Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl i Skærbæk Fritidscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter"

Transkript

1 Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt som dirigent. 2. Formandens beretning. Året 2012 har på næsten alle måder været et rigtig godt år for foreningen. Økonomisk set har vi gjort det godt og når vi måler os op mod de turistforeninger der ligger omkring os men også på landsplan så har vores vi også klaret os rigtig godt. Det har været et meget travlt år rent arbejdsmæssig og der har været store opgaver med at få tingene helt på plads efter den flytning af vores hovedkontor som vi foretog først på året. Det nye kontor har givet os mere plads og mere samling på det hele og derfor er der til stadighed muligheder der skal udnyttes og forbedringer der skal gøres. Med hensyn til flytningen af vores kontor så er vi alle enige om at det har været en god beslutning som har bragt os tættere på vores turister, med andre ord så giver det rigtig mange turister ved skranken og det jo vores kerneopgave at yde flest mulige turister mest mulig service og vejledning. Det samme gælder muligheden for at blive mere effektive med en samling af hele virksomheden både kontoret og serviceafdelingen. Det var også året hvor vi gik i samarbejde med Tønder Kommune og Tønder Handelsstandsforening om at ansætte en Bycenterchef som samtidig er bureauleder på vores Turistkontor, Marianne Skåning blev ansat og skal bruge halvdelen af sin tid med turistarbejde og resten for handelsstanden i Tønder. Det forventer vi os meget af, men forelig har det været Handelsstanden har taget mest tid men det får vi en snak med handelsstanden om, herfra skal lyde held og lykke med jobbet startede med at vi skulle forholde os til en sammenlægning med SVUF også kaldet Sydvestjysk udviklingsforum i Esbjerg vi holdt rigtig mange møder om emnet, vi holdt møder med SVUF og med kommunen, og endelig holdt vi også et meget vigtig møde med vores medlemmer hvor vi gennemgik sagen og medlemmernes holdning var ikke til at tage fejl af, de ønskede at vi fortsatte den struktur som vi har på nuværende tidspunkt og mente ikke at det var det rette tidspunkt at lave en større strukturændring på, det mente vi absolut heller ikke i bestyrelsen. Det jeg dog kan oplyse ar at der igen er nogle, især i kommunen, som skubber lidt på for at vi skal organisere os i noget større, men- personligt er jeg af den opfattelse at jeg slet ikke mener at vi er klar til noget sådan på nuværende tidspunkt og jeg tror slet ikke at vi kan gøre det bedre hverken for vores medlemmer eller vores turister med en ny struktur, jeg mener tvært imod at det samarbejde som vi har med SVUF på nuværende tidspunkt er helt perfekt og godt kan udvikles på nogle områder da resultaterne af samarbejdet har været gode og bragt 1

2 mange penge til vores turisme i området, jeg mener dog bare at vi for aktører og medlemmer skal holde fast i foreningsleddet og sikre den gode kontakt med medlemmer og aktører. Idet sønderjyske område arbejdes der også meget på at få et mere formaliseret samarbejde med Åbenrå, Sønderborg og Haderslev kommune som mere bygges op omkring det grænseoverskridende og det kulturelle i Sønderjylland. Spændende at se hvad det udvikler sig til er også året hvor vi besluttede at gå i tæt dialog med medlemmerne om markedsføringen af vores centerbyer og de tilhørende områder. Det var en beslutning vi traf bl.a. for at sikre at alle relevante emner kom med i vores markedsføring og også for at delagtiggøre medlemmernes berøringsflader fra det alleryderste led og attraktion, det er helt sikkert noget som Bodil kommer nærmere ind på. Det forgangne år var også det år hvor kommunen valgte at der skulle laves en tilfredshedsundersøgelse af turistforeningens arbejde blandt aktørerne, ikke bare medlemmerne men også ikke medlemmer. Det mener jeg faktisk er helt forkert at man spørger om tilfredsheden blandt aktører som ikke er medlemmer. Hvis man f.eks. spørger dem om deres holdning til interreg projektet så vil de jo bare sige at de ikke kender projektet og hvor skulle de kende projektet fra når de som ikke medlemmer ikke modtager vores nyhedsbreve som jævnligt fortæller om nyheder og igangværende projekter som kan være interessante for vores medlemmer enten at høre om eller deltage i. Det er helt klart min holdning at vi skal lave tilfredshedsanalyser en gang imellem, men jeg må altså gentage det samme som jeg gjorde sidste år, og jeg skal gerne råbe lidt højere for at fremme forståelsen, at det er spild af gode kræfter og penge når kommunen stiller det som en betingelse hvert år, man ændrer ikke denne holdning på et år, nej det tager længere tid at skabe det forum som mange synes om og så efterfølgende få dem til at lære at blive en del af arbejdet selv. Jeg mener at hvert andet år er nok og endnu bedre hvert tredje år hvis man skal se en bevægelse, det skulle jo gerne være en saglig og faglig vurdering og ikke en vurdering der er lavet ud fra hvordan ens egen butik går og så må det være turistforeningens skyld. Der ligger rigtig stor arbejdsbyrde på vores medarbejdere for at få undersøgelsen lavet. Det samme gælder for hele vores markedsføring, her er det jo svært at deltage når man ikke er medlem. Jeg ved at det har været en stor succes at vi har ladet medlemmerne deltage i vores messer i København og Herning og alle andre steder hvor der bliver mulighed for at deltage. Det har virkelig givet de enkelte aktører mulighed for at deltage i markedsføringen i aller forreste række og det ved jeg at aktørerne har været meget godt tilfredse med. Som jeg tidligere har nævnt så deltage vi jo i et meget tæt samarbejde med SVUF, Varde, Esbjerg og Fanø kommuner, og det er som bekendt de kommuner som er berørt af Nationalpark Vadehavet og som også tidligere nævnt så har vi et rigtig godt samarbejde med dem. Jeg mener at vi skal holde meget fast i dette samarbejde også for at styrke markedsføringen og oplevelserne omkring nationalparken. Der er nu efterhånden gået noget tid siden nationalparken blev en realitet og sidste år holdt jeg hårdt på i min beretning at vi ikke skulle markedsføre Nationalparken før der direkte var noget at se som direkte relaterede og vedrørte Nationalparken, det mener jeg selvfølgelig stadig. Jeg synes stadig ikke at der er udsprunget 2

3 særlig meget grundet Nationalparken endnu, men der skulle jo også først godkendes en handlingsplan for projektet før der kunne ske noget, og den er som bekendt lavet nu. Jeg tror dog alligevel at det er lang proces før der er noget direkte synligt fra projektet da der jo først skal søges midler og senere sættes konkrete projekter i gang. Nu er det så meget vigtig at vi får tingene skudt i gang sammen med Nationalparkforvaltningen. Det skal være ting som sikrer at Nationalparken bliver til glæde og interesse for besøgende og ikke bare for dem der bor inde i parken. Jeg er dog helt sikker på at de fire turistchefer i SVUF området nok skal få søsat de projekter der er nødvendige de er meget kreative alle sammen og ikke mindst vores egen turistchef. Med hensyn til moderne markedsføring så må jeg indrømme at vores forening er med helt fremme i første række når der gælder moderne hjælpemidler som mobiltelefoner. Der er fuld gang i at lægge koder ind ved de enkelte medlemmers attraktioner så turisterne kan koble sig på derude og få historien og oplysninger om hvad der findes i området af spændende ting. Vi har for længst konstateret at de sociale medier er en meget vigtig del af hele vores markedsføring og det skal udbygges yderligere og bare følge med tiden for at ramme turisterne i deres valg. Markedsføring er én af foreningens vigtigste opgaver og for at møde endnu flere kommende turister face to face så er der planlagt at vi skal ud og møde turisterne i forskellige områder af landet midt i deres hverdag. Vi vil møde dem på nogle af de mest besøgte og attraktive pladser i Danmark i weekender i København, Odense og Århus for at gøre dem opmærksom på vores område ved at give dem trykte materialer og lade dem smage på lokale produkter, det forventer vi os meget af men det vil Bodil sikkert fortælle mere om. Turisternes mulighed for at booke en attraktion hos vores medlemmer ser vi også som en opgave vi skal tilbyde vores medlemmer. Kommunen lagde i 2012 mange penge og arbejde i at finde en aktør som kunne løse denne opgave men det mislykkedes til sidst. En tabt sag som turistforeningen vil samle op i det kommende år og se som en vigtig opgave at få løst for vores medlemmer. Vi er dog af den opfattelse at vi kan løse opgaven og virkelig sikre at turisterne kan gå ind hjemmefra og booke overnatning eller andre oplevelser til gavn for vores aktører og til en yderst rimelig omkostning så vi sikre mest mulig profit til vores medlemmers attraktioner. En spændende og presserende sag at få gang i. Med hensyn til sommerhusudlejningen så har vi også en stor fremgang her og det har givet en god økonomisk ballast til at foreningen kan køre sin drift som vi gør i dag. Vi gør meget ud af at få vores sommerhusudlejere til at energioptimere deres sommerhuse så de bliver mere attraktive at leje ud for dem og os. Denne del af forretningen er med til at sikre at vi har en økonomi der gør at vi kan deltage i de store EU projekter som kræver et stort udlæg fra foreningen mens projekterne køre og indtil der bliver aflagt et færdigt regnskab og der efterfølgende frigives penge til projektet fra EU. Jeg kan afslutningsvis konkludere at vores forening står i en god situation ren driftmæssig, mit mål for tre år siden var at den store negative egenkapital som skulle være væk i løbet af tre år, og det lykkes nu med det positive regnskab som vi har aflagt for 3. år i træk. Vi har for første gang i vores historie en positiv egenkapital og det er et vigtig signal at sende udad, og det ville være vigtig at vi kunne fortsætte denne positive tendens for at få opbygget en fornuftig egenkapital som svarer til vores driftstørrelse for at have lidt at stå imod med. 3

4 Det gode resultat skyldes først og fremmest en masse gode medlemmer som byder på gode oplevelser for vores turister, det er det allervigtigst så lad os udvikle denne gode platform i samarbejde med hinanden og gøre destinationen endnu stærkere. Dernæst skyldes det dygtige medarbejdere som hele tiden lever sig ind i vigtigheden af at gøre arbejdet godt og til turisternes tilfredshed så de vender tilbage igen og igen og der skal herfra lyde en stor tak til jer alle både på Rømø og i Tønder for jeres indsats. En særlig stor tak skal lyde til dig Bodil for din altid positive tilgang og afsmittende humør både på dir personale men også på bestyrelsen, du er omdrejningspunktet for at få alt det til at køre som vi har været igennem de seneste par år, en stor tak for din indsats. Der skal også lyde en stor tak for samarbejdet med bestyrelsen og med den indsats i alle har lagt for døren, der har i de sidste par år været mange møder og det vil der fortsat være i en tid hvor tingene udvikler så stærk som de gør lige nu, vi befinder os jo lige midt i orkanens øje men det giver os også store muligheder som vi skal gøre alt for at gribe og det føler jeg at I alle har hjulpet til med. Svend Ole Gammelgaard 3. Turist- og udviklingschefens beretning. I 2012 slog den internationale turisme ny rekord. Helt nøjagtig den 13. december 2012 rejste turist nr. 1 milliard ud i verden. Det er første gang i verdenshistorien, at den internationale turisme runder 1 mia. rejsende. Turismen på verdensplan tegner sig nu for hver 12. arbejdsplads og står for 30 % af verdens eksport af serviceydelser. Man kan også sige det på den måde, at turismen tegner sig for 9 % af det globale bruttonationalprodukt. Efter flere år med finanskrise går det altså igen fremad med turismen på verdensplan. Det går bedst i Asien, hvor fremgangen er på 7 %, mens væksten i Nordamerika var på 3 %. I Europa, som er den verdensdel, hvor turismen er størst, var der en stigning på 3,3 %. På den baggrund er der grund til at glæde sig over, at de foreløbige tal for turismen i Tønder Kommune i 2012 viser en fremgang på lidt over 6 %. Hvis vi sammenligner med vore nabokommuner, er det endda meget flot. I Esbjerg var fremgangen på 2½ %, og i Varde var der en nedgang på et par procent. De foreløbige tal dækker overnatningerne på campingpladser, hoteller og feriecentre men ikke i de udlejede feriehuse. De viser, at det er feriecentrene i Tønder Kommune og det vil sige på Rømø som har trukket fremgangen. Sammenlignet med 2011 har der været en fremgang på over 40 % i antallet af overnatninger på feriecentrene i Tallene viser tydeligt, at det først og fremmest er Rømø, der tiltrækker gæster til Tønder Kommune. Tallene for overnatninger i de udlejede feriehuse får vi som sædvanlig først en gang i maj måned, så det kan vi ikke sige noget endeligt om endnu. Men vi kan se, at Feriepartner Rømø har haft fremgang i 2012, så vi håber og tror, at det også gælder de øvrige feriehusudlejningsbureauer. 4

5 Markedsføring Når det er gået så godt som det er i 2012, hænger det sammen med flere forhold. Vi ved, at tyskerne generelt er glade for at holde ferie på øer, og i den forbindelse nyder vi godt af, at vi ligger tæt på det store tyske marked. Tænk på, at der bor 3 mio. mennesker i Hamburg-området, og for dem er der kun 2 timer i bil op til os. Men fremgangen hænger helt sikkert også sammen med den omfattende markedsføring, som Rømø-Tønder Turistforening har stået for i 2012 ofte i samarbejde med Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) eller i regi af de to EU-projekter, som vi står for. Alene de to EU projekter har tilsammen et budget på 15 mio. kr., hvoraf EU betaler 2/3 altså omkring 10 mio. kr. Lad mig nævne nogle af de markedsføringsredskaber, som vi har brugt i 2012: Fyrtårnskatalog findes også på hjemmesiden med bladre funktion Ferieguide findes også på hjemmesiden med bladre funktion Kultur- og oplevelsesfolder Ferieavis Messeavis Appetizer Magasiner om Gastronomirute og Kunst- og kunsthåndværkerrute Annoncering nationalt, regionalt og lokalt Pressearbejde og journalistbesøg Hjemmeside Sociale medier Messedeltagelse Distribution via 50 stativer i Tønder Kommune og syd for Grænsen Jeg vil gerne sige lidt mere om nogle af disse markedsførings-aktiviteter men allerførst vil jeg nævne, at vi i 2012 skabte et markedsføringsudvalg med repræsentanter for alle de større byer i kommunen. Det var været meget positivt, fordi vi på den måde sikrer, at alle bliver hørt. Ferieguiden er et meget populært redskab, som turisterne er glade for. Derfor har vi i 2013 givet Ferieguiden en ansigtsløftning og udvidet sidetallet. Den ny Ferieguide udkom 1. marts og er i fuld gang med at blive distribueret. I 2012 fik vi en splinterny hjemmeside, som vi er meget tilfredse med. I årets løb deltog vi på de to store danske messer i Bella Center i København og i Herning. Når vi er på messe, gør vi meget ud af at vores stand med smagsprøver på Vadehavsprodukter og med udklædte personer, der repræsenterer vores fyrtårne, f.eks. munken og romeren. I gamle dage handlede det på messerne om at få uddelt så mange brochurer som muligt men sådan er det ikke i dag. I dag handler det om at optræde utraditionelt og på den måde skabe opmærksomhed og vække appetit. Så kommer man i snak med messegæsterne, og så bliver 5

6 der basis for et salg i form af at folk selv booker via Internettet. Det har været dejligt at se den store opbakning til vores messedeltagelse, og jeg vil gerne sige tak til alle dem, som var med til at gøre vores stand sjov og spændende for publikum at besøge. En nyskabelse i 2012 på brochurefronten var vores Appetizer et smukt magasin på 40 sider, der med tekster og lækre billeder giver en smagsprøve på de mange feriemuligheder i Tønder Kommune. Derudover har vi lavet to meget smukke magasiner, der beskriver henholdsvis Gastronomiruten og Kunst- og Kunsthåndværkerruten. Disse tre brochurer er skabt i forbindelse med det dansk-tyske EU-projekt Vestkystturisme, hvor Rømø-Tønder Turistforening er lead partner. Turistbureauer Når turisterne har fået øje på Tønder Kommune på grund af vores markedsføring, er vi klar til at hjælpe dem både i forbindelse med den endelige beslutning om at komme her og når de er ankommet. Det gør vi på turistbureauerne på Rømø og i Tønder. Derfor var det også en stor landvinding, da vi i februar flyttede fra Tønnisgaard til Havneby. Vi fik et flot, nyt og velfungerende turistbureau, og vi kom til at ligge meget bedre i forhold til turisternes bevægelsesmønstre. Det har vi da også kunnet aflæse på besøgstallene på turistbureauet: antallet af besøgende på turistbureauet er steget markant. Flytningen af turistbureauet på Rømø viste sig kort sagt at være en rigtig god beslutning. Men et turistbureau kan naturligvis ikke være åbent 24 timer i døgnet, og derfor skal vi også kunne servicere vore gæster uden for åbningstiderne. Det gør vi med de 20 infostandere, som vi i 2010 fik sat op rundt om i kommunen, og det gør vi ved hjælp af QR-koder hos turistforeningens medlemmer. En nyhed i 2012 var, at turisterne via infostanderne kan lave deres egen feriemappe, som de derefter kan scanne ind på deres smartphone. Gæsterne handler og tænker hele tiden på nye måder, og det skal vi være i stand til at opfange. Vi skal så vidt muligt at tilpasse sig gæsternes behov og ønsker. Det betyder, at vi skal være til stede på stadig flere platforme hjemmeside, sms, Facebook, QR-koder osv. Alle medlemmer af Rømø-Tønder Turistforening får nu opsat QR-koder og på sigt håber vi også at kunne opsætte QR-koder i feriehusene. Ændringerne i gæsternes adfærd betyder også, at vi løbende skal udvikle vore turistbureauer. Fremtiden tilhører ikke et traditionelt turistbureau anno 1980, men derimod et interaktivt velkomstcenter, hvor gæsterne både kan agere selv på interaktive vægge eller borde og samtidig få hjælp af kompetente medarbejdere, hvis der er behov for det. Samtidig er alle turistaktørerne en del af det gode værtskab, som vi ønsker at tilbyde gæsterne. Dem skal vi give de nødvendige redskaber, så de er bedst muligt klædt på til at hjælpe og rådgive gæsterne. 6

7 Grundtanken er, at vi i fremtiden først og fremmest skal møde gæsterne der, hvor de befinder sig om det er på Lakolk, i Skærbæk Fritidscenter eller på Markedspladsen i Løgumkloster. Vi kan ikke være sikre på, at de kommer og opsøger os på turistbureauet vi skal ud og møde dem derude i sommerlandet. Vi skal også gøre en indsats for at fange dem, der kører over grænsen. Dem skal vi forsøge at få til at stoppe op ved at fortælle dem, at de går glip af noget inde i Tønder eller i Løgumkloster eller på Rømø eller i Toftlund, hvis de bare fortsætter mod nord. Kunne man eksempelvis forestille sig, at der blev opsat elektroniske skilte ved grænsen i Sæd og op langs hovedvej 11, der kunne fortælle turisterne, hvad der sker rundt om i kommunen og hvad de absolut bør standse op for at opleve? Turisterne vil have kvalitet Alle analyser viser, at turisterne vil have kvalitet for pengene. Ikke mindst på Rømø har vi mange stamkunder, og hvis de ikke oplever løbende forbedringer og fornyelser, vil de vælge at holde deres ferie et andet sted. Men helt generelt er det enormt vigtigt, at pris og kvalitet hænger sammen. Hvis ikke vi løbende sørger for at højne kvaliteten, får vi sværere og sværere ved at tiltrække nye gæster og stamgæsterne får ikke lyst til at komme igen. Det skulle gerne være sådan, at alle vore gæster rejser hjem som gode ambassadører for Tønder Kommune, og at de derhjemme spreder budskabet til venner og familie om, hvor dejligt det er at holde ferie hos os. Ønsket om hele tiden at højne kvaliteten er baggrunden for, at Rømø-Tønder Turistforening har været engageret i planerne for at udvikle Havneby med 17 individuelle oplevelsesrum, og det er baggrunden for, at vi er med i et kystturisme-projekt, der er igangsat af det ny Videnscenter for Kystturisme i Hvide Sande. I 2011 indledte vi et tættere samarbejde med kollegaerne på Sylt, som bl.a. betyder, at vores brochurer nu får en bedre distribution på Sylt. Vi føler os sikre på, at det har medvirket til at øge antallet af Sylt-gæster, der tager på en endagstur med færgen til Rømø. I den forbindelse kunne Rømø-Tønder Turistforening ønske sig, at det var muligt at tilbyde Sylt-gæsterne ture i minibusser eller shuttlebusser med guide. De skulle så stå klar på kajen i Havneby og køre gæsterne rundt i hele kommunen og kunne således bidrage til, at der blev skabt liv og handel i alle kommunens byer. Efter at vi er rykket til Havneby, er der også kommet mere gang i cykeludlejningen så gæsterne fra Sylt selv kan drage rundt på opdagelse i kommunen på to hjul. Måske kunne næste skridt være, at gæsterne også kan leje elcykler, cykelbusser til 4 personer og de såkaldte segways. Samarbejde med Tønder Kommune Samarbejdet med Tønder Kommune er godt, og vi er meget glade for kommunens velvilje og opbakning. Det er efter vor opfattelse et klart udtryk for, at politikerne i byrådet ser det store potentiale, der ligger i en yderligere udvikling af turismen. Udover det normale tilskud har Tønder Kommune således bevilget penge til tre forskellige projekter, som Rømø-Tønder Turistforening gennemfører i Det drejer sig for det første om utraditionelle turismefremstød i Torvehallerne i København, i Bruun s Galleri i Aarhus og i Rosengårdcentret i Odense i alt fem weekender, nemlig tre i København og én i Aarhus og én i Odense. 7

8 For det andet støtter kommunen en indsats for at tiltrække flere busrejser til Tønder Kommune i form af udflugter for firmaer, aftenskoler og foreninger, herunder ikke mindst pensionistforeninger, og firmaer, i form af pensionistforeninger og i form af aftenskoler. For det tredje har kommunen bevilget penge til at udgive en helt ny bog med fortællinger fra Tønder Kommune, som kommer rundt i alle hjørner af kommunen og som selvfølgelig bliver gennemillustreret med billeder fra de steder, der omtales. Bogen bliver på 30 små kapitler, der samtidig er en tidsrejse gennem kommunens historie fra de første indbyggere for næsten år siden og frem til vore dage. Tønder Kommune, Handelsstandsforeningen i Tønder og Rømø-Tønder Turistforening har i det forløbne år i fællesskab ansat Marianne Skaanning Ebbesen som bycenterchef for hele Tønder kommune og samtidig som leder af turistbureauet i Tønder. Mariannes hovedopgave er at skabe et bedre samspil mellem turisme og handelsliv til gavn og glæde for begge parter og at udvikle nye events og dermed at medvirke til, at der skabes endnu mere liv og handel i alle kommunens byer. Samarbejde med nabokommunerne Vi ser mange fordele ved at arbejde sammen med andre, der har de samme udfordringer og opgaver, som vi har. Det gælder ikke mindst kommunerne langs med Vestkysten. En vigtig samarbejdspartner for os er Sydvestjysk Udviklingsforum i daglig tale: SVUF hvor vi arbejder sammen med Varde, Esbjerg og Fanø kommuner. Sekretariatet i Esbjerg og turistcheferne i de fem kommuner løser i fællesskab en række opgaver, f.eks. produktudvikling, fælles kommunikation, fælles hjemmeside, fælles profilkatalog og fælles PRindsats. SVUF har netop formuleret en ny strategi, som rækker frem til Under overskriften En god forretning sættes fokus på udviklingen af turisme- og oplevelsesindustrien i de fem kommuner. Strategien fokuserer på de omkring 500 turisme- og oplevelsesvirksomheder, der findes i de fem kommuner. Målet er at skabe flere jobs og større omsætning i virksomhederne og dermed i kommunerne. På sigt skal samarbejdet yderligere udvikles ud fra filosofien, at det er svært for den enkelte kommune at have tilstrækkelig pondus i markedsføringen over for de potentielle turister i udlandet. Et andet samarbejdsprojekt, som Tønder Kommune og Rømø-Tønder Turistforening er engageret i, er Destinationsudvikling Sønderjylland, der omfatter Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder Kommuner. Projektet startede i november 2012 og skal løbe i et par år. Det støttes af Vækstforum Syddanmark med ca. 8 mio. kr. Tønder Kommune er altså engageret i to destinationssamarbejder, der vil medvirke til at øge vores synlighed. Det giver rigtig god mening, når man ser på, hvordan vores kommune er konstrueret. Rømø og Vadehavet har helt oplagt mest til fælles med resten af den jyske vestkyst og derfor er vi med i SVUF. Tønder by har på mange måder historie til fælles med de andre gamle sønderjyske købstæder, og derfor er vi med i Sønderjyllandsprojektet, hvor der netop er fokus på historien 150 år efter 1864 og 100 år efter 1. verdenskrig. 8

9 Disse to samarbejder tværs over kommunegrænsen er vigtige for Tønder Kommune men det er naturligvis vigtigt at understrege, at samarbejdet aldrig må ske på bekostning af den lokale forankring. Hvis de små og mellemstore virksomheder ikke har den lokale turistforening at støtte sig til, drukner de fuldstændig i de store samarbejdskonstruktioner. Samarbejde på tværs af grænsen En anden og meget vigtig samarbejdspartner er Nationalpark Vadehavet. Samarbejdet sker bl.a. i regi af det dansk-tyske EU-projekt Natur og turisme, der netop fokuserer på Nationalpark Vadehavet og Nationalpark Wattenmeer i Schleswig-Holstein. Projektet startede 1. januar 2012 med Rømø-Tønder Turistforening som lead partner. Projektet handler først og fremmest om, hvordan nationalparkerne kan blive så attraktive som muligt for turisterne uden at det går ud over naturbeskyttelsen. Vi skal med andre ord være med til at udvikle en strategi for bæredygtig turisme i nationalparkerne. Udover de to nationalparker på begge sider af grænsen deltager SVUF, Skærbæk Fritidscenter, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland og Nordsee-Tourismus-Service i Husum i projektet. Der er tale om tre stærke tyske partnere, og i projektet har vi meget glæde af deres erfaring og deres viden om den tyske turisme. EU-tilskuddet er på 4,8 mio. kr., og projektet har en varighed på 3 år. I 2012 fortsatte vi også det grænseoverskridende samarbejde i projektet Vestkystturisme, som i 2010 fik bevilget et EU-tilskud på næsten 5 mio.kr., og som slutter i foråret Også her er Rømø-Tønder Turistforening lead partner, og på den danske side er desuden Turistgruppen Vestjylland og Skærbæk Fritidscenter med i projektet. På den tyske side har vi de samme partnere som i det ny projekt (bortset fra NationalparkWattenmeer). Det har været et rigtig fint projekt, hvor vi har lært meget af hinanden, og hvor vi har fået lavet både gode analyser og gode, nye produkter. Det var de gode erfaringer fra dette projekt, som førte til, at vi i fællesskab skabte det ny EU-projekt. Fremtidige projekter Vi har flere ting i støbeskeen for Vi ved, at kulturen er en vigtig faktor, når vi skal tiltrække det voksne publikum, og derfor har vi indsendt en ansøgning til LAG Tønder og til landdistriktpuljen om midler til at etablere et guidekorps i hele kommunen og et fortælleprogram i hele kommunen. Målet er, at der kan guides i forbindelse med alle vore kulturelle og naturmæssige fyrtårne i kommunen og at vi får budskabet om guidning formidlet til alle: overnatningssteder, busselskaber, pensionistforeninger og almindelige turister. Vi får svar på ansøgningen her i løbet af marts måned, og hvis svaret er positivt, sætter vi omgående projektet i gang. Vi har også konkrete planer om at gøre endnu mere for at gøre de små og mellemstore turistvirksomheder i kommunen endnu mere tilgængelige for gæsterne. Det gælder eksempelvis de mindre campingpladser og bed & breakfast. Den 3. april indbyder vi således til et møde, hvor de små turismevirksomheder i kommunen, der ikke selv har en bookingfacilitet på nettet, kan høre om mulighederne for at tilslutte sig online booking. 9

10 Det vil også blive muligt at lave forskellige pakker, der kan bookes og købes via denne bookingfacilitet. Mere overordnet plan skal vi i den nærmeste fremtid til at se på både kommunens og Rømø- Tønder Turistforenings turismestrategi. De nuværende planer udløber i 2013, så vi skal have formuleret nye planer, der skal dække perioden Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi får os sat sammen både kommunen, turistforeningen og turismens kommercielle aktører og får formuleret en fælles vision og fælles mål. Jo mere vi er enige om, hvordan vi skal markedsføre kommunen over for turisterne, jo større gennemslagskraft får vi. Afslutning Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til vore mange samarbejdspartnere og sparringspartnere i og uden for kommunen, til Tønder Kommune, Sydbank, Advokat Mazanti og RSM Plus ved statsautoriseret revisor Erik Haase. Tak for et positivt samarbejde og jeres store engagement. Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen i Rømø-Tønder Turistforening for samarbejdet i årets løb. En særlig tak til dig, Svend Ole. Tak for et kanonsamarbejde og tak for din aldrig svigtende opbakning til stort og småt i årets løb. Også en speciel tak til næstformanden, Poul Thude, for din indsats i bestyrelsen og for din levende medvirken i vores daglige arbejde. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til hele personalet på de to kontorer for jeres store og professionelle arbejde. Uden jeres indsats ville vi slet ikke kunne føre vores planer og aktiviteter ud i livet. Arbejdet med at udvikle turismen i Tønder Kommune er jo ikke et one-woman-show! Bodil Glistrup Thomsen Turist- & Udviklingschef Kommentar fra Erhardt Ehmsen, Ballum Hvem ejer bygningerne? Bodil svarer - Svend Erik Ravn Toftlund, vi Har selv renoveret bygningerne mod en billig husleje i de næste 10 år Kommentar til Beretningen fra Mogens Gabs, Tønder - vedr. infoskærme ved hovedvej fra grænsen og op efter. Det er forbudt i Skærbæk by. Opgaven er flyttet til Landdistriktsudvalget. 4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Årsregnskabet blev gennemgået af statsautoriseret Revisor Erik Haase RSM+, regnskabet blev enstemmig godkendt. 5. Behandling af indkomne forslag Fra Mogens Gabs - Under motttoet noget for noget, vil jeg foreslå at man for året 2013 giver gratis medlemsskab til restauranter, B&B, og andre der har direkte kontakt til turister, mod at de pågældende tager et brugerkursus i Turistforeningens hjemmeside, og at pågældende sted kan udlevere print fra hjemmesiden. Det vil i praksis give rigtig mange filialer af turistkontoret, til gavn for alle i Tønder Kommune. 10

11 Og det vil gøre hjemmesiden mere kendt også blandt herboende. Manglende viden til hjemmesiden, aktørerne skal løse opgaver for turistkontoret, aktørerne skal være ambassadører for Tønder Kommune. Formand Svend Ole Gammelgaard Svarer - Dette er ikke et forslag, der normalt behandles på generalforsamlingen, dog hvis nogen af de tilstedeværende i salen ønsker det optaget, vil det blive behandlet. Mogens Gabs ønskede det behandlet Bestyrelsesmedlem Henrik Mowinckel, mente at det var en overtrædelse af konkurrenceloven. Turist- og Udviklingschefen Bodil Glistrup Thomsen nævnte at de ville påvirke overskuddet i Rømø-Tønder Turistforening. Næstformand Povl Thude - Der kan ikke ske forskelsbehandling grundet der ydes tilskud fra Tønder Kommune til Rømø-Tønder Turistforening. Turist- og Udviklingschefen Bodil Glistrup Thomsen foreslår at vi laver et samarbejde med SVUF Erik Dam og Anne Marie Kruuse vedr. kursus i www. Romo.dk /Tellus mm. samt vigtigheden her af. Mogens Gabs, Tønder - trækker sit forslag. 6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår. Nedsættelse af kontingentet fra 750 til 500 for de små virksomheder vedtaget af generalforsamlingen. 7. Bestyrelsesvalg: Opmærksomheden henledes på, at der skal foretages valg af 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Svend Ole Gammelgaard Modtager genvalg Laila Konstmann Modtager genvalg Søren Olsen Modtager genvalg Joan Juhl Hansen Modtager genvalg Povl Thude Modtager genvalg Bent Frikke, Arrild foreslår Alex Steinbach Brian Jensen Ved valg blev disse 5 valgt ind i bestyrelsen. Svend Ole Gammelgaard Laila Konstmann Søren Olsen Joan Juhl Hansen Povl Thude 8. Valg af suppleanter. Brian Jensen Mogens Gabs 9. Valg af revisor. Genvalgt af generalforsamlingen. 10. Eventuelt. 11

12 Kommentar fra Gunnar Nørby Løgumkloster Guider takker Bodil for det nye guide, bus og markedsføringssamarbejde. Morten Fagerberg Brundtland - kommer alle med i samarbejdet omkring pakkerne Turist- og Udviklingschefen Bodil Glistrup Thomsen Rømø-Tønder turistforening har købt en masse adresselister på busser, ungdomsskoler og adresser i Norge. Vi sender pakker ud til dem og markedsfører det ligeledes på hjemmesiden. Alex Steinbach Fotohistoriskarkiv Hvorfor er der billeder af kirker i Agerskov og ikke Fotohistoriskarkiv, han har ikke sendt billederne af Kirken. Turist- og Udviklingschefen Bodil Glistrup Thomsen- Oprettet et markedsføringsudvalg, en fra hvert område, tekstforfatter Jørgen Hansen TexTour, grafisk arbejde Rosendahls Esbjerg. Ferieguiden 2013 er lavet i fællesskab. Mette Skriver udtaler at det er et flot stykke arbejde Rømø-Tønder Turistforening har sat gang i samt en flot beretning. Referent Betina C. Gjelstrup Lassen 12

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Formanden Svend Ole Gammelgård bød velkommen til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Advokat

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum

Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum Deltagere: Henning Mysager, Bratskov Turist- og Kulturforening - Ole Stavad, Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Bak Andreasen,

Læs mere

BUSINESS REGION ESBJERG

BUSINESS REGION ESBJERG BUSINESS REGION ESBJERG v. Kommunaldirektør Mogens Pedersen SIGNAL FRA BRUXELLES-SEMINARET Borgmestrene fra Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Kommune vil i fællesskab arbejde med at fremme udviklingen

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder Naturvejleder Iver Gram Sort Safari er de rigtig gode fortællinger/oplevelser Sort Sol Danmarks største naturevent Hvid Sol / Grå Sol Europas største fugleflokke

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen Medlemsfordele Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør Anne Mette Wandsøe, der sammen med 2-3

Læs mere

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395 Kontakt: Sans for business DK TØNDER 6 5 Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 7 2 3 4 1 DK-6270 Tønder Telefon: +45 7492 9395 www.toender-regio.de DE De Sansers Land Kontaktperson: Christiane Plischke E-Mail:

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT)

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Der skyder i disse år frivillige initiativer op overalt i landet, der er båret af borgernes engagement, og ønske om selv at gøre noget ved samfundet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen.

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen. Indledning Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er en fælleskommunal forening. Medlemmerne er Varde, Esbjerg, Tønder, Fanø og Vejen kommuner. SVUF har fokus på vækst og udvikling samt sikring af gode rammebetingelser

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr VEDTÆGTER for RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr. 13947112 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Rømø-Tønder Turistforening med hjemsted i Tønder Kommune. Foreningens formål er, at 2 Formål - samle turisterhvervet

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2010

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2010 Faaborg-Midtfyn Turistforening Aftale 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 3 3.0 INDGÅELSE AF ÅRLIG AFTALE OG EVALUERING... 4

Læs mere

Fra foreningen. Vi byder velkommen til sæson 2014

Fra foreningen. Vi byder velkommen til sæson 2014 Fra foreningen Vi byder velkommen til sæson Hvert år besøger rigtig mange turister Marielyst på ferier, vennebesøg eller via konferencer. Din virksomhed har mulighed for at komme i kontakt med de besøgende

Læs mere

Din personlige samarbejdspartner gennem 25 år. Tel. +45 75 28 91 00 Fax +45 75 28 90 40. Vesterhavsvej 322 DK-6830 Nørre Nebel

Din personlige samarbejdspartner gennem 25 år. Tel. +45 75 28 91 00 Fax +45 75 28 90 40. Vesterhavsvej 322 DK-6830 Nørre Nebel Din personlige samarbejdspartner gennem 25 år Vesterhavsvej 322 DK-6830 Nørre Nebel Tel. +45 75 28 91 00 Fax +45 75 28 90 40 post@nymindegab.dk www.nymindegab.dk Mere end 25 års erfaring Nymindegab Ferieudlejning

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Service-, viden- og oplevelsessamfundet

Service-, viden- og oplevelsessamfundet KAPITEL 1 Service-, viden- og oplevelsessamfundet Den berømte danske forfatter Hans Christian Andersen sagde: At rejse er at leve. Hvad var egentlig meningen med dette? Han mente, at hvis man rejser ud

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN V E D T Æ G T E R for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er TURISMENETVÆRK SJÆLLAND-MØN. Foreningens hjemsted er i den kommune, hvor foreningens til enhver tid

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Stakeholderanalyse for Tønder Kommune

Stakeholderanalyse for Tønder Kommune 16 01 12 Stakeholderanalyse for Tønder Kommune Tønder Kommune/ 11CityDesign Steffen Gulmann, direktør, adj. professor CBS Analysen: Grundlag for Tønder Kommunes strategi - En del af analysesystemet: Tønder

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 5/3 2014 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 120 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV og Henrik Hansen, YouSee deltog som

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere