7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse."

Transkript

1 Generalforsamling 28. august Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag. 4. Drøftelse og godkendelse af beretning og regnskab for seneste sæson. Formanden lagde i sin beretning op til en debat om hvilken vej VHF skal gå i forhold til det sportslige og det økonomiske. Debatten gik på om VHF skal fortsætte med holdfællesskab med THK omkring ungdomshåndbolden, og om den skal udvides til også at omfatte U14 årgangen. Generalforsamlingen gav ikke den nye bestyrelse et entydigt svar på hvad man vil fra sæson , men den nye bestyrelse fik en række synspunkter for og imod, som den vil arbejde videre ud fra. På det økonomiske blev der foreslået nye aktiviteter i form af stævner på andre tidspunkter, hvis den nuværende form med PåskeCup ikke kan fortsætte. Beretning og regnskab blev derefter godkendt. 5. Orientering om næste sæsons budget og kontingent. I næste års budget ( ) bliver kontingenterne fastholdt på nuværende niveau. Til gengæld bliver der skåret helt ind til benet på udgiftssiden. Det får bl.a. følgene konsekvenser: Kun et stævne hvor klubben betaler holdgebyr og deltagergebyr for trænere. Ved stævnedeltagelse skal spillerne betale deltagergebyr og transport. Materialeindkøb reduceres til et absolut minimum. Honorarer til andre end trænere/hjælpetrænere afskaffes. 6. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag). 7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Bestyrelse: Formandsvalg: Teis Melcher er på valg og modtager genvalg men gjordet det klart, at det er sidste valgperiode. 3 bestyrelsesmedlemmer: Vibeke Jensen er på valg og modtager genvalg. Kasper Pedersen er på valg og modtager genvalg.

2 Mogens Schrader er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Christian Frandsen. Jan Larsen ønsker at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller at suppleant Morten Gregersen vælges for et år. Gitte Schrader ønsker at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Sarah Schrader som ny kasserer. Vælges for et år. Bestyrelsen blev valgt som følger: Teis Melcher blev genvalgt som formand. Sarah Schrader blev valgt som kasserer. Vibeke Jensen, Kasper Pedersen og Carsten Frandsen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter: Suppleant Morten Pedersen er på valg og modtager genvalg. Suppleant Bestyrelsen indstiller Jan Larsen til suppleant. Generalforsamlingen indstillede Mogens Schrader. Der blev derfor kampvalg til suppleantposterne. Resultatet blev som følger: Første suppleant Mogens Schrader med 13 stemmer. Anden suppleant Morten Pedersen med 9 stemmer. Jan Larsen fik 6 stemmer og blev derfor ikke valgt. Revisorer: Revisorer Ole Gregersen og Verner Christiansen er på valg. Ole Gregersen og Verner Christiansen blev genvalgt. Revisorsuppleant Henning Nissen er på valg. Henning Nissen blev genvalgt. 8. Eventuelt. Der blev ikke drøftet noget under eventuelt.

3 Formandens beretning Er håndbolddanmark i krise, eller er det bare lokalt? Det spørgsmål må man stille sig selv i disse år. Hvis vi ser på udviklingen i VHF de sidste to år, så er det gået jævnt ned ad bakke. Vi har ingen dame senior hold. Vi har ingen U14 drenge hold. Herre senior har vi lige til ét hold. Vi har ingen old hold. Det er kun på de små årgange, at der enten ikke er nedgang eller en lille fremgang. Samlet set har VHF en medlems nedgang. Vi har lige nu godt 200 medlemmer. For nogle år siden var vi over 250 medlemmer. Det går den forkerte vej. Aktivitetsmæssigt har vi PåskeCup, Strandhåndbold og Høtte. PåskeCup har de sidste to år haft en nedgang i antal deltagende hold fra 120 til 97. Strandhåndbold er blevet udvidet, så det er en positiv ting. Høtten har udviklet sig til at vores aktiviteter er stoppet. Nogle hævder, at det er vores egen skyld. Men der ligger en helt anden forklaring bag. Det drejer sig om kamp om overskuddet. De, der deler pladser og aktiviteter ud, har også interesse i at lave størst muligt overskud til Høtten, og de har brug for hjælpere, så de stiller krav til os, som ikke står i mål med det, vi kan skabe af overskud på aktiviteterne. Vi skal ikke arbejde gratis som forening for en anden forening. Det går den forkerte vej. På det sportslige plan præsterer vi ikke de store resultater. Dog kan vi være stolte af vores børnehold især på pigesiden. U12 piger har gjort det rigtig godt i denne sæson, og de har mange spillere. Men de resterende hold årgangene går det ikke for godt, i forhold til ambitionerne. Det går den forkerte vej. På det organisatoriske plan har vi gennem nogle år nu arbejdet med samarbejdet omkring fastholdelse og tiltrækning af de unge mennesker i kommunen med vores HUH samarbejde. Det har ikke været nogen nem opgave, men vi har stædigt holdt ved, for at få det til at lykkes. Det er stadig op ad bakke. Går det den forkerte vej? Økonomien har gennem mange år været en positiv oplevelse, hvor vi har arbejdet konsekvent og ihærdigt på at bygge en egenkapital op på omkring en halv million kr. Sidste år nåede vi næsten målet. Men som det senere vil fremgå under regnskabsaflæggelsen, så var det alligevel ikke så positiv sidste år, og det er endnu værre i år. Desværre har vi fået halveret vores egenkapital. Det går den forkerte vej. Jeg stiller spørgsmålet igen. Er det håndbolddanmark, der er i krise, eller er det bare lokalt?

4 Svaret er nok ikke enkelt. Jeg mener, at det er en kombination af finanskrisen og lokale forhold, der går at klubber har dårligere økonomi. Familier har ikke råd til at betale så meget for, at deres børn dyrker holdsport. Og så er det nok også os selv, der ikke har været gode nok til at håndtere krisen. Men der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen har gjort hvad den kunne. Bestyrelsen har drøftet problemstillingerne. Alle dispositioner, vi har foretaget, er efter en god og ærlig debat i bestyrelsen vedtaget i enighed. Men der har hele tiden været en sund skepsis, men et eller andet har vi måtte gøre for at prøve at vende skuden. Går det den rigtige vej? Det gør det tilsyneladende ikke. Der skal ske noget nyt, for at vende udviklingen. Vi er hele tiden oppe imod, at andre sætter dagsordenen for vores udviklingsmuligheder. Her tænker jeg senest på, at håndboldforbundet er i gang med at fjerne tæppet under vores PåskeCup med den nye turneringsstruktur. Strandhåndbold kan være i fare, hvis vi ikke får forbedret og udbygget faciliteterne til strandsport. Høtten er allerede væk som aktivitet for VHF. Så vi skal tænke nyt og alternativt for at få nye indtjeningsmuligheder. Alternativet er at skrue kontingenterne op, men det er det samme som at lukke foreningen. Så jeg vil lægge op til, at generalforsamlingen drøfter, hvilken vej VHF skal gå i fremtiden og dermed give den nye bestyrelse et mandat til at gå i gang med arbejdet. Nu sagde jeg den nye bestyrelse. Som det vil fremgå senere på dagsordenen, vil der ske en større udskiftning i bestyrelsen. 2 bestyrelsesmedlemmer og kassereren træder ud. Der skal nye kræfter ind, og det må meget gerne være unge mennesker, der med nye briller og tanker kan være med til at vende udviklingen i en positiv retning. Jeg vil takke alle frivillige, der har lagt kræfter i foreningen det sidste år. Uden jer var det gået meget værre, og jeg håber på jeres fortsatte opbakning til foreningen. Jeg vil også takke trænere, ledere og bestyrelse for jeres arbejde. Foreningen kan ikke eksistere uden alle de ildsjæle.

5 999 INDTÆGTER Regnskab 1000 KONTINGENTER Kontingenter diverse 700, Medlemsgebyr 0, Kontingent U , Kontingent U6 speciel 0, Kontingent U , Kontingent U8 speciel 0, Kontingent U10D , Kontingent U10P , Kontingent U10 speciel 0, Kontingent U12D , Kontingent U12P , Kontingent U12 speciel 0, Kontingent U14D 0, Kontingent U14P , Kontingent U14 speciel 0, Kontingent U16D , Kontingent U16P 7.790, Kontingent U16 speciel 0, Kontingent U18D , Kontingent U18P 0, Kontingent U18 speciel 0, Kontingent senior H , Kontingent senior D 0, Kontingent senior H speciel 600, Kontingent senior D speciel 0, Kontingent old 0, Kontingenter total , STÆVNER 1101 Stævnetilmelding 0, Stævne U , Stævne U , Stævne senior 0, Stævner total , PÅSKECUP INDTÆGTER 1301 PC Deltager og holdgebyr , PC Depositum retur , PC Sponsor , PC Halleje tilskud 0, PC Salg i kiosker 8.850, PC Diverse 8.232, Påskecup indtægter total , TILSKUD 1610 Kursustilskud 7.000, Medlemstilskud , Øvrige tilskud 0, Tilskud total , SPONSORINDTÆGTER 1710 Hovedsponsorater 0, Spillesæt sponsorater 0, Sponsorindtægter total 0,00

6 1900 ØVRIGE INDTÆGTER 1910 Skolehåndbold 0, Høtte 3.877, Strandhåndbold , Varesalg 1.000, Andre indtægter 0, Øvrige indtægter total , INDTÆGTER TOTAL , UDGIFTER 2001 HOLDUDGIFTER 2002 Trænerhonorarer m.v , Tasker og spilletøj , Materialer incl. materialemand , Dommer udgifter , Ændring af kampe -750, Bøder , Holdudgifter total , STÆVNER 2110 Stævne U , Stævne U , Stævne senior 0, Stævner total , UDGIFTER PÅSKECUP 2202 Stævnekontor , Porto/gebyr -281, Præmier/pokaler/ledertøj , Dommer udgifter , Køb af mad , Overnatning , Bustransport , Lys og lyd , Halleje , Forplejning møder -820, Øvrige udgifter , Påskecup udgifter total , BESTYRELSE, UDVALG M.V Generalforsamling -641, Bestyrelseshonorarer , Bestyrelsesmøder , Sportsudvalg 0, Trænermøder , Bestyrelse, udvalg m.v. total , ADMINISTRATION 3001 Kontorartikler 0, Udgifter tilhørende regnskabsår , Skolehåndbold 0, Kontigenter forbund, råd og samarbejder , Telefon/internet , Gebyrer -700, Annoncer , Edb-udgifter , Hjemmeside 0,00

7 3060 Forsikringer og Falck , Revisor 0, Kurser , Mødeudgifter 0, Forplejning i hallen -536, Administrationsudgifter total , ØVRIGE UDGIFTER 3101 Gaver og blomster , Mindre anskaffelser 0, Skolehåndbold 0, Høtte , Strandhåndbold , Andre arrangementer , Øvrige udgifter total , AFSKRIVNINGER 7030 Afskrivning generelt 3.871, Afskrivninger total 3.871, FINANSIELLE POSTER 7210 Renteindtægter 1.673, Renteudgifter 0, Diverse gebyrer 0, Finansielle poster total 1.673, EKSTRAORDINÆRE POSTER 7510 Ekstraordinære indtægter 0, Ekstraordinære udgifter 0, Ekstraordinærer poster total 0, UDGIFTER I ALT , DRIFTEN TOTAL , AKTIVER 8300 TILGODEHAVENDER 8310 Debitorsamlekonto 0, Andre tilgodehavender , Tilgodehavender total , LIKVIDE BEHOLDNINGER 8620 Danske Bank Nemkonto 0, Tønder Bank (Påskecup) 596, Nordea , Danske Bank BG 1.096, Danske Bank 0, Sydbank 918, Frøs Herred 0, Kontant kasse 6.395, Danske Bank Aktionær konto 0, Likvide beholdninger total , AKTIVER TOTAL , PASSIVER 9001 Egenkapital 9009 Egenkapital primo , Årets resultat , Egenkapital total , KORTFRISTET GÆLD

8 9410 Varekreditorer 0, Øvrige kreditorer , Kortfristet gæld total , PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 9810 Periodeafgrænsningsposter 0, Periodeafgrænsningsposter total 0, PASSIVER TOTAL ,25 Godkendt af bestyrelsen, Vojens d. / 2013 Teis Melcher Gitte Schrader Mogens Schrader Vibeke Jensen Jan Larsen Kasper pedersen Preben Christiansen Revisorpåtegning. Årsregnskabet for 2012/13 med tilhørende bilag, har vi revideret. Under revisionen har vi overbevist os om, at der er overenstemmelse med bogføringen og bilagene. Beholdninger i pengeinstitutter samt girobank er, under hensyn til senere bevægelser fundet i overensstemmelse med pengeinstitutter og girobankens noteringer. De øvrige aktiver og passiver er kontrolleret efter bilag. Vojens d. / 2013 Revisor Revisor Regnskabebemærkninger Overordnede poster på indtægter Mindre indtægter kontingenter Mindre overskud PåskeCup Strandhåndbold, Høtte, SAF Salg af tøj Øvrige småposter Samlede mindreindtægter tilhørende regnskabsåret Overordnede poster på udgifter Merforbrug på stævner Merforbrug på klubdragter og materialer Øvrige poster med et mindre overforbrug Trænermøder Administration og edb Områder med mindreforbrug Samlede merudgifter tilhørende regnskabsåret Driften i har således givet et underskud på

9 Udgifter tilhørende regnskabsår Sidste års PåskeCup Tysklandstur Træneromkostninger fra sidste år Samlede udgifter tilhørnede regnskabsår Sidste års resultat var jf regnskabet Reelt var resultatet på Kontrolsammentælling

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carl Andersen valgt. 2. Beretning.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere