TEKNIK OG DEBAT - KONFERENCERAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK OG DEBAT - KONFERENCERAPPORT"

Transkript

1 januar 2005 «EN KONFERENCE I REGI AF DEN JYSK-FYNSKE IT-SATSNING TEKNIK OG DEBAT - KONFERENCERAPPORT V E J E N T I L F O R S K N I N G S B A S E R E T I T - I N N O V A T I O N

2 Projekt udstillet på SummIT05 gav pote Få dage før Summit05 dimitterede Claus Pedersen fra Syddansk Universitet i Sønderborg som it-ingeniør. Nu skal han ud og finde en arbejdsplads, hvor han kan bruge sin faglighed. På konferencen udstillede han sit afgangsprojekt: Et stykke fungerende software, der kan bruges til billigt og automatisk at teste indlejret software. Systemet er udviklet i regi af Center for Software Innovation. Det er bygget på Eclipse lavet af IBM. Tekstkode og kildekode er adskilt i udviklingsprocessen og flettes sammen i testprocessen. Normalt er sådanne testværktøjer dyre både at anskaffe og bruge, fordi de kræver kostbare licenser og ikke er automatiserede. Det vakte interesse hos ledere i to forskellige virksomheder i den danske it-industri. Så meget, at de inviterede ham til møde på virksomhederne. Hvad de møder eventuelt førte til, vides ikke, da de fandt sted efter redaktionens slutning. Deltagerliste Der findes folk der mener, at en konferences deltagerliste er vigtigere end konferencen selv. Hører du til den type, så se deltagerlisten på SummIT 05 Redaktion: Arne Vollertsen, Skribenter: Malene Grouleff, journalist og konsulent, Grouleff Kommunikation Arne Vollertsen Fotograf: Lars Broslet Layout: Hanne Kolding Tryk: DeFacto Oplag: 2200 stk. Se vores fotoalbum fra SummIT05 på konferencens website. Fotograf Lars Broslet tog billeder fra morgen til aften begge dage. Han har valgt nogle af dem ud til en fotoreportage, der kan ses på side 8 og 9. Resten af billederne kan bladres igennem på nettet på SummIT-konferencemagasinet er støttet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings tips/lottomidler. 2

3 Ikke mere politik Formålet med SummIT05 var at lave en konference, der skulle tiltrække både it-professionelle og brugere, direktører og politikere. Med over 260 deltagere fik vi indfriet den ambition. Men det betød dog, at de forskellige programpunkter langt fra faldt i alle deltageres smag. Man plukkede det man var mest interesseret i. For eksempel under torsdagens afsluttende paneldebat om strategi og offentlig/privat samarbejde, der foregik i Studie 1. Ude foran toiletterne havde tre unge kode-drenge fundet ly med hver deres bærbare på skødet. "Vi vil hellere sidde her end høre på politik". Vidennetværk for pervasive communication Et nyt tværregionalt vidennetværk for pervasive communication startes op i løbet af Netværkets kerneaktører er de fire jysk-fynske kompetencecentre og IT-Universitetet i København. Netværket finansieres delvist at Videnskabsministeriet og Hovedstadens Udviklingsråd. Formålet med netværket er at arbejde på tværs af virksomheder, vidensmiljøer og brancher. Netværket skal bl.a. formidle nationale og internationale forskningsresultater, udvikle nye projekter og arrangere events og aktiviteter, der fremmer videndeling på området. Netværket er delt i tre faglige grupper: - modeller, metoder og værktøjer til pervasive communication - infrastruktur til pervasive communication - videndeling baseret på pervasive communication. Netværkets koordinator er Alexandra Instituttet. Sekretariatet ligger i det nyoprettede IT-Væksthus på IT-Universitetet i Ørestaden. Kontaktperson er Lise Bollhorn, PowerPoints på web en Har din hukommelse brug for lidt støtte? Samtlige oplægsholdere ved SummIT05 har indvilliget i at lægge deres PowerPoint-præsentationer ud på konferencens hjemmeside. Så hvis et par centrale pointer er røget i glemmebogen kan du hjælpe hukommelsen på vej ved at bladre præsentationerne igennem på 3

4 T E K N I K K E N Når visionerne rammer virkeligheden Af Malene Grouleff Den kommende bølge af pervasive computing rummer en risiko for, at it i alting også skaber problemer med alting. Apparater og applikationer, der konflikter med hinanden. Sikkerhed og stabilitet, der svigter. Uanset hvor og hvordan, er der nogle tekniske udfordringer, der går igen. Derfor har det høj prioritet hos forskere og producenter at tage livtag med dem Det er smart, effektivt og fascinerende. Katrinebjerg og i Aalborg på Center for en har generelt været ukoordineret og Det løser problemer og frigør ressour- Indlejrede Softwaresystemer (CISS). manglet globale standarder. cer. Begejstringen over visionerne i nye CISS spår, at 4G vil være en realitet Derfor bør forskningen og udvikling- teknologier som RFID kan være beru- senest i år Dermed vil grundlaget en af 4G fokusere på at gøre teknologi- sende. Lige indtil den kedelige, men være skabt for en trådløs hverdag, en mere brugercentreret, satse på en nødvendige festdræber træder ind på hvor alt er forbundet, så alt bliver bitrate minimum i omegnen af 100 arenaen med rynket pande. Han fabler potentielt intelligent : indkøbscentret, megabyte og skabe mere standardise- om sikkerhed, interoperabilitet, skaler- hjemmet, trafikken, skolerne og meget ring. 4G-terminalerne skal være rekonfi- barhed, kompatibilitet, modificerbar- andet. gurérbare og kunne tilgå alle systemer hed og pålidelighed. og net, uden at brugeren oplever nogle På SummIT05 kom festdræberen Lær af 3G skift. Det skal være små handy appara- nemlig også til orde. Der blev sat fokus CISS pegede på en række faktorer, der ter som kræver meget lidt strøm. på de forhindringer, risici og svagheder, vil være afgørende for, at 4G bliver en På ISIS Katrinebjerg er der flere projek- der skal elimineres for at realisere succes. Først og fremmest bør vi lære ter i gang, hvor man bygger protokoller ambitionerne i projekterne fuldt ud. af 3G-erfaringerne. Her har alle telesel- og udvikler software til mobil kommuni- Fjerde generation af trådløs kommu- skaberne forgæves ledt efter the killer kation sammen med industrien. Lige nu nikation 4G er et af de områder, application. Livestreaming af video er der en pilottest i gang i Norge: danske hvor forskere arbejder med at løse halter, så det ikke er nogen stor ople- LIWAS, der samarbejder med ISIS om et 4 problemer. Blandt andet på ISIS velse på mobiltelefonen. 3G-udvikling- system, hvor sensorer advarer bilister i «

5 Jørgen Bardenfleth: Det satser Microsoft på DET SPÅR DELTAGERE PÅ SummIT05: Softwaregiganten over dem alle vil ride med på den pervasive fremtidsbølge med it indlejret hid og did. Derfor har Microsoft nu sat sine udviklere i gang med at opfinde alskens hardware til hjemmet og arbejdspladsen. På armen kan vi tjekke sportsresultatet i uret. Derhjemme kan vi tænde for en stue-pc, et Media Center med plads til 90 film, familiens fotos og cd-samlingen. Og vi får én fjernbetjening, der kontrollerer alt grej i huset. Jørgen Bardenfleth, administrerende direktør i Microsoft Danmark, havde taget en håndfuld tide om glatføre og risiko for akvaplaning. Her er skalerbarhed en vigtig faktor. Systemet skal kunne fungere både, når der er få eller mange biler på en vej. Bluetooth og tags i alt muligt Et gennemgående tema på SummIT05 var kontekstbevidsthed; At ting via sensorer og tags kan skabe og levere målrettet information. Teknologierne er RFID-tag, Bluetooth, ZigBee, sensorer og diverse trådløse netværk. Det er et marked i kraftig grøde. Den første mobil med RFID-scanner er kommet på markedet. På SummIT05 viste en simpel undersøgelse i et konferencelokale, at over halvdelen af de tilstedeværende havde en tændt bluetooth-enhed på sig. Flere af projekterne i den jysk-fynske dimser med til SummIT05, da han holdt oplæg om, hvordan selskabet har valgt at tackle udfordringerne ved it i alting. Microsoft tror ikke på, at det er holdbart at udvikle mobile produkter, der skal være online for at kunne fungere. Det vil ikke altid være praktisk muligt at være på. I stedet for tynde eller rige klienter, udvikler Microsoft såkaldte smarte klienter. Net-platformen er gjort skalerbar, så den understøtter alle typer platforme. Jørgen Bardenfleth fortalte, at en af hans ansatte fandt på at lave en.netapplikation i sin egen telefon, så han kan bruge den til at fjernstyre varmen i sit sommerhus med. Personligt har Bardenfleth ambitioner om at gøre Danmark til centrum for Microsofts forskning i mobility. Han foreslår, at landet prioriterer skarpt og vælger fem satsningsområder, som universiteterne sammen kan danne et virtuelt superuniversitet omkring. it-satsning udvikler software og systemer til både kontekstbevidsthed og trådløs identifikation. Mange efterlyser håndfaste standarder for feltet. RFID bruges i et frekvensområde, der spænder fra 100 kilohertz til 10 gigahertz. Branchen afventer ikke mindst, at den amerikanske gigantbutikskæde Walmart beslutter sig. Kæden er i øjeblikket er ved at definere standarder for tags på sin varer. Det ventes at få den effekt, at Walmarts valg bliver de facto standarder. En anden væsentlig udfordring på RFID-området er beskyttelse af privatlivet. Nogle frygter misbrug af opsamlede data. Derfor arbejder man på at gøre det muligt at autorisere, hvem der kan få adgang til at læse en chip samt selv at kvæle en RFID-tag. Hvilken teknisk udfordring ser du som den allerstørste i de kommende 10 år? Lau Rasmussen, Cordura, indehaver: Den største tekniske udfordring bliver at få standardiseret de mange radioteknologier, der i højere og højere grad kommer til at omgive os. Hvis vi for alvor skal udnytte potentialet i den 3. bølge IT i alting, er det vigtigt, at det bliver nemt for udviklerne at anvende de forskellige teknologier, og at brugerne kan forstå, hvordan de virker. Dorte Gade, WMdata esolutions, direktør: De teknologiske udfordringer består først og fremmest i en transformation af nuværende og kommende systemer til bæredygtig arkitektur, som giver fleksibilitet, skalerbarhed og længere levetid til systemerne. Transformationen skal foregå trinvist i takt med nye og forbedrede muligheder for brugbarhed og tilgængelighed i de tekniske løsninger. Det er mit bedste bud på store udfordringer. De største har vi ikke set endnu. Søren Skovgaard Christensen, ph.d.- studerende, CISS: Den største udfordring er at kombinere eksisterende og fremtidige faste og trådløse kommunikationsnetværk på en måde, således at enhver bruger kan få opfyldt sit informations- og kommunikationsbehov på ethvert tidspunkt og på ethvert sted. 5

6 A N V E N D E L S E N Mange brancher kunne høste store fordele ved at indarbejde mere it. Alligevel hersker der ofte en skepsis. Årsagen er tit en frygt for en masse tidrøvende skærmarbejde og tastaturnusseri. På SummIT05 fortalte projektdeltagere om deres erfaringer It må ikke gå i vejen for arbejdet Af Malene Grouleff En murermester undgår glohed kasse- masse potentiale i, at gartnerne udnyt- kredit og afværger konkurs. Et delebarn ter de mange data til i højere grad at har altid sine skoleting ved hånden, optimere driften og indtjeningen. Men uanset om ugen er lige eller ulige. En der har vist sig en barriere hos gartneri- frugtavler og hans aftagere kan forudse erne. Nemlig en nultolerance over for høst og udbytte i god tid. En sygeplej- nye yderligere manuelle registreringer. erske kan spare tid og skridt og slå Det gør det svært at skaffe det nødven- oplysninger op ved patientens seng. dige detaljerede datagrundlag. It kan skabe forbedringer og løse Gartnerne siger, vi vil ikke bruge problemer. Men inden det sker, er der flere timer på registrering, end vi i for- et stykke vej, der skal tilbagelægges. vejen gør. Virksomhederne har en Den vej er sjældent lige, men ofte fuld masse data liggende, som de ikke af humpler, sving, køer og måske sågar bruger. Derfor har de svært ved at se motorstop. Det er også det billede, der formålet med at lave endnu mere re- tegner sig i mange projekter i den jysk- gistrering, fortalte projektmedarbejder fynske it-satsning. Tim Hansson fra Knowledge Lab på På SummIT05 blev der sat en finger SummIT05. på, hvad der har vist sig at kræve eks- Projektet gennemføres i sammen tra opmærksomhed, men også hvilke med blandt andre en it-virksomhed og værdifulde fremskridt der er sket qua en konsulent, der ser interessante projekterne. eksportperspektiver i at skabe et stærkt værktøj til gartneribranchen. Der findes Nultolerance og potteplanter nemlig meget lidt i den kategori på Knowledge Lab på Fyn arbejder på markedet indtil videre. at skabe en bedre udnyttelse af den viden, der akkumuleres i og om pro- It-folk taler for nørdet duktionen på potteplantegartnerier. Et andet projekt i et traditionelt erhverv Trods meget computerstyring og auto- erfarede også, at det er en større op- matisk regi-strering af processerne i gave at indføre ny it på byggepladsen. drivhusene, er business intelligence De involverede er uddannelsesinstitu- beslutningsstøttesystemer typisk tionen Vitus Bering i Horsens, Aalborg en by i Rusland. Universitet og en række håndværker- 6 Forskerne på Knowledge Lab ser en firmaer. Projektet har kørt i to år, og «

7 folkene bag har søgt om midler til at forlænge perioden. Erfaringen er nemlig, at det tager meget tid reelt at skabe en udvikling og nogle resultater. Barriererne er mere kulturelle end teknologiske. It kræver en anderledes disciplin og kulturændringer. Det er en stor opgave i en konservativ branche som byggefaget. Mange ældre mestre siger det går nok uden it i min tid, fortalte lektor Jens Heldgaard fra Vitus Bering på SummIT05. Reelt kan håndværksmesteren ikke selv bestemme tempoet for it-indførelse. Fra udgangen af 2006 stilles en række krav fra regeringsinitiativet Det digitale byggeri, som handler om at digitalisere alle data i byggerier fra tegnebræt til vedligeholdelse. Det berører en vifte af brancher, ligesom certificeringer mange steder også forudsætter mere it i virksomhederne. De unge baner vejen Men én ting er at erkende krav og behov for øget brug af it. Noget andet er at vælge de relevante løsninger og at få dem op at køre. Det kræver kommunikation med it-verdenen, og dér har projektet konstateret en stor humpel. Vi kan ikke slippe it-folkene løs ude hos håndværkerne. De forstår slet ikke, hvad hinanden siger. Kunsten er at undgå de frække it-udtryk, sagde Jens Heldgaard fra Vitus Bering. Løsningen er nogle mellemmænd, der forstår begge verdener. Til sommer er der planlagt nogle informationsaktiviteter på byggepladserne med en Digital Skurvogn for at vise, hvordan it kan bruges til ressourcestyring, dokumenthåndtering, vidensøgning og andet. For eksempel ved at minimere spild og lave automatisk efterkalkulering af opgaver. Især de yngre medarbejdere, studerende og lærlinge er ofte gode til at være ambassadører for it-udbredelse på arbejdspladsen. Det er erfaringen fra Vitus Bering og mange af it-projekterne i den jysk-fynske it-satsning. Tim Frank Andersen: Det skal der til Man skal her og nu kunne se, at den nye måde er en bedre måde at gøre tingene på, end den gamle er. Sat op som en formel er det relevans ganget med tilført værdi divideret med kravene til ændret adfærd. Sådan ser formlen for teknologisucces ud, hvis man spørger en af Danmarks kendte it-spåmænd, Tim Frank Andersen. Han gav på SummIT05 sine bud på, hvor vi vil se et gennembrud inden for pervasive computing i de kommende år. Han har beskæftiget sig med it og interaktive medier i mere end 12 år og er nu administrerende direktør i WHERE2GO. Tim Frank Andersen pegede på tre andre vigtige forudsætninger for, at Niels Damgaard, vicedirektør, Alexandra Instituttet: Vi vil opleve, at it integreres i langt flere produkter. Allerede nu kan vi se, at kun 3% af samtlige processorer anvendes til sædvanlige computere. Resten anvendes i kaffemaskiner, mp3-spillere, legetøj og andet. It-udbredelsen vil ske meget bredt og ikke isoleret til en speciel branche. Kristen Thomsen, TopLink: Vi vil se en sundhedssektor, hvor telemedicin og it-systemer vil slå igennem. pervasive computing reelt bliver noget allestedsnærværende og intelligent i vores omgivelser. Nemlig at infrastrukturen til at bære data rundt kommer helt på plads og op i hastighed. At der bliver vedtaget et sæt nye fælles åbne standarder for trådløs kommunikation. Og sidst men ikke mindst, at der sker forbedringer, hvad angår strømforbrug og batterilevetid. DÉR VIL IT-ANVENDELSEN FOR ALVOR RYKKE: Karen Trolle Schütter, OneSail Denmark: Pervasive computing, herunder RFID, kommer til at give os en anderledes og bedre dagligdag i alle sammenhænge; på jobbet og i fritiden. At produkter bliver i stand til at rumme eller linke til relevant information om sin oprindelse, historik og anvendelse, vil kunne give mange lettelser for forbrugere og producenter. 7

8 8

9

10 S T R A T E G I E N Virksomheder, forskere og politikere er rørende enige om, at det er forskning, innovation og fremsynethed, der skal sikre os en fortsat lun placering i en globaliseret økonomi. Men hvordan? Michael Holm, Systematic Software Engineering Af Arne Vollertsen Er du forskningsparat? Hvordan er det lige vi slår hul på det Plads til ideer konkurrerer man på livet løs på marke- danske samfunds siloer inden for Michael Holm, administrerende direktør det, men trods det vinder alle ved at uddannelse, forskning, erhvervsliv osv.? i det århusianske softwarefirma Syste- samarbejde om innovative projekter. Hvordan er det lige vi kombinerer matic, var hovedtaler på konferencens Holms råd var: tænk langsigtet, tænk forskningsresultater og købmandsskab, strategi-spor. Og han var ikke tilfældigt netværksbaseret. kvartalsregnskaber og vilde ideer, valgt, for Holm er noget af et dyds- professor-viden og direktør-logik? mønster, når det gælder forskning og Tag vores tilbud Budene var mange på SummIT05. udvikling. Forskningsparatheden blev også berørt Blandt andet kredsede diskussionen om Han kunne fortælle, at Systematic har i konferencens afsluttende paneldebat, kernebegrebet forskningsparathed. som erklæret mål at drive markedet. hvor amtsborgmester Johannes Flensted- Umiddelbart skulle man tro, at det er Derfor bruger virksomheden 15 procent Jensen lagde sin vante sindighed til side de store virksomheder med masser af af sin omsætning på forskning og innova- og viste temperament i en opsang til mandskab og velpolstrede bankbøger, tion, bl.a. via et tæt samarbejde med IT- erhvervslivet: tag nu imod det tilbud vi der står først i køen, når der skal sam- byen Katrinebjerg og Aarhus Universitet. gentagne gange har givet jer om at sam- arbejdes med it-forskere. Men flere af Holm og hans medarbejdere arbejder arbejde tættere med vidensinstitutio- konferencens oplægsholdere gjorde også en del med intern innovation. nerne i jeres region. Og han opfordrede meget ud af at understrege, at det er Systematic har som mål at give med- ikke mindst brancheorganisationerne til ikke størrelsen det kommer an på. arbejderne plads til at finde og imple- at ruske op i deres medlemmer. Forskningsparathed handler om hold- mentere nye ideer. Deraf følger, at De samme toner slog Hanne Severin- ninger. ophavsmanden til den gode ide skal sen fra Venstre an: hun mente at der i de De ca. 60 samarbejdsprojekter der have respekt. Heltene skal hyldes, som små og mellemstore virksomheder var kører i regi af de fire kompetencecentre Michael Holm formulerede det. Men brug for en kulturrevolution måske en rummer hele spektret af virksomheder. samtidig skal ledelsen aflive de svage mindre en af slagsen, men alligevel. Fra store spillere som Samsung, Danfoss produkter, og det kræver mod. Det var vel en af de vigtigste bud- og B&O til små virksomheder, der via Ud over intern innovation og samar- skaber ved SummIT05: netop at tvær- forskningssamarbejde satser på at bejde med forskningsinstitutioner gående samarbejde mellem forskere, putte ny viden i medarbejderne, nye havde Michael Holm et tredje innova- virksomheder og offentlige institutioner 10 produkter på hylderne og flere ordrer i bogen. tions-budskab: de forskellige brancher skal lave innovation sammen. Godt nok kræver nytænkning hos alle parter. Alle skal strække hånden frem.

11 Send flere højtuddannede, tak Vi kan snakke nok så meget om innovation og højteknologi. Uden flere højtuddannede it-folk kommer alle de store ambitioner aldrig til at lette fra jorden Flere it-kandidater og flere ph.d. er. Det er den benhårde forudsætning for at den danske videns- og innovationsstrategi skal lykkes i de kommende år. Ud over at uddanne flere it-folk skal vi også give dem andre kompetencer end de rent tekniske. Systematic-direktør Michael Holm luftede den generelle holdning, at der går for meget viden tabt i springet fra universitet til erhvervsliv. De to verdener skal rykke tættere på hinanden. Desuden skal de nyuddannede kunne se ud over den decideret it-tekniske verden. Ifølge Michael Holm bliver slutbrugerne stadig vigtigere. Vi bevæger os fra det teknologiorienterede til det brugerorienterede. Problemet er så, at iteksperterne sjældent kan begge dele. Enten er de dygtige teknikere og forstår ikke brugernes behov, eller de ved alt om brugerne men kan ikke kode den software der skal til. Ægte tværfaglighed Vi har brug for ægte tværfaglighed. Dermed menes også, at it-folk skal vide mere om forretning og kunder. Michael Holm foreslog blandt andet nogle nye temaer på universiteternes it-uddannelser: projektledelse, styring af underleverandører og træning i teamwork. Systematic-direktøren lagde ikke skjul på, at hans egen virksomhed absolut ikke er noget dydsmønster på disse områder. Systematic er ingeniørog datalog-domineret. Men der arbejdes hårdt på at integrere ikke-teknologisk kompetencer i virksomheden, og ifølge Michael Holm er der bedring at spore. Mange veje Ved den afsluttende paneldebat blev nogle af de samme toner slået an. Henrik Reif Andersen, professor på IT- Universitetet i Ørestaden, slog fast, at der er mange veje til innovation. Når det gælder iværksætteri er det imidlertid afgørende at pleje iværksætter-genet under folks uddannelse. Det er her de studerende skal lære om økonomi, markedsføring og forretning. En anden af paneldeltagerne, Søren Damgaard fra IBM, erklærede sig enig. Det lykkedes ham oven i købet at få det sidste ord i debatten med denne udmelding: Vi skal lige huske på, at når det går galt for iværksættere, så er den altoverskyggende årsag manglen på forståelse for marketing, salg og forretning. Danmark er et lille land. Hvis vi skal hævde os i den globale konkurrence skal vi satse på nogle få, nøje udvalgte spydspids-områder Spidsen af en spydspids Så vidt så godt. Hertil var der enighed blandt paneldebattører og konferencedeltagere. Men hvor spids er sådan en spydspids egentlig? Morten Kyng, professor i pervasive computing ved Aarhus Universitet, satte i bogstavelig forstand sagen på spidsen, da han provokerede forsamlingen: En undersøgelse har netop slået fast, at det naturvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet er det bedste i Norden. Så lad os nedlægge alle øvrige naturvidenskabelige fakulteter i Danmark, og for den sags skyld i hele Norden. Kyngs formål med provokationen var at gøre opmærksom på, at spydspidssatsninger kun kan gennemføres i en vis udstrækning, før de vil støde mod politisk modstand. For der skal stadig være fuldt udstyrede universiteter flere steder i landet. Og det er der mange gode grunde til. Desuden mente Morten Kyng, at en koncentration af forskningsbevilllingerne på få, udvalgte centre ikke pr. automatik giver de bedste resultater. Hans påstand lød: konkurrence mellem forskningsmiljøerne giver i længden et bedre resultat end en hård centralisering. 11

12 Af Christine Antorini, cand. comm., ordstyrer på SummIT05 Kreativ it og forskning en personlig beretning 12 Mens Café Kølbert sørgede for udsøgt fornøjeligt og forargeligt tjenerskab under den overdådige festmiddag ved årets SummIT05, blev der diskuteret it, forskning og politik ved de runde borde. Den smukke, gamle Turbinehal fra industrisamfundets vorden dannede rammen om festmiddagen for 260 vidensmedarbejdere, erhvervsfolk og forskere fra det jyskfynske erhvervssamarbejde. De havde sat hinanden stævne i to dage for at diskutere brugerdreven innovation. Fremtidens Danmark blev i allerhøjeste grad sat i relief af folketingsvalget, som statsminister Anders Fogh Rasmussen havde udskrevet dagen før Summit05 åbnede. Ved folketingsvalget for tre år siden var forskning en ikke-dagsorden. Men piben har fået en helt anden lyd de sidste par år. For første gang har globalisering og rammebetingelserne for den nye videnøkonomi sat scenen. De to store partier i regering og opposition har fremlagt hver deres ambitiøse forskningsplan med milliarder til fremtiden, flere ph.d.- studerende, mere innovation, bedre forskningsformidling, øget samarbejde mellem universiteter-erhvervsliv. Ja, man kunne blive ved. Det gode spørgsmål er, hvorfor i alverden der skulle gå så lang tid, før forskning blev hot? Da jeg selv sad i Folketinget fra , blev jeg ordfører for forskning, videregående uddannelser, erhvervspolitik og it. Det var ikke ordførerskaber, der var kamp om. Tværtimod. På det tidspunkt var jeg stadig medlem af SF, og jeg kan huske, at jeg efter et år som MF er blev kaldt til kammeratlig samtale af gruppeformanden. Han syntes, jeg alvorligt skulle overveje at lægge billet ind på nogle vigtigere ordførerskaber f.eks. miljø eller socialområdet som gav bonuspoints i SF-kredse. Forskning for nørderne Dengang var det ikke bare SF, der havde en lidt overlegen holdning til forskning det gjaldt også de øvrige partier. Det var lidt for nørderne. En af de få, der på daværende tidspunkt kæmpede bravt for at give forskning sin rette placering var Hanne Severinsen fra Venstre, som var formand for forskningsudvalget. En post hun bestrider den dag i dag. Hun var derfor også en helt naturlig gæst i SummITs afsluttende debatpanel om, hvordan forskning, innovation og samarbejde kan fremmes i fremtiden. Hanne Severinsen pegede på tre områder: Der var brug for en kulturrevolution. Universiteterne var så småt på vej, men i virkeligheden skulle kulturrevolutionen måske især sætte ind i det ikke-forskningsorienterede erhvervsliv, som stadig er alt for håndsky i forhold til at trække på universiteternes viden. Til gengæld skulle universiteterne være langt bedre til at formidle deres forskning hvad der også er blevet en forpligtelse i den nye universitetslov. Debat om regionalisering Og som det tredje punkt skulle regionerne i Danmark udvikles endnu mere, så forskning, innovation og samarbejde ikke kun var et hovedstadsfænomen. Hun fremhævede regeringens Højtek-

13 nologifond som et synligt resultat af en ny, ambitiøs og prioriteret forskningsindsats. Disse punkter opsummerede fint nogle af de gennemgående diskussioner på konferencen. F.eks. behovet for en regionalisering af forskningsindsatsen. SummIT udspringer af det jysk-fynske erhvervssamarbejde, så det var ikke særlig overraskende, at der var mange fortalere for en regionaliseret forskningsog innovationsindsats. Synspunkterne gik lige fra amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen og formand for samarbejdet, der mente, at der skulle være en ligelig fordeling af forskningsmidler mellem Øst- og Vestdanmark, til Søren Damgaard, senior business manager IBM, der advarede kraftigt mod, at man endte med at smøre et tyndt lag leverpostejsforskning ud over hele landet. Jørgen Bardenfleth, adm. dir. Microsoft Danmark satte i virkeligheden hovedet på sømmet i et tidligere indlæg, hvor han kommenterede, hvorfor Microsoft havde valgt at lægge en stor udviklingsafdeling i Danmark den største næst efter USA. Som han så poetisk sagde, så var Microsoft California fuldstændig ligeglad med, om Microsoft Danmark samarbejdede med forskningsmiljøer i København eller i Ålborg. Alene af den grund, at Microsoft California ikke aner, hvor hverken den ene eller anden by ligger. Bare Microsoft Danmark samarbejdede med de bedste forskningsmiljøer. Her har Danmark nogle spidskompetencer i nogle af miljøerne på de jysk-fynske universiteter. Ideologisk problem En anden af foredragsholderne på konferencen, adm. dir. Michael Holm, Systematic, havde ladet sig inspirere af det forestående folketingsvalg til at give sine bud, hvis han var politiker. Han havde bl.a. noteret sig, at de superdygtige nyudklækkede medarbejdere fra universiteterne, han ansatte i sin virksomhed, havde ét ideologisk problem. De var enormt optaget af Open Source men forretningen inden for brugerdreven it ligger i Microsoft. Så både de studerende og Microsoft har en stor fælles opgave i måske ikke lige frem at elske hinanden men respektere hinandens verdener. Dir. Ulrik Merrild fra LIWAS mente ligefrem at match-making find dig en partner du kan lide skulle være blandt de vigtigste indsatser for at fremme videnudveksling mellem forskere og mindre virksomheder. Michael Holm pegede på endnu et problem med fremtidens medarbejdere. På den ene side var de fremragende dygtige til deres faglige disciplin. Men de havde ganske enkelt for lidt forstand på alt det, der var rundt om faget: ledelse, tværfagligt samarbejde, underleverandørstyring, kundebehov og forretningsforståelse. Lars Qvortrup, dir. Knowledge Lab, SDU havde fat i samme pointe. Det er fint at udvikle nye produkter men hvordan skal man få slutbrugeren til at bruge skidtet? Tag f.eks. de elektroniske patientjournaler, som har været så længe under vejs. Et af problemerne har ikke været selve teknologiløsningen. Det har været, at de elektroniske patientjournalers indførelse kræver en helt ændret organisation og nye rutiner på hospitalerne. Brobygning I det hele taget var spørgsmålet om at bygge bro gennemgående. Bygge bro mellem forskere og erhvervsliv, bygge bro mellem små virksomheder og de relevante institutter. Bygge bro mellem højteknologi og brugerdreven it. Itekspert Tim Frank Andersen gav en række eksempler på fremtidens teknologier, som han mente ville blive en succes, fordi de løste et konkret problem for mennesker bedre. Eksempler helt ned på gulvplan i hverdagen som dørlåse styret via scanning af dit fingeraftryk (slut med at huske talkoder!), tjekke s mens man tramper i pedalerne på motionscyklen eller sidder og keder sig i bilkøen, se Krøniken på sin lille håndholdte PC er i toget optaget dagen før, osv. Og så var der lige Højteknologifonden, som spøgte i kulissen. Jo, den er god og et fremskridt. Men pas på med at den bliver for målrettet. Der er brug for krydsfelter på tværs af fondens tre prioriterede indsatsområder (som svarer til det alle andre lande prioriterer). Igen. Husk at bygge bro. Til humaniora, til samfundsvidenskaberne. Giv plads til leg, de skæve idéer, til endnu bedre videndeling. Og det sidste var der i rigt mål undervejs på Summit05. Der var spækket med stande, hvor det nyeste inden for brugerdreven innovation blev vist frem og diskuteret. At det jysk-fynske samarbejde er potent, er der ingen tvivl om. Måske skal der bare udvikles et lidt mere folkeligt begreb end brugerdreven innovation. Et forslag til fremtidens slogan kunne være: Kreativ it udviklet af mennesker for mennesker. 13

14 Af Lars Qvortrup, Knowledge Lab, Odense Kim Guldstrand Larsen, CISS, Aalborg Ole Lehrmann Madsen, ISIS Katrinebjerg, Århus Bo Balstrup, CSI, Sønderborg Forskning giver innovationsforspring jysk-fynske it-kompetencecentre viser vejen for samarbejde mellem forskning og erhvervsliv Det er glædeligt, at forskning, innova- ler til forskning, innovation og offent- Netop virksomhedernes store enga- tion og uddannelse er rykket så højt op lig/privat samarbejde på it-området. gement i projekterne understreger cen- på den politiske dagsorden, at de er trenes succes. Virksomhederne finansi- blevet nogle af valgkampens centrale Gode resultater erer centrenes arbejde sammen med temaer. Politikerne er enige om at det De fire kompetencecentre i den jysk- Videnskabsministeriet, uddannelsesin- danske samfunds innovationskraft skal fynske it-satsning blev søsat i starten stitutioner, amter og kommuner. Og styrkes. Og de er enige om, at denne af 2003 med det formål at skabe offent- den private medfinansiering er markant innovationskraft skal findes i kryds- lige/private samarbejdsprojekter, base- højere end budgetteret. Det er for os et feltet mellem erhvervsliv, forskning, ret på regionale forskningsmiljøer og konkret bevis på, at virksomhederne uddannelse og offentlige myndigheder. erhvervsklynger i Aalborg, Odense, ser en konkurrencefordel i at deltage i Konferencen SummIT05, der 19. og Århus og Sønderborg. Efter to års forskningsbaseret innovation og at vore 20. januar samlede 260 it-fagfolk i arbejde kan vi præsentere centrenes projekter på den måde skaber værdi og Århus, viser hvordan den opgave skal foreløbige resultater. Og dem er vi arbejdspladser både her og nu og på gribes an. Det handler om brobygning, ovenud tilfredse med. længere sigt. samarbejde, proaktivitet, lokal beslut- Tilsammen kører der offentlige/private ningskraft og manøvredygtighed. De samarbejdsprojekter for omkring 200 Lokal beslutningskraft fire jysk-fynske kompetencecentre kan mio. kr. i regi af Center for Indlejrede En afgørende forudsætning for at kunne bidrage med nogle unikke erfaringer i Software Systemer (CISS) i Aalborg, skabe succesfulde samarbejdsprojekter hvordan brobygningsprojekter giver ISIS Katrinebjerg i Århus, Knowledge er proaktivitet og lokal beslutnings- virksomhederne ny viden og øget kon- Lab i Odense og Center for Software kraft. De centrale instanser, der bl.a. kurrencekraft og på den måde medvir- Innovation i Sønderborg. Ca. 60 projek- fordeler midler via forskningsrådene, ker til at skabe flere højteknologiske ter involverer uddannelsesinstitutioner kan med fordel suppleres af centre, der arbejdspladser i Danmark. Vores erfa- og offentlige instanser, bl.a. sygehuse proaktivt etablerer projekter, har et net- ringer er gode at få forstand af, når og en lang række virksomheder både værk i regionale erhvervsklynger og 14 politikerne fremover skal bevillige mid- små, store og mellemstore. kan disponere frit inden for en ramme-

15 Direktørerne for de fire kompetencecentre, fra venstre mod højre er det Bo Balstrup, CSI, Ole Lehrmann Madsen, ISIS Katrinebjerg, Kim Guldstrand Larsen, CISS og Lars Qvortrup, Knowledge Lab «bevilling. Det giver den manøvredygtighed og fleksibilitet der skal til for at matche virksomhedernes behov. På nationalt plan er det derfor vigtigt, at regeringens kommende højteknologifond kombinerer nationale spydspidssatsninger med stærke innovationsmiljøer. På regionalt plan er det afgørende at de nye regioner og de kommende vækstfora får både myndighed og midler til at støtte regionale viden- og erhvervsklynger. De fire jysk-fynske kompetencecentre viser vejen for hvordan vi skaber forskningsbaseret it-innovation i praksis. Hovedstadsområdet har imidlertid haft vanskeligere ved at etablere samarbejder på tværs af virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder. Med etableringen af det nye it-væksthus i Ørestaden, der har et øst/vestdansk konsortium bestående af Symbion, Forskerpark Århus og Alexandra Instituttet som operatør, tages der hul på en eksport af de jysk-fynske erfaringer til København, for at sikre udnyttelse af hovedstadsområdets potentialer til fordel for både erhvervsliv og videninstitutioner. Højteknologisk netværk Samtidig etableres der to landsdækkende højteknologiske netværk inden for pervasive communication og mobile systems, der knytter landets videnmiljøer tættere sammen. Desuden har vi foreslået en national it-korridor, der skal sikre et flow af højniveau-viden fra landets forskningsmiljøer ud til virksomheder og uddannelsesinstitutioner uden for universitetsbyerne. Som nævnt skal Danmarks nye innovationskraft findes i krydsfeltet mellem erhvervsliv, forskning, uddannelse og offentlige myndigheder. På it-området viser de fire jysk-fynske kompetencecentre vejen for, hvordan opgaven skal løses i praksis. I et arbejde der bygger bro mellem forskning og erhvervsliv i praksis, til gavn for begge parter, og til gavn for Danmarks konkurrenceevne nu og i fremtiden. (trykt som debatindlæg i Børsen ) 15

16 Arrangører af SummIT05 CISS Center for Indlejrede Software Systemer Fr. Bajers Vej 7B 9220 Aalborg Ø tlf: ISIS Katrinebjerg Center for Interaktive rum, Sundheds-it og Software Alexandra Instituttet A/S Åbogade Århus N tlf: Knowledge Lab Syddansk Universitet Campusvej Odense M tlf.: CSI Center for Software Innovation Stenager Sønderborg tlf: Det Jysk-Fynske Erhvervssamarbejde v/ Århus Amts Erhvervsafdeling Lyseng Allé Højbjerg tlf: De fire kompetencecentre og it-korridorer er finansieret af Videnskabsministeriet, jysk-fynske amter og kommuner samt deltagende vidensinstitutioner og erhvervsvirksomheder

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Alexandra Instituttet A/S. broen mellem it-forskning og erhvervsliv

Alexandra Instituttet A/S. broen mellem it-forskning og erhvervsliv Alexandra Instituttet A/S broen mellem it-forskning og erhvervsliv Forskningsbaseret aktieselskab Offentlig/privat brobygger Medlemsdrevne aktiviteter Aktiv matchmaking Netværkende organisation Synlig

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

A Festival Celebrating the Internet

A Festival Celebrating the Internet A Festival Celebrating the Internet Internet Week Denmark Danmarks internet-festival i Aarhus Internet Week Denmarks formål er at styrke internetøkonomien i Danmark. Det sker ved at skabe en ramme for

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Projekt Sundhedsbarometer

Projekt Sundhedsbarometer Projekt Sundhedsbarometer Præsentation af resultater Caretech Innovation, projekt C-02 0 Projekt partnere Caretech Innovation, Alexandra Instituttet A/S Wei-con ApS Mercon A/S Aarhus Universitet, Institut

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Interview Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen

Læs mere

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2006 Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af 1. Resume På baggrund

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030?

Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030? Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030? TØIs jubileumsfeiring 19. juli 2014 Forskningschef Marianne Lev Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere