FOA-medlemmernes brug af sociale medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOA-medlemmernes brug af sociale medier"

Transkript

1 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner på Facebook. Det viser en undersøgelse, som FOA udførte i juni Andelen af medlemmer, der har en profil på Facebook, er steget fra 70 procent i 2012 til 85 procent i medlemmer har i undersøgelsen svaret på spørgsmål om sociale medier. Spørgsmålene blev stillet til alle faggrupper. Hovedkonklusioner Andelen af FOAs medlemmer, der har en profil på Facebook, er steget fra 70 procent til 85 procent fra 2012 til procent har en profil på Messenger, 34 procent har en profil på Instagram, og 31 procent har en profil på Snapchat. Flere kvinder end mænd har en profil på Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat og Pinterest. Derimod har flere mænd end kvinder en profil på Twitter og LinkedIn. 91 procent af Facebook-brugerne har brugt det sociale medie inden for det seneste døgn. Det gælder for 70 procent af Messenger-brugerne, 62 procent af Snapchat-brugerne og 54 procent af Instagram-brugerne. Derimod har kun 31 procent af Pinterest-brugerne, 22 procent af Twitter-brugerne, 19 procent af YouTube-brugerne, 12 procent af LinkedIn-brugerne og 9 procent af Yammer-brugerne brugt det pågældende sociale medie inden for det seneste døgn. 77 procent af alle medlemmer har brugt Facebook inden for det seneste døgn. I 2012 brugte 44 procent af medlemmerne Facebook dagligt. 59 procent af Facebook-brugerne følger FOA på Facebook. Kun meget få følger FOA på de andre sociale medier. 31 procent af de medlemmer, der bruger sociale medier, følger ikke FOA på nogen sociale medier. 57 procent mener, at FOA bør have en profil på Facebook. For hver af de andre nævnte sociale medier er det kun mellem 1 procent og 14 procent, som mener, at FOA bør have en profil. 44 procent af Facebook-brugerne følger FOAs valgte/talspersoner på Facebook. Kun meget få følger FOAs valgte/talspersoner på andre sociale medier. KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Politik og Analyse Lars Ole Preisler Hansen Tlf Alexander Teilmann Larsen Tlf

2 FOA-medlemmernes brug af sociale medier 2 Medlemmernes profiler på sociale medier Figur 1 viser, hvilke sociale medier medlemmerne har en profil på. 85 procent har en profil på Facebook, og 61 procent har en profil på Messenger. Færre (henholdsvis 34 % og 31 %) har en profil på Instagram og Snapchat. Henholdsvis 15 procent og 14 procent af medlemmerne har en profil på LinkedIn og Pinterest. 7 procent har en profil på Twitter, mens 2 procent har en profil på Yammer. 11 procent af medlemmerne har ingen profiler på de sociale medier, mens 1 procent har svaret Ved ikke/husker ikke. Figur 1. Hvilke sociale medier har du profiler på? (Du kan sætte flere krydser) Facebook 85% Messenger 6 Instagram 34% Twitter 7% Snapchat 3 LinkedIn 15% Yammer 2% Pinterest 14% Andre, skriv gerne hvilke: Jeg har ingen profiler på de sociale medier 1 Ved ikke/husker ikke Antal svar: Tallene summerer ikke til 100 procent, da medlemmerne har kunnet sætte flere krydser. I forbindelse med kategorien Andre, skriv gerne hvilke havde undersøgelsens deltagere mulighed for at angive andre sociale medier, som de har en profil på. Det har 37 gjort. 6 personer har en profil på WhatsApp, 4 har en profil på YouTube, 4 har en profil på Skype, og 2 har en profil på Viber. Derudover er følgende sociale medier hver blevet nævnt af en enkelt person: Tumblr, Jodel, Imo, Discord og Boyfriend.

3 FOA-medlemmernes brug af sociale medier 3 Figur 2 viser, hvilke sociale medier medlemmer i forskellige aldersgrupper har en profil på. Der er en generel tendens til, at de yngre medlemmer i højere grad end de ældre har en profil på de sociale medier. Det gælder for både Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Snapchat og Pinterest, at signifikant flere medlemmer under 30 end medlemmer i 50 erne og medlemmer over 60 har en profil. Der er ingen signifikante forskelle mellem aldersgruppernes andele, der har en profil på LinkedIn og Yammer. Andelen, der ingen profiler har på de sociale medier, er signifikant større, jo højere aldersgruppen er. Figur 2. Hvilke sociale medier har du profiler på? (Du kan sætte flere krydser) (Opdelt på alder) Under Antal svar:

4 FOA-medlemmernes brug af sociale medier 4 Der er også klare forskelle mellem kønnenes brug af sociale medier (figur 3). Flere kvinder end mænd har en profil på Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat og Pinterest. Til gengæld har flere mænd end kvinder en profil på Twitter og LinkedIn. Alle disse forskelle er signifikante. For Yammer er der ingen signifikant forskel mellem kønnene. Figur 3. Hvilke sociale medier har du profiler på? - (Du kan sætte flere krydser) (Opdelt på køn) % 78% % 47% 4 35% 34% % 7% 12% 18% 14% 23% 2% 2% 16% 6% 2% 1 16% Kvinde Mand Antal svar:

5 FOA-medlemmernes brug af sociale medier 5 Flere er kommet på Facebook Der er sket en stigning i andelen af FOAs medlemmer, der har en profil på Facebook (figur 4). Mens 70 procent havde en profil på Facebook i 2012, er tallet vokset til 85 procent i Figur 4. Andelen af FOAs medlemmer, der har en profil på Facebook 9 85% 85% 8 75% % I en undersøgelse i maj 2012 blev deltagerne spurgt Har du en profil på Facebook? med svarmulighederne Ja, Nej og Ved ikke FOA-medlemmer svarede på spørgsmålet. I undersøgelsen fra juni 2017 blev deltagerne spurgt Hvilke sociale medier har du profiler på? med blandt andre svarmulighederne Facebook, Jeg har ingen profiler på de sociale medier og Ved ikke/husker ikke. Denne gang svarede FOA-medlemer på spørgsmålet.

6 FOA-medlemmernes brug af sociale medier 6 Medlemmernes aktivitet på sociale medier Der er forskel på, hvor hyppigt medlemmerne bruger de forskellige sociale medier (figur 5). Langt de fleste Facebook-brugere (91 %) har været på Facebook inden for det seneste døgn. Også for Messenger (70 %), Instagram (54 %) og Snapchat (62 %) har flertallet af brugerne været på inden for det seneste døgn. Derimod har blot 31 procent af Pinterest-brugerne, 22 procent af Twitter-brugerne, 19 procent af YouTube-brugerne, 12 procent af LinkedIn-brugerne og 9 procent af Yammer-brugerne brugt det pågældende sociale medie inden for det seneste døgn. Brugerne af Twitter, LinkedIn, Yammer, Pinterest og YouTube fordeler sig ret ligeligt mellem at have brugt mediet inden for det seneste døgn, den seneste uge, den seneste måned, det seneste år og aldrig at have brugt det. Dog er der for Pinterest-brugerne og YouTube-brugerne signifikant flere brugere, der har brugt mediet inden for det seneste døgn eller den seneste uge, end brugere, der ikke har brugt mediet den seneste måned. Figur 5. Hvornår har du senest benyttet følgende sociale medier? Facebook (3.613) Messenger (2.504) Instagram (1.297) Twitter (287) Snapchat (1.165) LinkedIn (637) Yammer (94) Pinterest (533) YouTube (3.803) Inden for det seneste døgn Inden for den seneste uge Inden for den seneste måned Inden for det seneste år Det er længere tid siden Jeg har aldrig benyttet det Ved ikke/husker ikke Antal svar vises i parentes. Spørgsmålet er ikke stillet til dem, der har svaret Jeg har ingen profiler på de sociale medier eller Ved ikke/husker ikke til spørgsmålet om, på hvilke sociale medier de har en profil. De enkelte sociale medier i nærværende figur er kun blevet præsenteret for dem, der har angivet, at de har en profil på det pågældende sociale medie. Således har kun de, der har en profil på Facebook, svaret på, hvornår de senest har benyttet Facebook.

7 FOA-medlemmernes brug af sociale medier 7 Medlemmerne bruger Facebook oftere Der er de seneste år sket en stigning i andelen af medlemmer, der ofte bruger Facebook (figur 6). 44 procent af alle medlemmer brugte Facebook dagligt i Det tal steg til 53 procent i I undersøgelsen fra 2017 svarede 77 procent af alle medlemmer, at de havde brugt Facebook inden for det seneste døgn. Figur 6. Andelen af FOAs medlemmer, der har brugt Facebook inden for det seneste døgn (2017) eller bruger Facebook dagligt (2012 og 2013) 8 77% 75% 7 65% 6 55% 53% 5 45% 44% I en undersøgelse fra maj 2012 blev deltagerne spurgt Hvor ofte er du på Facebook? med svarmulighederne Flere gange dagligt, Én gang om dagen, 1-6 gange om ugen, 2-3 gange om måneden, 1 gang om måneden eller sjældnere, Aldrig samt Ved ikke FOA-medlemmer svarede på spørgsmålet. I en undersøgelse fra juni 2013 blev deltagerne spurgt Bruger du nogle af følgende sociale medier? - Facebook med svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt, Ja, men sjældnere end hver måned, Nej, aldrig samt Ved ikke/husker ikke. Her svarede FOA-medlemmer på spørgsmålet. I undersøgelsen fra juni 2017 blev deltagerne spurgt Hvornår har du senest benyttet følgende sociale medier? - Facebook med svarmulighederne Inden for det seneste døgn, Inden for den seneste uge, Inden for den seneste måned, Inden for det seneste år, Det er længere tid siden, Jeg har aldrig benyttet det samt Ved ikke/husker ikke. Spørgsmålet blev kun stillet til de medlemmer, som havde svaret, at de har en profil på Facebook. Andelen, der har svaret Inden for det seneste døgn, er derfor blevet omregnet til i figuren at være andelen af samtlige FOA-medlemmer, inklusive medlemmer, der ikke har en profil på Facebook FOAmedlemmer svarede på spørgsmålet.

8 FOA-medlemmernes brug af sociale medier 8 FOAs følgere på sociale medier Når medlemmerne følger FOA på de sociale medier, foregår det oftest på Facebook (figur 7). 59 procent af Facebook-brugerne følger FOA på Facebook. Derimod er der kun mellem 0 procent og 2 procent af brugerne af de andre sociale medier, der følger FOA på det pågældende sociale medie. 31 procent følger ikke FOA på nogen sociale medier, mens 4 procent har svaret Ved ikke/husker ikke. Figur 7. På hvilke sociale medier følger du FOA som fagforening (fx forbundets eller din lokale afdelings facebookside)? - (Du kan sætte flere krydser) Facebook 59% Messenger Instagram Twitter LinkedIn Yammer YouTube 2% Andre, skriv gerne hvilke: 7% Jeg følger ikke FOA på sociale medier 3 Ved ikke/husker ikke 4% Antal svar: Spørgsmålet er ikke stillet til dem, der har svaret Jeg har ingen profiler på de sociale medier eller Ved ikke/husker ikke til spørgsmålet om, på hvilke sociale medier de har en profil. De enkelte sociale medier i nærværende figur er kun blevet præsenteret for dem, der har angivet, at de har en profil på det pågældende sociale medie. Således har kun de, der har en profil på Facebook, svaret på, om de følger FOA på Facebook. Tallene summerer ikke til 100 procent, da medlemmerne har kunnet sætte flere krydser. I forbindelse med kategorien Andre, skriv gerne hvilke har deltagerne haft mulighed for at angive andre sociale medier, hvor de følger FOA. Det har 403 personer benyttet sig af. De fleste svar angår medier, som ikke er sociale medier, fx FOAs nyhedsbrev, FOAs hjemmeside og Fagbladet FOA. Enkelte skriver, at de deltager i lukkede grupper for bestemte typer medlemmer, fx tillidsrepræsentanter, på Facebook eller Messenger. Det er undersøgt, om der er forskel på svarene fra medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fælledstillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-repræsentanter) og medlemmer uden tillidshverv. Det viser sig, at medlemmer med tillidshverv, som er på Facebook, i højere grad følger FOA på Facebook end medlemmerne uden tillidshverv, som er på Facebook (73 % mod 55 %) (figur ikke vist). Desuden er der flere medlemmer uden tillidshverv end medlemmer med tillidshverv, som ikke følger FOA på nogen sociale medier (34 % mod 21 %) (figur ikke vist).

9 FOA-medlemmernes brug af sociale medier 9 Undersøgelsens deltagere blev også spurgt, på hvilke sociale medier de følger FOAs valgte/talspersoner, fx Dennis Kristensen eller formanden for en lokal FOA-afdeling (figur 8). 44 procent af Facebook-brugerne følger FOAs valgte på Facebook. Derimod er der kun mellem 0 og 1 procent af brugerne af de andre sociale medier, der følger FOAs valgte på det pågældende sociale medie. 45 procent af de medlemmer, som er på de sociale medier, følger ikke FOAs valgte på nogen sociale medier. 7 procent har svaret Ved ikke/husker ikke. Figur 8. På hvilke sociale medier følger du FOAs valgte/talspersoner (fx Dennis Kristensen eller formanden for din lokale FOA-afdeling)? - (Du kan sætte flere krydser) Facebook 44% Messenger Instagram Twitter LinkedIn Yammer Pinterest YouTube Andre, skriv gerne hvilke: 4% Jeg følger ikke nogen af FOAs valgte/talspersoner på de sociale medier 45% Ved ikke/husker ikke 7% 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 Antal svar: Spørgsmålet er ikke stillet til dem, der har svaret Jeg har ingen profiler på de sociale medier eller Ved ikke/husker ikke til spørgsmålet om, på hvilke sociale medier de har en profil. De enkelte sociale medier i nærværende figur er kun blevet præsenteret for dem, der har angivet, at de har en profil på det pågældende sociale medie. Således har kun de, der har en profil på Facebook, svaret på, om de følger FOAs valgte/talspersoner på Facebook. Tallene summerer ikke til 100 procent, da medlemmerne har kunnet sætte flere krydser. I forbindelse med kategorien Andre, skriv gerne hvilke kunne deltagerne skrive andre sociale medier, hvor de følger FOAs valgte/talspersoner. Det har 262 personer benyttet sig af. Alle svarene angår medier, som ikke er sociale medier, fx FOAs nyhedsbrev, radio, TV, FOAs hjemmeside, og Fagbladet FOA.

10 FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10 Meninger om FOAs tilstedeværelse på sociale medier Medlemmerne blev spurgt, på hvilke sociale medier, de mener, FOA bør have en profil (figur 9). 57 procent mener, FOA bør have en profil på Facebook, mens 14 procent mener, FOA bør have en profil på Instagram. 8 procent mener, FOA bør være på Twitter, LinkedIn og Youtube, mens 7 procent mener, FOA bør være på Messenger. Kun 3 procent mener, FOA bør være på Snapchat, mens 1 procent mener, FOA bør være på Yammer og Pinterest. 7 procent mener ikke, FOA bør være aktiv på de sociale medier. 34 procent har svaret Ved ikke. Figur 9. På hvilke sociale medier mener du, at FOA som fagforening bør have en profil? - (Du kan sætte flere krydser) Facebook 57% Messenger 7% Instagram 14% Twitter 8% Snapchat 3% LinkedIn 8% Yammer Pinterest YouTube 8% Andre, skriv gerne hvilke: Jeg synes ikke, FOA skal være aktiv på de sociale medier 7% Ved ikke 34% Antal svar: Tallene summerer ikke til 100 procent, da medlemmerne har kunnet sætte flere krydser. I forbindelse med kategorien Andre, skriv gerne hvilke havde deltagerne mulighed for at skrive andre sociale medier, som de mener, FOA bør have en profil på. Det har 62 personer benyttet sig af. De fleste svar angår medier, som ikke er sociale medier, fx FOAs nyhedsbrev, FOAs hjemmeside og TV. Enkelte skriver, at FOA bør være til stede så mange steder som muligt eller der, hvor medlemmerne er.

11 FOA-medlemmernes brug af sociale medier 11 Der er en generel tendens til, at de unge i højere grad end resten mener, at FOA skal være til stede på de sociale medier (figur 10). 74 procent af medlemmerne under 30 og 67 procent af medlemmerne i 30 erne mener, FOA bør have en profil på Facebook. Det er signifikant flere end medlemmer i 40 erne (61 %), medlemmer i 50 erne (52 %) og medlemmer over 60 (40 %). Signifikant flere medlemmer i 30 erne end medlemmer i højere aldersgrupper mener, at FOA bør have en profil på Instagram og LinkedIn. Signifikant flere medlemmer under 30 end medlemmer i højere aldersgrupper mener, at FOA bør have en profil på Twitter og Snapchat. Figur 10. På hvilke sociale medier mener du, at FOA som fagforening bør have en profil? - (Du kan sætte flere krydser) (Opdelt på alder) Under Antal svar:

12 FOA-medlemmernes brug af sociale medier 12 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen blev gennemført i perioden juni Indsamlingsmetode Data blev indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev i forbindelse med undersøgelsen udsendt én påmindelse til deltagerne. Spørgsmålene om sociale medier var en del af en større undersøgelse med flere andre emner. Medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via FOAs hjemmeside og medlemmer, der er rekrutteret til panelet i andre medlemsundersøgelser. Målgruppen Der er blevet stillet spørgsmål om sociale medier til alle medlemsgrupper medlemmer svarede på et eller flere spørgsmål om sociale medier. Antal besvarelser og svarprocent medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 168 adresser uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således Af disse medlemmer var der medlemmer, der gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 189 afgav nogen svar. Det giver en samlet svarprocent på 42. Repræsentativitet Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene sektor og alder. Repræsentativitetsanalysen viser, at Kost- og Servicesektoren samt Pædagogisk Sektor er underrepræsenterede, mens Social- og Sundhedssektoren er overrepræsenteret. Unge under 30 er stærkt underrepræsenterede. Medlemmer i alderen og er underrepræsenterede, mens medlemmer i aldersgruppen og medlemmer over 60 er overrepræsenterede. Medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-repræsentanter) er stærkt overrepræsenterede, mens medlemmer uden tillidshverv er underrepræsenterede. Vægtning af data Data er vægtet for sektor og alder.

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen 16. april 2019 Kørelister og visitationer i hjemmeplejen Hver tredje ansat i hjemmeplejen løser dagligt opgaver, borgerne egentlig ikke er visiterede til, fordi de vurderer, at det er fagligt nødvendigt.

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Metoder på det specialiserede socialområde

Metoder på det specialiserede socialområde 12. februar 2018 Metoder på det specialiserede socialområde Manglende tid og krav til dokumentation er det vanskeligste at håndtere for de FOA-medlemmer, der arbejder på det specialiserede socialområde.

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Nye sundhedsopgaver i kommunerne

Nye sundhedsopgaver i kommunerne 1. juli 2016 Nye sundhedsopgaver i kommunerne Mere end halvdelen af FOAs medlemmer, som er ansat i det nære sundhedsvæsen, har inden for de seneste to år modtaget nye opgavetyper, og langt størstedelen

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid 13. januar 2017 FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid Hver femte deltidsansatte medlem af FOA ønsker at gå op i tid. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt medlemmer i job

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer FOA Kampagne og Analyse December 2010 FOA - Fag og Arbejde gennemførte i november 2010 en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Krænkende adfærd overfor borgere

Krænkende adfærd overfor borgere 13. marts 2014 Krænkende adfærd overfor borgere FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om krænkende adfærd overfor borgere. Svarprocenten

Læs mere