VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie"

Transkript

1 VANDETS AVIS ANNONCETILLÆG I ROSKILDE AVIS MAJ 2011 Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie i Hyrdehøj Vind flotte vandkarafler Vandet i Roskilde Sådan sparer du penge på dit vandforbrug meget Vores vand er vigtigt for alle...

2 - Peter, kan du forklare, hvad vand er?, spurgte læreren. - Vand er en farveløs væske, som bliver sort, når man kommer hænderne i det, forklarede Peter. Kildevand sucks - postevand rocks Det fi ndes over alt. I supermarkedet, i kiosken, på S-togsstationen, på benzintanken osv. Vand på fl aske er blevet en del af vores hverdag. Det er 300 gange så dyrt som postevand men er det bedre? Foto: colourbox.dk Mange mennesker tænker måske, at vand på fl aske er sundere end vandet fra vandhanen. Det er også realiteten i mange lande, men ikke i Danmark. 300 GANGE SÅ DYRT Mange danskerne betaler dyrt for f.eks. naturligt mineral- eller kildevand. En halv liter kildevand koster omkring 8 kroner. En halv liter postevand koster kun 2,7 øre. Kildevand er altså 300 gange så dyrt som postevand. Kildevandet stammer ligesom vores postevand fra vandboringer i grundvandsmagasinerne. Alle steder stilles der krav til vandkvaliteten, hvad enten det er vand på fl aske eller det er vandværksvand. Kravene til kvaliteten af drikkevand i Danmark er høje. Uanset hvor du bor, kan du åbne for vandhanen og forvente rent og frisk vand. Faktisk stilles der skrappere krav til vand fra vandhanen end til vand på fl aske. KVALITETSFORSKEL Undersøgelser, foretaget for Københavns Energi i 2005 og 2006, viste, at postevandet var af mindst lige så god kvalitet som fl askevand. Flaskevandet, der var indkøbt i forskellige supermarkeder, var faktisk af en mere svingede kvalitet end drikkevandet, og desuden var indholdet af bakterier i nogle af vandfl askerne højere end i postevandet. KOLOFON: Samtidig var det såkaldte kimtal højere i fl askevandet, og i fl ere tilfælde højere end de krav, som stilles af myndighederne til drikkevand. Hvis kimtallet er højt, kan det tyde på, at vandet er opbevaret enten for varmt eller for længe. Ved begge undersøgelser var konklusionen, at kvaliteten af drikkevand leveret til borgere i København var højere end det dyre fl askevand. FARLIG PLASTIK Ved opbevaring af vand på nogle typer af plast kan der være risiko for, at hormonforstyrrende stoffer fra plastikken afgives til vandet. En artikelserie i Politiken medførte i 2009, at de populære kildevandskølere blev forbudt på alle Københavns Kommunes arbejdspladser, på grund af frygt for afgivelse af det hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stof bisphenol-a til vandet. Videnskaben er uenig om, hvorvidt bisphenol-a har sundhedsskadelige effekter ved de forholdsvis lave doser, man fi nder i mennesker, men indtil der er kommet mere viden på området har fødevarestyrelsen i Danmark indført et midlertidigt forbud mod bisphenol-a i produkter beregnet til fødevarer til børn under 3 år. FLASKER BELASTER MILJØET Der er også en øget miljøbelastning ved at købe vand på fl aske. Der bruges store VANDETS AVIS: Annoncetillæg i Roskilde Avis uge 19 / UDGIVER: Roskilde Forsyning JOURNALIST: Jeanette Grøn Nielsen / FOTO: Morten Bak, Per Rudkjøbing, Erling J. og colourbox.dk LAYOUT OG PRODUKTION: Roskilde Mediecenter K/S / TRYK: Erritsø Tryk A/S AVISEN ER PRODUCERET I SAMARBEJDE MED: Michael Røscher, Skt. Jørgens Skole Eva Hansson, Steen Hansen og Helle Lyngbye, Roskilde Forsyning Trine Keinicke Sørensen og Sia Boesen, Roskilde Kommune Maria Ammentorp Sørensen, Roskilde Kommune mængder emballage til fl askevand. Flaskevandet bliver ofte transporteret langvejs fra i lastbil og dette belaster miljøet i form af udstødningsgasser. En rapport fra det norske Stiftelsen Østfoldforskning, der forsker i bæredygtighed, har tidligere vist, at produktion af købevand på fl aske bruger gange så meget energi, som Forord ved Torben Jørgensen en tilsvarende mængde fra vandhanen. Samtidig slippes der 80 gange så mange CO 2 -enheder ud i atmosfæren, som hvis vandet kom fra hanen. Så drop vand på fl aske og tænd for hanen i stedet. Så gør du din pengepung og miljøet en kæmpe tjeneste. Vand er en unik ressource, som vi skal passe på. Som formand for Roskilde Forsynings bestyrelse og formand for Teknik- og Miljøudvalget er jeg derfor glad for at være med til at sætte vand på dagsordenen her i Roskilde. Hvert år har FN fokus på vand, og de har udnævnt den 22. marts til Vandets dag. Begivenheden har inspireret Roskilde Forsyning til at fortælle om vand, og hvor vigtigt det er for os alle. For vand er en stor del af vores hverdag og en ressource mange af os bare tager for givet. Og sådan skal det også gerne være i fremtiden, men det kræver, at vi tænker os om børn som voksne og det vil vi i Roskilde Forsyning gerne hjælpe til med! Derfor har vi udarbejdet denne avis Vandets Avis. Den er blevet til i et tæt samarbejde mellem Roskilde Kommune, Roskilde Mediecenter og Roskilde Forsyning. Avisen er i den grad med til at understøtte Roskilde Kommunes vision med at arbejde for en bæredygtig udvikling, hvor vi på en og samme tid passer på vores ressourcer, og samtidigt udnytter dem på den bedst mulige måde. Jeg håber, at avisen kan inspirere familier og skoler til at interessere sig for vand så vi sammen kan være med til at sikre, at vi også i fremtiden kan få dejligt rent drikkevand direkte ud ad vandhanen. Rigtig god læselyst...

3 En dansker og en englænder sejlede i en båd. Så faldt danskeren i vandet og råbte, hjælp! Så sagde englænderen: WHAT? Danskeren råbte tilbage: Ja, gu er det vådt! Sådan bruger vi vand Familien Hansens hverdag i Hyrdehøj med tre teenagere og Mikkel på 7 år ville ikke fungere uden vand. Der bliver brugt godt med vand på bade og tøjvask. Til gengæld bliver der samlet regnvand i haven og kartofl erne i gryden er ikke helt dækket med vand Foto: Erling J. Foto: mortenbak.dk Masser af vand i Roskilde Vand og hellige kilder er en vigtig del af Roskildes historie. Har du øjnene med dig, kan du se mange af kilderne i bybilledet i dag Familien Hansen er med sit årlige vandforbrug på cirka 150 kubikmeter et godt eksempel på, hvad en børnefamilie bruger af vand og hvor de prøver at spare. Sanne er på efterskole og derfor bliver der ikke brugt så meget vand af den teenager. Roskilde bærer historien om byens mange kilder i sit navn og kilder gør Roskilde unik: Få steder har så mange og kraftige kilder som Roskilde. Mange af dem er stadig aktive. Der er fundet 24 kilder og brønde i byen 12 af kilderne har navne og fl ere af dem kan du fi nde, når du går tur rundt i byen, f.eks. Helligkors Kilde, Klosterkilde og Maglekilde. Flere af de oprindelige kilder var helligkilder, som folk valfartede til fra nær og fjern for at finde helbredelse. Flere steder var der en livlig aktivitet i form at forlystelser, drikfældighed mv. Andre var vaskepladser for byens beboere. Og endelig gav de mange kilder mulighed for en omfattende møllevirksomhed. Du kan læse meget mere i Roskilde Vandforsyning 125 år: Du kan læse bogen på Roskilde Forsynings hjemmeside, klik på Om Roskilde Forsyning, hvor du fi nder den under Historie. På turistbureauet kan du gratis få brochuren På kildevandring i Roskilde. I den 6 personer store familie Hansen i Hyrdehøj i Roskilde er vand en stor og naturlig del af hverdagen. Vaskemaskinen kører to gange dagligt og i weekenderne nogle gange mere. Badet efter idrætten foretages gerne hjemme. Og selvom Steen Hansen, 48 år, klarer brusebadet på fem minutter, så er det ikke helt tilfældet med husets unge mennesker. Jeg tager nok minutters bade sådan i moderat tempo, som Lasse, 19 år, med et smil forklarer. Lillebror Mads på 17 år supplerer: Det gør jeg nok også. Men jeg slukker vandhanen, når jeg børster tænder. Andet er da for dumt. Til gengæld er Mikkel på 7 år ikke til at drive ind under bruseren. Men et par gange om ugen ender han alligevel derinde. Og så bliver det gerne så sjovt, at det kniber med at ville ud igen. Ligesom den gang, vandet blev helt koldt til sidst, mor, husker husets mindste med et stort grin. IKKE VANDNAZISTER Trods det at Steen og Vibeke Liat Hansen begge arbejder for Roskilde Forsyning, som henholdsvis driftsleder og overassistent, så er familien ikke, med børnenes egne ord, vandnazister. Vi kan da godt finde på at lege vandkamp i haven, og om sommeren bliver det store liters badebassin også fyldt et par gange. Vi bruger det gamle vand til at vande haven med, forklarer Steen Hansen. I haven står dog en beholder, der samler regnvand, som bruges til at vande havens urtebed og drivhus. Og på Steens initiativ står der nu fast to kander med koldt vand i køleskabet, som har fået familien til at drikke mere vand, og kartofl erne bliver kogt på en halv gryde vand. Samlet er storfamiliens forbrug på cirka 150 kubikmeter vand årligt meget gennemsnitligt. Et forbrug der nok vil falde, når husets 19-årige og to 17-årige med tiden fl ytter hjemmefra. Jeg går ærlig talt ikke meget op i at spare på vandet. Men når jeg fl ytter hjemmefra og fi nder ud af, hvad det koster, så gør jeg nok, lyder det fra 19-årige Lasse. Det handler om vores drikkevand - Hvad kan du gøre for at være med til at beskytte vores drikkevand? Vi bor oven på vores drikkevand. Derfor kan det have en betydning, om vi bruger sprøjtemidler i vores have. Du kan beskytte grundvandet ved at undgå sprøjtemidler i haven. Vi kender det alle sammen. Foråret er gået, det er blevet sommer, og du fi k ikke lige fjernet alle tilløb til ukrudt i haven. Det kan virke næsten umenneskeligt at skulle fjerne det hele med et hakkejern. Så er det butikkernes hylder med sprøjtemidler kan virke forførende og fristende. For hvor farligt kan det egentlig være? Svaret er meget enkelt: Hvis du vil være sikker på ikke at påvirke grundvandet, så undgå sprøjtemidler. DET GODE ER: Det er slet ikke nødvendigt at sprøjte problemerne bort. Der fi ndes andre metoder endda gratis - der kan bruges i stedet for sprøjtemidler. Og så er en af de andre fordele ved at undgå sprøjtemidler, at haven bliver sundere at færdes i for børn, voksne og dyr. OM AT HAVE. HAVE Bekæmp om foråret inden ukrudtet udvikler sig du kan få mange flere gode råd og informationer om, hvordan du plejer din have uden brug af sprøjtegifte på vandigrunden.dk SPRØJTEGIFTE LUKKER BORINGER Sprøjtemidler, der blot skulle tage livet af ukrudt, kan skylles ned gennem jorden via sprækker og revner. Med tiden risikerer de at ende i grundvand, som vi anvender til drikkevand. Hvert år må vandforsyninger lukke boringer på grund af rester af sprøjtemidler. Derfor er det vigtigt, at vi hver især er med til at minimere forbruget af sprøjtemidler.

4 Hvorfor turde fi sken ikke at gå over vejen? - fordi der var HAJTÆNDER!! VANDETS VEJ I ROSKILDE - fra grundvand til drikkevand BOREHUS Røret ender i et borehus. Gennem borehuset pumpes grundvandet over til vandværket. Rundt om borehuset er der lavet en beskyttelseszone på 10 meter i radius, hvor man ikke må bruge sprøjtemidler eller andre stoffer som kan forurene grundvandet. RENTVANDSTANKE Vi bruger mest vand, mens vi er vågne. For at kunne følge med forbruget har vandværkerne store vandtanke til opbevaring af drikkevandet til tidspunkter på dagen, hvor der bruges ekstra meget vand. PUMPESTATION Drikkevandet pumpes fra vandværket gennem vandrør under fjorden og frem til pumpestationen. Roskilde bruger hver dag liter eller kubikmeter drikkevand dette svarer til alt det vand, som kan være i cirka 20 svømmebassiner, som det der er i Roskilde Badet. Det kræver enormt store pumper at pumpe al det vand helt ud i vandhanerne. VANDVÆRKET En stor del af Roskildes vand kommer fra Lejre. Grundvandet pumpes op fra 15 boringer og sendes til en simpel vandbehandling på Hornsherred Vandværk. Roskilde Vandforsyning har hvert år mange skoleklasser på besøg på vandværket. På de fl este vandværker luftes grundvandet på såkaldte iltningstrapper, som vandet plasker ned over inden det løber gennem et sandfilter. Grundvandet skal iltes før det sendes ud i hanerne, fordi grundvand naturligt indeholder f.eks. en lille smule jern og svovlbrinte. Det er ikke på nogen måder farligt at drikke vandet før det bliver iltet, men hvis jernet og svovlbrinten ikke blev iltet ud af grundvandet, ville det vand vi får ud af vandhanerne være okkerfarvet (orange) og lugte af rådne æg. Efter vandet er iltet fi ltreres det gennem sandfi ltre for at okkeren bundfælder. DISTRIBUTIONSNET I Roskilde er der gravet cirka 550 kilometer rør ned for at sende drikkevand ud til forbrugerne. Det koster mange penge og kræver meget arbejde at overvåge og vedligeholde distributionsnettet, så der hele tiden er nok og sundt vand i hanerne til forbrugerne. En anden stor opgave er at registrere placeringen af alle rørene, da det gør livet meget lettere for både vandforsyningen og alle andre som skal grave eller bore i jorden. BORINGERNE Grundvandet pumpes op fra meters dybde. I den dybde fi ndes kalksten som den man ser ved Stevns og Møns klint. Grundvandet strømmer i sprækkerne i kalken, hvorfra vi pumper det op til overfl aden. Ovenpå kalken fi ndes tykke lag af fed moræneler, som beskytter grundvandet mod forurening. Illustration: Tao Wedfall UNDGÅ VANDSPILD Det koster mange penge, hvis din vandhane drypper eller dit toilet løber. SPAR OP TIL 25 % på vandregningen hvis du skifter dit toilet! ROSKILDE BLIKKENSLAGER- GAS- & VANDMESTERFORENING ALLAN KLOSTER HANSEN TLF AUT. VVS OG KLIMASERVICE TLF CARL NIELSENS EFTF.A/S BAD EXPERTEN A/S TLF CARLO LORENTZEN VVS A/S TLF CHRISTIAN PETER HANSEN TLF CHR. SKOVGAARD MØLLER TLF FINN JEPSEN VVS A/S TLF GUNDSØ VVS APS TLF HARBO VVS TLF HIMMELEV VVS APS TLF EKSPRES VVS TLF JOHN JENSEN VVS A/S TLF LENART JØRGENSEN VVS TLF LYNGENS RØR & BLIK TLF OLSSON VVS TLF RAMSØ VVS A/S TLF ROSKILDE VVS APS TLF TLH VVS TEKNIK APS TLF THORSEN & PETERSEN VVS TLF ØSTERVANG ApS Entr. & Maskinstation Slamsugning Højtryksspuling TV-inspektion Nedrivning Ophugning af beton Udgavning i bygninger Belægning Asfalt Græsplæner Beskæring m.m. Markdræn Omfangsdræn NY hjemmeside ENTR. VERNER VINCENTS Tlf Afretning af grusveje med vejhøvl Snerydning Saltning SHARE THE FEELING ROSKILDE-FESTIVAL.DK

5 Frederik havde fået en guldfi sk i gave, da han fyldte 7 år. Et par dage efter sagde hans mor: - Frederik! Skal du ikke snart give din guldfi sk noget nyt vand? - Hvorfor? spurgte Frederik. - Den har jo ikke engang drukket det gamle endnu! Den blå planet Vand - de vigtige 3 promiller Vandmand i Roskilde Vores blå planet er fuld af vand. Men det er kun en mikroskopisk del, vi kan bruge til drikkevand. Og vi bruger hver især mere end 100 liter af det om dagen på at leve vores moderne liv med vask, mad og toiletskyl Foto: colourbox.dk Du ser ham måske stå i et hul i vejen midt på Københavnsvej. For vandsmed Jan Bergstrøm er ofte med, når der graves ned til Roskildes utætte vandledninger - og her har han kun én ting i hovedet: Renlighed! Forestil dig, at du står oppe på månen og ser ned på jorden. Hvad ser du? Du ser noget hvidt på den næsten kugleformede jord det er skyer. Du ser noget brunt og grønt det er landjorden. Og så ser du en hel masse blåt det er havene. 75 % af jordens overfl ade er dækket af vand. Det er et heldigt for os, at der er så meget vand å jorden, for ellers ville der ikke være noet liv. Vidste du, at et menneske kan leve den mad i mere end en måned, men kun den vand i omkring en uge? ERSKVAND BUNDET I ISBJERGE 7 % af jordens vand fi ndes i havene. Det r kun de sidste 3 % der er ferskvand, og om kan bruges som drikkevand. Mere end 5 % af ferskvandet er bundet i polernes skapper. Mennesket kan faktisk kun bruge promille af det vand, der fi ndes på jorden, om drikkevand. Drikkevandet kommer ra grundvandsmagasiner, fl oder og ferskandssøer. T ÆG KRÆVER 450 LITER VAND et moderne liv kræver et stort vandforbrug. Et menneske skal drikke to liter vand dagligt for at leve sundt. I gennemsnit bruger vi hver især over 100 liter vand i døgnet til bad, vask, toiletskyl og madlavning. I realiteten bruger vi endnu mere vand, hvis vi indregner den mad, tøj og andre ting, vi bruger i hverdagen. For eksempel er det beregnet, at der bruges 450 liter vand på at producere et æg - og liter vand til at producere en ny bil. FORURENING PRESSER VANDRESSOURCER Der er pres på vores vandressourcer både i Danmark og i resten af verden. Hvert år medfører fund af pesticider, at vi i Danmark bliver nødt til at lukke boringer og fl ytte vores vandindvinding. Endnu har Danmark ikke decideret mangel på rent og godt vand men det er virkeligheden i mange andre lande i Europa og den øvrige verden. Kilde: ViVa Viden om vand fakta om vand Vand er helt unikt, da det er den eneste substans, der naturligt fi ndes på jorden i tre tilstandsformer: Flydende, fast (is) og gasform (vanddamp). Vores temperaturskala (Celsius) er defi neret ved, hvornår vand fryser og koger: Vand koger ved 100 o C, fryser ved 0 o C. Vand består af tre atomer: To brintatomer og et iltatom, der bindes sammen af en elektrisk ladning H2O. Vand kan opløse fl ere stoffer end nogen anden væske. Vand fører derfor kemikalier, mineraler og næringsstoffer med sig rundt i økosystemerne. En lille jordklump i en vandledning, kan forurene vandet fl ere kilometer væk, så renlighed er i højsædet hos os, forklarer vandsmed i Roskilde Forsyning, Jan Bergstrøm. Han tjekker byens springvand, følger vandets løb gennem Roskildes tre vandværker på computeren, hjælper private, der pludselig ser, at det pibler op med vand og så er han også en af dem, du ser stå i et hul i vejen, når der skal repareres eller lægges nye vandrør. Dem er der i alt cirka 550 kilometer af i Roskilde. Det er én ting, når vandsmed Jan Bergstrøm står i et mudderhul og arbejder med plastikrørene, der skal være fuldstændig og aldeles fri for det mindste klump jord eller urenhed for at bevare vandets renhed. Men det kan være mindst lige så stor en opgave overhovedet at få lokaliseret, hvor utætheden præcis er, så man ikke får brudt asfalten op på det forkerte sted. Ved hjælp af lytteudstyr, der forstærker lyden gange, har Jan og hans kolleger erfaringen, der gør, at de ved præcis, hvordan en utæthed under jorden lyder. Det er særligt slemt med brud på vandrør om vinteren; der er vi ude og reparere et cirka hver tredje dag. Og kun halvdelen af bruddene er synlige, hvor vand altså løber ned af vejen eller kommer op på en privat grund, så vi får opringninger fra opmærksomme borgere. Resten fi nder vi ved at iagttage vandforbruget i vores elektroniske systemer. Steder med stort forbrug om natten, holder vi eksempelvis øje med, det kan være tegn på et brud på en vandledning, forklarer vandsmed Jan Bergstrøm, Roskilde Forsyning. Løber der vand ned af vejen? Eller pibler det op ad jorden? Så kontakt Roskilde Forsyning på den døgnåbne telefon på nummer Foto: mortenbak.dk Vi udfører alt indenfor: Innovation, fornyelse og udvikling der bygger på tradition FLISEARBEJDE TOTALENTREPRISE TILBYGNINGER REPARATIONER En energieffektiv vandcyklus? Naturligvis. Mølbak Landinspektører A/S leverer ydelser inden for de typiske landinspektøropgaver såsom: Udstykning og afmærkning af skel, Ejerlejlighedsopdeling, Teknisk opmåling, Afsætning, Ledningsregistrering og Ekspropriation. Vi er specialister i og tilbyder faglig kompetent rådgivning inden for: Ejendomsretlig udvikling og Fysisk planlægning - herunder Bebyggelsesplaner, Landskabsplaner og Lokalplaner. Mølbak Landinspektører A/S Tlf Greveager 7, 2670 Greve Ledreborg Allé 130A, 4000 Roskilde Fax Carolinevej 2 A, 2900 Hellerup Riddergade 7, 4700 Næstved Henrik Legarth Bøgevej Roskilde Tlf Mobil:

6 Hvordan får man en fi sk til at grine? Propper den i kildevand! Vand er altid i bevægelse Læs her om dråbernes vej i kredsløbet og om, at det grundvand, vi drikker, er dannet for 30 år siden Vandet er aldrig i ro. Det bevæger sig i et kredsløb, der hele tiden gentager sig. Nedbøren indgår alt afhængigt af hvor den falder ned - i vandets kredsløb på forskellig måde. Noget af den fordamper hurtigt igen, en anden del bliver optaget af planterne og fordamper herfra. Noget vil, via overfl aden, øbe ud i vandløb, søer og ud i havet. En el regn synker ned i jorden. Et stykke nede jorden fi nder man grundvandet. Det ligger kke samlet i en stor underjordisk sø, som an kunne forestille sig. Vandet samler sig de bitte små hulrum, der normalt opstår ellem for eksempel sandkorn. På vejen ennem jordlagene fi ltreres vandet, så det enses for bakterier og farlige stoffer. Desærre viser det sig, at nogle typer sprøjtegifte nder vej gennem jordlagene til vores drikkeands ressourcer. Læs mere i artiklen Det andler om vores drikkevand. Illustration: Ebbe S. Andersen HAR VI VAND NOK? Man taler ofte om en vandkrise. Med en stærkt stigende befolkning nu seks milliarder og med en i princippet uændret mængde vand til rådighed på kloden, så stiger presset på de globale vandressourcer dagligt. En halv milliard mennesker lever i dag i lande med begyndende vandmangel, og dette tal forventes at stige til tre milliarder i 2025, hvis vi fortsætter som hidtil. Denne udvikling begynder at vise sig i form af stigende konfl ikter over vand, både inden for landegrænser og landene imellem, som vi ser i Mellemøsten. Verden har vand nok, og vil fortsætte med at have det. Men hvis vi ikke bliver bedre til at fordele og forvalte dette vand, vil konfl ikterne tage til. Der er således mere tale om en forvaltningskrise end en vandkrise. Læs mere om dråbernes vej på: Vandetsvej.dk. VOR ENDER REGNVANDET? lere ting afgør, hvor meget der siver ned, og vor hurtigt det går. Det betyder også en del, vordan jordens overfl ade ser ud om der.eks. er mange planter, der optager vandet, ller om der er jord, som vandet let kan sive gennem. Hvis jordoverfl aden hælder som på n skråning, løber vandet ned i det nærmeste andløb i stedet for at sive ned i jorden. Noet af regnen vil fra jordoverfl aden løbe ned kloakker, vandløb, søer og ud i havet. Hvis edbøren lander på fl iser eller asfalt, kan den kke sive ned i jorden. I stedet bliver vandet ennem render og riste ført ned i kloakken. RUNDVANDET ER DANNET OR 30 ÅR SIDEN rundvand betyder meget i Danmark, for modsætning til andre lande er dansk drikevand helt overvejende baseret på grundand, der kun kræver en let rensning. De fl este danskere kender den ubehagelige smag af klor i postevand fra rejser i udlandet, og tilsætning af klor er ofte nødvendigt, når drikkevandet er renset overfl adevand (vand fra søer og vandløb, red.). Der er derfor god grund til at passe på vores grundvand. Grundvandet dannes kun langsomt. Det grundvand, vi nu drikker, er i gennemsnit dannet for 30 år siden. Hvis forskningen i morgen fi nder ud af, at et bestemt pesticid er særligt farligt, kan vi holde op med at sprøjte vores æbler for at slippe for det, men det tager meget længere tid at få stoffet væk fra vores grundvand. GRUNDVAND DANNES I EFTERÅRET Vores grundvand dannes især i efteråret og om vinteren. Grundvand er dannet af nedbør, som faldt for mange år tilbage. Alderen på grundvand fra dybtliggende jordlag kan således være hundreder eller tusinder år, mens grundvand i jordlag tæt på overfl aden kun er få år gammelt. at prisen du betaler for vand, består af en fast pris og variabel pris? I Roskilde Forsyning har vi en lav fast pris men en høj variabel pris - så kan det nemlig betale sig, når du sparer på vandet. vidste du... Kotrolordning for styret boring og gennempresning DØGNVAGT AUT. KLOAKMESTER/ROTTEBEKÆMPER TV INSPEKTION, REPARATIONER, NYANLÆG OG DRÆN. FORSIKRINGSSKADER Med vores moderne tv-udstyr kan vi effektivt og med stor præcision lokalisere fejl og skader på kloaksystemet, så som sætningsskader, forskudte samlinger, rørbrud, rødder eller rotteskader. Ved at udføre tv-inspektion minimeres udgifterne til udnødvendigt gravearbejde ved at præsicere skaden. Få et uforpligtende tilbud! PH Entreprenøren ApS DANSKE KLOAKMESTRE AUT. KLOAKFIRMA OG AUT. ROTTEBEKÆMPELSEFIRMA Køgevej Roskilde Tlf Mobil Zacho-Lind A/S udfører alle former for ledningsarbejde, hvor vi virkelig har oparbejdet en stor ekspertise, når det gælder nyanlæg og renovering. Vor viden dækker alle områder inden for Styrbar underboring Rørsprængning/pipebørsting Relining Traditionel opgravning Svejsning af PE-rør Vi servicerer bl.a. den velrenommerede og stort set uopslidelige TRIUM pumpe, og vi står klar til at rykke ud, hvis uheldet er ude. Du kan altid forvente hurtig service og hurtige reservedele. Har vi ikke de komponenter, du skal bruge, specialfremstiller vi reservedele på kort tid. Du går derfor Roskilde får pumpet store dele af deres drikkevand rundt i byen af vores pumper... PUMPS & MARINE SERVICES aldrig forgæves hos os, og du kan få hjælp, uanset hvor gammel din TRIUM pumpe er. Vi tilbyder laseropretning af motor/pumpesæt i forbindelse med vedligehold eller renovering. Ved korrekt opretning sparer du energi, og slid på kobling, lejer og pakdåser minimeres med lavere driftsomkostninger til følge. TRIUM / B. Christensen Maskinfabrik Bøgekildevej 8 DK 8361 Hasselager Tel

7 Hvorfor er fi sk så grimme? Fordi de er nogle vandskabninger! Bliv en vandduks Drik vand når du dyrker sport Hvis du vil klare dig godt, når du spiller fodbold eller dyrker idræt, så husk vandet. Og drik vand før du bliver rigtig tørstig så kan du klare meget mere! Små, nemme fi f, når du bruger opvaskemaskinen og laver mad, gør en stor forskel. Både for miljøet og din families pengepung SPAR VAND I KØKKENET Fyld opvaskemaskinen helt op, inden du sætter den i gang. Du sparer ikke bare el og vand, men slider også mindre på maskinen. Vælg lav temperatur og et kort program. Opvasken kan godt blive ren, selvom du vælger det kortest mulige program og den lavest mulige temperatur. Du sparer vand og hvis den daglige opvask klares ved 50/55 C, bruger du % mindre strøm end opvask ved 65 C. Skyl ikke af. Moderne opvaskemaskiner kan sagtens vaske rent, selvom du kun skraber maden af tallerknerne. Stil opvasken i maskinen med det samme og luk lågen helt, så madresterne ikke tørrer ind. SPAR VAND NÅR DU VASKER TØJ Vask kun tøjet, hvis det er snavset. Rigtig mange vasker i stedet for at rydde op. Ofte er bunkerne slet ikke snavsede. Det slider på tøjet - og koster unødigt meget vaskepulver, strøm og vand. Hvis tøjet ikke er snavset, men trænger til at blive frisket op, så hæng det udenfor i et par timer i stedet for at vaske det. SPAR VAND UDENFOR Saml regnvand i en tønde i haven og brug det til at vande blomster, vaske bil og havemøbler med. Også når du laver mad, er der nemme måder at være energismart på. Dæk kun kartoflerne halvt med vand. Også pasta, ris, grøntsager og æg kan du koge i langt mindre vand, end de fleste plejer. Det sparer samtidig 30 % strøm. Foto: colourbox.dk Vand slukker tørsten og kan drikkes i store mængder. Det giver ikke tomme kalorier i modsætning til sodavand, saftevand og sportsdrikke m.v. DRIK FØR DU BLIVER TØRSTIG Det er vigtigt, at du drikker vand, når du er tørstig. Hvis du mangler væske, bliver du nemlig træt og uoplagt. Hvis du træner længe og hårdt, er det vigtigt, at du drikker, før du føler dig tørstig. Du kan nemlig sagtens mangle væske, selv om du ikke er tørstig. Følelsen af tørst halter bagefter dit behov for væske. MINDST 1 LITER OM DAGEN Under idræt er det godt at drikke tit. Når træningen er slut, skal du drikke rigeligt med vand i forbindelse med måltiderne, hvor kroppen har lettere ved at erstatte den tabte væske. vidste du... Børn og unge skal drikke mindst 1-1 1/2 liter væske om dagen. Når du er fysisk aktiv eller har det varmt, skal du drikke mere. at vand holder dine tænder smukke. Der er nemlig ingen sukker eller syre i, som ødelægger tændernes emalje. Desuden har drikkevand et naturligt indhold af flour, som er godt for emaljen. Foto: Per Rudkjøbing Er der gået hul på vandledningen? Hvis der er gået hul på din vandledning ude i jorden, kan vi hjælpe dig og dit forsikringsselskab med at lokalisere nøjagtig, hvor der skal graves. Hvis du ikke ved hvor din stophane er eller hvor din vandledning ligger i jorden, kan vi også hjælpe med finde disse. Leif Koch A/S Rugvænget 31, 2630 Taastrup Tlf.: (døgnvagt) Kloak, jord, beton, slamsugning, tv-inspektion af kloak. Vi udfører opgaver inden for vedligeholdelse, belægning og som hovedentreprenør på større byggerier Få et uforpligtende tilbud! PS: vi udlejer også diverse gravemaskiner med og uden fører. Vi har døgnvagt til akutte opgaver Gundsø Entreprenør Forretning A/S Bygningskonstruktør Aut. Kloakmester Duegårdsvej 1 Gundsølille 4000 Roskilde Tlf: En sikker forsyning - pas på det rene vand Vores grundvandsressourcer er truet af forskellige former for forurening, og det rene vand kan blive en knap ressource, hvis vi ikke passer på. Vi hjælper Roskilde Forsyning med at sikre dig en stabil forsyning af rent drikkevand. Orbicon rådgiver omkring alt fra indvinding, behandling og distribution af drikkevand til afledning og rensning Ringstedvej 20, Roskilde

8 Din lille dreng er faldet i brønden!! - Nå, det gør ikke så meget, for vi bruger den alligevel ikke mere, efter vi har fået indlagt vand. Vi glæder os til at læse netop DIN KLASSES forslag... Hvordan holder vi øje med vores vandforbrug? Hvordan sparer vi på vandet? Det I skal gøre er at beskrive Jeres idé på en planche, video, digt eller andet - kun fantasien sætter grænser. Og det er ikke kun 1. pladsen, der får præmie. De fem bedste forslag udstilles på børnebiblioteket og I får vanddunke til hele klassen. For at deltage i konkurrencen skal I sende Jeres forslag senest onsdag 12. okt. 2011, uge 41 til Helle Lyngbye, Roskilde Forsyning, Betonvej 12, 4000 Roskilde, mærk forslaget Konkurrence. Hvordan får vi spredt budskabet om, at vi skal passe på vores grundvand? Har du og din klasse en god idé til løsningen på nogle af disse spørgsmål, så kan I deltage i konkurrencen: Førstepræmien er en badetur til DGI-byen. Foto: colourbox.dk Vil du vide mere om konkurrencen kan du kontakte Helle Lyngbye, Roskilde Forsyning på tlf eller mail Børn har de bedste vaner Det er tit børn, der minder forældrene om at spare på vandet og varmen. Hver gang et barn tager de gode vaner hjem til forældrene, er skolernes miljøarbejde lykkedes Sluk lyset, far! - Mor, du skal slukke vandet, når du børster tænder - der er ingen tvivl om, at børnene tit og ofte er bedre til at huske og lære de gode vaner: Sluk for vandet, mens du børster tænder Brug en balje, når du vasker op eller vasker grøntsager Ta brusebad i stedet for karbad. Luk for vandet, når du sæber dig ind. Det er gode råd, og hvis de bliver en del af hverdagen - og du tager lidt fl ere med - kan du spare på el- og vandregningen. HOLDER FORÆLDRE I ØRERNE Vi oplever ofte, at det er børnene, der kender de gode huskeregler og holder forældrene vidste du... i ørerne for at forbedre vanerne i hjemmet. Når vi er ude med vores klimabudskaber, fortæller mange forældre om, hvordan skolernes projekter betyder, at familierne taler om vand og energi derhjemme, fortæller miljøvejleder i Roskilde Kommune, Trine Keinicke Sørensen. Dermed er skolernes arbejde med vand og energi et vigtigt led i at få debatten ud til de danske familier. Og det ved man godt i Roskilde Kommune. De seneste år har Roskilde Kommunes klimakampagne støttet en række skolers arbejde med klima, fra indledende snakke til oplæg og uddeling af klimamateriale til børnene. Godt børn og voksne har fået materiale om hvilke lette skridt, man kan tage i hjemmet for at sikre et bedre miljø. at skolerne i Roskilde gratis kan få sparring til planlægning af forløb indenfor vand, miljø og klima og materiale til vand- og energibeparelsesprojekter på skolerne samt oplæg om miljø til eleverne? Kontakt blot miljøvejleder, Trine Keinicke Sørensen, GODE VANDRÅD ER GRATIS Hver dansker bruger i gennemsnit 114 liter vand dagligt. Tallet kan blive mindre ved at følge rådene i denne avis. Tjek også om dit vandregnskab er påvirket af: Hver 5. vandinstallation er utæt hvad med din? Et millimeter fint hul på en skjult installation kan betyde et årligt vandspild, der svarer til kr. Så det kan godt betale sig at tjekke. Et nyt lavtskyllende toilet. En investering i et nyt to skyls-toilet kan normalt tjene sig ind på et år. Det bruger 3-6 liter per skyl, modsat de cirka 12 liter et ældre toilet bruger. En dryppende vandhane. Drypper den langsomt, bliver det til cirka 20 liter om dagen. Et løbende toilet. Løber det så det er svært at se, kan det alligevel blive helt op til 275 ekstra liter vand i døgnet og kan koste kroner årligt. Du kan tjekke din families vandforbrug på under selvbetjening. Konkurrence for hele familien Roskilde Forsyning udlodder smukke vandkarafl er og praktiske vanddunke til hele familien. Deltag i konkurrencen på senest den 10. juni 2011 du kan fi nde svarene på spørgsmålene her i avisen eller på hjemmesiden. Vinderen får direkte besked. Vandkarafl erne er fra Nuance. Den er skabt i en klassisk form, men du kan åbne dem i både i bund og top. Åbningen i bunden gør det muligt at fylde karafl en med isterninger, frosne frugter og andre spændende ingredienser. Åbningen i toppen er forsynet med et mønster, som sørger for at isterningerne bliver på plads og holder karafl en kold. Fjerner du bund og top, kan du let placere karafl en i opvaskemaskinen. Vanddunkene med Roskilde Forsynings logo er produceret af Juul & Svane, der garanterer et produkt fri for phtalater og bisphenol-a. Vanddunkene er testet for afgivelse af stoffer til vandet af det anerkendte laboratorium Eurofi ns og overholder Fødevare- og Miljøstyrelsens krav til drikkedunke.

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

LokumsALBUM. tag 10 min. i fred med en god toiletkultur. miljøprisen -09. historie. Lort på dåse. Kloak- og miljødoktor i én og samme person

LokumsALBUM. tag 10 min. i fred med en god toiletkultur. miljøprisen -09. historie. Lort på dåse. Kloak- og miljødoktor i én og samme person miljøprisen -09 Kloak- og miljødoktor i én og samme person Læg en kage Lokum på bordet? historie Hvor gik man på toilettet i gamle dage? Lort på dåse Er lort kunst, blot fordi det kommer ud af en kunstners

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Cool Klima. Gode vaner er seje!

Cool Klima. Gode vaner er seje! Gode vaner er seje! Jeg er glad for, at I børn og unge vil være med til at gøre en indsats for at ændre jeres vaner og bruge energien fornuftigt. Når mange mennesker gør tingene anderledes, giver det en

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

6TIPS TIL DIT BARNS SUNDHED OG VELVÆRE DIN VEJ TIL ET SUNDERE OG GLADERE BARN

6TIPS TIL DIT BARNS SUNDHED OG VELVÆRE DIN VEJ TIL ET SUNDERE OG GLADERE BARN 6TIPS TIL Den gode madpakke Udnyt madpakkens store potentiale DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Motion er afgørende Motivér dit barn til den aktive leg Nr. 3 / Maj 09 DIT BARNS SUNDHED OG VELVÆRE

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

... En undervisningsavis fra. mad & motion. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. mad & motion. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 mad & motion Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 M A D & M O T I O N Er du sund eller slap? Undervisningsavisen har spurgt elever fra 7.-10 klasse, hvad de mener om

Læs mere

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Kolofon: Redaktion: LivsstilsGruppen, Jytte Lindskov Jacobsen & Anna Rask Lynge Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Læs mere

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES S KOLERNES E NERGIF ORUM Lærervejledning Tilbud fra Skolernes EnergiForum Planlægningsværktøj Skolernes EnergiForum tilbyder cd-rom og på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb. www.skoleenergi.dk

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

ISS. Jeg er stolt over at levere kvalitet Grundfos har høje krav til udendørsarealerne Belinda Turner sørger for, at de bliver opfyldt RUNDT OM

ISS. Jeg er stolt over at levere kvalitet Grundfos har høje krav til udendørsarealerne Belinda Turner sørger for, at de bliver opfyldt RUNDT OM RUNDT OM ISS ISS FACILITY SERVICES NO. 2 2013 Alle kan gøre en forskel Mener ISS HR-direktør mød ham inde i bladet Side 12 Godt arbejdsmiljø sikrer smiley ISS har endnu en gang fået Arbejdstilsynets grønne

Læs mere

PULS NATUR/TEKNIK 3.KLASSE GYLDENDAL. Erik Christensen Malene Grandjean Leif Schack-Nielsen

PULS NATUR/TEKNIK 3.KLASSE GYLDENDAL. Erik Christensen Malene Grandjean Leif Schack-Nielsen PULS NATUR/TEKNIK 3.KLASSE Erik Christensen Malene Grandjean Leif Schack-Nielsen GYLDENDAL PULS natur/teknik 3. klasse grundbog 1. udgave 1. oplag 2012 Gyldendal A/S, København. Forlagsredaktion: Louise

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ENERGIGUIDEN

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ENERGIGUIDEN 4TIPS TIL Individuelle behov Tilpas opvarmningsformen efter jeres behov DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Regnvandsressourcer Udnyt regnvandet, og stop vandspildet Nr. 3 / Maj 089 ENERGIGUIDEN

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Små skridt til vægttab der holder

Små skridt til vægttab der holder Små skridt til vægttab der holder forudsætninger for, at de små skridt virker 1. Du er overvægtig. 2. Du har vejet det samme gennem længere tid. 3. Du har haft den gamle vane i længere tid. 4. Du bliver

Læs mere