VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie"

Transkript

1 VANDETS AVIS ANNONCETILLÆG I ROSKILDE AVIS MAJ 2011 Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie i Hyrdehøj Vind flotte vandkarafler Vandet i Roskilde Sådan sparer du penge på dit vandforbrug meget Vores vand er vigtigt for alle...

2 - Peter, kan du forklare, hvad vand er?, spurgte læreren. - Vand er en farveløs væske, som bliver sort, når man kommer hænderne i det, forklarede Peter. Kildevand sucks - postevand rocks Det fi ndes over alt. I supermarkedet, i kiosken, på S-togsstationen, på benzintanken osv. Vand på fl aske er blevet en del af vores hverdag. Det er 300 gange så dyrt som postevand men er det bedre? Foto: colourbox.dk Mange mennesker tænker måske, at vand på fl aske er sundere end vandet fra vandhanen. Det er også realiteten i mange lande, men ikke i Danmark. 300 GANGE SÅ DYRT Mange danskerne betaler dyrt for f.eks. naturligt mineral- eller kildevand. En halv liter kildevand koster omkring 8 kroner. En halv liter postevand koster kun 2,7 øre. Kildevand er altså 300 gange så dyrt som postevand. Kildevandet stammer ligesom vores postevand fra vandboringer i grundvandsmagasinerne. Alle steder stilles der krav til vandkvaliteten, hvad enten det er vand på fl aske eller det er vandværksvand. Kravene til kvaliteten af drikkevand i Danmark er høje. Uanset hvor du bor, kan du åbne for vandhanen og forvente rent og frisk vand. Faktisk stilles der skrappere krav til vand fra vandhanen end til vand på fl aske. KVALITETSFORSKEL Undersøgelser, foretaget for Københavns Energi i 2005 og 2006, viste, at postevandet var af mindst lige så god kvalitet som fl askevand. Flaskevandet, der var indkøbt i forskellige supermarkeder, var faktisk af en mere svingede kvalitet end drikkevandet, og desuden var indholdet af bakterier i nogle af vandfl askerne højere end i postevandet. KOLOFON: Samtidig var det såkaldte kimtal højere i fl askevandet, og i fl ere tilfælde højere end de krav, som stilles af myndighederne til drikkevand. Hvis kimtallet er højt, kan det tyde på, at vandet er opbevaret enten for varmt eller for længe. Ved begge undersøgelser var konklusionen, at kvaliteten af drikkevand leveret til borgere i København var højere end det dyre fl askevand. FARLIG PLASTIK Ved opbevaring af vand på nogle typer af plast kan der være risiko for, at hormonforstyrrende stoffer fra plastikken afgives til vandet. En artikelserie i Politiken medførte i 2009, at de populære kildevandskølere blev forbudt på alle Københavns Kommunes arbejdspladser, på grund af frygt for afgivelse af det hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stof bisphenol-a til vandet. Videnskaben er uenig om, hvorvidt bisphenol-a har sundhedsskadelige effekter ved de forholdsvis lave doser, man fi nder i mennesker, men indtil der er kommet mere viden på området har fødevarestyrelsen i Danmark indført et midlertidigt forbud mod bisphenol-a i produkter beregnet til fødevarer til børn under 3 år. FLASKER BELASTER MILJØET Der er også en øget miljøbelastning ved at købe vand på fl aske. Der bruges store VANDETS AVIS: Annoncetillæg i Roskilde Avis uge 19 / UDGIVER: Roskilde Forsyning JOURNALIST: Jeanette Grøn Nielsen / FOTO: Morten Bak, Per Rudkjøbing, Erling J. og colourbox.dk LAYOUT OG PRODUKTION: Roskilde Mediecenter K/S / TRYK: Erritsø Tryk A/S AVISEN ER PRODUCERET I SAMARBEJDE MED: Michael Røscher, Skt. Jørgens Skole Eva Hansson, Steen Hansen og Helle Lyngbye, Roskilde Forsyning Trine Keinicke Sørensen og Sia Boesen, Roskilde Kommune Maria Ammentorp Sørensen, Roskilde Kommune mængder emballage til fl askevand. Flaskevandet bliver ofte transporteret langvejs fra i lastbil og dette belaster miljøet i form af udstødningsgasser. En rapport fra det norske Stiftelsen Østfoldforskning, der forsker i bæredygtighed, har tidligere vist, at produktion af købevand på fl aske bruger gange så meget energi, som Forord ved Torben Jørgensen en tilsvarende mængde fra vandhanen. Samtidig slippes der 80 gange så mange CO 2 -enheder ud i atmosfæren, som hvis vandet kom fra hanen. Så drop vand på fl aske og tænd for hanen i stedet. Så gør du din pengepung og miljøet en kæmpe tjeneste. Vand er en unik ressource, som vi skal passe på. Som formand for Roskilde Forsynings bestyrelse og formand for Teknik- og Miljøudvalget er jeg derfor glad for at være med til at sætte vand på dagsordenen her i Roskilde. Hvert år har FN fokus på vand, og de har udnævnt den 22. marts til Vandets dag. Begivenheden har inspireret Roskilde Forsyning til at fortælle om vand, og hvor vigtigt det er for os alle. For vand er en stor del af vores hverdag og en ressource mange af os bare tager for givet. Og sådan skal det også gerne være i fremtiden, men det kræver, at vi tænker os om børn som voksne og det vil vi i Roskilde Forsyning gerne hjælpe til med! Derfor har vi udarbejdet denne avis Vandets Avis. Den er blevet til i et tæt samarbejde mellem Roskilde Kommune, Roskilde Mediecenter og Roskilde Forsyning. Avisen er i den grad med til at understøtte Roskilde Kommunes vision med at arbejde for en bæredygtig udvikling, hvor vi på en og samme tid passer på vores ressourcer, og samtidigt udnytter dem på den bedst mulige måde. Jeg håber, at avisen kan inspirere familier og skoler til at interessere sig for vand så vi sammen kan være med til at sikre, at vi også i fremtiden kan få dejligt rent drikkevand direkte ud ad vandhanen. Rigtig god læselyst...

3 En dansker og en englænder sejlede i en båd. Så faldt danskeren i vandet og råbte, hjælp! Så sagde englænderen: WHAT? Danskeren råbte tilbage: Ja, gu er det vådt! Sådan bruger vi vand Familien Hansens hverdag i Hyrdehøj med tre teenagere og Mikkel på 7 år ville ikke fungere uden vand. Der bliver brugt godt med vand på bade og tøjvask. Til gengæld bliver der samlet regnvand i haven og kartofl erne i gryden er ikke helt dækket med vand Foto: Erling J. Foto: mortenbak.dk Masser af vand i Roskilde Vand og hellige kilder er en vigtig del af Roskildes historie. Har du øjnene med dig, kan du se mange af kilderne i bybilledet i dag Familien Hansen er med sit årlige vandforbrug på cirka 150 kubikmeter et godt eksempel på, hvad en børnefamilie bruger af vand og hvor de prøver at spare. Sanne er på efterskole og derfor bliver der ikke brugt så meget vand af den teenager. Roskilde bærer historien om byens mange kilder i sit navn og kilder gør Roskilde unik: Få steder har så mange og kraftige kilder som Roskilde. Mange af dem er stadig aktive. Der er fundet 24 kilder og brønde i byen 12 af kilderne har navne og fl ere af dem kan du fi nde, når du går tur rundt i byen, f.eks. Helligkors Kilde, Klosterkilde og Maglekilde. Flere af de oprindelige kilder var helligkilder, som folk valfartede til fra nær og fjern for at finde helbredelse. Flere steder var der en livlig aktivitet i form at forlystelser, drikfældighed mv. Andre var vaskepladser for byens beboere. Og endelig gav de mange kilder mulighed for en omfattende møllevirksomhed. Du kan læse meget mere i Roskilde Vandforsyning 125 år: Du kan læse bogen på Roskilde Forsynings hjemmeside, klik på Om Roskilde Forsyning, hvor du fi nder den under Historie. På turistbureauet kan du gratis få brochuren På kildevandring i Roskilde. I den 6 personer store familie Hansen i Hyrdehøj i Roskilde er vand en stor og naturlig del af hverdagen. Vaskemaskinen kører to gange dagligt og i weekenderne nogle gange mere. Badet efter idrætten foretages gerne hjemme. Og selvom Steen Hansen, 48 år, klarer brusebadet på fem minutter, så er det ikke helt tilfældet med husets unge mennesker. Jeg tager nok minutters bade sådan i moderat tempo, som Lasse, 19 år, med et smil forklarer. Lillebror Mads på 17 år supplerer: Det gør jeg nok også. Men jeg slukker vandhanen, når jeg børster tænder. Andet er da for dumt. Til gengæld er Mikkel på 7 år ikke til at drive ind under bruseren. Men et par gange om ugen ender han alligevel derinde. Og så bliver det gerne så sjovt, at det kniber med at ville ud igen. Ligesom den gang, vandet blev helt koldt til sidst, mor, husker husets mindste med et stort grin. IKKE VANDNAZISTER Trods det at Steen og Vibeke Liat Hansen begge arbejder for Roskilde Forsyning, som henholdsvis driftsleder og overassistent, så er familien ikke, med børnenes egne ord, vandnazister. Vi kan da godt finde på at lege vandkamp i haven, og om sommeren bliver det store liters badebassin også fyldt et par gange. Vi bruger det gamle vand til at vande haven med, forklarer Steen Hansen. I haven står dog en beholder, der samler regnvand, som bruges til at vande havens urtebed og drivhus. Og på Steens initiativ står der nu fast to kander med koldt vand i køleskabet, som har fået familien til at drikke mere vand, og kartofl erne bliver kogt på en halv gryde vand. Samlet er storfamiliens forbrug på cirka 150 kubikmeter vand årligt meget gennemsnitligt. Et forbrug der nok vil falde, når husets 19-årige og to 17-årige med tiden fl ytter hjemmefra. Jeg går ærlig talt ikke meget op i at spare på vandet. Men når jeg fl ytter hjemmefra og fi nder ud af, hvad det koster, så gør jeg nok, lyder det fra 19-årige Lasse. Det handler om vores drikkevand - Hvad kan du gøre for at være med til at beskytte vores drikkevand? Vi bor oven på vores drikkevand. Derfor kan det have en betydning, om vi bruger sprøjtemidler i vores have. Du kan beskytte grundvandet ved at undgå sprøjtemidler i haven. Vi kender det alle sammen. Foråret er gået, det er blevet sommer, og du fi k ikke lige fjernet alle tilløb til ukrudt i haven. Det kan virke næsten umenneskeligt at skulle fjerne det hele med et hakkejern. Så er det butikkernes hylder med sprøjtemidler kan virke forførende og fristende. For hvor farligt kan det egentlig være? Svaret er meget enkelt: Hvis du vil være sikker på ikke at påvirke grundvandet, så undgå sprøjtemidler. DET GODE ER: Det er slet ikke nødvendigt at sprøjte problemerne bort. Der fi ndes andre metoder endda gratis - der kan bruges i stedet for sprøjtemidler. Og så er en af de andre fordele ved at undgå sprøjtemidler, at haven bliver sundere at færdes i for børn, voksne og dyr. OM AT HAVE. HAVE Bekæmp om foråret inden ukrudtet udvikler sig du kan få mange flere gode råd og informationer om, hvordan du plejer din have uden brug af sprøjtegifte på vandigrunden.dk SPRØJTEGIFTE LUKKER BORINGER Sprøjtemidler, der blot skulle tage livet af ukrudt, kan skylles ned gennem jorden via sprækker og revner. Med tiden risikerer de at ende i grundvand, som vi anvender til drikkevand. Hvert år må vandforsyninger lukke boringer på grund af rester af sprøjtemidler. Derfor er det vigtigt, at vi hver især er med til at minimere forbruget af sprøjtemidler.

4 Hvorfor turde fi sken ikke at gå over vejen? - fordi der var HAJTÆNDER!! VANDETS VEJ I ROSKILDE - fra grundvand til drikkevand BOREHUS Røret ender i et borehus. Gennem borehuset pumpes grundvandet over til vandværket. Rundt om borehuset er der lavet en beskyttelseszone på 10 meter i radius, hvor man ikke må bruge sprøjtemidler eller andre stoffer som kan forurene grundvandet. RENTVANDSTANKE Vi bruger mest vand, mens vi er vågne. For at kunne følge med forbruget har vandværkerne store vandtanke til opbevaring af drikkevandet til tidspunkter på dagen, hvor der bruges ekstra meget vand. PUMPESTATION Drikkevandet pumpes fra vandværket gennem vandrør under fjorden og frem til pumpestationen. Roskilde bruger hver dag liter eller kubikmeter drikkevand dette svarer til alt det vand, som kan være i cirka 20 svømmebassiner, som det der er i Roskilde Badet. Det kræver enormt store pumper at pumpe al det vand helt ud i vandhanerne. VANDVÆRKET En stor del af Roskildes vand kommer fra Lejre. Grundvandet pumpes op fra 15 boringer og sendes til en simpel vandbehandling på Hornsherred Vandværk. Roskilde Vandforsyning har hvert år mange skoleklasser på besøg på vandværket. På de fl este vandværker luftes grundvandet på såkaldte iltningstrapper, som vandet plasker ned over inden det løber gennem et sandfilter. Grundvandet skal iltes før det sendes ud i hanerne, fordi grundvand naturligt indeholder f.eks. en lille smule jern og svovlbrinte. Det er ikke på nogen måder farligt at drikke vandet før det bliver iltet, men hvis jernet og svovlbrinten ikke blev iltet ud af grundvandet, ville det vand vi får ud af vandhanerne være okkerfarvet (orange) og lugte af rådne æg. Efter vandet er iltet fi ltreres det gennem sandfi ltre for at okkeren bundfælder. DISTRIBUTIONSNET I Roskilde er der gravet cirka 550 kilometer rør ned for at sende drikkevand ud til forbrugerne. Det koster mange penge og kræver meget arbejde at overvåge og vedligeholde distributionsnettet, så der hele tiden er nok og sundt vand i hanerne til forbrugerne. En anden stor opgave er at registrere placeringen af alle rørene, da det gør livet meget lettere for både vandforsyningen og alle andre som skal grave eller bore i jorden. BORINGERNE Grundvandet pumpes op fra meters dybde. I den dybde fi ndes kalksten som den man ser ved Stevns og Møns klint. Grundvandet strømmer i sprækkerne i kalken, hvorfra vi pumper det op til overfl aden. Ovenpå kalken fi ndes tykke lag af fed moræneler, som beskytter grundvandet mod forurening. Illustration: Tao Wedfall UNDGÅ VANDSPILD Det koster mange penge, hvis din vandhane drypper eller dit toilet løber. SPAR OP TIL 25 % på vandregningen hvis du skifter dit toilet! ROSKILDE BLIKKENSLAGER- GAS- & VANDMESTERFORENING ALLAN KLOSTER HANSEN TLF AUT. VVS OG KLIMASERVICE TLF CARL NIELSENS EFTF.A/S BAD EXPERTEN A/S TLF CARLO LORENTZEN VVS A/S TLF CHRISTIAN PETER HANSEN TLF CHR. SKOVGAARD MØLLER TLF FINN JEPSEN VVS A/S TLF GUNDSØ VVS APS TLF HARBO VVS TLF HIMMELEV VVS APS TLF EKSPRES VVS TLF JOHN JENSEN VVS A/S TLF LENART JØRGENSEN VVS TLF LYNGENS RØR & BLIK TLF OLSSON VVS TLF RAMSØ VVS A/S TLF ROSKILDE VVS APS TLF TLH VVS TEKNIK APS TLF THORSEN & PETERSEN VVS TLF ØSTERVANG ApS Entr. & Maskinstation Slamsugning Højtryksspuling TV-inspektion Nedrivning Ophugning af beton Udgavning i bygninger Belægning Asfalt Græsplæner Beskæring m.m. Markdræn Omfangsdræn NY hjemmeside ENTR. VERNER VINCENTS Tlf Afretning af grusveje med vejhøvl Snerydning Saltning SHARE THE FEELING ROSKILDE-FESTIVAL.DK

5 Frederik havde fået en guldfi sk i gave, da han fyldte 7 år. Et par dage efter sagde hans mor: - Frederik! Skal du ikke snart give din guldfi sk noget nyt vand? - Hvorfor? spurgte Frederik. - Den har jo ikke engang drukket det gamle endnu! Den blå planet Vand - de vigtige 3 promiller Vandmand i Roskilde Vores blå planet er fuld af vand. Men det er kun en mikroskopisk del, vi kan bruge til drikkevand. Og vi bruger hver især mere end 100 liter af det om dagen på at leve vores moderne liv med vask, mad og toiletskyl Foto: colourbox.dk Du ser ham måske stå i et hul i vejen midt på Københavnsvej. For vandsmed Jan Bergstrøm er ofte med, når der graves ned til Roskildes utætte vandledninger - og her har han kun én ting i hovedet: Renlighed! Forestil dig, at du står oppe på månen og ser ned på jorden. Hvad ser du? Du ser noget hvidt på den næsten kugleformede jord det er skyer. Du ser noget brunt og grønt det er landjorden. Og så ser du en hel masse blåt det er havene. 75 % af jordens overfl ade er dækket af vand. Det er et heldigt for os, at der er så meget vand å jorden, for ellers ville der ikke være noet liv. Vidste du, at et menneske kan leve den mad i mere end en måned, men kun den vand i omkring en uge? ERSKVAND BUNDET I ISBJERGE 7 % af jordens vand fi ndes i havene. Det r kun de sidste 3 % der er ferskvand, og om kan bruges som drikkevand. Mere end 5 % af ferskvandet er bundet i polernes skapper. Mennesket kan faktisk kun bruge promille af det vand, der fi ndes på jorden, om drikkevand. Drikkevandet kommer ra grundvandsmagasiner, fl oder og ferskandssøer. T ÆG KRÆVER 450 LITER VAND et moderne liv kræver et stort vandforbrug. Et menneske skal drikke to liter vand dagligt for at leve sundt. I gennemsnit bruger vi hver især over 100 liter vand i døgnet til bad, vask, toiletskyl og madlavning. I realiteten bruger vi endnu mere vand, hvis vi indregner den mad, tøj og andre ting, vi bruger i hverdagen. For eksempel er det beregnet, at der bruges 450 liter vand på at producere et æg - og liter vand til at producere en ny bil. FORURENING PRESSER VANDRESSOURCER Der er pres på vores vandressourcer både i Danmark og i resten af verden. Hvert år medfører fund af pesticider, at vi i Danmark bliver nødt til at lukke boringer og fl ytte vores vandindvinding. Endnu har Danmark ikke decideret mangel på rent og godt vand men det er virkeligheden i mange andre lande i Europa og den øvrige verden. Kilde: ViVa Viden om vand fakta om vand Vand er helt unikt, da det er den eneste substans, der naturligt fi ndes på jorden i tre tilstandsformer: Flydende, fast (is) og gasform (vanddamp). Vores temperaturskala (Celsius) er defi neret ved, hvornår vand fryser og koger: Vand koger ved 100 o C, fryser ved 0 o C. Vand består af tre atomer: To brintatomer og et iltatom, der bindes sammen af en elektrisk ladning H2O. Vand kan opløse fl ere stoffer end nogen anden væske. Vand fører derfor kemikalier, mineraler og næringsstoffer med sig rundt i økosystemerne. En lille jordklump i en vandledning, kan forurene vandet fl ere kilometer væk, så renlighed er i højsædet hos os, forklarer vandsmed i Roskilde Forsyning, Jan Bergstrøm. Han tjekker byens springvand, følger vandets løb gennem Roskildes tre vandværker på computeren, hjælper private, der pludselig ser, at det pibler op med vand og så er han også en af dem, du ser stå i et hul i vejen, når der skal repareres eller lægges nye vandrør. Dem er der i alt cirka 550 kilometer af i Roskilde. Det er én ting, når vandsmed Jan Bergstrøm står i et mudderhul og arbejder med plastikrørene, der skal være fuldstændig og aldeles fri for det mindste klump jord eller urenhed for at bevare vandets renhed. Men det kan være mindst lige så stor en opgave overhovedet at få lokaliseret, hvor utætheden præcis er, så man ikke får brudt asfalten op på det forkerte sted. Ved hjælp af lytteudstyr, der forstærker lyden gange, har Jan og hans kolleger erfaringen, der gør, at de ved præcis, hvordan en utæthed under jorden lyder. Det er særligt slemt med brud på vandrør om vinteren; der er vi ude og reparere et cirka hver tredje dag. Og kun halvdelen af bruddene er synlige, hvor vand altså løber ned af vejen eller kommer op på en privat grund, så vi får opringninger fra opmærksomme borgere. Resten fi nder vi ved at iagttage vandforbruget i vores elektroniske systemer. Steder med stort forbrug om natten, holder vi eksempelvis øje med, det kan være tegn på et brud på en vandledning, forklarer vandsmed Jan Bergstrøm, Roskilde Forsyning. Løber der vand ned af vejen? Eller pibler det op ad jorden? Så kontakt Roskilde Forsyning på den døgnåbne telefon på nummer Foto: mortenbak.dk Vi udfører alt indenfor: Innovation, fornyelse og udvikling der bygger på tradition FLISEARBEJDE TOTALENTREPRISE TILBYGNINGER REPARATIONER En energieffektiv vandcyklus? Naturligvis. Mølbak Landinspektører A/S leverer ydelser inden for de typiske landinspektøropgaver såsom: Udstykning og afmærkning af skel, Ejerlejlighedsopdeling, Teknisk opmåling, Afsætning, Ledningsregistrering og Ekspropriation. Vi er specialister i og tilbyder faglig kompetent rådgivning inden for: Ejendomsretlig udvikling og Fysisk planlægning - herunder Bebyggelsesplaner, Landskabsplaner og Lokalplaner. Mølbak Landinspektører A/S Tlf Greveager 7, 2670 Greve Ledreborg Allé 130A, 4000 Roskilde Fax Carolinevej 2 A, 2900 Hellerup Riddergade 7, 4700 Næstved Henrik Legarth Bøgevej Roskilde Tlf Mobil:

6 Hvordan får man en fi sk til at grine? Propper den i kildevand! Vand er altid i bevægelse Læs her om dråbernes vej i kredsløbet og om, at det grundvand, vi drikker, er dannet for 30 år siden Vandet er aldrig i ro. Det bevæger sig i et kredsløb, der hele tiden gentager sig. Nedbøren indgår alt afhængigt af hvor den falder ned - i vandets kredsløb på forskellig måde. Noget af den fordamper hurtigt igen, en anden del bliver optaget af planterne og fordamper herfra. Noget vil, via overfl aden, øbe ud i vandløb, søer og ud i havet. En el regn synker ned i jorden. Et stykke nede jorden fi nder man grundvandet. Det ligger kke samlet i en stor underjordisk sø, som an kunne forestille sig. Vandet samler sig de bitte små hulrum, der normalt opstår ellem for eksempel sandkorn. På vejen ennem jordlagene fi ltreres vandet, så det enses for bakterier og farlige stoffer. Desærre viser det sig, at nogle typer sprøjtegifte nder vej gennem jordlagene til vores drikkeands ressourcer. Læs mere i artiklen Det andler om vores drikkevand. Illustration: Ebbe S. Andersen HAR VI VAND NOK? Man taler ofte om en vandkrise. Med en stærkt stigende befolkning nu seks milliarder og med en i princippet uændret mængde vand til rådighed på kloden, så stiger presset på de globale vandressourcer dagligt. En halv milliard mennesker lever i dag i lande med begyndende vandmangel, og dette tal forventes at stige til tre milliarder i 2025, hvis vi fortsætter som hidtil. Denne udvikling begynder at vise sig i form af stigende konfl ikter over vand, både inden for landegrænser og landene imellem, som vi ser i Mellemøsten. Verden har vand nok, og vil fortsætte med at have det. Men hvis vi ikke bliver bedre til at fordele og forvalte dette vand, vil konfl ikterne tage til. Der er således mere tale om en forvaltningskrise end en vandkrise. Læs mere om dråbernes vej på: Vandetsvej.dk. VOR ENDER REGNVANDET? lere ting afgør, hvor meget der siver ned, og vor hurtigt det går. Det betyder også en del, vordan jordens overfl ade ser ud om der.eks. er mange planter, der optager vandet, ller om der er jord, som vandet let kan sive gennem. Hvis jordoverfl aden hælder som på n skråning, løber vandet ned i det nærmeste andløb i stedet for at sive ned i jorden. Noet af regnen vil fra jordoverfl aden løbe ned kloakker, vandløb, søer og ud i havet. Hvis edbøren lander på fl iser eller asfalt, kan den kke sive ned i jorden. I stedet bliver vandet ennem render og riste ført ned i kloakken. RUNDVANDET ER DANNET OR 30 ÅR SIDEN rundvand betyder meget i Danmark, for modsætning til andre lande er dansk drikevand helt overvejende baseret på grundand, der kun kræver en let rensning. De fl este danskere kender den ubehagelige smag af klor i postevand fra rejser i udlandet, og tilsætning af klor er ofte nødvendigt, når drikkevandet er renset overfl adevand (vand fra søer og vandløb, red.). Der er derfor god grund til at passe på vores grundvand. Grundvandet dannes kun langsomt. Det grundvand, vi nu drikker, er i gennemsnit dannet for 30 år siden. Hvis forskningen i morgen fi nder ud af, at et bestemt pesticid er særligt farligt, kan vi holde op med at sprøjte vores æbler for at slippe for det, men det tager meget længere tid at få stoffet væk fra vores grundvand. GRUNDVAND DANNES I EFTERÅRET Vores grundvand dannes især i efteråret og om vinteren. Grundvand er dannet af nedbør, som faldt for mange år tilbage. Alderen på grundvand fra dybtliggende jordlag kan således være hundreder eller tusinder år, mens grundvand i jordlag tæt på overfl aden kun er få år gammelt. at prisen du betaler for vand, består af en fast pris og variabel pris? I Roskilde Forsyning har vi en lav fast pris men en høj variabel pris - så kan det nemlig betale sig, når du sparer på vandet. vidste du... Kotrolordning for styret boring og gennempresning DØGNVAGT AUT. KLOAKMESTER/ROTTEBEKÆMPER TV INSPEKTION, REPARATIONER, NYANLÆG OG DRÆN. FORSIKRINGSSKADER Med vores moderne tv-udstyr kan vi effektivt og med stor præcision lokalisere fejl og skader på kloaksystemet, så som sætningsskader, forskudte samlinger, rørbrud, rødder eller rotteskader. Ved at udføre tv-inspektion minimeres udgifterne til udnødvendigt gravearbejde ved at præsicere skaden. Få et uforpligtende tilbud! PH Entreprenøren ApS DANSKE KLOAKMESTRE AUT. KLOAKFIRMA OG AUT. ROTTEBEKÆMPELSEFIRMA Køgevej Roskilde Tlf Mobil Zacho-Lind A/S udfører alle former for ledningsarbejde, hvor vi virkelig har oparbejdet en stor ekspertise, når det gælder nyanlæg og renovering. Vor viden dækker alle områder inden for Styrbar underboring Rørsprængning/pipebørsting Relining Traditionel opgravning Svejsning af PE-rør Vi servicerer bl.a. den velrenommerede og stort set uopslidelige TRIUM pumpe, og vi står klar til at rykke ud, hvis uheldet er ude. Du kan altid forvente hurtig service og hurtige reservedele. Har vi ikke de komponenter, du skal bruge, specialfremstiller vi reservedele på kort tid. Du går derfor Roskilde får pumpet store dele af deres drikkevand rundt i byen af vores pumper... PUMPS & MARINE SERVICES aldrig forgæves hos os, og du kan få hjælp, uanset hvor gammel din TRIUM pumpe er. Vi tilbyder laseropretning af motor/pumpesæt i forbindelse med vedligehold eller renovering. Ved korrekt opretning sparer du energi, og slid på kobling, lejer og pakdåser minimeres med lavere driftsomkostninger til følge. TRIUM / B. Christensen Maskinfabrik Bøgekildevej 8 DK 8361 Hasselager Tel

7 Hvorfor er fi sk så grimme? Fordi de er nogle vandskabninger! Bliv en vandduks Drik vand når du dyrker sport Hvis du vil klare dig godt, når du spiller fodbold eller dyrker idræt, så husk vandet. Og drik vand før du bliver rigtig tørstig så kan du klare meget mere! Små, nemme fi f, når du bruger opvaskemaskinen og laver mad, gør en stor forskel. Både for miljøet og din families pengepung SPAR VAND I KØKKENET Fyld opvaskemaskinen helt op, inden du sætter den i gang. Du sparer ikke bare el og vand, men slider også mindre på maskinen. Vælg lav temperatur og et kort program. Opvasken kan godt blive ren, selvom du vælger det kortest mulige program og den lavest mulige temperatur. Du sparer vand og hvis den daglige opvask klares ved 50/55 C, bruger du % mindre strøm end opvask ved 65 C. Skyl ikke af. Moderne opvaskemaskiner kan sagtens vaske rent, selvom du kun skraber maden af tallerknerne. Stil opvasken i maskinen med det samme og luk lågen helt, så madresterne ikke tørrer ind. SPAR VAND NÅR DU VASKER TØJ Vask kun tøjet, hvis det er snavset. Rigtig mange vasker i stedet for at rydde op. Ofte er bunkerne slet ikke snavsede. Det slider på tøjet - og koster unødigt meget vaskepulver, strøm og vand. Hvis tøjet ikke er snavset, men trænger til at blive frisket op, så hæng det udenfor i et par timer i stedet for at vaske det. SPAR VAND UDENFOR Saml regnvand i en tønde i haven og brug det til at vande blomster, vaske bil og havemøbler med. Også når du laver mad, er der nemme måder at være energismart på. Dæk kun kartoflerne halvt med vand. Også pasta, ris, grøntsager og æg kan du koge i langt mindre vand, end de fleste plejer. Det sparer samtidig 30 % strøm. Foto: colourbox.dk Vand slukker tørsten og kan drikkes i store mængder. Det giver ikke tomme kalorier i modsætning til sodavand, saftevand og sportsdrikke m.v. DRIK FØR DU BLIVER TØRSTIG Det er vigtigt, at du drikker vand, når du er tørstig. Hvis du mangler væske, bliver du nemlig træt og uoplagt. Hvis du træner længe og hårdt, er det vigtigt, at du drikker, før du føler dig tørstig. Du kan nemlig sagtens mangle væske, selv om du ikke er tørstig. Følelsen af tørst halter bagefter dit behov for væske. MINDST 1 LITER OM DAGEN Under idræt er det godt at drikke tit. Når træningen er slut, skal du drikke rigeligt med vand i forbindelse med måltiderne, hvor kroppen har lettere ved at erstatte den tabte væske. vidste du... Børn og unge skal drikke mindst 1-1 1/2 liter væske om dagen. Når du er fysisk aktiv eller har det varmt, skal du drikke mere. at vand holder dine tænder smukke. Der er nemlig ingen sukker eller syre i, som ødelægger tændernes emalje. Desuden har drikkevand et naturligt indhold af flour, som er godt for emaljen. Foto: Per Rudkjøbing Er der gået hul på vandledningen? Hvis der er gået hul på din vandledning ude i jorden, kan vi hjælpe dig og dit forsikringsselskab med at lokalisere nøjagtig, hvor der skal graves. Hvis du ikke ved hvor din stophane er eller hvor din vandledning ligger i jorden, kan vi også hjælpe med finde disse. Leif Koch A/S Rugvænget 31, 2630 Taastrup Tlf.: (døgnvagt) Kloak, jord, beton, slamsugning, tv-inspektion af kloak. Vi udfører opgaver inden for vedligeholdelse, belægning og som hovedentreprenør på større byggerier Få et uforpligtende tilbud! PS: vi udlejer også diverse gravemaskiner med og uden fører. Vi har døgnvagt til akutte opgaver Gundsø Entreprenør Forretning A/S Bygningskonstruktør Aut. Kloakmester Duegårdsvej 1 Gundsølille 4000 Roskilde Tlf: En sikker forsyning - pas på det rene vand Vores grundvandsressourcer er truet af forskellige former for forurening, og det rene vand kan blive en knap ressource, hvis vi ikke passer på. Vi hjælper Roskilde Forsyning med at sikre dig en stabil forsyning af rent drikkevand. Orbicon rådgiver omkring alt fra indvinding, behandling og distribution af drikkevand til afledning og rensning Ringstedvej 20, Roskilde

8 Din lille dreng er faldet i brønden!! - Nå, det gør ikke så meget, for vi bruger den alligevel ikke mere, efter vi har fået indlagt vand. Vi glæder os til at læse netop DIN KLASSES forslag... Hvordan holder vi øje med vores vandforbrug? Hvordan sparer vi på vandet? Det I skal gøre er at beskrive Jeres idé på en planche, video, digt eller andet - kun fantasien sætter grænser. Og det er ikke kun 1. pladsen, der får præmie. De fem bedste forslag udstilles på børnebiblioteket og I får vanddunke til hele klassen. For at deltage i konkurrencen skal I sende Jeres forslag senest onsdag 12. okt. 2011, uge 41 til Helle Lyngbye, Roskilde Forsyning, Betonvej 12, 4000 Roskilde, mærk forslaget Konkurrence. Hvordan får vi spredt budskabet om, at vi skal passe på vores grundvand? Har du og din klasse en god idé til løsningen på nogle af disse spørgsmål, så kan I deltage i konkurrencen: Førstepræmien er en badetur til DGI-byen. Foto: colourbox.dk Vil du vide mere om konkurrencen kan du kontakte Helle Lyngbye, Roskilde Forsyning på tlf eller mail Børn har de bedste vaner Det er tit børn, der minder forældrene om at spare på vandet og varmen. Hver gang et barn tager de gode vaner hjem til forældrene, er skolernes miljøarbejde lykkedes Sluk lyset, far! - Mor, du skal slukke vandet, når du børster tænder - der er ingen tvivl om, at børnene tit og ofte er bedre til at huske og lære de gode vaner: Sluk for vandet, mens du børster tænder Brug en balje, når du vasker op eller vasker grøntsager Ta brusebad i stedet for karbad. Luk for vandet, når du sæber dig ind. Det er gode råd, og hvis de bliver en del af hverdagen - og du tager lidt fl ere med - kan du spare på el- og vandregningen. HOLDER FORÆLDRE I ØRERNE Vi oplever ofte, at det er børnene, der kender de gode huskeregler og holder forældrene vidste du... i ørerne for at forbedre vanerne i hjemmet. Når vi er ude med vores klimabudskaber, fortæller mange forældre om, hvordan skolernes projekter betyder, at familierne taler om vand og energi derhjemme, fortæller miljøvejleder i Roskilde Kommune, Trine Keinicke Sørensen. Dermed er skolernes arbejde med vand og energi et vigtigt led i at få debatten ud til de danske familier. Og det ved man godt i Roskilde Kommune. De seneste år har Roskilde Kommunes klimakampagne støttet en række skolers arbejde med klima, fra indledende snakke til oplæg og uddeling af klimamateriale til børnene. Godt børn og voksne har fået materiale om hvilke lette skridt, man kan tage i hjemmet for at sikre et bedre miljø. at skolerne i Roskilde gratis kan få sparring til planlægning af forløb indenfor vand, miljø og klima og materiale til vand- og energibeparelsesprojekter på skolerne samt oplæg om miljø til eleverne? Kontakt blot miljøvejleder, Trine Keinicke Sørensen, GODE VANDRÅD ER GRATIS Hver dansker bruger i gennemsnit 114 liter vand dagligt. Tallet kan blive mindre ved at følge rådene i denne avis. Tjek også om dit vandregnskab er påvirket af: Hver 5. vandinstallation er utæt hvad med din? Et millimeter fint hul på en skjult installation kan betyde et årligt vandspild, der svarer til kr. Så det kan godt betale sig at tjekke. Et nyt lavtskyllende toilet. En investering i et nyt to skyls-toilet kan normalt tjene sig ind på et år. Det bruger 3-6 liter per skyl, modsat de cirka 12 liter et ældre toilet bruger. En dryppende vandhane. Drypper den langsomt, bliver det til cirka 20 liter om dagen. Et løbende toilet. Løber det så det er svært at se, kan det alligevel blive helt op til 275 ekstra liter vand i døgnet og kan koste kroner årligt. Du kan tjekke din families vandforbrug på under selvbetjening. Konkurrence for hele familien Roskilde Forsyning udlodder smukke vandkarafl er og praktiske vanddunke til hele familien. Deltag i konkurrencen på senest den 10. juni 2011 du kan fi nde svarene på spørgsmålene her i avisen eller på hjemmesiden. Vinderen får direkte besked. Vandkarafl erne er fra Nuance. Den er skabt i en klassisk form, men du kan åbne dem i både i bund og top. Åbningen i bunden gør det muligt at fylde karafl en med isterninger, frosne frugter og andre spændende ingredienser. Åbningen i toppen er forsynet med et mønster, som sørger for at isterningerne bliver på plads og holder karafl en kold. Fjerner du bund og top, kan du let placere karafl en i opvaskemaskinen. Vanddunkene med Roskilde Forsynings logo er produceret af Juul & Svane, der garanterer et produkt fri for phtalater og bisphenol-a. Vanddunkene er testet for afgivelse af stoffer til vandet af det anerkendte laboratorium Eurofi ns og overholder Fødevare- og Miljøstyrelsens krav til drikkedunke.

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET BADEVÆRELSET Badeværelset er det sted, hvor næsten to tredjedele af hjemmets vandforbrug foregår. Vi skyller ud i toilettet, tager varme bade om vinteren

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 4. 6. klasse

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 4. 6. klasse Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 4. 6. klasse 1 Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 4.-6. klasse 7 lektionsopgaver: a. Vandet i Hillerød...........................................3 b. Et lille vandkredsløb.......................................5

Læs mere

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 1. 3. klasse

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 1. 3. klasse Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 1. 3. klasse 1 Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 1.-3. klasse 8 lektionsopgaver: a. Vandet i Hillerød...................................... 3 b. Hvor findes vandet?..................................

Læs mere

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen det handler om Hvad gør du i GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen Om at have... have Vi kender det alle sammen. Foråret er gået, det er blevet sommer, og man fik ikke lige fjernet alle tilløb

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn.

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. SAMN FORSYNING DRIKKEVAND Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. VAND - EN VIGTIG RESSOURCE Samn Forsyning varetager årligt indvindning, behandling

Læs mere

DET HANDLER OM. Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE

DET HANDLER OM. Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE DET HANDLER OM HVAD GØR DU I GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE Albertslund / Brøndby / Glostrup / Hvidovre København / Rødovre / Vallensbæk 20535_Folder_A5.indd

Læs mere

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 I/S Mammen Bys Vandværk 100 år med rent vand 1906-2006 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 Vandets evige kredsløb Model af vandets kredsløb i naturen. Tallene angiver hvor lang tid vand befinder

Læs mere

Hjælp med at passe på det rene drikkevand

Hjælp med at passe på det rene drikkevand drikkevandet Hjælp med at passe på det rene drikkevand Hej! Ved du, hvor det krystalklare drikkevand kommer fra? Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om vandet 1. Når vejret er varmt, fordamper

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Sparerøddernes håndbog

Sparerøddernes håndbog Sparerøddernes håndbog Smil til verden og verden smiler igen Denne sparebog er blevet til på baggrund af Druestrup Friskoles fokus på at spare på CO2, hvilket var emnet for Jordens Dag i år. Det bevirkede

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima HVORFOR SKAL VI SPARE PÅ VANDET? Det koster fra 20 til 80 kr. pr. m 3 Ressourcer Vandløb løber tør om

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

På det rene med spildevandet

På det rene med spildevandet På det rene med spildevandet Hvem er VandCenter Syd? VandCenter Syd tager hånd om spildevandsrensningen i både Odense Kommune og Nordfyns Kommune, efter vi den 1. januar fusionerede med Nordfyns Spildevand.

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Spar på vandet - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Bedre investering at spare på energien end at sætte penge i banken I de fleste tilfælde vil man være bedre tjent med et nyt toilet

Læs mere

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling Opgave 1 Vandets fordeling! Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand (brug bøger eller internettet)? % af jordens overflade er vand. Forholdet mellem saltvand og ferskvand Hvor mange % er

Læs mere

HORSENS VAND VANDVÆRKER

HORSENS VAND VANDVÆRKER HORSENS VAND VANDVÆRKER Vand - en vigtig ressource Horsens Vand A/S sikrer, sammen med en række private vandværker, vandforsyningen i Horsens Kommune. Drikkevandet i forsyningsområdet for Horsens Vand

Læs mere

Vandets Vej. Lærervejledning

Vandets Vej. Lærervejledning Vandets Vej Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 2 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til?

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til? AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2 Affald hvad kan jeg bruge det til? Hvad er affald? I Danmark smider vi ting i skralde spanden, når vi ikke kan bruge dem længere. Det, vi smider ud, kaldes

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne

Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne Dato 11.3.2013 Dok.nr. 39458-13 Sagsnr. 13-1314 Ref. MLPE Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne Indledning: Idræt og drikkevaner: Børn, unge og voksne skal drikke mindst 1-1½ liter væske om dagen.

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 Personlig hygiejne og rengøring FAKTA 4:1 Personlig hygiejne og rengøring Det er nødvendigt med en god personlig hygiejne og en god hygiejne i køkkenet, når du laver mad. Det er især vigtigt at vaske hænder

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Frugtsalat Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Over eller under jorden Intro Der findes

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

Vandets Vej. Lærervejledning

Vandets Vej. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Det

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

For vandnørder i 5.-6. klasse

For vandnørder i 5.-6. klasse For vandnørder i 5.-6. klasse Indhold Stikord side 3 Vejen til Vandnørd side 4 Billedjagt side 5 Vandkemi side 6 Vandets overflade side 6 Vand-termometer side 7 Kan I smage forskel? side 7 Vandets kredsløb

Læs mere

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst?

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst? I dag skal vi Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. Hvad lærte vi sidst? CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Har i lært noget om, hvad træer kan, hvad mennesker kan og ikke

Læs mere

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 7. 9. klasse

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 7. 9. klasse Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 7. 9. klasse 1 Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 7.-9. klasse 8 lektionsopgaver: a. Vandet i Hillerød....................................... 3 b. Hvorfor spare på vandet?.............................

Læs mere

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015 Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015 Visse Vandværk A.m.b.a. www.vissevand.dk Indholdsfortegnelse Regnskabets hovedtal for 2014 Se nedenfor Regnskab kan efter generalforsamlingen ses

Læs mere

En skoledag om ENERGI

En skoledag om ENERGI Nord Energi forsyner ca. 93.180 forbrugere med el. nord energi Ørstedsvej 2-9800 Hjørring OPSKRIFTER En skoledag om ENERGI 2015-2016 Telefon: 99 24 56 56 www.nordenergi.dk E-mail: info@nordenergi.dk Side

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET DANSK

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET DANSK SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET DANSK 1 BRUG VAND MED OMTANKE TIL GAVN FOR PENGEPUNGEN OG MILJØET Når vi åbner for vandhanen, vasker tøj, eller går i bad, tænker vi sjældent over, hvor

Læs mere

De tre tilstandsformer

De tre tilstandsformer digital Tema De tre tilstandsformer Noter til læreren: Forsøg til slowmotionfilm og elev-fremlæggelser - samt lidt teori 2013 Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver forsøg,

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget?

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget? Du er måske for sød 2 Du er måske for sød 2 Hvor meget sukker er for meget? 2 Hvor meget sukker er der i fødevarerne? 3 Hvorfor er det vigtigt at holde igen? 4 Mellemmåltidet mellemmaden 4 TIPS 5 Opskrifter

Læs mere

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5 Regnvand i haven Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

De 10 kostråd. Rekkus og vennerne har spisefrikvarter... Vi går i butikken! Okay! Jeg drøner lige over i kiosken

De 10 kostråd. Rekkus og vennerne har spisefrikvarter... Vi går i butikken! Okay! Jeg drøner lige over i kiosken publishing De 10 kostråd 1. Spis varieret. 2. Spis grønlandske fødevarer, især fisk. 3. Spis frugt og grøntsager hver dag. 4. Spis groft brød, gryn, kartofler, ris eller pasta hver dag. 5. Spar på fedtet.

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA DANSK VAND GRAND PRIX 2010 Visse Vandværk Fra afleveringen af prøvetagningsflasker fredag den 13. august til smagstesten den 18. september på C.W. Obels Plads, Aalborg. Cykelbud Lars Fischer fra

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Hvad er prisen på dit vand?

Hvad er prisen på dit vand? Hvad er prisen på dit vand? nye veje for vandet 02 FORORD VI SIKRER SUNDT VAND TIL DIG OG DIN FAMILIE Herning Vand er sat i verden for at sikre sundt vand, der er leveret med den rette service og den rigtige

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SPAR PÅ VANDET

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SPAR PÅ VANDET Jeres forældre synes, det er blevet for dyrt med det store vandforbrug, I har i jeres husholdning, og de overvejer derfor forskellige måder at spare på vandet. I hjælper nu jeres forældre med at analysere

Læs mere

Denne bog tilhører: Hej! Navn: Skole: Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag.

Denne bog tilhører: Hej! Navn: Skole: Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag. MIN AFTALE BOG Denne bog tilhører: Hej! Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag. I bogen kan du finde de kost- og motions råd, som vi alle

Læs mere

VELKOMMEN SOM KUNDE I HORSENS

VELKOMMEN SOM KUNDE I HORSENS VELKOMMEN SOM KUNDE I HORSENS KUNDE VED SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS er et selvstændigt anpartselskab, ejet af Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S Samn Forsyning producerer og leverer en

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

TREFOR udskifter vandledningen i din vej

TREFOR udskifter vandledningen i din vej Rent drikkevand i hanen til dig. TREFOR gør en indsats for at sikre rent drikkevand til fremtiden TREFOR udskifter vandledningen i din vej energi til livet Hvorfor udskiftes vandledningen? Som kunde kan

Læs mere

på Tandslet Friskole

på Tandslet Friskole på Tandslet Friskole ALLE VORES IDEER TIL BEDRE BÆREDYGTIGHED PÅ VORES SKOLE OG I KLASSEN: Klik på tegningerne for at komme til vores forskellige ideer. Til sidst kan I læse mere om vores klasse. PAPIR

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne MINDRE KALK I VANDET Blødere vand til forbrugerne 2 Mindre kalk i vandet betyder lavere energiforbrug til husholdningsapparater og varmeanlæg. Det giver fx en årlig besparelse på 18,3 mio. kwh for hele

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

MADKLASSEN 4 Dig og din mad SUKKER

MADKLASSEN 4 Dig og din mad SUKKER 4 N SE S A KL din mad D Dig og A M R E K K SU SUKKER MADKLASSEN 4 For ti år siden fik mange fredagsslik. I dag spiser næsten alle børn og unge slik eller en anden form for tilsat sukker hver dag. Dvs.

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

VandFakta. Vandkvaliteten Fremtidens drikkevand Kontakt os

VandFakta. Vandkvaliteten Fremtidens drikkevand Kontakt os VandFakta Vandkvaliteten Fremtidens drikkevand Kontakt os Nyt navn. Samme gode vand. Odense Vandselskab har skiftet navn til VandCenter Syd, fordi vi i dag også passer på vandet langt uden for Odenses

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING CHILLED, FILTERED & SPARKLING VANDET En gang drak vi det reneste vand direkte fra kilderne. Siden er det gået ned ad bakke... indtil nu! I årevis havde vi kun det vand, som kom ud af hanen. Siden fik vi

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk ÅBNINGSTIDER PÅ GENBRUGSSTATIONERNE Odensevej 230, 5700 Svendborg Mandag-fredag 10.00 18.00 Lørdag, søndag og helligdage 9.00-18.00 Lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar Industrivænget 1,

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere