Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/ klokken 19.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00"

Transkript

1 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/ klokken Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej 83 (17 stemmeberettigede) DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Bjarne (nr. 15) er valgt, som konstaterede at mødet er lovligt varslet (den 17/3), samt at mødet er beslutningsdygtigt. Viggo (nr. 16), stiller spørgsmål om hvorfor der er medlemspligt. Bjarne redegjorde for at kommunen tolker at der er medlemspligt. Hvis man ikke er enig må man kontakte kommunen eller en advokat. Nr. 16 forlod herefter mødet. Nr. 17 stillede spørgsmål om hvordan man håndterer ikke-medlemmer. Bjarne forklarede at der skal betales ifølge lov for privatveje. 2. Valg af referent Uffe (nr. 3) er valgt 3. Formandens beretning for det forløbne år Vi har fortsat containerordningen, snerydningsordnigen. Vi har haft en del bestyrelsesmøder vedr. helhedsplanen. Desuden har vi fortsat flagordningen. Der var ingen kommentarer til formandens beretning som blev godkendt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Uffe (Nr. 3) fremlagde regnskabet for Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år Uffe (Nr. 3) fremlagde budgettet for 2015 og Budgettet blev enstemmigt godkendt. 6. Fastlæggelse af kontingent for grundejerforeningen Kontingent på 48 kroner blev enstemmigt godkendt. 7. Forslag fra bestyrelsen a. Reviderede vedtægter for grundejerforeningen De nye vedtægter er godkendt af Horsens Kommune. Desuden er der stillet forslag om at de

2 2 der betaler kontakt ikke hæfter for fælleslånet. Nr. 17 stillede spørgsmål om Pro Rata lån. Bjarne forklarede at det var bankerne der krævede det. Nr. 13B stillede spørgsmål hvad der sker hvis en ejer går konkurs. Bjarne forklarede at lånet følger ejendommen. For: 16, Imod: 0, Blank: 1 b. Endelig godkendelse af Helhedsplanen - samt indstilling om bemyndigelse og fuldmagt. Det blev vedtaget at hvert enkelt punkt skulle til afstemning. Nr. Projekt beskrivelse Forslagsstiller Økonomi inc. moms For Imod Blank 1. Asfaltering af vejen Bestyrelsen kr Renovering af fortov + Bestyrelsen kr kantsten 3. Anden fortovsbelægning og andre kantsten Fjordglimtsvej kr. Falder da punkt 2 blev vedtaget. 4. Beplantning på vejen Bestyrelsen kr Skilte på vejen Bestyrelsen kr Vejbump Bestyrelsen kr Teknisk rådgivning Bestyrelsen kr Fornyelse 3 kloakdæksler Bestyrelsen kr stien 9. Belysning af fællesstien Bestyrelsen kr Nedlæggelse af fællesstien Fjordglimtsvej kr Vejen udvides fra 6m til 7m Fjordglimtsvej 15 0 kr Bom opsættes ved Bestyrelsen kr fællesstien Samlet kr. Da der er 26 grundejere på Fjordglimtsvej (24 medlemmer + 2 ikke-medlemmer) bliver den samlede pris kr. pr. grundejer. Følgende indstillinger fra bestyrelsen blev sat til afstemning hver for sig: at de 5 nye medlemmer af grundejerforeningen betaler kontingent fra den 1/ at Horsens kommune ansøges om, at matr. nr. 43 l - Fjordglimtsvej nr matr. nr. 43 O - Fjordglimtsvej nr. 22 udgår af foreningens område og medlemskreds - idet de ikke har medlemspligt og ikke ønsker medlemsskab af grundejerforeningen. For: 14, Imod: 0, Blanke: 3

3 3 Før afstemningen blev det oplyst at nr. 21 og 22 var blevet spurgt om de ønskede medlemskab. Bestyrelsen har ikke modtaget noget svar. at matr. nr. 43 l - Fjordglimtsvej nr matr. nr. 43 O - Fjordglimtsvej nr. 22 fremover fra 1/ skal betale/opkræves betaling til fællesstiens + vejens vedligeholdelse i henhold til Lov om private Fællesveje/Privatvejsloven. at den enkelte grundejers indbetalte kontingent fra 2007 og indtil 2015 modregnes med 60 % i den enkelte grundejers andel af Helhedsplanen. at overgang til det nye grundejerkontingent sker fra den 1/ og udgør 48 kr. pr. md. for resten af 2015 samt for regnskabsåret som betales kvartalsvis med 144 kr. via PBS overførsel. at det nuværende grundejerkontingent på 900 kr. pr. 1/ betales pr. den 1/ med 450 kr. for perioden 1/1-30/ at overgang til den nye grundejerydelse på fælleslånet sker fra den 1/ og udgør 136 kr. pr. md., som efterfølgende korrigeres på baggrund af det indhentede tilbud på fælleslånet. For: 15, Imod: 0, Blanke: 2 at Grundejerforeningens bestyrelse bemyndiges til at gennemføre HELHEDSPLANEN. at Grundejerforeningens bestyrelse bemyndiges til i foreningens navn at optage et fælleslån på op til 10 % større end den HELHEDSPLANEN som bliver vedtaget af generalforsamlingen - og med en afdragsperiode på 15 år. For: 15, Imod: 0, Blanke: 2 at Grundejerforeningens bestyrelse gives fuldmagt til at indgå entrepriseaftaler om udførelse af HELHEDSPLANEN. at Grundejerforeningens bestyrelse gives fuldmagt til at foretage mindre væsentlige ændringer og foretage beslutninger vedrørende HELHEDSPLANEN - som er nødvendige for HELHEDSPLANENS gennemførelse.

4 4 Før afstemningen blev der spurgt hvad der er mindre væsentlige ændringer. Det blev understreget at ting der havde været til afstemning ER væsentlige ændringer. c. Snerydning Vi har modtaget en meget høj regning for snerydning. Bestyrelsen vil indhente tilbud og forsøge at få en aftale med fast pris. Medlemmerne blev spurgt om hvilke krav de havde til snerydning. d. Hjemmeside Der er blevet lavet en hjemmeside. Linket til hjemmesiden er: Der blev spurgt om hvorfor det kræver kodeord at komme ind. Det blev vedtaget at der ikke skal være kodeord på siden. e. Årlig vejfest Medlemmerne blev spurgt om deres holdning til vejfesten. Flertallet var for at fortsætte med at holde vejfest. Festen kan afholdes i 1B og 3 s garage. Paul (2a) og Jørgen (8) er ansvarlige for festen. f. Nabokaffe Jørgen (nr. 8) har en kalender med fødselsdage man kan skrive sig på. Så bliver der flaget på fødselsdagen. Der er nabokaffe d. 25. maj klokken ved Jørgen (nr. 8). Man skal ikke melde sig til, blot møde op med en kage eller boller. 8. Forslag fra medlemmerne. Der er ikke modtaget nogen forslag. 9. Valg til bestyrelse a. Dan Brink Nielsen (Ikke på valg) b. Bjarne Klinkby (Ikke på valg) c. Uffe Holm Hansen blev genvalgt for en 2 årig periode d. Paul Ridings (nr. 2A) blev valgt for en 2 årig periode 10. Valg af suppleant. Line (13A) blev valgt for en 2 årig periode 11. Valg af revisorer. Troels (nr. 1A) blev valgt

5 5 12. Eventuelt. Der var ingen ingenting. Mødet slut klokken 21.50

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark

Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark 1 * G R U N D E J E R F O R E N I N G E N N I V Å P A R K Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark A. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Nivåpark Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere