Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk."

Transkript

1 Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne på flere måder: Simple tabeller viser, hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål Et søjlediagram viser et pointtal for hvert emne (fx "mobning" og "sikkerhed") i jeres undersøgelse. Pointtallet viser, hvordan I klarer jer på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst. Et søjlediagram med landsgennemsnittet over samme pointtal Et søjlediagram viser et pointtal for jeres bonusresultater dvs. for de "ekstra" emneområder, der kan beregnes ud fra elevernes svar på forskellige spørgsmål på tværs af de Termometer emner, I har valgt at tage med i jeres undersøgelse. Et søjlediagram med landsgennemsnittet over samme pointtal for bonusresultater Hvis I har føjet jeres egne, hjemmelavede emner og spørgsmål til undersøgelsen, præsenteres resultaterne heraf i simple tabeller Elevernes eventuelle kommentarer til undersøgelsen i prosaform. Hvordan følger vi op på vores undersøgelse? Hvis jeres Termometerundersøgelse skal danne afsæt for en undervisningsmiljøvurdering (UMV), skal I efter denne kortlægning videre med de næste faser i UMV processen: At vurdere resultaterne i dialog med jeres elever og sammen med dem prioritere eventuelle undervisningsmiljøproblemer (nogle kræver måske en nærmere undersøgelse) samt at udarbejde en handlingsplan og retningslinjer for opfølgning. I finder værktøjer til de øvrige faser og metoder til dialog om resultaterne på Her finder I også skabelonen "UMV sådan!", hvori I løbende kan samle hovedkonklusionerne fra arbejdet med UMV en. Den udfyldte skabelon er jeres færdige UMV, og ved at placere den centr på skolens hjemmeside, lever I op til kravet om UMV ens offentlige tilgængelighed. DCUM anbefaler desuden, at I synliggør jeres UMV ved at registrere jeres skole på det elektroniske Danmarkskort, Undervisningsmiljøkortet. I kan finde kortet via DCUM s hjemmeside eller direkte på kort.dk 1. Simple tabeller Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål. Dreng Pige 1 Er du: 26 / 52% 24 / 48% 50 Generel tilfredshed Ja, id Ja, for det Ikke så tit Nej, slet ikke 2 Er du glad for din skole? 14 / 28% 33 / 66% 3 / 6% 0 / 0% 50 Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem 3 Er du glad for dine lærere? 11 / 22% 30 / 60% 7 / 14% 2 / 4% 50 Hvor tit... Altid For det Ikke så tit 4 - glæder du dig til at komme i skole? 6 / 12% 31 / 62% 13 / 26% 0 / 0% glæder du dig til at se dine klassekammerater? 29 / 58% 19 / 38% 1 / 2% 1 / 2% 50 Side 1 af 19

2 Ja, id Ja, for det Ikke så tit Nej, slet ikke 6 Er du glad for den klasse, du går i? 28 / 56% 20 / 40% 1 / 2% 1 / 2% 50 Ja, id Ja, for det Ikke så tit Nej, slet ikke 7 Føler du dig tryg i klassen? 31 / 62% 14 / 28% 5 / 10% 0 / 0% 50 Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem 8 Kan du lide dine kammerater i klassen? 17 / 34% 28 / 56% 4 / 8% 1 / 2% 50 Ja, tit Engang imellem Aldrig 9 Er du sammen med klassekammerater uden for skoletiden? Klassen og kammeraterne 20 / 40% 23 / 46% 5 / 10% 2 / 4% 50 Ingen En enkelt 2-5 Mere end 5 10 Hvor mange venner har du i din klasse? 2 / 4% 0 / 0% 12 / 24% 36 / 72% Hvor mange fra din klasse, tror du, ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det? 3 / 6% 4 / 8% 20 / 40% 23 / 46% Hvor mange fra din klasse ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til? 7 / 14% 6 / 12% 27 / 54% 10 / 20% 50 Ja, id Ja, for det Engang imellem 13 Føler du, at dine klassekammerater kan lide dig som den, du er? 21 / 42% 22 / 44% 7 / 14% 0 / 0% Føler du dig uden for kammeratskabet i klassen? 5 / 10% 0 / 0% 8 / 16% 37 / 74% Synes du, at I taler grimt til hinanden i klassen? 5 / 10% 9 / 18% 28 / 56% 8 / 16% 50 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 16 Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre i klassen? 33 / 67,3% 16 / 32,7% 0 / 0% 0 / 0% 49 Ja Nej Ved ikke 17 Har I regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden i klassen? 19 / 38,8% 9 / 18,4% 21 / 42,9% 49 Svar også på nr. 17a-17c Gå direkte videre til 18 Side 2 af 19

3 Eleverne og klasselæreren Eleverne alene Klasselæreren alene Ved ikke 17a Hvem har lavet disse regler? 16 / 84,2% 0 / 0% 2 / 10,5% 1 / 5,3% 19 Ja, id Ja, for det Engang imellem 17b Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig over for dine klassekammerater? 5 / 26,3% 12 / 63,2% 1 / 5,3% 1 / 5,3% 19 Hver dag Næsten hver dag Engang imellem Mobning 17c Hvor tit oplever du, at andre elever i klassen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jer overfor hinanden? 2 / 10,5% 3 / 15,8% 9 / 47,4% 5 / 26,3% 19 Ja, helt bestemt Ja, måske Nej, det tror jeg ikke Nej, helt bestemt ikke 18 Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør klasselæreren så noget ved det? 17 / 36,2% 18 / 38,3% 9 / 19,1% 3 / 6,4% Tror du, at din klasselærer ved, hvis nogen i din klasse bliver mobbet? 10 / 21,3% 24 / 51,1% 8 / 17% 5 / 10,6% 47 Ja Nej 20 Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning? 19 / 40,4% 28 / 59,6% 47 Svar også på nr. 20a-20b Gå direkte videre til 21 Ja Nej 20a Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen? 8 / 42,1% 11 / 57,9% 19 20b Har du haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet men gjorde det ikke? 15 / 78,9% 4 / 21,1% 19 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 21 Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? 3 / 6,1% 0 / 0% 3 / 6,1% 43 / 87,8% 49 Svar også på nr. 21a-21b Gå direkte videre til 22 Når du er blevet mobbet er det så af... Ja Nej 21a - nogle fra din egen klasse? 3 / 50% 3 / 50% 6 21b - nogle fra en anden klasse? 4 / 66,7% 2 / 33,3% 6 Side 3 af 19

4 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 22 Har du inden for de sidste 2 måneder mobbet eller været med til at mobbe en eller flere andre elever? 2 / 4,3% 1 / 2,1% 8 / 17% 36 / 76,6% 47 Rigtig meget Meget Hverken meget eller lidt Lidt Meget lidt eller slet ikke 23 Synes du, at der er mobning i din klasse? 1 / 2,1% 2 / 4,3% 6 / 12,8% 7 / 14,9% 31 / 66% 47 Svar også på nr. 23a-23b Gå direkte videre til 24 23a Hvilken type mobning drejer det sig om? (sæt gerne flere krydser) Øgenavne/grimme ord 13 / 81,2% Hånlige kommentarer 13 / 81,2% Udelukkelse (at blive holdt udenfor) 10 / 62,5% Fysiske overgreb (fx skub, slag, spark) 6 / 37,5% Ubehagelige SMS'er 3 / 18,8% Andet 5 / 31,2% I 16 Side 4 af 19

5 23b Hvor foregår mobningen mest? (sæt gerne flere krydser) I klasseværelset 13 / 81,2% På gangen 8 / 50% I skolegården 6 / 37,5% På toiletterne 5 / 31,2% I aulaen (eller andre fællesrum) 3 / 18,8% På vej til skole 4 / 25% På vej hjem fra skole 4 / 25% Andre steder 5 / 31,2% Det ved jeg ikke 3 / 18,8% I 16 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 24 Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? 1 / 2,2% 1 / 2,2% 4 / 8,9% 39 / 86,7% 45 Ja Nej Ved ikke 25 Har din skole regler mod mobning? 27 / 60% 1 / 2,2% 17 / 37,8% 45 Konflikter Meget tit Engang imellem Ikke ret tit 26 Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen? 3 / 6,8% 19 / 43,2% 8 / 18,2% 14 / 31,8% 44 Svar også på nr. 26a-26b Gå direkte videre til 27 Side 5 af 19

6 26a Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter i klassen 16 / 53,3% Det er konflikter på tværs af klasser 16 / 53,3% Det er konflikter mellem pigerne 20 / 66,7% Det er konflikter mellem drengene 4 / 13,3% Det er konflikter mellem piger og drenge 13 / 43,3% Det er konflikter mellem bestemte elevgrupper eller kliker 8 / 26,7% Det er konflikter i forhold til regler på skolen 13 / 43,3% Det er konflikter mellem elever og lærere 17 / 56,7% I 30 26b Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) Misforståelser 17 / 56,7% Sladder/rygter 15 / 50% Grimt sprog 24 / 80% Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 12 / 40% Forskellighed 9 / 30% Mangel på respekt for hinanden 16 / 53,3% Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting 15 / 50% Andet 4 / 13,3% I 30 Side 6 af 19

7 Meget tit Engang imellem Ikke ret tit 27 Hvor tit oplever du selv at være en del af konflikter i skolen? 1 / 2,3% 6 / 14% 8 / 18,6% 28 / 65,1% 43 Svar også på nr. 27a-27b Gå direkte videre til 28 27a Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter i klassen 9 / 69,2% Det er konflikter på tværs af klasser 7 / 53,8% Det er konflikter mellem mig og en anden elev 8 / 61,5% Det er konflikter mellem mig og flere andre elever 5 / 38,5% Det er konflikter i forhold til bestemte elevgrupper eller kliker 5 / 38,5% Det er konflikter i forhold til regler på skolen 0 / 0% Det er konflikter mellem mig og lærerne 1 / 7,7% I 13 27b Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) Misforståelser 6 / 46,2% Sladder/rygter 4 / 30,8% Grimt sprog 9 / 69,2% Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 6 / 46,2% Forskellighed 5 / 38,5% Mangel på respekt for hinanden 5 / 38,5% Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting 3 / 23,1% Andet 1 / 7,7% I 13 Side 7 af 19

8 Ja, tit Ja, engang imellem Ikke ret tit 28 Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det? 0 / 0% 2 / 4,9% 5 / 12,2% 34 / 82,9% Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? 2 / 4,9% 21 / 51,2% 9 / 22% 9 / 22% Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? 6 / 14,6% 18 / 43,9% 10 / 24,4% 7 / 17,1% 41 Klasselæreren Ja, meget Ja, noget Hverken meget eller lidt Nej, kun lidt Nej, slet ikke Synes du, at din klasselærer viser interesse for dig? Synes du, at din klasselærer gør noget for, at alle i klassen skal have det godt? 10 / 25% 19 / 47,5% 4 / 10% 3 / 7,5% 4 / 10% / 37,5% 16 / 40% 5 / 12,5% 2 / 5% 2 / 5% 40 Ja, meget tit Ja, tit Sommetider 33 Taler din klasselærer med jer om, hvordan I har det i klassen? 5 / 12,5% 8 / 20% 20 / 50% 7 / 17,5% Taler I sammen om, hvad I kan gøre for at få en god klasse? 7 / 17,5% 7 / 17,5% 18 / 45% 8 / 20% 40 Ja, id Ja, for det Sommetider Nej, for jeg har ingen problemer Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer i skolen? Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer, der ikke har noget med skolen at gøre? 3 / 7,5% 3 / 7,5% 5 / 12,5% 14 / 35% 15 / 37,5% 40 0 / 0% 2 / 5% 3 / 7,5% 18 / 45% 17 / 42,5% 40 Ja, id Ja, for det Sommetider Ved ikke 37 Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din klasselærer? 9 / 22,5% 11 / 27,5% 7 / 17,5% 4 / 10% 9 / 22,5% 40 Ja, id Ja, for det Sommetider Ved ikke 38 Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos en anden voksen på skolen? 4 / 10% 5 / 12,5% 7 / 17,5% 5 / 12,5% 19 / 47,5% 40 Side 8 af 19

9 Timerne og undervisningen Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Det er forskelligt fra fag til fag Ved ikke Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen - rent fagligt? Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig? 7 / 17,9% 18 / 46,2% 7 / 17,9% 5 / 12,8% 2 / 5,1% 39 6 / 15,4% 15 / 38,5% 9 / 23,1% 5 / 12,8% 4 / 10,3% 39 Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Aldrig 41 Keder du dig i timerne? 5 / 12,8% 4 / 10,3% 19 / 48,7% 10 / 25,6% 1 / 2,6% Får du ros af lærerne for dit arbejde? 1 / 2,6% 11 / 28,2% 22 / 56,4% 2 / 5,1% 3 / 7,7% Savner du at arbejde mere sammen med andre om opgaver? 5 / 12,8% 6 / 15,4% 15 / 38,5% 6 / 15,4% 7 / 17,9% Savner du at arbejde mere alene om opgaver? 1 / 2,6% 4 / 10,3% 10 / 25,6% 13 / 33,3% 11 / 28,2% 39 Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Aldrig 45 Savner du mulighed for at arbejde mere praktisk eller kreativt i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.) 8 / 20,5% 8 / 20,5% 13 / 33,3% 6 / 15,4% 4 / 10,3% 39 For store krav Passende krav For små krav 46 Synes du, at der for det stilles for store eller for små krav til dig fra lærerne? 7 / 18,4% 30 / 78,9% 1 / 2,6% 38 Ja, id Ja, for det Sommetider Aldrig Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave? 2 / 5,3% 14 / 36,8% 15 / 39,5% 6 / 15,8% 1 / 2,6% 38 0 / 0% 1 / 2,6% 14 / 36,8% 20 / 52,6% 3 / 7,9% 38 1 / 2,6% 3 / 7,9% 20 / 52,6% 10 / 26,3% 4 / 10,5% Synes du, at du lærer noget i skolen? 6 / 15,8% 23 / 60,5% 7 / 18,4% 1 / 2,6% 1 / 2,6% 38 Side 9 af 19

10 51 Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt gerne flere krydser) Når det er læreren, der underviser os 32 / 84,2% Når vi har gruppearbejde med nogen fra klassen 19 / 50% Når vi har gruppearbejde med nogen fra de andre klasser 6 / 15,8% Når vi arbejder hver for sig 15 / 39,5% Når vi løser opgaver på en kreativ eller praktisk måde (maler, tegner, synger, bygger, spiller, dramatiserer osv.) 19 / 50% Når vi har temadage eller projekter på tværs af fag 19 / 50% Andet 14 / 36,8% I 38 Stress For mange Passende For få 52 Synes du, at du har for få eller for mange lektier for? 13 / 34,2% 25 / 65,8% 0 / 0% 38 Ja, id Ja, tit Sommetider 53 Føler du dig stresset på grund af dine lektier? 2 / 5,3% 10 / 26,3% 20 / 52,6% 6 / 15,8% 38 Ja Nej 54 Har du fritidsjob? 14 / 36,8% 24 / 63,2% 38 Svar også på nr. 54a Gå direkte videre til timer pr. uge 4-6 timer pr uge 7-9 timer pr. uge 10 timer eller mere pr. uge 54a Hvor mange timer arbejder du om ugen? 6 / 42,9% 5 / 35,7% 2 / 14,3% 1 / 7,1% 14 Ja, mange Ja, nogle Ikke ret mange Nej, ingen 55 Har du pligter derhjemme (ud over lektier)? 4 / 10,5% 16 / 42,1% 13 / 34,2% 5 / 13,2% 38 Svar også på nr. 55a Gå direkte videre til 56 Side 10 af 19

11 Mindre end ½ time hver dag ½-1 time om dagen 1-2 timer om dagen Mere end 2 timer hver dag 55a Hvor lang tid bruger du på dine pligter (ca.)? 5 / 25% 12 / 60% 3 / 15% 0 / 0% 20 Ingen eller flere 56 Hvor mange gange om ugen (ca.) skal du af sted til fritidsaktiviteter? 5 / 13,2% 1 / 2,6% 8 / 21,1% 11 / 28,9% 7 / 18,4% 6 / 15,8% 38 Ja, id Ja, tit Sommetider 57 Synes du, at du generelt har for meget at se til? 2 / 5,3% 2 / 5,3% 24 / 63,2% 10 / 26,3% 38 Rammer 1 Hvad synes du om... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 58 - jeres klasselokale? 8 / 21,6% 20 / 54,1% 7 / 18,9% 2 / 5,4% pladsforholdene i klassen? 12 / 32,4% 15 / 40,5% 8 / 21,6% 2 / 5,4% indretningen af klassen? 11 / 29,7% 14 / 37,8% 8 / 21,6% 4 / 10,8% antallet af lokaler eller steder til gruppearbejde? 7 / 18,9% 13 / 35,1% 11 / 29,7% 6 / 16,2% indretning af grupperum eller steder til gruppearbejde? 6 / 16,2% 10 / 27% 14 / 37,8% 7 / 18,9% skolens faglokaler? 9 / 24,3% 16 / 43,2% 8 / 21,6% 4 / 10,8% adgang til PC'ere? 10 / 27% 18 / 48,6% 8 / 21,6% 1 / 2,7% muligheden for at opbevare overtøj, egne ting mm.? 3 / 8,1% 15 / 40,5% 14 / 37,8% 5 / 13,5% toiletforholdene på skolen? 4 / 10,8% 8 / 21,6% 23 / 62,2% 2 / 5,4% antallet af steder/områder, hvor man kan være i ro? 1 / 2,7% 15 / 40,5% 14 / 37,8% 7 / 18,9% skolens legeplads? 3 / 8,1% 8 / 21,6% 16 / 43,2% 10 / 27% skolegården? 5 / 13,5% 16 / 43,2% 14 / 37,8% 2 / 5,4% skolens boldbaner og/eller andre udendørs aktivitetsområder? 11 / 29,7% 18 / 48,6% 5 / 13,5% 3 / 8,1% 37 Side 11 af 19

12 Hvad er dit indtryk af... Det er et godt/rart sted at være Det er hverken godt eller dårligt Det er et trist/kedeligt sted at være Ved ikke/findes ikke 71 - jeres fælles indendørs opholdsarealer (fx aula og andre fællesrum)? 11 / 29,7% 12 / 32,4% 9 / 24,3% 5 / 13,5% skolens gangarealer? 13 / 35,1% 17 / 45,9% 4 / 10,8% 3 / 8,1% skolens kantine? 2 / 5,4% 3 / 8,1% 2 / 5,4% 30 / 81,1% skolens idrætslokale eller hal? 20 / 54,1% 12 / 32,4% 4 / 10,8% 1 / 2,7% jeres udearealer (fx hyggekroge, gårdhaver og grønne områder)? 3 / 8,1% 17 / 45,9% 12 / 32,4% 5 / 13,5% 37 Hvordan vurderer du... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden 76 - vedligeholdelsen af skolen? 4 / 10,8% 25 / 67,6% 8 / 21,6% farverne på væggene? 6 / 16,2% 19 / 51,4% 12 / 32,4% udsmykningen på skolen (planter, billeder osv.)? 3 / 8,1% 23 / 62,2% 11 / 29,7% 37 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ikke ret meget Nej, slet ikke Ved ikke Har eleverne på din skole indflydelse på, hvordan skolens lokaler skal indrettes og udsmykkes? Har eleverne på din skole indflydelse på, hvad skolens udearealer skal bruges til, og hvordan de skal se ud? 1 / 2,7% 11 / 29,7% 17 / 45,9% 5 / 13,5% 3 / 8,1% 37 5 / 13,5% 17 / 45,9% 11 / 29,7% 2 / 5,4% 2 / 5,4% 37 Side 12 af 19

13 81 Hvilke ord synes du, passer bedst på din skole? (sæt gerne flere krydser)? Spændende 4 / 10,8% Grim 20 / 54,1% Hyggelig 11 / 29,7% Kold 19 / 51,4% Trist 15 / 40,5% Velholdt 6 / 16,2% Kedelig 25 / 67,6% Lys 9 / 24,3% Nedslidt 22 / 59,5% Mørk 4 / 10,8% Pæn 6 / 16,2% Indbydende 5 / 13,5% Upersonlig 17 / 45,9% Rar 12 / 32,4% I 37 Aktivitetsmuligheder Meget tit Tit Af og til 82 Hvor tit er du fysisk aktiv (bevæger dig, klatrer, løber osv.) i frikvarteret? 5 / 13,5% 13 / 35,1% 18 / 48,6% 1 / 2,7% Hvor tit er du fysisk aktiv i de timer, hvor der ikke står gymnastik eller svømning på skemaet? 1 / 2,7% 7 / 18,9% 17 / 45,9% 12 / 32,4% 37 Side 13 af 19

14 Ja, mange Ja, en del Ikke ret mange Nej, næsten ingen 84 Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter udendørs? 3 / 8,1% 11 / 29,7% 17 / 45,9% 6 / 16,2% Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter indendørs? 1 / 2,7% 7 / 18,9% 16 / 43,2% 13 / 35,1% 37 Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke i orden... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden 86 - mulighederne for at se, hvad der sker på tavlen? 16 / 43,2% 18 / 48,6% 3 / 8,1% stolene, du sidder på? 9 / 24,3% 12 / 32,4% 16 / 43,2% mulighederne for at kunne indstille din stol? 3 / 8,1% 10 / 27% 24 / 64,9% mulighederne for at kunne indstille dit bord? 8 / 21,6% 17 / 45,9% 12 / 32,4% lyset til at kunne se at læse og skrive? 16 / 43,2% 14 / 37,8% 7 / 18,9% mulighederne for at kunne høre, hvad der bliver sagt? 16 / 43,2% 13 / 35,1% 8 / 21,6% 37 Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende... Hver dag Næsten hver dag Af og til 92 Træk i klasselokalet? 2 / 5,4% 11 / 29,7% 15 / 40,5% 9 / 24,3% For høj eller for lav temperatur i klassen eller andre steder på skolen? 6 / 16,2% 11 / 29,7% 17 / 45,9% 3 / 8,1% Larm og støj? 5 / 13,5% 16 / 43,2% 14 / 37,8% 2 / 5,4% For skarpt dagslys? 3 / 8,1% 7 / 18,9% 15 / 40,5% 12 / 32,4% For lidt dagslys? 3 / 8,1% 6 / 16,2% 12 / 32,4% 16 / 43,2% Rod? 8 / 21,6% 15 / 40,5% 12 / 32,4% 2 / 5,4% Dårlig lugt? 9 / 24,3% 10 / 27% 13 / 35,1% 5 / 13,5% Rengøring? 8 / 21,6% 8 / 21,6% 14 / 37,8% 7 / 18,9% Ventilation og udluftning? 5 / 13,5% 7 / 18,9% 13 / 35,1% 12 / 32,4% 37 Side 14 af 19

15 Kost og rygning Hver dag Næsten hver dag Af og til 101 Hvor tit spiser du morgenmad? 21 / 56,8% 7 / 18,9% 7 / 18,9% 2 / 5,4% 37 Hver dag Næsten hver dag Af og til 102 Hvor tit spiser du frokost? 28 / 75,7% 5 / 13,5% 3 / 8,1% 1 / 2,7% 37 Altid For det Af og til 103 Efter din egen mening, hvor tit er din morgenmad sund? 15 / 40,5% 13 / 35,1% 7 / 18,9% 2 / 5,4% 37 Altid For det Af og til 104 Efter din egen mening, hvor tit er din frokost sund? 8 / 21,6% 27 / 73% 1 / 2,7% 1 / 2,7% 37 Ja Nej Sommetider 105 Ryger du? 3 / 8,1% 33 / 89,2% 1 / 2,7% Føler du dig generet af rygning på skolens område? 7 / 18,9% 24 / 64,9% 6 / 16,2% 37 Helbred og velbefindende Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt 107 Hvordan synes du, at dit helbred er? 14 / 37,8% 20 / 54,1% 0 / 0% 3 / 8,1% 37 Side 15 af 19

16 Hvor tit har du... Hver dag eller næsten hver dag En eller flere gange om ugen En eller flere gange om måneden En eller flere gange i løbet af et halvt år hovedpine? 0 / 0% 5 / 13,5% 14 / 37,8% 9 / 24,3% 9 / 24,3% mavepine? 1 / 2,7% 1 / 2,7% 11 / 29,7% 10 / 27% 14 / 37,8% feber? 0 / 0% 0 / 0% 3 / 8,1% 12 / 32,4% 22 / 59,5% problemer med astma og/eller allergi? 0 / 0% 2 / 5,4% 2 / 5,4% 5 / 13,5% 28 / 75,7% problemer med eksem/udslæt? 3 / 8,1% 0 / 0% 0 / 0% 5 / 13,5% 29 / 78,4% ondt i nakke, ryg eller skuldre? 3 / 8,1% 11 / 29,7% 4 / 10,8% 9 / 24,3% 10 / 27% smerter andre steder i kroppen? 1 / 2,7% 7 / 18,9% 1 / 2,7% 8 / 21,6% 20 / 54,1% andre helbredsproblemer? 0 / 0% 1 / 2,7% 1 / 2,7% 3 / 8,1% 32 / 86,5% 37 Hvor tit inden for de sidste 2 måneder... Hele tiden Det af tiden En del af tiden Lidt af tiden Slet ikke har du været i rigtig godt humør? 15 / 40,5% 15 / 40,5% 6 / 16,2% 0 / 0% 1 / 2,7% har du følt dig godt tilpas? 16 / 43,2% 16 / 43,2% 4 / 10,8% 0 / 0% 1 / 2,7% har du været ked af det? 2 / 5,4% 1 / 2,7% 5 / 13,5% 13 / 35,1% 16 / 43,2% har du følt dig ensom? 3 / 8,1% 2 / 5,4% 4 / 10,8% 6 / 16,2% 22 / 59,5% har du følt dig træt og uoplagt? 6 / 16,2% 6 / 16,2% 9 / 24,3% 13 / 35,1% 3 / 8,1% har du haft svært ved at koncentrere dig? 5 / 13,5% 8 / 21,6% 5 / 13,5% 11 / 29,7% 8 / 21,6% 37 Intet fravær 1-3 dage 3-6 dage 6-9 dage 9 dage eller mere 122 Hvor meget fravær har du haft inden for de sidste 2 måneder (ca.)? 15 / 40,5% 12 / 32,4% 6 / 16,2% 1 / 2,7% 3 / 8,1% 37 Afslut besvarelsen Svar også på nr. 122a-122b Side 16 af 19

17 122a Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt gerne flere krydser) Jeg har været syg 19 / 86,4% Jeg har svært ved at følge med i timerne 0 / 0% Jeg har det ikke godt i klassen 1 / 4,5% Jeg har det ikke godt med en eller flere af lærerne 0 / 0% Jeg er træt af den undervisning, vi har for tiden 1 / 4,5% Jeg er træt af skolen i det hele taget 1 / 4,5% Jeg har travlt med andre ting 0 / 0% Jeg kan ikke komme op om morgenen 2 / 9,1% Jeg kan ikke nå at lave mine lektier/opgaver 1 / 4,5% Andet 4 / 18,2% I 22 Ja Nej 122b Har nogen på skolen (lærere eller andre personer) spurgt til dit fravær? 14 / 63,6% 8 / 36,4% 22 Side 17 af 19

18 2. Søjlediagram over pointtal for hvert emne Her ser I et søjlediagram over pointtal for hvert emne (fx "mobning" og "sikkerhed") i jeres undersøgelse. Pointtallet viser, hvordan I klarer jer på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst. Søjlediagrammet viser også særskilte pointtal for "underspørgsmål". Underspørgsmål er spørgsmål, der er udløst af bestemte svar på andre spørgsmål. Et bekræftende svar på spørgsmålet: "Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning?" udløser således følgende underspørgsmål: "Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen?" Grunden til, at underspørgsmålene ikke blot regnes med i pointtallet for de emner, de reelt tilhører, er, at det ikke er alle elever, der besvarer underspørgsmålene. Beregningsgrundlaget for de to typer spørgsmål er så forskelligt, og elevernes besvarelser kan derfor ikke "blandes sammen" under ét pointtal. I den elektroniske vejledning til Termometeret linkes der til en liste over, hvilke spørgsmål, der afhængigt af elevernes svar kan udløse underspørgsmål. Se også vejledningen for råd om, hvad I skal være opmærksomme på, når I "læser" jeres point. Side 18 af 19

19 3. Søjlediagram over pointtal for jeres bonusresultater Dette søjlediagram viser et pointtal for jeres bonusresultater dvs. for de "ekstra" emneområder, der kan beregnes ud fra elevernes svar på forskellige spørgsmål på tværs af de Termometer emner, I har valgt at tage med i jeres undersøgelse. Side 19 af 19

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9.

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 17. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Klasselæreren, Timerne og undervisningen,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 3. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8% Generel tilfredshed glad for Er du glad for din skole? 39 / 20% 115 / 59% Ikke så tit slet 31 / 16% 10 / 5% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte ingen af dem Er du glad for dine lærere? 28 / 14%

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 4a, 5a, 6a, 7a, 8b, 9a, 9b M, K 8a Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 29 Er du glad for

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 48 / 23% 139 / 66% 18 / 9% 5 / 2% 49 / 23% 117 / 56% 40 / 19% 4 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 48 / 23% 139 / 66% 18 / 9% 5 / 2% 49 / 23% 117 / 56% 40 / 19% 4 / 2% Forlad arkivet Tilbage Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 48 / 23% 139 / 66% 18 / 9% 5 / 2% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø 4.-10. klasse 2009 Hold: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7x, 7y, 7z, 8a, 8b, 8c, 9w, 9z, 10x, 10y Køn: M, K Ikke viste hold: 10z Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Trivselsundersøgelse april 09 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c M, K Resultater i antal og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Fjelstervang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 23 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 31. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 31. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang

Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang Resultatudtrækket er foretaget 16. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang Følgende institutioner

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: UVM,4.-7.klasse,Nordenskov skole,2009 7. klasse, 6. klasse, 5. klasse, 4. klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja,

Læs mere

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9%

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det Ikke så tit Nej, slet 58 / 30% 10 / 5% 7 / 14% 8 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Skolen ved vandet' 2008 Tbn M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste Ikke

Læs mere

Side 1 af 5 Forlad arkivet Aargang: 9. klasse Tilbage Rammer 1 Hvad synes du om... - jeres klasselokale? - pladsforholdene i klassen? - indretningen af klassen? - antallet af lokaler steder til gruppearbejde?

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 2, Sikkerhed, Helbred og velbefindende Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Mørkhøj Skole

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5e, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b M, K 5f, 8c Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008/2009 Ældste afdeling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, Sp 2, Sp 3, Sp 4 M, K Ikke viste hold: Sp 1, Sp 5 Resultater i antal

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 JM/HB M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere