Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014"

Transkript

1 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 90% (934 besvarelser ud af 1035 mulige) Skolerapport

2 Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Baggrund Viden og uddannelse er en forudsætning for, at vores samfund kan blive ved med at være konkurrencedygtigt. Og set i et bredere perspektiv er det en forudsætning for landets udvikling. En forudsætning for at der skabes reel læring er, at elever, kursister og studerende er tilstrækkeligt motiverede og har rammerne for at modtage læring. En væsentlig med- og modspiller for denne forudsætning er skolen, dens rammer, dens undervisere og principper for skoleledelse. Og derfor er det vigtigt at kende sundhedstilstanden og have et redskab, der kan give retning i kvalitetsarbejdet. Det har I med denne rapport. Men husk det gamle ordsprog om, at grisen ikke bliver federe, hvis man vejer den. Måling skal følges op af handlingsplaner og handlinger, der vedligeholder eller forbedrer det bestående. God fornøjelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Landsgennemsnit HHX/HTX Syddansk Erhvervsskole % HTX (Teknisk Gymnasium) % Odense Tekniske Gymnasium % 1.årgang årgang årgang 1 Vejle Tekniske Gymnasium % 1.årgang årgang årgang 86 [3]

4 Vurdering Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på Syddansk Erhvervsskole Svarprocenten på Syddansk Erhvervsskole er på 90%. Svarprocenten er på et godt og højt niveau til sammenligning med lignende undersøgelser. Resultaterne i rapporten er således et rigtigt godt fundament for det videre arbejde. Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 2014 på Syddansk Erhvervsskole. Her kan I desuden se hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks [-2] Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU Er den mindre end +/- 1 angives det som Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på Syddansk Erhvervsskole. Analysen af undersøgelsens svar på Syddansk Erhvervsskole viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. For at få en uddybning af analysmodellen se appendiks. PRIORITER prioriteringsområderne Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af de, I er gode til: Undervisere Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit Sidste måling Højeste 5 resultater Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Jeg kommer til tiden Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Skolen er et rart sted at være Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag Laveste 5 resultater Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Skolens it-udstyr fungerer godt Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Jeg har indflydelse på undervisningen Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet [4]

5 Datagrundlag (grundspørgeramme) - vurderinger, spredningsmål, model og spørgeramme Vurdering Spredningstal** Model* Spørgeramme Elevtrivsel Hvordan vurderer du Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle som helhed? M Alle I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? M Alle I hvilken grad vil du anbefale Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle til andre? M Alle Organisering 72 Uddannelsens studieadministration M Alle Uddannelsens ledelse M Alle Uddannelsens studievejledning M Alle Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Ikke AVU,FVU & OBU Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Alle Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ikke AVU,FVU & OBU Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Alle Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister 63 Alle Undervisere 79 Lærernes/undervisernes faglige dygtighed M Alle Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen M Alle Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet M Alle Lærerne/underviserne virker godt forberedte? Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag Ikke VUC Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer Ikke VUC Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 48 Alle Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? Alle Lærerne/underviserne overholder aftaler? Alle Lærerne/underviserne kommer til tiden? Alle Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? Ikke AVU,FVU & OBU Undervisning 71 Undervisningen? M Alle Variationen i undervisningsformerne? M Alle Jeg oplever sammenhæng mellem fagene M Alle Jeg har indflydelse på undervisningen M Alle Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse M Alle Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen Alle Undervisningen forbereder mig til at læse videre Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Ikke AVU,FVU & OBU Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Alle Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen Alle Socialt miljø 81 Klassens/holdets sammenhold? M Alle Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold M Alle Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden M Alle Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister M Alle Skolens sociale miljø? Ikke AVU,FVU & OBU Skolen er et rart sted at være Alle Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Alle Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Ikke AVU,FVU & OBU Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold 66 Ikke AVU,FVU & OBU Fysisk miljø 69 Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) M Alle Skolens rengøring? M Alle Skolens indretning og udseende? M Alle Egen motivation 83 Din egen indsats i undervisningen? M Alle Din motivation til at lære nyt? Alle Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne M Alle Jeg kommer til tiden M Alle Jeg afleverer mine opgaver til tiden M Alle Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne M Alle Jeg er med til at skabe arbejdsro Ikke AVU,FVU & OBU Udstyr & materialer 62 Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det M Alle Skolens it-udstyr fungerer godt M Alle * Model: Hvis spørgsmålet er markeret med M så indgår det i analyse modellen (se nærmere i appendiks) ** Spredningstal: For en uddybning af spredningstallet, se appendiks [5]

6 Del II: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [6]

7 Vurdering Vurdering Elevtrivsel Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvordan vurderer du skolen som helhed?" 100 Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole "I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" [-2] 20 0 Elevtrivsel Figuren viser det samlede resultat for Elevtrivsel på Syddansk Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne og eventuelt de enkelte lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen). I figuren er der endvidere sammenligning til landsgennemsnittet for uddannelsen [-3] NB: Den øverste figur på denne side indeholder det samlede landsresultat for ALLE uddannelser på skolerne. Figur(erne) her til højre viser landsresultater for de uddannelser I har på jeres skole. Der kan derfor være forskel på landsgennemsnit i figurerne. Eksempelvis har nogle skoler flere uddannelser, mens andre kun har én Syddansk Erhvervsskole HTX (Syddansk Erhvervsskole) HTX Landsgennemsnit Odense Tekniske Gymnasium Vejle Tekniske Gymnasium [7]

8 Vurdering Vurdering Vurdering Hvordan spiller trivsel sammen med demografi, selvopfattelse og adfærd? Figurerne på denne side giver jer et indblik i hvordan trivsel spiller sammen med nedenstående spørgsmål: NB: I parantesen kan I se hvor stor en andel af svarene, der falder i den pågældende kategori Køn 79 "Er du kvinde eller mand?" Syddansk Erhvervsskole Kvinde (27%) Mand (73%) 100 Eget faglige niveau Oplevet sværhedsgrad "Hvordan oplever du dit faglige niveau i klassen/på holdet?" "Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse?" [-6] [-7] 81 [-2] 73 [-5] 20 0 Syddansk Erhvervsskole En af de bedste (13%) Få, der er bedre (58%) Mange, der er bedre (29%) For svært (2%) Svært, men jeg klarer mig (49%) Passende (47%) For Let (2%) 100 Har du pjækket? Overvejet at droppe ud? "Har du pjækket fra undervisningen indenfor den seneste måned?" "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen?" [-2] 71 [-3] 57 [-8] Syddansk Erhvervsskole Nej Slet ikke (76%) Ja, nogle få timer (18%) Ja, 1-3 dage (3%) Ja, 4 dage eller mere (2%) Ja (9%) Nej (91%) [8]

9 Vurdering Vurdering Vurdering af Elevtrivsel og indsatsområder for studieretninger Elevtrivsel og indsatsområder opgjort på studieretninger Figurerne på denne side viser resultaterne for elevtrivsel samt de underliggende indsatsområder fordelt på studieretninger [-2] [+3] 86 [+4] HTX - Kommunikationsteknisk HTX - Naturvidenskabelig HTX - Teknologisk HTX - Andet HTX - Endnu ikke valgt 77 [-11] Elevtrivsel 100 HTX - Kommunikationsteknisk HTX - Naturvidenskabelig HTX - Teknologisk HTX - Andet HTX - Endnu ikke valgt [-3] 69 [-2][+5] 73 [-7] [-10] [+3] 70 [+4] [-8] [+8] 78 [+2] [-11] 70 [+5] [-4] [-2] [+7] 79 [-10] [-7] [-16] [-5] [-18] Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [9]

10 Elevtrivsel Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Syddansk Erhvervsskole Elevtrivsel Hvordan vurderer du Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle som helhed? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? I hvilken grad vil du anbefale Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle til andre? Landsgennemsnit HHX/HTX Syddansk Erhvervsskole HTX (Teknisk Gymnasium) Odense Tekniske Gymnasium årgang årgang årgang Vejle Tekniske Gymnasium årgang årgang 89* 88* 87* 93* 3.årgang >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering 40-49: Dårlig vurdering <40: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [10]

11 ELEVTRIVSEL Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I figuren til højre kan I se hvordan Syddansk Erhvervsskole som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse (målt på antal ETU svar) i forhold til andre lignende skoler Syddansk Erhvervsskole Øvrige skoler Antal svar på skolen [11]

12 Lav ELEVTRIVSEL Høj Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. 3% 84% 6% 7% Ja HAR DU SERIØST OVERVEJET AT DROPPE UD? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de formentlig anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og/eller uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk Syddansk Erhvervsskole 84% 7% 3% 6% Landsgennemsnit HHX/HTX 72% [-3] 15% [+2] 3% 10% [12]

13 Vurdering Vurdering af overordnede indsatsområder Figuren viser resultaterne for de overordnede indsatsområder. Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel [-2] [-6] Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på Elevtrivsel I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for elevernes trivsel på Syddansk Erhvervsskole. 19% Organisering 22% Undervisere 29% Undervisning 11% Socialt miljø 11% Fysisk miljø 8% Egen motivation 1% Udstyr & materialer Fra vurderinger og effekter til prioriteringskortet - på næste side ser I det strategiske prioriteringskort. Som det fremgår af billedet til højre så er prioriteringskortet sammensat dels af vurderinger ovenfor på de forskellige indsatsområder og dels af ovenstående effekter. Dermed vil relativt gode resultater med høj betydning fremgå i kategorien VEDLIGEHOLD. Relativt dårlige resultater med høj betydning kategoriseres som PRIORITER. Ligeledes deles indsatsområderne med lav betydning mellem TILPAS og OBSERVER alt efter om vurderingen af området er relativt højt eller lavt. [13]

14 VURDERING Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Egen motivation Socialt miljø Undervisere 75 Organisering Undervisning 70 Fysisk miljø 65 Udstyr & materialer OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD Undervisere TILPAS Socialt miljø Egen motivation OBSERVER Fysisk miljø Udstyr & materialer Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne samt de følgende sider kan hjælpe med at udpege de områder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen: PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed større trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på området. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index 0, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index 100, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer hvor på skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [14]

15 Vurdering af overordnede indsatsområder Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Syddansk Erhvervsskole Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Landsgennemsnit HHX/HTX Syddansk Erhvervsskole HTX (Teknisk Gymnasium) Odense Tekniske Gymnasium årgang 73 81* årgang årgang Vejle Tekniske Gymnasium årgang * årgang 83* 81 74* 86* 75 86* 69* 3.årgang >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering 40-49: Dårlig vurdering <40: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [15]

16 Vurdering Vurdering Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområder hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på Syddansk Erhvervsskole. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Organisering Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole Organisering Uddannelsens studieadministration Uddannelsens ledelse Uddannelsens studievejledning De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på Syddansk Erhvervsskole [-2] [-12] 56 [-2] [-2] Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole [+3] Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [16]

17 VURDERING Organisering Prioriteringskort for Organisering TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på Syddansk Erhvervsskole OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING 123 PRIORITER Høj PRIORITER 122. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 123. Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid VEDLIGEHOLD 118. Uddannelsens studieadministration 119. Uddannelsens ledelse 124. Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst TILPAS 120. Uddannelsens studievejledning 121. Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for OBSERVER 125. Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [17]

18 Organisering Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Syddansk Erhvervsskole Uddannelsens Organisering studieadministrati on Uddannelsens ledelse Langkær Gymnasium og HF 62, , , Uddannelsens studievejledning Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursis terne seriøst Landsgennemsnit HHX/HTX Syddansk Erhvervsskole årgang HTX (Teknisk Gymnasium) Odense Tekniske Gymnasium Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursiste r 1.årgang * årgang årgang Vejle Tekniske Gymnasium årgang * 81 75* 2.årgang 83* 82* 89* 79 81* * 62 3.årgang * >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering 40-49: Dårlig vurdering <40: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [18]

19 Vurdering Vurdering Vurdering Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på Syddansk Erhvervsskole. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisere [-2] Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på Syddansk Erhvervsskole [-2] [-2] 72 [-2] Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 71 [-2] Lærerne/underviserne virker godt forberedte? Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? 100 Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole [-7] [-2] Lærerne/underviserne overholder aftaler? Lærerne/underviserne kommer til tiden? Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? [19]

20 VURDERING Undervisere Prioriteringskort for Undervisere 90 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på Syddansk Erhvervsskole OBSERVER Lav 79 EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 74. Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 83. Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? VEDLIGEHOLD 73. Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 75. Lærerne/underviserne virker godt forberedte? 76. Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag. Lærerne/underviserne overholder aftaler? TILPAS 72. Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 78. Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 82. Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? OBSERVER 77. Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer 79. Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? 81. Lærerne/underviserne kommer til tiden? [20]

21 Undervisere Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Syddansk Erhvervsskole Lærernes/ Lærerne/u underviser Lærernes/ Lærerne/u Lærerne/u ndervisern nes underviser ndervisern ndervisern e Lærernes/ engageme nes evne e virker e virker anvender underviser nt i til at godt opdatered opdatered Underviser nes faglige undervisni formidle forberedte e på deres e e dygtighed ngen stoffet? fag materialer Langkær Gymnasium og HF 62, , , Lærerne/u ndervisern e inddrager IT og elektronisk e medier i undervisni ngen Lærerne/u ndervisern e giver ofte tilbagemel dinger på mine præsentati oner og min arbejdsind sats? Lærerne/u ndervisern Lærerne/u e ndervisern overholder e kommer aftaler? til tiden? Lærerne/un derviserne giver plads til humor i undervisnin gen? Landsgennemsnit HHX/HTX Syddansk Erhvervsskole HTX (Teknisk Gymnasium) Odense Tekniske Gymnasium årgang 81* 84 83* 76* 87* * * 2.årgang årgang Vejle Tekniske Gymnasium årgang * årgang * * årgang 81 86* * * 87* 77 Lærerne/un derviserne er gode til at samarbejde om undervisnin gen? >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering 40-49: Dårlig vurdering <40: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [21]

22 Vurdering Vurdering Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på Syddansk Erhvervsskole. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisning Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole [+2] Undervisning Undervisningen? Variationen i undervisningsformerne? Jeg oplever sammenhæng mellem fagene Jeg har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på Syddansk Erhvervsskole [+3] Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen [22]

23 VURDERING Undervisning Prioriteringskort for Undervisning Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på Syddansk Erhvervsskole. 90 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 85. Variationen i undervisningsformerne? 87. Jeg har indflydelse på undervisningen VEDLIGEHOLD 84. Undervisningen? 86. Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 88. Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 90. Undervisningen forbereder mig til at læse videre TILPAS 93. Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen OBSERVER 89. Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 91. Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 92. Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet [23]

24 Undervisning Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Syddansk Erhvervsskole Undervisnin g Undervisnin gen? Variationen i undervisnin gsformerne? Langkær Gymnasium og HF 62, , , Jeg oplever sammenhæ ng mellem fagene Jeg har indflydelse på undervisnin gen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisnin gen Undervisnin gen forbereder mig til at læse videre Lærerne/un derviserne koordinerer tidspunkter for opgaveaflev eringer Vi drøfter resultaterne af undervisnin gsevaluerin ger i klassen/på holdet Landsgennemsnit HHX/HTX Syddansk Erhvervsskole HTX (Teknisk Gymnasium) Odense Tekniske Gymnasium årgang * 87 2.årgang årgang Vejle Tekniske Gymnasium årgang * 58 78* * årgang 74* 82* * 76 72* 84* årgang * * Vi bruger skolens læringsplatf orm i forbindelse med undervisnin gen >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering 40-49: Dårlig vurdering <40: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [24]

25 Vurdering Vurdering Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på Syddansk Erhvervsskole. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Socialt miljø Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole Socialt miljø Klassens/holdets sammenhold? Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på Syddansk Erhvervsskole [+3] [+2] Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [25]

26 VURDERING Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på Syddansk Erhvervsskole. 90 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 106. Skolens sociale miljø? 107. Klassens/holdets sammenhold? 114. Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden VEDLIGEHOLD 110. Skolen er et rart sted at være 113. Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 115. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister TILPAS 111. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen OBSERVER 116. Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 117. Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [26]

27 Socialt miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Syddansk Erhvervsskole Klassens/hol dets Jeg føler mig tryg i min sammenhold klasse/på mit Socialt miljø? hold Langkær Gymnasium og HF 62, , , Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekamme rater/medkur Skolens sister sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangement er fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Landsgennemsnit HHX/HTX Syddansk Erhvervsskole HTX (Teknisk Gymnasium) Odense Tekniske Gymnasium årgang 84 85* * årgang årgang Vejle Tekniske Gymnasium årgang * * 57 2.årgang 86* * 88* 92* Jeg har god kontakt med elever/kursist er fra andre klasser/hold 3.årgang * * >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering 40-49: Dårlig vurdering <40: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [27]

28 VURDERING Vurdering Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på Syddansk Erhvervsskole. 100 Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole [-2] 66 [-4] Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring? Skolens indretning og udseende? Prioriteringskort for Fysisk miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på Syddansk Erhvervsskole. 72 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 126. Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 128. Skolens indretning og udseende? VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 127. Skolens rengøring? 68 OBSERVER Lav 126 EFFEKT AF EN FORBEDRING 128 PRIORITER Høj OBSERVER [Ingen punkter] [28]

29 Fysisk miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Syddansk Erhvervsskole UnitName V47 V48 V49 Skolens fysiske undervisnings forhold (borde, stole, Fysisk miljø klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring? Skolens indretning og udseende? Langkær Gymnasium og HF 62, , , Landsgennemsnit HHX/HTX Syddansk Erhvervsskole HTX (Teknisk Gymnasium) Odense Tekniske Gymnasium årgang årgang årgang Vejle Tekniske Gymnasium årgang 77* 77 77* 77* 2.årgang årgang 76 82* >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering 40-49: Dårlig vurdering <40: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [29]

30 Vurdering Vurdering Vurdering Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på Syddansk Erhvervsskole. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Egen motivation Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole Egen motivation Din egen indsats i undervisningen? Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på Syddansk Erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole Din motivation til at lære nyt? Jeg er med til at skabe arbejdsro Forberedelsestiden (ugentligt) for Syddansk Erhvervsskole 100% Andel af elever % % 40% 42% 20% 0% 24% 18% 9% 8% 0-4 timer 5-9 timer timer timer 20 timer eller mere [30]

31 VURDERING Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation 95 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på Syddansk Erhvervsskole OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 67. Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 69. Jeg afleverer mine opgaver til tiden 70. Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne TILPAS 68. Jeg kommer til tiden OBSERVER 65. Din egen indsats i undervisningen? 66. Din motivation til at lære nyt? 71. Jeg er med til at skabe arbejdsro [31]

32 Egen motivation Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Syddansk Erhvervsskole UnitName V47 V48 V49 Egen motivation Din egen indsats i undervisning en? Jeg har relevant undervisning smateriale fx Langkær Gymnasium og HF 62, , , bøger og notater med Jeg kommer til timerne til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/und erviserne Din motivation til at lære nyt? Landsgennemsnit HHX/HTX Syddansk Erhvervsskole HTX (Teknisk Gymnasium) Odense Tekniske Gymnasium årgang * årgang årgang Vejle Tekniske Gymnasium årgang * * 74 2.årgang 86* 72* * 92* 78 78* 3.årgang Jeg er med til at skabe arbejdsro >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering 40-49: Dårlig vurdering <40: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [32]

33 Vurdering Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på Syddansk Erhvervsskole [-6] [-3] [-10] Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet. [33]

34 Udstyr & materialer Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Syddansk Erhvervsskole UnitName V47 V48 V49 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Skolens itudstyr fungerer godt Langkær Gymnasium og HF 62, , , Landsgennemsnit HHX/HTX Syddansk Erhvervsskole HTX (Teknisk Gymnasium) Odense Tekniske Gymnasium årgang årgang årgang Vejle Tekniske Gymnasium årgang * 2.årgang 69* 84* 55 3.årgang >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering 40-49: Dårlig vurdering <40: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [34]

35 Vurdering Vejledning Har du oplevet situationer, hvor du har haft et særligt behov for at tale med en uddannelses-/erhvervs- /studievejleder (f.eks. ved personlige problemer)? 22% Ja 66% Nej 11% Ved ikke Resultater I figuren til højre vises resultaterne for tre spørgsmål vedrørende uddannelses-/erhvervs- /studievejledning 100 Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole [+3] [+2] Hvor tilfreds er du samlet set med den uddannelses-/erhvervs-/studievejledning du har modtaget på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle? I hvilken grad synes du, at vejledningen har bidraget til og støttet dig i, at du kan gennemføre din uddannelse? Det er nemt at komme i kontakt med en uddannelses-/erhvervs-/studievejleder, når jeg har brug for det? [35]

36 Del III: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - [36]

37 Vurdering Vurdering Erhvervsarbejde Slet ikke I nogen grad I høj grad Studierelevant? 58% 29% 13% Fleksibelt i forhold til skolen? 17% 28% 55% Med til at strukturere din tid bedre? 27% 39% 34% Positivt for din samarbejdsevne? 21% 26% 54% Med til at øge dit fravær på skolen? 86% 11% 3% Med til at påvirke dine karakterer negativt? 78% 17% 5% Hvordan indvirker dit erhvervsarbejde på din uddannelse? 100% % % 65% 40% 20% 28% 7% 0% Stimulerende/udviklende Ingen indvirkning Belastende/hæmmende Erhvervsarbejde den seneste uge for Syddansk Erhvervsskole 100% % % % 40% 20% 15% 14% 7% 4% 0% Erhvervsarbejde timer Erhvervsarbejde timer Erhvervsarbejde timer Erhvervsarbejde timer Erhvervsarbejde - 20 timer eller mere [37]

38 Baggrund for valg af skole Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 82% Skolens udbud af linjer/studieretninger % Der er gode muligheder for videreuddannelse 77% Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau 70% Skolen har ry for at have et godt socialt miljø 53% Brobygningskurser 41% Der er gode muligheder for senere beskæftigelse 38% Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 34% Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 26% Andet 19% Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig skolen 17% Mine forældre anbefalede mig skolen 15% Der er tradition i min familie for at gå på gymnasiet (stx, hhx, htx, hf) 14% Skolens hjemmeside 13% Introduktionskurser 12% Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % 70% % 90% Procent [38]

39 Procent Procent Fremtidsplaner Hvad er dine planer efter afslutningen af din nuværende uddannelse på Syddansk Erhvervsskole 50% 40% 43% 30% 33% 20% 18% 10% 0% Læse videre 1% Få en uddannelsesaftale 1% 2% 2% Få en læreplads Tage et arbejde Tage sabbatår Andet Ved endnu ikke 100% Hvilken af disse uddannelser har du overvejet at vælge? (kortere-, mellem-, længerevarende uddannelse eller andet) % % 40% 74% 20% 0% 22% 4% 0% KVU MVU LVU Andet [39]

40 Vurdering Vurdering Udvidet IT Hvor tit bruger du computeren til 100 Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole [-3] [-3] At tage noter i undervisningen? Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Informationssøgning? Individuelt arbejde? Gruppearbejde? 100 Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 81 [-2] [-3] Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer [40]

41 Del IV: Resultater i tabelform [41]

42 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 10 punkt skala (mod totalen til venstre) Elevtrivsel Hvordan vurderer du Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle som helhed? 934 0% 0% 1% 1% 2% 5% 20% 34% 22% 13% I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? 932 1% 0% 1% 2% 4% 7% 17% 26% 24% 19% I hvilken grad vil du anbefale Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle til andre? 932 1% 1% 1% 1% 3% 4% 11% 17% 22% 40% Total Procentvis fordeling på en 10 punkt skala (mod totalen til venstre) Organisering Uddannelsens studieadministration 903 1% 1% 2% 3% 12% 8% 21% 27% 15% 10% Uddannelsens ledelse 902 2% 1% 1% 3% 10% 8% 18% 23% 17% 17% Uddannelsens studievejledning 906 1% 1% 1% 1% 11% 6% 18% 24% 20% 17% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Organisering Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 928 1% 8% 61% 30% Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen % 23% 40% 27% Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid % 34% 32% 15% Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst 895 5% 16% 50% 30% Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister % 21% 43% 24% Total Procentvis fordeling på en 10 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 932 0% 0% 0% 1% 2% 3% 13% 26% 30% 25% Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 933 0% 0% 1% 2% 2% 3% 16% 24% 30% 22% Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 933 0% 0% 1% 2% 5% 11% 23% 27% 21% 9% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisere Lærerne/underviserne virker godt forberedte? 933 1% 3% 37% 59% Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag 932 1% 4% 33% 63% Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer 932 2% 10% 50% 38% Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 933 3% 7% 39% 52% Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats? 934 3% 15% 45% 36% Lærerne/underviserne overholder aftaler? 931 1% 4% 35% 59% Lærerne/underviserne kommer til tiden? 933 3% 12% 54% 32% Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen? 933 1% 6% 35% 58% Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen? 932 3% 11% 44% 42% Total Procentvis fordeling på en 10 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisning Undervisningen? 934 0% 0% 0% 1% 3% 5% 19% 34% 29% 8% Variationen i undervisningsformerne? 932 1% 1% 1% 5% 10% 16% 24% 21% 15% 7% [42]

43 Resultater i tabelform Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 934 2% 7% 51% 40% Jeg har indflydelse på undervisningen 933 4% 30% 50% 16% Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 934 2% 13% 50% 35% Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 933 5% 19% 51% 24% Undervisningen forbereder mig til at læse videre 930 2% 8% 42% 49% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 927 8% 31% 47% 13% Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet 927 4% 29% 54% 13% Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen 930 1% 3% 36% % Total Procentvis fordeling på en 10 punkt skala (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolens sociale miljø? 932 1% 2% 2% 2% 4% 8% 12% 25% 22% 22% Klassens/holdets sammenhold? 933 1% 1% 2% 3% 3% 8% 12% 17% 23% 30% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolen er et rart sted at være 931 1% 4% 31% 64% Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 930 2% 7% 32% 59% Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 931 2% 5% 23% 71% Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 928 3% 12% 40% 45% Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister 930 1% 5% 36% 57% Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 927 4% 10% 38% 48% Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold % 27% 32% 30% Total Procentvis fordeling på en 10 punkt skala (mod totalen til venstre) Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 929 1% 2% 3% 5% 10% 10% 17% 21% 18% 11% Skolens rengøring? 926 1% 2% 2% 4% 7% 11% 20% 22% 18% 13% Skolens indretning og udseende? 929 2% 2% 2% 5% 10% 10% 18% 20% 18% 12% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Egen motivation Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 933 2% 5% 38% 56% Jeg kommer til tiden 934 1% 4% 19% 76% Jeg afleverer mine opgaver til tiden 931 2% 6% 36% 56% Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne 926 1% 2% 23% 75% Jeg er med til at skabe arbejdsro 929 2% 11% 50% 37% [43]

44 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 10 punkt skala (mod totalen til venstre) Egen motivation Din egen indsats i undervisningen? 934 0% 0% 1% 3% 7% 13% 30% 28% 13% 4% Din motivation til at lære nyt? 933 0% 0% 1% 3% 6% 8% 20% 24% 24% 16% Total Procentvis fordeling på en 10 punkt skala (mod totalen til venstre) Vejledning Hvor tilfreds er du samlet set med den uddannelses-/erhvervs-/studievejledning du har modtaget på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle? I hvilken grad synes du, at vejledningen har bidraget til og støttet dig i, at du kan gennemføre din uddannelse? Det er nemt at komme i kontakt med en uddannelses-/erhvervs-/studievejleder, når jeg har brug for det? 910 1% 1% 1% 3% 7% 8% 19% 24% 18% 19% 901 3% 1% 3% 4% 13% 13% 17% 18% 12% 17% 824 1% 0% 2% 1% 12% 9% 14% 20% 15% 25% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det 929 2% 11% 45% 42% Skolens it-udstyr fungerer godt % 39% 41% 8% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Æstetisk Miljø Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende % 40% 35% 6% Fællesarealerne er spændende at opholde sig i 925 5% 21% 50% 24% Der er mange hyggekroge på skolen 924 5% 20% 44% 31% Skolen er flot udsmykket % 28% 44% 18% Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende 908 4% 16% 43% 36% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT At tage noter i undervisningen? 924 5% 19% 45% 31% Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? % 41% 33% 13% Informationssøgning? 923 0% 2% 40% 58% Individuelt arbejde? 923 0% 3% 39% 58% Gruppearbejde? 922 0% 1% 41% 58% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt 922 2% 4% 44% 50% Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer 902 8% 17% 43% 33% [44]

45 Resultater i tabelform Antal svar Procentvis fordeling Hvilken uddannelse går du på? HTX % Hvilken klasse går du i? 1.årgang % 2.årgang % 3.årgang % Hvilken htx studieretning går du på? Kommunikationsteknisk % Naturvidenskabelig % Teknologisk % Andet 20 2% Ved ikke/endnu ikke valgt 40 4% Hvad er dine forældres højeste gennemførte uddannelse? Grundskole/folkeskole 48 5% Faglig uddannelse fx tømrer, social- og sundhedsudd., landbrugsudd % Gymnasial uddannelse fx STX, HF, HTX, HHX % Videregående uddannelse fx markedsøkonom, sygeplejerske, læge, jurist, ingeniør % Ved ikke 72 8% Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand % Eget faglige niveau Jeg er en af de bedste % Der er nogle få, der er bedre end mig % Der er mange, der er bedre end mig % Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Nej, slet ikke % Ja, nogle få timer % Ja, 1-3 dage 28 3% Ja, 4 dage eller mere 20 2% Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? Ja 85 9% Nej % Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? For svært 21 2% Svært, men jeg klarer mig % Passende % For let 19 2% Fremtidsplaner Læse videre % Få en uddannelsesaftale 6 1% Få en læreplads 12 1% Tage et arbejde 15 2% Tage sabbatår 21 2% Andet % Ved endnu ikke % Hvilket af disse uddannelsesforløb har du overvejet at vælge? Korte videregående uddannelser, KVU (f.eks. Erhvervsakademier) 16 4% Mellemlange videregående uddannelser, MVU (f.eks. Lærer, sygeplejeske, bioanalytiker, bacheloruddannelser) 88 22% Lange videregående uddannelser, LVU (f.eks. Universitet og handelshøjskoler, kandidatuddannelser) % Andet (f.eks. HF) 0 0% [45]

46 Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan [46]

47 Vurdering Vurdering Vurdering Vurdering Undervisningsmiljøvurdering Vurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Socialt miljø 100 Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 100 Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole [+3] [+2] Socialt miljø Klassens/holdets sammenhold? Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister 0 Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold Fysisk miljø 100 Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole [-2] 66 [-4] Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring? Skolens indretning og udseende? Æstetisk Miljø 100 Syddansk Erhvervsskole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole [+2] [+5] [-2] [+2] 53 [+4] Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen Skolen er flot udsmykket Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende [47]

48 Undervisningsmiljøvurdering Vurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Burde ændres Mindre problemer I orden Pladsforhold (er der god nok plads i klasselokalerne, passer det til antallet af elever/kursister) Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan de indstilles, sidder man godt) Udstyr (tavle, projektor, m.m. er de til rådighed, virker de) Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet af solen) Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener) 12% 24% 13% 5% 23% 25% 39% 36% 35% 38% 70% 48% 41% 51% 40% Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) 12% 43% 45% Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler (indretning, sikkerhed m.m.) Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der tilstrækkeligt) Bibliotek/studiecenter, (lokaler, arbejdspladsindretning m.m.) 4% 14% 18% 25% 38% 85% 71% 45% Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.) 9% 43% 49% Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.) 10% 32% 59% Skolens netværk 22% 43% 35% Skolens printere 22% 41% 37% Nej, aldrig Ja, 1 eller 2 gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater/medkursister? 91% 6% Har du været med til at mobbe andre elever/kursister? 93% 6% Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere/undervisere? 93% 5% Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere/undervisere? 96% 3% [48]

49 Handlingsplan - skabelon Nedenfor kan I anføre, hvad I vil gøre på baggrund af målingens resultater. Hvad vil vi prioritere i min afdeling/på vores institution? Hvad vil vi opnå med den prioritering? Hvordan vil vi opnå forbedringen? - På kort sigt - På lang sigt Hvem skal gøre hvad? [49]

50 - Appendiks - Generel information om undersøgelsen og læsevejledning [50]

51 Datagrundlag (grundspørgeramme) - vurderinger, spredningsmål, model og spørgeramme Spredningsmål Spredningsmålet en re-skalering af den bagvedliggende statistiske standardafvigelse - er et udtryk for i hvor høj grad, der er svaret ens på spørgsmålene. Hvis spredningsmålet er 100, betyder det, at der er svaret så forskelligt på et spørgsmål som overhovedet muligt. Hvis spredningsmålet er 0, betyder det, at der er svaret det samme på spørgsmålet. Eksempel på spredningsmål på hhv. 0, middel og 100: I den midterste figur fordeler svarene sig jævnt hen over skalaen, hvilket er det mest almindelige billede. I denne situation vil spredningsmålet typisk ligge mellem 40 og 45. MINDST MULIG SPREDNING 100% MIDDEL STØRST MULIG SPREDNING 50% 50% [51]

52 Rapportens indhold Rapportens fokus Denne rapport belyser trivslen på Syddansk Erhvervsskole og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet for at fastholde eller øge trivslen. Rapporten giver Syddansk Erhvervsskole input til: At få et overordnet billede af trivslen At identificere styrkerne dvs. hvad skal vi gøre mere af At identificere udfordringerne dvs. har vi et problem? At identificere de faktorer, der BETYDER noget for trivslen dvs. gør vi det rigtige? At evaluere forbedringsinitiativer dvs. Har vi rykket os? Spørgsmål og emner, som afdækkes i rapporten Der er blevet stillet en række grundspørgsmål. Herudover har skolen haft mulighed for at vælge uddybende spørgsmålspakker. Grundspørgsmålene, som er blevet vurderet, dækker: Trivsel, tilfredshed, motivation, egen indsats, lærerne, undervisningen, socialt miljø, fysisk miljø, organiseringen og ledelsen. I undersøgelsen har skolen haft mulighed for at inkludere en række spørgsmålspakker: Mobning, Screening af skolens fysiske miljø, Screening af skolens æstetiske miljø, Anvendelse af pc og it i undervisningen, Fremtidsplaner, Skolevalg kun 1. årgang, Erhvervsarbejde, Kostafdelingen, Vejledning og OBU special spørgeramme (kun VUC). Bagerst i rapporten kan I se de spørgsmål, der er blevet stillet inden for de enkelte emner. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderinger af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra I rapporten finder I følgende resultater: Årets samlede resultat. Hvad er status? Årets resultat for lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen) og evt. hold/klasser. Er der lokale udfordringer/gode historier? Sammenligning med højeste resultat for en skole. Hvad er Best Practice? Sammenligning med relevante gennemsnit af andre skolers vurdering. Hvad er middelniveauet blandt de deltagende skoler? Tabeller med frekvenser på alle spørgsmål, der viser hvor mange der har sat kryds i de forskellige kategorier. Spredningstal: et mål for hvor enige eller uenige man har været i vurderingen af spørgsmålene Den samlede spørgeramme Skabelon til udarbejdelse af handlingsplaner Uddybende metodeforklaring Formidling af resultaterne For at lette arbejdet med resultaterne, bliver der ved siden af denne rapport leveret en præsentationsudgave af rapporten. I præsentationsudgaven er alle figurer opstillet enkeltvis til kommunikationsøjemed. [52]

53 Et fælles sprog Målingens ramme En måling skal ikke kun vise hvor tilfreds man er, men også hvor det bedst kan betale sig at gøre en indsats i forhold til at vedligeholde eller højne trivslen. Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Modellen er skabt på baggrund af anerkendt teori indenfor kvalitetsmålinger, og en lignende model er testet på et grundigt empirisk datagrundlag over de sidste 5 år ( besvarelser)*. * Er I interesseret i yderligere information om modelarbejdet eller det empiriske grundlag kan I kontakte Afdelingschef Anders Filtenborg, Ennova. At arbejde med modellen har flere fordele: Spørgsmålene fra spørgerammen samles i 8 faktorer og sætter dermed en konceptuel ramme for den dialog der vil være om resultaterne og når handlingsplaner skal udarbejdes. Der tales således samme sprog på tværs af skoler, lokationer, årgange, hold og klasser. Den viser, at de 7 indsatsområder påvirker trivsel på skolen. Elevtrivslen er resultatet, mens indsatsområderne er de værktøjer, som skolen kan bruge til at fastholde eller højne trivslen. [53]

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 16 For de gymnasiale uddannelser Roskilde Tekniske Gymnasium Svarprocent: 7% (334 besvarelser ud af 477 mulige) Elevtrivsel 1 Roskilde Tekniske Gymnasium Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 84% (392 besvarelser ud af 466 mulige) Elevtrivsel Roskilde Tekniske Skole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Vesthimmerlands Gymnasium og HF Svarprocent: 97% (474 besvarelser ud af 489 mulige) Elevtrivsel 1 Vesthimmerlands Gymnasium og HF Landsgennemsnit

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 16 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 17 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 73 84 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (154 besvarelser ud af 178 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 73 84 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 86% (701 besvarelser ud af 812 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser VUC Djursland Svarprocent: 56% (183 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 84% (942 besvarelser ud af 1116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Tradium Svarprocent: 87% (114 besvarelser ud af 1264 mulige) Elevtrivsel Tradium Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 72 72 [-2]

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% ( besvarelser ud af 22 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Stenhus Gymnasium og HF Svarprocent: 81% (1165 besvarelser ud af 1434 mulige) Elevtrivsel 1 Stenhus Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Ørestad Gymnasium Svarprocent: 95% (1034 besvarelser ud af 1089 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 89% (903 besvarelser ud af 1017 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (115 besvarelser ud af 1153 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Køge Gymnasium Svarprocent: 87% (970 besvarelser ud af 1120 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 94% (511 besvarelser ud af 544 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Vesthimmerlands Gymnasium og HF Svarprocent: 98% (494 besvarelser ud af 53 mulige) Elevtrivsel 1 Vesthimmerlands Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (446 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (1 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 83% (53 besvarelser ud af 8 mulige) Formål Undersøge elevernes trivsel Resultater bruges i forbindelse med UMV og nye indsatsområder

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (9 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 3 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 354 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 16 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 63% (347 besvarelser ud af 547 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole 77 77 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 77 79 77 [+2]

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Gefion Gymnasium Svarprocent: 83% (956 besvarelser ud af 1156 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (216 besvarelser ud af 234 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (588 besvarelser ud af 653 mulige) Baggrund for valg af skole Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 79%

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 89% (111 besvarelser ud af 1134 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Gladsaxe Gymnasium Svarprocent: 85% (846 besvarelser ud af 996 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (2 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Rybners (STX) Svarprocent: 84% (424 besvarelser ud af 506 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (7 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (3 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (2 besvarelser ud af 257 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 76% (13 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsgymnasium Svarprocent: 91% (1126 besvarelser ud af 1235 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 81% (7 besvarelser ud af 911 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Gymnasium Svarprocent: 89% (162 besvarelser ud af 182 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 16 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (357 besvarelser ud af 374 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 77 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 8 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Next-Uddannelse København (STX) Svarprocent: 83% (516 besvarelser ud af 622 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst ( besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser VUC Holstebro-Lemvig-Struer Svarprocent: 97% (256 besvarelser ud af 264 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: ikke oplyst (713 besvarelser) Elevtrivsel Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Skive-Viborg HF & VUC Svarprocent: 38% (357 besvarelser ud af 935 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Odder Gymnasium Svarprocent: 97% (491 besvarelser ud af 506 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Tradium Svarprocent: 87% (228 besvarelser ud af 262 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (528 besvarelser ud af 532 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (294 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (432 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Vordingborg Gymnasium og HF Svarprocent: 98% (539 besvarelser ud af 552 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (3 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 662 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 besvarelser Elevtrivsel 1 4 76 89 2 Elevtrivsel Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler 95 1. Øvrige skoler 9 85 ELEVTRIVSEL

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser EUC Sjælland Svarprocent: 76% (322 besvarelser ud af 422 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 88% (683 besvarelser ud af 773 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (992 besvarelser ud af 126 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole [+7] 78 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 1 [+7] [+7] 78

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (7 besvarelser ud af 449 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (VUC) Svarprocent: 53% (132 besvarelser ud af 247 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Skole Svarprocent: 82% (1 besvarelser ud af 197 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 84% (954 besvarelser ud af 1137 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Århus Statsgymnasium Svarprocent: 97% (819 besvarelser ud af 846 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Sankt Annæ Gymnasium Svarprocent: 85% (516 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser HTX Gastro-Science Skolen Svarprocent: % (49 besvarelser ud af 49 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser VUC Vestsjælland Syd Svarprocent: 44% (582 besvarelser ud af 1312 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1224 besvarelser Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 84 4 71 73 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (281 besvarelser ud af 321 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (5 besvarelser ud af 4 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole 88 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel 78 78 73 72 2 Frederiksberg

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 Rapporten er baseret på 13228 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (HHX / HTX) Svarprocent: 91% (217 besvarelser ud af 239 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser VUC Roskilde Svarprocent: 61% (1071 besvarelser ud af 1763 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser VUC Vest Svarprocent: 90% (644 besvarelser ud af 713 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Viby Gymnasium Svarprocent: 96% (79 besvarelser ud af 735 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1132 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere