F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT"

Transkript

1 L. E. w E. P ts F- E F- t t: F!- x r tn q s F. E F. Fl E t r F. DANSK ORNTOLOGSK FORENNG LOKALAFDELNGEN ARHUS AMT

2 DANSK ORN TOLOG SK FO REN N G DOFrir en landsforenirg for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinger over hele Danmark Foreningen er stiftet i ; Foreningenslormål sr alfremme kendskabettil og interessen for fugle og at virke tif beskyttelse først og fremmest af den danske fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse af møder og ekskursioner, udglvelse at et fidsskrift 'og andre publikationer, samt ved at arbejde for at forbedre f uglenes livwilkår. lridmeldelse sker ved henvendelse til foreningens hovedkontor eller ved indbetaling af kgntingeit på foreningens girokonto. Som medlem modtager man gratis Dansk OrnF tologisk Forenings Tklsskrift (2-4 hæfter pr. år) og bladet Fugle (5 hæfter pr. år), hvori meddelelser om møder og ekskurqionei bringes. Dansk Omitologisk Forenhg Fuglenas Hus Vesterbrogade Købonhåvn V Tlf (Ma, - lo , tr ) Giro Der er flere muligheder for medlemsskab af DOF. Kontingenteme er følgende: Ordinært medlemsskab: Kr., 229,- Juniormedlemsskab (under 1 8 år) Kr. 130,- Pensionistmedlem (over 67 å0 Kr. 130,- Ekstråodinæn.medlem). Kr. 80,- ') EtsFMdEE tr dlemm åoorager ikke foreningms pubjil tonqr ms kan deltage i møder og ekskubiær. LOKALAFDELNGEN ARHTS AMT DOF-Arhus står for alle lokale arrargementer. Alle DOF-medlemmer kan frit deltage i afdelin- ' gens møder og ekskursioner. Dansk Ornitotogisk ForsninE Lokalaldsling n lor Århus Aml Naturcsntsr sølyst giellerupvsi Brabrand Giro SøRAVNEN Søravnen er lokalafdelingens blad Det udsendes Annoncepriser: : 4 gange årligt i Arhus Amt til alle medlemmer. drledlemmdludenforamtetkantsgnbabonnement. Helside: 350,-/nr eller Halv side: 2OO,1N eller på blatet. Det koster kun 40 kr. pr. år., 1;2OA;lAr 600,-/år Redaktion: Søravnens kålender tor 1993: OnO Trap Hansen (ansvarshavendg redaktrør) Nummer Deadline tjdkommer Jens Bonde Svend Møller Jensen Christina Kjelsmark Annelise Skov '1. februar 15; marts. maj 15. juni. 1. august 15. sebtember 1. november 15, december lssn æ

3 LEDER Vi starter med et stort til lykke til Randersgruppen, der har fået tildelt "OBS' Miljøpris 1992". t varehusets begrundelse for valgel hedder det. bl.a.: "Gennem utrættelige optællinger weekend elter weekend hardegæve DOF ere æren for, atviidag har et godt oveblik over områdets - lsær Randers q Mariager Fjordes -fugleforekomster, som defindes året rundt.. lkke sandt - flottere kan det ikke være! Og en udmæ*etoveryatg til næruærede Sønvns uomtvistelige flagskib, nemlig det ny Atlas-ptojekt. Vi bruger mange spaltemeter på det - men dbt er ikke en meter for meget. Det er projektet over alle projekter her i det sidste tiåt inden årtusindskiftet. Det et en tin mulighed tor teltornitologen, den tidt tætte dino eller det helt unge medlem - kort sagt, alle kan være med til at give fuglene en hjælpende hånd. Ved torhandlinger med Miljøministeriet og andre, et det vigtigt, at vore forhandlere er godt klædt på. Argumenterne skal være i orden, og det er her, vi kan hjælpe. Vi ses ude ikvadnterne! Og traditionen tro vil rcdaktionen på denne tid af åretslufte medatønske alle medlemmerog læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytåt. otto Trap Hansen NDHOLD Fredag morgen På tur i naturen Uddrag at et glentepars fødevalg Fugle i kolonihaven 11 Fra Felten 12 Amtsny(d)t 16 Fuglenes Danmark 17 Fugle t Århus Amt tgg2 32 Læsekredsen 33 Anmeldelse 34 Kommende ture 35 lllustrationer lnge Marie Andersen: Christina Kjelsmark: Hans Pinstrup: Lars Sand Kirk: Annelise Skov: ^r Artikler, indlæq, tegninger og totos' til Søravnen sendes til Lokalafdelingens adresse, mærket "Søravnen". Artikler og indlæg modtages i manuskriptform eller på diskefte, ledsaget af en udskrift. Se aniklen "Sønvnen bliver Desktoppet" (1 992/1 ) tor oplysninger om, hvilke lormater, du kan sende. Aile disketter returneres. 14,34 7,12,15,16,18,38 og forsiden. 17,32 JO 40 7 t' Referater tra ture Tranetu r til Hornbo rg asji5n Falsterbo Kalenderen Nyt tra Randers Gruppen Juniorsiden 40 Ad resser og kontaktperconer 43

4 FREDAG MORGEN Det er Århus Festuges sidste tørdag, det er eftermiddag og september, og jeg er næsten lige undsluppet dynerne. Det blev sent igår med rødvin, gin og masser af musik. Jeg skal nok undlade at fortælle om mine udskejelser i den anledning. Det er nemlig igår morges, dette handler om. Klokken ringer vækkeuret. Venstre hånd rammerpræcist, alt ånderlred igen, og jeg sover stadig. Klokken ringer reserveuret i den anden ende af værelset, hverken højre eller venstre arm er lang nok, og jeg kommer ud af sengen. Kaffemaskinen lændes, en tandbørste puttes i munden, kikkerten smides om halsen, jeg hopper i cowboybukserne og ned på cyklen. "pil", ernu blevettilen fugl med øjne, næbog rigtig mange ngtig blåtjer - en lsfugl! Af temperament minder den mig om Vendehals, helt cool, og med et hoved, der kan dreje 360 grader. Dens tarse, hvad der Klokken sætter jeg nøglen i døren til skuret, og tænker som altid: "Og dette gør jeg trivilligt!!" Skoene sparkes af, skridtstøvlerne tages på, og jeg plasker ud i rørskoven. Klokken harjeg fået åbnet mine 135 m net,.og leg synker træt ned i liggestolen. Efter en kop kaffe og den medbragte marmelademad er det tid til den første netrunde. Den giver 2 Gærdesmutter, 1 Sivsanger og 1 Rørsanger. Efter næste runde er jeg kommet op på 8 ringmærkede fugle - igen ingen supermorgen - skulle jeg alligevel være blevet hlemme? Ude mellem en lille gruppe buske, midt i rørskoven, kan leg lige skimte den øverste lomme i et af nettene. Der hænger en fugl, med en varm rødlig undergump pegende lige mod mig. Silkehale? Nej, det er for tidligt. Den hænger i skygge, så farverne kan snyde, men det er helt sikkert ingen Rørsanger. Jeg løber, så hurtigt det nu kan lade sig gøre i 30 cm vand, ud til nettet. Efter endnu 10 sek. står,eg ved Århusornitologernes mekka, Brabrand Sø, ivandtil"halsen", med Danmarks nok smukkeste ynglefugl i hånden. Det, jeg altid harsetsom en meget hurtig blå

5 svarertilvores fod, er meget kort, og kræver derfor samme specialring som Mursejler og Natravn, men de ligger selvfølgelig hjemme hos Thor. Det blev altså ikke til nogen ny ringmærkningsart, men så kunne jeg fryde mig over dens smukke farver, og over, at jeg havde husket kameraet. Det kræver den helt rigtige lysvinkel for at få den flotte skinnende blå farve frem. Når jeg drejede fuglen, skiftedes de forskellige dele af tjerdragten til at lyse op. Det var lørst, da jeg slap den lille "fy/', at hele fjerdragten blev lysende blå. Det er altså kun under flyvningen, at hele fjerdragten bliver korrekt eksponeret i løbet af kort tid. Smart, for på den måde undgår den vel rovfugle, når der sidder og sover. Den fredag morgen var jo egentlig reddet, men som om det ikke var nok, blev den ekstra krydret med en ung Lærkefalk, der jagede småfugle mellem mine net. 15 nervepirrende minutter gik, hvor jeg stod parat til løb. men den var for smart. Klokken var nettene lukket, Lærkefalken fløiet vestpå, og jeg glad for, at jeg er skør nok til at stå op klokken fem en fredag morgen. Det var nu bare to matematikforelæsninger tilbage, før det kunne blive weekend. Mark Desholm Hvorfor vente? Billeder dag til dag MMC

6 pårun t NATUREN Fra 1. juli 1992 gælder en række nye regler for offentlighedens færdselinaturen. For DOF-arrangementer gætder dog den samme hovedregel som hidtil: Husk attid at indhente tilladetse. De nye regler er nedfældet i den nye naturbeskyttelseslov (som lr/ 1992 afløste den hidtidige naturfredningslov) og en tilhørende bekendtgø relse. Dertil kommer regler og fortolkninger i forarbejderne til loven (lovbemærkningerne) og i en tilhørende vejledning samt et kommende informationsmateriale fra Skov- og Naturstyrelsen. Reglerne f remgår af naturbeskyttelseslovens kap. 4 og af den tilhørende bekendtgørelse. Hvem. hvad - hvor. hvordan? De nye bestemmelser giver regler for færdsel og regler for opførsel i naturen. Altså hvor man må færdestilfods, påcykel, hestosv., og hvordan man skal opføre sig i naturen. De fleste al bekendtgørelsens færdselsregler handler alene om færdsel i skove og på udyrkede arealer. For øvrige områder gælder andre regler:. Reglerne gælder ikke militære øvelsesområder.. Strande og klitfredede arealer: Fri færdselsret, også uden ansøgning på forhånd.. Veje og stier i det åbne land (dvs. uden for byer og skove): Markveje er i højere grad end hidtil nu generelt åbne for almindelig færdsel. Bemærk dog, at der skal søges tilladelse til organiserede aktiviteter, der går via private veje og stier i det åbne land.. byområder o.lign. (f,eks. henegårdsparker): ngen faste regler. Derfor: Søg om lov. De generelle færdselsregler er stor set uændrede. Der er dog et par tilføjelser og leltere ændringer. Den vigtigste er, at det i private skove nu er tiliadt at færdes til fods og på cykel på både skowele og og skovstier (stierne var {aktisk før "forbudt område'). Bemærk, at alle reglerne gælder den "almindelige" adgang. Ejeren kan til enhver tid give lov til yderligere færdsel i området. Hvordan def ineres naturtyperne? Lovgivningen skelner mellem "skov" og "udyrkede arealer". Men lovgivningen er enklere end virkeligheden. Ofte er del svært at skelne mellem overgangene mellem hhv. skov, udyrket og dyrket areal. Hvordan ser man om f.eks. en trædækket mose er skov eller udyrket areal - eller om et græsdækket areal er dyrket eller udyrket? Der er en masse overgangstyper. Der har ved forarbejderne til reglerne været enighed mellem brugere, ejereog Skov- og Naturstyrelsen om, at reglerne er svære at tolke. Dette emne vil derfor blive behandlet idet lovede vejlednings- og informationsmateriale. Særlige regler for grupper For gruppergælder en række særlige bestemmelser. Reglerne skelner således mellem:. Privatpersoner og mindre, private grupper (kan også defineres som "{amilie og venner",. Organiserede grupper (f.eks. skoleklasser, aftenskolehold, store private gruppø (l.eks. en konfirmationsfest) og lukkede foreningsgrupper - altså organiserede grupper, hvor deltagerne er samlet på forhånd),. O{fentligt annoncerede arrangementer samt andre, større og specielle arrangementer (inkl. alle former for nat-arrangementer!) Se teksten inde i bekendtgørelsen.

7 Der skal tilladelse til alle DOF.ture! For DOFs fugleture betyder de nye regler især en klarere formulering af de hidtidige regter:. Alle offentligt annoncerede arrangementer kan kun gennemføres med tilladelse fra ejeren.. Arrangementerne må ikke annonceres,lør mut har fået tilladelse fra ejeren.. Reglerne om ansøgningspligt er nu de samme for både private og for offentligt ejede naturområder. Et arrangement er "offentligt annonceref', når det f.eks. er omtalt iet DOF-lokalblad, i bladet Fugle, på en løbeseddel, i et brev til medlemmerne, i en avis, et lurprogram eller lignende. Denne regelgælder for alle DOF-ture! Det er uden betydning, om turen kun er for DOFs medlemmer (ordinære eller støttemedlemmer, ungdomsmedlemmer eller et andet udvalg) eller om den er åben for alle og enhver. 0rganiserede og uorganiserede Bekendtgørelsen skelner mellem "organiserede aktiviteter' cg organiserede.annoncerede aktiviteter' ($$ 7 q 21\. Til de lukkede og de mere 'spontane' aktiviteter skal der kun søges tilladelse, hvis man er over 30 personer. Ved alle de annoncerede arrangementer skal der derimod altid indhentes tilladelse, uanset forventet deltagerantal. Men pas på! På f.eks. ungdomslejre er det jo ikke altid, at alte aktiviteter er planlagt på forhånd. Men også her gælder, at lejrlederen bør (læs skal) indhente tilladelser på forhånd. Både til de områder, hvor besøg er planlagt - og tilde områder, som muligvis skal besøges. Med andre ord: Man skal altid ringe og spørge om lov, også selvom det ikke er sikkert, at man vil besøge et område. Det "rygtes" nemlig hurtigt i et lille lokalsamfund, hvis der er DOF-lejr iområdet. Og for en ejer er det jo ikke til at vide, om et besøg i hans naturområde er planlagt (og annonceret) i god tid - eller om det gennemføres mere spontant. Deterkun, nårgruppen er lille (mindre end ca.10), at den kan gennemføre en tur som en slags privat udllugt, uden forhåndstilladelse. Hvor skal man søge?. Statsejede områder: Det lokale skovdistrikt (se itelefonbogen).. KommunalVamtsligt ejede områder: Kommunen/amtet (se i telefonbogen).. Private områder: Ejeren (eller e\t. ejerlauget). Navn og adresse/telefon vil de normalt kunne oplyse om på statsskovdistriktet. Ellers prøv kommunen. Det bedste er at kontakte ejeren i god tid - dvs. når turprogrammet er i støbeskeen. Når først turprogrammet er trykt, er det for sent. Ofte klares det med en udskrift af det påtænkte turprogram (manus til lokalblad og Fugle) samt et følgebrev, hvor lansøgerom turtilladelsen. Her kan man skrive, at "hvis ikke ejeren svarer inden f.eks. 4 dage, vil vi tillade os at betragte det som en accept af det ansøgte". Jo mere, man kender ejeren, jo lettere går det at få tilladelse. 1oz

8 Normalt vil en ejer ikke forbyde en tur, selvom den annonceres og gennemføres uden tilladelse. Men det er ikke den slags, som hjælper på de gode relationer mellem ejere og brugere. Og et godt forhold til ejerne og deres organisationei kanbfte vise sig at være altafgørende i andre sager - f.eks. i DOFs fredningsarbejde. En tilladelse kan gi' lov til mere.., Husk, at der også er store fordele ved at skulle indhente tilladelse:. Man kan få praktiske oplysninger om evt. "forhindringer, iform af f.eks. selskabsjagt, skovningsarbejde, lukkede områder på grund af stormfald eller brandfare, terrænløb eller andre. arrangementer i samme område på samme tid.. l de private skove kan man som regel få lov til at færdes i skovbunden og på åbne arealer uden for skoweje og stier - når blot man har spurgt om lov i forvejen. Kontakten er vigtig for at sikre og opretholde et godt forhold til ejerne. Det er jo trods alt fremmed mands jord, man besøger. Er der spørgsmål om, hvordan reglerne skal forstås, så kontakt enten DOF (Anders Tvevad) el ler F riluftskontoret i Skov- og Naturstyrelsen.. Ofte kan man lå en generel tilladelse til at lave ture i et område uden at skulle søge hver gang. lkke alle tuglelure er D0F.ture Desværre hører vi i DOF fra tid til anden beklagelser over, at der afholdes fugleture uden de nødvendige tilladelser fra ejeren. Der er nok ofte tale om en grundejerforening, et aftenskolehold eller lignende, der er på nattergaletur. Men det bliver uvægerligt DOF, som får "skylden" - selvom DOF intet har med den "ulovlige" tur at gøre. Husk, at hver gang en gruppe færdes i naturen med en kikkert om halsen, vil den blive betragtet som en gruppe af "DOF{olk". Som turleder med en kikkert om halsen vil man altid blive opfattet som en slags ambassadør for DOF - hvad enten man vil det el'er ej. Derfor gælder det også for alle de mange DOFJolk, som iprivat regi fungerer som ledere på fugleture: De skal også altid huske at irdhente de nødvendqe tilladelser. God tugletur - med tilladelserne iorden - Anders Tvevad

9 UDDRAG AF ET GLENTEPARS FøDEVALG Danmark var den Røde Glente (Milvus milvus) indtil omkring 1BB0 almindeligt ynglende overalt med undtagelse af Bornholm. Fra 1890 sporedes imidlertid en St2erk bestandsnedgang, og i 1910 var arten praktisk talt udryddet som dansk ynglefugl. Glenten blev som den første danske rovfugl helårsfredet i de seneste år har der atter etableret sig en fast, omend lille, så dog tilsyneladende langsomt voksende ynglebestand. Til eksempel regnes antallet af yngleforekomster for kerneområdet i Sydøstjylland sidst i 1 970'erne at have varieret mellem et og tre, måske fire, par årligt, mens der i perioden er optalt 5-7 par (Bomhott 1 986). Generelt er den Røde Glentes fødevalg velundersøgt (se evt. Handbuch der Vdgel Mitteleuropas, bd. 4). Herhjemme foreligger dog kun en spiseseddel fra et par på Lolland (Hansen 19S0). Som et lille bidrag til belysning af danske glenters fødebillede blev der derfor i juni-august 1985 ind- samlet 29 gylp samt forskellige måltidsrester under et rede- og et plukketræ nord for Arhus. Fugleog pattedyrrester i gylp blev bestemt efter Day (1966), Debrot (1982) og Yalden (1977). Hårog tænder kan henføres til art eller slægt, findålte fjerfragmenter til orden. Følgendetødeemner blev påvist: Hare (7), markmus (6), muldvarp (5), mosegris (3), og svin (2) samt spurvefugl (13), andefugl (4), due (2), og hønsefugl (1). Parentesen angiver i hvor mange gylp de pågældende fødeemner forekom. Herudover fandtes insekter hyppigt i form af små og ubetydelige mængder af kitinrester. Disse kan stamme fra de større byttedyrs maveindhold. Af måltidsrester blev der indsamlet pluk af Fasan, Bingdue og Husskade samt forskellige lemmer og kropsdele af rotte, mosegris, pindsvin tamdue og hø ne samt af pattegris, får og hest. Sammenlignet...fotts. s. 10 a hlnilnwf DOF har hele tiden brug for nye og friske turledere. Til de store fuglerejser, til ungdomslejre og til de mange småture. DOF's naturvejleder Anders Tvevad tilbyder et lynkursus i naturveiledning. Her er noget at hente for både nye og gamle turledere. Altenens emner:. Hvor må vi gå? De nye regler for færdsel inaturen. Gørdinfugleturtilenoplevelse-for dig selv og for deltagerne Har du tænkt på at DOF-turleder? - Du ffu mange spændende oplevelser - Du giver andre medlemmer spændende oplevelser - Du er med til at skaffe nye medlemmer til foreningen --Qu er ned iet inspirerende arbejde for tuglesagen. Sådan planlægger og forbereder du en fugletur. Sådan gennemlører du en fugletur. ldeer til aktiviteter i naturen - for børn og voksne. Den gode turleder - takt og tone for turledere Affe deftagere får udleveret et grctis kursusmateriale, fyldt med ideer og gode råd. Naturcenter Sølyst Gjellerupvej t, Brabrand Torsdag den 21. januat kl til ca ?

10 med den tidligere danske fødeundersøgelse (Hansen op.cit.) var muldvarp og mosegris samt Ringdue og Husskade nye vildtlevende arter på menukortet. Glenter gør sig gerne til gode med ådsler, og det pågældende par vides regelmæssigt at have hentet slagteaffald fra en nærliggende landejendom. Ud over rester af de store hårklædte husdvr er det dog ikke muligt at afgøre, hvad fuglene har fundet som dødt bytte, og hvad de selv har slået. Glenteparrets yngleforsøg fik i 1986 en tragisk udgang. Sidst i juni blev hunnen og kuldet på tre unger fundet døde i og under reden. En undersøgeise viste, at fuglene var parathion-forgiftede (pers. medd. Bjørn Jacobsen, Nat. Hist. Mus., Århus). Litterutul Bomholt, P. 1986: Rød Glente (Milvus milvus) i sydøstlige Jylland Accipiter (1) : 57 Day, M.G. 1966: ldentification of hair and feather remains in the gut and faeces of stoats and weasels. J. Zool. 148i Debrot, S. 1982: Atlas des poils de Mammilåres d'europe.208 pp. Peseux, Suisse Hansen, L. 1950: Rød glente (Milvus m. milvus) (L.)) aner ynglelugl i Danmark. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 44: 5-15 Yalden, D.W. 1977:The identification oflemains in owl pellets. An o:ccasional Publication of the Mammal Society. 8 pp. London Anders Maltha Rasmussen Engskowej Skødstrup Efterskrift Ovenstående artikel har desværre været forlagt i mine gemmer i nogle år. Artiklen er her gengivet uden nogen omskrivning. Vedrørende beslandens nuværende størrelse og udbredelse kan der henvises til: H.E. Jørgensen, 1989: Danmarks rovfugle - en statusoversigt. K.M. Olesen, 1992: Danmarks fugle - en oversigt. Lokal biludlejning med verdenskendte bilmærker PS Biludlejning udlejer nyere personvogne, varevogne, flyttebusser, lastbiler og minibusser til fordelagtige priser. ',* 't Personvogne: HONDA - FORD - NTSSAN - FAT - PEUGEOT - MAZDA. VW - OPEL - BMW - VOLVO eller TOYOTA. lvarevogne tøres alle mærker. Flyttebiler: alle størrelser til alle formål bl.a. MESSER - UDSTLLNGER etc. Busser: oersoner. Skulle De have specialønsker, så kontakt os venligst for leje af luksusbil eller campingbiler. 10

11 FUGLE KOLONHAVEN Ved østenden af Brabrand Sø ligger ca. 3OO haver, omgivet af 7 par Husskader. Jeg har i maj-juni talt ynglende fugle og fundet 55 par Solsort i hæk, buskads og under tagudhæng. Stæren er flittig gæst i fuglekasser og under tag at bølgeplader, er fundet i 15 haver, llere par nogle steder. Det gælder også Gråspurv, som jeg fandt 35 steder. Derimod har jeg ikke fundet reder af Skovspurv, Som til gengæld fra midtdn af juni har optrådr i små flokke på fugte. Bogfinke er fundet 6 stedei, Grønirisk 1 par, Gærdesmutten smutter rundt overalt - 10 har registreret. Broget Fluesnapper har ruget i 2 redekasser, som begge er ophængt på Birketræ. Gran- og Havesanger er fundet i 8 haver, Tornsanger, Stenpikker og Jernspurv er fundet på oplagsplads mellem havekolonierne. Musviten er fundet i 29 redekasser, medens jeg kun har fundet 2 kasser med Blåmejse, begge i nærkeden at Høskoven. Ringduer er fundet i B nåletræer. Udover ovennævnte ynglende fugle er der i samme tidsrum også set Tornirisk og Munk. På foderbrættet har vi sommeren igennem også besøg af Måger og Råger, Krager og Alliker, og i ærtebedene roder Fasanerne, medens Tårnfalk og Spurvehøg jagter småfuglene. Ud over fuglene er Pindsvin sikre gæster om aftenen i alle haver, og på markerne omkring haverne muntrer hargrne sig om morgenen. 9 stk. er højeste antal på en gang. haver, hvor der er vandbassin et det løet i alle de haver, jeg har undersøgt. Henning Lyrum Annettevej Brabrand N ri:'{'*

12 FRA FELTEN: AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER Nu er skoven falmet, og fuglestemmen dalet. Storken er llygtet (på nær 6n - se nedenfor) fulgt af viltre svaler. Hvorvidt spurven skal sidde stum bag kvist, medens ravne skrige og ugler tude i det hvide derude - jadetvildetkommende kvartal afsløre. mellemtiden kan du itanken - hjulpet af nedenstående notater - drage på rundtur til en række af amtets lokaliteter, og se hvad der rørte sig d6r i det forløbne kvartal. At dette er muligt kan du takke følgende personer for: Søren Dalsgaard, Svend Dybkjær, Ole Gylling-Jørgensen, Carsten Høegh, Allan Janniche, Berit Lanther, Henning Lykke Larsen, Erik Nielsen, Flemming Nielsen og Marianne Rasmussen. sommeren siden 1 963!, Lysbuget Knortegås 29l 9 8 trækkende SV - første registrerede iagttagelse af denne race på denne lokalitet, Mørkbuget Knortegås S, Gråand 17l (periodemax), Atlingand 1B/9 han - ses normalt ikke efter midten af juni her, Krikand 1 8/9 16 (periodemax), Spidsand e0 n ltækkende, Pibeand 18/9 10, Troldand 218'12, Hvinand F1n(\ 41, Stor Skallesluger 1/8 hun - oversomrendel, Duehøg 18/10 han, Blå Kærhøg 31/7 brun - meget tidligt, Rørhøg - i sommerens løb fik (!) par 15(!) Diverse forkortelser er som nævnt i Søravnen 2/ 92. Har du specielle interesser, eksempelvis for udvalgte arter, så finder du støtte i typografien. Brug eventueltjuledagene til at maledine favoritter skrigende pink med en markeringspen. Stoffet er primært disponeret efter lokaliteterne, der tilsammen udgør "Felten". God tur. BJERREGRAV MOSE/REJSTRUP ENGE Man tror det er løgn! Her skød en jæger den en Hvid Stork. Kan ske jægeren opfattede storken som "skadevoldende vildt' - den æder io de fredede frøer....4; a,t /p ":"2-?-z- Vc Men bortset fra det berettes der fra denne lokalitet om Skarv på træk mod Fussingø Sø, Fiskehelre 15/8 16, Hvid Stork (ovennævnte formodentlig) regelmæssigt fra S/B frem til +, Knopsvane 6/9 2 par med i alt 7 juv, Musvåge 6/ 9 5 sammen, Blå Kærhøg 10/B han, Grønbenet Rørhøne 5/B3ad +2juv, Blishøne 5/92ad + 5juv, Vibe 5/9 1 60, Mudderktire i 0i8 6, Dobbettbekkasin 5/9 6, Klyde 5/8 2 trækkende SV, FJordterne 5/8 1, Huldue 10/8 1, Murselter 1 5/B 6, Landsvale 6/9 120, Bysvale 5/814, PungmeJse 5/8 (rede), Bynkefugl 5/9 han, Stær 6/9 200, Grønirisk 1O/8 45, Bogfinke , Rørspurv 1Sl83. BRABRAND Sø LillaLappedykker 1 8/ /1 O 1 S, Sorthalset Lappedykker 8l7 29 ad Kl + 1/8 ad K /9 1 K, Toppet Lappedykker 8/8 79 ad K , Skarv 8/8 t 6, Fiskehelre 1 1 i , Rørdrum [ 1 1 /7 ] - kun anden gang om unger på vingerne - den sidste - en ungfugl - blev set 21 /9, Fiskeørn 1 9/8 2 ad, Vandre ljagltalkagl 9 trak syd over søen men forsvandt for hurligt til at endelig bestemmelse kunne finde sted, Agerhøne 30/10 25, Dobbeltbekkasin , Enkeltbekkasin [2/114], Sildemåge 19/10 ad, Dværgmågå 1/8 1K + 11/9 1K + 17l9 21K, Sortterne l26n 2ad K (arten ses ikke hvert år her), Flordterne 9/9 7, Murseller 1 8i9 1, lsfugf 10/ /92+2/112, Landsvale 13/ , Bysvale 14l /8 350, Digesvafe 31/ /9 1, SkægmeJse flok på 50 set i august , Bynkefugl 31/B /9-3, Græshoppesanger Un syngende (Døde A), Rørsanger 1 7/9 småsyngende + 2/10 1, Sivsanger 3/B 1, Tornsanger 1 9/B 1, Gransanger 1 1/10 syqgende+ 1 8/10 1, Jernspurv30il 02syngende, BlergvipstJert 17i9 1, Stor Tornskade 2/10 SV, Rødrygget Tornskade 31/8 han, Stitlits?J

13 EBELTOFT FÆRGEHAVN Alle obs fra 8/8: Toppet Skailestuger 17, Stor Præstekrave 6, Lille Kobbersneppe 5, lslandsk Ryle 3, Brushane 1. Lif le Kfove 23/81K, Dværgmåge K + 30/B 3 ad + 28/10 ad, Sortterne 30/8 3 (2 lk + ad), Dværgterne 30i8 2 K, Skærpiber9/10 R + 1 0/1 0 6R. FORNÆS Lom (uspecificeret) 13/9 S T, Sangsvane S, Knortegås 1 3/9 1 3 S + N, Pibeand 24i S, Bjergand 1 4n 0 1 9, Hvinand 24t Havlit S + 5 N, Ederfugt 24t1O g}7g, Sortand 2 f /9 225 T, Sortand 1 3/ /1 0 i8, Dværgfalk indtrækkende, Mudderktire 23l S, Almindelig Kjove 13/9 N, Sptitterne 23/B /9 17, Alk2ltg T, TeJst 2119 T, Stenpikker 13/9 4, llvid Vipstjert 23t810. HORSKÆB Spidsand 10/9 12, Rørhøg 10/9 iuv. Fra 1et8 haves: Strandhjelte 5 + Lille Kobbersneppe 26+ Sortklire + Hvidklire 54 + Tinksmed + lslandsk Ryle 21 + Krumnæbbet Ryte 4. Tilbage til 10/9 finder vi Rødstrubet Piber 1. JULSø Rørhøg 5/9 1, Fiskeørn 9/ , Brushane 9/ 8 1, Digesvale 9/ KOLNDSUND Musvåge /9 4, Blå Kærhøg 2St1O zhan + brun + 25/1 0 han + 3 brune, Vandrefalk ad han, Tårnfalk 13/9 3, Agerhøne23/87, Vibe 2gl8 1 60, Hjelle 23/ , tsfugt , Sanglærke 13/9 1 40, Stær 13/9 300, Bomlærke 23/1 0 over 200. KYSNG NÆS Sodfarvet Skråpe 1 1/1 0 2, Sute 30/8 1 K + 9/1 0 5 ad N K, Knortegås 13/923, Mørkbuget Knortegås S + 30/9 45 N + 66 S, Bramgås 12/10 '18 S, Rustand ZB 1OT, pibeand 13Æ 95 S, Blå Kærhøg 1 1/9 S + 1 7/9 indtrækkende S + 10/1 0 indtrækkende, Dværgfatk 6/9 indtrækkende, Dværgryle 18/9 S, Thorshane 3/10 fouragerende, senere SØ, Mellemkjove 30/g ad + 3/10 imm, Almindelig Kiove 3O/8 7.t K + 13/9 S, NORSMNDE FJORD Lif le Lappedykker 29/ /10 39, Sorthatset Lappedykker /9 3, Sangsvane ad R T, Mørkbuget Knortegås 2Bl9 B, Pibe and 25/ , Knarand han, Skeand 2Sl han, Blergand , Toppet Ska[esluger 1/975, Duehøg 18/8 K+ 3/10 1, Btå Kærhøg 25l 1 0 brun, Fiskeørn 1 7/8 ad hun, Lærkelalkzz9 l. Vandrikse 1/9 1, Blishøne 1 5/ , Vibe 25/ , Lille Præstekrave g/8 3, Sortklire t K. Svaleklire /91, Dobbettbekkasin 1Zg 56, Enkeltbekkasin 18/ /10 7, lslandsk Ryle , Dværgryle 29/9 2, lstugt 2St.tO j, Skægmejse 8/ / /9 5, Biergvipstjert , Snespurv , Gærdesanger 1 7/9 1. SALTEN LANGSø Hvepsevåge 13/ /8 2, Fiskeørn 23/8 i, Klyde 1 3/8 trækkende vestover, Hav/Fjordterne 1 6/8 20, Landsvale 5/9 2000, Ravn 1 6/8 2. SAMSø Rødstrubet Lom 10+11/10 1, Gråstrubet Lappedykker 1 0/1 0 13,Sule 1 0/1 0 4 (1 ad + 23K+ 2K) + 11/10 ad, Knopsvane 11/10 68, Mørkbuget Grågås 10/ (alle ad - dårligt yngleår??), Bramgås 11/10 på græs, Krikand 10/10 91, Spidsand 1 3/9 8S, Pibeand 13/ / , Hvinand 10/10 4, Havlit 10i10 'l, Ederf ugt 1 1/10 over 1000, Sortand 1/10 16, Fløllsand t0/'10 1S, Toppet Skaltesluger 1 0/ , Hvepsevåge 1 3/9 3 V-NV, Musvåge 10/10 44 T, Fjetdvåge 1O/10 3 NV, Rørhøg 12/9 2 1 K S + 13/9 1K S, Dværgfatk 1 1 /1 0 jagende + T, Strandskade 1 1 /1 0 22, yibe 11/10 over 75, SlrandhJeJle 13/9 1K + 11/10 6, HJelle /10 over 200, Stor Præstekrave 12/9 1, Stor Regnspove 11t10 2, Lille Kobbersneppe 11/102, Sortklirc 10+1 t/10vdr, Rødben 1 1/10 51, Hvidklire 10/t0 6, Stenvender 1O/1O 1. Dobbeltbekkasin l0/10 4, Sandtøber 1Ot1O 2. Sortgrå Ryle 10/10 2, Alm. Ryte 1 1/1O 4OO, Alm. KJove 12/9 1K (mobbedesplitterne0, Sitdemåge '10+1 1/10 ad, Ride 11/t0 ad, Atk/Lomvie 11/.10 21, Huldue 13Æ 2-5, Hedetærke 10/10 1, Sanglærke 10/10 76 T + 40 R, Landsvate 12/9 B7B S.

14 Bysvale 129 S, Digesvate 1Zg 30 S, Nøddekrige 10/1 0 N mod Helgenæs, Skægmelse 1Ol10 han + hun N, Husrødstlert 13/9 han stadig i pragtdragt, Rødstjert 3 R, Bynkefugl 12l9 R, Stbnpikker 12l 4 R, Vindrossel 1 0/1 0 2 T, Sangdrossel / 1 0, Tornsanger 1 2/9 1-2 (si), Gærdesanger 1 3/ 9, Løvsanger 13/9 'l-2, Gransanger 10/10 R, Rødstrubet Piber 12/9 1, Skærpiber 10/10 5, Står 1 1/ , Grønirisk 1 0i F, Sti[its 1 0/ 10 4, Grønsisken 22f, Tornirisk 10/10 15 T, Karmindompap [1 1 t7 hun + iuv - første ynglefund på øenl, Kvækerfinke 1 0n 0 40, Rørspurv 1 0/1 O 6 t. SEJS HEDE Hvepsevåge 4i10 S, Blå Kærhøg 1/10 S, HusrødstJert 23ll0 R, Kvækerfinke 2311 O 9OO. SLETTERHAGE (alle fra 30/9) Gråstrubet Lappedykker T, Knortegås 50 T, Blergand 10 T, Vandrefalk han S, Dværgfatk 2 S. Lille Regnspove 1 4/8 1, Stor Regnspove 1 4/ /9 14, Lille Kobbersneppe 14l8 30, Sortklire , Rødben 1 4/8 70, Hvidklire 4/8 30, Sten: vender 23ft 1 0 (Sødringkærl + 14/8 2, lslandsk Ryle 14lB /9 3, Krumnæbbet Ryle 14l8 13, Almindelig Klove 14l8 mørk + 3/9 3 (2 mørke + juv), Misteldrossel 14l8 1, Lille Korsnæb 2719 't5. TANGKROGEN Stor Skallesluger 6/8 han, Strandskade?9 1, Mudderklire /9 1. øvrge OBSERVATONER Sangsvane 24/10 7 ad Mossø, Hvinand 2918 Mørke Kær, Duehøg 20/9 2 ad legende i luften Gejlund Bakker/Hammel, Blå Kærhøg 17l10 brun Tjenild, Rørhøg 13/8 hun Alken + 14l8 hun Grund Fjord ijuv F Gl. Dyrehave/Hammel + 23/8 STUBBE Sø (24n0) Grågås 16, Tr-oldand 215. SøBYGÅRD Sø OG SKOV. t... :1 ii:: il.-.,i.:t:',:i i. r, #*{l;, Pibeand 1 9/9 3, Skeand 20/8 2 + 't9/9 7, Taffeland 20/832, Hvinand 2Ol8 t, Hvepsevåge 3/l 0 1, Duehøg 30/8 + 4i 10 1 K, Fiskeørn 20/B + 26/91, Vandrikse 8/8 hørt+ 20/83høtt+26192H, HleJle 1 9/9 58 S, Enkeltbekkasin 1 7/ 10, Svartbag , Huldue 8/B SY, fsfugl 4/10 1, Sortspætte BA hørt + 20/8 + 4/10 hørt + 10/10 hørt, Ravn / /10 1, Bjergvipstlert 8/8 2; SøDRNGHOLM Toppet Lappedykker 14iB 130, Lysbuget Knortegås , Spidsand 3/9 1 1, Rørhøg 14/B etpat med 4 juv + 3/9 3 juv, Tårnfalk 3/9 5, Strandhlelfe / /9 102.

15 Mossø + 6/9 V Svenstrup, Fiskeørn 1 1 /8 Mossø Grund Flord, Dværgfatk 1 6Æ fundet skadet ved Tvede - plejet 1 1 /2 uge og derefter udsat igen + 1 6/1 0 N langs Lystrup Strand v. Hevring, Agerhøne 16/8 12 Solbjerg Sø, Trane [18/S ad Fussing Sø l, HleJle 5/8 SV over Højbjerg + 15/ Hevring, Stor Præstekrave2!8 4 Mågeøen, Stor Kobbercneppe 2/8 Mågeøen, Lille Kobbersneppe T Skejby, Hvidklire 2tB 4 Følle, Hav/ Flordlerne T Gl. Dyrehave/Hammel, Splitbme.6/8 2 Grenå 2A Urmosen Hammel, Kirkeugle [ 2916 ad+pull flg. tre steder: Udbyneder + 6 km NV + 9 km V for Randers Malling By, Natugle 1 7/8 par hørt Højbjerg + 6/1 0 hørt Hevring + par ført Ha/reballe Skov + par turt Thorsmøllevej, Mursejler 9/9 2 V Højbjerg, lsfugl 16/8 3 Fuldbro Mølle, Grønspætte 19/8 hørt Hevring, Landsvale 29/8 300 Mørke Kær, Ravn 23/8 2 Gl. Dyrehave/ Hammel + 6/9 4 T Højbjerg, Attike /10 et eksemplar med meget tydellgt hvidt "hatsbånd" - racen Halsbåndsallike eller lokal variant? - ndustrikvarter/hammel, Husrødstlert jævnligt i perioden - max sidste2zl0 ogsåindustrikvarterevhammel, Misteldrossel 6i/9 9 Hevring, c"l2-, bug på to forskellige lokaliteter Svenstrup, Gransahger 11/9 sy Højbjerg, Grå Fluesnapper S0/8 2 Højbjerg, Hvid VipstJert 1/9 sortrygget hun (udparret m alm. han) lodrende unger lndustrikvarter Hammel, Blergvipstlert l6/8 4 Fuldbro Mølle + 7/1 0 2 Giber A, Tornirisk 2ZB ftok på 60 Gl. Dyrehave/Hammel, Blergirisk Råby Kær, Kvækerfinke 1 1/ Fussingø Skov. Hermed er rundturen slut lor denne gang. Hvis du får lyst til at bidrage til næste udgave, der dækker november, december q januar,s indsend i sidste uge af januar dine observationer til undertegnede pa adressen Højma*yej 22, 8270 Højbjerg. Skuile en kongeørn snuppe en hare i din have den 31. januar kan du også nå at få det md: ndtelefoner da hændelsen pa Afslutningsvis: God jul og godt nytår med forhåbentlig nogle udbytterige fugleture. Hvad med at gå på opdagelse efter vandstære den 1. januar - det bli? man klar i hovedet al.,-lohn Andersen æ=v A- \\ \) Fo /æ? >F,^l,:= <_

16 lkke plads til DoF "Det Grønne Fåd" Med den nye Naturbeskyttelseslov, som trådte i kraft den 1. juli 1992, blev det lovfæstet (lovens g 64), at der skulle nedsænes "Grønne Råd" i hvert amt. Rådet skal være rådgivende for amtsrådet,'..1 spørgsmål vdrørende amtsrådets administetion al bverf (citat). Rådet skal "tilstræbes" (som det ogsåhedder i lovteksten) atværesammensatmed ligelig repræsentation af bruger- og beskynersiden. Det råd skal med'andre ord svare til det centrale udvalg: "Naturforvallningsudvalget', der har til opgave at rådgive ministeren i administrationen af loven. Hersidderbrugereog beskyttere- herunder også DOF - iskøn forening mellem hinanden. Dette har Arhus amt siddet overhørig. Som det ser ud idag, er Danmarks Naturfredningsforening ene om at repræsentere beskytterne - selv om amtet hævder, at også Friluftsrådet er beskytter. på den anden side sidder landboorganisationerne (2 rep.), statsskovdistrikterne, kommuneforeningen og amtet. På trods af, at den ligelige fordeling er svær at lå øje på, så afuiser amtet at lade DOF få sæde i rådet. Afslaget begrundes som følger (citat): ',Som det fremg* af vort brev af 90, juni 992 har amtsrådet besluttet at lottsæfte med den hidtidige sammensætning af "Det gønne Råd', idet man har haft gode elaringer med defte i perioden lorud for vedtagelsen af Naturbeskyttelsesbven, og idet man ikke ønsker for stoft et udvatg." Mere nyt fra amtet DOF får ikke længere tilsendt de af amtet givne tilladelser og dispensationer efter naturbeskyttelsesloven. Det er vi ellers tidligere blevet lovet og har hidtil fået. På en forespørgsel om hvorfor vi ikke længere får dem lød svaret (citat): "Med henvisning til toreningens henvendelse af 12. marts tgg2 kan oplyses, at vi ikke finder at kunne imødekomme anmodningen." To linier uden begrundelse! ndtil der kommer en endelig afklaring på spørgsmålet, skal bestyrelservfredningsudvalget derfor anmode medlemmer om at være opmærksomme på annoncer og notitser i de (små) lokale blade orn tilladelser udstedt i medlør al Naturbeskvttelsesloven. tilfælde af, at en eventuel tilladelse strider imod fuglenes og naturens interesser, opfordres man til enten atgøre indsigelse mod tilladelsen eller meddele lokalbestyrelsen, at man ser problemer iden aktuelle sag. Ofte giver lokalkendskab også en langt bedre mulighed for at vurdere konsekvenserne af et indgreb, hvorfor lokalafdelingen under alle omstændigheder vil være taknemmelig for lokal assistance i eventuelle sager. Henning Ettrup Der er bare det ved det, at udvalget er det mindste i landet, så detkan da næppe være for stort. Og så vidt vides, så har der kun været fremsat yderligere 6t ønske om optagelse i Rådetl På landsplan er DOF repræsenteret i 10 amter, så alle amter har heldigvis ikke været lige så negative overforsamarbejdet med DOF som Århus. Her har man set værdien i at få et konstruktivt og inspirerende samarbejde igangsat med flere grønne foreninger. Man kan kun håbe, at også Århus amt med tiden opdager, at det kun kan være positi!'t at samarbeije med DOFs lokatafdeling. Henning Ettrup 'rt' il il! \ v,z-4os.4"- Qk t6

17 FUGLENES DANMARK En koftlægning af Danmarks fugle ::.':::'::::::':: "'::::.:::..... de kommende år vil alle fugleifieresserede danskere få muligheden tor at komne ud inaturen med kikkert og notee bog. De deltager allesammen DOF's store naturovervågningsproiekt, der starter i foråret Mange har tidligere været med i samme slags aktiviteter, for DOF gennemførte allerede i en Atlasundersøgelse over udbredelsen af de danske ynglelugle og senere, i , en kortlægning af fuglenes levesteder - en såkaldt lokalitetsregistrering. Resultatet udkom i en tyk rapport, der siden er blevet flittigt brugt af både DOF's fredningsfolk og af kommuners, amters og Skov- og Naturstyrelsens fredningsarbejdere. Rapporten har således været af stor betydning forbeskyttelsen af fuglelivet i Danma*. Proiektets indhold 1. Det nye ATLAS skal indsamle oplysninger om bestandsstørelser og udbredelse af Danmarks fugle. ATLAS-undersøgelsen gennemføres i 5 X 5km kvadrater (UTM-nettet), ved at optælleren først laver en simpel udgave af en punkttælling, hvor kun de ca. 60 almindeligste ftrglearter tælles. Demæst besøges alle de små naturområder 6n gang for at registrere de vigtigste ynglefugle, dette skal dog kun ske i en del af hvert fjerde kvadrat. Endelig foretages en eftersøgning af nataktive fuglearter, samt andre svært registrerede arter. ATLAS-registreringen gennemløres kun i et af de tre prolektår. 2. En lokalitetsregistreing med dækning af samtlige fuglelokaliteter af lokal, regional, national og international betydning (efter klassificeringen i den fonige lokalitetsregistrering) gennemføres i alle lokaliteter i løbet af de tre orojektår. På alle lokaliteter optælles ynglende fugle. På relevante lokaliteter optælles også rastende og overvintrende fugle. Lokaliteterne er udpeget på forhånd al koordinatoren. Men landskabet har siden ændret sig meget, enge gror til, vandhuller drænes, nye graves, driftsformerne i skovene ændres, ændrede jagtformer og -vaner, både i Danma* og udlandet, påvirker også fuglene. Alt dette betyder, at der bliver færre af nogle fugle og flere af andre. DOF vil derfor lave en ny undersøgelse af Danmarks fugleliv, og denstarter tilforåret. Her kan du være med til at sikre vore fugles fremtid og samtidig selv få nogle gode naturoplevelser. Du kan deltage på flere måder. Du kan enten vælge at tælle alle fuglene flere gange årligt i et mindre område - lokalitetsregistrering -, du kan vælge at undersøge et starre område, hvor du blot skal finde ud af, om de enkelte arter yngler i området, men ikke hvor mange - Atlasundersøgelsen - eller du kan vælge begge dele. De forskellige måder er beskrevet mere udførligt nedenfor. Samlet giver Atlas- og bkalitetsrcgistreringen mulighed lor at lave kort over tætheder af ynglefuglenes forekomst i Danmark, opgørelser over totiale antal af_en del arter, samt en beskrivelse af luglelivet i alle de vigtigste fuglelokaliteter i Danmark.

18 Tidsplan for projektet Første tælling i marts i 993, sidste tælling i lebruar En mere detaljeret arbejdsplan tor et kvadrat vil typisk se sådan ud: Vinter : Du modtager fra koordinatoren et kort over det kvadrat du har valgt. På kortet er afgrænset de støne fuglelokaliteter, hvor der skal foretages yngl+ fugletælling og/eller optælling af rastende/overvinvende fugle. Endvidere er angivet de 1 0 punkter til punkttællingen. Er dit kvadrat et af dem, hvor småbiotoperne skal undersøges, er disse også angivet på kortet. optællere til så stor en del af amtets kvadrater som muligt. Hver person kan have et ellel flere kvadrater, og tællingerne starter i løbet af foråret. Alle kan deltage Man skal ikke holde sig tilbage, alle med blot et minimum af kendskab til de almindelige danske fugle kan deltage. Der er lavet grundige og nemt forståelige vejledninger i, hvordan du skal tælle og notere. Du skal bare ringe eller skrive til en af projektkoordinatorerne nedenfor, og fortælle i hvilke områder du vil laveoptællinger. Så vildu hurtigt modtage skemaer, kort og vejledninger. MELD DG FøN AN NABO! Forårllorcommer: På større fuglelokaliteter gennemføres 2-3 ynglefugletællinger i løbet af maj-juni. En punkttælling gennemføres iperioden med. maj - med. juni) hvert fjerde kvadrat besøges alle smålokaliteter en gang i løbet af yngletiden. Efterår/vinter: Rastende og overvintrende fugle optælles på vigtige rastelokaliteter en gang månedligt. 199*1996: Projektet fortsætter med optællinger i nye kvadrater. Der er således mulighed for at en person kan dække flere kvadrater i løbet af projektperioden. Supplerende oplysninger fra allerede undersøgte kvadrat r modtages løbende, f.eks. i form af supplerende ynglelugletællinger etc. Ø <Kq' Der vil typisk være fra nul til tre større fuglelokaliteter pr. kvadrat. Der er mulighed for at dele et kvadrat eller en større lokalitet mellem to eller flere tællere. Der er også mulighed for at arrangere',følordning", således at en mindre erfaren tæller i dev de første årfølges med en mere erfaren, for senere selv at foretage undersøgelsen i et andet kvadrat. En del af de større fuglelokaliteter kan være dækket af andre undersøgelser, hvorfor disse ikke skal undersøges af Atlasmedarbejderen. 0ptællere efterlyses! Det er nu at DU skal igang, hvis du vil være med i projektet. Her i vinter skulle vi gerne have fundet lnformalionsmøder Har du lyst til at vide mere om projektet, {ør du beslutter dig, har vi lavet en række informationsmøder, hvor du kan få mere at vide og høre om feltbestemmelse og optællingsteknik. Møderne i Arhus amt finder sted på følgende dage: nrcdag d. 26. januar lggg kt. lg.sl,naturcenter Sølyst, Gjellerupvej 111 i Brabrand ved Århus. Tirsdag d. 2. februar kl ,Randers Naturskole, Gudenåvej 20 i Randers. 18

19 Tksdag d.9.lebruar kl , Naturskolen Grenå, Klitten 1A i Grenå. Tirsdag d. 23. lebruar kl , Medborgerhuset, Skoletorvet i Silkeborg. På disse aftenmøder gennemgås det nye feltprojekt. Der vil blive fortalt om grunden til, at DOF nu starter et nyt ATLAS-projekt og en ny lokalitetsregistrering. Vi vil fortælle om, hvordan et ATLAS-kvadrat skal undersøges, og hvordan de ynglende fugle optælles på en lokalitet. Det materiale - kort, skemaer og vejledninger - som optælleren får udleveret vil blive gennemgået, og der vil blive talt om, hvor meget tid der skal bruges i felten og til al udfylde de forskellige skemaer. På møderne vil vi også uddele ATlAS-kvadraterne og fuglelokaliteterne til de personer, som allerede har meldt sig til at deltage. Vi vil meget gerne, at du tilmelder dig til møderne. Så kan du nemlig få tilsendt kort, skemaer og vejledninger, som du kan nå at læse igennem inden mødet. Så kan du forhåbenlig på mødet få et svar, hvis der er noget du er itvivl om. Tilmelding skal ske til en af kommune-koordinatorerne eller iil undertegnede. KURSUS FELTARBEJDE Weekenden d.17.-i8. april 1993 NATURCENTER SøLYST v/brabrand SØ weekenden april vil vi afholde et kursus, hvor de lorskellige optællingsmetoder gennemgås ude i felten, og hvor resultaterne indføres på skemaer m.v. Kurset vil i teori og praksis omtatte: Teori:. Tilrettelæggelse af en punkttælling på 1 O punkter i et 5X5 km kvadrat.. Eksempler på småbiotoper og undersøgelse af disse.. Tllretelæggelse af en ynglefugletælling.. Tilrettelæggelse af optællinger af rastende og overvintrende f ugle ef terår/vinter/forår.. Udfyldning af skemaer. Praktik:. Punknælling.. Undersøgelse af småbiotoper, t.eks. vandhulrer, moser m.v.. Optæliing af ynglefugle i forskellige biotoper; skove, søer, agerland o.s.v.. Optælling af reder hos kolonirugende arter, som {.eks. råge, fiskehejre m.fl.. Optælling af rastende og overvintrende fugle.. Optælling af nataktive fugle. Weekendkurset koster kun transporten til og fra Brabrand, idet lokalafdelingen sørger lor forplejning, materialer m.v. Overnatning på Sølyst er desværre ikke muligt, vi vil forsøge at arrangere privat overnatning i området. Det vil blive et meget aktivt kursus, hvor vi vil være i gang fra lørdag kl til langt ud på aftenen/ natten og igen fra søndag kl tilca , hvor vi slutter. Der vil blive mange fugleoplevelser, da meget af tiden vil gå med at lave de forskellige optællinger ved Brabrand Sø og i skovene heromkring. Sidste frist fortilmelding til undertegnede er 1. april r ooe Vælg et kradral På de næste sider bringes oversigtskort over alle kommuner i Arhus Amt. På kortene kan du se hvordan 5X5 km kvacjraterne og de større lokaliteter ligger. Du tilmelder dig til at dække en lokalitet eller et kvadrat ved at henvende dig til kommunekoordinatoren nævnt under hver kommune. Husk at oplyse kvadratets koordinater (to bogstaver + to tal), som er angivet i hvert kvadrat. Kvadrater derdækkerflere kommuner, tilhører som en tommelfingerregel den kommune, hvori det meste af kvadratet findes. Kortene er kun vejledende. Du vil få udleveret originale, nøjagtige kort over de kvadrater, du vil dække. Allan Janniche Søskrænten A Viby J Petdr Lange Jeksenvej Galten l to

20 Them Kommune: Jørgen Ballegård, Drosselvej 22, 8654 Bryrup. \l: Gjern Kommune : Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26, 8660 Silkeborg. Tlf:

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Hønsefugle Fasanfugle 2. Spurvefugle 3. Duer 4. Rovfugle 5. Ugler Fasanfugle Agerhøne Fasan Agerhøne Kendetegn: Hannens vingedækfjer

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle, hvor vi gik ned til papirtørreladen

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Vinterfugle ved foderbrættet

Vinterfugle ved foderbrættet Vinterfugle ved foderbrættet Vinteren 2010-2011 ved foderbrættet ved Benth Micho Møller Fra slutningen af november, hvor den første sne faldt og kulden satte ind, begyndte jeg at fodre på mine to foderbræt

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 31. august Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 8. Blodrød Hedelibel 30. august Engpiber 3, Skovskade 1. Det Hvide C 1, Lille Ildfugl 1, Okkergul Randøje 2, Almindeælig Blåfugl 3, Admiral 6, Kålsommerfugl 5,

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

Atlas III. Vejledning til feltundersøgelserne. Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015

Atlas III. Vejledning til feltundersøgelserne. Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015 Atlas III Vejledning til feltundersøgelserne Fotograf: Ulrik Bruun Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015 Dansk Ornitologisk Forening Vesterbrogade 140 1620 København V Tlf. 33 28

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere 3. Årefodede 4. Storkefugle 5. Mågefugle 6. Terner 7. Alkefugle 8. Vandhøns 9. Vadefugle 10. Hønsefugle

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Andefugle a. Svaner b. Gæs c. Gravænder d. Svømmeænder e. Dykænder f. Skalleslugere Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö 29. maj - 31. maj 2014 Hvor var det godt, den trods knebent deltagerantal - alligevel kunne gennemføres, denne fine tur til Hallandsåsen og Hallands Väderö.

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen.

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen. SMØR - OG FEDTMOSEN Fugle - og planteliv En status Smør - og Fedtmosen som er beliggende i Herlev/Gladsaxe nord for København, er stærkt tilgroede moser med flere små tørvegrave, samt et tilstødende eng

Læs mere

UNGARN Oktober 2012

UNGARN Oktober 2012 UNGARN 19. 26. Oktober 2012 Traner (Foto: Torkild Kristensen) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 19. oktober til den 26. oktober 2012 afholdt DOFTravel

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Kap Verde Øerne. 14/11 20/ Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)

Kap Verde Øerne. 14/11 20/ Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst) Kap Verde Øerne 14/11 20/11 2016 Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst) Rejsen var en chartertur købt gennem Star Tur, der undervejs blev omdøbt til Tui. I rejsen til ca. 6.500 kr. var inkluderet

Læs mere

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Bulgarien 13/9 28/9 2008 Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord Fra den 13. 28. september 2008 afholdt DOF Travel atter tur til

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere