Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge"

Transkript

1 Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at opfylde kravene for at få dagpenge samtidig med selvstændig Det er derfor altid en god idé at tale med ASE, inden du starter en virksomhed som Det gælder også, hvis du allerede har en bibeskæftigelse, som du gerne vil fortsætte med i en periode med Hvad er bibeskæftigelse? Som udgangspunkt kan enhver form for virksomhed drives som en Reglerne på området sætter dog visse grænser for, hvilke typer virksomhed du kan drive samtidig med Du kan kun få tilladelse til at drive en virksomhed samtidig med dagpenge, hvis virksomheden ikke er din hovedbeskæftigelse. Du bør derfor finde ud af, om du ifølge dagpengereglerne driver en erhvervsmæssig virksomhed, eller om der er tale om en hobby. Det er også afgørende, om din virksomhed anses for at være din hovedbeskæftigelse eller din Erhvervsmæssig virksomhed eller hobby? Hobbyprægede aktiviteter betragtes som fritidsaktiviteter. De har ingen betydning for retten til Men hvis et af formålene er at tjene penge, er der tale om erhvervsmæssig virksomhed. Det er uden betydning, om driften reelt giver over- eller underskud. Fx er ulønnet kunstnerisk virksomhed som hovedregel hobby. Du må gerne udstille, men ikke med salg for øje. Sælger du så meget som ét eneste værk, driver du erhvervsmæssig virksomhed. Der er visse forhold, som klart viser, at du driver selvstændig virksomhed. Det er bl.a. momsregistrering, skattemæssig angivelse af overskud/underskud og skattemæssige afskrivninger. Men du kan godt drive erhvervsmæssig virksomhed, selv om disse forhold ikke gælder for dig. Bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse? Selvstændig virksomhed kan drives enten som din bibeskæftigelse eller din hovedbeskæftigelse. Hvis virksomheden er din primære indtægtskilde og arbejdssted, driver du den som hovedbeskæftigelse. Som oftest arbejder du på fuld tid i virksomheden. Er du optaget i en a-kasse på baggrund af virksomheden, er dette arbejde dit forsikringsgrundlag. Dermed vil virksomheden som hovedregel være din hovedbeskæftigelse, uanset hvor meget tid du nu bruger på den. Har du tidligere drevet en virksomhed som din hovedbeskæftigelse, bliver den ikke din bibeskæftigelse, blot fordi du drosler aktiviteterne ned. Det gælder også, selv om du samtidig får lønarbejde. Du kan som hovedregel heller ikke drive en virksomhed som bibeskæftigelse, hvis du tidligere har drevet den samme type virksomhed som hovedbeskæftigelse. Du kan læse mere om kravene for at ændre virksomheden til din bibeskæftigelse i næste afsnit. Hvis du anses for at drive virksomheden som hovedbeskæftigelse, kan du ikke få dagpenge, 1013/

2 før du opfylder reglerne for ophør eller udtræden af virksomheden. Du kan høre mere om reglerne ved henvendelse til ASE. Du har tidligere drevet virksomheden som din hovedbeskæftigelse Har du drevet din virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du ved arbejde som lønmodtager ændre virksomheden til din Det kræver, at dit lønarbejde opfylder visse betingelser den dag, hvor du bliver ledig fra arbejdet. Har du arbejdet som lønmodtager i timer inden for de seneste 15 måneder, før du bliver ledig, kan du fortsætte din virksomhed som Det gælder også, hvis du har arbejdet i 962 timer inden for de seneste 8 måneder, før du bliver ledig. Samtidig skal der være sket en væsentlig omlægning af din virksomhed, da du startede på lønarbejdet. Omlægningen skal have medført mindre arbejde i din virksomhed. Det er de timer, som din arbejdsgiver har indberettet til SKATs indkomstregister inden for de 15 måneder, som tælles med. Opfylder du én af de to betingelser, har du gjort virksomheden til din Når din virksomhed ikke længere er din hovedbeskæftigelse, kan du søge om tilladelse til at fortsætte virksomheden samtidig med dagpenge, hvis du bliver ledig. Ønsker du at gøre din hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse, så kontakt ASE. Reglerne på området er indviklede, så det er bedst at søge vejledning i god tid. Du har tidligere drevet en lignende virksomhed som hovedbeskæftigelse Har du tidligere drevet en virksomhed som hovedbeskæftigelse, vil en ny virksomhed inden for samme branche som hovedregel ikke kunne anses som Det skyldes, at virksomheden anses for at være en genoptagelse af din tidligere virksomhed. Det er dog ikke helt udelukket, at den nye virksomhed kan anses for at være din Men ASE skal konkret vurdere hvert enkelt tilfælde, før der kan gives tilladelse. Der lægges vægt på, hvor lang tid du var ophørt med at drive virksomhed, og om du havde lønarbejde på fuld tid i den mellemliggende periode. Det har også betydning, hvilken type virksomhed der er tale om, og om virksomhederne har samme adresse, samme kundegrundlag, m.v. Chancen for at få tilladelse til at drive virksomheden som bibeskæftigelse samtidig med dagpenge er større, jo mere de to virksomheder adskiller sig fra hinanden. Selvstændig virksomhed eller lønarbejde I visse brancher er der en flydende grænse mellem lønarbejde og selvstændig virksomhed. Det gælder bl.a. for freelancere. Vær opmærksom på, at selv om du er lønmodtager i henhold til skattelovgivningen, er du det ikke altid efter dagpengereglerne. Er du ansat på vilkår, der ikke svarer til almindelige løn- og ansættelsesvilkår på området, så kontakt ASE. Arbejde i din ægtefælles virksomhed Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, anses du som hovedregel for at være selvstændig. Det gælder også, selvom du har en lønaftale med din ægtefælle eller din ægtefælles selskab. Det har altså ikke betydning, at du skattemæssigt anses for at være lønmodtager. For at få dagpenge samtidig med arbejdet i din ægtefælles virksomhed skal du derfor opfylde de regler, der er nævnt her i brochuren. Ret til dagpenge samtidig med bibeskæftigelse For at få dagpenge samtidig med en selvstændig bibeskæftigelse skal du opfylde de almindelige betingelser for at få Du skal bl.a. opfylde et såkaldt arbejdskrav. Det opfyldes ved at have haft timers arbejde inden for de sidste 3 år. Der er særlige regler for, hvordan arbejdstimerne tælles. Du skal også have beregnet en dagpengesats. Satsen beregnes som oftest på baggrund af din tidligere indtægt enten som selvstændig eller som lønmodtager. 2

3 Du skal være tilmeldt Jobcentret og du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Rådighedsforpligtelsen betyder bl.a., at du skal være aktivt jobsøgende og kunne påtage dig fuldtidsarbejde (37 timer), at din jobsøgning skal være realistisk og seriøs at du fra den første dag som ledig skal søge rimeligt arbejde. Det vil sige alt arbejde, som du er i stand til at klare. Det gælder arbejde både inden for og uden for det faglige område, hvor du er uddannet, eller hvor du tidligere har været beskæftiget, at du skal søge arbejde inden for et passende antal fagområder og stillingsbetegnelser, hvor der er behov for arbejdskraft, at du skal søge arbejde med en daglig transporttid med offentlige transportmidler på op til 3 timer fra dit hjem. Når du har været ledig i mere end 3 måneder, skal du søge arbejde med en transporttid på mere end 3 timer dagligt, at du skal søge de konkrete job, som ASE eller Jobcentret pålægger dig at søge, at du skal være indstillet på at deltage i kurser, der kan forbedre dine muligheder for at få arbejde, at du lægger dit CV på og have det godkendt senest 3 uger efter, at du er tilmeldt som arbejdssøgende i Jobcentret, og at du efterfølgende vedligeholder det at du bekræfter din jobsøgning mindst hver 7. dag på Hvornår står jeg til rådighed samtidig med bibeskæftigelse? For at stå til rådighed for arbejdsmarkedet skal du kunne passe et fuldtidsarbejde (37 timer om ugen) ved siden af arbejdet i din virksomhed. Du skal derfor sandsynliggøre, at dit arbejde med bibeskæftigelsen til enhver tid kan klares uden for normal arbejdstid. Det betyder, at du skal kunne planlægge dit arbejde i virksomheden således, at du kan passe et fuldtidsjob. Vær opmærksom på, at du ikke må afslå et tilbud om arbejde, fordi arbejdstiden ligger uden for din tidligere normale arbejdstid. Når ASE skal vurdere, om du kan drive virksomheden uden for normal arbejdstid, skal du bl.a. oplyse: og virksomhedens branche størrelsen af din virksomhed antal ansatte i virksomheden dine egne og eventuel ægtefælles/ medejeres arbejdsopgaver, og om der er aftalt en fast arbejdsdeling imellem jer virksomhedens omsætning og indtjening virksomhedens eventuelle åbnings- eller træffetid. Vi kan få brug for yderligere oplysninger fra dig. Hvis virksomheden er en sæsonvirksomhed eller har perioder, hvor der er mere travlt end ellers, skal dit arbejde, også i de travle perioder, kunne klares uden for normal arbejdstid. Eksempel 1: Du driver et mindre landbrug alene. Der er kun få timers arbejde om ugen det meste af året. I løbet af året er der enkelte opgaver, der kræver mange timers arbejde, så det tager hele din arbejdsdag. I de dage vil du ikke kunne passe et fuldtidsarbejde ved siden af arbejdet i din virksomhed. Du vil derfor ikke kunne få dagpenge samtidig med, at du driver landbruget. Heller ikke i de stille perioder. Eksempel 2: Du driver et konsulentfirma, der rådgiver andre virksomheder. Hvis udførelsen af dine arbejdsopgaver er afhængig af kontakt med kunder og evt. samarbejdspartnere inden for normal arbejdstid, kan du ikke få dagpenge, samtidig med at du driver firmaet. Har du i stedet kun kontakt med kunder via mail, som ikke behøver at blive læst og besvaret inden for kundernes normale arbejdstid, kan du evt. få tilladelse til at drive virksomheden samtidig med 3

4 Driver du virksomheden sammen med andre, enten ansatte, medejere eller din ægtefælle, er det kun dit arbejde i virksomheden, der skal vurderes. I skal dog have aftalt en fast arbejdsdeling imellem jer. Kravene for at få dagpenge samtidig med en selvstændig bibeskæftigelse skal være opfyldt fra den dag, hvor du ønsker at få udbetalt Hvordan søger jeg om tilladelse til bibeskæftigelse? Det er ASE, som skal vurdere, om du driver virksomhed som ASE skal også vurdere, om arbejdet i virksomheden til enhver tid kan klares uden for normal arbejdstid. Derfor vil vi bede dig udfylde nogle blanketter. Du skal her oplyse virksomhedens art og omfang, samt hvordan den drives. Du skal også forklare nærmere om dine arbejdsopgaver. Endelig skal du oplyse, på hvilken tid af dagen du vil arbejde i virksomheden. Arbejdstiden skal virke sandsynlig, når den sammenholdes med dine arbejdsopgaver og virksomhedens drift i øvrigt. Det har også betydning, om du har faste åbningstider. Din omsætning eller forventede omsætning og indtjening i virksomheden vil også indgå i ASEs vurdering af, om det er sandsynligt, at virksomheden kan drives som bibeskæftigelse uden for normal arbejdstid. Får du tilladelse til at drive virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med dagpenge, har du pligt til at underrette ASE om ændringer i driften af virksomheden eller om andre forhold, der kan påvirke din dagpengeret, fx hvis du ændrer dit kundegrundlag fra private kunder til erhvervskunder. Begrænset dagpengeret i 78 uger Når du driver en virksomhed som bibeskæftigelse, kan du som hovedregel højst få udbetalt dagpenge i 78 uger. Der gælder nogle undtagelser, som du kan læse om på de følgende sider. Du kan dog ikke få dagpenge i længere tid, end de almindelige regler giver ret til. Udløber din ret til dagpenge efter de almindelige regler, inden du har fået dagpenge i alle 78 uger, kan de sidste ugers dagpenge ikke udbetales, medmindre du har optjent ret til dagpenge på ny. Sådan tælles de 78 uger Retten til dagpenge samtidig med din bibeskæftigelse løber fra den første dag, hvor du driver din virksomhed og samtidig får Alle uger, hvor du får udbetalt dagpenge eller andre ydelser, tæller med, uanset hvor meget der bliver udbetalt i den enkelte uge. Har du fået sygedagpenge fra kommunen, vil disse uger også tælle med til de 78 uger. Uger, hvor du slet ikke får udbetalt ydelser, tæller ikke med. Har du inden for de seneste 78 uger, før du starter din bibeskæftigelse, drevet en anden virksomhed samtidig med dagpenge, skal denne periode trækkes fra den nye 78-ugers-periode. Ret til nye 78 uger Når perioden på 78 uger udløber, skal du have optjent ret til en ny periode på 78 uger, før du kan fortsætte din bibeskæftigelse samtidig med Du får ret til nye 78 uger ved at: have haft 962 timers lønarbejde inden for de sidste 18 måneder, eller have drevet anden selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 26 uger inden for de sidste 18 måneder. Kontakt ASE, hvis du er i tvivl, om du har optjent ret til en ny 78-ugers-periode. Hvornår er dagpengeretten ikke begrænset? Visse typer selvstændig virksomhed kræver så lidt arbejde, at virksomheden kan være undtaget for begrænsningen på 78 uger. Der er tale om følgende typer virksomheder: Mindre jordbrug. Udlejningsejendom. Fritidsfiskeri. Biavl. Fredskov. 4

5 Egen vindmølle. Begrænset deltagelse i din ægtefælles virksomhed. Enkeltstående opgave som selvstændig. Udlejer du en eller flere ejendomme, og er du i tvivl, om det har betydning for din dagpengeret, så kontakt ASE. Vi kan fortælle dig, om der er tale om formueforvaltning, hoved- eller De nævnte virksomheder skal dog opfylde en del betingelser, før din dagpengeret ikke bliver begrænset. Kravene for hver enkelt type er beskrevet nedenfor. Du skal altid søge om tilladelse til at drive din virksomhed samtidig med, at du får Det gælder også, selvom din virksomhed ikke begrænser din dagpengeret. Du vil også få fradrag i dagpengene for dine arbejdstimer i virksomheden, selvom du er undtaget af begrænsningen. Mindre jordbrug Du vil ikke få din dagpengeret begrænset, selv om du driver et mindre landbrug, hvis: du har fast bopæl på ejendommen, du har drevet landbruget inden du bliver ledig og begynder at få penge, du kun dyrker korn, frøafgrøder, grovfoderafgrøder og kartofler, eventuelle husdyr for det meste er til eget forbrug, og du ikke udvider landbruget under ledigheden. Hvis du har én enkelt ansat eller får hjælp fra en maskinstation, skal du først have fået tilladelse fra ASE. Flere ansatte eller yderligere hjælp er det slet ikke muligt at få tilladelse til. Alle de nævnte krav skal være opfyldt for ikke at blive omfattet af begrænsningen på 78 ugers Udlejningsejendom Udlejning af fast ejendom kan være din hovedeller bibeskæftigelse eller formueforvaltning. Der er tale om formueforvaltning, hvis du har andre til at stå for administration, vedligeholdelse og viceværtsarbejde. Du må altså ikke have nogen form for arbejde med udlejningen. Formueforvaltning har ingen betydning for din dagpengeret. Arbejder du med udlejning som din bibeskæftigelse, er du som hovedregel omfattet af den begrænsede ret til Hvis du kun har en mindre udlejningsejendom med højst 10 lejemål, må du godt selv stå for administration, viceværtsarbejde og småreparationer, uden at din ret til dagpenge bliver begrænset. Vær opmærksom på, at alle ejendomme tæller med, når ASE skal vurdere din ansøgning. En udlejningsejendom er altså enhver bygning, der udlejes helt eller delvist. Det gælder også din private bolig, hvis du lejer et værelse ud, og dit sommerhus, hvis det af og til lejes ud. Fritidsfiskeri Fritidsfiskeri er din bibeskæftigelse, hvis du sælger din fangst. Har du kun en smule arbejde med fiskeriet, bliver din ret til dagpenge ikke begrænset. Biavl Driver du biavl med højst 15 bistader, får du heller ikke begrænset din dagpengeret til 78 uger. Fredskov Ejer du fredskov, vil den være selvstændig virksomhed, hvis du har fået eller vil få et økonomisk udbytte fra skoven. Driver du fredskov på højst 5 hektar som din bibeskæftigelse, vil din dagpengeret ikke blive begrænset. Det kræves dog, at fredskoven ligger enten på din faste bopæl eller din fritidsbopæl. Hvis skoven ikke ligger sammen med din bopæl, eller den er på mere end 5 hektar, vil du være omfattet af begrænsningen på de 78 uger. Egen vindmølle Du må gerne have din egen vindmølle, uden at din ret til dagpenge begrænses til 78 uger. Dit arbejde med vindmøllen skal dog være meget begrænset. Ejer du andele i en vindmøllepark, vil det normalt være formueforvaltning. Sidder du i vindmølle- 5

6 lavets bestyrelse eller har andet arbejde i forbindelse med driften af vindmøllerne, er det dog selvstændig I denne situation vil din dagpengeret blive begrænset til 78 uger. Begrænset deltagelse i din ægtefælles virksomhed Hvis du arbejder meget lidt i din ægtefælles virksomhed, kan du blive undtaget fra begrænsningen på 78 uger. Du vil fx ikke være omfattet, hvis du: overtager noget arbejde i tilfælde af akut og kortvarig sygdom uden at være fast vikar, eller tilfældigt ekspederer en kunde eller tager en telefon, eller står for at føre en mindre kassekladde. Hvis dit arbejde er af underordnet betydning og ikke har indflydelse på virksomhedens drift, kan du måske også være undtaget begrænsningen på 78 uger. Det gælder bl.a., hvis du gør rent i mindre kontorlokaler eller passer kontorets planter. Enkeltstående opgave som selvstændig Du må tage en enkeltstående kortvarig opgave som selvstændig, mens du får Opgaven skal være klart afgrænset og må ikke udføres regelmæssigt. Der er meget snævre grænser for, hvor mange opgaver som selvstændig du kan have samtidig med, at du får Har du for mange, bliver din ret til dagpenge begrænset. Er du ved at starte en virksomhed, vil din dagpengeret også blive begrænset. Du skal derfor søge om tilladelse, inden du går i gang. Er du ledig fra lønarbejde, vil du kunne sige ja til en enkeltstående opgave efter regning. Det anses ikke for at være selvstændig Det samme gælder for en lønmodtager, der engang imellem arbejder efter regning. Arbejdet skal dog udføres efter regning på grund af forhold hos kunden. Du bør altid kontakte ASE, før du siger ja til at lave en enkeltstående opgave. Vi kan fortælle dig, om arbejdet vil have betydning for din ret til Fradrag i dagpenge for arbejde i virksomhed Alle arbejdstimer i din virksomhed skal fradrages i dine Der skal ske fradrag for den faktiske tid, du har brugt på alle arbejdsopgaver i virksomheden, uanset hvornår du har arbejdet. Du skal oplyse om timerne, når du indtaster dit ydelseskort på Det gælder også, selvom din ret til dagpenge ikke er begrænset til 78 uger. Har du dyrehold, skal du skrive mindst ½ times arbejde på kortet alle ugens 7 dage (3½ timer i alt pr. uge). Det gælder dog ikke, hvis dyrene passes af en ansat, som ikke er din ægtefælle, din samlever eller dine umyndige børn. Har du mere end ½ times dagligt arbejde, skal det faktiske antal timer naturligvis oplyses, når du indtaster dine oplysninger. Ophør med bibeskæftigelse Ophører du med din virksomhed, bortfalder begrænsningen på 78 uger. Du vil herefter kun være omfattet af de almindelige regler for ret til Det gælder uanset, om din begrænsede dagpengeret på 78 uger er udløbet eller ej. Sådan kan du ophøre med din bibeskæftigelse Du skal altid på tro og love erklære, at du er ophørt med virksomheden. Du skal også op-lyse datoen for ophøret, og hvordan den er ophørt. Har du været momsregistreret, skal du indsende en kopi af din momsafmeldelse. Der er følgende muligheder for at ophøre med din bibeskæftigelse: Lukning af virksomheden. Salg af virksomheden. Den må dog ikke sælges til din ægtefælle, samlever eller dine umyndige børn. Bortforpagtning eller udlejning af virksomheden. Det må ikke være til din ægtefælle, samlever eller dine umyndige børn. ASE skal have en kopi af aftalen. 6

7 Udtræden med tro og love-erklæring Har du drevet en virksomhed som bibeskæftigelse sammen med din ægtefælle kan du og din ægtefælle underskriver en tro og love erklæring, hvorefter du anses for udtrådt af virksomheden. På den erklæring bekræfter du og din ægtefælle, at du fra en given dato; er udtrådt af virksomheden, ikke længere udfører nogen form for arbejde i virksomheden, ikke længere er medlem af eventuel(le) bestyrelse(r) i virksomheden, ikke (længere) er skattemæssigt er registreret som medarbejdende ægtefælle. NB! Det er vigtigt, at vi får erklæringen så hurtigt som muligt, idet vi tidligst kan give dig dagpenge eller efterløn fra den dag, hvor vi har modtaget erklæringen. Tro og love-erklæringen kan ikke bruges ubegrænset Du skal straks give ASE besked, hvis du genoptager arbejdet i din ægtefælles virksomhed. Du skal samtidig være opmærksom på, at der skal gå mindst 2 år fra din genindtræden, før du på ny kan udtræde på baggrund af en tro og love erklæring igen. anden arbejdskraft end din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Det er et krav, at dine arbejdsfunktioner har været så klart beskrevet, at det er muligt at afgøre, at netop dit arbejde er bortfaldet. Der er ikke andre muligheder for at ophøre med en selvstændig bibeskæftigelse end dem, som vi har nævnt her. Spørg ASE i god tid Overvejer du at starte en virksomhed som bibeskæftigelse, så kontakt ASE. Her kan du få eventuelle problemer afklaret, inden du beslutter dig. Husk også at ansøge om tilladelse til at drive bibeskæftigelse som selvstændig samtidig med dagpenge i god tid. Så ved du, om du kan få tilladelse, inden du træffer vigtige beslutninger, fx om at opsige dit lønarbejde. ASE La Cours Vej Frederiksberg Tlf Udtræder du inden de 2 år er gået, er du kun berettiget til dagpenge, hvis du inden for en periode på 15 måneder fra det tidspunkt, hvor du bliver ledig, har haft mindst 1924 løntimer. Det er de timer, som din arbejdsgiver har indberettet til SKATs indkomstregister inden for de 15 måneder, som tælles med. Du kan også udtræde og få ret til dagpenge, hvis du har drevet egen selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 52 uger inden for 15 måneder fra det tidspunkt, hvor du bliver ledig. Hvis du og din ægtefælle ophæver samlivet, kan du også udtræde af en virksomhed, som fortsættes af din ægtefælle. Udtræden for medejere Har du drevet en virksomhed sammen med andre medejerer kan udtræde, hvis dine arbejdsfunktioner er bortfaldet eller overtaget af 7

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere