Arbejde og ophold i udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejde og ophold i udlandet"

Transkript

1 Arbejde og ophold i udlandet

2 2

3 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne 12 Grønland 12 Det øvrige udland 13 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 15 Danske dagpenge mens du er i udlandet 3

4 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at rejse til udlandet. Pjecen er ment som en hjælp til dig med informationer på en række specifikke områder, som du kan støde på i din situation. Vi kan naturligvis ikke tage højde for alle tænkelige situationer, og lige præcis din situation kan være så speciel, at du måske ikke syntes at pjecen er fyldestgørende. Derfor skal vi understrege, at du naturligvis altid vil være velkommen til at kontakte os telefonisk eller personligt, ligesom vi skal henvise til a-kassens, Arbejdsdirektoratets og Den Sociale Sikringsstyrelses hjemmesider for yderligere informationer: A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog: Gammel Strand 46, 1202 København K. Telefon Mandag-fredag Arbejdsdirektoratet: Stormgade 10, Postboks 1103, 1009 København K. Telefon Den Sociale Sikringsstyrelse: Landemærket 11, 1119 København K. Telefon

5 Hvis du får arbejde i et EØS-land Får du arbejde i et andet EØS-land, skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres der. EØS-landene er: Danmark, Sverige, Norge, Island Finland, Belgien, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Østrig, Liechtenstein, Schweiz, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Cypern (den græske del), Rumænien og Bulgarien. Følgende områder tilhører også EØS: Azorerne, Mallorca, Ibiza, Ceuta, de Canariske øer, Fransk Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Hebriderne, Isle of Wight, Madeira, Martinique, Melilla, Orkney Øerne, Réunion, Shetlandsøerne, St. Martin (den franske del) og Western Isles. Udgangspunktet er, at man skal arbejdsløshedsforsikres i det land, hvor man arbejder. Skal du forsikres i et andet EØS-land, skal du udmeldes af arbejdsløshedskassen. Det betyder, at du desværre heller ikke kan indbetale efterlønsbidrag. Bidraget kan du dog efterbetale ved hjemkomst til Danmark, når du opfylder betingelserne for optagelse/genoptagelse i arbejdsløshedskassen se afsnittene Efterbetaling af efterlønsbidrag og Når du kommer tilbage til Danmark. Du skal først udmeldes af arbejdsløshedskassen, når du er sikker på, at du er blevet omfattet af det andet lands arbejdsløshedsforsikring. Hvis du får lønmodtagerarbejde i et andet EØS-land, vil du normalt automatisk blive arbejdsløshedsforsikret dér. Du bør dog altid selv sikre dig, at du bliver forsikret. Fortsat medlemskab af arbejdsløshedskassen Hvis du ikke kan blive omfattet af det andet lands arbejdsløshedsforsikring, kan du fortsætte medlemskabet af arbejdsløshedskassen. Det forudsætter imidlertid, at du over for arbejdsløshedskassen kan dokumentere, at du ikke kan blive forsikret i det andet EØS-land. Dokumentationen skal udstedes af det pågældende lands myndighed, der skal bekræfte, at du ikke har mulighed for at blive arbejdsløshedsforsikret der. 5

6 Hvis du alligevel vælger at udmelde dig af arbejdsløshedskassen, har det betydning for din ret til dagpenge og eventuel senere ret til efterløn. Kontakt os i arbejdsløshedskassen, hvis du overvejer at melde dig ud! Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder EØS-aftalerne gør, at du som lønmodtager har mulighed for at overføre såvel arbejdsløshedsforsikrings- og arbejdsperioder EØS-landene imellem. Det betyder, at du ikke behøver at begynde forfra som arbejdsløshedsforsikret, når du flytter til et andet EØS-land og bliver omfattet af landets arbejdsløshedsforsikring. Du har mulighed for at overføre perioderne til Danmark, så du umiddelbar kan få dagpenge i Danmark, når du kommer tilbage. Når du kommer tilbage til Danmark Optagelse/genoptagelse i arbejdsløshedskassen Når du har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, skal du søge om optagelse/genoptagelse i arbejdsløshedskassen, når du kommer tilbage til Danmark. Optagelsesbetingelserne afhænger af Om du har været medlem af en arbejdsløshedskasse i Danmark inden for de seneste 5 år, eller Om det er mere end 5 år siden, du sidst var arbejdsløshedsforsikret i Danmark, eller Om du aldrig har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse. Medlem inden for de seneste 5 år Forudsætningen for, at du kan overføre dine forsikringsperioder fra et andet EØS-land, er at du ansøger om genoptagelse i arbejdsløshedskassen inden 8 uger efter, at du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land. Du vil så have ret til dagpenge, hvis du opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge. 6

7 Bemærk, at du vil først have ret til optagelse og dermed dagpenge fra det tidspunkt, hvor vi i arbejdsløshedskassen modtager din skriftlige ansøgning om optagelse. Hvis du er arbejdsløs og skal modtage dagpenge, skal du huske at melde dig ledig på Jobcentret. Tilmelding til Jobcentret kan ske elektronisk på eller ved personligt fremmøde på Jobcentret. Ikke været medlem inden for de seneste 5 år eller ikke været medlem Hvis du ikke tidligere har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse, eller det er mere end 5 år siden, du sidst var arbejdsløshedsforsikret i Danmark, skal du opfylde to betingelser for at blive optaget i arbejdsløshedskassen. Du skal inden 8 uger, fra du ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land: Begynde arbejde af en varighed på mindst 8 uger inden for 12 uger/3 måneder svarende til 296 timer (deltid: 248 timer). Ansøge om optagelse Bemærk, du vil først have ret til optagelse og dermed dagpenge fra det tidspunkt, hvor arbejdsløshedskassen modtager din skriftlige ansøgning om optagelse. Hvis du er arbejdsløs og skal modtage dagpenge, skal du huske at melde dig ledig på Jobcentret. Tilmelding til Jobcentret kan ske elektronisk på eller ved personligt fremmøde på Jobcentret. Attest PD U1 Som dokumentation for, at du har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, skal du sørge for at indhente en attest PD U1. Den får du hos arbejdsløshedsforsikringsmyndigheden i det andet EØS-land, før du rejser tilbage til Danmark. Arbejdsløshedsforsikringsmyndigheden i det andet EØS-land attestere på blanketten, hvilke forsikrings- og arbejdsperioder du har haft. Vi kan i arbejdsløshedskassen hjælpe med at skaffe attesten, når du er kommet til Danmark (dette vil dog ofte være besværligt og kan tage lang tid) 7

8 Konsekvenser af fejl- og dobbeltforsikring Det er meget vigtigt, at du er forsikret i det korrekte land. Er du ikke forsikret korrekt, kan det få meget alvorlige konsekvenser. Konsekvenserne afhænger af, hvor lang perioden med fejl- eller dobbeltforsikringen har været. I værste fald kan du ikke få dagpenge, og du kan risikere, at du først kan få ret til dagpenge, når du har arbejdet på fuld tid i mindst 1 år og være forsikret korrekt i samme periode uanset om du har bevaret dit medlemskab af arbejdsløshedskassen. Det kan også betyde, at du i værste fald mister din ret til efterløn. Spørg derfor altid os i arbejdsløshedskassen, hvis du er i tvivl. Udstationering Ved udstationering i et andet land, har du mulighed for at blive omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Du kan også bevare dit medlemskab af arbejdsløshedskassen. Forudsætningen for at bevare medlemskabet af arbejdsløshedskassen er, at du: Er udstationeret af en dansk arbejdsgiver, Får løn fra en dansk arbejdsgiver, Ved udrejsen er omfattet af de danske regler om social sikring og Ustationeringen er forudsat til at vare mindre end 2 åer For a være omfattet af dansk lovgivning under din udstationering, skal du eller din arbejdsgiver søge Pensionsstyrelsen om at attestere en blanket. Når du har fået din blanket, skal du sende en kopi af den til arbejdsløshedskassen. Udstationering i mere end 2 år Kontakt Pensionsstyrelsen, der er nogle undtagelser, hvor det er muligt at får godkendelser der overstiger 2 år 8

9 Ansættelse i EU Hvis du bliver ansat i EU ved EU s institutioner, deles de ansatte op i to hovedgrupper: 1. Tjenestemænd (officials). 2. Øvrige ansatte (other servants). De sociale sikringsforhold afhænger af, hvilken gruppe af ansatte personen tilhører. Tjenestemænd og midlertidigt ansatte vil typisk være omfattet af EU's eget sociale sikringssystem og vil ikke kunne få bekræftet forsikrings- og beskæftigelsesperioderne på en attest PD U1. Hvis du er ansat som tjenestemand eller er midlertidigt ansat, kan du bevare medlemskabet af din danske a- kasse. EU's øvrige personale Hvis man er hjælpeansat (auxiliary staff) ved EU's institutioner, skal man vælge, om de vil være omfattet af lovgivningen om social sikring i den medlemsstat: På hvis område man er beskæftiget. Af hvis lovgivning man senest har været omfattet. Hvor man er statsborgere. Retten til at vælge kan udøves en gang og får virkning, fra man som hjælpeansatte tiltræder stillingen. I tilfælde hvor man som hjælpeansat ved en EUinstitution vælger at være omfattet af dansk lovgivning, skal Pensionsstyrelsen attestere en blanket, der dokumenterer at man er omfattet af dansk lovgivning. Når denne dokumentation foreligger, kan man bevare sit medlemskab af a-kassen Grænsearbejdere Når du som lønmodtager arbejder i ét EØS-land, men bor i et andet EØSland og vender tilbage til din bopæl mindst én gang om ugen, er du grænsearbejder. Er du grænsearbejder, skal du arbejdsløshedsforsikres i det EØS-land, hvor du arbejder. Hvis du f.eks. arbejder i Sverige, men bor i Danmark, skal du forsikres i Sverige. 9

10 Hvis du bliver delvis ledig eller periodisk ledig, skal du have udbetalt dagpengene fra det land, hvor du arbejder i det omtalte eksempel vil det være fra Sverige. Hvis du bliver fuldt ledig (ansættelsesforholdet ophører) skal du have udbetalt dagpenge i det land, hvor du bor i ovennævnte eksempel vil det være Danmark. Vender du ikke tilbage til din bopæl mindst én gang om ugen, når du arbejder i et andet EØS-land, betegnes du efter EØS-reglerne som anden arbejdstager end grænsearbejdere. I denne situation kan du vælge at stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet i arbejdslandet og få udbetalt dagpenge der. Hvis man er Grænsearbejder, kan man vælge at melde sig ledig i det tidligere arbejdsland. Men man skal fortsat være tilmeldt arbejdsformidlingen i bopælslandet og modtage ydelser der fra. 10

11 Norden Er du statsborger i et EØS-land, er du omfattet af EØS-reglerne. De nordiske regler har derfor ingen betydning for dig. Er du derimod ikke statsborger i et EØS-land, men f.eks. iransk statsborger og du efter arbejde i f.eks. Sverige tager til Danmark er du omfattet af de nordiske regler. De nordiske regler ligner i vid udstrækning EØS-reglerne. Dette gælder dog ikke de blanketter, som skal bruges i særlige situationer, f.eks. ved udstationering. I denne situation hedder blanketten N101 og ikke E101, som hvis du havde været EØS-statsborger. Kontakt os i arbejdsløshedskassen for nærmere oplysninger. Færøerne Får du arbejde på Færøerne, skal du som udgangspunkt arbejdsløshedsforsikres dér, Det gælder dog ikke, hvis du på forhånd forventer, at dit arbejde maksimalt varer ½ år. Kan du ikke efter de færøske regler ikke blive arbejdsløshedsforsikret dér, kan du forblive medlem af arbejdsløshedskassen. Efter at du har været på Færøerne, kan du blive optaget i arbejdsløshedskassen i følgende situationer: Når du tidligere har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse, kan du optages i arbejdsløshedskassen, hvis du indsender en ansøgning om optagelse inden 8 uger fra det tidspunkt, hvor du ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret på Færøerne. Når du ikke tidligere har været medlem af en arbejdsløshedskasse i Danmark, kan du blive optaget i arbejdsløshedskassen på grundlag af arbejde udført på Færøerne, hvis arbejdet er udført i en forsikringsperiode på Færøerne. Du skal ansøge om optagelse inden 8 uger fra det tidspunkt, hvor du ophørte med at være forsikret på Færøerne, 11

12 Grønland Da der ikke er mulighed for at blive arbejdsløshedsforsikret i Grønland, kan du bevare dit medlemskab af arbejdsløshedskassen, når du arbejder i Grønland. Er du ikke arbejdsløshedsforsikret i Danmark, har du mulighed for at blive forsikret i Danmark på baggrund af arbejde i Grønland. Du skal opfylde følgende betingelser: Du skal være udsendt af en dansk arbejdsgiver, Dit arbejde i Grønland skal være midlertidigt og for en kortere årrække (i praksis 6 år), Du skal søge om optagelse i arbejdsløshedskassen senest 1 år efter, at du er flyttet til Grønland, Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før, du begyndte arbejdet i Grønland Det Øvrige Udland Det øvrige er lande uden for EU, Norden, Færøerne, Grønland og Schweiz. Du kan bevare dit medlemskab af arbejdsløshedskassen når du arbejder eller opholder dig i det øvrige udland. Optagelse på baggrund af arbejde i det øvrige udland Du kan som udgangspunkt ikke blive optaget i arbejdsløshedskassen på baggrund af arbejde i det øvrige udland. Det gælder dog ikke, hvis du opfylder følgende betingelser: Du skal være udsendt af en dansk arbejdsgiver, Dit arbejde skal være midlertidigt og for en kortere årrække (i praksis højst 6 år) Du skal søge om optagelse i arbejdsløshedskassen senest 1 år efter, du er flyttet til udlandet, og Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før, du begyndte arbejdet i udlandet. Der gælder også særlige regler for optagelse i arbejdsløshedskassen, hvis du arbejder som ulandsfrivillig, på ambassader og for internationale organisationer. Hør nærmere i arbejdsløshedskassen. 12

13 Dagpenge For at få dagpenge efter arbejde i det øvrige udland skal du opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge. Du skal bl.a. have været medlem i 1 år med mindre du er optaget som dimittend og have arbejdet i arbejdstimer inden for de seneste 3 år i en medlemsperiode. Dit arbejde i det øvrige udland kan medregnes til arbejdskravet. Det krævet, at du dokumenterer, at du har arbejdet, og hvor meget du har arbejdet. Der stilles strenge krav til dokumentationen, da den kun meget vanskeligt kan efterkontrolleres. Du bør derfor altid gemme ansættelseskontrakt, lønsedler m.v. fra udlandet. Hvis du ikke er dansk statsborger, har du kun ret til dagpenge, hvis du har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse også mens du modtager dagpenge. Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark Du kan ikke nødvendigvis regne med, at du har ret til efterløn, hvis du har været arbejdsløshedsforsikret eller haft arbejde i udlandet. Har du opholdt dig og arbejdet i det øvrige udland og samtidig været medlem af arbejdsløshedskassen i perioden og indbetalt efterlønsbidrag siden 1. april 1999 kan du medregne din forsikringsancienitet og efterlønsbidragsindbetaling i Danmark til at få udstedt efterlønsbevis eller overgå til efterløn. Det er dog en betingelse for at kunne få udstedt efterlønsbevis og for at kunne overgå til efterløn, at du opfylder beskæftigelseskravet på baggrund af arbejde i Danmark. Hvis du har arbejdet og været forsikret i et andet EØS-land, kan du maksimalt medregne op til halvdelen af den nødvendige forsikringsperiode fra et andet EØS-land. Det er endvidere en betingelse for at kunne få udstedt efterlønsbevis og for at kunne overgå til efterløn, at du opfylder beskæftigelseskravet på baggrund af arbejde i Danmark Der er to betingelser for, at du kan medregne forsikringsanciennitet fra et andet EØS-land Du skal have været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse i mindst 1 år umiddelbar forud for forsikringsperioden i udlandet samtidig med at du har haft bopæl og ophold i Danmark, og 13

14 Du skal efterbetaler det nødvendige efterlønsbidrag. Efterbetaling af efterlønsbidrag Når du vender tilbage til arbejdsløshedskassen efter en forsikringsperiode i et andet EØS-land eller på Færøerne, skal vi tage stilling til, om du fortsat har tilstrækkelige forsikringsperioder til at gå på efterløn. Hvis dette er tilfældet, skal vi vurdere, om du har mulighed for at efterbetale det nødvendige efterlønsbidrag. Som hovedregel skal dine forsikringsperioder være uafbrudte, men der er dog mulighed for at efterbetale efterlønsbidrag for korte afbrydelser i forsikringsdækningen. Du skal være opmærksom på, at efterbetalingen af efterlønsbidrag kan udgøre et forholdsvis stort beløb afhængigt af varigheden af dit ophold i udlandet (3 år udgør ca kr.) Hvis du i en periode har haft arbejde i et land uden for EØS og Færøerne, men har bevaret dit medlemskab af en dansk arbejdsløshedskasse, kan denne medlemsperiode medregnes, når den nødvendige forsikringsperiode skal opgøres. Det samme gælder, hvis du under arbejde i et andet EØS-land eller på Færøerne har kunnet bevare medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse. En betingelse for ret til efterløn er, at du har betalt det nødvendige efterlønsbidrag. 14

15 Danske dagpenge mens du er i udlandet For at du kan få dagpenge, skal du være ledig, til rådighed for arbejdsmarkedet og opholde dig i Danmark. I helt særlige situationer har du dog mulighed for at få dagpenge, selv om du ikke opholder dig i Danmark. Inden for samme dag Du har mulighed for at få dagpenge, når du rejser til udlandet blot du kommer tilbage til Danmark inden for samme døgn. Til ansættelsessamtale i udlandet Du har mulighed for at få dagpenge i en periode på op til 5 dage, når du opholder dig i udlandet i forbindelse med en ansættelsessamtale. Betingelserne er: At du inden afrejsen godtgør over for arbejdsløshedskassen, at du skal til en ansættelsessamtale hos en arbejdsgiver i udlandet (dokumentationen kan f.eks. være indkaldelsen til samtalen): At du inden rejsen giver besked til både Jobcentret og arbejdsløshedskassen om opholdets varighed, og At du højst er væk i 5 dage. Bemærk: hvis du opholder dig i udlandet i mere end 5 dage, mister du retten til dagpenge fra afrejsedagen. Arbejdssøgning i EØS Du har også mulighed for at få danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land i op til 3 måneder. Du skal opfylde en række betingelser for at få dagpenge ved arbejdssøgning i et andet EØS-land. Du skal: Være helt arbejdsløs i de sidste 4 uger forud for afrejsen du må således ikke have haft arbejde, holdt ferie, været syg m.v. Stå til rådighed for arbejdsmarkedet Have været tilmeldt Jobcentret som ledig i mindst 4 uger inden afrejsen. Det er ikke en betingelse, at du har fået udbetalt dagpenge i perioden. Du skal blot være ledigmeldt i 4 uger (karensperioden på en måned for 15

16 dimittender og perioder, hvor du afvikler en karantæne for selvforskyldt ledighed, tæller også med). Have ret til dagpenge på afrejsetidspunktet. Dette indebærer bl.a., at du skal have bopæl og ophold i Danmark umiddelbart forud for afrejsen. Du kan søge dispensation for 4 ugers-reglen (nævnt oven for) i arbejdsløshedskassen i følgende situationer: Når du skal flytte med din ægtefælle eller samlever i forbindelse med, at denne har fået varigt arbejde eller skal begynde en uddannelse af mindst 18 måneders varighed i EØS-landet, Når du kan dokumentere, at du skal til en ansættelsessamtale i EØSlandet, eller Når du har en særlig tilknytning til det EØS-land, du vil søge arbejde i (f.eks. hvis du er statsborger i det pågældende EØS-land) Vigtige attester Tilladelsen til at få udbetalt danske dagpenge i udlandet får du af arbejdsløshedskassen som udsteder et særligt dokument, der kaldes attest PD U2. Attesten giver myndigheden oplysning om at du er arbejdssøgende i landet, og at vi udbetaler dig EØS-dagpene under dit ophold. Da både du og Jobcentret skal udfylde en del af ansøgningsblanketten, anbefaler vi dig, at du går i gang med papirarbejdet i god tid og senest 14 dage inden du rejser. Bemærk at vi skal have modtaget din ansøgning senest på afrejsedagen, ellers får du afslag. Du bør også henvende dig til kommunen og få udstedt et EUsygesikringsbevis (Blå) og en attest, der giver dig ret til sygedagpenge. Så du er sygesikret under dit ophold, og sikret ret til sygedagpenge hvis du bliver syg i 3 måneders perioden. Du må ikke rejse før 3 måneders-perioden begynder. Kontakt straks os i arbejdsløshedskassen, såfremt du er nød til at ændre din afrejsedato. HUSK at betale dit kontingent rettidigt til arbejdsløshedskassen i perioden eventuelt via PBS eller lignende. 16

17 Afmelding og tilmelding på Jobcentret Før du tager af sted til det andet EØS-land, er det vigtigt, at du først afmelder dig som ledig på Jobcentret på den sidste hverdag før din afrejse. Efter du er rejst fra Danmark, har du 7 dage regnet fra det tidspunkt, hvor du sidst var tilmeldt på Jobcentret i Danmark til at tilmelde dig på arbejdsformidlingen i det andet EØS-land. Såfremt du overskrider 7 dages-fristen, vil du først få dagpenge fra tilmeldingsdagen. Bemærk: Du er omfattet af og skal følge det andet EØS-lands regler for kontrol af ledige. Udbetaling af dagpenge Du får udbetalt danske dagpenge i det andet EØS-land. Du får altså det samme i dagpenge, som du vil få i Danmark. EØS-dagpengene indsætter vi på din danske NEM-konto Vigtigt i forbindelse med dit ophold Det er vigtigt at du får en dokumentation - der skal sende til os på at du er blevet tilmeldt arbejdsformidlingen i EØS-landet. Dette er forudsætningen for at vi kan begynde at udbetale dine dagpenge. Du skal for en sikkerheds skyld gemme dokumentation for din til- og afmelding i det andet EØS-land. Når Du vender tilbage til Danmark Får du ikke arbejde, er det meget vigtigt, at du vender tilbage til Danmark og tilmelder dig som ledig på Jobcentret, inden attestperioden udløber. Dette betyder, at du er afskåret fra at holde ferie i EØS-landet i forlængelse af perioden. Det fremgår af attest PD U1, hvornår attestperioden udløber. Der kan kun i helt særlige tilfælde dispenseres, så fristen forlænges for tilbagevenden. Kontakt os altid i arbejdsløshedskassen hvis det skulle blive aktuelt. Du mister retten til dagpenge i såvel Danmark som opholdslandet, hvis du ikke vender tilbage inden for attestperiodens udløb. Du kan i denne situation 17

18 først få dagpenge i Danmark, når du har haft arbejde i Danmark. Er du fuldtidsforsikret, skal du have 8 uges arbejde på fuld tid (296 timer) inden for 12 uger, hvis du er ugelønnet eller 3 måneder, hvis du er månedslønnet. Er du deltidsforsikret er det tilsvarende krav 4 ugers arbejde på fuld tid (148 timer) inden for 12 uger/3 måneder. Det er endelig en betingelse, at du opretholder dit medlemskab af arbejdsløshedskassen. Hvad sker der hvis du kommer i arbejde i EØS-landet Hvis du får arbejde i opholdslandet, vil du som hovedregel blive dækket af den lokale arbejdsløshedsforsikring. Du kan så ikke samtidig være medlem af arbejdsløshedskassen. Vi anbefaler dog at du først melder dig ud af arbejdsløshedskassen, når du er fuldstændig sikker på, at du er omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i EØSlandet. Det vil ofte fremgå af din lønseddel. Men er du i tvivl, må du kontakte den relevante myndighed i landet. Har du i en periode være dobbeltforsikret, udmelder vi dig selvfølgelig med tilbagevirkende kraft, og du får det overskydende kontingent retur. Bemærk: Hvis du melder dig ud af arbejdsløshedskassen, og ikke alligevel er arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, mister du din ret til dagpenge i Danmark. Ny attest For at få en ny attest med ret til jobsøgning i 3 måneder skal du opfylde et arbejdskrav. Er du fuldtidsforsikret, skal du arbejde i mindst 296 timer inden for 12 uger/3 måneder. Som deltidsforsikret stilles der krav om mindst 148 timer inden for 12 uger/3 måneder. Arbejdet kan udføres i Danmark og i udlandet. 18

19 19

20 20 2. juli 2010

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB

EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB I DENNE PJECE FINDER DU DE OVERORDNEDE REGLER FOR ARBEJDE OG OPHOLD I EØS-LANDE OG ØVRIGE UDLAND. PJECEN ER IKKE UDTØMMENDE. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN EØS-REGLERNE OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM EØS-REGLERNE OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v.

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 0 EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. EØS-området... 2 3. Hvad er forskellen på at få efterløn

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Arbejde i udlandet før efterlønsalderen og indbetaling af efterlønsbidrag

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. KRAVET OM MEDLEMSPERIODE...3

Læs mere

Efterløn med til udlandet

Efterløn med til udlandet Efterløn med til udlandet A-kassen LH 5. udgave, juni 2018 Indhold Side 1. Forord 3 2. Hvad er EØS-området? 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 4 4. Efterløn i det øvrige udland 5 5. Lønarbejde

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: September 2017 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx 2015 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v.

Læs mere

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019 VEJ nr 9952 af 20/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/15077

Læs mere

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, februar 2014 Indhold Side Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 Optagelse i en dansk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde

Læs mere

Vejledning til jobcentre om arbejdsløshedsforsikring ifølge artikel 65 og 65a i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af sociale sikringsordninger

Vejledning til jobcentre om arbejdsløshedsforsikring ifølge artikel 65 og 65a i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af sociale sikringsordninger VEJ nr 9298 af 28/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-0008923

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Hvis

Læs mere

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn A-kassen LH 6. udgave, december 2015 Indhold 2 Side 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 1.1 Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse...

Læs mere

Job i udlandet Arbejdsløshedsforsikring Social sikring Lønsikring Ansættelseskontrakten

Job i udlandet Arbejdsløshedsforsikring Social sikring Lønsikring Ansættelseskontrakten Job i udlandet Arbejdsløshedsforsikring Social sikring Lønsikring Ansættelseskontrakten Vigtigt at vide, når du har job eller bopæl udlandet, eller du vil tage til udlandet for at søge job Ledernes Hovedorganisation

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2018 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2018

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2018 VEJ nr 9874 af 16/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. oktober 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/14752

Læs mere

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge?

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Arbejde i Norge Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Hvad hvis jeg er ledig når jeg vender hjem fra arbejde i Norge? Arbejde i udlandet og

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Job i Norge og Sverige Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Når du har fået arbejde i Sverige eller Norge Meld flytning til Borgerservice i bopælskommunen De har internordiske flyttepapirer, som udfyldes

Læs mere

Vejledning om et særligt sundhedskort

Vejledning om et særligt sundhedskort VEJ nr 20 af 06/04/2010 Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 0904444 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1067 af 14/11/2012

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

A-kassemedlemmer bliver ramt af bureaukrati omkring opholdskravet

A-kassemedlemmer bliver ramt af bureaukrati omkring opholdskravet Dato: 23. august 19 A-kassemedlemmer bliver ramt af bureaukrati omkring opholdskravet Dette notat viser følgende: Opholdskravet for ret til dagpenge fører til en lang sagsbehandlingstid for en række a-

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 1999 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver mulighed for en gradvis

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Udbetaling af efterløn

Udbetaling af efterløn Om Udbetaling af efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, marts 2014 Indhold Side 1. Forord 4 2. Udbetaling af efterløn 5 2.1 Efterlønskortet 5 2.1.1 Elektroniske kort 5 2.1.2 Efterlønskort 6 måneder

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Konklusion. I 2010 har styrelsen registeret at der er udstedt i alt dokumenter fordelt på 29 arbejdsløshedskasser.

Konklusion. I 2010 har styrelsen registeret at der er udstedt i alt dokumenter fordelt på 29 arbejdsløshedskasser. Notat Landemærket 11 DK-1119 København K Rapport over udstedte PD U2 i 2010 Tlf. +45 38 10 60 11 PD U2 1 (Personbåren dokument jobsøgning i andet EØS-land) udstedes til medlemmer af en arbejdsløshedskasse,

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Job i udlandet Arbejdsløshedsforsikring Social sikring Lønsikring Ansættelseskontrakten

Job i udlandet Arbejdsløshedsforsikring Social sikring Lønsikring Ansættelseskontrakten Job i udlandet Arbejdsløshedsforsikring Social sikring Lønsikring Ansættelseskontrakten Vigtigt at vide, når du har job eller bopæl udlandet, eller du vil tage til udlandet for at søge job Ledernes Hovedorganisation

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af PD U2. A-kassernes Samvirke/EØS-team. 16.

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af PD U2. A-kassernes Samvirke/EØS-team. 16. EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 A-kassernes Samvirke/EØS-team 16. maj 2012 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere håndbog dateret

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004

Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004 Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004 FORORD Denne vejledning knytter sig til kapitel 6 om arbejdsløshedsydelser

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge.

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 KEN nr 10300 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100490-07 Senere ændringer

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE INDHOLD HK s a-kasse en god investering 3 Medlemskab 4 Arbejde inden for EØS-området 7 Efterlønsordningen 8 Kontingent 9 Overflytning til en anden a-kasse 10 HK s Fagforening

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Rundskrivelse nr. 88/03

Rundskrivelse nr. 88/03 Rundskrivelse nr. 88/03 19. december 2003 Social sikring ved udsendelse eller arbejde i flere EØS-lande Det er hovedreglen i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, at en lønmodtager

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

VEJLEDNING TIL YDELSESKORT

VEJLEDNING TIL YDELSESKORT VEJLEDNING TIL YDELSESKORT Du skal kun udfylde ét ydelseskort, hvis du modtager dagpenge, EØS-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller efterløn. Og selvom du skifter ydelsestype midt i en periode,

Læs mere

Udbetaling af efterløn

Udbetaling af efterløn Udbetaling af efterløn A-kassen LH 10. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 4 2. Udbetaling af efterløn 4 2 2.1 Efterlønskortet 4 2.1.1 Elektroniske kort 5 2.1.2 Efterlønskort 6 måneder 5 2.2 Udbetalingsperioder

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere