Medborgerskabet og folkesundhed Foregår i og sammen med Aarhus Kommune den marts 2014 på Centralværkstedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medborgerskabet og folkesundhed Foregår i og sammen med Aarhus Kommune den 19.-20. marts 2014 på Centralværkstedet"

Transkript

1 Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade København S. Sund By Netværksdage 2014 Medborgerskabet og folkesundhed Foregår i og sammen med Aarhus Kommune den marts 2014 på Centralværkstedet Kom, lyt, deltag, drøft og overvej, om mere medborgerskab er et godt supplement til de nuværende metoder i sundhedsfremme og forebyggelsesarbejdet i Danmark. Dan din egen mening om bl.a. følgende udsagn: Vi har i gennem de sidste årtier konstant udbygget vores velfærdssamfund, og leverer i dag flere og forfinede ydelser til borgerne end noget andet land i verden. Det kan derfor virke paradoksalt, at vi ikke oplever et stort fremskridt i danskernes sundhed, og til stadighed oplever store problemer med social ulighed i sundhed. Det burde jo være gået lige modsat, og et stigende antal danskere forventes frem mod 2020 at få en livsstilssygdom som fx sukkersyge. Præg dagsordenen for danske kommuners og regioners arbejde med at understøtte robuste lokalmiljøer som en vej frem til bedre folkesundhed for danskerne. Hvad mener du om, at den offentlige sektor kan have overset en meget vigtig ressource, når vi planlægger og leverer velfærd; nemlig borgeren. Borgeren skal have mulighed for at tage ansvar for sin egen tilværelse. For at lykkes med det, skal vi fokusere mere på borgerens ressourcer frem for svagheder. Den enkelte kommune skal kunne se potentialet og fordelene i den enkelte borgers ressourcer og evner, og bruge det aktivt til at sætte borgeren i stand til at skabe et bedre liv for sig selv og sine nærmeste. Den tankegang præger allerede i dag ældreområdet, og der er store fordele ved, at forebyggelsesområdet også får mulighed for at udnytte de gevinster, det giver for både borgere og kommune. Er det sundhedsfremme? Sund By Netværksdage 2014 handler om, hvordan sundhedsfremme kan udvikles, om hvorfor medborgerskab kan være et godt supplement til de eksisterende metoder, og ikke mindst om hvordan; medlemmer, danske og udenlandske gæster bidrager med eksempler fra deres virkelighed. På gensyn til sublimt netværk, vidensdeling, godt selskab og inspiration Aarhus Kommune og Sund By sekretariatet

2 Dag I marts Registrering og morgenkaffe m. bolle og frugt Velkomst v/ Aarhus Kommune og Sund By Netværkets formand Investér for at det sker!!! Få netværket med nye og gamle bekendte. SBNdage bliver gode, fordi du, vi, de andre og jeg selv vil det. v/ konsulent i Sund By Netværket Jacqueline Albers Thomasen Medborgerskab og robuste lokalmiljøer Den teoretiske ramme med praksisnære eksempler, fælles sprog og begrebsafklaring. Om lighed i sundhed som mål, mens medborgerskab og robusthed er et middel. v. Helle Hygum, brobyggeri Københavns Kommune, master i socialt entreprenørskab Frokost Markedsplads stande om medborgerskab Kommuner, regioner, temagrupper, danske og nordiske gæster vidensdeler deres udvalgte indsatser om medborgerskab og robuste lokalmiljøer konkret, strategisk, politisk eller hvordan det nu sker i virkeligheden. 3 x 20 min. runder. Ønske om en stand? Skriv til og beskriv casen om medborgerskab I vil formidle! Forbered 5-7 min. oplæg resten af tiden er forbeholdt spørgsmål fra dit publikum. Der er allerede kommet de første, og listen opdateres, når flere byder ind. Aalborg Kommune Relationel koordinering og fair proces og hvordan disse metoder bidrager til lokal og kommunal merværdi samt lokalt ejerskab. Konkrete eksempler på hvordan det er grebet an i Aalborg kommune og resultater heraf. v. Mads Borgstrøm-Hansen, projektleder, Aalborg Kommune Sundhedsværkstedet Hjørring Kommune Samarbejde mellem Hjørring Kommune og afdelingsbestyrelser samt øvrige frivillige og borgere i lokalområdet Hjørring Vestby om sunde rammer og netværk bl.a. med tiltag om motionsrum, sund servering i hallen, streetbasket, frugthave og fællesspisning. Til lokalområdets arbejdsløse tilbydes Sund Aktivering i samarbejde med Jobcentret. Lokalområdets folkeskole, børne- og ungeinstitution, ældrecenter, Hjørring Musiske Skole, Den Kommunale Tandpleje og UCN-Hjørring er også væsentlige parter i samarbejdet om trivsel og sundhed. Hør om indsatsen og læs mere om Sundt Samspil i Hjørring Vestby. v. Mette Jakobsen, projektleder, Sundt Samspil i Hjørring Kommune

3 14.15 Kaffe Aarhus Kommunes Sund Livsstil Brobygning mellem civilsamfund og kommune Forandring af vaner. Almindelige sund mad. Bevægelsesglæde! Dette er omdrejningspunkterne i projekt Sund Livsstil i idrætsforeninger, som tilbyder forløb med dialogbaseret undervisning og fysisk aktivitet til borgere i Aarhus Kommune. Vi ønsker med Sund Livsstil i idrætsforeninger, at afprøve et koncept for sundhedsfremme, som potentielt kan udbredes til hele kommunen og være med til at skabe sundhed for alle. Målet er at indlede et paradigmeskifte, så der bliver en anden forståelse og baggrund for tanker omkring sundhed, overvægt, madvaner og glæde for bevægelse i Aarhus kommune. Folkesundhed Aarhus samarbejder med fem udvalgte idrætsforeninger. Folkesundhed Aarhus står for udviklingsarbejdet, mens forløbene kører i regi af idrætsforeningerne. Baggrunden for projektet er satsningsområderne Lighed i sundhed gennem målrettede indsatser og Bedre mulighed for fysisk aktivitet i byen og i hverdagen i Aarhus Kommunes Sundhedspolitik v/ Vibeke Brønnum, Folkesundhedschef og Line Rossen, konsulent, Folkesundhed Aarhus, Aarhus Kommune Fredericias bydels-sundhedsprojekt et samskabelsesprojekt der virker! Byrådet igangsatte projektet i Korskærparken (et udsat boligområde) i 2008 og er siden blevet udbygget til endnu et boligområde. Projektets overordnede mål er at fremme lighed i sundhed blandt andet gennem en høj grad af borgerinddragelse. En rapport udarbejdet af MidtLab beskriver bl.a. projektets innovative kraft ved at de eksisterende aktører, dvs. borgere, medarbejdere m.fl. udfordrer hinanden i redefinerede roller og funktioner. Kom og hør hvad det vil sige i praksis og hør nærmere om projektets netop gennemførte slutevaluering. Projektet har bl.a. opnået gode erfaringer med at nå bredt ud og få fat i de beboere, som har mest brug for det. Der er løbende arbejdet med forankring hos de frivillige blandt andet gennem opbygning af foreninger. I øjeblikket intensiveres arbejdet med at overdrage aktiviteterne til de gode frivillige kræfter i området, bl.a. via en samarbejdsaftale. v/ Susanne Vangsgaard, strategisk sundhedskonsulent, Fredericia Kommune Oversigten over stande opdateres løbende! Kærlig kommune Fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus Kommune! Om sundhedsfremme og medborgerskab - relationer, medmennesker i kommunen imellem. Med begrebet Kærlig Kommune har Sundhed og Omsorg afskaffet forestillingen om borgeren som én, der bestiller ydelser hos kommunen. I stedet arbejdes der med at skabe gensidige relationer, der bygger på Medmenneskelighed og Medborgerskab med stort M. Hvordan kan den vinkel tænkes ind i en sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

4 Kærlig Kommune er Aarhus Kommunes vision for udviklingen af et velfærdssamfund, hvor borgerne har mere magt og hvor velfærd skabes i fællesskab. Udgangspunktet er at velfærdssamfundet ikke er et forsikringsselskab, men et samfund, som bygger på medborgerskab og nærhed. v./ direktør for Sundhed og Omsorg Hosea Dutschke m.fl Festmiddag med underholdning efter middagen er der betalingsbar frem til midnat. Dag II marts Godmorgen, morgensang & Kick Off til dag II Medborgerskab og lighed i sundhed Vælg to sessioner/workshop ved tilmeldingen 1) Intro til Community Champions-metoden anvendt i Sund By Netværkets Netværk for fællesskabsagenter en indsats i 2014 om at være på kanten af det offentlige, at samskabe og understøtte udvikling af et aktivt medborgerskab som et middel til at fremme lighed i sundhed. v/ Jacqueline Albers Thomasen, konsulent i Sund By Netværket 2) Kan sundhedsfremme betale sig? Få svaret, og indsigt i hvordan kommuner og regioner kan tænke sundhedsøkonomi med ind i indsatser målrettet aktivt medborgerskab. Vi skal investere i gode liv, og skal skabe bedre vilkår for bedre liv. Vi skal ikke alene se efter besparelser. v/ Jakob Kjellberg, Projektchef, KORA 3) Nordiske WHO Healthy Cities Network præsenterer deres best cases og projekter til inspiration 4) Sager der samler er en forening, der har skabt et stærkt netværk af mennesker fra byens virksomheder, fra kommunen, fra regionen, fra uddannelser og ganske almindelige borgere. Sammen tager de fat i udfordringer omkring bæredygtighed, sundhed og fællesskab - og skaber initiativer, der gør en forskel og inspirerer til nytænkning. På denne workshop kan du høre om hvordan der arbejdes med medborgerskab som strategi til mobilisering omkring fælles udfordringer. Du kan opleve konkrete eksempler på initiativer, der forbinder mennesker på tværs af sædvanlige skel og fører til nyskabende løsninger. Du kan få indsigt i, hvordan der er skabt et partnerskab med Aarhus Kommune, der understøtter samskabelse mellem kommune og civilsamfund. v/ Paul Natorp, Sager der Samler arena for aktivt medborgerskab Pause

5 Skab personligt overskud via autenticitet, personlig power og arbejdsglæde For at få succes med medborgerskab så kræver det, at du er god til at skabe relationer. Den bedste måde, at skabe relationer på er, at du bliver klar i spyttet, så ingen er i tvivl om hvad du mener, og hvad din hensigt er. Din personlige gennemslagskraft er katalysator for det arbejde, og arbejdsglæden er et vigtigt element at huske i den proces. I dette oplæg får du tips og tricks til at forfine og forstørre alt det gode ved dig, så dine omgivelser kan blive smittede af den gode energi. v. Karin Krogh, foredragsholder og personlig performance mentor Tak for i år Frokost to go or to stay! Det årlige repræsentantskabsmøde for koordinatorer og sundhedschefer Ifølge vedtægterne skal repræsentantskabet varsles om mødet senest otte uger før afholdelse, og den endelige dagorden udsendes senest 14 dage før mødet. Der er valg til bestyrelsen, da valgperioden for to medlemsvalgte medlemmer ophører samt valg til de to suppleantposter, der er et-årige. Der er desuden formandsvalg, som foregår direkte. Kandidater bedes indsende deres skriftlige kandidatur til sekretariatet senest den 5. marts 2014: Vedtægternes 5 og 6 omhandler repræsentantskabsmødet og valg-proceduren. Find dem på hjemmesiden:

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS VI TAGER ANSVAR SAMMEN Da Michael fik en mentor gennem Ungdommens Røde Kors, mødte han for første gang

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere