Program for Softwareudvikling-på-tværs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for Softwareudvikling-på-tværs"

Transkript

1 Side 1 af 7 Forside.NET ERFA C++ ERFA It-projektleder ERFA SoftWareudvikling-på-tværs Udviklere, projektledere og metodefolk: Softwareudvikling-på-tværs 2 dage om trends, teknologi, metoder og værktøjer til software- og systemudvikling november 2001 på Hotel Radisson SAS Scandinavia, Amager Boulevard 70, København. Bemærk: ændring til indlæg 6 Hermed efterårets buket af spændende indlæg om de emner der interesserer danske software- og systemudviklere netop nu. Denne gang er der specielt fokus på arkitektur, kravstyring og test. Der er også indlæg om nye teknologier - og så alt det andet. Alle de blandede bolcher som på to kompakte dage giver et overblik over mange hotte emner. Den halvårlige softwarekonference, Softwareudvikling-på-tværs, henvender sig til software- og systemudviklere, softwarechefer, udviklingschefer, metodefolk, kvalitetsfolk og projektledere. På disse konferencer er der livlig diskussion og erfaringsudveksling og deltagerne får altid ny viden med hjem. OBS: Ønsker du programmet tilsendt på til videredistribution i din egen virksomhed, så send en til med ordet SW-program i emnefeltet. Priser, tilmelding og yderligere information Info om Hotel Radisson SAS Scandinavia. Program for 1. dag: mandag den 19. november 2001: 09: Velkomst og introduktion til konferencen Stephen Biering-Sørensen, Analysen - nøglen til succesfulde IT-projekter? Carl Møller, PA Consulting Group Softwarearkitektur Finn Overgaard Hansen, Ingeniørhøjskolen i Århus Frokost XML - om at banke søm i med en skruetrækker Bent Bilstrup, Spor 1 Spor 2

2 Side 2 af Sådan blev BG Bank konverteret Hans Erik Mørk, Danske Bank 5. Specielle udfordringer ved web-arkitekturer Thomas Sonne Olesen, Erfaringer med brug af testværktøjer Allan Tange, At Consulting 7. Hvad betyder webservices for vores måde at lave systemer på? Henrik Lykke Nielsen, Genetiske algoritmer Allan Bo Jørgensen, 9. Arkitektur for web løsninger baseret på Microsoft.NET platformen Karl Godtliebsen, Program for 2. dag: tirsdag den 20. november 2001: Software og systemarkitektur holistisk set Palle Mathiasen, Genbrug eller nyudvikling? Historien om hvordan en Internetbank blev til et CRMsystem Anders Bonde, Danish Object Company A/S Kravhåndtering i en iterativ udviklingsproces Peter Bach Rungø, Scandinavian IT Group Frokost Spor 1 Spor Styring af (ændrede) krav Finn N. Svendsen, Grundfos 14. Papiret skal først Anne Mette Lundin, Uni-C Udvikling af store teknisk systemer - den "Intelligente Motor" Jørn S. Andersen, MAN B&W Diesel 16. Web-udvikling med Java-teknologi Peter Dam Mains, Konfigurationsstyring af systemer baseret på komponenter Søren Ilsøe, Tellabs 18. Sådan bruger man brugerne til at få mest ud af sit website Thomas Visby Snitker, Beyond Interactive

3 Side 3 af 7 1. Analysen - nøglen til succesfulde IT projekter? ved Principal Consultant Carl Møller, PA Consulting Group Man har sagt det i adskillige år: Uden en grundig analyse af hvad det er virksomheden har brug for, kan man ikke få udviklet et succesfuldt IT-system. Men denne analyse bliver stadig forsømt i en meget stor del af de IT-projekter der igangsættes i dag. Dette indlæg ser nærmere på hvad analyseaktiviteten egentlig går ud på, hvad det er der ofte går galt, og der gives en række gode råd til projekter der ønsker at få succes. 2. Softwarearkitektur ved ingeniørdocent Finn Overgaard Hansen, Ingeniørhøjskolen i Århus Den teknologiske udvikling medfører at de apparater og systemer vi udvikler, får stadig større omfang og kompleksitet, f.eks. fordi de bliver koblet sammen i netværk til distribuerede systemer. I mange indlejrede systemer udgør softwareudviklingen over 80% af de samlede udviklingsomkostninger samtidig med at "time to market" bliver en stadig vigtigere konkurrenceparameter. Disse faktorer har medført at det i dag er blevet endnu vigtigere end tidligere at fokusere på systemernes arkitektur og specifikt at få defineret en god softwarearkitektur. Dette indlæg vil beskrive "State of the Art" inden for softwarearkitektur herunder anvendelsen af designmønstre ved arkitekturarbejdet. 3. XML - om at banke søm i med en skruetrækker ved chefkonsulent Bent Bilstrup, På trods af - eller måske netop på grund af - XMLs sejrsgang over det meste af ITverdenen lever en række grundlæggende misforståelser omkring den rolle XML skal spille. Bent Bilstrup har med dette indlæg sat sig for at lave lidt begrebsafklaring omkring XML og XMLs rolle i forbindelse med udvikling og arkitekturer. Indlægget vil se på XML i et spektrum fra præsentation over mediation til integration - de tre søjler, som brugen af XML spænder over. Indlægget skal på overbliksniveau gøre publikum i stand til at identificere XMLs rolle og forstå valget af det korrekte værktøj til den rigtige opgave. 4. Sådan blev BG bank konverteret ved direktør Hans Erik Mørk, Danske Bank I løbet af den sidste weekend i august blev data for samtlige kunder i BG Bank integreret i Danske Banks systemer. Det var kulminationen på et projekt, der involverede flere tusinde medarbejdere og løb over 11 måneder. Mere end 500 ITfolk har arbejdet intensivt på de 150 projekter som muliggjorde den omfangsrige konvertering på kun en enkelt weekend. Direktør Hans Erik Mørk som har været med til de fleste store IT-projekter i Danske Bank igennem de seneste 10 år, vil i dette indlæg berette om erfaringerne fra styringen af en så stor opgave. 5. Specielle udfordringer ved web-arkitekturer ved Thomas Sonne Olesen, Der opbygges flere og flere web-baserede løsninger. Det kan enten være internetsites eller intranet-baserede virksomhedssystemer. Fælles for dem er at de benytter en browser som klient. Browser-baserede løsninger har en meget løs binding mellem klient og server hvilket adskiller dem fra mange traditionelle client-serverløsninger Dette indlæg stiller skarpt på nogle af de områder i arkitekturen som kræver speciel opmærksomhed i sådanne web-baserede løsninger. 6. Erfaringer med brug af testværktøjer Allan Tange, At Consulting Retfærdiggørelsen for indførelse af testværktøjer er ofte primært at kunne reducere resursebehovet til test ved at automatisere de rutineprægede dele af testarbejdet. Sekundært er det at højne testkvaliteten idet man - fejlagtigt - forventer, at den mindre resurseanvendelse giver tid til flere tests og at dette derved automatisk giver højere testkvalitet. Højere testkvalitet kommer ikke automatisk af mere tid men bl.a. af en fornuftig anvendelse af den mere tid til at planlægge og dokumentere testene. En ofte overset egenskab ved testværktøjerne er at de giver mulighed for at planlægge og dokumentere testene. For at kunne skabe højere

4 Side 4 af 7 testkvalitet er det imidlertid også vigtigt at metoden er på plads i projektet. I værste fald kan det i stedet ende med et automatiseret kaos. Hør hvordan vi undgår det i Mærsk Data. 7. Hvad betyder webservices for vores måde at lave systemer på? ved Henrik Lykke Nielsen, Web-services kommer til at influere stærkt på den måde vi vil lave systemer på fremover. Microsofts nye.net udviklingsplatform sigter mod at kunne integrere systemer baseret på mange forskellige platforme, teknologier og programmeringssprog. Et af de centrale begreber er i denne forbindelse brugen af webservices baseret på SOAP-standarden. 8. Genetiske algoritmer ved Allan Bo Jørgensen, Traditionelle algoritmer er opskrifter på hvorledes maskinen skal udføre en opgave, men visse opgaver er så komplekse og/eller tidskrævende at disse algoritmer ikke slår til. Genetiske algoritmer er et forsøg på at efterligne naturens evolutionære mekanismer hvor de bedst egnede overlever, til gradvis forfining af potentielle løsninger. Denne proces kan automatiseres og ud af tilsyneladende kaos opstår gradvist bedre og bedre løsninger, efterhånden som løsningerne "erkender" problemets sammenhænge, begrænsninger og muligheder. Genetiske algoritmer repræsenterer en fundamentalt anderledes måde at programmere på, og indlægget beskriver hvorledes en genetisk algoritme virker, hvad den gør godt/skidt og hvordan den implementeres. 9. Arkitektur for web-løsninger baseret på Microsoft.NETplatformen ved Karl Godtliebsen, Microsofts nye.net-platform lægger op til en helt ny måde at lave arkitektur for web-løsninger på. Dette indlæg vil beskrive hvordan man laver ASP.NET-løsninger samt hvordan den nye model adskiller sig fra den "gamle". Indlægget vil endvidere beskrive de nye faciliteter omkring Serverside Controls, WebForme, UserControls, WebFarme, Serverside State og Caching. Endelig vil anvendelse af WebServices i.net webapplikationer blive beskrevet. 10. Software og systemarkitektur holistisk set ved cand. scient. Palle Mathiasen, En "smuk" arkitektur er ikke nødvendigvis den mest korrekte arkitektur, når kundens mål tages i betragtning. Arkitektur skal ses i en helhed hvor arkitekten har mange parametre at styre på, men de forskellige parametre kan være indbyrdes i konflikt. Forkerte parametre får nemt for stor indflydelse på arkitekturen hvis man glemmer at anlægge et kundecentreret analytisk syn på selve arkitekturprocessen. Indlægget kommer ind på dette samt på selve arkitektrollen og forskellige programmeringsparadigmer. 11. Genbrug eller nyudvikling? Historien om hvordan en Internetbank blev til et CRM-system ved Technical Manager Anders Bonde, Danish Object Company A/S... med det rigtige (PC) program kan man også lave anagrammer. Hvis du har skrevet en hel roman om en sydstatshelt, der hedder Rhett Butler, og en lunefuld pige, der hedder Scarlett, og du så fortryder, så behøver du bare give en ordre, og så forvandler Abu (=din PC) hver eneste Rhett Butler til fyrst Andreji, alle Scarletterne til Natasha og Atlanta til Moskva, og så har du skrevet Krig og Fred" (Foucault's Pendul, Umberto Eco). Anders Bonde har i mere end 10 år udviklet software med fokus på genbrug og komponenter. Dette arbejde har givet foredragsholderen stor erfaring i hvilke komponenter der egner sig til genbrug, og hvilke komponenter der ikke gør. Anders Bonde vil beskrive hvordan man i et for nylig afsluttet udviklingsprojekt valgte at genbruge komponenter fra en eksisterende applikation. Indlægget vil give et bud på de faktiske overvejelser der kan lægges til grund for hvornår man vælger genbrug

5 Side 5 af 7 frem for nyudvikling og vice versa. 12. Kravhåndtering i en iterativ udviklingsproces ved afdelingschef Peter Bach Rungø, Scandinavian IT Group Når man anvender en iterativ udviklingsproces, bliver kravhåndtering ekstra vigtigt. Scandinavian IT Group (SIG) er leverandør til SAS Airline og er her en aktiv medspiller i kravspecifikationsfasen. Områder der i den sammenhæng har været sat fokus på, er bl.a. SIG's rolle i kravspecifikationsfasen, specifikationsniveauet, hvor iterativ processen skal være osv. Der fortælles også om håndtering af ændringer under selve udviklingsprocessen. Endelig omhandler indlægget den måde hvorpå kravhåndteringen påvirker aftaler og samarbejdsformer. Alt sammen beskrevet med udgangspunkt i praktiske erfaringer. 13. Styring af (ændrede) krav ved Finn N. Svendsen, Grundfos I udviklingsprojekter fra projektstart til accepttest arbejder vi på at opfylde kunders behov. Behov og deraf opfattede krav ændrer sig over tiden, fordi projektet og omgivelserne ændrer sig under forløbet. Det kan derfor være en kritisk succesfaktor i projektet at man er i stand til sikkert at styre disse ændringer igennem. I dette indlæg vil problematikker omkring både funktionelle og ikke-funktionelle krav, kravstyring og ændringsstyring blive præsenteret, relationerne til projektstyring beskrives og eksempler på enkle værktøjer, metoder og løsninger vises. 14. Papiret skal først ved Anne Mette Lundin, Uni-C Indlægget gennemgår princippet bag den række skitser af skærmbilleder der udgør en papirprototype til et fremtidigt system eller web-sted. Papirprototyper er et billigt og ekstremt nemt redskab til at få præcist feedback fra kommende brugere uden at skrive en eneste kodelinje. De sætter fokus på brugernes behov i stedet for på udviklerens tekniske muligheder. En papirprototype er udviklerens svar på arkitektens model af det færdige hus. Anne Mette Lundin er konsulent i UNI-C, der udvikler og driver løsninger inden for usability, e-learning, IT-sikkerhed, Virtual Reality etc. Hun har i en årrække skrevet om IT-emner og holder foredrag om bl.a. usability. 15. Udvikling af store tekniske systemer - den "Intelligente Motor" ved Jørn S. Andersen, MAN B&W Diesel Indlægget omhandler erfaringer med projektstyring og udvikling af software til et storskala, indlejret system i et tværfagligt miljø, der dækker maskinkonstruktion, elektronik- og softwareudvikling. MAN B&W Diesel har igennem nogle år arbejdet på det strategiske projekt: Den "Intelligente Motor" der forventes at blive næste generation af store skibsmotorer. På motoren er alle funktioner: brændoliepumper, udstødsventiler, smøreoliepumper, startluftventiler, m.v., der traditionelt styres med knastaksler, erstattet med computerkontrollerede aktuatorer. Centrale udfordringer i udviklingen af systemet er, at motoren er en mission-critical komponent og at den skal kunne serviceres i år. Kontrolsystemet er opbygget af distribuerede computere som er koblet sammen med netværk. Systemet, der indeholder mange tidskritiske funktioner, er implementeret i C++ med udpræget brug af objektorienterede modeller. 16. Web-udvikling med Java-teknologi ved Peter Dam Mains, Med dette indlæg vil vi gå lidt videre med web-baserede løsninger og kigge på webudvikling under Java-platformen. Her kan man ikke komme uden om Java 2 Enterprise Edition (J2EE) som efterhånden er på alle Java-folks læber. Indlægget vil primært omhandle web-udvikling med J2EE-platformen, hvor fokus vil være arkitektur og design patterns, "Best Practices" og "Worst Practices". Indlægget er således ikke en gennemgang af EJB, JSP, Servlets, JMS og andre J2EE-teknologier, men et indblik i hvordan de forskellige J2EE-relaterede teknologier med fordel kan anvendes. 17. Konfigurationsstyring af systemer baseret på komponenter

6 Side 6 af 7 ved Søren Ilsøe, Tellabs Komponentbaseret udvikling lægger yderligere en dimension til konfigurationsstyring. Foredraget vil præsentere nogle simple og let forståelige principper man kan bringe i anvendelse for at sikre et konsistent og stabilt system fra første til sidste dag. Endvidere vil det blive gennemgået hvordan man kan få bedre kontrol over genanvendelsen af komponenter i flere systemer, f.eks. ved at gøre os i stand til at udføre "impact analysis". Endelig vil planlægning og effektivisering af testindsatsen blive berørt. 18. Sådan bruger man brugerne til at få mest ud af sit website ved brugervenlighedskonsulent Thomas Visby Snitker, Beyond Interactive Et websites succes og værdi afhænger af om målgruppen kan og vil benytte det. Viden om brugerne og brugen kan indsamles på en lang række måder og resultaterne kan anvendes forskelligt. Indlægget giver konkrete vejledninger til hvordan og hvornår man kan og bør gennemføre undersøgelser, samt et overblik over metodernes styrker og svagheder. Thomas Snitker har bl.a. udgivet bogen "Brug Brugerne - og skab mere brugervenlige web sites". Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Priser ekskl. moms: Ikke-medlemmer: 1 dag kr. 3400,- Begge dage kr. 5900,- Medlemmer af Softwareudvikling-på-tværs: 1 dag kr. 1050,- Begge dage kr. 1700,- Priserne inkluderer deltagelse, forplejning og materialer, men ikke middag eller evt. overnatning. Tilmelding Benyt den elektroniske tilmeldingsformular. Eller kontakt Lene Nygaard på tlf Yderligere information Yderligere information om Softwareudvikling-på-tværs: Stephen Biering-Sørensen, tlf.: Ønsker du programmet tilsendt på til videredistribution i din egen virksomhed, så send en til med ordet SW-program i emnefeltet.

7 Side 7 af 7 Info om Hotel Radisson SAS Scandinavia. Retur til Retur til Softwareudvikling-på-tværs

Softwareudvikling-på-tværs 2006-2

Softwareudvikling-på-tværs 2006-2 Side 1 af 6 IT-udvikling - Teknologisk Institut Softwareudvikling-på-tværs 2006-2 Program Konferencen foregik på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København (lige ved Planetariet). Dag 1,

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

2. halvår // 2013. De it-professionelles kursuskatalog. www.prosa.dk/kursus

2. halvår // 2013. De it-professionelles kursuskatalog. www.prosa.dk/kursus 2. halvår // 2013 De it-professionelles kursuskatalog www.prosa.dk/kursus Indhold: System- og webudvikling JavaScript og webapplikationer... 4 Java 8... 4 Advanced Android Workshop I og II... 5 Ledelse

Læs mere

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION CFO CONTENT Vol. 3-2012 FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION SIDE 3 KRIG MOD KOMPLEKSITETEN DER ER PENGE TIL BUNDLINJEN Omfanget af kompleksitet i virksomhederne er støt stigende også i finansfunktionen.

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden -Speciale ved Peter Gaarde Dejbjerg Jensen IT-Universitetet, juni 2006 -Vejleder: John Gøtze

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium

BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium Eksamensopgave i: Projektkursus Systemudvikling 2011 Søren Frejstrup Grav Petersen, CPR: 080388-2215 KU-Bruger: cng863, Eksamensnummer: 21 Instruktor: Andreas

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

60 % af alle problemer i ledelse kommer fra manglende kommunikation.

60 % af alle problemer i ledelse kommer fra manglende kommunikation. Del Vidensbanken Styring af kommunikation (Project Communications Management) Det der kræves for at sikre, rettidig og hensigtsmæssig tilvejebringelse, indsamling, formidling, opbevaring og endegyldig

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere