TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014"

Transkript

1 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88%

2 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 6 JOB OG ORGANISERING 6 INDFLYDELSE 6 SAMARBEJDE MED KOLLEGER 6 LÆRING OG UDVIKLING KRAV I ARBEJDET 8 LEDELSE NÆRMESTE CHEF 8 LEDELSE I BRED FORSTAND 8 MOTIVATION OG ENGAGEMENT 8 TILFREDSHED 9 SYGEFRAVÆR 10 KRÆNKENDE ADFÆRD 12 INDRETNING AF ARBEJDSPLADSEN 12 INDEKLIMA 12 BEVÆGEAPPARATSBELASTNINGER 13 STØJ OG AKUSTIK 13 BEREDSKAB 14 DEL 3: BILAG 14 SVARFORDELINGER Side 2

3 OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Energistyrelsens trivselsmåling og bearbejdning af data. Trivselsmålingen er kortlagt via defgo.net, som er et online spørgeskemasystem. Dataindsamlingen foregik via udsendelse i perioden den 26. marts til 10. april. Hver medarbejder modtog en med et unikt link til spørgeskemaet. I alt har 326 medarbejdere i Energistyrelsen modtaget invitation til at deltage i undersøgelsen. I løbet af undersøgelsesperioden blev der udsendt to reminders til de, der endnu havde været inde på skemaet. Det anvendte spørgeskema, som er udviklet af Energistyrelsen, er et valideret standardspørgeskema med 6 spørgsmål fordelt på 16 emneområder, der omhandler trivsel og arbejdsmiljø. Besvarelserne er anonyme, hvilket betyder, at der kun udregnes resultater på grundlag af grupperinger på mindst fem fuldendte besvarelser. Denne rapport præsenterer det samlede resultat for Energistyrelsen i Nedenfor fremgår en oversigt over antal besvarelser og svarprocenten. Energistyrelsen, total Antal besvarelser 28 Svarprocent 88% Side 3

4 OM DENNE RAPPORT OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN Resultaterne fra analysen er i rapporten opbygget af tre dele. Del 1 - Overordnede resultater Denne del illustrerer de overordnede resultater. Indledningsvis findes en oversigt over medarbejdernes vurdering af emneområderne overordnet med gennemsnitsberegninger. Del 2 - Resultater på de enkelte emneområder Denne del illustrerer resultaterne på de enkelte emneområder ned på spørgsmålsniveau for Energistyrelsen total. Som udgangspunkt gælder følgende i forståelsen af resultaterne: Jo højere gennemsnit, jo mere positive har besvarelserne været. De fleste spørgsmål i undersøgelsen er formuleret positivt sådan, at man i svaret vælger 1 for det mest negative svar - '' og for det mest positive svar - ' '. Når graferne læses, betyder det dermed, at jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne gennemsnitligt set været. Svaret indgår i beregningen af gennemsnittet. Dog gælder det for enkelte spørgsmål, at i jo højere grad man er enig, jo mere negativt er det. Derfor er gennemsnitsberegningen på dette spørgsmål vendt om, således at det stadig gælder, at jo højere gennemsnit, jo bedre. Disse spørgsmål er markeret med *. For at lette læsningen af resultaterne indeholder de fleste grafer en stiplet linje, som angiver gennemsnittet for Energistyrelsen total. Linjerne gør det lettere at identificere relativt lave og relativt høje gennemsnit inden for et emne. Den blå stiplede linje angiver det totale gennemsnit for energistyrelsen total (gennemsnit af alle skala spørgsmål pånær krav i arbejde). Emneområdet "Krav i arbejdet" består til dels af spørgsmål, der entydigt kan tolkes som enten positive eller negative, og som dækker over forskelligartede former for krav. Man skal hverken have for meget eller for lidt at lave. Samtidig skal arbejdet passe til personen og det skal hverken være for svært eller for let. Det er derfor vigtigt at have dette for øje, når resultaterne for dette emneområde vurderes. Da det er muligt entydigt at sige, hvorvidt høje eller lave krav er bedst, er emneområdet "Krav i arbejdet" medtaget i beregningen af det overordnede gennemsnit for alle emneområder. I dette delelement præsenteres også frekvensfordelinger for emneområderne krænkende adfærd og sygefravær Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder tabeller med medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål i dybden, som har særlig interesse. Eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit eller spørgsmål fra emneområder, som er særligt vigtige for virksomheden., der angiver antallet af besvarelser for de enkelte spørgsmål er ligeledes gengivet i frekvenstabellerne. Side 4

5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET Job og organisering 5, Indflydelse 5,1 Samarbejde med kolleger 5,6 Læring og udvikling 5,6 Krav i arbejdet 5,3 Ledelse nærmeste chef 5,4 Ledelse i bred forstand 5,2 Motivation og engagement 5,6 Tilfredshed 5,2 Sygefravær* 3,9 Indretning af arbejdspladsen 4,5 Indeklima 4,6 Bevægeapparatsbelastninger 5,5 Støj og akustik 4, Energistyrelsen, total Samlet gennemsnit, Energistyrelsen, total Side 5

6 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER JOB OG ORGANISERING INDFLYDELSE du, hvad der er dine ansvarsområder? du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 6,2 5,8 Har du indflydelse på planlægningen af din arbejdsdag? 5, Er der overensstemmelse mellem dine opgaver og dine kompetencer? 5, Har du indflydelse på beslutninger, der vedrører dine arbejdsopgaver? 5,4 Er der en klar forventningsafstemning af, hvornår arbejdet er udført godt nok? Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 5,1 5,8 Har du indflydelse på mængden af arbejdsopgaver? 4,3 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 5,9 Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 4,1 Har du tilstrækkelig med afveksling i arbejdet? Oplever du, at arbejdsopgaverne bliver fordelt på en hensigtsmæssig måde? 5,8 5,0 Har du muligheder for at påvirke placeringen af dine arbejdstider? 5,8 SAMARBEJDE MED KOLLEGER LÆRING OG UDVIKLING Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 6,2 Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 6,0 Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 6,0 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 5,8 Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 5,9 Oplever du, at alle behandler hinanden med gensidig respekt? 5,9 Bliver du udfordret i tilstrækkelig grad i dit arbejde? 5,6 Oplever du, at konflikter bliver løst på en ordentlig måde? 5,2 Er der et godt samarbejde på tværs af områderne i Energistyrelsen? 4, Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? 4,9 Energistyrelsen, total Samlet gennemsnit, Energistyrelsen, total Side 6

7 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER KRAV I ARBEJDET Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 6,1 Er der ofte rigtig meget at lave? 6,1 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 5,8 Er det ofte nødvendigt, at tage aftener og weekender i brug, for at nå dit arbejde? 4,4 Oplever du generelt dit arbejde som stressende? 4,1 Energistyrelsen, total 100% 1% 1% 1% 4% 80% 56% 58% 38% 3% 60% 40% 52% 49% 20% 39% 3% 0% 4% 4% 8% 9% Energistyrelsen, total [: 29] Energistyrelsen, total [: 153] Energistyrelsen, total [: 25] Energistyrelsen, total [: 192] Oplever du det, som et problem,at du skal overskue mange ting på en gang i dit arbejde? Oplever du det som et problem, at der ofte er rigtig meget at lave? Oplever du det som et problem,at det er nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Oplever du det som et problem, at det ofte er nødvendigt, at tage aftener og weekender i brug for at nå dit arbejde? Ja ofte Ja af og til Nej Side

8 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER LEDELSE NÆRMESTE CHEF LEDELSE I BRED FORSTAND Er din chef god til at organisere arbejdet? 5,1 Oplever du et godt samarbejdsklima mellem ledelsen og medarbejderne? 5,2 Har din chef fokus på at prioritere opgaverne i nærområdet? 5,3 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 5,3 Hjælper din chef med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Medvirker din chef til trivslen på arbejdspladsen? Har du et godt samarbejde med din chef? 5,3 5,5 5,9 Oplever du, at ledelsen kommunikerer klart om mål og opgaver? Oplever du, at ledelsen kommunikerer klart om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner? 5,0 5,2 Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejdet, du udfører? 5,3 Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 5,2 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din chef? 5,6 Oplever du, at ledelsen arbejder for, at Energistyrelsen er en attraktiv arbejdsplads? 5,4 MOTIVATION OG ENGAGEMENT TILFREDSHED Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 5, Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 4, Har du lyst til at yde en ekstra indsats? 5,9 Tager du selv ansvar for at få dagligdagen til at fungere? 6,4 Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? 5,2 Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 5,5 Er du tilfreds med balancen mellem arbejdsliv og privatliv? 5,4 Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted?* 4,5 Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 5,5 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 5,6 Energistyrelsen, total Samlet gennemsnit, Energistyrelsen, total Side 8

9 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER SYGEFRAVÆR Mener du der er faktorer omkring arbejdsmiljø og trivsel som påvirker sygefraværet hos Energistyrelsen i negativ retning?* 3,9 100% 1% Energistyrelsen, total 3% 3% 80% 60% 96% 94% 95% 40% 20% 0% 2% 3% 1% 1% 1% 1% Energistyrelsen, total [: 153] Energistyrelsen, total [: 153] Energistyrelsen, total [: 153] Har du inden for det sidste år haft sygefravær som skyldes psykiske forhold i arbejdet? Har du inden for det sidste år haft sygefravær som skyldes fysiske forhold i arbejdet? Har du inden for det sidste år haft sygefravær som skyldes stress i forhold til arbejdet? Ja, 20 dage+ Ja, 6-20 dage Ja, 2-5 dage Ja, 1-2 dage Nej Har dit fravær, som skyldes psykiske forhold, baggrund i Kolleger 20% Din chef 40% En anden chef 20% Underordnede Andre Ønsker at svare 40% Energistyrelsen, total [: 5] Side 9

10 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER KRÆNKENDE ADFÆRD Har du inden for de sidste 12 måneder være udsat for følgende på din arbejdsplads? Mobning 2% Uønsket seksuel opmærksomhed Trusler om vold Fysisk vold Anden krænkende adfærd Ønsker at svare 3% 5% Nej, jeg har været udsat for krænkende adfærd. 88% 3% Energistyrelsen, total [: 283] Fra hvem, har du været udsat for mobning? Fra hvem, har du været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? Kolleger 60% Kolleger Din chef 20% Din chef En anden chef En anden chef Underordnede Underordnede Andre Ønsker at svare 20% Andre Ønsker at svare Kolleger Energistyrelsen, total [: 5] Fra hvem, har du været udsat for trusler om vold? Energistyrelsen, total [: 0] Fra hvem, har du været udsat for fysisk vold? Kolleger Din chef Din chef En anden chef En anden chef Underordnede Underordnede Andre Ønsker at svare Energistyrelsen, total [: 1] Andre Ønsker at svare Energistyrelsen, total [: 0] Side 10

11 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER Har du kendskab til, at kolleger inden for de sidste 12 måneder har været udsat for følgende på din arbejdsplads? Mobning 5% Uønsket seksuel opmærksomhed Trusler om vold Fysisk vold Anden krænkende adfærd 6% Ønsker at svare 2% Nej, jeg har kendskab til kollegaer der har været udsat for krænkende adfærd. 5% 13% Energistyrelsen, total [: 283] Hvis ja, fra hvem har din(e) kolleg(er) været udsat for mobning Deres Kolleger 40% Hvis ja, fra hvem har din(e) kolleg(er) været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed Deres Kolleger Deres nærmeste chef(er) 53% Deres nærmeste chef(er) Deres andre chef(er) Deres Underordnede Andre % % Deres andre chef(er) Deres Underordnede Andre Ønsker at svare Ønsker at svare Energistyrelsen, total [: 15] Energistyrelsen, total [: 0] Hvis ja, fra hvem har din(e) kolleg(er) været udsat for trusler om vold Deres Kolleger Deres nærmeste chef(er) Deres andre chef(er) Hvis ja, fra hvem har din(e) kolleg(er) været udsat for fysisk vold Deres Kolleger Deres nærmeste chef(er) Deres andre chef(er) Deres Underordnede Deres Underordnede Andre Andre Ønsker at svare Ønsker at svare Energistyrelsen, total [: 1] Energistyrelsen, total [: 0] Side 11

12 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER INDRETNING AF ARBEJDSPLADSEN INDEKLIMA Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds fysiske forhold? 4,6 Er der generelt en tilfredsstillende temperatur på din arbejdsplads? 4,4 Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds indretning? 4,5 Er der generelt en tilfredsstillende luftkvalitet på din arbejdsplads? 4,5 Fungerer de IT redskaber du arbejder med generelt tilfredsstillende? 4,2 Er der generelt et tilfredsstillende lysforhold på din arbejdsplads? 5,2 Fungerer de øvrige værktøjer og redskaber du arbejder med generelt tilfredsstillende? 4,9 Er der generelt et tilfredsstillende rengøringsniveau på din arbejdsplads? 4,1 BEVÆGEAPPARATSBELASTNINGER Oplever du fysiske gener som følge af mangler ved indretning af din arbejdsplads?* 5,4 100% Kender du til din mulighed for, at få besøg af ergoterapeut ved din arbejdsplads? 80% 30% Giver indretning af din arbejdsplads mulighed for at arbejde i arbejdsstillinger, som belaster kroppen mindst muligt? 5,4 60% Har møbler og arbejdsredskaber indstillingsmuligheder, som giver mulighed for at variere arbejdsstillingen og belaste kroppen mindst muligt? 5,6 40% 20% 0% 0% Energistyrelsen, total [: 283] Ja Nej Energistyrelsen, total Samlet gennemsnit, Energistyrelsen, total Side 12

13 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER STØJ OG AKUSTIK I dit arbejde, er du under normale omstændigheder generet af støj på kontoret eller dårlig akustik?* 4,4 I dit arbejde, er du under normale omstændigheder generet af udefra kommende støj?* 5,0 Energistyrelsen, total Samlet gennemsnit, Energistyrelsen, total BEREDSKAB 100% 11% 80% 43% 60% 48% 40% 5% 20% 41% 0% Energistyrelsen, total [: 283] Energistyrelsen, total [: 283] Er der adgang til førstehjælpsmaterialer på dit arbejdssted? Har du kendskab til evakueringsplanen i tilfælde af brand på dit arbejde? Ja Nej Side 13

14 DEL 3: BILAG SVARFORDELINGER Job og organisering du, hvad der er dine ansvarsområder? 0% 0% 1% 1% 15% 44% 39% 1% 28 6,2 du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er der overensstemmelse mellem dine opgaver og dine kompetencer? Er der en klar forventningsafstemning af, hvornår arbejdet er udført godt nok? 0% 2% 2% % 20% 46% 24% 0% 28 5,8 0% 3% 3% % 1% 44% 25% 0% 28 5, 2% 4% % 15% 28% 29% 13% 2% 28 5,1 Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 0% 1% 2% 4% 20% 52% 21% 0% 28 5,8 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 0% 0% 3% 5% 15% 46% 30% 1% 28 5,9 Har du tilstrækkelig med afveksling i arbejdet? 0% 1% 4% 9% 20% 38% 29% 0% 28 5,8 Oplever du, at arbejdsopgaverne bliver fordelt på en hensigtsmæssig måde? 1% 5% 9% 14% 25% 33% % 5% 28 5,0 Indflydelse Har du indflydelse på planlægningen af din arbejdsdag? Har du indflydelse på beslutninger, der vedrører dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af arbejdsopgaver? Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? Har du muligheder for at påvirke placeringen af dine arbejdstider? Samarbejde med kolleger Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? Oplever du, at alle behandler hinanden med gensidig respekt? Oplever du, at konflikter bliver løst på en ordentlig måde? Er der et godt samarbejde på tværs af områderne i Energistyrelsen? Læring og udvikling Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? Bliver du udfordret i tilstrækkelig grad i dit arbejde? Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? 1% 1% 4% 5% 28% 33% 2% 0% 286 5, 0% 2% 5% % 33% 34% 1% 1% 286 5,4 4% 8% 16% 19% 31% 1% 4% 1% 286 4,3 5% 10% 13% 19% 29% 12% 3% % 286 4,1 2% 1% 2% % 21% 32% 36% 0% 286 5,8 0% 1% 1% 4% 11% 38% 46% 0% 285 6,2 0% 1% 2% 3% 18% 3% 38% 0% 285 6,0 0% 2% 2% 6% 18% 44% 26% 2% 285 5,8 1% 3% 2% 4% 14% 41% 34% 1% 285 5,9 1% 4% 5% 14% 16% 2% 12% 21% 285 5,2 1% 8% 8% 19% 20% 24% % 13% 285 4, 0% 1% 1% 4% 20% 40% 33% 0% 284 6,0 0% 1% 2% 5% 19% 41% 31% 0% 284 5,9 1% 2% 4% % 22% 3% 26% 0% 284 5,6 2% 5% 9% 15% 23% 20% 13% 14% 284 4,9 Side 14

15 DEL 3: BILAG Krav i arbejdet Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 0% 1% 1% 5% 13% 38% 42% 0% 284 6,1 Er der ofte rigtig meget at lave? 0% 0% 2% 6% 15% 33% 44% 0% 284 6,1 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 0% 1% 2% 9% 19% 38% 31% 0% 284 5,8 Er det ofte nødvendigt, at tage aftener og weekender i brug, for at nå dit arbejde? Oplever du generelt dit arbejde som stressende? 10% 11% 9% 12% 24% 19% 13% 2% 284 4,4 8% 15% 12% 21% 21% 1% 6% 1% 284 4,1 Ledelse nærmeste chef Er din chef god til at organisere arbejdet? 1% 4% 5% 12% 21% 31% 8% 19% 284 5,1 Har din chef fokus på at prioritere opgaverne i nærområdet? Hjælper din chef med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Medvirker din chef til trivslen på arbejdspladsen? 1% 3% 4% 10% 22% 28% 13% 19% 284 5,3 1% 3% 4% % 13% 21% 11% 41% 284 5,3 2% 4% 2% 9% 18% 2% 24% 14% 284 5,5 Har du et godt samarbejde med din chef? 0% 1% 2% % 11% 35% 33% 10% 284 5,9 Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejdet, du udfører? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din chef? Ledelse i bred forstand Oplever du et godt samarbejdsklima mellem ledelsen og medarbejderne? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Oplever du, at ledelsen kommunikerer klart om mål og opgaver? Oplever du, at ledelsen kommunikerer klart om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Oplever du, at ledelsen arbejder for, at Energistyrelsen er en attraktiv arbejdsplads? 2% 3% 3% 11% 25% 26% 19% 11% 284 5,3 1% 3% 3% % 1% 31% 23% 15% 284 5,6 0% 2% 4% 16% 25% 35% 9% 10% 284 5,2 1% 2% 5% 14% 22% 33% 15% % 284 5,3 1% 3% 8% 1% 25% 2% 12% % 284 5,0 1% 4% 6% 13% 21% 31% 16% % 284 5,2 0% 4% 4% 13% 14% 29% 10% 26% 284 5,2 1% 3% 3% 13% 21% 30% 15% 15% 284 5,4 Motivation og engagement Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 0% 3% 4% 4% 19% 42% 26% 1% 284 5, Har du lyst til at yde en ekstra indsats? 1% 2% 3% 4% 14% 39% 3% 1% 284 5,9 Tager du selv ansvar for at få dagligdagen til at fungere? 0% 0% 0% 0% 6% 45% 49% 0% 284 6,4 Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 1% 2% 4% 14% 19% 3% 21% 3% 284 5,5 Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted?* 22% 18% 11% 13% 15% 13% 6% 2% 284 4,5 Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 1% 3% 4% 12% 1% 35% 23% % 284 5,5 Side 15

16 DEL 3: BILAG Tilfredshed Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? Er du tilfreds med balancen mellem arbejdsliv og privatliv? Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Sygefravær Mener du der er faktorer omkring arbejdsmiljø og trivsel som påvirker sygefraværet hos Energistyrelsen i negativ retning?* Indretning af arbejdspladsen Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds fysiske forhold? Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds indretning? Fungerer de IT redskaber du arbejder med generelt tilfredsstillende? Fungerer de øvrige værktøjer og redskaber du arbejder med generelt tilfredsstillende? 2% % 8% 19% 21% 21% 9% 11% 284 4, 1% 6% 4% 13% 28% 32% 15% 1% 284 5,2 1% 5% % 12% 1% 36% 22% 1% 284 5,4 0% 3% 4% % 22% 40% 22% 1% 284 5,6 8% 10% 5% 14% 14% 15% 3% 32% 284 3,9 4% 8% 14% 18% 21% 26% 9% 0% 283 4,6 4% 10% 13% 18% 24% 24% % 0% 283 4,5 4% 12% 18% 15% 24% 22% 4% 1% 283 4,2 0% 6% 10% 12% 34% 29% 5% 5% 283 4,9 Indeklima Er der generelt en tilfredsstillende temperatur på din arbejdsplads? Er der generelt en tilfredsstillende luftkvalitet på din arbejdsplads? Er der generelt et tilfredsstillende lysforhold på din arbejdsplads? Er der generelt et tilfredsstillende rengøringsniveau på din arbejdsplads? 4% 9% 13% 1% 29% 23% 3% 1% 283 4,4 4% 9% 13% 16% 2% 26% 4% 2% 283 4,5 0% 4% 8% 11% 2% 3% 12% 1% 283 5,2 9% 11% 14% 18% 20% 23% 2% 2% 283 4,1 Bevægeapparatsbelastninger Oplever du fysiske gener som følge af mangler ved indretning af din arbejdsplads?* Giver indretning af din arbejdsplads mulighed for at arbejde i arbejdsstillinger, som belaster kroppen mindst muligt? 33% 2% % 15% 9% 4% 2% 3% 283 5,4 0% 5% 2% 11% 22% 35% 1% 8% 283 5,4 Har møbler og arbejdsredskaber indstillingsmuligheder, som giver mulighed for at variere arbejdsstillingen og belaste kroppen mindst muligt? 1% 4% 4% 6% 21% 41% 20% 4% 283 5,6 Side 16

17 DEL 3: BILAG Støj og akustik I dit arbejde, er du under normale omstændigheder generet af støj på kontoret eller dårlig akustik?* I dit arbejde, er du under normale omstændigheder generet af udefra kommende støj?* 16% 21% 14% 12% 15% 14% 8% 0% 283 4,4 2% 25% 12% 10% 13% 8% 5% 0% 283 5,0 Side 1

18 OM INTERRESEARCH Interresearch er blandt markedets førende leverandører af HR-målinger til offentlige og private organisationer. Vi rådgiver vores kunder og giver redskaber til at arbejde målrettet med organisationsudviklingen - både inden for medarbejdertrivsel, lederudvikling samt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Vi har veldokumenterede og gennemprøvede koncepter til at afdække og prioritere indsatsområder gennem kvantitative undersøgelser i vores elektroniske spørgeskemaværktøj defgo.net. Vi har lang erfaring med spørgeskemadesign, dataindsamling, statistisk analyse og rapportering. I vores konsulentydelser omsætter vi den nyeste viden på HR-området til individuelt tilpassede, værdiskabende og brugbare løsninger for vores kunder. Læs mere om interresearch på

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80%

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% APV 2017 Total Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9 KRÆNKENDE

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68%

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83%

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100%

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84%

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90%

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93%

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82%

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune Campus Køge - 10. klasse O m r å d erapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 12 12 INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune T o t a l rapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 3949 3260 83% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT 6

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Totalrapport Maj 2011

Totalrapport Maj 2011 TRIVSELSMÅLING Totalrapport Maj Antal besvarelser: 1815 Svarprocent: 70% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD OM DENNE RAPPORT s. 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN s. 4 DEL 1: GRAFIKKER PÅ HVERT

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 Antal besvarelser: 3.747 Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 FORORD 01 ønsker at skabe attraktive arbejdspladser, hvor de ansatte trives, herunder at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: % (/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 9 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015 Ringsted kommune EFK Borgerservice Marts INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Antal besvarelser: 1.250 TRIVSELSUNDERSØGELSE Svarprocent: 83% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen for fremgår af flere forskellige rapporter: dels den

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Hele Haderslev Kommune Antal besvarelser: 2.928 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Svarprocent: 81% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 2013 for Haderslev Kommune

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8) Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger

Læs mere

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget.

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. Velkommen til Norddjurs Kommunes Trivsels APV skema Det tager ca. 10 min. at svare på spørgsmålene. Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. 1. Generel

Læs mere

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål # Emner til den fysiske del af APV en 1 FYSISKE FORHOLD Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø 2 FYSISKE FORHOLD 3 FYSISKE FORHOLD 4 FYSISKE FORHOLD 5 FYSISKE FORHOLD 6 FYSISKE FORHOLD 7 FYSISKE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 Total beelser: 1.21 TRIVSELSUNDERSØGELSE 217 Svarprocent: 86% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere