VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter"

Transkript

1 HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

2 VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig have vand nok i et land som Danmark, hvor det regner året rundt. Men meget af vores grundvand er forurenet, blandt andet af pesticider og klorerede opløsningsmidler, og er derfor uegnet som drikkevand. Rent grundvand er en truet ressource, som vi deler med naturen omkring os. Men det er en svær balance, når både vi og naturen har brug for vandet. I hovedstadsområdet har vi en stor og voksende befolkning, som har brug for stadig mere vand. Men vandet under byen er ubrugeligt, så drikkevandet skal hentes langt fra byen. Samtidig ønsker vi at beskytte naturområderne, hvor vi henter vandet, mod ny forurening og mod overforbrug af vand. 2

3 Derfor er det vigtigt, at vi sparer på vandet. Og derfor giver HOFOR tilskud til boligforeninger, der installerer vandbesparende toiletter og individuelle vandmålere. Fordi vi ved, at det nytter. Hvor meget og til hvem? Hvem kan få tilskud? Alle boligforeninger (leje, ejer, andel og privat) i Københavns Kommune kan søge om tilskud til opsætning af individuelle vand- målere og vandbesparende toiletter. Da der ikke er ubegrænsede tilskudsmidler, prioriteres boligforeninger med et meget højt og/ eller hurtigt stigende vandforbrug. Der kan dog også gives tilskud ud fra andre kriterier. Hvor meget kan man få i tilskud? Tilskuddet fra HOFOR dækker op til 50% af den samlede pris for målere eller toiletter inkl. montering og moms, dog maksimalt kr. pr. lejlighed. Man kan søge tilskud til begge dele og opnå et samlet tilskud på i alt max kr./lejlighed. 3

4 NYE TOILETTER ER HURTIGT TJENT HJEM Det kan altid betale sig at skifte det gamle toilet ud til et nyt to-skyls toilet også selvom toilettet ikke er i stykker. Et ældre toilet kan bruge op til 12 liter vand pr. skyl, mens de vandbesparende toiletter bruger helt ned til 2 liter pr. skyl. Sparetoiletter i ældre ejendomme I ældre ejendomme, hvor kloakinstallationen oprindelig er tilpasset gammeldags toiletter med 10 eller 15 liters skyl, kan etablering af sparetoiletter give problemer. Der kommer langt mindre vand igennem kloakrørene, når man skyller ud, og man risikerer derfor, at afløbsinstallationen ikke skylles ordentligt igennem og til sidst stopper til. Hvis man vil installere vandsparetoiletter med 2+4 liters skyl, anbefaler vi derfor, at man først kontakter en autoriseret kloakmester som kan vurdere, om afløbsinstallationen kan fungere med den nedsatte vandmængde. Vi har ikke kendskab til tilsvarende problemer med sparetoiletter med 3+6 liters skyl. 4

5 Løbende toilet liter spildt vand kr. pr år. Et toilet der løber så lidt, at du ikke kan se det med det blotte øje, kan spilde ca. 100 m 3 om året. Hvis dit toilet løber så meget, at man både kan se og høre det, med uro i vandspejlet og susen fra rørene, er vandspildet på flere hundrede kubikmeter om året, og regningen kan let blive kroner eller mere. Årligt vandforbrug til toiletskyl, pr. beboer med gamle toiletter med 8 liters skyl: liter Årligt vandforbrug til toiletskyl, pr. beboer med nye toiletter med 3+6 liters skyl: liter Besparelse pr. beboer pr. år: liter 5

6 6

7 STORE BESPARELSER MED vandmålere Når der installeres individuelle vandmålere i en ejendom, falder vandforbruget kraftigt. Faktisk er det slet ikke ualmindeligt med besparelser på 20-25%. Det skyldes både at den enkelte beboer bliver opmærksom på sit eget forbrug, og at defekte installationer, især løbende toiletter, bliver hurtigere skiftet eller repareret. Det er også det mest retfærdige: De, der sparer på vandet, modtager en kontant belønning i form af en mindre vandregning, og de der bruger løs, må selv betale for det. For ejendommen som helhed har individuelle vandmålere den sidegevinst, at det giver en lavere varmeregning. For når man sparer på det varme vand bliver der brugt mindre energi på at varme det op. 7

8 ?! FAQ OM INDIVIDUELLE vandmålere Hvor mange målere skal man bruge? For at målerne har effekt, altså virker vandbesparende, skal der måles på alt koldt og varmt vand i samtlige lejligheder i ejendommen. Derfor skal man som minimum regne med to målere i hver lejlighed. Men i de fleste ejendomme er der stigstrenge til både køkkener og badeværelser, og så skal der bruges fire målere pr. lejlighed. I nogle ejendomme skal man bruge endnu flere. Hvad koster en vandmåler? Vandmålere findes i mange forskellige prisklasser, og prisen pr. måler kan variere fra et par hundrede til op mod tusinde kroner. Nogle vandmålere skal aflæses direkte, mens andre kan aflæses trådløst via en håndterminal. Uanset målertype, skal man huske at medregne udgifterne til at få målerne aflæst af et firma, medmindre man vælger at gøre det selv. 8

9 Kan målerne tjene sig hjem? Man sparer altid vand når der installeres individuelle vandmålere men om målerne kan tjene sig hjem, afhænger af, hvor meget vand man sparer, og hvor dyre målerne er i indkøb og montering. Målerne kan som regel tjene sig hjem hvis: 1) ejendommen har et meget højt vandforbrug 30-40% over normalen. 2) man kan nøjes med 2-4 målere i hver lejlighed 3) man alligevel skal skifte stigstrenge i ejendommen Hvor tit skal vi have nye målere? Målerne skal udskiftes eller sendes til stikprøvekontrol hvert 6. år. Stikprøvekontrollen foregår ved, at man betaler for at sende 10% af målerne (dog minimum 5 stk.) til test hos et akkrediteret målerlaboratorium. Laboratoriet afgør om resten af målerne kan sidde i yderligere 3 til 6 år, afhængig af målernes stand. Alle målere skal skiftes efter 12 år, uanset testresultatet. Hvis disse retningslinjer ikke følges, må målerne ikke bruges som grundlag for afregning. Får hver beboer en særskilt vandregning fra HOFOR? Nej, ejendommen får stadig en enkelt, samlet regning fra vandforsyningen. De individuelle vandmålere bruges til ejendommens interne regnskab, og hverken montering, vedligehold eller afregning hører under HOFOR. 9

10 1 1 Hvordan søger vi tilskud? SAMARBEJDER & BYGGESUPPORT Aftalebrev om vandbesparende toiletter HOFOR har godkendt jeres ansøgning om tilskud til opsætning af vandbesparende toiletter til nedenstående adresse: For at få tilskud udbetalt, skal følgende betingelser være opfyldt: Toiletterne skal være installeret inden seks måneder fra dato. Toiletterne skal være godkendt som to-skyls kombinationskloset med lille SAMARBEJDER & BYGGESUPPORT skyl på 2 eller 3 liter og normalt skyl på 4 eller 6 liter. Foreningen skal selv indhente tilbud fra VVS-installatør og sørge for selve opsætningen. Ejerforholdene vedr. toiletterne ændres ikke. Problemer med installation eller drift af toiletterne angår ikke HOFOR. Når toiletterne sættes op, skal beboerne samtidig have information om vandforbrug og besparelser, f.eks. i form af pjecer fra HOFOR. Vedlagte formular fra HOFOR og kopi af faktura fra VVS-installatøren for udført arbejde skal indsendes, inden støtten kan udbetales. Ansøgningsskema til individuelle vandmålere HOFOR kan kræve adgang til at se toiletterne, når de er installeret. Tilskuddets størrelse kan maximalt udgøre 50% af udgiften til indkøb og installation af toiletterne inkl. moms. Underskriv venligst dette aftalebrev for at tilkendegive, at Foreningen Foreningstype (sæt x) foreningen ønsker tilskud på de ovennævnte betingelser Navn på forening Ejerforening Undertegnede ejer/bestyrelsesformand erklærer sig herved indforstået med de Kontaktperson i foreningen nævnte betingelser for udbetaling Andelsforening af tilskud. Adresse Lejerforening Postnr. By Almennyttig Telefon Dato Andet Underskrift Skrivelsen bedes returneret inden 14 dage og skal sendes til: HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35, 2300 København S, Att.: Vandsparerådgivningen Foreningens formand Navn på foreningens formand HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Er boligforeningen momsfritaget? I skal starte med at kontakte vandsparerådgivningen hos HOFOR så vi kan vurdere udviklingen i ejendommens vandforbrug, og afklare om jeres boligforening kan få tilskud. Adresse Postnr. Administrator Navn på administrator Adresse Postnr. By By (sæt X) Ja Nej Hvis jeres boligforening kan få tilskud, kan I gå videre i processen: HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Indhent et tilbud fra en vvs-installatør på indkøb og montering af toiletter/- vandmålere 2. Hvis I søger tilskud til individuelle vandmålere, skal beslutningen om dette op på foreningens generalforsamling. HOFOR skal have en kopi af generalforsamlingsreferatet, hvor det fremgår, at forslaget om installation af individuelle vandmålere er vedtaget. dette kræves ikke hvis der kun søges om tilskud til vandbesparende toiletter. 3. Udfyld ansøgningsskemaet, som kan hentes på og send det, sammen med tilbud fra vvs, og evt. kopi af generalforsamlingsreferatet, til: HOFOR A/S ørestad Boulevard København S Att.: Vandsparerådgivningen Bemærk at der ikke gives tilskud til projekter som allerede er påbegyndt eller gennemført. HOFOR giver kun tilskud hvis arbejdet udføres af en autoriseret vvs-installatør. 10

11 Nye vandmålere kræver nye vaner SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET Når målerne er sat op, skal den enkelte beboer selv betale for sit eget forbrug HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S Telefon Nogle beboere kan risikere at få en høj vandregning, fordi de ikke ændrer deres vaner og deres vandforbrug. Derfor er det en god idé, at foreningen følger op på monteringen af målerne ved at informere beboerne SAVE WATER SAVE MONEY ENGELSK om hvordan de fortsat kan spare på vandet. Vores vandsparefolder, som findes på dansk og ti andre sprog, f.eks. spansk, tyrkisk, tysk og arabisk, kan bestilles hos vandsparerådgivningen i HOFOR på tlf Se mere på eller 11

12 HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S Telefon

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er I velkomne til at henvende jer til jeres kontaktperson

Læs mere

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution Gas på Tværs # 1 F e b r u a r 2 0 0 8 Naturgas Fyn Skån miljøet med en ny gaskedel s i d e # 8 Nyt kundeblad og selskab # 2-3 Hvad laver NGF # 4-5 Spar på energien # 6 Målerbog på nettet # 7 Velkommen

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere