har I styr på vandforbruget?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "har I styr på vandforbruget?"

Transkript

1 har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer

2 vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en sparsom ressource, som indgår i naturens kredsløb. Hvis vores vandforbrug stiger, vil vi på længere sigt skade naturens vådområder og vandløbene i de områder, hvor vandet indvindes. Grundvandet trues af forurening med bl.a. pesticider og klorerede opløsningsmidler. Forurening er den største trussel mod vores rene grundvand og har ført til, at adskillige vandboringer, som københavnerne har fået vand fra, er blevet lukket. Når en boring lukkes, kan man ikke bare lave en ny! i stedet må man hente mere vand fra andre boringer. Men øget oppumpning af drikkevand kan resultere i at stoffer som salt og nikkel trænger ind i grundvandsmagasinerne og forringer drikkevandskvaliteten. Der er altså flere gode grunde til at spare på vandet særligt i hovedstadsområdet, hvor vi har en stor, vandkrævende befolkning, mange forureningstrusler mod grundvandet og et stort ønske om at beskytte de følsomme naturområder. En fælles indsats Københavns Energi og Københavns Kommune har et fælles mål om at få vandforbruget ned. Vi ved, at forbruget falder, når hver familie betaler for sit eget forbrug. Man bliver bedre til at spare, og til at få repareret eller udskiftet defekte vandinstallationer, når man selv skal betale for vandspildet. 2

3 store besparelser med vandmålere Når der installeres individuelle vandmålere i en ejendom, falder vandforbruget kraftigt. Faktisk er det slet ikke ualmindeligt med besparelser på 20-25%. Det skyldes både at den enkelte beboer bliver opmærksom på sit eget forbrug, og at defekte installationer, især løbende toiletter, bliver hurtigere skiftet eller repareret. Sådan fordeler vandforbruget sig typisk i en dansk husstand Det er også det mest retfærdige: De, der sparer på vandet, modtager en kontant belønning i form af en mindre vandregning, og de der bruger løs, må selv betale for det. For ejendommen som helhed har individuelle vandmålere den sidegevinst, at det giver en lavere varmeregning. For når man sparer på vandet, bliver der heller ikke brugt så meget energi på at varme vandet op. 36% Bad og personlig hygiejne 27% Toiletskyl 13% Tøjvask 10% Opvask og rengøring 7% Drikke og madlavning 7% Øvrigt 3

4 vandforbruget faldt med 40 procent På Maltagade på Amager ligger en mellemstor andelsboligforening. Beboerne besluttede i 2004 på en generalforsamling at opsætte individuelle målere i boligforeningen. Målerne har haft en meget positiv indflydelse på ejendommens samlede vandforbrug: Forbruget faldt med 40%! Der er 40 lejligheder i ejendommen og der bor ca. 90 personer. Det gennemsnitlige forbrug var dengang ca m 3 om året. I de efterfølgende år er vandforbruget faldet støt. I 2008 var vandforbruget faldet til 2400 m 3 pr. år. Vandforbruget er altså faldet med mere end 40%. Omsat til sparede udgifter svarer det til ca kr. om året. Den samlede udgift til indkøb og montering af målere var på omkring kr. for målere og opsætning, eller ca. 775 kr. pr. måler, hvilket giver en tilbagebetalingstid på lige under to år. Sammenlignet med andre ejendomme, som har fået opsat målere, er det en meget kort tilbagebetalingstid. I Københavns Energi har vi givet tilskud til individuelle målere siden Derfor ved vi efterhånden, hvilke forudsætninger der skal være til stede, for at målerne kan tjene sig hjem. Dette kan variere en del fra ejendom til ejendom. Hvis I kontakter os, kan vi hjælpe jer med at beregne, om individuelle vandmålere vil være en rentabel løsning i netop jeres ejendom. 4

5 Man kan undersøge om toilettet løber ved at sætte en serviet op mod indersiden af wc-skålen. Hvis servietten bliver gennemvædet, løber toilettet, og skal repareres eller skiftes. nye toiletter er hurtigt tjent hjem Vandforbrug til toiletskyl Liter pr. person pr. år: WC med 8 liters skyl liter WC med 3/6 liters skyl liter Besparelse pr. år liter Det kan altid betale sig at skifte det gamle toilet ud til et nyt to-skyls toilet også selvom toilettet ikke er i stykker. Et ældre toilet kan bruge op mod 12 liter vand pr. skyl, mens de vandbesparende toiletter bruger helt ned til 3 liter pr. skyl. Hvis toilettet er i stykker, for eksempel løber en lille smule, er der meget vand at spare ved at skifte toilettet ud. Et toilet der løber så lidt, at det ikke kan høres, eller ses kan faktisk bruge op til liter vand på et år. Det er lige så meget som en lille familie to voksne og et barn kan bruge på samme tid. Sparetoiletter i ældre ejendomme I ældre ejendomme, hvor faldet på rørene oprindeligt er tilpasset toiletter med liters skyl, kan etablering af sparetoiletter give problemer: Den reducerede vandgennemstrømning kan føre til at kloakrørene under ejendommen stopper til. I forbindelse med installation af sparetoiletter med 2+4 liters skyl, anbefales det derfor at man kontakter en autoriseret kloakmester som kan vurdere, om afløbsinstallationen kan fungere tilfredsstillende med en mindre vandmængde. 5

6 særligt om individuelle vandmålere Hvor mange målere skal man bruge? For at man kan få tilskud fra Københavns Energi skal der måles på alt koldt og varmt vand i samtlige lejligheder. Det betyder at der som minimum skal regnes 2 målere til hver lejlighed. I langt de fleste ejendomme er der dog stigstrenge til både køkkener og toiletter så her behøves 4 målere pr. lejlighed. I nogle ejendomme skal man bruge endnu flere. Hvad koster en vandmåler? Vandmålere findes i mange forskellige prisklasser, og prisen pr. måler kan variere fra et par hundrede til op mod tusinde kroner. Nogle vandmålere skal aflæses direkte, mens andre kan fjernaflæses via en computer. De fjernaflæste målere har den fordel at forbruget kan følges løbende, så overforbrug og lækager opdages med det samme. Vælger man målere der skal aflæses direkte, skal man huske at medregne udgifterne til at få målerne aflæst af et firma medmindre man vælger at gøre det selv. Fjernaflæsningsmoduler til målerne er ikke omfattet af tilskudsordningen. Kan målerne tjene sig hjem? Ja og nej: Man sparer altid vand når der installeres individuelle vandmålere men om målerne kan tjene sig hjem, afhænger af, hvor meget vand man sparer, og hvor dyre målerne er i indkøb og montering. Hvad der ikke kan betale sig for naboejendommen, kan måske godt betale sig for jer! Derfor skal projekterne altid vurderes enkeltvis. 6

7 En god tommerfingerregel er, at målerne kan tjene sig hjem hvis: Hvor tit skal vi have nye målere? Målerne skal som udgangspunkt skiftes hvert 6. år. Man kan også vælge at sende 10% af målerne (men minimum 5 stk) til test hos et akkrediteret målerlaboratorium efter 6 år. Laboratoriet kan så afgøre, om resten af målerne kan sidde i yderlige 3 til 6 år, afhængig af målernes stand. Alle målere skal skiftes efter 12 år, uanset testresultatet. Hvis disse retningslinjer ikke følges, må målerne ikke bruges som grundlag for afregning. Det er naturligvis dyrest første gang der monteres individuelle vandmålere når målerne siden skal skiftes, skal man blot erstatte den gamle måler med en ny. Jeres ejendom har et meget højt vandforbrug I kan nøjes med 2-4 målere i hver lejlighed I alligevel skal skifte stigstrenge i ejendommen I kan få tilskud fra Københavns Energi Får hver beboer så en særskilt vandregning fra Københavns Energi? Nej ejendommen får stadig en enkelt, samlet regning fra Københavns Energi. De individuelle vandmålere skal kun bruges til ejendommens interne regnskab, og hverken montering, vedligehold eller afregning hører under Københavns Energi. 7

8 hvor meget og til hvem? Hvem kan få tilskud? Alle boligforeninger i Københavns Kommune kan søge om tilskud til opsætning af individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter. Da der ikke er ubegrænsede tilskudsmidler, prioriteres boligforeninger med et meget højt og/eller hurtigt stigende vandforbrug. Der kan dog også gives tilskud ud fra andre kriterier. Det er meget vigtigt at I kontakter Vandsparerådgivningen hos Københavns Energi før I går i gang med ansøgningsprocessen så kan vi i fællesskab kigge på udviklingen i ejendommens vandforbrug, og få afklaret, om jeres forening kan få tilskud. Hvor meget kan man få i tilskud? Tilskuddet fra Københavns Energi dækker 50% af den samlede pris for målere/toiletter inkl. montering og moms. Tilskuddet kan dog aldrig blive højere end 1000 kr. pr. lejlighed til hhv. målere eller toiletter, i alt 2000 kr. I praksis betyder det, at man stort set altid kan regne med at få 1000 kr i tilskud pr. lejlighed til udskiftning af toiletterne, mens tilskuddet til etablering af individuelle vandmålere kan variere meget, afhængig af målernes pris og antal, og monteringsarbejdets omfang. 8

9 9

10 sådan søger I tilskud I skal først og fremmest kontakte vandsparerådgivningen hos Københavns Energi, tlf.: , og undersøge, om vandforbruget i jeres ejendom er så højt, at I kan få tilskud. Derefter kan I gå videre i processen: 1. Indhent et tilbud fra en vvs-installatør på indkøb og montering af toiletter/ vandmålere 2. Beslutningen om vandsparende toiletter og/eller individuelle vandmålere skal op på foreningens generalforsamling. Københavns Energi skal have en kopi af referatet, hvor det fremgår, at I ønsker vandsparende toiletter og/eller individuelle vandmålere 3. Udfyld ansøgningsskemaet, som kan hentes på og send det, sammen med tilbud fra VVS, og kopi af generalforsamlingsreferatet, til: Vandsparerådgivningen Københavns Energi Ørestad Boulevard København S Bemærk at der ikke gives tilskud til projekter som allerede er påbegyndt eller gennemført. Københavns Energi giver kun tilskud hvis arbejdet udføres af en autoriseret vvs-installatør. 10

11 nye vandmålere kræver nye vaner Når målerne er sat op, skal den enkelte beboer selv betale for sit eget forbrug. Nogle beboere kan risikere at få en høj vandregning, fordi de ikke ændrer deres vaner og deres vandforbrug. Derfor er det en god idé, at foreningen følger op på monteringen af målerne ved at informere beboerne om, hvordan de kan spare på vandet. Informationsmateriale også på andre sprog end dansk kan bestilles ved at kontakte vandsparerådgivningen hos Københavns Energi på telefon Eller se mere på Vælg fanebladet privat, undermenuen vand, og klik på spar på vandet. Svanemærket tryksag Københavns Energi A/S Vand Layout Dorte P grafisk design Tryk Prinfoholbæk Oplag 2000 stk. Udgivet maj

12 Københavns Energi Ørestads Boulevard København S Telefon

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

TOILET KLUMMEN. EN TIKKENDE BOMBE Utallige kilometer kloakledninger ligger utætte under dine fødder.

TOILET KLUMMEN. EN TIKKENDE BOMBE Utallige kilometer kloakledninger ligger utætte under dine fødder. Skidegode tips til hus og have Læg magasinet på toiletbordet TOILET KLUMMEN så er det ikke så slemt at være på spanden... GENANVEND REGNVAND -skyl ikke guld ud i kloakken! Side 4 GÆT EN LORT Side 9 EN

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Forebyggelse af vandspild

Forebyggelse af vandspild Forebyggelse af vandspild kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning For nylig måtte en mindre dansk virksomhed betale en ekstra vandregning på 172.000 kr. Virksomheden havde haft en skjult

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere