Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel"

Transkript

1 Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014

2 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift

3 Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås op som ledig...6 Den nye apoteker...7 Sådan forløber en struktursag...9 Hvem bliver hørt i apoteksstruktursager? Farmakonomforeningens høringssvar Dine vilkår under en struktursag Apoteket omdannes til en filial Apoteket nedlægges Oprettelse, nedlæggelse eller flytning af apoteksenheder.16 Omdannelse af apoteksudsalg Opsigelse af TR Er du i tvivl? Varsling af vilkårsændringer Farmakonomforeningen 3

4 Apotekerskift Privat Apotek Forord Apotekerskift og struktursager har høj prioritet i Farmakonomforeningen. Ændringer i ejerskabet til et apotek har stor betydning for de ansatte farmakonomer, og derfor ser vi det som en vigtig opgave at hjælpe farmakonomerne bedst muligt igennem processen. Det handler ikke kun om den daglige ledelse - det handler også om apotekets plads i nærområdet og om farmakonomernes arbejdsvilkår. Apoteksmonopolet er garanten for en lægemiddelforsyning med høj sikkerhed og kvalitet til alle danskere, uanset hvor de bor i landet. Det skal bevares, men også løbende udvikles. Farmakonomforeningen arbejder for, at der er et passende antal apoteker og apoteksfilialer over alt i landet. Vi mener ikke, at den nuværende udvikling med færre og færre selvstændige apoteker skal fortsætte, for især i byerne er der grundlag for flere apoteker, ligesom der i yderområderne ikke må blive for langt mellem de selvstændige enheder. I samarbejde med medlemmerne og foreningens forfremmelseskonsulent bruger vi alle muligheder for at påvirke beslutningerne om nedlæggelse, omlægning eller udvidelser af apotekerne. Når et apotek skifter ejer, kan det give anledning til spørgsmål og usikkerhed blandt de ansatte. Allerede når apotekeren begynder at tale om, at ville opgive bevillingen melder spørgsmålene sig. Nogen ser det som en spændende udfordring at skulle have ny arbejdsgiver, andre ser det som en uvelkommen omvæltning. 4 Apotekerskift

5 Hvad kommer det til at betyde for kulturen på arbejdspladsen? Et apotekerskifte kan være lige så udfordrende som at skifte til en anden arbejdsplads. Og hvad nu hvis apoteket nedlægges eller kommer ind under et andet apotek? Hvad betyder det for mig? Nogle vil måske være bange for at blive afskediget, andre vil overveje at gå på efterløn. Undgå mytedannelser om det frygtelige, der kan ske. Fokuser på muligheder fremfor begrænsninger. Et apotekerskifte kan være en anledning til at drøfte jeres ønsker til fremtiden og måske få ændret på arbejdets organisering. I denne pjece kan du læse mere om dine rettigheder i forbindelse med en struktursag og et apotekerskifte. Vi anbefaler, at du og dine kolleger læser den, allerede når jeres apoteker begynder at overveje at stoppe. Når I kender jeres rettigheder og muligheder, har I bedre mulighed for at være på forkant med situationen og være med til at præge overgangen efter jeres ønsker. Jeg håber, at du vil bruge pjecen - og at du ved struktursager vil tage del i dialogen med os om, hvordan vi bedst muligt sikrer din arbejdsplads. Hvis du og dine kolleger er usikre på jeres situation, kan I kontakte sekretariatet for råd og vejledning. Venlig hilsen Susanne Engstrøm formand Farmakonomforeningen 5

6 Apotekerskift Privat Apotek Ny apoteker Når en apoteker opgiver sin bevilling, kan Sundhedsstyrelsen enten slå bevillingen op som den er eller starte en struktursag. En apoteksbevilling slås op som ledig Sundhedsstyrelsen slår den ledige apoteksbevilling op med evt. tilhørende enheder. I den forbindelse kontakter Farmakonomforeningens forfremmelseskonsulent tillidsrepræsentanten på det ledige apotek, for at høre farmakonomernes ønsker til profil for den nye apoteker. Du kan læse mere om forfremmelseskonsulentens arbejde på under Løn & ansættelse - Privat apotek - Ny apoteker - Forfremmelseskonsulent. Det er vigtigt, at farmakonomerne på apoteket gør sig nogle overvejelser om deres ønsker til en ny apoteker: Hvilken ledelsesstil der passer til dem Hvilken profil der passer specielt til apoteket Der er ikke mulighed for at pege på konkrete kandidater, men I kan fortælle forfremmelseskonsulenten hvilke ledelsesmæssige kvalifikationer, den nye apoteker bør have. På den måde kan I indirekte påvirke valget af jeres nye apoteker. Forfremmelseskonsulenterne giver som rådgivende organ til Sundhedsstyrelsen deres vurdering af hvem der er den bedst egnede til at overtage den ledige bevilling. 6 Apotekerskift

7 Sundhedsministeren træffer i princippet den endelige afgørelse i struktursager, men har siden foråret 2012 uddelegeret opgaven til Sundhedsstyrelsen. I praksis er det derfor Sundhedsstyrelsen, der afgør struktursager. Den nye apoteker Når den nye apoteker har overtaget apoteket, er der tale om en virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at de ansatte er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Der skal skrives nye ansættelsesbeviser, fordi du får en ny arbejdsgiver. Virksomhedsoverdragelsesloven sikrer, at du bevarer dine nuværende løn- og ansættelsesvilkår. Det betyder for eksempel, at du bevarer din ansættelsesanciennitet og Ny løn forhandlet med den gamle apoteker. Hvis der sker ændringer i dine vilkår, skal det ske med saglig begrundelse og med et varsel, der svarer til dit opsigelsesvarsel. Ny Løn kan kun siges op efter reglerne i Vejledning om Ny Løn i overenskomsten. Ny Løn kan ikke siges op med alene begrundelsen apotekerskifte. Har du fået personligt tillæg, kan det kun siges op med dit opsigelsesvarsel. Har du mundtlige aftaler om eksempelvis placeringen af arbejdstid med din gamle apoteker, er det vigtigt, at du får denne aftale ført ind i det nye ansættelsesbevis. Så skal der nemlig være en saglig begrundelse for, at den nye apoteker kan opsige dette vilkår, og det kan kun ske med dit opsigelsesvarsel. Farmakonomforeningen 7

8 Apotekerskift Privat Apotek Sådan forløber en struktursag En struktursag starter i Sundhedsstyrelsen, der udarbejder et forslag til en ny struktur i området omkring det ledige apotek. Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt i nogle vedtagne pejlemærker for omsætning på apotekerne i området, og i udviklingen i befolkningsgrundlaget. Der tages også hensyn til afstand til andre apoteker. Struktursager om ændringer i det enkelte apoteks status kan føre til: at apoteket alligevel bevares som selvstændig enhed at apoteket bliver omdannet til en supplerende enhed. Apoteket vil således stadig være et selvstændigt apotek, som blot er ejet af en apoteker, der i forvejen har et eller flere apoteker at apoteket omdannes til en filial og lægges ind under et andet apotek at apoteket nedlægges Sager om ændring af apoteksfilialer og apoteksudsalg kan føre til: oprettelse, omdannelse, nedlæggelse eller flytning af disse enheder 8 Apotekerskift

9 Hvem bliver hørt i apoteksstruktursager? Sundhedsstyrelsen sender sit forslag i høring hos bl.a. Danmarks Apotekerforening, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen, samtidig med at de orienterer det pågældende apotek og naboapoteker om høringen. Når Sundhedsstyrelsen har modtaget svar på høringen, træffer styrelsen en beslutning. Formelt er det Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der træffer afgørelse om oprettelse, flytning eller nedlæggelser af apoteker og apoteksfilialer, men siden foråret 2012 har ministeriet uddelegeret opgaven til Sundhedsstyrelsen. Farmakonomforeningens høringssvar Farmakonomforeningen udarbejder høringssvar til Sundhedsstyrelsen efter følgende retningslinier: Strukturbrevet fra Sundhedsstyrelsen med notat om ændringen og konsekvenserne sendes til tillidsrepræsentanten på det berørte apotek og til tillidsrepræsentanterne på de naboapoteker, der kan blive berørt af ændringen. Herudover sendes det til regionsformanden i den berørte region. De opfordres til at komme med deres bemærkninger til forslaget. Strukturbrev uden notat sendes til orientering til de øvrige HB-medlemmer og til forfremmelseskonsulenten. Farmakonomforeningen udarbejder høringssvaret til Sundhedsstyrelsen på baggrund af formandskabets drøftelse og beslutning. Bemærkningerne fra tillidsrepræsentanter og regionsformand indgår i vurderingen. Høringssvaret sendes til orientering til alle berørte tillidsrepræsentanter, til hovedbe- Farmakonomforeningen 9

10 Apotekerskift Privat Apotek styrelsen og til forfremmelseskonsulenten. Alle ikke-fortrolige dokumenter i en struktursag lægges på hjemmesiden. Hvis Sundhedsstyrelsens forslag lægger op til at nedlægge apoteket, besøger Farmakonomforeningens formand og/eller næstformand normalt det nedlægningstruede apotek sammen med formanden for regionen inden foreningen skriver høringssvar. 10 Apotekerskift

11 Dine vilkår under en struktursag Nedenfor vil vi informere om de vilkår, du skal være opmærksom på, hvis dit apotek bliver omfattet af en struktursag. Der er rettigheder i overenskomsten og i lovgivningen, som har betydning. Apoteket bliver omdannet til en supplerende enhed Hvis apoteket omdannes til en supplerende enhed har det stadig status af selvstændig apotek, men bliver ejet af en apoteker, som har et andet apotek i forvejen. De ansatte på den supplerende enhed er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Det betyder, at der ikke umiddelbart sker ændringer af dine løn-og ansættelsesvilkår. Hvis den nye apoteker ønsker at benytte din arbejdskraft på begge sine apoteker, skal det fremgå af dit ansættelsesbevis. Der skal under alle omstændigheder skrives nyt ansættelsesbevis, da du får ny arbejdsgiver. Hvis du skal arbejde på begge enheder, skal dette varsles med mindst 4 uger. Hvis du har længere afstand til det nye arbejdssted, vil varslet, afhængig af afstanden, være helt op til dit opsigelsesvarsel. Tommelfingerreglen er, at hvis afstanden er forøget med mere end 10 kilometer eller med mere end 30 minutter hver vej, skal ændringen varsles svarende til den enkeltes opsigelsesvarsel. Læs mere på side 17. Ændringer i dine vilkår eller arbejdsfunktioner kan være så væsentlige, at det kan overvejes at betragte dem som en opsigelse. Der er ingen faste regler om, hvornår det vil være tilfældet, men vil bero på en konkret vurdering i den enkelte Farmakonomforeningen 11

12 Apotekerskift Privat Apotek situation. Kontakt sekretariatet, hvis du har brug for rådgivning. Ny Løn anvendes på samme måde på supplerende enheder som på filialer. Det er beskrevet i Vejledning om Ny Løn bagerst i overenskomsten. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan vælges tillidsrepræsentant også på den supplerende enhed. Apoteket omdannes til en filial Når et apotek bliver omdannet til en filial, bliver det nedlagt som selvstændig enhed og kommer til at høre under et andet apotek. Når dit apotek omdannes til en filial, er du også omfattet af Virksomhedsoverdragelsesloven. Omdannelsen til filial kan betyde nogle omfattende ændringer af dine ansættelsesvilkår. Det kan være at nogle af funktionerne nedlægges eller overflyttes til moderapoteket og det kan være at der ansættes en farmakonom som filialleder. Måske vælger apotekeren, at der skal være flere farmakonomer beskæftiget på moderapoteket end på filialen. Hvis der er ændring af dit arbejdssted fra filial til moderapotek, skal denne ændring varsles med mindst 4 uger, afhængig af afstanden til det nye arbejdssted. Læs mere på side 17. Hvis der i forbindelse med omdannelsen til filial sker nedlæggelser af funktioner, kan funktionen nedlægges øjeblikkelig, 12 Apotekerskift

13 men du bevarer din løn for funktionen (funktionsløn) i din individuelle opsigelsesperiode. At apoteket bliver omdannet til en filial, er ikke i sig selv en saglig grund til at skære i farmakonombemandingen. Hvis der bliver varslet afskedigelser i forbindelse med omdannelsen til filial, så bør I kontakte sekretariatet hurtigst muligt. Apoteket nedlægges Hvis apoteket bliver nedlagt, bliver alle sagt op. Det kan dog være at dele af apoteket, for eksempel et apoteksudsalg eller en filial bevares, men tilknyttes et andet apotek. I de tilfælde vil de farmakonomer der har arbejdet på den overflyttede enhed blive virksomhedsoverdraget til det apotek, der skal have apoteksudsalget/filialen. Det kaldes en delvis virksomhedsoverdragelse. Opsigelsen af de farmakonomer, der ikke bliver virksomhedsoverdraget, skal ske med deres individuelle varsel. Hvis varslet løber efter apoteket er lukket, vil farmakonomerne blive fritstillet, når apoteket er lukket og efter de evt. har deltaget i oprydningen. Fritstilling betyder, at de ikke skal møde på arbejde i den resterende del af opsigelsesperioden, men alligevel vil modtage deres sædvanlige løn. Inden opsigelserne afgives skal det undersøges, om lukningen falder ind under Lov om masseafskedigelse. Det betyder, at apotekeren skal forhandle med organisationerne om vilkårene for afskedigelserne. Denne forhandling skal finde sted med henblik på at begrænse antallet af afskedigelser eller afbøde Farmakonomforeningen 13

14 Apotekerskift Privat Apotek følgerne ved afskedigelse. Først efter en sådan forhandling, kan opsigelserne gives. Når det er besluttet, at apoteket nedlægges og farmakonomerne har modtaget deres opsigelser, kommer der repræsentanter fra Farmakonomforeningens sekretariatet ud på apoteket og besvarer spørgsmål. Ofte vil tillidsrepræsentanten eller medlemmerne være i løbende kontakt med sekretariatet under hele forløbet, fra apoteket indstilles til nedlæggelse og til den endelige lukning. De ansatte har typisk mange spørgsmål; for eksempel om man beholder sin løn, hvis man får andet arbejde, mens man er fritstillet, om afholdelse af ferie i opsigelsesperioden og meget mere. For farmakonomer, der ikke opnår nyt arbejde efter 6 måneder, er der mulighed for en godtgørelse, afhængig af alder og apoteksanciennitet, efter Tryghedsaftalen. Tryghedsaftalen er en aftale mellem Danmarks Apotekerforening, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen. Aftalen beskriver i hvilke situationer, man evt. kan få udbetalt et kontant beløb, hvis man bliver sagt op i forbindelse med lukningen af et apotek og man ikke finder ny ansættelse. Du kan se Tryghedsaftalen på under - Løn & ansættelse - Privat apotek - Ny apoteker. Afhængig af hvor mange år man har været ansat på det lukkede apotek, kan der også blive udbetalt en godtgørelse efter funktionærlovens 2a. Godtgørelsen vil være på 1, 2 eller 3 måneders løn efter ansættelse i henholdsvis 12, 15 eller 18 år. 14 Apotekerskift

15 Farmakonomforeningen vil altid kunne vejlede dig om dine muligheder, så det er vigtigt at du holder kontakt til foreningen. Oprettelse, nedlæggelse eller flytning af apoteksenheder I forbindelse med en struktursag kan det være at dele af et apotek for eksempel et apoteksudsalg eller en filial tilknyttes et andet apotek end tidligere. Også i disse tilfælde er der tale om en virksomhedsoverdragelse. Du er berettiget til at bevare dine tidligere løn- og ansættelsesvilkår. Du medtager for eksempel din ansættelsesanciennitet. Det skal skrives ind i det nye ansættelsesbevis. Skal du både arbejde på din hidtidige enhed og også på det nye moderapotek, gælder tommelfingerreglen om afstand og varsel til den nye arbejdsplads. Se boks Varsling af vilkårsændringer på side 17. Hvis der sker afskedigelser efter overdragelsen til den nye moderenhed, skal denne vurderes konkret. Vi anbefaler at kontakte sekretariatet for denne vurdering. Omdannelse af apoteksudsalg Hvis apoteksudsalget omdannes til filial vil det ikke betyde ændring i farmakonomernes vilkår. De bevarer som udgangspunkt deres hidtidige løn- og ansættelsesvilkår. Hvis det omvendte er tilfældet at filialen omdannes til apoteksudsalg, og der ikke kan ekspederes recepter mere, kan det ofte få betydning for bemandingen. Hvis der sker afskedigelser begrundet i Farmakonomforeningen 15

16 Apotekerskift Privat Apotek omdannelsen, vil det bero på en konkret vurdering, om der er tale om en saglig opsigelse. Opsigelse af TR Husk at alle tillidsrepræsentanter har ret til et opsigelsesvarsel på mindst 5 måneder. Se TR aftalen Bilag 1 i overenskomsten 5 stk.2. Hvis der ikke er tale om tvingende omstændigheder, kan der være et længere varsel og en godtgørelse oveni. Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse på samme vilkår som TR. Farmakonomforeningen skal altid inddrages inden en tillidsrepræsentant eller AMiR bliver fyret. Er du i tvivl? Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, hvis der sker strukturændring på dit apotek, så spørg din tillidsrepræsentant eller kontakt sekretariatet. 16 Apotekerskift

17 Varsling af vilkårsændringer Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen har drøftet, om der kan opstilles tommelfingerregler for varsling i forbindelse med udvidelse af et ansættelsesområde. Der er enighed mellem foreningerne om, at det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der bør gives et varsel svarende til opsigelsesvarslets længde, et kortere varsel eller intet varsel. Der er enighed om følgende tommelfingerregler: 1. Hvis ændringen betyder, at afstanden mellem hjem og arbejdssted er forøget med mere end 10 km eller tager mere end 30 minutter mere hver vej, skal der gives et varsel svarende til opsigelsesvarslets længde, dog minimum 3 måneders varsel. 2. Hvis ændringen betyder, at afstanden mellem hjem og arbejdssted er forøget med mellem 5 og 10 km eller tager mere end 15 minutter mere hver vej, skal der gives et passende varsel, svarende til 3 måneder. 3. Hvis ændringen betyder, at afstanden mellem hjem og arbejdssted er mindre end 5 km eller tager mindre end 15 minutter hver vej, skal der gives et varsel svarende til skemavarslet (4 uger). 4. Hvis ændringen ikke medfører længere afstand mellem hjem og arbejdssted eller øget transporttid, er varsling ikke nødvendig. Skemaændringer skal dog altid varsles med mindst 4 uger. Farmakonomforeningen 17

18 Apotekerskift Privat Apotek Noter 18 Apotekerskift

19 Farmakonomforeningen 19

20 Farmakonomforeningen Skindergade København K Tlf

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m.

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m. Privat apotek I apotekerlovens 15, stk. 4 er oplistet de formelle krav, der skal være opfyldt for at få meddelt bevilling til at drive apotek. Meddelelse gives af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger Juni 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-451-8 Foto: Rune Steen Johnsson Side 3 af 12 Indhold Vejledning

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Afskedigelser September 2015 Lene Vibjerg SIDE 1 Velkommen til 3. dagen 8.00-8.45: Morgensang. 09.00-10.00: Afskedigelse - områdeopdelt 12.30-12.45: Evaluering v. kursusleder Birgit

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed

Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed Danmarks Apotekerforening Analyse 14. januar 2015 Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed Over 200.000 danskere i mindre byer og landdistrikter risikerer

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Vedr. Farmakomonforeningens klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse af 19. november 2013 om nedlæggelse af Apoteket Bryggergården i Odense

Vedr. Farmakomonforeningens klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse af 19. november 2013 om nedlæggelse af Apoteket Bryggergården i Odense Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Farmakonomforeningen, Att.: Susanne Engstrøm jw@farmakonom.dk se@farmakonom.dk ff@farmakonom.dk Dato: 13. december

Læs mere

OPSIGELSER OG VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ANSÆTTELSESFORHOLDET BEGRUNDET I BESPARELSER ELLER OMSTRUKTURERINGER

OPSIGELSER OG VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ANSÆTTELSESFORHOLDET BEGRUNDET I BESPARELSER ELLER OMSTRUKTURERINGER Vejledning til tillids- og fællestillidsrepræsentanter i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland OPSIGELSER OG VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ANSÆTTELSESFORHOLDET BEGRUNDET I BESPARELSER ELLER OMSTRUKTURERINGER DANSK

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F 1. marts 2015 28. februar 2018 2 Indhold 1. BAGGRUND 3 2. FORMÅL 3 3. OVERENSKOMSTFORHOLD 4 4. LØN 4 5. ANCIENNITETSTILLÆG 4 6. KØRSEL 5 7. OPSIGELSE 5 8.

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Lægemiddelforsyningsstrukturen omkring Vinderup Apotek

Lægemiddelforsyningsstrukturen omkring Vinderup Apotek Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Sundhedsstyrelsen khm@dkma.dk sst@sst.dk Dato: 2. april 2012 Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMSAH Sags nr.: 1201866

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 1 af 6 / 13-0936 Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 2 af 6 / 13-0936 Dato: Navn: Medlemsnummer: Personalenummer: Indmeldelsesdato DFL/PF Tillidsrepræsentant: HUSK at:

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 9947 1112

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger. 2. udgave - November 2016

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger. 2. udgave - November 2016 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger 2. udgave - November 2016 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon

Læs mere

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde!

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde! 1 Med henvisning til MSO s indstilling til byrådet om ændring af madtilbuddet i plejeboligerne skal der inden udgangen af september måned 2014 gennemføres en varslings-/opsigelsesproces af ændret arbejdstid

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Kort om kommunalreformen

Kort om kommunalreformen Kort om kommunalreformen To typer af ændringer Kommunalreformen betyder, at flertallet af de (amts) kommunalt ansatte vil få en ny arbejdsgiver og måske også få ændret arbejdssted og/eller arbejdsopgaver.

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den Bilag 2

Skatteministeriet J.nr Den Bilag 2 Skatteudvalget L 130 - Bilag 4 Offentlig Skatteministeriet J.nr 2004-711-0030 Den Bilag 2 Til Folketingets Skatteudvalg L 130/131 Forslag til Lov om Skatteforvaltningsloven og Lov om ændring af en række

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Ressortomlægninger 2015

Ressortomlægninger 2015 Ressortomlægninger 2015 Informationsmøde ansættelsesretlige forhold 1. 1 Delingsaftaler mv. 2 TIDSPLAN FOR DELINGSAFTALER MV. Udarbejdelse af delingsaftaler igangsættelse snarest muligt Mandag den 10.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD Protokol mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC, LTD over forhandling den 14. og 21. august samt 5. september 2008 om forventede personalereduktioner i forbindelse med Fast Forward i TDC A/S. De forventede

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Til: Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K J.nr.:9.02.01-01 17. februar 2004 UDKAST Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Med henvisning

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Afskedigelse Unges 1

Afskedigelse Unges 1 Unges 1 Overordnet Institutionen er den ansættende myndighed og de ansætter og afskediger medarbejderne Det er lederen, der udvælger til afsked, dog begrænsninger i love og aftaler Tillidsrepræsentanten

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 7. januar 2005 JEH/LST/kj/bef Sagsnr. 200401081-9 200401082 200401083 Notat vedrørende Indenrigs- og

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen Nyt job sæt pris på dig selv Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001 Må gengives med angivelse

Læs mere

Vilkår for personale og personaleoverdragelse

Vilkår for personale og personaleoverdragelse Vilkår for personale og personaleoverdragelse (VPP) Side 1 af 8 Vilkår for personale og personaleoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. oplysninger om personalet

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Procesplan for håndtering af organisationsændringer

Procesplan for håndtering af organisationsændringer Version 2 juli 2010 Procesplan for håndtering af organisationsændringer Proces Drøftelse af forslag til organisationsændringer i MED-udvalget Ledelsen fastlægger, hvilke fagrupper personalegrupper der

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Opfølgning på MED-udvalgsmødet

Opfølgning på MED-udvalgsmødet FAQ notat Opfølgning på MED-udvalgsmødet 17.1.2017 Hvad ved vi: Vi skal fortsat løse de opgaver, vi har i dag, det vil sige levere frisk og godt drikkevand samt håndtere og rense spildevand effektivt.

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner September 2015 UDKAST AF 3. AUGUST 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-457-7

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE ARBEJDSMARKED DANSKE REGIONER, KL OG FORHANDLINGSFÆLLESSKABET SEPTEMBER 2016 INDHOLD KEND DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER....3 DEN DANSKE MODEL....4 DIN

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer:

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer: Emne: Tryghed i ansættelsen Principper for omplacering/afskedigelse af medarbejdere ved organisationsændringer, nedlæggelse af arbejdspladser og budgetrelaterede personalereduktioner. 1 Reduktion i antallet

Læs mere