Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl i Skærbæk Fritidscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter"

Transkript

1 Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt som dirigent. 2. Formandens beretning. Året 2012 har på næsten alle måder været et rigtig godt år for foreningen. Økonomisk set har vi gjort det godt og når vi måler os op mod de turistforeninger der ligger omkring os men også på landsplan så har vores vi også klaret os rigtig godt. Det har været et meget travlt år rent arbejdsmæssig og der har været store opgaver med at få tingene helt på plads efter den flytning af vores hovedkontor som vi foretog først på året. Det nye kontor har givet os mere plads og mere samling på det hele og derfor er der til stadighed muligheder der skal udnyttes og forbedringer der skal gøres. Med hensyn til flytningen af vores kontor så er vi alle enige om at det har været en god beslutning som har bragt os tættere på vores turister, med andre ord så giver det rigtig mange turister ved skranken og det jo vores kerneopgave at yde flest mulige turister mest mulig service og vejledning. Det samme gælder muligheden for at blive mere effektive med en samling af hele virksomheden både kontoret og serviceafdelingen. Det var også året hvor vi gik i samarbejde med Tønder Kommune og Tønder Handelsstandsforening om at ansætte en Bycenterchef som samtidig er bureauleder på vores Turistkontor, Marianne Skåning blev ansat og skal bruge halvdelen af sin tid med turistarbejde og resten for handelsstanden i Tønder. Det forventer vi os meget af, men forelig har det været Handelsstanden har taget mest tid men det får vi en snak med handelsstanden om, herfra skal lyde held og lykke med jobbet startede med at vi skulle forholde os til en sammenlægning med SVUF også kaldet Sydvestjysk udviklingsforum i Esbjerg vi holdt rigtig mange møder om emnet, vi holdt møder med SVUF og med kommunen, og endelig holdt vi også et meget vigtig møde med vores medlemmer hvor vi gennemgik sagen og medlemmernes holdning var ikke til at tage fejl af, de ønskede at vi fortsatte den struktur som vi har på nuværende tidspunkt og mente ikke at det var det rette tidspunkt at lave en større strukturændring på, det mente vi absolut heller ikke i bestyrelsen. Det jeg dog kan oplyse ar at der igen er nogle, især i kommunen, som skubber lidt på for at vi skal organisere os i noget større, men- personligt er jeg af den opfattelse at jeg slet ikke mener at vi er klar til noget sådan på nuværende tidspunkt og jeg tror slet ikke at vi kan gøre det bedre hverken for vores medlemmer eller vores turister med en ny struktur, jeg mener tvært imod at det samarbejde som vi har med SVUF på nuværende tidspunkt er helt perfekt og godt kan udvikles på nogle områder da resultaterne af samarbejdet har været gode og bragt 1

2 mange penge til vores turisme i området, jeg mener dog bare at vi for aktører og medlemmer skal holde fast i foreningsleddet og sikre den gode kontakt med medlemmer og aktører. Idet sønderjyske område arbejdes der også meget på at få et mere formaliseret samarbejde med Åbenrå, Sønderborg og Haderslev kommune som mere bygges op omkring det grænseoverskridende og det kulturelle i Sønderjylland. Spændende at se hvad det udvikler sig til er også året hvor vi besluttede at gå i tæt dialog med medlemmerne om markedsføringen af vores centerbyer og de tilhørende områder. Det var en beslutning vi traf bl.a. for at sikre at alle relevante emner kom med i vores markedsføring og også for at delagtiggøre medlemmernes berøringsflader fra det alleryderste led og attraktion, det er helt sikkert noget som Bodil kommer nærmere ind på. Det forgangne år var også det år hvor kommunen valgte at der skulle laves en tilfredshedsundersøgelse af turistforeningens arbejde blandt aktørerne, ikke bare medlemmerne men også ikke medlemmer. Det mener jeg faktisk er helt forkert at man spørger om tilfredsheden blandt aktører som ikke er medlemmer. Hvis man f.eks. spørger dem om deres holdning til interreg projektet så vil de jo bare sige at de ikke kender projektet og hvor skulle de kende projektet fra når de som ikke medlemmer ikke modtager vores nyhedsbreve som jævnligt fortæller om nyheder og igangværende projekter som kan være interessante for vores medlemmer enten at høre om eller deltage i. Det er helt klart min holdning at vi skal lave tilfredshedsanalyser en gang imellem, men jeg må altså gentage det samme som jeg gjorde sidste år, og jeg skal gerne råbe lidt højere for at fremme forståelsen, at det er spild af gode kræfter og penge når kommunen stiller det som en betingelse hvert år, man ændrer ikke denne holdning på et år, nej det tager længere tid at skabe det forum som mange synes om og så efterfølgende få dem til at lære at blive en del af arbejdet selv. Jeg mener at hvert andet år er nok og endnu bedre hvert tredje år hvis man skal se en bevægelse, det skulle jo gerne være en saglig og faglig vurdering og ikke en vurdering der er lavet ud fra hvordan ens egen butik går og så må det være turistforeningens skyld. Der ligger rigtig stor arbejdsbyrde på vores medarbejdere for at få undersøgelsen lavet. Det samme gælder for hele vores markedsføring, her er det jo svært at deltage når man ikke er medlem. Jeg ved at det har været en stor succes at vi har ladet medlemmerne deltage i vores messer i København og Herning og alle andre steder hvor der bliver mulighed for at deltage. Det har virkelig givet de enkelte aktører mulighed for at deltage i markedsføringen i aller forreste række og det ved jeg at aktørerne har været meget godt tilfredse med. Som jeg tidligere har nævnt så deltage vi jo i et meget tæt samarbejde med SVUF, Varde, Esbjerg og Fanø kommuner, og det er som bekendt de kommuner som er berørt af Nationalpark Vadehavet og som også tidligere nævnt så har vi et rigtig godt samarbejde med dem. Jeg mener at vi skal holde meget fast i dette samarbejde også for at styrke markedsføringen og oplevelserne omkring nationalparken. Der er nu efterhånden gået noget tid siden nationalparken blev en realitet og sidste år holdt jeg hårdt på i min beretning at vi ikke skulle markedsføre Nationalparken før der direkte var noget at se som direkte relaterede og vedrørte Nationalparken, det mener jeg selvfølgelig stadig. Jeg synes stadig ikke at der er udsprunget 2

3 særlig meget grundet Nationalparken endnu, men der skulle jo også først godkendes en handlingsplan for projektet før der kunne ske noget, og den er som bekendt lavet nu. Jeg tror dog alligevel at det er lang proces før der er noget direkte synligt fra projektet da der jo først skal søges midler og senere sættes konkrete projekter i gang. Nu er det så meget vigtig at vi får tingene skudt i gang sammen med Nationalparkforvaltningen. Det skal være ting som sikrer at Nationalparken bliver til glæde og interesse for besøgende og ikke bare for dem der bor inde i parken. Jeg er dog helt sikker på at de fire turistchefer i SVUF området nok skal få søsat de projekter der er nødvendige de er meget kreative alle sammen og ikke mindst vores egen turistchef. Med hensyn til moderne markedsføring så må jeg indrømme at vores forening er med helt fremme i første række når der gælder moderne hjælpemidler som mobiltelefoner. Der er fuld gang i at lægge koder ind ved de enkelte medlemmers attraktioner så turisterne kan koble sig på derude og få historien og oplysninger om hvad der findes i området af spændende ting. Vi har for længst konstateret at de sociale medier er en meget vigtig del af hele vores markedsføring og det skal udbygges yderligere og bare følge med tiden for at ramme turisterne i deres valg. Markedsføring er én af foreningens vigtigste opgaver og for at møde endnu flere kommende turister face to face så er der planlagt at vi skal ud og møde turisterne i forskellige områder af landet midt i deres hverdag. Vi vil møde dem på nogle af de mest besøgte og attraktive pladser i Danmark i weekender i København, Odense og Århus for at gøre dem opmærksom på vores område ved at give dem trykte materialer og lade dem smage på lokale produkter, det forventer vi os meget af men det vil Bodil sikkert fortælle mere om. Turisternes mulighed for at booke en attraktion hos vores medlemmer ser vi også som en opgave vi skal tilbyde vores medlemmer. Kommunen lagde i 2012 mange penge og arbejde i at finde en aktør som kunne løse denne opgave men det mislykkedes til sidst. En tabt sag som turistforeningen vil samle op i det kommende år og se som en vigtig opgave at få løst for vores medlemmer. Vi er dog af den opfattelse at vi kan løse opgaven og virkelig sikre at turisterne kan gå ind hjemmefra og booke overnatning eller andre oplevelser til gavn for vores aktører og til en yderst rimelig omkostning så vi sikre mest mulig profit til vores medlemmers attraktioner. En spændende og presserende sag at få gang i. Med hensyn til sommerhusudlejningen så har vi også en stor fremgang her og det har givet en god økonomisk ballast til at foreningen kan køre sin drift som vi gør i dag. Vi gør meget ud af at få vores sommerhusudlejere til at energioptimere deres sommerhuse så de bliver mere attraktive at leje ud for dem og os. Denne del af forretningen er med til at sikre at vi har en økonomi der gør at vi kan deltage i de store EU projekter som kræver et stort udlæg fra foreningen mens projekterne køre og indtil der bliver aflagt et færdigt regnskab og der efterfølgende frigives penge til projektet fra EU. Jeg kan afslutningsvis konkludere at vores forening står i en god situation ren driftmæssig, mit mål for tre år siden var at den store negative egenkapital som skulle være væk i løbet af tre år, og det lykkes nu med det positive regnskab som vi har aflagt for 3. år i træk. Vi har for første gang i vores historie en positiv egenkapital og det er et vigtig signal at sende udad, og det ville være vigtig at vi kunne fortsætte denne positive tendens for at få opbygget en fornuftig egenkapital som svarer til vores driftstørrelse for at have lidt at stå imod med. 3

4 Det gode resultat skyldes først og fremmest en masse gode medlemmer som byder på gode oplevelser for vores turister, det er det allervigtigst så lad os udvikle denne gode platform i samarbejde med hinanden og gøre destinationen endnu stærkere. Dernæst skyldes det dygtige medarbejdere som hele tiden lever sig ind i vigtigheden af at gøre arbejdet godt og til turisternes tilfredshed så de vender tilbage igen og igen og der skal herfra lyde en stor tak til jer alle både på Rømø og i Tønder for jeres indsats. En særlig stor tak skal lyde til dig Bodil for din altid positive tilgang og afsmittende humør både på dir personale men også på bestyrelsen, du er omdrejningspunktet for at få alt det til at køre som vi har været igennem de seneste par år, en stor tak for din indsats. Der skal også lyde en stor tak for samarbejdet med bestyrelsen og med den indsats i alle har lagt for døren, der har i de sidste par år været mange møder og det vil der fortsat være i en tid hvor tingene udvikler så stærk som de gør lige nu, vi befinder os jo lige midt i orkanens øje men det giver os også store muligheder som vi skal gøre alt for at gribe og det føler jeg at I alle har hjulpet til med. Svend Ole Gammelgaard 3. Turist- og udviklingschefens beretning. I 2012 slog den internationale turisme ny rekord. Helt nøjagtig den 13. december 2012 rejste turist nr. 1 milliard ud i verden. Det er første gang i verdenshistorien, at den internationale turisme runder 1 mia. rejsende. Turismen på verdensplan tegner sig nu for hver 12. arbejdsplads og står for 30 % af verdens eksport af serviceydelser. Man kan også sige det på den måde, at turismen tegner sig for 9 % af det globale bruttonationalprodukt. Efter flere år med finanskrise går det altså igen fremad med turismen på verdensplan. Det går bedst i Asien, hvor fremgangen er på 7 %, mens væksten i Nordamerika var på 3 %. I Europa, som er den verdensdel, hvor turismen er størst, var der en stigning på 3,3 %. På den baggrund er der grund til at glæde sig over, at de foreløbige tal for turismen i Tønder Kommune i 2012 viser en fremgang på lidt over 6 %. Hvis vi sammenligner med vore nabokommuner, er det endda meget flot. I Esbjerg var fremgangen på 2½ %, og i Varde var der en nedgang på et par procent. De foreløbige tal dækker overnatningerne på campingpladser, hoteller og feriecentre men ikke i de udlejede feriehuse. De viser, at det er feriecentrene i Tønder Kommune og det vil sige på Rømø som har trukket fremgangen. Sammenlignet med 2011 har der været en fremgang på over 40 % i antallet af overnatninger på feriecentrene i Tallene viser tydeligt, at det først og fremmest er Rømø, der tiltrækker gæster til Tønder Kommune. Tallene for overnatninger i de udlejede feriehuse får vi som sædvanlig først en gang i maj måned, så det kan vi ikke sige noget endeligt om endnu. Men vi kan se, at Feriepartner Rømø har haft fremgang i 2012, så vi håber og tror, at det også gælder de øvrige feriehusudlejningsbureauer. 4

5 Markedsføring Når det er gået så godt som det er i 2012, hænger det sammen med flere forhold. Vi ved, at tyskerne generelt er glade for at holde ferie på øer, og i den forbindelse nyder vi godt af, at vi ligger tæt på det store tyske marked. Tænk på, at der bor 3 mio. mennesker i Hamburg-området, og for dem er der kun 2 timer i bil op til os. Men fremgangen hænger helt sikkert også sammen med den omfattende markedsføring, som Rømø-Tønder Turistforening har stået for i 2012 ofte i samarbejde med Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) eller i regi af de to EU-projekter, som vi står for. Alene de to EU projekter har tilsammen et budget på 15 mio. kr., hvoraf EU betaler 2/3 altså omkring 10 mio. kr. Lad mig nævne nogle af de markedsføringsredskaber, som vi har brugt i 2012: Fyrtårnskatalog findes også på hjemmesiden med bladre funktion Ferieguide findes også på hjemmesiden med bladre funktion Kultur- og oplevelsesfolder Ferieavis Messeavis Appetizer Magasiner om Gastronomirute og Kunst- og kunsthåndværkerrute Annoncering nationalt, regionalt og lokalt Pressearbejde og journalistbesøg Hjemmeside Sociale medier Messedeltagelse Distribution via 50 stativer i Tønder Kommune og syd for Grænsen Jeg vil gerne sige lidt mere om nogle af disse markedsførings-aktiviteter men allerførst vil jeg nævne, at vi i 2012 skabte et markedsføringsudvalg med repræsentanter for alle de større byer i kommunen. Det var været meget positivt, fordi vi på den måde sikrer, at alle bliver hørt. Ferieguiden er et meget populært redskab, som turisterne er glade for. Derfor har vi i 2013 givet Ferieguiden en ansigtsløftning og udvidet sidetallet. Den ny Ferieguide udkom 1. marts og er i fuld gang med at blive distribueret. I 2012 fik vi en splinterny hjemmeside, som vi er meget tilfredse med. I årets løb deltog vi på de to store danske messer i Bella Center i København og i Herning. Når vi er på messe, gør vi meget ud af at vores stand med smagsprøver på Vadehavsprodukter og med udklædte personer, der repræsenterer vores fyrtårne, f.eks. munken og romeren. I gamle dage handlede det på messerne om at få uddelt så mange brochurer som muligt men sådan er det ikke i dag. I dag handler det om at optræde utraditionelt og på den måde skabe opmærksomhed og vække appetit. Så kommer man i snak med messegæsterne, og så bliver 5

6 der basis for et salg i form af at folk selv booker via Internettet. Det har været dejligt at se den store opbakning til vores messedeltagelse, og jeg vil gerne sige tak til alle dem, som var med til at gøre vores stand sjov og spændende for publikum at besøge. En nyskabelse i 2012 på brochurefronten var vores Appetizer et smukt magasin på 40 sider, der med tekster og lækre billeder giver en smagsprøve på de mange feriemuligheder i Tønder Kommune. Derudover har vi lavet to meget smukke magasiner, der beskriver henholdsvis Gastronomiruten og Kunst- og Kunsthåndværkerruten. Disse tre brochurer er skabt i forbindelse med det dansk-tyske EU-projekt Vestkystturisme, hvor Rømø-Tønder Turistforening er lead partner. Turistbureauer Når turisterne har fået øje på Tønder Kommune på grund af vores markedsføring, er vi klar til at hjælpe dem både i forbindelse med den endelige beslutning om at komme her og når de er ankommet. Det gør vi på turistbureauerne på Rømø og i Tønder. Derfor var det også en stor landvinding, da vi i februar flyttede fra Tønnisgaard til Havneby. Vi fik et flot, nyt og velfungerende turistbureau, og vi kom til at ligge meget bedre i forhold til turisternes bevægelsesmønstre. Det har vi da også kunnet aflæse på besøgstallene på turistbureauet: antallet af besøgende på turistbureauet er steget markant. Flytningen af turistbureauet på Rømø viste sig kort sagt at være en rigtig god beslutning. Men et turistbureau kan naturligvis ikke være åbent 24 timer i døgnet, og derfor skal vi også kunne servicere vore gæster uden for åbningstiderne. Det gør vi med de 20 infostandere, som vi i 2010 fik sat op rundt om i kommunen, og det gør vi ved hjælp af QR-koder hos turistforeningens medlemmer. En nyhed i 2012 var, at turisterne via infostanderne kan lave deres egen feriemappe, som de derefter kan scanne ind på deres smartphone. Gæsterne handler og tænker hele tiden på nye måder, og det skal vi være i stand til at opfange. Vi skal så vidt muligt at tilpasse sig gæsternes behov og ønsker. Det betyder, at vi skal være til stede på stadig flere platforme hjemmeside, sms, Facebook, QR-koder osv. Alle medlemmer af Rømø-Tønder Turistforening får nu opsat QR-koder og på sigt håber vi også at kunne opsætte QR-koder i feriehusene. Ændringerne i gæsternes adfærd betyder også, at vi løbende skal udvikle vore turistbureauer. Fremtiden tilhører ikke et traditionelt turistbureau anno 1980, men derimod et interaktivt velkomstcenter, hvor gæsterne både kan agere selv på interaktive vægge eller borde og samtidig få hjælp af kompetente medarbejdere, hvis der er behov for det. Samtidig er alle turistaktørerne en del af det gode værtskab, som vi ønsker at tilbyde gæsterne. Dem skal vi give de nødvendige redskaber, så de er bedst muligt klædt på til at hjælpe og rådgive gæsterne. 6

7 Grundtanken er, at vi i fremtiden først og fremmest skal møde gæsterne der, hvor de befinder sig om det er på Lakolk, i Skærbæk Fritidscenter eller på Markedspladsen i Løgumkloster. Vi kan ikke være sikre på, at de kommer og opsøger os på turistbureauet vi skal ud og møde dem derude i sommerlandet. Vi skal også gøre en indsats for at fange dem, der kører over grænsen. Dem skal vi forsøge at få til at stoppe op ved at fortælle dem, at de går glip af noget inde i Tønder eller i Løgumkloster eller på Rømø eller i Toftlund, hvis de bare fortsætter mod nord. Kunne man eksempelvis forestille sig, at der blev opsat elektroniske skilte ved grænsen i Sæd og op langs hovedvej 11, der kunne fortælle turisterne, hvad der sker rundt om i kommunen og hvad de absolut bør standse op for at opleve? Turisterne vil have kvalitet Alle analyser viser, at turisterne vil have kvalitet for pengene. Ikke mindst på Rømø har vi mange stamkunder, og hvis de ikke oplever løbende forbedringer og fornyelser, vil de vælge at holde deres ferie et andet sted. Men helt generelt er det enormt vigtigt, at pris og kvalitet hænger sammen. Hvis ikke vi løbende sørger for at højne kvaliteten, får vi sværere og sværere ved at tiltrække nye gæster og stamgæsterne får ikke lyst til at komme igen. Det skulle gerne være sådan, at alle vore gæster rejser hjem som gode ambassadører for Tønder Kommune, og at de derhjemme spreder budskabet til venner og familie om, hvor dejligt det er at holde ferie hos os. Ønsket om hele tiden at højne kvaliteten er baggrunden for, at Rømø-Tønder Turistforening har været engageret i planerne for at udvikle Havneby med 17 individuelle oplevelsesrum, og det er baggrunden for, at vi er med i et kystturisme-projekt, der er igangsat af det ny Videnscenter for Kystturisme i Hvide Sande. I 2011 indledte vi et tættere samarbejde med kollegaerne på Sylt, som bl.a. betyder, at vores brochurer nu får en bedre distribution på Sylt. Vi føler os sikre på, at det har medvirket til at øge antallet af Sylt-gæster, der tager på en endagstur med færgen til Rømø. I den forbindelse kunne Rømø-Tønder Turistforening ønske sig, at det var muligt at tilbyde Sylt-gæsterne ture i minibusser eller shuttlebusser med guide. De skulle så stå klar på kajen i Havneby og køre gæsterne rundt i hele kommunen og kunne således bidrage til, at der blev skabt liv og handel i alle kommunens byer. Efter at vi er rykket til Havneby, er der også kommet mere gang i cykeludlejningen så gæsterne fra Sylt selv kan drage rundt på opdagelse i kommunen på to hjul. Måske kunne næste skridt være, at gæsterne også kan leje elcykler, cykelbusser til 4 personer og de såkaldte segways. Samarbejde med Tønder Kommune Samarbejdet med Tønder Kommune er godt, og vi er meget glade for kommunens velvilje og opbakning. Det er efter vor opfattelse et klart udtryk for, at politikerne i byrådet ser det store potentiale, der ligger i en yderligere udvikling af turismen. Udover det normale tilskud har Tønder Kommune således bevilget penge til tre forskellige projekter, som Rømø-Tønder Turistforening gennemfører i Det drejer sig for det første om utraditionelle turismefremstød i Torvehallerne i København, i Bruun s Galleri i Aarhus og i Rosengårdcentret i Odense i alt fem weekender, nemlig tre i København og én i Aarhus og én i Odense. 7

8 For det andet støtter kommunen en indsats for at tiltrække flere busrejser til Tønder Kommune i form af udflugter for firmaer, aftenskoler og foreninger, herunder ikke mindst pensionistforeninger, og firmaer, i form af pensionistforeninger og i form af aftenskoler. For det tredje har kommunen bevilget penge til at udgive en helt ny bog med fortællinger fra Tønder Kommune, som kommer rundt i alle hjørner af kommunen og som selvfølgelig bliver gennemillustreret med billeder fra de steder, der omtales. Bogen bliver på 30 små kapitler, der samtidig er en tidsrejse gennem kommunens historie fra de første indbyggere for næsten år siden og frem til vore dage. Tønder Kommune, Handelsstandsforeningen i Tønder og Rømø-Tønder Turistforening har i det forløbne år i fællesskab ansat Marianne Skaanning Ebbesen som bycenterchef for hele Tønder kommune og samtidig som leder af turistbureauet i Tønder. Mariannes hovedopgave er at skabe et bedre samspil mellem turisme og handelsliv til gavn og glæde for begge parter og at udvikle nye events og dermed at medvirke til, at der skabes endnu mere liv og handel i alle kommunens byer. Samarbejde med nabokommunerne Vi ser mange fordele ved at arbejde sammen med andre, der har de samme udfordringer og opgaver, som vi har. Det gælder ikke mindst kommunerne langs med Vestkysten. En vigtig samarbejdspartner for os er Sydvestjysk Udviklingsforum i daglig tale: SVUF hvor vi arbejder sammen med Varde, Esbjerg og Fanø kommuner. Sekretariatet i Esbjerg og turistcheferne i de fem kommuner løser i fællesskab en række opgaver, f.eks. produktudvikling, fælles kommunikation, fælles hjemmeside, fælles profilkatalog og fælles PRindsats. SVUF har netop formuleret en ny strategi, som rækker frem til Under overskriften En god forretning sættes fokus på udviklingen af turisme- og oplevelsesindustrien i de fem kommuner. Strategien fokuserer på de omkring 500 turisme- og oplevelsesvirksomheder, der findes i de fem kommuner. Målet er at skabe flere jobs og større omsætning i virksomhederne og dermed i kommunerne. På sigt skal samarbejdet yderligere udvikles ud fra filosofien, at det er svært for den enkelte kommune at have tilstrækkelig pondus i markedsføringen over for de potentielle turister i udlandet. Et andet samarbejdsprojekt, som Tønder Kommune og Rømø-Tønder Turistforening er engageret i, er Destinationsudvikling Sønderjylland, der omfatter Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder Kommuner. Projektet startede i november 2012 og skal løbe i et par år. Det støttes af Vækstforum Syddanmark med ca. 8 mio. kr. Tønder Kommune er altså engageret i to destinationssamarbejder, der vil medvirke til at øge vores synlighed. Det giver rigtig god mening, når man ser på, hvordan vores kommune er konstrueret. Rømø og Vadehavet har helt oplagt mest til fælles med resten af den jyske vestkyst og derfor er vi med i SVUF. Tønder by har på mange måder historie til fælles med de andre gamle sønderjyske købstæder, og derfor er vi med i Sønderjyllandsprojektet, hvor der netop er fokus på historien 150 år efter 1864 og 100 år efter 1. verdenskrig. 8

9 Disse to samarbejder tværs over kommunegrænsen er vigtige for Tønder Kommune men det er naturligvis vigtigt at understrege, at samarbejdet aldrig må ske på bekostning af den lokale forankring. Hvis de små og mellemstore virksomheder ikke har den lokale turistforening at støtte sig til, drukner de fuldstændig i de store samarbejdskonstruktioner. Samarbejde på tværs af grænsen En anden og meget vigtig samarbejdspartner er Nationalpark Vadehavet. Samarbejdet sker bl.a. i regi af det dansk-tyske EU-projekt Natur og turisme, der netop fokuserer på Nationalpark Vadehavet og Nationalpark Wattenmeer i Schleswig-Holstein. Projektet startede 1. januar 2012 med Rømø-Tønder Turistforening som lead partner. Projektet handler først og fremmest om, hvordan nationalparkerne kan blive så attraktive som muligt for turisterne uden at det går ud over naturbeskyttelsen. Vi skal med andre ord være med til at udvikle en strategi for bæredygtig turisme i nationalparkerne. Udover de to nationalparker på begge sider af grænsen deltager SVUF, Skærbæk Fritidscenter, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland og Nordsee-Tourismus-Service i Husum i projektet. Der er tale om tre stærke tyske partnere, og i projektet har vi meget glæde af deres erfaring og deres viden om den tyske turisme. EU-tilskuddet er på 4,8 mio. kr., og projektet har en varighed på 3 år. I 2012 fortsatte vi også det grænseoverskridende samarbejde i projektet Vestkystturisme, som i 2010 fik bevilget et EU-tilskud på næsten 5 mio.kr., og som slutter i foråret Også her er Rømø-Tønder Turistforening lead partner, og på den danske side er desuden Turistgruppen Vestjylland og Skærbæk Fritidscenter med i projektet. På den tyske side har vi de samme partnere som i det ny projekt (bortset fra NationalparkWattenmeer). Det har været et rigtig fint projekt, hvor vi har lært meget af hinanden, og hvor vi har fået lavet både gode analyser og gode, nye produkter. Det var de gode erfaringer fra dette projekt, som førte til, at vi i fællesskab skabte det ny EU-projekt. Fremtidige projekter Vi har flere ting i støbeskeen for Vi ved, at kulturen er en vigtig faktor, når vi skal tiltrække det voksne publikum, og derfor har vi indsendt en ansøgning til LAG Tønder og til landdistriktpuljen om midler til at etablere et guidekorps i hele kommunen og et fortælleprogram i hele kommunen. Målet er, at der kan guides i forbindelse med alle vore kulturelle og naturmæssige fyrtårne i kommunen og at vi får budskabet om guidning formidlet til alle: overnatningssteder, busselskaber, pensionistforeninger og almindelige turister. Vi får svar på ansøgningen her i løbet af marts måned, og hvis svaret er positivt, sætter vi omgående projektet i gang. Vi har også konkrete planer om at gøre endnu mere for at gøre de små og mellemstore turistvirksomheder i kommunen endnu mere tilgængelige for gæsterne. Det gælder eksempelvis de mindre campingpladser og bed & breakfast. Den 3. april indbyder vi således til et møde, hvor de små turismevirksomheder i kommunen, der ikke selv har en bookingfacilitet på nettet, kan høre om mulighederne for at tilslutte sig online booking. 9

10 Det vil også blive muligt at lave forskellige pakker, der kan bookes og købes via denne bookingfacilitet. Mere overordnet plan skal vi i den nærmeste fremtid til at se på både kommunens og Rømø- Tønder Turistforenings turismestrategi. De nuværende planer udløber i 2013, så vi skal have formuleret nye planer, der skal dække perioden Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi får os sat sammen både kommunen, turistforeningen og turismens kommercielle aktører og får formuleret en fælles vision og fælles mål. Jo mere vi er enige om, hvordan vi skal markedsføre kommunen over for turisterne, jo større gennemslagskraft får vi. Afslutning Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til vore mange samarbejdspartnere og sparringspartnere i og uden for kommunen, til Tønder Kommune, Sydbank, Advokat Mazanti og RSM Plus ved statsautoriseret revisor Erik Haase. Tak for et positivt samarbejde og jeres store engagement. Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen i Rømø-Tønder Turistforening for samarbejdet i årets løb. En særlig tak til dig, Svend Ole. Tak for et kanonsamarbejde og tak for din aldrig svigtende opbakning til stort og småt i årets løb. Også en speciel tak til næstformanden, Poul Thude, for din indsats i bestyrelsen og for din levende medvirken i vores daglige arbejde. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til hele personalet på de to kontorer for jeres store og professionelle arbejde. Uden jeres indsats ville vi slet ikke kunne føre vores planer og aktiviteter ud i livet. Arbejdet med at udvikle turismen i Tønder Kommune er jo ikke et one-woman-show! Bodil Glistrup Thomsen Turist- & Udviklingschef Kommentar fra Erhardt Ehmsen, Ballum Hvem ejer bygningerne? Bodil svarer - Svend Erik Ravn Toftlund, vi Har selv renoveret bygningerne mod en billig husleje i de næste 10 år Kommentar til Beretningen fra Mogens Gabs, Tønder - vedr. infoskærme ved hovedvej fra grænsen og op efter. Det er forbudt i Skærbæk by. Opgaven er flyttet til Landdistriktsudvalget. 4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Årsregnskabet blev gennemgået af statsautoriseret Revisor Erik Haase RSM+, regnskabet blev enstemmig godkendt. 5. Behandling af indkomne forslag Fra Mogens Gabs - Under motttoet noget for noget, vil jeg foreslå at man for året 2013 giver gratis medlemsskab til restauranter, B&B, og andre der har direkte kontakt til turister, mod at de pågældende tager et brugerkursus i Turistforeningens hjemmeside, og at pågældende sted kan udlevere print fra hjemmesiden. Det vil i praksis give rigtig mange filialer af turistkontoret, til gavn for alle i Tønder Kommune. 10

11 Og det vil gøre hjemmesiden mere kendt også blandt herboende. Manglende viden til hjemmesiden, aktørerne skal løse opgaver for turistkontoret, aktørerne skal være ambassadører for Tønder Kommune. Formand Svend Ole Gammelgaard Svarer - Dette er ikke et forslag, der normalt behandles på generalforsamlingen, dog hvis nogen af de tilstedeværende i salen ønsker det optaget, vil det blive behandlet. Mogens Gabs ønskede det behandlet Bestyrelsesmedlem Henrik Mowinckel, mente at det var en overtrædelse af konkurrenceloven. Turist- og Udviklingschefen Bodil Glistrup Thomsen nævnte at de ville påvirke overskuddet i Rømø-Tønder Turistforening. Næstformand Povl Thude - Der kan ikke ske forskelsbehandling grundet der ydes tilskud fra Tønder Kommune til Rømø-Tønder Turistforening. Turist- og Udviklingschefen Bodil Glistrup Thomsen foreslår at vi laver et samarbejde med SVUF Erik Dam og Anne Marie Kruuse vedr. kursus i www. Romo.dk /Tellus mm. samt vigtigheden her af. Mogens Gabs, Tønder - trækker sit forslag. 6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår. Nedsættelse af kontingentet fra 750 til 500 for de små virksomheder vedtaget af generalforsamlingen. 7. Bestyrelsesvalg: Opmærksomheden henledes på, at der skal foretages valg af 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Svend Ole Gammelgaard Modtager genvalg Laila Konstmann Modtager genvalg Søren Olsen Modtager genvalg Joan Juhl Hansen Modtager genvalg Povl Thude Modtager genvalg Bent Frikke, Arrild foreslår Alex Steinbach Brian Jensen Ved valg blev disse 5 valgt ind i bestyrelsen. Svend Ole Gammelgaard Laila Konstmann Søren Olsen Joan Juhl Hansen Povl Thude 8. Valg af suppleanter. Brian Jensen Mogens Gabs 9. Valg af revisor. Genvalgt af generalforsamlingen. 10. Eventuelt. 11

12 Kommentar fra Gunnar Nørby Løgumkloster Guider takker Bodil for det nye guide, bus og markedsføringssamarbejde. Morten Fagerberg Brundtland - kommer alle med i samarbejdet omkring pakkerne Turist- og Udviklingschefen Bodil Glistrup Thomsen Rømø-Tønder turistforening har købt en masse adresselister på busser, ungdomsskoler og adresser i Norge. Vi sender pakker ud til dem og markedsfører det ligeledes på hjemmesiden. Alex Steinbach Fotohistoriskarkiv Hvorfor er der billeder af kirker i Agerskov og ikke Fotohistoriskarkiv, han har ikke sendt billederne af Kirken. Turist- og Udviklingschefen Bodil Glistrup Thomsen- Oprettet et markedsføringsudvalg, en fra hvert område, tekstforfatter Jørgen Hansen TexTour, grafisk arbejde Rosendahls Esbjerg. Ferieguiden 2013 er lavet i fællesskab. Mette Skriver udtaler at det er et flot stykke arbejde Rømø-Tønder Turistforening har sat gang i samt en flot beretning. Referent Betina C. Gjelstrup Lassen 12

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Formanden Svend Ole Gammelgård bød velkommen til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Advokat

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder Naturvejleder Iver Gram Sort Safari er de rigtig gode fortællinger/oplevelser Sort Sol Danmarks største naturevent Hvid Sol / Grå Sol Europas største fugleflokke

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Prostitution som karriere

Prostitution som karriere ErhvervsKvindeNyt MARTS 2008 Prostitution som karriere VI FÅR BESØG AF LEDEREN AF REDEN I ÅRHUS, JOAN FISKER HOUGAARD Joan Fisker Hougaard kommer og fortæller om sit arbejde, der bringer hende i kontakt

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars.

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars. Bestyrelsen Fomars Billund den 13.10.2014 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars. Den 10 oktober 2014 kl. 9.30-12.30 på Hotel Legoland Lokale : Technic 1+2 på Hotellet. Deltagere: Hele bestyrelsen. Desuden

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dato: 03.03..2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Møder med foreningerne Som opfølgning

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT Generalforsamling torsdag, den 19. februar 2015 på Brorsons Minde

REFERAT Generalforsamling torsdag, den 19. februar 2015 på Brorsons Minde REFERAT Generalforsamling torsdag, den 19. februar 2015 på Brorsons Minde Til stede var 54 personer som repræsenterede 39 medlemsvirksomheder Formand Poul Anker Nielsen bød velkommen til aftenens møde

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere