Medarbejdertrivselsmåling 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejdertrivselsmåling 2014"

Transkript

1 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7

2 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TOP OG BUND 5 7 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 7 TRIVSELSMÅLING 7 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES 7 ARBEJDSINDHOLD OG VARIATION 7 INDFLYDELSE PÅ EGET ARBEJDE 8 FORUDSIGELIGHED 8 BALANCE MELLEM ARBEJDSLIV OG PRIVATLIV 8 NÆRMESTE LEDER 8 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE (MUS ELLER GRUS) 9 STØTTE FRA KOLLEGER OG LEDELSE 9 SAMARBEJDE 9 TILLID OG RETFÆRDIGHED 9 ANERKENDELSE 10 KRÆNKENDE ADFÆRD 10 VOLD, TRUSLER ELLER CHIKANE 13 MOBNING 21 SYGEFRAVÆR 22 BAGGRUNDINFO 23 DEL 3: BILAG 23 SVARFORDELINGER Side 2

3 OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for at udarbejde rapporter for Odder Kommunes trivselsundersøgelse. Trivselsmålingen er gennemført i oktober 2014 via defgo.net, som er et online spørgeskemasystem. Denne rapport analyserer resultaterne for hele Odder Kommune. Nedenfor fremgår en oversigt over antal besvarelser og svarprocenter. Odder Kommune, total Antal besvarelser Svarprocent Resultaterne fra analysen er i rapporten opbygget af tre dele. Del 1 - Overordnede resultater Her findes en oversigt over medarbejdernes vurdering af emneområderne overordnet med gennemsnitsberegninger samt MedarbejderTrivselIndeks. Endvidere er en oversigt over top og bund 5. Her fremgår de fem spørgsmål, der er vurderet højest af medarbejderne, samt de fem spørgsmål, der er vurderet lavest af medarbejderne. Del 2 - Resultater på de enkelte emneområder Denne del illustrerer resultaterne på de enkelte emneområder ned på spørgsmålsniveau for Odder kommune. Som udgangspunkt gælder følgende i forståelsen af resultaterne: Jo højere gennemsnit, jo mere positive har besvarelserne været. De fleste spørgsmål i undersøgelsen er formuleret positivt sådan, at man i svaret vælger 1 for det mest negative svar - Slet ikke og 7 for det mest positive svar - I meget høj grad. Når graferne læses, betyder det dermed, at jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne gennemsnitligt set været. Svaret Ved ikke indgår ikke i beregningen af gennemsnittet. For at lette læsningen af resultaterne indeholder de fleste grafer en stiplet linje, der angiver det samlede gennemsnit for emneområdet. Linjen gør det lettere at identificere relativt lave og relativt høje gennemsnit inden for et emne. Den mørke blå linje angiver gennemsnittet for Odder Kommune, total. Del 3 - Bilag Dette bilag indeholder medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Antallet af besvarelser for de enkelte spørgsmål (Basis) samt det samlede gennemsnit for hele Odder kommune er ligeledes gengivet her. Side 3

4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS MedarbejderTrivselsIndeks (forkortet MTI) er et samlet tal for, hvor tilfredse og engagerede medarbejderne er. Indekset er et gennemsnit af alle spørgsmål i spørgeskemaet. MTI vises for Odder kommunen. På illustrationen nedenfor fremgår placeringen af MTI. Odder Kommune, total 5,6 Et resultat mellem 1 og 3,9 betragtes som Ringe. Et resultat mellem 4 og 4,9 betragtes som Middel. Et resultat mellem 5 og 5,9 betragtes som Godt. Et resultat mellem 6 og 7 betragtes som helt i Top. Ringe Middel God Top Side 4

5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET Nedenfor vises gennemsnittet for vurderingerne af emneområderne, samlet set. For hvert emneområde er der således beregnet et samlet gennemsnit for de underliggende spørgsmål. Gennemsnittet er beregnet ud fra en syvpunktsskala, hvor et gennemsnit på 1 er det lavest mulige, mens et gennemsnit på 7 er det højest mulige. Ved ikke indgår ikke i gennemsnitsberegningen. TRIVSELSMÅLING Arbejdsmængde og tidspres 4,6 Arbejdsindhold og variation 5,8 Indflydelse på eget arbejde 5,1 Forudsigelighed 5,3 Balance mellem arbejdsliv og privatliv 5,7 Nærmeste leder 5,7 Støtte fra kolleger og ledelse 6,1 Samarbejde 5,6 Tillid og retfærdighed 5,9 Anerkendelse 5,9 Odder Kommune, total Samlet gennemsnit, Odder Kommune, total Side 5

6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER TOP OG BUND 5 TOP 5 Tillid og retfærdighed - Ledelsen har tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 6,2 Arbejdsindhold og variation - Jeg har afveksling i arbejdet 6,2 Støtte fra kolleger og ledelse - Jeg får den hjælp og støtte fra mine kolleger, som jeg har behov for 6,2 Samarbejde - Man hjælper nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens opgave 6,2 Arbejdsindhold og variation - Jeg har mulighed for at bruge min kunnen og færdigheder i arbejdet 6,1 BUND 5 Arbejdsmængde og tidspres - Jeg skal ikke overskue for mange ting på en gang i mit arbejde 3,7 Arbejdsmængde og tidspres - Mit arbejde er ikke følelsesmæssigt belastende 4,0 Arbejdsmængde og tidspres - Mit arbejde er jævnt fordelt, så det ikke hober sig op 4,1 Arbejdsmængde og tidspres - Det er ikke nødvendigt, at jeg arbejder over 4,2 Arbejdsmængde og tidspres - Jeg har passende tid til at nå mine arbejdsopgaver 4,4 Odder Kommune, total Side 6

7 TRIVSELSMÅLING ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES I ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES II Jeg har en tilpas arbejdsmængde 4,8 Jeg har mulighed for at holde pauser i løbet af arbejdsdagen 5,1 Jeg har passende tid til at nå mine arbejdsopgaver 4,4 Jeg skal ikke overskue for mange ting på en gang i mit arbejde 3,7 Jeg når stort set altid mine arbejdsopgaver 4,8 Mit arbejde er jævnt fordelt, så det ikke hober sig op 4,1 Jeg kan arbejde i et passende tempo 4,8 Målene for mine arbejdsopgaver er klare 5,4 Det er ikke nødvendigt, at jeg arbejder over 4,2 Kravene til mine arbejdsopgaver er forenelige med hinanden 5,0 Mit arbejde er ikke følelsesmæssigt belastende 4,0 ARBEJDSINDHOLD OG VARIATION INDFLYDELSE PÅ EGET ARBEJDE Jeg har afveksling i arbejdet 6,2 Jeg har indflydelse på beslutninger om eget arbejde 5,5 Jeg har mulighed for at bruge min kunnen og færdigheder i arbejdet 6,1 Jeg har indflydelse på, hvordan arbejdet udføres 5,9 Jeg lærer tilpas meget nyt gennem arbejdet 5,5 De krav, der stilles til mig i mit arbejde, er i overensstemmelse med mine faglige kvalifikationer 5,8 Jeg har indflydelse på mængden af eget arbejde 4,5 De krav, der stilles til mig i mit arbejde, er i overensstemmelse med mine personlige kvalifikationer 5,9 Jeg har mulighed for at påvirke placeringen af mine arbejdstider 4,8 Jeg har mulighed for at deltage i kurser og efteruddannelse, der sikrer, at min faglige og personlige kunnen svarer til det arbejde, jeg skal udføre 5,2 Jeg har indflydelse på forandringer på min arbejdsplads 4,8 Odder Kommune, total Samlet gennemsnit, Odder Kommune, total Side 7

8 TRIVSELSMÅLING FORUDSIGELIGHED BALANCE MELLEM ARBEJDSLIV OG PRIVATLIV Jeg får information om vigtige beslutninger, fx om omstrukturering, rationaliseringstiltag eller lignende forhold 5,4 Jeg har mulighed for at adskille arbejdsliv og privatliv 5,8 Jeg har de nødvendige informationer til at udføre arbejdet tilfredsstillende 5,5 Jeg har mulighed for at skabe balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 5,6 Forventninger til, hvornår mit arbejde er udført godt nok, er afstemt 5,2 Retningslinierne for arbejdstid og afspadsering er klare 5,7 Jeg har klare retningslinjer for, hvad der forventes i forhold til målsætning, opgaver og serviceniveau 5,2 Retningslinierne for arbejdstid og afspadsering er gode 5,5 NÆRMESTE LEDER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE (MUS ELLER GRUS) Min nærmeste leder er god til at organisere arbejdet 5,4 Jeg har indenfor de sidste 12 måneder deltaget i MUS- eller GRUS-samtale med min nærmeste leder [Basis: 903] Min nærmeste leder hjælper med løsning af konflikter, når det er nødvendigt Min nærmeste leder er god til at træffe de nødvendige beslutninger 5,8 5,6 Jeg har indenfor de sidste 12 måneder fået tilbudt en MUSeller GRUS-samtale med min nærmeste leder [Basis: 903] 65% 35% Min nærmeste leder prioriterer trivselen på arbejdspladsen højt 5,9 Jeg har en aktuel handleplan for min kompetenceudvikling (aftale om kurser, efteruddannelse, nye opgaver m.v.) [Basis: 903] 42% 58% Ja Nej 25% 5 75% Odder Kommune, total Samlet gennemsnit, Odder Kommune, total Side 8

9 TRIVSELSMÅLING STØTTE FRA KOLLEGER OG LEDELSE SAMARBEJDE Jeg får den hjælp og støtte fra mine kolleger, som jeg har behov for 6,2 Der er et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne på min arbejdsplads Medarbejderne bliver involveret i beslutninger om forandringer på min arbejdsplads 5,6 5,3 Jeg får den hjælp og støtte fra min nærmeste leder, som jeg har behov for 5,9 Der er et godt samarbejde blandt kollegerne på min arbejdsplads 6,0 Omgangstonen mellem kollegerne er behagelig og respektfuld 6,0 Der er et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger på min arbejdsplads Der er et godt samarbejde med min institution og andre institutioner/afdelinger i Odder Kommune 5,5 5,3 Omgangstonen mellem medarbejderne og nærmeste leder er behagelig og respektfuld 6,1 Man hjælper kolleger, der har for meget at lave Man hjælper nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens opgave 5,7 6,2 TILLID OG RETFÆRDIGHED ANERKENDELSE Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen Ledelsen har tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 6,0 6,2 Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af mine kolleger 6,0 Forslag fra medarbejderne bliver behandlet respektfuldt af ledelsen 6,0 Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af min nærmeste leder 6,0 Medarbejderne kan give udtryk for deres meninger og følelser 6,0 Medarbejderne har i almindelighed tillid til hinanden 6,1 Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af den øverste ledelse 5,6 Konflikter bliver løst på en retfærdig måde Arbejdsopgaverne bliver fordelt på en retfærdig måde 5,7 5,5 Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af brugere eller andre, der drager nytte af mit arbejde 6,1 Odder Kommune, total Samlet gennemsnit, Odder Kommune, total Side 9

10 KRÆNKENDE ADFÆRD VOLD, TRUSLER ELLER CHIKANE Har du været udsat for vold, trusler eller chikane de seneste 12 mdr.? [Basis: 901] 3% 1% 3% 13% Har du kendskab til, at kolleger har været udsat for vold, trusler eller chikane indenfor de sidste 12 måneder? [Basis: 901] 6% 2% 8% 26% 59% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej Fra hvem har du været udsat for vold, trusler eller chikane? 28% 1 2% 1% Kollega Nærmeste leder Anden leder Medarbejder Borgere, brugere, pårørende, forældre eller lign. 5% Odder Kommune, total [Basis: 395] 2% 1 Børn og unge Andre Har du være udsat for vold, trusler eller chikane fra andre end de nævnte kan du notere her fra hvem. Side 10

11 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvilke former for vold, trusler eller chikane har du oplevet fra kollega? 61% 22% 14% 8% 11% 11% Overfald eller anden Trusler om vold eller fysisk vold (spark, slag, anden truende adfærd spyt m.m.) Verbale krænkelser, chikane eller diskriminerende udsagn Seksuelle krænkelser Andet Har du oplevet andre former for krænkelser kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 36] Hvilke former for vold, trusler eller chikane har du oplevet fra nærmeste leder? Overfald eller anden Trusler om vold eller fysisk vold (spark, slag, anden truende adfærd spyt m.m.) Verbale krænkelser, chikane eller diskriminerende udsagn Seksuelle krænkelser Andet Har du oplevet andre former for vold, trusler eller chikane kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 5] Hvilke former for vold, trusler eller chikane har du oplevet fra anden leder? Overfald eller anden Trusler om vold eller fysisk vold (spark, slag, anden truende adfærd spyt m.m.) Verbale krænkelser, chikane eller diskriminerende udsagn Seksuelle krænkelser Andet Har du oplever andre former for vold, trusler eller chikane kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 4] Side 11

12 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvilke former for vold, trusler eller chikane har du oplevet fra en medarbejder? 59% 6% 18% 24% 18% Overfald eller anden Trusler om vold eller fysisk vold (spark, slag, anden truende adfærd spyt m.m.) Verbale krænkelser, chikane eller diskriminerende udsagn Seksuelle krænkelser Andet Har du oplevet andre former for vold, trulser eller chikane kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 17] Hvilke former for vold, trusler eller chikane har du oplevet fra borgere, brugere, pårørende, forældre eller lign.? 69% 33% 36% 7% 5% 5% Overfald eller anden Trusler om vold eller fysisk vold (spark, slag, anden truende adfærd spyt m.m.) Verbale krænkelser, chikane eller distkriminerende udsagn Seksuelle krænkelser Andet Har du oplevet andre former for vold, trusler eller chikane kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 238] Hvilke former for vold, trusler eller chikane har du oplevet fra børn og unge? 73% 59% 26% Overfald eller anden Trusler om vold eller fysisk vold (spark, slag, anden truende adfærd spyt m.m.) Verbale krænkelser, chikane eller diskriminerende udsagn 1% 3% 5% Seksuelle krænkelser Andet Har du oplevet andre former for vold, trusler eller chikane kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 108] Side 12

13 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvilke former for vold, trusler eller chikane har du oplevet fra andre? 75% 25% Overfald eller anden Trusler om vold eller fysisk vold (spark, slag, anden truende adfærd spyt m.m.) Verbale krænkelser, chikane eller diskriminerende udsagn Seksuelle krænkelser Andet Har du oplevet andre former for vold, trusler eller chikane kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 8] MOBNING Har du været udsat for mobning indenfor de seneste 12 mdr.? [Basis: 902] 1% 1% 3% 96% Har du kendskab til, at kolleger har været udsat for mobning indenfor de sidste 12 måneder? [Basis: 902] 1% 2% 1% 6% 91% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej Side 13

14 KRÆNKENDE ADFÆRD Fra hvem har du været udsat for mobning? 53% 8% 5% Kollega Nærmeste leder Anden leder Medarbejder Borgere, brugere, pårørende, forældre eller lign. 13% 13% Børn og unge 8% Andre Odder Kommune, total [Basis: 40] Hvordan er mobning fra kollega kommet til udtryk? 55% 45% 55% 15% 1 Verbale krænkelser, fx Bagtalelse eller udelukkelse sårende bemærkninger eller fra det sociale og faglige latterliggørelse fællesskab Nedvurdering af arbejdsindsats eller kompetencer Andet Har du oplevet andre former for mobning kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 20] Hvor længe har mobning fra kollega stået på? Er problemet med mobning fra kollega blevet løst eller ved at blive løst? Mindre end 6 måneder 45% Ja 53% 6 måneder eller mere 55% Nej 47% Odder Kommune, total [Basis: 20] Odder Kommune, total [Basis: 19] Side 14

15 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvordan er mobning fra nærmeste leder kommet til udtryk? Verbale krænkelser, fx Bagtalelse eller udelukkelde sårende bemærkninger eller fra det sociale og faglige latterliggørelse fællesskab Nedvurdering af arbejdsindsats eller kompetencer Andet Har du oplevet andre former for mobning kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 3] Hvor længe har mobningen fra nærmeste leder stået på? Er problemet med mobning fra nærmeste leder blevet løst eller ved at blive løst? Mindre end 6 måneder Ja 6 måneder eller mere Nej Odder Kommune, total [Basis: 3] Odder Kommune, total [Basis: 3] Side 15

16 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvordan er mobning fra anden leder kommet til udtryk? Verbale krænkelser, fx sårende bemærkninger eller latterliggørelse Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab Nedvurdering af arbejdsindsats eller kompetencer Andet Har du oplevet andre problemer med mobning kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 2] Hvor længe har mobning fra anden leder stået på? Er problemet med mobning fra anden leder blevet løst eller ved at blive løst? Mindre end 6 måneder Ja 6 måneder eller mere Nej Odder Kommune, total [Basis: 2] Odder Kommune, total [Basis: 2] Side 16

17 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvordan er mobning fra en medarbejder kommet til udtryk? 5 63% 38% 13% 13% Verbale krænkelser, fx sårende bemærkninger eller latterliggørelse Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab Nedvurdering af arbejdsindsats eller kompetencer Andet Har du oplevet andre problemer med mobning kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 8] Hvor længe har mobningen fra en medarbejder stået på? Er problemet med mobning fra en medarbejder blevet løst eller ved at blive løst? Mindre end 6 måneder 25% Ja 38% 6 måneder eller mere 75% Nej 63% Odder Kommune, total [Basis: 8] Odder Kommune, total [Basis: 8] Side 17

18 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvordan er mobning fra borgere, brugere, pårørende, forældre eller lign. kommet til udtryk? Verbale krænkelser, fx sårende bemærkninger eller latterliggørelse Nedvurdering af arbejdsindsats eller kompetencer Krænkende telefonsamtaler Andet Har du oplevet andre problemer med mobning kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 5] Hvor længe har mobningen fra en borgere, brugere, pårørende, forældre eller lign. stået på? Er problemet med mobning fra borgere, brugere, pårørende, forældre eller lign. blevet løst eller ved at blive løst? Mindre end 6 måneder Ja 6 måneder eller mere Nej Odder Kommune, total [Basis: 5] Odder Kommune, total [Basis: 5] Side 18

19 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvordan er mobning fra børn og unge kommet til udtryk? Verbale krænkelser, fx sårende bemærkninger eller latterliggørelse Nedvurdering af arbejdsindsats eller kompetencer krænkende telefonsamtaler Andet Har du oplevet andre problemer med mobning kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 5] Hvor længe har mobningen fra børn og unge stået på? Er problemet med mobning fra børn og unge blevet løst eller ved at blive løst? Mindre end 6 måneder Ja 6 måneder eller mere Nej Odder Kommune, total [Basis: 5] Odder Kommune, total [Basis: 5] Side 19

20 KRÆNKENDE ADFÆRD Hvordan er mobning fra andre kommet til udtryk? Verbale krænkelser, fx sårende bemærkninger eller latterliggørelse Nedvurdering af arbejdsindsats eller kopmetencer Krænkende telefonsamtaler Andet Har du oplevet andre problemer med mobning kan du notere dem her Odder Kommune, total [Basis: 3] Hvor længe har mobningen fra andre stået på? Er problemet med mobning fra andre blevet løst eller ved at blive løst? Mindre end 6 måneder Ja 6 måneder eller mere Nej Odder Kommune, total [Basis: 3] Odder Kommune, total [Basis: 3] Side 20

21 SYGEFRAVÆR HAR DU INDENFOR DE SENESTE 12 MDR. HAFT SYGEFRAVÆR PGA.... dårlig luftkvalitet, temperaturforhold, ringe belysning, akustik eller andre påvirkninger fra indeklimaet? [Basis: 901] 1% 3% 4% 2% 84% 6%... dårlige arbejdsstillinger, manglende variation i arbejdet, eller andre ergonomiske påvirkninger? [Basis: 901] 1% 1% 2% 6% 84% 6%... manglende trivsel, dårligt samarbejde, stress eller andre psykiske påvirkninger? [Basis: 901] 3% 2% 13% 1% 78% 4% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej Ikke relevant Side 21

22 BAGGRUNDINFO ALDER Under 30 6% % % % 60 eller derover 1 Odder Kommune, total [Basis: 900] ANCIENNITET I NUVÆRENDE JOB under 2 15% % % 11 eller derover 42% Odder Kommune, total [Basis: 900] Side 22

23 DEL 3: BILAG SVARFORDELINGER Nedenfor ses tabeller med medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål i dybden, som har særlig interesse. Eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit eller spørgsmål fra emneområder, som er særligt vigtige for kommunen. Spørgsmålene står listet i den rækkefølge som de var i spørgeskemaet. Arbejdsmængde og tidspres Helt enig Jeg har en tilpas arbejdsmængde 18% 24% 13% 11% 8% 4% 1% 908 4,8 Jeg har passende tid til at nå mine arbejdsopgaver 12% 19% 23% 14% 14% 11% 6% 1% 908 4,4 Jeg når stort set altid mine arbejdsopgaver 17% 25% 21% 14% 1 8% 4% 908 4,8 Jeg kan arbejde i et passende tempo 18% 24% 19% 15% 12% 7% 5% 1% 908 4,8 Målene for mine arbejdsopgaver er klare 25% 3 13% 6% 5% 1% 1% 908 5,4 Kravene til mine arbejdsopgaver er forenelige med hinanden 17% 29% 19% 15% 8% 6% 3% 4% 908 5,0 Jeg har mulighed for at holde pauser i løbet af arbejdsdagen 27% 24% 17% 12% 11% 7% 3% 908 5,1 Jeg skal ikke overskue for mange ting på en gang i mit arbejde 7% 13% 16% 16% 15% 15% 17% 908 3,7 Mit arbejde er jævnt fordelt, så det ikke hober sig op 8% 17% 18% 19% 15% 13% 8% 1% 908 4,1 Det er ikke nødvendigt, at jeg arbejder over 12% 19% 14% 16% 12% 14% 11% 2% 908 4,2 Mit arbejde er ikke følelsesmæssigt belastende 12% 15% 14% 16% 13% 12% 15% 3% 908 4,0 Arbejdsindhold og variation Helt enig Jeg har afveksling i arbejdet 51% 3 12% 5% 1% 1% 906 6,2 Jeg har mulighed for at bruge min kunnen og færdigheder i arbejdet 49% 29% 13% 5% 2% 1% 1% 906 6,1 Jeg lærer tilpas meget nyt gennem arbejdet 27% 32% 19% 12% 6% 3% 2% 906 5,5 Helt uenig 1 Helt uenig 1 Ved ikke Ved ikke Basis Basis Gns. Total Gns. Total De krav, der stilles til mig i mit arbejde, er i overensstemmelse med mine faglige kvalifikationer De krav, der stilles til mig i mit arbejde, er i overensstemmelse med mine personlige kvalifikationer Jeg har mulighed for at deltage i kurser og efteruddannelse, der sikrer, at min faglige og personlige kunnen svarer til det arbejde, jeg skal udføre 33% 36% 18% 7% 3% 2% 1% 906 5,8 35% 37% 14% 7% 4% 1% 1% 906 5,9 28% 24% 14% 11% 8% 8% 4% 5% 906 5,2 Indflydelse på eget arbejde Helt enig Helt uenig 1 Ved ikke Basis Gns. Total Jeg har indflydelse på beslutninger om eget arbejde 25% 34% 11% 4% 3% 1% 1% 907 5,5 Jeg har indflydelse på, hvordan arbejdet udføres 36% 36% 16% 7% 3% 1% 1% 907 5,9 Jeg har indflydelse på mængden af eget arbejde 12% 19% 21% 1 1 6% 1% 907 4,5 Jeg har mulighed for at påvirke placeringen af mine arbejdstider 24% 23% 17% 9% 7% 9% 9% 1% 907 4,8 Jeg har indflydelse på forandringer på min arbejdsplads 15% 23% 22% 16% 9% 8% 3% 3% 907 4,8 Side 23

24 DEL 3: BILAG Forudsigelighed Jeg får information om vigtige beslutninger, fx om omstrukturering, rationaliseringstiltag eller lignende forhold Jeg har de nødvendige informationer til at udføre arbejdet tilfredsstillende Forventninger til, hvornår mit arbejde er udført godt nok, er afstemt Jeg har klare retningslinjer for, hvad der forventes i forhold til målsætning, opgaver og serviceniveau Helt enig Helt uenig 1 Ved ikke Basis Gns. Total 28% 29% 19% 12% 6% 3% 2% 1% 907 5,4 21% 37% 21% 11% 5% 2% 1% 1% 907 5,5 18% 3 21% 14% 8% 3% 2% 4% 907 5,2 21% 3 19% 13% 8% 4% 2% 2% 907 5,2 Balance mellem arbejdsliv og privatliv Helt enig Helt uenig 1 Ved ikke Basis Gns. Total Jeg har mulighed for at adskille arbejdsliv og privatliv 31% 13% 7% 5% 2% 1% 1% 906 5,8 Jeg har mulighed for at skabe balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 35% 3 15% 1 5% 3% 1% 1% 906 5,6 Retningslinierne for arbejdstid og afspadsering er klare 39% 3 1 7% 5% 4% 3% 2% 906 5,7 Retningslinierne for arbejdstid og afspadsering er gode 33% 27% 12% 8% 5% 4% 4% 6% 906 5,5 Nærmeste leder Helt enig Helt uenig 1 Ved ikke Basis Gns. Total Min nærmeste leder er god til at organisere arbejdet 24% 28% 19% 13% 5% 4% 1% 5% 903 5,4 Min nærmeste leder hjælper med løsning af konflikter, når det er nødvendigt Min nærmeste leder er god til at træffe de nødvendige beslutninger Min nærmeste leder prioriterer trivselen på arbejdspladsen højt Støtte fra kolleger og ledelse Jeg får den hjælp og støtte fra mine kolleger, som jeg har behov for Jeg får den hjælp og støtte fra min nærmeste leder, som jeg har behov for Omgangstonen mellem kollegerne er behagelig og respektfuld Omgangstonen mellem medarbejderne og nærmeste leder er behagelig og respektfuld 39% 29% 13% 9% 3% 2% 1% 5% 903 5,8 32% 29% 16% 11% 4% 3% 1% 4% 903 5,6 42% 26% 13% 8% 3% 2% 1% 4% 903 5,9 Helt enig Helt uenig 1 Ved ikke Basis Gns. Total 48% 33% 11% 4% 2% 1% 1% 902 6,2 41% 29% 17% 7% 3% 2% 1% 2% 902 5,9 46% 3 13% 6% 3% 1% 902 6,0 45% 32% 12% 5% 3% 1% 2% 902 6,1 Side 24

25 DEL 3: BILAG Samarbejde Der er et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne på min arbejdsplads Medarbejderne bliver involveret i beslutninger om forandringer på min arbejdsplads Der er et godt samarbejde blandt kollegerne på min arbejdsplads Der er et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger på min arbejdsplads Der er et godt samarbejde med min institution og andre institutioner/afdelinger i Odder Kommune Helt enig Helt uenig 1 Ved ikke Basis Gns. Total 26% 33% 11% 5% 2% 1% 3% 902 5,6 21% 3 22% 12% 6% 4% 2% 3% 902 5,3 36% 36% 17% 6% 2% 1% 1% 902 6,0 22% 32% 22% 13% 4% 2% 1% 4% 902 5,5 15% 26% 19% 15% 5% 2% 1% 16% 902 5,3 Man hjælper kolleger, der har for meget at lave 34% 3 17% 9% 4% 2% 1% 3% 902 5,7 Man hjælper nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens opgave 47% 31% 13% 4% 2% 3% 902 6,2 Tillid og retfærdighed Helt enig Helt uenig 1 Ved ikke Basis Gns. Total Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 34% 14% 6% 3% 2% 1% 901 6,0 Ledelsen har tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde Forslag fra medarbejderne bliver behandlet respektfuldt af ledelsen Medarbejderne kan give udtryk for deres meninger og følelser 48% 33% 1 4% 1% 1% 4% 901 6,2 36% 34% 15% 6% 3% 1% 5% 901 6,0 42% 34% 13% 6% 3% 2% 1% 901 6,0 Medarbejderne har i almindelighed tillid til hinanden 39% 39% 12% 6% 2% 1% 1% 901 6,1 Konflikter bliver løst på en retfærdig måde 25% 35% 17% 8% 3% 1% 1% 11% 901 5,7 Arbejdsopgaverne bliver fordelt på en retfærdig måde 31% 11% 5% 2% 1% 9% 901 5,5 Anerkendelse Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af mine kolleger Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af min nærmeste leder Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af den øverste ledelse Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af brugere eller andre, der drager nytte af mit arbejde Helt enig Helt uenig 1 Ved ikke Basis Gns. Total 39% 35% 14% 7% 2% 1% 2% 901 6,0 32% 13% 7% 2% 1% 1% 4% 901 6,0 29% 25% 13% 8% 3% 3% 2% 17% 901 5,6 38% 37% 13% 5% 2% 1% 4% 901 6,1 Side 25

26 OM INTERRESEARCH Interresearch er blandt markedets førende leverandører af HR-målinger til offentlige og private organisationer. Vi rådgiver vores kunder og giver redskaber til at arbejde målrettet med organisationsudviklingen - både inden for medarbejdertrivsel, lederudvikling samt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Vi har veldokumenterede og gennemprøvede koncepter til at afdække og prioritere indsatsområder gennem kvantitative undersøgelser i vores elektroniske spørgeskemaværktøj defgo.net. Vi har lang erfaring med spørgeskemadesign, dataindsamling, statistisk analyse og rapportering. I vores konsulentydelser omsætter vi den nyeste viden på HR-området til individuelt tilpassede, værdiskabende og brugbare løsninger for vores kunder. Læs mere om interresearch på

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80%

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% APV 2017 Total Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9 KRÆNKENDE

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015 Ringsted kommune EFK Borgerservice Marts INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68%

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83%

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100%

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84%

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90%

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93%

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82%

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Totalrapport Maj 2011

Totalrapport Maj 2011 TRIVSELSMÅLING Totalrapport Maj Antal besvarelser: 1815 Svarprocent: 70% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD OM DENNE RAPPORT s. 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN s. 4 DEL 1: GRAFIKKER PÅ HVERT

Læs mere

Retfærdighed Tillid. Samarbejde

Retfærdighed Tillid. Samarbejde 2.7 Jeg bidrager til udvikling af min arbejdsplads 2.6 Jeg oplever, at vi er gode til at give hinanden ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at løse arbejdsopgaverne 2.5 Jeg oplever, at vi er gode

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Antal inviterede: 2557

Antal inviterede: 2557 TRIVSELSMÅLING Ringsted Kommune Totalrapport April 2019 Antal inviterede: 2557 Antal besvarelser: 1964 Svarprocent: 77% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN 6 SAMLET SOCIAL

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer for

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger 26 beelser: 438 Svarprocent: 8% GLADSAXE KOMMUNE Krav Støtte Mening Udvikling Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse Samarbejde Retfærdighed Indeklima Arbejdsstillinger Tillid Sygefravær Arbejdets resultater

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 125 Svarprocent: 79% MTU 217 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune Campus Køge - 10. klasse O m r å d erapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 12 12 INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune T o t a l rapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 3949 3260 83% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT 6

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport Resultater for Totalrapport Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 77 754 74% Del - grafer Totalrapport Fysiske arbejdsforhold (Oplevelse) 4 Oplevelse ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),5,6,9,,8,6

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

Trivselsundersøgelsen 2008

Trivselsundersøgelsen 2008 Københavns Kommune () Trivselsundersøgelsen 2008 Rapportspecifikationer Inviterede 7158 Gennemførte 4046 Svarprocent 57% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger beelser: 4.269 Svarprocent: 86% GLADSAXE KOMMUNE Krav Støtte Mening Udvikling Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse Samarbejde Retfærdighed Indeklima Arbejdsstillinger Tillid Sygefravær Arbejdets resultater

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1 DETALJER Tabellerne viser svarfordeling for hvert underspørgsmål (spredning) samt den gennemsnitlige score for hvert underspørgsmål for egen og øvrige afdelingsledere Susanne Nielsen 5 4 3 2 1 Antal besvarelser

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Psykisk APV, Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 2017 Koncernrapport Politiet og anklagemyndigheden (Koncernen)

Psykisk APV, Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 2017 Koncernrapport Politiet og anklagemyndigheden (Koncernen) Psykisk APV, Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 201 Koncernrapport Politiet og anklagemyndigheden (Koncernen) Antal inviterede: 1.11 Antal besvarelser: 12.02 Svarprocent: 8,2 % Mig og mit arbejde Nedenfor

Læs mere

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 ØVRIGE INTERN REVISION Strategisk rapport Svarprocent: 92% (12/13) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt Svarfordelinger

Læs mere

Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 2016

Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 2016 Trivselsmåling og Ledelsesevaluering Politiet og anklagemyndigheden (Koncernen) Antal inviterede:.8 Antal besvarelser:. Svarprocent: 8, % Mig og mit arbejde Nedenfor vises den samlede gennemsnitlige score

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (9/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivselsundersøgelsen 2010

Trivselsundersøgelsen 2010 Københavns Kommune (Børne- og Ungdomsforvaltningen) Trivselsundersøgelsen 2010 Rapportspecifikationer Inviterede 51 Gennemførte 44 Svarprocent 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere