Kliniske Retningslinjer Nationalt og tværfagligt i regi af DMCG-PAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kliniske Retningslinjer Nationalt og tværfagligt i regi af DMCG-PAL"

Transkript

1 Kliniske Retningslinjer Nationalt og tværfagligt i regi af DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Herdis Hansen, hospicechef Anker Fjord Hospice

2 Agenda Pallia*on i Danmark DMCG- PAL Kliniske retningslinjer Status ét øjebliksbillede Videre plan 4 kaskejer Konklusioner

3 Pallia*on i Danmark Pallia*v indsats har *l formål at fremme livskvaliteten og rejer sig mod de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser, der for den syge og for de nærmeste kan være forbundet med livstruende sygdom og død. Pallia*v indsats er tværfaglig og varetages i et samarbejde mellem relevante fagpersoner, den syge og de nærmeste pårørende. Ref.: Palliativt Videncenter

4 Pallia*on i Danmark Pallia*v indsats er et tværfagligt område, der prak*seres på: Specialiseret niveau (hospice, pallia*ve afdelinger og pallia*ve teams) Basis niveau i sundhedsvæsenet generelt (hospitaler, kommunal hjemmepleje, plejehjem og prak*serende læger m.v.)

5 Pallia*on i Danmark Region Hospice Pallia*v afdeling Pallia*vt team Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord Ref.: Palliativt Videncenter

6 Det specialiserede niveau har været etableret i 20 år

7 Pallia*v indsats styrkes ved et na*onalt samarbejde

8 DMCG- PAL Dansk Mul*disciplinær cancergruppe inden for Pallia*on 2009

9 DMCG- PAL En DMCG s formål er at udvikle og indsamle viden, og at omsæje såvel foreliggende, som ny viden *l resultater, der kan anvendes i klinisk praksis *l gavn for pa*enter

10 Brugerinddragelse Januar 2010 Oktober 2009 Oktober 2010

11 DMCG- PAL Bestyrelse Hospice Forum Dansk Selskab for klinisk onkologi Dansk Selskab for Palliativ medicin Kræftens Bekæmpelse Danske Fysioterapeuter Fagligt selskab for kræftsygeplejersker Dansk Urologisk Selskab Palliativt Videncenter Dansk Selskab for Intern Medicin Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Terapi FS for hospice- og palliationssygeplejersker Dansk Socialrådgiver forening Dansk Psykologforening Formand for Dansk Palliativ Database Formand for koordinationsgruppen (klin.retn.) Formand for koordinationsgruppen (uddan.) Præsteforeningen Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Dansk Kirurgisk Selskab Dansk Selskab for Intern Medicin

12 DMCG- PAL Bestyrelse Forretningsudvalg Helle Timm, PAVI Lene Jørgensen, FS pall. og hospic. Mogens Grønvold, Palliativ Database Mai-Britt Guldin, Psykologerne Marianne Bentzen, Koordinationsudvalg for Uddannelse Birgit Villadsen, Koordinationsudvalg for Kliniske Retningslinjer.

13 DMCG- PAL Bestyrelse Forretningsudvalg Koordinationsudvalg Uddannelse Kliniske retningslinjer Palliativ Database

14 DMCG- PAL Bestyrelse Sekretariat Forretningsudvalg Koordinationsudvalg Uddannelse Kliniske retningslinjer Palliativ Database

15 Koordina*onsudvalget Fysioterapeut Anne Marie Salomonsen, Pallia*vt Team i Århus Overlæge Svend OJesen, Onkologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Overlæge Lars Clausen, Pallia*v Afdeling, Herlev Hospital Overlæge Birte Hedal, Pallia*vt team, Region Sjælland Klinisk oversygeplejerske Marianne Spile, Pallia*v Afdeling, Bispebjerg Hospital Udviklingssygeplejerske Kirsten Justesen, Kamellianer Gårdens Hospice (*l juni 2012) Hospicechef Herdis Hansen, Anker Fjord Hospice Hospicechef Ulla Jessen, Hospice i Sydvestjylland, Esbjerg (*l februar 2012) Hospicechef Kirsten Kopp, Sankt Maria Hospice Afdelingssygeplejerske Lisbeth Due Madsen, Arresødal Hospice (fra september 2012) Fysioterapeut Dorthe Mathiesen, Anker Fjord Hospice (fra september 2012) Ledende oversygeplejerske Birgit Villadsen (formand), Pallia*v Afdeling, Bispebjerg Hospital

16 Koordina*onsudvalget Opgaver mange men nogle af de vig*gste: Foreslår emnerne *l de kliniske retningslinjer Udvikler arbejdsmetoden Tovholder for arbejdsgrupper For- bedømmer de kliniske retningslinjer inden de sendes *l Center for Kliniske Retningslinjer

17 Kliniske retningslinjer Identificering af problemstilling Udarbejdelse af fokuserede spørgsmål Udarbejdelse af søgestrategi Systematisk litteratursøgning Vurdering af litteratur Inkludering af litteratur Ekskludering af litteratur Resumering i evidenstabel Udarbejdelse af anbefalinger

18 Kliniske retningslinjer Retningslinjer Emner Status Dyspnø Pårørende og eberladte Kogni*ve forstyrrelser Smerter 2011 Retningslinjer Emner Status Lymfødem Obs*pa*on De sidste 48 *mer Delirium

19 2010 Retningslinjer Emner Status Dyspnø Pårørende og eberladte Kogni*ve forstyrrelser Smerter Psykosocial støje Depression Massage Assessment Opioider Non- opioider Komplementær behandling 2011 Retningslinjer Emner Status Lymfødem Obs*pa*on De sidste 48 *mer Dødsrallen Væsketerapi Delirium Screening Forebyggelse Farmakologi Interven*oner *l

20 Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer, fordelt på:» 1 præst» 1 psykolog» 8 fysioterapeuter» 17 læger» 47 sygeplejersker

21 Arbejdssted Hospice Søholm 1 Hospice Sjælland 1 2 Svanevig Hospice 1 Anker Fjord Hospice 3 3 Hospice Vendsyssel 1 1 Skt. Lukas Hospice 2 1 Hospice Sydvestjylland 1 1 Hospice Djursland 1 1 Diakonisses*belsens Hospice 1 Hospicegården Filadelfia 1 Arresødal Hospice 2 1 Hospice Limforden 1 3 Skt. Maria Hospice 2 3 Hospice Sønderjylland 5 Kamillianer Gårdens Hospice 1 Pallia*vt team, Holstebro 1 Pallia*vt team, Sygehus Sønderjylland 1

22 Arbejdssted Pallia*v Afdeling, Bispebjerg Hospital 4 2 Pallia*vt team, Århus 4 2 Pallia*vt team, Vejle 1 Pallia*vt team, Herning 1 Smerteklinikken, Køge 2 Pallia*vt team, Fyn 1 Pallia*vt team, Esbjerg 1 Pallia*vt team, Region Sjælland 2 Sygeplejeskolen, Århus 1 PAVI 1 Holbæk Sygehus 2 Odense Universitets Hospital 1 Hæmatologisk afdeling, Ålborg 1 Holbæk Sygehus 1 Onkologisk afdeling, Roskilde Sygehus 1 Hillerød Sygehus 1 Uroloigsk afdeling, Rigshospitalet 1

23 Kriterier for sammensætning af arbejdsgrupper Ø 6 10 personer Ø regional spredning og med repræsenta*on fra hospice, pallia*ve enheder og teams Ø tværfaglig repræsenta*on ud fra emne Ø min. to med metodekendskab på master eller kandidat niveau Ø min. to med specialist kendskab *l emnet og klinisk eksper*se Ø gerne unge som søger viden om emne og metode Ø kunne kri*sk læsning og vurdering af ar*kler Ø kunne læse engelsk faglijeratur

24 Kliniske retningslinjer Metodiske kompetencer *legnes ved: v Kursus af tre dages varighed: Introduk*on *l arbejdsprocessen Kvan*ta*ve og kvalita*ve metoder Analyse af kvalita*v og kvan*ta*v ar*kel Arbejder med formulering af fokuserede spørgsmål Undervisere ph.d. niveau v Temadag i skriveprocessen: Vig*ge pointer fra manualen for kliniske retningslinjer repeteres Vurdering af klinisk retningslinje med AGREE instrumentet

25 Kliniske retningslinjer StøNe *l arbejdsgrupperne: v Hjælp *l lijeratursøgning ved bibliotekar fra PAVI v Tilbud om metodehjælp fra akademisk medarbejder fra DMCG- PAL s sekretariat

26 Metode hjælp DMCG- PAL s sekretariat (50% sammen med Uddannelsesudvalget)» LiJeratursøger og finder ar*kler frem» Besvarer en række metodespørgsmål» Deltager i arbejdsgruppemøder ved ønske herom» Deltager i undervisning af arbejdsgrupperne» Deltager i gennemgang af udkast *l kliniske retningslinjer» Deltager i koordina*onsgruppemøder» Ajourfører hjemmeside» Ad hoc opgaver løbes med et smil

27 Kliniske retningslinjer Lederne: v Udpeger medarbejdere *l arbejdsgrupperne v Betaler transport v Giver husly og forplejning *l arbejdsgruppemøder

28 Kliniske retningslinjer Godkendelse og publicering Klinisk retningslinje For- bedømmelse Koordina*onsudvalget Metodegodkendelse Center for kliniske retningslinjer Intern dømmelse Ekstern bedømmelse Offentlig høring Faglig høring I DMCG- PAL s Bestyrelse og lederne i det pallia*ve fagfelt Publicering

29 Samarbejdet med CKR: Godkender retningslinjer, der:» Er udarbejdet tværfagligt» Ikke indeholder sygeplejefagligt indhold Færdige retningslinjer:» CKR s og DMCG- PAL s logo på de færdige retningslinjer» Kommer på CKR s og DMCG- PALs s hjemmeside Godkender at vi melder os ind som DMCG- PAL organisa*on

30 Status ét øjebliksbillede

31 2010 Retningslinjer Emner Status Dyspnø Pårørende og eberladte Kogni*ve forstyrrelser Smerter Kliniske retningslinjer Godkendt og publiceret Psykosocial støje Depression Massage Assessment Opioider Non- opioider Komplementær behandling Til intern bedømmelse i CKR Psykosocial støne bliver en lijeraturgennemgang pga. referencerne er kvalita*ve Massage: rejes *l udfra for- bedømmelse i koordina*onsgruppen Komplementær behandling: Internt bedømt i CKR. Revideret og genindsendt *l CKR den Opioider og non- opioider: Skal for- bedømmes i Koordina*onsudvalget ul*mo september 2011 Retningslinjer Emner Status Lymfødem Obs*pa*on De sidste 48 *mer Delirium Dødsrallen Væsketerapi Screening Forebyggelse Farmakologi Interven*oner Næsten færdig *l for- bedømmelse i koordina*onsudvalget Udkast *l oktober Dødsrallen: Næsten færdig *l for- bedømmelse Væsketerapi: Afventer udkast Alle er internt bedømt i CKR TilreJes på et arbejdsmøde den 11.9

32 Status ét øjebliksbillede Ø Emnerne Har været for diffuse Lang *d anvendt *l at pejle sig ind på emnerne Har været for omfajende *l håndtering i én retningslinje Sparsom evidens med baggrund i CRT

33 Status ét øjebliksbillede Kompetencer i udviklingen af kliniske retningslinjer: Kliniske kompetencer på specialist niveau Videnskabelige kompetencer Organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer Ref.: Håkonson, 2012

34 Status ét øjebliksbillede Ø Arbejdsgrupperne: Har hab mange kliniske, nogen ledelsesmæssige og få videnskabelige kompetencer Har været store è for stor opgave for tovholderne Har i varieret omfang anvendt metodehjælp fra DMCG- PAL s sekretariat Har været meget mo*verede men også indimellem metaltræthed

35 Status ét øjebliksbillede Styrket i at læse forskningsar*kler Styrket i at læse engelsk Styrket i at arbejde struktureret Kyndig på det faglige emne - bliver nøgleperson

36 Arbejdsprocessen - udfordringer Identificering af problemstilling Udarbejdelse af fokuserede spørgsmål Udarbejdelse af søgestrategi Systematisk litteratursøgning Vurdering af litteratur Inkludering af litteratur Ekskludering af litteratur Resumering i evidenstabel Udarbejdelse af anbefalinger

37 Status ét øjebliksbillede Kompetencer i udviklingen af kliniske retningslinjer: Kliniske kompetencer på specialist niveau Videnskabelige kompetencer Organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer Ref.: Håkonson, 2012

38 Videre plan ü Indmeldelse i Center for Kliniske Retningslinjer: AnsæJelse af videnskabelig medarbejder 16 *mer pr. Uge Metodekyndig i arbejdsgrupperne i DMCG- PAL Opgaver i CKR: Sammenskrive klinisk retningslinje inden for pallia*on i regi af KL Deltage i bedømmelse af kliniske retningslinjer Deltage i kursus mhp systema*sk review i regi af Joanna Briggs Ins*tut

39 Videre plan ü Arbejdsgrupper: Antallet af medlemmer reduceres Kompetencer for at indgå i processen skal beskrives ved *lmelding *l en arbejdsgruppe Omfanget af forberedelse, undervisningsdage og mødedage er beskrevet

40 Videre plan ü Processen Flere to- dags møder Forhånds lijeratursøgning inden emne vælges Videnskabelige medarbejder deltager i alle møder Arbejdsdeling mellem tovholder og videnskabelig medarbejder beskrives og tydeliggøres MålreJet styring af processen

41 Processen videre frem 3- dags metodekursus Formulerer fokuserede spørgsmål Bibliotekar, tovholder og videnskabelige medarbejder LiJeratursøgning Sender ar*kler *l arbejdsgruppedeltagerne

42 Processen videre frem Tid Arbejder selv Tid Arbejdsgruppemøder Ca. 1 mdr. To og to Læser ar*kler SæJer ind i evidenstabel 2 dage Gennemgang af evidenstabel Ar*kler *l baggrundsafsnit Ar*kler *l lijeraturgennemgang

43 Processen videre frem Tid Arbejder selv Tid Arbejdsgruppemøder Ca. 1 mdr. Ca. 1 mdr. To og to Læser ar*kler SæJer ind i evidenstabel Skriver: Baggrundsafsnit Metodeafsnit LiJeraturgennemgang 2 dage Gennemgang af evidenstabel Ar*kler *l baggrundsafsnit Ar*kler *l lijeraturgennemgang 2 dage Gennemgang af udkast Udarbejder anbefalinger

44 Processen videre frem Tid Arbejder selv Tid Arbejdsgruppemøder Ca. 1 mdr. Ca. 1 mdr. Ca. 1 mdr. To og to Læser ar*kler SæJer ind i evidenstabel Skriver: Baggrundsafsnit Metodeafsnit LiJeraturgennemgang ReJer udkast *l Videnskabelige medarbejder samler den kliniske retningslinje 2 dage Gennemgang af evidenstabel Ar*kler *l baggrundsafsnit Ar*kler *l lijeraturgennemgang 2 dage Gennemgang af udkast Udarbejder anbefalinger 1 dag Gennemarbejder udkast

45 Videnskabelige medarbejder færdiggør og sender *l for- bedømmelse i koordina*onsgruppe Processen videre frem Tid Arbejder selv Tid Arbejdsgruppemøder Ca. 1 mdr. Ca. 1 mdr. Ca. 1 mdr. To og to Læser ar*kler SæJer ind i evidenstabel Skriver: Baggrundsafsnit Metodeafsnit LiJeraturgennemgang ReJer udkast *l Videnskabelige medarbejder samler den kliniske retningslinje 2 dage Gennemgang af evidenstabel Ar*kler *l baggrundsafsnit Ar*kler *l lijeraturgennemgang 2 dage Gennemgang af udkast Udarbejder anbefalinger 1 dag Gennemarbejder udkast

46 Mål for kliniske retningslinjer færdige Ul*mo november 2012 startes nye arbejdsgrupper op:» Fa*gue» Børn som pårørende

47 Fire kaskener

48 4 kaskejer 4 kaskejer: Medlem af koordina*onsgruppen Gruppemedlem delirium gruppen Tovholder for ny gruppe i 2013 Hospicechef og dermed medlem af ledergruppen

49 Medlem af koordina*onsgruppen Medlem af koordina*onsgruppen fordi: Arbejde med kvalitetssikring Sikre høj faglighed Blive del af et stykke pionerarbejde NedsæJelse af arbejdsgrupper FastsæJe rammer for implementering og publicering Udarbejde skabeloner for arbejdsprocessen Ansvarlig for høringsprocessen Ressourcegruppe for arbejdsgrupperne

50 Gruppemedlem Gruppemedlem klinisk retningslinje *l screening, forebyggelse, behandling af delirium samt informa*on *l de pårørende: En af de mest komplekse symptomer i pallia*on Stor faglig indsigt Få metode kendskab ib. lijeratur søgning og vurdering af ar*kler Kendskab *l tovholder funk*onen Tidsforbrug

51 Tovholder Tovholder for ny gruppe, der skal udarbejde en klinisk retningslinje omhandlende børn og unge som pårørende Styre og koordinere processen Mellemleddet mellem arbejdsgruppen og koordina*onsgruppen Mellemled mellem sekretariat og arbejdsgruppen Inddrage faglige eksperter, evt. via bestyrelsen for DMCG- PAL Faglig indsigt i et nyt emne

52 Hospicechef Hospicechef Betydning for Anker Fjord Hospice øget fokus på området sikre kvalitetsudvikling indenfor pallia*on videndeling på refleksions og tværfaglige konferencer implementering af anbefalinger Kendskab *l *dsforbrug og processen (lokal sparring) Repræsentant for hospiceledere og ledere af de pallia*ve teams ikke fuld opbakning *l DMCG arbejdet økonomi, hvorfor skal hospicerne finansiere *lmelding i CK hvor blåstemples de bløde værdier i sygeplejen stort *dsforbrug

53 Konklusioner Det er lykkedes at få et na*onalt, tværfagligt samarbejde i gang med udvikling af kliniske retningslinjer inden for den pallia*ve indsats

54 Konklusioner Det er lykkedes at få et na*onalt, tværfagligt samarbejde i gang med udvikling af kliniske retningslinjer inden for den pallia*ve indsats Arbejdsprocessen er justeret og styrkes nu med *lførsel af yderligere videnskabelige kompetencer è vil sikre fremdriben og udviklingen af kliniske retningslinjer vil sikre metodemæssig stringens

55 Konklusioner Det er lykkedes at få et na*onalt, tværfagligt samarbejde i gang med udvikling af kliniske retningslinjer inden for den pallia*ve indsats Arbejdsprocessen er justeret og styrkes nu med *lførsel af yderligere videnskabelige kompetencer è vil sikre fremdriben og udviklingen af kliniske retningslinjer vil sikre metodemæssig stringens Deltagelse i processen øger den enkeltes kompetencer è inden for metode og fag

56 Konklusioner Det er lykkedes at få et na*onalt, tværfagligt samarbejde i gang med udvikling af kliniske retningslinjer inden for den pallia*ve indsats Arbejdsprocessen er justeret og styrkes nu med *lførsel af yderligere videnskabelige kompetencer è vil sikre fremdriben og udviklingen af kliniske retningslinjer vil sikre metodemæssig stringens Deltagelse i processen øger den enkeltes kompetencer è inden for metode og fag Engagementet fra det pallia*ve felt har været stort è og nu gælder det om at fastholde det

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj INTRODUKTION TIL MINI-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsenet 2005 4 Indtroduktion til Mini-MTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Introduktion til Mini-MTV et

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN HJEM RESUME KONTAKT OM SPIR 01 Den uafhængige samarbejdsmodel 02 Den parallelle samarbejdsmodel 03 Den serielle samarbejdsmodel 04 Gensidigt afhængige samarbejdsmodel 05 Bilag KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Frem dens kræ sygepleje kort men godt

Frem dens kræ sygepleje kort men godt Den måge ser længst som yver højest Jonathan Livingstone Havmåge Frem dens kræ sygepleje kort men godt Et udviklings- og praksisforskningsprojekt Kræ afdelingen, Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Pia

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Sundhedsstyrelsen, 2014.

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi Opfølgningsprogram for akut leukæmi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere