At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At forandring fryder er ikke altid til at få øje på"

Transkript

1 At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at komme videre. 1

2 Når nøglen ikke længere passer i døren er en fornemmelse, som jeg ved, at mange af vores medlemmer har oplevet de senere år. Arbejdspladsen, man gik hjem fra i går, er ikke den samme, man møder på i dag. For køkkenerne forandrer sig konstant og med lynets hast. Både på de indre linjer med kvalitetsudvikling, kompetenceløft og større synlighed. Og på de ydre med nye driftsherrer, produktionsformer og fysiske rammer. Jeg ved, at alle vores medlemmer dagligt knokler for at gøre en forskel for mange mennesker. At fremstille over en million måltider hver dag giver en erfaring og viden om, hvad der virker og ikke virker. Det er desværre bare ikke alle politikere og kassemestre, som sætter lige stor pris på det. I hvert fald ikke når budgetterne skal forhandles på plads eller når nogle udefra siger: Det kan vi gøre billigere og bedre. Så står det kommunale eller regionale køkken i skudlinjen igen. Mange offentlige køkkener oplever ikke bare én gang, men mange gange at blive omstruktureret, udliciteret, taget hjem igen, privatiseret, centraliseret, kommunalreformeret osv. osv. Og i kølvandet på forandringerne opstår utryghed og uro blandt medarbejdere og ledere: Mister jeg mit job? Bliver jeg flyttet til et andet køkken? Får vi ny ledelse? Går vi ned i løn? Kan jeg se mig selv i den nye struktur og produktion? Kost & Ernæringsforbundet genkender det, fordi vi stort set altid er involveret i forandringssagerne. Nogle gange fordi der skal kæmpes for at bevare ordentlige løn- og arbejdsforhold i de nye rammer. Andre gange fordi vi skal sikre, at alle spilleregler overholdes, når forbundet støtter og hjælper vores medlemmer gennem de ofte kaotiske processer. I denne pjece kan du læse mere om den støtte og hjælp, vi giver, hvis forandringerne også når din arbejdsplads. For selvom man siger, at forandring fryder, er det nogle gange ikke til at få øje på. Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet 2

3 Opbakning til at klare udfordringerne Forandringens vinde har blæst igennem de offentlige køkkener de seneste mange år ofte med stormstyrke. Når politikerne eller topledelsen vedtager en forandring, påvirker det dine arbejdsvilkår og kan skabe utryghed: Skal jeg nu fyres, flyttes til et andet køkken, lave noget andet end jeg plejer eller bare løbe endnu stærkere, end jeg gør i forvejen? I den situation giver Kost & Ernæringsforbundet dig hjælp og opbakning. Små eller store forandringer? Hvilken støtte og hjælp, du kan få brug for, afhænger helt af, om der er tale om mindre ændringer, f.eks. i måden at organisere arbejdet på, eller om store forandringer, f.eks. sammenlægning med andre køkkener, mange afskedigelser eller ny driftsherre. Hvor stor forandringen er det, som i fagsprog kaldes en væsentlig eller uvæsentlig ændring har stor betydning for din situation, dine valg og muligheder. Som udgangspunkt har din arbejdsgiver ret til at ændre dine arbejdsvilkår, forflytte eller opsige dig, for eksempel når der skal omstruktureres, udliciteres, findes store besparelser, centraliseres med lukning af mindre køkkener til følge osv. Sker det, er det en væsentlig ændring i dine arbejdsforhold. Og så skal du selv på banen og træffe nogle beslutninger om, hvad du vil fremover. En væsentlig ændring er for eksempel også, hvis du mister din funktionærstatus går ned i løn får en anden stilling får nedsat din arbejdstid eller går op i tid får større afstand, så du ikke kan nå frem til arbejdet i tide. 3

4 Skal du fortsætte eller stoppe? Når der er tale om væsentlige ændringer i dine arbejdsvilkår, svarer det til, at arbejdsgiveren opsiger dig og ansætter dig igen på nye vilkår. Sker det, har du krav på en frist, der svarer til din opsigelsesfrist. Du kan så vælge at fortsætte på arbejdspladsen på de nye vilkår eller stoppe. Vælger du at stoppe, har du de samme rettigheder, som hvis du var blevet sagt op. Men: Det er altid nødvendigt helt konkret at vurdere, om der er tale om en væsentlig forandring i lige præcis dit tilfælde. Det hænger blandt andet sammen med, hvad der står i dit ansættelsesbrev, hvad kutymen på din arbejdsplads er, og hvilken konkret betydning ændringen har for dig. Nye vilkår Er der derimod tale om små eller mindre væsentlige ændringer i dine arbejdsvilkår, skal du begynde på de nye vilkår efter et passende varsel, der afhænger af den konkrete situation. Vil du ikke fortsætte, skal du selv sige op. Det har betydning for dine dagpenge du får typisk tre ugers karantæne af din a-kasse. Kommer du ud for en situation, hvor der er ændringer, skal du altid kontakte din tillidsrepræsentant, regionsformand eller sekretariatet. Spørgsmål, du bør kende svarene på Hvad står der i dit ansættelsesbrev om arbejdsændringer? Hvor længe har du haft dit nuværende job? Hvordan ændres din daglige arbejdstid? Hvordan ændres din fysiske placering? Din arbejdsgiver skal informere MED-udvalgene på arbejdspladsen om de planlagte forandringer, hvis de har betydning for arbejds- og personaleforholdene informere om forandringerne så tidligt som muligt i forløbet, så medarbejdernes repræsentanter kan nå at komme med synspunkter og forslag, der kan indgå som en del af grundlaget for den endelige beslutning og så der er tid til at tale om konsekvenserne af forandringerne. 4

5 En helt ny køkkenverden Vi er startet på et helt nyt liv. Køkkenet er nyt, produktionen er helt anderledes, og nogle af medarbejderne har fået nye arbejdsforhold, især i pakkeriet og færdigvarelageret, som er koldt at stå i. Om det er bedre eller dårligere er for tidligt at sige endnu. Der går mindst et-to år, før alt kører på skinner. I udbudsprocessen, som har varet i næsten tre år, har jeg haft en tæt kontakt med Kost & Ernæringsforbundets konsulenter. Hvis jeg har været utryg, har jeg bare grebet telefonen. Den hjælp har været uundværlig. Jeg kan godt tage tæskene, men alt det juridiske i aftaler osv. skal en tillidsrepræsentant ikke stå alene med, og det har jeg heller ikke gjort. Og man skal jo huske, at man har medindflydelse i sådan en proces. Man skal huske, at man ikke står alene med det hele. Kost & Ernæringsforbundet er en god sparringspartner. Ernæringsassistent og tillidsrepræsentant Lis Hansen om processen, da Det Danske Madhus i sommeren 2010 overtog driften af det kommunale køkken i Varde Kommune. I den forbindelse blev køkkenet moderniseret og lagde produktionen om fra varmholdt til kølemad, og enkelte medarbejdere blev afskediget eller søgte selv væk. Vi er vant til forandringer Vi skulle spare 30 årsværk, så vi er nu banket ti år tilbage i produktionen, der er lagt om til varm mad til frokost og kold mad til aften. Men vi har været både udliciteret og indliciteret i de 11 år, jeg har været her, så vi er vant til forandringer og er så omstillingsparate, at folk har taget det hele ok, selvom der selvfølgelig var stor usikkerhed i nogle dage omkring fyringerne. Som tillidsrepræsentant skal jeg være der for mine kolleger. Jeg har bl.a. hjulpet de opsagte med at skrive høringssvar, jeg sad med til afskedigelsessamtalerne, jeg har svaret på mange spørgsmål og forklaret dem, at de ikke blev fyret af personlige grunde. Det betyder meget for dem. Jeg har lænet mig op af den tryghedsordning, organisationerne har aftalt med jobbank, psykologhjælp, jobsøgningskurser osv. Og jeg har udnyttet netværket i MED-udvalget, hvor alle organisationerne fra Sundhedskartellet sidder med. Her har vi fået mange informationer, som vi har meldt ud i køkkenet, inden der opstod rygter. Hvis jeg har været usikker på noget, har jeg ringet til Kost & Ernæringsforbundet og fået svar. Pernille Faurschou, ernæringsassistent samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentant på Hillerød Hospital om den besparelse i køkkenet på ni mio. kr., der i 2010 kostede fem kostfaglige medarbejdere jobbet og medførte en større omlægning af produktionen. Nu ser vi fremad Kommunens beslutning om at centralisere produktionen skabte stor frustration og utryghed blandt kollegerne i køkkenerne, indtil vi fik en klar melding om, hvem der var købt og solgt. Det var modbydeligt. Men det hele er faldet på plads, og alle er begyndt at se fremad og glæde sig til at komme i gang med det nye. Vi vil alle sammen gerne påvirke og udvikle kvaliteten af maden. Vi har jo vores faglige stolthed og håndværk. Som tillidsrepræsentant har min rolle blandt andet været at deltage i møder i MED-udvalget, byggemøder, skrive høringssvar, mødes med repræsentanter fra kommunen og være med til at ansætte nye ledere. Det har jeg ikke prøvet før, og det har været rigtig spændende. Jeg synes, jeg har haft stor indflydelse. Undervejs har jeg brugt min regionsformand i Kost & Ernæringsforbundet som sparringspartner, så jeg ikke fik hårene i maskinen ved at sige eller gøre noget forkert. Hendes støtte har betydet utroligt meget, hun er kanon god at tale med, og jeg kan altid bare ringe til hende. Helle Pedersen, ernæringsassistent og tillidsrepræsentant i Assens Madservice om centraliseringen og omlægningen af ældremadsproduktionen i Assens Kommune i 2010 i ét centralkøkken med kølemad. I den forbindelse lukkede fem mindre køkkener, og syv kostfaglige medarbejdere blev afskediget. 5

6 Vi hjælper dig Kost & Ernæringsforbundet er et netværk af tillidsrepræsentanter og regionsformænd i hele landet samt konsulenter og formand Ghita Parry i sekretariatet. De arbejder sammen for at give dig og dine kolleger den bedst mulige service og hjælp også når situationen på din arbejdsplads forandrer sig. Her kan du se den ekspertise, de hver især repræsenterer: Din lokale tillidsrepræsentant HER STÅR DU Tillidsrepræsentanten er din tætteste kontakt og hjælpende hånd i forbindelse med forandringer på din arbejdsplads. Tillidsrepræsentanten får information fra ledelsen og MEDudvalget om forandringerne og kan derfor oftest svare på dine spørgsmål. Din tillidsrepræsentant kan være i tæt dialog med både ledelsen og medarbejderne i køkkenet under hele forandringsprocessen, sørge for, at du og dine kolleger får indflydelse på forandringssagen, og at den bliver behandlet i MED-udvalget, inden der tages en politisk beslutning, udarbejde høringssvar sammen med jer i køkkenet, udtale sig og skrive læserbreve til de lokale medier om jeres syn på sagen, samarbejde med tillidsrepræsentanter fra andre faggrupper, der også berøres af forandringen, udarbejde retningslinjer i samarbejde med ledelsen, hvis der evt. skal afskediges medarbejdere, være bisidder for dig, hvis du indkaldes til samtaler i forbindelse med forandringen, tale med dig, hvis du er usikker på dit ansættelsesforhold i fremtiden. 6

7 Formanden sekretariatet Regionsformanden Din tillidsrepræsentant har en tæt kontakt med din regionsformand. Regionsformanden får bl.a. oplysninger om forholdene på arbejdspladsen fra tillidsrepræsentanten og er derfor en vigtig medspiller i tiden op til den endelige beslutning om forandringen i dit køkken. Regionsformanden kan indkalde til medlemsmøder, hvor I kan tale de konkrete sager igennem og her vurdere, om der er behov for at kontakte de faglige eksperter i Kost & Ernæringsforbundet, sikre, at din a-kasse, FTF-A, inddrages, så du er sikret dine rettigheder, hvis du bliver arbejdsløs, tage initiativ til at mødes med borgmesteren, socialudvalgsformanden og andre centrale politikere eller embedsmænd i sagen, påvirke politikerne med læserbreve, happenings i forbindelse med byrådsmøder m.m. og udarbejde høringssvar. Når den endelige politiske beslutning er taget, f.eks. om udlicitering, køkkenlukning og/eller afskedigelser, kan du i tæt samarbejde med din tillidsrepræsentant og regionsformand få særlig hjælp fra Kost & Ernæringsforbundets jurister og konsulenter ved forhandling, virksomhedsoverdragelse osv. De kan bistå dig med konkrete forhandlinger med din arbejdsgiver om forandringens konsekvenser for dine løn- og ansættelsesforhold, at behandle din sag, hvis særlige forhold i forbindelse med forandringen skal forhandles på plads med den tidligere eller nye arbejdsgiver, juridisk bistand i din sag, at sikre, at f.eks. varslingsregler og andre retningslinjer i forbindelse med væsentlige ændringer i dit arbejdsforhold overholdes, at gennemgå dit evt. nye ansættelsesbrev. Du har altid mulighed for at kontakte Ghita Parry, som f.eks. kan hjælpe dig med at påvirke sagen ad politisk vej, f.eks. ved at kontakte politikere i regeringen og Folketinget, hvis sagen er så principiel, at den kan medføre en revidering af den nuværende lovgivning tage kontakt til andre fagforbund for at danne alliancer. 7

8 Hjælp og støtte Køkkenerne har undergået store forandringer de seneste mange år med omlægninger, sammenlægninger, udliciteringer, nedskæringer og afskedigelser. Forandringer påvirker dine arbejdsvilkår og din tryghed som medarbejder. Derfor handler denne pjece om den hjælp og støtte, Kost & Ernæringsforbundet tilbyder dig, hvis din arbejdsplads står over for eller midt i en større forandring. Fem gode råd ved forandringer på arbejdspladsen 1. Husk, at du og dine kolleger har indflydelse i MED-udvalget. Brug den indflydelse til at påvirke beslutningerne. 2. Sørg altid for, at din tillidsrepræsentant eller en ekspert fra Kost & Ernæringsforbundet er med i processen. 3. Skriv ikke under på noget, før din tillidsrepræsentant eller en konsulent fra Kost & Ernæringsforbundet har læst papirerne. 4. Tilbyder eller lover ledelsen dig noget, så få det på skrift. 5. Du og din tillidsrepræsentant er altid velkomne til at kontakte Kost & Ernæringsforbundet. Kontakt os På vores hjemmeside finder du kontaktoplysninger på vores regionsformænd, konsulenter i sekretariatet, formand Ghita Parry og Kost & Ernæringsforbundet generelt. Du kan gå direkte ind på region.kost.dk Kost & Ernæringsforbundets sekretariat finder du her: tlf mandag-torsdag kl fredag kl Du kan få flere oplysninger om forandringer: Henvend dig til arbejdsmarkedskonsulent Morten Seerup på tlf eller kost & ernæringsforbundet layout: paramedia 1554 Fotografer: Michael bo rasmussen anders heeggaard henrik frydkjær kissen møller Hansen michael lange 1kost&ernæringsforbundet - din tryghed i forandring

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter tilbereder hver dag sund, lækker, velsmagende og ernæringsrigtig mad. Mad, som gør en stor forskel for dem, som spiser

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Professionsbachelorer med fart på karrieren

Professionsbachelorer med fart på karrieren Professionsbachelorer med fart på karrieren Kært barn har mange navne: Kostfaglig leder, kvalitetskoordinator, sundhedskonsulent i ernæring, klinisk diætist, cateringleder, cafémedarbejder, ernæringskonsulent

Læs mere