,6 94,7 12,9 80, ,8 82,1 87,3 91,3 94,3 95,6 13,9 83,4 Kilde: Indberetning fra a-kasserne til Arbejdsdirektoratet Figur 1. Andel af a-kasse-medlemmer der betaler efterlønsbidrag Pct. 84,0 Andel af a-kasse-medlemmer der betaler efterlønsbidrag i alt 82,0 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0 1. sept sept sept sept Kilde: Indberetning fra a-kasserne til Arbejdsdirektoratet, CRAM. Figur 2. Samlet antal efterlønsbidragsbetalere fordelt på alder Pct Efterlønsbidragsbetalere år år år år år år år I alt Kilde: Indberetning fra a-kasserne til Arbejdsdirektoratet 7

8 I tabellen herunder er antallet af efterlønsbidragsbetalere opdelt på a-kasser og alder. Tabel 5. Pct. andel af efterlønsbidragsbetaler fordelt på alder sep år år år år år år år I alt SiD 69,6 83,6 86,8 90,4 94,4 96,0 4,3 84,3 TIB 64,4 81,2 84,0 88,9 93,9 96,7 8,9 82,3 KAD 65,7 82,7 85,4 89,0 91,5 91,9 8,1 82,7 FOA 69,6 83,6 87,9 91,6 95,6 97,4 5,4 86,7 NNF 39,0 64,0 74,3 83,2 91,6 97,0 5,0 69,5 Metal 71,9 85,3 90,0 93,1 96,7 97,1 3,8 85,4 Magistre 44,8 63,0 73,8 82,9 89,5 91,8 16,8 72,1 Lederne 70,3 87,3 94,4 96,6 99,5 98,8 18,3 89,8 ASE-selvstændige 85,3 92,5 95,2 96,7 97,2 97,7 22,6 91,7 Kristelig 64,4 77,8 81,0 82,6 84,3 88,9 20,4 77,1 HK 65,0 85,9 90,4 93,4 95,5 95,8 8,5 84,6 FTF 47,9 78,3 84,9 89,5 92,8 94,1 14,4 79,9 Danske sygeplejersker 73,9 89,7 94,6 96,8 98,3 98,5 10,5 89,9 AC 43,5 70,1 78,0 87,0 92,1 93,1 12,6 71,9 I alt 63,8 82,1 87,3 91,3 94,3 95,6 13,9 83,4 Kilde: Indberetning fra a-kasserne til Arbejdsdirektoratet Tabel 6. Pct. andel af efterlønsbidragsbetaler fordelt på alder sep år år år år år år år I alt SiD 62,6 80,4 84,3 88,2 93,3 95,5 4,0 81,2 TIB 58,7 80,4 82,5 86,8 93,8 93,7 5,2 79,8 KAD 57,0 79,8 82,6 86,8 89,7 92,1 12,6 80,2 FOA 64,7 82,4 85,9 90,2 94,2 96,4 4,2 84,3 NNF 38,5 62,0 72,4 82,3 90,6 96,4 2,9 68,1 Metal 61,1 82,7 87,7 91,6 95,8 96,2 2,4 81,6 Magistre 40,1 60,5 71,6 80,8 87,7 91,5 17,0 68,9 Lederne 61,2 82,6 89,3 93,1 97,1 97,6 12,0 84,8 ASE-selvstændige 82,4 92,0 95,2 96,8 97,9 97,9 24,2 90,0 Kristelig 56,7 73,4 76,7 79,6 82,9 87,2 19,2 72,7 HK 59,8 83,8 89,3 92,4 95,6 95,8 7,3 82,6 FTF 42,5 75,4 83,4 88,6 92,2 93,6 15,5 78,1 Danske sygeplejersker 67,8 89,1 93,5 96,3 97,6 98,0 4,7 87,8 AC 38,0 67,6 76,1 85,1 91,4 92,9 11,8 69,4 I alt 58,0 79,6 85,2 89,8 93,6 94,7 12,9 80,7 Kilde: Indberetning fra a-kasserne til Arbejdsdirektoratet 8

9 Tabel 7. Pct. andel af efterlønsbidragsbetaler fordelt på alder sep år år år år år år år I alt SiD 57,8 78,4 82,4 86,8 91,8 95,7 1,8 79,1 TIB 55,8 80,4 80,3 85,6 92,4 95,1 3,3 78,4 KAD 51,6 80,6 83,3 88,1 91,7 94,1 2,9 80,2 FOA 59,8 80,0 83,1 87,9 92,2 95,8 2,8 82,1 NNF 32,7 57,4 69,5 78,4 88,4 94,9 1,6 64,2 Metal 51,6 81,2 86,2 91,2 95,0 96,4 2,1 78,7 Magistre 38,7 57, ,8 85,9 90,2 7,9 65,4 Lederne 56,6 79,0 81,1 86,9 87,9 84,2 0,8 76,2 ASE-selvstændige 73,4 87,3 90,7 93,9 95,2 96,4 7,5 83,9 Kristelig 51,9 70,3 73,0 77,4 80,3 85,7 4,9 69,0 HK 55,6 81,9 88,0 91,6 94,7 95,9 3,6 80,5 FTF 48,4 62,9 71,4 78,1 85,8 91,3 3,2 69,5 Danske sygeplejersker 65,6 87,8 92,8 96,5 97,9 99,6 6,5 87,2 AC 33,3 64,5 72,1 81,9 88,7 91,6 1,7 65,5 I alt 53,6 77,3 82,7 88,1 91,9 93,8 4,2 77,9 Kilde: Indberetning fra a-kasserne til Arbejdsdirektoratet Tabel 8. Pct. andel af efterlønsbidragsbetaler fordelt på alder sep år år år år år år år I alt SiD 52,9 73,6 79,3 84,4 89,2 90,1 1,1 75,2 TIB 53,7 81,3 78,8 85,3 91,3 94,1 1,5 77,4 KAD 45,7 77,4 81,1 86,6 90,7 93,7 2,8 78,2 FOA 56,8 77,8 81,1 87,0 90,8 95,0 1,7 80,2 NNF. 26,6 53,4 64,5 74,6 88,0 90,3 0,8 59,9 Metal 45,9 79,9 85,0 90,8 94,2 96,7 1,1 76,9 Magistre 35,4 54,9 63,2 76,5 84,3 89,0 4,6 61,4 Lederne 53,4 78,4 83,7 90,8 94,9 96,2 4,6 79,5 ASE -selvstændige 66,5 82,3 86,7 91,7 93,9 95,3 5,6 79,7 Kristelig 40,9 53,9 56,3 59,0 59,6 63,8 2,4 52,0 HK 51,0 79,3 85,9 90,5 93,9 95,4 1,8 77,7 FtF 38,8 69,6 78,0 85,9 89,6 92,5 1,1 73,6 Danske sygeplejersker 59,5 85,6 90,3 95,6 96,1 97,8 2,1 84,5 AC 30,0 60,6 68,4 79,7 86,9 89,8 2,1 62,1 I alt 47,8 72,9 79,0 85,6 89,4 91,3 3,0 73,1 9

10 Tabel 9. Pct. andel af bidragsbetaler fordelt på a-kasse og beskæftigelse I pct A-kasse Ledige Beskæftigede Ledige Beskæftigede Ledige Beskæftigede Ledige Beskæftigede SiD 14,7 85,3 14,8 85,2 14,7 85,3 16,0 84,0 TIB 6,4 93,6 6,6 93,4 7,6 92,4 8,2 91,8 KAD 17,6 82,4 16,4 83,6 15,4 84,6 16,8 83,2 FOA 7,3 92,7 6,5 93,5 5,5 94,5 5,4 94,6 Nærings- og nydelsesmiddelarb. 8,2 91,8 7,3 92,7 6,8 93,2 7,9 92,1 Metal 6,1 93,9 5,4 94,6 5,5 94,5 6,9 93,1 Magistre 9,9 90,1 9,6 90,4 9,9 90,1 10,7 89,3 Lederne 4,1 95,9 4,0 96 3,9 96,1 4,7 95,3 ASE -selvstændige 3,7 96,3 3,7 96,3 3,8 96,2 4,6 95,4 Kristelig 11,2 88,8 11,2 88,8 11,2 88,8 13,0 87,0 HK 9,3 90,7 9,0 91,0 8,9 91,1 9,9 90,1 FtF 7,7 92,3 7,2 92,8 6,7 93,3 7,2 92,8 Danske sygeplejersker 1,0 99,0 0,9 99,1 1,0 99,0 1,0 99,0 AC 5,8 94,2 5,2 94,8 5,6 94,4 5,8 94,2 Mænd og kvinder i alt 8,4 91,6 8,0 92,0 7,9 92,1 8,6 91,4 Kilde: Indberetning fra a-kasserne til Arbejdsdirektoratet,CRAM. 10

11 Præmieringsordning I 2001 indførtes lov om skattefri præmie. Ved at undlade eller udsætte overgang til efterløn kan der blive udbetalt en skattefri præmie. Et a-kassemedlem, der tidligst går på efterløn, 2 år efter efterlønsbeviset er udstedt, og som har arbejdet mindst timer (deltidsforsikret timer), er berettiget til en skattefri præmie (2004) pr. kvartal kr. og max kr. i alt. Præmien udbetales ved medlemmets folkepensionsalder eller ved død. Tabel 10. Præmieringsordningen Præmieringsordning Statens udgifter til skattefri præmie mio. kr.* 0,9 42,7 117,8 370 Beløb pr. kvartal kr Max. Udbetaling kr Kilde: *Finanslov 2004 Modtagere af skattefri præmie Tabel 11. Modtagere af skattefri præmie 2. halvår halvår halvår halvår halvår 2003 Beløb i kroner Antal Gns. beløb Antal Gns. beløb Antal Gns. beløb Antal Gns. beløb Antal Gns. beløb SiD TIB ASE FOA NNF Metal Magistrene Lederne Kad Kristelige HK Funktionærene og Tjenestemændene Danske sygeplejersker Akademikerne Øvrige I alt

12 Tabel 12. Andel af modtagere af skattefri præmie fordelt på a-kasser sammenlignet med fordelingen af gns. antal efterlønnere fordelt på a-kasser 2.halvår Forskel i pct. point I pct. Præmie Efterløn Præmie Efterløn Præmie Efterløn SiD. 15,5 8, ,0 14,5-6,8-3,5 TiB. 2,3 1,3 2,1 1,6 2,1-0,8-0,5 KAD 1,3 6,5 0,7 6,4 1,0 6,3-5,7-5,3 FOA 6,7 11,9 3,8 11,4 6,8 11,5-7,6-4,7 NNF 2,7 1,8 0,8 1,8 1,0 1,8-1,0-0,8 Metalarbejdere 6,7 4,4 4,2 4,2 2,0 4,1 0-2,1 Magistrene. 0,4. 0,5 2,0 0,5-0,5 1,5 Lederne 1,3 4,2 7,6 4 7,5 4,0 3,6 3,5 ASE, selvstændige 62,7 8,4 27,2 8,5 22,5 8,6 18,7 13,9 Kristelige 5,3 7,1 4,5 7,7. 7,6-3,2-7,6 HK 6,7 14,6 9,6 14,4 9,6 14,5-4,8-4,9 FtF. 4,8. 1,3 5,0 5,4-1,3-0,4 Danske Sygeplejersker. 2, ,9-1,0-1,9 AC. 0,5 1,7 0,6 2,8 0,6 1,1 2,2 Øvrige 6,6 15,5 29,4 20,1 27,4 16,6 9,3 10,8 Kilde: RAM Arbejdsdirektoratet, samt egne beregninger Tabellen viser forskelle mellem den procentvise andel af de, der modtager den skattefri præmie, og andelen af efterlønnere fordelt på a-kasser. Eksempelvis modtog 11,0 pct. af SiDs medlemmer i 2003 den skattefri præmie, medens andelen af SiDs efterlønnere udgjorde 14,5 pct. Man kan derfor sige, at SiD erne er underrepræsenteret, hvad angår de, der modtager præmiebeløbet. Omvendt var ASE s a-kasse klart overrepræsenteret. 12

13 Efterlønsmodtagere og overgangsydelse Udviklingen i antallet af efterlønsmodtagere I figur 3 kan udviklingen i antallet af efterlønsmodtagere ses (opdelt på kvartaler) fra 1995 til og med 2. kvartal 2004, hvor der i alt var efterlønsmodtagere. Figur 3. Antal efterlønsmodtagere, kvartalsvis Efterlønsmodtagere i alt K3 2004K1 2003K3 2003K1 2202K3 2002K1 2201K3 2001K1 2200K3 2000K1 1999K3 1999K1 1998K3 1998K1 1997K3 1997K1 1996K3 1996K1 1995K3 1995K1 Kilde: Danmarks Statistik Antallet af efterlønsmodtagere opgøres ligeledes på år, hvilket kan ses i figuren herunder. Figur 4. Antal af efterlønsmodtagere opgjort på år Antal af efterlønsmodtagere Efterløn Kilde: Danmarks Statistik Som det ses af figuren er antallet af efterlønsmodtagere jævnt stigende i hele perioden, hvilket skyldes befolkningens demografiske sammensætning. 13

14 Figur 5. Antal modtagere af overgangsydelse og efterløn Antal personer Overgangsydelse og efterløn i alt K2 2004K1 2003K2 2003K1 2002K4 2202K3 2002K2 2002K1 2001K4 2201K3 2001K2 2001K1 2000K4 2200K3 2000K2 2000K1 1999K4 1999K3 1999K2 1999K1 1998K4 1998K3 1998K2 1998K1 1997K4 1997K3 1997K2 1997K1 1996K4 1996K3 1996K2 1996K1 1995K4 1995K3 1995K2 1995K1 Kilde: Danmarks Statistik Tabel 13. Antal efterlønsmodtagere fordelt på a-kasser, ultimo året Efterløn A-kasse antal pct. antal pct. antal pct. antal pct. antal pct. antal pct. antal pct. SiD , , , , , ,5 TiB , , , , , , ,1 KAD , , , , , , ,4 FOA , , , , , ,3 NNF , , , , , ,7 Metalarbejdere , , , , , , ,1 Magistre 360 0, , , , , , ,6 Lederne , , , , , , ,0 Selvstændige ASE , , , , , , ,4 Kristelig a-kasse , , , , , , ,7 HK , , , , , , ,4 FtF , , , , , , ,6 ygeplejersker , , , , , , ,9 Akademikere 564 0, , , , , , ,6 Øvrige , , , , , , ,0 I alt ,0 Kilde: A-kassernes årsregnskab Tabel 14. Efterlønsmodtagere fordelt på alder primo primo 1. halvår halvår 2004 Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt år år år år år år år I alt

15 Bruttotilgang fordelt på a-kasser Tabel 15. Bruttotilgang til efterlønsordningen fordelt på a-kasser faktisk pct. faktisk Pct. faktisk pct. faktisk pct. faktisk pct. faktisk pct. SiD , , , , , ,4 TiB 650 2, , , , , ,0 KaD , , , , , ,5 FOA , , , , , ,4 NNF 529 1, , , , , ,5 Metal , , , , , ,1 Magistrene 134 0, , , , , ,9 Lederne , , , , , ,1 ASE , , , , , ,7 FTF , , , , , ,3 Kristelige , , , , , ,4 HK , , , , ,1 Danske Sygeplejersker 647 2, , , , , ,8 AC 180 0, , , , , ,8 Øvrige , , , , , ,8 i alt Kilde: RAM og CRAM, Arbejdsdirektoratet samt egne beregninger Bruttotilgang og beskæftigelse Tabel 16. Bruttotilgang fordelt på beskæftigelse, arbejdsløshed og overgangsydelse antal Pct. antal Pct. Antal Pct. antal Pct. Antal pct. Antal Pct. Beskæftigelse , , , , , ,1 Overgangsydelse , , , , , ,2 Ledighed , , , , , ,7 Tilgang i alt

16 Bruttotilgang og alder Bruttotilgangen kan ligeledes opdeles på alder, hvilket er gjort i nedenstående tabel Tabel 17. Bruttotilgang til efterløn fordelt på alder i pct. andel I pct. Gammel Gammel Ny I alt Gammel Ny I alt Gammel Ny I alt Gammel Ny I alt Gammel Ny I alt I alt ,5 12, ,1 45, ,4 57, ,3 70, ,6 80, år 71,1 57,5 12,5 70,0 25,8 45,9 71,8 15,1 52,3 67,4 11, ,3 11,1 54,1 65,2 62 år 6,8 7,5 0 7,5 6,2 0 6,2 5,4 5,4 10,8 0,5 18,7 19, ,1 63 år 13,0 12,5 0 12,5 13,4 0 13,4 13,4 0 13,4 9,4 1,0 10,4 0,7 5,9 6,6 64 år 4,6 4,7 0 4,7 4,0 0 4,0 4,1 0 4,1 4,0 0 4,0 3,4 0,5 3,8 65 år 3,1 3,7 0 3,7 3,4 0 3,4 3,3 0 3,3 3,2 0 3,2 3,5 0 3,5 66 år 1,4 1,5 0 1,5 1,2 0 1,2 1,0 0 1,0 0,9 0 0,9 1,0 0 0 ilde: RAM og CRAM Arbejdsdirektoratet samt egne beregninger, anm. ny efterløn blev indført i 1999 Tabel 18. Bruttotilgang til efterløn fordelt på alder i faktiske tal I pct. Gammel Gammel Ny I alt Gammel Ny I alt Gammel Ny I alt Gammel Ny I alt Gammel Ny I alt I alt år år år år år år ilde: RAM og CRAM Arbejdsdirektoratet samt egne beregninger, anm. ny efterløn blev indført i

17 Ledighedsgrad før efterløn Tabel 19. Ledighedsgrad 1 år før overgang til efterløn Ledighedsgrad < 0,2 77,9 73,4 74,3 74,2 mellem 0,2-0,39 4,9 3,1 3,2 3,2 mellem 0,4-0,59 5,1 3,8 3,8 3,2 mellem 0,6-0,79 3,8 4,3 4,1 3,5 mellem 0,8-0,99 6,6 10,6 9,5 10,4 > 1 2,0 4,9 5,3 5,6 Kilde: RAM og CRAM, Arbejdsdirektoratet samt egne beregninger Tabel 20. Ledighedsgrad 5 år før overgang til efterløn Ledighedsgrad < 0,2 76,8 75,6 77,8 77,9 mellem 0,2-0,39 8,2 8,4 8,0 7,9 mellem 0,4-0,59 9,7 9,4 7,5 8,1 mellem 0,6-0,79 4,5 5,7 5,6 5,1 mellem 0,8-0,99 0,9 1,0 1,3 1,0 > Kilde: RAM og CRAM, Arbejdsdirektoratet samt egne beregninger 17

18 Efterlønsfrekvensen Tabel 21. Efterlønsfrekvens defineret som antal efterlønnere/befolkning i tilsvarende aldersgruppe primo år 35,3 32,3 31,2 32,4 31,2 62 år 42,9 44,0 43,9 45,9 46,9 63 år 48,2 49,6 48,2 53,0 52,2 64 år 50,3 51,3 49,9 55,6 55,5 65 år 50,3 52,5 50,7 57,9 58,1 66 år 49,3 51,5 50,9 56,9 57,3 67 år 1,9 1,6 1,6 0,2 0,2 I alt 39,4 39,6 38,6 41,9 41,4 Kilde: RAM og CRAM, Arbejdsdirektoratet samt egne beregninger, Danmarks Statistik samt egne beregninger Ca. halvdelen af befolkningen i alderen år er modtagere af efterløn. Et andet mål er udnyttelsesgraden (det er tal for, hvor mange der kunne være på efterløn i forhold til, hvor mange der er). Dette er talt sammen i tabel 21. Udnyttelsesgraden Figur 6. Udnyttelsesgraden Pct. 71 Udnyttelsesgrad af efterlønsordning Kilde: Folketingets arbejdsmarkedsudvalg, lavet på baggrund af statistik fra Arbejdsdirektoratet. Anm.: Forholdet mellem antallet af efterlønsmodtagere og antallet af mulige efterlønsmodtagere, forsikrede årige, der opfylder anciennitetskravet. 18

19 Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Figur 7. Tilbagetrækning fordelt på uddannelse Pct. 60 Tilbagetrækning fra arbejdsstyrke fordelt på uddannelse Uoplyst uddannelse Lange videregående uddannelser Bachelor Mellemlange videregående uddannelser Korte videregående uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Erhvervsgymnasiale udannelser Almengymnasiale uddannelser Grundskole klasse Kilde: Danmarks Statistik Tabel 22. Tilbagetrækning fordelt på uddannelse I pct Grundskole Klasse 52,0 50,6 49,6 48,5 47,4 46,5 Almen gymnasiale udd. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 Erhvervs gymnasiale udd. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Erhvervsfaglig udd. 37,3 38,0 38,5 38,8 39,3 39,7 Kort vidg. uddannelse 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7 Mellemlang vidg. uddannelse 5,3 5,6 5,9 6,4 6,7 7,2 Bachelor 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Lang vidg. udd. 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Uoplyst 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 Kilde: Danmarks Statistik 19

20 Tabel 23. Uddannelse og tilbagetrækning År ufaglært faglært KVU MVU LVU Gns. alder ved tilbagetrækning 60,3 61,6 63,1 63,9 65,4 Antal år på arbejdsmarkedet 42,3 37,6 36,1 36,9 37,4 Kilde: Finansredegørelse 2002 Tabel 24. Gennemsnitlig tilbagetrækningsalder Alder Kilde: Danmarks Statistik 20

Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. november 2012

Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. november 2012 NOTAT Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. november 2012 19. marts 2013 2012-958 8. kontor/mad Statistik Der er normalt ført statistik over indbetalte efterlønsbidrag pr.

Læs mere

Medlemmer der betaler efterlønsbidrag

Medlemmer der betaler efterlønsbidrag Medlemmer der betaler efterlønsbidrag Efterlønsbidraget Nedenstående gengiver hovedreglerne for indbetaling af efterlønsbidraget. Ved gennemførelsen af de nye regler for at overgå til efterløn blev det

Læs mere

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere)

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) Pensioners betydning for s størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) 8. udgave, januar 2006 Indledning Når du er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, følger du reglerne

Læs mere

Efterløns- og overgangsydelsesstatistik for 2000

Efterløns- og overgangsydelsesstatistik for 2000 Efterløns- og overgangsydelsesstatistik for 2000 27.812 personer overgik til efterløn i 2000, heraf 12.890 personer på ny efterløn 156.509 personer var på efterløn ultimo 2000 22.672 personer var på overgangsydelse

Læs mere

A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010

A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010 N O T A T A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010 27. april 2011 Kontor: JØP Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014 21. aug 2015 2014-2234 Viden og Analyse/Mad Statistik A-kasserne har til Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003 1 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003. Indbetalinger

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2009. Indbetalinger af efterlønsbidraget

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2006

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2006 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2006 Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2006. Indbetalinger af efterlønsbidraget er

Læs mere

Statistik over antal personer som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1.

Statistik over antal personer som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1. N O T A T Statistik over antal som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1. oktober 2012 1 7. juni 2013 J.nr. 2012-959 8. kt./lpe/mad Som led i tilbagetrækningsreformen

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004. Indbetalinger

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015 25. april 2016 15/15644 Viden og Analyse/CHF/SEBP Statistik A-kasserne har til STAR indberettet medlemmer,

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love LOV nr 1365 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0011482 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag AK-Samvirke analyse Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag 37 pct. af de efterlønsberettigede har valgt at træde ud af ordningen og har hævet deres bidrag Michel Klos 13-09-2012

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. APRIL 2007 Pr. 1. april blev der i alt afregnet 2.254.346 medlemsbidrag, hvilket er fald på 2.188 i forhold til sidste måneds

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. JULI 2010 Pr. 1. juli blev der i alt afregnet 2.198.905 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 6.578 i forhold til sidste

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. FEBRUAR 2007 Pr. 1. februar blev der i alt afregnet 2.257.761 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 2.192 i forhold til

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. JULI 2007 Pr. 1. juli blev der i alt afregnet 2.252.378 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 3.463 i forhold til sidste

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren. 2011/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011482 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Efterlønsordningen efter 2012

Efterlønsordningen efter 2012 AK-Samvirke Efterlønsordningen efter 12 Status efter at folk kunne få udbetalt deres efterlønsbidrag skattefrit i 12 Michel Klos -12-13 Efterlønsordningen efter 12 På baggrund af Aftale om en senere tilbagetrækning

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse 28. november 2012 MK Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere,

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Overgang til efterløn. Thomas Michael Nielsen

Overgang til efterløn. Thomas Michael Nielsen Overgang til efterløn Thomas Michael Nielsen Overgang til efterløn Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2005 Oplag: 500 Danmarks Statistiks Trykkeri Pris: 126,00 kr. inkl. 25 pct. moms ISBN: 87-501-1478-6

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003. Indbetalinger

Læs mere

Den typiske efterlønsmodtager er en almindelig arbejder

Den typiske efterlønsmodtager er en almindelig arbejder Højere tilbagetrækningsalder rammer de faglærte og ufaglærte Den typiske efterlønsmodtager er en almindelig arbejder I den offentlige debat taler man i øjeblikket om at fremrykke den højere pensionsalder,

Læs mere

Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. december 2011

Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. december 2011 BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. december 2011 BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Udgiver: Beskæftigelsesministeriet Tryk: Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Status for udbetaling af efterlønsbidrag - oktober 2012

Status for udbetaling af efterlønsbidrag - oktober 2012 AK-Samvirke analyse Status for udbetaling af efterlønsbidrag - oktober 2012 45 pct. har valgt at træde ud af ordningen og hævet deres bidrag Michel Klos 10-10-2012 Analyseoverblik: Danskerne har siden

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2011

Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2011 Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2011 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen København, 14. december 2011 Pensionsstyrelsen Njalsgade 72

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger 23. maj 2011 Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 1 Indledning Efterlønsordningen som den ser ud i dag påvirkes af modtagernes

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? 29. april 216 Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? Af Michael Drescher, Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen og Laust Hvas Mortensen I 211 blev

Læs mere

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2011

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2011 NOTAT 24. januar 2012 A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2011 SFR Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2011. Indbetalinger

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli 2017. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere