Strategi 2020 Syddansk Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2020 Syddansk Universitet"

Transkript

1 Strategi 2020 Syddansk Universitet

2

3 Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal udstikke retning og handlinger for universitetet i perioden frem til Et væsentligt bidrag til strategien har været det store engagement og de mange gode høringssvar, som er blevet indsendt af medarbejdere og studerende. Det er afgørende, at ledelse, medarbejdere og studerende kan se sig selv i universitetets strategi. Jeg vil derfor opfordre til en fortsat og fremadrettet dialog og debat om universitetets fælles fremtid. For kun sammen kan vi realisere planerne og nå målene for SDU er kendetegnet ved et højt forskningsniveau, en stærk regional forankring, et internationalt udsyn og ikke mindst tusindvis af ambitiøse og engagerede studerende og medarbejdere. SDU s fundament, som er udfoldet på næste side, skal vi ikke rokke ved. Det vil være lige så værdifuldt i 2020, som det er i dag. Vi skal bruge fundamentet som afsæt for forandringer, der skal sikre et endnu stærkere SDU i Forandringerne, som hovedparten af de kommende sider fokuserer på, peger alle i samme retning - nemlig ud mod vores omverden. Nøglen til SDU s fortsatte udvikling og succes ligger i vores evne til at forme og tilpasse os til de muligheder og udfordringer, der er i vores omverden. Strategi 2020 anviser de veje, SDU vil følge. Jens Oddershede Rektor

4 4 Grundfortælling SYDDANSK UNIVERSITET - ET INTERNATIONALT UNIVERSITET MED FOKUS PÅ DE STUDERENDE Hvis fremtidens globale udfordringer skal håndteres, skal flere unge tage en akademisk uddannelse. Forskning og innovation skaber udvikling, vækst og velfærd i det globale vidensamfund. SDU s mål er derfor at tilbyde flest mulige unge en forskningsbaseret uddannelse på højeste akademiske niveau og med internationalt udsyn. Forskning på højt internationalt niveau er en forudsætning for, at studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere finder SDU attraktiv. Forskningen sigter efter at skabe ny erkendelse og bidrage til løsning af samfundsmæssige udfordringer i samarbejde med både danske og internationale samarbejdspartnere. SDU s medarbejdere tænker helhedsorienteret og samarbejder med forskellige fagligheder for at skabe nye forskningsresultater og tilbyde attraktive uddannelser. Alle studerende, der optages på SDU, tilbydes lige muligheder for at tage en akademisk uddannelse på højeste niveau. Der findes talent overalt, og mangfoldighed er en styrke. SDU tiltrækker mange internationale studerende, og åbner dørene for studerende, som er deres families første akademiker. Gennem aktiv læring og aktiverende undervisning samt et godt studiemiljø understøtter SDU de studerende fra studiestart over studieliv til beskæftigelse efter endt uddannelse så de kommer vellykket igennem studiet. Vores stærke regionale tilstedeværelse med campusser i seks byer betyder, at flere kan tage en akademisk uddannelse, og at vi bringer viden i spil sammen med vores samarbejdspartnere.

5 ET INTERNATIONALT UNIVERSITET MED FOKUS PÅ DE STUDERENDE

6 6 Strategi 2020

7 Strategi VERDEN KALDER Omverdenen har mere brug for universitetet end nogensinde før. Det gælder globalt, hvor stadigt mere påtrængende udfordringer inden for bl.a. sundhed, klima, sikkerhed, sameksistens og økonomi kalder på tværvidenskabelige løsninger. Og det gælder universitetets nære omverden, som har behov for ny viden og kompetente dimittender som drivkraft for vækst og udvikling. Samtidig har Syddansk Universitet mere brug for vores omverden end nogensinde før. Fremtidens videnskabelige landvindinger skal ske i tæt og åbent samspil med andre universiteter, virksomheder og organisationer i ind- og udland. Og som universitet skal vi tiltrække og udvikle talenter fra alle samfundslag og fra alle dele af verden for at imødekomme samfundets behov for kvalificeret og nytænkende arbejdskraft. OG VI RYKKER TÆTTERE PÅ Derfor udstikker strategien en klar retning for hele SDU på vej mod SDU er et nyskabende og udadvendt universitet, men for at imødekomme de krav, der bliver stillet til os de kommende år, vil vi bevæge os endnu tættere på verden omkring os: På samfundets udfordringer, på samarbejdspartnere i ind- og udland og på de mange talenter, der har potentiale til at gennemføre en uddannelse på højeste niveau. I FÆLLESSKAB Medarbejderne er det fundament, denne strategi hviler på. Det er medarbejderne, som udfolder strategien, så målene nås i fællesskab. Medarbejdernes store engagement og dygtighed er afgørende for at løfte de fælles opgaver. Derfor skal SDU være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere inddrages, udvikler deres kompetencer og tilbydes et godt og sundt arbejdsmiljø.

8 8 Strategiens temaer STRATEGIENS TEMAER Strategi 2020 indeholder fire temaer, som på hver sin måde bidrager til at indfri SDU s ambitioner: Uddannelse Det er de studerendes evner og indsats, og ikke deres eventuelle forhåndskendskab til universitetets struktur og kultur, der bestemmer deres mulighed for at få succes. Derfor vil vi skabe nye rammer for læring og studieliv, som bedst muligt opfylder de studerendes behov og understøtter udfoldelsen af de studerendes potentiale. Forskning Vi vil levere forskning på højeste internationale niveau og bidrage mest muligt til håndtering af de globale udfordringer. Det kræver dels, at vi skærper vores fokus på de områder, hvor vi kan levere enestående bidrag til videnskaben, dels at vi styrker det tværfaglige og interdisciplinære samarbejde på universitetet. Internationalisering Globaliseringen stiller stadigt større krav til, at studerende og ansatte kan navigere og samarbejde i en international sammenhæng. SDU har mange internationale studerende og medarbejdere, og vi vil udbygge vores høje grad af internationalisering ved at tilstræbe, at flere af vores danske studerende og ansatte søger ud i verden samt ved at tiltrække flere studerende og forskere fra udlandet. Samfundsengagement Vores forankring bredt i det sydlige Danmark giver os særlige muligheder for at skabe værdi i tæt samspil med lokalsamfundet. Disse muligheder vil vi udnytte endnu bedre, end vi gør i dag. Vi vil tilstræbe, at vores dimittender er arbejdsmarkedsparate, og vi vil aktivt opsøge mulighederne for at overføre vores viden til gavn for samfundet, både globalt og lokalt.

9 9 SYDDANSK UNIVERSITET - Et internationalt universitet med fokus på de studerende UDDANNELSE FORSKNING SAMFUNDSENGAGEMENT INTERNATIONALISERING

10 10 Uddannelse UDDANNELSE SDU s ambition er at tiltrække de studerende, der har det største faglige potentiale. SDU tilbyder dem en forskningsbaseret uddannelse på højeste niveau med vores stærke forskningsområder på alle campusser og ved at arbejde systematisk med at fastholde og udvikle kvaliteten i uddannelserne. Talenter findes i alle dele af samfundet, men det er langt fra alle, der hidtil har haft mulighed for at udnytte deres potentiale. De, der på forhånd ikke kender universitetsverdenen, kan opleve problemer med at begynde som studerende. En del falder fra eller søger måske slet ikke ind på universitetet, selv om de har evnerne til at nå det højeste akademiske niveau. SDU vil udvikle de studerendes hele potentiale ved at tage hånd om de studerende både før, under og efter studiet. Vi vil tilbyde mulighed for et godt studieliv og igennem studiet at arbejde med aktiverende læringsformer, uden at vi går på kompromis med fagligheden. Det kan lykkes ved, at alle medarbejdere er i tæt kontakt med de studerende, det være sig både i undervisning, vejledning og service.

11 Strategi Indsats 1: Attraktive uddannelser Handlinger Udvikle og gennemføre uddannelser i samarbejde med arbejdsmarkedet Udvikle tværvidenskabelige uddannelser Udvikle uddannelser der sikrer sammenhæng i uddannelsessystemet Videreudvikle SDU s ph.d.-uddannelser Indsats 2: Differentierede læringsformer Handlinger Øge anvendelsen af aktiv læring og aktiverende undervisning Udvikle incitamenter for excellent undervisning Øge udbuddet af talentprogrammer for studerende Indsats 3: Helhedsorienteret studieliv Handlinger Udvikle idrætstilbud og andre kulturelle og sociale tilbud Bidrage til at fremskaffe studierelevante jobs Nøglemål I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12 % I 2020 er den gennemsnitlige studietid reduceret med mindst 3,1 måneder i forhold til 2011 I 2020 har SDU mindst 15 % af 1. prioritetsansøgningerne

12 12 Forskning FORSKNING Verdens udfordringer bliver stadigt mere komplekse, og konkurrencen om de mest attraktive forskere og internationale forskningsmidler skærpes. SDU vil levere det størst mulige bidrag til den videnskabelige erkendelse og håndtering af de globale udfordringer. Derfor vil vi prioritere vores forskningsindsats skarpere og styrke fokus på de områder, hvor vi kan skabe enestående resultater på højeste niveau. I mange tilfælde skabes disse resultater i snitfladerne mellem traditionelle fagområder. Derfor vil vi også øge både det tværfaglige samarbejde om at løse konkrete problemstillinger og det interdisciplinære samarbejde om at definere nye begreber og metoder. Medarbejdernes stærke faglige forankring samt evne og lyst til at gå på tværs af traditionelle faggrænser er en forudsætning for, at ambitionerne kan indfries. Det er ligeledes en forudsætning, at forskningen og de videnskabelige medarbejdere understøttes med effektiv service af høj kvalitet fra det tekniske og administrative personale.

13 Strategi Indsats 4: Eliteforskning på udvalgte områder Handlinger Prioritere udvalgte forskningsområder Etablere et topforskerprogram Etablere et forskertalentprogram Indsats 5: Tværvidenskabelig forskning Handlinger Videreudvikle tværvidenskabelig forskning Sikre infrastrukturelle rammer for tværvidenskabelig forskning i tæt samarbejde med omverdenen Nøglemål I 2020 er ekstern finansiering øget med 50 % i forhold til 2013 I perioden er SDU s samlede finansiering fra EU-midler mindst 700 mio. kr. I 2020 er SDU i top 150 på Leidens verdensrangliste for vægtede citationer

14 14 Internationalisering INTERNATIONALISERING Globaliseringen rummer både krav til og muligheder for SDU. Det internationale perspektiv spiller en stadigt større rolle i de faglige problemstillinger, vi beskæftiger os med. Viden skabes i stigende grad i internationale netværk og med finansiering fra internationale kilder, og danske virksomheder efterspørger i stigende grad kandidater med internationalt udsyn. SDU er et internationalt universitet med stærke samarbejdsrelationer og med studerende og medarbejdere fra hele verden. SDU vil udbygge den høje grad af internationalisering ved at tilstræbe, at flere studerende og ansatte søger ud i verden og opdyrker kompetencer, der gør dem endnu mere værdifulde for såvel videnskaben som samfundets internationale konkurrenceevne. Og SDU vil tiltrække flere studerende og forskere fra udlandet. Derfor er det væsentligt, at alle SDU s medarbejdere og studerende har kompetencer til at imødekomme kulturel og sproglig mangfoldighed.

15 Strategi Indsats 6: Et internationalt studiemiljø Handlinger Integrere udlandsophold i studieordningerne Skabe attraktive rammevilkår for udenlandske studerende Øge udbuddet af bachelor- og kandidatuddannelser på engelsk Indsats 7: En international arbejdsplads Handlinger Øge rekrutteringen af internationale medarbejdere Tilbyde sproglig kompetenceudvikling Øge samarbejde med udvalgte, udenlandske universiteter Nøglemål I 2020 er antallet af studerende med ophold i udlandet øget med mindst 50 % i forhold til 2013 I 2020 er mindst 60 % af SDU s publikationer internationale fællespublikationer I 2020 er mindst 20 % af SDU s fuldtidsstuderende fra udlandet I 2020 er mindst 25 % af SDU s videnskabelige personale fra udlandet

16 16 Samfundsengagement SAMFUNDSENGAGEMENT En af SDU s mest markante styrker er det brede samfundsengagement. Det giver særlige forudsætninger for at skabe værdi i tæt samspil med lokale virksomheder, organisationer og offentlige institutioner, herunder sundhedssektoren. Ambitionen om, at vores viden og dimittender skal skabe værdi for omgivelserne, er forankret i vores vision og mission, men værdioverførslen sker ikke altid af sig selv. Eksempelvis kan det være svært for en mindre virksomhed at se værdien i at ansætte den første akademiker. Vi vil derfor gøre endnu mere for at forankre vores ydelser i samfundet. Vi vil tilstræbe, at vores dimittender er parate til arbejdsmarkedet, når de forlader universitetet, og at flere af dem etablerer egen virksomhed. Vi vil arbejde for, at en større del af vores forskning bringes i anvendelse og skaber værdi uden for den akademiske verden. Og vi vil gå mere aktivt og offensivt ind i afsætningen af både viden og dimittender til det omgivende samfund. Det er vigtigt, at SDU s medarbejdere engagerer sig i det omgivende samfund gennem vidensudveksling og formidling samt gennem samarbejdsrelationer og partnerskaber.

17 Strategi Indsats 8: Ydelser til samfundets behov Handlinger Øge kommercialisering og anvendelighed af forskningen Tilbyde relevant og attraktiv efter- og videreuddannelse Øge deltagelse i den offentlige debat og formidling af viden, herunder den forskningsbaserede myndighedsbetjening Indsats 9: Regional forankring Handlinger En tydelig og opdateret forsknings- og uddannelsesprofil for campusser uden for Odense Øge samarbejdet med Odense Universitetshospital og det regionale sundhedsvæsen i øvrigt Etablere erhvervssamarbejde i alle campusbyer Nøglemål I 2020 er andelen af beskæftigede akademikere i Region Syddanmark og Region Sjælland mindst fordoblet i forhold til 2013 I 2020 er antal samarbejdsaftaler mellem forskere og private og offentlige virksomheder øget med 50 % i forhold til 2013

18 18 Strategi 2020 SYDDANSK UNIVERSITET - ET INTERNATIONALT UNIVERSITET MED FOKUS PÅ DE STUDERENDE TEMA: Uddannelse Forskning Internationalisering Samfundsengagement AMBITION: Vi vil skabe nye rammer for læring og studieliv, som bedst muligt opfylder de studerendes behov, tilbyder kvalitetsuddannelser og understøtter udfoldelsen af de studerendes potentiale. Vi vil levere forskning på højeste internationale niveau og bidrage mest muligt til håndtering af verdens udfordringer. Vi vil udbygge vores høje grad af internationalisering ved at tilstræbe, at flere af vores danske studerende og ansatte søger ud i verden samt ved at tiltrække flere studerende og forskere fra udlandet. Vi vil tilstræbe, at vores dimittender er parate til arbejdsmarkedet, og vi vil aktivt opsøge mulighederne for at overføre vores viden til gavn for samfundet. INDSATSER: Attraktive uddannelser Eliteforskning på udvalgte områder Et internationalt studiemiljø Ydelser til samfundets behov Differentierende læringsformer Tværvidenskabelig forskning En international arbejdsplads Regional forankring Helhedsorienteret studieliv NØGLEMÅL: I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12 % I 2020 er den gennemsnitlige studietid reduceret med mindst 3,1 måneder i forhold til 2011 I 2020 har SDU mindst 15 % af 1. prioritetsansøgningerne I 2020 er ekstern finansiering øget med 50 % i forhold til 2013 I perioden er SDU s samlede finansiering fra EU-midler mindst 700 mio. kr. I 2020 er SDU i top 150 på Leidens verdensrangliste for vægtede citationer I 2020 er antallet af studerende med ophold i udlandet øget med mindst 50 % i forhold til 2013 I 2020 er mindst 60 % af SDU s publikationer internationale fællespublikationer I 2020 er mindst 20 % af SDU s fuldtidsstuderende fra udlandet I 2020 er mindst 25 % af SDU s videnskabelige personale fra udlandet I 2020 er andelen af beskæftigede akademikere i Region Syddanmark og Region Sjælland mindst fordoblet i forhold til 2013 I 2020 er antal samarbejdsaftaler mellem forskere og private og offentlige virksomheder øget med 50 % i forhold til 2013

19 Strategi Fakta - Syddansk Universitet Medarbejdere: Videnskabelige: Ph.d.-studerende: 900 Tekniske og administrative: Omsætning: 2,8 mia. DKK Studerende: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Tekniske Fakultet fra udlandet 14 % 15 % 10 % 28 % Det Humanistiske Fakultet 40 % 7 % Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Campusser i seks byer: Esbjerg Kolding København Odense Slagelse Sønderborg Tallene er opgjort i 2013

20 Syddansk Universitet Campusvej Odense M Syddansk Universitet, december 2013 Revideret oktober 2014 Opsætning og grafik: Kommunikation, SDU Fotograf: side 2: Claus Thorsted, side 5: David Trood, side 6: Hung Tien Vu

Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod

Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod 2020 www.sdu.dk/strategi2020 Jens Oddershede Rektor 7. november 2012 SDU s Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod 2020 INTRO - Hvorfor en fælles fortælling

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Det Naturvidenskabelige Fakultet Vedtaget på SU-mødet den 2. september 2014 Kompetenceudviklingsstrategi Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet 2014-2020 Indhold Præambel... 3 Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020... 4

Læs mere

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017 Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november 2014 - november 2017 IKV s strategi forholder sig til SDU s overordnede ambitioner i universitetets Strategi- og ledelsesgrundlag. Den indeholder fem

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, samfundet fremad.

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, samfundet fremad. Profil Roskilde Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Universitet Vi tænker fremad RUC

Læs mere

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI 2018-2023 VISION Det Juridiske Fakultet bidrager aktivt til samfundets udvikling. Vi udforsker, udfordrer og udvikler det ret lige

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Pejlemærker for KU frem mod Revideret version 3. januar 2017

Pejlemærker for KU frem mod Revideret version 3. januar 2017 1 Pejlemærker for KU frem mod 2029 Revideret version 3. januar 2017 Understøttelse 2 3 Formål med pejlemærkerne for KU frem mod 2029 Drøftelserne om pejlemærkerne for KU frem mod 2029 har fungeret som

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Slagelsemodellen - en model for det gode samarbejde mellem uddannelse og erhvervsliv

Slagelsemodellen - en model for det gode samarbejde mellem uddannelse og erhvervsliv Slagelsemodellen - en model for det gode samarbejde mellem uddannelse og erhvervsliv Astrid Jensen Campusleder Kirsten Lambert Campuskoordinator SDU i tal Studerende : 28.000 Odense : 21.200 Kolding :

Læs mere

Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12%

Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12% Strategi 2020 - Udgangspunkt for nøgletal Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12% Antal optagede studerende på Syddansk Universitet via KOT et givent år, som ikke er studieaktive

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

københavns universitet det teologiske fakultet Målplan Det Teologiske Fakultet

københavns universitet det teologiske fakultet Målplan Det Teologiske Fakultet københavns universitet det teologiske fakultet Målplan 2018-2023 Det Teologiske Fakultet Indledning Det Teologiske Fakultet har som mål at befinde sig i toppen blandt teologiske fagmiljøer og institutioner

Læs mere

Aarhus Universitets Strategi

Aarhus Universitets Strategi Aarhus Universitets Strategi 2008-2012 Lauritz B. Holm-Nielsen 2 Mission, Vision og Værdier Aarhus Universitets mission er gennem forskning samt forskningsbaseret uddannelse, formidling og rådgivning at

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU)

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Stillings- og personprofil Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Marts 2016 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Studiechef Refererer til Universitetsdirektøren

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

STRATEGI. Professionshøjskolen Absalon

STRATEGI. Professionshøjskolen Absalon STRATEGI Professionshøjskolen Absalon 2017-2022 UDDANNELSER TIL FREMTIDEN Vi vil skabe endnu bedre uddannelser. Uddannelser der kan bruges, lokalt og regionalt. Uddannelser der kan bygges videre på. Og

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Helhedsplan for Syddansk Universitet

Helhedsplan for Syddansk Universitet Helhedsplan for Syddansk Universitet DEL 1 Prognoser og strategi for alle campusområder 2015-2025 December 2015 Indhold Forord s. 3 Introduktion s. 4 Arealer og persontal s. 6 Prognoser s. 7 Overordnet

Læs mere

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET [TITLE WITH CAPITAL LETTERS] UDDANNELSE -VEJEN TIL VÆKST Uddannelser og vækst Dagens tema: Hvordan kan uddannelser bidrage til øget vækst? Regeringens svar: Hurtigere og højere Udgangspunktet: Uddannelsesniveau,

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

UDDANNELSERNES BY NÆSTVED VÆKST OG UDDANNELSE UDKAST. Veje til ny viden. - En del af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved

UDDANNELSERNES BY NÆSTVED VÆKST OG UDDANNELSE UDKAST. Veje til ny viden. - En del af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved UDDANNELSERNES BY NÆSTVED VÆKST OG UDDANNELSE UDKAST Veje til ny viden - En del af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved VÆKST OG UDVIKLING Sammen om fremtiden I Næstved Kommune skal uddannelse være for

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

INTERNATIONAL POLITIK. for Kolding Kommune 2012

INTERNATIONAL POLITIK. for Kolding Kommune 2012 INTERNATIONAL POLITIK for Kolding Kommune 2012 1. Forord Vi lever i globaliseringens tidsalder. Verden er åben og tilgængelig som aldrig før; folk i alle aldre rejser til og kommunikerer ubesværet med

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 (udkast) Københavns Universitet Strategi

københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 (udkast) Københavns Universitet Strategi københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 (udkast) Københavns Universitet Strategi 2023 1 FORORD Et årti er gået, siden Københavns Universitet (KU) fik sin første samlede strategi. Universitetet

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Strategi for SDU

REKTORSEKRETARIATET. Strategi for SDU REKTORSEKRETARIATET Strategi for SDU September 2017 Indhold 1 Strategi for SDU... 2 1.1 Strategisk grundfortælling... 2 1.1.1 Udmøntning af strategien... 2 1 1 Strategi for SDU I nedenstående præsenteres

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi 1 3 Vision, formål, værdier og kultur VISION vil præge udviklingen af den nationale retsvidenskab og vil have international gennemslagskraft gennem forskning på højt fagligt niveau. vil yde et væsentligt

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020 Aarhus Universitet Aarhus Universitet stræber efter at være et toneangivende globalt orienteret universitet med et stærkt samfundsengagement, der understøtter udvikling, vækst og velfærd. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Støtte til de akademiske miljøers samfundsengagement

Støtte til de akademiske miljøers samfundsengagement DU IO Støtte til de akademiske miljøers samfundsengagement Kære forsker En grundsten i universitetets strategi er, at vi skal skabe værdi for og med samfundet. Det gør vi på mange måder, for der findes

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Strategi københavns universitet. Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 3. Bilag 2. Efter høring på Københavns Universitet efterår 2017

Strategi københavns universitet. Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 3. Bilag 2. Efter høring på Københavns Universitet efterår 2017 københavns universitet Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt. 2017 Pkt. 3. Bilag 2 Strategi 2023 Efter høring på Københavns Universitet efterår 2017 Københavns Universitet Strategi 2023 1 FORORD Et årti er

Læs mere

Samarbejdsaftalens parter er Syddjurs Kommune og Aarhus Universitet.

Samarbejdsaftalens parter er Syddjurs Kommune og Aarhus Universitet. Indhold 1. Aftalens parter...2 2. Præambel...2 3. Aftalens indhold...2 3.1 Forskningssamarbejde...3 3.2 Studentersamarbejde...3 3.3 Iværksætteri...3 3.4 Sundhed...4 4. Organisering og opfølgning...4 5.

Læs mere

INNOVATØREN POTENTIALE RISIKO VORES FORTÆLLING VORES LØFTE UNDERVISNINGEN OG FORSKNINGEN DE STUDERENDE AFTAGERNE

INNOVATØREN POTENTIALE RISIKO VORES FORTÆLLING VORES LØFTE UNDERVISNINGEN OG FORSKNINGEN DE STUDERENDE AFTAGERNE INNOVATØREN Tendens #1: En kompleks verden i hastig forandring Københavns Professionshøjskole udvikler nye og radikale måder at løse aftagernes udfordringer på. Vi gør fuld brug af de muligheder, som teknologi

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Strategi Aarhus Universitet

Strategi Aarhus Universitet Aarhus Universitet Strategi 2025 Et forskningsintensivt universitet, der stræber efter den højeste, internationale kvalitet og udmærker sig ved at skabe værdi gennem viden, nye erkendelser og samarbejde

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES AARHUS UNIVERSITET

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES AARHUS UNIVERSITET DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES Processen indtil bestyrelsens beslutning den 17. juni 2010 Drøftelser i bestyrelsen, HSU, Samarbejdsudvalg, Akademiske Råd Afholdelse af seminarer, involvering af internationale

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Bilag 2 5 FORSKELLIGE SCENARIER

Bilag 2 5 FORSKELLIGE SCENARIER 5 FORSKELLIGE SCENARIER 1 INNOVATØREN TENDENS 1: EN KOMPLEKS VERDEN I HASTIG FORANDRING 2 INNOVATØREN VORES FORTÆLLING Københavns Professionshøjskole udvikler nye og radikale måder at løse aftagernes udfordringer

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015

Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Strategien og visionen for det Humanistiske Fakultet

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 AAU s budget for 2016 Præsentation af AAU s strategi

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi

Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi Baggrund Kongres- og mødeindustrien er et væsentligt forretningsområde for dansk turisme, og markedet er i

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

S O C I A L O M R Å D E T S S T R AT E G I E R

S O C I A L O M R Å D E T S S T R AT E G I E R S O C I A L O M R Å D E T S S T R AT E G I E R Hvorfor et fælles strategisk grundlag? På socialområdet har vi defineret en vision og en mission for vores arbejde. De er: Vision: Sammen skaber vi fremtidens

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Politik for integration og international arbejdskraft. - arbejdsliv, der integrerer mennesker i Kolding

Politik for integration og international arbejdskraft. - arbejdsliv, der integrerer mennesker i Kolding Politik for integration og international arbejdskraft - arbejdsliv, der integrerer mennesker i Kolding Politik vision og retning I Kolding Kommune vil vi: have at flygtninge kommer i arbejde. Flygtninge

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i God ledelse og styring i Til alle ledere og medarbejdere ligeværdig dialog. Vi er alle forpligtede til at Demokratisk udgangspunkt Vi ønsker en god tone, respekt og ordentlig-

Læs mere

Skitse for Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 3a

Skitse for Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 3a Skitse for Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 Bilag 3a Maj/juni 2011 Forord Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål Syddanmarks

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

TEK2017. Et ingeniørfakultet regionalt, nationalt og globalt. Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet 1

TEK2017. Et ingeniørfakultet regionalt, nationalt og globalt. Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet 1 TEK2017 Et ingeniørfakultet regionalt, nationalt og globalt Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet 1 Indhold Det Tekniske

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet

Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade 43 1260 København K 26. august 2013 Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet Danske

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2018 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2018 2020 2 Vision og mission DI Energi arbejder for, at virksomheder i energibranchen har de bedst mulige optimale rammevilkår. Det er en forudsætning for,

Læs mere

SAMFUNDSFAG, CENTRALFAG

SAMFUNDSFAG, CENTRALFAG SAMFUNDSVIDENSKAB SYDDANSK UNIVERSITET SAMFUNDSFAG, CENTRALFAG 3-årig Bacheloruddannelse Et bredt samfundsengagement Samfundsfag, centralfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige

Læs mere

Velkommen til statskundskab

Velkommen til statskundskab københavns universitet institut for statskundskab Velkommen til statskundskab 1 Velkommen til statskundskab 3 Bliv uddannet problemløser På Statskundskab i København bliver du uddannet til problemløser.

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet REKTORSEKRETARIATET Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet 1 Oplysninger Stilling Adresse / tjenestested Refererer til HR-chef Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere