Forsidefoto: IFLA 2008 i Quebec. Foto: Michael Hartz Larsen, informationskonsulent og webredaktør i DB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsidefoto: IFLA 2008 i Quebec. Foto: Michael Hartz Larsen, informationskonsulent og webredaktør i DB"

Transkript

1 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr Kultur & Sundhed en oplagt symbiose/nye anbefalinger Per Nyengs store farvel-interview med Winnie Vitzansky IFLA 2008 fagrapporter og inspiration Ny DB direktør Minimalistisk hovedbibliotek i Skive Glostrup lige nu

2 INDHOLD Sundhed & Kultur er en oplagt symbiose. Hvorfor og hvad mulighederne er set i en bibliotekssamhæng beskrives i to dagsaktuelle indslag fra DBs Kulturkonference 2008 i BrandeRemisen. Det inkluderende bibliotek står centralt i den internationale biblioteksudvikling og belyses bl.a. i Biblioteket uden grænser 2. del af årets IFLA rapportering fra Quebec. Midt i en budgettid, hvordan står det så til lige nu? Bladet bringer en øjebliksreportage om bl.a. nyindretning med grønt bånd og anden igangværende udvikling i Glostrup. Danmarks Biblioteksforening skifter direktør; læs lederen, s. 5 og ikke at forglemme Per Nyengs store interview med DBs afgående direktør, Winnie Vitzansky, der trækker linjerne op fra sine 40 år i dansk biblioteksvæsen. Biblioteksarkitekturens udtryk i dag er todelt: en stram, hvid og klassisk biblioteksmodel og dens modstykke: det nye oplevelses- og værestedsbibliotek som i Hjørring omtalt i sidste nummer. Skive Kommune fik et nyt hovedbibliotek sidste år, og Nan Dahlkild skriver om byggeriet, Huset med de syv rum, der hører til i den første skole. Forsidefoto: IFLA 2008 i Quebec. Foto: Michael Hartz Larsen, informationskonsulent og webredaktør i DB 3 Nye tider 4 Ny national biblioteksstrategi fra Socialdemokraterne Lise von Selen 5 Michel Steen-Hansen ny direktør for DB 5 Læserrespons om sikkert udlån med fingeraftryk FRA DB KULTURKONFERENCE 2008: 6 Sundhed og kultur - en oplagt symbiose Peter Thybo 7 NYT FOKUS på sundhed og kultur Hellen Niegaard 18 Nye IFLA-input til biblioteksbetjening af børn og unge Kirsten Boelt 19 IFLAs flerkulturelle biblioteksmanifest Susy Tastesen 20 Advocacy NU! Kent Skov 20 Det inkluderende bibliotek Helle Mortensen 21 KISS på Boston Public Library Bodil Wöhnert 10 Med Winnie på falderebet INTERVIEW MED WINNIE VITZANSKY, afgående direktør for DB Per Nyeng 15 Social kapital, værdikamp og kvalitetsmåling FRA SANDBJERG KONFERENCEN 2008 Anette Brøchner Lindgaard 22 Minimalisme i Skive - nyt hovedbibliotek Nan Dahlkild 26 Glostrups GRØNNE BÅND Hellen Niegaard 27 Glostrup lige nu 16 IFLA 2008 I QUEBEC 2. DEL AF ÅRETS IFLA-REPORTAGE - FAGRAPPORTER 17 IFLAs nye drive og ALP Winnie Vitzansky 17 MLAS under udvikling Hellen Niegaard 29 Demokratisering af arv og viden Svend Larsen 30 IBBY 2008 i København 30 Studiebesøg fra udlandet Publikationsdata se bagsiden

3 LEDER Nye tider Vagn Ytte Larsen, formand, Danmarks Biblioteksforening Siden jeg i sidste nummer af Danmarks Biblioteker med glæde skrev om kulturminister Brian Mikkelsens udmærkede initiativ til en ny national biblioteksstrategi er meget sket. Danmark har fået en ny kulturminister, og Danmarks Biblioteksforening byder Carina Christensen hjertelig velkommen i stolen. med støtte fra Udviklingspuljen i Styrelsen for Bibliotek & Medier. I et større samarbejde på nordisk plan, hvor f.eks svenskerne har mange erfaringer, vi kan bruge, og med de mange frivillige organisationer i lokalområdet kan vi bidrage til et forbedret lokalt sundhedsarbejde til gavn for borgerne. Vi glæder os til det kommende samarbejde og har da også allerede skrevet til Carina Christensen og bedt hende videreføre Brian Mikkelsens initiativ. Det er vigtigt, at landets kulturminister har klare og stærke visioner for folkebibliotekernes udvikling, og Danmarks Biblioteksforening bidrager gerne både til at give substans til visionerne og til at føre dem ud i livet. Det gode samarbejde, vi havde med Brian Mikkelsen, og det engagement han som kulturminister lagde i bibliotekerne, håber vi fortsætter med Carina Christensen. Men der er da også sket andet end ministerskift. F.eks. holdt Danmarks Biblioteksforening i september en meget velbesøgt Kulturkonference i dejlige rammer i RemisenBrande. Vi ønskede at sætte fokus på bibliotekernes rolle i kommunernes arbejde med borgernes sundhed og livskvalitet. Det blev en stor succes, og konferencen var på mange måder en øjenåbner. Den viste klart, at der er brug for en bevidst politik både lokalt og nationalt, der kombinerer sundhedstænkning med bibliotekstænkning. Vi skal også have denne samtænkning med ind i den nationale biblioteksstrategi og ind i de lokale bibliotekspolitikker. Og så er der brug for forsøg på området, meget gerne Sidst, men bestemt ikke mindst, står vi over for endnu en afsked. Winnie Vitzansky, foreningens direktør gennem knap 11 år, har besluttet at fratræde sin stilling med udgangen af november, så DB i god ro og orden kan få en ny direktør kørt ind inden kommunalvalg og nykonstituering af foreningen i slutningen af 2009/begyndelsen af Der er sket rigtig meget i Winnies tid som direktør i foreningen. Jeg vil gerne på denne plads benytte lejligheden til at sige Winnie en varm og stor tak for et enormt arbejde og engagement i Danmarks Biblioteksforening. Hun har sammen med gode medarbejdere formået at gøre foreningen til en medlemsstærk, økonomisk velfunderet og betydende faktor for udviklingen af folkebibliotekerne. Hun har holdt fokus og været en eminent networker nationalt og internationalt. Formanden har meget mere på hjertet om Winnie kom og hør det og tag afsked med Winnie fredag den kl på Sophieholm i Lyngby. Jeg forventer i næste nummer af Danmarks Biblioteker at kunne byde Winnie Vitzanskys efterfølger velkommen. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Formand: Vagn Ytte Larsen (A), udvalgsfmd., Odsherred 1. næstformand: Hanne Pigonska (V), udvalgsmedl., Odsherred 2. næstformand: Lone Knakkergaard, bibliotekschef, Vejle Flemming Knudsen (A), rådmand, Århus Michael Frederiksen (A), udvalgsfmd., Faxe Jørn Rye Rasmussen (F), udvalgsfmd., Silkeborg Lisbet Rosendahl (V), udvalgsfmd, Varde Lene Byrialsen, bibliotekschef, Odense Kirsten Boelt, publikumschef, Aalborg Kirsten Sparvath, bibliotekschef, Kolding

4 Ny national biblioteksstrategi Socialdemokraterne fremsætter forslag Lise von Seelen, MF, forslagsstiller og socialdemokratisk medlem af Folketingets Kulturudvalg Socialdemokratiet fremsætter her i starten af efteråret et beslutningsforslag om en ny biblioteksstrategi. Med forslaget vil vi sikre, at folkebiblioteket fortsat indgår som et stærkt aktiv i udviklingen af det 21. århundredes videnssamfund. Vi vil sikre, at bibliotekerne består lokalt og fortsat får den støtte, der er nødvendig, når bibliotekerne også i fremtiden skal være centrale institutioner, der er med til at fastholde og udvikle vores demokratiske samfund. Og hvorfor bliver forslaget fremsat netop nu? Det gør det, fordi loven om biblioteksvirksomhed fra 2000 trænger til en videreudvikling et eftersyn. Vi befinder os i en tid, hvor der sker en enorm udvikling af de digitale tilbud. Som undersøgelser fra blandt andet KL og Århus Kommune fortæller os, så er der i de seneste år sket en ændret brug af bibliotekerne, så op mod 50% af bibliotekets besøgende nu bruger biblioteket til andet end hjemlån af bøger og andre materialer. Det må vi handle på. Vi har brug for biblioteker, der byder på både bøger og nutidig teknologi. Vi har brug for, at både borgere, lokalsamfund, politikere og embedsværk har fælles forståelse for og forventninger til biblioteksservicen. Vi har brug for en ny overordnet fælles vision for opgaven. I vores beslutningsforslag har vi listet en række tiltag, der i vores øjne skal være omdrejningspunktet i en ny biblioteksstrategi. Her er tre af dem: For det første mener vi, at det er nødvendigt at sikre en lokal og bred adgang til oplysning og viden. Med det mener vi, at vi fra politisk hold skal udforme en lovgivning på biblioteksområdet, der sikrer, at bibliotekerne også i fremtiden bliver lokale institutioner, der kan skabe liv i lokalsamfundet og skabe kulturelle tilbud for borgerne. Vi ser fremtidens bibliotek som værende centrum for lokale netværk. Vi ser bibliotekerne som de institutioner, der kan løfte opgaven som katalysatorer for samarbejde på tværs af institutioner, foreninger, virksomheder og sociale og politiske grupperinger. For det andet mener vi, at det er nødvendigt at øge tilgængeligheden til oplysning og viden for borgere, der ikke er så stærke til at læse og til at tilegne sig viden elektronisk. Vi ved, at op mod 40% af den voksne danske befolkning i dag ikke har de færdigheder, der skal til for at håndtere den eksisterende informations- og kommunikationsteknologi. Og det anslås, at ca. 20% af den danske befolkning har problemer med at læse og skrive. Skolen er selvfølgelig det oplagte sted at starte, men bibliotekerne er også vigtige instanser. Her har man mange års viden og erfaring med problemstillingerne, og man har fat i borgerne gennem hele livet. Det er derfor oplagt, at bibliotekerne er vigtige aktører, der medvirker til at forebygge, at vi deles op i et a-hold og et b-hold, når vi skal begå os i det moderne samfund. For det tredje mener vi, at det er nødvendigt at sikre, at bibliotekstilbuddet fortsat er et kommunalt, gratis tilbud for alle borgere. Der har været en del skriveri her henover sommeren om biblioteket i Ringsted, som man vil integrere i et privat kongrescenter sammen med biograf og bowling. Vi skal ikke lægge skjul på, at det bekymrer os socialdemokrater. For hvilke konsekvenser vil en privatisering af biblioteket få? Vil der så stadig være fri adgang til information og viden for alle borgere? Hvem skal sikre, at de borgere, der ikke er så læsestærke eller gode til at tilegne sig viden, fortsat har adgang til viden? Og hvem vil tage sig af at skubbe til de børn og unge, der ikke bliver inspireret til at være videbegærlige derhjemme? Som socialdemokrater står vi fast på, at i det øjeblik, man privatiserer noget, vil den private aktør, der byder ind, betragte det som en forretning, hvor der skal være et afkast, og man vil komme til at træffe beslutninger ud fra et markedsorienteret hensyn. Det kan mange områder klare, men ikke bibliotekerne. For ligesom med børnepasning og ældreomsorg er det svært at tjene penge på bibliotekerne, og vi kan meget nemt få skubbet til de idealer for institutionerne, som vi har kæmpet for gennem de sidste 50 år. I min tid som politiker har jeg kæmpet for lige vilkår for alle. Høj som lav skal have mulighed for at tage en uddannelse. Høj som lav skal have adgang til viden og information. Det sikrer vi ved at fastholde de offentlige folkebiblioteker. Jeg håber, at biblioteksfolk såvel som de andre partier i Folketinget vil tage positivt imod vores beslutningsforslag og ser frem til debatten i Folketingssalen. Kontakt mig gerne med gode argumenter, som jeg skal tage med mig. Integrerede biblioteker - forslag på vej Undervisningsminister Bertel Haarder (V) vil også fremsætte forslag på biblioteksområdet i denne folketingssamling. Nemlig et forslag om ændring af folkeskoleloven, hvori der indgår en bestemmelse om integrerede biblioteker bestående af skolebiblioteker og folkebiblioteker, oplyser han i Skolebiblioteket nr. 8,

5 Michel Steen-Hansen ny direktør for DB Slagelse Kommunes bibliotekschef, 40-årige Michel Steen-Hansen, er udpeget blandt 35 ansøgere af et enigt ansættelsesudvalg, bestående af DBs forretningsudvalg + en medarbejderrepræsentant. Michel Steen-Hansen er bl.a. som tidligere leder af Ringsted Bibliotek og som medlem af Bibliotekschefforeningens bestyrelse gennem en årrække, senest som næstformand, og som tidligere formand for Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark godt bevandret i biblioteks- og foreningsverdenen. Herudover har han fra sin tidligere politiske karriere som byrådsmedlem for SF i 12 år i Ringsted tillige et solidt kendskab til kommunerne og til kommunal virksomhed. Vagn Ytte Larsen, formand for Danmarks Biblioteksforening, fremhæver i forbindelse ved udpegningen, at Michel har et stærkt engagement i både folkebiblioteker, folkeoplysning og lokaldemokrati, og han har fagligheden i orden. Desuden har han i den omfattende vurderingsproces fået vist os, at han kan tegne fremtidsbilleder på biblioteksområdet, og at han har den tæft, der skal til for at være ankermand i en levende og ambitiøs forening af både fagfolk og politikere. Vi er sikre på, at han kan yde et stærkt bidrag til Danmarks Biblioteksforening. Michel Steen-Hansen, der har en baggrund som cand. scient. soc. fra Roskilde Universitetscenter i fagene historie og geografi, tiltræder stillingen den 1. december. Biometri og sikkerhedsaspekter Redaktionen har modtaget læserrespons fra flere sider på artiklen Let og sikkert udlån med fingeraftryk Ivar Thyssen, P.V. Supa Oy Ltd., Helsinki - Finland skriver: Jeg har læst den meget interessante artikel i Danmarks Biblioteker nr. 6 af Jane Grooss om biometrisk identifikation i Ringkøbing. Man har bare glemt at skrive, at biometrisk identifikation er meget nem at snyde, hvis man vil. Måske er Ringkøbing Bibliotek ikke opmærksom på dette; men i faglitteraturen/-pressen findes der masser af artikler om, hvor enkelt det er. Derfor skal biometriske identifikationssystemer enten være af typer godkendt til militært brug (og det tvivler jeg på at Ringkøbings er, da en enkelt militært godkendt biometrisk læser koster adskillige tusinde kroner) eller også skal den biometriske identifikation følges op med en pinkode for at sikre mod svindel. Savner, at journalisten i omtalen af den spændende idé havde belyst disse aspekter, så man ikke risikerer, at en masse biblioteker investerer i dårlig sikkerhed, da almindelige biometriske læsere er næsten gratis = usikre.... Også Stephan Engberg, Priway Aps - Security in Context, Lyngby, Danmark, har kommentar til artiklen. Bl.a. at biblioteket SKABER problemer ved at acceptere fingeraftryk som gyldig nøgle, således at borgerne ikke selv får valgfrihed ift. brug af biometri, at fremmede vil kunne stjæle borgernes identitet ved at forfalske deres fingeraftryk, og at de data som opsamles på biblioteket både kan misbruges til at skabe centrale databaser og misbruges andetsteds til kriminelle aktiviteter.... Redaktionen har efterfølgende bedt Per Høgh, bibliotekschef, i Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne belyse sikkerhedsaspektet: Hvordan tager man i Ringkøbing højde for sikkerheds- og svindelproblemer? Per Høgh oplyser hertil, at: Den fingeraftrykslæser, der benyttes af Ringkøbing Bibliotek, er en type, der normalt benyttes i højsikkerhedsløsninger, f.eks. inden for politi, militær o.l. Og ja, biometrisk identifikation kan der snydes med men det drejer sig primært om forsøg med optiske sensorer. Her på biblioteket er der derfor netop valgt en anden type sensor, der ikke kan snyde på samme måde. Og kombinationen af fingeraftryk og visuel kontrol giver samme sikkerhed som brugen af biometrisk identifikation med pinkode. Sikkerheden er markant højere end ved brug af sygesikringskort, som jo både kan stjæles (og dermed umiddelbart benyttes til at låne med) og kopieres. De fingeraftryk, der ligger lagret i systemet, forefindes som en matematisk algoritme og kan derfor ikke genskabe det oprindelige fingeraftryk igen. Tilsvarende kan fingeraftrykket ikke misbruges andetsteds, idet den matematiske algoritme er specifik for den pågældende løsning, og ikke kompatibel med officielle standarder for udveksling af fingeraftryk. Derved kan fingeraftrykket KUN benyttes på Ringkøbing Bibliotek. Borgerne har i øvrigt til enhver tid valgmuligheden for at fravælge biometrien. Er man ikke tryg ved at afgive sit fingeraftryk, kan man selvfølgelig stadig benytte biblioteket med sygesikringskort. Danmarks Biblioteker nr. 7 5

6 DB Kulturkonference 2008 Sundhed og kultur - en oplagt symbiose? Svaret er ja. Og når sundhed defineres som oplevelse af sammenhæng og meningsfuldhed i tilværelsen, så synes det oplagt at skæve til kulturelle aktiviteter som for eksempel litteratur, musik, kunst, skuespil m.v. Peter Thybo, sundhedsinnovator, Ikast-Brande Kommune Både livsstilssygdomme og stress stiger i Danmark. For eksempel har WHO beregnet, at hvis man ikke sætter afgørende ind, vil 50% af alle sygdomme i den vestlige verden i år 2020 have rod i stress. Derfor er der behov for nytænkning på sundhedsområdet, og i den forbindelse kunne man stille spørgsmålet, om der er et oplagt og måske uudnyttet potentiale mellem sundhed og kulturelle aktiviteter? Svaret vil være helt afhængigt af, hvad man forstår ved sundhed og på det område sker der spændende nyt i Danmark. Den korteste måde at præsentere pointen på må være med en lettere omskrivning af Piet Heins gruk Helbred er, hvordan man har det - Sundhed er, hvordan man ta r det. Her antydes, at helbred og sundhed er noget forskelligt. Det har professor i medicinsk sociologi, Aaron Antonovsky, ( ) nu givet et endnu klarere svar på: Sundhed er meget mere og andet end blot fravær af sygdom, faktisk er der tale om to forskellige dimensioner. Helbredsdimensionen knytter sig til vores krops biologi, og om man er syg eller rask, eller med andre ord: Hvordan man har det. I den forbindelse retter forebyggelse sig først og fremmest mod helbredet via KRAMfaktorerne, dvs. vigtige indsatser omkring kost, rygning, alkohol og motion, der skal knække kurven med de mange livsstilssygdomme. Sundhedsdimensionen knytter sig til det levede liv og de psyko-sociale faktorer. Omdrejningspunktet for sundhed er det enkelte menneskes følelse af sammenhæng i tilværelsen: Jo mere man føler, at tilværelsen er sammenhængende, begribelig, meningsfuld, og at man kan håndtere udfordringer, jo bedre er forudsætningerne for sundhed. Følelsen af sammenhæng opstår gennem forskellige læreprocesser livet igennem, og er kvaliteten af læreprocesserne i orden, opnås en psykisk robusthed der gør, at man bedre kan håndtere det ydre pres, livet kan byde i svære situationer, og som kan give stressfyldte situationer. Eller med andre ord: Sundhed drejer sig om, hvordan man ta r det. At skelne mellem helbred og sundhed giver en interessant dynamik for sundhedsarbejdet. Det ønskværdige er naturligvis, at man er sund og rask, men man kan også være syg og sund på én gang. Det er tankegangen bag et nyt kursustilbud Lær at leve med kronisk sygdom, som tilbydes de 1,7 millioner danskere med en kronisk lidelse under Patientuddannelse.info. Altså et kursus, hvor man via læreprocesser og med stor succes arbejder med deltagernes sundhed, selv om de er syge. Kulturelle oplevelser og aktiviteter kan skabe sammenhæng Sundhedsopfattelsen giver også et muligt svar på denne artikels spørgsmål. Når sundhed defineres som oplevelse af sammenhæng og meningsfuldhed i tilværelsen, så synes det oplagt at skæve til kulturelle aktiviteter, f.eks. litteratur, musik, kunst, skuespil m.v. Det er jo netop gennem kunsten, man kan få en eksistentiel oplever, for kunstens største kraft og opgave er at stille spørgsmålstegn ved, hvad et menneske egentlig er. Det har englænderne gode erfaringer med igennem deres Biblioterapi, hvor små grupper med demente, skizofrene og depressive patienter læser tung verdenslitteratur og får mulighed for at projicere sig selv gennem romanfigurerne. Eller svenskerne, som også er langt fremme med gode evidensbaserede resultater omkring sammentænkningen af kulturelle aktiviteter og sundhed, f.eks. teateropsætninger med udviklingshæmmede som aktører samt musik og dans med senil demente, hvor glæde og latter er et vigtigt omdrejningspunkt. Og i Danmark har bl.a. brugen af musik som lydkulisse på sygehuse givet gode resultater. Konkluderende kan man efter min mening derfor roligt svare ja til spørgsmålet, om der er en oplagt symbiose mellem sundhed og kulturelle aktiviteter. Hvis man ønsker at udnytte dette, stiller det imidlertid nye organisatoriske krav, når to forskellige kommunale områder, sundhed og kultur, skal i et tættere samarbejde. Men med en åbenhed og nysgerrighed for hinandens områder kunne det jo være, at begge parter kunne give hinanden ikke blot en god, men også sund oplevelse, som kommer borgeren til gode i et stresset samfund. Derfor er sundhed ikke noget, man har (ligesom en sygdom), men det er en kvalitet i noget, man gør, hvilket er hvad sundhedsfremme drejer sig om. Sundhed er ikke en fast definerbar norm eller et legemligt og sjæleligt eller socialt velbefindende, men en aktiv realisering af den livsmulighed, der findes i alt liv, skrev Hildegard von Bingen ( ) for små tusinde år siden. Læs mere i bl.a. Antonovsky s Helbredets mysterier (2000), Jensen & Johnsens Sundhedsfremme i teori og praksis (2002) og på hjemmesiden 6

7 DB Kulturkonference 2008 NYT FOKUS på sundhed og kultur Anbefalingerne er klare: Løft kombinationen op på et højere plan, politisk og organisatorisk, indtænk den i lokale udviklings- og samarbejdsprojekter og i de nye bibliotekspolitikker. Styrk viden om koblingen i de berørte sektorer vis nye uddannelsestilbud. DB og andre skal gå forrest og støtte forskning om sagen! Hellen Niegaard Når DBs Kulturudvalg i år har ønsket at sætte fokus på kultur og sundhed, skyldes det, at kommunerne med kommunalreformen har fået nye opgaver på sundhedsområdet. Udfordrende opgaver hvis løsning, der ikke ligger nogen færdig køreplan for. Derfor er der god grund til at kigge sig omkring og se på, hvad der virker, når vi taler forebyggelse og sundhedsfremme. Vores viden på området er stærkt begrænset i dag. Da nyere forskning samtidig peger på, at der er sammenhæng mellem et menneskes sundhedstilstand og dets indtag af kulturoplevelser, er det oplagt at se nærmere på, om der her er en mulig vej til at forebygge med succes sagde Isabella Meyer (C), formand for Danmarks Biblioteksforenings Kulturudvalg og formand for Kultur- og fritidsudvalget i Hørsholm Kommune, da hun åbnede konferencen og bød de knap 100 deltagere, politikere, biblio-teksfolk og fagfolk fra sundhedssektoren, velkommen i den gamle remise i Brande den 16. september. DBs Kulturudvalg havde sammensat et program med blandt andet inspiration fra svenske forskningsresultater og med input fra aktuelle danske projekter på feltet. Her peges der bl.a. på: At de, som ofte går i biografen, teatret og har kulturelle interesser, lever længere. At de, som har kulturelle interesser også melder om bedre helse, end de, som ikke dyrker den slags aktiviteter. At emotionelle oplevelser (via kunst og kultur) forstærker immunforsvaret. Set i bakspejlet var det måske ikke så tosset endda, at det blev Peter Thybo, der pga. af akut sygdomsafbud fra professor Steen Wackerhausen så at sige lagde grunden for hele dagens tænkning om samspillet mellem sundhed og kultur, med sidstnævnte som det sammenhængs- og meningsskabende led, da han med ultrakort varsel rykkede fra eftermiddagens panelhold frem som hovedtaler. lavere dødelighed og bedre oplevet helbred fraregnet forhold som uddannelse o.m.a. Og selv om der naturligvis kan stilles spørgsmål ved resultaterne, fordi andre forhold kan spille ind, så viser de klart en relevans med hensyn til at se på konstellationen sundhed og kultur, og dens muligheder, sådan som det fremgår i publikationen Kultur för hälsa. En exempelsamling från forskning och praktik, udgivet af Statens Folkhälsoinstitut (R 2005:23), se Få fat i den, opfordrede Christina Gedeborg-Nilsson, der også nævnte et norsk eksempel: 50% af de, som går til læge, er ikke syge men ensomme, savner netværk og livsindhold, storforbrugere af pleje er lavforbrugere af kultur. Der er derfor god grund til at se på konstellationen sundhed og kultur generelt såvel som i plejesektoren, hvor Gedeborg-Nilsson arbejder. Hun omtalte også en række andre projekter heriblandt biblioteksrelevante og kunne i øvrigt fortælle, at hun oprindelig er bibliotekar og har arbejdet som biblioteks- og kulturchef tidligere. Region Skåne er sandsynligvis den mest aktive region i Norden, når det gælder inddragelse af kultur i helbreds- og sundhedstænkning. Regionen afholdt således i oktober 2007 en meget stor og velbesøgt konference om temaet Kultur för livet i Lund, som trak deltagere fra hele Norden, og som er baggrunden for, at Christina Gedeborg-Nilsson og hendes team nu også er udpeget som projektansvarlige for en nyskabt nordisk platform for kultur og helse for at stimulere tværfaglig uddannelse og forskning. Og etablering af et nordisk pilotprojekt, som skal afprøve nye former for, hvordan kommunal service inden for plejesektoren kan organiseres med et tværfagligt perspektiv. Platformen støttes af Nordisk Ministerråd, og man planlægger en ny stor nordisk konference i Sverige i front Kultur skal ikke bare være nedslag her og der, kultur skal indgå i alle daglige processer og i en ny helhedstænkning i plejesektoren, fastslog Christina Gedeborg-Nilsson, enhedschef for Kultur i Vården, finansieret af Region Skåne og drevet under Kommunförbundet Skåne. Svensk forskning, bl.a. af forh. professor i socialmedicin Lars-Olav Bygren m.fl. har peget på, at forbrug af kulturoplevelser, læsning osv. giver Isabella Meyer (tv) og Christina Gedeborg-Nilsson Danmarks Biblioteker nr.7 7

8 DB Kulturkonference 2008 Helhedstænkning & Kundskab Vejene til en ny helhedstænkning omkring kultur og sundhed samt kultur som meningsskabende element i det enkelte menneskes tilværelse er mange. Udover kurser handler det ifølge Christina Gedeborg-Nilsson om KUNDSKAB. Og om bekæmpelse af nedløbsrørs-mekanismer. Dette at hver sektor arbejder isoleret fra hinanden og uden kendskab til fordele ved samarbejde og viden om, hvad kulturoplevelser giver mennesker. Det må for eksempel ikke være sådan, at plejehjemsassistenter ser et kulturarrangement som en pause for dem. De skal være medejere til kulturaktiviteterne sammen med biblioteket og andre kulturaktører, bl.a. ved at de får støtte til aktiviteterne, som de så skal gennemføre og deltage i sammen med beboerne og dermed skabe grundlag for meningsfulde samtaler og nyt samvær efterfølgende. Musik og helbred Per Thorgaard, ledende overlæge på Anastæsien, Region Nordjylland og ophavsmand til AUSIRA, det forskningsbaserede netværk som arbejder med dokumentation af den optimale måde at bruge musik på i en konkret situation på sygehus, i anden behandlingsinstitution eller hjemme fortalte om opgør med mennesket som en maskintænkning og aktuel dansk brug af lyd og lydmiljø i sygdoms- og helbredelsessammenhænge. Det har vist sig, at patienters fokus meget ofte retter sig mod et gunstigt/positivt lydmiljø (for eksempel musik i rummet) frem for mod et ugunstigt og nedbrydende lydmiljø (metalliske lyde, tikkende apparatur, alarmer o.l.). På en interessant og fagligt velfunderet måde kritiserede han den behandlingstradition i hospitalsverdenen, hvor mennesket med dets behov for musikalitet og mellemmenneskelige (stemme-) relationer ikke indgår. Abstraktionen herfra til kulturverdenen og biblioteksverdenen, hvor man er i spil som nogen, der via kunsten bidrager til borgernes gode og længere liv, ligger lige for. Sundscafé og Communitycenter Berit Sandholdt Jacobsen, formidlingschef ved Greve Bibliotek, introducerede det samarbejde, som kommunens sundhedssektor inviterede biblioteket til at deltage i i forlængelse af kommunens Sundhedspolitik Via en sundhedscafé i det åbne rum på biblioteket tilbydes borgerne i dag vejledning af forebyggelseskonsulenter gennem face-to-face snak, blodtryksmåling og åbne temamøder om for eksempel sund mad, motion, sundhed og fremmede kulturer, rygestop mm. Placeringen på biblioteket betyder, at man kommer i kontakt med borgere, man ellers ikke ville nå, og at disse anonymt kan indhente vigtig rådgivning. Placeringen i biblioteket er guld værd, sagde Lisbeth Bruun Nielsen, sundhedskonsulent ved Videncenter for Børnesundhed i Århus, da hun introducerede erfaringerne fra et samarbejdsprojekt i Sundhedshuset i Gellerup Bibliotek Integration af nye veje: målrettet service til kvinder og børn. Målsætningen er dér bl.a. at medvirke til at fremme lighed i sundhed, og at styrke den sundhedsmæssige adfærd ikke mindst blandt nydanske småbørnsfamilier og dermed fremme børnenes sundhed og trivsel og endelig metodeudvikling i arbejdet med familier med anden etnisk baggrund end dansk. Også her er der tale om to typer kontakt individuel vejledning og gruppeorienteret indsats, ofte med netværksopbygning som resultat. Samarbejdet omfatter sundhedsplejen, tandplejen, jordemodercentret, biblioteket/community centret. Essensen er: Når man styrkes på ét felt, giver det også styrke på andre; det handler ikke kun om viden men i høj grad også om at opleve og gøre noget sammen. Nye anbefalinger Betyder koblingen sundhed & kultur, at vi får fat i nye brugere?, spurgte eftermiddagens ordstyrer, Per B. Christensen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen og direktør for Børne- og kulturforvaltningen i Næstved, apropos problemet, hvor en femtedel borgere ikke nås ad de traditionelle kanaler. Debatten tog hurtigt fart med mange engagerede indlæg om, at sundhed skal være en del af vores kulturpolitik, men også om, at vi skal blive bedre til at arbejde på tværs af de kendte faggrænser. Konferencens deltagere var ikke i tvivl. Man fandt koblingen mellem kultur og sundhed så interessant belyst gennem dagens oplæg, at deltagerne under eftermiddagens afsluttende debat formulerede en række konkrete anbefalinger. De lød: Løft kombinationen op på et højere plan politisk og organisatorisk eventuelt i en ny national strategi for bibliotekerne. Vi har brug for mere viden på feltet. Både når det gælder forskning i disse sammenhænge men i særdeleshed, når det gælder viden i de berørte sektorer; her har vi brug for nye uddannelsestilbud og kurser. DB skal sammen med andre for eksempel Børne- og Kulturchefforeningen, Biblioteksskolen, m.fl. gå forrest. Men ude i kommunerne skal vi ikke vente på, at denne proces sættes i gang af andre, vi skal selv lokalt tage fat i sagen, gerne via forsøg på området (og gerne med udviklingsstøtte fra Styrelsen for Bibliotek & Medier). Kombinationen og konkrete initiativer skal medindtænkes i lokale bibliotekspolitikker og i lokalt samarbejde på tværs med især kommunernes sundheds- og plejesektor til fordel for både borgernes helbred og for kommunernes sundhedsforanstaltninger. Her skal vi også huske at involvere de mange frivillige, som gennem foreninger og lignende på forskellig vis også arbejder med tilbud til borgerne af helbredsmæssig og kulturel karakter. Og så skal DB holde kontakt til og følge den nordiske udvikling via den nye nordiske platform for kultur og helse, som Kulturregion Skåne er koordinator for. Se oplæggene på vælg: Oplæg, tidligere arrangementer. RemisenBrande Hvert andet år afholder Danmarks Biblioteksforening som bekendt en stor kulturkonference. Også denne gang blev DBs kulturkonference 2008 holdt i faciliteter med kulturarvskvalitet. Tidligere har kulturkonferencerne været afholdt i regi af et slot, men for at markere sidste års Industrikulturens år var arrangementet lagt i den gamle remise i Brande, tre timer fra Københavns Hovedbanegård. Konferencen blev gennemført med økonomisk støtte fra Ikast-Brande Kommune og med praktisk støtte fra Martin Lundsgaard-Leth, bibliotekschef i kommunen og medlem af DBs Repræsentantskab og af foreningens Kulturudvalg. Konferencen afsluttedes som sædvanligt med et tilbud om en rundvisning og introduktion til stedet; den stod Birgit Vinge for. Hun er ildsjæl bag og formand for Foreningen Kulturremisen og i øvrigt tidligere kulturudvalgsformand i Brande og forh. medlem af DBs Repræsentantskab. Se mere om RemisenBrande på 8

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2009 LÆR MERE OM IT - på biblioteket! NY Gallup og Statistik 2008: Danskernes e-lån vokser markant Biblioteket er fantastisk vigtigt: Interview med kulturordførerne NEXT LIBRARY

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 8. 2012 Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune Danskernes Kulturvaner 2012 Budget 2013: Hver 2. kommune sparer på biblioteket Dokk1 Cliff Hansen & Biblioteket Jens

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

PRESSEN. Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne

PRESSEN. Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne 19 2010 Mød 12 kandidater til hovedbestyrelsen Generalforsamlingen 2010 Bydelsmødre på Nørrebro PRESSEN 25. november 2010 Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne L eder formanden har ordet

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 2 Juni 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL

Tidsskrift om forebyggelse nr. 2 Juni 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL Tidsskrift om forebyggelse nr. 2 Juni 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL FOLKESUNDHEDS- PROGRAMMET 1999-2008 I N D H O L D L E D E R Tema: Folkesundhedsprogram 1999-2008 Leder Vil fastholde det lange perspektiv

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Det globale i det lokale

Det globale i det lokale Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale integration og biblioteker Tekst og redigering: Monica C. Madsen Redaktion:

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM AF LEA WOLFFBRANDT NIELS LARSEN OG JON MADSEN BORNHOLMS BIBLIOTEKER KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM RAPPORT TIL BIBLIOTEKARFORBUNDETS UDVIKLINGSPULJE Forbundet for informationsspecialister

Læs mere

Er biblioteket noget, der er hæftet på borgerservice,

Er biblioteket noget, der er hæftet på borgerservice, BibliotekaR forbundets Fagmagasin august 2013 Er biblioteket noget, der er hæftet på borgerservice, eller er det borgerservice, der er hæftet på biblioteket. Hvad er det egentlig, man vil? 07 Interview

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere