Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

2 Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1998 Denne rapport må ikke kopieres, hverken helt eller delvis, uden forudgående skriftlig aftale med Dansk Ornitologisk Forening. Ved citat skal der tydeligt henvises til Dansk Ornitologisk Forening som kilde. Udsnit af kort Kort- og Matrikelstyrelsen, gengivet med tilladelse nr. (G ) ISBN Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen. Dansk Ornitologisk Forening Vesterbrogade 140 A 1620 København V Tlf Fax

3

4 Mariager Yderfjord inkl. Treskelbakkeholm og Pletten Kommune: Mariager Lokalitetsnr: m.fl. Lokalitetstype: Fjord Klassifikation: R1 Ejer: : Y2, R2 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Lavvandet fjord med mudder- og sandvader, strandenge, strandrørsumpe samt større og mindre øer og holme, hvoraf de to største er de vadegræsklædte Treskelbakkeholm og Pletten (sidstnævnte hører under Hadsund Kommune, NJ Amt). Ynglende vadefugle (holmene og Studefælleden); en af Østjyllands vigtigste lokaliteter for rastende ande- og vadefugle; af international betydning for knopsvane, lysbuget knortegås og gravand. Regelmæssige optællinger (rastende fugle) i hele undersøgelsesperioden; ynglefugletællinger fra Treskelbakkeholm og Pletten; sporadiske oplysninger om ynglefugle på Studefælleden. Litteratur Løjtnant B. & E. Wessberg 1993: Treskelbakkeholm. En ø-floraliste med noter. Gejrfuglen 29, s Løjtnant B. & E. Wessberg 1993: Pletten. En ø- floraliste med noter. Gejrfuglen 29, s Janniche, Allan 1980: Mariager Fjord. Søravnen 8 (2), s Rasmussen, John R. & Henning Pedersen 1989: Reservatet der blev væk. Fugle 9 (4), s Bot. Lok. 13b/8-1 & 13b/9-2. Folder fra Skov- og Naturstyrelsen 1996: Mariager Fjord Vildtreservat. Torben Nielsen, Lars Pedersen, Allan Janniche, Peter Lange m.fl. Beskyttelser EF-fuglebeskyttelsesområde, del af Mariager Fjord vildtreservat, del af Ramsar-område nr. 11. Strandengene er desuden omfattet af NBL's 3. Fiskeri, sejlads til Hadsund og Hobro, landbrug. Jagt, lystfiskeri, sandormegravning, lystsejlads m.m. Gode obs-punkter er fra Nødenæs (der parkeres ved Overgård, herfra 1,5 km til fods), fra østsiden af Havnø Hage og fra Als Odde. Færdsel til fods er mulig på digerne både nord og syd for fjorden. Ajstrup Bugt er vanskelig at overskue; de bedste obs-steder er diget langs Nørrekær og toppen af skrænten i sommerhusområdet øst for Ajstrup. Beskyttelsesbehov Med det nye vildtreservat fra 1. april 1996 har fuglene fået bedre forhold i fjorden; det var dog ønskeligt ud fra et ornitologisk synspunkt om jagtfreden havde sænket sig over hele yderfjorden. Der bør sikres fortsat græsning af engene i Studefælleden.

5 Mariager Yderfjord inkl. Treskelbakkeholm og Pletten Yderfjorden (719003) Toppet Skallesluger 3 Blishøne 1 Strandskade 8-10 Klyde 50 Rødben 1 Hættemåge Stormmåge 50 Sølvmåge 5-8 Sandterne Splitterne Fjordterne 40 Havterne 10 Tal fra 1970 omfatter også Pletten og Treskelbakkeholm. Treskelbakkeholm (719004) Knopsvane Gravand Gråand Toppet Skallesluger 0-2 Blishøne 0-1 Strandskade Klyde Stor Præstekrave 0-3 Vibe 5-10 Almindelig Ryle 0-2 Rødben Hættemåge Stormmåge Sildemåge 3 Sølvmåge Svartbag 2 Fjordterne Havterne Sanglærke 10 Engpiber 15 Rørspurv 15 Pletten (719005) Gråand Strandskade 3 Klyde 0-1 Gøg 1 Engpiber 2-10 Studefælleden (719155) 1995 Gravand 1 Strandskade 2 Stor Præstekrave 1 Rødben 1 Gøg 1 Engpiber 3 Rørspurv 1 Rastefugle, årligt maksimum Ajstrup Bugt (719150) Knopsvane Sangsvane Bramgås Lysbuget Knortegås Gravand Pibeand Krikand 200 Gråand Taffeland Troldand Hvinand Stor Skallesluger Blishøne Strandskade 30 Strandhjejle 110 Vibe Almindelig Ryle Brushane 4 Dobbeltbekkasin 46 3 Stor Regnspove 12 Rødben Hvidklire 15 15

6 Mariager Yderfjord inkl. Treskelbakkeholm og Pletten Området fra øst for Havnø Hage til udløbet, ekskl. Ajstrup Bugt, lok.nr. (719003) Rastefugle, årligt maksimum Skarv Fiskehejre Knopsvane Sangsvane Lysbuget Knortegås Gravand Pibeand Krikand Gråand Spidsand Troldand 650 Bjergand 3000 Ederfugl Sortand Fløjlsand Hvinand Toppet Skallesluger Stor Skallesluger Vandrefalk 1 Blishøne Strandskade Klyde Hjejle Strandhjejle Vibe Islandsk Ryle Krumnæbbet Ryle 85 Almindelig Ryle Stor Regnspove Rødben Hvidklire tallene for dykænder er formodentlig fra havet uden for fjorden.

7 Mariager Fjord fra Katbjerg Odde til Hadsund Kommune: Mariager Lokalitetsnr: , , Lokalitetstype: Fjord, kyst Klassifikation: R1 Ejer: : Y4, R2 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Ret smal fjord med landtanger og strandenge; kyster omgivet af skove og agerland. Esther & Preben Ranch, Else Sørensen, Torben Nielsen m.fl. Rastende vandfugle. Af international betydning som rasteplads for sangsvane. Regelmæssige rastefugletællinger; sporadiske oplysninger om de ynglende fugle. Yderligere oplysninger om de ynglende fugle ønskes. Fiskeri, skibsfart, havdambrug. Sejlads, badning, lystfiskeri, jagt. Det meste af fjorden fra Mariager til Hadsund kan overskues fra offentlige veje. Tabel på næste side.

8 Mariager Fjord fra Katbjerg Odde til Hadsund ingen data Rastefugle, årligt maksimum Mariager Fjord (719006) Skarv Fiskehejre Knopsvane Sangsvane Lysbuget Knortegås 33 Gravand Gråand Taffeland Troldand Hvinand Stor Skallesluger Blishøne Vibe Dobbeltbekkasin Rødben Hvidklire 18 Mudderklire 13 Mariager Havn (719700) 1993 Knopsvane 130 Sangsvane 121 Gravand 12 Gråand 90 Troldand 320 Hvinand 28 Stor Skallesluger 19 Blishøne 1700 Katbjerg Odde til Mariager (719845) Skarv Knopsvane Sangsvane Gråand Troldand Hvinand Blishøne

9 Mariager Fjord fra Hadsund til Havnø Hage Kommune: Mariager Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng, lavvandet kyst Klassifikation: R1 Ejer: : R1 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Lavvandet fjord med mudder- og sandvader, strandenge, strandrørsumpe og flere småøer. Ynglende ande- og vadefugle samt måger og terner; vigtig lokalitet for rastende ande- og vadefugle; af international betydning for knopsvane, lysbuget knortegås og gravand. Næsten månedlige rastefugletællinger hele perioden. For ynglefugletællinger henvises til rapporten for Nordjyllands Amt. Gode oversigtsforhold fra Hadsund (lige syd for broen samt lystbådehavnen) samt fra vejen til Havnø og Havnø Hage (parkér ved Havnø og fortsæt til fods ud til Havnø Bro). Den østligste del af området kan overskues fra diget ved pumpestationen (følg markvejen til fods ud til p.). Torben Nielsen, Peter Lange m.fl. Beskyttelser Del af EF-fuglebeskyttelsesområde og Mariager Fjord vildtreservat, del af Ramsarområde 11. Fiskeri, sejlads, landbrug. Lystfiskeri, lystsejlads, sandormegravning m.m. kort 1: Tabel på næste side.

10 Mariager Fjord fra Hadsund til Havnø Hage Rastefugle, årligt maksimum Skarv Fiskehejre Knopsvane Sangsvane Lysbuget Knortegås Gravand Pibeand Krikand Gråand Spidsand Taffeland 75 Troldand Hvinand Stor Skallesluger Fjeldvåge 1 1 Fiskeørn 4 Blishøne Strandskade Klyde Hjejle Vibe Almindelig Ryle Stor Regnspove Rødben Hvidklire 35 10

11 Overgårds inddæmning og kysten øst for Kommune: Mariager Lokalitetsnr: , Lokalitetstype: Ager, lavvandet kyst Klassifikation: V2, R1 Ejer: Overvejende Overgård Gods : Y2, R2 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Inddigede strandenge og vader, nu dyrkede marker, flere småskove, mange grøfter. Området øst for diget med forland, vade og kyst. Rastende ande- og vadefugle. Af international betydning som rasteplads for sangsvane (på markerne) og lysbuget knortegås. Uregelmæssige optællinger. Beskyttelsesbehov Et naturgenopretningsprojekt for de yderste inddigninger er foreslået af DOF, DN og Danmarks Jægerforbund og undersøgt af Skov- og Naturstyrelsen, men foreløbig henlagt pga. alt for store erstatningskrav (11-16 mio. kr.) som kompensation for tabte landbrugs-værdier! Lars Pedersen, Lars Tom-Petersen, Allan Janniche, Peter Lange m.fl. Landbrug. Jagt. Herudover meget lidt færdsel til fods langs kysten og på markveje. Vanskeligt tilgængeligt, idet motorkørsel ikke tillades på markvejene, og der er meget langt at gå, hvis man vil ud til kysten! Parkering skal ske ved godset.

12 Overgårds inddæmning og kysten øst for Rastefugle, årligt maksimum Overgårds inddæmning (719016) 1996 Lille Lappedykker 1 Gråand 1-3 Skeand 0-1 Troldand 0-1 Rørhøg 2 Spurvehøg 1 Musvåge 2-4 Agerhøne 3-4 Blishøne 3 Strandskade 3-4 Lille Præstekrave 0-1 Vibe Rødben 0-1 Engpiber 7-10 Gul Vipstjert 6-8 Kærsanger 2 Bemærk: Optællingen omfatter kun de to yderste koge. Diget og vaden øst for (719021) 1995 Strandskade 1 Klyde 1 Rødben 1 Engpiber 1 Overgårds inddæmning (719016) Sangsvane Canadagås Vandrefalk 1 Hjejle Vibe Diget og vaden øst for (719021) Skarv Knopsvane Sangsvane 610 Lysbuget Knortegås Gravand Gråand Ederfugl Hvinand Vandrefalk 1 Vibe Almindelig Ryle Dobbeltbekkasin 1 Rødben 2 150

13 Havkær Skov og Ajstrup Krat Kommune: Mariager Lokalitetsnr: , Lokalitetstype: Skov Klassifikation: S4 Ejer: Private og staten : Y4 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Løvskov og krat på marint forland. Skovene, hvoraf dele tidligere har været stævnet, domineres af ask, el, elm, lind, bøg og eg, med artsrig underskov og urtevegetation. Langs skovbrynet strandenge ud mod fjorden. Ynglende skovfugle. Enkelte besøg 1994 og 96. Yderligere ornitologiske oplysninger fra disse områder er meget ønskelige. Beskyttelser Fredning gennemført i Strandengene er omfattet af NBL's 3. Skovdrift (ekstensiv); landbrug. Jagt? Området er sværttilgængeligt; det nås ved at følge private markveje fra enten Ajstrup eller Lystrup. Der er enkelte skovveje i Havkær Skov. Beskyttelsesbehov Det vil være ønskeligt, om den forholdsvis ekstensive drift af Havkær Skov og Ajstrup Krat kan opretholdes. Fortsat afgræsning af strandengene. Litteratur Bot. Lok. 13b/7-2 & 3. Allan Janniche, Peter Lange. Havkær Skov (719151) 1994 Spurvehøg 1 Musvåge 1-2 Grønspætte 4 Stor Flagspætte 6 Misteldrossel 3 Skovsanger 1 Spætmejse 11 Træløber 11 Ajstrup Krat (719165) Musvåge 1 Stor Flagspætte 1 Tornsanger 2-3 Spætmejse 2 Træløber 2 Stær 3

14 Udbyover Sø Kommune: Mariager Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V2 Ejer: : Y1 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Lavvandet sø omgivet af rørsumpe, enge og agerland. I østenden et moseagtigt pile- og birkekrat. Ynglende og rastende ande- og vadefugle. Regelmæssige ynglefugletællinger. Beskyttelser NBL's 3. Jagt; fodring af ænder. Obs. fra P-pladsen ved Havndal skole samt markveje i området. Beskyttelsesbehov Tilførslen af næringsstoffer (overfladevand fra Havndal?) bør bringes under kontrol. Torben Nielsen, Peter Hjeds m.fl. Tabel på næste side.

15 Udbyover Sø Lille Lappedykker Toppet Lappedykker Gråstrubet Lappedykker Knopsvane Grågås Gravand Knarand 0-1 Krikand Gråand Skeand 0-1 Taffeland Troldand Rørhøg 1 1 Spurvehøg 1 Musvåge Agerhøne 1 Vandrikse Grønbenet Rørhøne Blishøne Vibe Dobbeltbekkasin Hættemåge 5-10 Stormmåge 0-1 Fjordterne Gøg 1 Stor Flagspætte 1 1 Engpiber 0-1 Nattergal Rødstjert 1 1 Sivsanger Kærsanger 2 Rørsanger 1 8 Rørspurv 4

16 Kastbjerg Ådal Kommune: Mariager Lokalitetsnr: m.fl. Lokalitetstype: Eng, mose, agerland Klassifikation: V4 Ejer: Private : Y3 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Ådal med enge, kær (flere ekstremrigkær!), moser og agerland, flere mindre søer, kildevæld og et dambrug. Ynglende eng- og sumpfugle. Sporadiske oplysninger fra en del af området. Yderligere ornitologiske oplysninger er meget ønskelige. Beskyttelser Vådområder er omfattet af NBL's 3. Landbrug, dambrug. Lystfiskeri, jagt. Området er sværttilgængeligt. Obs. fra Kærbybro og Sem Bro; desuden fører en række mindre markveje ind i området. Beskyttelsesbehov En del af engene er under tilgroning. For at stoppe denne bør der genindføres græsning eller høslæt. Yderligere opdyrkninger bør ikke tillades Gravand 1 Gråand 1 Vibe 8-20 Dobbeltbekkasin 3 Bjergvipstjert 1-3 Nattergal 3 Bynkefugl 8 Græshoppesanger 1 Kærsanger 1 Rødrygget Tornskade 1 Litteratur Bot. Lok. 13b/19 & 13b/20. Else Sørensen m.fl.

17 Simonsmose Kommune: Mariager Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Mose Klassifikation: V3 Ejer: : Y2 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Højtbeliggende mose ved Simonshøj, syd for Assens. Else Sørensen, Allan Janniche. Ynglende mosefugle, bl.a. gråstrubet lappedykker. Ynglefugletælling Beskyttelser NBL's 3. Mosen overskues fint fra nærliggende markvej Lille Lappedykker 1 Gråstrubet Lappedykker 1 Gravand 0-1 Gråand 2 1 Troldand 1 Grønbenet Rørhøne 1 Blishøne Rørspurv 1

18 Kjellerup Sø Kommune: Mariager Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Privat : Y3 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Lavvandet sø omgivet af rørsumpe, rigkær og fattigkær, skov og enge. Ynglende vandfugle. Mangelfuld ynglefugletælling 1996; yderligere ornitologiske oplysninger ønskes. Beskyttelser NBL's 3. Søen er utilgængelig og svær at overskue. Beskyttelsesbehov Tilgroning af søens omgivelser bør stoppes. Litteratur Bot. Lok. 13b/16-1. Lars Tom-Petersen Toppet Lappedykker Knopsvane 0-1 Gravand Gråand 1 1 Grønbenet Rørhøne 1 Blishøne Hættemåge Stormmåge 0-1 Sølvmåge 0-1 Natugle 1 Bjergvipstjert 1 Rørsanger 0-3 Rørspurv 0-2

19 Trusø i Nonneholt Plantage Kommune: Mariager Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Mose Klassifikation: V3 Ejer: Privat : Y3 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Mose. Ynglende gråstrubet lappedykker. Enkelte besøg Beskyttelser NBL 3. Sværttilgængelig. Lokalrapport Gråstrubet Lappedykker 1

20 Fjelsted Gadekær Kommune: Mariager Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Privat : Y3 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Lille sø omgivet af haver og vej. Ynglende gråstrubet lappedykker. Sporadisk. Beskyttelser NBL 3. Let at overskue fra offentlig vej. Lokalrapport Gråstrubet Lappedykker 1 Lille Præstekrave 1

21 Gunderup Grusgrav Kommune: Mariager Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Sø, grusgrav Klassifikation: V3 Ejer: : Y3 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Aktiv grusgrav med flere småsøer og tilvoksede skrænter. Ynglende digesvale og gråstrubet lappedykker. Enkelte besøg Råstofindvinding. Der er ikke offentlig adgang til området. Lars Tom-Petersen; lokalrapport Gråstrubet Lappedykker 1 Digesvale 20 50

22 Østerkær Bæks enge Kommune: Mariager Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Eng Klassifikation: V3 Ejer: Private : Y3 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Eng- og moseområde omkring Østerkær Bæk. Mosaik af græssede og ugræssede enge, kær og dyrkede marker. Delvis tilvokset med pilekrat og/eller tagrør. Beskyttelsesbehov Yderligere tilgroning bør forhindres. Lokalrapport. Ynglende eng- og mosefugle. Sporadisk. Yderligere oplysninger er meget ønskelige. Beskyttelser NBL's 3. Landbrug. Ekstensiv. Vanskeligt overskuelig. Veteranjernbanen Mariager-Handest passerer gennem området Lille Lappedykker 1 Stor Flagspætte 1 Bjergvipstjert 1 1 Græshoppesanger 1 Kærsanger 5-6 Rørsanger 2-3 Dompap 1 Rørspurv 5

23 Kolindsund Kommune: Midtdjurs Lokalitetsnr: , Lokalitetstype: Agerland, eng Klassifikation: R1 Ejer: Private : Y4, R2 UTM E: UTM N: : LPJ og Peter Lange 09/97 Kolindsund var tidligere landets største indsø (ca ha), men er nu inddiget, drænet og opdyrket. Området består i dag hovedsagelig af intensivt dyrkede marker samt mindre områder med enge, krat og småskove. Området er gennemskåret af små og store drænkanaler. Sundet kranses flere steder af frodige kantskove med ynglende rovfugle og råger. En del af området oversvømmes til tider i vinter- og forårstiden. Rastende sang- og pibesvaner, rovfugle samt vadefugle i vinterhalvåret. Ynglende engfugle. Næsten månedlige rastefugletællinger, sporadiske oplysninger om ynglefugle. Optællingen i 1980 dækkede en mindre del af området. Beskyttelser Mindre dele af området er omfattet af NBL's 3 samt div. beskyttelseslinier. Landbrugsdrift; dambrug findes ved Fannerup; lystfiskeri foregår med stang ved Fannerup og Enslev. Beskyttelsesbehov Afhængig af, hvilke fuglearter man ønsker i området. Hvis områdets værdi som rasteplads for hjejle, vibe og sangsvane skal opretholdes, bør området bevares i dets nuværende form. Hvis man ønsker flere ænder, gæs og andre former for vadefugle end de førnævnte, bør området føres delvis tilbage til lavvandet sø. Området vil være oplagt til naturgenopretning samt fugletårne, men problemet er, at jorden i dets nuværende form er noget af det bedste på Djursland. Litteratur Anonym 1986: Kolindsund - marginaljord i Århus Amt. Søravnen 14 (3), s Kjær, Børge 1982: Kolindsund på Djursland. Bygd 13 (2), s Nielsen, Peter 1980: Indlandsvadere i Kolindsund. Gejrfuglen 16, s Bot. Lok. 22b/21. Lars P. Johansson, Lars Sand Kirk, Arne Bo Larsen, Mogens S. Jensen m.fl. De gode private veje er åbne for cykelturisme med afmærket rute på Sundvejen, der fører midt gennem sundet. Færdsel må ske til fods og på cykel. Gode oversigtsforhold ved engene ved Kolindbro samt langs hele sydkanalen. Fra vejen Kolind-Fannerup- Grenå kan man dreje op ad vejen til Tøstrup, hvorfra der er en formidabel udsigt over sundet. Ekskursioner i området kan efter tilladelse ske i bil. kort 1:

24 Kolindsund Kolindsund, Midtdjurs (721015) Kolindsund, Nørredjurs (725630) Gravand Lille 1 Lappedykker 1 Gråand Knopsvane 1 Musvåge Gravand 2 2 Tårnfalk 1 Gråand 1 7 Agerhøne Musvåge Grønbenet Rørhøne 1 Grønbenet Rørhøne 1 Vibe Blishøne 1 Natugle 1 Strandskade 1 Græshoppesanger 1 Vibe 14 2 Dobbeltbekkasin 1 Rødben 3 Gul Vipstjert 1 Nattergal 5 Bynkefugl 6 Sivsanger 1 Kærsanger 1 Rørsanger 1 Rastefugle, årligt maksimum Kolindsund, Midtdjurs (721015) Pibesvane 2 Sangsvane Blå Kærhøg 3 1 Hjejle Vibe Kolindsund, Nørredjurs (725630) Pibesvane 10 6 Sangsvane Kanadagås 21 Vandrefalk 1 Blå Kærhøg 2 1

25 Skarresø Kommune: Midtdjurs Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V4 Ejer: Privat : Y1 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Lille sø, delvis dækket af åkander, omgivet af 5-10 m rørsump og lidt krat. Øst for søen er et lille, udtørret moseområde, tilgroet med pil. Ynglende vandfugle. Beskyttelsesbehov Yderligere bebyggelse i søens omgivelser bør undgås. Arne Bo Larsen m.fl. Ynglefugletælling Beskyttelser NBL's 3. Lystfiskeri. Hele søen overskues let fra off. veje Toppet Lappedykker 1 1 Gråand 1 Blishøne 1 Sivsanger 1 Rørsanger 2 1 Rørspurv 1

26 Vallum Sø Kommune: Midtdjurs Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Privat : Y3 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Lavvandet sø, enge og krat. Ynglende vand- og sumpfugle. Sporadiske oplysninger. Yderligere ornitologiske oplysninger ønskes. Beskyttelser NBL's 3. Litteratur Bot. Lok. 13a/47-3. Lokalrapport Toppet Lappedykker 7 Gråstrubet Lappedykker 1 Gråand 2 1 Troldand 1-2 Blishøne 4 Vibe 2 Stor Flagspætte 1 Nattergal 2 Rørsanger 3

27 Ryomgård Enge Kommune: Midtdjurs Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Eng, agerland Klassifikation: R2 Ejer: Private : Y3, R4 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Fladt engområde, hvoraf ca. 25% er under plov. Resten er ferskenge; mindre dele ligger dog brak og er under tilgroning. Ynglende engfugle. Rastende sangsvane. Sporadiske oplysninger om ynglefugle fra Yderligere ønskes. Beskyttelser Dele af området er omfattet af NBL's 3. Landbrug. Put&take-lystfiskersø nord for Mesballe. Det meste af området kan overskues fra amtsvejen gennem området. Desuden markveje. Beskyttelsesbehov Yderligere dræning og opdyrkning af enge bør stoppes. Græsning opretholdes. Arne Bo Larsen Musvåge 1 Vibe 2-3 Sanglærke 2 Rastefugle, årligt maksimum Sangsvane Vibe 2 200

28 Ringsø Smørmose og Vesterkær Kommune: Midtdjurs Lokalitetsnr: , Lokalitetstype: Mose Klassifikation: V1 Ejer: Privat : Y3 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Tidligere tørvegrave - nogle mindre og tre større, lavvandede søer. Omgivelserne er skov og - især ved Vesterkær - sumpede krat. Ynglende vandfugle; hættemågekoloni; ynglende pungmejse og rørhøg. Sporadiske oplysninger. Beskyttelser Hele området er omfattet af NBL's 3. Området er sværttilgængeligt, og oversigtsforholdene er dårlige. Smørmose kan dog overses fra en markvej tværs over mosens nordlige ende. Litteratur Bot. Lok. 13a/45-2. Lars P. Johansson, Arne Bo Larsen m.fl. Ringsø Smørmose (721280) Toppet Lappedykker Knopsvane Gravand Gråand 2-3 Taffeland Rørhøg 1 Grønbenet Rørhøne 1 Blishøne Hættemåge Fjordterne Gøg 2 Rørsanger 4 2 Pungmejse 0-1 Vesterkær (721285) Ingen data.

29 Fjeld Skov Kommune: Midtdjurs Lokalitetsnr: m.fl. Lokalitetstype: Skov Klassifikation: S1 Ejer: Privat : Y2 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Løvskov (bøg, eg) samt nåleskov domineret af rødgran (over 1000 ha). Flere lavmoser. I den sydlige del af skoven ligger søen Rosen, som er en retableret, brunvandet mosesø med veludviklet hængesæk. I Klemstrup Skov findes en askemose. Ynglende skovfugle, heriblandt flere fåtallige arter. Beskyttelsesbehov Bevarelse af redetræer og vådområder i skoven er påtrængende. Litteratur Bot. Lok. 13a/46-1, 2 & 4. Mogens Stoustrup Jensen m.fl. Ynglefugletælling Herudover sporadiske oplysninger. Beskyttelser Vådområderne er omfattet af NBL's 3. Skovdrift. Intensiv jagt; herudover ekstensiv færdsel. Net af skovveje igennem skoven. Tabel på næste side.

30 Fjeld Skov Fjeld Skov (721300) Hvepsevåge 2 2 Duehøg 1 Spurvehøg 1 1 Musvåge 1 1 Skovsneppe 2 Svaleklire 1 Huldue 8 7 Natugle 1 Skovhornugle 1 3 Grønspætte 4 5 Sortspætte 2 Stor Flagspætte 11 6 Nattergal 2 Spætmejse 8 2 Træløber 6 1 Rødrygget Tornskade 4 Kernebider Bemærk: Tallene fra 1994 er fra den vestlige del af skoven og tallene fra 1995 fra den østlige. Almosen (721320) 1993 Svaleklire 1

31 Bøjstrup Skov Kommune: Midtdjurs Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Skov Klassifikation: S1 Ejer: Privat : Y2 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Ældre og yngre blandingsskov, hovedsageligt forstligt veldrevet. Enkelte lavmoser. Ynglende skovfugle. Ynglefugletælling 1994; herudover sporadiske oplysninger. Beskyttelser Vådområderne er omfattet af NBL's 3. Skovdrift. Jagt og færdsel til fods. Adgang mulig via skovveje og stier. Beskyttelsesbehov Bevarelse af vådområder og redetræer. Litteratur Bot. Lok. 13a/46-3. Verner Frandsen m.fl Lille Lappedykker 1 Gravand 1 Gråand 2 Spurvehøg 1 Musvåge 2 1 Grønbenet Rørhøne 1 Blishøne 1 Huldue 5 Natugle 2 Skovhornugle 1 Grønspætte 2 Sortspætte 2 Stor Flagspætte 5 Skovsanger 4 4 Spætmejse 4 Træløber 3 Kernebider 2

32 Alvad Sø Kommune: Midtdjurs Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Privat : Y3 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Ret dyb sø med tilliggende moseområde, omgivet af agerland. Ynglende mose- og vandfugle. Sporadiske oplysninger; yderligere ornitologiske oplysninger ønskes. Beskyttelser NBL's 3. Verner Frandsen m.fl Lille Lappedykker 1 Krikand 1 Gråand 5 Agerhøne 1 Grønbenet Rørhøne 3 Blishøne 2 Stor Flagspætte 1

33 Støvring Enge Kommune: Nørhald Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng, agerland Klassifikation: R1 Ejer: Private : Y2, R1 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Engarealer langs Randers Fjord. Størstedelen er nu inddigede og opdyrkede. Uden for diget er der et m bredt, afgræsset engareal, som oversvømmes ved højvande. Nord og syd for engene 2 gamle tilgroede slambede. Fortsat afgræsning af engene. Okkerforurening bringes til ophør. Kirsten S. Hedin, Ole Rygaard m.fl. Ynglende strandengsfugle, rastende ande- og vadefugle. Af international betydning som rasteplads for hjejle. Næsten månedlige rastefugletællinger; ynglefugleoptælling Beskyttelser NBL's 3. Landbrugsdrift. Skibsfart i sejlrenden lige op ad engene. Ekstensiv jagt. Begrænset færdsel på diget. Lystfiskeri. Engene kan overskues fra diget, som dog ligger langt fra offentlig vej. Beskyttelsesbehov Tabel på næste side.

34 Støvring Enge 1993 Gråand 2 Musvåge 0-1 Tårnfalk 1 Agerhøne 2-3 Fasan 3-5 Grønbenet Rørhøne 1-2 Vibe 3-4 Dobbeltbekkasin 2 Rødben 2-3 Ringdue 3 Engpiber 1-2 Gul Vipstjert 0-1 Nattergal 1 Bynkefugl 3 Sivsanger 1-2 Rørsanger Skægmejse 2-3 Spætmejse 0-1 Husskade 1 Gråkrage 4 Rørspurv 9-13 Rastefugle, årligt maksimum Sangsvane Lysbuget Knortegås 350 Hjejle Vibe Almindelig Ryle

35 Mellerup Enge Kommune: Nørhald Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Eng Klassifikation: R3 Ejer: Privat : R3 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Græssede og ugræssede strandenge med saltpander, tuer og strandrørsumpe. Mod fjorden rørbræmme. I alt ca. 40 ha. Oversvømmes ved højvande. Ynglende strandengsfugle; rastende vandfugle. Uregelmæssige rastefugletællinger. Beskyttelser NBL's 3. Landbrugsdrift. Lystbådehavn i Mellerup umiddelbart syd for engene. Ekstensiv jagt. Kan overskues fra lystbådehavnen og offentlig vej. Beskyttelsesbehov Fortsat kreaturafgræsning. Yderligere udvidelser af lystbådehavnen bør ikke ske ind på engarealerne. Litteratur Bot. Lok. 13b/30-6. Jørgen Pagter, Lars Tom-Petersen m.fl. ingen data Rastefugle, årligt maksimum Lysbuget Knortegås Vibe

36 Skalmstrup Vig Kommune: Nørhald Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Rørskov, fjord Klassifikation: V2 Ejer: : Y2, R1 UTM E: UTM N: : LTP og Peter Lange 09/97 Lavvandet vig i Randers Fjord omgivet af rørskovsbælte og diger. Ynglende rørhøg. Rastende vandfugle. Regelmæssige rastefugletællinger; ynglefugletælling. Rørhøst. Fiskeri. Skibsfart på fjorden. Jagt. Sejllads. Lystfiskeri. Begrænset færdsel i øvrigt. Gode oversigtsforhold fra diget. Beskyttelsesbehov Regulering af rørhøst og sejlads inde i vigen. Litteratur Bot. Lok. 13a/2-1. Jørgen Pagter, Lars Tom-Petersen m.fl. Rastefugle, årligt maksimum Skarv Hvinand Fiskeørn 4 Blishøne Strandskade Vibe 30 3 Hvidklire Toppet Lappedykker 3-5 Knopsvane 1-2 Gråand 2-3 Rørhøg 1 Agerhøne 1 Vandrikse 1 Blishøne 5-10 Gøg 1-2 Engpiber 1 Nattergal 1 Græshoppesanger 1 Kærsanger 1 Rørsanger 13 Rørspurv 9

37 Øster Tørslev Kær og Sønderkær Kommune: Nørhald Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Eng, agerland Klassifikation: R3 Ejer: Privat : Y3, R1 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Inddigede enge og agerland ved Randers Fjord. Rastende vade- og vandfugle. Regelmæssige rastefugletællinger. Sporadiske oplysninger om ynglefugle. Jørgen Pagter, Lars Tom Petersen Skovhornugle 1 Gul Vipstjert 1-2 Rørsanger 2 Rastefugle, årligt maksimum Knopsvane 60 Sangsvane Krikand 20 Hjejle Vibe Almindelig Ryle 20

38 Møllegrund Kommune: Nørhald Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Rørskov, fjord Klassifikation: R3 Ejer: Privat : R1 UTM E: UTM N: : L. Tom-Petersen, P. Lange 9/97 Fladvandet vig i Randers Fjord omgivet af rørbræmme og diger. Selve Møllegrunden er en lille vegetationsløs holm, som kun oversvømmes ved ekstremt højvande. Rastende vandfugle. Regelmæssige rastefugletællinger. Fiskeri. Skibsfart på fjorden. Jagt. Lystfiskeri. Kan overskues fra diget, som dog ligger langt fra offentlig vej. Beskyttelsesbehov Begrænsning af sejlads. Jørgen Pagter, Lars Tom-Petersen m.fl. ingen data Rastefugle, årligt maksimum Skarv Sangsvane 5 Hvinand Stor Skallesluger 40 Fiskeørn 1 5 Blishøne Hjejle 1650 Vibe Almindelig Ryle

39 Råby Kær og Nørrekær Kommune: Nørhald Lokalitetsnr: , Lokalitetstype: Eng, agerland Klassifikation: V1, R1 Ejer: Private : Y2, R1 UTM E: UTM N: : L. Tom-Petersen, P. Lange 09/97 Store, inddigede engarealer ud til Randers Fjord. Nu altovervejende opdyrkede. Enkelte kreaturafgræssede enge. Ved kanalerne flere steder rørbevoksning. Flere småskove og krat. Ynglende isfugl og rørhøg; rastende svaner og vadefugle. Næsten månedlige rastefugletællinger. Ynglefugletællinger 1993 og Beskyttelser Ingen. Landbrugsdrift. Jagt og jagthundetræning. Gode oversigtsforhold fra markveje og diger. Beskyttelsesbehov Genetablering af fugtige enge til kreaturafgræsning. Fjernelse af diger. Okkerforurening bringes til ophør. Litteratur Bot. Lok. 13b/26-1. Jørgen Pagter, Lars Tom-Petersen, Allan Janniche, Mark Hammond m.fl. Tabel på næste side. Råby Kær (723170) Gravand 0-1 Gråand Rørhøg 1 Tårnfalk 1 Agerhøne 2-4 Strandskade 1 Vibe Stor Regnspove 8 Rødben 1 Isfugl Engpiber 1-2 Gul Vipstjert 0-1 Nattergal 1 Kærsanger 6 Kornværling Nørrekær (723150) Ingen oplysninger.

40 Råby Kær og Nørrekær Rastefugle, årligt maksimum Råby Kær (723170) Knopsvane Pibesvane 5 Sangsvane Canadagås Lysbuget Knortegås 80 3 Gravand Hvinand Blå Kærhøg Fiskeørn 1 1 Vandrefalk 1 Blishøne 100 Hjejle Vibe Almindelig Ryle Stær Nørrekær (723150) 1993 Hjejle 950 Vibe 135

41 Råby Odde (Odpold) Kommune: Nørhald Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng Klassifikation: K3, R1 Ejer: Private : Y1, R1 UTM E: UTM N: : L. Tom-Petersen 09/97 Græsbevokset odde (ca. 15 ha) i Randers Fjord omgivet af fladvand. Mod nord er der en lavvandet vig med tagrør og siv. Langs diget er der rørskov. Odden har tidligere været kreaturafgræsset. Ynglende vadefugle, bl.a. klyde, rastende gæs, ande- og vadefugle. Af international betydning som rasteplads for lysbuget knortegås. Litteratur Wessberg E. & B. Løjtnant 1991: Odpold. En ø- floraliste med noter. Gejrfuglen 27, s Bot. Lok. 13b/26-2. Lars Tom-Petersen, Jørgen Pagter, Allan Janniche m.fl. Månedlige rastefugletællinger i hele perioden; ynglefugletællinger 1993 og Beskyttelser NBL's 3 - ellers ingen. Fiskeri på fjorden. Skibsfart tæt på odden. Begrænset rørhøst. Til tider intensiv jagt. Lystfiskeri. Hundeluftning på diget. Sejlads og windsurfing. Gode oversigtsforhold fra diget. Færdsel på selve Odpold bør undgås. Tabel på næste side. Beskyttelsesbehov Afgræsning genoptages. Færdselsforbud på selve odden i fuglenes yngletid. Jagtbegrænsninger. Forbud mod windsurfing. Begrænsning af sejlads på fladvandet. Opsætning af informationsskilte og observationsskjul på diget. Planer om udvidelse af lystbådehavn i Udbyhøj ind mod området vil øge forstyrrelserne i området.

42 Råby Odde (Odpold) Knopsvane Gravand Gråand Atlingand 0-1 Blishøne Strandskade Klyde Vibe Almindelig Ryle 1 Rødben Engpiber Gul Vipstjert 1 Rørspurv Rastefugle, årligt maksimum Skarv Knopsvane Pibesvane 16 Sangsvane Lysbuget Knortegås Gravand Pibeand Krikand Gråand Hvinand Stor Skallesluger Fiskeørn 1 Vandrefalk 1 Blishøne Klyde Hjejle Vibe Almindelig Ryle Dobbeltbekkasin Stor Regnspove Rødben Hvidklire

43 Mellempolde Kommune: Nørhald Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng, sandrev, vade Klassifikation: K1, R1 Ejer: Sødringholm Gods : Y1, R1 UTM E: UTM N: : L. Tom-Petersen, P. Lange 09/97 5 græsbevoksede holme og flere sandbanker (i alt ca. 12 ha) omgivet af sandvade i Randers Fjords munding. Tidligere kreaturafgræssede. På den største af holmene er gravet en mindre sø. Yngle- og rastelokalitet for gæs, ænder og vadefugle. Ynglende havterne og visse år dværgterne. Kun poldene og vaden er optalt. Regelmæssige rastefugletællinger. Ynglefuglene er optalt i Beskyttelsesbehov Det bør undersøges om holmenes værdi for de ynglende fugle kan forbedres ved slåning eller græsning af vegetationen. Jagt- og færdselsforbud i yngletiden bør gennemføres. Litteratur Ettrup, Henning 1993: Sødringholm Strandenge Søravnen nr. 2/93, s Bot. Lok. 13b/13-2. Lars Tom-Petersen, Jørgen Pagter, Allan Janniche m.fl. Beskyttelser De græsbevoksede holme er omfattet af NBL's 3. Området er på listen over kommende jagt og forstyrrelsesfrie områder. Sejlrende med intensiv skibstrafik tæt på holmene. Jagt, lystfiskeri og sandormegravning, sejlads. Holmene kan på afstand betragtes både fra nord (Sødringholm Strand) og sydvest (Udbyhøj). Færdsel på holmene og sandbankerne i fuglenes yngletid frarådes! Tabel på næste side.

44 Mellempolde Knopsvane 1 Grågås 1 Gråand 2 Spidsand 2 Ederfugl 1 Strandskade 5 Stor Præstekrave 4 Rødben 17 Havterne Dværgterne 0-2 Sanglærke 14 Engpiber 38 Rørspurv 2 Rastefugle, årligt maksimum Skarv Bramgås 500 Lysbuget Knortegås Gravand Pibeand Krikand Gråand Spidsand Vandrefalk 1 Strandskade Hjejle Strandhjejle Vibe Islandsk Ryle Sandløber 8 1 Almindelig Ryle Stor Regnspove Rødben Hvidklire

45 Eskeplet Kommune: Nørhald Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng, vade Klassifikation: K3, R2 Ejer: Private : Y3, R1 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Strandenge, strandrørsumpe og lavvandet kystområde. Ynglende strandengsfugle, rastende ande- og vadefugle. Ettrup, Henning 1993: Sødringholm Strandenge Søravnen nr. 2/93, s Bot. Lok. 13b/13-1. Peter Styrbæk, Peter Lange, Allan Janniche m.fl. Uregelmæssige rastefugletællinger; delvise ynglefugletællinger. Beskyttelser Delvis NBL's 3. Landbrug; skydebane ved Tangen. Intensiv strand- og havjagt, herudover ekstensiv færdsel. Fra P-plads ved skydebanen er der adgang til området via diger eller langs stranden. Færdsel - ud over på digerne og ved skydebanen - bør dog undgås af hensyn til fuglene. Beskyttelsesbehov Intensivering af græsningen; stop for jagt i området. Litteratur Tabel på næste side.

46 Eskeplet 1993 Gråand 1 Vibe 9 Dobbeltbekkasin 1 Rødben 3 Rastefugle, årligt maksimum Skarv Sangsvane 65 9 Lysbuget Knortegås Gravand Pibeand Krikand Gråand Toppet Skallesluger Fiskeørn 1 Vandrefalk 1 Strandskade Stor Præstekrave Hjejle Strandhjejle Vibe Islandsk Ryle Almindelig Ryle Dobbeltbekkasin Lille Kobbersneppe Stor Regnspove Rødben Hvidklire

47 Sødringholm Strand Kommune: Nørhald Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Strandeng, vade Klassifikation: K3, R1 Ejer: Sødringholm Gods : Y2, R1 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Store sandvader og lavvandede områder. Delvis kreaturafgræssede strandenge, i den nordlige del af området ("Tangen") med loer. Dele af engene er inddigede og delvis opdyrkede. Kreaturafgræsning er genoptaget på flere arealer inden for de seneste år. Ynglende vadefugle. Vigtig lokalitet for rastende svaner, lysbuget knortegås, ænder og vadefugle. Månedlige rastefugletællinger. Ynglefugletællinger Tal fra 1970 og 1980 omfatter også Mellempoldene og Eskeplet. Beskyttelser 38 ha af strandengene ved Tangen er fredet; herudover er dele af området omfattet af NBL's 3. Gode oversigtsforhold fra P-plads og dige ved sommerhusene. Informationstavler kunne med fordel opsættes. Beskyttelsesbehov Afgræsning på de endnu opdyrkede arealer. Ophør af dræning. Begrænsning af jagt og færdsel på vaden. Litteratur Ettrup, Henning 1993: Sødringholm Strandenge Søravnen nr. 2/93, s Bot. Lok. 13b/13-1. Henning Ettrup, Lars Tom-Petersen, Jørgen Pagter m.fl. Landbrugsdrift; skydebane ved Tangen. Jagt. Lystfiskeri. Sandormejagt. Sommerhuse umiddelbart op ad strandengene. En del alm. færdsel af gående og i mindre grad badning langs stranden. Sejlads fra lystbådehavnen i Udbyhøj. Tabel på næste side.

48 Sødringholm Strand Gravand 0-1 Krikand 0-1 Gråand 1 Strandskade 2 Stor Præstekrave 6 Vibe 8 13 Almindelig Ryle 1 Rødben 17 6 Sanglærke 40 Engpiber 25 Gul Vipstjert 0-1 Gulspurv 3 Rastefugle, årligt maksimum Skarv Knopsvane Sangsvane Lysbuget Knortegås Gravand Pibeand Krikand Gråand Spidsand Bjergand Fiskeørn 1 Strandskade Stor Præstekrave Hvidbrystet Præstekrave 9 Hjejle Strandhjejle Vibe Islandsk Ryle Almindelig Ryle Stor Regnspove Rødben Hvidklire

49 Sødringholm Skov Kommune: Nørhald Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Skov Klassifikation: S3 Ejer: Sødringholm Gods : Y4 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/ ha nåle- og løvskov (en del selvsået bøg), samt, syd for skoven, et område med græsset indlandsklithede. I skoven findes en større gravet sø. Lokalrapport. Ynglende skovfugle. Sporadisk; yderligere oplysninger ønskes. Skovdrift. Ekstensiv. Adgang via skovveje og stier. Litteratur Bot. Lok. 13b/12-1 & Duehøg 1 Spurvehøg 1 Grønspætte 1 Stor Flagspætte 1

50 Gjerlev Kær Kommune: Nørhald Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Eng, mose, agerland Klassifikation: V2 Ejer: Private : Y2 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Den centrale del af området består af små tilgroede vandhuller, krat, sumpe og fugtige enge (tueenge). Den øvrige del af området består overvejende af tørre enge og dyrkede marker. Ynglende eng- og mosefugle. Ynglefugletællingerne i 1993 og 94 omfatter kun den centrale del af området. Beskyttelser Delvis NBL's 3. Landbrug. Ekstensiv. Beskyttelsesbehov Yderligere opdyrkning og tilgroning af området bringes til ophør. Torben Nielsen m.fl Lille Lappedykker 1-2 Gråand Rørhøg 1 Tårnfalk 1 Agerhøne Vandrikse 1 1 Grønbenet Rørhøne 1-2 Blishøne 3-4 Vibe Engpiber 1 Nattergal 6 1 Bynkefugl 1 Græshoppesanger 1 Sivsanger Kærsanger Rørsanger 4

51 Støvringgård-skovene Kommune: Nørhald Lokalitetsnr: , Lokalitetstype: Skov Klassifikation: S4/S2 Ejer: : Y2 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Hovedsagelig løvskov (bøg, eg, blandskov) samt noget nåleskov, i alt 288 ha, flere mindre vådområder. Ynglende skovfugle. Litteratur Hedin, Kirsten S. 1995: Om fuglelivet ved Støvringgård. Søravnen 3/95, s. 25. Bot. Lok. 13b/32-1. Kirsten Hedin m.fl. Sporadiske oplysninger. Skovdrift. Ekstensiv jagt; ridning; fodring og udsætning af ænder. Lettilgængelig via skovveje og stier. Beskyttelsesbehov Ekstensivering af skovdrift; bedre beskyttelse af vådområder og redetræer. Tabel på næste side.

52 Støvringgård-skovene Nørreskov (723610) Lille Lappedykker 1 1 Gravand 1 Gråand 2 3 Spurvehøg 1 Musvåge Grønbenet Rørhøne 1 1 Blishøne 1 Natugle 1 1 Skovhornugle 1 1 Grønspætte 1 1 Stor Flagspætte 2 1 Rødstjert 1 Ravn 1 Dompap 1 1 Sønderskov (723620) Gravand 2 1 Gråand 5 Duehøg 1 Spurvehøg 1 Musvåge Agerhøne 1 Vibe 1 Skovsneppe 0-1 Ringdue 4 Natugle 1 1 Natravn 0-1 Isfugl 0-1 Grønspætte Stor Flagspætte 2 1 Nattergal 1 Rødstjert 2 Rødrygget Tornskade 1 Skovskade 3 Ravn 1 Dompap 2 Kernebider 1 Kornværling 1

53 Hvedelandet og Østrup Skov Kommune: Nørhald Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Skov Klassifikation: S3 Ejer: : Y2 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Hvedelandet består af enge og blandet skov, ellesump, ud mod fjorden rørskov. Østrup Skov (43 ha) er hovedsagelig frodig løvskov (bøg) med noget nåleskov. Ynglende skov- og engfugle. Ynglefugletælling i 1993; supplerende oplysninger i Beskyttelser Vådområderne er omfattet af NBL's 3. Skovdrift (delvis ekstensiv); landbrug. Ekstensiv jagt, udsætning og fodring af fasaner m.m. Der er adgang til området via skov- og markveje. Litteratur Bot. Lok. 13b/32-2. Kirsten Hedin m.fl Gravand 1 1 Duehøg 0-1 Spurvehøg Musvåge 2 Fasan 3 Skovsneppe Natugle 2 Grønspætte 1 Stor Flagspætte 2-4 Skovpiber 1-2 Nattergal 1 Græshoppesanger 2 Spætmejse 2-4 Træløber 2-3 Rødrygget Tornskade Skovskade 2 Gråkrage 4 Ravn 1 1

54 Sangstrup og Karlby Klint Kommune: Nørredjurs Lokalitetsnr: , Lokalitetstype: Kyst Klassifikation: K1 Ejer: : Y2 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/ m høj kalkklint med ganske smal rullestensstrand. Ynglende tejst og skærpiber. Ynglefugletælling Herudover sporadiske oplysninger. Lidt færdsel og lystfiskeri fra stranden. Færdsel langs stranden foran klinten er kun mulig i roligt vejr. Sti på toppen af Sangstrup Klint fra Hjembæk og sydpå. P-plads med informationstavle ved Hjembæk. Litteratur Bot. Lok. 22b/11-1. Poul Højbjerg Jacobsen, Hans Christophersen m.fl. Sangstrup (725005) Gravand 2 Toppet Skallesluger 0-1 Strandskade 2 Stor Præstekrave 2 Stormmåge 3 Dværgterne 0-1 Tejst Digesvale Skærpiber 5-7 Bynkefugl 1 Stenpikker 1-2 Karlby (725020) Gravand 1 Strandskade 1 Stor Præstekrave 1 Rødben 0-1 Digesvale Skærpiber 0-5 Stenpikker 0-1

55 Gjerrild Klint Kommune: Nørredjurs Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Kyst Klassifikation: K3 Ejer: : Y2 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Op til 30 m høj moræne- og kalkklint. Digesvalekoloni. Ynglefugletælling Yderligere ornitologiske oplysninger ønskes. Lystfiskeri fra stranden. Færdsel er mulig både langs stranden (kun i roligt vejr!) og på toppen af klinten. Der er adgang via P- plads ved Fuldbækgård. Beskyttelsesbehov Dyrkning af jorden meget tæt på klinten er muligvis et problem? Litteratur Bot. Lok. 22b/5-2. Max E. Nietscke m.fl Stor Præstekrave 1-2 Digesvale 90 Engpiber 3-4 Stenpikker 0-1

56 Gjerrild Nederskov Kommune: Nørredjurs Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Skov Klassifikation: S1 Ejer: Sostrup Gods : Y2 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Blandingsskov med bøg, gran og fyr. Mange drænkanaler og sumpede områder. Ynglende skovfugle; flere fåtallige arter, bl.a. sortspætte. Ynglefugletælling Herudover sporadiske oplysninger. Yderligere ornitologiske oplysninger ønskes. Skovdrift. Jagt; udsætning og fodring af ænder; ekstensiv færdsel til fods. Der er adgang til skoven via skovveje og stier. Beskyttelsesbehov Bevarelse af redetræer, gammel løvskov (fældes!) og vådområder i skoven. Litteratur Bot. Lok. 22b/8-1 (under navnet Sostrup Nederskov). Poul Højbjerg Jacobsen m.fl Gråand 5 Hvepsevåge 0-1 Duehøg 0-1 Spurvehøg 1-2 Musvåge 2-4 Tårnfalk 1 Grønbenet Rørhøne 1 Blishøne 1 Ringdue 2 Natugle 1 Grønspætte 2 Sortspætte 1 Stor Flagspætte 5-8 Nattergal 1 Spætmejse 2-4 Træløber 2 Rødrygget Tornskade 2 Ravn 0-1 Dompap 1

57 Gjerrild Overskov Kommune: Nørredjurs Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Skov Klassifikation: S1 Ejer: Privat : Y2 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Meget varieret 419 ha stor blandskov, bl.a. gammel bøge- og egeskov. Flere vandhuller. I udkanten af Dyrehave ved Gjerrild By står Svalebøgen, som er Danmarks mægtigste bøgetræ (16 m i omkreds), 350 år gammel. På grænsen mellem Overskoven og Sostrup Hede (lok.nr ) findes den 4 km lange "Hovmur", bygget i 1790 ved udskiftningen. Ynglende skovfugle, heriblandt flere fåtallige arter. Rastende rovfugle om foråret. Ynglefugletælling Yderligere ornitologiske oplysninger ønskes. Skovdrift. Intensiv jagt. Herudover ekstensiv færdsel. Forslag om natursti på den gamle bane gennem skoven. Der er adgang til skoven ad skovveje og stier. Beskyttelsesbehov Større hensyn til redetræer er ønskelig - der findes skydetårne tæt på duehøgereder, ligesom redetræer for både ravn og musvåge er fældet inden for de senere år! Litteratur Bot. Lok. 22b/8-1 (under navnet Sostrup Overskov) Gravand 1 Duehøg 1 Musvåge 2-3 Huldue 3-4 Skovhornugle 1-2 Grønspætte 1-2 Sortspætte 1 Stor Flagspætte 5-8 Spætmejse 3-5 Træløber 2-4 Rødrygget Tornskade 1 Ravn 1-2 Kernebider 3 Poul Højbjerg Jacobsen m.fl.

58 Gjerrild Nordstrand og Stavnshoved Kommune: Nørredjurs Lokalitetsnr: m.fl. Lokalitetstype: Kyst, mose Klassifikation: K1, R1 Ejer: Staten og private : Y1, R2 UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Marint dannet landskab med strandvolde og klitter. Pga. omfattende gravning efter sten og grus består dele af området i dag af fugtige lavninger og strandsøer, delvis tilplantet med skov eller tilgroet med pil, el, tagrør og birk. Den vestlige del af området er indhegnet som et privat jagtreservat. Stranden er sandstrand, og ud for Stavnshoved findes en større sandbanke, som er tørlagt ved lavvande. Ynglende sump- og strandfugle. Østjyllands bedste forårstræklokalitet, rastende ande- og vadefugle. Regelmæssige optællinger hele undersøgelsesperioden. De rastende andefugle er fra havet ud for lokaliteten. Beskyttelsesbehov Se udkast til plejeplan udfærdiget af Erik Hørning. Litteratur Christophersen, Hans 1982: NØ-Djurs. Søravnen 10, s DOF Århus Amt. Christophersen, Hans 1982: Træklokaliteter på NØ- Djurs. Søravnen 10, s Danielsen, Rolf & H. Christophersen 1981: Fugletrækket på NØ-Djursland. Rapport, DOF. Rasmussen, Anders H. u.å.: Fugle på NØ-Djursland forår Gjerrild Fuglestation, DOF. Dybbro & Olsen Bot. Lok. 22b/5-3. Hans Christophersen m.fl. Beskyttelser Det meste af området er omfattet af NBL's 3. Desuden er ca. 44 ha fredet for at sikre offentligheden adgang til området. Intensiv. Badning om sommeren (stort sommerhusområde), campingplads, intensiv færdsel på stranden næsten hele året. Off. vej til Gjerrild Nordstrand (Nordstrandvej - følg skiltning fra Gjerrild) ender ved P-plads på stranden. Observationer af rastende ande- og vadefugle sker fra stranden. Observationer af fugletrækket sker f.eks. fra lille høj ved P-pladsen, hvor vejen ender. Tabel på næste side.

59 Gjerrild Nordstrand og Stavnshoved 1994 Lille Lappedykker 1 Knopsvane 1 Gråand 2-4 Duehøg 0-1 Spurvehøg 0-2 Musvåge 1 Lærkefalk 0-1 Agerhøne 1-2 Vandrikse 1-2 Grønbenet Rørhøne 1 Blishøne 3-4 Stor Præstekrave 2-3 Huldue 1 Natugle 1-2 Skovhornugle 0-1 Grønspætte 2 Sortspætte 0-1 Stor Flagspætte 2-4 Rødstjert 3-5 Stenpikker 0-1 Sivsanger 2-3 Kærsanger 0-1 Træløber 1 Rødrygget Tornskade 0-1 Karmindompap 2-3 Kernebider 0-1 Rastefugle, årligt maksimum Skarv Sangsvane 125 Ederfugl Sortand Stor Skallesluger 100 Kongeørn 1 Fiskeørn 1 1 Hjejle 400 Vibe Almindelig Ryle

60 Treå Mølle Bugt (Bønnerup Strand øst) Kommune: Nørredjurs Lokalitetsnr: Lokalitetstype: Kyst, strandsump Klassifikation: K1, R2 Ejer: Private : UTM E: UTM N: : Peter Lange 09/97 Ca. 3 km kyst, med Bønnerup Havn i vest og Stavnshoved i øst. Langs kysten findes flere store sandbanker, som kun oversvømmes ved højvande. Stranden er sandstrand samt mindre områder med strandrørsump, pilekrat og græs. Bag stranden er der dels sommerhusområdet ved Bønnerup, dels en krat- og skovklædt klint, som er højest længst mod øst (ca. 30 m). Det østligste sted på kysten, hvor rastende lysbugede knortegæs kan ses. Rastende vadefugle og ænder. I sommerhusområdet høres regelmæssigt syngende karmindompap. Hele området overskues let - først fra asfalteret vej, siden fra sti langs stranden. Den vestligste del af området, hvor de lysbugede knortegæs oftest raster, kan også overskues fra Bønnerup Havn. Beskyttelsesbehov Færdsel på sandbankerne, ikke mindst med hunde, og sejlads med motorbåde tæt på sandbankerne, bør begrænses. Flemming Uttenthal. Månedlige rastefugletællinger. Oplysningerne om de ynglende fugle er sporadiske. Beskyttelser NBL's strandbeskyttelse. Havfiskeri fra Bønnerup Havn. Havjagt fra kuttere og joller. Badning i sommermånederne. Hundeluftning, også ude på sandbankerne. Fritidssejlads med motorbåd ofte tæt på de yderste sandbanker. Tabel på næste side.

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 3 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 3 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Vejle Amt af Kim Biledgaard og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen Dansk

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser Ynglende fugle 2014 Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser (Fuglebeskyttelsesområderne 103 og 104) Rapport fra Orbicon A/S til Roskilde og Solrød Kommuner Rekvirent Roskilde og Solrød Kommuner, Morten

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1997 Denne rapport må ikke kopieres, hverken he

Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1997 Denne rapport må ikke kopieres, hverken he Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Redaktion: Thomas Vikstrøm og Morten Nielsen

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt Bind 1-2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt, bind 2 Af Keld Bakken og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt

Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ringkøbing Amt - resultater fra Projekt Fuglenes Danmark 1993-1996 af

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt. Bind 1-3. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt. Bind 1-3. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt Bind 1-3 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt, bind 1 af Torben Nielsen og Morten Nielsen

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Hov Vig Vildtreservat

Hov Vig Vildtreservat Hov Vig Vildtreservat Jagttegnsmidler 2012 Naturstyrelsen, Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. vsj@nst.dk 1 Hov Vig`s historie Hov Vig blev inddæmmet i 1870 året efter inddæmningen af Ringholm

Læs mere

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord 1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord Observatør: 1996/97/98/99/00/01/02/03: Jens Mortensen, /06/07/08/09: John Bang Jørgensen, /06/07/08/09: Karsten Christoffersen 16/5, 19/5 1996 11/6 2/4, 19/5 delvis

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

EF-Fuglebeskyttelsesområde nr 2 (Den del der ligger nord for Mariager Fjord). EU-Habitatområder nr 14 (Den del der ligger nord for Mariager Fjord).

EF-Fuglebeskyttelsesområde nr 2 (Den del der ligger nord for Mariager Fjord). EU-Habitatområder nr 14 (Den del der ligger nord for Mariager Fjord). Høringssvar til idéfase Natura 2000 handleplaner EF-Fuglebeskyttelsesområde nr 2 (Den del der ligger nord for Mariager Fjord). EU-Habitatområder nr 14 (Den del der ligger nord for Mariager Fjord). Vurdering

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 1 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 1 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Skema nr. Lokaliteter Kommune

Skema nr. Lokaliteter Kommune BILAG Skema nr. Lokaliteter Kommune 1 Hesteholmene Lejre 2 Ringøen Roskilde 3 Sivholm Lejre 4 Elleore Roskilde 5 Blak Frederikssund 6 Ægholm Frederikssund 7 Langholm L Lejre 8 Hyldeholm L Lejre 9 Skovholmene

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 16. Blidstrup Mark (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 16. Blidstrup Mark (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 16. Blidstrup Mark (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Inddæmmede fjordarme med brede dalbunde og smallere mere dybtskårne dalstrøg. Området er

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 - med registrering af naturforhold Ynglende knopsvaner på Øksneholm (Foto: E.M. Jacobsen). Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Søren

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej 20 4000 Roskilde 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 Telefon

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle, hvor vi gik ned til papirtørreladen

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Buksør Odde (Areal nr. 28)

Buksør Odde (Areal nr. 28) Buksør Odde (Areal nr. 28) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt På den nordøstlige side af Mors finder man Buksør Odde. En godt to kilometer lange odde, hvor staten ejer den sydlige del på knapt 40 ha. Staten erhvervede

Læs mere

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle?

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Preben Clausen, Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe, Hans Meltofte, Casper Fælled & Kevin Clausen

Læs mere

Ynglefugle i enge og moser langs S u så e n^^^^-^"^""^

Ynglefugle i enge og moser langs S u så e n^^^^-^^^ Ynglefugle i enge og moser langs S u så e n^^^^^"^""^ STORSTRØMS AMT L/ ]jl^i Teknik og Miljøforvaltningen Ynglefugle i enge og moser langs Susåen Udgivet af Storstrøms Amt Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

Legind Vejle (Areal nr. 29)

Legind Vejle (Areal nr. 29) Legind Vejle (Areal nr. 29) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Legind Vejle er beliggende mellem Nykøbing Mors og Legindbjerge Plantage. Arealet gennemskæres mod øst af statsvej nr. 26. Oversigtskort 1.2 Geologi

Læs mere

Natura 2000 Konsekvensvurdering. Natura 2000 område 65, Nissum Fjord Side 1

Natura 2000 Konsekvensvurdering. Natura 2000 område 65, Nissum Fjord Side 1 Side 1 Holstebro Kommune Bilag Natura 2000 Konsekvensvurdering. Rammeområde nr. 34.T.16 og to mulige vindmølleområder i Thorsminde September 2014 Udgivelsesdato : 15. september 2014 Projekt : 30.8624.01

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Nibe og Gjøl. Vildtreservat

Nibe og Gjøl. Vildtreservat Nibe og Gjøl Bredninger Vildtreservat Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Nibe og Gjøl Bredninger Bredningerne i den østlige del af Limfjorden er karakteristisk ved de lavvandede grunde og øer. På

Læs mere