Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%"

Transkript

1 Generel tilfredshed glad for Er du glad for din skole? 39 / 20% 115 / 59% Ikke så tit slet 31 / 16% 10 / 5% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte ingen af dem Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8% Hvor tit... Altid For det meste Ikke så tit Meget sjældent aldrig..glæder du dig til at komme i skole? 19 / 10% 88 / 45% 62 / 32% 26 / 13%..glæder du dig til at se dine klassekammerater? 121 / 62% 62 / 32% 9 / 5% 3 / 2% glad for Ikke så tit slet Er du glad for den klasse du går i? 87 / 45% 79 / 41% 25 / 13% 4 / 2% tryg for Ikke så tit slet Føler du dig tryg i klassen? 89 / 46% 83 / 43% 18 / 9% 5 / 3% dem alle sammen de fleste Kan du lide dine kammerater i klassen? 34 / 17% 145 / 74% en nogle enkelte ingen af dem 15 / 8% 1 / 1% Er du sammen med klassekammerater uden for skoletiden? Klassen og kammeraterne tit 106 / 54% Engang Aldrig 69 / 35% 14 / 7% 6 / 3% htp:/ (1 af 13) :12:50

2 Ingen En enkelt 2-5 Mere end 5 Hvor mange venner har du i din klasse? 0 / 0% 4 / 2% 35 / 18% 156 / 80% Hvor mange fra din klasse tror du ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det? Hvor mange fra din klasse ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til? 2 / 1% 13 / 7% 61 / 31% 119 / 61% 20 / 10% 43 / 22% 111 / 57% 21 / 11% Føler du, at dine klassekammerater kan lide dig som den, du er? Føler du dig uden for kammeratskabet i klassen? Synes du, at I taler grimt til hinanden i klassen? altid for 62 / 32% 103 / 53% Engang aldrig 27 / 14% 3 / 2% 1 / 1% 11 / 6% 48 / 25% 135 / 69% 26 / 13% 37 / 19% 101 / 52% 31 / 16% Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre i klassen? i høj grad i nogen grad kun i mindre grad slet 97 / 50% 90 / 46% 4 / 2% 4 / 2% Har I regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden i klassen? Ja Nej Ved 103 / 53% 36 / 18% 56 / 29% Eleverne og klasselæreren Eleverne alene Klasselæreren alene Hvem har lavet disse regler? 82 / 80% 3 / 3% 11 / 11% Ved 6 / 6% Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig over for dine klassekammerater? altid for Engang aldrig 20 / 20% 68 / 67% 13 / 13% 1 / 1% Hvor tit oplever du, at elever i klassen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jer? Mobning Hver dag Næsten hver dag Engang aldrig 25 / 25% 27 / 26% 42 / 41% 8 / 8% htp:/ (2 af 13) :12:50

3 Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af nogen fra din egen klasse? Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af nogen fra en anden klasse? Har du inden for de sidste 2 måneder været med til at mobbe en flere andre elever? mange flere en enkelt gang Nej 3 / 2% 7 / 4% 29 / 15% 155 / 80% 4 / 2% 7 / 4% 21 / 11% 162 / 84% 3 / 2% 8 / 4% 29 / 15% 154 / 79% Har du inden for de sidste 2 måneder selv sammen med andre gjort noget for at stoppe mobning af en elev? Har du inden for de sidste 2 måneder haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet men gjorde det? mange flere en enkelt gang Nej 7 / 4% 22 / 11% 38 / 20% 127 / 65% 9 / 5% 21 / 11% 41 / 21% 123 / 63% Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør klasselæreren så noget ved det? Tror du, at din klasselærer ved, hvis nogen i din klasse bliver mobbet? helt bestemt 110 / 57% måske 38 / 20% 103 / 53% det tror jeg helt bestemt 57 / 29% 16 / 8% 11 / 6% 42 / 22% 11 / 6% Rigtig Meget Hverken lidt Synes du, at der er mobning i din klasse? 3 / 2% 11 / 6% 44 / 23% Lidt 53 / 27% Meget lidt slet 83 / 43% Hvilken type mobning drejer det sig om? (sæt gerne flere krydser) Øgenavne/grimme ord 88 / 79% Hånlige kommentarer 67 / 60% Udelukkelse (at blive holdt udenfor) 44 / 40% Fysiske angreb(fxskub, slag, spark) 55 / 50% Ubehagelige SMS'er 15 / 14% Andet 47 / 42% Hvor foregår mobningen mest? (sæt gerne flere krydser) I klasseværelset 82 / 74% htp:/ (3 af 13) :12:50

4 På n 59 / 53% I skolegården 73 / 66% På toiletterne 10 / 9% I aulaen ( andre fællesrum) 18 / 16% På vej til skole 6 / 5% På vej hjem fra skole 23 / 21% Andre steder 41 / 37% Det ved jeg 22 / 20% Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? mange flere en enkelt gang 6 / 3% 10 / 5% 15 / 8% Nej 163 / 84% Ja Nej Ved Har din skole regler mod mobning? 136 / 70% 12 / 6% 46 / 24% Konflikter Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende)i skolen? Meget tit Engang Ikke ret tit Meget sjældent aldrig 52 / 27% 84 / 43% 40 / 21% 18 / 9% Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter i klassen 131 / 74% Det er konflikter på tværs af klasser 85 / 48% Det er konflikter mellem pigerne 77 / 44% Det er konflikter mellem drengene 103 / 59% Det er konflikter mellem piger og drenge 107 / 61% Det er konflikter mellem bestemte elevgrupper kliker 50 / 28% Det er konflikter i forhold til regler på skolen 47 / 27% Det er konflikter mellem elever og lærere 90 / 51% Hvad ser du som årsagertil konflikterne på skolen? (sæt gerne flere krydser) Misforståelser 101 / 57% Sladder/rygter 107 / 61% Grimt sprog 126 / 72% Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 81 / 46% htp:/ (4 af 13) :12:50

5 Forskellighed 60 / 34% Mangel på respekt for hinanden 104 / 59% Andet 69 / 39% Hvor tit oplever duselvat være en del af konflikter i skolen? Meget tit Engang Ikke ret tit Meget sjældent aldrig 9 / 5% 37 / 19% 77 / 40% 71 / 37% Hvad er det for nogle konflikter, du er en del af? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter i klassen 82 / 67% Det er konflikter på tværs af klasser 32 / 26% Det er konflikter mellem mig og en anden elev 74 / 60% Det er konflikter mellem mig og flere andre elever 47 / 38% Det er konflikter i forhold til bestemte elevgrupper kliker 23 / 19% Det er konflikter i forhold til regler på skolen 28 / 23% Det er konflikter mellem mig og lærerne 28 / 23% Hvad ser du som årsagertil de konflikter, du er en del af? (sæt gerne flere krydser) Misforståelser 78 / 63% Sladder/rygter 55 / 45% Grimt sprog 68 / 55% Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 33 / 27% Forskellighed 37 / 30% Mangel på respekt for hinanden 62 / 50% Andet 46 / 37% Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det? Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? Klasselæ reren tit engang Ikke ret tit Meget sjældent aldrig 0 / 0% 36 / 19% 58 / 30% 100 / 52% 48 / 25% 80 / 41% 44 / 23% 22 / 11% 44 / 23% 81 / 42% 39 / 20% 30 / 15% htp:/ (5 af 13) :12:50

6 noget Hverken lidt kun lidt slet Synes du, at din klasselærer viser interesse for dig? 45 / 23% 63 / 32% 60 / 31% 17 / 9% 9 / 5% Synes du, at din klasselærer gør noget for, at alle i klassen skal have det godt? 88 / 45% 57 / 29% 25 / 13% 13 / 7% 11 / 6% Taler din klasselærer med jer om, hvordan I har det i klassen? Taler I sammen om, hvad I kan gøre for at få en god klasse? tit tit Sommetider aldrig 18 / 9% 37 / 19% 103 / 53% 36 / 19% 24 / 12% 44 / 23% 91 / 47% 35 / 18% Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer i skolen? Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer, der har noget med skolen at gøre? tit 11 / 6% 5 / 3% tit Sommetider aldrig 15 / 8% 51 / 26% 63 / 32% 3 / 2% 20 / 10% 93 / 48% for jeg har ingen problemer 54 / 28% 73 / 38% helt bestemt Måske Det tror jeg slet Ved Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din klasselærer? 66 / 34% 64 / 33% 21 / 11% 20 / 10% 23 / 12% Timerne og undervisningen Jeg er en af de bedste Der er nogle få, som er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Det er forskelligt fra fag til fag Ved Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen -rent fagligt? 31 / 16% 70 / 36% 24 / 12% 59 / 30% 10 / 5% Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig? 30 / 15% 53 / 27% 26 / 13% 45 / 23% 40 / 21% tit tit Sommetider Aldrig htp:/ (6 af 13) :12:50

7 Keder du dig i timerne? Får du ros af lærerne for dit arbejde? Arbejder du sammen med andre om opgaver? Arbejder I praktisk kreativt (maler, tegner, synger, bygger, spiller, dramatiserer osv.)i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.)? 38 / 20% 27 / 14% 47 / 24% 18 / 9% 56 / 29% 78 / 40% 19 / 10% 51 / 26% 92 / 47% 20 / 10% 78 / 40% 3 / 2% 4 / 2% 57 / 29% 10 / 5% 2 / 1% 30 / 15% 74 / 38% 56 / 29% 16 / 8% Synes du, at der for stilles for store for små krav til dig fra lærerne? For store krav Passende krav For små krav 20 / 10% 153 / 80% 19 / 10% Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Må I være med til at bestemme, hvordan/ på hvilken måde I skal arbejde med et emne en opgave? Synes du, at du lærer noget i skolen? altid 13 / 7% 3 / 2% 7 / 4% 40 / 21% for det meste Sommetider Aldrig 50 / 26% 67 / 35% 45 / 23% 12 / 6% 67 / 35% 83 / 43% 23 / 12% 69 / 36% 77 / 40% 95 / 49% 17 / 9% 27 / 14% 16 / 8% 39 / 20% 12 / 6% 6 / 3% Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt gerne flere krydser) Når det er læreren, der underviser os 113 / 59% Når vi har gruppearbejde med nogen fra klassen 97 / 51% Når vi har gruppearbejde med nogen fra de andre klasser 35 / 18% Når vi arbejder hver for sig 99 / 52% Når vi løser opgaver på en kreativ praktisk måde (maler, tegner, synger, bygger, spiller, dramatiserer osv.) 82 / 43% Når vi har temadage projekter på tværs af fag 82 / 43% Andet 79 / 41% Stress htp:/ (7 af 13) :12:50

8 Synes du, at du har for få for mange lektier for? For mange Passende For få 58 / 30% 120 / 63% 14 / 7% Føler du dig stresset på grund af dine lektier? altid for Sommetider aldrig 26 / 14% 31 / 16% 85 / 44% 50 / 26% Har du fritidsjob? 52 / 27% 140 / 73% Ja Nej 1-3 timer pr. uge 3-6 timer pr uge 6-9 timer pr. uge 10 timer mere pr. uge Hvor mange timer arbejder du om ugen? 18 / 35% 13 / 25% 14 / 27% 7 / 13% Har du pligter derhjemme (ud over lektier)? mange nogle Ikke ret mange ingen 21 / 11% 99 / 52% 60 / 31% 11 / 6% Hvor lang tid bruger du på dine pligter (ca.)? Mindre end ½ time hver dag ½-1 time om dagen 1-2 timer om dagen Mere end 2 timer hver dag 53 / 44% 49 / 41% 14 / 12% 4 / 3% Hvor mange om ugen (ca.)skal du af sted til fritidsaktiviteter? Ingen flere 36 / 19% 20 / 11% 37 / 19% 40 / 21% 23 / 12% 34 / 18% altid for Sommetider aldrig Synes du, at du har for at se til? 10 / 5% 26 / 14% 110 / 58% 44 / 23% Rammer 1 htp:/ (8 af 13) :12:50

9 Hvad synes du om... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved / findes -jeres klasselokale? 37 / 20% 102 / 54% 40 / 21% 9 / 5% -pladsforholdene i klassen? 50 / 27% 91 / 48% 42 / 22% 5 / 3% -indretningen af klassen? 45 / 24% 77 / 41% 57 / 30% 9 / 5% -antallet af lokaler steder til gruppearbejde? -indretningen af grupperum steder til gruppearbejde? 29 / 15% 89 / 47% 44 / 23% 26 / 14% 38 / 20% 68 / 36% 39 / 21% 43 / 23% -skolens faglokaler? 49 / 26% 92 / 49% 29 / 15% 18 / 10% -adgang til PC'ere? 79 / 42% 75 / 40% 27 / 14% 7 / 4% -muligheden for at opbevare overtøj, egne ting mm.? 43 / 23% 76 / 40% 53 / 28% 16 / 9% -toiletforholdene på skolen? 25 / 13% 63 / 34% 90 / 48% 10 / 5% -antallet af steder/områder, hvor man kan være i ro? 24 / 13% 75 / 40% 60 / 32% 29 / 15% -skolens legeplads? 18 / 10% 47 / 25% 81 / 43% 42 / 22% -skolegården? 30 / 16% 77 / 41% 56 / 30% 25 / 13% -skolens boldbaner og/ andre udendørs aktivitetsområder? 53 / 28% 74 / 39% 50 / 27% 11 / 6% Hvad er dit indtryk af... -jeres fælles indendørs opholdsarealer (fxaula og andre fællesrum)? Det er et godt/rart sted at være Det er hverken godt dårligt Det er et trist/ kedeligt sted at være Ved / findes 51 / 27% 95 / 51% 31 / 17% 10 / 5% -skolens gangarealer? 52 / 28% 94 / 50% 31 / 17% 10 / 5% -skolens kantine? 8 / 4% 14 / 7% 16 / 9% -skolens idrætslokale hal? -jeres udearealer (fxhyggekroge, gårdhaver og grønne områder)? 125 / 67% 149 / 80% 42 / 22% 13 / 7% 7 / 4% 46 / 25% 83 / 44% 33 / 18% 25 / 13% Hvordan vurderer du... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden -vedligeholdelsen af skolen? 37 / 20% 104 / 56% 45 / 24% -farverne på væggene? 44 / 24% 82 / 44% 60 / 32% -udsmykningen (planter, billeder osv.)? 36 / 19% 79 / 42% 71 / 38% i høj grad i nogen grad Ikke ret slet Ved htp:/ (9 af 13) :12:50

10 Har eleverne på din skole indflydelse på, hvordan skolens lokaler skal indrettes og udsmykkes? 19 / 10% 42 / 23% 62 / 33% 27 / 15% 36 / 19% Har eleverne på din skole indflydelse på, hvad skolens udearealer skal bruges til, og hvordan de skal se ud? 16 / 9% 52 / 28% 59 / 32% 28 / 15% 31 / 17% Hvilke ord synes du, passer bedst på din skole? (sæt gerne flere krydser)? Spændende 29 / 16% Grim 80 / 43% Hyggelig 49 / 26% Kold 61 / 33% Trist 64 / 34% Velholdt 53 / 28% Kedelig 112 / 60% Lys 67 / 36% Nedslidt 64 / 34% Mørk 43 / 23% Pæn 44 / 24% Indbydende 36 / 19% Upersonlig 69 / 37% Aktivitetsmuligheder Hvor tit er du fysisk aktiv (bevæger dig, klatrer, løber osv.)i frikvarteret? Hvor tit er du fysisk aktiv i de timer, hvor der står gymnastik svømning på skemaet? Meget tit Tit Af og til aldrig 59 / 32% 58 / 31% 52 / 28% 16 / 9% 18 / 10% 38 / 21% 75 / 41% 54 / 29% Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter udendørs? Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter indendørs? Rammer 2 mange en del Ikke ret mange næsten ingen 25 / 14% 68 / 37% 71 / 38% 21 / 11% 20 / 11% 47 / 25% 62 / 34% 56 / 30% htp:/ (10 af 13) :12:50

11 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden i orden: -mulighederne for at se, hvad der sker på tavlen? Helt i orden Mindre problemer Ikke i orden 105 / 58% 68 / 37% 9 / 5% -stolene, du sidder på? 36 / 20% 58 / 32% 88 / 48% -mulighederne for at kunne indstille din stol? -mulighederne for at kunne indstille dit bord? 25 / 14% 47 / 26% 110 / 60% 34 / 19% 47 / 26% 101 / 55% -lyset til at kunne se at læse og skrive? 102 / 56% 62 / 34% 18 / 10% -mulighederne for at kunne høre, hvad der bliver sagt? 105 / 58% 63 / 35% 14 / 8% Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende: Hver dag Næsten hver dag Af og til aldrig Træk i klasselokalet 13 / 7% 26 / 14% 78 / 43% 64 / 35% For høj for lav temperatur i klassen andre steder på skolen? 18 / 10% 33 / 18% 89 / 49% 41 / 23% Larm og støj 51 / 28% 55 / 30% 57 / 31% 18 / 10% For skarpt dagslys 9 / 5% 16 / 9% 71 / 39% 85 / 47% For lidt dagslys 7 / 4% 12 / 7% 68 / 38% 94 / 52% Rod 35 / 19% 36 / 20% 71 / 39% 39 / 22% Dårlig lugt 32 / 18% 28 / 15% 65 / 36% 56 / 31% Rengøring 54 / 30% 28 / 15% 58 / 32% 41 / 23% Ventilation og udluftning 29 / 16% 37 / 20% 66 / 36% 49 / 27% Srhed Har du fået at vide, hvad du skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen? Ja Nej Ved 172 / 95% 5 / 3% 4 / 2% Er du kommet til skade på skolen i løbet af det seneste år? flere et par en enkelt gang Nej 16 / 9% 35 / 19% 33 / 18% 97 / 54% Hvor skete dit/dine uheld? (sæt gerne flere krydser) Indendørs 30 / 36% Udendørs 58 / 69% I forbindelse med undervisningen 12 / 14% I frikvarteret 59 / 70% htp:/ (11 af 13) :12:50

12 Hvordan vil du beskrive din skade/dine skader? Kost og rygning Det var alvorligt Det var lidt alvorligt Det var noget særligt 12 / 14% 25 / 30% 47 / 56% Hvor tit spiser du morgenmad? Hver dag 129 / 71% Næsten hver dag Af og til aldrig 22 / 12% 14 / 8% 16 / 9% Hvor tit har du mad med i skole? Hver dag 115 / 64% Næsten hver dag Af og til aldrig 35 / 19% 18 / 10% 13 / 7% Har du mulighed for at opbevare din madpakke i et køleskab? Når du har mad med, kan du så købe mad på skolen? Ja Nej Ved 45 / 25% 128 / 71% 8 / 4% 139 / 77% 31 / 17% 11 / 6% Ja Nej Sommetider Ryger du? 2 / 1% 171 / 94% 8 / 4% Føler du dig generet af rygning på skolen? 34 / 19% 134 / 74% 13 / 7% Helbred og velbefindende Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt Hvordan synes du, at dit helbred er? 94 / 52% 79 / 44% 5 / 3% 3 / 2% Hvor tit har du... -hovedpine? Hver dag næsten hver dag 10 / 6% En flere om ugen 23 / 13% -mavepine? 6 / 3% 12 / 7% En flere om måneden 46 / 25% 51 / 28% En flere i løbet af et halvt år 54 / 30% 42 / 23% -feber? 2 / 1% 3 / 2% 9 / 5% 54 / 30% aldrig 48 / 27% 70 / 39% 113 / 62% htp:/ (12 af 13) :12:50

13 -problemer med astma og/ allergi? 11 / 6% 5 / 3% 9 / 5% 20 / 11% -problemer med eksem/udslæt? 9 / 5% 6 / 3% 6 / 3% 19 / 10% -ondt i nakke, ryg skuldre? 13 / 7% 16 / 9% -smerter andre steder i kroppen? 8 / 4% 13 / 7% 43 / 24% 25 / 14% 50 / 28% 46 / 25% -andre helbredsproblemer? 1 / 1% 5 / 3% 8 / 4% 27 / 15% 136 / 75% 141 / 78% 59 / 33% 89 / 49% 140 / 77% Hvor tit inden for de sidste 2 måneder... -har du været i rigtig godt humør? -har du følt dig godt tilpas? Hele tiden 39 / 22% 45 / 25% Det meste af tiden 92 / 51% 93 / 51% En del af tiden 40 / 22% 31 / 17% -har du været ked af det? 5 / 3% 7 / 4% 22 / 12% -har du følt dig ensom? 4 / 2% 5 / 3% 19 / 10% -har du følt dig træt og uoplagt? 10 / 6% 10 / 6% 50 / 28% -har du haft svært ved at koncentrere dig i længere tid ad n? 11 / 6% 22 / 12% 36 / 20% Kun lidt af tiden Slet 5 / 3% 5 / 3% 6 / 3% 6 / 3% 82 / 45% 49 / 27% 61 / 34% 68 / 38% 65 / 36% 104 / 57% 50 / 28% 44 / 24% htp:/ (13 af 13) :12:50

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Side 1 af 12 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 30 / 45% 33 / 50% 3 / 5% 0 / 0% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007 1 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i 4.-9. klasse Oktober 2007 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad

Læs mere

Stor gruppe Undervisningsmiljø undersøgelse.

Stor gruppe Undervisningsmiljø undersøgelse. Stor gruppe. 2007 Undervisningsmiljø undersøgelse. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 2 / 15% 10 / 77% 1 / 8% 0 / 0% Ja, dem alle

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% nogle enkelte 31 / 28% 63 / 57% 16 / 15% 0 / 0% meste 14 / 13% 61 / 55% 29 / 26% 6 / 5%

23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% nogle enkelte 31 / 28% 63 / 57% 16 / 15% 0 / 0% meste 14 / 13% 61 / 55% 29 / 26% 6 / 5% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet 23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2010 Hold: 5. klasse 2010, 6. klasse 2010 Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' på Østervangskolen 2009 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 9a M, K 9b Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin (4. - 8. årgang)' 2009 4Å, 5Å, 6Å, 7Å, 8Å M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole?

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse for klassetrin

Undervisningsmiljøundersøgelse for klassetrin Undervisningsmiljøundersøgelse for 3. 6. klassetrin Vadehavsskolen maj 2010. 1. Simple tabeller Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø 4.-10. klasse 2009 Hold: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7x, 7y, 7z, 8a, 8b, 8c, 9w, 9z, 10x, 10y Køn: M, K Ikke viste hold: 10z Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 bakkeskolen 7.a, bakkeskolen 7.b, bakkeskolen 7.c, bakkeskolen 8. a, bakkeskolen 8.b, bakkeskolen 9.c, bakkeskolen 10.a M, K Ikke

Læs mere

Side 1 af 5 Forlad arkivet Aargang: 9. klasse Tilbage Rammer 1 Hvad synes du om... - jeres klasselokale? - pladsforholdene i klassen? - indretningen af klassen? - antallet af lokaler steder til gruppearbejde?

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Trivselsundersøgelse april 09 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c M, K Resultater i antal og

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del.

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 105 / 25% 264 / 62%

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9%

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det Ikke så tit Nej, slet 58 / 30% 10 / 5% 7 / 14% 8 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. December 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Svarfordelingsrapport: mellemtrin

Svarfordelingsrapport: mellemtrin Rapporten er lavet d.07-0-204 Svarfordelingsrapport: mellemtrin 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Målsætningsdato: Startdato: 07-07-203 Slutdato: 07-0-204 Denne rapport: Mellemtrin

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Rapporten er oprettet d Elever Husby Efterskole

Rapporten er oprettet d Elever Husby Efterskole Rapporten er oprettet d. 27-02-208 Elever 208 02 Definitioner Skabelon: Distribution report Områder: APV Undersøgelse: Elevundersøgelse 208 Denne rapport: - (NEM APV gammel gruppe) Default Department Afdelinger

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 17. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 1. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen. Termometertal fra skoleåret

Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen. Termometertal fra skoleåret Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen Termometertal fra skoleåret 2009-2010 2009 2010 1 Termometertal fra skoleåret 2009-2010 3 Generel tilfredshed, 0.-3. klasse 4 Generel tilfredshed, 4.-10.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 3. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. november 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9.

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 14 / 26% 31 / 57% 8 / 15% 1 / 2% 10 / 19% 28 / 52% 15 / 28% 1 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 14 / 26% 31 / 57% 8 / 15% 1 / 2% 10 / 19% 28 / 52% 15 / 28% 1 / 2% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 14 / 6% 31 / 57% 8 / 15% 1 / % Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere