PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET"

Transkript

1 PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da 1

2 ARTIKEL 1 1. Fællesskabet og Montenegro anvender for forarbejdede landbrugsprodukter de toldsatser, der er omhandlet i henholdsvis bilag I og bilag II, uanset om der er fastsat kontingenter. 2. Stabiliserings- og associeringsrådet træffer afgørelse om: a) udvidelse af listen over de i denne protokol nævnte forarbejdede landbrugsprodukter b) ændringer af de toldsatser, der er angivet i bilag I og II c) forhøjelse eller afskaffelse af toldkontingenter. 3. Stabiliserings- og associeringsrådet kan erstatte de toldsatser, der er fastsat ved denne protokol, med en ordning baseret på de respektive markedspriser i Fællesskabet og Montenegro for landbrugsprodukter, der faktisk medgår til fremstillingen af de forarbejdede landbrugsprodukter, der er omfattet af denne protokol. CE/MTN/P1/da 2

3 ARTIKEL 2 De i henhold til artikel 1 anvendte toldsatser kan ved afgørelse truffet af stabiliserings- og associeringsrådet nedsættes: a) når de toldsatser, der gælder for basisprodukter i samhandelen mellem Fællesskabet og Montenegro, nedsættes, eller b) som svar på nedsættelser, der følger af gensidige indrømmelser i forbindelse med forarbejdede landbrugsprodukter. Nedsættelserne i henhold til punkt a)beregnes på basis af den del af tolden, der betegnes som landbrugselementet, som svarer til de landbrugsprodukter, der faktisk medgår ved fremstillingen af de pågældende forarbejdede landbrugsprodukter, og fratrækkes den told, disse produkter pålægges ved indførsel i uforandret stand. ARTIKEL 3 Fællesskabet og Montenegro meddeler hinanden de administrative ordninger, der vedtages for varer omfattet af denne protokol. Disse ordninger skal sikre ligebehandling af alle berørte parter og være så enkle og smidige som muligt. CE/MTN/P1/da 3

4 BILAG I GÆLDENDE TOLD VED INDFØRSEL I FÆLLESSKABET AF VARER MED OPRINDELSE I MONTENEGRO Toldsatsen er nul for indførsel i Fællesskabet af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Montenegro som angivet nedenfor. KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 0403 Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: Yoghurt -- Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: --- I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på: ,5 vægtprocent og derunder Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent Over 27% --- I anden form, med indhold af mælkefedt på: vægtprocent og derunder Over 3 vægtprocent, men højst 6 vægtprocent Over 6% Andet -- Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: --- I pulverform, granulat eller anden fast form, med indhold af mælkefedt på: ,5 vægtprocent og derunder Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent Over 27% --- I anden form, med indhold af mælkefedt på: vægtprocent og derunder Over 3 vægtprocent, men højst 6 vægtprocent Over 6% CE/MTN/P1/BILAG I/da 1

5 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 0405 Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter: Smørbare mælkefedtprodukter: Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af menneskehår 0502 Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne børster eller hår 0505 Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer 0506 Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf 0507 Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde konserverede 0511 Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde: - Andet Andet --- Naturlige animalske vaskesvampe: Rå varer Andet Andet ex Hestehår og affald deraf, også i lag med eller uden støttemateriale CE/MTN/P1/BILAG I/da 2

6 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 0710 Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne: Sukkermajs 0711 Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svolvldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring: Andre grøntsager; blandinger af grøntsager: -- Grøntsager: Sukkermajs Maté 1212 Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede; frugtsten og -kerne samt andre vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte cikorierødder af arten Cichorium intybus sativum), af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet: Tang og andre alger 1302 Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer: - Plantesafter og planteekstrakter Af lakrids Af humle Andet Andet Pectinstoffer, pectinater og pectater I tørform Andet - Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer: Agar-agar Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø: Af johannesbrød eller af frø af johannesbrød CE/MTN/P1/BILAG I/da 3

7 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 1401 Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (f.eks. bambus, spanskrør, rør, siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm samt lindebark) 1404 Vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet: 1505 Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin): Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede 1515 Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede: Andet Træolie (tungolie); jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf; ex Jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf 1516 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, interesterificerede, reesterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf: Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks) 1517 Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos Margarine, undtagen flydende margarine: Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent Andet Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent -- Andet Spiselige blandinger eller tilberedninger af den art, der anvendes til frigørelse af støbeforme CE/MTN/P1/BILAG I/da 4

8 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet: Linoxyn - Andet Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; -- Andet Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner heraf Andet Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud 1521 Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet: Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks: Degras 1702 Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel: Kemisk ren fructose Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose Kemisk ren maltose CE/MTN/P1/BILAG I/da 5

9 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 1704 Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade): 1803 Kakaomasse, også affedtet: Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler 1806 Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao: 1901 Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet: 1902 Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt: - Ikke kogte pastaprodukter, ikke fyldte eller på anden måde tilberedt: Med indhold af æg Andet Uden indhold af mel af blød hvede Andet Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt: -- Andet Kogte Andet Andre pastaprodukter: Tørret Andet Couscous: Ikke tilberedt Andet CE/MTN/P1/BILAG I/da 6

10 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lign Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f. eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet: 1905 Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse: 2001 Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre: Andet Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover Palmehjerter 2004 Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos kartofler: -- Andet I form af mel eller flager Andre grønsager og blandinger af grønsager: Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) 2005 Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos kartofler: I form af mel eller flager Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) CE/MTN/P1/BILAG I/da 7

11 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 2008 Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet: - Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede Jordnødder Jordnøddesmør - Andre varer, herunder blandinger, som ikke henhører under pos : Palmehjerter Andet --- Ikke tilsat alkohol ---- Ikke tilsat sukker: Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata) Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover 2101 Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf: 2102 Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere: 2103 Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep 2104 Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler: Konsumis, også med indhold af kakao: CE/MTN/P1/BILAG I/da 8

12 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 2106 Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet: Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer: Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent Andet Andet Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer -- Andet Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent Andet 2201 Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne: 2202 Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos Øl 2205 Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer: 2207 Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80% vol eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet: 2208 Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80% vol; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer: 2402 Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning: 2403 Andre tobaksvarer og erede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak: CE/MTN/P1/BILAG I/da 9

13 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 2905 Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf: - Andre polyvalente alkoholer: Mannitol D-glucitol (sorbitol): --- I vandig opløsning: Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol Andet --- Andet Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol Andet Glycerol 3301 Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i flydende eller fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; Andet Terpenholdige biprodukter fra flygtige vegetabilske olier -- Ekstraherede oleoresiner Af lakrids og af humle Andet Andet 3302 Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer: Af den art der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien -- Af den art der anvendes i drikkevareindustrien --- Tilberedninger indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik: Med et virkeligt alkoholindhold på over 0,5% vol ---- Andet Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent Andet CE/MTN/P1/BILAG I/da 10

14 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 3501 Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim: Casein: Til fremstilling af regenererede tekstilfibre Til anden industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler og foderstoffer Andet Andet Andet 3505 Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse: Dextrin og anden modificeret stivelse: Dextrin -- Anden modificeret stivelse Andet Lim: Med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på under 25 vægtprocent Med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på 25 vægtprocent og derover, men under 55 vægtprocent Med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på 25 vægtprocent og derover, men under 55 vægtprocent Med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på 80 vægtprocent og derover 3809 Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet: På basis af stivelse eller stivelsesprodukter: Med indhold af disse produkter på under 55 vægtprocent Med indhold af disse produkter på 55 vægtprocent og derover, men under 70 vægtprocent Med indhold af disse produkter på 70 vægtprocent og derover, men under 83 vægtprocent Med indhold af disse produkter på 83 vægtprocent og derover 3823 Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer: CE/MTN/P1/BILAG I/da 11

15 KN-kode Varebeskrivelse (1) (2) 3824 Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet: Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos : -- I vandig opløsning: Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol Andet -- Andet Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol Andet CE/MTN/P1/BILAG I/da 12

16 BILAG II GÆLDENDE TOLD VED INDFØRSEL I MONTENEGRO AF VARER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET (øjeblikkeligt eller gradvist) Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 0403 Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: Yoghurt -- Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: --- I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på: ,5 vægtprocent og derunder Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent Over 27% I anden form, med indhold af mælkefedt på: vægtprocent og derunder Over 3 vægtprocent, men højst 6 vægtprocent Over 6% CE/MTN/P1/BILAG II/da 1

17 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Andet -- Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: --- I pulverform, granulat eller anden fast form, med indhold af mælkefedt på: ,5 vægtprocent og derunder Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent Over 27% I anden form, med indhold af mælkefedt på: vægtprocent og derunder Over 3 vægtprocent, men højst 6 vægtprocent Over 6% Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter: Smørbare mælkefedtprodukter: Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af menneskehår CE/MTN/P1/BILAG II/da 2

18 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 0502 Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne børster eller hår: Svine- og vildsvinebørster samt affald deraf Andet Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer: Fjer, af den art der anvendes til stopning; dun: Rå varer Andet Andet Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf: Ossein og ben behandlet med syre Andet CE/MTN/P1/BILAG II/da 3

19 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 0507 Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf: Elfenben; pulver og affald af elfenben Andet Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde konserverede CE/MTN/P1/BILAG II/da 4

20 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 0511 Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde: - Andet Andet --- Naturlige animalske vaskesvampe: Rå varer Andet Andet ex Hestehår og affald deraf, også i lag med eller uden støttemateriale Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne: Sukkermajs Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svolvldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring: Andre grøntsager; blandinger af grøntsager: -- Grøntsager: Sukkermajs Maté CE/MTN/P1/BILAG II/da 5

21 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1212 Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede; frugtsten og -kerne samt andre vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte cikorierødder af arten Cichorium intybus sativum), af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet: Tang og andre alger Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer: - Plantesafter og planteekstrakter Af lakrids Af humle Andet Andet Pectinstoffer, pectinater og pectater I tørform Andet Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer: Agar-agar Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø: Af johannesbrød eller af frø af johannesbrød CE/MTN/P1/BILAG II/da 6

22 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1401 Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (f.eks. bambus, spanskrør, rør, siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm samt lindebark) Bambus Spanskrør Andet Vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet: Bomuldslinters Andet Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin): Uldfedt, råt Andet Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede 1515 Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede: Andet Træolie (tungolie); jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf; ex Jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf CE/MTN/P1/BILAG II/da 7

23 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1516 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, interesterificerede, reesterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf: Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks) Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos Margarine, undtagen flydende margarine: Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent Andet Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent Andet Spiselige blandinger eller tilberedninger af den art, der anvendes til frigørelse af støbeforme CE/MTN/P1/BILAG II/da 8

24 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet: Linoxyn Andet Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; -- Andet Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner heraf Andet Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud CE/MTN/P1/BILAG II/da 9

25 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1521 Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet: Vegetabilsk voks Andet Spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet Rå varer Andet Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks: Degras Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel: Kemisk ren fructose Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose Kemisk ren maltose CE/MTN/P1/BILAG II/da 10

26 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1704 Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade): Tyggegummi, også overtrukket med sukker -- Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på under 60 vægtptocent: I strimler Andet Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 60 vægtprocent og derover: I strimler Andet Andet Lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent saccharose, uden tilsætning af andre stoffer CE/MTN/P1/BILAG II/da 11

27 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Hvid chokolade Andet Råmasser, herunder marcipan, i pakninger af nettovægt 1 kg og derover Halspastiller og hostebolsjer Dragévarer Andet Vin- og frugtgummi, gelévarer samt frugtpasta i form af sukkervarer Bolsjer og lign., også fyldte Karameller Andet Fremstillet ved presning eller støbning Andet CE/MTN/P1/BILAG II/da 12

28 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1803 Kakaomasse, også affedtet: Ikke affedtet Helt eller delvis affedtet Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao: Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler Uden indhold af saccharose eller med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på under 5 vægtprocent Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på vægtprocent og derover, men under 65 vægtprocent Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på 65 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent CE/MTN/P1/BILAG II/da 13

29 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på vægtprocent og derover Andre tilberedte varer, i blokke, plader eller barrer af vægt over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg: Med indhold af kakaosmør på 31 vægtprocent og derover eller med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 31 vægtprocent og derover Med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 25 vægtprocent og derover, men ikke under 31 vægtprocent -- Andet Med indhold af kakaosmør på 18 vægtprocent og derover "Chocolate milk crumb" CE/MTN/P1/BILAG II/da 14

30 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) "Chokoladeglasur" Andet Andre varer, i blokke, plader eller stænger: Med fyld Uden fyld Med tilsætning af korn, frugt eller nødder Andet Andet -- Chokolade og chokoladevarer --- Chokolader, også med fyld: Med indhold af alkohol Andet Andet Med fyld Uden fyld Sukkervarer og erstatninger herfor fremstillet på basis af andre sødemidler end sukker, med indhold af kakao Smørepålæg med indhold af kakao Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer Andet CE/MTN/P1/BILAG II/da 15

31 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1901 Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet: Tilberedte næringsmidler til børn, i pakninger til detailsalg Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos Andet -- Maltekstrakt; Med indhold af tørstof på 90 vægtprocent og derover Andet Andet Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, med indhold af saccharose (herunder invertsukker) på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent, bortset fra tilberedte næringsmidler i pulverform fremstillet af produkter henhørende under pos til Andet CE/MTN/P1/BILAG II/da 16

32 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1902 Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt: - Ikke kogte pastaprodukter, ikke fyldte eller på anden måde tilberedt: Med indhold af æg Andet Uden indhold af mel af blød hvede Andet Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt: -- Andet Kogte Andet Andre pastaprodukter: Tørret Andet Couscous: Ikke tilberedt Andet CE/MTN/P1/BILAG II/da 17

33 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lign Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f. eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet: Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter: Varer af majs Varer af ris Andet Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikkeristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn: CE/MTN/P1/BILAG II/da 18

34 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Blandinger af "mysli-typen" baseret på ikke-ristede kornflager Andet Varer af majs Varer af ris Andet Bulgur Andet Ris Andet Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse: Knækbrød CE/MTN/P1/BILAG II/da 19

35 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Honningkager og lignende Med indhold af saccharose på under 30 vægtprocent (herunder invertsukker, beregnet som saccharose) Med indhold af saccharose på 30 vægtptocent og derover, men under 50 vægtprocent (herunder invertsukker beregnet som saccharose) Med indhold af saccharose på 50 vægtprocent og derover (herunder invertsukker, beregnet som saccharose) - Søde kiks, biskuitter og småkager; vafler: Søde kiks, biskuitter og småkager: --- Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao: I pakninger af nettovægt 85g og derunder Andet Andet Med indhold af mælkefedt på 8 vægtprocent og derover ---- Andet Dobbeltkiks og -biskuitter med mellemlag CE/MTN/P1/BILAG II/da 20

36 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Andet Vafler Med et vandindhold på over 10 vægtprocent Andet ---- Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao: I pakninger af nettovægt 85g og derunder Andet Andet Saltede, også med fyld Andet Tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer: Tvebakker og kryddere Andet Andet Usyret brød ("Matze") CE/MTN/P1/BILAG II/da 21

37 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse -- Andet Brød, uden tilsætning af honning, æg, ost eller frugt, og med et indhold i tør tilstand på ikke over 5 vægtprocent sukker og ikke over vægtprocent fedt Kiks, biskuitter og småkager Ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede Andet Med tilsætning af sødemidler Andet Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre: Andet Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover Palmehjerter CE/MTN/P1/BILAG II/da 22

38 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2004 Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos kartofler: -- Andet I form af mel eller flager Andre grønsager og blandinger af grønsager: Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos kartofler: I form af mel eller flager Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet: - Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede Jordnødder Jordnøddesmør Andre varer, herunder blandinger, som ikke henhører under pos : CE/MTN/P1/BILAG II/da 23

39 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Palmehjerter Andet --- Ikke tilsat alkohol ---- Ikke tilsat sukker: Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata) Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover 2101 Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf: - Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser og koncentrater eller på basis af kaffe: Ekstrakter, essencer og koncentrater: Med indhold af tørstof hidrørende fra kaffe på 95 vægtprocent og derover CE/MTN/P1/BILAG II/da 24

40 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Andet Varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af kaffe Andet Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté: Ekstrakter, essenser og koncentrater Tilberedte varer: På basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af te eller maté Andet Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf: -- Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger: CE/MTN/P1/BILAG II/da 25

41 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Brændt cikorie Andet Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger: Af brændt cikorie Andet Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere: Levende gær: Kulturgær Bagegær: Tørret Andet Andet Inaktiv gær; andre inaktive encellede mikroorganismer: -- Inaktiv gær: I form af tabletter, terninger o.lign. eller i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder Andet Andet CE/MTN/P1/BILAG II/da 26

42 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Tilberedte bagepulvere Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep Sojasauce Tomatketchup og andre tomatsaucer Sennepsmel og tilberedt sennep: Sennepsmel Tilberedt sennep Andet Flydende mangochutney Aromatisk bitter, med et alkoholindhold på 44,2% vol eller derover, men ikke over 49,2% vol, tilsat 1,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 6 vægtprocent ensian, krydderier og andre bestanddele, samt indeholdende vægtprocent eller derover, men ikke over 10 vægtprocent sukker, i beholdere med indhold af 0,5 liter eller derunder Andet CE/MTN/P1/BILAG II/da 27

43 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2104 Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler: Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf: Tørret Andet Homogeniserede sammensatte næringsmidler Konsumis, også med indhold af kakao: Varer, der ikke indeholder mælkefedt eller indeholder under 3 vægtprocent mælkefedt Varer med indhold af mælkefedt på: vægtprocent og derover, men under 7 vægtprocent % eller derover Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet: Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer: Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent Andet Andet CE/MTN/P1/BILAG II/da 28

44 Toldsats (% af MFN) KN-kode Varebeskrivelse 2012 og derefter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer -- Andet Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent Andet Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne: Mineralvand og vand tilsat kulsyre: -- Naturligt mineralvand Uden kulsyre Andet Andet Andet CE/MTN/P1/BILAG II/da 29

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 429 PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.22 KOM(22) 76 endelig 22/29 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede

Læs mere

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2015 COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 BILAG til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 59 endelig 2004/0021 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0063 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 63 endelig 2004/0019 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

LISTE OVER PROTOKOLLER. Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet inden for sektoren forarbejdede landbrugsprodukter

LISTE OVER PROTOKOLLER. Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet inden for sektoren forarbejdede landbrugsprodukter 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 373 LISTE OVER PROTOKOLLER Protokol 1 om jern- og stålprodukter Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2006 KOM(2006) 808 endelig 2006/0275 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.04.2004 KOM(2004)354 endelig 2004/0115(AVC) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.9.2004 KOM(2004) 602 endelig 2004/0206 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.3.2017 COM(2017) 153 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0084 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.2.2004 KOM(2004) 84 endelig 2004/0034 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.1.2009 KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 2/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0779 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0779 Offentligt Europaudvalget 213 KOM (213) 779 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.213 COM(213) 779 final 213/385 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 1/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/333 BILAG I LISTE OMHANDLET I ARTIKEL 38 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 1 2

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2011 KOM(2011) 89 endelig 2011/0042 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 25. oktober 2004 (OR. en) 12755/04 Interinstitutionel sag: 2004/0208 (ACC)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 25. oktober 2004 (OR. en) 12755/04 Interinstitutionel sag: 2004/0208 (ACC) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. oktober 2004 (OR. en) 12755/04 Interinstitutionel sag: 2004/0208 (ACC) CH 37 AGRI 238 MI 263 UD 139 FL 13 WTO 102 IND 117 GAF 15 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer hermed, at vores produkter, der er anført i bilag (A), er i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 10/2011 og (EF)

Læs mere

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44 C 356/42 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2010 TEKNISK VEJLEDNING TIL FASTSÆTTELSE AF EN VEJLEDENDE LISTE OVER DE KODER I DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR, DER KAN OMFATTE FORBUDTE SÆLPRODUKTER Offentliggørelse

Læs mere

BILAG. til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2016 COM(2016) 640 final ANNEX 1 BILAG til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til stabiliserings-

Læs mere

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme NACE 13.10 : Brydning af jernmalm LITE 2006 for 2006 (H/KN) NACE 13.10 : Brydning af jernmalm CA 13.10.10 : Jernmalm og koncentrater deraf 13.10.10.30 Jernmalme og koncentrater deraf, ikke agglomereret

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 173 final - BILAG 4 DEL 2/7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 173 final - BILAG 4 DEL 2/7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 216 (OR. en) Interinstitutionel sag: 216/91 (NLE) 7614/16 ADD 5 WTO 79 SERVICES 4 COLAC 18 FORSLAG fra: modtaget: 4. april 216 til: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 4.5.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 116/9 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.2.2009 KOM(2009) 95 endelig 2009/0030 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 23 Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder Bestemmelse 1. Pos. 2309 omfatter bl.a. varer anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet, fremstillet ved

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 07 Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke foderprodukter henhørende under pos. 12.14. 2. Som»grøntsager«i pos. 07.09, 07.10, 07.11 og 07.12

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed følgende forslag samt resumé. Forslaget er sendt i ekstern høring med frist til den 10. september 2009.

Til udvalgets orientering fremsendes hermed følgende forslag samt resumé. Forslaget er sendt i ekstern høring med frist til den 10. september 2009. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 385 Offentligt j.nr. 2009-231-0019 Dato: 18. august 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed følgende forslag samt resumé. Forslag

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0088 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0088 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0088 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2011 KOM(2011) 88 endelig 2011/0041 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en aftale i form

Læs mere

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER BILAG 1 Liste over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under HS-kapitel 25 til 97, jf. artikel 7 og 12 BILAG 2 om intellektuel, industriel og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.8.2002 KOM(2002) 466 endelig 2002/0207 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabet holdning i Det Fælles Råd EF-Mexico vedrørende bilag

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0042 Told på varer med oprindelse i Ukraine ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2014 om

Læs mere

DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER 27.02.2002 HOVEDGRUPPE 01 PRODUKTER FRA LANDBRUG OG JAGT SAMT TILHØRENDE TJENESTEYDELSER 01.11.1 Korn Gruppe 01.1 Markafgrøder, gartneri- og

Læs mere

EU Serbien stabiliserings- og associeringsaftale. BILAG IIIb. Serbiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter med oprindelse i fællesskabet

EU Serbien stabiliserings- og associeringsaftale. BILAG IIIb. Serbiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter med oprindelse i fællesskabet DA DA DA EU Serbien stabiliserings- og associeringsaftale BILAG IIIb Serbiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter med oprindelse i fællesskabet jf. artikel 27, stk. 2, litra b) Tolden (værditold og/eller

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt 24. februar 2015 J.nr. 14-5164320 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 241 af 4. december 2014

Læs mere

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Kolofon Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 212 LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER BILAG 1 Liste over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Kapitel 15 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks

Kapitel 15 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks Kapitel 15 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) fedt af svin

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind ERNÆRING www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION RÅDGIVNING OMKRING ERNÆRING FOR PATIENTER MED MS Det er ikke videnskabeligt bevist, at det at følge en speciel diæt hjælper

Læs mere

Vejledning om anvendelse af industrisukker

Vejledning om anvendelse af industrisukker Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Licenspligt. skal der fremlægges licens ved eksport. Mindre varepartier kan imidlertid udføres uden

Licenspligt. skal der fremlægges licens ved eksport. Mindre varepartier kan imidlertid udføres uden Indledning Eksportørvejledning - varedel er en oversigt over de varer under markedsordningen for sukker, som er omfattet af bestemmelserne om eksportrestitution. Opnåelse af restitution er betinget af,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 2007/2 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter

Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter og nødder, tilberedt eller konserveret på de i kapitel

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

Kalium. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium i blodet

Kalium. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium i blodet Kalium Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium i blodet Forord Denne pjece indeholder gode råd til dig, som har for meget kalium i blodet, og derfor bør være ekstra opmærksom på, hvad du spiser

Læs mere

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium (g salt mg natrium (g salt mg natrium 2012 (g salt mg natrium 1. Kødprodukter 1.1. Finhakket farser, varmebehandlet 1.1.1. Middagspølser 814 mg natrium 800 mg natrium Kogte pølser 600 mg natrium 1.1.2.

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

Toll- og vøruskráin. Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Kr Eind Mvg

Toll- og vøruskráin. Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Kr Eind Mvg AFSNITIV PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRI KEREDE TOBAKSERSTATNINGER Bestemmelse 1. Ved»pellets«forstås i dette afsnit produkter, der er agglomereret

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt 13. maj 2016 J.nr. 16-0508355 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 372 af 19. april 2016 (alm.

Læs mere

Kalium og fosfat. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium og fosfat i blodet

Kalium og fosfat. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium og fosfat i blodet Kalium og fosfat Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium og fosfat i blodet Forord Denne pjece indeholder gode råd til dig, som har for meget kalium og fosfat i blodet, og derfor bør være

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

InnovaConsult. Der er penge i god smag - Whisky Januar 2015. Når innovation og smag er en passion

InnovaConsult. Der er penge i god smag - Whisky Januar 2015. Når innovation og smag er en passion InnovaConsult Der er penge i god smag - Whisky Januar 2015 Når innovation og smag er en passion Der er penge i god smag; Whisky Hvornår er der penge i god smag Hvad sker der med smag når man fermenterer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 10. juli 2007 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2010 KOM(2010)57 endelig 2010/0038 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om EU's holdning i Samarbejdsrådet EU-Sydafrika vedrørende en ændring af de relevante

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juli 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0135 (NLE) 9087/16 COLAC 33 UD 103 WTO 135 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE OG KONSERVERINGSSTOFFER Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227,

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227, 16. 8. 73 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/23 RÅDETS DIREKTIV af 24. juli 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum (73/241/EØF) RÅDET

Læs mere

om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 3846/ 87 om fastsættelsen af nomenklaturen over

om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 3846/ 87 om fastsættelsen af nomenklaturen over 10. 6. 88 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 144/ 1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF ) Nr. 1561 / 88 af 6. juni 1988 om berigtigelse af forordning

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 5 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV Nr. L 162/ 20 De Europæiske Fællesskabers Tidende 22. 6. 83 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV af 13. juni 1983 om ændring af bilaget til Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2008 KOM(2008) 309 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, som

Læs mere

Patientvejledning. Glutenintolerance, glutenallergi, cøliaki. Hos voksne

Patientvejledning. Glutenintolerance, glutenallergi, cøliaki. Hos voksne Patientvejledning Glutenintolerance, glutenallergi, cøliaki Hos voksne Glutenintolerance er en kronisk sygdom, hvor slim hinden i tyndtarmen beskadiges af proteinet gluten. Gluten er et protein, der findes

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Sådan lyder et af kostrådene. Mange har hørt om kostrådene og kender dem måske.

Læs mere

Økonomiske tendenser. Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Grækenland Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016

Økonomiske tendenser. Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Grækenland Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016 Markedsfokus på Grækenland Oktober 2 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Varekatalog til Industriens køb af varer og tjenester

Varekatalog til Industriens køb af varer og tjenester Varekatalog til Industriens køb af varer og tjenester Varekataloget indeholder de varekoder, som køb af råvarer, hjælpestoffer og komponenter skal fordeles på ved indberetning til statistikken Industriens

Læs mere

Bananer med chokolade

Bananer med chokolade Bananer med chokolade Bananer med chokolade (20 stk.) INGREDIENSER 10 bananer (½ banan pr. barn) 1 pakke mørk pålægschokolade FREMGANGSMÅDE Bananerne halveres og flækkes forsigtigt på langs. De skal kunne

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Formålet med undersøgelsen Der er stor interesse for forbruget af økologiske varer i Danmark. Formålet med denne statistik er at afdække

Læs mere

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) er et system der beskriver, hvorledes forskellige madvarer påvirker dit blodsukker. Dette koncept kan hjælpe mod sukkersyge eller til vægttab

Læs mere

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale Lær mig om fuldkorn Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale 1 Indhold Fuldkornslogoet side 3 Regler for brug af fuldkornslogoet side 6 Få mere fuldkorn på menuen side 11 Hvad er fuldkorn

Læs mere

Mål og værdier for frugtordningen i Troldedynastiet.

Mål og værdier for frugtordningen i Troldedynastiet. Mål og værdier for frugtordningen i Troldedynastiet. Frugtordningen i Troldedynastiet er et mellemtid, der serveres hver dag mellem kl. 13:30 og kl. 14:00. De børn, der går hjem inden, får et stykke frugt

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

VARECERTIFIKAT EUR.1 OG ANMODNING OM VARECERTIFIKAT EUR.1. Trykningsinstruks

VARECERTIFIKAT EUR.1 OG ANMODNING OM VARECERTIFIKAT EUR.1. Trykningsinstruks VARECERTIFIKAT EUR.1 OG ANMODNING OM VARECERTIFIKAT EUR.1 Trykningsinstruks 1. Formularens format er 210 x 297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden tillades. Der skal anvendes

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

Kostråd når appetitten er lille og kroppen har brug for ekstra Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens

Kostråd når appetitten er lille og kroppen har brug for ekstra Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Kostråd når appetitten er lille og kroppen har brug for ekstra Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Under indlæggelse Spørg plejepersonalet efter ugens menukort - så kan du forberede dig og vælge,

Læs mere

Nordjysk Praksisdag De 10 kostråd Sund mad/vægttab

Nordjysk Praksisdag De 10 kostråd Sund mad/vægttab Nordjysk Praksisdag De 10 kostråd Sund mad/vægttab 12.09.2014 Diætist Lone Landvad Dagens program Hvordan finder vi rundt i alle de nye og forskellige udmeldinger der næsten dagligt dukker frem? De 10

Læs mere

Opskrifter. Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad. Supper

Opskrifter. Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad. Supper Opskrifter Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad Supper Grøntsagssuppe af rå grøntsager 1 kogt kartoffel 1 gulerod, 1 tomat En lille smule peber Selleri, agurk osv. efter smag

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 29.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 230/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 817/2013 af 28. august 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

De 10 kostråd og skolemad vejledning til skolemad

De 10 kostråd og skolemad vejledning til skolemad De 10 kostråd og skolemad vejledning til skolemad Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for lidt fisk, fuldkorn,

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere